Verslag Politiek Debat n.a.v. de verkiezingen voor de 2 e Kamer op 12 september Ruma Khami, 7 september 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Politiek Debat n.a.v. de verkiezingen voor de 2 e Kamer op 12 september Ruma Khami, 7 september 2012."

Transcriptie

1 Plantage Middenlaan 14-1 Vereniging Multiculturele Vriendschap 1018 DD Amsterdam Tel: (020) ( ) Bankrekening: K.v.K Website: Verslag Politiek Debat n.a.v. de verkiezingen voor de 2 e Kamer op 12 september Ruma Khami, 7 september In het kader van de tweede kamer verkiezingen organiseerde de vereniging Assadaaka samen met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en verschillende maatschappelijk organisaties een politiek debat. Tijdens deze politieke avond, die in het teken stond van crisis, werd samen met burgers, (maatschappelijke) organisaties, politici en bestuurders over de toekomst van Nederland gesproken. Plaats Assadaaka, Buurthuis Ruma Khami Adres Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam Tijd uur Aanwezig: De sprekersvoorzitter voor deze avond, Cor van Drongelen, voorzitter stichting De Brug in Nw. West; Ahmed El Mesri; leden van stichting Assadaaka en Onze Hoop, waaronder notulant Lies Bierenbroodspot; buurtbewoners; belangstellenden. Afgevaardigden van: Miguel Heilbron van Groen Links, Maureen van der Pligt van de SP, Gritta Nottelman van de PvdA, Arjan Gelder van Wel Nu en Rien Fraanje van het CDA. Sprekersvoorzitter Cor van Drongelen opende de bijeenkomst met iedereen welkom te heten. Ze gaf het woord aan Ahmed. Deze stelde zich voor en vervolgde: Wij komen op voor de sociaal zwakkeren. Assadaaka probeert mensen bewuster te maken om naar hun hart te luisteren. Er komt een vraag: Waarom moeten migranten stemmen? Ahmed: Ze zijn de nieuwe Nederlanders. Ze staan op twee benen: 1 hier, het andere daar waar ze vandaan komen. Maar ze wonen hier en moeten hier een bijdrage leveren. Met hun stemrecht meedoen. Cohesie kan zo bevorderd worden. Als ze niet meedoen ontstaat een identiteitscrisis.

2 Hun vertrouwen kan teruggewonnen worden door mee te doen en de politici moeten zich ook inzetten voor de nieuwe Nederlanders. De diversiteit is een realiteit. Gezamenlijk moeten we aan het werk voor bewustwording. Er komt een vraag uit het publiek: Hoe gaat de politiek de mensen het vertrouwen geven dat de politiek te vertrouwen is? Hierop wordt de eerste stelling/vraag ingebracht, die als introductieronde aan de aanwezige politici van de diverse partijen gesteld wordt, met daarop hun antwoorden. De eerste vraag luidt: Waar geeft de overheid het geld aan uit? En de vraag: Als jij (van jouw partij) het voor het zeggen had, waar zou jij het dan aan uitgeven? De Groen Links afgevaardigde: De VVD en CDA/PVV hebben het wat ons betreft niet goed gedaan. Wij, van Groen Links, willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarnaast zegt Groen Links: We zitten ook in een milieucrisis. We willen alles in samenhang met elkaar oplossen. De belasting op werk moet wat ons betreft omlaag. We willen banen creëren en hogere inkomens zwaarder belasten. De SP: De JSF moet weg! In plaats daarvan: Zorg! Marktwerking in de zorg moet weg. Het geld moet anders worden ingezet. Hypotheekrente afschaffen. Huren 5 à 6 % goedkoper. Uitkeringen omhoog. Veel armoedemaatregelen dus. En weghalen bij de grote bedrijven. De PvdA: Dit (wat de SP zegt) laat mensen het vertrouwen verliezen. We zullen hoe dan ook een coalitie moeten vormen. We kunnen niets beloven dat is reëel. Hervormen, investeren, innoveren dat is wat wij willen. De woningmarkt (hypotheekrente aanpakken) en woningnood aanpakken (leegstaande kantoren b.v.). We willen er sterker en socialer uit komen. Wel Nu: De belangrijkste crisis is een politieke crisis. Mensen weten het niet meer of zijn negatief in de politiek. Wij willen dat er referenda worden ingevoerd. Leo Verhoef.nl heeft dingen doorgerekend en gevonden dat er veel boekhoudfraude is gepleegd. Het CDA: Werk, gezin en samenleving dat zijn onze drie pijlers. Werk: geen uitkeringen verhogen, maar investeren in mensen helpen zoeken naar werk, ongeacht afkomst. Gezin = breed: daar waar mensen voor elkaar zorgen. Samenleving: de overheid moet meer overlaten aan de samenleving, aan kleine gemeenschappen b.v. Hierop volgt een heen-en-weer praten over de frustratie van Assadaaka: dat de overheid het werken onmogelijk maakt. Ahmed poneert hier: Burgers zouden voor burgers op moeten komen! Groen Links: denkt dat je zo (wat CDA zegt) mensen uitsluit. Je moet mensen juist wel blijven ondersteunen vanuit de overheid. Wij willen in mensen investeren. SP: Sinds Civic is binnengehaald is het misgegaan. Je haalt het hart uit de buurt als je alle buurthuizen gaat sluiten. Civic moet geld verdienen en ze liegen over cursussen die ze geven om het geld binnen te halen. PvdA: Er zijn verschillende manieren om iets op de politieke agenda te zetten. De overheid terugtreden? vraagteken. De eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Het ombudsteam maakt contact met mensen door langs de deuren te gaan. 2

3 Vraag 2: Wie is er eigenlijk de baas in Nederland, volgens jullie? SP: Wij gaan de straat op, maken contact met burgers/stemmers. Wat leeft er? Wij denken dat je de crisis alleen kunt bestrijden door b.v. 3 miljard te investeren in de economie, b.v. in de bouw. Wij willen dat huizen die lang te koop staan worden opgekocht door corporaties. PvdA: Wij hebben wat moeite met de slachtofferhouding. Uiteindelijk beslissen de politici. En de kiezers bepalen welke politici er komen. Dus de kiezers zijn niet monddood, ze kunnen zo laten horen wat ze willen. CDA: Het is een zwart-wit beeld wat de SP schetst. U als kiezer heeft wel invloed. Er is niet één baas in Nederland. Opmerking uit de zaal: Meer dan de helft van de mensen heeft geen vertrouwen meer in de politiek en die mensen weten het niet meer. In Amsterdam zijn er 78 nationaliteiten, dat is een nieuwe sfeer in Nederland. PvdA: Ik heb het gevoel dat er wel een kanteling is. (En na een vraag uit het publiek hoe ze hier bij komt, vult ze aan:) Het lijkt dat mensen meer het gevoel krijgen dat er meer aandacht is voor de minder bevoordeelden. Er komt een vraag uit het publiek die ik gemist heb. Ik concludeer uit de nu volgende antwoorden dat de vraag ging over hoe mensen meer bij de politiek betrokken kunnen worden. Daar wordt als volgt op gereageerd: CDA: Werk creëren. Groen Links: Feit is dat witte mensen meer stemmen dan allochtonen, en dat rijke mensen meer stemmen dan arme mensen. Benadrukt: Je stem laten horen is belangrijk! En: er moeten strengere regels komen voor bedrijven. Wel Nu: De overheid moet duidelijker worden; de overheid moet dienender worden. Transparantie. SP: Wij zijn er niet alleen in verkiezingstijd, we zijn ook in de buurten, in moskeeën, bij zorgmedewerkers e.a., we zijn bij acties ivm achterstallig onderhoud b.v. Dat vergt een lange adem, maar geeft de burgers wel vertrouwen. Vraag uit het publiek: Mijn mening doet er misschien weinig toe, omdat er altijd een coalitie* komt. (Coalitie = een samengaan van meerdere partijen, die soms tegengestelde uitgangspunten hebben.) Cor reageert hier op met te zeggen dat het dus belangrijk is dat politici éérlijk zijn. CDA: Politici zijn ook gewone mensen, die er niet op uit zijn om mensen zand in de ogen te strooien. 3

4 Hierop volgt heen- en weergepraat over iets (de aanleg van een rondweg) wat is doorgedrukt door Den Haag waar lokaal veel mensen op tegen waren. Groen Links: De verschillen laten zien dat er dus in het land veel verschillende meningen en belangen zijn. Je moet als partij wel blijven vertellen over je idealen. Ook als je weet dat je niet alles waar kunt maken. Vraag uit de zaal: Vertel nou eens allemaal stuk voor stuk: wat hebben jullie waargemaakt / gepresteerd? SP: Wij zijn klein in de gemeenteraad. Maar we zijn doorgegaan met opkomen voor b.v. misstanden in verpleeghuizen. Ik heb dingen aan de kaak gesteld en ben daarna zelfs gedaagd door Osira. Samen met de vakbond hebben we een convenant gesloten. PvdA: Ben trots op Lodewijk Asscher en zijn onderwijsacties. Hij heeft zich daar zeer mee bemoeid om de kwaliteit op basisscholen omhoog te krijgen. Opmerking: Het schoolvervoer voor kinderen met een beperking is afgeschaft, dankzij Lodewijk Asscher. Ze kunnen niet meer naar elke school van keuze omdat het zo dichtbij mogelijk moet. CDA: De vrijheid van onderwijs lijkt mij essentieel. Opmerking uit de zaal: Er zijn veel (verkapte of openlijke) bezuinigingen. Burgers moeten in hun eigen kracht gaan staan, voor een dienende overheid. Hoe gaat u dan b.v. het onderwijs aanpakken qua nieuwe participatie? Groen Links: Wij zijn heel erg vóór goed onderwijs, wáár je wieg ook heeft gestaan. Wij verhogen de uitgaven voor integratiebeleid. Qua beleid ben ik trots op hoe we in Europa zorgen voor meer regels tegen banken die ontsporen of die ons in een crisis werpen. Het kinderpardon ben ik trots op: kinderen kunnen blijven die hier al jaren wonen. Bij het lente-akkoord: 13 grote bezuinigingen zijn teruggedraaid. SP: De SP wil snijden in allerlei onnodige posten. Wij willen een basisbeurs in studiebeurzen. Wij zijn tegen segregatie in het onderwijs: wij willen dat kinderen samen naar school gaan. Kinderen moeten met elkaar leren omgaan. CDA: De overheid moet dit steunen. SP: Middelbaar onderwijs: openbaarheid van wachtlijsten. Iedereen gelijke kansen. Opmerking uit het publiek: Mijn kinderen kunnen niet naar bepaalde scholen. Dit geeft veel problemen. SP: Ja, dan haken jongeren af. Ze moeten kunnen ervaren dat ze serieus worden genomen. Bepaalde wachtlijsten kloppen niet: ze geven aan dat er gediscrimineerd wordt. Er zijn dubbele wachtlijsten. PvdA: Mensen in de frontlinie, zoals in het onderwijs b.v. maar ook politie e.d., moeten goed betaald krijgen. En kinderen moeten, o.a. via het onderwijs, vertrouwd worden gemaakt met politiek. 4

5 Wel Nu: Normen en waarden zijn verdwenen, door de ontzuiling. CDA: Mensen voelen zich ergens bij betrokken als ze mee mogen doen, vooral door werk. We moeten de schooluitval terugbrengen. Een papiertje hebben en vervolgens een banenkans hebben maakt ze meer betrokken. Het kan ook een werk- of stageplek zijn via een praktijkgerichte opleiding e.d. PvdA: Dat vraagt ook van bedrijven om daarin te investeren. SP: Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met sommige bedrijven. Maar voor een klein bedrijf (denk aan: een garage, een kapperszaak b.v.) is dat een enorme investering qua geld en tijd en mankracht en dat is niet altijd beschikbaar. Een opmerking uit het publiek: Ik kan de opleiding van mijn kinderen niet betalen, hoe moet ik dan leven? Dit is een armoedeprobleem. Algemeen antwoord: Er moet veel meer worden gekomen tot samenwerking met gelijksoortige advies- en hulporganisaties! die nu nog veel te versnipperd werken. Deze belangrijke conclusie vormde het einde van dit politieke debat, dat werd afgesloten door Cor van Drongelen. Zij gaf het laatste woord aan Ahmed El Mesri, die de aanwezige politici bedankte voor hun inzet en het publiek opriep om de komende verkiezingsdag te gaan stemmen en dan vooral te stemmen vanuit het hart. Hiermee eindigde deze avond. Lies Bierenbroodspot beleidsmedewerker Assadaaka Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ahmed El Mesri. Contact: (020) ( ). E. - w. 5

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Voorwoord. Dick Couvée, predikant van de Pauluskerk in Rotterdam

Voorwoord. Dick Couvée, predikant van de Pauluskerk in Rotterdam Voorwoord Dit boekje doet verslag van het symposium Onderste boven! Naar een economie voor ons allen, dat de Pauluskerk op 26 juni 2015 organiseerde in Rotterdam. Waarom een symposium over armoede? De

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

VERSLAG 17 JUNI 2015 EMCEMO IOMA HTIB AKNARIJ. Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

VERSLAG 17 JUNI 2015 EMCEMO IOMA HTIB AKNARIJ. Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam VERSLAG 17 JUNI 2015 EMCEMO IOMA HTIB AKNARIJ Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam Tel: 62488828 info@emcemo.nl Mensenrechten www.emcemo.nl hoog op de agenda 1 Op 17 juni vond in het gebouw van HTIB

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer PvdA-Voorlichting Plein 2 Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Tel 070-318 2694 Den Haag, 7 december 2010 Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer -Gesproken woord geldt-

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie

Omslag. Omslag. Beschouwing vanuit de oppositie Ledenblad Partij van de Arbeid, afdeling Zeist en Omstreken Oktober 2014 jaargang 21 nummer 141 Beschouwing vanuit de oppositie Verder in dit nummer Redactieadres Paduaweg 5-B 3734 GG Den Dolder Uitnodiging

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal

Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal Arend Langenberg interviewt Tom koster over de licentie mogelijkheden van Regionaal Sociaal Transcriptie van de YouTube video: Arend: Ja, vandaag praat ik met Tom Koster over een begrip, meer dan een begrip

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie