Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blijf als Raad van Toezicht bij de les"

Transcriptie

1 PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar

2 Thema s opleidingenprogramma voor RvT-professionals We hebben voor u in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU een serie boeiende opleidingen samengesteld. Die laten we hieronder in vogelvlucht de revue passeren. Uitgebreide informatie over deze thema s vindt u elders in deze brochure of op vtoi.nl Governance en toezicht door prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center Waardengericht toezicht door prof. dr. ir. Rienk Goodijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg Risicomanagement en toezicht door drs. Eric van Marle, Universiteit Twente Financieel management door dr. Tjerk Budding, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center en prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center Boardroom dynamics door prof. dr. Rob van Eijbergen, Rijksuniversiteit Groningen Grip op kwaliteit. De inleider voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. Permanente Educatie Naast een opleidingenprogramma zijn we ook bezig met het opzetten van een programma voor permanente educatie. Dit programma dient twee doelen. In de eerste plaats streven we ernaar een pakket aan opleidingen samen te stellen dat iedere toezichthouder in elk geval zou moeten doorlopen. Daarnaast willen we het pakket gebruiken om andere opleidingen dan die van het Zijlstra Center te kunnen toetsen. Dat biedt onze leden mogelijkheden om opleidingen te volgen bij Een investering die de verschillende instellingen. Het systeem voor permanente moeite meer dan waard is educatie wordt samen met een groep leden opgesteld. De kosten voor onze opleidingen bedragen 295,- voor leden van Boeiende regiobijeenkomsten de VTOI en 350,- voor niet-leden. met actuele onderwerpen Een combinatiepakket van Een belangrijke rol in ons opleidingenprogramma is 6 opleidingen kost 1.795,- weggelegd voor de regiobijeenkomsten. Dit zijn boeiende Kijk voor meer informatie of uw sessies die vrijwel altijd een actueel onderwerp nader aanmelding op vtoi.nl belichten. De bijeenkomsten worden op makkelijk toegankelijke locaties in heel Nederland gegeven door gerenommeerde en vakinhoudelijk sterke gastsprekers.

3 Bekijk ons actuele kennisaanbod Op vtoi.nl vindt u ons actuele opleidingenprogramma, inclusief de data en locaties voor onze regiobijeenkomsten. Meld u snel aan! Inspirerende opleidingen maak je samen Een goede toezichthouder professionaliseert voortdurend We bieden u in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU een goed doordacht opleidingenprogramma dat tot stand is gekomen door jarenlange ervaring op het vakgebied en talloze gesprekken met toezichthouders. Uitgangspunt voor het programma is dat u zich voortdurend wilt blijven professionaliseren in de steeds sneller veranderende onderwijswereld. Het programma wordt low budget aangeboden. Het maatschappelijk geld van de instellingen waar u op toeziet is immers bedoeld voor de instelling en niet voor de cursusmarkt. Wel zit er een bijdrage in voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vormt de basis voor een constant hoge kwaliteit van ons opleidingenprogramma. En dat komt uw professionalisering weer ten goede. ingezet om actuele onderwerpen te belichten. Interactie, zelfreflectie en leren van elkaar vormen de rode draad in al onze opleidingen en bijeenkomsten. Basisopleiding voor (beginnende) toezichthouders De basisopleiding bestaat uit totaal zes bijeenkomsten die zes dagdelen beslaan. De meest essentiële aspecten van het toezichthouden staan in deze opleidingmodules centraal. We adviseren u daarom deze modules als eerste te volgen. Verdiepingsbijeenkomsten De verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor specialisten of toezichthouders die zich in een specifiek onderwerp (verder) willen bekwamen. Op vtoi.nl informeren we u over de laatste stand van zaken. Een heldere en toegankelijke opzet Ons opleidingenprogramma bestaat uit drie belangrijke pijlers, namelijk het basisaanbod, de verdiepingsbijeenkomsten en de reflectiebijeenkomsten. Op dit stevige fundament worden onze regiobijeenkomsten Reflectiebijeenkomsten Deze bijeenkomsten zijn gericht op de houding, het gedrag en de rolinvulling van de toezichthouder. Daarnaast wordt in de reflectiebijeenkomsten ingegaan op actualiteiten in de branche.

4 Thema s van onze basisopleidingen Governance en toezicht Financieel management Inleider: prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center 27 januari 2015 en 28 april 2015 van uur Wat zegt de code werkelijk over goed toezicht en bestuur? Welke achterliggende normen zijn van belang voor het functioneren als toezichthouder, ook met betrekking tot gedrag en besluitvorming? Hoe kunt u de code vormgeven in uw situatie? Waardengericht toezicht Inleider: prof. dr. ir. Rienk Goodijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg 3 februari 2015 en 12 mei 2015 van uur Raden werken vanuit waarden zonder die meestal expliciet te formuleren. Welke waarden zijn dat en wat doen we er mee? Waarden als onafhankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid, denominatie: zij bepalen de werkwijze en de richting. Welke waarden zijn van belang en hoe vertalen we die in de dagelijkse praktijk? Is schaalgrootte en goed toezicht ook een waarde? Risicomanagement en toezicht Inleider: drs. Eric van Marle, Universiteit Twente 3 maart 2015 en 19 mei 2015 van uur Risicomanagement wordt wel gezien als een van de kerntaken van de Raad van Toezicht. Een aantal methoden van risicomanagement bij non-profitorganisaties wordt toegelicht evenals de houding en het gedrag van de toezichthouder daarbij. Hoe toetst de Raad van Toezicht het risicomanagement en welke rol kan de toezichthouder spelen om dit te versterken? De VTOI is de beroeps- en belangenvereniging voor toezichthouders in het onderwijs. Uw garantie voor hoog niveau opleidingen door kennis en ervaring. Kijk op vtoi.nl voor meer informatie of bel ! Inleider: dr. Tjerk Budding, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center en prof. dr. Goos Minderman, Vrije Universiteit Amsterdam, het Zijlstra Center 24 maart 2015 en 2 juni 2015 van uur Deze module biedt handreikingen voor het vormgeven van financieel leiderschap in de rol van toezichthouder. Welke vragen zijn essentieel in het beoordelen van het financiële beleid? Wat is de rol van de toezichthouder bij investeringen? Hoe kan de Raad van Toezicht de accountant inzetten voor het realiseren van strategische doelstellingen? Boardroom dynamics Inleider: prof. dr. Rob van Eijbergen, Rijksuniversiteit Groningen 9 april 2015 en 23 juni 2015 van uur Deze bijeenkomst staat in het teken van gedragsstijlen en rollen van toezichthouders en de relatie met het College van Bestuur. Vanuit groepsdynamica komen vragen aan de orde als: welke processen spelen zich af in de boardroom, in de interactie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur? Wat kunt u hieraan bijdragen of veranderen? Grip op kwaliteit Inleider: wordt nog bekend gemaakt 21 april 2015 en 16 juni 2015 van uur Wat is de rol van intern toezicht bij de bewaking en verbetering van onderwijskwaliteit? En hoe weet de interne toezichthouder of het onderwijs goed genoeg is? Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kunst van integraal intern toezicht op het besturen van onderwijskwaliteit, financiën en personeel en welke risico s hier kunnen spelen. De vraag naar informatieverwerving komt aan de orde. Welke informatie, van wie en waarover, is nodig voor goed intern toezicht op het besturen van onderwijskwaliteit? En over welke kennis en expertise moet het interne toezicht beschikken om de informatie te kunnen beoordelen en er de juiste vragen over te stellen?

5 Education Permanente is voor elke toezichthouder cruciaal om daadwerkelijk inhoud te geven aan zijn of haar rol in de snel veranderende onderwijswereld. Voor de verbreding en verdieping van uw kennis Naast de basisopleidingsmodules kunt u ook deelnemen aan verschillende verdiepings- en reflectiebijeenkomsten die we voor u organiseren. U vindt hieronder een beknopte beschrijving. Vertrouwen en toezicht Inleider: dr. ir. Frederique Six, Vrije Universiteit Amsterdam 10 februari 2015 van uur Een belangrijke taak van toezichthouders is om te beoordelen hoe betrouwbaar de bestuurders zijn als het gaat om het goed besturen van hun organisatie. Hoe werkt vertrouwen, hoe bouw je vertrouwen op, hoe ga je om met verstoringen van vertrouwen? Waar let je op als je een oordeel moet vormen over de betrouwbaarheid van iemand of van een organisatie? Volgens velen hoor je toezicht te houden vanuit gezond wantrouwen en te adviseren vanuit vertrouwen. Is dat de juiste houding? Hoe houd je in de praktijk die rollen uit elkaar? Klopt die stelling wel over gezond wantrouwen in toezicht? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen vertrouwen en control(e)? Toezicht op complexe organisaties Inleider: prof. dr. ir. Gerda van Dijk, TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg en Vrije Universiteit Amsterdam 10 maart 2015 van uur Professionele instellingen in onderwijs, zorg en volkshuisvesting zijn complex: intern door de kwalitatief hoge processen, extern vanwege het netwerk waarin men functioneert. Organisaties doorlopen fases van verandering en bij iedere fase is een andere manier van toezichthouden relevant. Hoe kwalificeer je de eigen organisatie? Welke vragen stijgen uit die kwalificatie op? Welk antwoord kan het intern toezicht geven op die vragen? Nieuw in de Raad van Toezicht Inleider: de heer Jacques Gerards, Bureau Best uurlijk Advies 23 april 2015 van uur Om de rol van toezichthouder van een onderwijsinstelling goed te vervullen is het van belang dit met kennis van zaken, zorgvuldig en op adequate wijze te doen. De Raad van Toezicht moet vaak complexe afwegingen van het bestuur toetsen, toezicht houden op het functioneren van de onderwijsinstelling, op de kwaliteit van het onderwijs en op de bedrijfsvoering, de bestuurder beoordelen, onder andere als leider en netwerker, en diens arbeidsvoorwaarden bepalen. Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze zowel naar het bedrijfseconomische belang kijkt als naar

6 het brede en vaak complexe maatschappelijk belang. Dit betekent inzicht hebben in de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken en rollen van de Raad van Toezicht en van het bestuur. Hoe kunt u als toezichthouder uw toezicht inrichten en naar de samenleving en de belanghouders transparant daarover zijn? Welke relaties onderhoudt de raad intern en extern? Wat betekent integraal toezicht van een proactieve Raad van Toezicht? Werkgeverschap in het onderwijs Inleider: Bianca Brouwer, Dyade Advies 21 mei 2015 van uur De rol van de Raad van Toezicht als werkgever is erg belangrijk, maar heeft nog niet de aandacht die het verdient. In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als: hoe ziet de arbeidsrelatie van een bestuurder er precies uit? Is hij betrokken bij de organisatie en hoe toetsen we dat? Hoe bespreken we vanuit de Raad van Toezicht het persoonlijk functioneren van de bestuurder(s) en niet alleen de (harde) resultaten. Werken met een eigen toezichtskader Reflectiebijeenkomsten Het doel van deze bijeenkomsten is specifieke onderwerpen en dilemma s met elkaar te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en praktijksituaties levert een meerwaarde naast het verwerven van (vaktechnische) kennis. Deze bijeenkomsten kunnen op afspraak ook plaatsvinden voor de eigen Raad van Toezicht of op basis van een open inschrijving. In groepen van maximaal 6 tot 8 toezichthouders wordt dan een aantal onderwerpen en dilemma s verder uitgediept. Denkt u bijvoorbeeld aan de relatie met de bestuurder, het evaluatieproces functioneren Raad van Toezicht, het voeren van een lastig gesprek en goede informatievoorziening. Data: op afspraak Seminar voorjaar 2015 Toezicht en aansprakelijkheid Met Goos Minderman (hzc), Saskia Laseur (Van Doorne), Heske van Eyk van Heslinga (Ondernemingskamer), Bart Schalker (Zurich verzekeraars), Bart Lankester (Beter Wonen) en Marijke Clerkx (St Servatius). Clemens Geenen, Dyade Advies 11 juni 2015 van uur Uit onderzoek blijkt dat veel toezichthouders (en bestuurders) behoefte hebben aan ijkpunten voor het uitoefenen van het toezicht. Uitgangspunt van deze workshop is aanvangen met een eigen toezichtskader. Het toezichtskader is ook steeds meer een vereiste: expliciteer hoe je toezicht houdt en waarop. Wanneer is de toezichthouder aansprakelijk en welke grenzen en criteria gelden daarbij? Waar kan hij of zij zich voor verzekeren en waarvoor niet? In de komende acht jaar beginnen circa nieuwe toezichthouders bij (semi)publieke instellingen. Hun verantwoordelijkheid is groot, het maatschappelijke verwachtingspatroon stijgt en de vergoedingen dalen. En de aansprakelijkheid zal verder toenemen. Toezichthouders zijn privé met hun vermogen aansprakelijk als ze het niet goed doen. De criteria zijn nog erg vaag, maar er is wel veel jurisprudentie uit de sfeer van het bedrijfsleven. Die normen zullen van belang worden voor de (semi)publieke sector. Plaats: Amsterdam Datum: woensdag 18 maart 2015 van uur Kosten: 550,-. VTOI-leden betalen 495,- Deze dag wordt mede georganiseerd door de VU, VTOI, NVTC, NVTK, de nieuwe Commissaris, Innovatie Toezicht en Nederlands Centrum voor Partners in Commissarissen (NKCC/NPC).

7 Praktische informatie Locaties voor de bijeenkomsten Met uitzondering van het seminar vinden alle bijeenkomsten in Utrecht plaats. Kom ook naar de regionale themabijeenkomsten Naast de opleidingen wordt in het voorjaar van 2015, zoals u van ons gewend bent, een aantal regionale themabijeenkomsten gehouden waarin actuele onderwerpen worden behandeld. Annuleringsregeling Annuleren kan per brief of per . Vanaf een maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij u 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. De VTOI De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt ruim 400 Raden van Toezicht met in totaal leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO en het hoger onderwijs. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de versterking van de kwaliteit van intern toezicht door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt een goede werkgever te zijn. Het Zijlstra Center Het Zijlstra Center draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bedrijfsvoering, toezicht en leiderschap van (semi)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te vergroten. Een cursus in het basisaanbod en de verdiepingsbijeenkomsten gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Aanmelden is simpel U kunt zich op vtoi.nl aanmelden voor de bijeenkomsten onder het kopje opleidingen. Meer informatie? Kijk dan op vtoi.nl of bel Uw investering Afzonderlijke bijeenkomsten De prijs voor VTOI-leden voor een afzonderlijke bijeenkomst bedraagt: 295,-. Niet-leden betalen 350,- Bij alle prijzen zijn documentatie en catering inbegrepen. Het basisaanbod zal in serie worden aangeboden: dus in de maanden januari tot begin april en dan weer vanaf eind april tot eind juni. De verdiepingscursussen lopen daar doorheen en de reflectiebijeenkomsten zullen op aanvraag worden georganiseerd. Voordeel met een combinatiepakket U kunt ook gebruikmaken van een combinatiepakket. De prijs van het combinatiepakket bedraagt 1795,- en omvat de 6 bijeenkomsten van de basisopleiding. BTW-vrijgesteld Het Zijlstra Center is ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en wordt hierdoor aangemerkt als erkende instelling volgens de Europese BTW-richtlijn. De onderwijsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

8 Elke les, waar je van leert, maakt het pad vrij voor nog waardevollere lessen. Elke les, die je negeert, komt steeds weer terug. Van een onbekende wijze Het Bureau van de VTOI helpt u graag Voor aanmeldingen en eventuele vragen kunt u bellen met het bureau van de VTOI T E Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen Postbus AG Zoetermeer T F E

Onderwijsprogramma Permanente educatie toezichthouders VTOI

Onderwijsprogramma Permanente educatie toezichthouders VTOI 28-03-14 (w13) 09:41 Onderwijsprogramma Permanente educatie toezichthouders VTOI n elementen.indd 1 28-03-14 hzc 28-03-14 (w13) 09:41 Inhoud Pagina 1 Voorwoord Pagina 2 Met u, door u en voor u! Wat wordt

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638105 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl WERKPLAN NVTK 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doelen voor 2017... 3 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1 Profielbeschrijving Raad van Toezicht Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015 Pagina 2 Inhoud

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

De Authentieke en Effectieve Commissaris- Speciale Curaçao editie

De Authentieke en Effectieve Commissaris- Speciale Curaçao editie De Authentieke en Effectieve Commissaris- Speciale Curaçao editie 2014 Governance University en de University of the Dutch Caribbean (UDC) organiseren van 28 april 2014 t/m 2 mei 2014 (Week 18) opnieuw

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2016 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang 2016

Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang 2016 Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang 2016 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638120 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl Inhoud 1. INLEIDING

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht?

Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht? Leerkring toezicht Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht? Een diepgaande oriëntatie op toezicht, aspiraties en het proces om toezichthouder te worden! Goos Minderman, Arno Geurtsen, Willem van Leeuwen

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Vertrouwen in toezicht. 10 april 2015 Frédérique Six Vrije Universiteit Amsterdam

Vertrouwen in toezicht. 10 april 2015 Frédérique Six Vrije Universiteit Amsterdam Vertrouwen in toezicht 10 april 2015 Frédérique Six Vrije Universiteit Amsterdam Om te beginnen. Een commissaris heeft drie functies. Als toezichthouder moet je een gezond wantrouwen hebben, als adviseur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Instituut voor Governance & Leiderschap

Instituut voor Governance & Leiderschap 2014 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties Een groot

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie)

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register accountants (RA/AA), commissarissen en

Nadere informatie

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 Als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd is het wel dat goed besturen niet gaat zonder goed toezicht. Dat

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control, Governance

Nadere informatie

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf.

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. High Level Toezicht in de Zorg High Level Toezicht in de Zorg VERDIEPEN DOOR REFLECTIE Het bieden van goede zorg aan cliënten, is de kern van

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR Leren en verbeteren vanuit de Aedes-benchmark U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan

Nadere informatie

Leergang aankomend commissarissen

Leergang aankomend commissarissen Leergang aankomend commissarissen Voor aankomende toezichthouders nieuwe stijl Het zijn van commissaris of toezichthouder in de volkshuisvesting is een uitdagende en leerzame positie. De sector is niet

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Basiscursus Onderwijsbeleid

Basiscursus Onderwijsbeleid Kennis van zaken Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren.

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur Profiel Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter Bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership www.hetzijlstracenter.nl Vrije Universiteit Amsterdam het Zijlstra Center, FEWEB Postgraduate opleiding Public Auditing De Boelelaan 1105

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

POLICY GOVERNANCE WORDT VEEL TOEGEPAST IN HET ONDERWIJS. Goed Bestuur &Toezicht

POLICY GOVERNANCE WORDT VEEL TOEGEPAST IN HET ONDERWIJS. Goed Bestuur &Toezicht POLICY GOVERNANCE WORDT VEEL TOEGEPAST IN HET ONDERWIJS 44 VAN TAAK NAAR VERANTWOORDELIJKHEID Goed toezicht: terug naar de basis Om te bepalen wat goed (intern) toezicht is, moeten we ons niet richten

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen

Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen 2016 Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen Voor Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur, Directeuren, CEO s en General Managers van (maatschappelijke) ondernemingen in hun rol van verandermanager

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Kienbaum Governance Opleiding (KGO)

Kienbaum Governance Opleiding (KGO) Kienbaum Governance Opleiding (KGO) 2017 2018 Introductie Kienbaum Governance Opleiding KGO in 2017 2018 Kienbaum en de Governance University (GU) werken samen aan het professionaliseren van commissarissen

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH JURISTEN

LEERGANG STRATEGISCH JURISTEN LEERGANG STRATEGISCH JURISTEN Meld je aan voor 3 maart 2017 Als gemeentejurist hebt u te maken met een sterk veranderende omgeving. De context waarin u werkt wordt complexer en traditionele organisatiegrenzen

Nadere informatie

Themadag. Crisismanagement en de Compliance Officer

Themadag. Crisismanagement en de Compliance Officer Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer Leading in compliance Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer Het begin van de 21 e eeuw wordt gekenmerkt door verschillende crises. Denk hierbij

Nadere informatie