ASFALTKUNDE. Module 1: De Piramiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASFALTKUNDE. Module 1: De Piramiden"

Transcriptie

1 Module 1: De Piramiden

2 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

3 Politieke piramide Publiek Beleid Verkeerskundig ontwerp Wegbouwkundig ontwerp Materialen / Bouwwijzen Bouwstoffen

4 Technische piramide HOOG A B S T R A C T I E LAAG Functionele eigenschappen Constructief gedrag Aard /type bouwstoffen Gebruikerswensen Materiaalgedrag Oppervlakteeigenschappen constructief deklaag

5 Voorbeeld: veiligheid HOOG A B S T R A C T I E LAAG Functionele eigenschappen Constructief gedrag Aard /type bouwstoffen Gebruikerswensen Materiaalgedrag Oppervlakteeigenschappen

6 Voorbeeld: Geen aquaplaning HOOG A B S T R A C T I E LAAG Vlakke weg Functionele eigenschappen Geen Spoor Constructief gedrag Vormvast Hard bitumen Aard /type bouwstoffen hoekig aggregaat Gebruikerswensen Geen kruip Materiaalgedrag geen afschuiving Oppervlakteeigenschappen

7 Contractuele Piramide Eigenaar/ Opdrachtgever Belastingbetaler Asfaltverwerker Asfaltproducent Grondstofleverancier

8 Wensen gebruikers / belanghebbenden Capaciteit en beschikbaarheid van de weg Veiligheid voor de weggebruiker Comfort voor de weggebruiker Inpassing in het landschap (esthetica) Hinder voor de omgeving Grondstoffenbeleid Arbo-beleid Milieubeleid Economie

9 Functionele eisen Aan verharding en/of constructie en/of deklaag Functioneel: op de functie gericht: de wegconstructie moet een zekere prestatie leveren: Veilig Voldoende capaciteit Waterhuishouding Comfort.

10 Functionele eisen Randvoorwaarden: Hergebruik Milieu Kosten Realiseerbaar Beschikbaarheid materialen.. Randvoorwaarde: Begrenzing van uw vrijheid

11 Hiërarchie in eigenschappen Van constructie Via asfaltverharding En mengsels Naar bouwstoffen

12 Hiërarchie in eigenschappen Constructie Asfaltverharding stroef deklaag/textuur vlak vormvast / stabiel realiseerbaar renovatie / hoe? waterhuishouding minimale beïnvloeding herbruikbaar geen teer financieel haalbaar --

13 Van eisen gebruikers naar prestatie-eisen weg Niveau 1: Wens Gebruiker Capaciteit Technisch Begaanbaar Vlak Incidenteel belang Niveau 2 Randvoorwaarden realisatie Realiseerbaar Veilig Van groot belang Vanzelfsprekend

14 Prestatie-eisen asfaltverharding niveau 2 Prestatie eisen aan de asfaltverhar-ding Voldoende weerstand tegen vervorming Reversibele vervormingen beperkend (G) Irreversibele vervormingen beperkend (G) Voldoende sterk Begaanbaar (A,G) Niet scheurend (G) Prestatie eisen aan de weg- Technisch realiseerbaar Vlak Niet van belang Vanzelfsprekend Van groot belang

15 Specificaties Niveau verbinding weg(oppervlak) constructie (gedrag) materiaal (gedrag) bouwstoffen (samenstelling / gedrag) o.a. beschikbaar, veilig, comfortabel, geen hinder omgeving o.a. geluid o.a. textuur, holle ruimte, rafeling o.a. treksterkte, retained splijtsterkte, o.a. korrelvorm Training functioneel specificeren en risicomanagement 1

16 Specificaties Niveau verbinding weg(oppervlak) constructie (gedrag) materiaal (gedrag) bouwstoffen (samenstelling / gedrag) o.a. beschikbaar, veilig, comfortabel, geen hinder omgeving o.a. geluid o.a. textuur, holle ruimte, rafeling o.a. treksterkte, retained splijtsterkte, o.a. korrelvorm Training functioneel specificeren en risicomanagement 2

17 Schaden die men wil voorkomen Vanwege de weg (vervoerscapaciteit ongelukken capaciteitsverlies verlies comfort hinder omgeving Vanwege de constructie textuur (rafeling, vet etc.) vlakheid (dwars- en langsvlakheid, oneffenheden) samenhang (scheuren, lassen, gaten etc.) Training functioneel specificeren en risicomanagement 3 Inleiding

18 Schade oorzaken (die voor opdrachtgever van belang zijn, afhankelijk van wijze van specificeren.) Draagvermogenschade (scheurvorming start onder in de constructie) Samenhangschade (scheurvorming start boven in de constructie) Rafeling (steenverlies bovenste laag) Dwarsonvlakheid (spoorvorming) Textuurwijziging Training functioneel specificeren en risicomanagement 4 Inleiding

19 Schade oorzaken (die overigens voor opdrachtgever NIET van belang zijn) Spoorvorming Plastisch Viskeus Scheuren bovenin, groeiend naar beneden Materiaalverlies Scheuren onderin, groeiend naar boven Training functioneel specificeren en risicomanagement 5 Inleiding

20 Dikte ontwerp (constructie) Een asfaltverharding moet ONDER MEER zo stevig zijn dat: hij niet breekt hij niet vermoeit Training functioneel specificeren en risicomanagement 6 Dikte-ontwerp

21 Mengselontwerp Het mengsel moet onder veel meer- zo zijn dat het geen (minimale) vervorming geeft. Dat vertaalt zich in een kruipproef. Zouden andere denkbaar zijn? Training functioneel specificeren en risicomanagement 7 Dikte-ontwerp

22 Het specificeren Op welk niveau Contractvorm Specifieke project-omstandigheden? Training functioneel specificeren en risicomanagement 8 Specificeren algemeen

23 Specificeren op constructie-niveau De te voorkomen schaden zijn: materiaalverlies (waaronder rafeling): dwarsonvlakheid langsonvlakheid geluidsproductie verlies aan draagvermogen scheurgroei verlies aan comfort Een contractman hoeft niet te weten wat hij bedoelt (???), als hij maar eisen heeft. En die zijn Training functioneel specificeren en risicomanagement 9 Specificeren niveau 3

24 Van niveau 3 naar niveau 4. Van constructie naar mengsels: De eisen aan de mengsels volgen uit de eisen aan de weg. De termen materialen wordt voorbehouden aan de bouwstoffen Training functioneel specificeren en risicomanagement 10 Specificeren niveau 3 / 4

25 Functionele Eisen aan Materialen en Constructie: geen rafeling, geen watergevoeligheid geen veroudering geen scheurgroei van onderuit, stijfheid (dikte) weerstand tegen herhaalde belasting geen scheurgroei van onderuit of bovenaf, scheurtaaiheid, breuksterkte geen dwarsonvlakheid geen vervorming geen geluidsproductie geen vervuiling geen rafeling geen gladheid geen polijsten geen bloeden Training functioneel specificeren en risicomanagement 11 Specificeren niveau 4

26 Mengseleigenschappen Kruipproef: viskeuze permanente vervorming Trekproef: plastische vervorming en scheurvorming van bovenaf Cyclische buigproef: stijfheid, vermoeiing Retained indirecte trekproeven: watergevoeligheid Mengselsamenstelling: niet specificeren door opdrachtgever Training functioneel specificeren en risicomanagement 12 Specificeren niveau 4

27 Vervorming Dynamische Kruipproef EN Training functioneel specificeren en risicomanagement 13 Specificeren CEN-wise niveau 4

28 Vervormingsklasse Klasse A B C D E F G Vervormingssnelheid [μm/m/s] Mengsels < 0,1 > 0,1 en < 0,2 EME-h** Scorepave * STAB C-Fix** Kjellbase ** Restaplast ** EME-l** DAB C-Fix** GAB C-Fix** DAB 20/30 * > 0,2 en < 0,4 STAB (70%) > 0,4 en < 0,8 ** STAB(25-5%)* GOAB type * 3 OAB 0/11 OAB type 2 OAB 0/22 > 0,8 en < 1,2 STAB 45/60 GAB 45/60*** GAB(25-50%) > 1,2 en < 1,6 DAB 70/100 * DAB 45/60 ** > 1,6 en < 2, Training functioneel specificeren en risicomanagement 14 Specificeren CEN-wise niveau 4

29 Stijfheid & Vermoeiing Stijfheid: : EN Vermoeiing: : EN Training functioneel specificeren en risicomanagement 15 Specificeren CEN-wise niveau 4

30 Stijfheidsklasse Klasse A B C D E Stijfheid mix > > >5.500 > > [MPa] en en en en Mengsels EME -h* GAB C -Fix DAB C -Fix STAB C -Fi x* < EME -l STAB (70%) h GAB (70%) - h* DAB 20/30 * < GAB (70%) -l* GAB 45/60 * GAB (25-50%) * STAB (70%) -l* STAB 45/60 * STAB ( 25-50%) Kjellbase Restaplast DAB 45/60 * GAB 45/60 * Scorepave * < DAB 70/100 * OAB 70/100 * < Zandasfalt * EAB 0/8 * * Expert guessing ** Er is bovendien een klasse Z, no requirement gedefinieerd Training functioneel specificeren en risicomanagement 16 Specificeren CEN-wise niveau 4

31 Vermoeiingsklasse Klasse A B C D E F G H Vermoeiing ε 6 [microstrain] mengsels en < en < en < 160 EME-h EME-l DAB 20/30 * 115 en < 135 STAB 45/60 * DAB 45/60 * OAB-type 3 * GAB 45/60 * GAB(70%)-l * GAB(70%)-h * STAB(70%)-l STAB(70%)-h 100 en < 115 STAB(25-50%) GAB (25-50%) * DAB C-Fix STAB C-Fix * GAB C-Fix OAB type 2 * DAB 70/100 * Restaplast 85 en < 100 Scorepave * 50 en < 85 Kjellbase Training functioneel specificeren en risicomanagement 17 Specificeren CEN-wise niveau 4

32 Watergevoeligheid EN Een go/nogo proef Training functioneel specificeren en risicomanagement 18 Specificeren CEN-wise niveau 4

33 Watergevoeligheidsklasse Klasse A B Z ITSR (%) en < 90 No requirement mengsels Alle deklaagmengsels Alle overige mengsels Zandasfalt EAB 0/ Training functioneel specificeren en risicomanagement 19 Specificeren CEN-wise niveau 4

34 Nederland koos Elk mengsel binnen serie heeft een aparte route naar een CE-Markering Markering. Alleen voor de dichte mengsels (oude dab, oab,, stab,gab) zijn er twee mogelijkheden: : de functionele en de empirische route. De functionele route is besproken.. De emprische (veel lijkend op de oude Marshall-procedure) is niet de Nederlandse keus Training functioneel specificeren en risicomanagement 20 Specificeren CEN-wise niveau 4

35 DAB 0/16 vk3 volgens Keuze bouwstoffen (herkomst) Mengselsamenstelling Proefstukbereiding Testen Vermoeiing Stijfheid Waterresistentie Deformatie FPC Resultaat TT (Type Test) NB: ook o.a. holle ruimte opgeven AC-16 C A F C Specie met CE markering AC-16 C A F C Training functioneel specificeren en risicomanagement 21 Specificeren CEN-wise niveau 4

36 TT & FPC TT: Type Testing,, lees Vooronderzoek : Een toekenning van technische verwachtingen aan producties, aan de hand van een enkel product. Voor asfaltspecie: het toekennen van potentiële eigenschappen, die gerealiseerd kunnen worden als vervolgtraject (verwerking) goed is. FPC: Factory Production Control,, lees IKZ Controle, door NoBo,, dat het bedrijf goed werkt en daarmee levert wat verwacht mag worden Training functioneel specificeren en risicomanagement 22 Specificeren CEN-wise niveau 4

37 De verandering Huidig vooronderzoek t.o.v. Type Testing: Beide geven uiteindelijk een samenstelling t.b.v. productie Huidig vooronderzoek is gevoeligheidanalyse op bitumen-gehalte gehalte; Type Testing is bepalen van mechanische en fysische eigenschappen voor één gekozen samenstelling. Declaratie bij Type Testing: Producent verklaart dat de gegeven eigenschappen gehaald (kunnen) worden met de referentiesamenstelling Training functioneel specificeren en risicomanagement 23 Specificeren CEN-wise niveau 4

38 Mengselcertificaat Mengselcertificaat voor asfaltbeton EN Mengselcode :.. Nummer Certificaat:.. Handelsnaam:.. Datum opstellen van dit certificaat: Geldig tot:... Afgegeven door: Naam producent :.. Contactpersoon :.. Adres :.. Tel :.. . Mengselbereiding: Mengsel is bereid: Bedrijfsauthorisatie:..? in laboratorium van? in asfaltmenginstallatie te... Proefstukken verdicht:? in verharding:? in het laboratorium van.? via plaatverdichting? via gyrator? via Marshallhamer? anderszins:. Rapportage onderliggende metingen: A: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. B: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. C: Rapport nummer:.. Datum rapport:.. Herkomst/naam bouwstoffen en hoeveelheden Bouwstof fen Ingewogen hoeveelheid [% m/m] Aggregaat A:. B:. C:. A:. B:. C:. Hergebruikt asfalt Code: Code: Code: Zand A:. B:. C:.... A:. B:. C:. Vulstof A:. B:. A:. B:. Eigen stof.. Bitumen type.. Toevoegingen A:. B:. A:. B: Training functioneel specificeren en risicomanagement 24 Specificeren CEN-wise niveau 4

39 Mengselcertificaat Referentiesamenstelling Door zeef samenstelling [% m/m] 1,4 D D D/2 2 mm 63 μm Bitumen in Additieven Algemene Eigenschappen Eigenschap Volgens Resultaat Holle ruimte (HR) EN / 8 Min:.. % Max:.. % Omhulling en homogeniteit Materiaal uit de mixer is homogeen en het aggregaat is volledig omhuld me t bitumen. Er zijn geen klonters van fijn aggregaat. J / N Watergevoeligheid EN % (ITSR) zie en 23 Vuurbestendigheid EN Voldaan zonder test Brandstof resistentie EN ?) n.v.t.?). % Dooizout resistentie EN ?) n.v.t.?). % Mengtemperatuur EN o C Functionele eigenschappen Eigenschap Volgens Resultaat Stijfheid 4-puntsbuigproef EN MPa (20 o C en 8 Hz) Vervorming Triaxiaalproef. μm/m/s EN B Vermoeiing 4-puntsbuigproef EN μm/m De functionele codering van het mengsel is: Stijfheid:.. Vervormingsweerstand:.. Vermoeiing:.. Strippingweers tand:.. Hierbij verklaart ondergetekende dat dit certificaat naar waarheid en volledigheid is ingevuld Training functioneel specificeren en risicomanagement 25 Naam: Handtekening Datum: Specificeren CEN-wise niveau 4

40 Functionele specs Voorbeeld van functioneel specificeren van mengsels - voor een asfaltbeton: AC 16 EBDC, E is een klasse stijfheid B is een klasse vermoeiing D is een klasse vervorming C is een klasse watergevoeligheid - voor een zeer open asfaltbeton PA 11 met een soortgelijke code Training functioneel specificeren en risicomanagement 26 Specificeren CEN-wise niveau 4

41 Module 2: Mengselopbouw

42 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

43 Terminologie Steen: Zand: Vulstof: groter dan 2 mm tussenmaat kleiner dan 63 μm Toevallige keuze van grenzen Korrelskelet zandskelet steenskelet

44 Lastspreiding door skelet Uniform / discontinue, korrelafmeting onafhankelijk

45 Steenskelet Discontinue

46 Zandskelet

47 Ondervuld mengsel

48 Gevuld mengsel

49 Overvuld mengsel voor belasten

50 Overvuld mengsel na belasten

51 Volumetrie Zandskelet HR Steen HR HR OP Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Waar zit de holle ruimte?

52 0 ASFALTKUNDE Mengsels zand-vulstof [% m/m] : vulstof HR m In mengsel: 37 % zand 7% vulstof HR m zand : In mengsel 37% zand en 7% vulstof; 7/44=16%

53 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet Nederlandse asfaltmengsels gevuld overvuld steenskelet SMA ZOAB mastiek asfalt OAB DAB StAB GAB overvulde mastiek gevuld ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

54 Nederlandse asfaltmengsels Reken eens uit: het massa percentage bitumen in de mastiek en het volume van de mastiek in het mengsel

55 Volumetrie OAB 0/16 type 3 Op zeef % [m/m] C16 - C C 8 - C mm μm 94.0 Bitumen 'op' 5.4 Totaal Bouwstof Hoeveelheid [% m/m] Hoeveelheid [liter] Hoeveelheid [% v/v] Steen Zand Vulstof Bitumen 'in' Totaal mastiek Massa bitumen in mastiek: 5.1/36.4= 14% (m/m) Volume mastiek in mengsel ( )= 41.6 % (v/v)

56 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet duurzaamheid afh. van dikte mastiekhuid Duurzaamheid overvuld steenskelet zeer duurzaam overvulde mastiek niet duurzaam duurzaamheid afh. van % HR ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

57 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet HR= openingen in steenskelet, weinig grote poriën Grootte Holle Ruimte overvuld steenskelet HR= rest HR in mastiek, weinig kleine poriën overvulde mastiek HR door hele skelet, poriën met var. grootte HR= porositeit mastiek, veel kleine poriën ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

58 28 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ASFALTKUNDE Stabiliteit overvuld steenskelet stabiliteit door steenskelet instabiele mengsels overvulde mastiek stabiliteit door mastiek en steen skelet ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

59 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ongevoelig Vervormingsgevoeligheid overvuld steenskelet afhankelijk van vullingsgraad mastiek overvulde mastiek gevoeliger minder gevoelig ondervulde mastiek Volume mastiek in mengsel [%]

60 28 Massa perc. bit. in mastiek ondervuld steenskelet ASFALTKUNDE Iso-vermoeiingslijnen overvuld steenskelet betere vermoeiing overvulde mastiek mindere vermoeiing Volume mastiek ondervulde mastiek

61 Steenskelet: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door steenmaat Volumetrie: enkele voorbeelden ASFALTKUNDE N.B.: niet alle mengsels zijn ook te maken! de maat van de blokken is indicatief Zandskelet: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door zandmaat HR HR HR Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel HR HR HR OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Vulstofskelet I: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door vulstof (Steen steunt stabiliteit) HR HR 2 mm 63 μm HR OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel 2 mm 63 μm Vulstofskelet II: Poriengrootte en stabiliteit bepaald door vulstof (Zand steunt stabiliteit) HR HR 2 mm 63 μm HR OP OP Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel Multiple skelet: Poriengrootte bepaald door vulstof. Stabilitiet door alle aggregaten. HR 2 mm 63 μm HR HR Steen Zand Vulstof Bitumen HR in mengsel Vragen: Hoe hangt de weerstand tegen veroudering samen met de mengselsamenstelling? En de vermoeiingslevensduur? Welke mengsels zijn kritisch voor permanente vervorming? Welke zijn vloeistofdicht? Hoeveel bitumen kan er in een multiple skelet? En in een vulstof skelet?

62 Module 3: Mechanica van de verharding

63 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

64 Voet- en fietspaden Bedrijfsverhardingen Opslagterreinen ASFALTKUNDE Type verhardingen Startbanen Brugdekken Asfaltverhardingen Wegen van derde orde AGV-banen Skeelerpaden Wegen van tweede orde Parkeerdaken Wegen van eerste orde

65 Mechanica Mechanica vraagt: constructie belasting materiaal Mechanica van de verharding: weg wiellast asfalt / fundering

66 Horizontaal (schuif) ASFALTKUNDE Constructie in breedte en diepte Verticaal Mengselontwerp Vervorming band Zijwind Afschot Remmen Verhardingsontwerp Gewicht

67 Contactspanning band/wegdek spanning vorm contactoppervlak: cirkel onder wiel verticaal schuifspanning x-richting

68 2.0 MPA ASFALTKUNDE Wiellast-verticale spanning zz voorzijde σ zz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

69 0.4 MPA ASFALTKUNDE Wiellast-schuifspanningen yz voorzijde τ yz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

70 Wiellast-schuifspanningen xz 0.4 MPA voorzijde τ xz, band: R16/0 AZ, 100 kn, 700 kpa, 0.3 m/s

71 Wiellast-schuifspanningen yz Schuifspanningen yz Veroorzaken schuifspanningen door rubber

72 Eenvoudig, maar reëel model Lege band Volle band Let op: banden zijn gewapend

73 Radiale schuifspanningen onder wiel Outward shear Inward shear

74 Horizontale spanning ASFALTKUNDE Ontwerp + = mengselontwerp Verticale spanning = verhardingsen mengselontwerp

75 Spanningen trekspanningen drukspanningen

76 Buigspanningen drukspanningen trekspanningen

77 Schadeplaatsen Waar in de constructie treedt schade op?

78 Maximale horizontale spanning: waarbij: ASFALTKUNDE Buiging balk (spanning) σ max = M / W M: buigend moment (de last) W: weerstandsmoment van de balk W = b h 2 / 6 De spanning is dus omgekeerd evenredig met het kwadraat van de hoogte.

79 Buiging balk (zakking) De zakking in het midden van een overspanning is: w = P L 3 / ( 48 E I ) waarbij: P: de last L: de overspanning E: de elasticiteitsmodulus I: het traagheidsmoment van de balk I = b h 3 / 12 Dus: w P / ( E h 3 )

80 asfalt fundering ondergrond Rekenen: Eigenlijk via meerlagen We doen het via vertaalslagen (derde macht)

81 Boussinesq ASFALTKUNDE Lastspreiding a a α z σ z σ z =P*(1-sin 3 α) σ x u z =P/E*(a 2 +z 2 ) 1/2 [2(1-ν 2 )-(1-ν-2ν 2 )sin α -(1+ν)sin 2 α]

82 Lastspreiding Verticale kracht (belasting) F blijft gelijk Spanning = kracht per oppervlakte σ=f/a Volgens Boussinesq σ z =P*(1-sin 3 α) met P=F/π a 2 Verandert het oppervlak A dus als A(α)=a 2 /(1-sin 3 α) = a 2 /[1- z 3 /(a 2 +z 2 ) 3/2 ] Voor hele grote dieptes: A= a 2 /(1-1) = oneindig, en dus spanning nul!

83 Lastspreiding Boussinesq Diepte [mm] 0 Spanning [MPa] -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0, σ z σ x 1200

84 Lastspreiding Laagequivalentie volgens Odemark h e = f 1 3 E 1 * h1 * E 2 f is 1.0 voor eerste scheidingsvlak 0.9 voor twee lagensysteem 0.8 voor meer lagensysteem

85 Lastspreiding Laag equivalentie volgens Odemark Verharding Equivalente lagen E [MPa] h [mm] E e [MPa] h e [mm] Asfalt Granulaat Zand Ondergrond 40 oneindig 40 oneindig

86 Lastspreiding E in MPa Werkelijke Constructie Boussinesq s constructie E = 40 MPa Asfalt Fundering Zand Ondergrond σ z =P*(1-sin 3 α)

87 Lastspreiding: buiging en afschuiving Lastspreiding is inderdaad buiging en afschuiving

88 Een verhardingsconstructie E MPa ν Snelheid Belasting Verharding Fundering Fundering Ondergrond

89 0.2 ASFALTKUNDE Gemeten en Berekend Longitudinale rek [mm/m] VEROAD LINTRACK Positie van het wiel [mm] Time trace; 23 ºC; 20 km/uur

90 Gemeten en Berekend Transversale rek [mm/m] 0.2 VEROAD LINTRACK Positie van het wiel [mm] Time trace; 23 ºC; 20 km/uur

91 Gemeten en Berekend Elastische longitudinale en transversale rek 0,12 0,09 0,06 0, Positie van het wiel -0,03

92 Rek onderin asfaltlaag Rek [mm/m] exx eyy ezz Afstand tot wiel [mm] Foto, z=160 mm, y=0 mm, v=19 m/s

93 Spanning aan oppervlak Spanning [MPa] 0.4 Sxx Syy Szz Afstand tot wiel [mm] -0.8 Foto, z=0, v=1.9 m/s, y=75 mm

94 Invloed van slip Hoe worden de rekken beïnvloed als er een glij-laag in de asfaltverharding zit?

95 Rek ε yy ASFALTKUNDE Invloed van slip Diepte 60 / 5 / 100 geen onthechting 100 / 5 / / 5 / 130 ε yy, y=0, totale dikte 165 mm, op fundering en zand

96 Sxx bij onthechting Spanning [MPa] diepte [mm] 60 / 5 / / 5 / 60 geen onthechting 30 / 5 / 130

97 DWW-RWS Wegontwerp (dikte) Dubbele wiellast bovenaanzicht asfalt fundering ondergrond

98 Enige opmerkingen: Het dikteontwerp is gebaseerd op vermoeiing Het veronderstelt voldoende lastspreiding door asfaltlaag om secundaire spoorvorming te voorkomen Primaire spoorvorming geen deel van wegontwerp

99 Betekenis van SAL 100 In elastische geval zijn spanning en rek evenredig met de last. Waarom dan een 4 e macht-relatie? Het kan niet goed zijn!

100 Module 4: Mechanica van het mengsel

101 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel.

102 Schade-mechanismen -- Vermoeiing en Healing -- Spoorvorming --- Visceus --- Plastisch -- Scheur(door)groei -- Rafeling -- Stroefheidsverlies

103 Stijfheid

104 Mechanische parameters Stijfheid of Elasticiteitsmodulus: E Poissongetal: ν Weerstand tegen axiale vervorming Glij- of Schuifmodulus: G Bulkmodulus: K Verhouding verbreding bij verkorting Weerstand tegen vormverandering Weerstand tegen volumeverandering

105 Model E 1 ASFALTKUNDE Stijfheid Respons 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Tijd [s] lastpuls E 1 η 2 E 2 E 2 en η 2 η 1 η 1 totaal

106 E1 h1 h2/e2 TOTAAL spanning

107 Fase verschil ASFALTKUNDE Fasehoek Spanning Rek Tijd T=1/f

108 Modulus E [MPa] ASFALTKUNDE Frequentie-afhankelijkheid Burgers model Fasehoek [graden] Frequentie (Hz) ν [-]:

109 Stijfheidsmeting Frame Proefstuk Vijzel Voetplaat Verplaatsingsopnemer

110 Vermoeiing en Healing

111 Vermoeiing en Healing Stijfheidsmodulus Drie fasen: 1: Initiatie 2: Scheurgroei 3: Scheurdoorslag Lastherhalingen

112 Vermoeiing Co-r-relatie volgens Wöhler: N f = k 1 ε k 2 Log ε º k 2 º k 1 Log N f

113 Invloed van bouwstoffen & samenstelling Variant mengsel Mengsel Stijfheid Vermoeiing [MPa] [10 6 ] Structurele levensduur t.g.v. t.g.v. Resultaat Stijfheid Vermoeiing PI T R&K [ 0 C] % (v/v) bit % (v/v)aggr Gebaseerd op nomogrammen

114 Vermoeiing en Healing Healing is de zelfherstelling Afhankelijk van: -- Viscositeit -- Filmdikte -- Contactvlakken H = N rust / N cont Temperatuur Intrinsieke viscositeit Fysische chemie

115 Principe Wegontwerp log (ε) Belastingslijn N f Temp. Asfalt log (S mix ) Temp.

116 asfalt fundering ondergrond

117 Normeren rek Trekrek [mm/m] 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0, Afstand tot midden wiel [mm] Transversale rek onderin asfalt

118 Normeren rek Trekrek [mm/m] 0,20 0,16 0,12??? 0,08 0,04 0, Afstand tot midden wiel [mm]

119 Energie-dissipatie 0.12 Rek ε xx Spanning σ xx

120 Energie-dissipatie Per cyclus: W dis = π ε 2 S mix sin ϕ Tot einde levensduur: N f W f = N f * W dis / ψ van Dijk: W f = A N f z Combineren: N f = ψ A π S mix sin ϕ { } 1/(1-z) ε 2/(1-z) Vergelijk Wöhler: N f = k 1 ε k 2

121 Scheuren bij kou

122 Effecten van temperatuur Spanning [MPa] 4 Sterkte Beschikbare mechanische sterkte 2 Breuktemperatuur Temp. spanning Temperatuur [ 0 C] dt/dt = C/uur

123 Dynamische Kruipproef

124 Permanente vervorming Axiale vervorming [-] Lastwisselingen [-]

125 Frame Drukplaat Proefstuk Steunspanning Vijzel Drukplaat Verplaatsingsopnemer

126 Spoordiepte [mm] Afstand tot hart van wielspoor [mm] Diepte: z=0, 40, 80, 120 mm

127 Scheurgroei

128 Scheurgroei modes Mode I Trek Mode II Schuif Mode III Wringing

129 Scheurgroei door trek

130 Scheurgroei door schuif

131 Scheurgroei De toename van de lengte van een scheur, per lastherhaling, is gelijk aan een materiaal-parameter en de spanning aan de top van de scheur, waarbij die spanning zwaar meetelt Dat is korter...

132 Wet van Paris: ASFALTKUNDE Scheurgroei c N = A P Materiaal parameters A P en n moeten eigenlijk gemeten worden. Echter, bij benadering: waarbij A P En helaas: q < 0 Relatie voor mode I K 1 1 A P = d a σ (2Γ) Log( ) = p + q n Dus als K=2 dan A P zo klein mogelijk n b n 1 S c n mix

133 Trekproef OAB PMB 40 C Kracht [100N] Treksnelheid [mm/s] Verplaatsing [mm]

134 Falen door afschuiven

135 Faallijn / afschuifvlak normaalspanning schuifspanning schuifspanning normaalspanning

136 Verlijmd schuurpapier schuifspanning schuifspanning normaalspanning normaalspanning Bitumen heeft effect als normaalspanning

137 Afschuifvlak???? σ 1 normaalspanning schuifspanning σ 3 σ 3 σ 1 σ 3 σ 1

138 Mohr-Coulomb grafiek Schuifspanning Faallijn Cohesie Hoek van inwendige wrijving Treksterkte σ3 σ3 σ1 σ1,f Normaalspanning

139 Mohr-Coulomb Schuifspanningen σ 1 σ 1 Faallijn ϕ σ 3 σ 3 c σ 1 σ 3 σ 1 σ 1 σ 1,f ε Normaalspanningen

140 Directe Trekproef Frame Proefstuk Vijzel Verplaatsingsopnemer Voetplaat

141 Mohr-Coulomb, factor F Schuifspanningen Faallijn F = 1.5 F = 2 F = 4 σ 3 σ 1 Normaalspanningen

142 Spanning [MPa] -0,5 0, ,5 1,0 Asfalt, E=5000 MPa, ν=0,25 Granulaat fundering, E=450 MPa, ν=0, Diepte [mm] σ hor. [MPa] σ vert. [MPa] σ eig. (hor&vert) [MPa] Zand, E=100 MPa, ν=0,35 op Veen, E=45 MPa, ν=0,25

143 spanning [MPa] en σ 1 / σ 1,f [-] 0,0 1,0 2,0 3,0 0 C=1.0 MPa C=0.3 MPa Asfalt, C=? MPa, φ=45 degr Granulaat fundering, C=0.08 MPa, φ=50 degr Zand, C=0.005 MPa, φ=43 degr 1000 diepte [mm]

144 Behandelde schademechanismen Vermoeiing en Healing Viskeuze vervorming Scheurdoorgroei Plastische vervorming Hoe hangen ze samen?

145 Verbeter een mengsel/constructie Doel: Doorzicht verwerven in complexe samenhangen Hoe wordt een mengsel verbeterd in een bepaalde eigenschap? Via welke (mechanische) parameter? Hoe sturen componenten die parameter aan. Kunt u de invloed ranken?

146 Verbeter een mengsel/constructie Eigenschap Mechanische parameter Mechanische parameter component component variatie variatie variatie variatie variatie

147 Verbeter een mengsel/constructie Stijver / draagvermogen stijfheid dikkere laag bitumen interactie aggregaat harder minder modificeren meer hoekiger (?) Graag een beetje verdelen

148

149 Frequentie-afhankelijkheid Huet Sayegh model E a E p η a, k a η b, h b

150 Stiffness [MPa] ASFALTKUNDE Frequentie-afhankelijkheid Huet Sayegh model PhaseAngle[ o ] , , Freq [Hz] Poissons ratio [-] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 h a =202; h b =515, k a =0.27; h b =0.75; E p =43, E a =32957

151 Module 5: Mengselontwerp methoden

152 Mengselopbouw volumetrie algemene functie Mechanica weg spanningen en rekken Mechanica mengsels reactie mengsels op spanningen en rekken ASFALTKUNDE ` Mengselontwerp methoden om eigenschappen te borgen Opzet cursus Piramiden wensen publiek eigen positie 10 Productie & Verwerking Bouwstoffen aggregaat Speciale mengsels Interactie Bouwstoffen bindmiddel

153 Ontwerp Belastingsgebied Weerstandsgebied Mengselontwerp Eisen Wegontwerp

154 Ontwerp Overdimensionering Onderdimensionering

155 Onderdimensionering temperatuurscheurvorming reflectiescheurvorming rafeling spoorvorming??????????????????

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10.

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art December 1996 lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10 Delft Delfl University of Teoi1nology Faculteit der Civiele Techniek Sectie Betonconstructies

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. "...

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. ... ~T Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Droge infrastructuur Afdeling Tunnelbouw Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen

Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen ECN-RX--06-051 Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen Oplassen, thermisch spuiten, explosiefcladden, lasercladden, electrolytische en stroomloze processen E.W. Schuring Gepubliceerd op www.coating-online.nl

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE LEERBOEK TRILLINGSANALYSE revisie 05, oktober 2013 Dit document is - met bronvermelding - vrij beschikbaar voor onderwijs doeleinden. Trillingsanalyse roterende machines is een mooi vakgebied. Het ontwerp

Nadere informatie

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap Voorwoord Deze ontwerpwijzer biedt u als ontwerper handige informatie om het bijzondere materiaal aluminium toe te passen in uw ontwerp. Met deze fiches krijgen ontwerpers een goed overzicht met informatie

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud

Verhardingen voor fietsvoorzieningen. Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 5 Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verhardingen voor fietsvoorzieningen Aanbevelingen voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud Ver h a r d i n g e n vo o r f i e t s vo o r z i e

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Werktuigbouwkunde Vakgroep Produktietechnologie & Automatisering Sectie omvormtechnologie

Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Werktuigbouwkunde Vakgroep Produktietechnologie & Automatisering Sectie omvormtechnologie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Werktuigbouwkunde Vakgroep Produktietechnologie & Automatisering Sectie omvormtechnologie Procesge"integreerde milieugerichte substitutie van hulpmiddelen bij

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Realisatie Energy5. Energiezuinige prototypewagen. Gery Fossaert. Michel Remon. Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Realisatie Energy5. Energiezuinige prototypewagen. Gery Fossaert. Michel Remon. Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 1 Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Realisatie Energy5 Energiezuinige prototypewagen Scriptie voorgedragen tot het behalen van het diploma van Master in de Industriële Wetenschappen

Nadere informatie

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

restauratie en beheer

restauratie en beheer .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Het gebruik van kalkmortel........... 372003 In de huidige bouwpraktijk is het gebruik

Nadere informatie

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud CO2 Prestatieladder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Betrokkenheid kennisinstituut... 3 1.2

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie