"AXA Pensioenbarometer"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""AXA Pensioenbarometer""

Transcriptie

1 "AXA Pensioenbarometer" Resultaten voor Golf AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari nr.

2 Inhoud 1: Inleiding 2: Analyse Doelstellingen Methodologie 2.1. Het pensioen, voorstelling en beleving - gaat men op de gewenste leeftijd met pensioen? - is men oud wanneer men met pensioen gaat? - het pensioen, een actieve periode van het leven? - de perceptie van het pensioen door de verschillende generaties 2.2 Het pensioen vanuit financieel oogpunt: - inkomsten, levenspeil, levenskwaliteit - voorbereiding: leeftijd, schokken, bedragen en producten - verantwoordelijkheden en toekomst van de systemen 2.3 Het pensioen, een gelukkige tijd? Welke factoren bevorderen het geluk? - geluk - gezondheid - nalatenschap - verschillen tussen mannen en vrouwen 2.4 De klimaatverwarming: meningen, verantwoordelijkheden de wil om gewoonten te veranderen 3: Conclusies AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

3 Inleiding: Doelstellingen van de "AXA Pensioenbarometer" Deze vierde golf van de in 2004 gelanceerde "AXA Pensioenbarometer" heeft de volgende doelstellingen: De attitudes van de bevolking tegenover het pensioen ontdekken en begrijpen De beeldvorming over het pensioen afzetten tegen de realiteit de percepties van de actieven en de ervaringen van de gepensioneerden De Belgische resultaten een plaats geven in een internationale context De belangrijkste indicatoren in de tijd volgen en de evolutie van de resultaten tussen 2004 en 2007 weergeven Een referentieonderzoek over het pensioen AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

4 Methodologie Structuur van de steekproef 300 actieven ouder dan 25 jaar / 300 bruggepensioneerden of gepensioneerden jonger dan 75 jaar (identiek aan die van 2006) Representatieve steekproeven van deze twee populaties volgens leeftijd, geslacht, regio, omvang van de agglomeratie [Quotasteekproef] Bijkomende steekproef (specifiek voor 2007) bij alleen de actieven: 103 alleenstaanden met kinderen 105 alleenstaanden zonder kinderen Telefooninterviews door GfK Significant Vragenlijst van 20 minuten Enquêteperiode: 18 juli tot 6 augustus 2007 AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

5 Steekproef (1/6) Geslacht, leeftijd en gezinssituatie Hoofdsteekproef Verdeling naar geslacht (in %) (Quota) (Quota) Man Vrouw Verdeling naar leeftijd (in %) (Quota) (Quota) jaar jaar jaar jaar jaar - 65 Gezinssituatie (in %) Gehuwd of samenwonend Gescheiden 8 7 Alleenstaand 15 3 Weduwe/weduwenaar 2 15 Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

6 Steekproef (1/6) Geslacht, leeftijd en gezinssituatie Boost Verdeling naar geslacht (in %) Alleenstaanden met kinderen Alleenstaanden zonder kinderen Man Vrouw Verdeling naar leeftijd (in %) Alleenstaanden met kinderen Alleenstaanden zonder kinderen jaar jaar jaar jaar 4 31 Gezinssituatie (in %) Alleenstaanden met kinderen Alleenstaanden zonder kinderen Gescheiden Alleenstaand Weduwe/weduwenaar 11 9 Basis: n = 103 actieven, n = 105 gepensioneerden AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

7 Steekproef (3/6) Beroep van het gezinshoofd Hoofdsteekproef Sociale klasse (in %) Hogere klasse (1+2) Middenklasse + (3+4) Middenklasse - (5+6) Lagere klasse (7+8) 8 27 Niet vermeld 8 8 Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

8 Steekproef (4/6) Regio Hoofdsteekproef Regio's (in %) (Quota) (Quota) Vlaamse regio Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg 8 7 Vlaams-Brabant Franstalige regio Waals-Brabant 3 3 Brussel 10 8 Luik 10 8 Henegouwen Namen 5 4 Luxemburg 2 2 In Brussel werden enkele interviews in het Nederlands gehouden. Ze werden ingedeeld bij de interviews van Vlaams-Brabant. Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

9 Steekproef (5/6) Omvang van de agglomeratie Hoofdsteekproef Omvang van de agglomeratie (in %) (Quota) (Quota) Landelijk Niet-landelijk Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

10 Hoe de resultaten lezen? In het rapport gebruikte legenda: Legende actieven versus gepensioneerden: De significante wijzigingen tussen 2006 en 2007 zijn als volgt aangeduid: een korte pijl wijst op het significante verschil tussen de twee golven een lange pijl wijst op significante verschillen tijdens een periode De significante verschillen tussen subgroepen (naar geslacht, leeftijd, regio enz.) worden aangegeven in de tekstzones onder de grafieken. De significantieproeven zijn berekend met een vertrouwensindex van 90%. Bepaalde thema's van de vragenlijst 2007 zijn geëvolueerd (nieuwe labels, nieuwe onderwerpen,...). De resultaten van 2006 en 2007 worden alleen vergeleken als het label en de basis van de vragen volledig identiek zijn. De resultaten van de Boost worden weergegeven in kleine tabellen onder de grafieken voor, zoals in het onderstaande voorbeeld (donkerblauwe achtergrond voor de actieve alleenstaanden met kinderen en lichtblauwe achtergrond voor de actieve alleenstaanden zonder kinderen): Boost Beter voor onze ouders Beter voor onze kinderen xx% xx% xx% xx% AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

11 Internationale vergelijking van de resultaten (1/2) De AXA pensioenbarometer werd in 2007 in de volgende 26 landen uitgevoerd: Australië,, Canada,,,, Hongkong,,, Indonesië, Italië, Japan, Maleisië,, Nieuw-Zeeland, Filippijnen,, Portugal, Singapore,, Spanje, Thailand, Republiek,,, De resultaten voor worden vergeleken met de volgende landen: Australië Republiek -:,, Republiek, :,,, Italië, Portugal, Spanje,, : Italië, Portugal, Spanje : Hongkong, Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Thailand De vermelding " " komt overeen met de gemiddelde waarde van de resultaten van de 26 landen, waarbij elk land evenveel gewicht krijgt. AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

12 Internationale vergelijking van de resultaten (2/2) Wisselkoersen: Plaatselijke munt Equiv. Euro Equiv. plaatselijke munt in euro Australië 1 AUD 0,63 1 1,59 AUD in euro 1 CNY 0, ,29 CNY 1 USD 0,74 1 1,35 USD in euro 1 HUF 0, ,25 HUF 1 INR 0, ,18 INR 1 MAD 0, ,14 MAD 1 PLN 0,27 1 3,79 PLN Republiek 1 CZK 0, ,69 CZK 1 GBP 1,48 1 0,67 GBP 1 SKK 0, ,79 SKK 1 CHF 0,60 1 1,65 CHF Wisselkoersen op 1 juli 2007 AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

13 -I - Het pensioen, voorstelling en beleving vs. gepensioneerden - gaat men op de ideale leeftijd met pensioen? - is men oud wanneer men met pensioen gaat? - is het pensioen een actieve periode van het leven? - de perceptie van het pensioen door de verschillende generaties AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

14 I-1. Op welke leeftijd wil men met pensioen gaan? Voor de gepensioneerden komt de ideale pensioenleeftijd overeen met de reële leeftijd. Voor de actieven is er een verschil van 4 jaar tussen de ideale en de geschatte pensioenleeftijd. Dit verschil bestaat ook bij de alleenstaande actieven. De Belgen werken steeds vaker tot op hoge leeftijd en verwachten dat zij door de vergrijzing van de bevolking in de toekomst langer zullen moeten werken. In het kader van de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen zal de pensioenleeftijd voor vrouwen in de periode opgetrokken worden van 60 naar 65 jaar. leeftijd Ideale pensioenleeftijd 58 jaar 60 jaar jaar: 56 jaar; 45 jaar en ouder: 59 jaar; 55 jaar en ouder: 61 jaar Jonger dan 65 jaar: 58 jaar; 65 jaar en ouder: 61 jaar. Boost Ideale pensioenleeftijd Reële/geschatte pensioenleeftijd 57 jaar 58 jaar 61 jaar 61 jaar Reële/geschatte pensioenleeftijd 62 jaar 60 jaar Middenklasse +: 61 jaar Jonger dan 65 jaar: 57 jaar; 65 jaar en ouder: 61 jaar Niet gevraagd aan huisvrouwen Basis: n = 267 actieven, n = 275 gepensioneerden Verwachte pensioenleeftijd Actuele pensioenleeftijd V.14 : Idealiter, vanaf welke leeftijd zou u graag met pensioen gaan? : Mocht u opnieuw kunnen beginnen, op welke leeftijd zou u dan graag met pensioen gaan? V.13 : Vanaf welke leeftijd denkt u met pensioen te kunnen gaan? AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

15 I-1bis. Op welke leeftijd wil men met pensioen gaan? Internationale vergelijking volgt het gemiddelde, zowel voor de ideale pensioenleeftijd als voor de leeftijd waarop de Belgische actieven verwachten met pensioen te zullen gaan. Toch zijn de Belgische gepensioneerden 3 jaar later met pensioen gegaan dan het gemiddelde. De pensioenleeftijd stijgt geleidelijk aan in alle Europese landen. Australië Republiek Ideale pensioenleeftijd leeftijd 60 ans 62 ans 59 ans 62 ans 59 ans 62 ans 58 ans 60 ans 58 ans 60 ans 57 ans 60 ans 57 ans 58 ans 56 ans 60 ans 56 ans 61 ans 56 ans 59 ans 56 ans 58 ans 56 ans 57 ans 55 ans 57 ans 53 ans 56 ans 58 ans 61 ans 58 ans 60 ans 56 ans 57 ans 56 ans 58 ans Republiek Aus tralië Reële/geschatte pensioenleeftijd leeftijd 64 ans 59 ans 64 ans 58 ans 64 ans 57 ans 63 ans 62 ans 62 ans 60 ans 62 ans 60 ans 62 ans 57 ans 62 ans 56 ans 61 ans 59 ans 61 ans 55 ans 60 ans 58 ans 60 ans 54 ans 57 ans 57 ans 56 ans 52 ans 63 ans 60 ans 63 ans 59 ans 62 ans 56 ans 58 ans 55 ans 57 ans 59 ans 61 ans 57 ans AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

16 I-2. Gaat men voor de wettelijke minimumleeftijd met pensioen? In welke omstandigheden? Meer dan de helft van de gepensioneerden is voor de ideale leeftijd met pensioen gegaan. Meestal gaat het om vrijwillig vertrek, hoewel bijna 3 gepensioneerden op 10 door hun werkgever aangezet werden om met pensioen te gaan. In wijdt men steeds meer aandacht aan de tewerkstelling van de 50-plussers. Het brugpensioen wordt beetje bij beetje ontmanteld, om oudere werknemers met veel ervaring langer aan het werk te houden. Pensioen voor de wettelijke minimumleeftijd Jonger dan 65 jaar: 27%; 65 jaar en ouder: 56% 46% 54% Jonger dan 65 jaar: 73%; 65 jaar en ouder: 44% Niet gevraagd aan huisvrouwen Basis: n = 275 gepensioneerden Ja Nee Jonger dan 65 jaar: 24% Omstandigheden van het vertrek 28% 72% Jonger dan 65 jaar: 49% Vrijwillig, zelf gevraagd Opgelegd door de werkgever Basis: n = 149 gepensioneerden voor de wettelijke leeftijd V.16b : Bent u met pensioen gegaan voor de pensioengerechtigde leeftijd? V.16c : Toen u met pensioen ging, was dat... AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

17 I-2bis. Gaat men voor de wettelijke minimumleeftijd met pensioen? In welke omstandigheden? Internationale vergelijking Het percentage mensen dat in vrijwillig met pensioen gaat, ligt iets boven het gemiddelde. De Belgische bevolking veroudert echter snel en de tewerkstelling van de 50- plussers zal moeten stijgen. In % Aus tralië Republiek Ja, uit keuze Ja, opgelegd door de werkgever Nee AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

18 I-3 Oefent men een betaalde professionele activiteit uit na de pensionering? Minder dan de helft van de actieven wenst na de pensionering nog een professionele activiteit uit te oefenen, een significante daling tegenover vorig jaar. Merk op dat een grote meerderheid van de alleenstaande actieven met kinderen verwacht nog een professionele activiteit uit te oefenen. Na de pensionering blijkt slechts 7% nog een professionele activiteit uit te oefenen. Dit percentage is nog lager bij de vrouwen. 57% 43% Niet gevraagd in 2004 % "Ja" Ja Nee Antwoord "Ja" Boost 60% 55% % "Ja" 93% 7% Vrouw: 2% Vrouw: 98% Ja Nee Niet gevraagd aan huisvrouwen Basis: n = 267actieven, n = 275 gepensioneerden V.17 : Zou u nog betaald werk willen verrichten na uw pensionering? : Verricht u momenteel nog steeds betaald werk? AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

19 I-3bis. Oefent men een betaalde professionele activiteit uit na de pensionering? Internationale vergelijking Vergeleken met andere landen is de activiteitsgraad bij de gepensioneerde Belgen vrij laag, maar in lijn met de andere landen van. Deze conclusie geldt ook voor de verwachte activiteit na het pensioen. Wanneer we de Belgische resultaten vergelijken met de resultaten voor, bestaat er duidelijk een groot cultureel verschil met deze landen, waar de gepensioneerden vaak na hun pensioen actief blijven (of verwachten het te blijven). Republiek Aus tralië % "Ja" AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

20 I-4. Hoe staat men tegenover de verhoging van de pensioenleeftijd? 4 actieven op 10 zijn tegen, maar een kwart is voorstander van een verhoging van de minimumleeftijd voor het pensioen, een sterke stijging tegenover vorig jaar. Bij de alleenstaande actieven zonder kinderen vindt men slechts 16% voorstanders. De als aanvaardbaar beschouwde leeftijdsgrens schommelt rond de 63 jaar, zowel bij de actieven als bij de gepensioneerden, en rond de 61 jaar bij de alleenstaande actieven. De Belgische overheid neemt trouwens 'activeringsmaatregelen' om de Belgen langer aan het werk te houden. 55 jaar en ouder: 7% Franstalige regio: 17% % "U bent voor" Vlaamse regio: 34%, Franstalige regio: 53% 42% 2% 25% 31% U bent voor U bent voor noch tegen U bent tegen Geen mening Antwoord "U bent voor" Boost 19% 16% Jonger dan 65 jaar: 1% Jonger dan 65 jaar: 32% Franstalige regio: 32% Lagere klasse: 53% % "U bent voor" Vlaamse regio: 21 % Franstalige regio: 40% 29% 5% 25% 42% Jonger dan 65 jaar: 34% Middenklasse +: 35% Verhoging van de minimumleeftijd voor het pensioen 63 ans 63 ans Vlaamse regio: 62 jaar; Franstalige regio: 64 jaar Boost Verhoging van de minimumleeftijd voor het pensioen 61 jaar 61 jaar Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden V.15 en gepensioneerden: Wat vindt u van de verhoging van de minimumpensioenleeftijd voor vrouwen en voor mannen? V.16a en gepensioneerden: Tot welke leeftijd mag men volgens u de minimumpensioenleeftijd verhogen? AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

21 I-4bis. Hoe staat men tegenover de verhoging van de pensioenleeftijd? Internationale vergelijking De Belgische gepensioneerden zijn vaker voorstander van de verhoging van de pensioenleeftijd dan de gepensioneerden van veel andere landen en vooral dan het gemiddelde van de Europese landen. De actieve Belgen zijn er eveneens vaker voor dan het gemiddelde van. Aus tralië Republiek % "U bent voor" AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

22 I-5 Tot welke leeftijd is men in staat om te werken? Op welke leeftijd wordt men als oud beschouwd? Terwijl voor de actieven de leeftijd waarop men verwacht met pensioen te gaan samenvalt met de leeftijd waarop men in staat is om te werken, bestaat er voor de alleenstaanden en de gepensioneerden een kloof van enkele jaren tussen de twee. De leeftijd waarop men "oud" is, is hoger bij de gepensioneerden dan bij de actieven en bij de actieven, hoger bij de Vlamingen dan bij de Franstaligen. Middenklasse +: 61 jaar Jonger dan 65 jaar: 57 jaar; 65 jaar en ouder: 61 jaar jaar 62 jaar Man: 65 jaar; Vrouw: 61 jaar, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 65 jaar Jonger dan 65 jaar; 61 jaar; 65 jaar en ouder: 65 jaar; Man: 65 jaar; Vrouw: 62 jaar; Landelijk: 65 jaar; Niet-landelijk: 63 jaar. 62 jaar 63 jaar 60 jaar 64 jaar jaar: 67 jaar; jaar: 71 jaar; 45 jaar en ouder: 75 jaar, Man: 70 jaar; Vrouw: 75 jaar, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 70 jaar. Franstalige regio: 70 jaar Vlaamse regio: 75 jaar 73 jaar 76 jaar Werkelijke/verwachte pensioenleeftijd Leeftijdsgrens om te werken Leeftijd waarop men als oud wordt beschouwd Bonusjaren "Bonusjaren = jaren tussen de pensionering en de leeftijd waarop men als oud beschouwd wordt. Reële/geschatte pensioenleeftijd 61 jaar 61 jaar Boost Leeftijdsgrens om te werken 62 jaar 64 jaar Leeftijd waarop men als oud beschouwd 73 jaar 74 jaar wordt Bonusjaren 12 jaar 13 jaar Basis: n = 300actieven, n = 300 gepensioneerden V.13 : Vanaf welke leeftijd denkt u met pensioen te kunnen gaan? : Op welke leeftijd bent u met pensioen gegaan? (Niet gevraagd aan huisvrouwen) V.19 : Tot welke leeftijd denkt u persoonlijk nog in staat te zijn te werken? : Tot welke leeftijd denkt u dat u zelf nog in staat was om te werken? V.42 en gepensioneerden: Vanaf welke leeftijd is volgens u iemand oud? VRAGEN MET SPONTAAN ANTWOORD AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

23 I-5bis. Tot welke leeftijd is men in staat om te werken? Op welke leeftijd wordt men als oud beschouwd? Internationale vergelijking De Belgische cijfers komen in grote mate overeen met het gemiddelde van de studie en het gemiddelde voor. Bonusjaren (B-A) Leeftijd waarop men als oud beschouwd wordt (B) Leeftijdsgrens om te werken Reële pensioenleeftijd (A) Bonusjaren (B-A) Leeftijd waarop men als oud beschouwd wordt (B) Leeftijdsgrens om te werken Verwachte pensioenleeftijd (A) Australië Republiek van de studie AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

24 I-6. Welke beelden associeert men spontaan met het pensioen? Het pensioen wordt iets positiever gezien door de actieven dan door de alleenstaanden en de gepensioneerden. Het wordt meestal beschouwd als een levensfase waarin "rust", "van het leven kan genieten" en "tijd voor zichzelf" centraal staat. Toch heeft een op drie respondenten een negatief beeld van het pensioen, dat vooral bij de Vlamingen geassocieerd wordt met ziekte en afhankelijkheid. % "Ja" 31 Rust, vrede en kalmte 55 jaar en ouder: 17% Ik kan eindelijk van het leven profiteren Vakantie, reizen jaar: 9%; 45 jaar en ouder: 11% 11 Franstalige regio: 18% 17 Niets doen jaar: 10%; jaar: 7%; Tijd voor mezelf, vrijheid 45 jaar en ouder: 24%; 55 jaar en ouder: 31% Zorgen voor mijn familie, kinderen, kleinkinderen -: 4%. 11 Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 0% 11 Hobby's, sport 8 Lagere klasse: 2% 9 Tijd om dingen te doen die mij interesseren 6 Middenklasse +: 12% 6 Een ander leven,een nieuw leven 7 Positieve associaties: 5 : 74% Tijd voor anderen 4 : 65% 1 Vrijwilligerswerk 1 Man: 16%; Vrouw: 31%; Franstalige regio: 23 11%; Vlaamse regio: 32% Dood, ouderdom, ziekte, afhankelijkheid, gezondheidsproblemen 29 Man: 20%; Vrouw: 37% Franstalige regio: 16% 7 Vlaamse regio: 37%; Lagere klasse: 40%; Armoede, financiële moeilijkheden 7 Middenklasse +: 16% Negatieve associaties: 2 Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 1% : 31% Eenzaamheid, triestheid, verveling 3 : 36% Zich nutteloos voelen 2 Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 5% 1 8 Andere 12 Gemiddeld aantal associaties: : 2,0 6 WEET NIET : 1,8 7 Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden V.40 en gepensioneerden: Pensioen, welke gedachte roept dat bij u op? [SPONTAAN ANTWOORD VOORAF GECODEERD] Boost Positieve associaties 75% 65% Negatieve associaties 37% 33% Gemiddeld aantal associaties AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

25 I-6bis. Welke beelden associeert men spontaan met het pensioen? Internationale vergelijking Het aantal positieve associaties is vrij hoog en bij de actieven hoger dan het gemiddelde van de Europese landen. Maar vergeleken met de andere landen zijn ook de negatieve beelden sterk vertegenwoordigd. Negatieve associaties (%) Positieve associaties (%) Australië Republiek % 50% AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

26 I-7. Concreet, welke activiteiten beoefent men tijdens het pensioen? De actieven lijken vooral te dromen van reizen tijdens het pensioen, bezig zijn met de familie en hobby's komen op de tweede en de derde plaats. Alleenstaanden zonder kinderen hechten minder belang aan het bezig zijn met de familie. Na de pensionering lijkt nog een kwart op reis te gaan. Evenveel gepensioneerden zeggen dat ze bezig zijn met hun familie (vooral de vrouwen) en noemen hobby's, tuinieren en doe-het-zelven (vooral de mannen) als activiteiten die ze beoefenen Boost Reizen (56%) Voor de familie zorgen (33%) Hobby, passie (21%) Reizen (52%) Hobby, passie (25%) Tuinieren, klussen (12%) % "Ja" Reizen Zorgen voor mijn familie, kinderen, kleinkinderen Een hobby, een bepaalde passie Sport Cultuur, lezen Vrijwilligerswerk Niets doen Wandelen, kuieren In de tuin werken, klussen Mezelf verzorgen Uitstappen maken, bezoeken Sociaal leven, vrienden ontmoeten Landelijk: 62%; Niet-landelijk: 43%; Hogere: 62% Lagere klasse: 15% Man: 16%; Vrouw: 34%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 8% 55 jaar en ouder: 26% Franstalige regio: 9% jaar: 9%; 45 jaar en ouder: 21%; 55 jaar en ouder: 26%; Franstalige regio: 8% Jonger dan 65 jaar: 26% Lagere klasse: 2%; Middenklasse +: 20% Middenklasse +: 2%; lagere klasse: 17% jaar: 1%; 45 jaar en ouder: 11%; 55 jaar en ouder: 14%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 1% Man: 33%; Vrouw: 18% jaar:9% Gemeenschapsleven Opnieuw studeren Verder werken Familie bezoeken jaar: 9%; jaar: 0% Hogere klasse: 17% 55 jaar en ouder: 12% Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 14% Hogere klasse: 17% 55 jaar en ouder: 7% Middenklasse -: 0% Man: 0% Zorgen voor huisdier Andere Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden V.41 : Welke activiteiten, projecten zou u graag realiseren als u met pensioen bent? : Welke activiteiten hebt u gerealiseerd sinds u met pensioen bent? [SPONTAAN ANTWOORD VOORAF GECODEERD] AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

27 I-7bis. Concreet, welke activiteiten beoefent men tijdens het pensioen? Internationale vergelijking De Belgische actieven horen bij de groep die het meest van reizen droomt. Voor de zorg voor het gezin liggen de Belgische actieven boven het Europese gemiddelde, voor hobby's iets onder het gemiddelde. Belangstelling van de andere landen voor de 3 door de actieve Belgen gekozen activiteiten (% "ja") Reizen Voor de familie, kinderen, kleinkinderen zorgen Hobby, passie Aus tralië Australië Republiek Republiek Australië Republiek AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

28 I-7bis. Concreet, welke activiteiten beoefent men tijdens het pensioen? Internationale vergelijking De Belgische gepensioneerden vermelden reizen vaker dan het gemiddelde van de gepensioneerden en zijn vergeleken met de Europese gepensioneerden iets minder bezig met hun familie, kinderen en kleinkinderen. Belangstelling van de andere landen voor de 3 door de gepensioneerden Belgen gekozen activiteiten (% "ja") Voor de familie, kinderen, Reizen kleinkinderen zorgen Hobby, passie Aus tralië Republiek Aus tralië 24 Australië 22 Republiek Republiek AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

29 I-8 De perceptie van het pensioen door de verschillende generaties Bijna 8 gepensioneerden op 10 vinden dat hun pensioen beter is dan dat van hun ouders. De actieven zien het minder rooskleurig in, zeker de alleenstaanden met kinderen; de Vlamingen zijn echter duidelijk optimistischer dan de Franstaligen. Slechts 1 respondent op 5 meent dat zijn kinderen het beter zullen hebben dan hij. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de veroudering van de bevolking en de onzekerheid over de uitkering van de pensioenen. % "Ja" jaar: 25%; jaar: 32%; 45 jaar en ouder: 57%; 55 jaar en ouder: 67% Franstalige regio: 30% Vlaamse regio: 53% 43 Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 61% Middenklasse +: 67% jaar: 30% Hogere klasse: 12% 19 Middenklasse +: 13%; Lagere klasse: 31% 22 Beter dan onze ouders Beter voor onze kinderen Boost Beter dan onze ouders Beter voor onze kinderen 39% 45% 17% 20% Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden V.25b : Denkt u dat uw gepensioneerde leven beter zal zijn dan dat van uw ouders? : Denkt u dat uw gepensioneerde leven beter is dan dat van uw ouders? V.25c : Denkt u dat het gepensioneerde leven van onze kinderen beter zal zijn dan het onze? : Denkt u dat het gepensioneerde leven van onze kinderen beter zal zijn dan het onze? AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

30 I-8bis. De perceptie van het pensioen door de verschillende generaties Internationale vergelijking De gepensioneerde Belgen volgen de Europese trend: ze zijn ervan overtuigd dat zij het beter hebben dan hun ouders, maar denken niet echt dat hun kinderen het beter zullen hebben. De actieven volgen eveneens het Europese gemiddelde voor hun eigen pensioen tegenover dat van hun ouders, maar zijn veeleer pessimistisch over het pensioen van hun kinderen. Beter dan onze ouders Beter voor onze kinderen Aus tralië Republiek % % Aus tralië Republiek AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

31 I-9. Op welke manier dienen kinderen hun gepensioneerde ouders te steunen? Men verwacht van de kinderen vooral morele steun, namelijk bezoeken, aanwezigheid enz. Een kleine minderheid verwacht ook financiële steun van de kinderen. Het valt op dat mensen zonder kinderen vinden dat kinderen hun ouders meer moeten steunen, zeker financieel, dan mensen met kinderen. % "Ja" Door hun aanwezigheid, regelmatige bezoeken jaar: 99% Met niet-financiële materiële hulp jaar: 71%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 73% Jonger dan 65 jaar: 46%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 75% Met financiële hulp jaar: 49%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 52% Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 44% Door hun aanwezigheid, regelmatige bezoeken 90% 90% Boost Met niet-financiële materiële hulp Met financiële hulp 50% 62% 24% 43% Basis: n = 300 actieven, n = 300 gepensioneerden V.49 en gepensioneerden: Bent u van mening dat kinderen hun gepensioneerde ouders moeten steunen? [BEGELEIDE VRAAG] AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

32 I-9bis. Op welke manier dienen kinderen hun gepensioneerde ouders te steunen? Internationale vergelijking Vergeleken met het Europese gemiddelde verwachten de Belgische gepensioneerden minder financiële en materiële steun. Ze liggen onder de Europese landen en op het niveau van de Duitsers. Het pensioensparen speelt hierin mee: de Belg probeert zelf voor zijn financiële zekerheid na het pensioen te zorgen, zonder hulp van de kinderen nodig te hebben. Bezoeken Materiële hulp Financiële hulp Republiek Aus tralië % "Ja" % "Ja" % "Ja" Republiek Australië Republiek Aus tralië AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

33 - II - Het pensioen vanuit financieel oogpunt: vs. gepensioneerden - inkomsten, levenspeil, levenskwaliteit - voorbereiding: leeftijd, schokken, bedragen en producten - verantwoordelijkheden en toekomst van de systemen AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

34 II-1. Is het pensioeninkomen kleiner of groter dan het laatste loon, of zal het straks groter of kleiner zijn? De pensionering betekent in vrijwel altijd een daling van het inkomen. 86% van de actieven en de gepensioneerden meent dat inkomsten afnemen jaar: 13%, Heeft geen kinderen/kleinkinderen: 14% % "hoger" 6% 8% 86% jaar 76%; jaar: 93% Hoger Even hoog Minder hoog Boost Antwoord "hoger" 3% 4% Man: 3% % "Hoger" 7% 7% 86% Man: 93%; Vrouw: 79% Niet gevraagd aan huisvrouwen Basis: n = 276 actieven, n = 275 gepensioneerden V.20 : Denkt u dat het bedrag dat u zal ontvangen bij uw pensionering hoger, even hoog of lager zal zijn dan uw laatste salaris? Het gaat hier om het totale bedrag van uw pensioeninkomsten: wettelijk pensioen en inkomsten van pensioensparen (privé of via het bedrijf). : Wanneer u het totale bedrag in overweging neemt dat u momenteel ontvangt het gaat hier om het totale bedrag van uw pensioeninkomsten (wettelijk pensioen en inkomsten van pensioensparen privé of via het bedrijf) denkt u dan dat uw pensioen hoger, even hoog of lager ligt dan uw laatste salaris? AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

35 II-1bis. Is het pensioeninkomen kleiner of groter dan het laatste loon of zal het zo zijn? Internationale vergelijking komt op het einde van de lijst: er zijn weinig landen waar zo veel actieven en gepensioneerden antwoorden dat hun pensioen lager dan hun laatste loon zal zijn/is. Een gemiddelde gepensioneerde in ons land ontvangt bruto slechts 40,7% van zijn vorige loon (bron: OESEO). Hoger Even hoog Minder hoog Geen mening In % Australië Republiek Australië Republiek AXA pensioenbarometer Golf 4 Januari

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Een vergelijking tussen tien landen

Een vergelijking tussen tien landen GEZINSBELEID IN EEN INTERNATIONAAL KADER Een vergelijking tussen tien landen - eindrapport - Drs. J. Stouten Drs. M. van Gent Dr. M. Gemmeke Amsterdam, april 2008 Regioplan publicatienr. 1674 Regioplan

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie