Water safety plans. Gertjan Medema hoogleraar Water & gezondheid. Challenge the future. Delft University of Technology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water safety plans. Gertjan Medema hoogleraar Water & gezondheid. Challenge the future. Delft University of Technology"

Transcriptie

1 Water safety plans Gertjan Medema hoogleraar Water & gezondheid Delft University of Technology Challenge the future

2 Inhoud Achtergrond: waarom nodig? Wat is een Water Safety Plan? Wat levert het op? Wat gebeurt er in de EU? 2

3 Achtergrond Microbiologisch veilig drinkwater Wat is er mis met de huidige benadering? 3

4 Achtergrond Microbiologisch veilig drinkwater Huidige controle is altijd te laat Outbreaks via drinkwater dat aan huidige eis voldoet is niet altijd adequaat Nieuwe pathogenen resistenter Due diligence: niet achteraf controleren of het goed was, maar vooraf aantoonbaar kunnen maken dat het veilig is In EU steeds meer gebieden consumentenveiligheid op basis risico-analyse Nieuwe WHO-richtlijn: risico-benadering voor drinkwater in Water Safety Plan Diverse landen bewegen die richting op (Australie, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, Franrkijk, Duitsland, UK) 4

5 WHO drinkwaterrichtlijn

6 Bonn Charter Provision of good safe drinking water which has the trust of customers 6

7 Inhoud Achtergrond: waarom nodig? Wat is een Water Safety Plan? Wat levert het op? Wat gebeurt er in de EU? 7

8 WHO drinkwaterrichtlijn

9 Water Safety Plan Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Identificeer Beheers Maatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Stel monitoring in Logisch stappenplan Gebaseerd op HACCP maar aangepast voor drinkwatervoorziening, o.a. vanwege Multiple Barrier principe Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer 9

10 Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Identificeer Beheers Maatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Stel monitoring in Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Systeemanalyse Multidisciplinair team Gedetailleerde beschrijving wingebied tot kraan (flow diagram, procesvoering etc.) Analyse gevaren, gevaarlijke situaties in wingebied, bron, zuivering en distributie Geef aan welke beheersmaatregelen zijn genomen Verzamel informatie om hun effectiviteit te valideren Voer een risicoanalyse uit: is het systeem in staat de gevraagde gezondheidsdoelstellingen te halen? Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer 10

11 Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Identificeer Beheersmaatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Stel monitoring in Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Systeembewaking Selecteer beheersmaatregelen die met operationele monitoring kunnen worden bewaakt Definieer binnen welke grenzen de bewakingsparameters moeten liggen (alarmwaarde, kritische grenswaarde) Stel bewakingsmonitoring in NL: stel naast monitoring ook auditing van procedures (hygienisch werken) in Onafhankelijke verificatie, vnl. door monitoring E. coli en relevante toxische stoffen in rein water en in het distributienet Documenteer 11

12 Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Identificeer Beheersmaatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Stel monitoring in Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Risicomanagement Plan corrigerende maatregelen Als systeem buiten alarmwaarden/grenswaarden loopt Incidenten Rampen Installeer ondersteunende programma s Toegangsregeling Training medewerkers Hygienecodes Testen materialen/chemicalien Gebruik specifieke apparatuur Documenteer en leer! Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer 12

13 Health-based targets Verzamel team en middelen Overheid Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Identificeer Beheersmaatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Waterbedrijf Stel monitoring in Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer 13

14 Inhoud Achtergrond: waarom nodig? Wat is een Water Safety Plan? Wat levert het op? Wat gebeurt er in de EU? 14

15 Ons water is veilig en alles is al geregeld! ICT Kwaliteitssysteem Beveiliging Leveringszekerheid Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) drinkwater Identificeer Beheersmaatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Stel monitoring in Stel verificatie in Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer Onberispelijk HRM Asset management Meetprogramma s Procestechnologie 15

16 Water Safety Plans 16

17 MaRiskA Microsoft Excel/Access tool voor risico management Systematische documentatie van gevaren en hoe ze worden beheerst Systematische evaluatie van hoe goed ze worden beheerst Prioriteitstelling van gevaren en beheersmaatregelen 17

18 18

19 19

20 20

21 Risico s en correctieve maatregelen Risico Maatregel Kosten Baten Risiconiveau Planning Gereed verwijzing naar paragraaf + nummer Voor Na (advies) Winning en productie Oppervlaktewater Pomp en leidingen zoutzuurdosering (4.3.1:74) Aanpassen automatiek juli 2004 ongevulde snelfilter (4.3.1:109) Vullen met grind juli 2004 Verstopte doseerlans coagulatie (4.3.1:79) Aanpassen automatiek januari 2005 Binnendringen ongedierte filtergebouw(43.1:111) Plaatsen Horren juli 2004 Winning en productie grondwater Instroming verontreinigd water in putten (4.4.1:3) Putten lekdicht maken januari 2005 overstromingsdetectie januari 2005 Constructie voorbeluchtingskamers (4.4.1:43) herstelwerkzaamheden juli 2004 Constructie spoelkelder :controle (4.4.1:59) Groot volume onderzoek juli 2004 Instroming peilbuis en ontluchting (4.4.2:15) Aanpassen constructie juli 2004 Opslag Constructie reinwaterkelder na 25j (4.6.1:1) Inspectie en onderhoud januari 2005 Totaal ingeschatte eenmalige kosten

22 Ons water is veilig en alles is al geregeld! Wat komt er dan nog uit een WSP? De kleine hoekjes!!! In hoofdlijnen risico s goed beheerst Voorbeelden: Kortsluitstroming chemische desinfectie Kortsluitstromingen ondiep grondwater/putten/drains Noodoverstort levert by-pass zuivering Hygienisch werken kan nog beter Insluis brandkranen Insluis winputten Auditen volgen van (hygiene) procedures kan beter 22

23 Ons water is veilig en alles is al geregeld! Wat is nog de meerwaarde van een WSP? Integratie van bestaande kennis/informatie over waarborgen veilig drinkwater Systematische aanpak beheersing van alle bedreigingen State-of-the-art aanpak om veiligheid aantoonbaar te maken Pro-actieve risicobenadering vs reactieve eindproductcontrole Betrekken operators in garanderen veiligheid Operationele monitoring: veiligheid on-line Kans op falen, fouten en gevaarlijke situaties minimaal Goede basis asset management Prioriteren bedreigingen, beheersmaatregelen en monitoring/auditing: waar kan ik het best mijn geld inzetten? 23

24 Inhoud Achtergrond: waarom nodig? Wat is een Water Safety Plan? Wat levert het op? Wat gebeurt er in de EU? 24

25 Nu in de EU Zwitserland: HACCP in drinkwaterregelgeving Frankrijk: monitoringsreductie bij invoering HACCP drinkwater Duitsland: pilots Water Safety Plan drinkwater, implementatie in DVGW technische regels Engeland: Water Safety Plan per 1 oktober 2008 EU: evaluatieproject over invoer WSP in EU afgerond EU: is voornemens WSP te verankeren in DWD 25

26 Evaluatie WSP voor EU DWD Drinking Water Seminar 2003: goed idee, nu even niet Invoering nieuwe WHO richtlijn 2004 Herziening EU DWD 2008: weer op agenda Evaluatiestudie ervaring met WSPs in EU lidstaten Water Safety Plan congres in Lissabon (2008) 26

27 2007 evaluatiestudie Opdrachtgever: EC Opdrachtnemer: WHO Opdracht: evalueer de ervaring met WSPs in EU bij publieke en private waterbedrijven Kom met aanbevelingen voor invoering WSP in EU DWD Speciale aandacht voor: Grote en kleine systemen Nieuwe (en kandidaat) lidstaten Context vanuit regelgeving Technische maatregelen in WSPs (of deel daarvan) Auditing WSP door regelgever 27

28 WHO onderzoek Water Safety Plans in EU Team van experts (m.n. gezondheidsinstituten met drinkwaterkennis) Bezoek waterbedrijven Oostenrijk: Tulln en 4 small systems Litouwen: Klapeida en Neringos Spanje: Barcelona en Castellar de Villas Engeland: Wessex water en Anglian water Onderzoek naar waarde en uitdagingen op gebied Water services: wat hebben waterleidingbedrijven gedaan (technisch/systeem) Regulatory aspects: wat geeft regelgeving aan Legal aspects 28

29 Bevindingen Algemeen Bezoeken bij best student uit het land Geen formele WSPs Wel al veel elementen van WSP in praktijk Aandacht nodig voor kleine systemen, maar ook (juist?!) daar is introductie WSPs haalbaar en wenselijk. training communicatie met consument 29

30 Bevindingen Specifiek Aguas de Barcelona Geen formele WSP Wel al veel elementen van WSP in praktijk ISO 9000 Groot systeem Variabele bronkwaliteit Stricte beheersing zuivering, veel waterkwaliteitstesten 30

31 Aanbevelingen Algemeen Rationale Nu teveel vertrouwen in eindproductbewaking WSP vult dat aan met preventieve aanpak Betere bescherming drinkwaterconsument EU Haalbaarheid Ja, zeker voor grotere bedrijven (er zijn al WSPs) Elementen al aanwezig, wel verschillen in verschillende landen/systemen Kleine systemen hebben beperkte kennis/capaciteit: extra ondersteuning nodig Niet alle stakeholders gehoord 31

32 Aanbevelingen Specifiek 1. Neem WSP op in EU DWD 2. Optimaliseer cost/benefit (verzamel gegevens daarvoor) 3. Aandacht voor factoren die van belang zijn voor implementatie: 1. Voldoende tijd voor implementatie 2. Technische richtlijnen 3. Verdeling verantwoordelijkheden (intrekgebied, binnenhuisinstallaties) 4. Introduceer EU regelgeving WSP op hoofdlijnen 5. Overweeg hele DWD te herzien ipv te amenderen 32

33 Aanbevelingen Specifiek 6. Let op consistentie met bestaande EU regelgeving 7. Vraag om onafhankelijke audit (in te vullen op nationaal niveau) 8. Introductie WSP vraagt ook om regelgeving voor bv aannemers, loodgieters, beheerders gebouwen en bescherming kwetsbare groepen. 9. Vraag om intersectorale samenwerking met alle belanghebbenden WSP. 10. Hulpmiddelen/documentatie/training is nodig op EU niveau om de introductie van WSP in lidstaten te ondersteunen en harmoniseren. Ook consumentvoorlichting moet hierin worden meegenomen. 33

34 Water Safety Plan in BTO ICT Verzamel team en middelen Beschrijf de watervoorziening AMVD Identificeer en prioriteer gevaren (bron, zuivering, distributie) Kwaliteitssysteem Identificeer Beheersmaatregelen, valideer effectiviteit Voer een risicoanalyse uit Asset management Selecteer beheersmaatregelen en parameters voor monitoring Definieer Kritische Grenzen Beveiliging Stel monitoring in Stel verificatie in Meetprogramma s Plan corrigerende maatregelen voor overschrijdingen, incidenten en rampen Leveringszekerheid Installeer ondersteununde programma s (hygiene procedures, training etc.) Documenteer Procestechnologie 34

35 Samenvatting Wat is een Water Safety Plan? Internationale ontwikkeling: WHO, EU State-of-the-art Goede aanvulling op het huidige instrumentarium: systematische integratie van de beheersing van risico s voor de drinkwaterkwaliteit Goede basis voor prioriteiten asset management, monitoring en auditing Goede basis voor vertrouwen consument 35

36 Verantwoording WHO IWA KWR Hein van Lieverloo (nu BW) Wim Hijnen Patrick Smeets Drinkwaterbedrijven PWN/HWL Vitens WGr/WLN Waternet DZH 36

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011 Datum 5 december 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksinstituut

Nadere informatie

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen

Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh. Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen Rapport 703719043/2010 P.J.M. Kwakman J.F.M. Versteegh Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen RIVM-rapport 703719043/2010 Maatregelen na een radiologische besmetting

Nadere informatie

Profiel. Oorsprong. Innovatief. Relatie met maatschappelijke organisaties. Vereniging en bureau. Ambitieus en strategisch

Profiel. Oorsprong. Innovatief. Relatie met maatschappelijke organisaties. Vereniging en bureau. Ambitieus en strategisch Op de CD staat de digitale versie van het VEWIN jaarverslag 2005 2 Profiel VEWIN is de brancheorganisatie van de waterbedrijven in Nederland. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de (gezamenlijke)

Nadere informatie

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012

Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 Sebyde Diensten overzicht 12-11-2012 EVEN VOORSTELLEN Sebyde BV is een bedrijf dat diensten en producten levert om uw web applicaties of websites veilig te maken. We helpen bedrijven met het beschermen

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

Bewust Vitaal. Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma

Bewust Vitaal. Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma Bewust Vitaal Een handreiking voor het ontwikkelen van een Security Awareness programma 2 Wat is het NAVI In het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) werken overheid en bedrijfsleven samen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie