Melkkwaliteit en management. Gerrit Hegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melkkwaliteit en management. Gerrit Hegen"

Transcriptie

1 Melkkwaliteit en management Gerrit Hegen

2 KoeKompas

3 KoeKompas Historie en toekomst Wat houdt KoeKompas in? Wat zijn de voorwaarden om KoeKompas te mogen uitvoeren?

4 KoeKompas Historie: Ontwikkeld door dierenartsen Basis is IKM Risico-inventarisatie Geeft handvaten voor prospectieve adviezen Is door zuivelaars geïmplementeerd in hun kwaliteitsborgingsysteem: CONO (i.s.m. Ben&Jerry s) à Caring Dairy ( ) Partico ( ) Friesland-Campina ( )

5 KoeKompas Historie: Opname in kwaliteitsborgingssysteem door zuivel vraagt om professionalisering en borging van het KoeKompas: Markelogroep à Veterinaire Kennis Coöperatie Veerkracht (3-2013) KoeKompas ondergebracht bij Zuivelplatform (3-2013) KoeKompas vervangt PBB èn BGP!

6 KoeKompas Toekomst: KoeKompas wordt een door veehouders en dierenartsen gewaardeerd systeem ter bewaking en verbetering van de productieprocessen op het melkveebedrijf KoeKompas blijft zich door ontwikkelen (dynamisch systeem) In kaart brengen van Tipping points

7 Melkkwaliteit en management middels een risicoanalyse! Duurzame melkveehouderij Aantoonbaar diervriendelijke productie Voedselveiligheid en hygiëne Management informatie voor veehouder

8 Wat houdt KoeKompas in? Geïntegreerde kijk op het melkveebedrijf. Voorspellende risicoinventarisatie Bepalen van 7 Kritische Succes factoren (KSF): Melken Voeding en water Huisvesting Dierwelzijn Werkroutines Dierziekte incidentie Jongveeopfok

9 KoeKompas 7 Kritische Succesfactoren 40 Prestatie-indicatoren > 100 Management Controle Punten presentatie aan buitenwereld eigen beoordeling/vergelijking wat de veehouder doet Terminologie uit INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) Risicovol Risicoarm Score op schaal van 1 tot en met 5 9

10 Wat houdt KoeKompas in? Voorbeeld: KSF: Dierwelzijn PI: Activiteit melkvee, Conditiescore, Locomotiescore, Hakkenzwelling, Hygiëne koeien, Afwijkende koeien, Algemene indruk MCP Afwijkende koeien: Pensscore, Mestscore, Herkauwen

11 Wat houdt KoeKompas in? Uitslag voor veehouder: Figuur KoeKompas Scorelijst Korte rapportage met toelichting scores en tips voor optimalisatie Na 6 maanden weer KoeKompas: Evaluatie van vorige adviezen Formuleren nieuwe adviezen

12 Voorwaarden voor uitvoeren van KoeKompas Dierenarts moet getraind zijn in het afnemen van het KoeKompas: Eenmalige cursus van 6 bijeenkomsten Na 3 bijeenkomsten mag cursist op bedrijven aan de slag Jaarlijkse terugkomdag Registratie bij CRKD Coördinatie en borging bij Zuivelplatform Borging IKM-trainers door

13 IKM-training 1 IKM-groep bestaat uit 6-8 cursisten (dierenartsen) en 1 IKM-trainer Opbouw trainingsdag: uur: Inleiding bedrijf door voorbereider uur: Bedrijfsbezoek uur: Invullen KoeKompas + Opstellen lijst met aandachtspunten, theorie uur: Borrel + warme hap uur: Nabespreking samen met veehouder Voorbereider maakt korte rapportage met adviezen

14 IKM-training Voorwaarden: Mondige veehouder (i.v.m. nabespreking) moet open staan voor bezoekers (pottenkijkers) Locatie: zaaltje met catering mogelijkheid Cursist bereidt een bedrijf voor van een andere praktijk Cursist leidt de nabespreking Cursist maakt verslag voor veehouder en groep Trainer begeleid de discussies en zorgt voor communicatie met CRKD, Zuivelplatform. Kosten 1500 voor basiscursus met 6 bijeenkomsten, 200,= /cursist/ terugkomdag

15 Kwaliteit management / risicoanalyse Het Koe-Kompas: geeft inzicht in de mate waarin een veehouder risico s neemt t.a.v. van de kwaliteit van melk en de kwaliteit van de productie ervan. Levert dus management informatie op voor de veehouder en inzicht voor de kwaliteitsvrager. Niet boete maar verbetering is doel! 15

16 Doel risico analyse (1) Een betere beheersing van risico s De risicoanalyse richt zich hierbij op het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico s. Om deze risico s aan te pakken worden vervolgens maatregelen in kaart gebracht. Een eenmalige inventarisatie van de risico s is echter niet voldoende. Voor een betere beheersing van risico s zal de stap naar risicomanagement gezet moeten worden, waarbij de uitgevoerde risicoanalyse als eerste stap geldt.

17 Doel risico analyse (2) Het stellen van prioriteiten Door het uitvoeren van een risicoanalyse ontstaat inzicht in de belangrijkste, meest risicovolle onderwerpen. Hierdoor kunnen vragen worden beantwoord als: aan welke onderdelen moet meer aandacht besteed worden? Het ondersteunen van een beslissing Het uitvoeren van een risicoanalyse kan helpen om te komen tot de keuze voor bijvoorbeeld een alternatief of een strategie. Het kwantitatief onderbouwen van de marges in een raming, planning. In dit geval wordt een risicoanalyse gebruikt om de haalbaarheid van de planning, aan te tonen.

18 Uitgangspunten risico-management (1) Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze Risicomanagement dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwijze binnen de organisatie of het project. Dit betekent in eerste instantie dat de risico s expliciet aan de orde moeten komen binnen de bestaande communicatie- en rapportagestructuur.

19 Uitgangspunten risico management (2) Risicomanagement volgt de zeggenschap Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor een risico daar ligt waar ook de verantwoordelijkheid ligt van het werk waar het risico betrekking op kan hebben. Met andere woorden, iedereen is verantwoordelijk voor het signaleren van en treffen van maatregelen voor de risico s die binnen diens verantwoordelijkheid vallen. De eindverantwoordelijkheid voor risico s ligt bij het management..

20 Uitgangspunten risico management (3) Risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene Belangrijk is dat de implementatie van risicomanagement gebaseerd is op het uitgangspunt, dat de betrokkenen zelf hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Risicomanagement kan dus niet geheel worden uitbesteed aan een derde partij. Wel kan een derde partij hierbij ondersteunen.

21 Dierwelzijn: tijd besteding Liggen en herkauwen: uur 1 uur meer liggen à 2 ltr melk meer Vreten : 5-6 uur maaltijden Drinken: 5-10 minuten liter per minuut Melken en socialiseren: 5-6 uur

22 De relatie tussen de d.s. opname en de NEFA-concentratie in het plasma gedurende de close-up periode lb/d.s. opnameper dag TMA (lbs) --- NEFA Plasma NEFA meq/l Bron:Burhaus et al., 1999 Transitie periode in dagen

23 Variatie in verschillen van ds opname

24 Vreettijd minuten per dag Koeien met baarmoederontsteking eten minder 3 weken voor de ziekte diagnose Gezond Ernstige baarmoederontsteking Klinische ziekteverschijnselen Dagen vanaf kalven

25 Melken 1 Melken Weging Punten Tanklokaal en koeling Schoon en opgeruimd, tanktemperatuur, melkwacht Melkmethode Separeren & markeren, handschoenen, voor- en nabehandeling Reiniging Reiniging melkinstallatie, temperatuur, dosering, frequentie, zuurreiniging Systeem onderhoud Onderhoud, meetrapport, vervanging tepelvoeringen Preventie Bedrijfsbehandelplan, deelname MPR, ligboxen Eindscore melken 3,0 5 15

26

27 Voeding & Water 2 Voeding en water Weging Punten Conservering en uitkuil management Broei / schimmel, uitkuil resten, conservering Voeding lacterend Kwantiteit, kwaliteit, passend bij doelgroep Voeding droog Kwantiteit, kwaliteit, passend bij doelgroep Water kwaliteit lacterend Kwantiteit, doorstroomsnelheid helderheid, bezinksel Water kwaliteit droog / afkalfhok Kwantiteit, doorstroomsnelheid, helderheid, kleur, bezinksel, geur Voermanagement Krachtvoer, kuilanalyses, aanvegen, schoon Eindscore voeding en water 2,

28

29 Broei kuil IGP 29

30 Voer lacterend

31 Voer lacterend

32 Water voorziening: de ballenbak

33 Water voorziening: open bak Sediment, risico?

34 Water in de weide

35 Huisvesting 3 Huisvesting Weging Punten Voerhek Aantal voerplaatsen, breedte, hoogte Stalomgeving Licht, ventilatie, roterende borstel Loopruimte Kwantiteit, kwaliteit ondergrond Ligcomfort Aantal, hardheid, hygiëne, kopruimte Weidegang Weidegang, kavelpad Eindscore huisvesting 3,3 9 30

36 Aantal, breedte en hoogte

37 Afkalfstal/ziekenboeg/afleverbox

38 Afstelling schoftboom?

39

40 Dierenwelzijn 4 Dierenwelzijn % Score Weging Punten Activiteit melkvee Schuw - mak, niet- actieve dieren Conditie score BCS <2 en > Locomotie score Locomotion score 3, 4, Hakkenzwelling (grupbenen) Meest voorkomende hakscore Hygiëne koeien Score 3 of Afwijkende koeien Herkauwen, mestcore, pensscore Algemene indruk Haarkleed, huidbeschadigingen Eindscore dierenwelzijn 4,

41 Pensvulling, kleur, conditie, hakken, mest, lopen,

42 Conditie, bevuiling, schurft..

43 Gedrag?

44 Locomotiescore, lijn van de rug..

45 Werkroutines 5 Werkroutines Weging Punten Werklijnen en kruislijnen Jong naar oud, kans op mestcontact Diergezondheidstatus BVD, IBR, Salmonella, ParaTBC, Neospora Preventie Biest eigen moeder, apart jongvee Bedrijfsbehandelplan Aandoeningen aan uier, klauwen en geboorteweg Eindscore werk routines 3,3 6 20

46

47 Dierziekte-incidentie 6 Dierziekte incidentie Laatste halfjaar (pas op: Excel maakt berekening naar dierziekte incidentie per jaar) Score Weging Punten Celgetal dieren Laatste MPR - - > nieuw verhoogde dieren + Tankcelgetal Mastitis Aantal dieren Klauwproblemen Aantal dieren Stofwisselingsstoornissen Aantal dieren Aan nageboorte staan Aantal dieren Witvuiler Aantal dieren Verwerper Aantal dieren Gedwongen afvoer Aantal dieren Overige zieke dieren Aantal dieren Huidige zieke dieren Aantal PBB attentie dieren Eindscore dierziekte incidentie 3,

48 Melken 5 4 Dierziekte inciden:e 3 2 Voeding en water 1 0 Werk rou:nes Huisves:ng Dierwelzijn Beoordeling (1-5) Benchmark CONO Beoordeling Benchmark CONO

49 Eénling boxjes

50 Kalveren met drinkautomaat

51 Zwaar afkalven??

52 Blije koeien overzicht rapport: Mooie veestapel, met goede kleur en productie. Er zijn enkele risico s op het bedrijf die eventueel aandacht behoeven (score 2): De watervoorziening in het afkalfhok is onvoldoende. Verder wordt het hok ook als ziekenboeg gebruikt en afleverhok, een combinatie die risicovol is voor afkalvende koeien. Goed schoon houden is hier zeer noodzakelijk. Het voerhek is gezien het aantal dieren tekort en aan de lage kant. Het aantal voerplekken is nu niet te beïnvloeden maar via goed voermanagement (4) goed te managen. Het % dieren met een celgetal > is 30 %. Dat is veel te hoog. Zeker in een niet zo groot koppel kan één koe zomaar de reden zijn van het overschrijden van de boete grens. Verder zijn het eigenlijk allemaal dieren die andere dieren kunnen besmetten. Gelukkig is de melkroutine goed. 2 behandelde dieren voor melkziekte. Kunnen incidenten zijn maar houd goed in de gaten. Boli zijn niet voldoende voor de juiste mineralen voorziening.

53 Jongvee-opfok 7 Jongvee opfok Weging Punten Voeding & Water Biest, kunstmelk, ruwvoer, krachtvoer, watervoorziening, weidegang Huisvesting Leeftijd & groepsgrootte; jonge kalveren op stro Dierwelzijn Ontwikkeling, kg, conditie, algemene indruk Dierziekte incidentie Diarree, longontsteking, navelontsteking, parasitaire aandoeningen, doodgeboren Werkroutines Werk- & kruislijnen, mestcontact, bedrijfsbehandelplan kalveren, onthoorn- regime Eindscore jongvee opfok 3,0 5 15

54 34 Evaluaties = 68% Evaluatie door veehouders Bruikbaarheid hexagram % van respondenten zeer oneens oneens eens zeer eens

55 Evaluatie door veehouders Voorkeur PBB / hexagram Voorkeur tussen PBB en hexagram 22 % 18% PBB Hexagram 60% geen voorkeur

56 IKMà Koe-kompas Management à kwaliteit Grote rol eigen rundveedierenarts Diergezondheidzorg!! à diergeneeskunde maar een deel van het verhaal.

57 Bedankt voor de aandacht!

CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN. Criteria voor Runderen (vleesvee) met normen voor Milieukeur. Datum van ingang: 1 februari 2015

CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN. Criteria voor Runderen (vleesvee) met normen voor Milieukeur. Datum van ingang: 1 februari 2015 CERTIFICATIESCHEMA VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN Criteria voor Runderen (vleesvee) met normen voor Datum van ingang: 1 februari 2015 Herziening per: 1 februari 2016 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK DP.19

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Samen verduurzamen loont

Samen verduurzamen loont Samen verduurzamen loont Verslag Duurzame Zuivelketen 2012 Samen verduurzamen loont De zuivelsector heeft in 2012 belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie

Nadere informatie

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Publicatie 19 - December 2005 HOE WEL ZIJN MIJN KOEIEN? Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Luk Sobry, Xavier Goossens, Geert Opsomer, Frank Nevens, Stefaan De Smet, Frank Ödberg,

Nadere informatie

Arbeidsrisico s fokstier in de melkveehouderij

Arbeidsrisico s fokstier in de melkveehouderij Arbeidsrisico s fokstier in de melkveehouderij Gerrit Schulting Arbeidsrisico s fokstier in de melkveehouderij Scriptie behorend bij de opleiding MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) van Kader BV Gerrit

Nadere informatie

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Geen checklist maar advies op maat Via de bedrijven die aan het onderzoek deelnemen of zelfstandig ervaring hebben opgedaan met Kalveren

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA Werkboek studiegroepen melkveehouders Frank Verhoeven en Jet Proost Samen werken Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA De eerste keer: opstart 1 colofon Inhoudsopgave pagina 7 Samen

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Bedrijfsreportage Jaarrond hetzelfde rantsoen voor de koeien van De Wildt Rundvee Compact voeren : Wat kunt u ermee? Varkens Het beste dichtbij: van big naar vleesvarken Pluimvee

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst Rapport 18 Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst December 2006 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320-238238 Fax 0320-238050 E-mail bioveem.po.asg@wur.nl.

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie