Columbus IV. De vrijblijvendheid voorbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Columbus IV. De vrijblijvendheid voorbij"

Transcriptie

1 Columbus IV De vrijblijvendheid voorbij

2

3 Columbus IV De vrijblijvendheid voorbij

4 2 School voor Politie Leiderschap Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij Inhoud 4 De vrijblijvendheid voorbij drs. Anita Hazenberg MCM 6 In- en externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven prof.dr. Ko Colijn 8 Wees innovatief en creatief prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving 12 Mondiale ontwikkelingen 15 De wereld op zijn kop mr. Nicoline Bos 23 Voorwaarts verdedigen een mondiale focus? drs. Machiel Oeloff 31 Waarom thuisblijven geen optie is drs. Ilana de Wild 41 Police sector reform 2.0 Arnoud van den Bout 48 Europese ontwikkelingen 51 ECIM - Harmony Bert Westland MPA 59 Vertrouwen, Confidence, Confiance Peter van Dalen BA 66 Onze buurlanden 69 Waar blijft de Benelux? Jos van der Heijden

5 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 3 77 Integrale werkgebieden, ook over de grens? Johan van Lare 85 Nederlands-Duitse politiesamenwerking: Geen woorden maar daden? drs. Iwan Doude van Troostwijk 93 De nationale politie in internationaal perspectief Leander Witjes 100 De nieuwe praktijk: Europese bevelen 103 Het Europees arrestatiebevel Henk Lindt MPM 111 Europees onderzoeksbevel: het ei van Columbus? Karin Krukkert EMPM 119 Het Europees beschermingsbevel, beter mee verlegen dan onverlegen Mariëtte Christophe MPA 126 Operationele slagkracht 129 Van wereld tot wijk drs. bc. Koos Ursem MBA 137 Georganiseerde Real Time Intelligence: ook een internationale noodzaak! Wim van Hulle 145 Virtual Policing: Something new? Frank Kornaat EMPM 152 Borging in de structuur van de organisatie 155 Kaart of kompas? mr. Dick de Boer MPA 163 Grenzeloos goed politiewerk drs. Simone Smit, politie Haaglanden Bijlagen: 170 Literatuur en bronnen 186 Lijst geïnterviewden

6 4 School voor Politie Leiderschap drs. Anita Hazenberg MCM De vrijblijvendheid voorbij... Eind 2012 sloten 18 politieleiders uit Nederland en België het vierde Columbus leertraject af met de presentatie van hun essay over diverse aspecten van internationale politiesamenwerking. Ruim twee maanden later was de Nationale Politie officieel een feit. Is dit boekje met de 18 samengevatte essays daarmee gedateerd? Nee! Het biedt ons een soort nulmoment van onze internationale werkelijkheid waartegen nieuwe nationale ontwikkelingen afgezet kunnen worden. En het maakt vooral op een prachtige manier inzichtelijk dat de externe focus veel beter in balans moet zijn met de interne focus. De essays tonen aan dat interne veiligheid nauw verweven is met de externe veiligheid. En daarmee is dit overzicht een prima bodem voor andere manieren van kijken naar en denken over ons politiewerk. Het boek hanteert een trechtervorm: van wereld naar wijk. In het eerste cluster essays staat de wereld centraal. Welke ontwikkelingen dáár zijn regelrecht van belang voor ons? Daarna is er aandacht voor Europa, voor concrete Europese wetgeving, de Benelux en we eindigen dichtbij huis met de vraag wat de opgedane inzichten vragen van de nieuw te bouwen structuur in Nederland. De volgorde is niet voor niets zo gekozen. Onze veiligheid wordt namelijk in rap tempo beïnvloed door ontwikkelingen ver over onze grenzen. Tachtig procent van alle oorlogen zijn interstatelijke conflicten die nagenoeg altijd verbonden zijn met armoede, religieuze intolerantie, drugs, georganiseerde criminaliteit, corruptie, vluchtelingen en een toenemende vermenging van de boven- en onderwereld. Sluiten we onze ogen voor deze omstandigheden in fragiele staten of landen in (burger)oorlog of vinden we het onze verantwoordelijkheid om te kijken of we het probleem bij de bron kunnen aanpakken? Bij een bezoek aan de Britse crime fighting organisatie SOCA hoorde ik onlangs dat de cocaïnelijnen die voorheen via Zuid-Amerika naar Afrika liepen, nu opschuiven naar de Europese grenzen. Het komt allemaal steeds dichterbij.

7 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 5 Wat wij als politie moeten doen is preventie bedrijven. Niet de klassieke criminaliteitspreventie met folders waarin staat: Kijk uit, ze staan op uw stoep, maar met elkaar zorgen dat ze niet op die stoep komen te staan! Ook niet de digitale stoep. Dat is niet alleen maar politiewerk. Groot Brittannië snapt dat al. Het gemenebest stelt elf miljoen pond beschikbaar voor opbouwwerk in onder andere Afrikaanse landen. Wij zijn nog niet zover. Nederland heeft een sterke lokale focus en als politie zijn we meer bezig met de uitwassen van bovengenoemde aspecten, dan met de aanpak aan de bron. Velen zien internationaal nog vaak als iets extra s. Iets wat je in een latere fase kunt toevoegen. Alsof er nog criminaliteit bestaat die geen internationale dimensie kent. De komst van de Nationale Politie biedt dé kans om daarin een omslag te bewerkstelligen. Nu al is er één loket ontstaan voor het buitenland. Het is erg goed nieuws voor de internationale samenwerking dat we de versnippering voorbij gaan. Er is één korpschef, één afdeling Internationale Samenwerking en elke Eenheid heeft stafmedewerkers Internationalisering. Het is een herkenbare structuur geworden. Die vertaalslag zet zich door; het hebben van een aantoonbare internationale oriëntatie is een kwaliteitseis geworden voor politieleiders. Door ook nog aan te gaan sluiten bij mondiale en Europese samenwerkingsverbanden, laten we zien dat we het belangrijk vinden om sámen te investeren in een veilige wereld. De inrichting van de nieuwe organisatie kost tijd, maar als het om internationale samenwerking gaat, hébben we helaas niet veel tijd meer. Een aantal Europese afspraken met name uit het Stockholmprogramma leken veraf en vrijblijvend, maar zijn intussen dichtbij en binnenkort verplicht. Het vraagt iets van onze operationele slagkracht. Nu. Internationalisering is geen hobby, en geen taak van een handjevol mensen. Het hoort in de professionele toolbox te zitten van élke politieman en politievrouw. Daarom is het zo belangrijk dat in de afgelopen jaren vele tientallen politieleiders door LIPO en Columbus zijn opgeleid om verder te kijken dan hun voordeur, en te onderzoeken wat internationalisering voor onze operaties betekent. Ik nodig u uit om hun bevindingen te lezen, en mee te denken over de vertaalslag daarvan in ons vak. drs. Anita Hazenberg MCM

8 6 School voor Politie Leiderschap Prof.dr. Ko Colijn In- en externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven Columbus-deelnemers sluiten hun leerprogramma af met een essay dat ze verdedigen tegen over een jury. Dit jaar bestond de jury uit Patricia Zorko MPA (politiechef Landelijke Eenheid), drs. Anita Hazenberg MCM en de beide leercoaches prof dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving. Wat vindt hij van het programma dat hij mede organiseert, en welke ontwikkelingen in de wereld zijn belangrijk voor de politieorganisatie? Toen Instituut Clingendael nog maar net bestond, richtte het zich met name op Europa en op het thema veiligheid. Maar veiligheid werd toen nog uitsluitend geassocieerd met militairen en internationale veiligheid. Nationale veiligheid ging nog totaal langs het Instituut heen, vertelt Colijn. Tegenwoordig ziet Defensie in dat inen externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt, en daarbij horen dus veel bredere consequenties, en ook breder weggelegde verantwoordelijkheden. Bezinning en reflectie Voor ons is de rol van de politie daarmee heel belangrijk geworden, en daarom ben ik ook blij dat we een bijdrage aan het Columbus leerprogramma kunnen leveren. Missies kunnen niet meer zonder de inzet van Koninklijke Marechausee en politie, kijk maar naar Kunduz. En voor de politie is het enorm belangrijk dat ze weet wat er over de grens gebeurt. Het is mooi om tijdens Columbus te zien dat politieleiders die van origine gewend zijn om problemen dichtbij huis op te lossen, tijd nemen voor bezinning en reflectie op wereldwijde ontwikkelingen. Ze zijn daarin echt gegroeid. De essays waren dit jaar overigens ook van een uitstekend wetenschappelijk niveau.

9 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 7 Vluchtelingenstromen Welke internationale ontwikkelingen ik constateer op het gebied van veiligheid? Erg veel falende en fragiele staten waar criminaliteit een dermate vorm heeft aangenomen dat normaal bestuur onmogelijk is. Door burgeroorlogen en andere conflicten kunnen vluchtelingenstromen op gang komen die vroeger hooguit op de buurlanden waren gericht, maar nu ook onze samenleving kunnen ontwrichten. Cybercriminaliteit Verder maak ik me zorgen over cybercriminaliteit. Sinds 9/11 hebben we ons afgevraagd: wat is dit eigenlijk voor dreiging? Is het oorlog? Is het criminaliteit? Iets voor defensie dus, of toch de politie? Dat geeft wat mij betreft aan dat er vooral veel samengewerkt moet worden. Cybercrime, terrorisme en georganiseerde grootschalige criminaliteit zoals mensenhandel en drugs zijn bijna economische branches geworden die vaak ontstaan in fragiele staten. Dat kan een diplomaat, agent of generaal niet alleen oplossen! We zijn de tijd echt voorbij dat defensie de problemen in het buitenland oploste, en de politie de problemen in eigen land. Tegenwoordig gaan veiligheidszaken dwars door alle grenzen heen. Civiele operaties De Nederlandse politie is nog erg reactief en lijkt nog erg exclusief ingesteld op de aanpak van nationale problemen. We zijn nog niet op zoek naar waar problemen ontstaan en waar we ze dus het beste kunnen oplossen. In Europa wordt de waarde van civiele operaties gelukkig wel breed erkend. Daar ligt nog een enorm werkterrein! Europa kan daar onderscheidend in zijn. Kijk, Nederland gaat niet meevechten met de Amerikanen. Misschien hebben de Amerikanen gelijk dat Nederland op militair gebied meer mee zou moeten doen, maar ze zeggen niet dat onze aanpak niet werkt. Wij moeten het zoeken in complementariteit. Columbus Tot slot wil ik graag zeggen dat ik het erg nuttig vind dat aan Columbus ook Vlaamse collega s deelnemen. Dat is over en weer zeer leerzaam geweest. Politiemensen leren niet alleen van militairen en marechaussees over werken en samenwerken buiten het eigen land, maar ook van collega s in andere landen. Dat maakt Columbus extra waardevol! prof.dr. Ko Colijn directeur Instituut Clingendael

10 8 School voor Politie Leiderschap Prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving Wees innovatief en creatief! Als het om internationale samenwerking gaat, zijn drie vragen van belang. Willen we eigenlijk wel samenwerken? Is de kennis bij onze mensen wel voldoende? Was de vorming van de Nationale Politie niet dé kans om internationale samenwerking goed vorm te geven en dichterbij de politiemensen in contact met de burger te brengen? Dat laatste is in elk geval de mening van de leersupervisors van Columbus IV, prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving. Europa is niet alleen van belang. Europa is ook verplichte kost. En dat zien we nog niet altijd even scherp. Zeker in Nederland niet, waar we nog vaak de houding hebben What s in it for us?. De Europese Unie is gemaakt voor meer vrede, een betere economie en meer veiligheid. Vrede hebben we al lang, de economie is een drama, dus het enige punt waarop Europa scoort is meer veiligheid. Op dat gebied is een enorm instrumentarium gecreëerd waarover in diverse essays ook geschreven wordt. Denk aan Joint Investigation Teams, het Europees Arrestatiebevel en het Europees Onderzoeksbevel. De veiligheid in Europa is gebaat bij deze teams en bevelen. Maar het is zaak dat we de succesverhalen daarover vertellen aan de burgers. Hoe wil je anders dat deze burger vertrouwen krijgt in open grenzen? Het is lastig om deze verhalen te vertellen, als we zelf nog niet helemaal zijn ingesteld op internationale samenwerking. Zo ontbreekt het veel politiemensen van hoog tot laag in de organisatie aan kennis over wat wel en wat niet kan. Zelfs in grensregio s. Dat is niet zo vreemd als het lijkt, want wie gaat nu tien verdragen lezen met vele overlappingen en snapt het dan nog? Daarom zou het goed zijn als er één verdrag zou komen waar alles in vervat is. Prof. dr. Bruggeman werkt hier

11 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 9 momenteel aan met prof.dr. Vermeulen (Universiteit Gent) en anderen. Een 24/7 helpdesk zou daarnaast enorm helpen. Want we verlangen van de noodhulp dat ze paraat hebben wat de regels zijn rond bijvoorbeeld overlast door Polen, en dat ze weten wat de beste weg is om dit aan te pakken. Dergelijke specifieke kennis kan beter voorhanden zijn bij de helpdesk en real time gedeeld worden. Delen. Nog zo n relevant onderwerp als het gaat om internationale samenwerking. Volgens de leersupervisors Bruggeman en Beuving is solidariteit niet alleen een zaak van alles samen doen en alles op dezelfde manier doen. Je kunt ook heel veel delen. Zo begeleidde onlangs een volledig Nederlands peloton ME onder aanvoering van een Belgische commandant een demonstratie in Brussel, huurt de Luxemburgse politie Franse en/of Belgische waterwerpers in, treden Nederlandse supporterbegeleiders in Nederlands politieuniform op bij Duits-Nederlandse interlands en staat een overlastgevende Roma in België bij het openen van de deur ineens oog in oog met een Bulgaarse collega in uniform. Internationale samenwerking moet je dóen. Er is een enorm scala aan bruikbare instrumenten beschikbaar, maar wees vooral innovatief en creatief. En loop niet altijd keurig op de kaart, maar durf de naald van het kompas te volgen. Prof. dr. Willy Bruggeman Minze Beuving

12 10 School voor Politie Leiderschap Columbus IV

13 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 11

14 12 School voor Politie Leiderschap Van de leersupervisors prof.dr. W. Bruggeman en M. Beuving: Mondiale ontwikkelingen Welke internationale ontwikkelingen kunnen door Belgische en Nederlandse politiediensten niet over het hoofd worden gezien? Dit boekje begint met een blik op de wereld. Een logische, maar vooral noodzakelijke start. Zo zou elke visie op de zorg voor (nationale en internationale) veiligheid moeten beginnen. Welke internationale ontwikkelingen hebben dermate grote impact dat ook wij in Nederland en België daarmee geconfronteerd kunnen worden? En hoe gaan we daarmee om? Het essay van Nicoline Bos schetst een aantal belangrijke internationale ontwikkelingen in de wereld. Ze komt tot de conclusie dat deze impact hebben op de veiligheid in ons land en constateert dat de Belgische en Nederlandse politie zonder inzicht in de veranderende wereldorde onvoldoende in staat zijn de juiste strategische prioriteiten te bepalen. Machiel Oeloff bekeek op basis van deze ontwikkelingen met welke landen en organisaties we strategische allianties moesten aangaan. Hij adviseert de Belgische en Nederlandse politie om de geschetste problemen bij de bron aan te pakken om te voorkomen dat we moeten dweilen met de kraan open. Het essay van Ilana de Wild kreeg het predicaat beste essay. Ze focuste op de opbouw van fragiele staten en vroeg zich af of deze opbouw bijdraagt aan het voorkomen van zware criminaliteit in ons land. Uit onderzoek blijkt dat er verband bestaat tussen migratiestromen en criminaliteit in Nederland. Deze informatie betrekken bij het maken van keuzes rond ontwikkelingssamenwerking, kan op langere termijn criminaliteit tegengaan.

15 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 13 Arnoud van den Bout bekeek of onze inspanningen binnen deze fragiele staten wel toekomst hebben. Hij concludeert dat Security Sector Reform missies alleen succesvol zijn als de gehele keten Police Sector Reform, Justice Sector Reform én Penal Sector Reform geïntegreerd wordt aangepakt. Hij adviseert om bij de ontwikkeling van het systeem van nationale veiligheid en justitie invulling te geven aan drie vormen van integraliteit: ketenintegraliteit, regionale integraliteit en hiërarchische integraliteit. Deze bundel bevat samenvattingen van de 18 essays die de deelnemers aan Columbus IV schreven ter afronding van hun leertraject. De originele documenten kunnen worden opgevraagd bij de School voor Politie Leiderschap.

16 14 School voor Politie Leiderschap Investeren in mondiale veiligheid is per saldo effectiever en goedkoper dan alleen investeren in nationale veiligheid. Mr. Nicoline Bos

17 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 15 Mr. Nicoline Bos De wereld op zijn kop De wereld staat op z n kop. China, Brazilië, Rusland en India zijn de nieuwe economische grootmachten. Europa probeert zich te verenigen, maar worstelt met de verschillende identiteiten. Landen als Pakistan en Noord-Korea beschikken over atoomwapens. Dankzij volksprotesten in Tunesië, Egypte en Libië zijn leiders en regeringen gevallen. Burgeroorlogen in Irak, Syrië en Afghanistan zorgen voor toenemende onrust. Het moslimextremisme groeit in Indonesië, Jemen en Somalië. Veel conflicten worden nog dieper uitgesleten door de economische crisis. Voedselprijzen stijgen wereldwijd. Armoede, uitbuiting en heftige conflicten in Afrika en het Midden-Oosten lijken onoplosbaar. Mondiale bijeenkomsten over klimaatbeleid en economische crisis eindigen in decepties. Het lijkt allemaal ver van ons bed, maar de realiteit is dat deze ontwikkelingen vaak veiligheidsissues met zich meebrengen die aan onze dagelijkse (politie)praktijk raken. Economische en politieke instabiliteit zorgen immers voor toenemende criminaliteit, en criminelen trekken zich niets aan van fysieke of digitale grenzen. In dit essay wordt bekeken welke actuele, internationale ontwikkelingen op economisch, sociaal, juridisch, ecologisch en veiligheidsterrein van belang zijn voor de Belgische en Nederlandse politie. Visies en verkenningen De Nederlandse en Belgische politie hebben op dit moment geen lange termijnscenario op papier staan. 1 Wel heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2012 een Strategie Nationale Veiligheid ontwikkeld 2, en de conclusies die het ministerie van Defensie in 2010 trok in het Eindrapport Verkenningen 3 staan in 2012 nog recht overeind. De Europese samenwerking biedt dankzij het Verdrag van Lissabon

18 16 School voor Politie Leiderschap nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op politie- en justitieterrein. Een belangrijke conclusie is dat investeren in mondiale veiligheid per saldo effectiever en goedkoper is dan alleen investeren in nationale veiligheid. Interpol heeft zijn bestaan te danken aan ingrijpende internationale ontwikkelingen. In haar Environmental Scan 2011 constateert Interpol dat de politie de mondiale ontwikkelingen in kaart moet brengen om nieuwe criminaliteit te bestrijden. For example, technology is increasingly defining our every day environment and can thus increasingly be used to facilitate the perpetration of crime. In short, environmental changes impact crime because crime is a breach of the laws that shape the way people live together. 4 Economische chaos Een aantal belangrijke mondiale ontwikkelingen doet er op dit moment zomer 2012 echt toe voor de veiligheid in België en Nederland. Allereerst de economische en financiële crisis. Mensen die hun huishoudboekje niet op orde kunnen krijgen, komen in het gedrang. Solidariteit en cohesie komen onder grote druk te staan. Het is een wetmatigheid dat criminaliteit als diefstallen en woninginbraken toenemen bij economische neergang. Met het besluit een bankenunie overeen te komen (juni 2012) is de economische crisis ook een Europees rechtstatelijke crisis geworden. Dr. H. Wijffels beschouwt de toenemende Europese samenwerking als een vooroefening: De ordening in steeds grotere verbanden leidt tot de logische vervolgstap dat de samenleving mondiaal georganiseerd wordt. De problemen zijn immers ook mondiaal. 5 Legitimiteitscrisis De druk op de politiek om met oplossingen te komen is groot. De burger en de overheid in de westerse wereld staan tegenover elkaar: de burger vindt dat de overheid niet levert en rekent de overheid af op het klassieke legitimiteitsprincipe. En dat terwijl de stabiliteit van een staat volgens prof. dr. J. Rood afhangt van de loyaliteit van de middenklasse. Verdwijnt die, dan ontstaan onrust en oproer met alle gevolgen van dien. 6 1 De Belgische Federale Politie is wel bezig met een Visie Deze verschijnt eind Ministerie van Veiligheid en Justitie en ministerie van BZK, Strategie Nationale Verkenningen Ministerie van Defensie, Eindrapport Verkenningen Defensie 2010, pag INTERPOL, Environmental Scan 2011, pag Interview met dr. H. Wijffels, 15 juni Interview met prof. dr. J. Rood, Instituut Clingendael, 4 juni 2012

19 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 17 Ook de rapportage Vertrouwen in burgers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) stelt dat gezag verdiend moet worden. Organisaties als de politie kunnen meer gebruikmaken van de mondigheid van burgers. Dit vergt aanpassingsvermogen van instituties en flexibiliteit in het handelingsrepertoire. 7 In hetzelfde rapport wordt gesproken over veenbrandinitiatieven : groepen mensen die zich met behulp van sociale media organiseren rond bepaalde irritaties. De WRR verwacht dat deze ondergrondse stromen zich steeds meer wereldwijd gaan manifesteren. Sociale ontregeling, opstootjes en andere negatieve effecten kunnen het resultaat zijn. De rellen in Londen (2011) en Haren (2012) zijn daar een goed voorbeeld van. Burgerinitiatieven In de plannen voor de Nationale Politie is governance een veelgebruikte term, maar selfgovernance is er niet in terug te vinden. Selfgovernance gaat over lokale burgerinitiatieven. 8 Volgens dr. H. Wijffels is de samenleving zich aan het ordenen van onderop: Veiligheid moet vooral in interactie tussen politie, burger, en samenleving ontstaan. Mechanische sturing op lokale problemen werkt niet en de Nationale Politie is dan ook geen echt antwoord. De basisreflex om command- en controlemechanismen te ontwerpen is er een van de oude orde in de nieuwe tijd. Ook dr. W. Asbeek is van mening dat lokale kennis beter benut moet worden en niet alles in het keurslijf geduwd moet worden van een hiërarchische structuur: Den Haag trekt aan de touwtjes, maar de uitvoering van het werk ligt lokaal. Migratiestromen Migratiestromen komen door verschillende ontwikkelingen op gang. Vergrijzing in een land doet de vraag naar arbeidskrachten toenemen, waarop migranten reageren. Ook klimaatveranderingen hebben grote invloed op migratiestromen. Klimaatbeleid is veiligheidsbeleid, aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon in zijn rede voor de VN-Veiligheidsraad op 20 juli 2011 in New York. Als delen van de aarde onbewoonbaar worden, ontstaan migratiestromen die destabiliserend werken op andere delen van de wereld. Klimaatveranderingen vermenigvuldigen bovendien de risico s op armoede, honger en natuurrampen, wat kan leiden tot sociale onrust 9 en onderdrukking en schending van mensenrechten Interview met dr. W. Asbeek-Brusse, secretaris van de WRR, 18 juni Zowel de WRR, de wetenschappers T. de Moor en M. de Winter (Iluster Alumni-magazine RUU, juni 2012) als drs. H. Wijffels wijzen naar deze ontwikkeling 9 Instituut Clingendael, Strategische Monitor 2012, hoofdstuk Klimaatverandering, pag Amnesty International s Integrated Strategic Plan

20 18 School voor Politie Leiderschap Oplossingen lijken ver weg. De grootste milieuconferentie ooit de Rio+20 Top, Brazilië, juni 2012 leverde ontgoochelde deelnemers op. Het slotdocument The Future We Want heeft het debat tussen arme en rijke landen niet verder gebracht. Het bedrijfsleven is inmiddels wel ontvankelijk voor richtlijnen en wetgeving die de transitie naar een duurzame industrie mogelijk maken. 11 Ook (milieu)activisten zijn van invloed op de veiligheid; Shell heeft bijvoorbeeld vijftig mensen in dienst die alle risico s en bedreigingen in kaart brengen en analyseren. 12 Tracing & tracking De groeiende informatie- en communicatietechnologie levert een interconnected world op. Ongeveer 29 procent van de wereldbevolking is aangesloten op het internet. De eenvoudige toegang tot het wereldwijde web zorgt voor een toenemende kracht van percepties; een beeld is snel gevestigd en wereldwijd verspreid. Of het nu werkelijkheid is of niet. Neem bijvoorbeeld de YouTube filmpjes over het politieoptreden in juni 2012: Rotterdamse agente schopt zwerver in zijn kruis. Tegelijkertijd zijn internet en sociale media niet meer weg te denken middelen die de opsporing en handhaving versterken. Burgernet is een goed voorbeeld. Sociale media kunnen verder bijdragen aan meer vertrouwen in de politie en aan een toenemende dialoog met burgers. 13 Twee technologische ontwikkelingen verdienen op deze plek aandacht. Met behulp van Radio Frequency IDentification (RFID) is het mogelijk om gegevens te verkrijgen via radiogolven tussen objecten en personen. Dit vergemakkelijkt tracing en tracking, wat de politie volop mogelijkheden biedt in het opsporingsproces. 14 Ook geavanceerde camera s maken het politiewerk succesvoller en makkelijker. Met het kan de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld mobiele controles uitvoeren en zo een belangrijk stap zetten in de strijd tegen mensenhandel, drugssmokkel, mensensmokkel en andere grensoverschrijdende criminaliteit. Cybercriminelen Met transnationale criminaliteit, cybercrime en digitale aanvallen is het veiligheidsdomein enorm uitgebreid. Het hacken van vliegtuignavigatie of energiebesturingssystemen kan bijvoorbeeld enorme gevolgen hebben voor de mondiale of lokale 11 Unilever staat bekend om zijn duurzame productie. Bestuursvoorzitter Paul Polman praat regelmatig in het openbaar over Unilevers duurzame aanpak, verwoord in het Sustainable Living Plan 12 Aldus Nico den Boer, Security Strategy & Assurance manager bij Shell International B.V. 13 Een conclusie uit de conferentie Pearls in Policing, Singapore juni Zie het essay Technologie en politie in internationaal perspectief in het boekje De Wereld binnen Handbereik van Columbus II, 2010

21 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 19 veiligheid van burgers. Het eindeloos aan elkaar geknoopte digitale web van voorzieningen en personen geeft cybercriminelen een gevaarlijk speelveld. 15 Internationaal terrorisme lijkt in Europa weliswaar te zijn afgenomen, maar polarisatie en radicalisering nemen nog steeds toe en zijn niet altijd zichtbaar. Radicalisering kan leiden tot moeilijk te voorspellen eenlingacties (Anders Breivik) of massale aanslagen (New York, Bali, Madrid) en alles daar tussenin. Toch wordt het doemdenken over religieus terrorisme minder. Niet alleen dankzij specialistische militaire middelen (bijvoorbeeld drones), maar ook door ideologisch tegengas van de kant van gematigde moslims. 16 Europa en veiligheid Het Schengenverdrag heeft de binnengrenzen in Europa weliswaar doen verdwijnen, maar de buitengrenzen worden steeds belangrijker. Fort Europa moet migratie, rondtrekkende bendes en milieurampen buitenhouden. De aanstelling van een Hoge Commissaris voor Buitenland- en Veiligheidsbeleid met het Verdrag van Lissabon (2010), ondersteund door de European External Action Service (EEAS) heeft nog geen noemenswaardig verschil gemaakt, maar veiligheidsonderwerpen staan sinds het Verdrag van Lissabon en het Stockholmprogramma ( ) wel veel prominenter op de Europese agenda. De codecisieprocedure zorgt sinds het Verdrag van Lissabon bovendien voor betrokkenheid van het Europees Parlement in de wetgevingsprocedure. De voorbereidingen voor een nieuw EU-beleidsprogramma op het gebied van veiligheid en justitie Programma starten op. Met de opvolger van het Stockholmprogramma kan de Belgische en Nederlandse politie beter inspelen op de vele uitdagingen. Conclusies: de politie op zijn kop? Zonder inzicht in de veranderende wereldorde zal de Belgische en Nederlandse politie onvoldoende in staat zijn de aansluiting te maken en mondiale ontwikkelingen te vertalen naar strategische prioriteiten. Continu zicht houden op mondiale ontwikkelingen is dus zeer belangrijk, bijvoorbeeld door actieve deelname aan een mondiaal netwerk als Pearls in Policing. Van politieorganisaties in België en Nederland mag ten minste verwacht worden dat ze beschikken over een grensoverschrijdende blik, samenwerkingsgerichte houding en daadkrachtig handelen met vizier op het grotere geheel. 15 INTERPOL, Environmental Scan 2011, pag Instituut Clingendael, Strategische Monitor, pag. 70

22 20 School voor Politie Leiderschap Buiten kijf staat de samenwerking binnen de EU. De politie moet zich meer dan voorheen verdiepen in wet- en regelgeving op Europees niveau (Europese Unie, Raad van Europa) om de consequenties te doorgronden en advies te kunnen geven aan de vakministeries. Vanwege de geografische nabijheid en gedeelde belangen zouden de Belgische en Nederlandse politie hun samenwerking moeten willen intensiveren. Hiervoor dient zich een nieuw instrument aan: de justitie- en politieagenda van het nieuwe EU-beleidsprogramma Investeren in de mondiale veiligheid is per saldo effectiever en goedkoper dan alleen investeren in de nationale veiligheid. Als een deel van de aarde onbewoonbaar wordt door klimaatverandering en er mensen op de vlucht slaan, gaat West-Europa daar steeds meer van merken. Zo zou de politie de door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde Strategie Nationale Veiligheid 2012 verder moeten uitwerken in scenario s die duidelijk maken wat de ordehandhavingstaak van de politie is bij zowel internationale als binnenlandse calamiteiten en veenbrandinitiatieven. Het is belangrijk een visie op politiewerk te ontwikkelen met lokale toepassing en verankering en duiding van de eigen rol. De politie heeft nog wel het monopolie op geweldsgebruik, maar de private beveiligingssector verovert terrein. De politie is ook steeds sterker afhankelijk van partners in de veiligheidsketen. Het is daarom belangrijk de rol van de politie in de netwerksamenleving opnieuw te definiëren. Wat is die rol, wat is het hart van politiewerk? Flexibiliteit in het handhavingrepertoire wordt steeds belangrijker nu de samenleving minder voorspelbaar is geworden. De politie kan meer gebruik maken van mondiger burgers en burgerinitiatieven (selfgovernance). Burgers lijken meer dan bereid om actief bij te dragen aan een veilige woonomgeving. Het succes van Burgernet en een programma als Opsporing Verzocht laat zien dat de combinatie van burgerbetrokkenheid en (sociale) media een beter oplossingspercentage geeft. Bovendien geeft het de politie public exposure, hetgeen weer vertrouwen genereert. Selfgovernance in de zin van interactie tussen politie, burger en samenleving verdient dus verdere uitwerking. De digitale technische ontwikkelingen bieden kansen, maar ook valkuilen. De politie mag zich niet te lang als lerende organisatie opstellen omdat ze op dit terrein al veel politieke en burgerlijke goodwill verloren heeft. De burger wil een actieve politie zien: doorpakken als het moet, empathisch als het kan en gebruikmakend van tracing and tracking : op al deze fronten toont de politie zich een autoriteit.

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 12 e jaargang 2014 nr. 3 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Strategische Monitor 2014 Thema: OTOTEL Economische Veiligheid Een nieuwe Crisisbeheersingswet pagina 3 pagina 9 pagina 36 pagina

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Vensters op de wereld

Vensters op de wereld Vensters op de wereld Vensters op de wereld Rapport van de Commissie Canon voor Wereldburgerschap Redactie Tine Beneker Mariëtte van Stalborch Rob van der Vaart NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32734 Modernisering Nederlandse diplomatie Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Hierbij ontvangt u de brief

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3. Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Introductie Missie en visie Beleidsrelevantie Contextanalyses Positie van partners binnen het programma Innovatief karakter Outcomes, outputs,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie