Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!"

Transcriptie

1 Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda & Bethesda Diabetes Research Centrum Hoogeveen

2 Disclosure belangen Dr. Adriaan Kooy is member of advisory boards of Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly, MSD and Novo Nordisk. He is also lecturer in the field of diabetology and vascular medicine, being suppported by MSD and Astrazeneca. As a clinical investigator, he is (internationally) involved in several landmark trials.

3 Programma CVRM 1. Introductie met stellingen (kennistest) een praktische cursus aan de hand van een casus 2. CVRM de nieuwe uitgangspunten 3. Zoutloos zinvol of zinloos? 4. Hypertensie 1.Welke strategie verdient de voorkeur? 2.Therapieresistentie nieuwe uitdagingen 5. CVRM is veel breder dan hypertensiebehandeling 6. Huidige bewijskracht voor de eindpunten die er toe doen 7. Behandelstrategieën NNT en NNH 1.Synergie bij polyfarmacie 2.Praktische handreikingen 8. Afsluiting met stellingen voor de praktijk (bespreking kennistest)

4 Stellingen 1-5 (juist/onjuist) 1. Hypertensiebehandeling leidt bij een 65-plusser tot meer ARR van HVZ dan bij een jongere, en daarmee tot een lagere NNT om een CV gebeurtenis te voorkomen. 2. Zoutbeperking is alleen zinvol bij therapieresistente hypertensie. 3. Stoppen met roken verlaagt het risico op HVZ en de bloeddruk. 4. Bij essentiële hypertensie zijn de nieren een hypertensieve factor. 5. Metformine verlaagt niet de bloeddruk, maar verbetert de fibrinolyse en de endotheelcelfunctie, onafhankelijk van het effect op de glucoseregulatie.

5 Stellingen 6-10 (juist/onjuist) 6. Bij echte therapieresistente hypertensie is een aldosteronantagonist een goede keus. 7. De nachtelijke SBD voorspelt het CVR beter dan de waarde overdag. 8. Dosisverdubbeling van een statine geeft procentueel meer bijwerkingen dan LDL reductie. 9. Aspirine is geïndiceerd bij elke patiënt met DM Eén op de tien patiënten met hypertensie is therapieresistent.

6 Stellingen (juist/onjuist) 11. Laag gedoseerde logische combinaties zijn minder effectief en geven meer bijwerkingen dan hooggedoseerde bloeddruk verlagende monotherapie. 12. Hypoglycemieën kunnen negatief werken voor het CVRM. 13. Vanaf 115/75 mm Hg verdubbelt het risico op HVZ voor elke toename met 20/10 mm Hg (SBD/DBD). 14. Zoutbeperking (< 6 gram per dag) werkt ook goed voor de botmassa. 15. RAAS-demping + CCB scoort gunstig op vasculaire eindpunten ten opzichte van andere antihypertensieve combinaties.

7 CVRM de nieuwe uitgangspunten 1. CVRM is vooral een aangelegenheid in de eerste lijn 2. CVRM is geen getallengeneeskunde en ook geen conceptuele geneeskunde, maar impliceert risicopreventie die er echt toe doet 3. CVRM is onderbouwd door een toenemend aantal landmarktrials en meta-analyses 4. CVRM is zinvol vanaf een bepaald absoluut risiconiveau 5. CVRM is een multifactoriële en integrale behandelstrategie waarbij de NNT voor de hoogrisicopatiënt richting de één gaat

8 Nieuw in de landelijke richtlijn CVRM (1-3) 1. De CV risicotabel is gewijzigd: op ziekte én sterfte door HVZ in 10 jaar i.p.v. op CV sterfte alleen. 2. De nieuwe CV risicotabel heeft een gradering hoog ( 20%, rood), matig (10-20%, geel) en laag (<10%, groen) risico geënt op de kans op CV ziekte én sterfte in de komende 10 jaar. 3. Risicoschatting bij patiënten met DM of met RA is op basis van hun leeftijd + 15 jaar, als correctie voor het verhoogde CV risico inherent aan hun aandoening.

9 Nieuw in de landelijke richtlijn CVRM (4-6) 4. Ongeacht het risico wordt geadviseerd met medicatie te starten bij een SBD > 180 mm Hg en / of bij een TC/HDL > In het algemeen geldt als streefwaarde voor de SBD 140 mm Hg en voor LDL 2,5 mmol/l. 6. Bij primaire preventie is de regel LDL reductie met minstens 1 mmol/l verlaten, en wordt gestreefd bij voldoende CV risico naar een LDL < 2,5 mmol/l.

10 Nieuw in de landelijke richtlijn CVRM (7-9) 7. Bij de indicatie voor een cholesterolverlager wordt altijd gestart met simvastatine 40 mg. 8. Voorkeursmedicatie voor (klassen) antihypertensiva krijgt nieuwe aandacht op basis van onderscheidende resultaten in nieuwe trials. 9. De aparte medicamenteuze aanbevelingen voor de 1 ste lijn zijn komen te vervallen.

11 Variabelen voor het opstellen van het CV risicoprofiel Anamnese Lichamelijk onderzoek Laboratoriumonderzoek Leeftijd, geslacht, roken, familieanamnese HVZ (extra aandacht hiervoor bij allochtonen), voeding, alcohol, lichamelijke activiteit Systolische (!) bloeddruk, BMI, middelomtrek Lipidenspectrum (TC, HDL, nuchter LDL, nuchter TG), glucosegehalte, serum creatinine met geschatte GFR (MDRD), serum kalium, microalbumine, ECG (optioneel)

12 Vereenvoudiging aangrijpingspunten CVRM het topje van de metabole en vasculaire ijsberg Hypertensie Obesitas, prediabetes en diabetes Dislipidemie

13 1. RRR (verkregen uit goede trials) betekent pas echt iets bij de individuele patiënt als het AR hoog is 2. AR van een CVR patiënt wordt bepaald met tabellen (epidemiologische data met risicofactoren) 3. ARR = AR x RRR CVRM zinvol bij een hoog AR 4. NNT = 100% : ARR% = aantal behandelde patiënten nodig om een eindpunt te voorkomen (sterfte, CVA, e.a.) tijdens een omschreven behandelduur Welke RRR s kent u? Wat doen eigenlijk een statine, metformine, hypertensiebehandeling en aspirine via RRR? En wat maakt de afweging bij deze laatste soms zo complex? AR = absolute risico; ARR = absolute risicoreductie; CVR = cardiovasculair risico; NNT = number needed to treat; RRR = relatieve risicoreductie

14 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Voorgeschiedenis 2000 hypertensie 2006 metabool syndroom met buikomvang 104 cm Medicatie Lisinopril 10 mg Hydrochloorthiazide 12,5 mg Anamnese Geen tijd voor beweging Wel zoutbeperking

15 Is zoutbeperking eigenlijk wel relevant? A. Nee, want zoutloos is zinloos als geen therapieresistente hypertensie in het spel is B. Ja, alleen bij hypertensie C. Ja, niet alleen bij hypertensie, want een hoge zoutinname geeft ook botontkalking D. Ja, niet alleen bij hypertensie, want een hoge zoutinname gaat ook gepaard met een verhoogde kans op maagkanker E. C en D zijn juist

16 Antwoord E is juist (richtlijn WHO anno 2012:

17 CVRM risicoreductie die er écht toe doet!

18 Welke zoutbeperking wordt aanbevolen? A. Minder dan 24 gram per dag B. Minder dan 18 gram per dag C. Minder dan 6 gram per dag D. Minder dan 1 gram per dag

19 Antwoord C is juist (richtlijn WHO anno 2012:

20 Leefstijladviezen bij CVRM WHO Niet roken 2. Voldoende bewegen (30 minuten/dag stevig, 5x/week) 3. Zorg voor optimaal gewicht (BMI < 25 kg/m2) en middelomtrek (voor vrouwen < 80 cm, mannen < 94 cm) 4. Gezonde voeding: beperk verzadigd vet (<10%) en transvet (< 1%); 1-2 maal per week (vette) vis; minimaal 200 gram groente en twee stuks fruit per dag; zoutinname maximaal 6 gram per dag 5. Alcohol: vrouw maximaal 2, man maximaal 3 EH/dag

21 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Patiënt komt op uw spreekuur en u meet een bloeddruk van 164 / 74 mm Hg met een pols van 80 SPM Wat vindt u van de bloeddruk? Welk behandelvoorstel doet u? A. U schrijft een nog strengere zoutbeperking voor B. U verhoogt de lisinopril naar 20 mg C. U voegt 5 mg amlodipine toe D. U voegt 50 mg metoprolol

22 Antwoord C is het aanbevolen, juiste antwoord RAAS-demper + calciumantagonist heeft grotere effectiviteit en minder bijwerkingen dan elk afzonderlijk hoog gedoseerd; deze combinatie is op harde eindpunten gunstiger dan RAAS-demper + thiazide (ACCOMPLISH, N Engl J Med 2008;359: ) Grote meta-analyse (N= ): β-blokkade geeft 19% meer CVA s ten opzichte van andere antihypertensiva; 66% in de arm met β-blokkade gebruikte atenolol (Bangelore et al., J Am Coll Cardiol 2008; 52: ).

23 ACCOMPLISH: voortijdig gestopt: ACE-i-CCB beter dan ACE-i-DIU N Engl J Med 2008;359: Patiënten met hypertensie (gemiddeld 68 jaar) en HVZ en/of DM2 en/of nierfunctiestoornissen en/of LVH Follow up: 36 maanden (vroegtijdig beëindigd) Incidentie eindpunten 10% in 3 jaar Eindpunt (ACE-i-CCB bleek beter dan ACE-i-DIU) Hazard ratio (95% CI) Cardiovasculaire morbiditeit/mortaliteit* 0.80 ( ) Cardiovasculaire morbiditeit/mortaliteit zonder coronaire revascularisatie 0.79 ( ) * cardiovasculaire dood, (niet) fataal MI, (niet) fataal CVA, hospitalisatie voor onstabiele angina, en coronaire revascularisatie

24 Meerwaarde van ACE-i/ARB + CCB Complementair werkingsmechanisme Effectiviteit: 1+1 = meer dan 2. Bloeddrukreducties gemiddeld in maximale dosering tot 30/20 mm Hg. Tot 55% haalt de streefwaarde. Minder oedeem als bijwerking: de verhoogde hydrostatische druk in het capillaire vaatbed door een CCB (via precapillaire vaatverwijding oedeem) wordt weer verlaagd door de ACE-i/ARB (via postcapillaire vaatverwijding afname oedeem).

25 BHS/NICE guidelines 2006: de Britten kiezen opvallend vroeg voor een RAAS-demper + CCB in de beslisboom BHS: British Hypertension Society NICE: National Institute of Clinical Excellence NICE guideline 34 (Partial update of NICE guideline 18)

26 Conclusies combinatietherapieën in gerandomiseerde, gecontroleerde studies Combinatie Studie Patienten N Interventie Uitkomst ACE-i-DIU ADVANCE DM II Perindopril/Indapamide vs placebo ACE-i-DIU HYVET Hypertensie en Indapamide/Perindopril vs bejaard (> 80 jr) placebo ACE-i-DIU PROGRESS CVA Perindopril/Indapamide vs placebo ACE-i-ARB ONTARGET Hoogrisico Ramipril/Telmisartan vs ramipril of telmisartan ACEI-i-CCB vs ASCOT-BPLA Hypertensie Amlodipine±perindopril vs BB-DIU Atenolol±thiazide ACEI-i-CCB vs ACE-DIU ACCOMPLISH Hypertensie Benazepril/amlodipine vs benazepril/hctz ACE-i/DIU vermindert sterfte, coronaire en renale eindpunten DIU/ACE-i vermindert sterfte, hartfalen en beroertes ACE-i-DIU vermindert beroertes, CV sterfte, hartfalen en coronaire eindpunten Geen verbetering harde eindpunten, wel meer bijwerkingen CCB-ACEi vermindert t.o.v. BB- DIU: sterfte, beroertes, coronaire gebeurtenissen, nierziekte, perifeer vaarlijden, DM de novo ACE-i-CCB vermindert grotere CV gebeurtenissen (eerder gestopt) De combinatie ACE-i + CCB is op grond van deze data het gunstigst.

27 Meerwaarde combinatietherapieën bij hypertensie op vasculaire eindpunten: de hiërarchie 1. ACE-i CCB is beter dan BB DIU en dan ACE-i DIU 2. ACE-i DIU evenwel goede data versus placebo bij ouderen met hypertensie en DM2 3. BB DIU is minder goed dan ACE-i CCB, ongunstig metabool profiel 4. ACE-i ARB heeft als combinatie geen meerwaarde op vasculaire eindpunten met wel meer bijwerkingen dan ACE-i monotherapie Opmerkingen: Conclusies zijn gebaseerd op reducties van harde CV eindpunten: MI, CVA, mortaliteit en hartfalen; indapamide heeft ten opzichte van HCTH een metabole en waarschijnlijk ook een vasculaire meerwaarde.

28 ESH/ESC: ondergrens hypertensie Bloeddrukmeting SBD (mmhg) DBD (mmhg) Spreekkamer Thuis- / zelfmeting uurs / ambulant Dag Nacht

29 Epidemiologie Epidemiologische kenmerken hypertensie 1. Geen dichotomie maar continuüm van bloeddrukwaarden in de populatie met een normale verdeling 2. Prevalentie hypertensie varieert van 4% (18-29 jaar) tot 45% (> 60 jaar) 3. Veel lagere prevalentie bij primitieve stammen 4. Drempelwaarden voor een te behandelen hypertensie zijn de laatste jaren verder naar beneden bijgesteld vooral voor de hoogrisicopatiënten 5. Het CV risico stijgt met de bloeddruk ook in het traject onder de gemiddelde waarde van de bevolking 6. Een hypertensiepatiënt met een risico van 15% op coronair lijden binnen 10 jaar heeft een nog groter totaal CV risico (inclusief CVA s), oplopend tot 20-25%

30 Complicaties van hypertensie: eindorgaanschade Hypertensie

31 Cardiovascular Mortality Risk Increases as Blood Pressure Rises * 8 8x Cardiovascular Mortality Risk x 2x 115/75 135/85 155/95 175/105 Systolic/Diastolic Blood Pressure (mm Hg) * Measurements taken in individuals aged years, beginning with a blood pressure of 115/75 mm Hg. Lewington S, et al. Lancet. 2002;360: ; Chobanian AV, et al. JAMA. 2003;289: Slide Source Hypertension Online org

32 Impact of High-Normal Blood Pressure on Risk of Major Cardiovascular Events * in Men Cumulative Incidence of Major Cardiovascular Events (%) Time (Years) Blood Pressure: High-Normal /85 89 mm Hg Normal /80 84 mm Hg Optimal <120/80 mm Hg *Defined as death due to cardiovascular disease or as having recognized myocardial infarction, stroke, or congestive heart failure. Vasan RS. N Engl J Med. 2001;345: Slide Source Hypertension Online org

33 Hypertension Treatment Effect Mirrors Observational Data 12 Incidence of cardiovascular disease Systolic blood pressure (mmhg) Slide Source Hypertension Online org

34 Relative Risk for Coronary Heart Disease Odds ratios and 95% confidence intervals Veterans Administration, 1967 Veterans Administration, 1970 Hypertension Stroke Study, 1974 USPHS Study, 1977 EWPHE Study, 1985 Coope and Warrender, 1986 SHEP Study, 1991 STOP-Hypertension Study, 1991 MRC Study, 1992 Syst-Eur Study, 1997 Total 0.79 (0.69 to 0.90) Active treatment better than placebo Reprinted from He J, et al. Am Heart J. 1999; 138: , with permission from Elsevier. Active treatment worse than placebo Slide Source Hypertension Online org

35 Relative Risk for Stroke Odds ratios and 95% confidence intervals Veterans Administration, 1967 Veterans Administration, 1970 Hypertension Stroke Study, 1974 USPHS Study, 1977 EWPHE Study, 1985 Coope and Warrender, 1986 SHEP Study, 1991 STOP-Hypertension Study, 1991 MRC Study, 1992 Syst-Eur Study, (0.55 to 0.72) Total Reprinted from He J, et al. Am Heart J. 1999; 138: , with permission from Elsevier Active treatment Active treatment better than placebo worse than placebo Slide Source Hypertension Online org

36 Overzicht combinatietherapieën versus placebo: meerwaarde op harde eindpunten Jaar Studie N Patiënt kenmerken Significante eindpuntreductie Gebruikte combinatie TIA/CVA CVA MI Hartfalen DM2 Nierinsufficientie Coronaire events Totale mortaliteit ACEi + indapamide ACEi + indapamide HT en > 80 jaar Totale mortaliteit CVA Indapamide + ACEi PROGRESS Lancet. 2001;358: ADVANCE Lancet 2007; 370: HYVET N Engl J Med 2008;358 Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

37 Hypertensie behandelingsindicatie: hoe complex is de bewijskracht? Meta-analytische conclusies 1. Vanaf 115/75 mm Hg verdubbelt het risico op HVZ voor elke toename van de bloeddruk met 20/10 mm Hg (SBD/DBD) 2. Elke initiële 2 mm Hg daling in de SBD geeft een 7% risicoreductie voor sterfte aan HVZ en 10% risicoreductie voor sterfte aan beroertes 3. Bij 50-plussers is een SBD > 140 mm Hg een belangrijkere risicofactor dan de DBD 4. Onvoldoende behandelde hypertensie vergroot de kans op HVZ met acute gebeurtenissen (CVA, AMI, amputaties) en chronisch orgaanfalen (hart, hersenen, ogen, nieren) 5. Ook de bejaarde heeft baat bij hypertensiebehandeling met trend tot uitstel van sterfte 6. Hypertensiebehandeling kan niet vroeg genoeg ingezet worden bij hoogrisico patiënten

38 Schatting van het CV risico met de bloeddruk (risico HVZ voor de komende 10 jaar) Aantal andere risicofactoren en comorbiditeit Bloeddruk (mm Hg) systolisch (s) en diastolisch (d) Normaal S D Gemiddeld risico Hoog normaal S of D Gemiddeld risico Graad 1 hypertensie S of D Graad 2 hypertensie S of D Graad 3 hypertensie S 180 of D 110 < 15 % % > 20% 1 2 < 15 % < 15 % % % > 30 % 3 of metabool syndroom of DM of orgaanschade vasculaire ziekte, zoals post infarct % % % % > 30 % % > 30% > 30 % > 30 % > 30 % Additionele risicofactoren: leeftijd (man > 55 jaar; vrouw > 65 jaar); roken; dislipidemie (LDL > 3,0; HDL < 1,0 (man), < 1,2 (vrouw); TG > 1,7) ; nuchtere glucose 5,6 6,9; positieve familieanamnese HVZ; buikomvang > 102 cm (man), > 88 cm (vrouw) Orgaanschade: LVH; IMT > o,9 mm; carotis-femorale drukgolfsnelheid > 12 m/s; E/A index < 0,9; GFR ml/min; microalbuminurie Vasculaire ziekte: CVA, CHZ, nierziekte, GFR < 50 ml/min; macroalbuminurie; perifeer vaatlijden; hypertensiefundus graad 3-4

39 Het gefundeerde behandelingsadvies anno 2012 Aantal andere risicofactoren en comorbiditeit Bloeddruk (mm Hg) systolisch (s) en diastolisch (d) Normaal S D Geen bloeddruk interventie Hoog normaal S of D Geen bloeddruk interventie Graad 1 hypertensie S of D Leefstijlaanpassing + overweeg na enkele maanden medicatie Graad 2 hypertensie S of D Leefstijlaanpassing + na enkele maanden medicatie Graad 3 hypertensie S 180 of D 110 Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing 1 2 Leefstijlaanpassing Leefstijlaanpassing Leefstijlaanpassing + na enkele maanden medicatie Leefstijlaanpassing + na enkele maanden medicatie Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing 3 of DM orgaanschade Leefstijlaanpassing Medicatie + leefstijlaanpassing Medicatie + leefstijlaanpassing Medicatie + leefstijlaanpassing Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing Vasculaire ziekte, zoals post infarct Medicatie + leefstijlaanpassing Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing Onmiddellijk medicatie + leefstijlaanpassing

40 Blood Pressure Reductions Resulting from Various Lifestyle Modifications Trials of Hypertension Prevention Phase I 1 Systolic Blood Pressure Diastolic Blood Pressure Net Mean Change in Blood Pressure (mm Hg) Weight Loss Reduced Sodium Added Calcium Added Potassium Measures* 5.67 kg mmol/24 h 1.22 mmol/24 h 44.4 mmol/24 h *All values are averages and are statistically significant at P < Trials of Hypertension Prevention Collaborative Research Group. JAMA. 1992;267: Copyright 1992, American Medical Association. All rights reserved. Slide Source Hypertension Online org

41 Regular Aerobic Exercise Lowers Blood Pressure in Adults with Mild to Moderate Hypertension* Control Group Exercise Group Systolic Blood Pressure 110 Diastolic Blood Pressure mm Hg mm Hg Baseline Week 6 Week 10 *Values are expressed as the mean ± standard deviation. P < 0.05 vs. baseline; P < vs. baseline. Tsai JC, et al. Clin Exp Hypertens. 2004;26: Baseline Week 6 Week 10 Slide Source Hypertension Online org

42 Behandeling op geleide van 10-jaars CV sterfterisico SCORE tabel Een complexe richtlijn: hoe gaat u om met een hoogrisico patiënt van 40 jaar?

43 Risicotabel uit CVRM richtlijn: 10-jaarskans op CV ziekte én sterfte voor patiënten zonder HVZ CVRM risicoreductie die er écht toe doet!

44 Eerst de goede diagnose, dan de therapie: waaraan moet een correcte RR-meting voldoen? Voorwaarde 1. Tenminste 5 minuten rust Toename met 12/6 2. Patiënt zit met steun in de rug Toename met 6/8 3. Manchet op midsternaal niveau Toe- of afname 4. Correcte manchetgrootte Toe- of afname 5. Centrum luchtblaas op arterie Toename met 6/4 Effect op bloeddruk (mm Hg, S/D) als niet wordt voldaan aan de voorwaarde 6. Rustige deflatie Toename SBD en afname DBD 7. Bij te hoge bloeddruk: drie metingen met 1 minuut interval Toename Hypertension 2005;45:142 J Hypertens 2005;23:697 Can J Card 2007; 23;529

45 Impact of Blood Pressure Reduction on Mortality in Diabetes Trial Conventional care Intensive care Risk reduction P-value UKPDS 154/87 144/82 32% HOT 144/85 140/81 66% Mortality endpoints are: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) diabetes related deaths Hypertension Optimal Treatment (HOT) Study cardiovascular deaths in diabetics Turner RC, et al. BMJ. 1998;317: Hansson L, et al. Lancet. 1998;351: Slide Source Hypertension Online org

46 Therapieresistente hypertensie: hoe complex is de resistentie? 1. Definitie 2. Epidemiologie 3. Oorzaken 4. Differentiatie en detectie 5. Casus en behandelingsoverwegingen

47 Therapieresistente hypertensie Salles GF, Cardoso CR, Muxfeldt ES. Prognostic influence of office and ambulatory blood pressures in resistant hypertension. Arch Intern Med 2008; 168: Definitie: hypertensie (SBD 140 en/of DBD 90) ondanks leefregels en drie bloeddrukverlagende middelen, inclusief een diureticum. Prevalentie: Eén op de vier patiënten met hypertensie heeft therapieresistente hypertensie.

48 Oorzaken therapieresistente hypertensie Categorie Oorzaken Voorbeelden / opmerkingen Echte resistentie Miskende secundaire hypertensie Cave hyperaldosteronisme! Pseudoresistentie Hoge zoutinname Bloeddrukverhogende comedicatie Verhoogde sympathicusactiviteit Overmatig alcoholgebruik Obesitas Therapieontrouw / onderdosering Wittejasseneffect Verkeerde meettechniek de pil, sympathicomimetica, steroïden, EPO, NSAID s, cyclosporine, amfetamine Succesvolle renale sympathische zenuwablatie (Krum et al, 2009) te kleine bloeddrukmanchet

49 Secundaire hypertensie miskend? Factoren en diagnoses 1. Dieetfactoren: drop en zoutinname 2. de pil, sympathicomimetica, steroïden, EPO, NSAID s, cyclosporine, amfetamines 3. Ziekte van Cushing, hypercortisolisme 4. Hyperaldosteronisme (tot circa 10% bij therapieresistente hypertensie!) en andere vormen van overmaat mineralocorticoïden 5. Feochromocytoom 6. Renovasculaire hypertensie 7. Chronische nierziekten 8. Coarctatio aortae 9. Slaapapneusyndroom 10. Hyperthyreoïdie

50 Differentiatie en detectie: het 24-uurs profiel Salles GF, Cardoso CR, Muxfeldt ES. Prognostic influence of office and ambulatory blood pressures in resistant hypertension. Arch Intern Med 2008; 168: De la Sierra A et al. Prevalence and factors associated with circadian blood pressure patterns in hypertensive patients. Hypertension 2009; 53: De gemiddelde 24 uurs bloeddruk is een betere voorspeller van HVZ dan een spreekkamerbloeddruk Echte TR hypertensie (24 uursmeting) is een veel krachtigere voorspeller van HVZ dan wittejassen-tr hypertensie Nachtelijke bloeddrukwaarden voorspellen HVZ en sterfte beter dan alle andere waarden (De la Sierra et al., n = )

51 Echte therapieresistentie voorspelt HVZ (Salles et al. Arch Intern Med 2008; 168: )

52 Ambulante en spreekuurbloeddruk in Systeur (Staessen, JAMA 1999) nachtelijke systolische waarden voorspellen het krachtigst

53 Indicaties voor 24 uurs ABPM 1. Verdenking witte jassen hypertensie 2. Gemaskeerde hypertensie 3. Therapieresistente hypertensie 4. Grote variatie in gemeten spreekkamerwaarden 5. Verdenking op hypotensieve episoden 6. Nachtelijke hypertensie 7. Borderline hypertensie 8. Kortom: geen hypertensiebehandeling zonder ABPM!

54 CVRM is veel breder dan hypertensiebehandeling Andere aangrijpingspunten: 1. Dislipoproteïnemie 2. Glucotoxiciteit 3. Gestoorde fibrinolyse en endotheeldisfunctie 4. Microalbuminurie 5. Metabole status vanuit het orgaanvet 6. Ontremde lipolyse 7. Atherothrombose Via leefstijlinterventie en medicatie hoe ver gaan we?

55 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Voorgeschiedenis 2000 hypertensie 2006 metabool syndroom met buikomvang 104 cm 2010 DM2 Medicatie Perindopril 5 mg + Amlodipine 5 mg Indapamide 2,5 mg (NHG 2006 en FTK 2011: HCTH of chloorthalidon. Thiazide; goede harde eindpunten in recente trials;) Glimepiride 2 mg Anamnese Patiënt klaagt over verdere gewichtstoename en hypo s bij inspanning Plast overdag wat meer en krijgt last van duizeligheid bij opstaan Wat wilt u weten?

56 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Lichamelijk onderzoek Bloeddruk 166/70 Pols 80 BMI 33 Orthostase + Pulsaties (l/r) DP -/+ en TP -/+ Monofilament gda Oedeem geen Aanvullend onderzoek N blds 10,8 Na 132 HbA1c 75 K 3,6 LDL 3,4 MDRD 54 HDL 0,9 A/C 4,8 TG 2,0 ECG LVH urinezuur 0,60 E/A 0,6 li Wat valt u op bij Elias? Hoe hoog schat u zijn CVR?

57 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Glucotoxiciteit (HbA1c = 75 mmol/mol = 9,0 %Hb) Afwijkingen passend bij insulineresistentie (laag HDL, hoog LDL, hoog TG, hoog urinezuur, hypertensie) Aanhoudend hoge polsdruk ( = 96) duidt op arteriële stijfheid van een atherosclerotisch vaatstelsel Sterk verhoogd CVR: de absolute kans op een CV gebeurtenis binnen 10 jaar is duidelijk groter dan 30%!

58 Schatting van het CV risico met de bloeddruk (risico HVZ voor de komende 10 jaar) Aantal andere risicofactoren en comorbiditeit Bloeddruk (mm Hg) systolisch (s) en diastolisch (d) Normaal S D Gemiddeld risico Hoog normaal S of D Gemiddeld risico Graad 1 hypertensie S of D Graad 2 hypertensie S of D Graad 3 hypertensie S 180 of D 110 < 15 % % > 20% 1 2 < 15 % < 15 % % % > 30 % 3 of metabool syndroom of DM of orgaanschade vasculaire ziekte, zoals post infarct % % % % > 30 % % > 30% > 30 % > 30 % > 30 % Additionele risicofactoren: leeftijd (man > 55 jaar; vrouw > 65 jaar); roken; dislipidemie (LDL > 3,0; HDL < 1,0 (man), < 1,2 (vrouw); TG > 1,7); nuchtere glucose 5,6 6,9; positieve familieanamnese HVZ; buikomvang > 102 cm (man), > 88 cm (vrouw) Orgaanschade: LVH; IMT > o,9 mm; carotis-femorale drukgolfsnelheid > 12 m/s; E/A index < 0,9; GFR ml/min; microalbuminurie Vasculaire ziekte: CVA, CHZ, nierziekte, GFR < 50 ml/min; macroalbuminurie; perifeer vaatlijden; hypertensiefundus graad 3-4

59 Welke schade ontstaat vooral door hoge bloedsuikers? A. Nefropathie B. Retinopathie C. Hart- en vaatziekten D. 1 en 2 zijn juist

60 Antwoord D is juist: nefropathie en retinopathie Glucotoxiciteit geeft vooral microvasculaire schade.

61 Welke schade ontstaat vooral door centraal overgewicht en insulineresistentie? A. Nefropathie B. Retinopathie C. Hart- en vaatziekten D. 1 en 2 zijn juist

62 Antwoord C is juist: HVZ Fenomenen samenhangend met insulineresistentie (centraal overgewicht, gestoorde fibrinolyse, atherogeen small dense LDL, laag HDL en hoog TG, hypertensie) geven vooral macrovasculaire schade met harde eindpunten die er echt toe doen: CVA s, hartinfarcten en perifeer arterieel vaatlijden.

63 Insulineresistentie én hyperglycemie dragen bij aan complicaties LIPIDEN IGT IFG Vroege diabetes Diabetes Centraal overgewicht Insulineresistentie Hyperglycemie (β-cell defect) RR 2-3 RR > > > Macrovasculaire complicaties Bloeddruk Microvasculaire complicaties IGT = Impaired Glucose Tolerance IFG = Impaired Fasting Glucose Adapted from: Baron AD. J Invest Med 1996;44: Huang ES, et al. Am J Med 2001;111:

64 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Ontegenzeggelijk: elke DM2 (met LDL > 2,5) verdient een statine, bij macrovasculaire complicaties zelfs al vanaf een LDL van 1,7 mmol/l SU als eerste middel is onlogisch (NHG 2013): metformine is de eerste medicatiekeuze bij DM2. Wat is de vervolgstap bij falen monotherapie metformine (NHG 2013)?

65 NHG standaard DM2 anno 2013 Stap 1 Stap 2 Stap 3 start met metformine voeg een SU (bij voorkeur gliclazide) toe voeg NPH insuline 1dd toe Bij nachtelijke hypoglykemieën kan worden overgestapt op een lang werkende insuline analoog. Breid insulinetherapie op indicatie uit met maaltijd insuline. Bij bezwaren tegen één van bovenstaande middelen (bijwerkingen, contraindicaties), dienen eerst de andere twee te worden ingezet. Bij een volgende stap kan een keuze gemaakt worden uit repaglinide, acarbose, DPP-4 remmers, GLP-1 agonisten en pioglitazon. De NHG doet nog geen aanbeveling voor SGLT2-remmers.

66 Dhr. Elias, 56 jaar, vrachtwagenchauffeur Een SU wat zijn de onomstreden feiten? 1. Bewijsvoering op harde eindpunten is niet robuust, maar decennia ervaring wijst op goede veiligheid. 2. Gliclazide is de SU van keuze vanwege de relatief gunstige CV eindpunten in open label onderzoek ten opzichte van glyburide. 3. Gliclazide heeft (t.o.v. andere SU s) minder (hypo)risico s bij een nierfunctiestoornis omdat het vooral via de lever wordt geklaard. 4. SU geeft doorgaans gewichtstoename. 5. SU werkt niet glucoseafhankelijk, heeft daarmee een verhoogde kans op hypoglycemie met reactief eetgedrag.

67 Zijn hypo s eigenlijk wel (CV) relevant? A. Nee, ik zie ze bijna nooit, en denk dat het risico van een hypo alleen maar wordt ingezet om nieuwe middelen te promoten B. Ja, want (ook milde) hypo s leiden tot reactief eetgedrag met gewichtstoename, een belangrijke determinant voor HVZ en andere morbiditeit. C. Ja, want frequente hypo s zijn geassocieerd met cognitieve disfunctie en Alzheimer D. Ja, want ernstige hypoglycemie is geassocieerd met HVZ en zelfs sterfte E. Stellingen b+c+d zijn juist

68 Antwoord E is juist Hypo s kunnen al vroeg in de alarmfase hongersensaties geven met al reactief eetgedrag bij de prehypo. Scherpe instelling met insuline en/of SU leidt tot gewichtstoename. Obesitas verhoogt de kans op HVZ, arthrose en kanker (Ned T Diabetol 2010; 8: 27-34). Amerikaans onderzoek: ernstige hypo s verhogen kans op dementie (JAMA 2009; 301: ADVANCE & ACCORD: ernstige hypoglycemie is geassocieerd met HVZ en zelfs sterfte (N Engl J Med 2010; 363: & BMJ 2010; 340: b4909).

69 Vergen harde eindpunten altijd een lange behandeltermijn? Acute risicofactoren kunnen gezien de bekende studiedata direct een CV impact hebben Voorbeelden: sympathicusactivatie door ernstige hypoglycemieën hypertensieve episode bij hoogrisicopatiënt Behandelstrategieën gericht op acute risicofactoren bij hoogrisicopatiënten kunnen al invloed hebben op relatief korte termijn nader onderzoek is nodig om dit verder te kwantificeren.

70 Dhr. Elias, 56 jaar vrachtwagenchauffeur Decursus: SU gestaakt ivm gewichtstoename en hypoglycemie tijdens lange rit voor internationaal transport (gestart met een DPP4-remmer); metformine 2dd 1000 mg + sitagliptine 100 mg + simvastatine 40 mg naast perindopril 5 mg + amlodipine 5 mg + indapamide 2,5 mg zoutbeperking tot 5 gram per dag meer gaan fietsen (3x per week 1 uur) Bij de nieuwe jaarcontrole heeft u de volgende bevindingen: RR 145/60 pols 76R BMI 28 buikomvang 104 cm HbA1c 60 mmol/mol, nuchtere glucose 7,5 mmol/l LDL 2,7 mmol/l, A/C 5,8 mmol/mg Vragen: 1. Wat doet metformine feitelijk in het CVRM? 2. Wat adviseert NHG 2011 rond het lipidenbeleid voor deze patiënt? 3. Wat doet u aan de microalbuminurie? Heeft dat echt zin?

71 Dhr. Elias, 56 jaar vrachtwagenchauffeur Metformine vertraagt de atherosclerose via meerdere aangrijpingspunten (welke?) en heeft gunstige harde eindpunten (NNT macrovasculair binnen 4 jaar en 4 maanden?) NHG 2011: LDL < 2,5 mmol/l via ophoging statine / krachtigere statine / toevoeging resorptieremmer Microalbuminurie is een onafhankelijke risicofactor voor HVZ en voor nierschade. U verhoogt de perindopril tot 10 mg mede op geleide van de MDRD

72 Metformine: hoeksteen in de behandeling meer dan glucoseregulatie alleen Werking en effecten van metformine Metformine heeft geen significant effect op de bloeddruk Metformine verbetert de endotheelcelfunctie en de fibrinolyse, met een vertragend effect op de atherosclerose Metformine vergroot de gevoeligheid in de lever (++), de spier (+) en het vet (+) voor insuline Metformine remt de glucoseafgifte door de lever Metformine vermindert overgewicht en voorkomt gewichtstoename tijdens insulinetherapie Metformine verlaagt de kans op macrovasculaire complicaties en vroege sterfte Metformine stimuleert de afgifte van GLP-1, en heeft daarmee een glucoseafhankelijke werking en synergie met DPP-4 remming

73 Metformin improves macrovascular outcome Secondary, macrovascular endpoint Metformin Metformin lowered CVR by 39% (p=0,02), from 15% tot 9 %. The absolute risk reduction was 6%. Number needed to treat to prevent one macrovascular endpoint was 16. HR 0.90 Placebo Follow-up (years)

74 29 mei 2010

75 29 mei 2010

76 Behandelopties en effectiviteit LDL reductie mg 20 mg 40 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg rosuvastatine atorvastatine simvastatine 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg pravastatine ezetimibe /simvastatine 10 mg 20 mg 40 mg 10/20 10/40 10/80 Adapted from Goldberg AC et al Mayo Clin Proc 2004;79: ; Jones PH et al Am J Cardiol 2003;92:

77 Intensieve LDL reductie loont! Waar ligt de ondergrens? % CHD events 10 y = 0,0599x 3,3952 R 2 = 0,09305 p = 0, CARDS-P AFCAPS-S ASCOTS-S CARDS-S WOSCOPS-S ASCOTS-P WOSCOPS-P AFCAPS-P LDL cholesterol (mmol/l) 30 y = 0,1629x 4,6776 R 2 = 0,9029 p < 0, S-P HPS-P 4S-S LIPID-P HPS-S CARE-P LIPID-S CARE-S PROVE-IT-PR PROVE-IT-PR LDL cholesterol (mmol/l) Primaire preventie: Virtuele risico op CV ziekte wordt 0 bij een LDL = 1.5 mmol/l Secundaire preventie: Virtuele risico op CV ziekte wordt 0 bij een LDL = 0,8 mmol/l O Keefe, Jr. et al. JACC 2004;11:

78 LDL: 1.8 mmol/l versus 1.5 mmol/l IMPROVE IT CVRM risicoreductie die er écht toe doet!

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag

Ambulante bloeddrukmeting gedurende 24 uur per dag Naar verwachting zal de 24-uurs ambulante bloeddrukregistratie de komende jaren flink toenemen. Voor het behalen van een maximaal rendement moeten alle betrokkenen weten wat de mogelijkheden van ambulante

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

Etnische en sociaaleconomische bij hart- en vaatziekten

Etnische en sociaaleconomische bij hart- en vaatziekten Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten Marga Vintges, Lizzy Brewster, Liset van Dijk, Annemieke Horikx, Maria van den Muijsenbergh M.M.Q. Vintges, arts/onderzoeker Pharos,

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn. Hypertensieve crisis

Richtlijn. Hypertensieve crisis Richtlijn Hypertensieve crisis Colofon Richtlijn Hypertensieve crisis ISBN: 978-90-8523-217-9 2010 Richtlijn Hypertensieve crisis Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Tel.

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care

Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Het ergste moet nog komen: vergrijzing en intensive care Erwin J.O. Kompanje 1, A. Frans de Jong 2 De komende 25 jaar zal de Nederlandse bevolking toenemend vergrijzen. Dit zal ingrijpende maatschappelijke

Nadere informatie

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik overzichtsartikel Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik w. cahn, d. ramlal, r. bruggeman, l. de haan, f.e. scheepers, m.m. van soest, j. assies, c.j. slooff achtergrond

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen State-of-the-art in hartfalenzorg Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen Dr. G.C.M. Linssen, cardioloog Almelo Hengelo Area of 350.000 people Total: 1050 hospital beds,

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie