Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blijf als Raad van Toezicht bij de les"

Transcriptie

1 PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015

2 Thema s opleidingenprogramma voor RvT-professionals We hebben voor u in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU een serie boeiende opleidingen samengesteld. Die laten we hieronder in vogelvlucht de revue passeren. Uitgebreide informatie over deze thema s vindt u elders in deze brochure of op vtoi.nl Governance en toezicht door prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center Waardengericht toezicht door prof. dr. ir. Rienk Goodijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg Risicomanagement en toezicht door drs. Eric van Marle, Universiteit Twente Financieel management door dr. Tjerk Budding, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center en prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center Boardroom dynamics door prof. dr. Rob van Eijbergen, Rijksuniversiteit Groningen Grip op kwaliteit. De inleider voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. Permanente Educatie Naast een opleidingenprogramma zijn we ook bezig met het opzetten van een programma voor permanente educatie. Dit programma dient twee doelen. In de eerste plaats streven we ernaar een pakket aan opleidingen samen te stellen dat iedere toezichthouder in elk geval zou moeten doorlopen. Daarnaast willen we het pakket gebruiken om andere opleidingen dan die van het Zijlstra Center te kunnen toetsen. Dat biedt onze leden mogelijkheden om opleidingen te volgen bij Een investering die de verschillende instellingen. Het systeem voor permanente moeite meer dan waard is educatie wordt samen met een groep leden opgesteld. De kosten voor onze opleidingen bedragen 295,- voor leden van Boeiende regiobijeenkomsten de VTOI en 350,- voor niet-leden. met actuele onderwerpen Een combinatiepakket van Een belangrijke rol in ons opleidingenprogramma is 6 opleidingen kost 1.795,- weggelegd voor de regiobijeenkomsten. Dit zijn boeiende Kijk voor meer informatie of uw sessies die vrijwel altijd een actueel onderwerp nader aanmelding op vtoi.nl belichten. De bijeenkomsten worden op makkelijk toegankelijke locaties in heel Nederland gegeven door gerenommeerde en vakinhoudelijk sterke gastsprekers.

3 Bekijk ons actuele kennisaanbod Op vtoi.nl vindt u ons actuele opleidingenprogramma, inclusief de data en locaties voor onze regiobijeenkomsten. Meld u snel aan! Inspirerende opleidingen maak je samen Een goede toezichthouder professionaliseert voortdurend We bieden u in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU een goed doordacht opleidingenprogramma dat tot stand is gekomen door jarenlange ervaring op het vakgebied en talloze gesprekken met toezichthouders. Uitgangspunt voor het programma is dat u zich voortdurend wilt blijven professionaliseren in de steeds sneller veranderende onderwijswereld. Het programma wordt low budget aangeboden. Het maatschappelijk geld van de instellingen waar u op toeziet is immers bedoeld voor de instelling en niet voor de cursusmarkt. Wel zit er een bijdrage in voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vormt de basis voor een constant hoge kwaliteit van ons opleidingenprogramma. En dat komt uw professionalisering weer ten goede. ingezet om actuele onderwerpen te belichten. Interactie, zelfreflectie en leren van elkaar vormen de rode draad in al onze opleidingen en bijeenkomsten. Basisopleiding voor (beginnende) toezichthouders De basisopleiding bestaat uit totaal zes bijeenkomsten die zes dagdelen beslaan. De meest essentiële aspecten van het toezichthouden staan in deze opleidingmodules centraal. We adviseren u daarom deze modules als eerste te volgen. Verdiepingsbijeenkomsten De verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor specialisten of toezichthouders die zich in een specifiek onderwerp (verder) willen bekwamen. Op vtoi.nl informeren we u over de laatste stand van zaken. Een heldere en toegankelijke opzet Ons opleidingenprogramma bestaat uit drie belangrijke pijlers, namelijk het basisaanbod, de verdiepingsbijeenkomsten en de reflectiebijeenkomsten. Op dit stevige fundament worden onze regiobijeenkomsten Reflectiebijeenkomsten Deze bijeenkomsten zijn gericht op de houding, het gedrag en de rolinvulling van de toezichthouder. Daarnaast wordt in de reflectiebijeenkomsten ingegaan op actualiteiten in de branche.

4 Thema s van onze basisopleidingen Governance en toezicht Financieel management Inleider: prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center 27 januari 2015 en 28 april 2015 van uur Wat zegt de code werkelijk over goed toezicht en bestuur? Welke achterliggende normen zijn van belang voor het functioneren als toezichthouder, ook met betrekking tot gedrag en besluitvorming? Hoe kunt u de code vormgeven in uw situatie? Waardengericht toezicht Inleider: prof. dr. ir. Rienk Goodijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg 3 februari 2015 en 12 mei 2015 van uur Raden werken vanuit waarden zonder die meestal expliciet te formuleren. Welke waarden zijn dat en wat doen we er mee? Waarden als onafhankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, denominatie: zij bepalen de werkwijze en de richting. Welke waarden zijn van belang en hoe vertalen we die in de dagelijkse praktijk? Is schaalgrootte en goed toezicht ook een waarde? Risicomanagement en toezicht Inleider: drs. Eric van Marle, Universiteit Twente 3 maart 2015 en 19 mei 2015 van uur Risicomanagement wordt wel gezien als een van de kerntaken van de Raad van Toezicht. Een aantal methoden van risicomanagement bij non-profitorganisaties wordt toegelicht evenals de houding en het gedrag van de toezichthouder daarbij. Hoe toetst de Raad van Toezicht het risicomanagement en welke rol kan de toezichthouder spelen om dit te versterken? De VTOI is de beroeps- en belangenvereniging voor toezichthouders in het onderwijs. Uw garantie voor hoog niveau opleidingen door kennis en ervaring. Kijk op vtoi.nl voor meer informatie of bel ! Inleider: dr. Tjerk Budding, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center en prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center 24 maart 2015 en 2 juni 2015 van uur Deze module biedt handreikingen voor het vormgeven van financieel leiderschap in de rol van toezichthouder. Welke vragen zijn essentieel in het beoordelen van het financiële beleid? Wat is de rol van de toezichthouder bij investeringen? Hoe kan de Raad van Toezicht de accountant inzetten voor het realiseren van strategische doelstellingen? Boardroom dynamics Inleider: prof. dr. Rob van Eijbergen, Rijksuniversiteit Groningen 9 april 2015 en 23 juni 2015 van uur Deze bijeenkomst staat in het teken van gedragsstijlen en rollen van toezichthouders en de relatie met het College van Bestuur. Vanuit groepsdynamica komen vragen aan de orde als: welke processen spelen zich af in de boardroom, in de interactie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur? Wat kunt u hieraan bijdragen of veranderen? Grip op kwaliteit Inleider: wordt nog bekend gemaakt 21 april 2015 en 16 juni 2015 van uur Wat is de rol van intern toezicht bij de bewaking en verbetering van onderwijskwaliteit? En hoe weet de interne toezichthouder of het onderwijs goed genoeg is? Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kunst van integraal intern toezicht op het besturen van onderwijskwaliteit, financiën en personeel en welke risico s hier kunnen spelen. De vraag naar informatieverwerving komt aan de orde. Welke informatie, van wie en waarover, is nodig voor goed intern toezicht op het besturen van onderwijskwaliteit? En over welke kennis en expertise moet het interne toezicht beschikken om de informatie te kunnen beoordelen en er de juiste vragen over te stellen?

5 Education Permanente is voor elke toezichthouder cruciaal om daadwerkelijk inhoud te geven aan zijn of haar rol in de snel veranderende onderwijswereld. Voor de verbreding en verdieping van uw kennis Naast de basisopleidingsmodules kunt u ook deelnemen aan verschillende verdiepings- en reflectiebijeenkomsten die we voor u organiseren. U vindt hieronder een beknopte beschrijving. Vertrouwen en toezicht Inleider: dr. ir. Frederique Six, Vrije Universiteit Amsterdam 10 februari 2015 van uur Een belangrijke taak van toezichthouders is om te beoordelen hoe betrouwbaar de bestuurders zijn als het gaat om het goed besturen van hun organisatie. Hoe werkt vertrouwen, hoe bouw je vertrouwen op, hoe ga je om met verstoringen van vertrouwen? Waar let je op als je een oordeel moet vormen over de betrouwbaarheid van iemand of van een organisatie? Volgens velen hoor je toezicht te houden vanuit gezond wantrouwen en te adviseren vanuit vertrouwen. Is dat de juiste houding? Hoe houd je in de praktijk die rollen uit elkaar? Klopt die stelling wel over gezond wantrouwen in toezicht? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen vertrouwen en control(e)? Toezicht op complexe organisaties Inleider: prof. dr. ir. Gerda van Dijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg en Vrije Universiteit Amsterdam 10 maart 2015 van uur Professionele instellingen in onderwijs, zorg en volkshuisvesting zijn complex: intern door de kwalitatief hoge processen, extern vanwege het netwerk waarin men functioneert. Organisaties doorlopen fases van verandering en bij iedere fase is een andere manier van toezichthouden relevant. Hoe kwalificeer je de eigen organisatie? Welke vragen stijgen uit die kwalificatie op? Welk antwoord kan het intern toezicht geven op die vragen? Nieuw in de Raad van Toezicht Inleider: de heer Jacques Gerards, Bureau Best uurlijk Advies 23 april 2015 van uur Om de rol van toezichthouder van een onderwijsinstelling goed te vervullen is het van belang dit met kennis van zaken, zorgvuldig en op adequate wijze te doen. De Raad van Toezicht moet vaak complexe afwegingen van het bestuur toetsen, toezicht houden op het functioneren van de onderwijsinstelling, op de kwaliteit van het onderwijs en op de bedrijfsvoering, de bestuurder beoordelen, onder andere als leider en netwerker, en diens arbeidsvoorwaarden bepalen. Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze zowel naar het bedrijfseconomische belang kijkt als naar

6 het brede en vaak complexe maatschappelijk belang. Dit betekent inzicht hebben in de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken en rollen van de Raad van Toezicht en van het bestuur. Hoe kunt u als toezichthouder uw toezicht inrichten en naar de samenleving en de belanghouders transparant daarover zijn? Welke relaties onderhoudt de raad intern en extern? Wat betekent integraal toezicht van een proactieve Raad van Toezicht? Werkgeverschap in het onderwijs Inleider: Bianca Brouwer, Dyade Advies 21 mei 2015 van uur De rol van de Raad van Toezicht als werkgever is erg belangrijk, maar heeft nog niet de aandacht die het verdient. In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als: hoe ziet de arbeidsrelatie van een bestuurder er precies uit? Is hij betrokken bij de organisatie en hoe toetsen we dat? Hoe bespreken we vanuit de Raad van Toezicht het persoonlijk functioneren van de bestuurder(s) en niet alleen de (harde) resultaten. Werken met een eigen toezichtskader Reflectiebijeenkomsten Het doel van deze bijeenkomsten is specifieke onderwerpen en dilemma s met elkaar te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en praktijksituaties levert een meerwaarde naast het verwerven van (vaktechnische) kennis. Deze bijeenkomsten kunnen op afspraak ook plaatsvinden voor de eigen Raad van Toezicht of op basis van een open inschrijving. In groepen van maximaal 6 tot 8 toezichthouders wordt dan een aantal onderwerpen en dilemma s verder uitgediept. Denkt u bijvoorbeeld aan de relatie met de bestuurder, het evaluatieproces functioneren Raad van Toezicht, het voeren van een lastig gesprek en goede informatievoorziening. Data: op afspraak Seminar voorjaar 2015 Toezicht en aansprakelijkheid Met Goos Minderman (hzc), Saskia Laseur (Van Doorne), Heske van Eyk van Heslinga (Ondernemingskamer), Bart Schalker (Zurich verzekeraars), Bart Lankester (Beter Wonen) en Marijke Clerkx (St Servatius). Clemens Geenen, Dyade Advies 11 juni 2015 van uur Uit onderzoek blijkt dat veel toezichthouders (en bestuurders) behoefte hebben aan ijkpunten voor het uitoefenen van het toezicht. Uitgangspunt van deze workshop is aanvangen met een eigen toezichtskader. Het toezichtskader is ook steeds meer een vereiste: expliciteer hoe je toezicht houdt en waarop. Wanneer is de toezichthouder aansprakelijk en welke grenzen en criteria gelden daarbij? Waar kan hij of zij zich voor verzekeren en waarvoor niet? In de komende acht jaar beginnen circa nieuwe toezichthouders bij (semi)publieke instellingen. Hun verantwoordelijkheid is groot, het maatschappelijke verwachtingspatroon stijgt en de vergoedingen dalen. En de aansprakelijkheid zal verder toenemen. Toezichthouders zijn privé met hun vermogen aansprakelijk als ze het niet goed doen. De criteria zijn nog erg vaag, maar er is wel veel jurisprudentie uit de sfeer van het bedrijfsleven. Die normen zullen van belang worden voor de (semi)publieke sector. Plaats: Amsterdam Datum: woensdag 18 maart 2015 van uur Kosten: 550,-. VTOI-leden betalen 495,- Deze dag wordt mede georganiseerd door de VU, VTOI, NVTC, NVTK, de nieuwe Commissaris, Innovatie Toezicht en Nederlands Centrum voor Partners in Commissarissen (NKCC/NPC).

7 Praktische informatie Locaties voor de bijeenkomsten Met uitzondering van het seminar vinden alle bijeenkomsten in Utrecht plaats. Kom ook naar de regionale themabijeenkomsten Naast de opleidingen wordt in het voorjaar van 2015, zoals u van ons gewend bent, een aantal regionale themabijeenkomsten gehouden waarin actuele onderwerpen worden behandeld. Annuleringsregeling Annuleren kan per brief of per . Vanaf een maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij u 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. De VTOI De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt ruim 400 Raden van Toezicht met in totaal leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO en het hoger onderwijs. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de versterking van de kwaliteit van intern toezicht door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt een goede werkgever te zijn. Het Zijlstra Center Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten. Een cursus in het basisaanbod en de verdiepingsbijeenkomsten gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Aanmelden is simpel U kunt zich op vtoi.nl aanmelden voor de bijeenkomsten onder het kopje opleidingen. Meer informatie? Kijk dan op vtoi.nl of bel Uw investering Afzonderlijke bijeenkomsten De prijs voor VTOI-leden voor een afzonderlijke bijeenkomst bedraagt: 295,-. Niet-leden betalen 350,- Bij alle prijzen zijn documentatie en catering inbegrepen. Het basisaanbod zal in serie worden aangeboden: dus in de maanden januari tot begin april en dan weer vanaf eind april tot eind juni. De verdiepingscursussen lopen daar doorheen en de reflectiebijeenkomsten zullen op aanvraag worden georganiseerd. Voordeel met een combinatiepakket U kunt ook gebruikmaken van een combinatiepakket. De prijs van het combinatiepakket bedraagt 1795,- en omvat de 6 bijeenkomsten van de basisopleiding. BTW-vrijgesteld Het Zijlstra Center is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en wordt hierdoor aangemerkt als erkende instelling volgens de Europese BTW-richtlijn. De onderwijsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

8 Elke les, waar je van leert, maakt het pad vrij voor nog waardevollere lessen. Elke les, die je negeert, komt steeds weer terug. Van een onbekende wijze Het Bureau van de VTOI helpt u graag Voor aanmeldingen en eventuele vragen kunt u bellen met het bureau van de VTOI T E Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen Postbus AG Zoetermeer T F E

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie