Columbus IV. De vrijblijvendheid voorbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Columbus IV. De vrijblijvendheid voorbij"

Transcriptie

1 Columbus IV De vrijblijvendheid voorbij

2

3 Columbus IV De vrijblijvendheid voorbij

4 2 School voor Politie Leiderschap Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij Inhoud 4 De vrijblijvendheid voorbij drs. Anita Hazenberg MCM 6 In- en externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven prof.dr. Ko Colijn 8 Wees innovatief en creatief prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving 12 Mondiale ontwikkelingen 15 De wereld op zijn kop mr. Nicoline Bos 23 Voorwaarts verdedigen een mondiale focus? drs. Machiel Oeloff 31 Waarom thuisblijven geen optie is drs. Ilana de Wild 41 Police sector reform 2.0 Arnoud van den Bout 48 Europese ontwikkelingen 51 ECIM - Harmony Bert Westland MPA 59 Vertrouwen, Confidence, Confiance Peter van Dalen BA 66 Onze buurlanden 69 Waar blijft de Benelux? Jos van der Heijden

5 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 3 77 Integrale werkgebieden, ook over de grens? Johan van Lare 85 Nederlands-Duitse politiesamenwerking: Geen woorden maar daden? drs. Iwan Doude van Troostwijk 93 De nationale politie in internationaal perspectief Leander Witjes 100 De nieuwe praktijk: Europese bevelen 103 Het Europees arrestatiebevel Henk Lindt MPM 111 Europees onderzoeksbevel: het ei van Columbus? Karin Krukkert EMPM 119 Het Europees beschermingsbevel, beter mee verlegen dan onverlegen Mariëtte Christophe MPA 126 Operationele slagkracht 129 Van wereld tot wijk drs. bc. Koos Ursem MBA 137 Georganiseerde Real Time Intelligence: ook een internationale noodzaak! Wim van Hulle 145 Virtual Policing: Something new? Frank Kornaat EMPM 152 Borging in de structuur van de organisatie 155 Kaart of kompas? mr. Dick de Boer MPA 163 Grenzeloos goed politiewerk drs. Simone Smit, politie Haaglanden Bijlagen: 170 Literatuur en bronnen 186 Lijst geïnterviewden

6 4 School voor Politie Leiderschap drs. Anita Hazenberg MCM De vrijblijvendheid voorbij... Eind 2012 sloten 18 politieleiders uit Nederland en België het vierde Columbus leertraject af met de presentatie van hun essay over diverse aspecten van internationale politiesamenwerking. Ruim twee maanden later was de Nationale Politie officieel een feit. Is dit boekje met de 18 samengevatte essays daarmee gedateerd? Nee! Het biedt ons een soort nulmoment van onze internationale werkelijkheid waartegen nieuwe nationale ontwikkelingen afgezet kunnen worden. En het maakt vooral op een prachtige manier inzichtelijk dat de externe focus veel beter in balans moet zijn met de interne focus. De essays tonen aan dat interne veiligheid nauw verweven is met de externe veiligheid. En daarmee is dit overzicht een prima bodem voor andere manieren van kijken naar en denken over ons politiewerk. Het boek hanteert een trechtervorm: van wereld naar wijk. In het eerste cluster essays staat de wereld centraal. Welke ontwikkelingen dáár zijn regelrecht van belang voor ons? Daarna is er aandacht voor Europa, voor concrete Europese wetgeving, de Benelux en we eindigen dichtbij huis met de vraag wat de opgedane inzichten vragen van de nieuw te bouwen structuur in Nederland. De volgorde is niet voor niets zo gekozen. Onze veiligheid wordt namelijk in rap tempo beïnvloed door ontwikkelingen ver over onze grenzen. Tachtig procent van alle oorlogen zijn interstatelijke conflicten die nagenoeg altijd verbonden zijn met armoede, religieuze intolerantie, drugs, georganiseerde criminaliteit, corruptie, vluchtelingen en een toenemende vermenging van de boven- en onderwereld. Sluiten we onze ogen voor deze omstandigheden in fragiele staten of landen in (burger)oorlog of vinden we het onze verantwoordelijkheid om te kijken of we het probleem bij de bron kunnen aanpakken? Bij een bezoek aan de Britse crime fighting organisatie SOCA hoorde ik onlangs dat de cocaïnelijnen die voorheen via Zuid-Amerika naar Afrika liepen, nu opschuiven naar de Europese grenzen. Het komt allemaal steeds dichterbij.

7 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 5 Wat wij als politie moeten doen is preventie bedrijven. Niet de klassieke criminaliteitspreventie met folders waarin staat: Kijk uit, ze staan op uw stoep, maar met elkaar zorgen dat ze niet op die stoep komen te staan! Ook niet de digitale stoep. Dat is niet alleen maar politiewerk. Groot Brittannië snapt dat al. Het gemenebest stelt elf miljoen pond beschikbaar voor opbouwwerk in onder andere Afrikaanse landen. Wij zijn nog niet zover. Nederland heeft een sterke lokale focus en als politie zijn we meer bezig met de uitwassen van bovengenoemde aspecten, dan met de aanpak aan de bron. Velen zien internationaal nog vaak als iets extra s. Iets wat je in een latere fase kunt toevoegen. Alsof er nog criminaliteit bestaat die geen internationale dimensie kent. De komst van de Nationale Politie biedt dé kans om daarin een omslag te bewerkstelligen. Nu al is er één loket ontstaan voor het buitenland. Het is erg goed nieuws voor de internationale samenwerking dat we de versnippering voorbij gaan. Er is één korpschef, één afdeling Internationale Samenwerking en elke Eenheid heeft stafmedewerkers Internationalisering. Het is een herkenbare structuur geworden. Die vertaalslag zet zich door; het hebben van een aantoonbare internationale oriëntatie is een kwaliteitseis geworden voor politieleiders. Door ook nog aan te gaan sluiten bij mondiale en Europese samenwerkingsverbanden, laten we zien dat we het belangrijk vinden om sámen te investeren in een veilige wereld. De inrichting van de nieuwe organisatie kost tijd, maar als het om internationale samenwerking gaat, hébben we helaas niet veel tijd meer. Een aantal Europese afspraken met name uit het Stockholmprogramma leken veraf en vrijblijvend, maar zijn intussen dichtbij en binnenkort verplicht. Het vraagt iets van onze operationele slagkracht. Nu. Internationalisering is geen hobby, en geen taak van een handjevol mensen. Het hoort in de professionele toolbox te zitten van élke politieman en politievrouw. Daarom is het zo belangrijk dat in de afgelopen jaren vele tientallen politieleiders door LIPO en Columbus zijn opgeleid om verder te kijken dan hun voordeur, en te onderzoeken wat internationalisering voor onze operaties betekent. Ik nodig u uit om hun bevindingen te lezen, en mee te denken over de vertaalslag daarvan in ons vak. drs. Anita Hazenberg MCM

8 6 School voor Politie Leiderschap Prof.dr. Ko Colijn In- en externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven Columbus-deelnemers sluiten hun leerprogramma af met een essay dat ze verdedigen tegen over een jury. Dit jaar bestond de jury uit Patricia Zorko MPA (politiechef Landelijke Eenheid), drs. Anita Hazenberg MCM en de beide leercoaches prof dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving. Wat vindt hij van het programma dat hij mede organiseert, en welke ontwikkelingen in de wereld zijn belangrijk voor de politieorganisatie? Toen Instituut Clingendael nog maar net bestond, richtte het zich met name op Europa en op het thema veiligheid. Maar veiligheid werd toen nog uitsluitend geassocieerd met militairen en internationale veiligheid. Nationale veiligheid ging nog totaal langs het Instituut heen, vertelt Colijn. Tegenwoordig ziet Defensie in dat inen externe veiligheid steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt, en daarbij horen dus veel bredere consequenties, en ook breder weggelegde verantwoordelijkheden. Bezinning en reflectie Voor ons is de rol van de politie daarmee heel belangrijk geworden, en daarom ben ik ook blij dat we een bijdrage aan het Columbus leerprogramma kunnen leveren. Missies kunnen niet meer zonder de inzet van Koninklijke Marechausee en politie, kijk maar naar Kunduz. En voor de politie is het enorm belangrijk dat ze weet wat er over de grens gebeurt. Het is mooi om tijdens Columbus te zien dat politieleiders die van origine gewend zijn om problemen dichtbij huis op te lossen, tijd nemen voor bezinning en reflectie op wereldwijde ontwikkelingen. Ze zijn daarin echt gegroeid. De essays waren dit jaar overigens ook van een uitstekend wetenschappelijk niveau.

9 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 7 Vluchtelingenstromen Welke internationale ontwikkelingen ik constateer op het gebied van veiligheid? Erg veel falende en fragiele staten waar criminaliteit een dermate vorm heeft aangenomen dat normaal bestuur onmogelijk is. Door burgeroorlogen en andere conflicten kunnen vluchtelingenstromen op gang komen die vroeger hooguit op de buurlanden waren gericht, maar nu ook onze samenleving kunnen ontwrichten. Cybercriminaliteit Verder maak ik me zorgen over cybercriminaliteit. Sinds 9/11 hebben we ons afgevraagd: wat is dit eigenlijk voor dreiging? Is het oorlog? Is het criminaliteit? Iets voor defensie dus, of toch de politie? Dat geeft wat mij betreft aan dat er vooral veel samengewerkt moet worden. Cybercrime, terrorisme en georganiseerde grootschalige criminaliteit zoals mensenhandel en drugs zijn bijna economische branches geworden die vaak ontstaan in fragiele staten. Dat kan een diplomaat, agent of generaal niet alleen oplossen! We zijn de tijd echt voorbij dat defensie de problemen in het buitenland oploste, en de politie de problemen in eigen land. Tegenwoordig gaan veiligheidszaken dwars door alle grenzen heen. Civiele operaties De Nederlandse politie is nog erg reactief en lijkt nog erg exclusief ingesteld op de aanpak van nationale problemen. We zijn nog niet op zoek naar waar problemen ontstaan en waar we ze dus het beste kunnen oplossen. In Europa wordt de waarde van civiele operaties gelukkig wel breed erkend. Daar ligt nog een enorm werkterrein! Europa kan daar onderscheidend in zijn. Kijk, Nederland gaat niet meevechten met de Amerikanen. Misschien hebben de Amerikanen gelijk dat Nederland op militair gebied meer mee zou moeten doen, maar ze zeggen niet dat onze aanpak niet werkt. Wij moeten het zoeken in complementariteit. Columbus Tot slot wil ik graag zeggen dat ik het erg nuttig vind dat aan Columbus ook Vlaamse collega s deelnemen. Dat is over en weer zeer leerzaam geweest. Politiemensen leren niet alleen van militairen en marechaussees over werken en samenwerken buiten het eigen land, maar ook van collega s in andere landen. Dat maakt Columbus extra waardevol! prof.dr. Ko Colijn directeur Instituut Clingendael

10 8 School voor Politie Leiderschap Prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving Wees innovatief en creatief! Als het om internationale samenwerking gaat, zijn drie vragen van belang. Willen we eigenlijk wel samenwerken? Is de kennis bij onze mensen wel voldoende? Was de vorming van de Nationale Politie niet dé kans om internationale samenwerking goed vorm te geven en dichterbij de politiemensen in contact met de burger te brengen? Dat laatste is in elk geval de mening van de leersupervisors van Columbus IV, prof.dr. Willy Bruggeman en Minze Beuving. Europa is niet alleen van belang. Europa is ook verplichte kost. En dat zien we nog niet altijd even scherp. Zeker in Nederland niet, waar we nog vaak de houding hebben What s in it for us?. De Europese Unie is gemaakt voor meer vrede, een betere economie en meer veiligheid. Vrede hebben we al lang, de economie is een drama, dus het enige punt waarop Europa scoort is meer veiligheid. Op dat gebied is een enorm instrumentarium gecreëerd waarover in diverse essays ook geschreven wordt. Denk aan Joint Investigation Teams, het Europees Arrestatiebevel en het Europees Onderzoeksbevel. De veiligheid in Europa is gebaat bij deze teams en bevelen. Maar het is zaak dat we de succesverhalen daarover vertellen aan de burgers. Hoe wil je anders dat deze burger vertrouwen krijgt in open grenzen? Het is lastig om deze verhalen te vertellen, als we zelf nog niet helemaal zijn ingesteld op internationale samenwerking. Zo ontbreekt het veel politiemensen van hoog tot laag in de organisatie aan kennis over wat wel en wat niet kan. Zelfs in grensregio s. Dat is niet zo vreemd als het lijkt, want wie gaat nu tien verdragen lezen met vele overlappingen en snapt het dan nog? Daarom zou het goed zijn als er één verdrag zou komen waar alles in vervat is. Prof. dr. Bruggeman werkt hier

11 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 9 momenteel aan met prof.dr. Vermeulen (Universiteit Gent) en anderen. Een 24/7 helpdesk zou daarnaast enorm helpen. Want we verlangen van de noodhulp dat ze paraat hebben wat de regels zijn rond bijvoorbeeld overlast door Polen, en dat ze weten wat de beste weg is om dit aan te pakken. Dergelijke specifieke kennis kan beter voorhanden zijn bij de helpdesk en real time gedeeld worden. Delen. Nog zo n relevant onderwerp als het gaat om internationale samenwerking. Volgens de leersupervisors Bruggeman en Beuving is solidariteit niet alleen een zaak van alles samen doen en alles op dezelfde manier doen. Je kunt ook heel veel delen. Zo begeleidde onlangs een volledig Nederlands peloton ME onder aanvoering van een Belgische commandant een demonstratie in Brussel, huurt de Luxemburgse politie Franse en/of Belgische waterwerpers in, treden Nederlandse supporterbegeleiders in Nederlands politieuniform op bij Duits-Nederlandse interlands en staat een overlastgevende Roma in België bij het openen van de deur ineens oog in oog met een Bulgaarse collega in uniform. Internationale samenwerking moet je dóen. Er is een enorm scala aan bruikbare instrumenten beschikbaar, maar wees vooral innovatief en creatief. En loop niet altijd keurig op de kaart, maar durf de naald van het kompas te volgen. Prof. dr. Willy Bruggeman Minze Beuving

12 10 School voor Politie Leiderschap Columbus IV

13 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 11

14 12 School voor Politie Leiderschap Van de leersupervisors prof.dr. W. Bruggeman en M. Beuving: Mondiale ontwikkelingen Welke internationale ontwikkelingen kunnen door Belgische en Nederlandse politiediensten niet over het hoofd worden gezien? Dit boekje begint met een blik op de wereld. Een logische, maar vooral noodzakelijke start. Zo zou elke visie op de zorg voor (nationale en internationale) veiligheid moeten beginnen. Welke internationale ontwikkelingen hebben dermate grote impact dat ook wij in Nederland en België daarmee geconfronteerd kunnen worden? En hoe gaan we daarmee om? Het essay van Nicoline Bos schetst een aantal belangrijke internationale ontwikkelingen in de wereld. Ze komt tot de conclusie dat deze impact hebben op de veiligheid in ons land en constateert dat de Belgische en Nederlandse politie zonder inzicht in de veranderende wereldorde onvoldoende in staat zijn de juiste strategische prioriteiten te bepalen. Machiel Oeloff bekeek op basis van deze ontwikkelingen met welke landen en organisaties we strategische allianties moesten aangaan. Hij adviseert de Belgische en Nederlandse politie om de geschetste problemen bij de bron aan te pakken om te voorkomen dat we moeten dweilen met de kraan open. Het essay van Ilana de Wild kreeg het predicaat beste essay. Ze focuste op de opbouw van fragiele staten en vroeg zich af of deze opbouw bijdraagt aan het voorkomen van zware criminaliteit in ons land. Uit onderzoek blijkt dat er verband bestaat tussen migratiestromen en criminaliteit in Nederland. Deze informatie betrekken bij het maken van keuzes rond ontwikkelingssamenwerking, kan op langere termijn criminaliteit tegengaan.

15 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 13 Arnoud van den Bout bekeek of onze inspanningen binnen deze fragiele staten wel toekomst hebben. Hij concludeert dat Security Sector Reform missies alleen succesvol zijn als de gehele keten Police Sector Reform, Justice Sector Reform én Penal Sector Reform geïntegreerd wordt aangepakt. Hij adviseert om bij de ontwikkeling van het systeem van nationale veiligheid en justitie invulling te geven aan drie vormen van integraliteit: ketenintegraliteit, regionale integraliteit en hiërarchische integraliteit. Deze bundel bevat samenvattingen van de 18 essays die de deelnemers aan Columbus IV schreven ter afronding van hun leertraject. De originele documenten kunnen worden opgevraagd bij de School voor Politie Leiderschap.

16 14 School voor Politie Leiderschap Investeren in mondiale veiligheid is per saldo effectiever en goedkoper dan alleen investeren in nationale veiligheid. Mr. Nicoline Bos

17 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 15 Mr. Nicoline Bos De wereld op zijn kop De wereld staat op z n kop. China, Brazilië, Rusland en India zijn de nieuwe economische grootmachten. Europa probeert zich te verenigen, maar worstelt met de verschillende identiteiten. Landen als Pakistan en Noord-Korea beschikken over atoomwapens. Dankzij volksprotesten in Tunesië, Egypte en Libië zijn leiders en regeringen gevallen. Burgeroorlogen in Irak, Syrië en Afghanistan zorgen voor toenemende onrust. Het moslimextremisme groeit in Indonesië, Jemen en Somalië. Veel conflicten worden nog dieper uitgesleten door de economische crisis. Voedselprijzen stijgen wereldwijd. Armoede, uitbuiting en heftige conflicten in Afrika en het Midden-Oosten lijken onoplosbaar. Mondiale bijeenkomsten over klimaatbeleid en economische crisis eindigen in decepties. Het lijkt allemaal ver van ons bed, maar de realiteit is dat deze ontwikkelingen vaak veiligheidsissues met zich meebrengen die aan onze dagelijkse (politie)praktijk raken. Economische en politieke instabiliteit zorgen immers voor toenemende criminaliteit, en criminelen trekken zich niets aan van fysieke of digitale grenzen. In dit essay wordt bekeken welke actuele, internationale ontwikkelingen op economisch, sociaal, juridisch, ecologisch en veiligheidsterrein van belang zijn voor de Belgische en Nederlandse politie. Visies en verkenningen De Nederlandse en Belgische politie hebben op dit moment geen lange termijnscenario op papier staan. 1 Wel heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2012 een Strategie Nationale Veiligheid ontwikkeld 2, en de conclusies die het ministerie van Defensie in 2010 trok in het Eindrapport Verkenningen 3 staan in 2012 nog recht overeind. De Europese samenwerking biedt dankzij het Verdrag van Lissabon

18 16 School voor Politie Leiderschap nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op politie- en justitieterrein. Een belangrijke conclusie is dat investeren in mondiale veiligheid per saldo effectiever en goedkoper is dan alleen investeren in nationale veiligheid. Interpol heeft zijn bestaan te danken aan ingrijpende internationale ontwikkelingen. In haar Environmental Scan 2011 constateert Interpol dat de politie de mondiale ontwikkelingen in kaart moet brengen om nieuwe criminaliteit te bestrijden. For example, technology is increasingly defining our every day environment and can thus increasingly be used to facilitate the perpetration of crime. In short, environmental changes impact crime because crime is a breach of the laws that shape the way people live together. 4 Economische chaos Een aantal belangrijke mondiale ontwikkelingen doet er op dit moment zomer 2012 echt toe voor de veiligheid in België en Nederland. Allereerst de economische en financiële crisis. Mensen die hun huishoudboekje niet op orde kunnen krijgen, komen in het gedrang. Solidariteit en cohesie komen onder grote druk te staan. Het is een wetmatigheid dat criminaliteit als diefstallen en woninginbraken toenemen bij economische neergang. Met het besluit een bankenunie overeen te komen (juni 2012) is de economische crisis ook een Europees rechtstatelijke crisis geworden. Dr. H. Wijffels beschouwt de toenemende Europese samenwerking als een vooroefening: De ordening in steeds grotere verbanden leidt tot de logische vervolgstap dat de samenleving mondiaal georganiseerd wordt. De problemen zijn immers ook mondiaal. 5 Legitimiteitscrisis De druk op de politiek om met oplossingen te komen is groot. De burger en de overheid in de westerse wereld staan tegenover elkaar: de burger vindt dat de overheid niet levert en rekent de overheid af op het klassieke legitimiteitsprincipe. En dat terwijl de stabiliteit van een staat volgens prof. dr. J. Rood afhangt van de loyaliteit van de middenklasse. Verdwijnt die, dan ontstaan onrust en oproer met alle gevolgen van dien. 6 1 De Belgische Federale Politie is wel bezig met een Visie Deze verschijnt eind Ministerie van Veiligheid en Justitie en ministerie van BZK, Strategie Nationale Verkenningen Ministerie van Defensie, Eindrapport Verkenningen Defensie 2010, pag INTERPOL, Environmental Scan 2011, pag Interview met dr. H. Wijffels, 15 juni Interview met prof. dr. J. Rood, Instituut Clingendael, 4 juni 2012

19 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 17 Ook de rapportage Vertrouwen in burgers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) stelt dat gezag verdiend moet worden. Organisaties als de politie kunnen meer gebruikmaken van de mondigheid van burgers. Dit vergt aanpassingsvermogen van instituties en flexibiliteit in het handelingsrepertoire. 7 In hetzelfde rapport wordt gesproken over veenbrandinitiatieven : groepen mensen die zich met behulp van sociale media organiseren rond bepaalde irritaties. De WRR verwacht dat deze ondergrondse stromen zich steeds meer wereldwijd gaan manifesteren. Sociale ontregeling, opstootjes en andere negatieve effecten kunnen het resultaat zijn. De rellen in Londen (2011) en Haren (2012) zijn daar een goed voorbeeld van. Burgerinitiatieven In de plannen voor de Nationale Politie is governance een veelgebruikte term, maar selfgovernance is er niet in terug te vinden. Selfgovernance gaat over lokale burgerinitiatieven. 8 Volgens dr. H. Wijffels is de samenleving zich aan het ordenen van onderop: Veiligheid moet vooral in interactie tussen politie, burger, en samenleving ontstaan. Mechanische sturing op lokale problemen werkt niet en de Nationale Politie is dan ook geen echt antwoord. De basisreflex om command- en controlemechanismen te ontwerpen is er een van de oude orde in de nieuwe tijd. Ook dr. W. Asbeek is van mening dat lokale kennis beter benut moet worden en niet alles in het keurslijf geduwd moet worden van een hiërarchische structuur: Den Haag trekt aan de touwtjes, maar de uitvoering van het werk ligt lokaal. Migratiestromen Migratiestromen komen door verschillende ontwikkelingen op gang. Vergrijzing in een land doet de vraag naar arbeidskrachten toenemen, waarop migranten reageren. Ook klimaatveranderingen hebben grote invloed op migratiestromen. Klimaatbeleid is veiligheidsbeleid, aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon in zijn rede voor de VN-Veiligheidsraad op 20 juli 2011 in New York. Als delen van de aarde onbewoonbaar worden, ontstaan migratiestromen die destabiliserend werken op andere delen van de wereld. Klimaatveranderingen vermenigvuldigen bovendien de risico s op armoede, honger en natuurrampen, wat kan leiden tot sociale onrust 9 en onderdrukking en schending van mensenrechten Interview met dr. W. Asbeek-Brusse, secretaris van de WRR, 18 juni Zowel de WRR, de wetenschappers T. de Moor en M. de Winter (Iluster Alumni-magazine RUU, juni 2012) als drs. H. Wijffels wijzen naar deze ontwikkeling 9 Instituut Clingendael, Strategische Monitor 2012, hoofdstuk Klimaatverandering, pag Amnesty International s Integrated Strategic Plan

20 18 School voor Politie Leiderschap Oplossingen lijken ver weg. De grootste milieuconferentie ooit de Rio+20 Top, Brazilië, juni 2012 leverde ontgoochelde deelnemers op. Het slotdocument The Future We Want heeft het debat tussen arme en rijke landen niet verder gebracht. Het bedrijfsleven is inmiddels wel ontvankelijk voor richtlijnen en wetgeving die de transitie naar een duurzame industrie mogelijk maken. 11 Ook (milieu)activisten zijn van invloed op de veiligheid; Shell heeft bijvoorbeeld vijftig mensen in dienst die alle risico s en bedreigingen in kaart brengen en analyseren. 12 Tracing & tracking De groeiende informatie- en communicatietechnologie levert een interconnected world op. Ongeveer 29 procent van de wereldbevolking is aangesloten op het internet. De eenvoudige toegang tot het wereldwijde web zorgt voor een toenemende kracht van percepties; een beeld is snel gevestigd en wereldwijd verspreid. Of het nu werkelijkheid is of niet. Neem bijvoorbeeld de YouTube filmpjes over het politieoptreden in juni 2012: Rotterdamse agente schopt zwerver in zijn kruis. Tegelijkertijd zijn internet en sociale media niet meer weg te denken middelen die de opsporing en handhaving versterken. Burgernet is een goed voorbeeld. Sociale media kunnen verder bijdragen aan meer vertrouwen in de politie en aan een toenemende dialoog met burgers. 13 Twee technologische ontwikkelingen verdienen op deze plek aandacht. Met behulp van Radio Frequency IDentification (RFID) is het mogelijk om gegevens te verkrijgen via radiogolven tussen objecten en personen. Dit vergemakkelijkt tracing en tracking, wat de politie volop mogelijkheden biedt in het opsporingsproces. 14 Ook geavanceerde camera s maken het politiewerk succesvoller en makkelijker. Met het kan de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld mobiele controles uitvoeren en zo een belangrijk stap zetten in de strijd tegen mensenhandel, drugssmokkel, mensensmokkel en andere grensoverschrijdende criminaliteit. Cybercriminelen Met transnationale criminaliteit, cybercrime en digitale aanvallen is het veiligheidsdomein enorm uitgebreid. Het hacken van vliegtuignavigatie of energiebesturingssystemen kan bijvoorbeeld enorme gevolgen hebben voor de mondiale of lokale 11 Unilever staat bekend om zijn duurzame productie. Bestuursvoorzitter Paul Polman praat regelmatig in het openbaar over Unilevers duurzame aanpak, verwoord in het Sustainable Living Plan 12 Aldus Nico den Boer, Security Strategy & Assurance manager bij Shell International B.V. 13 Een conclusie uit de conferentie Pearls in Policing, Singapore juni Zie het essay Technologie en politie in internationaal perspectief in het boekje De Wereld binnen Handbereik van Columbus II, 2010

21 Columbus IV - De vrijblijvendheid voorbij 19 veiligheid van burgers. Het eindeloos aan elkaar geknoopte digitale web van voorzieningen en personen geeft cybercriminelen een gevaarlijk speelveld. 15 Internationaal terrorisme lijkt in Europa weliswaar te zijn afgenomen, maar polarisatie en radicalisering nemen nog steeds toe en zijn niet altijd zichtbaar. Radicalisering kan leiden tot moeilijk te voorspellen eenlingacties (Anders Breivik) of massale aanslagen (New York, Bali, Madrid) en alles daar tussenin. Toch wordt het doemdenken over religieus terrorisme minder. Niet alleen dankzij specialistische militaire middelen (bijvoorbeeld drones), maar ook door ideologisch tegengas van de kant van gematigde moslims. 16 Europa en veiligheid Het Schengenverdrag heeft de binnengrenzen in Europa weliswaar doen verdwijnen, maar de buitengrenzen worden steeds belangrijker. Fort Europa moet migratie, rondtrekkende bendes en milieurampen buitenhouden. De aanstelling van een Hoge Commissaris voor Buitenland- en Veiligheidsbeleid met het Verdrag van Lissabon (2010), ondersteund door de European External Action Service (EEAS) heeft nog geen noemenswaardig verschil gemaakt, maar veiligheidsonderwerpen staan sinds het Verdrag van Lissabon en het Stockholmprogramma ( ) wel veel prominenter op de Europese agenda. De codecisieprocedure zorgt sinds het Verdrag van Lissabon bovendien voor betrokkenheid van het Europees Parlement in de wetgevingsprocedure. De voorbereidingen voor een nieuw EU-beleidsprogramma op het gebied van veiligheid en justitie Programma starten op. Met de opvolger van het Stockholmprogramma kan de Belgische en Nederlandse politie beter inspelen op de vele uitdagingen. Conclusies: de politie op zijn kop? Zonder inzicht in de veranderende wereldorde zal de Belgische en Nederlandse politie onvoldoende in staat zijn de aansluiting te maken en mondiale ontwikkelingen te vertalen naar strategische prioriteiten. Continu zicht houden op mondiale ontwikkelingen is dus zeer belangrijk, bijvoorbeeld door actieve deelname aan een mondiaal netwerk als Pearls in Policing. Van politieorganisaties in België en Nederland mag ten minste verwacht worden dat ze beschikken over een grensoverschrijdende blik, samenwerkingsgerichte houding en daadkrachtig handelen met vizier op het grotere geheel. 15 INTERPOL, Environmental Scan 2011, pag Instituut Clingendael, Strategische Monitor, pag. 70

22 20 School voor Politie Leiderschap Buiten kijf staat de samenwerking binnen de EU. De politie moet zich meer dan voorheen verdiepen in wet- en regelgeving op Europees niveau (Europese Unie, Raad van Europa) om de consequenties te doorgronden en advies te kunnen geven aan de vakministeries. Vanwege de geografische nabijheid en gedeelde belangen zouden de Belgische en Nederlandse politie hun samenwerking moeten willen intensiveren. Hiervoor dient zich een nieuw instrument aan: de justitie- en politieagenda van het nieuwe EU-beleidsprogramma Investeren in de mondiale veiligheid is per saldo effectiever en goedkoper dan alleen investeren in de nationale veiligheid. Als een deel van de aarde onbewoonbaar wordt door klimaatverandering en er mensen op de vlucht slaan, gaat West-Europa daar steeds meer van merken. Zo zou de politie de door het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde Strategie Nationale Veiligheid 2012 verder moeten uitwerken in scenario s die duidelijk maken wat de ordehandhavingstaak van de politie is bij zowel internationale als binnenlandse calamiteiten en veenbrandinitiatieven. Het is belangrijk een visie op politiewerk te ontwikkelen met lokale toepassing en verankering en duiding van de eigen rol. De politie heeft nog wel het monopolie op geweldsgebruik, maar de private beveiligingssector verovert terrein. De politie is ook steeds sterker afhankelijk van partners in de veiligheidsketen. Het is daarom belangrijk de rol van de politie in de netwerksamenleving opnieuw te definiëren. Wat is die rol, wat is het hart van politiewerk? Flexibiliteit in het handhavingrepertoire wordt steeds belangrijker nu de samenleving minder voorspelbaar is geworden. De politie kan meer gebruik maken van mondiger burgers en burgerinitiatieven (selfgovernance). Burgers lijken meer dan bereid om actief bij te dragen aan een veilige woonomgeving. Het succes van Burgernet en een programma als Opsporing Verzocht laat zien dat de combinatie van burgerbetrokkenheid en (sociale) media een beter oplossingspercentage geeft. Bovendien geeft het de politie public exposure, hetgeen weer vertrouwen genereert. Selfgovernance in de zin van interactie tussen politie, burger en samenleving verdient dus verdere uitwerking. De digitale technische ontwikkelingen bieden kansen, maar ook valkuilen. De politie mag zich niet te lang als lerende organisatie opstellen omdat ze op dit terrein al veel politieke en burgerlijke goodwill verloren heeft. De burger wil een actieve politie zien: doorpakken als het moet, empathisch als het kan en gebruikmakend van tracing and tracking : op al deze fronten toont de politie zich een autoriteit.

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Macht en waarden in de wereldpolitiek

Macht en waarden in de wereldpolitiek Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in de internationale politiek Editie 2006-2007 2 Inhoud Inleiding... Deel 1. De jaren 90: het transitiedecennium 1. Van illusie naar

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Come home or go global, stupid

Come home or go global, stupid Come home or go global, stupid Een nieuwe toekomst voor de Noord Atlantische Verdragsorganisatie?! Drs. S.N. Mengelberg 1 De NAVO is een puur militaire organisatie! 2 De NAVO is niet langer de hoeksteen

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Hartelijk dank aan mevr. Coninsx en Eurojust. De rol van Eurojust als medeorganisator

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie Nationale politie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie Nationale politie Dit document beschrijft in het kort de organisatie van de nationale politie, en is afkomstig van de website van de rijksoverheid en de politie (augustus 2013). http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie BESTRIJDING VAN DE GEORGANI SEERDE EN ZWARE INTERNATIO NALE CRIMINALITEIT DOOR MIDDEL VAN DE EU-BELEIDSCYCLUS

Raad van de Europese Unie BESTRIJDING VAN DE GEORGANI SEERDE EN ZWARE INTERNATIO NALE CRIMINALITEIT DOOR MIDDEL VAN DE EU-BELEIDSCYCLUS Raad van de Europese Unie BESTRIJDING VAN DE GEORGANI SEERDE EN ZWARE INTERNATIO NALE CRIMINALITEIT DOOR MIDDEL VAN DE EU-BELEIDSCYCLUS BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE EN ZWARE INTER NATIONALE CRIMINALITEIT

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

Wereldwijde politieke, economische en sociale

Wereldwijde politieke, economische en sociale 32 Fragiele staten en criminaliteit het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.1/13 Waarom thuisblijven geen optie is Over de relatie tussen de situatie in fragiele staten en criminaliteit in Nederland Drs.

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen?

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? Paul Tjia GPI Consultancy Universiteit Twente, 15 december 2004 Trend 1: aandacht in de pers Trend 2: groeiend gebruik van offshore diensten In Nederland

Nadere informatie

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Presentatie Meet & Share www.thehagueomc.com Presentatie Meet & Share Eerste resultaten: eerste helft 2012 ruim 587.000 * overnachtingen.

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie kijken naar grensoverschrijdende problemen. Dit doen jullie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen KNP Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen 1 Waarom Nationale Politie? Nederland nog veiliger maken Meer vertrouwen van de burger Vergroten slagkracht Meer ruimte voor vakmanschap en professionaliteit

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties.

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties. PRELIMINAIR RAPPORT VAN HET CEED VOOR DE ZUID-AMERIKAANSE DEFENSIERAAD BETREFFENDE REFERENTIETERMEN VOOR DE CONCEPTEN VEILIGHEID EN DEFENSIE IN DE ZUID- AMERIKAANSE REGIO Het (CEED) is een kennisinstantie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11 Inhoudsopgave Woord vooraf... 11 Benelux... 13 1 Ontstaan en historische ontwikkeling... 13 2 Institutionele structuur en werking... 15 2.1 Benelux Secretariaat-Generaal... 16 2.1.1 Samenstelling... 16

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 628 Politie 28 824 Landelijk Kader Nederlandse Politie Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 EUROPESE RAAD DE VOORZITTER NL Brussel, 29 juni 2012 (OR. en) EUCO 133/12 PRESSE 318 PR PCE 115 Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 In de afgelopen twee en een half jaar heeft de Europese

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 DEEL 3.5 POLITIE- SAMENWERKING Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 3.5. POLITIESAMENWERKING DOEL - De leerlingen/cursisten leren dat er al heel wat grenscriminaliteit bestond vóór het opengaan van de

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Rik Coolsaet Peter Debaere, Goedele De Keersmaeker, Jennnifer Kesteleyn, Dries Lesage, Skander Nasra, Thijs Van de Graaf, Mattias Vermeiren

Rik Coolsaet Peter Debaere, Goedele De Keersmaeker, Jennnifer Kesteleyn, Dries Lesage, Skander Nasra, Thijs Van de Graaf, Mattias Vermeiren Rik Coolsaet Peter Debaere, Goedele De Keersmaeker, Jennnifer Kesteleyn, Dries Lesage, Skander Nasra, Thijs Van de Graaf, Mattias Vermeiren Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in

Nadere informatie

van toezicht en handhaving

van toezicht en handhaving 1 inleiding voor beslissers veiligheid door samenwerken Effecten van toezicht en handhaving meten Een inleiding 2 inleiding voor beslissers Na elke calamiteit neemt de roep om strenger toezicht en harder

Nadere informatie

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de registratie van jihadgangers en terugkeerders

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de registratie van jihadgangers en terugkeerders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Veiligheid en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0011(E) 16.3.2011 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden.

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden. Toespraak minister A. van der Steur, Tuin van Bezinning, 10 juni 2015, Warnsveld. Majesteit, Dames en heren, Vrijheid kan niet bestaan zonder veiligheid. En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze

Nadere informatie