RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust ondernemen Pro Bono Bestuurdersaansprakelijkheid

2 Succes heeft u niet altijd zelf in de hand... Risicobewust ondernemen. Nysingh weet er meer van. U doet er alles aan om succesvol te zijn. Maar u beseft dat geluk en toeval ook een grote rol spelen. En dat heeft u niet in de hand. Het kan ook zomaar tegenzitten. Het is belangrijk om daar juridisch goed op voorbereid te zijn. Bij Nysingh weten we daar meer van. Onze branchegroep Risicomanagement weet hoe uw belangen te beschermen, nog vóór die bedreigd worden. Zodat áls er onverhoopt iets mocht gebeuren, u daar zo min mogelijk last van heeft.

3 Ondernemen en besturen is nooit zonder risico s. Dat is misschien voor velen juist zo aansprekend. Maar tegelijkertijd zijn het diezelfde risico s die een onderneming kunnen bedreigen. Denk aan de risico s die groei, schaalgrootte en samenwerking met zich meebrengen. En de risico s die kleven aan de zekerheden die u heeft verstrekt bij uw bank. Waarborgen uw algemene voorwaarden uw positie maximaal? En zijn de afspraken tussen u en uw vennootschap wel goed vastgelegd? Wie niet waagt die niet wint Wilma van Ingen is lid van de Raad van Bestuur van nysingh. Risico s zijn er al in net zoveel varianten als er ondernemers zijn. Gemene deler is dat ze te managen zijn. Door ze in kaart te brengen en in te schatten kunt u kiezen welke risico s u bewust wél neemt en welke u buiten uw onderneming wilt houden. Deze Nysingh Nieuws gaat over risicobewust ondernemen. Lees het verhaal Nysingh Actueel 04 Uitgelicht 06 risicomanagement 08 cliënt aan het woord 12 Risicomanagement 16 Nysingh maatschappij 18 NYsingher 22 Nagerecht 23 van een ondernemer die in zwaar weer terecht kwam. Over de aansprakelijkheid die het besturen van een onderneming met zich meebrengt. En over het belang van risicomanagement in slechte én goede tijden. Risico s zijn er al in net zoveel varianten als er ondernemers zijn. Gemene deler is dat ze te managen zijn. Of u nu net begint of al jaren ondernemer bent, dat u risico s loopt staat vast. En dat het nemen van risico s kansen biedt ook. Wij zijn er om samen met u de risico s te kenschetsen. Zodat u zelf kunt bepalen welke risico s bijdragen aan uw succes en welke risico s u, al dan niet met ons, wilt verkleinen.

4 Nysingh Actueel 04 VERS VAN DE PERS! Toen deze Nysingh Nieuws al bij de drukker lag, werd bekend dat behandeling van het wetsvoorstel in de tweede kamer is uitgesteld, waardoor invoering per 1 juli niet realistisch lijkt. Procederen wordt duurder? forse verhoging griffierechten op komst Het kabinet is van plan om met ingang van 1 juli 2012 de griffierechten, de vergoeding voor de procedure die partijen aan de rechter betalen, fors te verhogen. Met deze maatregel beoogt het kabinet de griffierechten kostendekkend te maken. Afhankelijk van het financiële belang van de zaak kan het griffierecht bij de rechtbank sector civiel in eerste aanleg oplopen tot (op dit moment maximaal 3.621) en bij het gerechtshof in hoger beroep tot (op dit moment maximaal 4.836). Alleen bij de kantonrechter valt de stijging van het griffierecht mee. Een appel van een kantonzaak wordt daarentegen wel weer veel duurder. Het plan om de griffierechten te verhogen geldt ook voor procedures bij de bestuursrechter. Het lagere tarief bij specifieke zaken op het gebied van studiefinanciering en sociale zekerheid zal verdwijnen. De griffierechten kunnen oplopen tot 500 in eerste aanleg (op dit moment nog 310) en in hoger beroep (op dit moment nog 466). Als het kabinet zijn zin krijgt, wordt procederen in Nederland binnenkort dus fors duurder. Indien u overweegt te procederen, verdient het aanbeveling dit in elk geval ruim voor 1 juli 2012 te doen om nog voor het lage griffierecht in aanmerking te komen. Wij adviseren u graag.

5 Invoering nieuw BV-recht Explosieve groei faillissementen In de eerste maand van dit jaar is het aantal faillissementen explosief toegenomen. Ten opzichte van januari 2011 bedroeg de toename maar liefst 42 procent. Juist in tijden van economische tegenwind heeft een groot aantal ondernemers behoefte aan (extra) liquide middelen. Financiers zijn echter terughoudender in het verstrekken van kredieten en verlangen meer dan voorheen zekerheden. Maar wat betekent het eigenlijk als een ondernemer ten behoeve van de bank een pandrecht vestigt op de inventaris, voorraden en/of vorderingen? Wat betekenen termen als negative pledge en achtergestelde lening? Kan een bank haar vordering verhalen op een groepsvennootschap of op de bestuurder? Wanneer mag een bank überhaupt gebruik maken van haar zekerheden? Weet wat de (mogelijke) consequenties zijn van verstrekte zekerheden. Beding ook zelf zekerheden bij afnemers en verklein daarmee het ondernemingsrisico. Maarten Wevers advocaat Faillissementsrecht en Ondernemingsrecht nysingh.nl/wevers De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs aangekondigd dat hij voornemens is om het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht, dat eind vorig jaar bij de Eerste Kamer is ingediend, op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Bedoeling van het wetsvoorstel is om de regels voor de besloten vennootschap te vereenvoudigen en meer vrijheid te bieden aan de inrichting van (de statuten) van de BV. Een belangrijke wijziging betreft de afschaffing van de regels van kapitaalen crediteurenbescherming, zoals het vervallen van de verplichting van een minimum kapitaal, het afschaffen van de bankverklaring bij de oprichting en het opheffen van de veelal gewraakte nachgründungsregeling. Daartegenover krijgt het bestuur van de vennootschap meer verantwoordelijkheid in geval van een dividend uitkering aan de aandeelhouders. Het bestuur dient een besluit tot uitkering steeds goed te keuren en dient goedkeuring te weigeren indien de vennootschap hierdoor niet meer in staat is om haar opeisbare schulden te voldoen. De bestuurder is zo mogelijk hoofdelijk verbonden voor het tekort. Verder worden de regels voor besluitvorming een stuk flexibeler, onder meer door de mogelijkheid van het creëren van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. Daarnaast verdwijnt de verplichte blokkeringsregeling en kunnen straks in de statuten niet alleen nadere afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de prijsbepaling maar ook voor onderwerpen welke voorheen slechts in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld konden worden. Lees meer op nysingh.nl/flex-bv. Nysingh Actueel 05

6 Uitgelicht 06 Brede aandacht voor hoge kwaliteit over het zijn en blijven van een kwaliteitskantoor De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van onze mensen. Daarom doen wij er alles aan om die kwaliteit hoog te houden en zijn we kantoorbreed continu bezig met het verbeteren van de prestaties van onze mensen én ons kantoor. Stefan Bakkerus Kennismanager en advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/bakkerus Direct, snel en goed Onze advocaten en notarissen zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Dat onderhouden van kennis is geen puur academische aangelegenheid. Het bijhouden van ontwikkelingen is er vooral op gericht onze cliënten van een antwoord te kunnen voorzien. Door een dieper inzicht in vrijwel alle rechtsgebieden en parate actuele kennis, zijn we in staat om direct, snel en goed te kunnen adviseren. Immers, iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Kennis en actualiteit Continu signaleren van ontwikkelingen én structureel opleiden vormen

7 de pijlers van ons kwaliteitsbeleid. Ons team van informatiespecialisten houdt zich dagelijks bezig met het signaleren van relevante actualiteiten en zorgt dat deze direct bij de juiste advocaten en notarissen terecht komen. Zij bespreken deze actualiteiten met elkaar, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en ook de meest complexe cases altijd op het hoogste niveau behandeld kunnen worden. Natuurlijk volgen de juristen ook cursussen waar externe docenten dieper ingaan op ontwikkelingen. Kantoorbreed, maar ook over specifieke rechtsgebieden. En bieden we de gelegenheid om op individueel niveau verdiepingsopleidingen te volgen. Op nysingh.nl leest u naast alles over onze advocaten en notarissen ook meer over onze expertises en onze kennis over verschillende branches en thema s. Continuïteit Binnen ons kantoor is er extra aandacht voor de beginnende jurist. We bieden stageplekken aan en leiden deze nieuwe generatie advocaten en notarissen op. Praktijk en theorie gaan daarbij hand in hand. De opleiding van jonge mensen is niet alleen gericht op de juridische deskundigheid maar ook op sociale en communicatieve vaardigheden. Dat sluit het beste aan bij ons streven naar kwaliteit en continuïteit. Het gaat hier tenslotte om de juristen van onze toekomst. Webinars Nysingh organiseert webinars; online seminars die te volgen zijn vanaf iedere computer met een internetverbinding. Kijk op nysingh.nl/ evenementen voor de agenda. Bewust stil staan De kwaliteit van al deze professionals bewaken we door regelmatig met hen te spreken over hun ontwikkeling en ambities. We werken dagelijks veel samen, maar om de waan van de dag even te vergeten en kritisch te kijken naar de kwaliteit van het werk en de persoonlijke ontwikkeling, maken we bewust tijd voor dat soort gesprekken. Want een kwaliteitskantoor blijven, daar moet je aan werken. Whitepapers Op nysingh.nl/whitepapers kunt u praktische whitepapers downloaden, waarin onze advocaten en notarissen actuele onderwerpen behandelen en praktisch toelichten. Anticiperen Als kwaliteitskantoor moet je er ook rekening mee houden dat er vragen gesteld kunnen worden over je dienstverlening. Waar zo n 115 advocaten en notarissen dagelijks vele cliënten adviseren kan dat voorkomen en daar moet je op anticiperen. Ieder zichzelf respecterend kantoor heeft dus een goede klachtenregeling, zo ook Nysingh. Want snel en goed reageren op vragen en samen naar een oplossing zoeken staat hoog in ons vaandel. Nieuwsbrieven Abonneer u op één van de tien nieuwsbrieven op nysingh.nl/nieuwsbrieven. Kwaliteit delen Kwaliteit leveren betekent voor ons ook het delen van de deskundigheid die wij in huis hebben. Want veel daarvan is juist voor de praktijk van onze cliënten relevant. We gebruiken onze kennis en kunde dus niet alleen voor onze dossiers, maar delen het op verschillende manieren. Altijd praktisch gefomuleerd en toegankelijk. Zo organiseren wij regelmatig webinars, waardoor u een seminar met onze specialisten kunt volgen vanachter uw eigen bureau via het internet. Maar ook in nieuwsbrieven en whitepapers, tijdens studiemiddagen en via nysingh. nl brengen we u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Uitgelicht 07

8

9 Risicomanagement 09 Succes heeft u niet altijd zelf in de hand Ondernemen betekent gecalculeerde risico s nemen. Door de dagelijkse beslommeringen komt u als ondernemer aan gedegen risicomanagement dikwijls niet toe. Dat is jammer, want risicomanagement is zowel in goede als in slechte tijden van belang. Na het uitspreken van een faillissement (of surseance van betaling) heeft de curator(/bewindvoerder) vaak eerst met de bestuurder een gesprek waarin wordt terug gekeken op de afgelopen periode. Uit die gesprekken blijkt meestal dat op het moment dat het nog goed ging met de onderneming de ondernemer geneigd was veel risico te nemen, terwijl toen het minder of zelfs slecht ging, de ondernemer (liever) geen risico meer liep.

10 Bij het inwinnen van advies zien curatoren de tegenovergestelde trend: als het goed gaat, laat de ondernemer zich minder adviseren, terwijl hij veel advies inwint als het slecht gaat. En dat is vreemd, want niet alleen artsen zeggen: Voorkomen is beter dan genezen. U kunt beter voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen. Het kan zomaar gebeuren dat er een grote toeleverancier failliet gaat. Of dat uw klanten minder bestellen of zelfs helemaal niet. En ze u daarbij later betalen of vanwege eigen betalingsproblemen in sommige gevallen zelfs nooit. Op korte termijn kan dit van grote invloed zijn op het productieproces of de financiële positie van uw onderneming. Uw balans verzwakt, de cashflow raakt negatief en/of uw financiering dreigt vast te lopen, want in de tussentijd draait uw bedrijf gewoon door. Kostenreductie is dan vaak noodzakelijk om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maar is kostenreductie mogelijk? Bieden uw overeenkomsten de benodigde flexibiliteit om snel te kunnen inspringen op gewijzigde omstandigheden? Juist in goede tijden heeft u de mogelijkheid om uw risico s zo te managen dat u in slechte tijden makkelijk(er) op problemen kunt inspelen. Wees voorbereid op onverwachte gebeurtenissen; voorkomen is beter dan genezen. Een curator wordt vaak gekscherend vergeleken met een octopus. De insolventiepraktijk vereist niet alleen een degelijke juridische kennis, maar ook bijvoorbeeld bedrijfseconomisch inzicht en

11 begrip voor het ondernemerschap. De curator krijgt in zijn rol als geen ander inzicht in de failliete onderneming en kent dus ook alle valkuilen waar failliete ondernemers in zijn gelopen. Wat dacht u bijvoorbeeld van uw algemene voorwaarden. U waant zich veilig omdat u algemene voorwaarden heeft. Maar is dat terecht? Een voorzichtige schatting: in meer dan 50% van de gevallen wijst de curator de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand, omdat deze voorwaarden niet op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard. Dan wordt een eigendomsvoorbehoud dus illusoir. Risicomanagement: zowel in goede als in slechte tijden van belang. Indien u ooit wel eens in de situatie heeft gezeten dat het minder gaat met uw onderneming, dan hebben de volgende vragen vast wel eens door uw hoofd gespeeld: Mag je selectief zijn met je betalingen? Wanneer ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk? Is voortzetting van het bedrijf in afgeslankte vorm wellicht een optie? Welke rechten heeft het personeel in dat geval? Goed risicomanagement geeft antwoordt op deze vragen. Succes heeft u niet altijd in de hand, maar het spelen van de juiste kaart is uw eigen keuze. Peter Bas Disberg advocaat Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht nysingh.nl/disberg Risicomanagement 11 Lees meer op nysingh.nl/risicomanagement. Wim van Zant advocaat Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht nysingh.nl/van-zant

12 Stop de persen Over ondernemerschap en zwaar weer Praat over de risico s van zwaar weer voordat het zover is. Rien Schrijver was directeur van VDA en vertelt na het faillissement en de doorstart van de drukkerij over de waarde van goed advies in zwaar weer. Ervoor gaan Ik ben altijd het type geweest: geef mij een opdracht en ik voer hem uit. Maar ik zoek het zelf uit. En als ik het geen uitdaging meer vind, ga ik verder. Na zijn studie startte Rien Schrijver zijn carrière bij een uitgeverij, drukkerij en binderij in Zutphen. In 1981 belandde hij bij VDA in Apeldoorn. Na verschillende functies in binnen- en buitendienst deed hij daar in 1989, samen met een compagnon, een management buy-out en werd ondernemer en eigenaar (80%) van de drukkerij. Natuurlijk was dat spannend. Mijn vrouw en ik hadden net ons eerste huis gekocht en de hypotheekrente was wel 12%. Maar toen het management aan mij dacht voor de overname, wist ik meteen dat ik ervoor wilde gaan.

13 Cliënt aan het woord 13

14 Risico s spreiden De eerste jaren ging het goed bij de drukkerij. Wij groeiden altijd in crisistijd. We werkten veel voor zorgverzekeraars en die waren niet conjunctuurgevoelig. Maar we waren ons bewust van de risico s die gepaard gingen met een beperkte spreiding en probeerden nieuwe markten aan te boren. De eerste jaren groeide de drukkerij met indrukwekkende cijfers. En als het dan loopt, dan ga je kijken naar je organisatie en je markt. We hebben in die tijd een aantal drukkerijen overgenomen om te groeien. Ook begonnen we in 1994 met een internettak, want we zagen de markt al langzaam kantelen onder invloed van multimedia en internet. Reorganiseren Volgens Schrijver heeft de crisis die kanteling versneld. Bij onze klanten waren de beslissers eigenlijk nog niet allemaal klaar voor de omslag naar digitaal, maar door de crisis moest er onder druk op de kosten gestuurd worden. En toen ging het snel. Daardoor was in 2009 een reorganisatie nodig. Die reorganisatie was effectief, maar de kosten in de grafische industrie zijn hoog, zeker als er afscheid van mensen genomen moet worden. En net toen we de kosten onder controle hadden, zakte de markt nog verder in. Uiteindelijk kreeg ik bij de bank niets meer voor elkaar en was een faillissement niet meer te voorkomen. Vakmanschap In die periode komt er zoveel op je af. De druk neemt dusdanig toe dat je de situatie niet meer volledig overziet. Ook niet als gepokt en gemazeld ondernemer. vertelt Schrijver. Je moet de koe dan bij de horens vatten. En om meteen de juiste stappen te zetten, heb je toch vakmensen nodig. Volgens Schrijver is dat het beste advies dat hij kan geven. Praat over de risico s van zwaar weer voordat het zover is en laat je adviseren door iemand die het klappen van de zweep kent; een advocaat die ook curator is.

15 Mogelijkheden en risico s Nysingh ken ik al sinds de management buy-out en heeft al die jaren mijn juridische zaken geregeld. Ik wilde dus ook van hun specialisten advies over het faillissement. Voor Schrijver is de meerwaarde van die samenwerking helder. Natuurlijk ken je je bedrijf door en door. Maar de situatie waarin je onderneming in zwaar weer verkeert, is nieuw. En juist dan moet je heel goed weten wat je nog wel mag doen en wat niet meer. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer. In de periode rondom een faillissement lopen bestuurders risico s waarvan ze vaak geen weet hebben. Bovendien pakken sommige situaties anders uit dan ingeschat en zullen er nieuwe beslissingen genomen moeten worden. Schrijver: Ik vind het belangrijk dan te weten welke mogelijkheden er zijn en welke risico s daarbij horen. Laat je adviseren door iemand die het klappen van de zweep kent. Andere ogen Schrijver benadrukt dat het verstandig is ook in goede tijden al kritisch naar je onderneming te kijken. Want hoe goed je ook de vinger aan de pols hebt, een quickscan van je organisatie door een buitenstaander dwingt je met andere ogen te kijken. En natuurlijk zul je een heleboel zelf al weten, maar er komen vaak toch een paar risico s of pijnpunten boven waar jij niet bij stil gestaan hebt. Dat veel ondernemers bij het uitvoeren van zo n scan niet meteen aan hun advocaat denken, snapt Schrijver wel. In eerste instantie denk je bij je advocaat vooral aan het juridische. Maar toch is hun vak veel breder dan dat. Ze kijken ook naar het bedrijfseconomische, de cijfers. Het advies beslaat juist de hele bedrijfsvoering. Ratio Ik ga nooit zomaar overstag en ben dus gebaat bij adviseurs die stevig achter hun advies staan en mij ook kunnen overtuigen van de waarde daarvan. Schrijver vindt ook de afstand die zijn advocaten kunnen bewaren belangrijk. Zo n faillissement bijvoorbeeld gaat je niet in de koude kleren zitten en je emoties spelen toch een rol. Dus heb je iemand nodig die jouw belangen behartigt en dat wél puur vanuit de ratio kan doen. Van afstand was echter géén sprake in de samenwerking. Als ondernemer heb je geen kantooruren en gelukkig gold dat ook voor mijn advocaten. Ook daarbuiten hadden we altijd snel contact. Puur Het faillissement is nog niet afgewikkeld en inmiddels heeft er een doorstart plaatsgevonden met een nieuwe eigenaar, maar Schrijver zit niet stil. Twee dagen in de week werkt hij als commercieel adviseur voor VDA groep. En met zijn eigen onderneming Machris- Management doet hij interim werk als ondernemerscoach, projecten interim-management. Het is heerlijk om weer puur met je werk bezig te zijn. Cliënt aan het woord 15

16 Peter Klootwijk advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klootwijk Mogelijkheden en grenzen. Bestuurders en bestuurders-aansprakelijkheid. Er valt hier een parallel te trekken. Bestuurdersaansprakelijkheid is een thema waar bestuurders van ondernemingen en instellingen het niet graag over hebben. Zij moeten toch kansen kunnen pakken? Ondernemen is toch risico s nemen? Bestuurdersaansprakelijkheid stelt juist grenzen aan deze mogelijkheden en aan het handelen van bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is er in vele soorten en maten. Wat zijn de spelregels voor bestuurders van ondernemingen of instellingen in zwaar weer? Welke handelingen mogen bestuurders wel verrichten en welke handelingen kunnen zij beter laten? bestuurdersaansprakelijkheid mag ik dan helemaal niets? Selectief betalen Wanneer een onderneming of instelling in zwaar weer verkeert, hebben bestuurders om verschillende redenen de neiging om selectief te betalen. De reden kan zijn dat een belangrijke leverancier dit eist voordat hij overgaat tot het leveren van essentiële voorraden of het kan gaan om een bevriende crediteur. Ook kiezen bestuurders er soms strategisch voor om selectief te betalen aan een crediteur die mee gaat bij een doorstart van de onderneming in geval van faillissement. De vraag wanneer selectieve betaling nog verantwoord is, laat zich beantwoorden al naar gelang hoe slecht het gaat met de onderneming. Indien een faillissement te verwachten is, moet

17 een bestuurder zich onthouden van selectieve betaling. Als het faillissement zich dan voordoet en hij heeft selectief betaald, dan bestaat de kans dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Als te verwachten is dat de storm weer gaat liggen, is een selectieve betaling wel mogelijk. Een dergelijk geval doet zich voor wanneer de onderneming in zwaar weer op het punt staat een grote order binnen te halen. Een degelijke administratie voorkomt grote problemen. Nieuwe verplichtingen Bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het feit dat het slecht gaat met uw onderneming brengt niet automatisch met zich mee dat u geen speelruimte meer hebt en daardoor geen nieuwe verplichtingen meer mag aangaan. Op dit moment moeten de gangbare risico s opnieuw worden ingeschat. De regel is dat als de bestuurder zou moeten weten dat de nieuwe crediteur niet betaald kan worden, hij moet afzien van deze verplichting. In dit geval kiest de bestuurder bewust voor benadeling van de nieuwe crediteur. Kort samengevat moet u als bestuurder in ieder geval zorg dragen voor een degelijke administratie. Zodat u, indien uw onderneming of instelling in zwaar weer verkeert, de juiste beslissingen neemt met betrekking tot het verrichten van betalingen en het aangaan van nieuwe verplichtingen. Risicomanagement 17 Degelijke administratie Om zulke keuzes te kunnen maken is een degelijke administratie vereist. Want juist op het moment dat de onderneming failliet wordt verklaard, is de administratie van belang. De bestuurder moet dan de administratie kunnen overleggen aan de curator. Indien hij dit niet kan of dit nalaat, kan de curator hem aansprakelijk stellen. Ook moet de jaarrekening van de onderneming op tijd worden gedeponeerd. Indien dit niet tijdig is gebeurd, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

18 Nysingh Maatschappij 18

19 Nysingh Maatschappij 19 pro bono Interview met Floor Bloem en Martine Margadant, lid van het MVO-team van Nysingh Natuurlijk neemt Nysingh haar verantwoordelijkheid door slimme keuzes te maken in de manier waarop we omgaan met bijvoorbeeld energie en papier. En ook financieel dragen we ons steentje bij. Maar wat we vooral kunnen doen is onze expertise inzetten. Daarmee houden we onze MVO inzet ook heel dicht bij onszelf. Floor Bloem en Martine Margadant aan het woord. Prachtig De twee advocaten geven samen met een aantal collega s invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nysingh. De pijlers onder ons MVO-beleid zijn mens, milieu en financiële sponsoring. Om uitvoer te kunnen geven aan het mens-deel heeft Nysingh uren vrijgemaakt om haar advocaten en notarissen in de gelegenheid te stellen hun expertise in te zetten voor goededoelen organisaties, vertelt Floor Bloem.

20 Nysingh Maatschappij 20 Martine Margadant advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht nysingh.nl/margadant Martine Margadant valt bij: Nederland staat bol van de prachtige initiatieven en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar ook die organisaties hebben wel eens juridische bijstand nodig en zijn daartoe niet altijd voldoende draagkrachtig. In die gevallen kan Nysingh de benodigde bijstand verlenen, zonder daarvoor uren in rekening te brengen. Conflict Zo is Astrid Baremans, één van onze arbeidsrecht specialisten, kosteloos werkzaam geweest voor de Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn vertelt Martine Margadant. Het conflict over een arbeidsovereenkomst is uiteindelijk geschikt met een regeling waarin beide partijen zich konden vinden. Bovendien heeft Astrid de vereniging geadviseerd hoe dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Het maakt mij trots dat ik bij een kantoor werk dat de daad bij het woord voegt. Floor Bloem advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/bloem Tweeledig Floor Bloem benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle partijen een positieve uitwerking heeft. Enerzijds kunnen we organisaties hele praktische hulp bieden, in de vorm van kennis die ze zelf niet in huis hebben of in huis zouden kunnen halen. Maar ook maakt het mij trots dat ik bij een kantoor werk dat de daad bij het woord voegt en dat de nodige middelen ter beschikking stelt om de maatschappij verder te helpen. En het is fijn dat wij dat kunnen doen door onze expertise in te zetten.

21 Wijzigen of oprichten Ook de notarissen van Nysingh stellen regelmatig hun diensten kosteloos ter beschikking. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van statuten van een stichting. Of het oprichten van een rechtspersoon wanneer er door vrijwilligers fondsen worden geworven voor een goed doel. Nederland staat bol van de prachtige initiatieven en organisaties die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar ook die organisaties hebben wel eens juridische bijstand nodig. Onvoldoende draagkracht Om in aanmerking te komen voor pro bono werk door Nysingh, moet natuurlijk aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De organisaties die wij bijstaan hebben bijvoorbeeld geen winstoogmerk, dienen een sociaal-maatschappelijk belang en zijn onvoldoende draagkrachtig om juridische werkzaamheden op reguliere basis in te huren, licht Floor Bloem toe. Aanvragen kunnen gedaan worden via onze advocaten en notarissen en natuurlijk via onze website: nysingh.nl/mvo. Verademing Martine Margadant: Mijn dagelijkse praktijkvoering als advocaat is soms best solitair. En juist tegen die achtergrond vind ik het een verademing dat er binnen Nysingh gelegenheid is bij te dragen aan een maatschappelijk initiatief. Detlev Cziesso, voorzitter bestuur Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn: De Reumapatiëntenvereniging Apeldoorn is er van en voor mensen met een reumatische aandoening. We willen de kwaliteit van leven met reuma bevorderen door aandacht te besteden aan lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging, ontspanning en bewegingsgroepen. Als vereniging doen wij dat natuurlijk met zo min mogelijk operationele kosten. Toen wij geconfronteerd werden met een arbeidsconflict waren de middelen om daar adequaat mee om te gaan er dan ook niet. We werden geattendeerd op het MVO-beleid van Nysingh en toen we in aanmerking bleken te komen voor hun pro bono werk, heeft Astrid Baremans het conflict opgelost naar tevredenheid van beide partijen. Bovendien heeft ze ons geadviseerd over het voorkomen van dit soort conflicten in de toekomst. De inzet van een kantoor als Nysingh voor goededoelen organisaties is echt heel erg belangrijk. Je probeert natuurlijk te voorkomen dat je juridische bijstand nodig heb, maar dat helemaal uitsluiten gaat niet. En dat er dan bedrijven zijn die je daarin kosteloos bijstaan en daarmee het maatschappelijk belang van wat wij doen onderschrijven is heel bijzonder. En wordt enorm gewaardeerd, zeker in deze tijd. Nysingh Maatschappij 21

22 Nysingher 22 Jolanda krijgsman advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/krijgsman Geld: Slechts een middel maar wel een heel aangenaam middel. Kippenvel: Goed getimede ontroerende muziek, en met dierbaren gedeelde momenten op reis als we samen stilstaan en in verwondering mooie plekken ontdekken. Recht: Mooi als recht ook tot rechtvaardige oplossingen leidt. Dooddoener: Een dooddoener waar ik gek genoeg mooie herinneringen aan heb omdat mijn lieve omaatje hem vaak gebruikte is Als? Als de hemel valt hebben we allemaal blauwe mutsjes op. Kriebel krijg ik van het door een wederpartij uitgesproken Mijn cliënte ziet de procedure met vertrouwen tegemoet. Duh! Balans: Evenwichtigheid kenmerkt aantrekkelijke personen. Allergisch: Kleinburgerlijkheid en negativiteit. Uit je dak: Privé, van keihard paardrijden op het strand, professioneel, na een heftige strijd een winnend vonnis ontvangen. Stripboek: Largo Winch Boek: Grunberg is de nieuwe Reve, veel van hen is mooi. Muziek: Van David Guetta in de auto met mijn kinderen tot die Zauberflöte op zondagochtend, Simply Red, Adele, erg stemmingsafhankelijk. Goed doel: Een klein project in Zuid India, waar een donatie aan een tienermeisje nog echt het verschil maakt tussen een leven met een kansrijke opleiding en een in de prostitutie. Werk versus privé: Staan niet tegenover elkaar wat mij betreft. Zij laten zich over het algemeen goed combineren en juist de combinatie van het uitoefenen van ons vak en het zijn van moeder van twee prachtige kinderen haalt het beste uit mijzelf. Reizen: Een passie, het liefst naar afgelegen plekken off the beaten track - Bhutan, IJsland, maar inmiddels wel gezellig met het gezin. Lijfspreuk: Pleasure in the job puts perfection in the work!

23 Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Colofon Nysingh Nieuws veertiende jaargang Uitgave Nysingh advocaten-notarissen N.V. Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2012 Nysingh weet er meer van. Onze vestigingen: Vosselmanstraat CL Apeldoorn Burg. Roelenweg EV Zwolle Velperweg BH Arnhem BESTEL HET BOEKJE WETGEVING GEBIEDS- ONTWIKKELING 2012 aktijk_2011.indd :25: :25:53 Binnenkort verschijnt de nieuwe editie van onze uitgave Wetgeving Gebiedsontwikkeling. In dit handige boekje hebben wij een aantal wettelijke voorschriften gebundeld, die door ons zelf in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling regelmatig geraadpleegd worden. Hierin zijn bijvoorbeeld opgenomen de Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet, de Woningwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Crisis- en Herstelwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Een praktisch naslagwerk voor als u met deze materie te maken heeft. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar dan sturen wij u een exemplaar toe. Redactie Stefan Bakkerus Caroline Hartogh Heys Roel Laumans Bram Mulder ten Kate Maartje van Wiechen Column Ivo Teulings, A la Batalla Ontwerp en vormgeving For Sale Amsterdam Drukwerk VDA-groep Apeldoorn Vosselmanstraat CL Apeldoorn t Arnhem Velperweg BH Arnhem t Zwolle Burg. Roelenweg EV Zwolle t

'Je moet verder kijken dan de juridische verhoudingen'

'Je moet verder kijken dan de juridische verhoudingen' WYS 01 nr: 2014 KLIK HIER OM NAAR DE WEBSITE TE GAAN #06 Peter de Wilde over zijn 'bijbaan' als vrachtwagenchauffeur #11 Harry Smeltekop: 'Iemand wilde zelfs een octrooi op een koeienras' Ilse van Ast:

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak.

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak. ondernemend MKB Magazine #01 2015 van accon avm adviseurs en accountants retailadvies Terug naar de kern van de zaak. interview hameleers Omdenken brengt succes. roza onderdeel accon avm Maatschappelijke

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie