Met HSK/Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Psychologische behandeling van kinderen 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met HSK/Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Psychologische behandeling van kinderen 5"

Transcriptie

1 Kinderen

2 2

3 Inhoudsopgave Met HSK/Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Psychologische behandeling van kinderen 5 Met welke psychische klachten kan uw kind bij ons terecht? 6 Onze werkwijze 7 Onderzoek en behandeling 8 Behandeling met resultaat 10 Kwaliteit is ons visitekaartje 11 Wie betaalt de psychische zorg? 12 Aanmelden 12 Privacy en verantwoordelijkheid van de ouders 13 Privacy goed geregeld 13 Samen werken aan kwaliteit 14 Waar kunt u ons vinden? 14

4 Met HSK/Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij Als u, of iemand in uw omgeving, psychische hulp nodig heeft, bent u bij de HSK Groep of Psycholoog in Praktijk (PiP) aan het juiste adres. HSK onderzoekt en behandelt mensen met tweedelijns (arbeidsgerelateerde) psychische klachten zoals angst, depressie, werkstress, burnout of klachten die zijn ontstaan na een schokkende gebeurtenis. PiP is onderdeel van HSK en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van eerstelijns psychische problematiek zoals somberheid, overspannenheid en slaapklachten. Onze ambitie is iedereen psychisch gezond te maken. De behandelmethode die HSK gebruikt is wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. De behandeling is gericht op resultaat: een spoedig herstel en bij ziekteverzuim een snelle werkhervatting, waarbij ook het resultaat op lange termijn telt. PiP onderscheidt zich door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en transparante dienstverlening zonder wachtlijsten. U wordt snel geholpen, net zoals bij de huisarts. Al onze therapeuten werken uniform, volgens vaste klachtspecifieke programma s. Dankzij deze beproefde behandelmethode én dankzij het feit dat we geen wachtlijsten hebben, bent u snel weer klachtenvrij. Brede en landelijke dekking Naast diagnostiek en behandeling van psychische klachten biedt HSK een scala van diensten op het gebied van preventie, interventie en ontwikkeling. Zo is HSK actief binnen een breed spectrum van veranderprogramma s, organisatiebrede en individuele assessements tot en met individuele coaching. In twintig jaar tijd is HSK uitgegroeid tot een landelijke, toonaangevende organisatie op het gebied van psychologische zorg. Door de landelijke spreiding over meer dan dertig vestigingen en locaties, is er altijd een HSK/PiPlocatie bij u in de buurt. 4

5 Psychologische behandeling van kinderen Wanneer uw kind psychische hulp nodig heeft, bent u bij HSK/PiP aan het juiste adres. HSK/PiP behandelt sinds 2007 naast volwassenen ook kinderen met psychische klachten. De behandeling van kinderen kent dezelfde principes als die van volwassenen: geen wachtlijsten,efficiënte diagnostiek en klachtgerichte, evidence-based, protocollaire behandelingen. Iedere HSK vestiging beschikt over één of meer therapeuten met kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van kinderen. De behandeling van veelvoorkomende klachten zoals gedragsproblemen, angststoornissen, psychosomatische klachten en stemmingsstoornissen van kinderen kan op alle vestigingen plaatsvinden. Bij deze psychische klachten is psychologische zorg (GGZ) geïndiceerd. Daarover gaat deze brochure.

6 Met welke psychische klachten kan uw kind bij ons terecht? Wij zijn een instelling die volwassenen en kinderen vanaf zes jaar met psychische klachten onderzoekt en behandelt. Bij mildere vormen van psychische klachten en aandoeningen bieden we eerstelijns behandelingen via PiP. Bij ernstige psychische stoornissen krijgt uw kind een tweedelijns behandeling bij HSK. Als uw kind een verwijzing heeft van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of Bureau Jeugdzorg, kunt u uw kind via onze websites ( of aanmelden voor psychische zorg. Na deze aanmelding wordt u een vragenlijst toegestuurd. Op basis van deze vragenlijst wordt besloten of en waar uw kind terecht kan bij HSK of PiP. PiP behandelt eerstelijns psychische aandoeningen. Dit zijn in de regel relatief milde, nog niet zo lang bestaande, psychische klachten. Bij tweedelijns zorg van HSK gaat het om behandeling van ernstigere psychische stoornissen. Uw kind kan hier niet terecht als u alleen een vraag heeft naar een diagnose en geen behandeling wilt. Wanneer uit de vragenlijst bij aanmelding blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor behandeling door HSK/PiP, worden u en uw kind uitgenodigd voor een intake om de klachten in beeld te brengen. HSK/PiP behandelt de volgende stoornissen bij kinderen: angsten; sombere of prikkelbare stemming; opstandig of lastig gedrag; lichamelijke klachten met een psychische oorzaak, zoals hoofdpijn en buikpijn. Specialistische kennis Voor de behandeling van sommige specifieke klachten is meer specialistische kennis nodig. Het kan zijn dat uw kind daarvoor eenmalig of vaker naar een andere vestiging van HSK in uw regio wordt verwezen zoals bijvoorbeeld bij: ticstoornissen; ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en PDD- NOS; verwerkingsproblemen na een ernstige traumatische gebeurtenis. 6

7 Welke stoornissen behandelt HSK/PiP niet? In bepaalde gevallen is een intensievere behandelvorm buiten HSK/PiP nodig. Er zijn dan meer behandelfaciliteiten en/of andere behandeldisciplines nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen, suïcidaliteit, verslaving of criminaliteit of wanneer behandeling met psychofarmaca noodzakelijk is. In zo n geval zullen wij u en uw kind of uw verwijzer een suggestie doen voor een andere behandelaar of instelling. Onze werkwijze Geen wachtlijsten HSK/PiP heeft geen wachtlijsten en wachttijden. Hoe snel een en ander gaat, hangt grotendeels af van de agenda van u en uw kind. Afspraak annuleren Is uw kind verhinderd voor een afspraak? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Van afspraken die niet 24 uur van tevoren (telefonisch) zijn geannuleerd,brengen wij de kosten in rekening. In het weekend kunt u uw annulering doorgeven door een bericht op het antwoordapparaat van de betreffende vestiging in te spreken. U moet daarbij duidelijk de naam van uw kind en afspraakgegevens, zoals de datum, het tijdstip en de naam van de therapeut vermelden. SMS Notificatie Service HSK/PiP herinnert u en uw kind graag aan de afspraak. Speciaal daarvoor heeft HSK/PiP een SMS notificatie service ontwikkeld die voor u en uw kind geheel gratis is. Hoe gaat het in zijn werk? U of uw kind ontvangt, na afronding van het onderzoek, twee dagen voor elke behandelafspraak gratis een SMS. Uitzondering hierop zijn de niet individuele sessies. In de SMS staan de datum en het tijdstip waarop uw kind een afspraak heeft met HSK/ PiP. Indien u of uw kind aangeeft hier geen gebruik van te willen maken, ontvangt u uiteraard geen SMS. Op elk moment tijdens de behandeling van uw kind is het mogelijk om de service aan of uit te zetten. Dit kunt u heel eenvoudig doorgeven aan het secretariaat van de vestiging. Zij zullen uw aanvraag direct verwerken.

8 Onderzoek en behandeling Als u met uw kind naar HSK/PiP bent verwezen door uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of Bureau Jeugdzorg, nodigen wij u en uw kind uit voor een eerste intakegesprek, ofwel een diagnostisch onderzoek. Het eerste intakegesprek duurt circa anderhalf uur. Met ouder(s) en kind worden zowel samen als apart, de klachten en de hulpvraag in kaart gebracht. Op basis van dit gesprek en de vragenlijsten worden een (voorlopige) diagnose en een behandelplan opgesteld. In geval van een intake binnen HSK vindt nog een tweede intakegesprek plaats. In het tweede intakegesprek worden de diagnose en het behandelplan verder uitgewerkt en besproken met ouders en het kind. Soms is tijdens de intake nader onderzoek nodig om een beter beeld te krijgen van de klachten van het kind. Dat kan een specifiek onderzoek zijn, zoals een ADHD-onderzoek of een intelligentie-onderzoek, een psychiatrisch consult of een (telefonisch) overleg met de school of de verwijzer. Het gesprek over de (voorlopige) diagnose en het behandelplan wordt dan uiteraard uitgesteld tot na dit onderzoek. Behandelmethode HSK/PiP biedt kinderen en hun ouders de behandeling aan die volgens de huidige wetenschappelijke inzichten het beste is, namelijk een protocollaire behandeling. Onderdeel van dit protocol is een (digitaal) werkboek voor uw kind, waarin ook huiswerkopdrachten staan. De behandelvorm die bewezen effectief is voor psychische klachten bij kinderen is cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie leert het kind (en de ouders) wat het verband is tussen gedachten, gevoelens en gedrag en hoe ongewenste gevoelens, gedachten en gedragingen aangepakt kunnen worden. De therapeut geeft duidelijke adviezen waarmee ouders en kind thuis aan de slag kunnen. Ook worden vaardigheden aangereikt waarmee de klachten worden aangepakt, zoals ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, assertiviteitstraining en communicatietechnieken. 8

9

10 Behandeltraject HSK/PiP biedt verschillende behandeltrajecten aan, waarbij de keuze afhangt van de aard en de ernst van de klacht van uw kind. Alle behandelingen verlopen volgens een vast stramien en zijn gericht op spoedig herstel. Vooral in de laatste fase van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie. Dit voorkomt dat de klachten van uw kind terugkeren of toenemen. Voor een compleet overzicht van onze behandelmogelijkheden verwijzen wij u naar onze websites en Betrokkenheid ouders Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden de ouders meer of minder bij de behandeling betrokken. Bij behandeling van jonge kinderen, die in hun gedrag nog sterk gestuurd worden door ouders, worden ouders sterk bij de behandeling betrokken. Bij adolescenten vanaf 16 jaar hoeven de ouders wettelijk niet meer bij de behandeling betrokken te worden. HSK/PiP streeft ernaar om ook voor deze groep regelmatig (iedere vijf sessies) contact met de ouder(s) te hebben. Indien de klachten ook op school plaatsvinden, kan gedurende de behandeling een gesprek met ouders en/of school plaatsvinden om informatie en advies over de aanpak te geven. Tijdsduur PiP biedt korte eerstelijns behandelingen met een beperkt aantal gesprekken. Het aantal gesprekken wordt bepaald door hoe u verzekerd bent. Een tweedelijns behandeling bij HSK is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk, waarbij de behandelfrequentie in het begin hoger is dan aan het einde van het traject. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een intensieve start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel. Behandeling met resultaat De behandelmethoden (cognitieve gedragstherapie en de methode van Paul Rijnders) van HSK/PiP zijn bewezen effectief en efficiënt. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de kinderen profiteert van een protocollaire behandeling. De stemming verbetert, het gedrag van het kind verbetert en de angst neemt af. Wel is van belang dat er thuis wordt geoefend. Zeker voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis geldt dat zij het geleerde in de therapie niet vanzelf in andere situaties toepassen. Aan het einde van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie: hoe kunnen de resultaten 10

11 behouden blijven en wat kunnen ouders en kind doen als de klachten onverhoopt terugkomen of erger worden. Kwaliteit is ons visitekaartje Onze diensten en behandelingen verlopen zoveel mogelijk volgens uniforme, klachtenspecifieke en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Professionals in cognitieve gedragstherapie HSK/PiP werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie. Zij hebben een universitaire studie Psychologie/Orthopedagogiek afgerond en volgen een gedegen intern opleidings programma. Daarnaast hebben therapeuten die kinderen behandelen een speciaal op kinderen gericht opleidingsprogramma doorlopen. Onze therapeuten zijn, in het kader van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg, zoveel mogelijk BIG-geregistreerd of in opleiding tot deze beroepsregistratie. Bovendien werken alle therapeuten conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en neemt HSK/PiP de algemene privacywetgeving in acht. HSK/PiP en de wetenschap HSK/PiP meet continu de resultaten van de behandeling. Wij toetsen onze werkwijze, voor zowel de eerste als de tweede lijn, voortdurend aan de meest recente inzichten binnen het vakgebied. Hiervoor werken wij samen met diverse universiteiten in binnen- en buitenland. HSK heeft haar eigen afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Vanuit deze afdeling wordt wetenschappelijk onderzoek opgezet en begeleid en werkt HSK mee aan wetenschappelijk onderzoek van derden. Hierdoor zijn we steeds bezig met vernieuwing van ons aanbod en zijn we trendsetter in verbetering van de psychische gezondheidszorg in Nederland. Kwaliteitsmanagementsysteem Om de kwaliteit te waarborgen werkt HSK met een kwaliteitsmanagementsysteem. In 2006 heeft HSK het HKZ-keurmerk gekregen, een streng (ISO9001) kwaliteitscertificaat binnen de gezondheidszorg. Daar zijn we trots op. Het toont aan dat HSK de zaken intern goed op orde heeft, de klant centraal zet, betrouwbare resultaten presenteert en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

12 Wie betaalt de psychische zorg? Kwaliteitsaudits Binnen HSK/PiP is de kwaliteit van de behandeling belangrijk. Om die kwalilteit te waarborgen wordt er regelmatig een inhoudelijke controle/audit uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon of bevoegde externe organisatie. Tijdens deze controle wordt er onder meer gekeken naar het gebruik van de behandelprotocollen, de tijdigheid en volledigheid van de rapportages, maar ook of het dossier aan de (inhoudelijke) kwaliteitseisen/-normen voldoet. De verkregen persoonlijke informatie uit de controles en de audits wordt strikt vertrouwelijk behandeld en, in geval van audits, volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u of uw kind bezwaar heeft tegen het inzien van het dossier bij controle of audits, kunt u dat bespreken met de therapeut. Tevreden cliënten De beste meting van onze kwaliteit is de tevredenheid van onze cliënten. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Mediquest, blijkt dat cliënten gemiddeld een 7,7 geven voor de totale behandeling en begeleiding van PiP en een 8,4 voor HSK. Daarnaast zou 93% van de cliënten een ander aanraden om naar PiP te gaan en 97% een ander aanraden om naar HSK te gaan. Psychologische zorg, zowel in de eerste (PiP) als in de tweede lijn (HSK), kan (deels) worden vergoed door de zorgverzekeraar van uw kind. HSK probeert u hierover via aparte flyers en informatie op haar website zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren u echter in alle gevallen ook de polisvoorwaarden van uw kind te raadplegen. Daarin staat altijd de juiste informatie voor zijn of haar persoonlijke situatie. Houdt u er rekening mee dat u (wettelijke) kosten dient te betalen als uw kind niet op een afspraak verschijnt, of deze niet tijdig (meer dan 24 uur van tevoren) afzegt, het zogenaamde. no-show tarief. Op onze website vindt u meer informatie over dit tarief. Aanmelden De aanmelding kan worden gedaan door uw huisarts, Bureau Jeugdzorg of door uzelf als ouder. Na aanmelding nemen wij contact op voor het maken van een afspraak. Wij bieden u en uw kind binnen een week een afspraak aan op één van onze vestigingen. Maak hier gebruik van, want een snelle start bespoedigt het herstel. Digitaal aanmelden kan via onze websites. 12

13 Privacy en verantwoordelijkheid van de ouders Voor onderzoek en behandeling van een kind onder de 16 jaar is het wettelijk verplicht dat BEIDE ouders hiervoor toestemming geven, ook als ze gescheiden zijn. Ook in de behandeling is het voor een kind vaak het beste als beide ouders worden betrokken. Slechts in heel bijzondere gevallen (bijvoorbeeld als één van de ouders geen gezag (meer) heeft), mag een uitzondering op deze regel gemaakt worden. Zie ook volgende hoofdstuk Privacy goed geregeld. Privacy goed geregeld HSK/PiP gaat uiteraard zorgvuldig om met de gegevens van uw kind. De verwerking ervan gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)). Al onze professionals nemen de algemene privacywetgeving in acht en werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat HSK/PiP toestemming nodig heeft van beide ouders om een kind tot en met 11 jaar te woord te staan. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar is naast de toestemming van beide ouders ook die van het kind nodig. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over het aangaan van een onderzoek of behandelingsgesprek. Verder schrijft de gedragscode van het NIP voor dat geen informatie over de inhoud van behandeling van uw kind aan derden wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming. Bij kinderen tot en met 11 jaar kunnen de ouders toestemming geven. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven zowel de ouders als het kind toestemming en kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming tot informatieverstrekking. Tenslotte bepaalt de gedragscode van het NIP dat ouders van kinderen tot en met 11 jaar recht hebben op informatie over de behandeling. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de ouders als het kind recht op informatie. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft alleen het kind recht op informatie. In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekt HSK/PiP informatie over onderzoek en behandeling van uw kind aan de verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan).

14 Wanneer u dit niet wenst, vragen wij u dit aan te geven. Ons complete privacyreglement kunt u opvragen via het secretariaat van uw vestiging of via onze website. De rechten van uw kind in het kader van de behandeling Uw kind heeft, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, recht op informatie, inzage, een kopie, verbetering, aanvulling en verwijdering van zijn of haar dossier. Voor meer informatie over de rechten en plichten van u en uw kind, verwijzen wij u naar onze website onder het thema Privacy. Samen werken aan kwaliteit Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening. Hopelijk delen u en uw kind deze mening. Natuurlijk kan het voorkomen dat u of uw kind ergens ontevreden over is of dat een van u suggesties heeft voor verbetering. Dat horen wij graag van u, zodat we onze kwaliteit op peil kunnen houden. U kunt uw klacht of suggestie schriftelijk bij ons indienen: HSK Groep T.a.v. Klachtenfunctionaris Postbus AC Arnhem Ons klachtenreglement kunt u vinden op HSK heeft ook een cliëntenraad die is ingesteld om de belangen van cliënten van HSK/PiP te behartigen. Waar kunt u ons vinden? HSK/PiP heeft vestigingen door het hele land. Voor een actueel overzicht van alle vestigingsadressen, telefoonnummers en voor routebeschrijvingen verwijzen we u naar en De vestigingen zijn bereikbaar tussen en uur. U kunt ook contact opnemen met de Front Office, gevestigd op het hoofdkantoor in Arnhem. Zij zijn bereikbaar via front of (026)

15

16 HSK Groep is de toonaangevende en landelijke partner op het gebied van (arbeidsgerelateerde) psychische gezond heid. Psycholoog in Praktijk is onderdeel van HSK Groep en gespecialiseerd in diag nostiek en behandeling van eerstelijns psychische problematiek. HSK Groep is gespecialiseerd in diag nostiek en behandeling van tweedelijns psychische problematiek en biedt daar naast een breed scala aan diensten op het gebied van preventie, onderzoek, interventie en de ontwikkeling van medewerkers en managers. Bezoekadres Oude Oeverstraat JZ Arnhem Postadres Postbus AC Arnhem T (026) F (026) /12

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Met HSK bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8.

Met HSK bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8. Cliënten 2 Inhoudsopgave Met HSK bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 9 Onderzoek en behandeling 10 Behandeling

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Wie zijn wij? Lionarons ggz is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog De kinder- en jeugdpsycholoog Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. In deze folder leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog 2 Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek of behandeling verwezen naar de medisch psycholoog. In deze folder staat de manier van werken van de medisch psycholoog in het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie Schijndel Praktijk van Berkel Wegwijs in de fysiotherapie Onze organisatie FysioMaatwerk FysioMaatwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten van 9 praktijken uit Den Bosch, Gilze, Heeswijk Dinther,

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog U bent verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. In deze folder leest u voor welke klachten u doorverwezen kunt worden en wat een psychologisch onderzoek of behandeling inhoudt.

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren Afdeling medische psychologie

Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren Afdeling medische psychologie Uw kind is door de behandelend arts verwezen naar een kinderpsycholoog in het MCL. In deze brochure kunt u lezen wat de werkwijze is van de medisch psycholoog. We leggen uit voor welke klachten u en uw

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten GecombinEErde behandeling bij dubbele diagnose Onderdeel van Arkin Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van psychische klachten, zoals

Nadere informatie

Klinische Psychologie

Klinische Psychologie Klinische Psychologie Psychologisch onderzoek en behandeling in het Ikazia Ziekenhuis Beter voor elkaar Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog in het

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Folder voor ouders en kind Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Wat is

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Kinderen en patiëntenrechten

Kinderen en patiëntenrechten Kinderen en patiëntenrechten Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Een wetenschappelijk onderzoek naar behandelvoorkeuren, gezamenlijke besluitvorming

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Medische Psychologie Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel problemen

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Medische. na een hernia-operatie. Onderzoek en behandeling. ZorgSaam

Medische. na een hernia-operatie. Onderzoek en behandeling. ZorgSaam Medische psychologie adviezen na een hernia-operatie Onderzoek en behandeling ZorgSaam 1 2 Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de medisch psycholoog in het ziekenhuis. Aan

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

De afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie De afdeling Medische Psychologie Informatie voor patiënten F0720-0560 november 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Inhoudsopgave Inleiding... 1 Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog... 1 Mogelijke gevolgen van een hersenbeschadiging... 1 Wat is een neuropsychologisch

Nadere informatie

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd Virenze, Kind & Jeugd Ambulante geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, jeugdigen en kinderen Kind & Jeugd VIRENZE IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN. ALS ERKENDE

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Het KJP-team 2 Aanmelding 2 Intake 3 Uitslag/advies

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders Als opgroeien niet vanzelf gaat voor kinderen, jongeren en hun ouders Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 AGNO Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762 Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 CONTRACT AGNO Hengelo Hassinkweg 11 Deventer Sijzenbaanplein 4 E-mail info@agno.nl KvK 08159169 7556

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis? Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd

Nadere informatie

Psychologische zorg bij kanker

Psychologische zorg bij kanker Psychologische zorg bij kanker Ik wilde weer de persoon worden voordat ik borstkanker kreeg. Het HDI heeft me hier bij geholpen Greta Gerritsen, diagnose borstkanker Psychologische zorg bij kanker Het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Klinische Psychologie Beter voor elkaar 2 Afdeling Klinische Psychologie Op de afdeling Klinische Psychologie krijgt u te maken met een

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog in het ziekenhuis

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog in het ziekenhuis Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog in het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u lezen over de medisch psycholoog in het Gemini Ziekenhuis. Aan de orde komen onder meer: met welke

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg

Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Zorgovereenkomst Ambulante GGZ zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet: Volwassenenzorg Geachte cliënt, U heeft een eerste gesprek bij het Cognito Praktijk/Virenze. Afhankelijk van uw klachten vindt

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek U bent door uw behandelaar verwezen voor een psychologisch onderzoek. Het psychologisch onderzoek is een diagnostisch onderzoek. Hieronder staat uitgelegd wat een psychologisch

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog

Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog Inleiding Uw kind is verwezen naar de kinder- en jeugd psycholoog van de Afdeling Medische Psychologie van het Gemini Ziekenhuis. In deze brochure

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten.

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. 1 Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. Geachte heer, mevrouw, Bij u is na de intakeprocedure de diagnose obsessief-compulsieve

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis

Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Neuropsychologisch onderzoek en behandeling door de psycholoog in het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u lezen over neuropsychologie in het Gemini Ziekenhuis. Aan de orde komen onder meer: met

Nadere informatie

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Wanneer u autisme heeft, ondervindt u problemen in het contact met anderen. Het kan zijn dat u geen contact maakt of juist veel aandacht vraagt. U kunt zich moeilijk

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt?

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt? Wat doet u als u problemen krijgt en er zelf niet goed uitkomt? De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf, hun emoties, gedrag, hun gezondheid,

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels?

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? ASS-ist: diagnose en behandeling voor volwassenen met autisme Stel: u loopt telkens vast in uw werk, relaties of sociale contacten. Uw omgeving vraagt

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis verwezen naar de afdeling kinderpsychologie. In deze folder kunt u lezen

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

A nimal A ssisted T herapy

A nimal A ssisted T herapy C l i ë n t i n f o r m a t i e A nimal A ssisted T herapy b i j o n d e r z o e k s p r o j e c t bij volwassenen met een autismespectrumstoornis bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Cliënteninformatie

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie