Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5"

Transcriptie

1 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie EMED EduMedica, 2010

2 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal ICPC - stelsel...3 Structuur ICPC... 3 Hoofdstukken... 3 Componenten... 3 Subcodes... 3 Argumenten om ICPC te coderen... 4 Richtlijnen voor het coderen van de E-regel in het journaal Episodes en Problemen in MicroHIS Deelcontact... 5 SOEP - indeling... 6 Episode... 6 Status episode... 6 Episode met attentiewaarde (voorheen probleem)... 6 Problemen en probleemlijst in MicroHIS... 6 Actief of inactief probleem... 6 Richtlijnen voor het coderen van de episode Medisch werkblad instellen...7 Episodelijst activeren... 7 Episoden met probleemstatus / attentiewaarde voorheen problemen Identificeren, selecteren en markeren van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten...9 Aanpak NHG - Inventarisatie van patiënten met (mogelijk) verhoogd cardiovasculair risico. 9 Selecteren Selecteren van reeds bekende patiënten Bepalen van de populatie met doorgemaakte cardiovasculaire ziekte...13 Selecties maken op basis van ICPC Overzicht op basis van problemen (Epsiode+)...14 Overzicht op basis van episodes Overzicht op basis van werkblad codes Selectie maken op basis van medicatie Query Query opslaan...33 Query opvragen...34 Aanwezige query s Nulmeting Selectie I: iedereen met K EduMedica, 2010 i

3 Selectie II Alle diabeten binnen de groep K Bijwerken probleemlijst...41 Een probleem in de probleemlijst invoeren Episode promoveren naar probleem (Episode+) Probleem maken vanaf de E-regel Ruiteren van patiënten...47 De ruiters Ruiter toekennen Oproepen van patiënten...51 Rapport wijzigen Brief versturen aan een groep patiënten Brief Individueel printen Risicoprofiel CVRM...58 Risicoprofiel importeren in MicroHIS Controle van de eenheden van metingen Risicoprofiel koppelen aan de patiënt Follow up datum invoeren Printen overzicht patiënten follow-up Afspraak plannen...70 Toevoegen contactsoort in MicroHIS Inlezen contactsoort in de Agenda Contactduur instellen voor CVRM-spreekuur Een voorbeeld van het invoeren van het contact Extra bestanden inlezen...76 Bestanden downloaden en installeren Instellingen rapporten Aanwezige rapporten...79 Instellen opties rapport PRO_EPI.VRF Instellen opties rapport ATC_ACT.VRF...80 Instellen opties export vrf s...82 EduMedica, 2010 ii

4 Inleiding Algemene opzet CVRM spreekuur CVRM in de huisartsenpraktijk is -in essentie- het in kaart brengen van de hoogte van het tienjaarsrisico van sterfte door hart- en vaatziekten (kortweg het risico genoemd) en op grond van de hoogte van het risico het behandelen en preventief behandelen van patiënten, zowel met lifestyle adviezen als ook met medicamenteuze middelen. Volgens de NHG-Standaard is Cardiovasculaire Risicomanagement van toepassing op drie groepen patiënten: Patiënten die al een hart- of vaatziekte hebben; Patiënten met diabetes mellitus; Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten: Mensen met een systolische bloeddruk (SBD) 140 mm Hg en/of een totaalcholestorgehalte 6,5 mmol/l; Rokende mannen van 50 jaar en ouder, rokende vrouwen van 55 jaar en ouder; Patiënten die al worden behandeld met antihypertensiva of cholesterolverlagers. Aangeraden wordt om voor deze patiëntengroep een categoraal CVRM-spreekuur in het leven te roepen. De invoering van dit CVRM in de praktijk heeft een voorbereidende en een uitvoerende fase. In de voorbereidende fase identificeert en selecteert u patiënten die een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten hebben en in aanmerking komen voor een risicoberekening. In de uitvoerende fase bepaalt u per patiënt de specifieke risicofactoren, gaat u na of er indicaties zijn voor (aanvullende) behandeling en stelt u een behandelingsplan op. U start vervolgens de behandeling en eventuele begeleiding, controleert de voortgang en stelt uw aanpak zo nodig bij. Uw HIS kan u bij dit proces ondersteunen. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de voorbereidende stappen t.b.v. de zorg voor patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De daadwerkelijke analyse en opname in het zorgproces valt buiten het bestek van deze cursus, die in opdracht van de 1 ste Lijn Amsterdam is samengesteld. Een ietwat vervelende bijkomstigheid is het feit dat MicroHIS sinds jaar en dag het begrip Risicoprofiel hanteert als overkoepelende term voor Onderzoeken. Onderzoeken bestaan uit metingen en bepalingen. Het NHG hanteert het begrip Risicoprofiel bij het CVRM als een overzicht van patiëntspecifieke factoren die het risico op sterfte door hart- of vaatziekte verhogen, zoals het al dan niet roken van de patiënt, alcoholgebruik etc. In het risicoprofiel CVRM van MicroHIS worden de factoren uit het NHG-profiel natuurlijk ook opgenomen. Om CVRM succesvol te implementeren in uw praktijk moet u gebruikmaken van MicroHIS en hoger+ en u moet gebruik maken van risicoprofielen met daarin opgenomen de WCIA metingen en diagnostische bepalingen. Om met terugwerkende kracht gebruik te kunnen van de tot nu toe ingevoerde metingen en bepalingen, dient u eenmalig de WCIA tabellen metingen en diagnostische bepalingen koppelen met de tabellen metingen en bepalingen in MicroHIS. EduMedica,

5 In deze cursus wordt gebruik gemaakt van: MicroHIS versie Passages uit de Praktijkwijzer CVRM van het NHG. EduMedica is door het NHG gecertificeerd om een aantal Praktijkwijzers, waaronder CVRM, in huisartsenpraktijken te implementeren. Hoewel deze cursus een aantal inhoudelijke aspecten bestrijkt, die ook in de Praktijkwijzer CVRM worden besproken, is het raadzaam om als praktijk een exemplaar van de complete Praktijkwijzer CVRM bij het NHG te bestellen en om een cursus te volgen bij Asklepion, zeker als er behoefte is aan ondersteuning bij het opzetten van spreekuren en onderlinge taakverdelingen. Over de cursus en het cursusmateriaal. In het CVRM project van de 1ste Lijn Amsterdam wordt gefocust op secundaire preventie en daarmee patiënten gevolgd met al een uiting van atherosclerose in de voorgeschiedenis. Diabetespatiënten worden uitdrukkelijk niet meegenomen. Dat heeft zijn weerslag in de gebruikte selectiecriteria, die op onderdelen bewust afwijken van de criteria van het NHG. Bij de gekozen ATC-codes vallen de diabetesmiddelen bij ons dus af. C01,02,03,04,07,09,09 en 10 blijven staan, alsmede B01A (C staat ook in ons protocol, maar ik kan nu even niet vinden wat daar onder valt). De groep C02 laat de NHG vallen, maar m.i. onterecht;er vallen combinatiemiddelen tegen de bloeddruk onder.geldt ook voor groep C04. gelukkig ben ik het dus nog steeds eens met onze manier van selecteren. Deze cursus is, zoals alle cursussen van EduMedica, praktisch van aard. Aan de hand van de opdrachten leert u al doende. De opdrachten kunnen worden uitgevoerd met de cursusdatabase van EduMedica. Tijdens de cursus maakt u daar gebruik van. Het is ook mogelijk om, tegen meerkosten, na de cursus nog gebruik te maken van een virtuele werkplek met een oefenversie van MicroHIS. Onderdelen van deze cursus worden ook behandeld in webklassessies van ca. 1 uur. De syllabus bevat drie onderdelen: een algemeen deel, opdrachten en bijlagen. In het algemene deel vindt u inhoudelijke informatie over het opzetten van het CVRM spreekuur. Voor belangstellenden is er een korte inleiding over de structuur en het gebruik van de ICPC codering. We hopen dat we met deze cursus een positieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de geautomatiseerde patiëntenzorg in Nederland. Voor op- en aanmerkingen staan wij steeds open. 2010, EduMedica Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EduMedica. Hoewel deze uitgave met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt EduMedica geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. MicroHIS is een geregistreerd handelsmerk van isoft Nederland B.V. EduMedica,

6 1 ICPC - stelsel Structuur ICPC De ICPC heeft een structuur in twee assen, namelijk één as voor hoofdstukken en één as voor componenten. De hoofdstukken worden aangeduid met een letter, de componenten met cijfers. Hoofdstukken Er zijn 17 hoofdstukken, die verwijzen naar een logisch bij elkaar behorend gebied: of delen van het lichaam of typen aandoeningen of problemen. Door de ICPC wordt het gehele huisartsgeneeskundig terrein bestreken. Niet alleen ziektes en aandoeningen maar ook klachten, symptomen, ziektes en evaluatie c.q. diagnoses kunnen worden gecodeerd. De ICPC vormt een zgn. classificatiesysteem, hetgeen inhoudt dat de verschillende rubrieken elkaar uitsluiten, er bestaat geen overlap. A = Algemeen en niet gespecificeerd B = Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel D = Spijsverteringsorganen F = Oog H = Oor K = Cardiovasculair stelsel L = Bewegingsapparaten N = Zenuwstelsel P = Psychische problemen R = Luchtwegen S = Huid T = Endocriene klieren / stofwisseling / voeding U = Urinewegen W = Zwangerschap, bevalling en geboorte X = Vrouwelijke geslachtsorganen Y = Mannelijke geslachtsorganen Z = Sociale problemen Componenten De componenten hebben een betekenis: codes 01 t/m 29: klachten en symptomen; codes 70 t/m 99: ziektes en evaluatie c.q. diagnoses; codes tussen de 30 en de 70 komen vooral aan de orde wanneer diagnostische verrichtingen en behandelingen (O- en P-regels) gecodeerd worden. Subcodes In Nederland is de classificatie uitgebreid met subcodes, bestaande uit twee cijfers achter de hoofdcode. Voorbeeld astma: R96.xx R = Hoofdstukaanduiding 96 = Rubriek/component. = Scheiding tussen hoofdcode en subcode xx = Subrubriek, subcode R96.01: Hyperreactiviteit luchtwegen R96.02: Allergisch Astma EduMedica,

7 Argumenten om ICPC te coderen Eenduidige registratie van klachten / gezondheidsproblemen: De code K86 staat in elke praktijk voor Hypertensie zonder orgaan beschadiging, K87 voor Hypertensie met orgaanbeschadiging. De ruiter HY die in het verleden gebruikt werd, stond voor beide gezondheidsproblemen. Zelf toegekende ruiters zijn zelfs niet bekend in een andere praktijk. Met het invoeren van de Richtlijn ADEPD zijn medisch inhoudelijke ruiters vervallen. Ruiters worden enkel nog gebruikt om administratieve redenen. Contra-indicatiebewaking: Het ICPC coderen van problemen / episodes in MicroHIS helpt bij het instellen van een optimale medicatiebewaking. Na invoeren van de ICPC code wordt u gevraagd om het toekennen van een mogelijke contraindicatie. U kunt contraindicaties ook separaat invoeren. Gebruik van aparte modules: Op basis van de gecodeerde evaluatie of diagnose kan gebruik gemaakt worden van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Het EVS geeft niet medicamenteuze en medicamenteuze adviezen op basis van de ingevoerde ICPC code, de leeftijd, het geslacht en geregistreerde contrainidcaties en allergieën van de patiënt. Gebruik van monitoringsprotocollen Om zorgprocessen, zoals de zorg voor diabetespatiënten of het CVRM, succesvol te monitoren, moeten de risicofactoren eenduidig worden vastgelegd. Dat gaat in de HISsen het handigst op basis van eenduidige codes Filteren van dossier op ICPC of episode / probleem: In de loop der tijd zal het EPD van een patiënt steeds uitgebreider worden. Er zullen nieuwe klachten bij komen. Er zullen zaken genoteerd worden betreffende een bestaande klachten. Dit staat allemaal netjes chronologisch door elkaar in het dossier. Door nu een episode te selecteren zullen alleen de daarbij behorende dossierregels getoond worden. Dit levert dus een overzichtelijke, chronologisch opbouw van de episode op. Betrouwbare selectie en rapportage: Als er consequent ICPC-geregistreerd wordt is het mogelijk om op basis van de ICPC-code een betrouwbare patiëntselectie en/of rapportage te maken. EduMedica,

8 Richtlijnen voor het coderen van de E-regel in het journaal Bij het coderen van de evaluatie c.q. diagnose in het journaal zijn enkele spelregels van toepassing, in volgorde van belangrijkheid: Bedenk bij ieder (deel)contact wat de evaluatie c.q. diagnose is waar het contact om draait De evaluatie c.q. diagnose komt op de E-regel en wordt gecodeerd. U bent degene die de evaluatie c.q. diagnose bepaalt Het gaat om UW visie op dat moment. Codeer wat u zeker weet Maak evaluatie c.q. diagnoses niet specifieker dan waarvan u op dat moment zeker bent. Differentiaal diagnostische overwegingen, bijvoorbeeld: buikpijn dd Appendicitis, cholelithiasis, kunnen in vrije tekst erbij geschreven worden. Codeer bij handelingen, zoals operaties, de oorzaak Voorbeeld: een heupprothese heeft geen eigen code, maar wordt gecodeerd als L89 (coxartrose) of L75 (fractuur femur). Indien beschikbaar kan als vrije tekst de gewenste informatie toegevoegd worden. U kunt uw eigen tekst hanteren U bent niet gebonden aan de voorgeprogrammeerde teksten behorende bij de ICPC-codes. U kunt eigen tekst toevoegen aan de ICPC-omschrijving of de ICPC-omschrijving wijzigen. 2 Episodes en Problemen in MicroHIS 8.5 In de meeste EMD s staan alle contacten en verdere gegevens in chronologische volgorde in het journaal of werkblad. Van verslaglegging per gezondheidsprobleem is geen sprake, tenzij gebruik maakt wordt van de probleemgeoriënteerde registratie (POR) of episodegerichte registratie (EGR). Als u bij het vastleggen van contacten en gegevens al de context van het gezondheidsprobleem aanbrengt, kan de computer u helpen door overzichten te tonen: per gezondheidsprobleem, meerdere gezondheidsproblemen bij elkaar of alle gezondheidsproblemen tegelijk (= huidige journaal). Dit noemen we het episodegericht registreren (EGR). Dit past u in feite nu al toe in de praktijk. Door bijvoorbeeld recepten via de voorschrijfmodule in te voeren zorgt u ervoor dat de computer u de voorschriften toont in het consult en kunt u allerlei medicatieoverzichten opvragen, actueel en historisch. Deelcontact De kleinste registratie-eenheden worden deelcontacten genoemd, verzamelingen van gegevens die betrekking hebben op één gezondheidsprobleem (klacht, werkhypothese, diagnose) op een gegeven moment in de tijd. Iedere huisarts die medische gegevens in een HIS vastlegt, kent het probleem van het consult waarin verschillende klachten aan de orde komen. Om deze situatie correct te kunnen registreren, is het begrip deelcontact ingevoerd. Het deelcontact bevat die informatie die betrekking heeft op één klacht binnen één contact. Wanneer de patiënt binnen één contact een aantal EduMedica,

9 klachten heeft, bestaat dit contact uit evenveel deelcontacten, die elk de informatie over één klacht bevatten. SOEP - indeling Binnen elk van de deelcontacten bestaat de mogelijkheid van ordening van het consult via de SOEP - indeling. Het vastleggen van deelcontacten volgens SOEP (subjectief, objectief, evaluatie en plan) zorgt voor een systematische invoer van uw gegevens en brengt structuur in de manier waarop u in een consult te werk gaat. Zo zal ook elk deelcontact een eigen evaluatie, of, zo mogelijk, evaluatie c.q. diagnose (indien mogelijk gecodeerd met behulp van de ICPC (International Classification of Primary Care)) op de E-regel kennen. Episode Een episode bestaat uit een chronologische verzameling voor één gezondheidsprobleem van: alle deelcontacten voorschriften uitslagen in- en uitgaande brieven Hierdoor is het verloop van een gezondheidsprobleem te overzien. Status episode We onderscheiden open en gesloten episoden, in MicroHIS is dit een actuele en blinde episode. Op een gegeven ogenblik zal een episode die niet meer wijzigt, door het HIS de status gesloten krijgen, dan wel door de gebruiker kunnen worden afgesloten. Zodra de patiënt weer een klacht heeft, die betrekking heeft op een vroegere, inmiddels gesloten episode, wordt de oude episode opnieuw actief en wordt het nieuwe deelcontact aan deze episode toegevoegd. Episode met attentiewaarde (voorheen probleem) De episoden met attentiewaarde nemen de plaats in van de problemen, zoals ze tot nu toe in MicroHIS gebruikt worden. Problemen en probleemlijst in MicroHIS Als u al langer met MicroHIS werkt heeft u wellicht problemen ingevoerd en geen episoden. Problemen zijn in dat geval te duiden als episoden met attentiewaarde. In de richtlijn zijn episoden met attentiewaarde aandoeningen, die consequenties hebben voor de functionele toestand van de patiënt en/of de prognose. Dit zijn aandoeningen van chronische aard (langer dan zes maanden of vaker dan drie keer binnen een half jaar terugkerend), van permanente aard (problemen waarbij geen volledig herstel wordt verwacht) en episoden van blijvend belang voor de gezondheidstoestand van de patiënt. Let op! In MicroHIS worden episoden, als ze de probleemstatus krijgen niet meer getoond in de episodelijst, maar in de probleemlijst. Het is in MicroHIS niet mogelijk om problemen terug te zetten op de episodelijst. Actief of inactief probleem De begrippen actief en inactief geven de status van het probleem aan. Het is mogelijk om problemen blind te maken (af te sluiten). EduMedica,

10 Richtlijnen voor het coderen van de episode Een episode krijgt zijn (eerste) titel door de gestelde diagnose tijdens het eerste deelcontact. Als de diagnose tijdens het hele verloop van de aandoening niet verandert, kan elk volgend deelcontact worden toegekend aan de bestaande episode. Bij volgende deelcontacten, zoals consult of urineonderzoek kan volstaan worden met het noteren van de journaalregels S, O of P-regel binnen de reeds aanwezige episode. Het opnieuw invoeren van een diagnoseregel is daarmee overbodig. Het is echter ook mogelijk dat een episodetitel in de loop der tijd wijzigt naarmate de aandoening evalueert. In zo n geval voert u wel een diagnoseregel (E-regel) in en wordt de episodetitel gewijzigd aan de hand van de nieuwe diagnoseregel. De eerdere E- regels binnen de deelcontacten worden niet gewijzigd. 3 Medisch werkblad instellen Het is in MicroHIS mogelijk om in de instellingen aan te geven dat automatisch gevraagd wordt om het maken van een episode, bij het invoeren van een E-regel in het werkblad. Hier kan ook bij het vastleggen van de E-regel worden ingesteld of het EVS automatisch moet opstarten bij het vastleggen van deze regel en/of er een tussenmelding moet verschijnen. Episodelijst activeren Start: het hoofdmenu van MicroHIS is geopend Klik in het hoofdmenu op Systeembeheer! Beheer Opties medisch (2) Het scherm OPT-M-02 Opties medische module (2) verschijnt Figuur 3-1 Episodelijst activeren : Zet deze optie aan Klik op [Akkoord] om dit op te slaan Er volgt een melding dat de gegevens in opties medisch zijn gewijzigd EduMedica,

11 Klik op [OK] Klik in het hoofdmenu op Terug Systeembeheer om terug te keren naar het hoofdmenu Selecteer een patiënt Klik in het hoofdmenu op Documenten Werkblad Het scherm WRB-M-01 Werkblad verschijnt (zie Figuur 3-2) Figuur 3-2 Episode : Dankzij de gewijzigde instelling staat onder het scherm standaard deze optie aangevinkt (zie Figuur 3-2) Indien u een E-regel invoert in het werkblad zal er voortaan standaard gevraagd worden of u een episode wilt aanmaken Episoden met probleemstatus / attentiewaarde voorheen problemen Aandoeningen / ziekten / medische voorgeschiedenis die (gedurende langere tijd of in ernstige mate) consequenties hebben voor de functionele toestand van de patiënt en/of de prognose worden als episode met attentiewaarde of episode met een probleemstatus geregistreerd. Vroeger werden deze episoden als probleem gekarakteriseerd. Op de lijst van episoden met een probleemstatus komen dus te staan: - Chronische aandoeningen (langer dan zes maanden); - Permanente aandoening (aandoeningen waarbij geen volledig herstel wordt verwacht); - Aandoeningen van blijvend belang voor de gezondheidstoestand van de patiënt. EduMedica,

12 4 Identificeren, selecteren en markeren van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico van hart- en vaatziekten. In dit onderdeel gaat u uw patiëntenpopulatie in kaart brengen en een deelverzameling maken van de personen die in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een risico-analyse. Als u de CVRM-zorg niet structureel middels een separaat spreekuur wilt aanbieden, kunt u de risico-analyse ook uitvoeren tijdens een patiëntencontact, bijvoorbeeld tijdens de diabetesof hypertensiecontrole. Realiseert u zich wel dat u in dat geval de patiënten mist die mogelijk een verhoogd risico lopen, maar die niet voor andere aandoeningen bij u in behandeling zijn. In alle gevallen is het echter goed om personen die een mogelijk verhoogd risico lopen administratief op te sporen en in uw HIS te markeren, zodat het onderwerp in een toekomstig patientencontact ter sprake kan komen. De volgende ruiters worden toegekend. CH/CS bij behandeling door resp. huisarts/ specialist CV: voor al doorgemaakte cardiovasculaire ziekte CP: voor verhoogd cardiovasculair risico zonder CV-ziekte GV: voor alle patiënten die ook een CV-ruiter hebben Als u dat consequent doet, kunt u deze ruiters ook gebruiken om een patiëntengroep in zijn geheel uit te nodigen voor een bezoek aan het CVRM-spreekuur. Uit NHG Praktijkwijzer CVRM, Hoofdstuk 3 (grotendeels letterlijk overgenomen). Aanpak NHG - Inventarisatie van patiënten met (mogelijk) verhoogd cardiovasculair risico Patiënten met een verhoogd of mogelijk verhoogd risico van hart- en vaatziekten komen in aanmerking voor preventieve activiteiten. Een probleem bij de inventarisatie is dat een deel van deze groep nog niet als zodanig herkenbaar is. Het deel van de populatie dat u kunt identificeren, is de groep patiënten met een hart- of vaatziekte (50 tot 100 personen per normpraktijk, van wie een deel onder controle staat bij de specialist) of met diabetes mellitus type 2 (ongeveer 60 patiënten per normpraktijk). Zij hebben op grond van hun ziektebeeld altijd een hoog risico. Ook patiënten die worden behandeld met antihypertensiva (150 personen per normpraktijk) of cholesterolverlagende middelen (enkele tientallen personen per normpraktijk) kunt u vrij gemakkelijk identificeren. Tussen deze groepen zit uiteraard een grote overlap. Als u de lijsten met namen uitprint kunt u deze overlap eruit filteren door de lijsten met elkaar te vergelijken. EduMedica,

13 Selecteren Er zijn meerdere methoden om de patiëntengroep te selecteren. Welke voor uw situatie geschikt is, hangt af van hoe u uw EMD gebruikt. Als u de meeste spreekuurcontacten volgens het ICPC codeert, is een selectie op ICPC-code een geschikte en snelle methode. Anders kunt u waarschijnlijk beter op medicatie (ATC-code) zoeken. Nadeel is dat dit veel langere lijsten van patiënten oplevert. Die lijsten moet u vervolgens handmatig (laten) nalopen en patiënten zo nodig voorzien van de juiste ICPC-code. Ruiters (voor patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, hypertensie, hypercholesterolemie) kunnen een geschikte en snelle ingang zijn als u die in het verleden systematisch hebt gebruikt ipv ICPC-codes. Ga voor uzelf steeds kritisch na of een bepaalde selectiemethode haalbaar is in uw praktijk. Het combineren van zoekmethodes is in de meeste gevallen aan te bevelen of zelfs noodzaak. Selecteren van reeds bekende patiënten We onderscheiden de volgende methoden voor de selectie van bekende patiënten (hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, of behandeld met antihypertensiva of cholesterolverlagers). 1. Via ICPC-codering in het journaal of in de probleemlijst De volgende coderingen komen in aanmerking: K74 angina pectoris, K75 acuut myocardinfarct, K76 andere/chronische ischemische hartziekte, K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging, K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging, K89 passagère cerebrale ischemie/tia, K90.03 cerebraal infarct, K92.01 claudicatio intermittens, K99.01 Aneurysma aortae, T90 Diabetes mellitus, T93 Vetstofwisselingsstoornis Dit is de nauwkeurigste methode, maar uiteraard alleen bruikbaar als er consequent ICPCcoderingen worden aangemaakt. 2. Via ruiters Ruiters zijn feitelijk een overblijfsel uit de tijd van de groene kaart. Door een ruiter op de kaart aan te brengen konden bepaalde groepen patiënten snel worden teruggevonden. Ruiters verdwijnen geleidelijk uit de HIS en. Een deel van de functie van ruiters kan worden overgenomen door ICPC-codes, die bovendien allerlei andere functies kunnen vervullen. Heeft u vroeger systematisch geruiterd, en geen ICPC-codes (systematisch) toegekend? Dan zijn de ruiters mogelijk toch nog bruikbaar. Selecteer op HY (hypertensie), HC (hypercholesterolemie), CV (hart- of vaatziekte in de voorgeschiedenis) en DM (diabetes mellitus). EduMedica,

14 3. Via medicatie Bij selecteren op ATC-codes komen de volgende coderingen in aanmerking: A10 antidiabetica, C10 cholesterolverlagende middelen. De medicatie voor hypertensie en hart- en vaatziekten is weinig specifiek en zal dus lange lijsten patiënten opleveren die u vervolgens handmatig moet doorlopen om de hypertensie- en HVZ-patiënten eruit te halen. U kunt selecteren op C07 bèta-blokkers, C03 diuretica, C09 RAS-remmers, C08 calciumantagonisten, C01 nitraten en hartglycosiden en B01 trombocytenaggregatieremmers en coumarinederivaten. U kunt dit zelf uitvoeren of als dienst vragen van de apotheek of de apotheken waar veel van uw receptuur wordt verwerkt. 4. Via meetwaarden Meetwaarden zijn minder geschikt voor het selecteren van reeds bekende patiënten. Daarnaast is er een groep nieuwe patiënten met aanwijzingen voor een verhoogd risico, bij wie u pas daadwerkelijk kunt zeggen óf het risico is verhoogd, nadat u de risicofactoren en de hoogte van het risico hebt bepaald. De richtlijn geeft drie ingangscriteria voor het opstellen van een risicoprofiel bij deze nieuwe patiënten: o Een verhoogde bloeddruk ( 140/90 mmhg) (maar nog geen antihypertensiva). o Een totaalcholesterol (TC) 6,5 mmol/l (maar nog geen statine). o Roken bij een man >50 jaar of een vrouw >55 jaar. U komt hen op het spoor doordat klachten, een belaste familieanamnese, zichtbaar overgewicht of de wens van de patiënt aanleiding voor u zijn om naar het rookgedrag te informeren of de bloeddruk of het cholesterolgehalte te meten. Het kan ook zijn dat elders een verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte is gemeten. Het is niet de bedoeling actief op zoek te gaan naar deze personen. Voeg een ruiter CP toe zodra u een verse patiënt detecteert en maak een afspraak voor een profilering of bepaal het risico meteen. De grootte van deze groep nieuwe patiënten is niet precies te bepalen. Wel valt zeer grof aan te geven hoeveel personen in potentie in aanmerking komen voor risicoprofilering. Gemiddeld heeft 19 procent van de praktijkpopulatie tussen de 40 en 80 jaar een verhoogde bloeddruk die nog niet wordt behandeld. 1 Voor een normpraktijk komt dit neer op 210 personen. 2 In screeningsonderzoeken heeft tussen de 22 en 28 procent van de onderzochte personen een cholesterolgehalte >6,5 mmol/l. Er voor het gemak van uitgaande dat deze percentages ook gelden voor patiënten in de normpraktijk ouder dan 40 jaar, komt dit grofweg neer op 250 tot 315 personen voor een normpraktijk. 3 In de totale volwassen bevolking ligt het percentage rokers bij mannen tussen de 50 en 65 jaar op 31 procent en boven de 65 jaar op 16 procent. Bij vrouwen ligt het percentage rokers tus- 1 Gebaseerd op ramingen in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement op basis van het Peilstationsproject Harten vaatziekten en het ERGO-onderzoek, en bevolkingscijfers van het CBS. 2 Een normpraktijk bestaat hier uit 2350 personen. Voor de samenstelling van de normpraktijk is ervan uitgegaan dat deze overeenkomt met de bevolkingsopbouw van de Nederlandse bevolking als geheel. 3 Gebaseerd op Lukkassen IMA, Boomsma LJ, Numans ME. Screening en beleid bij hypercholesterolemie in een huisartspraktijk. Huisarts Wet 1997;40(12):581-4, en op cijfers van het CBS. EduMedica,

15 sen de 50 en 65 jaar op 25 procent en boven de 65 jaar op 15 procent. 1 Omgerekend zal een normpraktijk ongeveer 91 rokende mannen boven de 50 jaar tellen en 52 rokende vrouwen boven de 55 jaar. Totaal dus 143 personen. 2 Uiteraard zit er tussen deze groepen een forse overlap, maar desalniettemin is er een indrukwekkend groot stuwmeer van patiënten die in potentie in aanmerking komen voor risicoprofilering. Hoeveel van deze patiënten u daadwerkelijk door de eerder genoemde klachten of omstandigheden op het spoor komt, zal afhangen van de hulpvragen waarmee uw patiënten komen en de manier waarop u omgaat met deze hulpvragen. 1 Gebaseerd op gegevens van Stivoro/NPS Nipo Gebaseerd op cijfers van het CBS. EduMedica,

16 5 Bepalen van de populatie met doorgemaakte cardiovasculaire ziekte Hieronder wordt de selectie beschreven zoals ze wordt voorgestaan door de 1 ste lijn Amsterdam. De eerste stap is het bepalen van de juiste populatie. De vraag is natuurlijk of alle patiënten die onder de groep CVR vallen op dit moment duidelijk in kaart zijn gebracht. De afspraak is dat alle patiënten die binnen de populatie vallen een ruiter CV (cardiovasculaire ziekte doorgemaakt) of CP (verhoogd cardiovasculair risico zonder CV-ziekte) krijgen. Het in kaart brengen van de patiënten kan op basis van: 1. de aanwezigheid van specifieke ICPC-codes 2. de aanwezigheid van specifieke medicatie 3. de aanwezigheid van werkbladregels, lees tekst in het werkblad 4. de aanwezigheid van ruiters Afhankelijk van hoe u in het verleden geregistreerd heeft zullen er op basis van bovenstaande criteria selecties uitgevoerd moeten worden. Deze selecties zullen beoordeeld moeten worden, waarna een patiënt een ruiter CV of CP krijgt en mogelijk één of meerdere problemen (lees Episode+). Daarnaast wordt met behulp van een ruiter aangegeven of de patiënt onder behandeling is van de huisarts (CH) of onder behandeling van de specialist (CS). MicroHIS X kent geen problemen meer, die worden vervangen door Episode+. EduMedica,

17 Selecties maken op basis van ICPC De statistiek module maakt het mogelijk om selecties te maken op uw patiënten bestand. De volgende ICPC-codes komen in aanmerking voor selectie: K74 K75 K76 K77 K89 K90.03 K91 K92.01 K99.01 Ischemische hartziekte met Angina pectoris Acuut myocardinfarct Ischemische hartziekte zonder Angina Decompensatio cordis Passagère cerebrale ischemie, TIA of TGA Cerebraal infarct Artherosclerose Andere ziekten perifere arteriën (perifeer vaatlijden) Andere ziekten tractus circulatorius Over het algemeen zult u deze codes gebruikt hebben in de probleemlijst, maar het kan zijn dat u ze gebruikt heeft in de episodelijst of in het werkblad op een E-regel. Overzicht op basis van problemen (Epsiode+) Uitgangssituatie: u bevindt zich in het hoofdmenu van MicroHIS: 1. Kies in het hoofdmenu voor Overzichten Statistiek ; 2. Er zal een melding komen over het exclusief gebruik van MicroHIS, klik op [OK] Het scherm Afdrukken statistiek wordt geopend (zie: Figuur 5-1) Het is verstandig om in MicroHIS 8.5 gebruik te maken van de statistiek module als er verder niemand in MicroHIS zit. Dit voorkomt het Wachten op andere gebruiker. Bij het opstarten van MicroHIS kunt u via de menu optie Selecteer database aangeven dat u MicroHIS exclusief wilt openen. Als u dit doet kan er verder niemand meer in MicroHIS. Vergeet niet om MicroHIS weer af te sluiten als u klaar bent, anders kunnen de collega s geen gebruik maken van MicroHIS. EduMedica,

18 Figuur Klik op [Wis selectiecriteria] om eerder selectiecriteria te verwijderen 4. De onderdelen Rubrieksperiode, Populatie, Opties, Invoerbestand, Sorteerbestand en Afdrukken laat u ongewijzigd 5. Het rapport laat u op Patiëntenoverzicht beknopt staan 6. In het onderdeel Rubrieken selecteer de optie Categorie In het onderdeel Velden worden de velden Categorie en Medewerker getoond 7. Laat het vergelijkingscriterium op = = (is gelijk aan) staan 8. Selecteer met behulp van de [F1] toets de categorie Vaste patiënt 9. Klik op [Voeg toe] In het onderdeel Selectie-criteria wordt het ingevoerde criteria getoond (zie: Figuur 5-2) Figuur In het onderdeel Rubrieken selecteer de optie Probleemcode In het onderdeel Velden worden de velden ICPC-code, Status en Medewerker getoond 11. In het onderdeel Velden selecteer de optie ICPC-code (zie: Figuur 5-3) 12. Verander het vergelijkingscriterium in ^= (begint met de tekst) 13. In het veld Waarde type de eerste ICPC-code K74 Figuur Klik op [Voeg toe] om het eerste selectiecriteria toe te voegen In het onderdeel Selectie-criteria wordt het ingevoerde criteria getoond (zie: Figuur 5-4) EduMedica,

19 Figuur In het veld Waarde type de eerste ICPC-code K Verander de relatieconditie in of 17. Klik op [Voeg toe] om het tweede selectiecriteria toe te voegen 18. Herhaal stap 11 t/m 13 voor alle ICPC-codes, dus t/m K Klik op [Akkoord] om de selectie uit te voeren Er wordt een overzicht geprint van de patiënten die één of meerdere problemen hebben die voldoen aan de ingevoerde ICPC-codes (zie: Figuur 5-5) Figuur 5-5 Omdat er voor gekozen is om een sorteerbestand aan te maken (zie: Figuur 5-1) is het mogelijk om andere overzichten te printen. Er is een apart overzicht gemaakt waarmee u van de geselecteerde patiënten een overzicht krijgt van de aanwezige episodes en problemen (Problemen Episodes overzicht). Dit doet u als volgt: 1. Kies in het menu voor Afdrukken! Het scherm Vervaardigen verwijsbrief wordt geopend (zie: Figuur 5-6) EduMedica,

20 Figuur Klik op [Rapport] Het scherm Selecteer Rapport verschijnt (zie: Figuur 5-7) 3. Selecteer het rapport Problemen Episodes overzicht Figuur Klik op [OK] 5. Klik op [Druk af] Het rapport: Problemen / Episodes wordt afgedrukt (zie: Figuur 5-8). Dit rapport is speciaal voor de cursus CVRM 1ste Lijn Amsterdam door EduMedica ontwikkeld. In de cursus wordt uitgelegd hoe dit rapport te importeren is. EduMedica,

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015 Hiervoor moeten die patienten gevonden worden bij wie in het verleden een specifieke icpc is aangegeven. Vervolgens moet dan gecontroleerd worden of de gevonden patienten terecht die diagnose hebben gekregen.

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.7.0

Opleverdocument KIS 3.7.0 Opleverdocument KIS 3.7.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor meerdere onderzoeken kunnen toevoegen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype... 2

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd.

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Onderhoud tabellen Beheer basis bestanden 90 de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Men wordt nu verzocht aan te geven welke WCIA-25-doseringen bij de

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

Variabiliseringsgelden 2014

Variabiliseringsgelden 2014 Variabiliseringsgelden 2014 (versie 03-2014) Voor de variabiliseringsgelden 2014 worden huisartsen getoetst op het onderbrengen van consulten onder een episode met een betekenisvolle diagnose en het toekennen

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

NUHP. ELG-vuistregels Uitwerking van de NHG-richtlijn voor het adequaat registreren in het patiëntendossier. Versie 2.

NUHP. ELG-vuistregels Uitwerking van de NHG-richtlijn voor het adequaat registreren in het patiëntendossier. Versie 2. Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde NUHP Nijmeegse Universitaire HuisartsPraktijken ELG-vuistregels Uitwerking van de NHG-richtlijn voor het adequaat registreren in het patiëntendossier. Versie 2.1 Oktober

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Stapsgewijs door het verwijsproces ZorgDomein 2012 Inhoudsopgave Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 3 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Promedico VDF 10 gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg Postbus 640 7500 AP Enschede www.menzis.nl Datum Behandeld door Zorginkoop huisartsen zorg Onderwerp Variabiliseringsregeling 2014 Geachte huisarts, In deze brief staat belangrijke informatie over de variabiliseringsregeling

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg ZorgDomein 2011 1 22 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 4 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 6 Stap 3: Verwijs de patiënt...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Inleiding 1. Nieuwe extractie maken in Medicom 1.1 Nieuwe extractie maken Patiënten 1.2 Nieuwe extractie maken Medicatie 1.3 Nieuwe extractie maken Journaal

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12 10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12 Tip 1 Selecteer handig de patiëntgegevens in MicroHis X v12 In MicroHis X v12 bestaan 2 manieren om naar ZorgDomein te gaan: a. Toegang

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit TetraHis

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit TetraHis 10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit TetraHis Tip 1 Handige opties voor de selectie van patiëntgegevens uit het dossier in TetraHis Om de patiëntgegevens te selecteren om mee te nemen naar

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Toelichting. Toelichting

Toelichting. Toelichting Toelichting Toelichting Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 0.1 Oktober 2012 Care2U Toelichting Individueel Zorgplan 2 Inhoudsopgave Versiebeheer... 2 Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Het individueel

Nadere informatie

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical LSP- Bijeenkomst UZI-pas beheer Via Stamgegevens > UZI-pas beheer kunt u passen koppelen en ontkoppelen. Voor het koppelen laat u de gebruiker eerst inloggen met Gebruikersnaam en wachtwoord en gaat u

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Registreren in het HIS. Carel Bakx Wim de Grauw Willem van Gerwen Kees van Boven

Registreren in het HIS. Carel Bakx Wim de Grauw Willem van Gerwen Kees van Boven Registreren in het HIS Carel Bakx Wim de Grauw Willem van Gerwen Kees van Boven Doel van deze verkenningstocht: leren om klachten en ziekten systematisch vast te leggen Achtergronden van ICPC Wat is ICPC?

Nadere informatie

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA NB. Volg de tekst van de handleiding. De afbeeldingen zijn illustratief. Voordat u een GGZ verwijsbrief als Edifact (MEDVRI) bericht kunt versturen moeten er

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Versie Datum Beschrijving Auteur en versienummer toegevoegd

Versie Datum Beschrijving Auteur en versienummer toegevoegd Diabetes Zorg Groep ZEL Versie 1.0 Auteur: Laatst gewijzigd op: 10-10-2016 Versie Datum Beschrijving 1.0 10-10-2016 Auteur en versienummer toegevoegd 1 Vanaf 2010 kun je het nieuwe onderzoek, gedefinieerd

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 CVRM Werkwijzer CVR dossieronderzoek RCH Midden Brabant versie 1.0 2013 Bijlage 2.1 1 Werkwijzer dossieronderzoek I. Inleiding Hoe gaat

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP 10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP Tip 1 Handige opties voor de selectie van patiënt gegevens uit het dossier in Promedico ASP In Promedico ASP zijn 3 manieren om gegevens

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Incura. Macro s aanmaken.

Handleiding Incura. Macro s aanmaken. Handleiding Incura Macro s aanmaken. 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Het begrip macro... 3 2 Macro s koppelen... 4 3 Macro s personaliseren.... 8 3.1 Een bestaande macro

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 1 Selecteren cervix oproep Met behulp van de functie Selecteren cervix oproep kunt u de selectiemethode ten behoeve van de cervixoproep aangeven. Hierbij staan u drie

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Tetra ADEPD Cursus Documentation

Tetra ADEPD Cursus Documentation Tetra ADEPD Cursus Documentation Release Tetra B.V. 15. July 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding / Aanleiding 1 1.1 Functies van het EPD........................................ 1 1.2 Voor wie?...............................................

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Depressie monitor

Handleiding Depressie monitor Handleiding Depressie monitor Inloggen Je kunt inloggen op de Depressie monitor via de website: http://shoppohggz.nl Kies vervolgens voor de pagina Depressie rechts in het scherm: Onderaan op deze pagina

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens... 3 1. Ruiter 'UE'... 3 2. Verrichtingcodes... 3 3. Afwijkende debiteur...

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio 10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio Tip 1 Selecteer handig de patiëntgegevens in Omnihis Scipio In Omnihis Scipio bestaan 3 manieren om naar ZorgDomein te gaan. a. Zonder patiëntinformatie.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie