Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen"

Transcriptie

1 Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen 1 Legaliseer softdrugs, die fte's kan je beter gebruiken 2 Laat periodiek zero-tolerance teams in probleemwijken de 'pakangst' vergroten 90% van de criminaliteit komt van mensen met een uitgebreid strafblad Sommige mensen moet je definitief uit de maatschappij weren Alle politici moeten verplicht een maand ervaren hoe het wonen in een pracht"wijk is" Door de elektronische enkelband wordt de pakkans sterk vergroot Een hoge pakkans is de belangrijkste factor om misdrijven te voorkomen Dit kan gekoppeld worden aan extra voorwaarden Bijv geen cafebezoek of niet op straat hangen na 2200 uur een gebiedsverbod voor woning van de ex of zo Paulgo chaosek Sommige mensen hebben geen ziel Het interesseert ze niet wat een ander Fopkip overkomt Net als je honden hebt die keer op keer kinderen bijten, heb je ook mensen, die zo zijn Deze mensen zijn dan wel zo geboren, of geworden Feit is dat de hersenen ook in het laatste geval definitief verneukt zijn Wat doe je met een valse hond, juist een spuitje Of voorgoed achter slot en grendel TBS heeft geen enkel nut, want deze mensen zijn NIET te behandelen Een laatste oplossing is deze mensen een eigen eiland geven en ze daar zelfvoorzienend laten zijn, zodat het de maatschappij niks kost en je deze mensen toch veilig opbergt en ze toch een kans geeft zichzelf te ontwikkelen(bijvoorbeeld Schiermonnikoog of een op te spuiten eiland wat verder uit de kust om ontsnappingsgevaar te voorkomen) Verder moet men aan preventie doen en zaken als tienerzwangerschappen van Antilliaanse meisjes voorkomen Verwaarloosde kinderen vormen een voedingsbodem en een vicieuze cirkel Als het toch gebeurt haal de tienermoeder en het kind direct uit haar omgeving(voor de geboorte) en geef het begeleiding in een beschermd milieu, waar het meisje leert hoe ze moet moederen(zoals vroeger in de huishoudschool) Alle politici moeten, voordat ze in de TweedeKamer komen, eigenlijk verplicht 1 Paulgo maand in een achterstandswijk wonen Na deze woonstage pas hebben ze recht van spreken over de multiculturele samenleving Helaas is Geert Wilders één van de weinige politici, die in zo'n Vogelaarwijk heeft gewoond, Kanaleneiland in Utrecht Het valt mij op hoe fel vooral autochtone bewoners van achterstandswijken zijn Wilders is helaas niet de enige Zelfs mensen, die ik altijd kende als tolerante weloverwogen mensen, worden veel vijandiger en negatiever tegenover buitenlanders, dan ik ooit voor mogelijk had gehouden Een oude vriend van mij, die in Overvecht woont,en vroeger in de Anti-Apartheids beweging had gezeten heeft het nu zelfs over het afschieten van alle buitenlanders Mensen hebben tien sloten op de deur en tralies achter gordijnen, die ze zelfs de hele dag dicht houden Zelfs op dit forum blijken mensen erg extreme opvattingen te hebben Beter SMART-tracking systeem van problemen:effectiever afstemmen Systemen werken vaak langs elkaar heen Agenten signaleren directe problemen, politie en justitie Betrek bij probleemjongeren altijd ouders en omgeving officieren van justitie zetten mensen toch vaak weer te snel op straat, met alle gevolgen van dien Ouders en omgeving worden niet structureel actief betrokken Bij trajecten wordt niet gemeten wie deelnemen, wat het effect is, wie afvallen en waarom,en waar ze heen gaan De effectiviteit van hulp-trajecten wordt niet geëvalueerd Bewapen recidiverende slachtoffers ErnstjanvDoorn AlSlaJeMeLevend

2 Biedt criminelen de mogelijkheid voor emigratie aan, in ruil voor strafvermindering Bij geweldsdelicten zoveel mogelijk "lik op stuk beleid" uitvoeren Eventuele schade verhalen op daders Veel criminelen hebben gedachten over emigratie Ze voelen zich zelf vaak mislukt Paulgo en dragen het stigma van een strafblad, waardoor zij hier niet meer aan een normale baan kunnen komen Ze hebben geen enkele toekomst meer in ons land en zitten hier in een vicieuze cirkel Daarom is een actief emigratie beleid nodig Dit kan gekoppeld worden aan nieuwe preventieopsluiting voor alle geweldsplegers en of veelplegers Nu krijgen alleen psychisch gestoorden na hun straf TBS Terwijl er in de gevangenissen veel gevaarlijkere ( toekomstige ernstige recidive) personen zitten Als elke geweldspleger naast zijn gevangenisstraf (als straf ter vergelding) een preventiemaatregel krijgt ( alleen om gevaar te voorkomen) Deze preventiemaatregel ( 4 tot 20 jaar) geldt ook voor jeugdcriminelen en wordt pas beeindigd als het gevaar geweken is Bij emigratie kan deze preventiemaatregel worden kwijtgescholden Hierdoor zullen velen besluiten te emigreren Nu is er al een emigratie van ontsnapte / gezochte criminelen naar het buitenland/ moederland:twee Marokkaanse moordenaars, die na hun daad naar Marokko vluchtten Gelukkig was de Marokkaanse regering zo fatsoenlijk om die daders in Marokko te vervolgen Een Turkse TBS'er vluchtte na zijn ontsnapping naar Turkije en loopt daar nog steeds als vrij man rond Ook emigreren er geregeld autochtone criminelen naar Thailand Ze laten het daar wel uit hun hoofd om rottigheid uit te halen wegens de hoge straffen en maken geregeld een goede nieuwe start Bij geweldsdelicten vind ik dat degene die als eerste geweld gebruikt, hetzij verbaal of fysiek, de dader (aanstichter) is en de andere partij het slachtoffer Slachtoffers kunnen niet ter verantwoording worden geroepen bij de rechtbank maar uitsluitend daders, tenzij van tevoren uitlokking door het slachtoffer aannemelijk is Wie begonnen is wordt duidelijk uit de altijd meelopende camerabeelden op hoofddeksel of voertuig van de politieagent (Zie: Aangifte doen tegen agenten wordt op deze manier beperkt Bij vaststaand bewijs, eventuele publieke schade incl wettelijke rente direct verhalen op de dader Mogelijkheden van private partijstelling van het slachtoffer bij geweldsmisdrijven zodanig verruimen dat slachtoffers ook daadwerkelijk hun schade uitgekeerd krijgen van de dader Indien de dader de schade niet kan betalen, dan een passende taakstraf geven, waarbij van tevoren vastgestelde geldelijke verdiensten van de dader uitgekeerd kunnen worden aan benadeelden Zie ook: Aad de groot Bouw huizen als paleizen Veel sociale woningbouw is al verpauperd op de tekentafel Geen wonder dat mensen zich daar onveilig voelen Het gevoel van onveiligheid hangt nauw samen met de sociaal-economische omstandigheden waarin mensen zitten De sociale woningbouw voor mensen met de laagste inkomens is kwalitatief vaak tenenkrommend Het voldoet aan de minimum-minimum eisen en leidt tot uitzichtloze getto's voor de 'verworpenen der aarde' Wie wel eens door zo'n wijk fietst zal - net als ik - plaatsvervangende schaamte voelen Hoe durven we mensen dit aan te doen Meer gemãªleerde wijken, prettiger woningen, kortom een wat liefdevoller aanpak van sociale woningbouw geeft mensen het gevoel mee te tellen in de samenleving Hallojan

3 De oplossing moet gezocht worden in het verbeteren van bestaand systeem door efficiënt gebruik maken diverse beschikbare informatie De overheid moet stoppen met de afgifte van wapenvergunningen, muv die voor erkende jagers Wapens horen niet bij burgers thuis soedemaker Wapens in handen van burgers zijn levensgevaarlijk, blijkt maar weer Waarom zou Henny Wind een burger een wapen thuis moeten hebben, al dan niet in een kluis Het geweldsmonopolie ligt immers bij de overheid, niet bij burgers Jachtvergunningen is een ander verhaal, al is de kans dat je in Nederland oog in oog komt te staan met een wolf tamelijk klein Maar wildbeheer dient dan nog een algemeen belang Verder heb ik helaas geen briljante ideeen Maar ik denk dat bij de politie genoeg mensen rondlopen die wel goede ideeen hebben over veiligheid Het is goed als de partij met deskundigen bij de politie zelf en bijvoorbeeld met criminologen praat Betrek mensen uit de praktijk bij de oplossingen En met criminologen De rechters verdienen ook aandacht Hun competentie in het bijzonder Competente rechters zou ook wel fijn zijn Keer op keer zie je gevaarlijke criminelen vrijgelaten en vervolgens onvindbaar, maar als je als tipgever anonimiteit bedongen hebt bij de politie en dat gaat eens niet perongeluk toch mis, maar dan steekt de rechter daar alsnog een stokje voor en je blijft met de pijnlijke gevolgen zitten, bedenk je je wel twee keer voor je nog eens de politie te hulp schiet Of zelfs maar om hulp vraagt Ingetrokken en geweigerde aangiftes zijn een blamage voor de staat Decriminaliseer hennepteelt oa via verplichting van cannabisbijsluiter bij Cannabis is een gegeven, daar kun je maar beter op een nuchtere manier mee HKooistra gedoogde verkoop bij hennep; scheelt veel criminele afrekeningen omgaan; Cannabisverkoop is gedoogd, alleen is er geen samenstellingsinfo bij de gedoogde verkoop bijgeleverd (met cannabionoiden, trichomen en wel of geen verontreiniging door pesticiden en verzwaringsmateriaal) en gaat de verkoop voornamelijk op gewicht Als de inhoud van de gedoogde verkochte cannabis bekend is met oog op een verantwoorde dosering bij gebruik, met de gezondheidsrisico's van de vaak ontbrekende niet psychoactieve CBD- cannabidiol kan er een aanzet worden gegeven voor cannabisteeltrichtlijnen op inhoudelijke kwaliteit, daar dus op controleren en minder op vervolging inzetten, zodat de gewone man eerlijk en met goede info hennepplantjes kan kweken zonder direct vervolgd te worden (wel bij schadelijk pesticidegebruik) Gaat de hennepprijs omlaag, is prettig voor cannabisgebruikers ( met oog op ontspanning of medicatie) en is hennepteelt voor grotere criminelen niet meer interessant; scheelt veel qua afrekeningen in de 'onderwereld' Cannabis is dan verantwoorder gedoogd en bovendien zij het in gesteriliseerde vorm wel immers wel ook op doktersrecept in de apotheek verkrijgbaar Doek de zieligmensenindustrie op Harde werkers vervelen niemand Doek de zieligmensenindustrie op Ondersteun mensen bij het zelf bereiken van nieuwe dingen, bij voorkeur dingen waarmee ze hun eigen broek op kunnen houden, in plaats van ze te belonen met gratis geld voor derde generatie niets doen danwel de boel te verstieren Harde werkers vervelen niemand Dwing grote organisaties als Jeugdzorg om hun kwaliteit te laten Collega professionals vinden het heel moeilijk om elkaar aan te spreken op fouten Remco beoordelen door ketenpartners Toch zien ze die fouten (soms terecht, soms onterecht) voortdurend bij elkaar Door in ieder geval al de grote clubs te dwingen om die collega's te vragen wat ze er van vinden, krijg je hele waardevolle feedback It takes one to know one

4 Eisen aan burgerschap zijn te hoog Ontzettend veel mensen (voelen zich) De maatschappij is ingewikkeld en complex Er zijn weinig eenduidige en pasklare staan onder druk en zijn angstig oplossingen Bovendien is er een spanningsveld tussen de eisen aan zelfstandig en autonoom burgerschap enerzijds, die overaal een mening over MOET hebben en keuzen moet maken En de consument anderzijds, die alle verleidingen moet weerstaan Ik denk dat we de mensen zich veiliger moeten gaan laten voelen in en met zichzelf En dat de negatieve effecten van de discrepantie tussen burgerschap en consument zich juist vertalen in criminaliteit en verveling Aanpakken bij de bron dus, positieve stimulans En niet alleen negatieve respons geven door repressie in te zetten Family Coaches afkomstig uit verschillende culturen kunnen achter de Een grote groep mensen wordt niet bereikt door de hulpverlening Een brugfunctie voordeur komen en oorzaken aanpakken voor Family Coaches die de tijd kunnen nemen en op rare tijden werken en niet gebonden zijn aan allerlei protocollen en voorschriften over hoe lang een hulpverleningsgesprek mag duren enz Een soort proffessionele vriendinnen die samen werken met de reguliere instellingen en de clienten toeleiden, Ze voeren zelf niet uit maar bieden een luisterend oor en leiden toe naar de formele hulp en zorg Samenwerking met straatcoaches die aan kunnen geven waar hulp nodig is enz Zie wwwprofornl geen uitkering voor nieuwe inwoners van Nederland mensen met een niet Nederlandse nationaliteit of die minder dat 10 jaar in Nederland wonen geen uitkering geven hierdoor worden deze mensen gedwongen om te werken dit betekend dat ze inburgeren en dat ze de norm van hard werken leren hierna zijn het gewaardeerde deelnemers aan de samenleving en zullen ze minder problemen geven Gevangenissen degraderen tot taiwanese standaarden: droog brood, Als compensatie worden de cel straffen verkort Met deze oplossing zijn er 4 water en geen enkele seconde buiten de cel problemen opgelost: te kort aan personeel in gevangenissen, geweld in gevangenissen, hoge kosten van gedetineerden en criminaliteit zelf Als ze in zo'n gevangenis zitten denken ze wel 40x na voordat ze weer de criminaliteit ingaan Haal dakloze junks en alcoholisten van straat via het housing firstheb de effecten ervan gezien in New York Veel dakloze personen, vaak met principe Housing first ends homelessness, it's that easy! psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek, eigen woonruimte aanbieden op voorwaarde dat huur wordt betaald, geen overlast wordt veroorzaakt en hulpverlening wordt toegelaten Dus niet eerst stabiliseren of afkicken en pas dan woonruimte geven Vanzelf gaat men minder gebruiken en komt de persoon tot rust Het besluit tot verdere zorg kan worden ontwikkeld Het is dus het omdraaien van het cure en care-principe Het van de straat halen van deze doelgroep (vaak veelpleger) levert op termijn een grote kostenbesparing op en niet minder belangrijk, leidt het tot een grotere veiligheid op straat het inburgeringsbeleid sociaal maken dus binnen 6 manden een Het Nederlandse inburgeringsbeleid is asociaal Mensen moeten nu soms 10 jaar definitieve uitslag wachten voordat ze weten of ze mogen blijven Dit kan zo niet In deze 10 jaar mogen zij niet werken en moeten zij dus rondkomen van het sociaal minimum Dit leren zij in deze 10 jaar en dus hebben ze de rest van hun leven hier ook genoeg aan Hierdoor gaan zij nooit werken en dus blijft het een last De kinderen hiervan zien dat hun klasgenoten dingen hebben die zij niet hebben en willen dat ook Om dit te krijgen gaan zijn vaak de criminaliteit in Door dus de asiel procedure korter te maken en asielzoekers te dwingen een baan te zoeken voorkom je dus dat hun kinderen crimineel worden idkennis Minka Jansen LordNobady Gezond verstand Emile Joosten LordNobady

5 Huur vakmensen in om serieus met relschoppers of probleemjongeren te Als je weet wat er gaande is in een bepaalde wijk en als je weet aan welke behoeftes praten om erachter te komen waar de problemen zitten het schort in een wijk/buurt dan pas kun je iets aan het probleem doen Als je de reden voor de relschopperij niet weet, kun je het probleem niet echt oplossen Wat zijn de oorzaken van de problemen? Ik las op het internet over de zogenaamde greencards", een ludiek en In achterstandswijken waar volgens onderzoek minder groente en fruit wordt zeer sociaal idee dat in New York heel succesvol blijkt te zijn" gegeten (in New York althans) worden kleine groente -en fruitstalletjes neergezet voor de verkoop hiervan Gebleken is dat het de gezondheid van de bevolking bevorderd (minder diabetes en andere ziektes en dãºs minder ziektekosten voor het land) en dat het de sociale cohesie in de buurt ook verbeterd Daarnaast kun je werklozen weer aan een baan helpen Voor meer info lees: Jaarlijks moet iedereen vanaf 18 jaar een BLOEDTEST ondergaan om de En om Drugs- en HIV/AIDS " patiënten OP TIJD te Behandelen, waardoor een Cocaine, Heroine, Cannabinoiden, HIV/ AIDS en andere Dodelijke Ziekten Veiliger Nederland ontstaat voor u en voor mij! Drastisch te Stoppen Koppel de activiteit op internet (obv ip-adres = fysiek adres!) en Let op: dit is geen Big Brother opzet van mij! Dat idee is overigens wel mijn wapenvergunningregister; zoek op extreme worsteling, maar uitgaande van de werking van een democratische controle en de sites; voorkom shootings vreselijke schade van lone wolves stel ik voor gebruik te maken van beschikbare (ICT) technologie en die te combineren met bestaande gegevens in registers Wat ik me voorstel is dat een goed gecontroleerde overheidsinstantie (nctb, aivd) zich actief bezig gaat houden met detectie van extreme communicatie op sites waar obv risicoprofilering verhoogde aandacht nodig is Door gegevens van bijv, het wapenvergunningsregister te koppelen aan de origine van het internetverkeer kan door het IP-adres (en dat is overigens echt een fysiek adres!) gekeken worden of er signalen zijn waarmee lone wolves (zoals Alphen en nu Noorwegen) gespot kunnen worden Nogmaals; het knelt en schuurt gevoelsmatig, maar het middel is volgens mij gepast om het doel te dienen: voorkom shootings! laat de stadswachten bekeuirngen uitschrijven bij kleine overtredingen het is een kleine oplossing, maar wanneer mensen beter in de gaten gehouden als fietsen in voetgangersgebieden, niet handsfree bellen etc worden komt dat uiteindelijk de veiligheid ten goede Mensen denken nu dat veel mag omdat daar niet tegen opgetreden wordt je kunt tegenwoordig net veilig meer door voetgangersgebieden omdat je dan bijna van de sokken wordt gefietst Leg DNA Databank aan van alle Nederlanders, zodat bij misdaad de dader Als van alle Nederlanders het DNA in een databank vastligt dan lopen criminelen een veel gemakkelijker gevonden kan worden Werkt zeer preventief groter risico gepakt te worden Dit werkt de efficiency van opsporing in de hand En men al minder gauw het risico nemen van een misdaad omdat de pakkans sterk vergroot wordt Er zijn natuurlijk ook nadelen mbt privacy en zo, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen Maak binnensteden zo veel mogelijk autovrij, geef langzaam verkeer met deze eerste praktiche stappen creeren we een heleboel extra ruimte overal behalve snelwegen voorrang, doe wat aan het beeld van binnenstedleiijk, te gebruiken ter verhoging van de leefbaarheid en het nederland, terugdringen van het gevoel van onveiligheid, wat vaak voortkomt uit verkeerde eenzijdige berichtgeving in de media, vandaar dus ook werken aan het beeld van nederland; dat is dan ook bedoeld in mererlei opzicht zowel het beeld dat de mensen voor ogen hebben door de media, maar ook het beeld van steden en dorpen waarmee je geconfronteerd wordt; leegstand, kale kille gebouwen, veel verkeer op straat, parkeren in plaats van spelen op stoepen en op straat; vandaar dus 3 van mijn suggesties uit een veel breder beleidsopvatting, maar iets om mee te beginnen, en de pvda is daar een goede partij voor, naar mijn ideehad t in ieder geval kunnen/ moeten zijn! marije marije JR Brul lvvtt Richard Prins DaphneM Bert Hümmels

6 Maak het transparant, dan voel je je al veiliger Toon op google maps wat Als je met google maps naar je eigen stad, wijk en straat kunt kijken, en kunt zien er is gebeurd en hoe vaak Vele straten zijn dan veilig hoe vaak ergens iets gebeurt, zal blijken dat de meeste straten en buurten redelijk veilig zijn, en je ziet waar je wellicht om heen kunt rijden, of waar je je fiets beter niet kunt stallen Meten is weten voor burgers, klagers en de politiek Automatisch uit de aangifte gegevens per postcode Werk de rottigheid om tot een enkel getal per gebied of straat, dat wordt een kleur intensiteit op de kaart Maak projecten groente op je dak" in de grote steden en leidt jongeren Voor meer info kijk naar: op terwijl ze werken Zo voorkom je probleemwijken " dakhtml Medelanders met een dubbel paspoort die een misdrijf begaan het Nederlands paspoort afpakken Ophouden met dataslurpen Ophouden met dataslurpen Geen landelijke databases met iedereen er in De staat kan daar niet netjes mee omgaan Geen sleepnetjes om "œiedereen tussen dan en dan daar in de tram" op te vissen die vervolgens toch niet gebruikt worden maar wel een strafdossier ergens mogen opdikken Goed kiezen wat wel en niet nodig te hebben Als dat uitzoeken academisch onderzoek kost, dan daar in investeren Ophouden met iedereen als potentieële crimineel te behandelen Ophouden met iedereen als potentieële crimineel te behandelen Pasjeswetten weg Pasjeswetten weg (Waarom hebben jullie daar ooit mee ingestemd, PvdA?) Geef de burger een klein beetje krediet Verreweg de meeste zijn braaf en godvrezend en maken zelfs lachend een omweg als een domme wet dat nodeloos eist Versterk de positie van zij die zich inzetten en laten zien verantwoordelijk te zijn Nee dat is niet automatisch de politie Ophouden met roepen om "harder straffen" Nadenken over wat we Ophouden met roepen om "œharder straffen" willen met dat straffen wel, graag zelfs om zich objectief af te vragen of ons strafstelsel doet wat het moet doen Weten we al wat we willen bereiken met het straffen? Hebben we daar duidelijke ideën over? Schep faciliteiten zodat op uitgaansavonden begeleide" nachtbussen en Veel jongeren en ouders van die jongeren maken zich zorgen over de veilige "begeleide" thuisbrengservices mogelijk zijn " thuiskomst Door nachtbussen te laten begeleiden door een professional en door Straf korter en harder en schaf de campus voor criminelen af Wat gebeurt er als een crimineel na veel maatschappelijke kosten voor opsporing en vervolging eindelijk wordt berecht? Hij wordt opgesloten in een soort campus voor criminelen waar hij de hele dag mag oefenen op stoer doen en met gelijkgezinden mag filosoferen hoe de volgende keer uit de handen van de politie te blijven Een gevangenisstraf zou dus bij voorkeur in isolatie moeten worden doorgebracht zodat de straf ook echt erg is Wel moet natuurlijk regelmatig contact zijn met een hulpverlener om emotioneel op de been te blijven Bovendien kan een dergelijke zware gevangenisstraf veel korter zijn dan de huidige strafmaat Na vrijlating kan de veroordeelde nog gedurende langere tijd gevolgd worden door een enkelband of iets dergelijks Kortom, een strafsysteem dat waarschijnlijk goedkoper en beter is, omdat het asociale mensen (en criminelen zijn in wezen allemaal asociaal) iets over de waarde van menselijk contact leert tijdens detentie gedetineerden meer tijd voor rehabilitatie/ re-integratie in de samenleving bij geen medewerking gevangene zie toelichting indien gevangene niet meewerkt aan het rehabilitatie/re-integratie traject, dan gevangene na uitzitten 3/4 straf nog 1 jaar verplicht in heropvoed kamp ( NL versie militair Bootcamp) draaideurcriminelen die desondanks medewerking aan het rehabilitatie/re-integratie traject toch hierna in detentie komen bij de 3e maal na uitzitten 3/4 straf 2 jaar verplicht in heropvoed kamp ( NL versie militair Bootcamp) HenkDaalder marije Willy ThomWinsemius Hielke oeffelendc

7 totale remigratie Beleid dat gericht moet zijn op totale remigratie van met name kansloze azijnseikert Marokkanen, Antillianen, Turken, Roemenen, Bulgaren Want deze zijn hier oververtegenwoordigd in de criminaliteit Dan heb ik het nog niet eens over de 2/3e generaties die al net de statistieken van de autochtonen worden meegenomen Veel criminelen hebben ook een psychische aandoening Verplicht de GGZ om alle gegevens met de politie te delen Wel met streng protocol Verbeter de kwaliteit van de inkopers/subsidieverstrekkers tacojongeneel Als professional kom ik nog wel eens opdrachtgevers tegen die eigenlijk niet weten wat ze van me vragen Ze verdiepen zich niet in mijn product, kennen de keten niet en snappen dus niet wat ze kopen Het wordt dan bijna onmogelijk voor ze om te controleren of ik goed werk lever! Voor je het weet, is mijn oplossing dan mijn eigen kindje geworden Verplicht het voeren van dag/ rijverlichting bij elk gemotoriseerd voertuig Door gemotoriseerde voertuigen ook overdag verlichting te laten voeren zijn ze in Zorg voor goede fietspaden en maak deze verplicht ( G11) alle omstandigheden voor iedereen beter zichtbaar zorg ervoor dat alle fietspaden goed begaanbaar zijn en vervolgens verplicht deze middels verkeersbord G11 Wat betreft de verkeersveiligheid stel ik voor om de Stel aan zorgvuldig gescreende burgersen bedrijven geijkte meetapparatuur snelheidsovertredingen te privatiseren beschikbaar, stel een provisie in het vooruitzicht van bijvoorbeeld 10 procent van alle dankzij hen geinde boetes en je hebt een positieve drieklap: de verkeersveiligheid gaat omhoog, het is goed voor de werkgelegenheid, en de politie kan zich met belangrijkere taken bezighouden Zorg dat het justitieapparaat zelf integer is Zorg dat het justitieapparaat zelf integer is Een dralende en sloffende minister, clubjes ambtenaren die privacyonvriendelijke technologie doordrukken ondanks duidelijk technologisch falen en zonder duidelijk te maken of de technologie ook ooit kan doen wat hij zou moeten doen, of zelfs maar wat die taak dan precies mag zijn, eindeloos gedonder, kennelijk incompetente en niet op de hoogte zijnde rechters die zich bij herhaling achter wets- en proceduredetails verschuilen, en een tandeloze waakhond, dragen allemaal niet bij aan vertrouwen in de overheid Zeker niet als er een hele rits van staatswege genegeerde en gemarginaliseerde burgerorganisaties op de deur staan te kloppen Zorg voor goede oversteekplaatsen bij bijvoorbeeld scholen en Indien je voor goede oversteekplaatsen bij bijvoorbeeld scholen en Winkelcentra en voorzie deze van een verkeerslicht Winkelcentra zorgt, voorzie deze dan ook van een verkeerslicht Want veel automobilisten rijden anders de vouwen uit je broek Er dan met voldoende oversteektijd rekening gehouden te worden voor ouderen met stok of rolstoel Remco oeffelendc hasselius oeffelendc

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking DC 72 Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit thema is een bewerking van het krantenartikel uit NRC Handelsblad Vroeger een debiel, nu een delinquent. In dit artikel zegt

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Hoewel de misdaadcijfers al jaren een dalende trend laten zien, is het gevoel totaal anders. Sinds 2002 zijn in Nederland ieder jaar

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT AGENTEN OVER DE VERHOGING VAN DE BOETES JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT Meldweek van de Meldkamer van de SP, 16-24 februari 2012 Nine Kooiman, lid van de Tweede

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 3 juni 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 3 juni 2013, deden 404 jongeren mee die met name uitgaan in Brabant. De uitslag is na weging

Nadere informatie

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum

Buurtveiligheid Woerden Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Buurtveiligheid Woerden 2016 Molenvliet, Schilderswijk, Bomen en Bloemenbuurt, Centrum Uitgevoerd door Inwonersbelangen oktober 2016 Samenvatting Bevindingen: 1. Inwoners doen aangifte voor zwaardere misdrijven

Nadere informatie

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen 1 Voorwoord Beste ouders Beste leerlingen Dit is het antipestplan van WICO campus Sint-Jozef. Het draaiboek pesten is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Datum 23 maart 2011 Onderwerp Beantwoording kamervragen over het bericht dat de Staatssecretaris kleinere cellen beter vindt

Datum 23 maart 2011 Onderwerp Beantwoording kamervragen over het bericht dat de Staatssecretaris kleinere cellen beter vindt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring met agressief gedrag!!!

Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring met agressief gedrag!!! Pagina 1 van 6 De Verkeersregelaars Centrale Onderdeel van VKRC B.V. Postbus 42 1733 ZG Nieuwe Niedorp Telefoon: 030-8200373 Nieuwe Niedorp, 24-11-2014 Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT EENVOUDIGE SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk Goed wonen Gezond leven Naar school kunnen Gelijke rechten Je mening kunnen

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

1. Voel jij je veilig in jouw dorp?

1. Voel jij je veilig in jouw dorp? Veiligheid 12 1. Voel jij je veilig in jouw dorp? (n=542) 10 98% 8 6 4 2 Ja Er zijn in onze straat mensen die met regelmaat, zelfs af en toe zichtbaar, een oogje in `t zeil houden Geen reden om me onveilig

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU

DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU D N A L R E HEEL NED IT U R O O V N E SA M EENVOUD ZINGS TING VERKIE T A V N E M A S IGE PROGRAMMA 2017 2 Samenvatting PvdA verkiezingsprogramma 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht op en rond Canadaplein en Paardenmarkt Tijdens een proef van twee jaar wordt de omgeving van het Canadaplein en de Paardenmarkt dag en

Nadere informatie

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter

18 juni 2015. Onderzoek: Artsen voor de strafrechter 18 juni 2015 Onderzoek: Artsen voor de strafrechter Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Ik moet vaststellen: Wij zijn gewoon niet goed genoeg.

Ik moet vaststellen: Wij zijn gewoon niet goed genoeg. Ik moet vaststellen: Wij zijn gewoon niet goed genoeg. Ik ben het met de keuze van de winnaar(s) van de Prijs voor Mensenrechten 2014 niet eens! Ze hadden die prijs moeten toekennen aan Farid Le Fou! Helaas

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1 A 2 D 3 C 4 D 5 maximumscore 2 Voorbeelden van

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

6. Veiligheid en criminaliteit

6. Veiligheid en criminaliteit 6. Veiligheid en criminaliteit Gevoelens van onveiligheid komen meer voor onder jongeren dan onder 25-plussers. Jongeren zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Inleiding De samenleving wordt reeds lange tijd geconfronteerd met enorme criminaliteitscijfers van (niet-westerse) allochtonen. Deze categorie is drie

Nadere informatie

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Twan Huys: 150 mensen uit uw provincie stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun huizen zodanig in

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8

Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Lesbrief bij Mijn broer is een boef van Netty van Kaathoven voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Je weegt voortdurend risico s af

Je weegt voortdurend risico s af DJI Zien Nummer 10 november 2016 Informatief / Verlof is heel spannend voor ze Gegenereerd: 10-01-2017 Je weegt voortdurend risico s af Wanneer kun je een jongere met een gerust hart op verlof sturen?

Nadere informatie

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at.

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at. ~1~ s n a l a b n i Happy A ls ouder van een kind met een chronische ziekte weet u vast als geen ander hoe moeilijk de balans is tussen goede zelfzorg en een prettig en gelukkig leven. Om er achter te

Nadere informatie

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen TERUG MAIL SLA OP Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen SAMENVATTING 27/1/2009 Als er in de buurt is ingebroken, kun je maar beter de ramen dichthouden en een extra slot op de deur doen. De

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014 Onderzoek: Armoede Publicatiedatum: 6-3- 2014 Over dit onderzoek Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen, en een asynchrone online focusgroep

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 Werkstraf voor officier van justitie wegens corruptie De rechtbank in Den Bosch heeft een officier

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing 11 mei 2015 Onderzoek: Privacy vs opsporing Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Het slachtofferperspectief

Het slachtofferperspectief Het slachtofferperspectief Lezing tijdens symposium van het Kenniskring Lectoraat Werken in Justitieel Kader Door Frans Geraedts, Partner Governance & Integrity In veel opzichten ben ik het met de vorige

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Inleiding Op 16 juli 2003 startte de PvdA een zomeroffensief tegen scooteroverlast. Samen met fracties van Tweede Kamer, deelgemeenten en Europees

Nadere informatie

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort

LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF. Toegangspoort LESBRIEF MUSEUM DE GEVANGENPOORT MISDAAD EN STRAF Toegangspoort VO & De Gevangenpoort was oorspronkelijk één van de drie toegangspoorten naar het Binnenhof en is het enige middeleeuwse poortgebouw dat

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang aanklopt?

Nadere informatie