Publiek Vastgoed Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publiek Vastgoed Management"

Transcriptie

1 Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals

2 Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke vastgoedsector vertegenwoordigd naar schatting ruim 150 miljard aan waarde. Er wordt steeds meer druk uitgeoefend om publiek vastgoed beter te laten presteren op zowel financieel als maatschappelijk vlak, als op duurzaamheid. Uit onderzoek- en ervaringsgegevens blijkt dat organisaties in de publieke vastgoedsector toe zijn aan professionalisering. Van u als (aankomend) vastgoedprofessional wordt daadkracht verwacht in een economisch klimaat waarin de (maatschappelijke) rendementen zwaar onder druk staan en er discussies bestaan over de rol van publiek vastgoed en het al dan niet aanhouden of afstoten daarvan. Geen eenvoudige opgave! Het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) organiseert daarom in samenwerking met het Instituut voor Vastgoedmanagement (Instituut VGM) de meerdaagse training Publiek Vastgoedmanagement. Deze meerdaagse training geeft u meer grip op uw vastgoedportefeuille en stelt u in staat een heldere koers uit te zetten. U leert om te gaan met risico s en in te spelen op vragen van buitenaf. De training is een uitgebalanceerde combinatie tussen theorie en praktijk. Wij vertalen kennis in praktische toepasbaarheid door de IKU aanpak, die zich richt op analyse van praktijkgevallen met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen. Zo hebben wij in samenwerking met topexperts een uniek, exclusief en op maat gesneden programma ontwikkeld: Publiek Vastgoed management. In plaats van kennis te herkauwen of reeds bekende informatie voor te lezen, laten wij in dit programma deelnemers zelf naar oplossingen zoeken en (schijn)-waarheden toetsen aan het gezonde verstand. Deskundigen uit de praktijk begeleiden de deelnemer op die zoektocht naar maatoplossingen en maatschappelijk - financieel rendement voor de korte en lange(re) termijn. Een speciaal voor dit programma ontwikkelde game en cases ondersteunen de deelnemer in het proces van probleembenadering en ideeëntoetsing. Door kritisch naar ideeën en visies te kijken komen we samen tot een betere toekomstvisie voor uw Vastgoedorganisatie. 1

3 Inhoud Ontwikkelingen in de sector... 3 Professionalisering en opleidingseisen van de sector... 3 Doel van de training... 3 Profiel deelnemers... 3 Didactisch concept vandaag leren, morgen toepassen... 3 Basis voor de training... 4 Gaming... 4 Rode draad Praktijk casuïstiek... 4 Essay... 4 Docenten... 5 Tijdsinvestering... 5 Wensen en verwachtingen... 5 Trainingsdata... 5 Locatie... 5 Investering... 5 Inschrijven... 5 Modules Module 1 (dagdeel 1,2 en 3): Publieke Vastgoedmanagement... 6 Module 2 (dagdeel 4,5 en6): Financieel rendement en risicomanagement... 6 Module 3 (dagdeel 7,8 en9): Maatschappelijk rendement, de gebruiker centraal

4 Ontwikkelingen in de sector De Publieke Vastgoedsector sector is meer in beweging dan ooit en wordt geconfronteerd met vele nieuwe uitdagingen. Veranderde maatschappelijke, politieke en sociale opvattingen én bemoeienis dragen bij aan de turbulentie in de sector. Daar komt nog bij dat het vertrouwen in de (vastgoed)sector sterk is afgenomen en de deskundigheidseisen steeds stringenter worden. Professionalisering en opleidingseisen van de sector Markt ontwikkelingen eisen een verdere professionalisering van de sector. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan publiek vastgoed zowel vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt, als op duurzaamheid. De omgeving verwacht dat u hier op inspeelt, richting geeft en de juiste beslissingen neemt. Continuïteit en focus op de toekomst staan hoog op de agenda. De exploratie van alle deskundigheidsgebieden kost tijd en inspanning. Deze training helpt u de verworven kennis doelmatig in te zetten: met een afgewogen investering van schaarse tijd en middelen een zo hoog mogelijk rendement behalen. Doel van de Training Het doel is een Professioneel Vastgoedmanagement niveau behalen. De training zorgt voor een gefundeerde technische basis, leert u om te gaan met financiële vraagstukken en heldere kosten-baten analyses te maken. Na afloop weet u hoe u de basis op orde krijgt om gebruikersgericht te werken aan vastgoed - en huisvestingsvraagstukken en bent u in staat vastgoedanalyses te maken, met zowel financiële, maatschappelijke en bestuurlijke componenten. Professioneel vastgoedmanagement wordt daarmee professioneel risicomanagement voor u! Profiel deelnemers Het programma is ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen (semi)-publieke organisaties die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het operationeel management, cq beheer van publiek vastgoed en die verder willen investeren in een brede verdieping en ontwikkeling van hun kennis, inzichten en vaardigheden. Didactisch concept vandaag leren, morgen toepassen Het uitgangspunt van de training is vandaag leren, morgen toepassen. Theorie wordt direct getoetst aan bestaande inzichten uit de praktijk, waarbij de deelnemer geacht wordt zijn kennis en inzicht productief en creatief te gebruiken. Het programma sluit aan op actuele ontwikkelingen en inzichten. Door het gebruik van o.a. veel praktijkvoorbeelden, een game en interactieve workshops verwerft u gedurende deze meerdaagse training kennis en vaardigheden waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt (Ervaringsgericht Leren). Deze opzet en multidisciplinaire samen stelling vormen belangrijke succesfactoren. Het workshop-karakter nodigt de deelnemers uit ervaringen te delen en op onbevangen wijze ideeën, (schijn)zekerheden en twijfels te analyseren en door te spreken. 3

5 Het programma is gebaseerd op het IKU model van het Instituut voor Vastgoedmanagement. IKU staat voor Inzicht, Kaderen en Uitvoeren. Basis voor de training: 1) I.K.U. Vastgoedintelligentie ontwikkelen gaat in deze training in stappen. Er is eerst Inzicht nodig, vervolgens worden er Kaders aangebracht en uiteindelijk moet er Uitvoeringsgericht gewerkt worden (best practice). 2) Vastgoed Kwadranten geven weer waar de uitdagingen liggen. Vragen uit de omgeving (4 e kwadrant) kunnen niet worden beantwoord, omdat de organisatiestructuur, het individuele competentieniveau en het basis informatieniveau niet voldoende op orde zijn (LOVGM). 3) De Ladder van ontwikkelingsstadia geeft aan waar stappen gemaakt kunnen worden bij het professionaliseren van publiek vastgoed. Langs de lijnen van het IKU model werkt u tijdens de training aan een aantal cases uit de eigen vastgoedpraktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan strategie en missie, structuur van de organisatie, systemen, uitvoering, rekenen aan vastgoed, juridische en fiscale zaken, integriteit en meer specifieke zaken als duurzaamheid en bezuinigingen. Gaming Uniek is de specifiek voor het programma ontwikkelde game Rollen in de vastgoedorganisatie. In de dagelijkse praktijk houdt u zich bezig met sturen, resultaat meten en bijsturen. Een groot beroep wordt gedaan op uw visie, creativiteit en improvisatievermogen. Oefenen met verschillende rollen in deze materie en een gesimuleerde omgeving biedt u de mogelijkheid ervaring op te doen zonder het risico te lopen fouten te maken met vergaande gevolgen. Rode draad Praktijk casuïstiek Gedurende het programma krijgen de deelnemers de gelegenheid kennis, vaardigheden en visies in de praktijk te toetsen. Alle programma onderdelen worden zoveel mogelijk ondersteund met praktijk casuïstiek en opdrachten. Essay Als afsluiting van de training schrijft u een essay. Alleen of samen met andere deelnemers schrijft u over een specifiek aspect binnen uw publieke vastgoed portefeuille. U krijgt deskundige begeleiding en instructies aangaande de grondregels van het schrijven van een essay. Tijdens het laatste dagdeel van de cursus wordt dit werkstuk aan de groep en een aantal docenten gepresenteerd. Op die manier leert u om uzelf of uw organisatie te presenteren voor publiek. 4

6 Docenten Actualiteit, inhoudelijke kwaliteit en focus op de praktijk zijn de bouwstenen van deze training. De training wordt verzorgd door vooraanstaande praktijkprofessionals. Tijdsinvestering Het programma bestaat uit negen modules van één dagdeel. Elk dagdeel duurt circa drie uur, onderbroken door een pauze. U volgt steeds één middagsessies en één avondsessie op vrijdag en vervolgens op zaterdagochtend nog één dagdeel. In totaal volgt u drie maal dit programma. Op die manier is de tijdsinvestering dusdanig verdeeld dat u deels de uren in uw werktijd kunt volgen en deels in uw privé tijd. Voor de nacht van vrijdag op zaterdag bestaat de mogelijkheid een hotelkamer te boeken nabij de cursuslocatie. Wensen en verwachtingen Om uw wensen en verwachtingen te inventariseren en af te stemmen met het programma nemen wij graag voorafgaand aan de start van de training per mail of telefonisch contact met u op. Trainingsdata: Onderstaand de data waarop de training wordt gehouden: 11/12 april /10 mei /7 juni 2014 Locatie Het programma wordt gevolgd op een centraal gelegen locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort PA Amersfoort Deze locatie is goed met de auto en met openbaar vervoer te bereiken Investering Uw investering voor de meerdaagse training Publiek Vastgoedmanagement is incl. BTW. Dit is inclusief alle literatuur, syllabi, lunches, diners en exclusief eventuele overnachtingskosten en ontbijt. Inschrijven U kunt zich op de meerdaagse training Publiek Vastgoedmanagement inschrijven door een te sturen naar met als onderwerp Inschrijving Publiek Vastgoedmanagement. Gaarne in de ook het factuuradres vermelden. Heeft u na het lezen van deze brochure verdere vragen, neem dan contact op de coördinator van de opleiding Roel Meulenbeld ( ) 5

7 Modules Module 1 (dagdeel 1,2 en 3): Publiek Vastgoedmanagement Tijdens deze eerste module staan publiek vastgoed, publiek vastgoedmanagement en de publieke vastgoedportefeuille centraal. U wordt zich bewust van de plaats en rol van de publieke vastgoedportefeuille, uw eigen plaats en rol hierin. U ontwikkelt de noodzakelijke competenties (kennis, vaardigheden en houding) om uw portefeuille op orde te brengen en te houden. Na afloop van deze modules heeft u uw vastgoedorganisatie en administratie in beeld, weet u waar u staat, wat u hebt én wat het kost. Dagdeel 1 Publiek vastgoed en de vastgoedorganisatie Definities Model en Methodiek Dagdeel 2 Game: Rollen in de vastgoedorganisatie Dagdeel 3 Administratieopbouw Scheiding gebouw-eigendom-gebruik Vaststellen vastgoedkaders Database/automatisering Briefing Essays Module 2 (dagdeel 4,5 en 6): Financieel rendement en risicomanagement In deze module krijgt u de tools aangereikt om het financieel rendement van de vastgoedportefeuille en het daarmee samenhangende risico in kaart te brengen. Na afloop van deze module heeft u de kosten, baten en dekking in beeld. U leert een sluitende gebouw exploitatie op te zetten waarbij zowel de financiële, juridische als fiscale aspecten aan bod komen. Na afloop bent u in staat om in scenario s te denken en de risico s van uw portefeuille in te schatten. Dagdeel 4 Exploitatieopzet Exploitatieopzet, berekeningen en duurzaamheid aspecten Meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) Scenario s Dagdeel 5 Financieel rendement Kasstromen, rendementen en terugverdientijden Waarde begrippen Doorrekenen scenario s Dagdeel 6 Risicomanagement Wet- en regelgeving (financieel, juridisch en fiscaal) Debiteurenbeheer Inkoop & aanbestedingen 6

8 Module 3 (dagdeel 7, 8 en 9). Maatschappelijk rendement, de gebruiker centraal. Als manager van de publieke vastgoedportefeuille bent u de spin in het web. U brengt vraag en aanbod van publiek vastgoed bij elkaar. Daarbij houdt u rekening met zowel de wettelijke verplichten als de eigen doelstellingen. In deze module staat de integrale afstemming centraal waarbij zowel politieke wensen als de wensen van de gebruiker op elkaar moeten worden afgestemd. Tijdens deze laatste module wordt met name aandacht besteed aan drie beleidsgebieden: onderwijs, sport cultuur en welzijn en eigen huisvesting. Tot slot van deze module presenteert u het door u geschreven essay. Dagdeel 7 Match functionaliteit en faciliteit / gebruikerstevredenheid Onderwijs Sport, Cultuur en Welzijn Eigen huisvesting Dagdeel 8 Duurzaamheid energiegebruik en gezondheid Onderwijs Sport, Cultuur en Welzijn Eigen huisvesting Dagdeel 9 Afsluiting met presentatie essays van deelnemers 7

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie