Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012"

Transcriptie

1 Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics I

2 Business Analytics (BA) is een multidisciplinaire opleiding, gericht op het oplossen van kwantitatieve bedrijfsproblemen. Hierbij speelt het combineren van wiskundige, kwantitatieve en informatietechnologische methoden een belangrijke rol. Het doel is bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. De student wordt getraind in het onderkennen en oplossen van problemen in een zeer gevarieerd veld. Drie disciplines, de wiskunde, de informatica en de bedrijfseconomie, dragen aan deze opleiding bij. Naast fundamentele vakken uit deze disciplines maakt een aantal interdisciplinaire vakken en op de praktijk gerichte onderdelen deel uit van de studie. Kenmerkend voor dit vakgebied (ook wel Business Analytics genoemd) is dat het zich richt op het gehele traject van het oplossen van bedrijfsproblemen. Vanuit de data bepaal je de onderliggende problemen, die je omzet in een wiskundig model. Dit model ga je analyseren en optimaliseren met behulp van wiskunde én vaak informatica. Daarnaast leer je hoe de oplossing geïmplementeerd kan worden en welke obstakels daarbij een rol kunnen spelen. Kortom: je houdt je bezig met alle aspecten die komen kijken bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Het programma omvat naast wiskunde, informatica en algemene vorming ook een aanzienlijk aantal bedrijfsgerichte onderdelen. Het gaat ten dele om vakken uit de algemene en bedrijfseconomie en uit de econometrie, in het bijzonder de besliskunde (operations research). Voor deze vakken wordt een beroep gedaan op onderwijs dat wordt verzorgd door de Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Daarnaast zijn er projectmatige integratie-vakken waarin wordt geleerd hoe de fundamentele kennis in een bedrijfscontext kan worden geïntegreerd. Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij je studieadviseur. Meer opleidingsinformatie is te vinden op de de FEW-website. Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FEW-website. Via onderstaande links om informatie over de vakken te bekijken. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics II

3 Inhoudsopgave Honours programma 1 Eerste jaar bachelor Business Analytics 1 BWI vervallen vakken Verplichte vakken 1 Verplichte algemene onderdelen 2 Tweede jaar Bachelor Business Analytics 2 Verplichte keuzevakken 2 Verplichte vakken 2 Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort Derde jaar bachelor Business Analytics 3 Individuele vakken 3 Verplichte vakken 3 Bachelor BA Duaal 4 Individuele vakken 4 Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken 4 Vak: Algemene statistiek 4 Vak: Analyse 1 5 Vak: Analyse 2 6 Vak: Bedrijfscase 7 Vak: Bedrijfseconometrie 8 Vak: Bedrijfsmodellering en requirements engineering 10 Vak: Bedrijfssimulatie 11 Vak: Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 12 Vak: Calculus 1 12 Vak: Calculus 2 13 Vak: Combinatorische optimalisatie 13 Vak: Databases 14 Vak: Datastructuren en algoritmen 14 Vak: Duale werkperiode Bachelor 15 Vak: Financiering: risico en portfolioselectie 16 Vak: Financiering: waardering en investeringsselectie 17 Vak: Heuristieken 18 Vak: Informatiesystemen 19 Vak: Inleiding programmeren 20 Vak: Introductie Business Analytics 21 Vak: Kansrekening 1 22 Vak: Kansrekening 2 23 Vak: Lineaire algebra 24 Vak: Lineaire Algebra 1 24 Vak: Lineaire optimalisatie 25 Vak: Maatschappelijke aspecten van wetenschap 26 Vak: Machine Learning 27 Vak: Mentoraat / Tutoraat 28 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics III

4 Vak: Project Business Analytics 1 28 Vak: Project Business Analytics 2 29 Vak: Project Dynamica 30 Vak: Project Programmeren 30 Vak: Risicomanagement 31 Vak: Services Logistics 32 Vak: Statistical Data Analysis 32 Vak: Stochastische processen 33 Vak: Voortgezet programmeren 34 Vak: Wachtrijmodellen 35 Vak: Wetenschapsgeschiedenis 36 Vak: Wijsbegeerte 36 Vak: Wiskunde wereldwijd 37 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics IV

5 Honours programma Eerste jaar bachelor Business Analytics Eerste jaar voor studenten gestart in 2011/2012 In het eerste jaar maak je (nader) kennis met de drie hoofdbestanddelen van de BWI-studie: Wiskunde, Informatica en Economische wetenschappen. Wellicht zul je de indruk krijgen dat de wiskunde wat oververtegenwoordigd is. Dat is niet te vermijden, omdat de wiskunde die je in het eerste jaar leert ook fundamenteel is voor de econom(etr)ische vakken die je in het tweede en derde jaar aantreft. Naast onderwijs in de drie hoofdvakken apart, staan in het eerste jaar ook twee projecten: deze hebben ten doel je een indruk te geven hoe wiskunde, informatica en bedrijfskunde in de praktijk samenkomen en wat je nog meer nodig hebt om daarmee met succes om te gaan. Door haar breedte heeft het eerste jaar van de opleiding BWI ook een goede oriënterende functie. Dat kan ertoe leiden dat je besluit na het eerste jaar door te gaan in een van de moederrichtingen, Economie of Econometrie, (Bedrijfs)Informatica of Wiskunde. Hoewel met BWI niet wordt gemikt op het opleiden van specialisten, is het geen gemakkelijke studie. Tijdens het eerste jaar moet blijken of je het aankunt. Opleidingsdelen: BWI vervallen vakken Verplichte vakken Verplichte algemene onderdelen BWI vervallen vakken Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Calculus 1 Periode X_ Calculus 2 Periode X_ Financiering: waardering en investeringsselectie Periode E_EBE1_FIN Informatiesystemen Periode E_EBE2_IS1 Inleiding programmeren Periode 2, Periode X_ Introductie Business Analytics Periode X_ Kansrekening 1 Periode 1, Periode X_ Kansrekening 2 Periode X_ Lineaire Algebra 1 Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 1 van 37

6 Lineaire optimalisatie Periode X_ Project Business Analytics 1 Periode X_ Project Business Analytics 2 Periode X_ Project Programmeren Periode X_ Risicomanagement Periode X_ Wiskunde wereldwijd Periode X_ Verplichte algemene onderdelen Vakken: Naam Periode Credits Code Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Tweede jaar Bachelor Business Analytics Periode X_ Mentoraat / Tutoraat Semester X_ Tweede jaar voor studenten gestart in 2010/2011 In het tweede jaar wordt bij de hoorcolleges als regel een vorm van begeleiding geboden in de vorm van een werkcollege, vragenuur of werkbespreking. De organisatie hiervan is minder straf dan in het eerste jaar; er wordt van uitgegaan dat je deze activiteiten op waarde weet te schatten en ze benut. Opleidingsdelen: Verplichte keuzevakken Verplichte vakken Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort 2010 Verplichte keuzevakken Verplichte keuze van één van beide vakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Maatschappelijke aspecten van wetenschap Verplichte vakken Periode 3, Periode X_ Wetenschapsgeschiedenis Periode 3, Periode X_ Vakken: Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 2 van 37

7 Naam Periode Credits Code Algemene statistiek Periode X_ Analyse 1 Periode X_ Analyse 2 Periode X_ Bedrijfssimulatie Periode X_ Databases Periode X_ Datastructuren en algoritmen Financiering: risico en portfolioselectie Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort 2010 Periode X_ Periode E_EBE2_FIN1 Lineaire Algebra 1 Periode X_ Project Dynamica Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Stochastische processen Periode X_ Voortgezet programmeren Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Verplichte vakken voor studenten die in 2010 begonnen zijn aan het 2e jaar BWI. In deze modulegroep zijn vakken opgenomen die in 2010 verplicht waren, maar in het curriculum 2011 niet opgenomen zijn. De vakken in deze modulegroep worden niet door andere vakken vervangen maar worden nog wel aangeboden bij andere opleidingen. Vakken: Naam Periode Credits Code Lineaire algebra Periode X_ Services Logistics Period E_BK3_SL Derde jaar bachelor Business Analytics Opleidingsdelen: - - Individuele vakken Verplichte vakken Individuele vakken Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 3 van 37

8 Bedrijfscase Bachelor BA Duaal Periode 3, Periode , Periode X_ Bedrijfseconometrie Periode 1, Periode E_EOR3_BTR Bedrijfsmodellering en requirements engineering Combinatorische optimalisatie Periode 1, Periode X_ Periode X_ Heuristieken Periode X_ Machine Learning Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Wachtrijmodellen Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Naast de verplichte vakken moet een keuze gemaakt worden uit een van de onderstaande minoren (30EC): 1. de Business Analytics minor (XB3_Mi-BA) 2. de Educatieve minor (O_EMWI11) 3. een universitaire minor Opleidingsdelen: - - Individuele vakken Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken Individuele vakken Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Bedrijfseconometrie Periode 1, Periode E_EOR3_BTR Bedrijfsmodellering en requirements engineering Combinatorische optimalisatie Algemene statistiek Periode 1, Periode X_ Periode X_ Duale werkperiode Bachelor Periode X_ Heuristieken Periode X_ Machine Learning Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Wachtrijmodellen Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 4 van 37

9 Vakcode X_ (400004) Periode Periode 1+2 Credits 6.0 dr. F. Bijma dr. F. Bijma Hoorcollege, Werkcollege Het college Algemene Statistiek is een eerste inleiding in de basisbegrippen van de mathematische statistiek. Men leert statistische modellen op te stellen,verschillende soorten schatters te bepalen,een aantal standaard toetsen op te stellen en uit te voeren en betrouwbaarheidsgebieden te constueren. In de statistiek wil men op grond van waarnemingen uitspraken doen over de kansverdeling waaruit deze waarnemingen afkomstig zijn. In het college komen achtereenvolgens aan bod: statische modellen, verdelingsonderzoek, schatten, toetsen, en het construeren van betrouwbaarheidsgebieden.daarbij staan begripsvorming en de presentatie van enkele veel gehanteerde methoden centraal. De stof wordt geillustreerd aan de hand van een aantal interessante praktijkvoorbeelden. We beperken ons in dit vak hoofdzakelijk tot de zogenaamde parametrische statistiek, dat wil zeggen dat de kansverdeling op één of meer parameters na bekend is. Hoorcollege, werkcollege Twee schriftelijke deeltentamens. Collegedictaat 2BWI, 2W, 2W-B, 2-WN, 2Ect, CHW-doorstroom Analyse 1 Vakcode X_ (400005) Periode Periode 4 Credits 3.0 dr. S. Bhulai dr. S. Bhulai Hoorcollege, Werkcollege De student verwerft kennis en inzicht op het gebied van complexe calculus, differentiaalvergelijkingen en reeksen. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 5 van 37

10 In dit college komen verschillende onderwerpen uit de analyse aan bod: - Complexe calculus: complexe getallen, modulus en argument, exponentiële schrijfwijze, oplossen van polynoomvergelijkingen; - Differentiaalvergelijkingen: scheiden van variabelen, lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste en tweede orde, variatie van constanten, differentie vergelijkingen, Laplace-transformatie; - Reeksen: complexe (macht)reeksen, genererende functies, Fourierreeksen. Hoorcolleges en werkcolleges Schriftelijk tentamen. R.F. Swarttouw, dictaat Analyse BWI 1. Vereiste voorkennis Calculus 1 (400567) en Calculus 2 (400301) 2BA, 2Ect Analyse 2 Vakcode X_ (400006) Periode Periode 5 Credits 3.0 dr. T. Bauer dr. F. Pasquotto Hoorcollege, Werkcollege In dit vak worden reële functies van meer variabelen bestudeerd. Aan de orde komen: - limiet en continuïteit; - de gradient en de (totale) afgeleide; - kettingregel en formule van Taylor; - optimalisatie zonder nevenvoorwaarden; - optimalisatie met nevenvoorwaarden via de methode van Euler-Lagrange. College met werkcollege. Schriftelijk tentamen. Adams, R.A. en Essex, C., Calculus: a Complete Course, Seventh Edition. Pearson Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 6 van 37

11 Vereiste voorkennis Calculus I voor BWI/Ect (400567) en Calculus II voor BWI/Ect (400301). Aanbevolen voorkennis Lineaire Algebra voor BWI (400041). 2BWI Bedrijfscase Vakcode X_ (400009) Periode Periode 3, Periode , Periode 5+6 Credits 9.0 prof. dr. G.M. Koole dr. R. Bekker, prof. dr. R.D. van der Mei, prof. dr. M.C.M. de Gunst Hoorcollege De bedrijfscase bestaat uit twee onderdelen: Studie en Loopbaan en de Bedrijfscase. Het doel van Studie en Loopbaan is oriëntatie op vervolgstudie (masters) en de arbeidsmarkt. De Bedrijfscase kenmerkt zich door integratie en combinatie van vakken en vaardigheden. Het is juist door het combineren van onderdelen dat synergie-effecten worden bereikt. De volgende vaardigheden spelen een dominante rol: 1. Analytische vaardigheden 2. Synthetische vaardigheden 3. Creativiteit 4. Het ontplooien van initiatieven 5. Sociale vaardigheden 6. Presentatievaardigheden 7. Schrijfvaardigheden Het doel van de Bedrijfscase is deze vaardigheden bij de student (verder) te ontwikkelen en te stimuleren. Alle zeven onderdelen worden daarom bij de eindbeoordeling betrokken Voor aanvang van de bedrijfscase dienen de studenten in periode 4 de verplichte cursus Studie en Loopbaan met een voldoende te hebben afgesloten. Studie en Loopbaan bestaat uit individuele en groepsgewijze oriëntatie op vervolgstudie en arbeidsmarkt. Hierbij komen o.a. vacatures, een bedrijfsbezoek, netwerkgesprekken en sollicitaties aan de orde. De student zal dit alles zowel mondeling, als schriftelijke moeten presenteren. Vanaf periode 5 maken de studenten middels een bedrijfsbezoek kennis met een bedrijf waar typische Business Aanlytics problemen te vinden zijn. Daarbij krijgen ze een opdracht uitgereikt, waarin in groepjes dient te Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 7 van 37

12 worden gewerkt. De oplossing heeft wiskundig-statistische, informaticatechnische en meer algemene bedrijfskundige aspecten. Behalve aan de technische kant (analyse, oplossing) wordt ook veel aandacht besteed aan (schriftelijke en mondelinge) presentatie en projectmanagement middels een verplichte workshop Projectmanagement en Consultancy van twee dagdelen. In periode 5 wordt gewerkt aan het vooronderzoek: het bedrijfsbezoek, de opdrachtformulering, de planning, de methoden, het literatuuronderzoek, enz. In periode 6 wordt full-time gewerkt aan de oplossing van het probleem. Werkgroepen. Studie en Loopbaan: Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten, mondelinge presentatie en schriftelijk verslag. Bedrijfscase: Individueel, aan de hand van een bijdrage aan onderzoek, een werkstuk en presentaties. Daarnaast beoordelen de studenten ook elkaar op de zeven vaardigheden, zowel na de vooronderzoeksfase, als na de onderzoeksfase. Vereiste voorkennis Statistical Data Analysis (X_401029), Bedrijfssimulatie (X_401006) Iedere derdejaars student Business Aanlytics is verplicht deel te nemen aan de cursus Studie en Loopbaan (X_ ). Het met een voldoende afronden van het vak Bedrijfscase is alleen dan mogelijk, indien een voldoende is behaald voor de cursus Studie en Loopbaan (X_ ). 3BA Overige informatie Aanwezigheidsplicht bij de bijeenkomsten. Bedrijfseconometrie Vakcode E_EOR3_BTR () Periode Periode 1, Periode 5 Credits 6.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. prof. dr. J.A. Gromicho Dos Santos Hoorcollege Bedrijfseconometrie I: Het verkrijgen van solide kennis van modellen en technieken in de deterministische optimalisering met de nadruk op exacte optimalisatie algoritmes. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 8 van 37

13 Bedrijfseconometrie II: Het leren toepassen van methoden en technieken uit de econometrie en operations research en het modelleren van praktijksituaties. Bedrijfseconometrie I: Dit college legt een sterke nadruk op toegepaste optimalisatie op de gebieden van lineaire en geheeltallige programmering. De belangrijke wiskundige eigenschappen van de modellen en de werking van krachtig oplossingstechnieken worden helder uitgelegd. Belangrijke algoritmes worden geïllustreerd door middel van Matlab. Ook de werking van lineaire programmering solvers als onderdeel van complexere algoritmes wordt toegelicht. Bedrijfseconometrie II: Deelnemers worden getraind in relevante aspecten bij het oplossen van praktijksituaties. In kleine groepen wordt aan opdrachten gewerkt. Praktijksituaties worden gemodelleerd zodanig dat het model een afdoende weerspiegeling van de werkelijkheid geeft, maar toch ook hanteerbaar blijft. Statistische en optimalisatie technieken worden geselecteerd waarmee modeluitkomsten kunnen worden bepaald. Het vak wordt gegeven in twee varianten (operations research en econometrie) waaruit de studenten kunnen kiezen. Bedrijfseconometrie I: activerende werkvormen hoorcollege Bedrijfseconometrie II: activerende werkvormen hoorcollege Bedrijfseconometrie I: schriftelijk tentamen en wekelijkse participatie (inclusief uitwerking van geselecteerde opdrachten) Bedrijfseconometrie II: werkstuk NB: Als men zowel deel 1 als deel 2 van dit vak doet, moet men voor deel 1 minimaal een 5,5 en voor deel 2 minimaal een 5,0 halen. Het eindcijfer wordt dan over de twee delen gezamenlijk vastgesteld en zal gelijk zijn aan het gemiddelde over de twee afzonderlijke cijfers. Uiteraard moet dit gemiddelde minimaal een 5,5 zijn. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 9 van 37

14 Bedrijfseconometrie I: Aanbevolen (niet verplicht): - Laurence A. Wolsey, George L. Nemhauser: Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, Maciej M. Syslo, Narsingh Deo, Janusz S. Kowalik: Discrete Optimization Algorithms: With Pascal Programs, Dover Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali: Linear Programming and Network Flows, Wiley, 2009 Bedrijfseconometrie II: - Syllabus Vereiste voorkennis Bedrijfseconometrie II: Bedrijfseconometrie I en Inleiding Econometrie Overige informatie Bedrijfseconometrie I : prof. dr. J.A. dos Santos Gromicho Bedrijfseconometrie II : prof. dr. G.T. Timmer Dit vak bestaat uit twee delen. Wanneer men volgens het te volgen Bachelorprogramma alleen deel 1 hoeft te doen, en voor dit deel een voldoende resultaat haalt, zal men 3 ects krijgen. Bedrijfsmodellering en requirements engineering Vakcode X_ (401005) Periode Periode 1, Periode 3 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen prof. dr. A.T. Schreiber Hoorcollege Na dit vak is de student in staat: - een probleem- en veranderingsanalyse uit te voeren met betrekking tot een IT vraagstuk in een bedrijfsmatige context; - op modelmatige wijze in kaart te brengen hoe een informatiesysteem als oplossing past in bedrijfsstrategie en bedrijfsproces; - verschillende methodieken toe te passen voor het eliciteren van door de organisatie te stellen eisen aan een te ontwikkelen informatiesysteem. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 10 van 37

15 Het vak BedrijfsModellering en Requirements Engineering (BMRE) behandelt de analyse van bedrijfsvraagstukken, waarbij introductie of uitbreiding van een informatiesysteem een van de mogelijke oplossingen is. Dit omvat de activiteiten en methodieken die nodig zijn om: (1) een probleemanalyse uit te voeren met betrekking tot IT vraagstukken in een bedrijfsmatige context; (2) te modelleren hoe een gewenst informatiesysteem past in het bedrijfsproces en aan te geven welke eventuele veranderingen daarbij wenselijk zijn; (3) het ontwikkelen en toetsen van het te stellen pakket van eisen aan een te bouwen informatiesysteem. Het vak bestaat uit een college met een tentamen en een practicum. Beide moeten voldoende zijn. Syllabus. 2IMM, 3BA, 3I Bedrijfssimulatie Vakcode X_ (401006) Periode Periode 6 Credits 6.0 prof. dr. G.M. Koole prof. dr. G.M. Koole Hoorcollege Een kennismaking met de verschillende aspecten van simulatie. In dit vak worden de verschillende aspecten van Monte Carlo en discrete-event simulatie in samenhang bestudeerd. Aan de orde komen: Het modelleren van bedrijfsproblemen, de statistische aspecten van met name de uitkomsten, bestaande programmatuur voor simulatie, en het zelf programmeren van simulaties. Zowel college, werkgroep als programmeerprakticum Individueel te maken praktisch werk De literatuur bestaat uit de bij het college gebruikte slides. Aanbevolen voorkennis Basale statistiek en programmeren. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 11 van 37

16 2BA Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Vakcode X_ () Periode Periode 1 Credits 0.0 der Exacte Wetenschappen Hoorcollege Calculus 1 Vakcode X_ (400567) Periode Periode 1 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. F. Heinloth dr. F. Heinloth Hoorcollege, Werkcollege Na afloop van de cursus is de student bekend met basisbegrippen als limiet, continuiteit, afgeleide en primitieve, evenals enkele stellingen hierover. Daarnaast beheerst de student een repertoire aan calculustechnieken, die hem in staat stelt vraagstukken over bovengenoemde begrippen op te lossen. Bovendien is de student in staat eenvoudige bewijzen te leveren, o.a. met volledige inductie, en is hij in staat te werken met complexe getallen. Functies van één reële veranderlijke: limiet, continuiteit, afgeleide (incl. toepassingen), primitieve,taylorpolynoom. Binomium van Newton. Rekenkundige en meetkundige rij. Complexe getallen. Volledige inductie. Per week 3 x 2 uur hoorcollege en 2 x 2 uur werkcollege. Schriftelijk tentamen (75%) en actieve deelname aan het vak blijkend uit beoordeeld werk (25%). Schriftelijke herkansing (75%). Details zullen in de studiehandleiding en op Blackboard worden gegeven. Adams, Calculus: A Complete Course, 7th Edition. Pearson, 2009 Aanvullend dictaat over complexe getallen en volledige inductie (beschikbaar via Blackboard) Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 12 van 37

17 1BA Calculus 2 Vakcode X_ (400301) Periode Periode 2 Credits 3.0 der Exacte Wetenschappen dr. T. Bauer dr. F. Heinloth Hoorcollege, Werkcollege Na afloop van de cursus is de student bekend met basisbegrippen als reeksen en functies van meer veranderlijken, evenals enkele stellingen hierover. Daarnaast beheerst de student een repertoire aan calculustechnieken, die hem in staat stelt vraagstukken over bovengenoemde begrippen op te lossen. De cursus is een voortzetting van Calculus 1. De te behandelen onderwerpen zijn: integraal, oneigenlijke integraal, rijen, reeksen, machtreeksen, Taylorontwikkeling, functies van meer veranderlijken, partiële afgeleiden, gebiedsintegraal, herhaalde integraal, poolcoördinaten. Per week 2 x 2 uur hoorcollege en 1 x 2 uur werkcollege. Studenten Business Analytics: Schriftelijk tentamen (75%) en actieve deelname aan het vak blijkend uit beoordeeld werk (25%). Schriftelijke herkansing (75%). Details zullen in de studiehandleiding en op Blackboard worden gegeven. Studenten Econometrie: Schriftelijk tentamen. Schriftelijke herkansing Adams, Calculus: A Complete Course, 7th Edition. Pearson, BA, 1Ect Combinatorische optimalisatie Vakcode X_ (401067) Periode Periode 2 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. ir. R.A. Sitters dr. ir. R.A. Sitters Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 13 van 37

18 Hoorcollege, Werkcollege Kennis opdoen van de theorie van (deterministische) optimaliseringsproblemen. Kunnen vertalen van praktijkproblemen in standaardmodellen (netwerkproblemen, LP-probleem). Bekend worden met beschikbare optimaliseringssoftware. Inzicht verkrijgen waarom sommige problemen makkelijk op te lossen zijn en andere zeer lastig. 3BA, mba Databases Vakcode X_ (401009) Periode Periode 4 Credits 3.0 der Exacte Wetenschappen ir. M.P.H. Huntjens ir. M.P.H. Huntjens Hoorcollege Ervaring opdoen met hoe m.b.v. de API in java een database te bouwen en te gebruiken. Hashtables, Iterators, Java's SQL library, Java Database Connectivity (JDBC). Walter Savitch, Pearson International Edition, Fourth Edition, ISBN: Aanbevolen voorkennis Inleiding Programmeren, Datastructuren & Algoritmen, Voortgezet Programmeren 2BWI, 3BWI Datastructuren en algoritmen Vakcode X_ (400614) Periode Periode 1 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. F. van Raamsdonk dr. F. van Raamsdonk Hoorcollege, Werkcollege Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 14 van 37

19 Het vertrouwd worden met de ontwerp-principes en complexiteit van operaties en algoritmes op diverse datastructuren. We behandelen elementaire datastructuren zoals stacks, queues, trees, heaps, hash tables. Het college gaat verder voornamelijk over operaties en algoritmes op deze datastructuren, zoals het sorteren van lijsten, het vinden van kortste paden in grafen, het zoeken van een patroon in een tekst. Aan de hand van voorbeelden komen de ontwerp-principes van gulzige algoritmen, verdeel-en-heers algoritmen, en dynamisch programmeren aan bod. Om de algoritmes te kunnen vergelijken bestuderen we ook de complexiteit, meestal in termen van grote-o en grote-theta. Per week twee keer twee uur hoorcollege en een keer twee uur werkcollege. Schriftelijk tentamen, plus voortentamen, plus eventueel aanvullende schriftelijke opdrachten. Algorithm Design Foundations, Analysis, and Internet Examples, Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. John Wiley & Sons, Inc., 2002 ISBN: Aanbevolen voorkennis Inleiding Programmeren II (400151) 2I, 2LI, 2BA, 2IMM, 3LI, 3W, 3Ect Duale werkperiode Bachelor Vakcode X_ (401058) Periode Periode 5+6 Credits 15.0 der Exacte Wetenschappen dr. R. Bekker Binnen het duale werk kan de student zijn theoretische kennis direct in de praktijk toepassen. Hierdoor is de student in de gelegenheid zijn opgedane kennis en vaarigheden reeds tijdens de studie op academische niveau in een organisatie te benutten. Daarnaast neemt de student zijn praktische werkervaring mee naar de collegzalen. Bovendien doet de student al tijdens zijn studie relevante werkervaring op. Dit alles zorgt er ook voor dat de student na de studie makkelijker inzetbaar is op de arbeidsmarkt. BA-werkzaamheden verrichten binnen een organiatie gedurende zes maanden. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 15 van 37

20 De student is een medewerker van een organisatie. De werkzaamheden moeten voor aanvang worden goedgekeurd door de stagecommissie. Gedurende de duale werkperiode onderhoudt de coördinator namens de universiteit contact met de organisatie. Na afloop wordt het functioneren van de student door de organisatie in overleg met de coördinator geëvalueerd. 3BA-D Overige informatie Voor meer informatie over de duale bachelor BA: -bwi-studeren/index.asp Financiering: risico en portfolioselectie Vakcode E_EBE2_FIN1 ( ) Periode Periode 1 Credits 3.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. ir. F.W. van den Berg Hoorcollege, Instructiecollege Dit vak is het tweede in een reeks over Corporate Finance: Financiering van de Onderneming. Het heeft als doel een goed inzicht te verschaffen enerzijds in het belang van financieel management bij het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen en anderzijds in de basisconcepten van financiering, zodat hierop verder kan gebouwd worden in alle vervolgcursussen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen betreffen: - de relatie tussen financieel management en de ondernemingsdoelstellingen, - het belang van reële kasstromen en markwaardes boven dat van (boekhoudkundige) winsten en (boekhoudkundige) vermogenswaardes, - werkkapitaalmanagement (beheer van debiteuren, crediteuren en voorraden), - de waarderingen van de verschillende vormen van obligaties, - de werking van geld- en kapitaalmarkten, - de verschillende vormen van vreemd vermogen en de uitgifte daarvan, -het aantrekken van financiering voor startende ondernemingen (Entrepreneurial Finance, Venture Capital), - de uitgifte van aandelen (IPO), - herstructurering van het kapitaal van de ondernemening o.a. met Mergers & Acquisitions. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 16 van 37

21 6 hoorcolleges plus 3 werkcolleges waarin opgaven behandeld worden, die als voorbereiding dienen voor het tentamen. Opdrachten op de digitale leeromgeving MyFinanceLab 30 procent, schriftelijk tentamen 70 procent (minimum van een afgeronde 5 voor het tentamen is nodig voor het ophogen met het MyFinLab cijfer). MyFinanceLab is een integraal en verplicht onderdeel van dit vak. Berk, Jonathan, and Peter Demarzo, Corporate Finance. 2nd edition. Pearson Education. Studenten moeten in het 1ste jaar een nieuw exemplaar kopen waarbij de toegangscode tot MyFinanceLab verstrekt wordt. Dit boek (en de code) kan dan voor alle 2de en 3de jaars vervolgvakken Financiering op de VU gebruikt blijven worden. Financiering: waardering en investeringsselectie Vakcode E_EBE1_FIN ( ) Periode Periode 5 Credits 3.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. drs. F.J.J. Boumans MBA ir. F.W. van den Berg Hoorcollege, Instructiecollege Kennis en inzicht verschaffen in het financiële functioneren van de onderneming en de basis leggen voor het waarderen en selecteren van financiële en niet- financiële investeringsmogelijkheden. In dit vak worden het ontstaan van de financieringsbehoeften en de uitgangspunten van financieel management behandeld. Daartoe worden eerst de ondernemingsdoelstellingen onder de loep genomen. De begrippen waardecreatie en waardering spelen daarbij een cruciale rol. Het gebruik van netto contante waarden (NCW, PV, FV, annuïten) bij de waardering van vreemd en eigen vermogen, i. e. obligaties en aandelen, alsook bij het bepalen van het investeringsbeslissingcriterium, wordt uitgebreid behandeld (NPV, IRR, PBP, AAR). Ten slotte worden financiële planning en financieel management op de korte termijn behandeld, evenals bepaling van de financieringsbehoefte. De betekenis van financiële analyse wordt aangegeven. Dit wordt verder uitgewerkt bij Financial Accounting en boekhouden, dat in hetzelfde blok wordt gegeven. Studenten dienen in het bezit te zijn van een geavanceerde rekenmachine zoals TI83/85, TI BA, Casio of HP 10/12/15. Hierop zullen de oefeningen met PV, FV, annuïteiten, IRR, NPV verricht worden. hoorcollege i nstructiecollege Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 17 van 37

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

volgens het Major-Minor Model

volgens het Major-Minor Model Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Vakbeschrijvingen voor de BACHELOROPLEIDING INFORMATICA RuG volgens het Major-Minor Model Curriculumcommissie

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Latin America & Caribbean Suriname

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Finance - 2011-2012

Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Finance - 2011-2012 Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - - P Finance - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Finance - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2008-2009 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2008-2009 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie