Uiterst rechts, maar toch liberaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiterst rechts, maar toch liberaal"

Transcriptie

1 Uiterst rechts, maar toch liberaal Verkiezingsprogramma

2 Inhoud 1. Voorwoord 2 2. Bestuur Minarchisme versus socialisme Subsidies Subsidie Islamitische desintegratieclubs Geïmporteerde haat Boycot heer en mevrouw van Amsberg. Leve de Republiek! 9 3. Leefomgeving Veiligheid Den Haag als ondernemersstad Evenementen en horeca Verkeer Overig vervoer Integratie Uitgeprocedeerde asielzoekers, opzouten! Achterstandswijken Rotterdamwet Zorg Emancipatie Vrouwen emancipatie Holebi emancipatie Israël Scheveningen De Pier Scheveningen Bad Onderwijs Dierenwelzijn 34 1

3 1. Voorwoord Ons verkiezingsprogramma is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van geschreven. We zijn zeer concreet in onze verwoordingen en oplossingen. U kunt van ons een uiterst rechts programma verwachten, iets wat geen enkele andere partij u tot dusver heeft geboden. Alle Haagse partijen zijn links, van SP tot PVV en alles wat daartussen zit. Zij hebben afgelopen jaren alleen maar voorstellen gedaan die de gemeente Den Haag groter en machtiger heeft gemaakt. Wij komen in verzet en stoppen deze waanzin. Vier jaar geleden werd ik als Raadslid geïnstalleerd. Afgelopen jaren heb ik mij zelden geliefd gemaakt bij het College. Hoe meer zij collaboreerde met woestijnculturen en hoe meer belastingverhogingen zij opperde, hoe harder ik er tegenin ging. Den Haag is toe aan een uiterst rechtse liberale partij. U kunt op ons rekenen. Lijstrekker Groep ter Linden Raadslid sinds 2010 Paul ter Linden 2

4 3

5 2. Bestuur 2.1 Minarchisme versus socialisme Onze mooie stad achter de duinen wordt ieder jaar weer verder de aller-verslindende socialistische zee in getrokken. Meer ambtenaren, meer overheid, hogere belastingen en minder individuele (keuze)vrijheid. De gemeente Den Haag zou haar vlieger - de Haagse inwoner - veel meer minder strak aan de grond moeten houden. Pas als de lijn genoeg viert, kan zij een flinke ruk naar rechts maken, om zo te landen op het vrije minarchistische vasteland. De belastingen zullen drastisch verlaagd kunnen worden wanneer Den Haag zich enkel om de politie, de infrastructuur en de basisprincipes van de (ouderen)zorg zou bekommeren. Van der Meer, hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Leiden, beschrijft hoe de nieuwe rol voor de overheid niet langer is om zelf actief te zijn binnen de economie maar om de omstandigheden te creëren waarin de markteconomie en de samenleving als geheel kan bloeien. 1 Dit zal leiden tot een slankere, meer flexibele markt- en klantgerichte wijze van publieke dienstverlening met als gevolg meer efficiency en een kwalitatief betere output. 2 Het inkrimpen van de (lokale) overheid is van cruciaal belang om de economie uit het slop te trekken. Om een sluitende begroting te krijgen moeten de uitgaven fors dalen. Toch doen alle partijen in Den Haag voorstellen die alleen maar tot belastingverhoging leiden. Het is niet uit te leggen dat de salarissen van de Burgemeester, de Wethouders en de Raadsleden op gelijke hoogte zijn gebleven, terwijl de rest van werkend Nederland er op achteruit is gegaan. Al jaren wordt de rekening bij de belastingbetaler gelegd, terwijl er nauwelijks sprake is van snijden in eigen vlees. Bovendien is een grote overheid een ernstige dreiging voor de individuele vrijheid. Vooral de megahoge subsidies zijn ons een doorn in het oog. 2.2 Subsidies Laten we beginnen met de subsidies aan goede doelen. Er is niets schimmiger dan de goede doelen markt. Er zijn maar weinig bestuursleden die een bezoldiging hebben die onder de per jaar ligt. 3 Dit lijkt geen enkele ruchtbaarheid te krijgen bij de mainstream politici en/of de media. In hoeverre kan men spreken van een goed doel als er riante vergoedingen tegenover staan? Om nog maar te zwijgen over het A-merk lease auto (met dito chauffeur) en de exorbitante pensioenvoorziening. Het Rijk gaat ieder jaar voor miljoenen in zee met dit soort malafide organisaties. De gemeente Den Haag doet daar nog een schepje bovenop. Veel goede doelen kunnen rekenen op lokale overheidssteun. In sommige gevallen mengt de Provinciale Staten zich ook nog in de kwestie. Goede doelen steunen is voor bestuurders bij uitstek dé manier om de organisaties te laten zien wat voor wereldverbeteraars zij zijn. En waar aas is vliegen kraaien. 1 F.M. van der Meer et al, (2011) Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance: naar een nieuwe ambtelijke status, Leiden: Leiden University Press 2 F.M van der Meer (2009), Public sector reform in Western Europe and rise of the enabling state: An approach to analysis, Leiden: Leiden University Press 3 4

6 Doneren met het geld van de bevolking... Moreel gezien lijkt dat hartstikke nobel, maar technisch gezien is het verwerpelijk. Toch durven maar weinig politici dat uit te spreken. Veel goede doelen hebben een enorm marketingapparaat (Greenpeace, Natuurmonumenten, Vluchtelingenwerk Nederland) en zij zullen alles in het werk stellen om criticasters monddood te maken. Politieke tegenstanders haken snel in en voor je het weet wordt het beeld zo geframed dat je als een harteloze racist bekend komt te staan. En dat is kwalijk. Op zichzelf is er niets mis met het steunen van een goed doel. Maar het is wat ons betreft ondenkbaar dat de overheid bepaalt welke doelen gesteund moeten worden. Een beter idee zou zijn om de belastingen drastisch te verlagen en ieder individu de keuze te geven of hij/zij al dan niet een goed doel zal steunen. Een ieder zou dan doneren naargelang het eigen vermogen en de eigen keuze. Vrijwel niemand zal bezwaar hebben aan Rijksdonaties aan bijvoorbeeld het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De discussie barst echter al snel los zodra Greenpeace, Milieudefensie of ICCO ter spraken komt. Laatstgenoemde voert al jaren een boycotbeleid ten aanzien van Israël, één van Nederlands belangrijkste bondgenoten. 4 Ondanks de controverse, schrijft het Rijk jaarlijks ca. 130 miljoen op de rekening van het ICCO over. Wat Groep ter Linden betreft hoeven organisaties als Greenpreace, Milieudefensie en ICCO op geen enkele euro overheidssteun te rekenen. Uit het Openbaar Subsidieregister van Den Haag is niet geheel duidelijk of zij subsidie ontvangen. Ze worden niet expliciet genoemd, maar veel overheidsbestedingen komen indirect uiteindelijk toch bij activisten terecht. En wat te denken van Wethouder Kool, die de Raad doelbewust onvolledig heeft voorgelicht over zijn dienstreizen. Kool gaf drie keer meer uit dan hij aan de Raad had verteld. 5 Een spoeddebat hierover werd tegengehouden door de coalitiepartijen en Kool weigerde een cameraploeg van Pownews te woord te staan over deze kwestie. Bovendien kwam naar buiten dat hij in het kader van armoedebestrijding de Willem Drees Stichting jaarlijks 7000 euro toeschuift. Die stichting wordt bestuurd door Juist. Wethouder Henk Kool himself. Als dit geen regelrechte belangenverstrengeling is, dan is niets dat meer. 6 Het is van wezenlijk belang om ons standpunt over subsidie aan dit soort goede doelen kenbaar te maken. Een voorbeeld van een andere steuntrekkende club met wereldverbeteraars is het Haags Milieucentrum. Zij staan wel in het Subsidieregister 7. Ze ontvangen ieder jaar ca De site van het Haags Milieucentrum is wat betreft de informatievoorziening over hun activiteiten bijzonder marginaal. Wel wordt duidelijk dat ze alles uit de kast halen om de automobilist de auto uit te pesten. Dankzij het gedram van deze subsidiespons over de luchtkwaliteit is de maximumsnelheid op de A12, Openbaar subsidieregister gemeente Den Haag 5

7 van Den Haag richting Utrecht, verlaagt naar 80km. Groep ter Linden is daar fel op tegen. Verderop in ons verkiezingsprogramma wordt dit verder uiteengezet. Een ander voorstel van hen dat volledig aan de realiteit voorbij gaat is de Stadslandbouw. Het doel van dit project is om midden in de stad biologische producten te verbouwen. Vrijwel direct na de start van deze dwaasheid kwamen er bij ons klachten binnen van mensen die een brief van de gemeente hadden ontvangen waarin doodleuk vermeld werd dat de pacht van hun volkstuintjes op korte termijn - eenzijdig - door de gemeente ontbonden zou worden om ruimte te maken voor het Haags Milieucentrum met haar fratsen. Sommige, veelal oudere mensen pachtte hun volkstuintje al tientallen jaren. Het is te zot voor woorden dat linkse ideologieclowns hen uit hun volkstuintjes verdrijven om hun idealistische nonsens door te drammen. Tot 2011 kende de gemeente het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) een jaarlijkse subsidie van toe. Eind 2010 werd de subsidie aan hen stopgezet, waarna een faillissement vrijwel direct volgde. 8 Wie denkt dat de Haagse politici eindelijk het licht hadden gezien, komt van een koude kermis thuis. Den Haag hevelde doodleuk het geld over naar Oxfam/Novib 9, die op haar beurt weer linksextremisten subsidieert. 10 En dat is wederom een aanval op Israël 11. Een ander lokaal voorbeeld van is het project Shelter City, een trial uit de koker van D66 en Groenlinks. 12 De bedenker van deze idioterie, de NGO JUSTITIA ET PAX, heeft het samen met hen op de Haagse agenda gezet. Het behelst een plan om mensen een tijdelijk onderdak in Den Haag te geven, wanneer zij - naar mening van een adviesgroep - niet voor hun mening kunnen uitkomen in eigen land. Hiermee wordt het reguliere nationale asielbeleid volledig ondermijnd. Immers, een (tijdelijke) verblijfsgunning moet na uitvoerig onderzoek worden afgegeven door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De internationale stad van vrede en recht behoort dan ook objectief en onafhankelijk te zijn. Die eretitel komt in gevaar zodra een lokale overheid in (potentiële) internationale strafzaken gaat interveniëren. Die taak is weggelegd voor een internationaal tribunaal. Juist die internationale tribunalen maken Den Haag tot internationale stad van vrede en recht. De bedenker van het project, JUSTITIA ET PAX, bezweert dat deze mensen tijdelijk in Den Haag zullen verblijven. Een terugkeer naar land van herkomst is volgens hen gegarandeerd. Merkwaardig is dan ook hun standpunt betreffende het kabinetsbesluit om illegaliteit strafbaar te stellen

8 Zij berichten het volgende op hun website 13 : Illegaliteit strafbaar stellen tast mensenrechten aan 10 maart 2011 Illegaliteit strafbaar stellen, zoals het kabinet van plan is, is buitenproportioneel en een schending van mensenrechten. Het is ook slecht voor de Nederlandse samenleving. Justitia et Pax en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties willen dat het kabinet afziet van strafbaarstelling van illegaliteit. Het kabinet wil migranten zonder geldige verblijfspapieren als criminelen vervolgen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen zonder papieren ooit nog legaal in Nederland kunnen verblijven, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen. Een brede beweging van maatschappelijke organisaties, waaronder kerken, vakcentrales, gemeenten, mensenrechten- en migrantenorganisaties, roepen het kabinet op om de plannen tot strafbaar stellen van illegaliteit niet door te voeren. Strafbaarstelling is buiten proportie. Het is op zich geen misdaad om zonder verblijfvergunning in ons land te zijn. Illegalen krijgen al te maken met de gevolgen voor hun overtreding: sociale uitsluiting en dreigende uitzetting. Ze tot criminelen maken is disproportioneel. Door illegalen als criminelen te behandelen zullen zij zich niet bij dokters melden met gezondheidsproblemen, zullen hun kinderen niet naar school gaan en worden ze vaker uitgebuit. Strafbaarstelling maakt hulpverleners tot medeplichtigen. Dit kan er toe leiden dat zelfs kerken, vakbonden en anderen worden bestraft voor het verlenen van noodzakelijke hulp of dat die hulp uitblijft. De kabinetsplannen zijn strijdig met de internationale mensenrechtenverdragen. Nederland kan die niet eenzijdig opschorten. De Nederlandse samenleving wordt niet veiliger van strafbaarstelling. Fraude, uitbuiting, overlevingscriminaliteit en ordeproblemen zullen toenemen. Handhaving kost veel beschikbare capaciteit van politie en justitie. Wantrouwen jegens allochtonen in het algemeen zal groeien. Eens een illegaal, altijd een illegaal doet geen recht aan de achtergrond van asiel- en legalisatieaanvragen. In het verleden is de Nederlandse staat al meermalen hierom op de vingers getikt. Je kunt je dus hardop vragen of zij daadwerkelijk de mensenrechtenactivisten begeleiden in de terugkeer naar land van herkomst na hun verblijf in Den Haag. JUSTITIA ET PAX wordt vrijwel geheel gefinancierd door de gemeente Den Haag, het Rijk en de Europese Unie. Hoeveel zij in totaal ontvangt is onmogelijk te herleiden uit hun jaarverslag van Deze gang van zaken is naar onze mening ruimvoldoende om dit project, incluis JUSTITIA ET PAX, voorgoed te prullemanderen. Mocht er nog twijfel bestaan, dan kan het begrotingsplaatje misschien de overtuiging bieden. Eind 2013 heeft een ruime meerderheid in de Raad er voor gekozen om Shelter City met 3 jaar te verlengen. Dit linkse speeltje kost per jaar, dus in totaal bijna een 0,5 miljoen euro. Een duur geintje voor de tijdelijke opvang van slechts 12 mensen. Dat is per persoon voor een verblijf van drie maanden. Conclusie Geen subsidies aan goede doelen

9 2.3 Subsidie Islamitische desintegratieclubs Dit college, en de Raad die hen in het zadel houdt met hen, is volledig doorgeslagen in het subsidiëren van belachelijke projecten. In 2013 werd het subsidieregister over 2012 openbaar gemaakt. In totaal werd er bijna 300 miljoen euro toegekend. 15 Wie het register bekijkt ziet dat er ontelbaar veel stichtingen geld kregen toegeschoven. In totaal werd de subsidieportemonnee 1455 geopend. Het leeuwendeel werd besteed aan multiculturele onzin. Enkele voorbeelden: Islamitische Culturele Afghaanse Vereniging Koerdistan - Arbeider - en - Kultuur Vereniging Stichting Al-Amal de Hoop Stichting Iraanse Vrouwen AJANDE Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen "Het OBV" Stichting Somali Netherlands Cultural Association Stichting Turks Islamitisch Cultureel Centrum Buurtvaders Schilderswijk West Conclusie Geen enkele euro naar desintegratiesclubs 2.4 Geïmporteerde haat Niemand zit te wachten op 'vriendschaps-' of samenwerkingsverbanden met criminele staten als Marokko of Turkije. Toch voorstaat onze gemeente in dit soort schuldafkopende idioterie. In het kader van het beleid rond de Herkomstlanden (Suriname, Aruba, Curaçao, Turkije en Marokko) 16 kan u meebetalen aan de meest onnavolgbare projecten. De vraag is of deze door de gemeente opgelegde vriendschap wel zo wederzijds is. Vooralsnog heeft dit geldverslindende project alleen maar meer ellende opgeleverd. Nederland heeft regelrechte haat geïmporteerd uit het Rifgebergte, welke zich heeft genesteld in onze probleemwijken. Desondanks blijft de gemeente Den Haag geld pompen in compleet belachelijke multiculti projecten. Het Stockholmsyndroom heeft zich zelden op grotere schaal voorgedaan

10 2.5 Boycot heer en mevrouw van Amsberg. Leve de Republiek! Het monarchisme is een verouderde, destructieve, maar vooral ondemocratische staatsvorm. Wij willen dat geen enkele afgevaardigde van onze stad present zal bij officiële gelegenheden zoals Prinsjesdag of Koninginnedag. Daarnaast moet het portret van Willem-Alexander en Maxima verwijderd worden uit de raadszaal. 9

11 3. Leefomgeving 3.1 Veiligheid Het Kabinet Balkenende IV is onder leiding van (PvdA) Minister Guusje ter Horst in 2006 begonnen met fors bezuinigen op het Nederlandse politiekorps. Dit was direct voelbaar in de Haagse wijken. Daarnaast neemt de regeldruk op het korps toe, waardoor de verhouding kantoor/straat volledig mank lijkt te gaan. Ook de invoering van de nationale politie heeft een negatief effect op zowel kwaliteit, als kwantiteit van het korps. 17 Dit gat opvangen met BOA's (Bijzonder OpsporingsAmbtenaar), ofwel stadswachten, is absoluut geen oplossing. BOA's zijn niet getraind op geweldadige situaties. Bovendien zijn ze niet uitgerust voor dergelijke situaties en stralen zij onvoldoende gezag uit. Zij dienen enkel als overbrugging te gelden. De gemeente Den Haag zal dus alles op alles moeten zetten om meer blauw op straat te krijgen. Burgemeester Van Aartsen moet de deur plat gaan lopen bij de Minister. De aangiftebereid moet verhoogd worden en een middel daartoe is het inzetten van mobiele aangiftebureaus. Deze kunnen de wijken periodiek afgaan en werken zo drempelverlagend voor slachtoffers. Den Haag heeft afgelopen jaren hard opgetreden tegen criminele (jeugd)bendes. Uit een artikel van Trouw bleek dat deze bendeleden vaak hulp krijgen van familieleden en buurtbewoners, die meedelen in de buit. 18 Dat die familieleden en buurtbewoners vrijspel krijgen blijkt wel uit de zeer slappe reactie van de Korpschef van de nationale politie Gerard Bouman die stelde: Het is niet abnormaal gedrag dat je elkaar in bescherming neemt, zelfs voor de politie. 19 Zo n uitspraak geeft de tweede ring van de bendes vrijspel. De politie zou bij aanhouding van een verdachte zijn hele familie ondersteboven moeten keren. Mochten zij inderdaad hulp hebben verleend en/of hebben meegedeeld in de buit, dan zal de gemeente al hun privileges moeten afnemen. Mocht de Regering weigeren om dit tuig over de landgrenzen te gooien, dan moet de gemeente hen alle rechten op uitkeringen en dergelijke ontnemen. Sinds 2009 worden Burgemeesters door het Openbaar Ministerie gewaarschuwd als een veroordeelde pedoseksueel vrijkomt. 20 Vrijwel geen enkele Burgemeester ligt vervolgens de Raad in, laat staan de buurtbewoners. Groep ter Linden wil dat de Burgemeester verplicht wordt om zowel de Raad, als de wijk waar een veroordeelde zedendelinquent terechtkomt, in te lichten. Buurtbewoners hebben het recht om te weten dat er een gevaar voor hun kroost rondloopt

12 Conclusie Meer blauw op straat Politie krijgt mobiele aangiftebureau Oppakken en ontnemen uitkering van familie die bendeleden helpen Buurtbewoners inlichten over veroordeelde, terugkerende, pedoseksuelen 3.2 Den Haag als ondernemersstad Den Haag is volledig dichtgeregeld en afgesloten van de buitenwereld door jarenlang links beleid. Het centrum wordt omgeven door een cordon van paaltjes, bedoeld om leveranciers van winkels kilometers te laten omrijden. Het milieu maffia spook van VVD, PvdA, D66 en CDA laat een spoor van onleefbaarheid achter. Ondernemers moeten maanden wachten op vergunningen voor allerlei zaken zoals het organiseren van evenementen. Klandizie wordt weggejaagd door de torenhoge parkeertarieven en de versperringen naar het centrum. Wij zijn van mening dat strandtenthouders het hele jaar open mogen blijven, mits zij dat willen. We willen dat nieuwe ondernemers worden 3 jaar vrijgesteld van gemeentelijke belastingen en we zetten actief in op het aantrekken van talentvolle ondernemende mensen. Den Haag wordt weer op de kaart gezet als een Booming centrum, waar ondernemerschap, autovriendelijkheid en bereikbaarheid samenkomen in een oase van welzijn. Groep Ter Linden wil ondernemers zoveel mogelijk faciliteren. Dit moet nooit met het rondpompen van geld gebeuren. Geen subsidies of Vestzak-broekzak praktijken. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, de gemeente Den Haag is uit haar voegen gebarsten door de enorme bemoeizucht en burgerhaat. De (lokale) overheid moet veel kleiner worden. Faciliteren van bijvoorbeeld Hagenaars die willen ondernemen, gebeurt bij ons niet door subsidiering maar door een veel lagere belasting. Dit kan ook omdat veel beleidsterreinen worden stopgezet. Alle geldverspilling aan luchtfietserij zoals klimaatwaanzin, maakbaarheid in achterstandswijken, buurtcoaches, buurtvaders en ga zo maar door, worden onmiddellijk stopgezet. Op deze manier komt er geld vrij om de belasting te verlagen. Mensen die de stad verder willen helpen kunnen daarvan profiteren. 3.3 Evenementen en horeca Ondernemers die Den Haag aantrekkelijk willen maken door bijvoorbeeld het organiseren van feesten of evenementen moeten ruimbaan krijgen. Vergunningen moeten sneller en kosteloos worden afgegeven. Geen belachelijk hoge kosten voor standplaatsen. Momenteel betaalt de gemeente veel subsidie voor onrendabele feesten. Enerzijds laat de gemeente de organisator flink bloeden door schrikbarende bedragen te vragen voor de standplaats(en), terwijl zij anderzijds subsidie verstrekt op basis van volkomen willekeur. Wij willen een evenredig speelveld voor alle organisatoren. Dus geen kosten, maar ook geen subsidie. Zo heeft ieder gelijk kansen. 11

13 Den Haag moet de nummer één uitgaansstad van Nederland zijn. Het is ronduit bizar dat je het uitgaanspubliek met een lichtje moet zoeken. En dat in de derde stad van Nederland! De horeca in het centrum zou zoveel meer kunnen bieden als zij zelf hun openings- (en met name sluitings)tijden kunnen bepalen. Een evenement als Parkpop dient dus door ondernemers te worden georganiseerd en betaald. Met een (beperkte) toegangsprijs is er absoluut geen subsidie nodig. Snelle vergunningen en een geen/lage belasting voor organisatoren zijn onze oplossing hiervoor. Uiteraard pleiten wij er voor om het evenement Koninginnenach een rentree te bieden. Tot slot: Den Haag wordt nationale Hindoe evenementenstad, waar prachtige Hindoe feesten als Phagwaa (poederfeest) en Diwali (lichtjesfeest) in ongekende grote kunnen worden gevierd. Onze voorkeur gaat uit naar het Zuiderpark. Phagwaa wordt steeds populairder in Westerse landen en Den Haag kan daar geweldig van profiteren. Niet alleen de Hindoestanen, ook de autochtonen zullen hier enorm veel plezier aan beleven. Conclusie Sneller en kosteloos vergunning verstrekken voor evenementen Nieuwe ondernemers worden 3 jaar vrijgesteld van gemeentelijke belastingen Geen exploitatiekosten meer voor organisatoren Geen subsidie voor evenementen, alle organisatoren evenveel kans Beveiligingskosten weer op rekening van de gemeente, die als kerntaak veiligheid heeft Koninginnenach terug in het leven roepen Hindoestaanse feesten als grootschalige evenementen in Den Haag 3.4 Verkeer Torenhoge parkeertarieven, een chronisch tekort aan parkeerplaatsen en een overdadig elitecorps van parkeerwachters die, vanuit een onzichtbare positie, klaarstaan om hun prooi; de hardwerkende belastingbetaler; te overvallen met extreem hoge boetes. De dwaze partijen in de Raad confisqueren steeds meer wijken. Zelfs buitenwijken als Ypenburg en Leidschenveen worden getroffen. Werkelijk van de zotte! 12

14 Ook de belangrijkste toegangsweg (A12) naar Den Haag kent een onzinnige snelheidsbeperking van 80 km wegens de klimaatagenda van dit college. Opmerkelijk, want aan de andere kant van de rijbaan kan gewoon 100 km per uur gereden worden. Het college maakt dankbaar gebruik van verwarring die er ontstaat, door er een trajectcontrole op los te laten. Groep ter Linden is dan ook van mening dat spionapparatuur zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. Wilt u in deze stad wonen? Wilt u worden beknot in uw vrijheid door dit linkse pluchestelletje? Groep ter Linden vindt dat de stad zoveel beter kan. Leefbaarheid is voor ons een goed bereikbaar centrum zonder al die idiote paaltjes. Leefbaarheid is voor ons gratis parkeren bij de winkelcentra en kantoren. Verder pleiten wij, zoals hierboven al vernoemd, voor een verhoging van de maximumsnelheid op de toegangen uitvalswegen naar 100 km per uur. In woonwijken rondom het centrum dient het parkeren gratis te worden voor bewoners. Maximaal 2 auto s per huishouden worden gratis, voor een derde of meer auto s wordt er wel geld gerekend voor een parkeervergunning. Voor bezoekers in die centrum-omliggende wijken zal een blauwe zone gaan gelden. Bewoners op Scheveningen willen wij ook gratis laten parkeren, eveneens voor maximaal 2 auto s per huishouden. In de zomermaanden zal een laag parkeertarief gelden en in de winter een blauwe zonegebied, net zoals de wijken rondom het centrum. In het centrum zal een laag parkeertarief gaan gelden. Daar waar nodig worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd, maar op de Laan van Meerdervoort mag dat onder geen beding ten koste gaan van de bomen. Taxi s moeten in het vervolg ontheffing kunnen aanvragen om op de busbaan te kunnen rijden en met een blauwe parkeerkaart maximaal een half uur vrij kunnen parkeren. Conclusie Alle toegang- en uitvalwegen een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur Lage parkeertarieven centrum en op Scheveningen in de zomermaanden Gratis parkeren voor bewoners in wijken rondom het centrum en op Scheveningen voor maximaal 2 auto s per huishouden Blauwe zones in wijken rondom centrum voor bezoekers en in de wintermaanden voor bezoekers van Scheveningen Alle overige wijken gratis parkeren Daar waar nodig meer parkeerplaatsen, maar op de Laan van Meerdervoort niet ten koste van de bomen Taxi s ontheffing kunnen aanvragen voor busbaan en met blauwe parkeerkaart vrij parkeren 13

15 3.5 Overig vervoer Een leek die voor het eerst in Den Haag komt waant zich in de voormalige Sovjet-Unie bij het zien van de Haagse trams. Die zijn dan ook hard aan vervanging toe. De Randstadrail is een voorbeeld van een prachtige tram, met lage instap, die relatief snel is. Groep ter Linden wil dat soort lijnen dan ook doortrekken over de hele stad. Dit zal door middel van een openbare aanbesteding gaan. Er zal een snelle verbindingslijn moeten komen tussen Centrum-Scheveningen en Centrum-Ypenburg, waarbij er zo min mogelijk stops worden gemaakt. De fietser heeft weinig ruimte in Den Haag, maar te vaak zien we dat meer ruimte voor de fietser automatisch minder ruimte voor de automobilist betekent, waar wij mordicus tegen zijn. We zijn wel voor meer fietsnietjes en fietsboxen, waar de fietser veilig zijn stalen ros kan achterlaten. Conclusie Openbare aanbesteding open vervoer Nieuwe trams Snelle verbindingen voor Centrum- Scheveningen en Centrum- Ypenburg Meer fietsnietjes en fietsboxen 14

16 4. Immigratie 4.1 Uitgeprocedeerde asielzoekers, opzouten! Den Haag heeft is internationaal opzicht befaamd om haar positie in vrede en rechtspraak. Een aantal (linkse) partijen misbruiken deze titel geregeld. Zo wilden Groenlinks, D66 en de PvdA dat uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak zouden krijgen van de gemeente. Deze uitgeprocedeerde asielzoekers hadden in een eerder stadium al van de IND te horen gekregen dat zij geen recht hebben op een (permanent) verblijf in Nederland. Ook de rechter oordeelde dat zij terug moesten naar land van herkomst. Met hulp van cultuurcollaborerende idioten hebben zij hierna de Sacramentskerk gekraakt. 21 Dit werd allemaal oogluikend toegestaan door onze Burgemeester. Inbraak, vandalisme en diefstal is strafbaar, maar zodra je die drie zaken samenvoegt en kraken noemt, kom je er klaarblijkelijk mee weg. De eigenaar van de kerk, het bisdom van Rotterdam, had de stroomvoorziening uitgezet, maat liet voor hen de verlichting branden. Op dankbaarheid hoefde het bisdom niet te rekenen; De illegalen eisten stroomvoorzieningen en warme douches. 22 Hoe ongelooflijk brutaal kan je zijn? Eerst op illegale gronden naar een land afreizen, om godsgruwelijk dure procedures in gang te laten zetten, om vervolgens na afwijzing van een asielverzoek, toch illegaal te blijven, misbruik te maken van onze sociale voorzieningen, de ruif leeg te vreten, in te breken in een kerk en daarna ook nog allerlei luxevoorzieningen eisen. Je kan toch niet anders concluderen dan dat deze mensen puur uitschot zijn? Ondanks herhaaldelijk verzoek van Groep ter Linden 23, weigerde de Burgemeester om de illegalen in de Sacramentskerk op te pakken. Deze mensen hadden van zowel de IND, als de rechter te horen gekregen dat zij niet in Nederland mogen blijven. Een daadkrachtige Burgemeester had deze mensen direct opgepakt en uit laten zetten

17 MOTIE UITZETTING VLUCHTELINGEN SACRAMENTSKERK De Gemeenteraad van Den Haag, In vergadering bijeen op 28 november 2013 ter bespreking van het tweeminutendebat over de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Constaterende dat: - Het hier om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat. - De rechter heeft gesproken dat deze mensen onmiddellijk dienen terug te keren naar het land van herkomst Overwegende dat: - De gemeente geen zorgplicht heeft naar illegaal verblijvende vluchtelingen. Verzoekt het college om deze mensen per direct op te pakken en in detentie te stellen en de staatssecretaris daarmee de mogelijkheid te bieden om hen zo spoedig mogelijk uit te zetten. Groep Ter Linden Paul Ter Linden 16

18 Even bizar als achterlijk is het terugstuur beleid van onze natie. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet kunnen blijven, binnen een aantal dagen op het vliegtuig zitten en dat zij tot het vertrek vast worden gezet. Dit is vrijwel zelden het geval. Sterker nog, uitgeprocedeerde asielzoekers lopen na de uitspraak van de rechter gewoon de rechtszaal uit, om vervolgens in de illegaliteit te belanden. Voor, tijdens en na de behandelde zaak zijn deze mensen bijgestaan door geitenwollensokken-advocaten, welke een klap hebben gekregen van de realiteitsmolen. De gehele procedure (aankomst Nederland, IND verzoek, tijdelijk verblijf, advocaten, de rechtszaak en eventuele detentie en vertrek) wordt natuurlijk weer betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Volgens Vluchtelingenwerk en Pharos zijn er in mensen teruggekeerd naar het land van herkomst. Van hen zijn slechts mensen (35,4%) gedwongen vertrokken. Nog minder vertrokken zelfstandig: (16,8%). De overige 47,8% (10.790) vertrokken 'zelfstandig zonder toezicht'. 25 Het zogeheten 'zelfstandig zonder toezicht' is een bewimpelde naam voor wat voorheen 'mob' heette. Ofwel 'met onbekende bestemming'. De Rijksoverheid definieert die groepering als volgt: Wanneer is geconstateerd dat een vreemdeling niet meer aanwezig is op het laatst bekende adres, maar het daadwerkelijke vertrek niet aantoonbaar is, wordt het vertrek gerekend tot zelfstandig vertrek zonder toezicht. Gedacht kan worden aan een asielzoeker die zich niet meer beschikbaar houdt voor de meldplicht, een vreemdeling waarvan bij een adrescontrole blijkt dat hij of zij daar niet meer verblijft of een vreemdeling die een aanzegging heeft gehad Nederland te verlaten. Deze categorie werd eerder aangeduid met niet-aantoonbaar vertrek uit Nederland of Vertrek met onbekende bestemming. 26 Het is zeer aannemelijk dat deze mensen helemaal niet 'zelfstandig zonder toezicht' vertrokken zijn. Vluchtelingenwerk maakt gretig gebruik van deze misleidende cijfers. Ze gaan er prat op dat er steeds meer mensen vrijwillig naar het land van herkomst vertrekken. Dit om te propaganderen dat er helemaal geen probleem is met de veel grotere instroom ten opzichte van de uitstroom. Overigens bestaat de uitstroom voornamelijk uit hoogopgeleide autochtonen, de zogeheten 'braindrain', maar dat vermeldt Vluchtelingwerk uiteraard niet. In 2010 bleek het aantal illegalen alarmerend hoog te zijn, maar wijziging in beleid kwam er niet. Het percentage zelfstandig terugkerende migranten zonder toezicht blijft al jaren steken op ca. 50%. Op wijziging van beleid hoeven we klaarblijkelijk niet te rekenen. Mede door de succesvolle lastercampagnes van maffiaclubs als Vluchtelingenwerk. Een vast onderdeel van deze lastercampagne is hun beleid voor definitievertroebeling. De definiëring is als volgt: Iemand die naar Nederland komt is een vreemdeling. Pas op het moment dat er asiel aangevraagd wordt, kan men spreken van een asielzoeker. Als het verzoek tot asiel toegekend wordt, spreekt men pas van een vluchteling. Zodra het (meermaals) afgewezen wordt, spreekt men van een uitgeprocedeerde asielzoeker. Een uitgeprocedeerde asielzoeker die niet terugkeert naar het land van herkomst is een illegaal. Dit onderscheid in definities is van belang omdat een illegaal niet dezelfde rechten als een vluchteling heeft. Vluchtelingenwerk noemt alle vreemdelingen steevast vluchtelingen, wat onderdeel is van hun linkse propaganda Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2012, 31 17

19 Feit is dat het aantal vluchtelingen dat daadwerkelijk opvang in Nederland nodig heeft in het niet valt bij het aantal gelukszoekers. De postmoderne hippies van Vluchtelingenwerk helpen illegalen bij het krijgen van onderdak en voedsel. Groep ter Linden wil hulp aan illegaliteit keihard aanpakken. Zij zijn naar onze mening medeplichtig aan een misdrijf. Dat geldt voor organisaties en netwerken zoals Vluchtelingenwerk en de AFA; voor instituten zoals de kerk en voor individuen. Zij moeten dan ook actief opgespoord worden, waarna zij kunnen worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Mensen die op valse voorwendselen naar Nederland zijn gekomen, geen verblijfsvergunning hebben gekregen, in de illegaliteit verdwijnen, maar uiteindelijk toch meewerken aan hun vertrek kunnen in onze knettergekke staat rekenen op financiële steun van de Overheid en het subsidieontvangende Vluchtelingenwerk. Misdaad loont! Ondersteuning (Ex-)asielzoekers die aan de HRT-voorwaarden voldoen, kunnen - naast de ondersteuning die het REAN-programma biedt - in aanmerking komen voor de HRT. Dit houdt in dat IOM, naast assistentie ten behoeve van het vertrek uit Nederland, de volgende ondersteuning biedt: Een gelimiteerde financiële ondersteuningsbijdrage (REAN OSB) van euro 200,- of een standaard financiële ondersteuningsbijdrage van euro 500,- voor een volwassene of alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) en een gelimiteerde ondersteuningsbijdrage van euro 40,- of een standaard ondersteuningsbijdrage van euro 100,- voor ieder meereizend minderjarig kind; Een aanvullende herintegratiebijdrage (HRT) van euro 1.750,- per volwassene of amv en euro 880,- per minderjarig meereizend kind. Naast de financiële herintegratieondersteuning onder de HRT biedt IOM ook individuele herintegratieondersteuning in natura aan een (ex-) asielzoeker bij terugkeer. Het gaat hierbij om ondersteuning bij bijvoorbeeld het vinden van een baan, het opzetten van een eigen bedrijf of het volgen van een opleiding (zie projecten terugkeer IOM. Vrijwillige Terugkeer Het kabinet stelt vanuit het subsidiekader Vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie middelen beschikbaar voor projecten om ex-asielzoekers weer een toekomst in hun land van herkomst te bieden als zij vrijwillig terug gaan. Ex-asielzoekers krijgen daarbij ondersteuning in natura aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, medische ondersteuning of hulp bij het vinden van werk of het starten van een bedrijf. Maatschappelijke organisaties kunnen voorstellen voor projecten indienen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). 18

20 Geen geld in handen In deze projecten krijgen de vreemdelingen geen geld in handen. De ondersteuning die een ex-asielzoeker krijgt heeft maximaal de waarde van euro per persoon. Voor gezinnen is euro per minderjarig kind extra beschikbaar. Voor alleenstaande minderjarige ex-asielzoekers geldt geen maximumwaarde, aangezien de ondersteuning gegarandeerd moet worden tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Lokale gemeenschap De projecten kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap van de ex-asielzoeker. Door hen weer een toekomst in hun eigen land te bieden, stimuleert de overheid dat zij vrijwillig terug gaan. Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer De projectvoorstellen die ingediend worden in het kader van het programma Migratie en Ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden beoordeeld door de Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer (SVT). Deze stuurgroep bestaat uit medewerkers van de directie Migratiebeleid en de DT&V van het ministerie van Veiligheid en Justitie en van het ministerie van Buitenlandse Zaken Achterstandswijken Er heerst veel discussie over de segregatie in Den Haag. Geen enkele stad heeft een groter verschil tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, autochtoon en allochtoon. In Den Haag ook wel bekend als het verschil tussen zand en veen. Alle partijen in de Haagse Raad willen segregatie tegengaan. Dit doen zij bijvoorbeeld door corporaties te dwingen een minimum aantal sociale huurwoningen te bouwen en dan het liefst ook nog gemengd. Dit is een typisch gevalletje van iets wat op de tekentafel prachtig is, maar in de praktijk totaal niet zo werkt. Vrijwel niemand wil een koophuis in een achterstandswijk. Toen het Haagse college tot dezelfde conclusie kwam, besloten zij om nog meer krachtwijkengelden in te zetten. Let wel, het Rijk is allang met het krachtwijkenbeleid gestopt, evenals vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Niet geheel verwonderlijk ook. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 28 bleek dat het opkalefateren van het straatbeeld geen positief effect heeft op de leefbaarheid van de wijk. Sterker nog, de criminaliteit is alleen maar gestegen. Er kwamen meer meldingen van mensen die slachtoffer werden van misdaad. 29 Dat steekt schraal af als je hoort wat er totaal in die wijken is gespendeerd. Vanaf 2007 tot het laatste meetjaar 2013 is er 195 miljoen euro vanuit het Rijk, 112 miljoen euro door de gemeente en 301 miljoen euro (verplichte bijdrage) van woningbouwcorporaties afgedragen. Daar bovenop kwamen nog de Vogelaargelden van 25 miljoen euro. Het gaat dus om een totaal van 633 miljoen (!!) euro. Het is ontraceerbaar wat er met het geld is gebeurd. Het Rijk gaf gemeenten in 2007 de opdracht om de verloedering van hun probleemwijken tegen te gaan en de veiligheid te vergroten. Een groot deel van Publicatie nulmeting SCP: Wonen, Wijken en Interventies, Krachtwijken in perspectief

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016

Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Het puntenpaspoort Auteur: VNL Datum: Oktober 2016 Inleiding De samenleving wordt reeds lange tijd geconfronteerd met enorme criminaliteitscijfers van (niet-westerse) allochtonen. Deze categorie is drie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 Rapport Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 2 Klacht Op 14 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Assen, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Vreemdelingenbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over het beschikbaar stellen

Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over het beschikbaar stellen gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R22 52. OOI Inboeknummer o7bstor8ab Beslisdatum B%W a8 augustus 2007 Dossiernummer 735.452 Raadsvragenuan het raadslid de heer R.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft.

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft. 0 2 SEP 2016 VPS, t.a.v. team West Dr.Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 0880183800, E: west@vps-nl.com Doc./bijlage ^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat 85 2613 RR Delft Dtum: 29-08-2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen.

overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen. A 6 Uitzetting 2 7 overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar de vreemdeling werd aangetroffen. Indien de uitzetting van de vreemdeling om enigerlei reden niet onmiddellijk kan worden geëffectueerd,

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 onderwerp Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 zaakkenmerk Inleiding Op 5 september

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 en de tabellen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak)

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Participatiewet Veense put

Participatiewet Veense put 2015 Participatiewet Veense put ESSAY LOTTE VERSTRATEN 2088897 48BSK1A AVANS HOGESCHOOL s-hertogenbosch Inleiding Dit essay is geschreven over de problematiek op de politieke agenda in de gemeente Aalburg.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood G.P. de Jong De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 62 96 1 6340358 03-05-2017 Geachte heer,

Nadere informatie

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en tussen de wal

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie