5. De menselijke factor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. De menselijke factor"

Transcriptie

1 5. De menselijke factor John van der Puil 5.1. Case Single sourcing of second suppliers Daar zitten ze dan in een rustig restaurant buiten de stad. Thom Poles, director Procurement & Logistics en Alex Wonderer, director Quality Assurance van farmaciebedrijf TNP, The New Pills. TNP timmert niet aan de weg, maar in bepaalde medische kringen kent iedereen Contograhn, dat door TNP wordt geproduceerd. Dat is een effectief medicijn tegen een niet zo vaak voorkomende, overigens moeilijk bestrijdbare aangeboren interne afwijking bij mensen. Contograhn verkoopt goed. De fabriek is niet in staat de vraag uit Japan, Duitsland, Skandinavie, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten bij te houden. Door die enorme vraag kan TNP ook een forse prijs vragen: in de VS iets meer dan duizend dollar voor een injectie. Patiënten moeten die hun hele leven blijven gebruiken. Ziekteverzekeraars betalen die prijs graag. Patiënten kunnen redelijk functioneren, een baan hebben en verder een niet al te opwindend bestaan leiden. Het alternatief dat wil zeggen leven zonder dit medicijn, is kostbare, levenlange verpleging. Contograhn is gepatenteerd. Het patent zal over vier jaar aflopen. De zeer hoge verkoopprijs moet de twintig jaren van kostbare research, bouw van de fabriek met laboratoria en kosten van marketing en congressen goed maken. Waarschijnlijk zal dat gaan lukken. Contograhn is een succes. Het recept van Contograhn is gecompliceerd. De basis is het vocht van de zwangere koe. Daarnaast zijn er voor iedere batch negen andere grond- en hulpstoffen in afgepaste hoeveelheden nodig. Die moeten op de dag dat de batch van start gaat op de juiste 1

2 temperatuur met voor iedere component de juiste keuringscertificaten in het startmagazijn in de juiste volgorde gereed zijn. Het is de verantwoordelijkheid van Logistics om daar voor te zorgen. Alle negen componenten komen van single source leveranciers. Zij waren destijds betrokken bij de ontwikkeling van het medicijn. Een voorgaande directie heeft die industrieën klantentrouw toegezegd. Dat houdt in dat er niet naar andere leveranciers is omgekeken. Nu de oude directie is vertrokken leek het Thom tijd om de kwestie van de kwetsbaarheid van de fabriek eens aan te snijden bij de nieuwe directie. Die had weinig enthousiasme getoond voor Thom s bezorgdheid. Dat was ook niet het geval toen Thom gedocumenteerd kon vertellen hoe dikwijls de leveringstijden van leveranciers niet werden gehaald. Vijf van de negen leveranciers produceerden eveneens in batches, steeds op afroep volgens de planningen van TNP. Het was al een aantal malen voorgekomen dat een batch bij een leverancier werd afgekeurd zodat opstarten van een batch bij TNP moest worden uitgesteld. Thom had keurig berekend hoeveel vergeefse kosten er dan moesten worden gemaakt, maar ook hoeveel omzet op jaarbasis het bedrijf daardoor miste. Ook de kans dat het weer zou gebeuren was door Logistics keurig berekend. Zekerheid dat een eigen batch op tijd zou worden opgestart was in theorie ongeveer 57 procent. Dat is niet zo vreemd met negen knelpuntleveranciers. De eerste reactie van de directie was niet bemoedigend. Die maakte zich veel meer zorgen over het uitvallen van batches door afkeuringen bij tussencontroles door de eigen afdeling Quality Control. Dat gaf intern altijd veel discussie. Hoe kwam dat nu en hoe kunnen we dat voorkomen? Zorg voor de inbound logistics had de directie zich nooit gemaakt. Toch kwam het gesprek op gang. - Wat zou je er aan willen doen? Had de CEO aan Thom gevraagd. - Systematisch ontwikkelen van second sources, dat is de enige weg. - Weet je wel wat dat kost? 2

3 Op die vraag was Thom voorbereid. In alle landen waar Contograhn op de markt werd gebracht zou een nieuwe licentie van de publieke toezichthouders op de gezondheidszorg nodig zijn. In de toepasselijke procesbeschrijvingen en vergunningen waren de goedgekeurde leveranciers met naam en toenaam genoemd. Voor iedere component zou een tweede leverancier alle kwaliteitsprocedures moeten doorlopen. - Kijk, zei Thom. Japan en Canada zullen zich aansluiten bij de FDA, de Amerikaanse Federal Drugs Administration. Duitsland en Frankrijk zullen de Europese regels volgen. Een goedkeuring in het ene land van de EU betekent een acceptatie in het andere. Nog was de directie niet overtuigd. Het gesprek eindigde toch met een sprankje hoop voor Thom. - Praat eens met Quality Assurance. Misschien weet die een aanvaardbare oplossing. En zo zitten die twee Logistics en QA - in dat rustige restaurant in een rustig hoekje. Alex, Engelsman, is midden dertig. Hij is afgestudeerd in de farmacie, maar gepromoveerd in de biochemie bij een toonaangevende universiteit in de Verenigde Staten. Hij is best wel een aardige kerel met wie je een goed glas bier kunt drinken. Hij weet veel van farmaceutische procesindustrie. Bij het dessert komt Thom tot de kern van de avond. Alex reageert uiterst afwijzend. - Negen nieuwe bedrijven als potentiële leveranciers kwalificeren? Beste Thom, daar heb ik helemaal geen mensen voor. Ik heb veertig man staf en uitbreiden voor verbreding en verdieping van mijn mensen zit er niet in. Ik kan ze maar net een keer per jaar op cursus sturen. Wat jij vraagt vergt ten minste anderhalf jaar doorlooptijd. Ik heb daarvoor ook helemaal geen budget. Ik wil bepaalde aspecten van QA verbeteren, maar mijn voorstellen zijn kort 3

4 geleden afgewezen door die zelfde directie die jou nu op mijn spoor heeft gezet. Wat is hier aan de hand? Wie van de collega s steunt je plan? - Jij bent de eerste met wie ik het er over heb, zei Thom. - Kijk jongen, zei Alex vertrouwelijk. Iedereen heeft zijn sores. We spannen ons allemaal enorm in om die productie op gang te houden, terwijl er tegelijk een nieuw researchprogramma loopt. Dat fascineert iedereen. Maar een logistiek probleem? Ze zullen zeggen dat jij dat zelf maar moet oplossen. Daar ben je toch voor! Daar ben je toch voor! s Avonds in bed had Thom aan die uitspraak moeten denken. Alle collega s vonden zichzelf als director uitermate belangrijk. De meeste keken uit naar het volgende product en een volgende stap in de carrière. Alle directors waren gepromoveerd ofwel in de farmacie ofwel in de interne geneeskunde ofwel in de biochemie, sommigen twee keer. Van het complete personeel had meer dan de helft een opleiding op hbo-niveau of hoger. Tien procent was gepromoveerd. Thom mocht dan een master hebben in mechanische technologie, gevolgd door een MBA, voor die anderen was hij gewoon de onderbaas van de magazijnbediendes. 4

5 Figuur 5.1. De mens in het organisatie de lastigste factor bij het implementeren van risicomanagement De sociale context Dit hoofdstuk gaat over menselijke verhoudingen en de menselijke factor van risicomanagement. Het gaat over macht, over inzichten van mensen, die gekleurd zijn door hun achtergronden en posities. Het gaat over het stellen van belangen tegenover prioriteiten. Het gaat over het verschijnsel dat als er nog geen dramatische storingen op het ene gebied in het bovenstaande geval de logistiek zijn voorgevallen, men alle aandacht besteedt aan het terrein waarop zich hinderlijke storingen voordoen, die men belangrijk vindt; in het bovenstaande geval de eigen productie. Dat leveranciers af en toe te laat leveren beschouwt men als een vorm van externe force majeure. In feite kent TNP geen risicobeleid. TNP heeft iets anders, te weten een kwaliteitsdoelstelling die is opgelegd door overheden en luidt: geen enkel gebrek in producten die de fabriek verlaten. Bij TNP is alle 5

6 aandacht gericht op het product. Het aandachtsveld van de directie is het verkleinen van de kans op afkeur tijdens de productie. We zullen zien dat de opvattingen over risico s steeds worden bepaald door maatschappelijke posities die organisaties innemen, door inzichten vanuit eigen perspectieven van topleiding, van voorgaande ervaringen, van gevallen die in het verleden tot ernstige storingen hebben geleid, door karakters van de betrokken personen, door hun ambities, verdiensten en tekortkomingen. In de praktijk blijkt dat deze aspecten veel weerbarstiger zijn dan de theoretische logica van de modellen en technieken van goed risicobeheer. Als een directie bepaalde risico s niet wil zien, zoals in de case hierboven, zal er ook geen enthousiasme ontstaan voor goed risicomanagement. Als een directie er niet in gelooft zijn de kansen van geslaagd risicomanagement nihil. Iedere afdeling moet zich dan maar zo goed en zo kwaad als het gaat zien te redden. Het effectief omgaan met al die verschillen in risicoperceptie, vanuit heldere organisatiedoelen, is misschien wel "the art of risk management". Daarbij kunnen met name de sociale wetenschappen overigens enorm helpen. Dit is nog grotendeels onontgonnen terrein binnen de praktische toepassing van het vakgebied risicomanagement. Daadwerkelijk inbedden van risicomanagement in een organisatie vereist een 3-dimensionale aanpak: (1) risicomanagement methode, (2) organisatie en (3) mens. De meeste mensen zijn niet intrinsiek gemotiveerd om expliciet met risico's om te gaan. Ze hebben verschillende externe stimuli nodig om dat toch te doen. Hier ligt de kracht van de organisatiestructuur en - cultuur om die stimuli te bieden De inrichting van de maatschappij het stempel van een directie 6

7 Het gevaar van de invoering van risicomanagement met zijn talrijke uitgangspunten, principes, procedures, formaliteiten en checklijsten is dat de mens en zijn plaats in de organisatie worden vergeten. Het gesprek van mens tot mens wordt daarmee op de achtergrond gedrongen. Schoorvoetend komt daarvoor meer belangstelling. Bor- Reijinga en van der Kolk (2014) spreken over risk readiness. Dat zou vertaald kunnen worden met de gezamenlijke mentaliteit om met risico s te willen omgaan en te kunnen omgaan. Dat wordt gedefinieerd als: het vermogen van mensen en organisaties om onzekerheden en risico s zodanig te hanteren dat zij deze kunnen voorkomen of op een veerkrachtige manier kunnen beheersen, en dat zij dit als gedeelde overtuiging hebben verinnerlijkt in risicobewustzijn en kunnen om zetten in risicobewust handelen. 1 Deze definitie leest niet zo gemakkelijk. Het kernwoord is mentaliteit. De (top)leiding van een organisatie heeft veel invloed op de mentaliteit die heersend is in die organisatie. Er bestaan verschillende opvattingen over de gewenste inrichting van de samenleving. Dat resulteert in fundamenteel verschillende opvattingen hoe het risicobeleid vorm moet worden gegeven. Verschillende opvattingen over de samenleving zijn: 1. De beste maatschappij is die waar mensen een maximale vrijheid hebben het leven naar eigen inzicht vorm te geven, verenigbaar met een gelijke vrijheid voor anderen (liberatarisme) 2. De beste maatschappij is die waarbij het welzijn van allen opgeteld maximaal is (utilitisme) 1. Bor-Reijinga, T., Kolk, G., (2014), De menskant van risicomanagement. 7

8 3. De beste maatschappij is die waarbij de positie van de minst bedeelden zo goed mogelijk is (liberaal egalitarisme, solidariteit). 2 In hoofdstuk 2 hebben we in paragraaf 2.5 gezien dat de wetgever wetten vaststelt waaraan alle organisaties en burgers zijn onderworpen. De samenstelling van een kabinet kleurt de accenten van het beleid. Die accenten worden in wetgeving vastgelegd. Wetten ademen altijd die politieke opvattingen, die op het moment van discussie in het parlement gangbaar en haalbaar zijn. Dat kan per periode wel eens verschillen. In organisaties is het niet anders, of ze nu publiek of privaat van karakter zijn. De opvattingen van de leiding van een organisatie zijn van invloed bij de inrichting van het risicobeleid. Ter illustratie bestuderen we de opstelling van directies uit elk van de drie opvattingen. We bekijken de houding naar het lijnmanagement en daarnaast de effecten naar de leveranciers Liberatalisme Een directie die het liberatarisme aanhangt, zal zijn lijnmanagers belasten met de taak om de risico s van hun afdelingen zelf te managen. De directie in de inleidende case vertoonde duidelijke trekken van die instelling. Die directeur had zijn eigen zorg, in dit geval ongestoorde productie. Toen een van zijn lijnmanagers hem attent maakte op andere grote risico s waartegen de organisatie zich onvoldoende zou hebben beschermd greep hij niet in, maar liet de twee betrokken managers het zelf uitpraten. In die gevallen wint de persoon met de meeste macht de discussie en daarmee de machtsstrijd. Voor zo ver men daadwerkelijk aan risicomanagement doet is dat op afdelingsniveau geregeld. Gewoonlijk is het dan niet zichtbaar als risicomanagement, maar is het verborgen in de verantwoordelijkheden zoals individuele managers die aanvoelen. Een ontwerpafdeling z.orgt dat zijn ontwerpen voldoen aan alle mogelijke 2. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, R.l.i., Advies 26 juni 2014, pagina 8. 8

9 wettelijke regels terwijl de functionele eisen zo goed mogelijk worden vervuld. Een productiechef let goed op de veiligheid in de werkplaatsen. Een leidinggevende van een inkoopafdeling kan nog een aardig eind wegkomen met een zelf opgebouwde vakkennis over zwakke en sterke punten in zijn supply chain. Wat in een dergelijke organisatie dikwijls ontbreekt is een integratie van risico s in de hele organisatie, zoals die bij voorbeeld in hoofdstuk 8 zal worden beschreven. Voor het verplaatsen van productie naar landen met lage lonen of het inkopen in dergelijke landen zal een dergelijke directie risico s zo veel mogelijk vertalen in geld. Daarbij zal het niet mogelijk zijn het risico van reputatieschade in geval van bekend raken van erbarmelijke omstandigheden af te wegen tegen verminderde winst. Een dergelijke beslissing zal op directieniveau worden genomen met een intuïtieve inschatting van het reputatierisico. Ratio en intuïtie harmoniëren hier moeizaam. Een dergelijke directie zal waarschijnlijk de ROI van de onderneming een prominente plek geven. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn onder meer ondernemingen die sterk zijn gericht op winst op de korte termijn, zoals hedgefondsen, kleine tot middelgrote handelsondernemingen in wisselende goederen, al of niet internationaal oprerend, ondernemingen die er financieel slecht voor staan, die daardoor verliezen moeten compenseren. Naar leveranciers en dienstverleners toe eisen deze ondernemingen vaak hoge prestaties, daarbij flinke prijsdruk uitoefenend. Bij veranderen van leveranciers krijgt de prijscomponent een zwaar gewicht. Dat kan wel eens fout gaan; dat noemt men dan een gecalculeerd risico Utilitisme Een directie die vindt dat het welzijn van allen maximaal moet zijn zal bij het afstemmen van tegengestelde belangen tussen afdelingen zich inspannen om maximale tevredenheid van managers te bereiken 9

10 zodat naar haar gevoel het maximaal haalbare zal worden bereikt. Dergelijke directies kunnen goed open staan voor de belangen van de verschillende bedrijfsfuncties. Een dergelijke opvatting over het besturen van een organisatie nodigt een directie uit de lijnmanagers op oplettende wijze aan te horen. De betrokken managers kunnen ieder hun inbreng hebben. Bij tegenstrijdige belangen tussen afdelingen zal een gesprek op gang komen, waarbij de directie zich niet zal distantiëren, maar belangstellend zal zoeken naar een goed compromis. De directeur zal de eindbeslissing nemen. Goede sfeer en dragelijke onderlinge relaties krijgen een belangrijke plek. Met deze opvatting over besturen maakt integraal risicomanagement een goede kans van slagen, ondanks de vele moeilijkheden die ook een dergelijke organisatie nog zal tegen komen. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn grote en middelgrote ondernemingen met een duidelijk lange termijn beleid, maatschappelijke instellingen, die veel aandacht trekken van publieke en sociale media, grote, niet-gouvernementele organisaties, al of niet in de vorm van een stichting. Naar de leveranciers toe stelt een dergelijke organisatie zich op als belangstellend en inlevend. Zij streeft naar heldere en duidelijke afspraken met leveranciers, waarbij ze stipte nakoming eist. Ze staat open voor ideeen van leveranciers. Betalingstermijnen worden in slechts geringe mate overschreden Solidariteit / liberaal egalitarisme Hebben wij daarentegen een organisatie waarbij de leiding als opvatting heeft dat de minst bedeelden in een zo gunstig mogelijke positie moeten worden gebracht (solidariteit), dan wordt aan de mens in de organisatie veel aandacht besteed. Ieder mens moet tot zijn recht komen. Er zijn schriftelijke procedures voor klachten en inspraak. Dat heeft ook zijn weerslag in het risicomanagement indien men in een dergelijke organisatie daadwerkelijk risicomanagement uitoefent. Er is veel formeel geregeld om er zeker van te zijn dat geen enkel belang aan de 10

11 aandacht zal ontsnappen. Risicomanagement kent hier veel puntenlijstjes, die iedere keer weer moeten worden afgevinkt. Centrale beleidslijnen overheersen hier. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn een sociale werkplaats of een gemeente waar zowel grootste politieke partij in de raad als de gemeentesecretaris een socialistische grondhouding innemen, maar ook een handelsonderneming in groene producten misstaat niet in deze categorie. Risicomanagement krijgt hier vorm, rekening houdend met belangen tot op het laagste niveau van de organisatie. Risicomanagement ligt dicht bij sociaal management. Naar de leveranciers toe heeft een levenshouding die sterk accent legt op solidariteit invloed op de keuzes die in de inkomende waardeketen moeten worden gemaakt. Indien men oog heeft voor de slechte arbeidsomstandigheden in Zuidoost Azië kan een inkoper het dilemma tussen enerzijds prijsdruk en anderzijds veiligheid, gezondheid en milieu niet ontlopen. Kiest men voor een lage prijs van verre leveranciers dan loopt men het risico van negatieve publiciteit en reputatieschade indien de sociaal slechte omstandigheden bij de leveranciers en hun verdere leveranciers bekend worden. Kiest men voor gecertificeerde leveranciers 3 dan kiest men voor het risico van verminderde ROI van de gehele onderneming. Dat blijft een lastige afweging. 4 In een sociaal ingerichte organisatie zal men een sociaal verantwoorde keuze maken ten koste van een lagere eigen toegevoegde waarde, lees een lagere winst Herkenning en nuancering 3. De SA8000-standaard beoogt arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren. Zij is ontleend aan conventies van de ILO, de International Labour Organization van de Verenigde Naties. 4. Voor verdere studie zie Koster, M., Essays on Sustainable Supply Management (2014), proefschrifte Universiteit van Tilburg. Zie ook Deal, juli/augustus 2014, pag

12 Nu hebben wij hiervoor drie verschillende opvattingen over de wenselijke inrichting van de samenleving geschetst. Wij stelden impliciet dat directies hun opvattingen uitdragen op hun werkomgeving, zodanig dat die doorwerkt in de organisatie waaraan zij leiding geven. Vervolgens hebben wij daaruit consequenties geschetst hoe een dergelijke opvatting zou kunnen doorwerken in het risicobeleid van de organisatie en in opvattingen over de behandeling van leveranciers en dienstverleners. Maar dat is op die manier niet zichtbaar in de praktijk. Weinigen zullen hun opvatting over de wenselijke inrichting van de samenleving expliciet en duidelijk uitdragen bij het uitoefenen van hun functie. Een dergelijke ontboezeming wordt gewoonlijk bewaard voor een goed gesprek onder vrienden of als ideologische gedachtewisseling bij het brainstormige bespreken van de verbeteringen in strategie die een organisatie zou moeten doorvoeren. De taak van een topmanagement is het nemen van beslissingen. Het is mooi als die beslissingen worden genomen na afwegen van verschillende opties, rekening houdend met verschillende belangen. Beslissingen zijn genomen in het kader van rationele afwegingen. Beslissingen hebben echter ook altijd emotionele bronnen. Mensen ja, ook topmanagers zijn mensen handelen en beslissen niet zuiver rationeel. Innerlijke basisovertuigingen spelen op de achtergrond mee bij iedere rationele beslissing en de wijze waarop men die besluiten onderbouwt. Naarmate een manager in onzeoptiek is ook een inkoper een manager, want hij dient diverse acties van hemzelf en van anderen in zijn omgeving dusdanig te sturen (= managen) dat een duidelijk tastbaar resultaat zal worden bereikt vaker wordt geconfronteerd met keuzes en besluiten van zijn topmanagement kan hij een betere inschatting maken van de opvatting over de samenleving en over de inrichting van de organisatie van zijn topmanagement. 12

13 Deze inkoper a) weet dan beter wat een volgende beslissing zal kunnen zijn en b) kan dan zelf goed in de geest van de directie handelen als hij zelf besluiten moet nemen waarbij risico s moeten worden afgewogen. Op die manier voelt de inkoper goed de cultuur van de organisatie aan. Dat helpt bij de goede uitvoering van gezond risicomanagement vanuit inkoopperspectief. Het bovenstaande betoog is een versimpeling van een veel meer complexe werkelijkheid. Immers, niemand ook een topmanagement niet, kan zo maar besluiten nemen die tegemoet komen aan zijn persoonlijke opvatting over de wenselijkheid van de inrichting van samenleving of individuele organisatie. Er staan altijd wetten in de weg en praktische bezwaren. 5 Ook een topmanager zit ingekaderd in een systeem van normen en waarden die wel eens niet geheel synchroon zullen lopen met zijn persoonlijke opvattingen. Daarnaast geldt dat een keuze voor de wenselijke inrichting van de samenleving niet in alle gevallen honderd procent expliciet kan zijn. In een geciviliseerde beschaafde maatschappij bestaat ruimte voor nuances in vele aspecten van de bedrijfsvoering, zeker in de relatie naar leveranciers en dienstverleners toe. Het zou ook onverstandig zijn alle leveranciers en dienstverleners vanuit een enkel perspectief over de zelfde kam te scheren. Zij verkeren in diverse posities, die Kraljic destijds in zijn beroemde dichotomie als strategisch-, hefboom-, routine- en knelpuntleveranciers heeft aangeduid. Maar ook leveranciers en dienstverleners hebben hun eigen invalshoek. Zij delen hun klanten en opdrachtgevers op hun eigen manier in, waarmee wij zijn beland bij de meer gecompliceerde Dutch Windmill. 5. Het citaat is van Willem Elschot. De volledige tekst luidt: Er staan altijd wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar ook weemoedigheid, die s avonds komt bij het slapen gaan. En die niemand kan verklaren. 13

14 En toch kent iedere organisatie, ondanks alle nuances een eigen cultuur. Als inkoper moet men zich daarin prettig voelen. Dan kan risicomanagement in de relatie met leveranciers door allen gedragen worden. Een systematisch en consequent ondersteunen en uitvoeren van risicomanagement vanuit inkoopperspectief geeft leveranciers en dienstverleners een beeld van de door de inkopende organisatie gewenste stijl van omgaan met risico s Sociale factoren bij implementatie We hebben hierboven gezien dat de opvatting over de meest wenselijke inrichting van de samenleving invloed heeft op de opvattingen hoe met de mensen in en buiten een organisatie moet worden omgegaan. TNP, de onderneming uit de inleidende case van dit hoofdstuk, is een onderneming zonder geïntegreerd risicomanagement. Maar stel nu eens dat een volgende directie risicomanagement zal willen introduceren. De bestaande maatschappelijke functie van een organisatie en de interne sociale systemen zullen niet veranderen als we risicomanagement gaan invoeren. Andere aspecten die evenmin zullen wijzigen zijn de marktvormen van een onderneming waarop hij opereert. Dat zijn zowel de verkoopmarkt, de inkoopmarkt, de personeelsmarkt en de financiële markt. Dit alles geeft een complex beeld. Het is een van de vele redenen waarom het implementeren van een organisatiebreed risicomanagementsysteem lastig is. Wetenschappelijk praktijkonderzoek naar het implementeren van risicomanagement in organisaties leidt tot een aantal belangrijke vaststellingen. Van Staveren (2005) trekt een viertal conclusies: 1. De vorm, functie en betekenis van risicomanagement zijn grotendeels ontastbaar en subjectief, wat een effectieve, efficiënte, en duurzame implementatie in organisaties uiterst gecompliceerd maakt; 2. Het implementeren van risicomanagement in organisaties vereist een ontwerpbenadering, met een synthese van 14

15 risicomanagement, innovatiemanagement en verandermanagement; 3. Specifieke aandacht voor de implementatie van risicomanagement in organisaties is hoogst onderontwikkeld; 4. Voor daadwerkelijke implementatie in organisaties dienen methodieken voor risicomanagement te worden aangepast aan sociale systemen met verschillende typen gebruikers. Conclusie 1 en Conclusie 3 verwoorden de slecht gedefinieerde en verwarrende problemen met het implementeren van risicomanagement in de praktijk. Daarvoor bieden Conclusie 2 en Conclusie 4 oplossingen. De hoge mate van complexiteit bleek uit in totaal 480 geïdentificeerde variabelen. Al deze variabelen beïnvloeden, in meer of mindere mate, de implementatie van risicomanagement in organisaties. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken zijn ontwerpbenaderingen voor de implementatie ontwikkeld. De bijna 500 variabelen konden met een factor 10 worden gereduceerd tot 50 goed gestructureerde en werkbare kernvariabelen. Bij het starten met risicomanagement blijken de meeste organisaties zich vrijwel volledig te richten op het ontwikkelen van principes, processen en instrumenten voor het uitvoeren van risicomanagement. Specifieke aandacht aan het routinematig toepassen van dergelijke methodieken is hoogst onderontwikkeld. Gewoonlijk worden twee fundamentele dimensies voor het implementeren van risicomanagement grotendeels genegeerd. Dit zijn de sociale systemen en de verschillende typen gebruikers van 15

16 risicomanagement binnen een organisatie. 6 De implementatie van risicomanagement blijkt een bijzondere soort organisatorische innovatie te zijn, die een veranderkundige aanpak vereist Risk appetite van een organisatie: risicomijders versus durfals 7 De persoonlijkheid van de manager en van andere belanghebbenden is van invloed op (de uitvoering van) het risicomanagement van een organisatie. Er zijn risicomijders en durfals. De eersten gaan risico s uit de weg; de laatsten vinden het fijn om veel risico aan te gaan. Topmanagement kan bijvoorbeeld ondergeschikte lijnfunctionarissen aanmoedigen om risicovolle operaties uit te voeren. Een voorbeeld in dit verband is het bedrijf dat een complexe technische installatie in opdracht accepteert in het vertrouwen dat de ontwikkelingsafdeling op tijd gereed zal zijn met de contouren van een voorontwerp op basis van eerdere research uitkomsten. Een dergelijke pressie houdt tal van risico s in. Een van de gevaren van een dergelijke pressie is dat er in de laag onder het topmanagement verschillende opvattingen ontstaan over de juistheid van de beslissing een dergelijk risico aan te gaan. Verschil van opvatting binnen een management team houdt een groot operationeel risico in voor de totale organisatie. Anderzijds bestaan er organisaties waarvan de topleiding zeer conservatief en behoudend opereert. Dat heeft zijn weerslag in de echelons daaronder. Uitdagingen worden uitermate voorzichtig in ogenschouw genomen. Men zal veeleer proberen risico s te mitigeren 6. Staveren, M. van, Risico, Innovatie & Verandering, Ontwerpbenaderingen voor het Implementeren van Risicomanagement in Organisaties, samenvatting proefschrift dr. Ir. Martin van Staveren. Risk, Innovation & Change, UT, J. van der Puil, A. van Weele International Contracting pagina

17 of te ontwijken dan een risicovolle opdracht als een uitdaging te zien. Een commerciële organisatie met een dergelijke aanpak zal geen grote winsten maken. Zij zal wel mogelijk lang kunnen voortbestaan in stabiele markten. Echter in dynamische, volatiele markten werkt dit in het geheel niet. Voorbeelden zijn de netwerkbedrijven voor transport van telecommunicatie, water en energie, taxibedrijven, kamerverhuurbedrijven. Het is mogelijk de risicobereidheid van een organisatie te meten en af te zetten tegen vergelijkbare organisaties in dezelfde branche. Een bruikbare methode om te benchmarken is voorhanden. 8 In de inkooppraktijk is dit een aspect waarop weinig wordt gelet. Leveranciers worden niet gekozen of zij passen, of minder goed passen bij risicomanagement van de kopende organisatie. Toch zou het onder bepaalde omstandigheden wel prettig zijn indien een risicobereide organisatie, toeleveranciers en onderaannemers zou aantrekken die risicovolle opdrachten (naar prijs of leveringstijd) eveneens als uitdaging zouden zien. De opdrachtgever zal dan zeker willen verlangen dat zijn leveranciers, onderaannemers en dienstverleners net als hij, hun desbetreffende risico s duidelijk onder ogen zullen zien en deze even voortvarend zullen willen mitigeren of te boven te komen De onbetrouwbaarheid van menselijke schattingen Zoals we al eerder zagen zijn vele risico s wel te identificeren, maar ze zijn niet altijd te kwantificeren, noch qua kans, noch qua impact. Onkwantificeerbare risico s zijn lastig te managen. De effecten van gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen. Achteraf gaat dat altijd veel beter. Een volgende lastige onzekerheid is het feit dat mensen slecht kansen en impact kunnen schatten. In hoofdstuk 3 hebben we 8 J. van der Puil, A. van Weele International Contracting pagina

18 gezien hoe we risico s kunnen kwantificeren, waardoor prioriteitskeuzes kunnen worden gemaakt. Als we kans maal effect per afzonderlijk risico zoals we dat in hoofdstuk 3 uit de doeken hebben gedaan, berekenen ontstaat de mogelijkheid risico s ten opzichte van elkaar te wegen en voorts prioriteiten te stellen aan welke risico s in eerste instantie de meeste aandacht moet worden geschonken. Nu bestaan risico s alleen al door hun definitie, uit onzekerheden die zich als gebeurtenis mogelijkerwijs in de toekomst zouden kunnen voordoen. Je moet dus de kans inschatten plus het effect van gebeurtenissen die zich nog niet hebben voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen, terwijl niemand in de toekomst kan kijken. Interessant is het werk van Dr. Daniel Kahneman, Nobelprijs winnaar in Hij maakt korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Hij introduceerde de menselijke psyche in de economie. Een voorbeeld daarvan is dat mensen ingewikkelde situaties niet goed kunnen analyseren, vooral niet als de toekomstige gevolgen onzeker zijn. Kahneman toonde aan dat mensen kleine kansen veel te hoog inschatten. Volgens Kahneman onstporen we met grote regelmaat in ons denken en bij het nemen van besluiten. Hij citeert enkele onderzoekers, maar heeft ook zelf onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van menselijke schattingen en beoordelingen. Die blijken uitermate onbetrouwbaar te zijn. 10 Kahneman beschrijft beoordelingen van patiënten door artsen, beoordelingen van de toekomstige waarde van jonge Bordeauwijnen door wijnexperts, beoordelingen van sollicitanten door personeelsmanagers, beoordelingen door gynaecologen van de gezondheid van pas geboren baby s, beoordelingen van rekruten voor hun potentiële geschiktheid als officier door psychologen. 9 D. Kahneman Thinking, fast and slow, 2011, Ed. Farrer, Straus and Giroux, New York. 10. Stever Robbins, The Path to Critical Thinking, 2005; Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, 2011,, in het bijzonder Chapter 20, The illusion of Validity, pag

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

3. De positionering van risicomanagement in inkoop

3. De positionering van risicomanagement in inkoop 3. De positionering van risicomanagement in inkoop Rene Ruepert We zijn veelal bezig met het blussen van brandjes, maar te weinig met het voorkomen van grote risico s. 3.1. Case : Het vriest in Brazilië

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie