PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DE KUNST VAN HET GEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DE KUNST VAN HET GEVEN"

Transcriptie

1 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DE KUNST VAN HET GEVEN

2 2 De kunst van het geven 3 Adriana Esmeijer De kunst van het geven Fijn dat u belangstelling heeft om cultuur, natuur en wetenschap te steunen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Talloze schenkers voelen zich al decennialang bij ons thuis, of ze nu bijdragen met een kleine eenmalige donatie, een eigen CultuurFonds op Naam instellen of gekozen hebben voor een andere vorm van geven op maat. Het Cultuurfonds adviseert u graag over schenken en nalaten aan cultuur, natuur en wetenschap. Om zo te komen tot een passende invulling van uw geef wensen, van idee tot uitvoering. Door zijn brede werkterrein en netwerk van deskundigen is het Prins Bernhard Cultuurfonds als geen ander in staat de weg te vinden naar projecten en talenten die financiële steun verdienen. Geven is een kunst, vinden wij: u wilt uw geld schenken aan mooie initiatieven, bevlogen personen en bijzondere projecten. Om zo een verschil te maken. Geven is ook een kwestie van vertrouwen. Wordt uw geld goed beheerd en besteed? Krijgt u deskundig en onafhankelijk advies zodat uw schenking past bij uw financiële situatie? En, hoe kunt u betrokken worden bij de bestedingen vanuit uw eigen fonds? In deze brochure wordt uitgelegd wat het Prins Bernhard Cultuurfonds voor u als gever kan betekenen. Ik nodig u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tot slot: geven schenkt vreugde, bij de begunstigde én bij de gever. Ik wens u die van harte toe. Adriana Esmeijer, directeur

3 4 De kunst van het geven 5 Van Spitfire tot sinds 1997 sinds 2008 Augustus Enkele naar Londen uitgeweken Nederlanders bedenken een plan om geld in te zamelen voor de bevrijding van Nederland. Ze beginnen een 10 augustus juni Spitfire Fund, het latere Prins Bernhard Fonds, met de Prins als regent. Zo wordt er tijdens de oorlog meer dan twintig miljoen gulden opgehaald voor de aanschaf van vliegtuigen en schepen, onder meer met een inzameling op Curaçao. Na de oorlog krijgt het fonds een andere doelstelling: De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid. Het resterende vermogen wordt ingezet als start kapitaal voor de culturele wederopbouw van Nederland. Oprichting Prins Bernhard Fonds Het Prins Bernhard Fonds wordt in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van oorlogs materieel om Nederland te helpen bevrijden. Nieuwe doelstelling Na de oorlog krijgt het fonds een nieuwe doelstelling: De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid. Start Anjerfondsen en Anjeractie De jaarlijkse collecte rond de verjaardag van Prins Bernhard is lange tijd de belangrijkste inkomstenbron van het Cultuurfonds. Eerste uitreiking Zilveren Anjer Onderscheiding voor belangeloze inzet voor cultuur, natuur en wetenschap, gefinancierd vanuit de nalatenschap van verzetsstrijder Thijs Taconis. Oprichting Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen Op Curaçao, waar ooit de eerste inzameling voor het Cultuurfonds in 1940 begon, tekent Prins Bernhard de oprichtingsakte. Oprichting European Cultural Foundation ECF werd (mede) opgericht door Prins Bernhard voor het stimuleren van culturele uitwisseling binnen Europa. ECF ontvangt jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van het Cultuurfonds * 1955 Eerste uitreiking Museumprijs Deze publieksprijs is de eerste museumprijs in Nederland. Sinds 2007 is het een samenwerking met de BankGiro Loterij en de Museumvereniging. Introductie CultuurFonds op Naam Een specifiek cultureel doel ondersteunen wordt mogelijk met een eigen CultuurFonds op Naam, beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eerste uitreiking Charlotte Köhlerprijs Bij legaat ingesteld door actrice Charlotte Köhler, als aanmoedigingsprijs voor jong talent op gebied van theater en beeldende kunst. Eerste natuurprojecten worden ondersteund Natuurbehoud wordt toegevoegd aan het werkterrein van het Cultuurfonds. betrekt Huis aan de Bocht Herengracht 476 te Amsterdam wordt de nieuwe domicilie van het landelijk fonds. Het huis werd door de laatste bewoonster nagelaten aan Vereniging Hendrick de Keyser. Oprichting BankGiro Loterij en Lotto Het Prins Bernhard Fonds staat met een aantal goede doelen aan de basis van de goede doelenloterijen in Nederland. Eerste dochterfondsen sluiten zich aan Uit nalatenschappen ontstaan de eerste dochterfondsen, zoals het Gerard Hordijk Fonds (1961) en het Studiefonds Nederlandse Violisten (1973). Eerste Martinus Nijhoff Vertaalprijs Literaire vertaalprijs ingesteld ter nagedachtenis aan Martinus Nijhoff: dichter, vertaler en voormalig bestuurslid van het Cultuurfonds / Wertheimer Legaat Jurist en amateurfotograaf Hein Wertheimer laat 22 miljoen gulden na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de oprichting van een nieuw fotomuseum. Start beurzenprogramma voor jong talent Toekenning van studiebeurzen voor vervolgstudie van jonge toptalenten, gefinancierd uit diverse CultuurFondsen op Naam. Start Cultuurfondsen voor monumenten In negen provincies komen er fondsen voor het verstrekken van laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. Overlijden van Prins Bernhard Op 1 december 2004 overlijdt Prins Bernhard, oprichter en regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eerste uitreiking Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs Prijs van voor personen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor cultuur, natuur en/of wetenschap. Eerste Cultuurfonds Modestipendium Een anonieme mecenas stelt een jaarlijks stipendium in van voor getalenteerde, Nederlandse modeontwerpers. Cultuurfonds start Mecenaat op maat Het Cultuurfonds verbreedt de doelstelling en voegt geefadvies op maat toe aan de bestaande geefvormen. Cultuurfonds viert 75-jarig bestaan In zijn 75-jarig bestaan is het uitgegroeid tot het grootste particuliere cultuurfonds van Nederland en een bevlogen adviseur voor vele vormen van mecenaat en filantropie. * Violiste Tessel Hersbach, foto: Sjaak Ramakers (met dank aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds)

4 6 De kunst van het geven 7 Spoorwegmuseum Waarom kiezen voor het? 1. Geven aan cultuur, natuur en wetenschap De Anjeractie: de jaarlijkse collecteweek van het 2. Geven aan een doel dat u bijzonder aanspreekt 3. Geven aan kwaliteit Het is één van de grootste,. Circa leden Wanneer u cultuur, natuur of wetenschap steunt via Uitsluitend projecten met een hoge kwaliteit komen in meest diverse en gespecialiseerde cultuur- en natuur- van koren, harmonieverenigingen, dans en toneel- het, zijn er mogelijk- aanmerking voor ondersteuning. Van de ruim aan- fondsen van Nederland. Het bestrijkt zes werkterreinen: gezelschappen zamelen geld in. Een derde deel heden om uw voorkeur uit te spreken voor specifieke vragen die jaarlijks bij het Beeldende kunst, Geschiedenis & letteren, Monumenten- van de opbrengst komt ten goede aan de clubkas. bestemmingen. Uw gift komt dan terecht bij het doel binnenkomen, worden er rond de gehonoreerd. zorg, Muziek en theater, Cultuurfonds beurzen en Natuur. Twee derde gaat, via de provinciale afdelingen waar uw hart naar uitgaat: Het Cultuurfonds stimuleert deze terreinen met de van het Cultuurfonds, naar culturele initiatieven De voorselectie wordt gedaan door adviseurs van het volgende middelen: binnen de regio waar de opbrengst is opgehaald. Als donateur kunt u ervoor kiezen om uw bijdrage Cultuurfonds. Daarna worden de projecten beoordeeld Beurzen: jaarlijks krijgen circa 150 weten specifiek te bestemmen voor één van de zes werk door speciale commissies met expertise op de zes Financiële bijdragen aan ruim bijzondere schappelijke en kunstzinnige toptalenten, terreinen van het Cultuurfonds: Beeldende kunst, werk terreinen of door de besturen van onze provinciale projecten, talenten en initiatieven per jaar, afgestudeerd aan Nederlandse universiteiten en Geschiedenis & letteren, Monumentenzorg, Muziek afdelingen. Het Cultuurfonds beschikt daarvoor over een landelijk en regionaal. hbo-instellingen, een toelage voor een vervolg- en theater, Cultuurfondsbeurzen en Natuur. hoogwaardig netwerk van deskundigen, die onbezoldigd Prijzen en onderscheidingen voor uitzonderlijke opleiding of onderzoek in het buitenland. Schenkt u een bedrag van of meer, dan kunt hun inspanningen leveren. prestaties. Jaarlijks worden de Zilveren Anjer, de Stipendia, veelal ingesteld door een mecenas met u dit in overleg met het Cultuurfonds bestemmen Prijs, de Charlotte een specifiek doel voor ogen. Deze gaan naar onder voor een werkterrein, een specifiek doel daar binnen Rechtspersonen zonder winstoogmerk en met een doel- Köhlerprijs en de Martinus Nijhoff Vertaalprijs anderen documentairemakers, theater makers, of voor een van onze provinciale afdelingen. Ook stelling op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap uitgereikt. De provinciale afdelingen van het modeontwerpers en klassieke zangers. kunt u schenken aan een zogenoemd CultuurFonds kunnen bij het vragen Cultuurfonds hebben hun eigen prijzen, die Eigen initiatieven, van opdrachten voor het op Naam dat uw sympathie heeft. Uw gift komt om financiële steun voor grote en kleine projecten. regionale initiatieven ondersteunen. schrijven van biografieën tot cultuurfondsen dan ten goede aan de doelstelling van het betref- Individuen steunt het Cultuurfonds alleen in bijzondere voor monumenten. fende fonds. gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om beurzen U bepaalt zelf uw doelstelling wanneer u een aan toptalenten. eigen CultuurFonds op Naam instelt. Dat kan met schenkingen of nalatenschappen vanaf

5 8 De kunst van het geven 9 MISSIE 4. Geven via een deskundige organisatie In ruim zeventig jaar tijd groeide het Prins Bernhard Cultuurfonds uit tot een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Dat gebeurde niet zomaar. Zorgvuldig werd een instelling opgebouwd met een staf van professionele medewerkers en een grote groep van onbezoldigde deskundigen. Een instelling die zijn werkterrein als geen ander kent en diep verankerd is in de Nederlandse samenleving. Het Cultuurfonds vindt voor u de weg naar projecten en talenten die financiële steun verdienen. 6. Een goede besteding van uw geld Het Cultuurfonds controleert of uw bijdrage aan cultuur, natuur en wetenschap op de juiste manier wordt besteed en ziet er op toe dat uw geld goed terechtkomt. Alle schenkers en de circa donateurs kunnen erop rekenen dat hun gift wordt gebruikt voor de ondersteuning van cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds geeft jaarlijks ruim 30 miljoen euro uit aan projecten en beurzen. Dit bedrag ontvangen wij uit donaties, giften, nalatenschappen, de Anjeractie, CultuurFondsen op Naam en loterij-inkomsten. Het is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Geven is een kunst Wij adviseren u graag over schenken en nalaten aan cultuur, natuur en wetenschap. Van idee tot uitvoering. 5. Geven via een betrouwbare instelling Het is een privaat en onafhankelijk fonds, zonder overheidssubsidie. Het heeft de culturele anbi-status en is houder van het CBF-Keur. Een instelling die dat keurmerk wil verwerven, moet voldoen aan strenge voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiële verantwoording, het kostenpercentage ten opzichte van de inkomsten uit eigen fondsenwerving en de kwaliteit van de bestedingen. Alleen een professionele en financieel solide organisatie kan aan die eisen voldoen. Het Cultuurfonds is gewend aan het beheren van omvangrijke vermogens. Het streeft ernaar de organisatiekosten te financieren met de beleggingsinkomsten uit het eigen vermogen. Schenkingen en nalatenschappen kunnen daardoor, mits anders bepaald, volledig aan bijzondere projecten, initiatieven en talenten worden besteed. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Cultuurfonds vindt u op de website en in ons jaarverslag. 7. Een advies op maat In de afgelopen jaren heeft het Cultuurfonds zich ontwikkeld tot partner in mecenaat. Nu het ondersteunen van cultuur en natuur geen vanzelfsprekende overheidstaak meer is, tonen steeds meer particulieren en andere partijen hun betrokkenheid. Zij willen zelf, of vanuit hun bedrijf of stichting, bijdragen aan cultuur en natuur. Zij zijn de mecenassen van deze tijd. Als inspirator van hedendaags mecenaat, geeft het particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Samen met u wordt zorgvuldig bekeken welk doel en welke vorm het beste bij uw geefmissie passen. Ondergrondse ruimte DOMunder in Utrecht, foto: Erik Bär

6 10 De kunst van het geven 11 De kunst van het geven: advies en geefvormen Geefadvies en begeleiding Voor deskundig advies over en begeleiding van schenken en nalaten aan cultuur, natuur, wetenschap en aanverwante terreinen. Wij helpen particulieren, ondernemers, (familie)stichtingen en bedrijven bij het besteden van hun donatiegeld. Van kleine giften tot omvangrijke schenkingen en nalatenschappen. Het geeft advies over mecenaat en filantropie, en biedt begeleiding bij schenkingen aan projecten, talenten en instellingen. Wij denken graag mee over uw geefwensen, van idee tot uitvoering. Wij kennen de weg naar onafhankelijke experts voor aanvullend advies over: fiscaliteit, estate planning, bedrijfsoverdracht, structurering van uw donatiebeleid en het betrekken van de volgende generatie bij het familievermogen. WAAROM GEVEN AAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS? Extra fiscaal voordeel Geefwet Culturele ANBI-status Vrijgesteld van schenk- en erfbelasting Transparantie Keurmerk Samenwerking met intermediairs Vermogensbeheer bij eigen bank mogelijk SCHENKEN EN NALATEN NIEUW: MECENAAT OP MAAT PPS Naast eenmalige giften, donaties, periodieke schenkingen en de Anjeractie is het in 1987 door het in Nederland geïntroduceerde CultuurFonds op Naam de bekendste geefvorm. Een CultuurFonds op Naam biedt veelal een goede oplossing. Als u meer betrokkenheid wenst bij de besteding hebben wij een speciaal geefprogramma, waarmee we uw geefwensen naar de praktijk vertalen. SCHENKEN NALATEN CULTUURFONDS DONOR ADVISED BACK OFFICE ONDERNEMEND INTERNATIONAAL PUBLIEK-PRIVATE OP NAAM GIVING SERVICES GEVEN GEVEN SAMENWERKING AL VANAF 35,- PER JAAR STEUNT U ONZE WERKTERREINEN VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN VOOR UW NALATENSCHAP VANAF (INEENS OF IN VIJF TERMIJNEN) VANAF PER JAAR VANAF PER JAAR VANAF PER JAAR VANAF PER JAAR VANAF PER JAAR Donateur worden Werkterrein naar keuze Werk uit handen geven Geoormerkt schenken Beheer stichtingen Innovatieve geefvormen Schenkers begeleiden Lokaal fonds Eenmalig geven Periodiek schenken Regio of streek Bestaand fonds of een eigen CultuurFonds op Naam Geen eigen rechtspersoonlijkheid Speciale fondsvormen, stipendia, beurzen en prijzen Toezicht houden Borgstellingsfonds Samenwerking met Transnational Giving Europe en de Koning Boudewijn Foundation (KBFUS) Bij leven of testament Projectselectie Projectscouting Revolverende fondsen Streekfonds Themafonds Bijschenken aan fondsen op naam Organisatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Regionaal of landelijk Projectrekening (charity account) Bedrijfsfonds Blockbuster Fonds Borgstellingsfonds ZIE PAGINA 13 IN DEZE BROCHURE ZIE BROCHURE NALATEN ZIE BROCHURE CULTUURFONDS OP NAAM ZIE BROCHURE MECENAAT OP MAAT ZIE BROCHURE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING Meer informatie over bovenstaande geefvormen vindt u in een aantal brochures die u bij ons kunt aanvragen. Bel (020) of kijk op

7 12 De kunst van het geven 13 Nog enkele feiten over het Geven en nalaten aan cultuur, natuur en wetenschap Het steunt landelijke, regionale en zeer lokale projecten en initiatieven. Het Cultuurfonds heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en twaalf provinciale afdelingen. In het Caribische deel van het Koninkrijk is een gelijknamig zusterfonds actief, gericht op de zes eilanden. De dagelijkse leiding van het is in handen van een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de realisatie van de doelstellingen. Hierin zitten vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Nederlandse samenleving. Niet alleen particulieren maar ook (familie)stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven kunnen geven via het. Dat kan op velerlei manieren. Van een eenmalige donatie aan een werkterrein naar keuze tot een eigen CultuurFonds op Naam of Mecenaat op maat. Zie voor uitgebreide informatie: Luchtfoto Amelisweerd Eenmalig geven Via kunt u online veilig een bedrag overmaken. U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer nl32 ingb t.n.v., Amsterdam. Uw giften worden besteed aan de algemene doelstelling van het Cultuurfonds. Aftrekbaarheid van giften Het is als algemeen nut beogende instelling (anbi) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw giften aan het Cultuurfonds zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Geven aan de Anjeractie De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Cultuurfonds, waarbij duizenden leden van koren, harmonie verenigingen, dans- en toneelgezelschappen geld inzamelen. Een derde deel van de opbrengst komt ten goede aan de clubkas. Twee derde gaat naar culturele initiatieven binnen de regio waar de opbrengst is opgehaald. Donateur worden Vanaf 4 per maand of 35 per jaar bent u al donateur van het. U ontvangt dan de maandelijkse nieuwsbrief en driemaal per jaar het magazine Cultuurbericht met nieuws, aanbiedingen en exclusieve donateursexcursies. Aanmelden kan via donateur-worden of telefonisch: (020) Heeft u een speciale voorkeur voor een van de zes werkterreinen van het Cultuurfonds? U kunt uw gift dan specifiek bestemmen voor: Beeldende kunst, Geschiedenis & letteren, Monumentenzorg, Muziek en theater, Cultuurfondsbeurzen en Natuur. Geven aan een bestaand CultuurFonds op Naam Misschien spreekt de doelstelling van een bestaand CultuurFonds op Naam u aan: u kunt daar vanaf aan schenken. Uw gift komt ten goede aan de doelstelling van het betreffende Fonds op Naam. Op de website vindt u een compleet overzicht van alle CultuurFondsen op Naam waaruit u in overleg met ons kunt kiezen. Ook kunt u een bedrag bestemmen voor de provincie waarin u woont. Een eigen CultuurFonds op Naam Is er een speciaal doel waar uw hart naar uitgaat? Stel dan bij leven of testament uw persoonlijke CultuurFonds op Naam in. U kunt dit fonds naar uzelf vernoemen of met de naam ervan de nagedachtenis eren van een familielid, bestuurder of iemands levenswerk.

8 MEER INFORMATIE OVER GEEFVORMEN 14 De kunst van het geven 15 Belastingvoordeel: de Geefwet Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën stimuleert daarmee tot eind 2017 de giften van particulieren en bedrijven aan de cultuur. Voor giften aan cultuur geldt tot en met 2017 een extra belastingaftrek, de zogeheten multiplier. Als schenker via een CultuurFonds op Naam kunt u anders dan de term doet vermoeden ook anoniem blijven. U kunt vanuit een fonds projecten of talenten ondersteunen, maar bijvoorbeeld ook een stipendium of een leerstoel (mede) mogelijk maken. Een CultuurFonds op Naam instelllen kan vanaf De meeste mensen kiezen voor een periodieke schenking omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds adviseert over de bestedingen en ziet erop toe dat uw geld op de juiste plek terechtkomt. Er zijn inmiddels meer dan driehonderd CultuurFondsen op Naam ingesteld. Nalaten Het is als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het Cultuurfonds tot (mede-)erf genaam benoemen of een specifieke som nalaten. U bepaalt zelf waaraan het door u nagelaten bedrag wordt besteed. Een van onze adviseurs kan u hierover informeren. Speciale mogelijkheden voor (familie)stichtingen of vermogensfondsen Wilt u een vermogen inzetten voor cultuur, natuur of wetenschap? Of heeft uw (familie)stichting behoefte aan continuïteit, expertise of hulp bij het behoud van de anbi-status? Samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft een gerust gevoel: uw gedachtengoed is in goede handen. Uw stichting kan worden omgezet in een CultuurFonds op Naam, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Wij denken graag met u mee. Speciale mogelijkheden voor bedrijven Het runnen van een eigen foundation kan voldoening en plezier geven, maar het kan ook veel werk zijn. Via het Cultuurfonds kunt u een eigen bedrijfsfonds instellen met een specifiek doel, zonder dat daar een rechtspersoon voor hoeft te worden opgericht. Samen met u gaan we op zoek naar de raakvlakken tussen uw bedrijf en onze werkterreinen. Uw merk, imago, bedrijfscultuur, werkzaamheden, belangstelling of vestigingsplaats vormen daarbij de leidraad. Wij hebben de ervaring, de kennis, de capaciteit en het benodigde netwerk. De voordelen zijn groot, denk aan het maatschappelijk rendement, de fiscaliteit en de mogelijkheden voor relatiemarketing. Publiek-private samenwerking Wij geven lokale initiatiefnemers en bestuurders van provincies, gemeenten of andere instanties de gelegenheid de handen ineen te slaan. Via het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen publiek en privaat geld op een vernieuwende manier aan elkaar worden gekoppeld tot een fonds dat een prachtig doel realiseert. Mecenaat op maat Steeds vaker wordt het Cultuurfonds om advies gevraagd. Door particulieren die een bijzondere schenking willen doen of iets specifieks willen nalaten, burgers die een lokaal cultuurfonds willen opzetten, culturele instellingen die deskundig advies zoeken, bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, familiestichtingen die het werk willen uitbesteden en provincies of gemeenten die willen weten hoe ze privaat geld kunnen betrekken bij de financiering van cultuur. Met het mecenaat op maat vertalen wij uw geefwensen naar de praktijk. Van idee tot uitvoering. Deze brochure bevat algemene informatie over schenken en nalaten. Vraag onze brochures aan via voor meer informatie over: CultuurFondsen op Naam (door particulieren) Nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap Mecenaat op maat (Familie)stichtingen en vermogensfondsen Mogelijkheden voor bedrijven Publiek-private samenwerking Foto: Esther Cammelot Persoonlijk advies? Heeft u behoefte aan meer informatie of advies met betrekking tot mecenaat? Onze adviseurs Maartien Delprat en Menno Tummers overleggen graag met u de mogelijkheden. Aarzel niet om contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Maartien Delprat Voor particuliere schenkingen en nalatenschappen. Telefoon: (020) Menno Tummers Voor (familie)stichtingen, vermogensfondsen, bedrijven, ondernemers en (semi-)overheden. Telefoon: (020)

9 Het is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Volg ons op facebook.com/prinsbernhardcultuurfonds twitter.com/cultuurfonds Het is beneficiant van de BankGiro Loterij en De Lotto Stichting. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Foto cover: Boogschutter ( Paris ), Allard Pierson Museum; foto: Vinzenz Brinkmann Herengracht 476 Postbus GT Amsterdam t (020) e i iban nl32ingb kvk

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving maart 2006 Voorwoord Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komen regelmatig vragen van donateurs

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014. Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel

B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014. Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad inzake de afdoening van motie M1 VOD

Nadere informatie

DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES

DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES DRIE DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN OVER HUN KEUZES WAAR GAAT UW GELD Adriana Esmeijer (Prins Bernhard Cultuurfonds) Foto Ton Toemen Foto Sanne Bos MEER BESTEMMINGEN DAN GELD. NIET ALLEEN GEWONE STERVELINGEN

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008 Aan: Woord en Daad Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Onderwerp: ondernemen en geven In Nederland wordt meer dan 4 miljard aan het goede doel

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Dé partner in particulier mecenaat

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Dé partner in particulier mecenaat Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Dé partner in particulier mecenaat Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750 1000 gt Amsterdam t (020) 520 6130 f (020) 623 8499 e sso@cultuurfonds.nl www.cultuurfonds.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2016. Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie en Doelstellingen van de stichting

BELEIDSPLAN 2015-2016. Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie en Doelstellingen van de stichting Stichting Cosplay in Actie Klaroenring 178A, 4876XW Etten-leur Tel 0623432438 www.cosplayinactie.nl BELEIDSPLAN 2015-2016 Het beleidsplan van Stichting Cosplay in Actie, hierin staan onder anderen de Missie

Nadere informatie

OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap

OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG Als één team achter de sporters met een handicap 1. Sportfonds op Naam Introductie In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB

Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Reglement Fondsen en Fondsbeheerder NBB Maart 2015 Inhoud Taken en verantwoordelijkheden Fondsbeheerder NBB... 3 Coördinator Fondsenwerving... 3 Toezicht op besteding en verantwoording... 3 Website informatie...

Nadere informatie

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur.

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur. UW GIFT Waarom is geven aan cultuur belangrijk? WAAROM IS GEVEN AAN CULTUUR BELANGRIJK? Een mecenas bevordert kunst en cultuur door geld of andere middelen te geven, zonder hier directe materiële tegenprestaties

Nadere informatie

Visie op Transparantie en Toezicht

Visie op Transparantie en Toezicht Visie op Transparantie en Toezicht Op verzoek van de SBF zet Kennisbank Filantropie in dit document beknopt haar visie uiteen op Transparantie en Toezicht in de filantropische sector. Kennisbank Filantropie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden Roeien bij Nereus Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie van s lands beste, grootste en

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder van het Stichting Vrienden Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder Waarom een Stichting Vrienden van Het Dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum dat geheel gespecialiseerd

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Investeren in Cultuur

Investeren in Cultuur Investeren in Cultuur Stichting Deventer Cultuurfonds Beleidsplan 2015-2020 De Stichting Deventer Cultuur Fonds is geregistreerd als een ANBI instelling. 1 Openheid is het toverwoord. Samenwerking is de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

jaarverslag 2013 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

jaarverslag 2013 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS jaarverslag 2013 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag 3 2 Doelstelling en kerntaken 7 3 Activiteiten 10 4 Inkomsten 14 5 Communicatie 18 6 Organisatie 21 7 Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Vanzelfsprekend kan financiële ondersteuning alleen worden verleend als het budget van het Cultuurfonds toereikend is.

Vanzelfsprekend kan financiële ondersteuning alleen worden verleend als het budget van het Cultuurfonds toereikend is. Richtlijnen Bij de van aanvragen gaat het Prins Bernhard Cultuurfonds uit van de onderstaande richtlijnen met betrekking tot de financiële ondersteuning van projecten. Ze vormen de grondslag voor de Richtlijnenwijzer

Nadere informatie

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand!

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Steun de Stichting Vrienden van het Sint Lucas Andreas Voldoende frankeren Sint Lucas Andreas Ziekenhuis t.a.v. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Draag Park Boswijk een warm hart toe!

Draag Park Boswijk een warm hart toe! Draag Park Boswijk een warm hart toe! Stichting Vrienden van Park Boswijk Bij Park Boswijk staan bewoners echt centraal Park Boswijk is gelegen in het prachtige groene Zorgpark Voorburg in Vught. Deze

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW SCHENKING Deel uw liefde voor de natuur Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges.

Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges. Shakespeare Kring 500,- per jaar Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges. U wordt met 2 personen

Nadere informatie

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2014/2015

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2014/2015 Foto: Camiel Donders partnerprogramma 2014/2015 Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg Help ons om onze dromen te realiseren en word Partner van Theaters Tilburg Juist in deze turbulente tijd hebben

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Utrecht, 12 maart 2007. De adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in haar vergadering van 6 maart 2007 137.200

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen - Moessorgskystraat 52-1323 PT Almere - 088-0064350 IBAN NL55Rabo0365166235 KvK 55125425 - RSIN 851576096 - info@stichtingwensopwielen.nl

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI Bijeenkomst KNR 26 maart 2014 Vermogensbeheer / ANBI 1 Agenda 9.30 Ontvangst 10.00 Opening bijeenkomst 10.05 Korte toelichting mantelcontacten vermogensbeheer 10.15 Vermogensbeheer door prof. Rob Bauer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting De Club van Polen

Stichting De Club van Polen Stichting De Club van Polen Beleidsplan 2014-2016 Stichting De Club van Polen Jan van Galenlaan 44 2253 VC Voorschoten 071 5765229 cvpolen@gmail.com www.clubvanpolen.nl Vastgesteld door het bestuur op

Nadere informatie

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2015/2016

Foto: Camiel Donders. partnerprogramma 2015/2016 Foto: Camiel Donders partnerprogramma 2015/2016 Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg Help ons om onze dromen te realiseren en word Partner van Theaters Tilburg Juist in deze turbulente tijd hebben

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarstukken 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap

Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap Bont voor Dieren in uw testament Draagt u de dieren een warm hart toe en wilt u net als ons dat er een einde komt aan de wrede bontindustrie?

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ernst-Jan de Roest belastingadviseur Mazars Eindhoven 1 Agenda Wie komt er in aanmerking voor een ANBI status Voordelen ANBI-status schenker / ontvanger Culturele instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research.

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research. JAARVERSLAG 2014 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat in principe wordt verricht door het Autism Research

Nadere informatie