ASFALTKUNDE. Module 1: De Piramiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASFALTKUNDE. Module 1: De Piramiden"

Transcriptie

1 Module 1: De Piramiden

2 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

3 Politieke piramide Publiek Beleid Verkeerskundig ontwerp Wegbouwkundig ontwerp Materialen / Bouwwijzen Bouwstoffen

4 Technische piramide HOOG A B S T R A C T I E LAAG Functionele eigenschappen Constructief gedrag Aard /type bouwstoffen Gebruikerswensen Materiaalgedrag Oppervlakteeigenschappen constructief deklaag

5 Voorbeeld: veiligheid HOOG A B S T R A C T I E LAAG Functionele eigenschappen Constructief gedrag Aard /type bouwstoffen Gebruikerswensen Materiaalgedrag Oppervlakteeigenschappen

6 Voorbeeld: Geen aquaplaning HOOG A B S T R A C T I E LAAG Vlakke weg Functionele eigenschappen Geen Spoor Constructief gedrag Vormvast Hard bitumen Aard /type bouwstoffen hoekig aggregaat Gebruikerswensen Geen kruip Materiaalgedrag geen afschuiving Oppervlakteeigenschappen

7 Contractuele Piramide Eigenaar/ Opdrachtgever Belastingbetaler Asfaltverwerker Asfaltproducent Grondstofleverancier

8 Wensen gebruikers / belanghebbenden Capaciteit en beschikbaarheid van de weg Veiligheid voor de weggebruiker Comfort voor de weggebruiker Inpassing in het landschap (esthetica) Hinder voor de omgeving Grondstoffenbeleid Arbo-beleid Milieubeleid Economie

9 Functionele eisen Aan verharding en/of constructie en/of deklaag Functioneel: op de functie gericht: de wegconstructie moet een zekere prestatie leveren: Veilig Voldoende capaciteit Waterhuishouding Comfort.

10 Functionele eisen Randvoorwaarden: Hergebruik Milieu Kosten Realiseerbaar Beschikbaarheid materialen.. Randvoorwaarde: Begrenzing van uw vrijheid

11 Hiërarchie in eigenschappen Van constructie Via asfaltverharding En mengsels Naar bouwstoffen

12 Hiërarchie in eigenschappen Constructie Asfaltverharding stroef deklaag/textuur vlak vormvast / stabiel realiseerbaar renovatie / hoe? waterhuishouding minimale beïnvloeding herbruikbaar geen teer financieel haalbaar --

13 Van eisen gebruikers naar prestatie-eisen weg Niveau 1: Wens Gebruiker Capaciteit Technisch Begaanbaar Vlak Incidenteel belang Niveau 2 Randvoorwaarden realisatie Realiseerbaar Veilig Van groot belang Vanzelfsprekend

14 Prestatie-eisen asfaltverharding niveau 2 Prestatie eisen aan de asfaltverhar-ding Voldoende weerstand tegen vervorming Reversibele vervormingen beperkend (G) Irreversibele vervormingen beperkend (G) Voldoende sterk Begaanbaar (A,G) Niet scheurend (G) Prestatie eisen aan de weg- Technisch realiseerbaar Vlak Niet van belang Vanzelfsprekend Van groot belang

15 Specificaties Niveau verbinding weg(oppervlak) constructie (gedrag) materiaal (gedrag) bouwstoffen (samenstelling / gedrag) o.a. beschikbaar, veilig, comfortabel, geen hinder omgeving o.a. geluid o.a. textuur, holle ruimte, rafeling o.a. treksterkte, retained splijtsterkte, o.a. korrelvorm Training functioneel specificeren en risicomanagement 1

16 Specificaties Niveau verbinding weg(oppervlak) constructie (gedrag) materiaal (gedrag) bouwstoffen (samenstelling / gedrag) o.a. beschikbaar, veilig, comfortabel, geen hinder omgeving o.a. geluid o.a. textuur, holle ruimte, rafeling o.a. treksterkte, retained splijtsterkte, o.a. korrelvorm Training functioneel specificeren en risicomanagement 2

17 Schaden die men wil voorkomen Vanwege de weg (vervoerscapaciteit ongelukken capaciteitsverlies verlies comfort hinder omgeving Vanwege de constructie textuur (rafeling, vet etc.) vlakheid (dwars- en langsvlakheid, oneffenheden) samenhang (scheuren, lassen, gaten etc.) Training functioneel specificeren en risicomanagement 3 Inleiding

18 Schade oorzaken (die voor opdrachtgever van belang zijn, afhankelijk van wijze van specificeren.) Draagvermogenschade (scheurvorming start onder in de constructie) Samenhangschade (scheurvorming start boven in de constructie) Rafeling (steenverlies bovenste laag) Dwarsonvlakheid (spoorvorming) Textuurwijziging Training functioneel specificeren en risicomanagement 4 Inleiding

19 Schade oorzaken (die overigens voor opdrachtgever NIET van belang zijn) Spoorvorming Plastisch Viskeus Scheuren bovenin, groeiend naar beneden Materiaalverlies Scheuren onderin, groeiend naar boven Training functioneel specificeren en risicomanagement 5 Inleiding

20 Dikte ontwerp (constructie) Een asfaltverharding moet ONDER MEER zo stevig zijn dat: hij niet breekt hij niet vermoeit Training functioneel specificeren en risicomanagement 6 Dikte-ontwerp

21 Mengselontwerp Het mengsel moet onder veel meer- zo zijn dat het geen (minimale) vervorming geeft. Dat vertaalt zich in een kruipproef. Zouden andere denkbaar zijn? Training functioneel specificeren en risicomanagement 7 Dikte-ontwerp

22 Het specificeren Op welk niveau Contractvorm Specifieke project-omstandigheden? Training functioneel specificeren en risicomanagement 8 Specificeren algemeen

23 Specificeren op constructie-niveau De te voorkomen schaden zijn: materiaalverlies (waaronder rafeling): dwarsonvlakheid langsonvlakheid geluidsproductie verlies aan draagvermogen scheurgroei verlies aan comfort Een contractman hoeft niet te weten wat hij bedoelt (???), als hij maar eisen heeft. En die zijn Training functioneel specificeren en risicomanagement 9 Specificeren niveau 3

24 Van niveau 3 naar niveau 4. Van constructie naar mengsels: De eisen aan de mengsels volgen uit de eisen aan de weg. De termen materialen wordt voorbehouden aan de bouwstoffen Training functioneel specificeren en risicomanagement 10 Specificeren niveau 3 / 4

25 Functionele Eisen aan Materialen en Constructie: geen rafeling, geen watergevoeligheid geen veroudering geen scheurgroei van onderuit, stijfheid (dikte) weerstand tegen herhaalde belasting geen scheurgroei van onderuit of bovenaf, scheurtaaiheid, breuksterkte geen dwarsonvlakheid geen vervorming geen geluidsproductie geen vervuiling geen rafeling geen gladheid geen polijsten geen bloeden Training functioneel specificeren en risicomanagement 11 Specificeren niveau 4

26 Mengseleigenschappen Kruipproef: viskeuze permanente vervorming Trekproef: plastische vervorming en scheurvorming van bovenaf Cyclische buigproef: stijfheid, vermoeiing Retained indirecte trekproeven: watergevoeligheid Mengselsamenstelling: niet specificeren door opdrachtgever Training functioneel specificeren en risicomanagement 12 Specificeren niveau 4

27 Vervorming Dynamische Kruipproef EN Training functioneel specificeren en risicomanagement 13 Specificeren CEN-wise niveau 4

28 Vervormingsklasse Klasse A B C D E F G Vervormingssnelheid [μm/m/s] Mengsels < 0,1 > 0,1 en < 0,2 EME-h** Scorepave * STAB C-Fix** Kjellbase ** Restaplast ** EME-l** DAB C-Fix** GAB C-Fix** DAB 20/30 * > 0,2 en < 0,4 STAB (70%) > 0,4 en < 0,8 ** STAB(25-5%)* GOAB type * 3 OAB 0/11 OAB type 2 OAB 0/22 > 0,8 en < 1,2 STAB 45/60 GAB 45/60*** GAB(25-50%) > 1,2 en < 1,6 DAB 70/100 * DAB 45/60 ** > 1,6 en < 2, Training functioneel specificeren en risicomanagement 14 Specificeren CEN-wise niveau 4

29 Stijfheid & Vermoeiing Stijfheid: : EN Vermoeiing: : EN Training functioneel specificeren en risicomanagement 15 Specificeren CEN-wise niveau 4

30 Stijfheidsklasse Klasse A B C D E Stijfheid mix > > >5.500 > > [MPa] en en en en Mengsels EME -h* GAB C -Fix DAB C -Fix STAB C -Fi x* < EME -l STAB (70%) h GAB (70%) - h* DAB 20/30 * < GAB (70%) -l* GAB 45/60 * GAB (25-50%) * STAB (70%) -l* STAB 45/60 * STAB ( 25-50%) Kjellbase Restaplast DAB 45/60 * GAB 45/60 * Scorepave * < DAB 70/100 * OAB 70/100 * < Zandasfalt * EAB 0/8 * * Expert guessing ** Er is bovendien een klasse Z, no requirement gedefinieerd Training functioneel specificeren en risicomanagement 16 Specificeren CEN-wise niveau 4

31 Vermoeiingsklasse Klasse A B C D E F G H Vermoeiing ε 6 [microstrain] mengsels en < en < en < 160 EME-h EME-l DAB 20/30 * 115 en < 135 STAB 45/60 * DAB 45/60 * OAB-type 3 * GAB 45/60 * GAB(70%)-l * GAB(70%)-h * STAB(70%)-l STAB(70%)-h 100 en < 115 STAB(25-50%) GAB (25-50%) * DAB C-Fix STAB C-Fix * GAB C-Fix OAB type 2 * DAB 70/100 * Restaplast 85 en < 100 Scorepave * 50 en < 85 Kjellbase Training functioneel specificeren en risicomanagement 17 Specificeren CEN-wise niveau 4

32 Watergevoeligheid EN Een go/nogo proef Training functioneel specificeren en risicomanagement 18 Specificeren CEN-wise niveau 4

33 Watergevoeligheidsklasse Klasse A B Z ITSR (%) en < 90 No requirement mengsels Alle deklaagmengsels Alle overige mengsels Zandasfalt EAB 0/ Training functioneel specificeren en risicomanagement 19 Specificeren CEN-wise niveau 4

34 Nederland koos Elk mengsel binnen serie heeft een aparte route naar een CE-Markering Markering. Alleen voor de dichte mengsels (oude dab, oab,, stab,gab) zijn er twee mogelijkheden: : de functionele en de empirische route. De functionele route is besproken.. De emprische (veel lijkend op de oude Marshall-procedure) is niet de Nederlandse keus Training functioneel specificeren en risicomanagement 20 Specificeren CEN-wise niveau 4

35 DAB 0/16 vk3 volgens Keuze bouwstoffen (herkomst) Mengselsamenstelling Proefstukbereiding Testen Vermoeiing Stijfheid Waterresistentie Deformatie FPC Resultaat TT (Type Test) NB: ook o.a. holle ruimte opgeven AC-16 C A F C Specie met CE markering AC-16 C A F C Training functioneel specificeren en risicomanagement 21 Specificeren CEN-wise niveau 4

36 TT & FPC TT: Type Testing,, lees Vooronderzoek : Een toekenning van technische verwachtingen aan producties, aan de hand van een enkel product. Voor asfaltspecie: het toekennen van potentiële eigenschappen, die gerealiseerd kunnen worden als vervolgtraject (verwerking) goed is. FPC: Factory Production Control,, lees IKZ Controle, door NoBo,, dat het bedrijf goed werkt en daarmee levert wat verwacht mag worden Training functioneel specificeren en risicomanagement 22 Specificeren CEN-wise niveau 4

37 De verandering Huidig vooronderzoek t.o.v. Type Testing: Beide geven uiteindelijk een samenstelling t.b.v. productie Huidig vooronderzoek is gevoeligheidanalyse op bitumen-gehalte gehalte; Type Testing is bepalen van mechanische en fysische eigenschappen voor één gekozen samenstelling. Declaratie bij Type Testing: Producent verklaart dat de gegeven eigenschappen gehaald (kunnen) worden met de referentiesamenstelling Training functioneel specificeren en risicomanagement 23 Specificeren CEN-wise niveau 4

38 Mengselcertificaat Mengselcertificaat voor asfaltbeton EN Mengselcode :.. Nummer Certificaat:.. Handelsnaam:.. Datum opstellen van dit certificaat: Geldig tot:... Afgegeven door: Naam producent :.. Contactpersoon :.. Adres :.. Tel :.. . Mengselbereiding: Mengsel is bereid: Bedrijfsauthorisatie:..? in laboratorium van? in asfaltmenginstallatie te... Proefstukken verdicht:? in verharding:? in het laboratorium van.? via plaatverdichting? via gyrator? via Marshallhamer? anderszins:. Rapportage onderliggende metingen: A: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. B: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. C: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. Herkomst/naam bouwstoffen en hoeveelheden Bouwstof fen Ingewogen hoeveelheid [% m/m] Aggregaat A:. B:. C:. A:. B:. C:. Hergebruikt asfalt Code: Code: Code: Zand A:. B:. C:.... A:. B:. C:. Vulstof A:. B:. A:. B:. Eigen stof.. Bitumen type.. Toevoegingen A:. B:. A:. B: Training functioneel specificeren en risicomanagement 24 Specificeren CEN-wise niveau 4

39 Mengselcertificaat Referentiesamenstelling Door zeef samenstelling [% m/m] 1,4 D D D/2 2 mm 63 μm Bitumen in Additieven Algemene Eigenschappen Eigenschap Volgens Resultaat Holle ruimte (HR) EN / 8 Min:.. % Max:.. % Omhulling en homogeniteit Materiaal uit de mixer is homogeen en het aggregaat is volledig omhuld me t bitumen. Er zijn geen klonters van fijn aggregaat. J / N Watergevoeligheid EN % (ITSR) zie en 23 Vuurbestendigheid EN Voldaan zonder test Brandstof resistentie EN ?) n.v.t.?). % Dooizout resistentie EN ?) n.v.t.?). % Mengtemperatuur EN o C Functionele eigenschappen Eigenschap Volgens Resultaat Stijfheid 4-puntsbuigproef EN MPa (20 o C en 8 Hz) Vervorming Triaxiaalproef. μm/m/s EN B Vermoeiing 4-puntsbuigproef EN μm/m De functionele codering van het mengsel is: Stijfheid:.. Vervormingsweerstand:.. Vermoeiing:.. Strippingweers tand:.. Hierbij verklaart ondergetekende dat dit certificaat naar waarheid en volledigheid is ingevuld Training functioneel specificeren en risicomanagement 25 Naam: Handtekening Datum: Specificeren CEN-wise niveau 4

40 Functionele specs Voorbeeld van functioneel specificeren van mengsels - voor een asfaltbeton: AC 16 EBDC, E is een klasse stijfheid B is een klasse vermoeiing D is een klasse vervorming C is een klasse watergevoeligheid - voor een zeer open asfaltbeton PA 11 met een soortgelijke code Training functioneel specificeren en risicomanagement 26 Specificeren CEN-wise niveau 4

41 Module 2: Mengselopbouw

42 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

43 Terminologie Steen: Zand: Vulstof: groter dan 2 mm tussenmaat kleiner dan 63 μm Toevallige keuze van grenzen Korrelskelet zandskelet steenskelet

44 Lastspreiding door skelet Uniform / discontinue, korrelafmeting onafhankelijk

45 Steenskelet Discontinue

46 Zandskelet

47 Ondervuld mengsel

48 Gevuld mengsel

49 Overvuld mengsel voor belasten

50 Overvuld mengsel na belasten

51 Volumetrie Zandskelet HR Steen HR HR OP Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Waar zit de holle ruimte?

52 0 ASFALTKUNDE Mengsels zand-vulstof [% m/m] : vulstof HR m In mengsel: 37 % zand 7% vulstof HR m zand : In mengsel 37% zand en 7% vulstof; 7/44=16%

53 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet Nederlandse asfaltmengsels gevuld overvuld steenskelet SMA ZOAB mastiek asfalt OAB DAB StAB GAB overvulde mastiek gevuld ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

54 Nederlandse asfaltmengsels Reken eens uit: het massa percentage bitumen in de mastiek en het volume van de mastiek in het mengsel

55 Volumetrie OAB 0/16 type 3 Op zeef % [m/m] C16 - C C 8 - C mm μm 94.0 Bitumen 'op' 5.4 Totaal Bouwstof Hoeveelheid [% m/m] Hoeveelheid [liter] Hoeveelheid [% v/v] Steen Zand Vulstof Bitumen 'in' Totaal mastiek Massa bitumen in mastiek: 5.1/36.4= 14% (m/m) Volume mastiek in mengsel ( )= 41.6 % (v/v)

56 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet duurzaamheid afh. van dikte mastiekhuid Duurzaamheid overvuld steenskelet zeer duurzaam overvulde mastiek niet duurzaam duurzaamheid afh. van % HR ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

57 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet HR= openingen in steenskelet, weinig grote poriën Grootte Holle Ruimte overvuld steenskelet HR= rest HR in mastiek, weinig kleine poriën overvulde mastiek HR door hele skelet, poriën met var. grootte HR= porositeit mastiek, veel kleine poriën ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

58 28 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ASFALTKUNDE Stabiliteit overvuld steenskelet stabiliteit door steenskelet instabiele mengsels overvulde mastiek stabiliteit door mastiek en steen skelet ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

59 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ongevoelig Vervormingsgevoeligheid overvuld steenskelet afhankelijk van vullingsgraad mastiek overvulde mastiek gevoeliger minder gevoelig ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

60 28 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ASFALTKUNDE Iso-vermoeiingslijnen overvuld steenskelet betere vermoeiing overvulde mastiek mindere vermoeiing Volume mastiek ondervulde mastiek

61 Steenskelet: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door steenmaat Volumetrie: enkele voorbeelden ASFALTKUNDE N.B.: niet alle mengsels zijn ook te maken! de maat van de blokken is indicatief Zandskelet: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door zandmaat HR HR HR Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel HR HR HR OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Vulstofskelet I: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door vulstof (Steen steunt stabiliteit) HR HR 2 mm 63 μm HR OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Vulstofskelet II: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door vulstof (Zand steunt stabiliteit) HR HR 2 mm 63 μm HR OP OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel Multiple skelet: Poriengrootte bepaald door vulstof. Stabilitiet door alle aggregaten. HR 2 mm 63 μm HR HR Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel Vragen: Hoe hangt de weerstand tegen veroudering samen met de mengselsamenstelling? En de vermoeiingslevensduur? Welke mengsels zijn kritisch voor permanente vervorming? Welke zijn vloeistofdicht? Hoeveel bitumen kan er in een multiple skelet? En in een vulstof skelet?

62 Module 3: Mechanica van de verharding

63 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

64 Voet- en fietspaden Bedrijfsverhardingen Opslagterreinen ASFALTKUNDE Type verhardingen Startbanen Brugdekken Asfaltverhardingen Wegen van derde orde AGV-banen Skeelerpaden Wegen van tweede orde Parkeerdaken Wegen van eerste orde

65 Mechanica Mechanica vraagt: constructie belasting materiaal Mechanica van de verharding: weg wiellast asfalt / fundering

66 Horizontaal (schuif) ASFALTKUNDE Constructie in breedte en diepte Verticaal Mengselontwerp Vervorming band Zijwind Afschot Remmen Verhardingsontwerp Gewicht

67 Contactspanning band/wegdek spanning vorm contactoppervlak: cirkel onder wiel verticaal schuifspanning x-richting

68 2.0 MPA ASFALTKUNDE Wiellast-verticale spanning zz voorzijde σ zz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

69 0.4 MPA ASFALTKUNDE Wiellast-schuifspanningen yz voorzijde τ yz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

70 Wiellast-schuifspanningen xz 0.4 MPA voorzijde τ xz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

71 Wiellast-schuifspanningen yz Schuifspanningen yz Veroorzaken schuifspanningen door rubber

72 Eenvoudig, maar reëel model Lege band Volle band Let op: banden zijn gewapend

73 Radiale schuifspanningen onder wiel Outward shear Inward shear

74 Horizontale spanning ASFALTKUNDE Ontwerp + = mengselontwerp Verticale spanning = verhardingsen mengselontwerp

75 Spanningen trekspanningen drukspanningen

76 Buigspanningen drukspanningen trekspanningen

77 Schadeplaatsen Waar in de constructie treedt schade op?

78 Maximale horizontale spanning: waarbij: ASFALTKUNDE Buiging balk (spanning) σ max = M / W M: buigend moment (de last) W: weerstandsmoment van de balk W = b h 2 / 6 De spanning is dus omgekeerd evenredig met het kwadraat van de hoogte.

79 Buiging balk (zakking) De zakking in het midden van een overspanning is: w = P L 3 / ( 48 E I ) waarbij: P: de last L: de overspanning E: de elasticiteitsmodulus I: het traagheidsmoment van de balk I = b h 3 / 12 Dus: w P / ( E h 3 )

80 asfalt fundering ondergrond Rekenen: Eigenlijk via meerlagen We doen het via vertaalslagen (derde macht)

81 Boussinesq ASFALTKUNDE Lastspreiding a a α z σ z σ z =P*(1-sin 3 α) σ x u z =P/E*(a 2 +z 2 ) 1/2 [2(1-ν 2 )-(1-ν-2ν 2 )sin α -(1+ν)sin 2 α]

82 Lastspreiding Verticale kracht (belasting) F blijft gelijk Spanning = kracht per oppervlakte σ=f/a Volgens Boussinesq σ z =P*(1-sin 3 α) met P=F/π a 2 Verandert het oppervlak A dus als A(α)=a 2 /(1-sin 3 α) = a 2 /[1- z 3 /(a 2 +z 2 ) 3/2 ] Voor hele grote dieptes: A= a 2 /(1-1) = oneindig, en dus spanning nul!

83 Lastspreiding Boussinesq Diepte [mm] 0 Spanning [MPa] -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0, σ z σ x 1200

84 Lastspreiding Laagequivalentie volgens Odemark h e = f 1 3 E 1 * h1 * E 2 f is 1.0 voor eerste scheidingsvlak 0.9 voor twee lagensysteem 0.8 voor meer lagensysteem

85 Lastspreiding Laag equivalentie volgens Odemark Verharding Equivalente lagen E [MPa] h [mm] E e [MPa] h e [mm] Asfalt Granulaat Zand Ondergrond 40 oneindig 40 oneindig

86 Lastspreiding E in MPa Werkelijke Constructie Boussinesq s constructie E = 40 MPa Asfalt Fundering Zand Ondergrond σ z =P*(1-sin 3 α)

87 Lastspreiding: buiging en afschuiving Lastspreiding is inderdaad buiging en afschuiving

88 Een verhardingsconstructie E MPa ν Snelheid Belasting Verharding Fundering Fundering Ondergrond

89 0.2 ASFALTKUNDE Gemeten en Berekend Longitudinale rek [mm/m] VEROAD LINTRACK Positie van het wiel [mm] Time trace; 23 ºC; 20 km/uur

90 Gemeten en Berekend Transversale rek [mm/m] 0.2 VEROAD LINTRACK Positie van het wiel [mm] Time trace; 23 ºC; 20 km/uur

91 Gemeten en Berekend Elastische longitudinale en transversale rek 0,12 0,09 0,06 0, Positie van het wiel -0,03

92 Rek onderin asfaltlaag Rek [mm/m] exx eyy ezz Afstand tot wiel [mm] Foto, z=160 mm, y=0 mm, v=19 m/s

93 Spanning aan oppervlak Spanning [MPa] 0.4 Sxx Syy Szz Afstand tot wiel [mm] -0.8 Foto, z=0, v=1.9 m/s, y=75 mm

94 Invloed van slip Hoe worden de rekken beïnvloed als er een glij-laag in de asfaltverharding zit?

95 Rek ε yy ASFALTKUNDE Invloed van slip Diepte 60 / 5 / 100 geen onthechting 100 / 5 / / 5 / 130 ε yy, y=0, totale dikte 165 mm, op fundering en zand

96 Sxx bij onthechting Spanning [MPa] diepte [mm] 60 / 5 / / 5 / 60 geen onthechting 30 / 5 / 130

97 DWW-RWS Wegontwerp (dikte) Dubbele wiellast bovenaanzicht asfalt fundering ondergrond

98 Enige opmerkingen: Het dikteontwerp is gebaseerd op vermoeiing Het veronderstelt voldoende lastspreiding door asfaltlaag om secundaire spoorvorming te voorkomen Primaire spoorvorming geen deel van wegontwerp

99 Betekenis van SAL 100 In elastische geval zijn spanning en rek evenredig met de last. Waarom dan een 4 e macht-relatie? Het kan niet goed zijn!

100 Module 4: Mechanica van het mengsel

101 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel.

102 Schade-mechanismen -- Vermoeiing en Healing -- Spoorvorming --- Visceus --- Plastisch -- Scheur(door)groei -- Rafeling -- Stroefheidsverlies

103 Stijfheid

104 Mechanische parameters Stijfheid of Elasticiteitsmodulus: E Poissongetal: ν Weerstand tegen axiale vervorming Glij- of Schuifmodulus: G Bulkmodulus: K Verhouding verbreding bij verkorting Weerstand tegen vormverandering Weerstand tegen volumeverandering

105 Model E 1 ASFALTKUNDE Stijfheid Respons 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Tijd [s] lastpuls E 1 η 2 E 2 E 2 en η 2 η 1 η 1 totaal

106 E1 h1 h2/e2 TOTAAL spanning

107 Fase verschil ASFALTKUNDE Fasehoek Spanning Rek Tijd T=1/f

108 Modulus E [MPa] ASFALTKUNDE Frequentie-afhankelijkheid Burgers model Fasehoek [graden] Frequentie (Hz) ν [-]:

109 Stijfheidsmeting Frame Proefstuk Vijzel Voetplaat Verplaatsingsopnemer

110 Vermoeiing en Healing

111 Vermoeiing en Healing Stijfheidsmodulus Drie fasen: 1: Initiatie 2: Scheurgroei 3: Scheurdoorslag Lastherhalingen

112 Vermoeiing Co-r-relatie volgens Wöhler: N f = k 1 ε k 2 Log ε º k 2 º k 1 Log N f

113 Invloed van bouwstoffen & samenstelling Variant mengsel Mengsel Stijfheid Vermoeiing [MPa] [10 6 ] Structurele levensduur t.g.v. t.g.v. Resultaat Stijfheid Vermoeiing PI T R&K [ 0 C] % (v/v) bit % (v/v)aggr Gebaseerd op nomogrammen

114 Vermoeiing en Healing Healing is de zelfherstelling Afhankelijk van: -- Viscositeit -- Filmdikte -- Contactvlakken H = N rust / N cont Temperatuur Intrinsieke viscositeit Fysische chemie

115 Principe Wegontwerp log (ε) Belastingslijn N f Temp. Asfalt log (S mix ) Temp.

116 asfalt fundering ondergrond

117 Normeren rek Trekrek [mm/m] 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0, Afstand tot midden wiel [mm] Transversale rek onderin asfalt

118 Normeren rek Trekrek [mm/m] 0,20 0,16 0,12??? 0,08 0,04 0, Afstand tot midden wiel [mm]

119 Energie-dissipatie 0.12 Rek ε xx Spanning σ xx

120 Energie-dissipatie Per cyclus: W dis = π ε 2 S mix sin ϕ Tot einde levensduur: N f W f = N f * W dis / ψ van Dijk: W f = A N f z Combineren: N f = ψ A π S mix sin ϕ { } 1/(1-z) ε 2/(1-z) Vergelijk Wöhler: N f = k 1 ε k 2

121 Scheuren bij kou

122 Effecten van temperatuur Spanning [MPa] 4 Sterkte Beschikbare mechanische sterkte 2 Breuktemperatuur Temp. spanning Temperatuur [ 0 C] dt/dt = C/uur

123 Dynamische Kruipproef

124 Permanente vervorming Axiale vervorming [-] Lastwisselingen [-]

125 Frame Drukplaat Proefstuk Steunspanning Vijzel Drukplaat Verplaatsingsopnemer

126 Spoordiepte [mm] Afstand tot hart van wielspoor [mm] Diepte: z=0, 40, 80, 120 mm

127 Scheurgroei

128 Scheurgroei modes Mode I Trek Mode II Schuif Mode III Wringing

129 Scheurgroei door trek

130 Scheurgroei door schuif

131 Scheurgroei De toename van de lengte van een scheur, per lastherhaling, is gelijk aan een materiaal-parameter en de spanning aan de top van de scheur, waarbij die spanning zwaar meetelt Dat is korter...

132 Wet van Paris: ASFALTKUNDE Scheurgroei c N = A P Materiaal parameters A P en n moeten eigenlijk gemeten worden. Echter, bij benadering: waarbij A P En helaas: q < 0 Relatie voor mode I K 1 1 A P = d a σ (2Γ) Log( ) = p + q n Dus als K=2 dan A P zo klein mogelijk n b n 1 S c n mix

133 Trekproef OAB PMB 40 C Kracht [100N] Treksnelheid [mm/s] Verplaatsing [mm]

134 Falen door afschuiven

135 Faallijn / afschuifvlak normaalspanning schuifspanning schuifspanning normaalspanning

136 Verlijmd schuurpapier schuifspanning schuifspanning normaalspanning normaalspanning Bitumen heeft effect als normaalspanning

137 Afschuifvlak???? σ 1 normaalspanning schuifspanning σ 3 σ 3 σ 1 σ 3 σ 1

138 Mohr-Coulomb grafiek Schuifspanning Faallijn Cohesie Hoek van inwendige wrijving Treksterkte σ3 σ3 σ1 σ1,f Normaalspanning

139 Mohr-Coulomb Schuifspanningen σ 1 σ 1 Faallijn ϕ σ 3 σ 3 c σ 1 σ 3 σ 1 σ 1 σ 1,f ε Normaalspanningen

140 Directe Trekproef Frame Proefstuk Vijzel Verplaatsingsopnemer Voetplaat

141 Mohr-Coulomb, factor F Schuifspanningen Faallijn F = 1.5 F = 2 F = 4 σ 3 σ 1 Normaalspanningen

142 Spanning [MPa] -0,5 0, ,5 1,0 Asfalt, E=5000 MPa, ν=0,25 Granulaat fundering, E=450 MPa, ν=0, Diepte [mm] σ hor. [MPa] σ vert. [MPa] σ eig. (hor&vert) [MPa] Zand, E=100 MPa, ν=0,35 op Veen, E=45 MPa, ν=0,25

143 spanning [MPa] en σ 1 / σ 1,f [-] 0,0 1,0 2,0 3,0 0 C=1.0 MPa C=0.3 MPa Asfalt, C=? MPa, φ=45 degr Granulaat fundering, C=0.08 MPa, φ=50 degr Zand, C=0.005 MPa, φ=43 degr 1000 diepte [mm]

144 Behandelde schademechanismen Vermoeiing en Healing Viskeuze vervorming Scheurdoorgroei Plastische vervorming Hoe hangen ze samen?

145 Verbeter een mengsel/constructie Doel: Doorzicht verwerven in complexe samenhangen Hoe wordt een mengsel verbeterd in een bepaalde eigenschap? Via welke (mechanische) parameter? Hoe sturen componenten die parameter aan. Kunt u de invloed ranken?

146 Verbeter een mengsel/constructie Eigenschap Mechanische parameter Mechanische parameter component component variatie variatie variatie variatie variatie

147 Verbeter een mengsel/constructie Stijver / draagvermogen stijfheid dikkere laag bitumen interactie aggregaat harder minder modificeren meer hoekiger (?) Graag een beetje verdelen

148

149 Frequentie-afhankelijkheid Huet Sayegh model E a E p η a, k a η b, h b

150 Stiffness [MPa] ASFALTKUNDE Frequentie-afhankelijkheid Huet Sayegh model PhaseAngle[ o ] , , Freq [Hz] Poissons ratio [-] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 h a =202; h b =515, k a =0.27; h b =0.75; E p =43, E a =32957

151 Module 5: Mengselontwerp methoden

152 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

153 Ontwerp Belastingsgebied Weerstandsgebied Mengselontwerp Eisen Wegontwerp

154 Ontwerp Overdimensionering Onderdimensionering

155 Onderdimensionering temperatuurscheurvorming reflectiescheurvorming rafeling spoorvorming??????????????????

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden Inhoudsopgave Inhoudsopgave Verantwoording Voorwoord Module 1: De piramiden Module 2: Mengselopbouw Module 3: Mechanica van de verharding Module 4: Mechanica van mengsels Module 5: Mengselontwerpmethoden

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 W-DWW-98034 Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 ' Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat Postbus 5044, 2600 GA Delft 1 KOAC WMD,

Nadere informatie

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak

De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak De aanleg van EME binnen Europa, vereist een gepaste klimaat aanpak Tine Tanghe Hilde Soenen Nynas Belgium AB, Product Technology Belgium Samenvatting In de loop der jaren heeft de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan Nieuwe asfaltnormen en CE ir. Jan van der Zwan Inhoud Achtergronden CE Rol van CE in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving Rol van CE en kwaliteitsborging in contracten Het lastige spel.

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten

11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten 11 Aanvulling hoofdstuk 11 Bitumen en bitumineuze producten 11.1 Bitumen 11.2 Asfalt en ZOAB 11.1 Bitumen Bij paragraaf 11.1 in het boek. Figuur A11.1 geeft de benamingen van bindmiddelen en mengsels.

Nadere informatie

Hergebruik van asfalt

Hergebruik van asfalt Hergebruik van asfalt Ervaringen Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen afd. GPO Inhoud Inleiding, begrippen en historie Hoeveel hergebruik mag? Uitgevoerde onderzoeken Mechanische karakterisering

Nadere informatie

Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen

Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen Beïnvloedt het verouderingsproces de vermoeiing en het healing gedrag van bitumineuze asfaltmortels? Wim Van den bergh Artesis Hogeschool Antwerpen displacement [rad] and torque [Nm] Ter inleiding Doctoraatsonderzoek:

Nadere informatie

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Bindmiddelen: Voorspellend vermogen of gerelateerd aan asfalt eigenschappen? Bindmiddel Toevoeging aan asfalt

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman Provincie Overijssel Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud Rien Huurman Low Emmission 2 Asphalt Pavement LE 2 AP Achtergrond - Reconstructie markt - Footprint - Grondstoffen - Geluid -

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 123 HOOFDSTUK 4 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 124 4.1 Inleiding: In de weg- en spoorwegbouw wordt een grote diversiteit aan materialen toegepast zoals: klei zand gebroken ongebonden

Nadere informatie

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2 Electro Ovenslakken (EOS) Ervaringen en toepassingen in Nederland Jos Put Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Dia 2 JP Infra Advies

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

Laboratoriumbeproevingen bitumen

Laboratoriumbeproevingen bitumen Laboratoriumbeproevingen bitumen Chemische analyse Dunne laag chromatografie De exacte chemische samenstelling van een bitumen is moeilijk te bepalen. De chemische samenstelling van een bitumen wordt in

Nadere informatie

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumenstabilisatie Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumen - sproeiers (nozzles), water + lucht (5 bar) samen met hete bitumen (180 C) - ontstaan dampexplosie schuimen bitumen

Nadere informatie

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels Bert Gaarkeuken DIBEC Materiaalkunde Jan van de Water DIBEC Materiaalkunde Samenvatting Gap-graded mengsels worden

Nadere informatie

Asfaltproductie bij lage temperaturen

Asfaltproductie bij lage temperaturen Asfalt en bitumendag Asfaltproductie bij lage temperaturen Ing. Tine Tanghe (R. Renaudeau) 20 november 2008 DEFINITIES Temperatuur > 140 C 110-130 C 80 95 C 25 60 C ENGELS HOT WARM SEMI - WARM COLD NEDERLANDS

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Efficiënt functioneel asfaltonderzoek de rol van het bitumen

Efficiënt functioneel asfaltonderzoek de rol van het bitumen Efficiënt functioneel asfaltonderzoek de rol van het bitumen ir. R.C. van Rooijen Ooms Nederland Holding bv dr. ir. A.H. de Bondt Ooms Nederland Holding bv Samenvatting De functionele asfaltproeven die

Nadere informatie

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA)

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) A.S. Wierda Rijkswaterstaat Noord-Nederland VIV Materiaaltechnologie te Leeuwarden W.J. Wit Asfalt Kennis Centrum te

Nadere informatie

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB M.S. Sule J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd

Nadere informatie

Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp

Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp Wanneer deugt een wegfundering? Technologendagen 2015 Christ van Gurp Wanneer deugt een wegfundering? Voor steenmengsel conform Standaard RAW Bepalingen zijn twee testmethoden belangrijk bepaling verdichtingsgraad

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4 Plasticiteit Hoofdstuk 6 B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde Structuur van de lessen 1-4 Algemene introductie in de wereld van de materialen Les 1 materialen ontwerp materialen en milieu Elastische

Nadere informatie

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek?

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Bert Peeters M+P Het USW project innovatieproject van Rijkswaterstaat doel: 10 db(a) geluidreductie (C initieel ) 7 jaar civieltechnische levensduur fase 1: proefplaten

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

Tentamens 2,5% Beton

Tentamens 2,5% Beton Tentamens Beton is beter bestand tegen erosie bij lage WCF Beton is beter bestand tegen erosie bij laag cementgehalte Vorst wordt beperkt door gebruik van lage WCF en luchtbelvormer Betonsterkte wordt

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

SilentRoads. Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016

SilentRoads. Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016 SilentRoads Hoe maak je een geluidsarm wegdek met voldoende levensduur? Rien Huurman, Sterrebeek, 12-04-2016 Introductie - ZOAB: Zeer Open Asfalt Beton, - Eerste vakken in 1973, - Grootschalige vanaf begin

Nadere informatie

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV

EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS. Nynas NV 1 EME: EEN MENGSEL MET POTENTIEEL. Ing. TINE TANGHE DERK GOOS Nynas NV In België heeft de succesvolle toepassing van EME in de proefvakken op de E19 nabij Kontich in 2006 geleid tot de opname van dit type

Nadere informatie

Europese regelgeving asfalt Op weg naar 2007/8. Leverancier grondstoffen (bitumen, aggregaten met CE-markering)

Europese regelgeving asfalt Op weg naar 2007/8. Leverancier grondstoffen (bitumen, aggregaten met CE-markering) CE markering Europese regelgeving asfalt Op weg naar 2007/8 Opdrachtgever; vraagspecificatie Aannemer; - accepteert vraagspecificatie - vertaalt naar productspecificatie Asfaltproducent Leverancier grondstoffen

Nadere informatie

REGENIS BITUMEN VOOR HERGEBRUIK

REGENIS BITUMEN VOOR HERGEBRUIK H et opnieuw gebruiken van oud asfalt is vandaag de dag een welbekende techniek voor het onderhouden en aanleggen van wegen. Naast een economische keuze, toegepaste materialen en toenemende bewustwording

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN

HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 225 HOOFDSTUK 7 ASFALTVERHARDINGEN 226 7.1 Inleiding: Flexibele verhardingen zijn verhardingen die bestaan uit een asfaltconstructie welke meestal ligt op een fundering van ongebonden materiaal. Soms worden

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN

BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN BEREKENING SCHEURKANSEN VOOR VERHARDENDE BETONNEN ELEMENTEN MSc. H.W.M. van der Ham Dr. E.A.B. Koenders Prof. Dr. K. van Breugel DIANA Ontwikkelings Verening Technische lezingen 31 oktober 26 Presenting

Nadere informatie

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Elk brugdektype een eigen toplaag

Nadere informatie

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 licentiehouder: gemeente Kampen Projectnummer Project Initialen Datum Beoordelingspunt Weg Woningen Beltweg

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN

NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN 1 NIEUWE MENGSELONTWERPEN VOOR DUNNE PROFILEERLAGEN ONDER SCHEURREMMENDE TUSSENLAAGSYSTEMEN Dr. ir. Joëlle DE VISSCHER, Dr. Ann VANELSTRAETE Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Deze bijdrage handelt over

Nadere informatie

Vernieuwing CROW publicatie 210

Vernieuwing CROW publicatie 210 Vernieuwing CROW publicatie 210 Technologendagen 2016 Peter van der Bruggen Reden Zeer veel vragen aan CROW over allerlei zaken Niet alles duidelijk beschreven Publicatie bevatte geen duidelijke proefbeschrijvingen

Nadere informatie

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv

LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv LEAB, duurzaam asfalt produceren bij lagere temperaturen Maarten Jacobs en Rémy van den Beemt, BAM Wegen bv Introductie Klimaat en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheden. Hoewel asfalt een

Nadere informatie

Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol

Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol Pol.coudeville@khbo.be Voorwaarden 2/25 De klassieke Constructiematerialen 3/25 De opbouw van WATER Het inzetten van

Nadere informatie

CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas)

CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas) CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas) Literatuur http://www.vbk.citg.tudelft.nl Road Engineering Lectures Lecture notes College Windesheim (notes from Molenaar and Houben) Lecture Notes CT3041

Nadere informatie

Asfalt. door Lilian Vermeer, wetenschapsjournalist

Asfalt. door Lilian Vermeer, wetenschapsjournalist 188 1 Asfalt door Lilian Vermeer, wetenschapsjournalist Deze Chemische Feitelijkheid is geschreven in samenwerking met de heer Willem Vonk, Department Manager Road and Roofing/Bitumod, Kraton Polymers

Nadere informatie

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Mengsel ontwerp SMA Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA M.F.C. van de Ven TU Delft A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Samenvatting De werkgroep Mengselontwerp steenmastiekasfalt heeft,

Nadere informatie

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk In plant mengtechnieken Henk de Vrieze Mobibulk MOBIBULK Mengtechniek MMT Presenteert: de KMA 220 De hoogwaardige menginstallatie die naar de bouwplaats komt! aanvoer loskoppellen en opstellen uitklappen

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Overloopdijk Ellewoutsdijk

Overloopdijk Ellewoutsdijk 7-06-133-8 Besteksbepalingen Open Steenasfalt Overloopdijk Ellewoutsdijk Juli 2006 ir. M.F.e. van de Ven 11111l1li111111111111111111111111111111111111111111111111111!, 010848 2006 PZDT-R-06328 best -/OudfBesteksbepalingen

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Leerstoel Productietechniek Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Module 2 Onterpen van een constructie 20 december 2013, 15.45-17.30 uur AANWIJZINGEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 84 O-RINGEN UITGAVE: 07/2005 Index DEEL I - ALGEMENE VOORWAARDEN...3 1. UITZICHT...3 2. AFMETINGEN - TOEGESTANE AFWIJKINGEN...3 3.

Nadere informatie

Vermoeiing. Vermoeiing. Vermoeiing. Vermoeiing. Typische kenmerken van een vermoeiingsbreuk

Vermoeiing. Vermoeiing. Vermoeiing. Vermoeiing. Typische kenmerken van een vermoeiingsbreuk Het eerste straalverkeersvliegtuig is de mooie gestroomlijnde Engelse De Havilland Comet.Die vliegt voor het eerst in 195. Snel en (voor de passagiers) stil. Al heel snel gebeuren er enkele ongelukken.

Nadere informatie

ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË

ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË 1/8 ASFALT MET VERHOOGDE STIJFHEID (AVS) OP DE PROEFBANK IN BELGIË ir. CLAUDE DE BACKER, dr. ir. JOËLLE DE VISSCHER, LIEVE GLORIE, dr. ANN VANELSTRAETE, dr. STEFAN VANSTEENKISTE, dr.ir. JOHAN MAECK, dr.

Nadere informatie

Asfalt Onderhoudstechnieken. voorkomen is beter dan genezen

Asfalt Onderhoudstechnieken. voorkomen is beter dan genezen Asfalt Onderhoudstechnieken voorkomen is beter dan genezen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Huize Vredenoord Straatweg 68 3621 BR Breukelen Correspondentie: Postbus 68 3620 AB Breukelen

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen

Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen Laboratorium- en in-situ veroudering van polymeer gemodificeerd bitumen F. Sanches Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde D. van Vliet Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Postbus 68 3620 AB Breukelen Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen T (0346) 26 26 44 F (0346) 26 35 05 E info@vbwasfalt.nl I www.vbwasfalt.org Inhoud

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

Beton. HST 8 verharding.

Beton. HST 8 verharding. HST 8. 1. Wat is het verschil tussen bindingstijd en verhardingstijd van beton? Bindingstijd: de tijd die nodig is om de boel te binden (dat alles aan elkaar hecht en dat het nog verwerkbaar is). Verhardingstijd:

Nadere informatie

Solid Mechanics (4MB00) Toets 2 versie 1

Solid Mechanics (4MB00) Toets 2 versie 1 Solid Mechanics (4MB00) Toets 2 versie 1 Faculteit : Werktuigbouwkunde Datum : 1 april 2015 Tijd : 13.45-15.30 uur Locatie : Matrix Atelier Deze toets bestaat uit 3 opgaven. De opgaven moeten worden gemaakt

Nadere informatie

DARK CLOUD. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie

DARK CLOUD. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Eigenschappen Grijze graniet Slijtvast Hard Uniforme kleur Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten Antislip maar toch

Nadere informatie

Steenslag 3 te hoog gegrepen?

Steenslag 3 te hoog gegrepen? Steenslag 3 te hoog gegrepen? G. Gaarkeuken KOAC NPC BV J. Groenendijk KOAC NPC BV W. Gerritsen KOAC NPC BV G.J. Geertjes NVLB Samenvatting Na onverwacht snel stroefheidverlies op een aantal ZOAB-wegvakken

Nadere informatie

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel.

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel. Gekleurde fietspaden Technische aspecten ir. Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 1 Wat bekijken we deze avond? Bestanddelen Mengsels Eigenschappen performantie Financieel Conclusies

Nadere informatie

Steen 2. college Utrecht oktober 2009 HKU

Steen 2. college Utrecht oktober 2009 HKU Steen 2 college Utrecht oktober 2009 HKU Vandaag: Steen Afwerkingen en bewerkingen van steen Steensoorten granieten travertin Sommige breccia s Nieuwe marmersoorten Oude marmersoorten Classificatie, uitgaande

Nadere informatie

AVS met Nypave FX 15. Tine Tanghe, Nynas NV NCCA

AVS met Nypave FX 15. Tine Tanghe, Nynas NV NCCA AVS met Nypave FX 15 Tine Tanghe, Nynas NV NCCA AVS in BELGIE Geschiedenis 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2010 Start IWT project OCW MOW SPW Labo studies Uitvoering proefvakken E19 Kontich AVS werven in

Nadere informatie

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv

Euromax een extreem zwaarbelaste verharding. Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Euromax een extreem zwaarbelaste verharding Arian de Bondt Ooms Avenhorn Groep bv Overzicht presentatie inleiding type contract / eisen verkeersbelasting ontwerp verhardingsconstructies uitvoering kwaliteitsbeoordeling

Nadere informatie

Mengeling van gele, grijze en bruine kleurnuanceringen

Mengeling van gele, grijze en bruine kleurnuanceringen Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Opritten Eigenschappen Buitengewoon duurzame Indische zandsteen. Uitzonderlijke hard Natuurlijke gekloven oppervlak Kegelvormige gekloven

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw

De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw ir. W.T. van Bijsterveld Ooms Nederland Holding bv dr.ir. A.H. de Bondt Ooms Nederland Holding bv Samenvatting Eindige elementenanalyses

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Rien Huurman TU-Delft

Ontwikkelingen. Rien Huurman TU-Delft Ontwikkelingen Rien Huurman TU-Delft Wegenbouw Lineair enkeldisciplinair Cyclisch multidisciplinair Performance based We lopen voor Conclusies Wegenbouw: Lineair enkeldisciplinair Aanleg Onderhoud Sloop

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken

Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken Aged-Bitumen Bound Base Concept: Evaluatie proefvakken P. De Proost, W. Van den Bergh Hogeschool Antwerpen Samenvatting ab³ staat voor Aged Bitumen Bound Base. Het betreft een bitumineus materiaal opgebouwd

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur 1 RONDDRAAIENDE MASSA 5pt Een massa zit aan een uiteinde van een touw. De massa ligt op een wrijvingloos oppervlak waar het

Nadere informatie

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand:

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand: Lespakket wrijving Inleiding Wrijving is een natuurkundig begrip dat de weerstandskracht aanduidt, die ontstaat als twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nadere informatie

Wegen met lange levensduur

Wegen met lange levensduur Water bergen in de weg, hoe kan dat? Waterberging in de weg met het Aquaflow systeem is voor waterberging en voor waterzuivering een goede optie. Is dat civiel technisch ook zo? Ja, want Aquaflow is uitgebreid

Nadere informatie

DURABELLA DURABELLA. Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE. Naadloze Terrazzo

DURABELLA DURABELLA. Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE. Naadloze Terrazzo Specificaties Durabella Durabella WM Durabella STONE DURABELLA Naadloze Terrazzo Samenstelling: DURABELLA Terrazzo bestaat uit diverse componenten op basis van speciale krimpvrije bindmiddelen en diverse

Nadere informatie

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012 DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Mulo III kandidaten maken item 1 t/m 30 Mulo IV kandidaten maken item 1 t/m 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1)

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE OPNEMEN EN OPVOLGEN

Nadere informatie

Spoorvorming op het spoor?

Spoorvorming op het spoor? Spoorvorming op het spoor? Dr. Ir. S. Erkens RWS-DVS Dr.E.D. Schoen TNO Industrie en Techniek Universiteit van Antwerpen Dr. P.C. Hopman KOAC-NPC Samenvatting Om na te gaan of toepassing van de functionele

Nadere informatie

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A.

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A. Grootheden en eenheden Kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen Een kwalitatieve waarneming is wanneer je meet zonder bijvoorbeeld een meetlat. Je ziet dat een paard hoger is dan een muis. Een kwantitatieve

Nadere informatie