RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust ondernemen Pro Bono Bestuurdersaansprakelijkheid

2 Succes heeft u niet altijd zelf in de hand... Risicobewust ondernemen. Nysingh weet er meer van. U doet er alles aan om succesvol te zijn. Maar u beseft dat geluk en toeval ook een grote rol spelen. En dat heeft u niet in de hand. Het kan ook zomaar tegenzitten. Het is belangrijk om daar juridisch goed op voorbereid te zijn. Bij Nysingh weten we daar meer van. Onze branchegroep Risicomanagement weet hoe uw belangen te beschermen, nog vóór die bedreigd worden. Zodat áls er onverhoopt iets mocht gebeuren, u daar zo min mogelijk last van heeft.

3 Ondernemen en besturen is nooit zonder risico s. Dat is misschien voor velen juist zo aansprekend. Maar tegelijkertijd zijn het diezelfde risico s die een onderneming kunnen bedreigen. Denk aan de risico s die groei, schaalgrootte en samenwerking met zich meebrengen. En de risico s die kleven aan de zekerheden die u heeft verstrekt bij uw bank. Waarborgen uw algemene voorwaarden uw positie maximaal? En zijn de afspraken tussen u en uw vennootschap wel goed vastgelegd? Wie niet waagt die niet wint Wilma van Ingen is lid van de Raad van Bestuur van nysingh. Risico s zijn er al in net zoveel varianten als er ondernemers zijn. Gemene deler is dat ze te managen zijn. Door ze in kaart te brengen en in te schatten kunt u kiezen welke risico s u bewust wél neemt en welke u buiten uw onderneming wilt houden. Deze Nysingh Nieuws gaat over risicobewust ondernemen. Lees het verhaal Nysingh Actueel 04 Uitgelicht 06 risicomanagement 08 cliënt aan het woord 12 Risicomanagement 16 Nysingh maatschappij 18 NYsingher 22 Nagerecht 23 van een ondernemer die in zwaar weer terecht kwam. Over de aansprakelijkheid die het besturen van een onderneming met zich meebrengt. En over het belang van risicomanagement in slechte én goede tijden. Risico s zijn er al in net zoveel varianten als er ondernemers zijn. Gemene deler is dat ze te managen zijn. Of u nu net begint of al jaren ondernemer bent, dat u risico s loopt staat vast. En dat het nemen van risico s kansen biedt ook. Wij zijn er om samen met u de risico s te kenschetsen. Zodat u zelf kunt bepalen welke risico s bijdragen aan uw succes en welke risico s u, al dan niet met ons, wilt verkleinen.

4 Nysingh Actueel 04 VERS VAN DE PERS! Toen deze Nysingh Nieuws al bij de drukker lag, werd bekend dat behandeling van het wetsvoorstel in de tweede kamer is uitgesteld, waardoor invoering per 1 juli niet realistisch lijkt. Procederen wordt duurder? forse verhoging griffierechten op komst Het kabinet is van plan om met ingang van 1 juli 2012 de griffierechten, de vergoeding voor de procedure die partijen aan de rechter betalen, fors te verhogen. Met deze maatregel beoogt het kabinet de griffierechten kostendekkend te maken. Afhankelijk van het financiële belang van de zaak kan het griffierecht bij de rechtbank sector civiel in eerste aanleg oplopen tot (op dit moment maximaal 3.621) en bij het gerechtshof in hoger beroep tot (op dit moment maximaal 4.836). Alleen bij de kantonrechter valt de stijging van het griffierecht mee. Een appel van een kantonzaak wordt daarentegen wel weer veel duurder. Het plan om de griffierechten te verhogen geldt ook voor procedures bij de bestuursrechter. Het lagere tarief bij specifieke zaken op het gebied van studiefinanciering en sociale zekerheid zal verdwijnen. De griffierechten kunnen oplopen tot 500 in eerste aanleg (op dit moment nog 310) en in hoger beroep (op dit moment nog 466). Als het kabinet zijn zin krijgt, wordt procederen in Nederland binnenkort dus fors duurder. Indien u overweegt te procederen, verdient het aanbeveling dit in elk geval ruim voor 1 juli 2012 te doen om nog voor het lage griffierecht in aanmerking te komen. Wij adviseren u graag.

5 Invoering nieuw BV-recht Explosieve groei faillissementen In de eerste maand van dit jaar is het aantal faillissementen explosief toegenomen. Ten opzichte van januari 2011 bedroeg de toename maar liefst 42 procent. Juist in tijden van economische tegenwind heeft een groot aantal ondernemers behoefte aan (extra) liquide middelen. Financiers zijn echter terughoudender in het verstrekken van kredieten en verlangen meer dan voorheen zekerheden. Maar wat betekent het eigenlijk als een ondernemer ten behoeve van de bank een pandrecht vestigt op de inventaris, voorraden en/of vorderingen? Wat betekenen termen als negative pledge en achtergestelde lening? Kan een bank haar vordering verhalen op een groepsvennootschap of op de bestuurder? Wanneer mag een bank überhaupt gebruik maken van haar zekerheden? Weet wat de (mogelijke) consequenties zijn van verstrekte zekerheden. Beding ook zelf zekerheden bij afnemers en verklein daarmee het ondernemingsrisico. Maarten Wevers advocaat Faillissementsrecht en Ondernemingsrecht nysingh.nl/wevers De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs aangekondigd dat hij voornemens is om het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht, dat eind vorig jaar bij de Eerste Kamer is ingediend, op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Bedoeling van het wetsvoorstel is om de regels voor de besloten vennootschap te vereenvoudigen en meer vrijheid te bieden aan de inrichting van (de statuten) van de BV. Een belangrijke wijziging betreft de afschaffing van de regels van kapitaalen crediteurenbescherming, zoals het vervallen van de verplichting van een minimum kapitaal, het afschaffen van de bankverklaring bij de oprichting en het opheffen van de veelal gewraakte nachgründungsregeling. Daartegenover krijgt het bestuur van de vennootschap meer verantwoordelijkheid in geval van een dividend uitkering aan de aandeelhouders. Het bestuur dient een besluit tot uitkering steeds goed te keuren en dient goedkeuring te weigeren indien de vennootschap hierdoor niet meer in staat is om haar opeisbare schulden te voldoen. De bestuurder is zo mogelijk hoofdelijk verbonden voor het tekort. Verder worden de regels voor besluitvorming een stuk flexibeler, onder meer door de mogelijkheid van het creëren van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. Daarnaast verdwijnt de verplichte blokkeringsregeling en kunnen straks in de statuten niet alleen nadere afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de prijsbepaling maar ook voor onderwerpen welke voorheen slechts in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld konden worden. Lees meer op nysingh.nl/flex-bv. Nysingh Actueel 05

6 Uitgelicht 06 Brede aandacht voor hoge kwaliteit over het zijn en blijven van een kwaliteitskantoor De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van onze mensen. Daarom doen wij er alles aan om die kwaliteit hoog te houden en zijn we kantoorbreed continu bezig met het verbeteren van de prestaties van onze mensen én ons kantoor. Stefan Bakkerus Kennismanager en advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/bakkerus Direct, snel en goed Onze advocaten en notarissen zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Dat onderhouden van kennis is geen puur academische aangelegenheid. Het bijhouden van ontwikkelingen is er vooral op gericht onze cliënten van een antwoord te kunnen voorzien. Door een dieper inzicht in vrijwel alle rechtsgebieden en parate actuele kennis, zijn we in staat om direct, snel en goed te kunnen adviseren. Immers, iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Kennis en actualiteit Continu signaleren van ontwikkelingen én structureel opleiden vormen

7 de pijlers van ons kwaliteitsbeleid. Ons team van informatiespecialisten houdt zich dagelijks bezig met het signaleren van relevante actualiteiten en zorgt dat deze direct bij de juiste advocaten en notarissen terecht komen. Zij bespreken deze actualiteiten met elkaar, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en ook de meest complexe cases altijd op het hoogste niveau behandeld kunnen worden. Natuurlijk volgen de juristen ook cursussen waar externe docenten dieper ingaan op ontwikkelingen. Kantoorbreed, maar ook over specifieke rechtsgebieden. En bieden we de gelegenheid om op individueel niveau verdiepingsopleidingen te volgen. Op nysingh.nl leest u naast alles over onze advocaten en notarissen ook meer over onze expertises en onze kennis over verschillende branches en thema s. Continuïteit Binnen ons kantoor is er extra aandacht voor de beginnende jurist. We bieden stageplekken aan en leiden deze nieuwe generatie advocaten en notarissen op. Praktijk en theorie gaan daarbij hand in hand. De opleiding van jonge mensen is niet alleen gericht op de juridische deskundigheid maar ook op sociale en communicatieve vaardigheden. Dat sluit het beste aan bij ons streven naar kwaliteit en continuïteit. Het gaat hier tenslotte om de juristen van onze toekomst. Webinars Nysingh organiseert webinars; online seminars die te volgen zijn vanaf iedere computer met een internetverbinding. Kijk op nysingh.nl/ evenementen voor de agenda. Bewust stil staan De kwaliteit van al deze professionals bewaken we door regelmatig met hen te spreken over hun ontwikkeling en ambities. We werken dagelijks veel samen, maar om de waan van de dag even te vergeten en kritisch te kijken naar de kwaliteit van het werk en de persoonlijke ontwikkeling, maken we bewust tijd voor dat soort gesprekken. Want een kwaliteitskantoor blijven, daar moet je aan werken. Whitepapers Op nysingh.nl/whitepapers kunt u praktische whitepapers downloaden, waarin onze advocaten en notarissen actuele onderwerpen behandelen en praktisch toelichten. Anticiperen Als kwaliteitskantoor moet je er ook rekening mee houden dat er vragen gesteld kunnen worden over je dienstverlening. Waar zo n 115 advocaten en notarissen dagelijks vele cliënten adviseren kan dat voorkomen en daar moet je op anticiperen. Ieder zichzelf respecterend kantoor heeft dus een goede klachtenregeling, zo ook Nysingh. Want snel en goed reageren op vragen en samen naar een oplossing zoeken staat hoog in ons vaandel. Nieuwsbrieven Abonneer u op één van de tien nieuwsbrieven op nysingh.nl/nieuwsbrieven. Kwaliteit delen Kwaliteit leveren betekent voor ons ook het delen van de deskundigheid die wij in huis hebben. Want veel daarvan is juist voor de praktijk van onze cliënten relevant. We gebruiken onze kennis en kunde dus niet alleen voor onze dossiers, maar delen het op verschillende manieren. Altijd praktisch gefomuleerd en toegankelijk. Zo organiseren wij regelmatig webinars, waardoor u een seminar met onze specialisten kunt volgen vanachter uw eigen bureau via het internet. Maar ook in nieuwsbrieven en whitepapers, tijdens studiemiddagen en via nysingh. nl brengen we u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Uitgelicht 07

8

9 Risicomanagement 09 Succes heeft u niet altijd zelf in de hand Ondernemen betekent gecalculeerde risico s nemen. Door de dagelijkse beslommeringen komt u als ondernemer aan gedegen risicomanagement dikwijls niet toe. Dat is jammer, want risicomanagement is zowel in goede als in slechte tijden van belang. Na het uitspreken van een faillissement (of surseance van betaling) heeft de curator(/bewindvoerder) vaak eerst met de bestuurder een gesprek waarin wordt terug gekeken op de afgelopen periode. Uit die gesprekken blijkt meestal dat op het moment dat het nog goed ging met de onderneming de ondernemer geneigd was veel risico te nemen, terwijl toen het minder of zelfs slecht ging, de ondernemer (liever) geen risico meer liep.

10 Bij het inwinnen van advies zien curatoren de tegenovergestelde trend: als het goed gaat, laat de ondernemer zich minder adviseren, terwijl hij veel advies inwint als het slecht gaat. En dat is vreemd, want niet alleen artsen zeggen: Voorkomen is beter dan genezen. U kunt beter voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen. Het kan zomaar gebeuren dat er een grote toeleverancier failliet gaat. Of dat uw klanten minder bestellen of zelfs helemaal niet. En ze u daarbij later betalen of vanwege eigen betalingsproblemen in sommige gevallen zelfs nooit. Op korte termijn kan dit van grote invloed zijn op het productieproces of de financiële positie van uw onderneming. Uw balans verzwakt, de cashflow raakt negatief en/of uw financiering dreigt vast te lopen, want in de tussentijd draait uw bedrijf gewoon door. Kostenreductie is dan vaak noodzakelijk om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maar is kostenreductie mogelijk? Bieden uw overeenkomsten de benodigde flexibiliteit om snel te kunnen inspringen op gewijzigde omstandigheden? Juist in goede tijden heeft u de mogelijkheid om uw risico s zo te managen dat u in slechte tijden makkelijk(er) op problemen kunt inspelen. Wees voorbereid op onverwachte gebeurtenissen; voorkomen is beter dan genezen. Een curator wordt vaak gekscherend vergeleken met een octopus. De insolventiepraktijk vereist niet alleen een degelijke juridische kennis, maar ook bijvoorbeeld bedrijfseconomisch inzicht en

11 begrip voor het ondernemerschap. De curator krijgt in zijn rol als geen ander inzicht in de failliete onderneming en kent dus ook alle valkuilen waar failliete ondernemers in zijn gelopen. Wat dacht u bijvoorbeeld van uw algemene voorwaarden. U waant zich veilig omdat u algemene voorwaarden heeft. Maar is dat terecht? Een voorzichtige schatting: in meer dan 50% van de gevallen wijst de curator de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand, omdat deze voorwaarden niet op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard. Dan wordt een eigendomsvoorbehoud dus illusoir. Risicomanagement: zowel in goede als in slechte tijden van belang. Indien u ooit wel eens in de situatie heeft gezeten dat het minder gaat met uw onderneming, dan hebben de volgende vragen vast wel eens door uw hoofd gespeeld: Mag je selectief zijn met je betalingen? Wanneer ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk? Is voortzetting van het bedrijf in afgeslankte vorm wellicht een optie? Welke rechten heeft het personeel in dat geval? Goed risicomanagement geeft antwoordt op deze vragen. Succes heeft u niet altijd in de hand, maar het spelen van de juiste kaart is uw eigen keuze. Peter Bas Disberg advocaat Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht nysingh.nl/disberg Risicomanagement 11 Lees meer op nysingh.nl/risicomanagement. Wim van Zant advocaat Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht nysingh.nl/van-zant

12 Stop de persen Over ondernemerschap en zwaar weer Praat over de risico s van zwaar weer voordat het zover is. Rien Schrijver was directeur van VDA en vertelt na het faillissement en de doorstart van de drukkerij over de waarde van goed advies in zwaar weer. Ervoor gaan Ik ben altijd het type geweest: geef mij een opdracht en ik voer hem uit. Maar ik zoek het zelf uit. En als ik het geen uitdaging meer vind, ga ik verder. Na zijn studie startte Rien Schrijver zijn carrière bij een uitgeverij, drukkerij en binderij in Zutphen. In 1981 belandde hij bij VDA in Apeldoorn. Na verschillende functies in binnen- en buitendienst deed hij daar in 1989, samen met een compagnon, een management buy-out en werd ondernemer en eigenaar (80%) van de drukkerij. Natuurlijk was dat spannend. Mijn vrouw en ik hadden net ons eerste huis gekocht en de hypotheekrente was wel 12%. Maar toen het management aan mij dacht voor de overname, wist ik meteen dat ik ervoor wilde gaan.

13 Cliënt aan het woord 13

14 Risico s spreiden De eerste jaren ging het goed bij de drukkerij. Wij groeiden altijd in crisistijd. We werkten veel voor zorgverzekeraars en die waren niet conjunctuurgevoelig. Maar we waren ons bewust van de risico s die gepaard gingen met een beperkte spreiding en probeerden nieuwe markten aan te boren. De eerste jaren groeide de drukkerij met indrukwekkende cijfers. En als het dan loopt, dan ga je kijken naar je organisatie en je markt. We hebben in die tijd een aantal drukkerijen overgenomen om te groeien. Ook begonnen we in 1994 met een internettak, want we zagen de markt al langzaam kantelen onder invloed van multimedia en internet. Reorganiseren Volgens Schrijver heeft de crisis die kanteling versneld. Bij onze klanten waren de beslissers eigenlijk nog niet allemaal klaar voor de omslag naar digitaal, maar door de crisis moest er onder druk op de kosten gestuurd worden. En toen ging het snel. Daardoor was in 2009 een reorganisatie nodig. Die reorganisatie was effectief, maar de kosten in de grafische industrie zijn hoog, zeker als er afscheid van mensen genomen moet worden. En net toen we de kosten onder controle hadden, zakte de markt nog verder in. Uiteindelijk kreeg ik bij de bank niets meer voor elkaar en was een faillissement niet meer te voorkomen. Vakmanschap In die periode komt er zoveel op je af. De druk neemt dusdanig toe dat je de situatie niet meer volledig overziet. Ook niet als gepokt en gemazeld ondernemer. vertelt Schrijver. Je moet de koe dan bij de horens vatten. En om meteen de juiste stappen te zetten, heb je toch vakmensen nodig. Volgens Schrijver is dat het beste advies dat hij kan geven. Praat over de risico s van zwaar weer voordat het zover is en laat je adviseren door iemand die het klappen van de zweep kent; een advocaat die ook curator is.

15 Mogelijkheden en risico s Nysingh ken ik al sinds de management buy-out en heeft al die jaren mijn juridische zaken geregeld. Ik wilde dus ook van hun specialisten advies over het faillissement. Voor Schrijver is de meerwaarde van die samenwerking helder. Natuurlijk ken je je bedrijf door en door. Maar de situatie waarin je onderneming in zwaar weer verkeert, is nieuw. En juist dan moet je heel goed weten wat je nog wel mag doen en wat niet meer. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer. In de periode rondom een faillissement lopen bestuurders risico s waarvan ze vaak geen weet hebben. Bovendien pakken sommige situaties anders uit dan ingeschat en zullen er nieuwe beslissingen genomen moeten worden. Schrijver: Ik vind het belangrijk dan te weten welke mogelijkheden er zijn en welke risico s daarbij horen. Laat je adviseren door iemand die het klappen van de zweep kent. Andere ogen Schrijver benadrukt dat het verstandig is ook in goede tijden al kritisch naar je onderneming te kijken. Want hoe goed je ook de vinger aan de pols hebt, een quickscan van je organisatie door een buitenstaander dwingt je met andere ogen te kijken. En natuurlijk zul je een heleboel zelf al weten, maar er komen vaak toch een paar risico s of pijnpunten boven waar jij niet bij stil gestaan hebt. Dat veel ondernemers bij het uitvoeren van zo n scan niet meteen aan hun advocaat denken, snapt Schrijver wel. In eerste instantie denk je bij je advocaat vooral aan het juridische. Maar toch is hun vak veel breder dan dat. Ze kijken ook naar het bedrijfseconomische, de cijfers. Het advies beslaat juist de hele bedrijfsvoering. Ratio Ik ga nooit zomaar overstag en ben dus gebaat bij adviseurs die stevig achter hun advies staan en mij ook kunnen overtuigen van de waarde daarvan. Schrijver vindt ook de afstand die zijn advocaten kunnen bewaren belangrijk. Zo n faillissement bijvoorbeeld gaat je niet in de koude kleren zitten en je emoties spelen toch een rol. Dus heb je iemand nodig die jouw belangen behartigt en dat wél puur vanuit de ratio kan doen. Van afstand was echter géén sprake in de samenwerking. Als ondernemer heb je geen kantooruren en gelukkig gold dat ook voor mijn advocaten. Ook daarbuiten hadden we altijd snel contact. Puur Het faillissement is nog niet afgewikkeld en inmiddels heeft er een doorstart plaatsgevonden met een nieuwe eigenaar, maar Schrijver zit niet stil. Twee dagen in de week werkt hij als commercieel adviseur voor VDA groep. En met zijn eigen onderneming Machris- Management doet hij interim werk als ondernemerscoach, projecten interim-management. Het is heerlijk om weer puur met je werk bezig te zijn. Cliënt aan het woord 15

16 Peter Klootwijk advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klootwijk Mogelijkheden en grenzen. Bestuurders en bestuurders-aansprakelijkheid. Er valt hier een parallel te trekken. Bestuurdersaansprakelijkheid is een thema waar bestuurders van ondernemingen en instellingen het niet graag over hebben. Zij moeten toch kansen kunnen pakken? Ondernemen is toch risico s nemen? Bestuurdersaansprakelijkheid stelt juist grenzen aan deze mogelijkheden en aan het handelen van bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is er in vele soorten en maten. Wat zijn de spelregels voor bestuurders van ondernemingen of instellingen in zwaar weer? Welke handelingen mogen bestuurders wel verrichten en welke handelingen kunnen zij beter laten? bestuurdersaansprakelijkheid mag ik dan helemaal niets? Selectief betalen Wanneer een onderneming of instelling in zwaar weer verkeert, hebben bestuurders om verschillende redenen de neiging om selectief te betalen. De reden kan zijn dat een belangrijke leverancier dit eist voordat hij overgaat tot het leveren van essentiële voorraden of het kan gaan om een bevriende crediteur. Ook kiezen bestuurders er soms strategisch voor om selectief te betalen aan een crediteur die mee gaat bij een doorstart van de onderneming in geval van faillissement. De vraag wanneer selectieve betaling nog verantwoord is, laat zich beantwoorden al naar gelang hoe slecht het gaat met de onderneming. Indien een faillissement te verwachten is, moet

17 een bestuurder zich onthouden van selectieve betaling. Als het faillissement zich dan voordoet en hij heeft selectief betaald, dan bestaat de kans dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Als te verwachten is dat de storm weer gaat liggen, is een selectieve betaling wel mogelijk. Een dergelijk geval doet zich voor wanneer de onderneming in zwaar weer op het punt staat een grote order binnen te halen. Een degelijke administratie voorkomt grote problemen. Nieuwe verplichtingen Bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het feit dat het slecht gaat met uw onderneming brengt niet automatisch met zich mee dat u geen speelruimte meer hebt en daardoor geen nieuwe verplichtingen meer mag aangaan. Op dit moment moeten de gangbare risico s opnieuw worden ingeschat. De regel is dat als de bestuurder zou moeten weten dat de nieuwe crediteur niet betaald kan worden, hij moet afzien van deze verplichting. In dit geval kiest de bestuurder bewust voor benadeling van de nieuwe crediteur. Kort samengevat moet u als bestuurder in ieder geval zorg dragen voor een degelijke administratie. Zodat u, indien uw onderneming of instelling in zwaar weer verkeert, de juiste beslissingen neemt met betrekking tot het verrichten van betalingen en het aangaan van nieuwe verplichtingen. Risicomanagement 17 Degelijke administratie Om zulke keuzes te kunnen maken is een degelijke administratie vereist. Want juist op het moment dat de onderneming failliet wordt verklaard, is de administratie van belang. De bestuurder moet dan de administratie kunnen overleggen aan de curator. Indien hij dit niet kan of dit nalaat, kan de curator hem aansprakelijk stellen. Ook moet de jaarrekening van de onderneming op tijd worden gedeponeerd. Indien dit niet tijdig is gebeurd, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

18 Nysingh Maatschappij 18

19 Nysingh Maatschappij 19 pro bono Interview met Floor Bloem en Martine Margadant, lid van het MVO-team van Nysingh Natuurlijk neemt Nysingh haar verantwoordelijkheid door slimme keuzes te maken in de manier waarop we omgaan met bijvoorbeeld energie en papier. En ook financieel dragen we ons steentje bij. Maar wat we vooral kunnen doen is onze expertise inzetten. Daarmee houden we onze MVO inzet ook heel dicht bij onszelf. Floor Bloem en Martine Margadant aan het woord. Prachtig De twee advocaten geven samen met een aantal collega s invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nysingh. De pijlers onder ons MVO-beleid zijn mens, milieu en financiële sponsoring. Om uitvoer te kunnen geven aan het mens-deel heeft Nysingh uren vrijgemaakt om haar advocaten en notarissen in de gelegenheid te stellen hun expertise in te zetten voor goededoelen organisaties, vertelt Floor Bloem.

20 Nysingh Maatschappij 20 Martine Margadant advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht nysingh.nl/margadant Martine Margadant valt bij: Nederland staat bol van de prachtige initiatieven en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar ook die organisaties hebben wel eens juridische bijstand nodig en zijn daartoe niet altijd voldoende draagkrachtig. In die gevallen kan Nysingh de benodigde bijstand verlenen, zonder daarvoor uren in rekening te brengen. Conflict Zo is Astrid Baremans, één van onze arbeidsrecht specialisten, kosteloos werkzaam geweest voor de Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn vertelt Martine Margadant. Het conflict over een arbeidsovereenkomst is uiteindelijk geschikt met een regeling waarin beide partijen zich konden vinden. Bovendien heeft Astrid de vereniging geadviseerd hoe dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Het maakt mij trots dat ik bij een kantoor werk dat de daad bij het woord voegt. Floor Bloem advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/bloem Tweeledig Floor Bloem benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle partijen een positieve uitwerking heeft. Enerzijds kunnen we organisaties hele praktische hulp bieden, in de vorm van kennis die ze zelf niet in huis hebben of in huis zouden kunnen halen. Maar ook maakt het mij trots dat ik bij een kantoor werk dat de daad bij het woord voegt en dat de nodige middelen ter beschikking stelt om de maatschappij verder te helpen. En het is fijn dat wij dat kunnen doen door onze expertise in te zetten.

21 Wijzigen of oprichten Ook de notarissen van Nysingh stellen regelmatig hun diensten kosteloos ter beschikking. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van statuten van een stichting. Of het oprichten van een rechtspersoon wanneer er door vrijwilligers fondsen worden geworven voor een goed doel. Nederland staat bol van de prachtige initiatieven en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar ook die organisaties hebben wel eens juridische bijstand nodig. Onvoldoende draagkracht Om in aanmerking te komen voor pro bono werk door Nysingh, moet natuurlijk aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De organisaties die wij bijstaan hebben bijvoorbeeld geen winstoogmerk, dienen een sociaal-maatschappelijk belang en zijn onvoldoende draagkrachtig om juridische werkzaamheden op reguliere basis in te huren, licht Floor Bloem toe. Aanvragen kunnen gedaan worden via onze advocaten en notarissen en natuurlijk via onze website: nysingh.nl/mvo. Verademing Martine Margadant: Mijn dagelijkse praktijkvoering als advocaat is soms best solitair. En juist tegen die achtergrond vind ik het een verademing dat er binnen Nysingh gelegenheid is bij te dragen aan een maatschappelijk initiatief. Detlev Cziesso, voorzitter bestuur Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn: De Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn is er van en voor mensen met een reumatische aandoening. We willen de kwaliteit van leven met reuma bevorderen door aandacht te besteden aan lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging, ontspanning en bewegingsgroepen. Als vereniging doen wij dat natuurlijk met zo min mogelijk operationele kosten. Toen wij geconfronteerd werden met een arbeidsconflict waren de middelen om daar adequaat mee om te gaan er dan ook niet. We werden geattendeerd op het MVO-beleid van Nysingh en toen we in aanmerking bleken te komen voor hun pro bono werk, heeft Astrid Baremans het conflict opgelost naar tevredenheid van beide partijen. Bovendien heeft ze ons geadviseerd over het voorkomen van dit soort conflicten in de toekomst. De inzet van een kantoor als Nysingh voor goededoelen organisaties is echt heel erg belangrijk. Je probeert natuurlijk te voorkomen dat je juridische bijstand nodig heb, maar dat helemaal uitsluiten gaat niet. En dat er dan bedrijven zijn die je daarin kosteloos bijstaan en daarmee het maatschappelijk belang van wat wij doen onderschrijven is heel bijzonder. En wordt enorm gewaardeerd, zeker in deze tijd. Nysingh Maatschappij 21

22 Nysingher 22 Jolanda krijgsman advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/krijgsman Geld: Slechts een middel maar wel een heel aangenaam middel. Kippenvel: Goed getimede ontroerende muziek, en met dierbaren gedeelde momenten op reis als we samen stilstaan en in verwondering mooie plekken ontdekken. Recht: Mooi als recht ook tot rechtvaardige oplossingen leidt. Dooddoener: Een dooddoener waar ik gek genoeg mooie herinneringen aan heb omdat mijn lieve omaatje hem vaak gebruikte is Als? Als de hemel valt hebben we allemaal blauwe mutsjes op. Kriebel krijg ik van het door een wederpartij uitgesproken Mijn cliënte ziet de procedure met vertrouwen tegemoet. Duh! Balans: Evenwichtigheid kenmerkt aantrekkelijke personen. Allergisch: Kleinburgerlijkheid en negativiteit. Uit je dak: Privé, van keihard paardrijden op het strand, professioneel, na een heftige strijd een winnend vonnis ontvangen. Stripboek: Largo Winch Boek: Grunberg is de nieuwe Reve, veel van hen is mooi. Muziek: Van David Guetta in de auto met mijn kinderen tot die Zauberflöte op zondagochtend, Simply Red, Adele, erg stemmingsafhankelijk. Goed doel: Een klein project in Zuid India, waar een donatie aan een tienermeisje nog echt het verschil maakt tussen een leven met een kansrijke opleiding en een in de prostitutie. Werk versus privé: Staan niet tegenover elkaar wat mij betreft. Zij laten zich over het algemeen goed combineren en juist de combinatie van het uitoefenen van ons vak en het zijn van moeder van twee prachtige kinderen haalt het beste uit mijzelf. Reizen: Een passie, het liefst naar afgelegen plekken off the beaten track - Bhutan, IJsland, maar inmiddels wel gezellig met het gezin. Lijfspreuk: Pleasure in the job puts perfection in the work!

23 Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Colofon Nysingh Nieuws veertiende jaargang Uitgave Nysingh advocaten-notarissen N.V. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Onze vestigingen: Vosselmanstraat CL Apeldoorn Burg. Roelenweg EV Zwolle Velperweg BH Arnhem BESTEL HET BOEKJE WETGEVING GEBIEDS- ONTWIKKELING 2012 aktijk_2011.indd :25: :25:53 Binnenkort verschijnt de nieuwe editie van onze uitgave Wetgeving Gebiedsontwikkeling. In dit handige boekje hebben wij een aantal wettelijke voorschriften gebundeld, die door ons zelf in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling regelmatig geraadpleegd worden. Hierin zijn bijvoorbeeld opgenomen de Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet, de Woningwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Crisis- en Herstelwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Een praktisch naslagwerk voor als u met deze materie te maken heeft. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar dan sturen wij u een exemplaar toe. Redactie Stefan Bakkerus Caroline Hartogh Heys Roel Laumans Bram Mulder ten Kate Maartje van Wiechen Column Ivo Teulings, A la Batalla Ontwerp en vormgeving For Sale Amsterdam Drukwerk VDA-groep Apeldoorn Vosselmanstraat CL Apeldoorn t Arnhem Velperweg BH Arnhem t Zwolle Burg. Roelenweg EV Zwolle t

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO FRANCHISE

Nadere informatie

,-- : *** , ,-- Verslagperiode : 3 februari 2015 t/m 2 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode 1 : 16,3 uren

,-- : *** , ,-- Verslagperiode : 3 februari 2015 t/m 2 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode 1 : 16,3 uren OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 maart 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VALK SERVICES B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 3 februari

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699 Datum uitspraak : 20 september 2011

: De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699 Datum uitspraak : 20 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 24 september 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Tee-Set B.V. 27308108 Faillissementsnummer : F 11/699

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : D.I.E. van Dijke LLB : 8 uur en 6 minuten : mr. F.T. Hiemstra : 18 uur en 42 minuten : mr. J.B. de Meester : 6 minuten

Bestede uren Totaal : D.I.E. van Dijke LLB : 8 uur en 6 minuten : mr. F.T. Hiemstra : 18 uur en 42 minuten : mr. J.B. de Meester : 6 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 2 oktober 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Beheermaatschappij De Jager-Bek B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Existo Media B.V. Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Existo Media B.V. Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Existo Media B.V., tevens handelend onder de naam De Huisdrukker Lelystad statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8239 DA) Lelystad aan het adres Apolloweg

Nadere informatie

Verslagperiode : 30 december 2015 t/m 21 maart : D.I.E. van Dijke: 36 minuten

Verslagperiode : 30 december 2015 t/m 21 maart : D.I.E. van Dijke: 36 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 21 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : Bij de Vaate Projekt B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/605 F Datum uitspraak :

Nadere informatie

Verslagperiode : 20 maart 2010 25 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 10 minuten Bestede uren Totaal : 19 uur en 15 minuten

Verslagperiode : 20 maart 2010 25 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2 uur en 10 minuten Bestede uren Totaal : 19 uur en 15 minuten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juni 2010 Gegevens onderneming : People Connect Holding B.V. Faillissementsnummer : 09 / 561 F Datum uitspraak : 01.09.2009 Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse R-C

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 16 december 2014

Nummer: 2 Datum: 16 december 2014 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 16 december 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 12 augustus 2014 Curator: Mr. I.M.M. Warmerdam R-C: Mr. I.M. Bilderbeek

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 26 augustus 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : Zeeland Projects B.V. h.o.d.n. Slabbekoorn Interieurbouw, : Bulthaup Center Chef

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Verslagperiode : 29 juni 2015 t/m 26 augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 0,2uur Bestede uren totaal Saldo boedelrekening

Verslagperiode : 29 juni 2015 t/m 26 augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 0,2uur Bestede uren totaal Saldo boedelrekening OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Flor Amunt B.V. 28058920 Faillissementsnummer : C/09/15/315 Datum uitspraak :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: G.N.M. Europe B.V.

: G.N.M. Europe B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 juli 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : G.N.M. Europe B.V. Datum uitspraak : 16 juni 2015 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. P.J. Neijt Saldo

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Denim Impact B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de 2 e Beukenlaan. Faillissementsnummer : C/05/15/61

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 4 Datum: 8 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 31 augustus 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming: Het produceren

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Een helder advies of rapport waarin ik het dossier zaak bespreek en mijn mening geef.

Een helder advies of rapport waarin ik het dossier zaak bespreek en mijn mening geef. Van Leijen Overheidsrecht De Koffiebrandery Daviottenweg 40 5222 BH s-hertogenbosch 073 747 04 03 info@vanleijenoverheidsrecht.nl Wil je nou wel eens weten hoe het écht zit? Wil je nu wel eens een einde

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 5 Datum: 10 februari 2015 Gegevens onderneming : Xabia Beheer B.V. Faillissements-/ surseancenummer : C/16/14/126 F (C/16/14/7

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid Jaap van der Meer advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 Gegevens onderneming : Van den Eijkel Restaurant Services B.V., gevestigd te (2121 GR) Bennebroek, Bennebroekerlaan 12 Faillissementsnummer : F12/584

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/50 NL:TZ:0000010829:F001 31-01-2017 mr. S.M.P. Jacobs mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari Personeel gemiddeld aantal: 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari Personeel gemiddeld aantal: 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 april 2011 Gegevens onderneming: Ton Veldhuisen Properties B.V. Faillissementsnummer: 11/64F Datum uitspraak: 8 februari 2011 Curator: mr. R. van Dijk Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 22 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 22 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 22 september 2014 Gegevens onderneming : Zandbergen & Peeters Aannemers B.V., tevens h.o.d.n. Zandbergen Aannemers B.V. Faillissementsnummer : 09.320 Datum uitspraak

Nadere informatie

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V.

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V. Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de

Nadere informatie

2011 18.765,-- : *** 2012 59.868,-- 2013 0,--

2011 18.765,-- : *** 2012 59.868,-- 2013 0,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULTANCY COMPANY UTRECHT B.V. Faillissementsnummer Datum

Nadere informatie

4.1. Per datum faillissement behoudens de vorderingen op groepsmaatschappijen: nihil Opbrengst: nihil

4.1. Per datum faillissement behoudens de vorderingen op groepsmaatschappijen: nihil Opbrengst: nihil Achtste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl, partners in public

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 5 maart 2015 Gegevens onderneming : J. Walraven Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/48F Datum uitspraak : 27 januari 2015 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 Datum: 5 februari 2016. Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: Mr. R.G.F. Lammers Rechter-commissaris Mr.

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Verslagperiode : 1 september 2009 2 oktober 2009 Bestede uren in verslagperiode : 10 uur Bestede uren Totaal : 10 uur

Verslagperiode : 1 september 2009 2 oktober 2009 Bestede uren in verslagperiode : 10 uur Bestede uren Totaal : 10 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 209 Gegevens onderneming : People Connect Holding B.V. Faillissementsnummer : 09 / 561 F Datum uitspraak : 01.09.2009 Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/241 NL:TZ:0000014396:F001 04-07-2017 mr. M.M. Dellebeke mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012 Gegevens onderneming : United Wheels Zwolle B.V. Faillissementsnummer : 12/170F Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. M.A. Kerkdijk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 3.996,80. Verwezen wordt naar het financiële verslag.

Saldo einde verslagperiode : 3.996,80. Verwezen wordt naar het financiële verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 9 april 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : Zegel Training B.V. Faillissementsnummer : F/02/14/198 Datum uitspraak : 18 maart 2014

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/740 NL:TZ:0000003532:F001 08-12-2015 mr. D.D. Dielissen- Breukers mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming Openbaar verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming : Autohuis Emmen B.V., Autohuis Jacobs B.V., H. Schreur Holding B.V. Faillissementsnummer : F19/14/232-233-234 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/281 NL:TZ:0000006606:F001 07-06-2016 mr. K. van Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming 22 mei 2013 Edgar Janssens NASH Consul9ng B.V. Aandelen- transac9e SamenvaCng Vragen? Inhoudsopgave Aanleiding Aandelentransac9e SamenvaCng

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1-5 augustus 2014 Gegevens gefailleerde Biologie Industries B.V. Faillissementsnummer 13/14/336 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. P.J. Bos Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG FysioWalrave B.V. Nummer: 5 Datum: 26 mei 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG FysioWalrave B.V. Nummer: 5 Datum: 26 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap FYSIOWALRAVE Faillissementsnummer : C/16/14/142F Datum uitspraak : 11 februari 2014 Curator : B.V., gevestigd te (1354 GT) Almere, Buitenhof 120, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : Dreefstaete Consultancy B.V., gevestigd te 2071 TS Santpoort Noord aan de Santpoortse Dreef 138.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TENKAI B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 december12

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 december12 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 december12 Gegevens onderneming : B&M Breda BV Faillissementsnummer : 09/527 F Datum uitspraak : 18 augustus 2009 Curator : Mr. F.J.C.M. Kessels R-C : Mr. D.A.E.M.

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. van Overloop mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd te Datum uitspraak: 10 maart 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dennis Kurvers Investments

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Feiten over uw positie in het ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht Feiten over uw positie in het ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Feiten over uw positie in het ondernemingsrecht Deze brochure is een uitgave van advocaten Toon Kool, Paul Veerman en Carel Erasmus 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/159 NL:TZ:0000004331:F001 08-03-2016 mr. R. Meulenberg mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014. Gegevens onderneming. : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 maart 2014 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 8 april 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Faillissementsnummer :

Nadere informatie