Uiterst rechts, maar toch liberaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiterst rechts, maar toch liberaal"

Transcriptie

1 Uiterst rechts, maar toch liberaal Verkiezingsprogramma

2 Inhoud 1. Voorwoord 2 2. Bestuur Minarchisme versus socialisme Subsidies Subsidie Islamitische desintegratieclubs Geïmporteerde haat Boycot heer en mevrouw van Amsberg. Leve de Republiek! 9 3. Leefomgeving Veiligheid Den Haag als ondernemersstad Evenementen en horeca Verkeer Overig vervoer Integratie Uitgeprocedeerde asielzoekers, opzouten! Achterstandswijken Rotterdamwet Zorg Emancipatie Vrouwen emancipatie Holebi emancipatie Israël Scheveningen De Pier Scheveningen Bad Onderwijs Dierenwelzijn 34 1

3 1. Voorwoord Ons verkiezingsprogramma is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van geschreven. We zijn zeer concreet in onze verwoordingen en oplossingen. U kunt van ons een uiterst rechts programma verwachten, iets wat geen enkele andere partij u tot dusver heeft geboden. Alle Haagse partijen zijn links, van SP tot PVV en alles wat daartussen zit. Zij hebben afgelopen jaren alleen maar voorstellen gedaan die de gemeente Den Haag groter en machtiger heeft gemaakt. Wij komen in verzet en stoppen deze waanzin. Vier jaar geleden werd ik als Raadslid geïnstalleerd. Afgelopen jaren heb ik mij zelden geliefd gemaakt bij het College. Hoe meer zij collaboreerde met woestijnculturen en hoe meer belastingverhogingen zij opperde, hoe harder ik er tegenin ging. Den Haag is toe aan een uiterst rechtse liberale partij. U kunt op ons rekenen. Lijstrekker Groep ter Linden Raadslid sinds 2010 Paul ter Linden 2

4 3

5 2. Bestuur 2.1 Minarchisme versus socialisme Onze mooie stad achter de duinen wordt ieder jaar weer verder de aller-verslindende socialistische zee in getrokken. Meer ambtenaren, meer overheid, hogere belastingen en minder individuele (keuze)vrijheid. De gemeente Den Haag zou haar vlieger - de Haagse inwoner - veel meer minder strak aan de grond moeten houden. Pas als de lijn genoeg viert, kan zij een flinke ruk naar rechts maken, om zo te landen op het vrije minarchistische vasteland. De belastingen zullen drastisch verlaagd kunnen worden wanneer Den Haag zich enkel om de politie, de infrastructuur en de basisprincipes van de (ouderen)zorg zou bekommeren. Van der Meer, hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Leiden, beschrijft hoe de nieuwe rol voor de overheid niet langer is om zelf actief te zijn binnen de economie maar om de omstandigheden te creëren waarin de markteconomie en de samenleving als geheel kan bloeien. 1 Dit zal leiden tot een slankere, meer flexibele markt- en klantgerichte wijze van publieke dienstverlening met als gevolg meer efficiency en een kwalitatief betere output. 2 Het inkrimpen van de (lokale) overheid is van cruciaal belang om de economie uit het slop te trekken. Om een sluitende begroting te krijgen moeten de uitgaven fors dalen. Toch doen alle partijen in Den Haag voorstellen die alleen maar tot belastingverhoging leiden. Het is niet uit te leggen dat de salarissen van de Burgemeester, de Wethouders en de Raadsleden op gelijke hoogte zijn gebleven, terwijl de rest van werkend Nederland er op achteruit is gegaan. Al jaren wordt de rekening bij de belastingbetaler gelegd, terwijl er nauwelijks sprake is van snijden in eigen vlees. Bovendien is een grote overheid een ernstige dreiging voor de individuele vrijheid. Vooral de megahoge subsidies zijn ons een doorn in het oog. 2.2 Subsidies Laten we beginnen met de subsidies aan goede doelen. Er is niets schimmiger dan de goede doelen markt. Er zijn maar weinig bestuursleden die een bezoldiging hebben die onder de per jaar ligt. 3 Dit lijkt geen enkele ruchtbaarheid te krijgen bij de mainstream politici en/of de media. In hoeverre kan men spreken van een goed doel als er riante vergoedingen tegenover staan? Om nog maar te zwijgen over het A-merk lease auto (met dito chauffeur) en de exorbitante pensioenvoorziening. Het Rijk gaat ieder jaar voor miljoenen in zee met dit soort malafide organisaties. De gemeente Den Haag doet daar nog een schepje bovenop. Veel goede doelen kunnen rekenen op lokale overheidssteun. In sommige gevallen mengt de Provinciale Staten zich ook nog in de kwestie. Goede doelen steunen is voor bestuurders bij uitstek dé manier om de organisaties te laten zien wat voor wereldverbeteraars zij zijn. En waar aas is vliegen kraaien. 1 F.M. van der Meer et al, (2011) Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance: naar een nieuwe ambtelijke status, Leiden: Leiden University Press 2 F.M van der Meer (2009), Public sector reform in Western Europe and rise of the enabling state: An approach to analysis, Leiden: Leiden University Press 3 4

6 Doneren met het geld van de bevolking... Moreel gezien lijkt dat hartstikke nobel, maar technisch gezien is het verwerpelijk. Toch durven maar weinig politici dat uit te spreken. Veel goede doelen hebben een enorm marketingapparaat (Greenpeace, Natuurmonumenten, Vluchtelingenwerk Nederland) en zij zullen alles in het werk stellen om criticasters monddood te maken. Politieke tegenstanders haken snel in en voor je het weet wordt het beeld zo geframed dat je als een harteloze racist bekend komt te staan. En dat is kwalijk. Op zichzelf is er niets mis met het steunen van een goed doel. Maar het is wat ons betreft ondenkbaar dat de overheid bepaalt welke doelen gesteund moeten worden. Een beter idee zou zijn om de belastingen drastisch te verlagen en ieder individu de keuze te geven of hij/zij al dan niet een goed doel zal steunen. Een ieder zou dan doneren naargelang het eigen vermogen en de eigen keuze. Vrijwel niemand zal bezwaar hebben aan Rijksdonaties aan bijvoorbeeld het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De discussie barst echter al snel los zodra Greenpeace, Milieudefensie of ICCO ter spraken komt. Laatstgenoemde voert al jaren een boycotbeleid ten aanzien van Israël, één van Nederlands belangrijkste bondgenoten. 4 Ondanks de controverse, schrijft het Rijk jaarlijks ca. 130 miljoen op de rekening van het ICCO over. Wat Groep ter Linden betreft hoeven organisaties als Greenpreace, Milieudefensie en ICCO op geen enkele euro overheidssteun te rekenen. Uit het Openbaar Subsidieregister van Den Haag is niet geheel duidelijk of zij subsidie ontvangen. Ze worden niet expliciet genoemd, maar veel overheidsbestedingen komen indirect uiteindelijk toch bij activisten terecht. En wat te denken van Wethouder Kool, die de Raad doelbewust onvolledig heeft voorgelicht over zijn dienstreizen. Kool gaf drie keer meer uit dan hij aan de Raad had verteld. 5 Een spoeddebat hierover werd tegengehouden door de coalitiepartijen en Kool weigerde een cameraploeg van Pownews te woord te staan over deze kwestie. Bovendien kwam naar buiten dat hij in het kader van armoedebestrijding de Willem Drees Stichting jaarlijks 7000 euro toeschuift. Die stichting wordt bestuurd door Juist. Wethouder Henk Kool himself. Als dit geen regelrechte belangenverstrengeling is, dan is niets dat meer. 6 Het is van wezenlijk belang om ons standpunt over subsidie aan dit soort goede doelen kenbaar te maken. Een voorbeeld van een andere steuntrekkende club met wereldverbeteraars is het Haags Milieucentrum. Zij staan wel in het Subsidieregister 7. Ze ontvangen ieder jaar ca De site van het Haags Milieucentrum is wat betreft de informatievoorziening over hun activiteiten bijzonder marginaal. Wel wordt duidelijk dat ze alles uit de kast halen om de automobilist de auto uit te pesten. Dankzij het gedram van deze subsidiespons over de luchtkwaliteit is de maximumsnelheid op de A12, Openbaar subsidieregister gemeente Den Haag 5

7 van Den Haag richting Utrecht, verlaagt naar 80km. Groep ter Linden is daar fel op tegen. Verderop in ons verkiezingsprogramma wordt dit verder uiteengezet. Een ander voorstel van hen dat volledig aan de realiteit voorbij gaat is de Stadslandbouw. Het doel van dit project is om midden in de stad biologische producten te verbouwen. Vrijwel direct na de start van deze dwaasheid kwamen er bij ons klachten binnen van mensen die een brief van de gemeente hadden ontvangen waarin doodleuk vermeld werd dat de pacht van hun volkstuintjes op korte termijn - eenzijdig - door de gemeente ontbonden zou worden om ruimte te maken voor het Haags Milieucentrum met haar fratsen. Sommige, veelal oudere mensen pachtte hun volkstuintje al tientallen jaren. Het is te zot voor woorden dat linkse ideologieclowns hen uit hun volkstuintjes verdrijven om hun idealistische nonsens door te drammen. Tot 2011 kende de gemeente het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) een jaarlijkse subsidie van toe. Eind 2010 werd de subsidie aan hen stopgezet, waarna een faillissement vrijwel direct volgde. 8 Wie denkt dat de Haagse politici eindelijk het licht hadden gezien, komt van een koude kermis thuis. Den Haag hevelde doodleuk het geld over naar Oxfam/Novib 9, die op haar beurt weer linksextremisten subsidieert. 10 En dat is wederom een aanval op Israël 11. Een ander lokaal voorbeeld van is het project Shelter City, een trial uit de koker van D66 en Groenlinks. 12 De bedenker van deze idioterie, de NGO JUSTITIA ET PAX, heeft het samen met hen op de Haagse agenda gezet. Het behelst een plan om mensen een tijdelijk onderdak in Den Haag te geven, wanneer zij - naar mening van een adviesgroep - niet voor hun mening kunnen uitkomen in eigen land. Hiermee wordt het reguliere nationale asielbeleid volledig ondermijnd. Immers, een (tijdelijke) verblijfsgunning moet na uitvoerig onderzoek worden afgegeven door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De internationale stad van vrede en recht behoort dan ook objectief en onafhankelijk te zijn. Die eretitel komt in gevaar zodra een lokale overheid in (potentiële) internationale strafzaken gaat interveniëren. Die taak is weggelegd voor een internationaal tribunaal. Juist die internationale tribunalen maken Den Haag tot internationale stad van vrede en recht. De bedenker van het project, JUSTITIA ET PAX, bezweert dat deze mensen tijdelijk in Den Haag zullen verblijven. Een terugkeer naar land van herkomst is volgens hen gegarandeerd. Merkwaardig is dan ook hun standpunt betreffende het kabinetsbesluit om illegaliteit strafbaar te stellen

8 Zij berichten het volgende op hun website 13 : Illegaliteit strafbaar stellen tast mensenrechten aan 10 maart 2011 Illegaliteit strafbaar stellen, zoals het kabinet van plan is, is buitenproportioneel en een schending van mensenrechten. Het is ook slecht voor de Nederlandse samenleving. Justitia et Pax en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties willen dat het kabinet afziet van strafbaarstelling van illegaliteit. Het kabinet wil migranten zonder geldige verblijfspapieren als criminelen vervolgen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen zonder papieren ooit nog legaal in Nederland kunnen verblijven, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen. Een brede beweging van maatschappelijke organisaties, waaronder kerken, vakcentrales, gemeenten, mensenrechten- en migrantenorganisaties, roepen het kabinet op om de plannen tot strafbaar stellen van illegaliteit niet door te voeren. Strafbaarstelling is buiten proportie. Het is op zich geen misdaad om zonder verblijfvergunning in ons land te zijn. Illegalen krijgen al te maken met de gevolgen voor hun overtreding: sociale uitsluiting en dreigende uitzetting. Ze tot criminelen maken is disproportioneel. Door illegalen als criminelen te behandelen zullen zij zich niet bij dokters melden met gezondheidsproblemen, zullen hun kinderen niet naar school gaan en worden ze vaker uitgebuit. Strafbaarstelling maakt hulpverleners tot medeplichtigen. Dit kan er toe leiden dat zelfs kerken, vakbonden en anderen worden bestraft voor het verlenen van noodzakelijke hulp of dat die hulp uitblijft. De kabinetsplannen zijn strijdig met de internationale mensenrechtenverdragen. Nederland kan die niet eenzijdig opschorten. De Nederlandse samenleving wordt niet veiliger van strafbaarstelling. Fraude, uitbuiting, overlevingscriminaliteit en ordeproblemen zullen toenemen. Handhaving kost veel beschikbare capaciteit van politie en justitie. Wantrouwen jegens allochtonen in het algemeen zal groeien. Eens een illegaal, altijd een illegaal doet geen recht aan de achtergrond van asiel- en legalisatieaanvragen. In het verleden is de Nederlandse staat al meermalen hierom op de vingers getikt. Je kunt je dus hardop vragen of zij daadwerkelijk de mensenrechtenactivisten begeleiden in de terugkeer naar land van herkomst na hun verblijf in Den Haag. JUSTITIA ET PAX wordt vrijwel geheel gefinancierd door de gemeente Den Haag, het Rijk en de Europese Unie. Hoeveel zij in totaal ontvangt is onmogelijk te herleiden uit hun jaarverslag van Deze gang van zaken is naar onze mening ruimvoldoende om dit project, incluis JUSTITIA ET PAX, voorgoed te prullemanderen. Mocht er nog twijfel bestaan, dan kan het begrotingsplaatje misschien de overtuiging bieden. Eind 2013 heeft een ruime meerderheid in de Raad er voor gekozen om Shelter City met 3 jaar te verlengen. Dit linkse speeltje kost per jaar, dus in totaal bijna een 0,5 miljoen euro. Een duur geintje voor de tijdelijke opvang van slechts 12 mensen. Dat is per persoon voor een verblijf van drie maanden. Conclusie Geen subsidies aan goede doelen

9 2.3 Subsidie Islamitische desintegratieclubs Dit college, en de Raad die hen in het zadel houdt met hen, is volledig doorgeslagen in het subsidiëren van belachelijke projecten. In 2013 werd het subsidieregister over 2012 openbaar gemaakt. In totaal werd er bijna 300 miljoen euro toegekend. 15 Wie het register bekijkt ziet dat er ontelbaar veel stichtingen geld kregen toegeschoven. In totaal werd de subsidieportemonnee 1455 geopend. Het leeuwendeel werd besteed aan multiculturele onzin. Enkele voorbeelden: Islamitische Culturele Afghaanse Vereniging Koerdistan - Arbeider - en - Kultuur Vereniging Stichting Al-Amal de Hoop Stichting Iraanse Vrouwen AJANDE Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen "Het OBV" Stichting Somali Netherlands Cultural Association Stichting Turks Islamitisch Cultureel Centrum Buurtvaders Schilderswijk West Conclusie Geen enkele euro naar desintegratiesclubs 2.4 Geïmporteerde haat Niemand zit te wachten op 'vriendschaps-' of samenwerkingsverbanden met criminele staten als Marokko of Turkije. Toch voorstaat onze gemeente in dit soort schuldafkopende idioterie. In het kader van het beleid rond de Herkomstlanden (Suriname, Aruba, Curaçao, Turkije en Marokko) 16 kan u meebetalen aan de meest onnavolgbare projecten. De vraag is of deze door de gemeente opgelegde vriendschap wel zo wederzijds is. Vooralsnog heeft dit geldverslindende project alleen maar meer ellende opgeleverd. Nederland heeft regelrechte haat geïmporteerd uit het Rifgebergte, welke zich heeft genesteld in onze probleemwijken. Desondanks blijft de gemeente Den Haag geld pompen in compleet belachelijke multiculti projecten. Het Stockholmsyndroom heeft zich zelden op grotere schaal voorgedaan

10 2.5 Boycot heer en mevrouw van Amsberg. Leve de Republiek! Het monarchisme is een verouderde, destructieve, maar vooral ondemocratische staatsvorm. Wij willen dat geen enkele afgevaardigde van onze stad present zal bij officiële gelegenheden zoals Prinsjesdag of Koninginnedag. Daarnaast moet het portret van Willem-Alexander en Maxima verwijderd worden uit de raadszaal. 9

11 3. Leefomgeving 3.1 Veiligheid Het Kabinet Balkenende IV is onder leiding van (PvdA) Minister Guusje ter Horst in 2006 begonnen met fors bezuinigen op het Nederlandse politiekorps. Dit was direct voelbaar in de Haagse wijken. Daarnaast neemt de regeldruk op het korps toe, waardoor de verhouding kantoor/straat volledig mank lijkt te gaan. Ook de invoering van de nationale politie heeft een negatief effect op zowel kwaliteit, als kwantiteit van het korps. 17 Dit gat opvangen met BOA's (Bijzonder OpsporingsAmbtenaar), ofwel stadswachten, is absoluut geen oplossing. BOA's zijn niet getraind op geweldadige situaties. Bovendien zijn ze niet uitgerust voor dergelijke situaties en stralen zij onvoldoende gezag uit. Zij dienen enkel als overbrugging te gelden. De gemeente Den Haag zal dus alles op alles moeten zetten om meer blauw op straat te krijgen. Burgemeester Van Aartsen moet de deur plat gaan lopen bij de Minister. De aangiftebereid moet verhoogd worden en een middel daartoe is het inzetten van mobiele aangiftebureaus. Deze kunnen de wijken periodiek afgaan en werken zo drempelverlagend voor slachtoffers. Den Haag heeft afgelopen jaren hard opgetreden tegen criminele (jeugd)bendes. Uit een artikel van Trouw bleek dat deze bendeleden vaak hulp krijgen van familieleden en buurtbewoners, die meedelen in de buit. 18 Dat die familieleden en buurtbewoners vrijspel krijgen blijkt wel uit de zeer slappe reactie van de Korpschef van de nationale politie Gerard Bouman die stelde: Het is niet abnormaal gedrag dat je elkaar in bescherming neemt, zelfs voor de politie. 19 Zo n uitspraak geeft de tweede ring van de bendes vrijspel. De politie zou bij aanhouding van een verdachte zijn hele familie ondersteboven moeten keren. Mochten zij inderdaad hulp hebben verleend en/of hebben meegedeeld in de buit, dan zal de gemeente al hun privileges moeten afnemen. Mocht de Regering weigeren om dit tuig over de landgrenzen te gooien, dan moet de gemeente hen alle rechten op uitkeringen en dergelijke ontnemen. Sinds 2009 worden Burgemeesters door het Openbaar Ministerie gewaarschuwd als een veroordeelde pedoseksueel vrijkomt. 20 Vrijwel geen enkele Burgemeester ligt vervolgens de Raad in, laat staan de buurtbewoners. Groep ter Linden wil dat de Burgemeester verplicht wordt om zowel de Raad, als de wijk waar een veroordeelde zedendelinquent terechtkomt, in te lichten. Buurtbewoners hebben het recht om te weten dat er een gevaar voor hun kroost rondloopt

12 Conclusie Meer blauw op straat Politie krijgt mobiele aangiftebureau Oppakken en ontnemen uitkering van familie die bendeleden helpen Buurtbewoners inlichten over veroordeelde, terugkerende, pedoseksuelen 3.2 Den Haag als ondernemersstad Den Haag is volledig dichtgeregeld en afgesloten van de buitenwereld door jarenlang links beleid. Het centrum wordt omgeven door een cordon van paaltjes, bedoeld om leveranciers van winkels kilometers te laten omrijden. Het milieu maffia spook van VVD, PvdA, D66 en CDA laat een spoor van onleefbaarheid achter. Ondernemers moeten maanden wachten op vergunningen voor allerlei zaken zoals het organiseren van evenementen. Klandizie wordt weggejaagd door de torenhoge parkeertarieven en de versperringen naar het centrum. Wij zijn van mening dat strandtenthouders het hele jaar open mogen blijven, mits zij dat willen. We willen dat nieuwe ondernemers worden 3 jaar vrijgesteld van gemeentelijke belastingen en we zetten actief in op het aantrekken van talentvolle ondernemende mensen. Den Haag wordt weer op de kaart gezet als een Booming centrum, waar ondernemerschap, autovriendelijkheid en bereikbaarheid samenkomen in een oase van welzijn. Groep Ter Linden wil ondernemers zoveel mogelijk faciliteren. Dit moet nooit met het rondpompen van geld gebeuren. Geen subsidies of Vestzak-broekzak praktijken. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, de gemeente Den Haag is uit haar voegen gebarsten door de enorme bemoeizucht en burgerhaat. De (lokale) overheid moet veel kleiner worden. Faciliteren van bijvoorbeeld Hagenaars die willen ondernemen, gebeurt bij ons niet door subsidiering maar door een veel lagere belasting. Dit kan ook omdat veel beleidsterreinen worden stopgezet. Alle geldverspilling aan luchtfietserij zoals klimaatwaanzin, maakbaarheid in achterstandswijken, buurtcoaches, buurtvaders en ga zo maar door, worden onmiddellijk stopgezet. Op deze manier komt er geld vrij om de belasting te verlagen. Mensen die de stad verder willen helpen kunnen daarvan profiteren. 3.3 Evenementen en horeca Ondernemers die Den Haag aantrekkelijk willen maken door bijvoorbeeld het organiseren van feesten of evenementen moeten ruimbaan krijgen. Vergunningen moeten sneller en kosteloos worden afgegeven. Geen belachelijk hoge kosten voor standplaatsen. Momenteel betaalt de gemeente veel subsidie voor onrendabele feesten. Enerzijds laat de gemeente de organisator flink bloeden door schrikbarende bedragen te vragen voor de standplaats(en), terwijl zij anderzijds subsidie verstrekt op basis van volkomen willekeur. Wij willen een evenredig speelveld voor alle organisatoren. Dus geen kosten, maar ook geen subsidie. Zo heeft ieder gelijk kansen. 11

13 Den Haag moet de nummer één uitgaansstad van Nederland zijn. Het is ronduit bizar dat je het uitgaanspubliek met een lichtje moet zoeken. En dat in de derde stad van Nederland! De horeca in het centrum zou zoveel meer kunnen bieden als zij zelf hun openings- (en met name sluitings)tijden kunnen bepalen. Een evenement als Parkpop dient dus door ondernemers te worden georganiseerd en betaald. Met een (beperkte) toegangsprijs is er absoluut geen subsidie nodig. Snelle vergunningen en een geen/lage belasting voor organisatoren zijn onze oplossing hiervoor. Uiteraard pleiten wij er voor om het evenement Koninginnenach een rentree te bieden. Tot slot: Den Haag wordt nationale Hindoe evenementenstad, waar prachtige Hindoe feesten als Phagwaa (poederfeest) en Diwali (lichtjesfeest) in ongekende grote kunnen worden gevierd. Onze voorkeur gaat uit naar het Zuiderpark. Phagwaa wordt steeds populairder in Westerse landen en Den Haag kan daar geweldig van profiteren. Niet alleen de Hindoestanen, ook de autochtonen zullen hier enorm veel plezier aan beleven. Conclusie Sneller en kosteloos vergunning verstrekken voor evenementen Nieuwe ondernemers worden 3 jaar vrijgesteld van gemeentelijke belastingen Geen exploitatiekosten meer voor organisatoren Geen subsidie voor evenementen, alle organisatoren evenveel kans Beveiligingskosten weer op rekening van de gemeente, die als kerntaak veiligheid heeft Koninginnenach terug in het leven roepen Hindoestaanse feesten als grootschalige evenementen in Den Haag 3.4 Verkeer Torenhoge parkeertarieven, een chronisch tekort aan parkeerplaatsen en een overdadig elitecorps van parkeerwachters die, vanuit een onzichtbare positie, klaarstaan om hun prooi; de hardwerkende belastingbetaler; te overvallen met extreem hoge boetes. De dwaze partijen in de Raad confisqueren steeds meer wijken. Zelfs buitenwijken als Ypenburg en Leidschenveen worden getroffen. Werkelijk van de zotte! 12

14 Ook de belangrijkste toegangsweg (A12) naar Den Haag kent een onzinnige snelheidsbeperking van 80 km wegens de klimaatagenda van dit college. Opmerkelijk, want aan de andere kant van de rijbaan kan gewoon 100 km per uur gereden worden. Het college maakt dankbaar gebruik van verwarring die er ontstaat, door er een trajectcontrole op los te laten. Groep ter Linden is dan ook van mening dat spionapparatuur zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. Wilt u in deze stad wonen? Wilt u worden beknot in uw vrijheid door dit linkse pluchestelletje? Groep ter Linden vindt dat de stad zoveel beter kan. Leefbaarheid is voor ons een goed bereikbaar centrum zonder al die idiote paaltjes. Leefbaarheid is voor ons gratis parkeren bij de winkelcentra en kantoren. Verder pleiten wij, zoals hierboven al vernoemd, voor een verhoging van de maximumsnelheid op de toegangen uitvalswegen naar 100 km per uur. In woonwijken rondom het centrum dient het parkeren gratis te worden voor bewoners. Maximaal 2 auto s per huishouden worden gratis, voor een derde of meer auto s wordt er wel geld gerekend voor een parkeervergunning. Voor bezoekers in die centrum-omliggende wijken zal een blauwe zone gaan gelden. Bewoners op Scheveningen willen wij ook gratis laten parkeren, eveneens voor maximaal 2 auto s per huishouden. In de zomermaanden zal een laag parkeertarief gelden en in de winter een blauwe zonegebied, net zoals de wijken rondom het centrum. In het centrum zal een laag parkeertarief gaan gelden. Daar waar nodig worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd, maar op de Laan van Meerdervoort mag dat onder geen beding ten koste gaan van de bomen. Taxi s moeten in het vervolg ontheffing kunnen aanvragen om op de busbaan te kunnen rijden en met een blauwe parkeerkaart maximaal een half uur vrij kunnen parkeren. Conclusie Alle toegang- en uitvalwegen een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur Lage parkeertarieven centrum en op Scheveningen in de zomermaanden Gratis parkeren voor bewoners in wijken rondom het centrum en op Scheveningen voor maximaal 2 auto s per huishouden Blauwe zones in wijken rondom centrum voor bezoekers en in de wintermaanden voor bezoekers van Scheveningen Alle overige wijken gratis parkeren Daar waar nodig meer parkeerplaatsen, maar op de Laan van Meerdervoort niet ten koste van de bomen Taxi s ontheffing kunnen aanvragen voor busbaan en met blauwe parkeerkaart vrij parkeren 13

15 3.5 Overig vervoer Een leek die voor het eerst in Den Haag komt waant zich in de voormalige Sovjet-Unie bij het zien van de Haagse trams. Die zijn dan ook hard aan vervanging toe. De Randstadrail is een voorbeeld van een prachtige tram, met lage instap, die relatief snel is. Groep ter Linden wil dat soort lijnen dan ook doortrekken over de hele stad. Dit zal door middel van een openbare aanbesteding gaan. Er zal een snelle verbindingslijn moeten komen tussen Centrum-Scheveningen en Centrum-Ypenburg, waarbij er zo min mogelijk stops worden gemaakt. De fietser heeft weinig ruimte in Den Haag, maar te vaak zien we dat meer ruimte voor de fietser automatisch minder ruimte voor de automobilist betekent, waar wij mordicus tegen zijn. We zijn wel voor meer fietsnietjes en fietsboxen, waar de fietser veilig zijn stalen ros kan achterlaten. Conclusie Openbare aanbesteding open vervoer Nieuwe trams Snelle verbindingen voor Centrum- Scheveningen en Centrum- Ypenburg Meer fietsnietjes en fietsboxen 14

16 4. Immigratie 4.1 Uitgeprocedeerde asielzoekers, opzouten! Den Haag heeft is internationaal opzicht befaamd om haar positie in vrede en rechtspraak. Een aantal (linkse) partijen misbruiken deze titel geregeld. Zo wilden Groenlinks, D66 en de PvdA dat uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak zouden krijgen van de gemeente. Deze uitgeprocedeerde asielzoekers hadden in een eerder stadium al van de IND te horen gekregen dat zij geen recht hebben op een (permanent) verblijf in Nederland. Ook de rechter oordeelde dat zij terug moesten naar land van herkomst. Met hulp van cultuurcollaborerende idioten hebben zij hierna de Sacramentskerk gekraakt. 21 Dit werd allemaal oogluikend toegestaan door onze Burgemeester. Inbraak, vandalisme en diefstal is strafbaar, maar zodra je die drie zaken samenvoegt en kraken noemt, kom je er klaarblijkelijk mee weg. De eigenaar van de kerk, het bisdom van Rotterdam, had de stroomvoorziening uitgezet, maat liet voor hen de verlichting branden. Op dankbaarheid hoefde het bisdom niet te rekenen; De illegalen eisten stroomvoorzieningen en warme douches. 22 Hoe ongelooflijk brutaal kan je zijn? Eerst op illegale gronden naar een land afreizen, om godsgruwelijk dure procedures in gang te laten zetten, om vervolgens na afwijzing van een asielverzoek, toch illegaal te blijven, misbruik te maken van onze sociale voorzieningen, de ruif leeg te vreten, in te breken in een kerk en daarna ook nog allerlei luxevoorzieningen eisen. Je kan toch niet anders concluderen dan dat deze mensen puur uitschot zijn? Ondanks herhaaldelijk verzoek van Groep ter Linden 23, weigerde de Burgemeester om de illegalen in de Sacramentskerk op te pakken. Deze mensen hadden van zowel de IND, als de rechter te horen gekregen dat zij niet in Nederland mogen blijven. Een daadkrachtige Burgemeester had deze mensen direct opgepakt en uit laten zetten

17 MOTIE UITZETTING VLUCHTELINGEN SACRAMENTSKERK De Gemeenteraad van Den Haag, In vergadering bijeen op 28 november 2013 ter bespreking van het tweeminutendebat over de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Constaterende dat: - Het hier om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat. - De rechter heeft gesproken dat deze mensen onmiddellijk dienen terug te keren naar het land van herkomst Overwegende dat: - De gemeente geen zorgplicht heeft naar illegaal verblijvende vluchtelingen. Verzoekt het college om deze mensen per direct op te pakken en in detentie te stellen en de staatssecretaris daarmee de mogelijkheid te bieden om hen zo spoedig mogelijk uit te zetten. Groep Ter Linden Paul Ter Linden 16

Investeren. integreren

Investeren. integreren Investeren in integreren Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Definitie integratie 5 1.2 Immigratie en integratie: vroeger en nu 5 1.3 Leeswijzer 7 2. Terugdringen instroom asiel- en gelukszoekers en huwelijksmigranten

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

De enige keuze: inzet voor open grenzen

De enige keuze: inzet voor open grenzen 1 De enige keuze: inzet voor open grenzen (Of: hoe voorkom je het 'humane' verlengstuk van onmenselijk overheidsbeleid te worden?) De directie van de vreemdelingengevangenissen is gestart met maatregelen

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), voorzitter, Hamer (PvdA),

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie