Deze tekst is voor het intellect onbegrijpbaar. De tekst glijdt langs ons heen. Het is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze tekst is voor het intellect onbegrijpbaar. De tekst glijdt langs ons heen. Het is"

Transcriptie

1 De Prajnaparamita Op de Gierenpiek (deze berg ligt in de buurt van de plaats Bodhgaya in India) vond de tweede draaiing van het Dharmawiel door de Boeddha plaats. Het draaien van het Dharmawiel is één manier om de drie verschillende niveaus van onderricht te classificeren, die vijf en veertig jaar lang door Boeddha Shakyamoeni aan de mensheid zijn geschonken. Hier gaf hij jaar geleden, voor een uigelezen gezelschap van monniken en bodhisattva s, zijn leringen over de Prajnaparamita, de volmaakte Wijsheid. Deze leerrede wordt door de Boeddha geïnspireerd, wat betekent dat deze niet direct door hem werd uitgesproken, maar door twee volgelingen in dialoogvorm naar voren werd gebracht. Het gaat in deze dialoog over de kwaliteiten van de absolute werkelijheid, die voorbij gaat aan ieder dualistisch gedachtegoed. De naam Prajnaparamita bestaat uit twee lettergrepen, te weten prajna en paramita. Prajna betekent wijsheid in de zin van 'diepgaand inzicht', die vervolmaakt is en elke opvatting, verwachting of conventionele mening heeft overstegen. Paramita betekent transcendente deugd, wat wil zeggen dat deze deugd, die ieder denken overstijgt, op vele bewustzijnsniveaus ervaren kan worden en zo het Boeddhaschap uiteindelijk bereikt kan worden. De Prajnaparamitateksten zijn een aanduiding voor een verzameling van ongeveer vijfendertig tot veertig Mahayana Soetra s, die de leer van de leegte uiteen zetten. De kerngedachte kan als volgt worden verwoord: 'Vorm is leegte, leegte is vorm; vorm is niet anders dan leegte, leegte is niet anders dan vorm'. Deze tekst is voor het intellect onbegrijpbaar. De tekst glijdt langs ons heen. Het is voor ons onmogelijk om de concentratie op deze uitspraak te houden. Het glijdt van ons af, want zodra de geest, wat zich vertaalt in bewustzijn, zich niet kan identificeren met dat wat het leest, laat hij het ogenblikkelijk vallen. 1

2 Tot de meest wijd verbreide versies van de Prajnaparamita behooren de Diamant- Sutra en de Hart-Sutra, die de leer van de hoogste wijsheid in verzen samenvatten waarvan de kern alleen zichtbaar is in ons handelen. De Hart Soetra is het hart van de Pajnaparamita-Soetra, de belangrijkste tekst uit de Mahayana over de leegte. Onder leegte wordt hier verstaan: de leegte aan inherent bestaan van alle fenomenen (waarneembaar verschijnsel) en het zelf. De wijsheid van de leegte aan een inherent bestaan van een ik leert je om niet te blijven hechten aan de beelden over jezelf, maar de methode van de zes perfecties toe te passen. Is een wezen eenmaal ontwaakt in de Perfectie van Wijsheid dan wordt hij of zij de belichaming van de vijf andere transcendente perfecties: Vrijgevigheid, Morele Zelfdiscipline, Geduld, Toewijding en Meditatie. Deze onovertroffen kwaliteiten of paramita s vormen de mysterieuze en oneindige energie van Moeder Prajnaparamita, die zich spontaan door de oprechte beoefenaar van Perfecte Wijsheid manifesteert. Is het een wonder dat de Prajnaparamita de moeder van alle Boeddha s wordt genoemd? Het antwoord op deze vraag is te vinden in haar verwantschap met leegte (sünyata) en diepgaand inzicht (prajna). Als de 'moeder van de Tathagata s' is zij hun 'voedster tot de allesomvattende wijsheid' en hun 'overdrager van de realisatie van alle Boeddhadharma s. Om een beter besef te krijgen van leegte of ruimte laat ik nu een kort fragment zien van opnames uit het heelal met op de achtergrond de mantra van de Prajnaparamita. "TA.YA.THA GATE.GATE PARA.GATE PARA.SAM.GATE BODHI SVA.HA!" Wat betekent : Het is als volgt gegaan, gegaan naar de overkant, helemaal naar de overkant gegaan, naar de verlichting gegaan, het is bereikt. FILMPJE HART SOETRA Iconografische afbeeldingen en het moederprincipe van de Prajnaparamita. De Prajnaparamita wordt ook wel in een menselijke gedaante afgebeeld. Zulke gedaantes kunnen vreedzaam of toornig zijn. Ook wordt ze soms naakt afgebeeld 2

3 om de hoedanigheden van de onthulde werkelijkheid, de naakte waarheid, te accentueren. Een geheime vorm van de Grote Moeder is de gevisualiseerde Samantabhandri,de 'volmaakt goede vrouw'. Zij is de vrouwelijke oer-boeddha van de nyingma-overleveringslijn, de tegenhanger van Samantabhadra. Ze wordt wit van kleur, naakt en zonder versierselen afgebeeld, wat in feite de geest als zodanig is. Deze boeddhavorm wordt de oorspronkelijke moeder- Boeddha genoemd, de bron van alle verlichting. Ze is de gezellin en vrouwelijke tegenpool van Samantabhadra,de oer-boeddha. De vrouwelijke Samantabhadri is het oersymbool van het volledige wijsheidaspect. Samantabhadri is de uitdrukkingsvorm van onbegrensde leegte, de natuurlijke staat die de uiteindelijke waarheid is. Samantabhadri is de uitdrukkingsvorm van datgene wat niet in woorden of symbolen is uit te drukken, de uiteindelijke aard van de geest, de onmetelijke ruimte van eenvoud. Dit is het meest subtiele aspect dat voorbijgaat aan alle tegenstellingen van geslacht, vorm of uitdrukking. De Prajnaparamita is zowel in de man als in de vrouw aanwezig; net zo als de mannelijke energie ook in de vrouw aanwezig is, zo is ook de vrouwelijke energie in de man aanwezig. Zijn beide energieën in zuiver en volledig evenwicht, pas dan zal de Prajnaparamita zich spontaan manifesteren door de oprechte beoefenaar van de Perfecte Wijsheid. Een andere manifestatie van de Prajnaparamita is de Vajrayogini. Hier is zij een toornige godheid, die wordt afgebeeld met een rode kleur, dansend en met sieraden die uit botten zijn vervaardigd. Van de hoedanigheden van waakzaamheid is zij de meest expressieve, de personificatie 3

4 van de wijsheidsgeest zelve. Haar naakte rode lichaam vertegenwoordigt de transformatie van begeerten zoals seksuele passie en energie, in mededogen. Aan Machig Labdrön ( uitspr.: Ma-gcig Lab-sgron ), verscheen de witte Tara. Machig Labdrön is een yogini en stichter van de Chödtraditie ( het door -snijden van de banden met het EGO) en als zodanig een van de weinige vrouwen die sterke invloed uitoefent op het Tibetaanse Vajrayana. De Witte Tara gaf haar zeer gedetailleerde initiaties en zegeningen. Hierdoor werd Machig Labdrön een emanatie van de Prajnaparamita. Verder verklaarde de godin Tara aan haar: Om alle levende wezens de mogelijkheid te geven tot het verzamelen van verdiensten zal de Grote Moeder in het belang van alle wezens als object van verering verschijnen. Vanuit het onmetelijke domein van de werkelijkheid verscheen een helder oranje stip waaruit een stralende godheid emaneerde, de Grote Moeder of Prajnaparamita, in een gouden gedaante van grote schoonheid, met één gezicht en vier armen en getooid met zijde en juwelen. Ze zit met gekruiste benen en heeft een vredige gelaatsuitdrukking en alle gunstige kenmerken van een verlicht wezen. Te midden van haar prinselijke zonen, de Boeddha s en bodhisattva's van alle werelden, vertoeft ze in een hemels paleis dat niet te scheiden is van onze geest. Hoewel ze vorm heeft aangenomen, is ze in feite een weergave van het ongrijpbare vrouwelijke principe van het uiteindelijke niveau. 4

5 De symbolen en de paramita s.* De lotus kan vergeleken worden met de paramita van het geven. De lotus vertegenwoordigt het gezuiverde lichaam dat zich schenkt; zoals de bloem zich opent, zo heeft het lichaam zijn zuiverheid geopend. We kunnen pas schenken als er geen egoïstische motivaties meer in ons aanwezig zijn. Het boek vertegenwoordigt de kennis, waardoor we inzichten in ethisch handelen kunnen verkrijgen. Kennis is het begin van spirituele scholing. De mens heeft als enig levend wezen zijn hersenen zodanig ontwikkeld dat hij in staat is om kennis bewust tot zich te nemen. Vervolgens kan hij deze kennis bestuderen, onderzoeken en daarover mediteren en contempleren om op deze wijze intuïtief te kunnen werken. Ethiek is een voorwaarde en kent een eenvoudig basisconcept: doe niemand kwaad en laten we dit concept eerst op onszelf toepassen. De vajra, de diamantscepter, staat symbool voor de paramita van inzet. Met inzet wordt bedoeld dat we ons blijven ontwikkelen om steeds subtieler te worden in ons doen en laten. Omdat de diamantscepter zowel de leegte als het onomkeerbare in zich heeft, geeft hij een onverbloemde kijk op het denken, spreken en handelen. Of we doen iets of we doen iets niet. Door de vajra kunnen we niet iets een beetje doen. Een beetje zorgt voor ontsnappingsclausules. Deze zijn rampzalig op het geestelijke pad. 5

6 Het zwaard staat symbool voor de volmaaktheid van geduld. Zijn we te snel met het zwaard, dan zijn omstandigheden al in tweeën gesplitst voordat de ervaringen zijn opgedaan. Zijn we te langzaam met het zwaard, dan is de kosmische tijd voorbij gegaan en kunnen we de ervaringen eveneens niet meer opdoen. Geduld is gelijk een acrobaat balancerend op een koord in de lucht. Is de balans nog niet hervonden, dan is de kans groot dat we naar beneden vallen. Geduld is meesterschap, op het juiste moment het juiste doen. Het zwaard vertegenwoordigt daarom de volmaaktheid van het geduld om te handelen. De mala is een schitterende metafoor voor de paramita van meditatie, ook wel concentratie genoemd. De mala heeft honderdenacht kralen. Dit getal zou verwijzen naar de honderdenacht delen waaruit de Dharma bestaat. Ook zou dit getal het aantal aardse verlangens van een gewone sterveling weergeven die overwonnen moeten worden op het pad naar verlichting, het nirvana. De reden om een gebedssnoer te gebruiken is om de geest te leren zich te concentreren. De paramita van meditatie vraagt daarom steeds opnieuw naar onze verlangens te kijken, hier niet op in te gaan en door te gaan met het concentreren van de geest. Dit zal oneindig vele malen moeten gebeuren. Vandaar dat de mala een cirkel is, er is geen begin en geen einde. Het gaat eeuwig door, gelijk de transcendente meditatieve geest. De bedelnap staat voor de transcendente wijsheid. Door de bedelnap wordt de onderlinge afhankelijkheid, die nodig is om het Boeddhaschap te bereiken, gesymboliseerd. Wijsheid openbaart zich in het diepste waarin een mens geraakt kan worden: zijn afhankelijkheid van de ander om hem iets te schenken. Zonder voedsel, zonder drinken kunnen we niet leven. Wijsheid zal ieder moment gevoed moeten 6

7 worden in onderlinge verbondenheid met alle levende wezens wil het het leven zelf zijn. In de mahayana-sutra s kunnen we het moederschap van Prajnaparamita als thema overal terug te vinden. In die vroege periode werd ze niet specifiek als een persoon aangeduid en had ze ook geen herkenbare vorm. Pas later, zo ruwweg 400 n.chr., werd ze in de persoon van een boeddhavorm voorgesteld. Chögyam Trungpa Rinpoche gaat daar expliciet op in en stelt dat Prajnaparamita eigenlijk niet de naam is van het moederprincipe. In zekere zin is dit een onjuiste aanduiding. Als we over de moeder van alle Boeddha s spreken hebben we het over de functie ervan. Bijvoorbeeld: iemand heeft een kind voortgebracht, dus behoort ze 'moeder' te worden genoemd. Dat is nog altijd een voorwaardelijke definitie. In die zin kunnen we de Prajnaparamita nauwelijks een moeder noemen. Prajnaparamita is de transcendente wijsheid en vertegenwoordigt in die zin een uitdrukkingsvorm van het vrouwelijke principe en dit wordt 'moeder' genoemd. Hoe kunnen we de wijsheid die zo omschreven wordt, nu aanduiden als een moeder? En bovendien, hoe kunnen we de wijsheid een seksegebonden benaming geven? De Tibetaanse traditie zegt hierover dat moeder niet verwijst naar een seksegebonden eigenschap maar dat het begrip moeder hier staat boven de relatieve terminologie. Dit gegeven drukt in het Tibetaans boeddhisme een essentieel aspect uit van het vrouwelijk principe, namelijk dat het op het meest diepzinnige niveau verheven is boven de geslachten. Maar afgezien daarvan is er niets wat echt benoembaar, niets wat echt hanteerbaar is. Omdat alle inzicht en begrip echter voortkomen uit deze ervaring, zegt men dat de Prajnaparamita, de leegte, de bron van alles is. Om die reden is er een enorme toewijding ten aanzien van de bron, die de Moeder wordt genoemd. Deze toewijding komt voort uit het begrijpen van de geslachtloze, onmetelijke aard van de Moeder, de geest als zodanig. Omdat deze geest de bron is, noemen we die in het relatieve taalgebruik de Moeder. 7

De dakini in het Tibetaanse boeddhisme

De dakini in het Tibetaanse boeddhisme De dakini in het Tibetaanse boeddhisme De betekenis van de dakini in het Tibetaanse boeddhisme Omdat de dakini zich meestal voordoet in een vrouwelijke vorm wordt normaal gesproken ook de vrouwelijke weergave

Nadere informatie

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens. BOEDDHA VAIROCANA Kijken we naar de mandala van de vijf Dhyana-Boeddha s dan zien we dat hij geen plat, tweedimensionaal diagram is maar dat hij multidimensionaal is. Men kan de mandala beschouwen als

Nadere informatie

De vijf Boeddha s van Wijsheid

De vijf Boeddha s van Wijsheid De vijf Boeddha s van Wijsheid Om te beginnen wil ik een korte uitleg geven wat nu werkelijk bedoeld wordt met : Een Boeddha Een Boeddha verpersoonlijkt het hoogste wat een mens kan bereiken in moraliteit

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Boeddha Ratnasambhava

Boeddha Ratnasambhava Boeddha Ratnasambhava De dhyana-boeddha s staan voor de onveranderlijke eigenschappen in de Boeddha en als zodanig zijn zij een spiegel voor de eigenschappen, de skandha s, in de mens. Boeddha ontdekte

Nadere informatie

Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007

Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007 Leesfragment uit : Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007 Het leven als pad van inwijding pag. 68-76 De Boeddha, toen hij nog als prins Siddharta bekend

Nadere informatie

Het kleine bodhisattva boekje

Het kleine bodhisattva boekje Het kleine bodhisattva boekje Voorwoord Beste lezer/lezeres, broeders en zusters, Voor u ligt het kleine bodhisattva boekje. In dit boekje worden vijf bodhisattvas aan u voorgesteld. Bodhisattva betekent

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

De Diamantsoetra. Inleiding

De Diamantsoetra. Inleiding De Diamantsoetra Inleiding De Diamantsoetra is net als de Hannya Shingyo een heel gecondenseerde tekst en een samenvatting van de filosofie van de leegte. Hij werd vermoedelijk in de derde of vierde eeuw

Nadere informatie

Van het bestuur: Quote van de maand. Geduld is het beste gebed. - Boeddha-

Van het bestuur: Quote van de maand. Geduld is het beste gebed. - Boeddha- Van het bestuur: Voor het eerst dit jaar, kunnen we deze maand Lama Jampa Rinpoche verwelkomen. Hij zal van 4 t/m 7 april aanwezig zijn. Ook zal Jampel Parchin (Eugene) aanwezig zijn voor de vertalingen.

Nadere informatie

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee 1 DE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Visualisatie: Ongeveer 10 cm boven de kruin van je hoofd is een lotusbloem.

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

BOEDDHA AMOGHASIDDHI O m Amoghasiddhi ah hum

BOEDDHA AMOGHASIDDHI O m Amoghasiddhi ah hum BOEDDHA AMOGHASIDDHI Evenals bij Boeddha Ratnasambhava is ook de devotie voor Boeddha Amoghasiddhi in het Oosten nooit sterk tot ontwikkeling gekomen. Zijn familie, Karma, of Wilskracht, bevat relatief

Nadere informatie

moment volkomen tevreden kunnen zijn.

moment volkomen tevreden kunnen zijn. Leren door ervaren Mediteren is een manier om ons leven open te stellen voor de rijkdom van ervaringen, en niet een esoterische oefening die beperkt is tot een bepaald moment en een bepaalde plaats. Of

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme Naam: Het boeddhisme Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid Van eerw. Meester Daishin. Uit: Buddha Recognizes Buddha (Boeddha (h)erkent Boeddha), hoofdstuk 15: The Scripture of Great Wisdom: The Working of Wisdom

Nadere informatie

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 )

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Als je aan het lopen van de bergen twijfelt, ken

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum Het Boeddhistische Curriculum Onderstaande figuur geeft de visie van dit curriculum aan. Het uitgangspunt is Natuurlijke goedheid, dat ervaren kan worden als welbevinden, sociale competentie en een positieve

Nadere informatie

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā s Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz.

Nadere informatie

Van het bestuur: Ook willen we u attenderen op de lezing van Jan Roelof over zijn reizen door Tibet!

Van het bestuur: Ook willen we u attenderen op de lezing van Jan Roelof over zijn reizen door Tibet! Van het bestuur: Deze maand beginnen we met de lessen van Geshe Ngwang Zopa, van Boeddha's Gompa, op 10 maart. Geshela gaat met Eugene dieper in op concentratie meditatie en wijsheid. Ook willen we u attenderen

Nadere informatie

toelichting bij de video boeddhisme

toelichting bij de video boeddhisme toelichting bij de video boeddhisme Korte inleiding over het Boeddhisme Het boeddhisme dankt zijn naam aan de Boeddha. Dat betekent: de verlichte of de ontwaakte. Achter die titel gaat een mens van vlees

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen.

Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen. Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen. Titel van de retraite: binnenste buiten, ondersteboven, ommekeer in het diepst van je wezen. Eigenlijk moest het zijn: binnenste buiten, ondersteboven,

Nadere informatie

Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1. Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen

Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1. Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1 Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen Voorwoord van de vertalers In Nederland en Vlaanderen leeft sterk de wens het werk van Sangharakshita in de

Nadere informatie

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva:

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva: Verklarende woordenlijst. Activiteiten (schadelijke De tien schadelijke of onheilzame activiteiten zijn: doden, stelen, of onheilzame): seksueel wangedrag, liegen, tweedracht zaaien, kwetsende taal gebruiken,

Nadere informatie

TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S

TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S X TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S 1. Mogen door de positieve energie van het schrijven van dit werk Het Ondernemen van de Beoefeningen van Bodhisattva s alle wezens erin slagen de beoefeningen

Nadere informatie

6 Boeddhisme. 1 Inleiding

6 Boeddhisme. 1 Inleiding DC 6 Boeddhisme 1 Inleiding Dit thema gaat over het boeddhisme. Het sluit aan bij het thema over Godsdiensten in het boek Loopbaan en Burgerschap, omdat het een religieuze stroming is. Maar het past er

Nadere informatie

svabhava dharmas PRATITYA SAMUTPADA YOGACHARA YOGACHARA MADHYAMIKA YOGACHARA Volmaakte Wijsheid Soetras shlokas Diamant Soetra Hart Soetra

svabhava dharmas PRATITYA SAMUTPADA YOGACHARA YOGACHARA MADHYAMIKA YOGACHARA Volmaakte Wijsheid Soetras shlokas Diamant Soetra Hart Soetra Dingen hebben geen vaste kern, geen svabhava. Alles is te reduceren tot kleinere deeltjes, dharmas, die in verschillende combinaties tot elkaar in relatie staan. Dit geldt voor dingen, die we in de wereld

Nadere informatie

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM Geleide mindfulnessmeditaties THICH NHAT HANH Amersfoort, 2014 i n h o u d VOORWOORD 7 INLEIDING 11 EEN MINDFULNESS VAN HET LICHAAM 21 TWEE BEELDEN 43 DRIE BEWUST CONSUMEREN

Nadere informatie

Dogen. Tsuki. De Maan

Dogen. Tsuki. De Maan Dogen Tsuki De Maan Tsuki De Maan Shobogenzo nr. 43 Dogen Vertaling, lay-out en foto s: Jan Klungers Een E-book uitgave van Zen in Salland Meditatie mindfulnesstraining www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail.nl

Nadere informatie

De Dharma DE DHARMA ALS INSTRUMENT VAN VERANDERING

De Dharma DE DHARMA ALS INSTRUMENT VAN VERANDERING De Dharma DE DHARMA ALS INSTRUMENT VAN VERANDERING Als je kijkt naar de manier waarop we tegenwoordig leven, bekruipt je soms een gevoel van angst. Alles krijgt steeds meer vaart, en het leven gaat zo

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

INSTRUCTIES VAN DE DIERBARE SPIRITUELE MEESTER

INSTRUCTIES VAN DE DIERBARE SPIRITUELE MEESTER Dit overzicht is oorspronkelijk samengesteld door de grote Tibetaanse Meester Pabongka Rinpochee Dechen Nyingpo Djampa Tenzin Trinlä Gyatso onder de titel: INSTRUCTIES VAN DE DIERBARE SPIRITUELE MEESTER

Nadere informatie

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1-

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken door Avatar Adi Da Samraj Wij Zijn Bewustzijn Zelf -2- Tekst en afbeeldingen: Copyright 2013 The Avataric Samrajya

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

De Beoefening van Meditatie

De Beoefening van Meditatie De Beoefening van Meditatie Swami Ritajananda vertaling : Dhr Kees Boukema H O O F D S T U K 2 D E W A A R D E V A N M E D I T A T I E Laten wij mediteren op het luisterrijke, stralende Wezen, uit wie

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha

Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha In leven en in sterven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven is het tweede deel in deze serie en is een verdieping van het eerste. Werd in het eerste

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al.

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Gisteren heb je gelezen hoe de kwantumfysica ons leert dat we via ons bewustzijn onze werkelijkheid scheppen. Vandaag borduren we hierop verder door hieraan

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Kennis van de Absolute bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VAJRA en GHANTA. De vajra - een magisch Tibetaans energetisch instrument

VAJRA en GHANTA. De vajra - een magisch Tibetaans energetisch instrument VAJRA en GHANTA De vajra - een magisch Tibetaans energetisch instrument Ook wel bliksemschicht genoemd. Is een bijzonder krachtig Tibetaans ritueel voorwerp voor ontvangen en sturen van positieve energieen

Nadere informatie

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden?

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? Het zijn de Vier Goddelijke Verblijven, de Brahma Vihara's. Vihara (Sanskriet) betekend letterlijk als figuurlijk woning of verblijf.

Nadere informatie

Sandōkai: Trouw aan de Bron

Sandōkai: Trouw aan de Bron Sandōkai: Trouw aan de Bron Uit: Buddha Recognizes Buddha (Boeddha (h)erkent Boeddha), hoofdstuk 16, Sandōkai: Keeping True to the Source, van eerw. meester Daishin Morgan. Vertaling: Michel Tille en Nanette

Nadere informatie

DE KRIJGER EN HET KAPITALISME Shambala in de hedendaagse maatschappij

DE KRIJGER EN HET KAPITALISME Shambala in de hedendaagse maatschappij DE KRIJGER EN HET KAPITALISME Shambala in de hedendaagse maatschappij Naam: Dominique Kribben Studentnummer: S2518726 Vak: Boeddhisme in mens en maatschappij Docent: Prof. Dr. Andre van der Braak Datum:

Nadere informatie

Planting Seeds. Auschwitz Birkenau. of Healing. Tibetaans Boeddhistisch Project op het terrein van. 26 tot 30 september 2016

Planting Seeds. Auschwitz Birkenau. of Healing. Tibetaans Boeddhistisch Project op het terrein van. 26 tot 30 september 2016 Planting Seeds of Healing Tibetaans Boeddhistisch Project op het terrein van Auschwitz Birkenau 26 tot 30 september 2016 Net als de zon, die ontelbare stralen uitzendt, is compassie de bron van alle innerlijke

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie

Oosterse filosofie. Zen

Oosterse filosofie. Zen Oosterse filosofie Zen Chinees boeddhisme Boeddhisme in China Opkomst tijdens de Tang-dynastie (618-906) Reeds bestaande filosofieën: confucianisme & taoïsme Vele mahajana-soetra's vertaald Missionering:

Nadere informatie

Dromen van een witte olifant

Dromen van een witte olifant Dromen van een witte olifant in navolging van de Boeddha Paul van der velde DAMON opm witte olifant 11-06.indd 3 15-6-10 12:46 Inhoud Inleiding: een gouden voetspoor... 7 Mangalasutta 11 Garbha 15 1. Het

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

boeddhistische tips voor een gelukkig leven

boeddhistische tips voor een gelukkig leven 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven toont een breed palet

Nadere informatie

Seng-tsan, Over geloven in de Geest

Seng-tsan, Over geloven in de Geest Dit gedicht is van de hand van Seng-tsan, in Japan bekend onder de naam Sosan. Hij was de derde Zenpatriarch in China. Zijn geboortedatum is niet bekend, hij stierf echter zeer waarschijnlijk omstreeks

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

6 november 2011. Theo Mensink

6 november 2011. Theo Mensink 247. Ontwikkeling van innerlijke vrede De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex 1, pag. 8 en 9) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2,

Nadere informatie

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom

Boeddhisme en theosofie: onze stamboom Boeddhisme en theosofie: onze stamboom Muriel Daw Bij het definiëren van het woord theosofie vermeldt de Oxford Dictionary dat het soms esoterisch Boeddhisme genoemd wordt ; en dit was inderdaad de lering

Nadere informatie

INLEIDING IN HET BOEDDHISME

INLEIDING IN HET BOEDDHISME INLEIDING IN HET BOEDDHISME Raj Gainda voor NOHG College materiaal Rotterdam/Den Haag 2002 Dhamma: De leer van de Boeddha (Boeddha-dhamma, sanskrit dharma) Kamma (in het Sanskrit: karma) ofwel wilskrachtige

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

De Vimalakirti nirdesa soetra

De Vimalakirti nirdesa soetra De Vimalakirti nirdesa soetra Naar de vertaling van Robert A.F. Thurman copyright 1976, The Pennsylvania State University 1 De zuivering van het boeddhaveld Eer aan alle boeddha s, bodhisattva s, edele

Nadere informatie

MEER OVER DE SPIRITUELE BETEKENIS VAN HEELHEID

MEER OVER DE SPIRITUELE BETEKENIS VAN HEELHEID 16 www.theosofie.nl MEER OVER DE SPIRITUELE BETEKENIS VAN HEELHEID Eenheid ervaren Laten we nog eens kijken naar de betekenis en implicaties van radicale heelheid. Voor het individu is deze wezenlijke

Nadere informatie

Programma Kadam Chöling juni 2015

Programma Kadam Chöling juni 2015 U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte kunnen stellen mocht het programma door onvoorziene omstandigheden

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Deel 1, Hoofdstuk 1 - Dat er iets buiten ons bestaat. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 In de inleidende toelichting nummer 0 heb ik gesproken

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Boeddhisme. Historie Verdieping Toepassing

Boeddhisme. Historie Verdieping Toepassing Boeddhisme Historie Verdieping Toepassing Beste docent, geïnteresseerde, De DVD Boeddhisme: Historie, Verdieping en Toepassing is een inleiding op boeddhisme voor jongeren. Het materiaal is samen met een

Nadere informatie

De terugkeer van de Avalon ELA energie

De terugkeer van de Avalon ELA energie Marion Berndsen De terugkeer van de Avalon ELA energie Vragen over het aardse leven met een helder kosmisch antwoord Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord door Hank Heijn 7 Voorwoord door Roger Lenoir 9 Dankwoord

Nadere informatie

Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining. Jan Mukan Klungers. Zen in Salland. www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail.

Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining. Jan Mukan Klungers. Zen in Salland. www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail. Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining Jan Mukan Klungers Zen in Salland www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail.nl 0570 522437 Inleiding In dit document wordt uitgelegd wat zen is, en

Nadere informatie

REIKI eerste graad (Shoden)

REIKI eerste graad (Shoden) REIKI eerste graad (Shoden) bij DE KERN boz Praktijk voor Natuurgeneeskunde De Snoostraat 13 4624 VJ Bergen op Zoom Telefoon 0164-210700 Email: info@dekernboz.nl Website: www.dekernboz.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IEDEREEN IS BELANGRIJK VOOR GOD prediking 23-2-2008 Door: Peter Sleebos 1

IEDEREEN IS BELANGRIJK VOOR GOD prediking 23-2-2008 Door: Peter Sleebos 1 1 Lezen: Gen. 1:27 Je bent belangrijk voor God!! Het maakt niet uit hoe je er uitziet, het maakt niet uit wat je allemaal kunt, voor Gods liefde is iedereen gelijkwaardig. Toen Jezus stierf aan het kruis

Nadere informatie

Avondsluiting Relaxatie

Avondsluiting Relaxatie Avondsluiting Relaxatie Auteur: Pieter Dejaeger Geschikte leeftijd: Alle Duur activiteit: 20 minuten Terrein: Rustig zaaltje, zonder lawaai! Benodigde begeleiders: Min 2 (Eén lezer en iemand die tussen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Genisis. Sekhem Iset. Egyptisch spiegelritueel

Genisis. Sekhem Iset. Egyptisch spiegelritueel Egyptisch spiegelritueel Sekhem Iset 2015 Genisis.: Isian Witchcraft. Dit ritueel beschrijft hoe iemand op het magische pad een beschermingsamulet kan maken gebaseerd op een oud gebruik. - http://www.genisis.nl]

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring

Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring Zijn boeken over gnosis waren bestsellers. Nu houdt hij retraites omdat spiritualiteit geen intellectuele bezigheid is maar een verandering in bewustzijn

Nadere informatie

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum.

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Hatseflats! Vandaag begin je aan een nieuwe, andere manier van omgaan met jezelf, je tijd, je omgeving en alles wat je op je pad tegen

Nadere informatie

Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden

Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden Een beoefening om uitgebreide positieve energie te verzamelen door licht en andere offergaven aan te bieden Door Lama Zopa Rinpochee Altaar en meditatieruimte Zet

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl blz.1 van 8 Eeuwige wijsheid uit de filosofieën van Europa. Citaten uit The Perenial Wisdom Welwillende toestemming verleend voor publicatie door de bibliotheek van The Theosophical Society (Pasadena).

Nadere informatie

Kadampa Meditatie Centrum Nederland

Kadampa Meditatie Centrum Nederland Kadampa Meditatie Centrum Nederland Inhoud 4 Kadampa Boeddhisme 5 Wat is meditatie? 6-7 De stichter van deze traditie 8 De algemene spirituele directrice 9 De residentiële leraar 10 Lezingen 11 Halve en

Nadere informatie

Aikido. No Kokoro. Het wezen van Aikido 1. Yamaguchi Shihan

Aikido. No Kokoro. Het wezen van Aikido 1. Yamaguchi Shihan Aikido No Kokoro Het wezen van Aikido 1 Yamaguchi Shihan In de tekst Aikido no Kokoro (1976) zet Yamaguchi Shihan, één van de belangrijkste naoorlogse Aikido leraren van de Aikikai Hombu dojo in Tokyo,

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij.

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij. 1 DEEL 1 WERKBOEKJE GELOVEN IN GOD? ILY Start Al die wereldse ellende God wat doet dat pijn Maar wat nu als God helemaal Geen man of vrouw blijkt te zijn. Geen mens en zelfs geen wezen Maar een kracht!

Nadere informatie

Shodoka Het lied van het onmiddellijke ontwaken. van. Yoka Daishi

Shodoka Het lied van het onmiddellijke ontwaken. van. Yoka Daishi Shodoka Het lied van het onmiddellijke ontwaken van Yoka Daishi Inleiding Yoka Daishi (665-713) was een bijzonder getalenteerde Chinese monnik. Hij had allerlei wegen beoefend, veel gestudeerd, maar voelde

Nadere informatie

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn Op weg naar 2012 Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn 29 oktober 2011 tot 21 december 2012 De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de evolutie. Het Aquariustijdperk

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21 Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 :

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

24 juli 2011. Om in termen van water te blijven: dat zet zoden aan jouw spirituele dijk.

24 juli 2011. Om in termen van water te blijven: dat zet zoden aan jouw spirituele dijk. 233. God als Vrede De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7, pag. 145) en op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8) 24 juli

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

KUNCHAB. magazine. Publicatie van de Tibetan Buddhist Institutes. Programma 2014 Huy - Schoten - Brussel - Partners

KUNCHAB. magazine. Publicatie van de Tibetan Buddhist Institutes. Programma 2014 Huy - Schoten - Brussel - Partners KUNCHAB magazine Publicatie van de Tibetan Buddhist Institutes Programma 2014 Huy - Schoten - Brussel - Partners If you ask yourself what to do with your life, I advise you to get acquainted with yourself:

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Het leven leren De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Waar gaat kaderdocument Het leven leren (2003) over? De levensbeschouwelijke ontwikkeling èn beroepsethische vorming van onderwijsdeelnemers

Nadere informatie

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Boeddhisme voor beginners Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen INHOUD Voorwoord door Z.H. de dalai lama 7 Inleiding 9 1. De essentie

Nadere informatie

De vorm en functie van stupa s

De vorm en functie van stupa s De vorm en functie van stupa s Annie Garnier Het is tegenwoordig algemeen bekend dat de Tibetaanse lama s (Ganesha = boeddhistische priesters), op de stukken grond waar zij belangrijke kloosters gevestigd

Nadere informatie

DE ESSENTIE VAN NECTAR door Yeshe Tsöndrü

DE ESSENTIE VAN NECTAR door Yeshe Tsöndrü 1 DE ESSENTIE VAN NECTAR door Yeshe Tsöndrü Inhoud Voorwoord Eerbied betoon door de schrijver VOORBEREIDENDE BEOEFENINGEN De stadia van het toevlucht nemen Het opwekken van de verlichtingsgeest De vier

Nadere informatie

Aartsengel. Aannathas. De zuivere lichtkracht van Lucifer. Gechanneld door Ursula Frenzel

Aartsengel. Aannathas. De zuivere lichtkracht van Lucifer. Gechanneld door Ursula Frenzel Aartsengel Aannathas De zuivere lichtkracht van Lucifer Gechanneld door Ursula Frenzel Inhoud Opgedragen aan 7 Zegening 8 Aartsengel Aannathas Lichtbrenger en eerste engel van God spreekt 9 Aannathas Lichtbrenger

Nadere informatie

ODV Esoterische Kring - index

ODV Esoterische Kring - index Jaargang 1954-1955 1. Mededogen 2. De Mens, Wereld (meditatie) 3. Het Kerstfeest, Kosmische wetten, Het levenslicht (meditatie) 4. Het ware Paradijs I, Het ware paradijs II, Kosmisch Bewustzijn, Het schone

Nadere informatie

Een Boeddhistisch Manifest. De principes van de TRIRATNA boeddhistische gemeenschap Door Subhuti 2,5

Een Boeddhistisch Manifest. De principes van de TRIRATNA boeddhistische gemeenschap Door Subhuti 2,5 Een Boeddhistisch Manifest De principes van de TRIRATNA boeddhistische gemeenschap Door Subhuti 2,5 Een boeddhistisch manifest De principes van de TRIRATNA boeddhistische gemeenschap Door Subhuti 2012

Nadere informatie