Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics - 2011-2012"

Transcriptie

1 Business Analytics BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics I

2 Business Analytics (BA) is een multidisciplinaire opleiding, gericht op het oplossen van kwantitatieve bedrijfsproblemen. Hierbij speelt het combineren van wiskundige, kwantitatieve en informatietechnologische methoden een belangrijke rol. Het doel is bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. De student wordt getraind in het onderkennen en oplossen van problemen in een zeer gevarieerd veld. Drie disciplines, de wiskunde, de informatica en de bedrijfseconomie, dragen aan deze opleiding bij. Naast fundamentele vakken uit deze disciplines maakt een aantal interdisciplinaire vakken en op de praktijk gerichte onderdelen deel uit van de studie. Kenmerkend voor dit vakgebied (ook wel Business Analytics genoemd) is dat het zich richt op het gehele traject van het oplossen van bedrijfsproblemen. Vanuit de data bepaal je de onderliggende problemen, die je omzet in een wiskundig model. Dit model ga je analyseren en optimaliseren met behulp van wiskunde én vaak informatica. Daarnaast leer je hoe de oplossing geïmplementeerd kan worden en welke obstakels daarbij een rol kunnen spelen. Kortom: je houdt je bezig met alle aspecten die komen kijken bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Het programma omvat naast wiskunde, informatica en algemene vorming ook een aanzienlijk aantal bedrijfsgerichte onderdelen. Het gaat ten dele om vakken uit de algemene en bedrijfseconomie en uit de econometrie, in het bijzonder de besliskunde (operations research). Voor deze vakken wordt een beroep gedaan op onderwijs dat wordt verzorgd door de Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Daarnaast zijn er projectmatige integratie-vakken waarin wordt geleerd hoe de fundamentele kennis in een bedrijfscontext kan worden geïntegreerd. Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij je studieadviseur. Meer opleidingsinformatie is te vinden op de de FEW-website. Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FEW-website. Via onderstaande links om informatie over de vakken te bekijken. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics II

3 Inhoudsopgave Honours programma 1 Eerste jaar bachelor Business Analytics 1 BWI vervallen vakken Verplichte vakken 1 Verplichte algemene onderdelen 2 Tweede jaar Bachelor Business Analytics 2 Verplichte keuzevakken 2 Verplichte vakken 2 Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort Derde jaar bachelor Business Analytics 3 Individuele vakken 3 Verplichte vakken 3 Bachelor BA Duaal 4 Individuele vakken 4 Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken 4 Vak: Algemene statistiek 4 Vak: Analyse 1 5 Vak: Analyse 2 6 Vak: Bedrijfscase 7 Vak: Bedrijfseconometrie 8 Vak: Bedrijfsmodellering en requirements engineering 10 Vak: Bedrijfssimulatie 11 Vak: Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 12 Vak: Calculus 1 12 Vak: Calculus 2 13 Vak: Combinatorische optimalisatie 13 Vak: Databases 14 Vak: Datastructuren en algoritmen 14 Vak: Duale werkperiode Bachelor 15 Vak: Financiering: risico en portfolioselectie 16 Vak: Financiering: waardering en investeringsselectie 17 Vak: Heuristieken 18 Vak: Informatiesystemen 19 Vak: Inleiding programmeren 20 Vak: Introductie Business Analytics 21 Vak: Kansrekening 1 22 Vak: Kansrekening 2 23 Vak: Lineaire algebra 24 Vak: Lineaire Algebra 1 24 Vak: Lineaire optimalisatie 25 Vak: Maatschappelijke aspecten van wetenschap 26 Vak: Machine Learning 27 Vak: Mentoraat / Tutoraat 28 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics III

4 Vak: Project Business Analytics 1 28 Vak: Project Business Analytics 2 29 Vak: Project Dynamica 30 Vak: Project Programmeren 30 Vak: Risicomanagement 31 Vak: Services Logistics 32 Vak: Statistical Data Analysis 32 Vak: Stochastische processen 33 Vak: Voortgezet programmeren 34 Vak: Wachtrijmodellen 35 Vak: Wetenschapsgeschiedenis 36 Vak: Wijsbegeerte 36 Vak: Wiskunde wereldwijd 37 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics IV

5 Honours programma Eerste jaar bachelor Business Analytics Eerste jaar voor studenten gestart in 2011/2012 In het eerste jaar maak je (nader) kennis met de drie hoofdbestanddelen van de BWI-studie: Wiskunde, Informatica en Economische wetenschappen. Wellicht zul je de indruk krijgen dat de wiskunde wat oververtegenwoordigd is. Dat is niet te vermijden, omdat de wiskunde die je in het eerste jaar leert ook fundamenteel is voor de econom(etr)ische vakken die je in het tweede en derde jaar aantreft. Naast onderwijs in de drie hoofdvakken apart, staan in het eerste jaar ook twee projecten: deze hebben ten doel je een indruk te geven hoe wiskunde, informatica en bedrijfskunde in de praktijk samenkomen en wat je nog meer nodig hebt om daarmee met succes om te gaan. Door haar breedte heeft het eerste jaar van de opleiding BWI ook een goede oriënterende functie. Dat kan ertoe leiden dat je besluit na het eerste jaar door te gaan in een van de moederrichtingen, Economie of Econometrie, (Bedrijfs)Informatica of Wiskunde. Hoewel met BWI niet wordt gemikt op het opleiden van specialisten, is het geen gemakkelijke studie. Tijdens het eerste jaar moet blijken of je het aankunt. Opleidingsdelen: BWI vervallen vakken Verplichte vakken Verplichte algemene onderdelen BWI vervallen vakken Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Calculus 1 Periode X_ Calculus 2 Periode X_ Financiering: waardering en investeringsselectie Periode E_EBE1_FIN Informatiesystemen Periode E_EBE2_IS1 Inleiding programmeren Periode 2, Periode X_ Introductie Business Analytics Periode X_ Kansrekening 1 Periode 1, Periode X_ Kansrekening 2 Periode X_ Lineaire Algebra 1 Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 1 van 37

6 Lineaire optimalisatie Periode X_ Project Business Analytics 1 Periode X_ Project Business Analytics 2 Periode X_ Project Programmeren Periode X_ Risicomanagement Periode X_ Wiskunde wereldwijd Periode X_ Verplichte algemene onderdelen Vakken: Naam Periode Credits Code Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Tweede jaar Bachelor Business Analytics Periode X_ Mentoraat / Tutoraat Semester X_ Tweede jaar voor studenten gestart in 2010/2011 In het tweede jaar wordt bij de hoorcolleges als regel een vorm van begeleiding geboden in de vorm van een werkcollege, vragenuur of werkbespreking. De organisatie hiervan is minder straf dan in het eerste jaar; er wordt van uitgegaan dat je deze activiteiten op waarde weet te schatten en ze benut. Opleidingsdelen: Verplichte keuzevakken Verplichte vakken Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort 2010 Verplichte keuzevakken Verplichte keuze van één van beide vakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Maatschappelijke aspecten van wetenschap Verplichte vakken Periode 3, Periode X_ Wetenschapsgeschiedenis Periode 3, Periode X_ Vakken: Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 2 van 37

7 Naam Periode Credits Code Algemene statistiek Periode X_ Analyse 1 Periode X_ Analyse 2 Periode X_ Bedrijfssimulatie Periode X_ Databases Periode X_ Datastructuren en algoritmen Financiering: risico en portfolioselectie Vervallen 1ejaarsvakken voor cohort 2010 Periode X_ Periode E_EBE2_FIN1 Lineaire Algebra 1 Periode X_ Project Dynamica Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Stochastische processen Periode X_ Voortgezet programmeren Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Verplichte vakken voor studenten die in 2010 begonnen zijn aan het 2e jaar BWI. In deze modulegroep zijn vakken opgenomen die in 2010 verplicht waren, maar in het curriculum 2011 niet opgenomen zijn. De vakken in deze modulegroep worden niet door andere vakken vervangen maar worden nog wel aangeboden bij andere opleidingen. Vakken: Naam Periode Credits Code Lineaire algebra Periode X_ Services Logistics Period E_BK3_SL Derde jaar bachelor Business Analytics Opleidingsdelen: - - Individuele vakken Verplichte vakken Individuele vakken Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 3 van 37

8 Bedrijfscase Bachelor BA Duaal Periode 3, Periode , Periode X_ Bedrijfseconometrie Periode 1, Periode E_EOR3_BTR Bedrijfsmodellering en requirements engineering Combinatorische optimalisatie Periode 1, Periode X_ Periode X_ Heuristieken Periode X_ Machine Learning Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Wachtrijmodellen Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Naast de verplichte vakken moet een keuze gemaakt worden uit een van de onderstaande minoren (30EC): 1. de Business Analytics minor (XB3_Mi-BA) 2. de Educatieve minor (O_EMWI11) 3. een universitaire minor Opleidingsdelen: - - Individuele vakken Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken Individuele vakken Derde jaar bachelor BWI Duaal verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Bedrijfseconometrie Periode 1, Periode E_EOR3_BTR Bedrijfsmodellering en requirements engineering Combinatorische optimalisatie Algemene statistiek Periode 1, Periode X_ Periode X_ Duale werkperiode Bachelor Periode X_ Heuristieken Periode X_ Machine Learning Periode X_ Statistical Data Analysis Period 1+2, Period X_ Wachtrijmodellen Periode X_ Wijsbegeerte Periode X_ Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 4 van 37

9 Vakcode X_ (400004) Periode Periode 1+2 Credits 6.0 dr. F. Bijma dr. F. Bijma Hoorcollege, Werkcollege Het college Algemene Statistiek is een eerste inleiding in de basisbegrippen van de mathematische statistiek. Men leert statistische modellen op te stellen,verschillende soorten schatters te bepalen,een aantal standaard toetsen op te stellen en uit te voeren en betrouwbaarheidsgebieden te constueren. In de statistiek wil men op grond van waarnemingen uitspraken doen over de kansverdeling waaruit deze waarnemingen afkomstig zijn. In het college komen achtereenvolgens aan bod: statische modellen, verdelingsonderzoek, schatten, toetsen, en het construeren van betrouwbaarheidsgebieden.daarbij staan begripsvorming en de presentatie van enkele veel gehanteerde methoden centraal. De stof wordt geillustreerd aan de hand van een aantal interessante praktijkvoorbeelden. We beperken ons in dit vak hoofdzakelijk tot de zogenaamde parametrische statistiek, dat wil zeggen dat de kansverdeling op één of meer parameters na bekend is. Hoorcollege, werkcollege Twee schriftelijke deeltentamens. Collegedictaat 2BWI, 2W, 2W-B, 2-WN, 2Ect, CHW-doorstroom Analyse 1 Vakcode X_ (400005) Periode Periode 4 Credits 3.0 dr. S. Bhulai dr. S. Bhulai Hoorcollege, Werkcollege De student verwerft kennis en inzicht op het gebied van complexe calculus, differentiaalvergelijkingen en reeksen. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 5 van 37

10 In dit college komen verschillende onderwerpen uit de analyse aan bod: - Complexe calculus: complexe getallen, modulus en argument, exponentiële schrijfwijze, oplossen van polynoomvergelijkingen; - Differentiaalvergelijkingen: scheiden van variabelen, lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste en tweede orde, variatie van constanten, differentie vergelijkingen, Laplace-transformatie; - Reeksen: complexe (macht)reeksen, genererende functies, Fourierreeksen. Hoorcolleges en werkcolleges Schriftelijk tentamen. R.F. Swarttouw, dictaat Analyse BWI 1. Vereiste voorkennis Calculus 1 (400567) en Calculus 2 (400301) 2BA, 2Ect Analyse 2 Vakcode X_ (400006) Periode Periode 5 Credits 3.0 dr. T. Bauer dr. F. Pasquotto Hoorcollege, Werkcollege In dit vak worden reële functies van meer variabelen bestudeerd. Aan de orde komen: - limiet en continuïteit; - de gradient en de (totale) afgeleide; - kettingregel en formule van Taylor; - optimalisatie zonder nevenvoorwaarden; - optimalisatie met nevenvoorwaarden via de methode van Euler-Lagrange. College met werkcollege. Schriftelijk tentamen. Adams, R.A. en Essex, C., Calculus: a Complete Course, Seventh Edition. Pearson Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 6 van 37

11 Vereiste voorkennis Calculus I voor BWI/Ect (400567) en Calculus II voor BWI/Ect (400301). Aanbevolen voorkennis Lineaire Algebra voor BWI (400041). 2BWI Bedrijfscase Vakcode X_ (400009) Periode Periode 3, Periode , Periode 5+6 Credits 9.0 prof. dr. G.M. Koole dr. R. Bekker, prof. dr. R.D. van der Mei, prof. dr. M.C.M. de Gunst Hoorcollege De bedrijfscase bestaat uit twee onderdelen: Studie en Loopbaan en de Bedrijfscase. Het doel van Studie en Loopbaan is oriëntatie op vervolgstudie (masters) en de arbeidsmarkt. De Bedrijfscase kenmerkt zich door integratie en combinatie van vakken en vaardigheden. Het is juist door het combineren van onderdelen dat synergie-effecten worden bereikt. De volgende vaardigheden spelen een dominante rol: 1. Analytische vaardigheden 2. Synthetische vaardigheden 3. Creativiteit 4. Het ontplooien van initiatieven 5. Sociale vaardigheden 6. Presentatievaardigheden 7. Schrijfvaardigheden Het doel van de Bedrijfscase is deze vaardigheden bij de student (verder) te ontwikkelen en te stimuleren. Alle zeven onderdelen worden daarom bij de eindbeoordeling betrokken Voor aanvang van de bedrijfscase dienen de studenten in periode 4 de verplichte cursus Studie en Loopbaan met een voldoende te hebben afgesloten. Studie en Loopbaan bestaat uit individuele en groepsgewijze oriëntatie op vervolgstudie en arbeidsmarkt. Hierbij komen o.a. vacatures, een bedrijfsbezoek, netwerkgesprekken en sollicitaties aan de orde. De student zal dit alles zowel mondeling, als schriftelijke moeten presenteren. Vanaf periode 5 maken de studenten middels een bedrijfsbezoek kennis met een bedrijf waar typische Business Aanlytics problemen te vinden zijn. Daarbij krijgen ze een opdracht uitgereikt, waarin in groepjes dient te Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 7 van 37

12 worden gewerkt. De oplossing heeft wiskundig-statistische, informaticatechnische en meer algemene bedrijfskundige aspecten. Behalve aan de technische kant (analyse, oplossing) wordt ook veel aandacht besteed aan (schriftelijke en mondelinge) presentatie en projectmanagement middels een verplichte workshop Projectmanagement en Consultancy van twee dagdelen. In periode 5 wordt gewerkt aan het vooronderzoek: het bedrijfsbezoek, de opdrachtformulering, de planning, de methoden, het literatuuronderzoek, enz. In periode 6 wordt full-time gewerkt aan de oplossing van het probleem. Werkgroepen. Studie en Loopbaan: Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten, mondelinge presentatie en schriftelijk verslag. Bedrijfscase: Individueel, aan de hand van een bijdrage aan onderzoek, een werkstuk en presentaties. Daarnaast beoordelen de studenten ook elkaar op de zeven vaardigheden, zowel na de vooronderzoeksfase, als na de onderzoeksfase. Vereiste voorkennis Statistical Data Analysis (X_401029), Bedrijfssimulatie (X_401006) Iedere derdejaars student Business Aanlytics is verplicht deel te nemen aan de cursus Studie en Loopbaan (X_ ). Het met een voldoende afronden van het vak Bedrijfscase is alleen dan mogelijk, indien een voldoende is behaald voor de cursus Studie en Loopbaan (X_ ). 3BA Overige informatie Aanwezigheidsplicht bij de bijeenkomsten. Bedrijfseconometrie Vakcode E_EOR3_BTR () Periode Periode 1, Periode 5 Credits 6.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. prof. dr. J.A. Gromicho Dos Santos Hoorcollege Bedrijfseconometrie I: Het verkrijgen van solide kennis van modellen en technieken in de deterministische optimalisering met de nadruk op exacte optimalisatie algoritmes. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 8 van 37

13 Bedrijfseconometrie II: Het leren toepassen van methoden en technieken uit de econometrie en operations research en het modelleren van praktijksituaties. Bedrijfseconometrie I: Dit college legt een sterke nadruk op toegepaste optimalisatie op de gebieden van lineaire en geheeltallige programmering. De belangrijke wiskundige eigenschappen van de modellen en de werking van krachtig oplossingstechnieken worden helder uitgelegd. Belangrijke algoritmes worden geïllustreerd door middel van Matlab. Ook de werking van lineaire programmering solvers als onderdeel van complexere algoritmes wordt toegelicht. Bedrijfseconometrie II: Deelnemers worden getraind in relevante aspecten bij het oplossen van praktijksituaties. In kleine groepen wordt aan opdrachten gewerkt. Praktijksituaties worden gemodelleerd zodanig dat het model een afdoende weerspiegeling van de werkelijkheid geeft, maar toch ook hanteerbaar blijft. Statistische en optimalisatie technieken worden geselecteerd waarmee modeluitkomsten kunnen worden bepaald. Het vak wordt gegeven in twee varianten (operations research en econometrie) waaruit de studenten kunnen kiezen. Bedrijfseconometrie I: activerende werkvormen hoorcollege Bedrijfseconometrie II: activerende werkvormen hoorcollege Bedrijfseconometrie I: schriftelijk tentamen en wekelijkse participatie (inclusief uitwerking van geselecteerde opdrachten) Bedrijfseconometrie II: werkstuk NB: Als men zowel deel 1 als deel 2 van dit vak doet, moet men voor deel 1 minimaal een 5,5 en voor deel 2 minimaal een 5,0 halen. Het eindcijfer wordt dan over de twee delen gezamenlijk vastgesteld en zal gelijk zijn aan het gemiddelde over de twee afzonderlijke cijfers. Uiteraard moet dit gemiddelde minimaal een 5,5 zijn. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 9 van 37

14 Bedrijfseconometrie I: Aanbevolen (niet verplicht): - Laurence A. Wolsey, George L. Nemhauser: Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, Maciej M. Syslo, Narsingh Deo, Janusz S. Kowalik: Discrete Optimization Algorithms: With Pascal Programs, Dover Mokhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis, Hanif D. Sherali: Linear Programming and Network Flows, Wiley, 2009 Bedrijfseconometrie II: - Syllabus Vereiste voorkennis Bedrijfseconometrie II: Bedrijfseconometrie I en Inleiding Econometrie Overige informatie Bedrijfseconometrie I : prof. dr. J.A. dos Santos Gromicho Bedrijfseconometrie II : prof. dr. G.T. Timmer Dit vak bestaat uit twee delen. Wanneer men volgens het te volgen Bachelorprogramma alleen deel 1 hoeft te doen, en voor dit deel een voldoende resultaat haalt, zal men 3 ects krijgen. Bedrijfsmodellering en requirements engineering Vakcode X_ (401005) Periode Periode 1, Periode 3 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen prof. dr. A.T. Schreiber Hoorcollege Na dit vak is de student in staat: - een probleem- en veranderingsanalyse uit te voeren met betrekking tot een IT vraagstuk in een bedrijfsmatige context; - op modelmatige wijze in kaart te brengen hoe een informatiesysteem als oplossing past in bedrijfsstrategie en bedrijfsproces; - verschillende methodieken toe te passen voor het eliciteren van door de organisatie te stellen eisen aan een te ontwikkelen informatiesysteem. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 10 van 37

15 Het vak BedrijfsModellering en Requirements Engineering (BMRE) behandelt de analyse van bedrijfsvraagstukken, waarbij introductie of uitbreiding van een informatiesysteem een van de mogelijke oplossingen is. Dit omvat de activiteiten en methodieken die nodig zijn om: (1) een probleemanalyse uit te voeren met betrekking tot IT vraagstukken in een bedrijfsmatige context; (2) te modelleren hoe een gewenst informatiesysteem past in het bedrijfsproces en aan te geven welke eventuele veranderingen daarbij wenselijk zijn; (3) het ontwikkelen en toetsen van het te stellen pakket van eisen aan een te bouwen informatiesysteem. Het vak bestaat uit een college met een tentamen en een practicum. Beide moeten voldoende zijn. Syllabus. 2IMM, 3BA, 3I Bedrijfssimulatie Vakcode X_ (401006) Periode Periode 6 Credits 6.0 prof. dr. G.M. Koole prof. dr. G.M. Koole Hoorcollege Een kennismaking met de verschillende aspecten van simulatie. In dit vak worden de verschillende aspecten van Monte Carlo en discrete-event simulatie in samenhang bestudeerd. Aan de orde komen: Het modelleren van bedrijfsproblemen, de statistische aspecten van met name de uitkomsten, bestaande programmatuur voor simulatie, en het zelf programmeren van simulaties. Zowel college, werkgroep als programmeerprakticum Individueel te maken praktisch werk De literatuur bestaat uit de bij het college gebruikte slides. Aanbevolen voorkennis Basale statistiek en programmeren. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 11 van 37

16 2BA Blusinstructie: Theorie: S&F/N&S/W/I/SBI gelijktijdig in Q1 Vakcode X_ () Periode Periode 1 Credits 0.0 der Exacte Wetenschappen Hoorcollege Calculus 1 Vakcode X_ (400567) Periode Periode 1 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. F. Heinloth dr. F. Heinloth Hoorcollege, Werkcollege Na afloop van de cursus is de student bekend met basisbegrippen als limiet, continuiteit, afgeleide en primitieve, evenals enkele stellingen hierover. Daarnaast beheerst de student een repertoire aan calculustechnieken, die hem in staat stelt vraagstukken over bovengenoemde begrippen op te lossen. Bovendien is de student in staat eenvoudige bewijzen te leveren, o.a. met volledige inductie, en is hij in staat te werken met complexe getallen. Functies van één reële veranderlijke: limiet, continuiteit, afgeleide (incl. toepassingen), primitieve,taylorpolynoom. Binomium van Newton. Rekenkundige en meetkundige rij. Complexe getallen. Volledige inductie. Per week 3 x 2 uur hoorcollege en 2 x 2 uur werkcollege. Schriftelijk tentamen (75%) en actieve deelname aan het vak blijkend uit beoordeeld werk (25%). Schriftelijke herkansing (75%). Details zullen in de studiehandleiding en op Blackboard worden gegeven. Adams, Calculus: A Complete Course, 7th Edition. Pearson, 2009 Aanvullend dictaat over complexe getallen en volledige inductie (beschikbaar via Blackboard) Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 12 van 37

17 1BA Calculus 2 Vakcode X_ (400301) Periode Periode 2 Credits 3.0 der Exacte Wetenschappen dr. T. Bauer dr. F. Heinloth Hoorcollege, Werkcollege Na afloop van de cursus is de student bekend met basisbegrippen als reeksen en functies van meer veranderlijken, evenals enkele stellingen hierover. Daarnaast beheerst de student een repertoire aan calculustechnieken, die hem in staat stelt vraagstukken over bovengenoemde begrippen op te lossen. De cursus is een voortzetting van Calculus 1. De te behandelen onderwerpen zijn: integraal, oneigenlijke integraal, rijen, reeksen, machtreeksen, Taylorontwikkeling, functies van meer veranderlijken, partiële afgeleiden, gebiedsintegraal, herhaalde integraal, poolcoördinaten. Per week 2 x 2 uur hoorcollege en 1 x 2 uur werkcollege. Studenten Business Analytics: Schriftelijk tentamen (75%) en actieve deelname aan het vak blijkend uit beoordeeld werk (25%). Schriftelijke herkansing (75%). Details zullen in de studiehandleiding en op Blackboard worden gegeven. Studenten Econometrie: Schriftelijk tentamen. Schriftelijke herkansing Adams, Calculus: A Complete Course, 7th Edition. Pearson, BA, 1Ect Combinatorische optimalisatie Vakcode X_ (401067) Periode Periode 2 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. ir. R.A. Sitters dr. ir. R.A. Sitters Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 13 van 37

18 Hoorcollege, Werkcollege Kennis opdoen van de theorie van (deterministische) optimaliseringsproblemen. Kunnen vertalen van praktijkproblemen in standaardmodellen (netwerkproblemen, LP-probleem). Bekend worden met beschikbare optimaliseringssoftware. Inzicht verkrijgen waarom sommige problemen makkelijk op te lossen zijn en andere zeer lastig. 3BA, mba Databases Vakcode X_ (401009) Periode Periode 4 Credits 3.0 der Exacte Wetenschappen ir. M.P.H. Huntjens ir. M.P.H. Huntjens Hoorcollege Ervaring opdoen met hoe m.b.v. de API in java een database te bouwen en te gebruiken. Hashtables, Iterators, Java's SQL library, Java Database Connectivity (JDBC). Walter Savitch, Pearson International Edition, Fourth Edition, ISBN: Aanbevolen voorkennis Inleiding Programmeren, Datastructuren & Algoritmen, Voortgezet Programmeren 2BWI, 3BWI Datastructuren en algoritmen Vakcode X_ (400614) Periode Periode 1 Credits 6.0 der Exacte Wetenschappen dr. F. van Raamsdonk dr. F. van Raamsdonk Hoorcollege, Werkcollege Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 14 van 37

19 Het vertrouwd worden met de ontwerp-principes en complexiteit van operaties en algoritmes op diverse datastructuren. We behandelen elementaire datastructuren zoals stacks, queues, trees, heaps, hash tables. Het college gaat verder voornamelijk over operaties en algoritmes op deze datastructuren, zoals het sorteren van lijsten, het vinden van kortste paden in grafen, het zoeken van een patroon in een tekst. Aan de hand van voorbeelden komen de ontwerp-principes van gulzige algoritmen, verdeel-en-heers algoritmen, en dynamisch programmeren aan bod. Om de algoritmes te kunnen vergelijken bestuderen we ook de complexiteit, meestal in termen van grote-o en grote-theta. Per week twee keer twee uur hoorcollege en een keer twee uur werkcollege. Schriftelijk tentamen, plus voortentamen, plus eventueel aanvullende schriftelijke opdrachten. Algorithm Design Foundations, Analysis, and Internet Examples, Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. John Wiley & Sons, Inc., 2002 ISBN: Aanbevolen voorkennis Inleiding Programmeren II (400151) 2I, 2LI, 2BA, 2IMM, 3LI, 3W, 3Ect Duale werkperiode Bachelor Vakcode X_ (401058) Periode Periode 5+6 Credits 15.0 der Exacte Wetenschappen dr. R. Bekker Binnen het duale werk kan de student zijn theoretische kennis direct in de praktijk toepassen. Hierdoor is de student in de gelegenheid zijn opgedane kennis en vaarigheden reeds tijdens de studie op academische niveau in een organisatie te benutten. Daarnaast neemt de student zijn praktische werkervaring mee naar de collegzalen. Bovendien doet de student al tijdens zijn studie relevante werkervaring op. Dit alles zorgt er ook voor dat de student na de studie makkelijker inzetbaar is op de arbeidsmarkt. BA-werkzaamheden verrichten binnen een organiatie gedurende zes maanden. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 15 van 37

20 De student is een medewerker van een organisatie. De werkzaamheden moeten voor aanvang worden goedgekeurd door de stagecommissie. Gedurende de duale werkperiode onderhoudt de coördinator namens de universiteit contact met de organisatie. Na afloop wordt het functioneren van de student door de organisatie in overleg met de coördinator geëvalueerd. 3BA-D Overige informatie Voor meer informatie over de duale bachelor BA: -bwi-studeren/index.asp Financiering: risico en portfolioselectie Vakcode E_EBE2_FIN1 ( ) Periode Periode 1 Credits 3.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. ir. F.W. van den Berg Hoorcollege, Instructiecollege Dit vak is het tweede in een reeks over Corporate Finance: Financiering van de Onderneming. Het heeft als doel een goed inzicht te verschaffen enerzijds in het belang van financieel management bij het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen en anderzijds in de basisconcepten van financiering, zodat hierop verder kan gebouwd worden in alle vervolgcursussen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen betreffen: - de relatie tussen financieel management en de ondernemingsdoelstellingen, - het belang van reële kasstromen en markwaardes boven dat van (boekhoudkundige) winsten en (boekhoudkundige) vermogenswaardes, - werkkapitaalmanagement (beheer van debiteuren, crediteuren en voorraden), - de waarderingen van de verschillende vormen van obligaties, - de werking van geld- en kapitaalmarkten, - de verschillende vormen van vreemd vermogen en de uitgifte daarvan, -het aantrekken van financiering voor startende ondernemingen (Entrepreneurial Finance, Venture Capital), - de uitgifte van aandelen (IPO), - herstructurering van het kapitaal van de ondernemening o.a. met Mergers & Acquisitions. Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 16 van 37

21 6 hoorcolleges plus 3 werkcolleges waarin opgaven behandeld worden, die als voorbereiding dienen voor het tentamen. Opdrachten op de digitale leeromgeving MyFinanceLab 30 procent, schriftelijk tentamen 70 procent (minimum van een afgeronde 5 voor het tentamen is nodig voor het ophogen met het MyFinLab cijfer). MyFinanceLab is een integraal en verplicht onderdeel van dit vak. Berk, Jonathan, and Peter Demarzo, Corporate Finance. 2nd edition. Pearson Education. Studenten moeten in het 1ste jaar een nieuw exemplaar kopen waarbij de toegangscode tot MyFinanceLab verstrekt wordt. Dit boek (en de code) kan dan voor alle 2de en 3de jaars vervolgvakken Financiering op de VU gebruikt blijven worden. Financiering: waardering en investeringsselectie Vakcode E_EBE1_FIN ( ) Periode Periode 5 Credits 3.0 Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. drs. F.J.J. Boumans MBA ir. F.W. van den Berg Hoorcollege, Instructiecollege Kennis en inzicht verschaffen in het financiële functioneren van de onderneming en de basis leggen voor het waarderen en selecteren van financiële en niet- financiële investeringsmogelijkheden. In dit vak worden het ontstaan van de financieringsbehoeften en de uitgangspunten van financieel management behandeld. Daartoe worden eerst de ondernemingsdoelstellingen onder de loep genomen. De begrippen waardecreatie en waardering spelen daarbij een cruciale rol. Het gebruik van netto contante waarden (NCW, PV, FV, annuïten) bij de waardering van vreemd en eigen vermogen, i. e. obligaties en aandelen, alsook bij het bepalen van het investeringsbeslissingcriterium, wordt uitgebreid behandeld (NPV, IRR, PBP, AAR). Ten slotte worden financiële planning en financieel management op de korte termijn behandeld, evenals bepaling van de financieringsbehoefte. De betekenis van financiële analyse wordt aangegeven. Dit wordt verder uitgewerkt bij Financial Accounting en boekhouden, dat in hetzelfde blok wordt gegeven. Studenten dienen in het bezit te zijn van een geavanceerde rekenmachine zoals TI83/85, TI BA, Casio of HP 10/12/15. Hierop zullen de oefeningen met PV, FV, annuïteiten, IRR, NPV verricht worden. hoorcollege i nstructiecollege Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Business Analytics Pagina 17 van 37

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bedrijfswiskunde en informatica BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Bedrijfswiskunde en Informatica - 2010-2011

Bedrijfswiskunde en informatica BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Bedrijfswiskunde en Informatica - 2010-2011 Bedrijfswiskunde en informatica BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Bedrijfswiskunde en Informatica - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Bedrijfswiskunde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Examenonderdelen 7. 3 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 2 Examenonderdelen 7. 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 5 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 5 1.1.1 Verplichte vakken 5 1.2 2e jaar voor studenten gestart in 2007/2008 5 1.2.1 Verplichte

Nadere informatie

Lineaire algebra en vectorcalculus

Lineaire algebra en vectorcalculus Lineaire algebra en vectorcalculus dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2013/2014 College 2DN60 Contents 1 Algemeen 2 2 Inhoud van het vak 2 3 Leerdoelen 3 4 Berekening tijdsplanning 3 5

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D vwo

Examenprogramma wiskunde D vwo Examenprogramma wiskunde D vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012 Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica 1e jaar Voorjaar semester 2012 Docenten: Jesse Goodman en Charlene Kalle Universiteit Leiden Praktische informatie

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Optimalisering en Complexiteit, College 1. Han Hoogeveen, Utrecht University

Optimalisering en Complexiteit, College 1. Han Hoogeveen, Utrecht University Optimalisering en Complexiteit, College 1 Han Hoogeveen, Utrecht University Gegevens Docent : Han Hoogeveen : j.a.hoogeveen@uu.nl Vak website : http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/opt/ Student assistenten

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Econometrie en Operationele

Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Econometrie en Operationele Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Econometrie en Operationele Research - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Econometrie en Operationele Research -

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Tekstboek 7 2.2 Voorkennis 8 2.3 Leerdoelen 8 2.4 Opbouw van de cursus 9 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 5-Jun-017 0:17 Year 013/014 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS TI-Mi-110-13 TI-Mi-110-13 Software Ontwerpen

Nadere informatie

Praktische Numerieke Wiskunde

Praktische Numerieke Wiskunde Wiskunde, Utrecht Praktische Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Paul Zegeling Department of Mathematics http://www.math.uu.nl/people/sleijpen Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: 030-2531732 sleijpen@math.uu.nl

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

Handleiding Bedrijfscase Business Analytics

Handleiding Bedrijfscase Business Analytics Handleiding Bedrijfscase Business Analytics Inleiding De Bedrijfscase is het afsluitende onderdeel van de Bacheloropleiding Business Analytics en het eerste grote onderdeel waarin een integratie tussen

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE PROGRAMMA DAGJE PROEFSTUDEREN DAGJE PROEFSTUDEREN 12.30 12.45 uur: welkom door Prof. dr. Henri L.F. de Groot 12.45 13.45 uur: hoorcollege door Prof. dr. P.W.J Verlegh 14.00

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017 Bacheloropleiding Wiskunde 4 november 2017 Wiskunde is overal! Informatica, big data, cryptografie Natuurkunde, sterrenkunde, chemie Financiële wereld (banken, verzekeraars) Economie, econometrie Neurowetenschap.

Nadere informatie

Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Econometrie en Operationele

Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Econometrie en Operationele Econometrie en Operationele Research (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Econometrie en Operationele Research - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Econometrie en Operationele Research -

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Matrix- en vectorrekening

Matrix- en vectorrekening Hogeschool Rotterdam / CMI Matrix- en vectorrekening (matrices, vergelijkingen, determinanten, vectoren en transformaties) TIRLIN01 Aantal studiepunten: 2 ects Modulebeheerder: P.J. den Brok (tijdelijk)

Nadere informatie

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen Studiehandleiding Differentiëren en Integreren 3 voor Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen februari en maart 2013 Docent: F. Pasquotto kamer: R 5.46 f.pasquotto@vu.nl tel: 020 598 7689

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Uitgangspunten, plaats en globale doelstelling van de cursus 5 2 Inhoud van de cursus 5 3 De structuur van het schriftelijk materiaal 6 4 Het bestuderen van de cursus

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Modulewijzer InfPbs00DT

Modulewijzer InfPbs00DT Modulewijzer InfPbs00DT W. Oele 0 juli 008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom wiskunde? 3. Efficiëntie van computerprogramma s............... 3. 3D-engines en vectoranalyse................... 3.3 Bewijsvoering

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Studiewijzer Calculus A voor T (2DS05), cursus 2011/2012

Studiewijzer Calculus A voor T (2DS05), cursus 2011/2012 Studiewijzer Calculus A voor T (2DS05), cursus 2011/2012 Inleiding In de cursus Calculus A voor T (2DS05) wordt gebruikt het boek Calculus, a complete course, Robert A. Adams, seventh edition, Pearson,

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Hartelijk Welkom. Wiskunde

Hartelijk Welkom. Wiskunde Hartelijk Welkom Wiskunde Bob Rink Opleidingsdirecteur René Swarttouw Opleidingscoordinator Corrie Quant Studieadviseur Docenten eerste jaar Praktische zaken Jaarindeling Rooster: rooster.vu.nl (zalen,

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Studiehandleiding Basiswiskunde cursus

Studiehandleiding Basiswiskunde cursus Studiehandleiding Basiswiskunde cursus 2008 2009 Materiaal Bij dit college heb je nodig: Het boek Basisboek wiskunde van Jan van de Craats en Rob Bosch Isbn: 90 430 1156 8 De syllabus Aanvulling basiscursus

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D havo

Examenprogramma wiskunde D havo Examenprogramma wiskunde D havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

Praktische. Pijlers (exacte) wetenschap. Programma. Wiskunde, Utrecht Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel:

Praktische. Pijlers (exacte) wetenschap. Programma. Wiskunde, Utrecht Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: Praktische Wiskunde, Utrecht Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: 030-2531732 sleijpen@math.uu.nl http://www.math.uu.nl/people/sleijpen >Lectures>Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Paul

Nadere informatie

Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012

Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012 Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012 Inleiding In de cursus Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90) wordt evenals in de cursus Calculus 1 gebruikt het boek: Calculus, Early Transcendental

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Modulen voor Calculus- en Analysevakken

Modulen voor Calculus- en Analysevakken Modulen voor Calculus- en Analysevakken Versie juni 2005 Deze indeling in modulen is zoveel mogelijk onafhankelijk van enig leerboek. Echter, om de invulling ervan concreet te maken is er aangegeven waar

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014

Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python. Wi1205AE I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 22 april 2014 Programmeren en Wetenschappelijk Rekenen in Python Wi1205AE, 22 april 2014 Inleiding Cursus coördinator e-mail Docent e-mail : Jacco Hoekstra : J.M.Hoekstra@TUDelft.nl : Ingeborg Goddijn : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus

2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus 2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus Kwartiel 2, week 7.b Op het college op donderdagochtend 7 januari is behandeld: - hoek tussen vectoren en cosinus regel - driehoeksongelijkheid

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Modulewijzer Tirdat01

Modulewijzer Tirdat01 Modulewijzer Tirdat01 W. Oele 25 augustus 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leerdoelen 3 2 Voorkennis 3 2.1 tirprg01 en tirprg02........................ 3 2.2 tirprg03.............................. 4

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

Het Wiskunde A1,2 examen

Het Wiskunde A1,2 examen 166 NAW 5/3 nr. 2 juni 2002 Het Wiskunde A1,2 examen Bert Zwaneveld Bert Zwaneveld afdeling Natuur- en Technische Wetenschappen Open Universiteit Nederland Postbus 2960, 6401 DL Heerlen bert.zwaneveld@ou.nl

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration

BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration BUSINESS STATISTICS VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration BSC BEDRIJFSKUNDE COURSE MANUAL Academisch jaar 2014-2015 Period 1.4 INHOUD 1 Vakbeschrijving studiegids...

Nadere informatie

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2

Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 Modulewijzer tirprog02/infprg01, programmeren in Java 2 W. Oele 17 november 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Studiehouding 3 3 Voorkennis 4 4 Inhoud van deze module 5 5 Leermiddelen 5 6 Theorie en

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Tentamen Kansrekening en Statistiek (2WS04), dinsdag 17 juni 2008, van uur.

Tentamen Kansrekening en Statistiek (2WS04), dinsdag 17 juni 2008, van uur. Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Kansrekening en Statistiek (2WS4, dinsdag 17 juni 28, van 9. 12. uur. Dit is een tentamen met gesloten boek. De uitwerkingen

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie