Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen"

Transcriptie

1 Macrovoorstellen Alle ( gewelds)criminelen en veelplegers zouden verplicht gedurende langere tijd een elektronische enkelband moeten dragen 1 Legaliseer softdrugs, die fte's kan je beter gebruiken 2 Laat periodiek zero-tolerance teams in probleemwijken de 'pakangst' vergroten 90% van de criminaliteit komt van mensen met een uitgebreid strafblad Sommige mensen moet je definitief uit de maatschappij weren Alle politici moeten verplicht een maand ervaren hoe het wonen in een pracht"wijk is" Door de elektronische enkelband wordt de pakkans sterk vergroot Een hoge pakkans is de belangrijkste factor om misdrijven te voorkomen Dit kan gekoppeld worden aan extra voorwaarden Bijv geen cafebezoek of niet op straat hangen na 2200 uur een gebiedsverbod voor woning van de ex of zo Paulgo chaosek Sommige mensen hebben geen ziel Het interesseert ze niet wat een ander Fopkip overkomt Net als je honden hebt die keer op keer kinderen bijten, heb je ook mensen, die zo zijn Deze mensen zijn dan wel zo geboren, of geworden Feit is dat de hersenen ook in het laatste geval definitief verneukt zijn Wat doe je met een valse hond, juist een spuitje Of voorgoed achter slot en grendel TBS heeft geen enkel nut, want deze mensen zijn NIET te behandelen Een laatste oplossing is deze mensen een eigen eiland geven en ze daar zelfvoorzienend laten zijn, zodat het de maatschappij niks kost en je deze mensen toch veilig opbergt en ze toch een kans geeft zichzelf te ontwikkelen(bijvoorbeeld Schiermonnikoog of een op te spuiten eiland wat verder uit de kust om ontsnappingsgevaar te voorkomen) Verder moet men aan preventie doen en zaken als tienerzwangerschappen van Antilliaanse meisjes voorkomen Verwaarloosde kinderen vormen een voedingsbodem en een vicieuze cirkel Als het toch gebeurt haal de tienermoeder en het kind direct uit haar omgeving(voor de geboorte) en geef het begeleiding in een beschermd milieu, waar het meisje leert hoe ze moet moederen(zoals vroeger in de huishoudschool) Alle politici moeten, voordat ze in de TweedeKamer komen, eigenlijk verplicht 1 Paulgo maand in een achterstandswijk wonen Na deze woonstage pas hebben ze recht van spreken over de multiculturele samenleving Helaas is Geert Wilders één van de weinige politici, die in zo'n Vogelaarwijk heeft gewoond, Kanaleneiland in Utrecht Het valt mij op hoe fel vooral autochtone bewoners van achterstandswijken zijn Wilders is helaas niet de enige Zelfs mensen, die ik altijd kende als tolerante weloverwogen mensen, worden veel vijandiger en negatiever tegenover buitenlanders, dan ik ooit voor mogelijk had gehouden Een oude vriend van mij, die in Overvecht woont,en vroeger in de Anti-Apartheids beweging had gezeten heeft het nu zelfs over het afschieten van alle buitenlanders Mensen hebben tien sloten op de deur en tralies achter gordijnen, die ze zelfs de hele dag dicht houden Zelfs op dit forum blijken mensen erg extreme opvattingen te hebben Beter SMART-tracking systeem van problemen:effectiever afstemmen Systemen werken vaak langs elkaar heen Agenten signaleren directe problemen, politie en justitie Betrek bij probleemjongeren altijd ouders en omgeving officieren van justitie zetten mensen toch vaak weer te snel op straat, met alle gevolgen van dien Ouders en omgeving worden niet structureel actief betrokken Bij trajecten wordt niet gemeten wie deelnemen, wat het effect is, wie afvallen en waarom,en waar ze heen gaan De effectiviteit van hulp-trajecten wordt niet geëvalueerd Bewapen recidiverende slachtoffers ErnstjanvDoorn AlSlaJeMeLevend

2 Biedt criminelen de mogelijkheid voor emigratie aan, in ruil voor strafvermindering Bij geweldsdelicten zoveel mogelijk "lik op stuk beleid" uitvoeren Eventuele schade verhalen op daders Veel criminelen hebben gedachten over emigratie Ze voelen zich zelf vaak mislukt Paulgo en dragen het stigma van een strafblad, waardoor zij hier niet meer aan een normale baan kunnen komen Ze hebben geen enkele toekomst meer in ons land en zitten hier in een vicieuze cirkel Daarom is een actief emigratie beleid nodig Dit kan gekoppeld worden aan nieuwe preventieopsluiting voor alle geweldsplegers en of veelplegers Nu krijgen alleen psychisch gestoorden na hun straf TBS Terwijl er in de gevangenissen veel gevaarlijkere ( toekomstige ernstige recidive) personen zitten Als elke geweldspleger naast zijn gevangenisstraf (als straf ter vergelding) een preventiemaatregel krijgt ( alleen om gevaar te voorkomen) Deze preventiemaatregel ( 4 tot 20 jaar) geldt ook voor jeugdcriminelen en wordt pas beeindigd als het gevaar geweken is Bij emigratie kan deze preventiemaatregel worden kwijtgescholden Hierdoor zullen velen besluiten te emigreren Nu is er al een emigratie van ontsnapte / gezochte criminelen naar het buitenland/ moederland:twee Marokkaanse moordenaars, die na hun daad naar Marokko vluchtten Gelukkig was de Marokkaanse regering zo fatsoenlijk om die daders in Marokko te vervolgen Een Turkse TBS'er vluchtte na zijn ontsnapping naar Turkije en loopt daar nog steeds als vrij man rond Ook emigreren er geregeld autochtone criminelen naar Thailand Ze laten het daar wel uit hun hoofd om rottigheid uit te halen wegens de hoge straffen en maken geregeld een goede nieuwe start Bij geweldsdelicten vind ik dat degene die als eerste geweld gebruikt, hetzij verbaal of fysiek, de dader (aanstichter) is en de andere partij het slachtoffer Slachtoffers kunnen niet ter verantwoording worden geroepen bij de rechtbank maar uitsluitend daders, tenzij van tevoren uitlokking door het slachtoffer aannemelijk is Wie begonnen is wordt duidelijk uit de altijd meelopende camerabeelden op hoofddeksel of voertuig van de politieagent (Zie: Aangifte doen tegen agenten wordt op deze manier beperkt Bij vaststaand bewijs, eventuele publieke schade incl wettelijke rente direct verhalen op de dader Mogelijkheden van private partijstelling van het slachtoffer bij geweldsmisdrijven zodanig verruimen dat slachtoffers ook daadwerkelijk hun schade uitgekeerd krijgen van de dader Indien de dader de schade niet kan betalen, dan een passende taakstraf geven, waarbij van tevoren vastgestelde geldelijke verdiensten van de dader uitgekeerd kunnen worden aan benadeelden Zie ook: Aad de groot Bouw huizen als paleizen Veel sociale woningbouw is al verpauperd op de tekentafel Geen wonder dat mensen zich daar onveilig voelen Het gevoel van onveiligheid hangt nauw samen met de sociaal-economische omstandigheden waarin mensen zitten De sociale woningbouw voor mensen met de laagste inkomens is kwalitatief vaak tenenkrommend Het voldoet aan de minimum-minimum eisen en leidt tot uitzichtloze getto's voor de 'verworpenen der aarde' Wie wel eens door zo'n wijk fietst zal - net als ik - plaatsvervangende schaamte voelen Hoe durven we mensen dit aan te doen Meer gemãªleerde wijken, prettiger woningen, kortom een wat liefdevoller aanpak van sociale woningbouw geeft mensen het gevoel mee te tellen in de samenleving Hallojan

3 De oplossing moet gezocht worden in het verbeteren van bestaand systeem door efficiënt gebruik maken diverse beschikbare informatie De overheid moet stoppen met de afgifte van wapenvergunningen, muv die voor erkende jagers Wapens horen niet bij burgers thuis soedemaker Wapens in handen van burgers zijn levensgevaarlijk, blijkt maar weer Waarom zou Henny Wind een burger een wapen thuis moeten hebben, al dan niet in een kluis Het geweldsmonopolie ligt immers bij de overheid, niet bij burgers Jachtvergunningen is een ander verhaal, al is de kans dat je in Nederland oog in oog komt te staan met een wolf tamelijk klein Maar wildbeheer dient dan nog een algemeen belang Verder heb ik helaas geen briljante ideeen Maar ik denk dat bij de politie genoeg mensen rondlopen die wel goede ideeen hebben over veiligheid Het is goed als de partij met deskundigen bij de politie zelf en bijvoorbeeld met criminologen praat Betrek mensen uit de praktijk bij de oplossingen En met criminologen De rechters verdienen ook aandacht Hun competentie in het bijzonder Competente rechters zou ook wel fijn zijn Keer op keer zie je gevaarlijke criminelen vrijgelaten en vervolgens onvindbaar, maar als je als tipgever anonimiteit bedongen hebt bij de politie en dat gaat eens niet perongeluk toch mis, maar dan steekt de rechter daar alsnog een stokje voor en je blijft met de pijnlijke gevolgen zitten, bedenk je je wel twee keer voor je nog eens de politie te hulp schiet Of zelfs maar om hulp vraagt Ingetrokken en geweigerde aangiftes zijn een blamage voor de staat Decriminaliseer hennepteelt oa via verplichting van cannabisbijsluiter bij Cannabis is een gegeven, daar kun je maar beter op een nuchtere manier mee HKooistra gedoogde verkoop bij hennep; scheelt veel criminele afrekeningen omgaan; Cannabisverkoop is gedoogd, alleen is er geen samenstellingsinfo bij de gedoogde verkoop bijgeleverd (met cannabionoiden, trichomen en wel of geen verontreiniging door pesticiden en verzwaringsmateriaal) en gaat de verkoop voornamelijk op gewicht Als de inhoud van de gedoogde verkochte cannabis bekend is met oog op een verantwoorde dosering bij gebruik, met de gezondheidsrisico's van de vaak ontbrekende niet psychoactieve CBD- cannabidiol kan er een aanzet worden gegeven voor cannabisteeltrichtlijnen op inhoudelijke kwaliteit, daar dus op controleren en minder op vervolging inzetten, zodat de gewone man eerlijk en met goede info hennepplantjes kan kweken zonder direct vervolgd te worden (wel bij schadelijk pesticidegebruik) Gaat de hennepprijs omlaag, is prettig voor cannabisgebruikers ( met oog op ontspanning of medicatie) en is hennepteelt voor grotere criminelen niet meer interessant; scheelt veel qua afrekeningen in de 'onderwereld' Cannabis is dan verantwoorder gedoogd en bovendien zij het in gesteriliseerde vorm wel immers wel ook op doktersrecept in de apotheek verkrijgbaar Doek de zieligmensenindustrie op Harde werkers vervelen niemand Doek de zieligmensenindustrie op Ondersteun mensen bij het zelf bereiken van nieuwe dingen, bij voorkeur dingen waarmee ze hun eigen broek op kunnen houden, in plaats van ze te belonen met gratis geld voor derde generatie niets doen danwel de boel te verstieren Harde werkers vervelen niemand Dwing grote organisaties als Jeugdzorg om hun kwaliteit te laten Collega professionals vinden het heel moeilijk om elkaar aan te spreken op fouten Remco beoordelen door ketenpartners Toch zien ze die fouten (soms terecht, soms onterecht) voortdurend bij elkaar Door in ieder geval al de grote clubs te dwingen om die collega's te vragen wat ze er van vinden, krijg je hele waardevolle feedback It takes one to know one

4 Eisen aan burgerschap zijn te hoog Ontzettend veel mensen (voelen zich) De maatschappij is ingewikkeld en complex Er zijn weinig eenduidige en pasklare staan onder druk en zijn angstig oplossingen Bovendien is er een spanningsveld tussen de eisen aan zelfstandig en autonoom burgerschap enerzijds, die overaal een mening over MOET hebben en keuzen moet maken En de consument anderzijds, die alle verleidingen moet weerstaan Ik denk dat we de mensen zich veiliger moeten gaan laten voelen in en met zichzelf En dat de negatieve effecten van de discrepantie tussen burgerschap en consument zich juist vertalen in criminaliteit en verveling Aanpakken bij de bron dus, positieve stimulans En niet alleen negatieve respons geven door repressie in te zetten Family Coaches afkomstig uit verschillende culturen kunnen achter de Een grote groep mensen wordt niet bereikt door de hulpverlening Een brugfunctie voordeur komen en oorzaken aanpakken voor Family Coaches die de tijd kunnen nemen en op rare tijden werken en niet gebonden zijn aan allerlei protocollen en voorschriften over hoe lang een hulpverleningsgesprek mag duren enz Een soort proffessionele vriendinnen die samen werken met de reguliere instellingen en de clienten toeleiden, Ze voeren zelf niet uit maar bieden een luisterend oor en leiden toe naar de formele hulp en zorg Samenwerking met straatcoaches die aan kunnen geven waar hulp nodig is enz Zie wwwprofornl geen uitkering voor nieuwe inwoners van Nederland mensen met een niet Nederlandse nationaliteit of die minder dat 10 jaar in Nederland wonen geen uitkering geven hierdoor worden deze mensen gedwongen om te werken dit betekend dat ze inburgeren en dat ze de norm van hard werken leren hierna zijn het gewaardeerde deelnemers aan de samenleving en zullen ze minder problemen geven Gevangenissen degraderen tot taiwanese standaarden: droog brood, Als compensatie worden de cel straffen verkort Met deze oplossing zijn er 4 water en geen enkele seconde buiten de cel problemen opgelost: te kort aan personeel in gevangenissen, geweld in gevangenissen, hoge kosten van gedetineerden en criminaliteit zelf Als ze in zo'n gevangenis zitten denken ze wel 40x na voordat ze weer de criminaliteit ingaan Haal dakloze junks en alcoholisten van straat via het housing firstheb de effecten ervan gezien in New York Veel dakloze personen, vaak met principe Housing first ends homelessness, it's that easy! psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek, eigen woonruimte aanbieden op voorwaarde dat huur wordt betaald, geen overlast wordt veroorzaakt en hulpverlening wordt toegelaten Dus niet eerst stabiliseren of afkicken en pas dan woonruimte geven Vanzelf gaat men minder gebruiken en komt de persoon tot rust Het besluit tot verdere zorg kan worden ontwikkeld Het is dus het omdraaien van het cure en care-principe Het van de straat halen van deze doelgroep (vaak veelpleger) levert op termijn een grote kostenbesparing op en niet minder belangrijk, leidt het tot een grotere veiligheid op straat het inburgeringsbeleid sociaal maken dus binnen 6 manden een Het Nederlandse inburgeringsbeleid is asociaal Mensen moeten nu soms 10 jaar definitieve uitslag wachten voordat ze weten of ze mogen blijven Dit kan zo niet In deze 10 jaar mogen zij niet werken en moeten zij dus rondkomen van het sociaal minimum Dit leren zij in deze 10 jaar en dus hebben ze de rest van hun leven hier ook genoeg aan Hierdoor gaan zij nooit werken en dus blijft het een last De kinderen hiervan zien dat hun klasgenoten dingen hebben die zij niet hebben en willen dat ook Om dit te krijgen gaan zijn vaak de criminaliteit in Door dus de asiel procedure korter te maken en asielzoekers te dwingen een baan te zoeken voorkom je dus dat hun kinderen crimineel worden idkennis Minka Jansen LordNobady Gezond verstand Emile Joosten LordNobady

5 Huur vakmensen in om serieus met relschoppers of probleemjongeren te Als je weet wat er gaande is in een bepaalde wijk en als je weet aan welke behoeftes praten om erachter te komen waar de problemen zitten het schort in een wijk/buurt dan pas kun je iets aan het probleem doen Als je de reden voor de relschopperij niet weet, kun je het probleem niet echt oplossen Wat zijn de oorzaken van de problemen? Ik las op het internet over de zogenaamde greencards", een ludiek en In achterstandswijken waar volgens onderzoek minder groente en fruit wordt zeer sociaal idee dat in New York heel succesvol blijkt te zijn" gegeten (in New York althans) worden kleine groente -en fruitstalletjes neergezet voor de verkoop hiervan Gebleken is dat het de gezondheid van de bevolking bevorderd (minder diabetes en andere ziektes en dãºs minder ziektekosten voor het land) en dat het de sociale cohesie in de buurt ook verbeterd Daarnaast kun je werklozen weer aan een baan helpen Voor meer info lees: Jaarlijks moet iedereen vanaf 18 jaar een BLOEDTEST ondergaan om de En om Drugs- en HIV/AIDS " patiënten OP TIJD te Behandelen, waardoor een Cocaine, Heroine, Cannabinoiden, HIV/ AIDS en andere Dodelijke Ziekten Veiliger Nederland ontstaat voor u en voor mij! Drastisch te Stoppen Koppel de activiteit op internet (obv ip-adres = fysiek adres!) en Let op: dit is geen Big Brother opzet van mij! Dat idee is overigens wel mijn wapenvergunningregister; zoek op extreme worsteling, maar uitgaande van de werking van een democratische controle en de sites; voorkom shootings vreselijke schade van lone wolves stel ik voor gebruik te maken van beschikbare (ICT) technologie en die te combineren met bestaande gegevens in registers Wat ik me voorstel is dat een goed gecontroleerde overheidsinstantie (nctb, aivd) zich actief bezig gaat houden met detectie van extreme communicatie op sites waar obv risicoprofilering verhoogde aandacht nodig is Door gegevens van bijv, het wapenvergunningsregister te koppelen aan de origine van het internetverkeer kan door het IP-adres (en dat is overigens echt een fysiek adres!) gekeken worden of er signalen zijn waarmee lone wolves (zoals Alphen en nu Noorwegen) gespot kunnen worden Nogmaals; het knelt en schuurt gevoelsmatig, maar het middel is volgens mij gepast om het doel te dienen: voorkom shootings! laat de stadswachten bekeuirngen uitschrijven bij kleine overtredingen het is een kleine oplossing, maar wanneer mensen beter in de gaten gehouden als fietsen in voetgangersgebieden, niet handsfree bellen etc worden komt dat uiteindelijk de veiligheid ten goede Mensen denken nu dat veel mag omdat daar niet tegen opgetreden wordt je kunt tegenwoordig net veilig meer door voetgangersgebieden omdat je dan bijna van de sokken wordt gefietst Leg DNA Databank aan van alle Nederlanders, zodat bij misdaad de dader Als van alle Nederlanders het DNA in een databank vastligt dan lopen criminelen een veel gemakkelijker gevonden kan worden Werkt zeer preventief groter risico gepakt te worden Dit werkt de efficiency van opsporing in de hand En men al minder gauw het risico nemen van een misdaad omdat de pakkans sterk vergroot wordt Er zijn natuurlijk ook nadelen mbt privacy en zo, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen Maak binnensteden zo veel mogelijk autovrij, geef langzaam verkeer met deze eerste praktiche stappen creeren we een heleboel extra ruimte overal behalve snelwegen voorrang, doe wat aan het beeld van binnenstedleiijk, te gebruiken ter verhoging van de leefbaarheid en het nederland, terugdringen van het gevoel van onveiligheid, wat vaak voortkomt uit verkeerde eenzijdige berichtgeving in de media, vandaar dus ook werken aan het beeld van nederland; dat is dan ook bedoeld in mererlei opzicht zowel het beeld dat de mensen voor ogen hebben door de media, maar ook het beeld van steden en dorpen waarmee je geconfronteerd wordt; leegstand, kale kille gebouwen, veel verkeer op straat, parkeren in plaats van spelen op stoepen en op straat; vandaar dus 3 van mijn suggesties uit een veel breder beleidsopvatting, maar iets om mee te beginnen, en de pvda is daar een goede partij voor, naar mijn ideehad t in ieder geval kunnen/ moeten zijn! marije marije JR Brul lvvtt Richard Prins DaphneM Bert Hümmels

6 Maak het transparant, dan voel je je al veiliger Toon op google maps wat Als je met google maps naar je eigen stad, wijk en straat kunt kijken, en kunt zien er is gebeurd en hoe vaak Vele straten zijn dan veilig hoe vaak ergens iets gebeurt, zal blijken dat de meeste straten en buurten redelijk veilig zijn, en je ziet waar je wellicht om heen kunt rijden, of waar je je fiets beter niet kunt stallen Meten is weten voor burgers, klagers en de politiek Automatisch uit de aangifte gegevens per postcode Werk de rottigheid om tot een enkel getal per gebied of straat, dat wordt een kleur intensiteit op de kaart Maak projecten groente op je dak" in de grote steden en leidt jongeren Voor meer info kijk naar: op terwijl ze werken Zo voorkom je probleemwijken " dakhtml Medelanders met een dubbel paspoort die een misdrijf begaan het Nederlands paspoort afpakken Ophouden met dataslurpen Ophouden met dataslurpen Geen landelijke databases met iedereen er in De staat kan daar niet netjes mee omgaan Geen sleepnetjes om "œiedereen tussen dan en dan daar in de tram" op te vissen die vervolgens toch niet gebruikt worden maar wel een strafdossier ergens mogen opdikken Goed kiezen wat wel en niet nodig te hebben Als dat uitzoeken academisch onderzoek kost, dan daar in investeren Ophouden met iedereen als potentieële crimineel te behandelen Ophouden met iedereen als potentieële crimineel te behandelen Pasjeswetten weg Pasjeswetten weg (Waarom hebben jullie daar ooit mee ingestemd, PvdA?) Geef de burger een klein beetje krediet Verreweg de meeste zijn braaf en godvrezend en maken zelfs lachend een omweg als een domme wet dat nodeloos eist Versterk de positie van zij die zich inzetten en laten zien verantwoordelijk te zijn Nee dat is niet automatisch de politie Ophouden met roepen om "harder straffen" Nadenken over wat we Ophouden met roepen om "œharder straffen" willen met dat straffen wel, graag zelfs om zich objectief af te vragen of ons strafstelsel doet wat het moet doen Weten we al wat we willen bereiken met het straffen? Hebben we daar duidelijke ideën over? Schep faciliteiten zodat op uitgaansavonden begeleide" nachtbussen en Veel jongeren en ouders van die jongeren maken zich zorgen over de veilige "begeleide" thuisbrengservices mogelijk zijn " thuiskomst Door nachtbussen te laten begeleiden door een professional en door Straf korter en harder en schaf de campus voor criminelen af Wat gebeurt er als een crimineel na veel maatschappelijke kosten voor opsporing en vervolging eindelijk wordt berecht? Hij wordt opgesloten in een soort campus voor criminelen waar hij de hele dag mag oefenen op stoer doen en met gelijkgezinden mag filosoferen hoe de volgende keer uit de handen van de politie te blijven Een gevangenisstraf zou dus bij voorkeur in isolatie moeten worden doorgebracht zodat de straf ook echt erg is Wel moet natuurlijk regelmatig contact zijn met een hulpverlener om emotioneel op de been te blijven Bovendien kan een dergelijke zware gevangenisstraf veel korter zijn dan de huidige strafmaat Na vrijlating kan de veroordeelde nog gedurende langere tijd gevolgd worden door een enkelband of iets dergelijks Kortom, een strafsysteem dat waarschijnlijk goedkoper en beter is, omdat het asociale mensen (en criminelen zijn in wezen allemaal asociaal) iets over de waarde van menselijk contact leert tijdens detentie gedetineerden meer tijd voor rehabilitatie/ re-integratie in de samenleving bij geen medewerking gevangene zie toelichting indien gevangene niet meewerkt aan het rehabilitatie/re-integratie traject, dan gevangene na uitzitten 3/4 straf nog 1 jaar verplicht in heropvoed kamp ( NL versie militair Bootcamp) draaideurcriminelen die desondanks medewerking aan het rehabilitatie/re-integratie traject toch hierna in detentie komen bij de 3e maal na uitzitten 3/4 straf 2 jaar verplicht in heropvoed kamp ( NL versie militair Bootcamp) HenkDaalder marije Willy ThomWinsemius Hielke oeffelendc

7 totale remigratie Beleid dat gericht moet zijn op totale remigratie van met name kansloze azijnseikert Marokkanen, Antillianen, Turken, Roemenen, Bulgaren Want deze zijn hier oververtegenwoordigd in de criminaliteit Dan heb ik het nog niet eens over de 2/3e generaties die al net de statistieken van de autochtonen worden meegenomen Veel criminelen hebben ook een psychische aandoening Verplicht de GGZ om alle gegevens met de politie te delen Wel met streng protocol Verbeter de kwaliteit van de inkopers/subsidieverstrekkers tacojongeneel Als professional kom ik nog wel eens opdrachtgevers tegen die eigenlijk niet weten wat ze van me vragen Ze verdiepen zich niet in mijn product, kennen de keten niet en snappen dus niet wat ze kopen Het wordt dan bijna onmogelijk voor ze om te controleren of ik goed werk lever! Voor je het weet, is mijn oplossing dan mijn eigen kindje geworden Verplicht het voeren van dag/ rijverlichting bij elk gemotoriseerd voertuig Door gemotoriseerde voertuigen ook overdag verlichting te laten voeren zijn ze in Zorg voor goede fietspaden en maak deze verplicht ( G11) alle omstandigheden voor iedereen beter zichtbaar zorg ervoor dat alle fietspaden goed begaanbaar zijn en vervolgens verplicht deze middels verkeersbord G11 Wat betreft de verkeersveiligheid stel ik voor om de Stel aan zorgvuldig gescreende burgersen bedrijven geijkte meetapparatuur snelheidsovertredingen te privatiseren beschikbaar, stel een provisie in het vooruitzicht van bijvoorbeeld 10 procent van alle dankzij hen geinde boetes en je hebt een positieve drieklap: de verkeersveiligheid gaat omhoog, het is goed voor de werkgelegenheid, en de politie kan zich met belangrijkere taken bezighouden Zorg dat het justitieapparaat zelf integer is Zorg dat het justitieapparaat zelf integer is Een dralende en sloffende minister, clubjes ambtenaren die privacyonvriendelijke technologie doordrukken ondanks duidelijk technologisch falen en zonder duidelijk te maken of de technologie ook ooit kan doen wat hij zou moeten doen, of zelfs maar wat die taak dan precies mag zijn, eindeloos gedonder, kennelijk incompetente en niet op de hoogte zijnde rechters die zich bij herhaling achter wets- en proceduredetails verschuilen, en een tandeloze waakhond, dragen allemaal niet bij aan vertrouwen in de overheid Zeker niet als er een hele rits van staatswege genegeerde en gemarginaliseerde burgerorganisaties op de deur staan te kloppen Zorg voor goede oversteekplaatsen bij bijvoorbeeld scholen en Indien je voor goede oversteekplaatsen bij bijvoorbeeld scholen en Winkelcentra en voorzie deze van een verkeerslicht Winkelcentra zorgt, voorzie deze dan ook van een verkeerslicht Want veel automobilisten rijden anders de vouwen uit je broek Er dan met voldoende oversteektijd rekening gehouden te worden voor ouderen met stok of rolstoel Remco oeffelendc hasselius oeffelendc

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Investeren. integreren

Investeren. integreren Investeren in integreren Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Definitie integratie 5 1.2 Immigratie en integratie: vroeger en nu 5 1.3 Leeswijzer 7 2. Terugdringen instroom asiel- en gelukszoekers en huwelijksmigranten

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen

Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen Thema: Jeugd RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 03 JAARGANG 20 MEI 2014 Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen De impact van een inbraakgolf in Culemborg Extra aandacht

Nadere informatie

KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg

KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde Utrecht/Rotterdam, februari 2009 2 KAN HET ANDERS?

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Piratenpartij Amsterdam. Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Piratenpartij Amsterdam Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Pag. 4 Voorwoord Pag. 6 Wat is de Piratenpartij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan?

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Een nieuw paternalisme in wonen?

Een nieuw paternalisme in wonen? Een nieuw paternalisme in wonen? Meer informatie huurders leidt tot betere klantbediening Introductie Is het niet tijd voor een andere benadering van huurachterstanden in de woningmarkt? Voornamelijk in

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie