Verslag WG auto. 1 Infosessie Hybride en Veiligheid Uitleg door Jan Wilmots (RTC Netwerk) 14/10/2014. WG auto 14/10/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag WG auto. 1 Infosessie Hybride en Veiligheid Uitleg door Jan Wilmots (RTC Netwerk) 14/10/2014. WG auto 14/10/2014"

Transcriptie

1 WG auto Aanwezigen: Michèle Delbeque (RTC WVL), Eva Bossuyt (RTC WVL), Mario Petralia (VTI Brugge), Peter Vantomme (VTI Ieper), Geert Stragier (VTI Izegem), Johan Brems (KTA Oostende), Ronny Reunbrouck (Petrus en Paulus Campus West VTI Oostende), Rudi Gelein (VTI Poperinge), Gino Seys (VTI Sint-Aloysius Torhout), Philip Vermoere (VTI Waregem), Tom Feryn (KTA Brugge), Geert Blomme (KTA II Heule), Rik Debeuf (KTA Roeselare), Geert Vandevijvere (VTI 2 Roeselare), Luc Vandaele (VTI 2 Roeselare), Geert Clarysse (VTI 2 Kortrijk), Dirk Pecceu (Menen Technisch Instituut Sint-Lucas), Jonathan de Saedeleer (Educam), Jo Desutter (DPB) Verslagnemer: Eva Bossuyt Agenda: 13u00 Infosessie Hybride en Veiligheid 14u00 Pauze 14u15 Werkgroep vergadering Auto Evaluatie Diagnose Car Evaluatie Gegevensdatabank Auto Evaluatie Autoweb Evaluatie Evaluatie Hybride Certificering Evaluatie Airco Certificering Evaluatie Basis Elektriciteit Vastleggen projecten u30 Voorstelling Top Motors & rondleiding 1 Infosessie Hybride en Veiligheid Uitleg door Jan Wilmots (RTC Netwerk) Een hot item, ook binnen de scholen, want wie mag nu wel en wie niet na welke opleiding werken aan een hybride of elektrische wagen. Ook voor de uitstromende leerling belangrijk om te weten wat behaald moet worden om in orde te zijn met de welzijnswetgeving. Welke opleiding is hiervoor geschikt? Kan ook de school hierin een rol spelen? Enz Omdat er rond dit item nogal wat onduidelijkheid heerst, organiseren we deze toelichting. De gegeven info zal direct kunnen toegepast worden tijdens het vastleggen van het jaaractieplan

2 1.1 BA4- BA5 verhaal BA4: gewaarschuwde werknemer BA5: vakbekwame werknemer In het kader van de welzijnswetgeving (Welzijn op het werk - FOD Waso) werden voorzorgmaatregelen vastgelegd ikv veiligheid. Ook het werken aan hybride en elektrische voertuigen (=HEV) valt onder deze wetgeving. Deze zijn direct te linken aan het BA4-BA5 verhaal. Ter opfrissing, bron Prebes: Dus: Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist een bijzonder attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. Het veilig werken aan elektrische installaties eist, behalve het toepassen van de juiste werkmethodes, ook een goede organisatie. Werkgevers, hiërarchische lijn, preventieadviseurs en gecertificeerde BA4- of BA5-werknemers spelen hierbij een belangrijke rol. De werkgever is verantwoordelijk voor het toekennen van het attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5. Hij laat de passende preventiemaatregelen en werkprocedures toepassen en zorgt ervoor dat zijn elektriciens adequaat opgeleid zijn. Van de BA5-werknemer wordt verwacht dat hij de gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en dat hij ook de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico s te elimineren of tot een minimum te beperken. Van de BA4-werknemer wordt verwacht dat hij ofwel voldoende onderricht werd betreffende de elektrische risico s ofwel bewaakt wordt door een vakbekwaam BA5-persoon. Een BA4 verklaring van een persoon kan bvb na een opleiding waarin hij/ zij leert welke risico s verbonden zijn aan het werken in elektrische installaties (en dus ook hybride en elektrische voertuigen). Personen die BA4 verklaard zijn (een gewaarschuwd persoon) staan permanent onder toezicht van een BA5 verklaard (vakbekwaam) persoon tijdens het uitvoeren van hun opdracht. Een BA5 verklaring van een persoon kan bvb na een opleiding en proef waaruit blijkt dat hij/zij vakbekwaam is voor het werken aan elektrische installaties. Deze personen kunnen, door opleiding en/of ervaring, de gevaren verbonden aan de werken in elektrische installaties zelf inschatten en kunnen de maatregelen zelf bepalen. Leerlingen die in aanraking komen met HEV s zouden dus minimum gewaarschuwd moeten zijn (ook carrosserie), onder toezicht van een persoon (leerkracht) die vakbekwaam geacht wordt. Iemand vakbekwaam of gewaarschuwd achten dient te gebeuren door de school /directie en moet duidelijk gedocumenteerd worden waarom deze persoon BA4 of BA5 geacht wordt. Dit is op verantwoordelijkheid van de directie en de school, en deze zijn strafrechtelijk aansprakelijk (kadert in de strafwetgeving). Indien leerkrachten niet de nodige kennis hebben omtrent veiligheid & het werken aan elektrische installaties, kan de leerkracht de nodige opleiding volgen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. 2

3 Eén van de alternatieven is de opleiding HEV1 en HEV2 ism Educam. Deze opleidingen gaan specifiek over veiligheid bij het werken aan HEV s, niet over het technisch aspect. HEV1 = gewaarschuwd HEV2 = vakbekwaam Ook leerlingen zouden deze opleiding kunnen volgen. Een alternatief is dat de leerkracht (of een andere persoon in school) de leerlingen gaat inlichten. Ook hier weer moet de inlichting individueel op naam gebeuren, en staat de school in voor het gewaarschuwd achten van de leerlingen, met de gevraagde documentatie. Deze mogelijkheid wordt verder onderzocht. Hiervoor wordt verder aan tafel gezeten met Educam, die open staat voor het idee om leerkrachten op te leiden die op hun beurt leerlingen inlichten en op deze manier BA4 of BA5 geacht kunnen worden door hun eigen school. Verdere uitdieping volgt. Een ander deel van het verhaal is de risicoanalyse. Deze moet aanwezig zijn m.b.t. type voertuig (merk, type, ) in relatie tot de infrastructuur en ingebruikname op school. Veel van de informatie kun je bekomen bij de constructeur. Leerlingen moeten ook ingelicht worden over het type wagen en de risicoanalyse. Ikv Diagnose Car zal een risicoanalyse aangereikt worden per HEV, die dan op maat van de school kan aangevuld worden. Werkgroep: Vraag: wat gebeurt er als de leerkracht een opleiding voor 1 type wagen volgde en dan bij de school terecht komt? Er zal dan een onderzoek gebeuren door FOD WASO, maar uiteindelijk is het de rechter die beslist mede op basis van het verslag van FOD WASO. Vraag: Op die attesten staat niet veel? De reglementering van FOD staat op papier (niet op de website). Ze willen de twee opleidingen van Educam aanvaarden. Maar opleiding is slechts een onderdeel van het geheel. Opmerking: Dit is niet nieuw voor de scholen. Neen, ook voor elektrotechniek geldt deze welzijnswetgeving. Vraag: Door wie gebeurt de risicoanalyse? De risicoanalyse gebeurt niet per se door een preventieadviseur. Het moet vooral goed gebeuren. Opmerking: Denk goed na over wanneer je jouw leerlingen gewaarschuwd wilt achten. Wanneer hebben ze het nodig? Wat met een leerling die begin 5 de jaar eraan werken? Tijdig inlichten! Vraag: Ook carrosserie? Ja. Dit is dezelfde problematiek. Vraag: Stel dat leerling verandert van school en ander voertuig? Dan moet die leerlingen opnieuw ingelicht worden en gewaarschuwd verklaard worden door die school. Vraag: Is bij leerlingen die op stage gaan de school of het bedrijf verantwoordelijk? De organisatie die de wagen heeft moet de verantwoordelijkheid dragen, dus het bedrijf 3

4 Vraag: Bestaan er modellen voor die risicoanalyse? Diagnose car heeft er wel. VDAB schrijft het stuk voor de wagen zelf. Moet dan wel aangepast worden naar de school toe. DISCLAIMER : Deze tekst kan niet gebruikt worden om zich op te baseren om in orde te zijn met de welzijnswetgeving. De tekst probeert slechts klaarheid te brengen in het toepassingsgebied van de welzijnswetgeving binnen de auto-opleidingen. RTC Netwerk noch RTC West-Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor het correct toepassen van de welzijnswetgeving binnen een schoolomgeving op basis van dit verslag. Dit blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Extra: Airco, nieuwe ontwikkelingen RTC Netwerk. Er wordt gesproken van het betalend maken van de aircocertificaten (ong. 133). De gecertificeerde persoon krijgt de factuur in de bus bij afleggen examen (ter persoonlijke titel). Dus niet de school. Deze regeling zou met terugwerkende kracht kunnen ingevoegd worden, maw deze die jaren geleden certificeerd werden zouden alsnog een factuur in hun bus krijgen. Dit probleem werd doorgespeeld naar Departement Onderwijs, maar hiervoor is nog geen oplossing gekomen. Mocht deze regeling erdoor komen, dan stopt het RTC Aircoverhaal, wegens onhoudbare kost. RTC Netwerk houdt RTC WVL hiervan op de hoogte. Dit schooljaar zou nog geen probleem vormen. Idem voor koeltechnieken zijn ze hierover aan het nadenken. Bij verwarming was dit al zo. 2 Werkgroepvergadering Auto 2.1 Projectcriteria Criteria die de WG dient te beoordelen per project: Openheid naar scholen Verantwoording middelen Aansluiting op onderwijskundige noden Aansluiting op arbeidsmarktgerichte noden Projectgebonden cofinanciering Op basis hiervan kan een algemene beoordeling per project toegekend worden: Gunstig Ongunstig Gunstig mits aanpassingen 4

5 Vragen die we onszelf moeten stellen: Heeft een leerlingen hierdoor meer competenties aansluitend op de noden van de arbeidsmarkt? Is het praktisch haalbaar om deel te nemen? Staat het in het leerplan? Is er bedrijfsrealiteit in het project te vinden? Wees kritisch zodat we tot een goede rangorde van projecten kunnen komen. 2.2 Diagnose car Project in samenwerking met Febiac, RTC Netwerk, provinciale RTC s en de verschillende invoerders en leveranciers. Stand van zaken Nieuwe website o voorpagina is veranderd (meer uitleg voor niet-leerkrachten) o nu ook een balk nieuws o zeker eens bekijken! o inschrijvingen leerlingen van zodra rond, leerlingen ook vrijwillig inschrijven in dit systeem; op vraag van invoerders Software o Autotools > gegevensdatabank o Topmec Gratis info ter beschikking Systeem bekijken op de website o Facturatiesoftware kan er aangekoppeld worden (vrijblijvend; onderhandeld voor een lagere prijs voor de scholen) o Accounts worden doorgestuurd in loop v.d. volgende weken o Opleiding in de VM 14/10 doorgegaan, positieve feedback Delphi diagnosetoestel o Op zoek naar een gastschool die updates kan doen VTI Ieper? Vraagt na. o Deze Delphi diagnosetoestellen zijn op overschot. Schenking. Nu 1 verspreid per provincie. Van zodra er auto s in het project instappen die niet vergezeld worden door een diagnosetoestel, zullen deze toestellen ingezet worden. o Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Bosch opleiding > interesse? o te ontlenen, periode van 4 weken o Let op! Dongel op laptop (kost 400) > niet verliezen. Uitleenmateriaal centraal aanvragen via o Diagnose apparaten, oa Delphi o GMTO Scoop Evaluatievergadering juni

6 2015 o o Opmerking: 2 periodes i.p.v. 3 afhankelijk van aantal wagens (nog nood aan 4 extra voertuigen om dit te kunnen realiseren) o Dit jaar 2 nieuwe voertuigen (Dacia (ter vervanging van ouder voertuig) en Hyundai) o Ook belangstelling op autosalon o Meer communicatie naar Dirk bij technische problemen > durf contact opnemen! o Meer de site raadplegen en als uitwisselingsplatform gebruiken > durf niet alleen te raadplegen maar ook te uploaden! Cofinanciering Job On Wheels (Febiac) wordt opnieuw verder gezet! Goed nieuws dus ikv verder zetting van het project. In de kijker: uitleg over wisselen van voertuigen Bij wissel (2x) worden jullie op voorhand per mail verwittigd op welke datum. Voertuig klaarzetten! Ook checklist nakijken: tank halfvol storingsvrij starten alle materiaal mee in de koffer. Checklist terugsturen naar Dirk Dirk plaatst deze op de website voor de school waar de wagen naar toe gaat, die dit kan raadplegen en eveneens de check up doet. Bij problemen > Dirk inlichten Waarom we hier nadruk op leggen? Het roteren van de wagens neemt enkele dagen in beslag en heeft een kost van enkele duizenden euro s. Werkgroep Periodes zijn heel kort, dus van zodra er wagens genoeg zijn naar 2 periodes overgaan Veel tijd tussen opleiding en ontlening. We kunnen 1x om de 2 jaar opleiding bij merk organiseren. Diagnose op 4 verschillende wagens is niet nodig. Ze moeten het principe kennen. Hopelijk kan opleiding TTT uitkomst bieden voor veiligheidsissues ikv de hybride wagens die in het project zitten. Beoordeling project Projectcriteria zijn nog steeds voldaan. Gunstig. Blijven investeren! 2.3 Gegevensdatabank Auto Project in samenwerking met Autodata 2014: 16 deelnemende scholen 6

7 Kleine prijsstijging vanuit Autodata 1 licentie betalend + 1 licentie gratis Voorstel 2015: Prijzen ongewijzigd 1 licentie betalend + 14 licenties gratis Start vanaf november Beoordeling project Autodata wordt veel gebruikt in de scholen, dus graag verderzetting. Projectcriteria voldaan Vrij duur project, samen met Hybride veiligheid. Er moeten keuzes gemaakt worden, cfr hybride problematiek en de kosten die daaraan vast hangen > RTC budget is niet eindeloos. Op de WG van Oost-Vlaanderen werd aangedrongen om een groepsaankoop af te dwingen met lagere prijzen. Dus gunstig mits prijzen naar beneden zodat er minder budget naar toe gaat? Autodata is een sterk merk, maar misschien goedkopere alternatieven? Zoals Autotools (Diagnose Car) of HGS data? Via de technische info van invoerders zelf? Alternatieven bekijken en uittesten. Toch graag project ism Autodata verder zetten. Hybride veiligheid echter een noodzakelijkheid om op in te zetten, cfr infosessie. Vooral bij TSO richtingen. Scholen met BSO richtingen neigen meer naar Autodata als prioriteit. Verdeeldheid. Conclusie: kijken voor korting vanuit Autodata om project verder te kunnen zetten; parallel alternatieven onderzoeken (bvb proeflicentie HGS) ter evaluatie volgende WG 2.4 Autoweb In samenwerking met Educam. Geen RTC kost. Zie website RTC over hoe je kunt inschrijven: Stand van zaken 18 modules Vorig schooljaar 270 licenties gebruikt in WVL. Electude valt weg! Te hoge kosten. Autoweg is een online-leerplatform. Gebruikt door 8-9 scholen. Is veel geëvolueerd. Project gunstig. 7

8 2.5 school In samenwerking met Educam Testopleidingen doorgegaan dit najaar: positieve evaluaties omdat het om de nieuwste ontwikkelingen gaat (die snel evolueert en dure materialen); deze twee laatste zaken zijn de belangrijkste meerwaarde in dit project Stand van zaken Educam: opleidingen hiervoor kunnen binnenkort aangevraagd worden Verderzetting gratis opleidingen Educam? Naast dit project bood Educam gratis carrosserie opleidingen aan (op vraag van sociale partners) Deze kunnen nog steeds aangevraagd worden via Jonathan De Saedeleer Loopt tot eind 2014 Eind dit jaar zal de evaluatie plaats vinden binnen Educam. Echter hoge kost, niet gegarandeerd dat dit in 2015 zal verder gezet worden. Beoordeling project Gaat over specifieke carrosserierichting (6 scholen). De scholen die de testsessie hebben gevolgd, zouden dit zeker opnieuw laten doorgaan. Projectcriteria voldaan. Kunnen de scholen deze opleiding zelf geven? Of is opleiding voldoende in TTT-formule? Dure materialen De nieuwste materialen en technologieën specifieke kennis vereist TTT met daaraan gekoppeld uitleenbare koffers? Niet ideaal. Gunstig, graag in de vorm van lln sessies Koetswerk aan zich geen knelpunt, maar de nieuwste technologieën daarbinnen dan weer wel. 2.6 Hybride en veiligheid 2011-nu: 24 leerkrachten gecertificeerd voor HEV2 over 13 scholen (van max 17 scholen) 2014: 8 sessies HEV2 voor lln doorgegaan in het voorjaar er is nog vraag, maar budgetten zijn op Max. 9 deelnemers voor HEV2, 10 voor HEV1 > rekening mee houden Zijn er scholen die HEV 2 nog willen volgen indien budget ervoor? Ja, zeker! 2015 >? Werkgroep Cfr welzijnswetgeving BA4/BA5 moet er blijvend ingezet worden op hybride en veiligheid zodat leerkrachten en leerlingen aan HEV s mogen werken 8

9 Maar: kosten baten: ondanks de cofinanciering van Educam blijven het dure opleidingen (HEV2 zeker, gezien 2 dagen opleiding) Duurzaam in onderwijs integreren mogelijk? Scholen met hybride wagen in huis: kunnen zij zelf instaan voor opleiding leerlingen? Mogelijkheden bespreken met Educam, waarbij leerkrachten opgeleid worden (HEV2) en dan hun leerlingen kunnen opleiden? Wordt verder uitgewerkt. Maar ondertussen zitten we dit schooljaar wel met een knelpunt voor huidige leerlingen Beoordeling project Projectcriteria echter, dure opleiding (ondanks cofinanciering Educam) niet realistisch om alle leerlingen te voorzien enkel voor bepaalde groepen? Enkel TSO? Neen, ook voor BSO leerlingen noodzakelijk, zodat ze aan hybride wagens kunnen/mogen werken voor iedereen HEV1 financieel haalbaar? voor TSO lln HEV2 beter, maar dan zouden zeker niet alle leerlingen opgeleid kunnen worden beter voor alle leerlingen niveau 1 dan, maar idealiter HEV2 voor TSO richting carrosserie ook meennemen voor HEV1 hoever ga je in BSO met hybride? Zijn er veel van die leerlingen die met hybride in aanraking komen? Prioritair de TSO lln? eigenlijk zouden alle leerlingen HEV2 moeten kunnen volgen, maar is financieel niet haalbaar als er geen andere projecten worden geschrapt gunstig, dit jaar zoveel mogelijk leerlingen bereiken met budget voor handen + inzetten op een duurzamere oplossing 2.7 Airco attestering RTC Netwerk project. Geen inbreng RTC WVL. 14 scholen ingeschreven voor leerlingensessies > assessor/lk leidt een halve dag op op de infrastructuur van VDAB en in de namiddag sluit VDAB instructeur aan die mee certificeert LK certificeren & assessor > najaar > reeds mail rond ontvangen om nieuwe of extra leerkrachten op te leiden Opmerking: scholen kunnen na het doorlopen van een procedure zelf leerlingen certificeren op school, zoals een aantal scholen in Vlaanderen hebben gedaan. Scholen hebben wel interesse om zelf certificatie-instelling te worden > bij interesse contact opnemen met Michèle die je in contact kan brengen met scholen die dit zelf doen Let op: leerlingensessies kaderen in de 72 uren regeling > 8u daarvan voor deze airco opleiding > de hele maand maart wordt uitgetrokken voor de scholen, daarom is aanbod andere opleidingen binnen auto eerder beperkt 9

10 2.8 Basis elektriciteit Een aantal cijfers. 28 scholen driedaagse TTT s met 28 lesgevers 28 didactische kits 603 handboeken 265 leerlingen deelgenomen aan de proeven uit 34 klassen, waarvan 56 uit WVL Project van Educam en Job on Wheels Cofin RTC: 8% 2015: Vraag opnieuw cofinanciering: 3 pistes. 1) Al deelgenomen Opnieuw handboeken bestellen elektrotechniek voor de onderhoudsmecanicien aan dezelfde voorwaarden: deelname aan de proeven basiselektriciteit 5 e TSO en 6 e BSO Stap verder met elektrotechniek voor de polyvalente mecanicien Bijhorend didactisch materiaal & handboeken Voorwaarde: volgen van TTT (3 dagen) 2) Nog niet deelgenomen Instappen op elektrotechniek voor onderhoudsmechanica Bijhorend didactisch materiaal & handboeken Voorwaarde: volgen van TTT (3 dagen) deelname aan de proeven basiselektriciteit 5 e TSO en 6 e BSO 3) Vraag Cofin: 4 TTT (3 dagen) over alle provincies heen RTC: signaal van de problematiek rond basis elektriciteit werd gegeven obv resultaten van de proeven waar de leerlingen aan deelnemen > moet dit blijvend afgenomen worden? Wordt dit project gedragen? Is mooi initiatief, vooral het didactisch materiaal zou anders niet in school binnen komen. Maar zolang er niets gebeurt in de tweede graad ovv basis elektriciteit geraakt de problematiek niet aangepakt. Dan is dit project een goed alternatief. Basis elektriciteit is namelijk één van de grote zorgen, zeker voor BSO richtingen. Leerplannen gaan echter niet direct veranderen. Beroepskwalificaties afwachten. Dit zit eigenlijk al in de cursussen. Na twee keer volgen zou je hier wel mee moeten kunnen stoppen. Handboeken doorgeven? Is het niet voldoende als je het twee keer gevolgd hebt? Beoordeling Projectcriteria voldaan. Gunstig, maar wordt in vraag gesteld of dit blijvend moet georganiseerd worden. 10

11 2.9 Hybride en technologie (nieuw) Technische opleiding rond het functioneren en onderhoud van hybride en elektrische voertuigen (dus niet over veiligheid). In het verleden werd de vraag vanuit bepaalde scholen gesteld om HEV3 te volgen. Deze is echter merkspecifiek. Voorstel Educam: zie beschrijvende fiche Educam diagnose en techniek HEV. Is er nood aan ondersteuning naar jullie leerkrachten toe? Hebben zij voldoende kennis over hybride en de technologie errond, om over te brengen naar de leerlingen? Bij bepaalde scholen niet, bij andere wel. Werkgroep: De leerplannen zijn veel te ruim. De beroepskwalificaties zullen doorslaggevend. Deze komen er aan en worden daarna vertaald naar onderwijskwalificaties. Hybride zal er misschien een duidelijkere rol in spelen. TTT diagnosetechniek zou goed zijn. Maar sommigen hebben nog niet eens HEV2. Nochtans de voorbije jaren een twintigtal leerkrachten in WVL opgeleid voor HEV2. Bovendien kunnen leerkrachten bij de LLn sessies aansluiten (mits vermelding bij inschrijving) Dit is zeker interessant. Vb. materiaal KIA kan nog niet allemaal gebruikt worden (Diagnose Car). Beoordeling Een opleiding voor leerkrachten is dus essentieel! Gunstig. Maar eerder voor leerkrachten, zodat zij de nodige info kunnen overbrengen naar hun LLn. 3 Conclusie: waarop inzetten in 2015? Diagnose car: moet doorgaan! Prioritair. Daarna Hybride en de Gegevensdatabank. Hybride en veiligheid: is belangrijker dan autodata? Groot budget voor nodig om de leerlingen van opleiding te voorzien. Plan van aanpak uitwerken naar toekomst toe - TTT. Gegevensdatabank: Ook duur. Tot nu toe duurste project binnen auto. Misschien autodata nog een beperkte tijd of mits onderhandelingen budget. Ondertussen alternatieve tools uittesten?! Conclusie: Voor BSO wordt autodata als belangrijker ingeschat. Voor TSO eerder hybride. Het liefst worden er geen keuzes gemaakt. Voorstel: kan je de school zelf de keuze laten om te kiezen voor autodata of hybride? Maar bepaalde scholen zowel BSO als TSO richting en dan wordt een keuze maken moeilijk. Dus: Gegevensdatabank, onderhandelen prijs zodat binnen budget past Koetswerk: voor een beperkt aantal scholen, maar binnen die scholen draagvlak om prioriteit aan te geven. Nieuwste technologieën in die sector moeten namelijk blijvend ondersteund worden naar de LLn toe. 11

12 Basiselektriciteit: leerplannen gaan niet direct veranderen, wachten beroepskwalificaties af. Komt het ook niet te laat, cfr discussie 2 e graad problematiek? Dit project staat langs onder in het rijtje als er keuzes moeten gemaakt worden. Hybride technologie: inzetten op een TTT hieromtrent. Wat van TTT s kan door de scholen zelf gedragen worden? Antwoord: nascholingsbudgetten zijn maar 80 /jaar/lkr > voor de meeste opleidingen onvoldoende belangrijk 4 Varia: Pedagogische studiedagen: voorstelling RTC inschrijvingsformulier op onze website Gastlocatie volgende werkgroep steeds doorgeven aan Michèle Techniek op het menu: voor leerkrachten 1 ste graad en basisonderwijs. Workshops voor leerkrachten met bedrijfsbezoek en handvaten techniek in de les. Inschrijven is mogelijk. Werkgroep heeft mail hierrond gekregen. Graag doorsturen naar lokale contacten basisonderwijs en 1 e graad SO. 5 Voorstelling bedrijf Nieuwe zaken: A3 e-tron wordt gelanceerd. Daarom elektriciteitspalen geplaatst. Zetten in op klantgerichtheid. Klanten rijden direct een eerste terminal binnen om diagnose te stellen van de auto. 12

Verslag werkgroep Auto

Verslag werkgroep Auto Wg Auto Aanwezigen: Michèle Delbeque (RTC WVL), Dirk Goyvaerts (Diagnose Car), Rik Debeuf (MSKA Roeselare), Geert Blomme (TA Heule), Klaas Minne (Syntra West), Luc Vandaele (VTI Roeselare), Geert Vandevijvere

Nadere informatie

Introductie van Johny Vercoutere, instructeur auto VDAB Wevelgem, alsook Johny Vandekerckhove, huidige campusmanager VDAB Wevelgem auto.

Introductie van Johny Vercoutere, instructeur auto VDAB Wevelgem, alsook Johny Vandekerckhove, huidige campusmanager VDAB Wevelgem auto. Datum vergadering: 9 februari 2012 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Philip Vermoere (VTI Waregem), Peter Boeyaert (VTI Veurne), Ward Vervaeke (VTI Tielt), Luc Vandaele (VTI Roeselare),

Nadere informatie

Verslag werkgroep Auto

Verslag werkgroep Auto Datum werkgroep: Dinsdag 11 juni 2013 Aanwezig: Dirk Goyvaerts (Diagnose Car), Vantomme Peter (VTI Ieper), Stragier Geert (VTI Izegem), Jan Deprez (VTI Kortrijk), Reunbrouck Ronny (VTI Oostende), Peter

Nadere informatie

Verslag WG Mechanica 23/10/2014. Werkgroep mechanica. 1.1 Project criteria. Werkgroep koeling & warmte / Mechanica 23/10/2014.

Verslag WG Mechanica 23/10/2014. Werkgroep mechanica. 1.1 Project criteria. Werkgroep koeling & warmte / Mechanica 23/10/2014. koeling & warmte / Mechanica Aanwezigen: Michèle Delbeque (RTC WVL) - Johan Lannoo (VTI Brugge) - Marc Vanhoucke (VTI Diksmuide) - Peter Vantomme (Vrij Technisch Instituut Ieper) - Geert Clarysse (VTI

Nadere informatie

Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel. Eva Bossuyt

Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel. Eva Bossuyt Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel Eva Bossuyt Agenda: 9u-11u30: 1. Bespreking + evaluatie projecten 2013 2. Ideeën/voorstellen projecten 2014 3. Varia 11u30-12u30: Rondleiding 1. Bespreking + evaluatie

Nadere informatie

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin Eva Bossuyt Agenda: Programma 9u-9u30: Korte voorstelling Unilin 9u30-11u30: Werkgroep RTC - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking projecten -

Nadere informatie

Hoe het er zal uitzien

Hoe het er zal uitzien Datum vergadering: 8 december 2011 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Ann Bulcaen (RTC West-Vlaanderen), Lieven Malfait (VHTI), Inge Struyve (VHTI), Geert Claeys (VHTI), Ronny Mees (VHTI),

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

WERKGROEP VOEDING. 14 oktober Milcobel Els Callemein

WERKGROEP VOEDING. 14 oktober Milcobel Els Callemein WERKGROEP VOEDING 14 oktober Milcobel Els Callemein PROGRAMMA Verwelkoming door HR Manager Martin Desutter. Lopende projecten voeding 2014 Nieuwe voorstellen 2015 Varia Rondleiding Dhr Martin De Sutter,

Nadere informatie

Verslag werkgroep Auto. Agenda. 1) Varia. Autodata

Verslag werkgroep Auto. Agenda. 1) Varia. Autodata Datum vergadering: 28 mei 2012 Moderator: Michèle Delbecque Verslaggever: Ann-Sofie Pauwelyn Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Peter Vantomme (VTI Ieper), Geert Stragier (VTI Izegem),

Nadere informatie

WERKGROEP ELEKTRICITEIT. 7 oktober 2014 Barco Kuurne

WERKGROEP ELEKTRICITEIT. 7 oktober 2014 Barco Kuurne WERKGROEP ELEKTRICITEIT 7 oktober 2014 Barco Kuurne PROGRAMMA VANDAAG 8u30-8u40: onthaal + uitdelen badgen + korte inleiding Barco 8u40-11u00: vergadering werkgroep in Training Room Kandinsky 11u00-11u45:

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit Aanwezig werkgroep: Falin Ludo (VTI Brugge), Lefere Bjorn (VTI Ieper), Vermote Jos (VTI Izegem), Sintobin Dirk (St Lucas Menen), Van Den Brande Roger (VTI Roeselare), Maertens Eric (VTI Torhout), Bonte

Nadere informatie

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Werkgroep Handel 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Pro Programma: 8u45: onthaal 9u-11u: Werkgroep Handel - Intro: rondje van de tafel + voorstelling RTC - Bespreking huidige projecten: labo netwerktechnologie

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 6 juni 2013 - Picanol Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: 9u-11u30: 1. Bespreking + evaluatie projecten 2013 2. Ideeën/voorstellen projecten 2014

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 4 februari 2014 RTC Roeselare Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking nieuwe zaken: Brugproject:

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied mechanica

RTC-werkgroep studiegebied mechanica Aanwezig werkgroep: Alex Vande Walle (VTI Kortrijk), Carine Cornette (Ter Bruyninghe Kortrijk), Darline Houffin (promechatronica), Dotnan Nuyttens (KA Avelgem), Eddy Meersschaert (KA Waregem), Frank Vandenbussche

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

Verontschuldigd: Doenja Lefebure (SP Duwobo), Stefaan Vermeulen (FVB), Philip Verstraete (VTI Kortrijk), Kurt Catrysse (VDAB)

Verontschuldigd: Doenja Lefebure (SP Duwobo), Stefaan Vermeulen (FVB), Philip Verstraete (VTI Kortrijk), Kurt Catrysse (VDAB) Aanwezig: Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Christophe Warmoes (VTI Brugge), Eddy Debussche (VTI Oostende), Geert Blomme (TA Heule), Miroyka Degryse (Vivès), Patrick Dewitte (VTI Zeebrugge), Johny Claeys (MS

Nadere informatie

Verslag WG Mechanica & Lassen

Verslag WG Mechanica & Lassen Wg Mechanica / Lassen Aanwezigen Lassen: Michèle Delbeque (RTC WVL), Kristof De Vylder (TOFAM WVL), Rik Debeuf (MSKA Roeselare), Geert Vandevijvere (VTI Roeselare), Philip Vermoere (VTI Waregem), Vantomme

Nadere informatie

Verslag werkgroep Bouw

Verslag werkgroep Bouw Datum vergadering: 7 februari 2012 Aanwezig: Philip Curvers (OLVTD Zeebrugge), Geert Vergotte (Onze Jeugd), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Martin Caulier (VTI Ieper), Doortje De Snoeck (Edutec), Francky

Nadere informatie

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude

Stand van zaken. Algemene afspraken. Verslag vergadering Ethisch Verantwoorde Zorg & Basisattitude Datum: 31 mei 2011 Aanwezig: Vicky Snauwaert (RESOC SERR ZWVL), Inge Vromant (RESOC SERR MWVL), Chloë Devreese (RESOC SERR Brugge), Michèle Delbecque (RTC WVL). Stand van zaken Wat is reeds gebeurd? -

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Donderdag 31 januari 2013 Aanwezig: Bart Maes (Vormelek), Rik Debeuf (KA Roeselare), Els Decoutere (Zeelyceum), Gino Gruyaert (VTI Roeselare), Johan Spirinckx (Atlas Atheneum Gistel), Johan Lapere

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied Hout - Bouw

RTC-werkgroep studiegebied Hout - Bouw Aanwezig werkgroep: Goethals Peter (VTI Izegem), Sioen José (VTI Roeselare), Nevejant Hendrik (VTI Roeselare), Van Hauwaert Herman (VTI Tielt), Meulemeester Johan (VTI Torhout), Maertens Eric (VTI Torhout),

Nadere informatie

Verslag werkgroep Voeding

Verslag werkgroep Voeding Datum werkgroep: Dinsdag 14 oktober 2015 Aanwezig: Tom Vandewalle (Westvlees); Hilde Van Brussel (Buso Ter Bruyninghe); Danny Vanderperre (MMI Kortemark); Sabrina Caeckaert (Hotelschool Spermalie); Guy

Nadere informatie

Verslag werkgroep elektriciteit

Verslag werkgroep elektriciteit Datum vergadering: 20 oktober 2011 Aanwezig: Rik Debeuf (KA Roeselare), Filiep Cottem (VTI Kortrijk), Geert Demeyere (VTI Waregem), Patrick Goes (DPB Brugge), Gino Gruyaert (VTI Roeselare), Ralph Nafzger

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 12 juni 2014 Streekhuis Roeselare Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: Programma van de dag: 8u45: onthaal 9u: start vergadering met ronde van de

Nadere informatie

Verslag werkgroep bouw

Verslag werkgroep bouw Datum vergadering: 04/06/2013 Moderator: Eva Bossuyt RTC Aanwezig: Geert Blomme (Technisch Atheneum Heule), Philip Deltour (VTI Waregem), Eddy Debussche (VTI Oostende), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Philip

Nadere informatie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Diagnose Car De technologische schakel tussen onderwijs en industrie 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Het project Diagnose Car Kick-off Diagnose Car, TSM Mechelen 15 mei 2009 Een werkplaats

Nadere informatie

Verslag werkgroep bouw

Verslag werkgroep bouw Datum vergadering: 08/10/2012 Moderator: Eva Bossuyt RTC Verslaggever: Els Callemein RTC Aanwezig: Geert Blomme (Technisch Atheneum Heule), Geert Vergotte (BuSO Onze Jeugd), Philip Deltour (VTI Waregem),

Nadere informatie

MODE. Ingrid Casier. voor directies en leraren

MODE. Ingrid Casier. voor directies en leraren MODE Ingrid Casier voor directies en leraren 1 Workshop technische fiches Leraren die de workshop technische fiches volgden, zullen een individuele vraag krijgen naar het gebruik van deze fiches aan de

Nadere informatie

Verslag werkgroep Bouw

Verslag werkgroep Bouw Datum vergadering: 18 oktober2011 Aanwezig: Philip Curvers (OLVTD Zeebrugge), Geert Vergotte (Buso Onze Jeugd), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Martin Caulier (VTI Ieper), Doortje De Snoeck (Edutec), Francky

Nadere informatie

Verslag Werkgroep Bouw

Verslag Werkgroep Bouw Aanwezig: Geert Vergotte (Onze Jeugd Roeselare), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Geert Blomme (TA Heule), Doenja Lefebure (Provincie West-Vlaanderen), Leslie De Brakeleer (Edutec), Annelies Vanhooren (Isoproc),

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Vrijdag 12 oktober 2012 Aanwezig: Tommy Es (VTI Diksmuide), Geert Demeyere (VTI Waregem), Jos Tanghe (VTI Oostende), Jo Hovaere (KTA Ieper), Johan Spirinckx (Atlas atheneum Gistel), Pascal Wittesaele

Nadere informatie

Agenda. Verslag werkgroep Mechanica 9/02/2012

Agenda. Verslag werkgroep Mechanica 9/02/2012 Datum vergadering: 9 februari 2012 Moderator: Michèle Delbecque Verslaggever: Els Callemein Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Vincent Mispelaere (Tofam WVL), Steven Van Eeckhoutte (Tofam

Nadere informatie

Verslag werkgroep bouw

Verslag werkgroep bouw Datum vergadering: 08/10/2013 Moderator: Eva Bossuyt RTC Aanwezig: Geert Blomme (Technisch Atheneum Heule), Philip Deltour (VTI Waregem), Eddy Debussche (VTI Oostende), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Patrick

Nadere informatie

Verslag werkgroep Hout

Verslag werkgroep Hout Datum vergadering: 10 mei 2012 Aanwezig scholen: Stef Grimonprez (DPB Brugge), Guy Van Ryckeghem (KTA Brugge), Rik Debeuf (KA Roeselare), Geert Vergotte (Buso onze jeugd), Jan Rotty (Atlas Atheneum Gistel),

Nadere informatie

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen ! "#$$%&'"#$$% Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen 1. Structurele kosten Personeel en werking: 86.000 EUR (18,22%) 2. Actiepunten Omschrijving behoefte Voorgestelde

Nadere informatie

Voorstelling actieplan 2008-2009

Voorstelling actieplan 2008-2009 RTC Vlaams-Brabant Voorstelling actieplan 2008-2009 Provinciehuis Leuven - 26 september 2008 RTC Vlaams-Brabant 2008 1 Agenda deel 1 09.30u: Welkomstwoord Alex Dierickx, voorzitter RTC Vlaams-Brabant 09.35u:

Nadere informatie

Voorstelling sectorale certificering 21/04/2015

Voorstelling sectorale certificering 21/04/2015 Voorstelling sectorale certificering 21/04/2015 Voorstelling Missie van EDUCAM Strategische missie van EDUCAM: Bevorderen dat de sector nu en in de toekomst kan beschikken over voldoende en goed opgeleide/

Nadere informatie

Agenda. Inleiding. Projectvoorstellen 2013. Verslag werkgroep Handel. Optilog

Agenda. Inleiding. Projectvoorstellen 2013. Verslag werkgroep Handel. Optilog Datum vergadering: Moderator: Ann Bulcaen (RTC) Verslaggever: Ann-Sofie Pauwelyn (RTC) Aanwezig: Robin Maekelbergh (Sint-Jozefsinstituut Brugge), Inge Verduyn (TI Sint-Vincentius Torhout), Ann Huyghe (Vrij

Nadere informatie

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 Voorwoord& EenjaargeledenkondigdenwijtijdensonzealgemenevergaderingaandatFEBIACmeerjongerenmoestaantrekkenvoor deberoepenvandeautomobielsectorinhetalgemeenenvoorbanenbijonzeconcessiehoudersinhetbijzonder,voorde

Nadere informatie

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt

DAVGOS. Vergadering: vrijdag 27 november 2009 Nr.: EM2009/2. Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt DAVGOS Werkgroep Preventieadviseurs Elektromechanica Bespreking: Oude Elektrische installaties Rik Callens - Eric Van Gucht Eddy Leemans Georges Bouchier Kurt Van Meerhaeghe - P. De Roissart Gastheer:

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming + namenrondje. Enkele nieuwigheden ivm RTC Projecten. Verslag werkgroep elektriciteit. Vervoerskosten. Verwelkoming + namenrondje

Agenda. Verwelkoming + namenrondje. Enkele nieuwigheden ivm RTC Projecten. Verslag werkgroep elektriciteit. Vervoerskosten. Verwelkoming + namenrondje Datum vergadering: 16 februari 2012 Aanwezig: Eva Bossuyt (RTC WVL), Michèle Delbecque (RTC WVL), Rik Debeuf (KA Roeselare), Jo Hovaere (KTA Ieper), Lode Nuytten (KTA Ieper), Bart De Boitselier (VDAB Brugge),

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Donderdag 6 juni 2013 Aanwezig: Bart Maes (Vormelek), Rik Debeuf (KA Roeselare), Johan Spirinckx (Atlas Atheneum Gistel), Jos Vermote (VTI Izegem), Jo Hovaere (KTA Ieper), Jean-Pierre Micholt (VTI

Nadere informatie

Verslag werkgroep hout

Verslag werkgroep hout Datum vergadering: 04/06/2013 Moderator: Els Callemein RTC Aanwezig: Stef Grimonprez (DPB Brugge), Guy Van Ryckeghem (KTA Brugge), Rik Debeuf (KA Roeselare), Johan Spierinkx (Atlas Atheneum Gistel), Van

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen werkt aan zelfredzaamheid van de bevolking door eerstehulpopleidingen aan te bieden. Daarvoor doet Rode Kruis-Vlaanderen beroep op vrijwillige

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Donderdag 1 oktober 2013 Aanwezigen: Jozef Simpelaere (VTI Torhout), Jo Hovaere (KTA Ieper), Pascal Servaes (Atlas Atheneum Gistel), Freddy Deschryver (KTA Brugge), Jean-Pierre Micholt (VTI Brugge),

Nadere informatie

Teamvergadering bouw hout decoratie

Teamvergadering bouw hout decoratie Teamvergadering bouw hout decoratie VTS Sint Niklaas Woensdag 7 november 2012 AGENDA 1. Info VVKSO en DPB 3. Stage werkplekleren 5. Gebuikte software in Bouw -Hout 6. RTC 7. Nascholingen 8. Varia 9. Bezoek

Nadere informatie

Verslag Werkgroep Personenzorg

Verslag Werkgroep Personenzorg Datum: Dinsdag 21 oktober 2014 Aanwezigen: Michèle Delbecque (RTC), Patricia Logghe (Houtlandinstituut Torhout), Petra Cobbaert (Ic Dien), Lieve Lutters (Instituut Mariawende Blydhove), Kathleen Tacquet

Nadere informatie

1. Algemene info. 2. Opleidingen. Beste,

1. Algemene info. 2. Opleidingen. Beste, Beste, In dit document kunt u alle informatie terugvinden over het verloop van het project Bouw je eigen Pick & Place unit van RTC West-Vlaanderen voor het schooljaar 2013-2014. Dit project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Hybride en elektrische voertuigen kunnen gevaarlijk zijn, onderschat ze niet!

Hybride en elektrische voertuigen kunnen gevaarlijk zijn, onderschat ze niet! Veilig werken aan elektrische/hybride voertuigen Eerste sectorale certificering Hybride en elektrische voertuigen kunnen gevaarlijk zijn, onderschat ze niet! 1 Elektrische risico s Risico s bij brand 2

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

Verslag werkgroep Mechanica

Verslag werkgroep Mechanica Datum vergadering: Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Alex Vande Walle (VTI Kortrijk), Ronny Reunbrouck (VTI Oostende), Jean Pierre Cologne (VTI Oostende), Frank Verlinde (KTA Diskmuide),

Nadere informatie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie Diagnose Car De technologische schakel tussen onderwijs en industrie Het project Diagnose Car Kick-off Vlaanderen 13 september 2013 Meer dan 600 leerlingen en begeleiders en 29 workshops. Kick-off Diagnose

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

1. Samenstellen van een leerlingencursus voor AutoCAD Mode- CAD

1. Samenstellen van een leerlingencursus voor AutoCAD Mode- CAD Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Mededelingen Mode november 2010 Aan de leraars Mode 1. Samenstellen van een leerlingencursus voor

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen

Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen TOELICHTING Situering Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: 10 dagen Het voorstel tot vernieuwing van het algemeen afsprakenkader samenwerking onderwijs - VDAB kadert in

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Donderdag 12 juni 2014 Aanwezigen: Filiep Cottem (VTI Kortrijk), Patrick Rosiers (CLW Poperinge), Geert Blomme (TA Heule), Wesley Lamote (VTI Diksmuide), Frank Vandevelde (VTI Tielt), Hans Torbeyns

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be. een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Contactpersoon: Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel T 02 545 57 05 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be FAQ vragen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

HET OPEN ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE TWEEDE SEMESTER 2013-2014

HET OPEN ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE TWEEDE SEMESTER 2013-2014 HET OPEN ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE TWEEDE SEMESTER 2013-2014 OPEN LEREN In het Open Leercentrum kan je zelfstandig en op je eigen tempo dingen leren en verder inoefenen. Er zijn 8 computers

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Agenda. Welkom. 1.Voorstelling projecten Jaaractieplan 2014. Verslag werkgroep Handel

Agenda. Welkom. 1.Voorstelling projecten Jaaractieplan 2014. Verslag werkgroep Handel Aanwezig: Hilde Debrabandere (Heilige Familie Ieper), Luc Van Acker (VVKSO), Elise Gadeyne (SFTL), Pieter Van Landeghem (Sint-Vincentius Torhout), Agnes Nuyttens (VDAB), Eline Vangheluwe (IMB Brugge),

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Dyslexie. Sprint Nieuws

Dyslexie. Sprint Nieuws Sprint Nieuws Dyslexie September 2009 Ook voor Sprint start het nieuwe schooljaar. Via deze nieuwsbrief brengen wij je graag op de hoogte van de nieuwe Sprint Actie, de gratis infosessies en de Sprint

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Verslag werkgroep Zorg

Verslag werkgroep Zorg Datum vergadering: Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Lut Rooryck (Technisch Instituut Immaculata), Gislaine Vlietinck (KTA Brugge), Christa Deceuninck (MMI Kortemark), Catherine Vandommele,

Nadere informatie

In the mood for food! Interactieve workshops

In the mood for food! Interactieve workshops Project RTC In the mood for food! Interactieve workshops 1. PROJECTIDENTIFICATIE Partnerschip: KATHO/HIVB + bedrijven + secundaire scholen 3e graad TSO, BSO, landbouw richtingen met affiniteit voeding

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden?

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden? op school Scenario Stappenplan Het stappenplan is een handige leidraad als je van plan bent om Donderdag Veggiedag in te voeren op school. Je moet immers bij veel dingen stilstaan en het is belangrijk

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Inside Job On Wheels Nieuwsbrief nr. 2 Januari 2016

Inside Job On Wheels Nieuwsbrief nr. 2 Januari 2016 Inside Job On Wheels Nieuwsbrief nr. 2 Januari 2016 Speciale Autosalon-editie 2 www.jobonwheels.be Job On Wheels is een programma ter ondersteuning van technische opleidingen die toegang geven tot beroepen

Nadere informatie

TechnoTielt: actieve job-en opleidingsbeurs op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016. Infofiche voor standhouders

TechnoTielt: actieve job-en opleidingsbeurs op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016. Infofiche voor standhouders TechnoTielt: actieve job-en opleidingsbeurs op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016 Infofiche voor standhouders De job-en opleidingsbeurs TechnoTielt wordt voor de tweede keer georganiseerd.

Nadere informatie