Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen"

Transcriptie

1 11 Krkbld v d Protstts Gmt t Jrgg 25, r ovmbr 2014 CCIV-lzig ovr roms gotisch kust Expositi Cocky v Bur i Trfput Ndr kismkig mt iuw d pgi 3 pgi 5 pgi 13 Gdchtiszodg Dk dirbr dod

2 V d rdcti Wilhlmrk Spighlvod Woord di m rk Jok Hrms AGENDA D dg word kortr, d hrfst hft zich lg zomr toch cht doorgzt. I dz md loopt ht krklijk jr tid. Op d ltst Elk z di uur Vrlossrkrk Stiltctrum zodg v ht krklijk jr, op 23 ovmbr, is ht Gdchtiszodg. Mrti Rp itrviwd Hstr Godvolk uit wijkgmt Wst ovr d btkis Elk do uur v Gdchtiszodg. D zodg dr, 30 ovmbr, bgit Advt; w Mrrk/Koplkrk Middgbrid os voor op ht krstfst zi uit r d komst v Jzus. U lst puzgbd i dit ummr v d hd v Iris v dr Wulp wlk liturgisch klur d ord is i dz priod. Elk 2d disdg v d md Vrdr krijgt u imprssi v d gslgd gzmlijk dist v d vir uur wijkgmt v zodg 2 ovmbr, wri Gusztv Aó Fodor uit Vrlossrkrk Gbd Tiszsztimr voorgig. Pit Kuijpr dot vrslg uit Aghlus, dt door d s dicoi jrlg wrd ( og wordt) gstud u kut lz Di 18 ov uur Atoius Hof Lzig D toovr ht succs v d Wilhlmisoos. D soos vird olgs ht vijfdrkomst v d oudrzorg tigjrig jubilum dt lit z it ogmrkt voorbij g. Grg wijs u op d its vrvrogd ilvrdtum v d kopij voor ht dwo 19 ov uur cmbrummr v Odrwg. Grg otvg w uw kopij voor Trfput Lzig dt ummr uitrlijk vrijdg 5 dcmbr, zodt d rdcti voldod tijd Chgll vrsus Michlglo hft r mooi krstummr v t mk. Tot di tijd ws u wrgezichtsbehandeling GEZICHTSBEHANDELING VAN VAN VOOR VOOR MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! dvollvan fsluitig v ht MÈT VERRASSINGSPAKKET 43 CADEAU! krklijk jr to god Advtstijd. Do 20 ov uur Spighlkrk Spighlvod mt Jok Hrms HAVENSTRAAT 17 Zo 23 ov Gdchtiszodg Ig d Groot Zo 30 ov Erst Advt Do 4 dc uur Wilhlmrk Visitti Vr 5 dc ltst dtum izdig kopij voor r. 12 Z 6 dc uur Trfput Crk krtvrkoop Z 6 dc uur Trfput Bokmrkt Vr 12 dc uur Spighlkrk Krstspighlvod mt Rub v Zwit Z 13 dc uur Spighlkrk Evsogs Christms crols d lssos Vr 19 dc vrschijt Odrwg r. 12 Z 20 dc uur Spighlkrk Evsogs Christms crols d lssos Wo 24 dc uur Spighlkrk Kidrkrstfst D Eig Wijz Bm N N N WsO OsN N NG G IIO N RRII C C NG G g 2 - B uw uiim dhhttrii w Oud Oud mrwg mrwg 24, 24, Liturgisch Klur M 24 ov/1 dc uur Witt Krk Nrd, CCIV-lzig Vrsprid ovr ht krklijk jr mkt d protstts krk gbru v vijf thmklur mt lk ig btkis. Dz klur zij gro, prs, roz, rood wit. Elk jr zi w dz klur voorbijkom, mr wt btk z iglijk? Hirodr uitlg. gmgd. D klur wordt its posibrl 7 v B tivr. Op d drd zodg d Advt is dt omdt ht Krstfst drt op d vird zodg v d vrtigdgtijd omdt ht Psfst drt. D drd zodg v d Advt zl dit jr op 14 dcmbr vll, op di zodg is d liturgisch klur dus roz. Prs is d liturgisch klur di gbrut wordt i d Advtspriod, mt uitzodrig v d drd zodg, d vrtigdgtijd, mt uitzodrig v d vird zodg op God Vrijdg, howl op God Vrijdg soms ook g liturgisch klur wordt gdrg. Ht is d mst gtiv klur di i d krk gbrut wordt. Dz klur stt voor sobrhid, r whoop. D klur is tk v rouw bot. Op 30 ovmbr bgit dit jr d Advt, zl d liturgisch klur v gro r prs vrdr. Iris v dr Wulp Roz is d klur di gbrut wordt op d uitzodrigsdg i d Vlorbdkkig prs priod, mlijk d drd zodg tijds d Advt d vird zodg v d vrtigdgtijd. Shuttrs Ht is oplichtig v ht prs, Shuttrs r wordt wit door ht Tpijt prs h Tpijt Gordij Horr Vitrg Viyl Op dodrdg 20 ovmbr is d volgd Spighlvod. Litrtuur muz vorm r wr d blgrijkst bouwst v, st otmotig drkj. Sprkr is filosof Jok Hrms, bkd v hr rct bok Stil d tijd Kiros. D muz wordt dz kr vrzorgd door ht V Amstrdm Duo. Vict v Amstrdm (ccordo) zij zus Ji v Amstrdm brg kmrmuz. Zij wo divrs blgrijk prijz. Krt zij t vrkrijg bij bokhdl Los, d bibliothk op d vod zlf i d Spighlkrk. D bijdrg bdrgt 10. Avg: uur. Ht liturgisch ctrum v d Wilhlmrk vrsird mt d prs tpdi (foto Wim Vok). Ht vrhl v rkrst r2014 VVoooor i iddrr b r door Rub v Zwit br rb b t cchht Op ddggvrijdgvod dcmbr vidt d trditiowww.guv-uitvrt.l l Krstspighlvod plts: ht krstvrhl hrvrtld voor volwss door Rub v Zwit. Dit omlijst mt muz. Rub v Zwit is ls voorggr g obkd i d Spighlkrk. Hij is ctif i d Amstrdms odrmrswrld, odr dr mt ht projct D Niuw Poort op d Zuids. U wordt otvg mt glühwi floop is r hpj drkj. D vg is uur, d bijdrg bdrgt 10. Krt zij t vrkrijg bij bokhdl Los, d bibliothk op d vod zlf i d Spighlkrk. Stilt Op d plk wr wrk, vrdipig/vlugl v d Vrij Uivrsitit wr d Protstts Thologisch Uivrsitit gvstigd is, wordt s pr wk Virkwrtir gorgisrd. Buit d vktis is r idr wosdg v momt wri studt of doct Bijbltkst rt, lidsuggsti dot, gbd uitsprkt. Ik b it ltijd wzig, mr ls s wosdgs i Amstrdm b g dr fsprk of collgs hb rod dt tijdstip m dl dt Virkwrtir. Midd op d dg, i ht midd v d wk, lt w os odrbrk door woord, gbd, lid. E d stilt. Misschi kom voorl voor d stilt. Ik mk m los v d trkkrcht v vrgd studt, ispirrd rtl, stimulrd gsprk mt collg, mij irritti ovr moilijk t bgrijp blidsbslissig, v wt r llml og mr k zij op dg. Ik bgf m r d kpl, g zitt op hrdhout bk, mij vot stvig op d grod, mij rug rcht, dm dip i uit. Fij dt julli r zij vmiddg, zgt d voorggr v di wk, lt w bgi i stilt, voor God. Ik wt ooit zo god wt dt btkt i stilt, voor God, mr ht volt ltijd wlddig. D stmm i d kpl zwijg. All d gluid v pssrd uto s trms buit drig og gdmpt door, vls d stmm v uitglt studt i d ruimt st d kpl di d voorkur gv sm gzllig luch. D stilt zigt U to, o Hr, zigt d pslmist (Lid 65), mr dt is it ht rst wr dk. Erdr dur di r stilt op stt (Lid 276). Alsof r its i mij opgt i di gwijd stilt. D stilt opt dur. D dur r wi zlf b, r ht bsf dt mr b d d vrwchtig wr mot voldo, mr d d is di mij gstld word, mr d d druk di op mij glgd wordt. D stilt opt d dur om rcht voor God t st, zols Oostrhuis dicht i dt lid. I ll kwtsbrhid, i l mij filbrhid, mt l mij gbrk, rcht voor God st. Dt dot stilt, ls m lt odrbrk. Ri Brouwr D Abdij v Foty d kthdrl v Chrtrs Op tw vod kut u kis mk mt kl hoogtput v roms gotisch kust, zols odr dr uitgvord i d Abdij v Foty d kthdrl v Chrtrs. D rst is ls fort v zuivrhid, d twd symbool v ht ruimtloz. Bid blijv os tot op d dg v vdg ispirr. E D Abdij v Foty dt t midd v polit, rligiuz coomisch tds, to l og stds! Ovr dit lls sprkt Cs Tromp, doct d Eductiv Acdmi t Amstrdm op d mdg 24 ovmbr 1 dcmbr i d Witt Krk, Wilhlmil 15, Nrd. Avg uur, tr voor bid vod sm 12. Zi ook www. cciv.l Odrwg - 3

3 35 jr Wilhlmisoos Ocumisch virig, trugbl O E lgs bstod d Wilhlmisoos vijfdrtig jr. W ku trugzi op gwldig fst dt w r lidig v dit jubilum vird. Voor dz glghid hdd Pit Vos Wim Vok v d krkzl fstzl gmkt mt llml gzllig zitjs. Door h Elly Vos is hl wt wrk vrzt. Md dkzij hu ibrg kod wij r mooi fst v mk. D krkzl wrd fstzl (foto Wim Vok). Vijfdrtig jr is hl tijd. Er is i di tijd vl vrdrd, ook krklijk, mr wij hbb op d soos ltijd vstghoud ht bgi mt lid, kort mditti gbd dt blijv wij do. Ook dz middg bgo Afk Muldr hirm. Zij schtst d soos ls plk v cht otmotig; zij gig drbij ook i op d otmotig tuss Jzus Zchüs. Dr gf zij ovrzicht v vijfdrtig soosjr; d dms Dijkhuiz V Stmpvoort zij og ld v ht rst uur! Afk, zlf l vl jr trouw lid, wist vl t vrtll. Zij hft hl wt ms zi kom g. To ws ht tijd voor ht optrd v D juf, d bkkr d domi. Wt hbb zij os lt zig mt hu progrmm v bkd lidjs uit d vijftigr jr, vdrlds lidjs tv-sris, di op gstig mir lkr gprt wrd. Afk wrd og odrschid mt hodj v ppir, dt zij opgzt krg dt hr hl god stod. I d puz kod w git v koffi mt gbk. N d puz ws rst ht woord J v dr Plog, d voorzittr v d Algm Krkrd. Hij flicitrd os sprk wrdrd woord ovr d fucti v oz soos. Hij gf ls cdu bo v Chocoltri Stm, di w voor d wk dr hbb omgzt i trktti voor d hl soos. Dr volgd ht twd dl v D juf, d bkkr d domi, wri d bkkr ovrhoord wrd door d juf ovr zij topogrfisch kis. Dkzij hulp uit d zl slgd hij mt 7. W hbb llml got v dit trio. Zij hbb os kostlijk middg bzorgd. Trwijl wij mt lkr glsj drok wrd stmppottbufft rgzt mt ook og lkkr totj ook drv hbb w got. N og pr ms t hbb bdkt voor lls wt zij stds voor d soos do, gig wij omstrks hlf cht mo, mr vold r huis. Wij zij dkbr voor dit stukj krk-zij mt lkr w zi, mt groid tl ld, dt ht plk is di i bhoft voorzit durf t zgg dt wij pioirsplk voor oudr zij: ms v buit d krk wt os t vid zij zij v hrt wlkom! Ntty Doum D juf, d bkkr d domi zorgd voor vl gzllighid (foto Wim Vok) Odrwg r Voor id r br b cht dg id sptmbr wrd d vrdswk fgslot mt gzmlijk virig v krk. Ht thm ws Wp j mt vrd. Ho dt hd vot wrd ggv kwm i gbd, ovrwgig lichtcrmoi duidlijk r vor. D St. Jozfkrk ws gsthr voorggrs wr ds. Lrt Huvlm v d Protstts Gmt Nrd d hr Jos Bij v d St. Jozfkrk. D rst schriftlzig, lichtcrmoi voorbd wrd vrzorgd door ld v d Evglisch Luthrs Gmt Nrd-, d Rmostrts Gmt Nrd-, d Protstts Gmt Ctrum (Wilhlmrk). Kidr wrd opgvg i kidrvdist, di door d hr J Lgdorff v d St. Jozfkrk, wrd vrzorgd. Ht Gosplkoor Ispirtio uit sgrvld, odr lidig v Pim Philips, zorgd voor ispirrd fstlijk opluistrig. Nst piobglidig v Pim ws r ook orglspl door d vdr v Pim, d hr Pit Philips v d Wilhlmrk. Op zr mooi wijz wrd d pio bglid door ht orgl. Dit s- mspl vrdit volgig. D krk wrd druk bzocht, w mocht vl ld uit dr krk vrwlkom. N d dist ws ht koffidr chtr i d krk uit d rctis blk dt dz ocumivan 95 VOOR 50 sch virig zrgezichtsbehandeling gslgd gomd MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! 2014 Vrdswk 20 t/m 28 sptmbr mg word. Op idrukwkkd wijz d vrdswk fsluit is prchtig, mr wt mistshavenstraat d moit wrd is, is dt gi. I wijdr035zi- 82bvordrt ocud gzmlijk krk drchtig m ht strv r wrldwijd i bijzodr god humur rligiuz hid, hid v ll d voorbridig hbb dl- christlijk krk. Oz ocumgom. Mt ddkrcht isch virig ws duidlijk lifdvol hrt krg dz virig g- uitig v odrlig bgrip v stlt. dip rspct voor lkr. Ht si gr zi bvordrt ocum mspl v d christlijk krk d hid, smwrkig o- i oz rgio vrdit volgig. drlig bgrip tuss d divrs rligiuz grop bi rlihrtlijk dk, J.M.Bij Dit projct wordt md moglijk gmkt door ht vfods. Expositi N d vkti I ht kdr v ht thm N d vkti xposrt Cocky v Bur op dit momt i ht Trfput collcti cryl-schildrij, di zij mkt rodris op ht ild Mdgskr. D xpositi zl og tot hlf dcmbr t zi zij. Cocky mkt hr schildrij op bsis v hr foto s hririg, gvuld mt hr ftsi. Er zij portrtt, di xct wrgv zij v wt zij gzi hft, bijvoorbld tw kidrkopjs (bror zusj?). Drst zij r schildrij, di sfrbld gv of tuurbld, mr ook voorstllig di voortspruit uit hr ftsi, mr di wl gbsrd zij op cocrt hririgsbld. Cocky probrt mt dz xpositi idruk t gv v d plt- typisch dirwrld, ht tropisch ldschp d bvolkig v ht ild. Dt sfrbld wordt og gvuld door kl voorwrp fkomstig v Mdgskr, opgstld i d vitris. Ht ghl vormt trkklijk iformtiv xpositi di odigt tot uwkurig kismig. Vlorbdkkig Shuttrs Bm WONINGINRICHTING Oud mrwg 24, Tl. (035) Gordij Horr Vitrg Tpijt Viyl mr... Odrwg - 5

4 D tokomst v d oudrzorg Lzig op disdg 18 ovmbr 2014 om uur i d Atoius Hof, Lg Hul 32 t. t krijg i d otwklig di gd zij. Ho wordt d oudrzorg gorgisrd, wt ku w d komd jr vrwcht? Er is vl gd i d zorg; ook Drst zull w mt lkr stil i d oudrzorg stt hoop st bij d omslg i dk di t gbur. Otwklig di gd is i d mtschppij b(voorl) zij igzt door bzui- trffd d zorg hirovr g igig lijk ghl iuw w mt lkr i gsprk. Ook zorgcocpt op t mot lvr sprk ovr d btrokkhid GEZICHTSBEHANDELING VAN w 95 VOOR 50 MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! wrbij rkig wordt ghoud v rligiuz isttis bij d oumt totl dr grti drzorg. Is r bijvoorbld voor zorgvrgrs d voorh. Vzlf- krk ruimt voor smwrkig sprkdhd g op17d schop mt zorgistllig wr ouhavenstraat brg ms i vrwrrig. dr lgr thuis blijv wo, W probr dz middg izicht ho krijgt pstorl zorg gstlt wlk vorm v gstlijk zorg is bhoft? W hop op vrhldrd ispirrd middg. Ilidig door ds. Tj VivMolr gstlijk vrzorgr Vivium Zorggrop Nrdrhm. Idr is op oz gsprksmiddvan 95 VOOR 50 g v hrt wlkom. DGEZICHTSBEHANDELING togg MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! is grtis. Wl wordt bijdrg gvrgd ls tgmotkomig i d kost. KINGSARRANGEMENT NDELINGKrst VAN is VOOR mlijk GSPAKKET VAN 43 CADEAU! bij uitstk d moilijkst priod voor ms mt uitrst smll burs. D vodslbk is u l bzig om rianeinden.com ll voor t zorg dt cliët tg di tijd xtr gvuld ts m r huis ku m. 6 - Odrwg ld i ht Hogrs Ndrlds ghoud. Afwww.guv-uitvrt.l to wrd r ook Egls gsprok. D lzig wr i ht Hogrs kod vi d liturgi gvolgd word i ht Ndrlds. mgd. Zij sprk Hogrs d Ndrlds vrtlig wrd gprojctrd op d muur chtr ht liturgisch cwww.guv-uitvrt.l trum. D klur v d lit chtr ds. Ao symbolisr d vrbodhid v Tiszsztimr mt. Chgll vrsus Michlglo GEZICHTSBEHANDELING VAN 95tl. VOOR of 06dg 20 dcmbr 2014 v 10:00 Mijr, MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! :00 uur. I dcmbr zull wij dit vrzok Vrlossrkrk, ogmls odr uw dcht H.A. Lortzwg 59 Disdg 16, wosdg 17, dodr- brg i d zodgsbrif v d dg 18 ztrdg 20 dcmbr voorfgd wk. v 10:00-12:00 uur. 18 dc. v N.B. Op 9 ovmbr Dodrdg mocht wij r r uur prchtig collctopbrgst Voor id r Voor id r rb r b fl tl krtt mtbpri- bcht cht dg dg Spighlkrk, m lvsmiddl i otvgst B Brl Niuw s Grvldswg 34 m. Grot wrdrig dk Mdg 15, wosdg 17 vrijdg drvoor! 19 dcmbr v 9:00 12:00 uur Ndr iformti: Frk d Brbr d Hrtogh Horr Viyl r Voor id r brb cht g d Ht Gootschp NdrldIsrël Ht Gooi orgisrt lzig mt PowrPoitprstti op wosdg 19 ovmbr v uur door Ruud Brtlm i t Trfput (Lortzwg 59 t ) odr d titl Chgll vrsus Michlglo, tw rtist visis op ht prdijsvrhl. Vlorbdkkig Gordij Wilhlmipltso 14 (zij-igg v d Wilhlmrk) Wosdg 17,vrijdg 19 ztr- r r Voor id r Voor id r b r b Mtb op d voorgrod ll prdi- Ds. Ao Fodor-Csipis prkt E voll Wilhlmrk i ht Hogrs ovr brmt cht t h g c d kt mbtsdrgrs. wrd fwiss- thus 25:1-13, d glijkis v d vijf wijz d vijf dwz dg D tosprk I d fglop jr hft d krstpkkttcti drbij orm gholp, vdr d vrg om u l t dk of u imd bt of kt di krstpkkt otvlorbdkkig vgt dit os wilt doorgv? Ook gbrok doz zij wlkom zlf smgstld pkkt tuurlijk vzo. D kos-shuttrs Tpijt trs v d dri krk zij brid uw bijdrg t otvg op d WONINGINRICHTING odrstd dg, ogmls: wij bsff dt wij24, wl zrvitrg Oud mrwg Tl. (035) vooruitzid bl v u vrlg: mr... Bm Ak v Dijk, scrtrss Wrkgrop Gsprksmiddg Krstpkkt schk d Vodslbk D vrschijigsdtum v d volgd Odrwg (op 19 dcmbr) oopt os rto om i dít ummr toch lvst vooruit t kijk r d komd krstpriod. W ku hir otrord vrhl g fstk, mr ht komt r kortwg op r dt wij wdrom uw hulp irop. Tiszsztimr vrbod i gzmlijk dist Shuttrs Bm WONINGINRICHTING Oud mrwg 24, Tl. (035) Gordij Horr Vitrg Tpijt Viyl GEZICHTSBEHANDELING VAN 95 VOOR 50 GEZICHTSBEHANDELING VAN 50! MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 95 43VOOR CADEAU MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN 43 CADEAU! mr... Wij odig u uit voor dz bijzodr lzig. Togg voor itld 5,00, ld grtis. scr. R. Dmm ( ) Odrwg - 7

5 Imd v 104 jr hft m, bby ook Ht hor v d m v imd di it zo lg gld is gstorv, rkt j. Als di tijds plchtig momt i d krk wordt voorglz, is dt hl motiol momt. Hstr Godvolk vrtlt wrom zij Gdchtiszodg zo bijzodr momt vidt. Hstr Godvolk vidt ht v d mooist zodg v ht krklijk jr. Gdchtiszodg, zgt z, is momt wrop j ht krk-zij mt lkr strk rvrt. Door d moti di j dlt mt lkr. Juist ook i dt vrdritig momt, b j r voor d dr i d krk. Zodg 23 ovmbr is zij it dg i d Spighlkrk di d m voorlst. Nu zij g oudrlig mr is, hft zij di tk ovrgdrg. Toch wild zij r grg ctif bij btrokk blijv. Zij zorgt u voor muz. Drvoor hft zij ht vrzok gd of d ctorij ht hl mooi lid wil zig v Yvo v Emmr, uit ht bok Als vlidrs sprk kod. Ik blijf ltijd j dk Ik blijf ltijd j dk: ho j lip ho j lcht ho j kk. Ook j m blijft ltijd bij m wt v jou is r g twd. E door stds j m t om, zl jou ooit mr vrgt; zul j it voorgod vrdwij, ook l krijg ooit mr twoord. Mij gdcht lt jou it i d stk. Ht is tkst di Hstr (42) ook wl gft ms i hr omgvig di imd vrlor hbb. Voor Gdchtiszodg word d fmilild v d ovrld uitgodigd, ook l kwm d ovrld ooit of wiig i d krk. Sm mt krs, d vrtlt z rbij dt ht lid gzog zl word i d Spighlkrk op Gdchtiszodg. Z odigt h d uit om di dg r d krk t kom. Ook l hoord d ovrld misschi it bij d wijkgmt Wst. Gdchtiszodg is d ltst zodg v ht krklijk jr. Dt vidt Hstr r juist zo mooi. J sluit ht krklijk jr f mt ht oplz v d m v h di os otvll zij. J mt v d tijd om d pij v ht gmis t g, door d m di wordt gomd door d muz di wordt gspld. Dr ku j bgi ht iuw krklijk jr, mt d rst zodg v Advt. Hstr vidt ht fij dt Gdchtiszodg vlt rod d vrjrdg v hr op (20 ovmbr) om (25 ovmbr). Dt gft d hrdkig xtr btkis. Als imd ovrlijdt di tot d gmschp v d Spighlkrk bhoort, wordt dis m bijgschrv i ht gdchtisbok. Dt is ltijd wzig i d krk. Voor Gdchtiszodg word d fmilild v d ovrld uitgodigd, ook l kwm d ovrld ooit of wiig i d krk. Ht oplz v d m ht zij r i Wst mstl rod d twitig is plchtig momt tijds d D gdchtishok i d Spighlkrk. dist. E oudrlig zgt d m. E d stkt d krs. Er is momt v stilt. D komt d volgd m, d volgd krs. D krs wordt d dist mggv d bstd, t ls d krs bij doop- of huwlijksplchtighid. Ht ritul duurt kwrtir, mr d hl dist stt i ht tk v d gdchtis. Ht zo bwust stilst bij dit momt k cofrotrd vol. Hstr hft d m opglz v imd v 104 jr oud ook v bby. Er zij ms di juist di dg drom it i d krk kom. Ht bwust om v d m, ht cotct mt d ms i d krk ht gsprk floop v d dist, gv d ruimt om ht vrdrit v ht gmis t mog vol, d mooi momt t hrir r d voor lkr t zij. Tkst: Mrti Rp, foto s (dz pgi covr): Ig d Goot Op d dg dt vrs vrtrouw op God (Ps. 56: 4) Als bst gtst All vrzkrig odr éé dk. Op d vrzkrigssit ku j z mt lkr vrglijk Zo god godkoop moglijk vrzkrd zij, wi wil dt it? I Pslm 56 is ook imd mt zij vrzkrig bzig. Mr hij zokt g dkkig bij of dr mtschppij: Op d dg dt vrs vrtrouw op Ú. Dt is wzlijk its drs. Hir klopt hrt i. Dz vrzkrig is door d uw h ook ls bst gtst. Mr dt btkt it dt d vrzkrigmr dit ook ltijd zo rvrt. Dvid, d dichtr v d Pslm, volt zij hrt i zij kl klopp. D bgirgls v dit uwoud lid gv d rd : To d Filistij hm ggrp hdd t Gth. Vrs Op d vlucht voor Sul hd Dvid sil gzocht i Gth. Bij koig Achis of Abimlch (Ps. 34). I ht ld dr filistij (ht tgwoordig Gz). D mbtr v d koig hdd hu koig chtr gtif gdvisrd ovr dz vrmdlig. Di m mot u g vrblijfsvrguig gv, mijhr d koig! Hij hft bij d silvrg foutiv iformti vrstrkt. Zij idtitit vrvlst. Hij is d m di oz Golith vrslg hft Als Dvid dt vrmt, ovrvlt hm d vrs. Hij k hir it blijv, mr hij k ook it wg. Wr ht lv op ht spl stt, k ms uitzodrlijk crtif word. Dvid vrzit list. Door zich ls gk t stll hoopt hij mt d digos psychisch gstoord ht vg lijf t rdd. E dt lukt hm og ook! Achis gt hlml door ht lit: hb gkk gbrk, dt julli dz m tot mij gbrcht hbt om voor mij ls krkziig t kr t g? (vgl. 1 Sm. 21:10-15). Gdchtiszodg D trditi v Gdchtiszodg vidt i sids d strt v ht Sm op Wg-procs plts op d ltst zodg v ht krklijk jr. Vóór di tijd hild odr mr d grformrd krk i d gmt d zodg op of bij 1 ovmbr, rod Allrzil (2 ovmbr). I vrdr vrld wrd d m v d ovrld glz tijds d oudjrsdist. Ovr d dtum voor d hrdkig schrf ds. W.H. Pouwls i 1997 brif d hrvormd grformrd krkrd i. Dri mldd hij dt d oorsprog v d hrdkig ligt i d krk v d rst uw. A glovig, di oplijk gtuig v Christus, d Hr wr gwst, vk t kost v hu lv, wrd dkbr dcht gschok op hu strfdg, di gvird wrd ls hu gboortdg i d hrlijkhid v d Hr. Tw Pslm E zwrt bldzijd uit ht lvsbok v Dvid. Of toch it zo zwrt ls ht lijkt? Wt uitgrkd i di situti zij i zij hrt tw Pslm gbor: D brd positi hft hm irlijk uitgdrv r God: op d dg dt vrs vrtrouw op. Ook bij di filistijs koig is Dvids zil blijkbr stil gwst tot God; hft hij op God vrtrouwd. E dt vrtrouw wil hij ls ht wr i dit pslmdocumt vstlgg. Om hir r trug t ku grijp houvst i t vid wr opiuw d vrs hm ovrvlt. Wt ook i ht lv v kid v God zij r tlks momt v vrs. Echtr d Hilig Gst di dz woord i Dvids hrt ggv hft, gft hirm ook os vdg troost houvst. Op d dg of i d cht ls zl vrz vrtrouw op Ú. ds. Alt Vissr 8 - Odrwg Odrwg - 9

6 Vrr Nst-projct Rwd Aghlus/Romië D Protstts gmt hft odr d prplu v Vrr Nst drijrig projct lop om scholigsmoglijkhd voor jogr t vrruim. Eig md gld schrv w hir dt dkzij oz bijdrg r zg-, schf-, schuurmchi gschft ko word. D stichtig Vrid v Rwd schrijft: W zij dkbr blij t ku mld dt ht projct succsvol vrloopt. D timmrmsoplidig is gstrt momtl hbb w 16 lrlig. D vrg is (vl) grotr d w ku plts. Wij vid ht blgrijk ook i ficiël zi vrtwoordig f t ku lgg. I Ndrld is ht gbrulijk dt w lls kurig wt t vrtwoord. E drglijk vrtwoordig is i Afrs ld wt molijkr bov tfl t krijg. Op dit put hbb w d fglop jr ook fl vooruitgg gbokt. Bovdi is sids kort iuw bstuur ctif wrdoor w d btrouwbrhid v d ficiël vrtwoordig vrdr ku vrhog. Wij hcht r t vrmld dt ht bstuur i Ndrld uit vrijwilligrs bstt dt d kost zr bprkt zij. I dcmbr v ht vorig jr wrd vrtld dt u d gmt hr dcht richt op Tiszsztimr i Hogrij ht cotct mt Aghlus wt midr r vor komt. Hl bgrijplijk. Eid 2013 is i forml zi d rlti Aghlus- ook bidigd, mr dt btkt it dt r g cotct mr is. I tgdl. Er zij og vrschilld ctivitit di vuit word gficird. I oktobr v dit jr bzocht Aghlus om d lopd zk og s door t m. Dt k dls ook wl vi d -mil, mr prsoolijk cotct hft mr dipt. Als rst mld dt i ht gzi v ds. Istvá Judit Mátyás iuw wrldburgr is gbor. Dt ws mt bij mij komst op 10 oktobr duidlijk: d kli Dvid ws to prcis éé md oud hij bplt u voor groot dl ht ritm v d fmili. D dri dochtrs Joh, Csg P strijd r om om Dvid t vrzorg. Modr Judit hft u wr tw jr oudrschpsvrlof. Toch is hr ig modr, di i Ilii woot, ook vl wzig drgt bij d gg v zk i ht gzi. Ht ovrgkom projctpl is og stds ctul howl kl odrdl (fl) drs uitpkk: d omhiig is vl duurdr uitgvll d w dcht. D omhiig ws oodzklijk omdt bbouwig v stliggd prcl k lid tot d vrplichtig om rcht v ovrpd t vrl. W hbb it spcif soldrwrkplts gbouwd mr w probr t koop std stliggd pd t vrwrv. Ovr d bstmmig v dit pd mot w og bsluit m. Ht k soort gsthuis word voor studt di vrijwilligrswrk will do. Ook wdig t bhov v d vkschool is og stds opti. D odrhdlig vrlop moizm omdt it duidlijk is wi d igr is d fmili k ht mt lkr ook mr it s word. W prijz os glukkig mt d Rwds kis i os bstuur. Aldus d Vrid. D collct voor Vrr Nst op zodg 16 ovmbr is voor dit dol. Gift zij uitrrd ook wlkom op IBAN NL39 INGB v Vrr Nst. Krt bok Trwijl d Sit t is ir vrtrokk, ord dr r oi VooV6 r v kut u op ztrdg dcmbr b r r b brb tcht ch Trfput tot uur dght dgi krt v mooi, zlfgmkt Crk kop. D opbrgst gt r ht Hogrij-projct v d dicoi. Vrdr kut u uitglz RANGEMENT bok kop. D opbrgst drrangement AN 95 VOOR 50 AN 95 VOOR 50 VAN 43 CADEAU! VAN 43 CADEAU! COM COM Thorils voor d timmrm. v is voor ht Rwd-projct v Vrr Nst. D gbrulijk bokvrkoop op d rst ztrdgmorg v d md zl dr it mr pltsvid. D vrkoop gt wl door, mr op dr mir, zodt bok schk og stds moglijk is Odrwg dr Voooorr i idr V r brr br b bchtt dgg ch88 d Grot Vzlfsprkd mkt op 12 oktobr d krkdist m. Howl j i d dist g woord vrstt, prof j wl d sfr. Ht ws d zodg voor d oudr. W krg voorfgd d dist i kort schts door jogr uitgbld dt oudr og bst voor dr v btkis ku zij. Istvá odigd mij uit kort woord t sprk. I ht Duits pr zi i ht Hogrs vrtld door Istvá hb d grot ms oz gmt i ovrgbrcht. Dri hb mgdld dt d ficiël odrstuig voor grootschlig projct is fgbouwd, mr dt klischlig projct, mt m voor kidr oudr, og ig jr voort ku g. V Istvá krg voor oz gmt d grot m, i dkbrhid voor d jrlg odrstuig di gf. Dt gf op dz plts grg door. Zodg voor oudr Op d zodg voor oudr zij r its mr krkggrs d drs. I d prk v Istvá koos hij ls uitggsput d opdrcht v Abrhm zij oudst kcht om i Arm vrouw t zok voor Izk (Gsis 21). Dz oudr krg blgrijk tk di hij ook volbrcht: Rbkk gig m trug wrd d vrouw v Izk. Oudr zij dus it uitgrgrd. Idr k bi zij/hr moglijkhd v btkis zij voor dr, odr lidig v d Gst. Op d jrlijks zodg voor oudr is ht gwoot dt d ti oudst gmtld kli prstj krijg (dt wordt btld uit schkig v ht imiddls opghv fods v Zustrhulp v d Grformrd Krk v ). E zo lip ht voltllig gzi Mátyás (mt mij) di zodgmiddg odr strk bluw hml bij 22 lgs cht oudr i d lftijd v 88 tot 95 jr om dt pkktj t brg. Wt vrschil zi j d: d klgt, d dr hft vrdrit dt ht lv og it voltooid mg zij, drd is uitrst opgwkt. All bzocht oudr krijg i hu kli bhuizig mtlzorg v jogr fmililid, dochtr, zoo, klidochtr. Ht ws wr idrukwkkd rvrig. Wr, wt i ovmbr 2011 bzocht kl oudr ook l, sm mt Hk Hfks. Schoolbus E v d blgrijkst gsprksput is d ficirig v d schoolbus. Vf ht schooljr wrd odr gmtld sposorgld vrzmld om d kost voor ht busvrvor v Aghlus r schol i d omgvig t subsidiër. Dkzij di cti kod ll kidr v ht dorp ldrs schol bzok ls zij d vir rst schooljr v d bsisschool i Aghlus hdd doorlop. Oudrs di d buskost it (volldig) kod btl krg vi hu prdt gld uit. Zodr di stu zoud vl kidr it mr r school zij gg. I d ltst jr is d rglig dt d ovrhid d buskost ovrmt lgzm ook op ht plttld doorgdrog. Voor kidr v d hogr klss op d bsisschool i ht burig pltsj Ghidflǎu stld d burgrlijk gmt l kl jr gld busj tr bschkig. Mdficirig voor d bus r vrvolgodrwijs i Sf. Ghorgh blf vklijk og uit. Omdt ds. Mátyás d vrwchtig hd dt dit spodig wl grgld zou zij is d wrvig v sposor voor ht jr chtrwg gblv. Trcht, r u blijkt. Al i ht vorig schooljr wrd d buskost door d ovrhid btld, zij ht mt grot chtrstd, soms wl mt vrtrgig v hlf jr. Dt gf rst wl vrwrrig bij ds. Mátyás omdt oudrs it ltijd mldd dt zij ook gld krg v sttswg. Sommig oudrs krg zo twml stu. Drom is bslot voor ht schooljr hlml g schoolbusgld mr uit t kr. Odr d iuw rglig g u toch ll kidr r school. Oz jrlg odrstuig hft bijgdrg klimt wri ht hl gwoo is dt kidr vf ti jr r school g. Pur wist dus. Ht iuw blid hft tot gvolg dt r rsrv is opgbouwd mt ht sposorgld v d ltst jr. Mt Istvá Mátyás is u fgsprok dt dz rsrv igzt mg word voor dr ctivitit voor kidr. E v d blgrijkst is wl d vrzorgig v d schools opvg door Mrt Botos. Di wrd l pr jr door gsubsidird, dt k u og ig tijd word voortgzt. Ook k gdcht word ht jrlijks kidrkmp voor jogr wrbij sommig kidr ll m ku mt subsidi vuit. Of ht wkd voor jogr di zich voorbrid op hu blijdis. Of its xtr s bij Krst. D sposor v d ltst priod zij pr brif ovr d dr wdig v hu sposorgld gïformrd. PK/Wrkgrop Aghlus-Romië Odrwg - 11

7 Wst Spighlkrk KERKDIENSTEN IN DE ADVENTSEN KERSTTIJD Voor d krkdist i d Spighlkrk gdurd d Advtstijd Krst zull w i d Mt ht Spighl huis-huis flyrs ls uitodigig rodbrg. Hirop st d thm s v d krkdist vrmld: 30 ovmbr: Vrlg, mis j. 7 dcmbr: D irlijk tg- stllig tot rust brg. 14 dcmbr: Hoop mkt ht hrt ruim. 21 dcmbr: D oorsprog v ht licht. 25 dcmbr, Krst: Mij hrt wt wt mij vrstd it zgt. Op ztrdgvod dcmbr zull r vsogs word ghoud: Christms crols Niuw mbtsdrgrs stll zich voor d lssos. Hir wrkt m ht koor Voics o.l.v. Pit Philips. D vg is stds uur. Op Krstvod 24 dcmbr bgit om uur ht kidrkrstfst, gtitld: D Eig Wijz. B ij d strt v iuw krklijk sizo vid r wisslig plts i d vrschilld krkrd d dicoi. D iuw bomd oudrlig d stll zich i Odrwg u voor. Dz kr dri d: Dith Btl-Krss, Nivé v Gstl-Altuc Hk Ngl. Dith Btl-Krss (wijkgmt Ctrum) Mij gzi (36) zij imiddls lwr bij jr bij wijkgmt Ctrum gslot. E hl fij gmt wri wij wrm zij otvg og ltijd mt plzir op d zodg r d krk g. Sids kl wk b bvstigd ls d; mbt dt mt vl thousism plzir wil vrvull. Ik g mij bst do om lls wt drbij komt kijk ook god t do. Ctrum Wilhlmrk VISITATIE WIJKGEMEENTE CENTRUM Op 4 dcmbr vidt wr d gbrulijk virjrlijks visitti plts v oz wijkgmt. D visittor zij dz kr ds. A. Sp d hr H.A. v Wijgrd. D visitti bstt uit gsprk v d visittor mt d prdt, mt d krkrd mt bid sm. Voorfgd ht gsprk mt d krkrd hbb ook gmtld d glghid om mt d visittor t sprk ovr wt zij op ht hrt hbb ovr ht wl w i oz wijkgmt. I tgstllig tot bij sommig misschi lvd misvrstd, zij visittis g cotrolmiddl v d ctrl PKN-orgisti, mr bdold ls pstorl gsprk v gïtrssrd dskudig buitstdrs/ mdglovig mt d gmt. Ctrl stt drbij d vrg: ho gt ht mt u?. Gmtld di dt will ku d visittor sprk op 4 dcmbr v tot uur i d Wilhlmrk. Oost Ctrum sm op wg S m op wg. Vl zl dz slog og bkd voorkom, mr dk dt w dt procs imiddls mt succs hbb fgslot. Toch is dt prcis wr d wijkgmt Ctrum Oost u voor st. Zols bkd ws v d - gmtvod gdiscussird bvlig uit ht rpport Mr op bid vod bstod brd id d Som dr Dl dt dz stmmig mt ht voorm voor wijkgmt GEZICHTSBEHANDELING zoud g s- zo smwrkig. Dit voorm VAN 95 VOOR 50 mwrk towrk r hft MÈT VERRASSINGSPAKKET VANl grsultrd 43 CADEAU! i ht houd bstuurlijk fusi. Ovr dit rpport v zs gmschpplijk rhbb d bid wijkgmt i dist i 2014 voor 2015 zij ht jr v 2013 idr op r i pricip ti gpld. Imiddls hbb d bid wijkkrkrd ook l divrs gmschpplijk vrgdrig chtr d rug is bslot om to t wrk r bstuurlijk fusi v d bid wijkgmt pr sptmbr Hirovr zull d gmtld vrdr word gïformrd om hu istmmig word gvrgd op gmtvrgdrig d gmschpplijk dist op 4 juri 2015 i d Wilhlmrk, wt zodr di uitdrukklijk istmmig k ht procs it vrdr g. 7B Voorlopig zull Brl d rdist v d bid wijkgmt i hu bidr krkgbouw i std blijv. Als ht sm-op-wg-procs i 1995 os éé dig hft glrd, d is dt smwrkig mot groi d wijkgmt d tijd mot krijg om lkr t w. Eo Dkkr 12 - Odrwg Nivé v Gstl-Altuc (wijkgmt Ctrum) Ik b gbor i 1959 i b 29 jr gtrouwd mt Ptr Btl. Sm hbb w tw dochtrs di bid studr it mr thuis wo. D b j voor j lv, ht d-zij zit i mij blod. I d votspor v mij op Mx Krss vdr Ks Krss b rm opggroid. Als r hulpvrg gstld wordt is ht it: hb r zi i?, mr: ho wr k d hulp gbod word door wi? Dt m wr voor vir jr hb vrbod d dicoi hft hirm r t m Voor id r k. r b b cht dg hb I 1992 i 2006 l rdr dl uitgmkt v d diwww.guv-uitvrt.l coi. Ik hoop i dz drd trmij mr d slg t ku mt prktisch zk. D dicoi is v pl om mr i wrkgrop t g wrk. Wi wt lidt dit tot mr izicht wr w ls dicoi voor st wr w voor igschkld ku word. Voorlsog houdt dit voor mij i dt mij og or op houd om zovl moglijk t lr v dr d dr wr ht k d gmschp t hlp. Vrogr krg wls v mij vdr t hor dt God os it voor its tw or mod hft ggv. Its wt ook i mij mbt k mm; hb tw luistrd or hoop dt wt uitsprk togvogd wrd k zij voor d or v d dr. Hk Ngl (wijkgmt Sio) Omdt d b gword is mij gvrgd om its ovr mijzlf t vrtll. Ik b 59 jr gtrouwd mt Lydi. Wij wo sids drhlf jr i Huiz. I ht dglijks lv b wrkzm bij d Grodstoff Afvlstoff Dist (GAD) ls dvisur. To ds. Eisig mij ms wijkgmt Sio vrog om d t word hb it dirct j ku zgg. Ik most bst wl v dk of dit wl ko mocht do. Ht lit mij chtr it los. N kl gsprkjs hb ht mbt mog vrd. Nu wil mt Gods hulp ht mbt v d g vrvull. Ik wil mij odr dr iztt voor d mdms di midr bdld is vk it voldod hft om v i lv t blijv. Ik hoop dt u d dicoi i ht vrvull v dz tk zult stu. Egl gzocht D ttoostlligscommissi v d Vrlossrkrk wil v mdio dcmbr tot mdio juri i d glsvitris spcil dcht schk gl. Wilt u of mr gl t l fst voor d xpositi, mt u z d m r d Vrlossrkrk, wr Th v dr Horst, Btty Ruizdl Jy Vrmul z grg i otvgst m. Odrwg - 13

8 Grdi Joh Mdrsloot-Brk Grd wrd gbor i hft ht Gooi ooit vrlt. Zij wood i Blricum, op vrschilld plkk. Mt hr Smrt-utootj rd z ovrl r to, z kd d rgio op hr duimpj. Hr modr ovrld to zij og tir ws. Grd trouwd op hr 19d mt d ti jr oudr Dirk Mdrsloot. Zij krg tw dochtrs, Yvtt Nicoltt. Grd ws hrtlijk, vrolijk vrouw mt fij gvol voor humor. Tijds hr huwlijk m z hr rol ls chtgot modr ls vzlfsprkd op zich; to z wduw ws gword ws z it lgr vrouw v, krg ig lv. Noodgdwog, mr ht bvil hr: z otwkld zich, wrd hir dr vrijwilligr, rkt btrokk bij d krk, gig dlm lskrig bouwd vrdr hr vridkrig. Vl jr ws z oppsmodr. I hr pprtmt d sstrtwg vold zij zich thuis, z hild v gzllighid odigd grg vridi uit. Trouw odrhild z cotct mt icht vridi. I ht voorjr wrd bij hr d digos Alzhimr gstld. Z m ht uchtr op. Dochtr Yvtt orgisrd i pril vrjrdgsfst i d Goois Wrd Grd goot mt voll tug. N hrsifrct wrd z opgom i d Boldr i Huiz, wr z i d vod v 26 oktobr stirf. W lz bij ht fschid i D Rust Pslm 23: Ik kr trug i ht huis v d Hr tot i lgt v dg. I dt vrtrouw is zij gstorv. Hiltj Huizig- Nut Ds. Hl v Bl Lifd stod ctrl i hr lv, hrmoi vrd. Ht most wl gk g, wild j ruzi mt hr krijg. Z ws modr di klr zt mt d th ls j thuiskwm uit school, ook modr di, to z vr i d tchtig ws, mt hr dochtrs r Sx i th City kk, dt z mt z vijv hdd ggt. Z wrd gbor i Vdm is dr ook gtrouwd. Vwg ht wrk v hr m vrhuisd zij r ht wst dt zou og vl ml gbur. Er wrd vir dochtrs gbor. Hilli ws socil mkt gmkklijk cotct. Zo bouwd z op idr iuw wooplk wr lv op. N d dood v hr m gig z wo i, vlkbij hr zus B. Z kwm r d Vrlossrkrk sloot zich bij d Brclub. Z gig vrijwilligrswrk do pst rglmtig op hr klidr. Z goot v vktis mt hr dochtrs, r Mllorc, r Grld. Sm vird zij Krst i Noorwg, bij hr klidr. Voor Hilli ws gloof vzlfsprkd, ht hoord rbij. Z prtt r it ovr, mr zog rv op ht koor wr z lid v ws. I d ltst dg v hr lv, to z i Trgooi ws opgom, bzocht z d virig i d kpl. Z bld og mt v hr dochtrs, di ht orgl hoord spl. Bij hr bgrfis zog w: Wt d tokomst brg mog, mij glidt ds Hr hd; modig sl dus d og r ht obkd ld. Ds. Hl v Bl Zodg 16 ovmbr Oost Vrlossrkrk ds. N.W. d Bok, Kidrtijd, 0-12 jr. Ctrum Wilhlmrk ds. H.J. v Dijk, Kidrvdist, 4-12 jr., Crèch Wst Spighlkrk ds. J. v Oord, Kidrvdist, 4-13 jr., Crèch Sio Spighlkrk ds. A.P. Vots, Crèch Kidrkrk ds. A A.A. Prosm, HA Nrdrhm mw.ds. P.J. Viv- Molr Evglisch-Luthrs Krk ds. W.J.H. Boo D Atoius Hof mw.ds. J. d Blois Disdg 18 ovmbr D Goois Wrd pstor A. Schildr- Vrhof, Middgwijdig Dodrdg 20 ovmbr D Zdz ds. S. d Jog Zodg 23 ovmbr Oost Vrlossrkrk mw.ds. H.W. v Bl, Gdchtisdist, Kidrtijd, 0-12 jr. Ctrum Wilhlmrk ds. H.J. v Dijk, Gdchtisdist, Kidrvdist, 4-12 jr., Crèch Cttdist Wst Spighlkrk ds. S. d Jog, Gdchtisdist, Kidrvdist, 4-13 jr., Crèch Sio Spighlkrk ds. Th.W. v Bkom, Crèch Kidrkrk ds. A. Vissr, Hrdkig Ovrld Nrdrhm pstor B.M.J. Ngl Evglisch-Luthrs Krk ds. W.F. Mtzgr, HA D Atoius Hof pstor L. v dr Schoot Vrlossrkrk Dodrdg 27 ovmbr Huiz Godlid mw.ds. H.W. v Bl, HA Zodg 30 ovmbr Oost Vrlossrkrk ds. N.W. d Bok, Kidrtijd, 0-12 jr. Ctrum Wilhlmrk ds. M. v dr Vld, Kidrvdist, 4-12 jr, Crèch, Wst Spighlkrk ds. S. d Jog, Kidrvdist, 4-13 jr., Crèch Sio Spighlkrk ds. A.D. v d Bos, Crèch Kidrkrk ds. K. v Mijr Nrdrhm mw.ds. P.J. Viv- Molr Evglisch-Luthrs Krk ds. W.F. Mtzgr D Atoius Hof mw.ds. J. d Blois Disdg 2 dcmbr D Goois Wrd dr. B.M.J. Ngl, Middgwijdig Zodg 7 dcmbr Oost Vrlossrkrk mw.ds. H.W. v Bl, HA, Kidrtijd, 0-12 jr. Ctrum Wilhlmrk ds. H.J. v Dijk, Kidrvdist, 4-12 jr., Crèch, Wst Spighlkrk ds. S. d Jog, Kidrvdist, 4-13 jr., Crèch Sio Spighlkrk ds. A. v d Mr, Crèch Kidrkrk ds. J.L.W. Kopphol Nrdrhm pstor M.H.J. Potjr Evglisch-Luthrs Krk drs. J. Lottrm D Atoius Hof pstor L. v dr Schoot Dodrdg 11 dcmbr Huiz Godlid ds. S. d Jog Zodg 14 dcmbr Oost Vrlossrkrk ds. N.W. d Bok, Kidrtijd, 0-12 jr. Ctrum Wilhlmrk ds. H.J. v Dijk, HA Kidrvdist, 4-12 jr, Crèch, Wst Spighlkrk ds. S. d Jog, Kidrvdist, 4-13 jr., Crèch Sio Spighlkrk ds. B. d Buttr, Crèch Kidrkrk ds. H.E. Dkrs Krk i d Mt ds. A. Mk Nrdrhm mw.ds. P.J. Viv- Molr Evglisch-Luthrs Krk mw.g. Blom D Atoius Hof mw.ds. J. d Blois, HA Disdg 16 dcmbr D Goois Wrd ds. H. J. v Dijk, Middgwijdig Dodrdg 18 dcmbr D Zdz ds. S. d Jog dhr. B. Moussult Ocumisch dist Odrwg Mdbld v d Protstts Gmt t Rdcti Ig d Groot Wil Ktlr Mrti Rp Iris v dr Wulp Advrttis dmiistrti Ook digitl otvg? Prot. Gm. t H.A. Lortzwg CC Krklijk Buru Gopd: m t/m do v uur Algm Krkrd Collg v Krkrtmstrs NL11 INGB t..v. Protstts Gmt t Collg v D J. Post NL07 INGB t..v. Dicoi NL02 INGB t..v. Zdig Wijkgmt Oost Vrlossrkrk H.A. Lortzwg CC Kostr: mvr. A. Stuivbrgv Dijk Prdt (prttim): mvr. ds. H.W. v Bl (m, di, wo) ds. N.W. d Bok (wo, do, vr) Psychopstort: mvr. W.Vooys Scribt: of Wijkks: NL60 INGB Wijkgmt Ctrum Wilhlmrk Wilhlmipltso JB Kostr: P. Vos Prdt: ds. H.J. v Dijk b.g.g Scribt: E.E.J. Dkkr Wijkks: NL41 INGB Wijkgmt Wst Spighlkrk Niuw s-grvldswg HM Kostr: J. v t Hof Prdt: ds. S. d Jog Scribt: H. Dooijs Wijkks: NL25 INGB Wijkgmt Sio Spighlkrk Niuw s-grvldswg HM Bijstd i ht pstort: ds. R.R. Eisig ds. A. Vissr Scribt: J.A.N. Muritz Wijkks: NL41 INGB Oudrpstort Atoius Hof mvr. ds. Jc.M.E. d Blois (di vr) of Ptri pstor J. Molsky Odrwg Odrwg - 15

9 Mij bijbltkst Elk md vrtlt lzr wt zij of hr fvorit bijbltkst is. Dit kr is dt Btti Bks. Btti Bks Er st vrschilld tkst i d bijbl di i Bttis lv lidrd vorm. D fmili Bks ws vrogr vk ht zzil d kwm d woord v ht drd couplt v pslm 32 uit ht lidbok hl god v ps: Gij zijt, o Hr, mij schuilplts mij hv. E pslm 98: Zigt iuw lid voor God d Hr vidt zij prchtig. Mr ook dr tkst, wr z prcis st wt w it, gv hr krcht. Ht rst dt i hr opkomt is: Dit d Hr mt blijdschp. Dt is opdrcht di zij volt. E vrdr omt zij dri dr tkst di blgrijk voor hr zij mlijk Hij is mij licht strkt, Ws strk modig Houd mod, Ik hb j bij j m gomd. Di mod hft Btti i hr lv vk odig ghd, omdt zij i hr gzi mt zr vrdritig gburtiss gcofrotrd wrd. Zij zgt hirovr: Vrdrit is tuurlijk hl rkbr; ls j d gordij v j huis sluit, komt ht dglicht it bi. Als j d rm v j gloofshuis dicht dot, d komt ook d krcht, di r voor idr is, it bi. Ik b zodgskid, misschi is dt ook xtr zg, hb d poort ltijd op ku ztt b ovrid gblv. Dt vid groot voorrcht grot gd dk dt j bij lls wt r i ht lv gburt d opdrcht krijgt om r wt v t mk. Tot slot mot Btti v ht hrt dt z hl blij is dt r Protstts Krk v Ndrld is gkom. Zij hft ht i hr vl fuctis, odr dr i d Ndrlds Christ Vrouwbod (NCVB) ls opdrcht gvold om ms uit vrschilld krk bij lkr t brg. D NCVB ws itrkrklijk, ook Luthrs doopsgzid vrouw wr lid. Ik b dkbr dt d vrhoudig i dz tijd, ook mt d Rooms-Kthol Krk god zij dt w kthol ctor-orgist hbb di ht gwldig dot. Dr b cht grord door Wil Ktlr Gods lidig i os lv Elk md vrgt d rdcti lzr colum t schrijv Odrwg Er is mij gvrgd om colum t schrijv voor dz Odrwg. Wt g j d schrijv? Er is éé thm dt mij d ltst tijd rglmtig bzig houdt. Of livr gzgd: wt momtl, trugkijkd op lgr priod, zi u og rvr. Er wr momt dt ht it ovr roz gig, moilijk tijd i mrdr opzicht. Dz priod wrd gvolgd door tijd v rust. Rust, omdt mg zi dt door d moilijk priod h gword b wi u b, mr ook doordt kuzs ko mk wrdoor r vwicht trugkwm i mij lv. Zkr kijkd r d combiti privé/wrk. Als modr v dri jog kidr (9, 6½ 1½ jr) dcht ht id v ht zwgrschpsvrlof v d jogst: ho g dit sm mt mij m combir? Ik ws op dt momt tmlidr v fdlig bij ht Lgr ds Hils. E pittig hctisch b. Dr kwm bij dt i mij vrlof mij dirct collg v b ws gwissld, wrdoor r g zorgcoörditor ws. Ook l ws r ctif gworv, r ws imd gvod. Mr zols u k zgg: ht most zo zij, wt krg ht izicht vlk voordt ht wrk gig dt dit ook it zomr ws; dz plk ws voor mij bdold. N éé jr k zgg: blij to dt dz plk to vrij ws. Ik k i dz fucti, wri uw smwrk mt d iuw tmlidr, ht wrk do wr mij krcht, Mrjolij Vldhuis kis itrss ligt. Hirdoor wt zkr dt ook mij gzi op d rst plts k ztt. D k ll mr zgg: Dk Vdr dt U ht bst mt mij os ll voorhft. Mrjolij Vldhuis

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

Een moderne gelijkenis

Een moderne gelijkenis 4 Krkld v d Protstts Gmt t Jrgg 2, r. 4 pril 205 D stuurgrop pioir E modr glijkis Ps ws fst pgi 5 pgi pgi 2 Ht is fij om krkdist mt sgzid ms t lv V d rdcti Eé v d rm v d Vrlossrkrk AGENDA Dt r i ovr d

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer W lkom i iuw diti v ht Huygsbullti, ummr tw lwr. W zij imiddls bld i 1672 hbb hl wt orustig bwog jr chtr d rug. Er is d ook vl om op trug t blikk i dit bullti. Vl lsplzir! Crtoo Christi Huygs, Bob Albrts

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Bram Brandemann leert Bach steeds beter kennen pagina 8

Bram Brandemann leert Bach steeds beter kennen pagina 8 10 Krkld v d Protstts Gmt t Jr 26, r. 10 16 oktor 2015 V Wosl Kooy v tru i Ho Brr hr loof vrloor Krkj opiuw i ru om i Horij pi 5 pi 6 pi 10 Brm Brdm lrt Bch stds tr k pi 8 V d rdcti Stilt Klokktor Wilhlmrk

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten!

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten! ummr 15, pril 2015 Rvpost! Rvpost 2 Colum mstr Jochm Ev voorstll: mstr Joop 3 4 5 Kidr ht woord... Robi uit grop 7 Niuws uit d lrligrd Ntuurprojct & otbossig 7 8 9 10 Ik & mij fmili: Hugo uit grop 3 Bokkst:

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum 2 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 2 20 fbruari 2015 D Zuidrcatorij vird ht 25-jarig jubilum Wlk bas sluit zich aa bij Voics? Cursuss gog: o.a. ovr kruiswgstatis pagia 4 pagia 5 pagia 10 ds.

Nadere informatie

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën Drimdlijks dossir v d BBRoW Afzdr: BBRoW, Hgouwki 29, 1080 Brussl rt. 23 Idr hft ht rcht mswrdig lv t lid. Dit rcht omvt ht rcht op bhoorlijk huisvstig. BlgiË PP 1000 Brussl 1 fgiftktoor: 1000 Brussl 1

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd d r voo Tot k voord Uw Sijb zij ic. vr! Ibouwforui 90 cm Rugwdbkdig vrichtig tg mrprij. gr k p t op iuw L-k, frot i wit k mt xtr voorrdkt. Uitgvord mt mrkpprtuur i RVS v Sim (c. 285x305 cm). A gomd tutr

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma..

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma.. Prgrmm hlpt juw lr- krcht zichtbr mk! Evt: Vrbi mt Lf 6 vmbr 2013 Vr bsisrwijs kirpvg Ir ms hft its mis wg t gv. E vrhl, tlt, btj cht f its t j it (mr)ig hbt. Vuit z gcht hb ik ht Evt: Vrbi mt Lf grgisr.

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Krrvlskrt v t Aogj Jrgg 53 2014 Dor kud j vor d dg ko! D iuw Joffrs 5 Agguskbd wit Mottoot 7 Miistr v Plisi Zk gt strijd tg lui kopr 15 V d voorzittr t Aogs otto Bst crvlsvirdrs. Bij ht vrschij v dz gklurd

Nadere informatie

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor ztrd 8 dcmbr 2012 www.d.l 4 PUZZELEN MET DE DIENSTREGELING 8 GEVONDEN VOORWERPEN 10 DE PSYCHOLOGIE VAN HET WACHTEN 12 KINDEREN ZIJN EEN BEETJE DRUK ov hld Opwr Dz tvrd rizirs i u voor Chir, 18 jr Mlvi,

Nadere informatie

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s ummr 2: jui 2014 jrgg 35 6 itrviw mt frk vok tuss d dio s 10 doptr kjr! 12 rportg: ko + wi = blij lls ovr khoors kttrluk: riskwrttspl i miiformt! bld voor jog dirbschrmrs 1 t s o P r Ikki voo Hyy, ik ls

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Jubileum Moerstee Glasspecialist

Jubileum Moerstee Glasspecialist Jubilumuitgv tr glghid v ht 30-jrig bst v Glshdl Morst Jubilum Morst Glsspcilist Trds i glsitriurs Gls ls mbcht Gvol voor gls covr voorstl_df.idd 1 17-11-2008 08:52:56 V hrt gflicitrd mt d opig v ht iuw

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Iformi voor wrksukk sprkbur Wis j d? I mr d drig ld i d wrld is r oorlog. Wrldwijd zij r dus miljo kidr di oorlog m mk. Wrom is r oorlog? Oorlog ku vrscilld oorzk bb. Rgrigslidrs ku o s m lkr zij wrdoor

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen StickPrt Wk 21 Dz wk: Hld v d wk Wdstrijd- vrslg Ihoud Agd Liv ld, Alwr d llrltst StickPrt v dit sizo! Dt btkt ook dt ht hockysizo 2014-2015 t id is. D slctis zij wr bgo wij ku g bgi mt ht vorm v iuw tms

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach OPTIEK VISIE Mil, Müch Prijs Itrtiol optibrz Uw bioritm mr i bls? Dt! NAJAAR 05 MADE WITH L VE Ht vrhl chtr ht motr NAJAAR FASHION TIPS Alls wt wilt wt ovr d ltst trds door mod xprt My-Britt Mobch Opti

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM Mk zlf d lkks lkkij ui Polls Kuk! SPECTRUM Ev voosll H oi, ik b Poll! Als koksmj wk ik l j i d pliskuk v Hhof. Hi wod ll ghim cp voo fsmlijd, dsss bwd. M ik zou g Poll h ls ik god ghim i zou dl, hh. Misschi

Nadere informatie

Ravenpost! Vivavakantie! Vacature!! Uitslag fotowedstrijd. Heeeeeeeele fijne vakantie allemaal! nummer 16 - juli 2015. Ravenpost Ravenpost

Ravenpost! Vivavakantie! Vacature!! Uitslag fotowedstrijd. Heeeeeeeele fijne vakantie allemaal! nummer 16 - juli 2015. Ravenpost Ravenpost ur 16 - juli 2015 Rvpost! Rvpost Rvpost Rvpost 2 Colu str Joch 3 4 5 Kidr ht woord... Ri uit grop 7 Itrviw juf Ssi v d Dolfij Rddigscti grop 6 6 Mopptrol 7 Afschid v grop 8: Op wg r d toost 10 Grop 8 op

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport Ovr sportprticipti sportpromoti Sport rtil Sm Ndrld lt sport Its mgisch! Sportwikl stut d sport Spcil sportrtil juri 2011 uitgv i.s.m. Adviscommissi MKB Sportdtilhdl Voorwoord Wist Voor d ruim 4.000 sportspcilzk

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag!

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag! omdt w smn één zijn op dz school. rop In Kuijprs, Gld Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 6 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str brugkls? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan 1 & D itocht it Sitdorp op d Vischmrkt t Pitpd: xpditi door d std t Pithuis Shopp voor mut IJsb Glijb 40m. lg Niuwjrsduik 01-09-10 22:36 Hrdrwijk Witrstd 2 Cocpt Tbl UNIEK!! BNI-prijs wir 2010 www.tbovldt.l

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1 ummr 4: dcmbr 2014 jrgg 35 6 Wrom Bsiboy Tim hodbrokk? 10 Hlp j huisdir Oud&Niuw door m oz vuurwrkips 12 Puppy s mo ook r school Alls ovr vridj voor j koij Krsbll kusl bld voor jog dirbschrmrs 1 s o P

Nadere informatie

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2 PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR Ms-Rijn Akn & d Eurgio nr.1 D 1 WINNAAR AKEN MEUBEL- & KEUKENDETAILHANDEL ENQUÊTE (FOCUS 39/15) s l m g o hft n! d g l r v n z j d pri voor www.dutschlndtst.d mnmprijs

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag!

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag! omdt j j r smn snl thuis volt. Flur Jnsn, Hz Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 5 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES Athnum - HA Gymnsium

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL * Bij lk f bv,- COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - VAN DER HEIJDEN Thu i j hu! DE MOOISTE WOONWINKEL Crr uw ig wstijl. Bk Mchsr zits + di. Lvrbr i stfkwliit, psllig, zits, klur. Di k zl liks ls rchts. Afig: 8789

Nadere informatie

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op.

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op. 1 L Dz fkot kom outbsch t: LA = lksf RA = chtsf RD = chtoo Tp! Hb smtpho? Nt tu, op tls stt ook wbs. Not ht wbs kut thus of op school wbst pl. Bst fts, Voo lt puzzltocht oo ht o Vl. D o 20 km l tocht ot

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie