Inventarisatie en evaluatie voor een aanvullende inkoopopleiding GWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie en evaluatie voor een aanvullende inkoopopleiding GWW"

Transcriptie

1 voor een aanvullende inkoopopleiding GWW

2 2

3 Inhoudsopgave Inventarisatie en evaluatie Managementsamenvatting... 4 Doelstelling... 6 Aanpak... 7 Aanpak inventarisatie bestaande aanbod inkoopopleidingen... 7 Aanpak behoeftebepaling... 8 Resultaten... 9 Aanbod van de inkoopopleidingen GWW... 9 Inhoudelijk aanbod De behoeftebepaling Conclusie Conclusie aanbod Conclusie behoeftebepaling Aanbevelingen Bijlage A Aanbieders van inkoopopleidingen

4 Managementsamenvatting Doelstelling Het Platform WOW wil samen met PIANOo een inschatting maken of er behoefte is aan een nieuwe of aanvullende inkoopopleiding, specifiek voor Grond-, Weg- en/of Waterbouw (GWW). Om dit te beoordelen heeft Significant in de zomer van 2013: a. Geïnventariseerd welke inkoopopleidingen er momenteel worden aangeboden, en b. De behoefte aan een aanvullende inkoopopleiding geschat. Aanpak Voor de inventarisatie hebben wij gebruik gemaakt van bestaande databases, lijsten met inkoopopleidingen, het internet en de kennis van 5 experts. De behoeftebepaling is via een vragenlijst uitgezet onder ruim 100 mensen die werken bij het Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen, waarvan 39 mensen hebben gereageerd. Twaalf mensen zijn nagebeld om door te vragen op de schriftelijk gegeven antwoorden. Resultaten en conclusies De belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek zijn: Er worden veel inkoopopleidingen aangeboden, in totaal zijn er 280 gevonden (exclusief in company trainingen 1 ); Er worden voor enkele relevante onderwerpen geen specifieke GWWopleidingen aangeboden 2, maar met het totale opleidingsaanbod worden deze onderwerpen wel afgedekt; Er bestaat niet een (set van) (totaal)opleiding(en) die de meeste onderwerpen afdekt; Er is vooral bij gemeenten en waterschappen verbeterpotentieel aanwezig in de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de inkoop van GWW; Trainers moeten zelf ervaring hebben in de van inkoop GWW, omdat zij een goede gesprekspartner moeten zijn. Aanbevelingen Op basis van de resultaten en conclusies adviseren wij het volgende: Het aanbieden van een nieuwe (deel)opleiding is niet noodzakelijk gegeven 1 Er bestaan bij diverse organisaties modulaire in company opleidingen om GWW-specifieke opleidingsbehoeftes in te vullen. 2 Dit zijn de onderwerpen prestatiecontracten, BVP, systems engineering, raamcontracten ingenieursdiensten en lerende inkooporganisatie/deming toepassen, risicomanagement in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een aanbesteding. 4

5 het bestaande totale opleidingsaanbod; Het aanbieden van een nieuwe GWW-specifieke (deel)opleiding kan overwogen worden voor enkele specifieke onderwerpen (zie voetnoot 2) of als een totaalopleiding gewenst is, waarin (vrijwel) alle voor de GWW relevante onderwerpen worden behandeld. Ook kan dit overwogen worden naar aanleiding van enkele redenen, bijvoorbeeld als Platform WOW en PIANOo verdere integratie wensen te bewerkstellingen door het aanbieden van een nieuwe opleiding; Als een nieuwe opleiding wordt aangeboden, dan kan er worden aangesloten bij (een) bestaande opleidingsorganisatie(s). Het verdient vanzelfsprekend de voorkeur als deze organisatie(s) bekend zijn in het veld en een goede naam hebben; Platform WOW en PIANOo kunnen ook het huidige opleidingsaanbod beter onder de aandacht brengen; Platform WOW en PIANOo beschikken tevens over andere mogelijkheden om kennis en vaardigheden verder te vergroten, zoals het ondersteunen van training on the job-programma s. 5

6 Doelstelling Inventarisatie en evaluatie Het Platform WOW wil samen met PIANOo een inschatting maken of er behoefte is aan een nieuwe of aanvullende inkoopopleiding, specifiek voor Grond-, Weg- en/of Waterbouw (GWW). Om dit te beoordelen heeft Significant: a. Geïnventariseerd welke inkoopopleidingen er momenteel worden aangeboden, en b. De behoefte aan een aanvullende inkoopopleiding geschat. In het vervolg van dit rapport wordt deze inventarisatie en behoefte-inschatting nader beschreven. 6

7 Aanpak Inventarisatie en evaluatie Aanpak inventarisatie bestaande aanbod inkoopopleidingen Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van een database met inkoopopleidingen die Significant in 2002 heeft opgesteld voor PIA (nu: PIANOo). Deze database bevat een overzicht met 282 opleidingen, trainingen en workshops inclusief een aantal eigenschappen als leerdoelen, doelgroep en contactgegevens. Deze database hebben wij: a. Geactualiseerd, gebruikmakend van de websites van de betreffende opleidingsinstanties en b. Uitgebreid, gebruikmakend van internet en actuele lijsten bij reguliere aanbieders van inkoopopleidingen (van bijvoorbeeld NEVI). De database met inkoopopleidingen is vervolgens aan een vijftal experts 3 voorgelegd om deze te beoordelen op, voor zover men er zicht op heeft, juistheid en volledigheid. Naar aanleiding van deze beoordeling is de database aangevuld met enkele opleidingen die nog ontbraken. In de vernieuwde database zijn uiteindelijk de volgende kenmerken van inkoopopleidingen 4 opgenomen: a. Naam van de aanbieder; b. Naam van de opleiding; c. Hyperlink naar de internetpagina; d. Type opleiding (opleiding, training en event et cetera); e. De tekst van de internetpagina waarin de doelgroep wordt aangeduid; f. Een door Significant gecategoriseerde doelgroep; g. De tekst van de internetpagina waarin de inhoud van de opleiding wordt beschreven; h. Of de opleiding, op basis van bovengenoemde tekst, een van de 22 onderwerpen aanbiedt waarin Platform WOW en PIANOo in het bijzonder zijn geïnteresseerd (zie voor een overzicht hiervan Tabel 1 in het volgende hoofdstuk); i. Het opleidingsniveau zoals de aanbieder aangeeft; j. Het aantal dagen dat de opleiding duurt; k. De kosten van de opleiding; l. Of de opleiding specifiek gericht is op GWW volgens de aanbieder; 3 Bij de opdrachtgever is bekend bij welke experts deze vraag is uitgezet. 4 In-company opleidingen vallen buiten de scope van deze opdracht, omdat het aanbod op maat wordt gemaakt. Daardoor is het aanbod op de internetpagina van de aanbieder niet zichtbaar. Uitzondering hierop is PPS Support. Het aanbod van PPS Support is wel meegenomen, omdat zij zich specifiek richten op inkoop in de GWW. Zij hebben hun aanbod in kaart gebracht speciaal voor het overzicht dat voor dit rapport is gemaakt. 7

8 m. Een door Significant opgestelde beoordeling op basis van de tekst van de internetpagina van de opleiding of de opleiding relevant is voor GWW (ook als deze niet specifiek gericht is op GWW). Uit de inventarisatie is een aantal overzichten gegenereerd. Deze zijn voor een deel opgenomen in het volgende hoofdstuk. Buiten de scope van de opdrachten valt de (ervaren) kwaliteit van de opleidingen. Deze is in de inventarisatie en ook in de behoeftebepaling niet meegenomen. Aanpak behoeftebepaling Aan mogelijk geïnteresseerden in de nieuwe of aanvullende inkoopopleiding, is via een vragenlijst naar de behoefte gevraagd. Naast ruimte om zelf opmerkingen te plaatsen, is gevraagd in hoeverre men zelf en het team waarin/ -mee men werkt, voldoende kennis en vaardigheden heeft om taken met betrekking tot inkoop goed uit te voeren. Van de onderwerpen waarin Platform WOW en PIANOo in het bijzonder zijn geïnteresseerd (deze staan genoemd in Tabel 1), is gevraagd naar het belang van het onderwerp, en er is gevraagd of het onderwerp al via een opleiding wordt aangeboden. Tenslotte is gevraagd naar tips en suggesties over hoe een eventuele nieuwe opleiding vorm kan worden gegeven. De behoeftebepaling is via de vragenlijst uitgezet onder ruim 200 mensen die werken bij het Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen. Daarvan hebben 39 mensen de vragenlijst ingevuld. Deze mensen zijn deels geselecteerd via deelnamelijsten van bijeenkomsten van Platform WOW / PIANOo en deels via het inkoopnetwerk van Significant. Na circa anderhalve week na het uitzetten van de vragenlijst is een herinnering gestuurd naar de mensen die nog niet hadden gereageerd en zijn er mensen aangeschreven die niet eerder waren geselecteerd. Dit is gedaan om de respons te vergroten. Daarna zijn er 12 mensen gebeld die hebben gereageerd om door te kunnen vragen op de schriftelijk gegeven antwoorden. 8

9 Resultaten Inventarisatie en evaluatie Aanbod van de inkoopopleidingen GWW Er zijn 280 inkoopopleidingen gevonden, die door 47 aanbieders worden aangeboden. 28 aanbieders anbieders bieden in totaal 103 opleidingen aan die relevant zijn voor GWW, en 8 aanbieders bieden in totaal 41 opleidingen aan die specifiek gericht zijn op GWW. Aanbieders die specifiek voor GWW-inkoopopleidingen verzorgen zijn 5 : Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) (18 opleidingen); Reed Business Opleidingen in samenwerking met Cobouw (7 opleidingen); Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) (6 opleidingen); Publiek-private samenwerking support (PPS Support) 6 opleidingen); Expert in Public Tendering (EBP) (1 opleidingen); Reed Business Opleidingen (1 opleiding); Euroforum (1 opleiding); Bob, opleiding, training en advies (1 opleiding). Bij de meeste opleidingen (141) geeft de aanbieder het niveau van de opleiding niet aan 6 (zie ook onderstaand figuur). Ruim een kwart van de opleidingen is op HBO- niveau. Een klein deel (3 procent) is postacademisch onderwijs. 5 In Bijlage A wordt een aantal overzichten van de aanbieders van alle inkoopopleidingen weergegeven. 6 Daar waar de aanbieder zelf niets heeft aangegeven is de opleiding door de onderzoekers ingedeeld bij de categorie cursus/onbekend. 9

10 Type opleiding (n=280) Type opleiding specifiek gericht op GWW (n=41) 3% 20% Cursus Cursus 45% 5% Event/Bijeenkomst Opleiding Training 44% 49% Event/Bijeenkomst Opleiding Workshop Training 27% 2% 5% Ruim de helft van de opleidingen kost tussen de 400,- en 600,- per dag (zie ook onderstaand figuur). Opleidingen hebben soms een variabel tarief. Er is bijvoorbeeld sprake van een vroegboekkorting, of er zijn aparte prijzen voor externen en studenten. Sommige opleidingen hebben aparte kostenposten als studiemateriaal of examengeld. Een enkele opleiding is gratis (aangeboden door PIANOo en Rijksacademie). Opleidingskosten per dag (n=110) 30% 25% 27% 26% 20% Aantal 15% 13% 15% 10% 10% 5% 0% 5% 3% 1% >700 Inhoudelijk aanbod Geen enkele aanbieder biedt alle 22 vooraf gedefinieerde onderwerpen in de opleidingen aan 7. De onderwerpen Systems engineering en Lerende inkooporganisatie/deming toepassen worden door geen enkele aanbieder expliciet aangeboden, dus ook niet door aanbieders die relevant of specifiek gericht zijn op GWW. In het opleidingsaanbod dat specifiek is gericht op GWW worden 5 onderwerpen niet expliciet genoemd (zie Tabel 1). Het gaat om de volgende onderwerpen; 7 Om het inhoudelijke aanbod te bepalen is gebruik gemaakt van de inhoudelijke tekst die bij de opleiding op de website staat. Als een onderwerp niet expliciet is benoemd, gaan we ervan uit dat het niet wordt aangeboden. Het ligt voor de hand dat het aanbod zoals op internet verwoord het inhoudelijke aanbod op hoofdlijnen is. Mogelijk wordt er in werkelijkheid meer behandeld. 10

11 prestatiecontracten, Best Value Procurement (BVP), systems engineering, raamcontracten ingenieursdiensten en lerende inkooporganisatie/deming toepassen. Tabel 1 Aantal keer dat een onderwerp voorkomt in een inkoopopleiding Inkoopopleidingen relevant voor GWW Inkoopopleidingen gericht op GWW a. Contract keuze 9 6 b. Concurrentie gerichte dialoog 1 1 c. D&C 1 1 d. Functioneel uitvragen 8 5 e. DBFM contracten 6 6 f. Prestatie contracten 1 0 g. BVP 2 0 h. Gebruik algemene voorwaarden i. Beoordelingsmethodieken 21 6 j. Afwegingskader 1 1 k. RAW l. Systems Engineering 0 0 m. Contractbeheersing 14 3 n. Raam contracten ingenieursdiensten 1 0 o. SCB 3 3 p. Prestatie meten 10 2 q. Regie bij complexe samengestelde projecten 4 3 r. Lerende inkooporganisatie/deming 0 0 toepassen s. Risicomanagement (PDCA) in inkoopzaken, etc. 4 1 t. Beleidsdoelstellingen 17 6 u. GWW marktkennis v. Innovatie

12 In de Tabel 2 is aangegeven welke onderwerpen door een aanbieder worden aangeboden. De getallen in de tabel geven aan in hoeveel opleidingen het desbetreffende onderwerp terugkomt. De onderwerpen zijn gesorteerd op het percentage allergrootste belang dat in de behoeftebepaling verderop is gegeven. Aan de hand van de omschrijving van het opleidingsaanbod op de website van de aanbieders is geïnventariseerd welke onderwerpen worden aangeboden. Met andere woorden: op maat gemaakte in-company opleidingen die expliciet op de websites staan, zijn niet meegenomen in de inventarisatie. PPS Support biedt dit soort incompany opleidingen specifiek voor GWW aan. Ter illustratie hebben we hun aanbod (door PPS Support aangegeven) ook in deze tabel opgenomen. Dit aanbod van PPS Support is opgenomen in de laatste grijs gearceerde kolom. Het grootste aantal onderwerpen (verdeeld over de verschillende opleidingen) dat door een aanbieder wordt aangeboden is 11, aangeboden door NIB (zie ook Tabel 2). CROW en Reed Business/Cobouw bieden in hun opleidingen 8 en 7 verschillende onderwerpen aan, verdeeld over 23 opleidingen en 12 opleidingen. Tabel 2 Aantal keer dat een onderwerp voorkomt bij een op GWW gerichte opleiding Percentage 'van allergrootste belang' BOB CROW EBP Euroforum NIB Reed Business Reed Business PPS Support Opleidingen Opleidingen / Cobouw a. Contract keuze 41% i. Beoordelingsmethodieken 35% m. Contractbeheersing 31% 2 1 u. GWW marktkennis 25% t. Beleidsdoelstellingen 24% c. D&C 22% 1 d. Functioneel uitvragen 22% 1 4 s. Risicomanagement 22% 1 h. Gebruik algemene voorwaarden 19% f. Prestatie contracten 19% j. Afwegingskader 17% 1 q. Regie bij complexe samengestelde projecten 17% p. Prestatie meten 16% 2 o. SCB 15% 1 2 e. DBFM contracten 14% k. RAW 14% v. Innovatie 13% 2 r. Lerende inkooporganisatie/deming toepassen 12% l. Systems Engineering 12% b. Concurrentie gerichte dialoog 11% 1 g. BVP 11% n. Raam contracten ir.diensten 8% Totaal aantal keer aangeboden

13 De behoeftebepaling In deze paragraaf worden de uitkomsten van de uitgezette vragenlijst op totaalniveau weergegeven voor wat betreft: Kenmerken van de respondenten; Kennis en ervaring met GWW-inkoop; Het belang van en ervaren aanbod van GWW-inkoopopleidingen. Daar waar opvallende verschillen bestaan tussen de verschillende sectoren waar de respondenten van afkomstig zijn, worden deze in de begeleidende tekst genoemd. Kenmerken van de respondenten In totaal hebben 39 mensen de vragenlijst ingevuld, zoals ook wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Ter toelichting: Namens de gemeenten reageerden 3 grote gemeenten, 1 middengrote gemeente en 3 kleine gemeenten; Van de respondenten bij de gemeenten zijn er 2 gemeenten onderdeel van een inkoopcombinatie; Van de rijksoverheid reageerde 1 persoon van DLG en 3 personen van RWS; Van de respondenten werken er 3 bij andere organisaties: 1 bij de Belastingdienst en 2 bij ProRail. aantal (n=39) Gemeente (n=7) 7 Provincie (n=10) 10 Rijksoverheid (n=4) 4 Waterschap (n=15) 15 Havenbedrijf (n=0) 0 Anders (n=3) 3 Totaal 39 Tabel 3 Herkomst van de respondenten Ruim driekwart van de respondenten werkt de helft, of meer dan de helft van de tijd in de GWW-sector (wordt niet in het figuur weergegeven). 13

14 Het grootste gedeelte van de respondenten werkt als inkoper of als leidinggevende. Bijna driekwart van de respondenten heeft in het werk grotendeels of alleen maar te maken met inkoop van GWW (wordt niet in het figuur weergegeven). Omschrijf uw functie Inhoudelijk expert GWW Inkoper Leidinggevende totaal (n=38) Stafmedewerker Bestuurder Anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kennis en ervaring met GWW-inkoop De eigen kennis voor de uitvoering van taken wat betreft GWW-inkoop wordt door de respondenten grotendeels als goed en zeer goed omschreven: Mijn kennis voor de uitvoering van taken wat betreft GWW inkoop is totaal (n=37) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% De kennis van het team of de afdeling waar men werkt wordt grotendeels hetzelfde als de eigen kennis omschreven (goed en zeer goed), hoewel iets vaker wordt aangegeven dat de kennis matig is: De kennis van het team/afdeling is voor de uitvoering van taken wat betreft GWW inkoop Slecht Matig Goed Zeer goed totaal (n=36) Uitstekend Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

15 De respondenten geven een iets negatiever beeld van de eigen vaardigheden ten opzichte van de eigen kennis. De vaardigheden worden iets vaker als matig omschreven: Mijn vaardigheden voor de uitvoering van taken wat betreft GWW inkoop zijn totaal (n=37) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het beeld dat wordt gegeven van de vaardigheden van het team of de afdeling is nagenoeg gelijk aan het beeld van de kennis van het team of de afdeling: De vaardigheden van het team/afdeling zijn voor de uitvoering van taken wat betreft GWW inkoop Slecht Matig Goed Zeer goed totaal (n=36) Uitstekend Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voor gemeenten en waterschappen geldt dat zij relatief vaker aangeven over matige vaardigheden te beschikken (voor zichzelf, maar ook voor het team/afdeling) dan de provincies en het Rijk. Dit geldt ook voor de kennis van het team/afdeling. 15

16 Het belang van en ervaren aanbod van GWW-inkoopopleidingen Het belang van en ervaren aanbod van GWW-inkoopopleidingen is onderzocht door de respondenten te vragen naar het belang van de onderwerpen en naar het opleidingsaanbod per onderwerp. Een aantal onderwerpen vindt iedereen belangrijk (niemand geeft of slechts enkelen geven niet belangrijk aan) (zie ook het volgende figuur): Contractkeuze; D&C; E&C; Prestatiecontracten; BVP; Gebruik van algemene voorwaarden; Beoordelingsmethodieken; Afwegingskader; Contractbeheersing- en management; Toepassing van raamcontracten bij ingenieursdiensten; Het meten van prestaties van leveranciers; Beleidsdoelstellingen waarmaken GWW marktkennis; Innovatie creëren. De onderwerpen die het vaakst zijn aangegeven als zijnde van het allergrootste belang zijn: Contractkeuze; Beoordelingsmethodieken; Contractbeheersing- en management. 16

17 Is het onderwerp belangrijk om in een inkoop opleiding te borgen? a. Contract keuze (n= 37) b. Concurrentiegerichte dialoog (n= 37) c. D&C (n= 36) d. E&C (n= 36) e. DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) contracten (n= 35) Niet belangrijk Eigenlijk wel belangrijk Belangrijk f. Prestatie contracten (n= 37) g. BVP (n= 37) h. Gebruik van algemene voorwaarden (n= 37) Van allergrootste belang i. Beoordelingsmethodieken (n= 37) j. Afwegingskader (n= 37) k. Toepassing van RAW (n= 35) l. Systems Engineering (n= 35) m. Contractbeheersing en - management (n= 35) n. Toepassing van raamcontracten bij ingenieursdiensten (n= 37) o. SCB (n= 35) p. Het meten van prestaties van leveranciers (n= 38) q. Regie bij complexe samengestelde projecten (n= 37) r. Lerende inkooporganisatie (Deming/PDCA) toepassen (n= 36) s. Risicomanagement (n= 37) t. Beleidsdoelstellingen waarmaken (n= 37) u. GWW marktkennis (n= 36) v. Innovatie creëren (n= 38) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bij alle onderwerpen geeft een redelijk tot groot deel (van circa 25 tot 75 procent) van de respondenten aan dat er geen opleiding is die dit onderwerp aanbiedt, of men zegt het niet te weten. In beide gevallen kan de respondent de opleiding niet vinden en neemt de respondent niet deel aan de opleiding. 17

18 Opleidingen die het minst door de respondenten (circa een kwart) worden gevonden zijn opleidingen voor de volgende onderwerpen (zie ook het volgende figuur): Afwegingskader; Regie bij complexe samengestelde projecten; Lerende inkooporganisatie; Beleidsdoelstellingen waarmaken. Opleidingen die wel door de meeste respondenten (ongeveer driekwart) worden gevonden zijn opleidingen voor de volgende onderwerpen: D&C-contracten; E&C-contracten; Toepassing van RAW; Systems engineering; Contractbeheersing en -management; Systeemgerichte contractbeheersing; Risicomanagement. 18

19 Wordt er volgens de respondenten op dit moment in voorzien via een opleiding? a. Contract keuze (n= 35) b. Concurrentiegerichte dialoog (n= 32) c. D&C (n= 34) Weet niet Nee Deels Ja d. E&C (n= 34) e. DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) contracten (n= 33) f. Prestatie contracten (n= 33) g. BVP (n= 33) h. Gebruik van algemene voorwaarden (n= 32) i. Beoordelingsmethodieken (n= 33) j. Afwegingskader (n= 32) k. Toepassing van RAW (n= 33) l. Systems Engineering (n= 33) m. Contractbeheersing en - management (n= 32) n. Toepassing van raamcontracten bij ingenieursdiensten (n= 32) o. SCB (n= 33) p. Het meten van prestaties van leveranciers (n= 31) q. Regie bij complexe samengestelde projecten (n= 29) r. Lerende inkooporganisatie (Deming/PDCA) toepassen (n= 27) s. Risicomanagement (n= 31) t. Beleidsdoelstellingen waarmaken (n= 30) u. GWW marktkennis (n= 31) v. Innovatie creëren (n= 30) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

20 Toelichting op de opleidingsbehoefte door respondenten Via verschillende manieren hebben respondenten een toelichting gegeven op de vragenlijst die we hebben gestuurd. Respondenten hebben soms de vragenlijst niet ingestuurd, maar hebben een gestuurd waarom ze de vragenlijst niet hebben ingevuld. Daarnaast was er in de vragenlijst ruimte om toelichtingen te geven. Verder hebben we door het houden van een aantal korte interviews een beter beeld gekregen van de context en de opleidingsbehoefte. Via Enkele mensen die de vragenlijst niet hebben ingevuld hebben wel gereageerd via een . Daarin geven ze aan dat een inkoper vooral een neutrale functie heeft en niet te diep op de GWW-inhoud hoeft in te gaan. Deze kennis en ervaring wordt bijvoorbeeld ingehuurd of voorzien via materiedeskundigen met wie men samenwerkt. Andere opmerkingen zijn dat er geleerd moet worden van andere sectoren en dat een opleiding specifiek moet worden aangeboden (niet iedereen wil/hoeft alles te weten). Via open vragen in de vragenlijst Enkele mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben een extra toelichting gegeven via deze lijst. De voor het onderzoek relevante opmerkingen zijn : Er is meerdere malen aangegeven door respondenten dat er in-company opleidingen worden gegeven of worden ontwikkeld. Dit bijvoorbeeld om de inhoud van de training goed aan te laten sluiten op de praktijk, zodat de kennis en ervaring na de opleiding goed geborgd wordt; Een medewerker van een gemeente geeft aan meer ervaring op het gebied van inkoop van leveringen en diensten te hebben dan op het gebied van GWW. Een training met focus op GWW kan juist een aanvulling zijn op de inkoopexpertise van de gemeente; Vooral modulair aanbieden (specifieke onderwerpen voor een specifieke smal gedefinieerde doelgroep) wordt door een aantal mensen als toegevoegde waarde gezien. De opleiding kan dan kort en krachtig zijn; Er zijn verschillen in de manieren waarop inkooptechnieken worden toegepast, afhankelijk van wat wordt ingekocht. Daar zou in een opleiding aandacht aan moeten worden geschonken; Er is een respondent die aangeeft dat er nu geen aanbieder is die alles integraal aanbiedt: dus alle doelgroepen en het gehele inhoudelijke pakket. Verbinding kan juist worden gelegd als inkopers en technische mensen samen een opleiding volgen. Via interviews In de interviews komt een divers beeld naar voren wat betreft de vorm en inhoud die een opleiding moet hebben: Er zijn verschillende inzichten of een training juist in company of extern gegeven moet worden. Een samenwerkingsverband geeft aan dat een in company training juist gewenst is, omdat de mensen van het samenwerkingsverband elkaar kunnen leren kennen. Een andere respondent geeft aan dat als iemand alleen met inkoop GWW bezig is, de blik verkokerd 20

21 kan raken, en dat het juist van toegevoegde is om met aanpalende sectoren (bijvoorbeeld huizenbouw of ziekenhuisbouw) ervaringen uit te wisselen om inspiratie op te doen, of om bevestigd te worden. Een respondent geeft aan dat risicomanagement in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een aanbesteding specifieke aandacht behoeft. Dit punt herkent Significant uit eigen aanbestedingspraktijk en achten we daarom noemenswaardig. Naast verschillen, is een aantal punten door meerdere mensen aangegeven: De opleider of trainer moet zelf veel ervaring hebben en daarmee een goede gesprekpartner zijn voor de deelnemers; Er is geen opleiding die alles, via ook los te volgen modules, aanbiedt, specifiek gericht op GWW. De modules zouden een opbouwend karakter moeten hebben; waardoor beginners en mensen met meer ervaring bediend worden. 21

22 Conclusie Inventarisatie en evaluatie Conclusie aanbod Er worden veel inkoopopleidingen aangeboden Er is een fors aanbod van inkoopopleidingen (41) dat specifiek gericht is op GWW. Deze opleidingen worden door een aantal specifieke aanbieders verzorgd; CROW is verreweg de grootste. Er worden voor enkele relevante onderwerpen geen specifieke GWWopleidingen aangeboden, maar met het totale opleidingsaanbod worden deze onderwerpen wel afgedekt Alle 22 door Platform WOW en PIANOo vooraf gedefinieerde onderwerpen 8 komen in het bestaande aanbod voor. De volgende vijf onderwerpen worden niet expliciet aangeboden in opleidingen die specifiek gericht zijn op GWW: prestatiecontracten, BVP, systems engineering, raamcontracten ingenieursdiensten en lerende inkooporganisatie/deming toepassen. Deze onderwerpen worden wel aangeboden in (inkoop)opleidingen die niet specifiek gericht zijn op GWW. Belangrijke opmerking hierbij is dat de respondenten het voor sommige van deze onderwerpen niet van belang vonden om dit in een inkoopopleiding te behandelen. Er bestaat niet een (set van) (totaal)opleiding(en) die de meeste relevante onderwerpen afdekt Geen van de aanbieders biedt een opleiding of een serie opleidingen aan die de meeste vooraf gedefinieerde onderwerpen aanbiedt. Het grootste aantal onderwerpen dat door een aanbieder wordt aangeboden is 11, aangeboden door NIB en PPS Support. Conclusie behoeftebepaling Er is vooral bij gemeenten en waterschappen verbeterpotentieel aanwezig in de kennis en vaardigheden benodigd voor inkoop van GWW In de vragenlijst is gevraagd naar de kennis en vaardigheden van de respondent zelf en het team waar de respondent in/mee werkt. Het valt op dat de kennis en vaardigheden grotendeels als matig, goed en soms als zeer goed worden omschreven. Uitstekend is nagenoeg niet aangegeven. Bij gemeenten en waterschappen bestaat grotere variëteit in kennis en vaardigheden, vergeleken met provincies en het Rijk. Bij laatstgenoemden wordt de kennis en vaardigheden over het algemeen hoger en constanter geschat. 8 De respondenten hebben geen extra onderwerpen aangedragen. 22

23 Hoewel er een breed aanbod is aan inkoopopleidingen, ook specifiek gericht op GWW, wordt het aanbod niet altijd goed gevonden. Bij alle onderwerpen geeft circa een kwart tot driekwart van de respondenten aan dat er geen opleiding is, of dat men niet weet of er een opleiding is. Een belangrijke kanttekening bij het bepalen van het verbeterpotentieel is dat er respondenten zijn die aangaven dat specifieke kennis/vaardigheden projectmatig worden ingehuurd. Met andere woorden: het is niet nodig om zelf alle kennis en vaardigheden te verbeteren. Er bestaan bij diverse organisaties modulaire in company opleidingen om GWW-specifieke opleidingsbehoeftes in te vullen De meeste respondenten geven in algemene zin aan de voorkeur te geven aan korte opleidingen gericht op een specifiek GWW onderwerp, omdat kennis en vaardigheden voor GWW specialistisch zijn. Met andere woorden: modulair aanbieden. Door diverse organisaties wordt deze behoefte momenteel ingevuld met in company opleidingen. De trainer moet een goede gesprekspartner zijn Als er een trainer wordt aangeboden is het belangrijk dat de trainer vanuit ervaring kan spreken, en daarmee goede gesprekspartner is voor de deelnemers. 23

24 Aanbevelingen Inventarisatie en evaluatie Het aanbieden van een nieuwe (deel)opleiding is niet noodzakelijk gegeven het bestaande totale opleidingsaanbod Aangezien alle vooraf gedefinieerde onderwerpen worden aangeboden in bestaande opleidingen is het wat aanbod betreft niet noodzakelijk om een (deel)opleiding nieuw op te zetten. Bovendien worden opleidingen meermaals in company gegeven. Er is dus (nog) meer aanbod aanwezig dan is gevonden tijdens dit onderzoek. Het aanbieden van een nieuwe GWW-specifieke opleiding kan wel overwogen worden voor een totaalopleiding Het aanbieden van een nieuwe GWW-specifieke opleiding kan wel overwogen worden als een totaalopleiding gewenst is, waarin (vrijwel) alle voor de GWWrelevante onderwerpen worden behandeld. Als een nieuwe opleiding wordt aangeboden, kan eventueel worden aangesloten bij (een) bestaande opleidingsorganisatie(s). Het verdient vanzelfsprekend de voorkeur als deze organisatie(s) bekend zijn in het veld en een goede naam hebben. Het aanbieden van een nieuwe GWW-specifieke (deel)opleiding kan tevens overwogen worden voor enkele specifieke onderwerpen en/of naar aanleiding van enkele overige redenen Het feit dat alle onderwerpen worden afgedekt met bestaande opleidingen neemt niet weg dat: Er voor enkele vooraf gedefinieerde onderwerpen geen specifieke GWWopleidingen bestaan; Er geen onderzoek is verricht naar de kwaliteit van het huidige opleidingsaanbod en; Als Platform WOW en PIANOo verdere integratie wensen te bewerkstelligen tussen beheerders, dit onder andere vorm kan worden gegeven met een nieuwe opleiding of door aan te sluiten bij bestaande opleidingen. Platform WOW en PIANOo kunnen daarnaast het huidige opleidingsaanbod beter onder de aandacht brengen Het opleidingsaanbod wordt niet altijd goed gevonden. De geïnventariseerde opleidingen kunnen beter onder de aandacht worden gebracht. Daar kunnen in company opleidingen aan worden toegevoegd, die opengesteld worden voor (relatieve) buitenstaanders. In het openstellen hiervan zouden Platform WOW en PIANOo een ondersteunende en bemiddelende rol kunnen vervullen: Voor het reguliere aanbod geldt dat het aanbod vooral zichtbaar gemaakt moet zijn onder de potentieel geïnteresseerden. Bijvoorbeeld door: 24

Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen

Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen Drs. Lydia Vunderink en dr. ir. Fredo Schotanus (fredo.schotanus@significant.nl) 10 december 2013 Is er behoefte is aan een

Nadere informatie

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 1 PIANOo en NEVI hebben onderzoek gedaan naar de toepassing en randvoorwaarden

Nadere informatie

Best Value Procurement. (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen

Best Value Procurement. (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen Best Value Procurement (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen Prestatie-informatie Wiebe Betrokken bij de BVP-implementatie van RWS sinds 2008 Lid NEVI certification Board; A+-gecertificeerd sinds

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Graafschap College Welkom!

Graafschap College Welkom! Welkom! Even voorstellen: Lianne te Winkel, inkoopadviseur bij het Graafschap College Jean-Paul Roegies, inkoopadviseur bij InkoopMeesters in het kort Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak

Historie veranderende markt. vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak Historie veranderende markt vanuit de klant door Martijn Vos vanuit de opdrachtnemer door Willem Mak 1. Vroeger Rijke geschiedenis aanbesteden van (openbare) werken In 1815 eerste Nederlandse aanbestedingsregels:

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-5-26 Mirotek Design - demo 8/25 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 5 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016

Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016 Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW 2016 Rapportage Utrecht, december 2016 Labyrinth Onderzoek & Advies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CROW Copyright 2016, Labyrinth Onderzoek & Advies

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Best of Public Procurement 2011 De Resultaten. Hans Dussel 13 oktober 2011

Best of Public Procurement 2011 De Resultaten. Hans Dussel 13 oktober 2011 Best of Public Procurement 2011 De Resultaten Hans Dussel 13 oktober 2011 Titel Auteur Datum Het komende half uur FEITEN, CIJFERS EN UITKOMSTEN OPZET ONDERZOEK: HOE ZAT HET OOK ALWEER? 24 ELEMENTEN VORMEN

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Inkopen en contracteren baggerwerken Rijkswaterstaat. Baggernet 2 april 2014

Inkopen en contracteren baggerwerken Rijkswaterstaat. Baggernet 2 april 2014 Inkopen en contracteren baggerwerken Baggernet 2 april 2014 Inkoopbeleid Samen met de markt Eén gezicht naar de markt Minimale transactiekosten duurzaam effectieve concurrentie een efficiënt aanbestedingsproces

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Personalia. ing. Mario P.M. Pelsers. Geboortedatum 4 september Huwelijkse staat

Personalia. ing. Mario P.M. Pelsers. Geboortedatum 4 september Huwelijkse staat Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Aanbestedingen winnen en klanten behouden

Aanbestedingen winnen en klanten behouden Aanbestedingen winnen en klanten behouden Duurzaamheid als onderscheidend vermogen Scherpenzeel, 12 december 2014 Alexander Reuvers Agenda Opening & introductie Aanbesteden (30 minuten) Eerste workshop

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971 Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 IF Kijkje in de keuken evaluatie CliniClowns Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst

Nadere informatie

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut maart 2014 - H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 2 1.4 Leeswijzer 2 2 Resultaten van de enquête 2.1 Respons

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Een opstap naar het aanbesteden van werken. 9 februari 2017

Een opstap naar het aanbesteden van werken. 9 februari 2017 Een opstap naar het aanbesteden van werken 9 februari 2017 Voorstelronde Carlo Remijnse Tactisch inkoper / contractmanager Inkoop & aanbesteden vanaf 2008 2008-2012: Oasen drinkwater 2012-2016: Waterschap

Nadere informatie

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits Best Value @ Gül Ören Wouter Smits Programma 14.30 14.40 Toelichting strategisch plan 14.40 14.55 Afwegingskader 14.55 15.50 Casus voorbereidingsfase 15.50 16.00 Pauze 16.00 16.15 Metrics BVP projecten

Nadere informatie

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090

Nadere informatie

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5% Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Modelcontracten. Jeroen van Netten Inkoopmanagement GWW

Modelcontracten. Jeroen van Netten Inkoopmanagement GWW Modelcontracten Jeroen van Netten Inkoopmanagement GWW Programma 2 Ondernemingsplan Inkoopstrategie Design and Construct Prestatiecontracten Ondernemingsplan RWS 3 Publiekgerichte netwerkmanager en infraprovider

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN Edwin Koevoets Binh Tran

ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN Edwin Koevoets Binh Tran ALGEMENE INLICHTINGENBIJEENKOMST RAAMOVEREENKOMST INGENIEURSDIENSTEN 2016-2020 Edwin Koevoets Binh Tran PROGRAMMA 21 oktober 2015 13.30 15.00 uur Aanleiding en behoefte Organisatie Doelstellingen Scope

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

HBO-I: DE ANDERE SKILLS PROJECTSCHOLEN OPDRACHT WERKGROEP DE ANDERE SKILLS

HBO-I: DE ANDERE SKILLS PROJECTSCHOLEN OPDRACHT WERKGROEP DE ANDERE SKILLS HBO-I: DE ANDERE SKILLS PROJECTSCHOLEN OPDRACHT WERKGROEP DE ANDERE SKILLS Beschrijf / analyseer huidige situatie door de volgende vragen te beantwoorden: wat wordt onder de andere skills verstaan; welke

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

BEST VALUE PROCUREMENT

BEST VALUE PROCUREMENT 1 BEST VALUE PROCUREMENT VOOR DE INKOOP VAN INGENIEURSDIENSTEN Best Value Consulting Programma 2 Introductie Best Value Procurement elementen Eerste ervaringen met BVP: Out of the Box Ingenieursdiensten

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie