(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #02 > september 2006 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie (she grants) > wetgeving tegen geweld / 1 > vrouwennetwerk in de Cariben / 6 > jonge meiden krijgen kansen in Bulgarije > 7 (she gives updates) > zomerse drukte / 2 (she connects) > financiële cursussen / 8 (she gives back) > onderzoek naar diaspora filantropie / 3 (s/he invests) > ook mannen moeten investeren / 5 (her board) > vier nieuwe bestuursleden / 5 (her income) > hoe komt Mama aan haar Cash? / 8 Fund for women Een recente foto van Mama Cash medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers (foto Ting Chan, 2006) (she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen In een toen nog vreedzaam Libanon organiseerde KAFA (Enough) Violence & Exploitation op 22 en 23 juni in Beiroet een regionale vergadering over Legalising the Protection against family violence. Het doel was te praten over de noodzaak van een wet tegen huiselijk geweld, die tot nu toe in geen enkel Arabisch land bestaat. 20 activisten uit 11 Arabische landen en diverse afgevaardigden van NGO s waren aanwezig. Gisela Dütting en Fatima Bouchibate reisden namens Mama Cash (die deze vergadering financierde) af naar Beiroet. Gisela lid van het grantmaking-comité van Mama Cash doet verslag. Het was heel bijzonder om uit de eerste hand de ervaringen te horen van vrouwengroepen die zelf dagelijks met het onderwerp geweld tegen vrouwen bezig zijn en om alle verschillen tussen landen te inventariseren, vertelt Gisela. In veel Arabische landen ontbreekt een juridische basis om een klacht in te dienen over huiselijk geweld. Soms bestaat er wel een wettelijk aanknopingspunt, maar blijft dat een papieren tijger, of werkt het niet in de praktijk. Zo vertelde een activiste dat in Syrië mishandelde vrouwen niet naar het ziekenhuis gaan, want dan rapporteert het ziekenhuis het geweld en is een scheiding het gevolg. Voor de meeste vrouwen betekent dat armoede en met schande overladen terugkeren naar hun eigen familie. Toch is er de laatste jaren dankzij actieve vrouwengroepen al veel verbeterd, zoals in Marokko. Heftige discussies De vergadering was heel succesvol omdat vrouwengroepen leerden van elkaars strategieën en acties. De meeste groepen zijn vooral bezig met de lokale context waarin zij dagelijks werken, nu kunnen zij met nieuwe ideeën aan de slag. Voor mij was het heel nuttig om de diverse perspectieven te leren kennen en ze te vergelijken met Europese discussies. De deelnemers debatteerden bijvoorbeeld heftig over welke term men het beste kon gebruiken. Geweld tegen vrouwen vond men te algemeen en er zijn vaak wel wetten tegen verkrachtingen op straat. Of huiselijk geweld daar valt eerwraak niet onder, en dat is in deze regio een belangrijk onderdeel van het probleem. Bij familie geweld valt het zo specifieke element van thuis en privé weg en bovendien verkrachting binnen het huwelijk, wat in de meeste landen sowieso moeilijk bespreekbaar is. Ook is er veel gedebatteerd over hoe je netwerken aan kunt wenden om je eigen organisatie of campagne te versterken en hoe je voorkomt dat slechts één persoon in een organisatie er mee bezig is. Mensenrechten Het viel mij op dat deze vrouwengroepen de internationale discussies heel goed volgen. Ze kennen CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) en benaderen geweld tegen vrouwen als mensenrechtenproblematiek. Dus deze regio is beslist niet zo geïsoleerd als vaak wordt gedacht. Bovendien vind ik het opmerkelijk, omdat mensen- en vrouwenrechten vaak politiek gevoelig liggen. Heel lang zijn reproductieve issues en geweld tegen vrouwen benaderd als bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en niet als vrouwenrechten, omdat dat strategischer en effectiever was. Het is interessant dat deze vrouwengroepen zo n duidelijke koppeling met mensenrechten maken. >> 1

2 KAFA is één van de organisaties in het Midden-Oosten die extra subsidie kreeg van Mama Cash, om zich tijdens de oorlog in te kunnen blijven zetten voor vrouwenrechten. Slotverklaring Gisela vervolgt: Op de tweede dag van de vergadering is er een grote persconferentie gehouden, met onder andere het Libanese hoofd van de politie. De gezamenlijke slotverklaring werd door vele journalisten opgetekend. De slotverklaring is een oproep aan regeringen van alle Arabische landen om CEDAW te ratificeren, om een wet tegen huiselijk geweld in te voeren en om aandacht aan het probleem te geven, ook financieel gezien. Gisela Dütting > Het specifieke van deze regio vond ik de nadruk op de familie, de manoeuvreerruimte van vrouwenorganisaties ten opzichte van de staat (een boek over huiselijk geweld in Tunesië is nog steeds verboden) en de enormiteit van het probleem. Afgesproken is dat alle vrouwengroepen doorgaan met aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen in hun eigen land. KAFA wordt het regionale coördinatiepunt voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke acties. Juist omdat de situatie erg verschillend is in de diverse landen, gaat de ene organisatie verder met druk uitoefenen op het parlement, de ander met politietrainingen en weer een ander met het creëren van jurisprudentie of bijvoorbeeld persaandacht genereren. Andere prioriteiten De oorlog in het Midden-Oosten heeft alle plannen wreed doorkruist. Momenteel houden veel vrouwenorganisaties zich dan ook bezig met noodopvang van vluchtelingen. Gisela: Voor zover we weten gaat iedereen op eigen wijze in eigen land aan de slag. De vrouwenorganisaties blijven zoveel mogelijk netwerken en lokale ontwikkelingen nastreven. KAFA zou dat gaan coördineren, maar het is natuurlijk de vraag of dat nog door kan gaan in Libanon. De communicatie verloopt moeizaam, omdat de elektriciteit voortdurend uitvalt en en of telefoneren daardoor onmogelijk wordt. We hopen allemaal dat er snel een einde komt aan dit afschuwelijke conflict, zodat de vrouwengroepen hun belangrijke en noodzakelijke actie- en lobbywerk kunnen voortzetten. << (she gives updates) > Zomerse drukte > Hanneke Kamphuis In veel organisaties is het rustig in de zomermaanden en worden juli en augustus gebruikt om achterstanden in te halen of van lange vakanties te genieten. Zo niet bij Mama Cash... Er staat dan ook veel op stapel dit najaar. We zijn al weer druk met de voorbereidingen van de Campagne 88 dagen, die op 10 december weer van start gaat. En dit najaar lanceren we Mama Cash in Groot Brittannië, zodat Engelse particulieren ook met belastingvoordeel kunnen doneren aan ons fonds. Daarnaast bracht deze zomer de oorlog in het Midden-Oosten. Een ontwikkeling waar Mama Cash zich ernstig zorgen om maakt, in het bijzonder om de kwetsbare situatie van vrouwen en meisjes. We stuurden een steunbetuiging naar bevriende vrouwengroepen in zowel Libanon, Palestina als Israël. En we financieren extra projecten in het Midden- Oosten om te waarborgen dat vrouwengroepen zich ook tijdens de oorlog kunnen blijven inzetten voor vrouwenrechten en veiligheid. Hanneke Kamphuis / directeur Mama Cash KAFA uit Beiroet heeft bijvoorbeeld al een subsidieaanvraag ingediend. Mama Cash financiert deze groep zodat zij noodzakelijke hulp en middelen kan verstrekken, maar ook zodat zij actief kan participeren en zo haar kracht en leiderschap kan tonen als vrouwenorganisatie. Mama Cash wil ook andere vrouwenorganisaties uit de betrokken landen financieel ondersteunen. Jouw bijdrage is daarbij van harte welkom. Via en (she has e-news) houden we je op de hoogte. Van goed en van slecht nieuws. << 2

3 (she gives back) > Migrantenvrouwen investeren in vrouwenrechten > Onderzoek naar filantropie vanuit de diaspora Filantropie bijdragen vanuit de maatschappij aan publieke doelen wordt in Nederland nog regelmatig beschouwd als iets dat is voorbehouden aan witte rijke mensen, in het algemeen mannen. Dat is jammer, want filantropie vanuit de diaspora bestaat al jaren, ook in Nederland. Zwarte, migranten- en vluchtelingen (zmv) vrouwenorganisaties zijn hierin belangrijke spelers: op verschillende manieren, en vaak in samenwerking met vrouwengroepen in het Zuiden, dragen zij bij aan positieve ontwikkelingen in de landen van herkomst. Om de veelheid aan initiatieven op het gebied van diaspora filantropie (DF) in kaart te brengen en te onderzoeken wat er in andere Europese landen gebeurt, heeft Mama Cash een verkennende studie geïnitieerd naar de DF-initiatieven van zmv-vrouwenorganisaties in vijf Europese landen. In oktober zal het rapport getiteld (she gives back) van de pers rollen. Projectleider Esther Vonk legt het belang van dit onderzoek uit. Volgens de Wereldbank hebben in miljoen migranten circa $ 230 miljard naar hun landen van herkomst gestuurd. Deze geldzendingen remittances genoemd vormen samen een van de grootste wereldwijde geldstromen en zijn onmisbaar voor veel economieën in het Zuiden. Genderanalyse ontbreekt De groeiende interesse in remittances, vanuit zowel financiële instellingen als de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, heeft geresulteerd in een stroom van onderzoek en publicaties over dit onderwerp. Echter, daarin ontbreekt aandacht voor sociale verandering door migranten én aandacht voor de rol die vrouwen spelen in het in gang zetten van deze verandering. Vooral in Europa is er nauwelijks sprake van een genderperspectief, of een koppeling van gender en etniciteit binnen dit onderwerp. Kortom, nieuwe kennisontwikkeling op dit vlak is nodig. Achter het gebrek aan aandacht voor de rol van vrouwen in diaspora filantropie gaat de aanname schuil dat migrantenvrouwen geen geld hebben, of dat ze niet in de positie zijn om te beslissen over het investeren van geld. Echter, migrantenvrouwen zijn overal ter wereld steeds vaker economisch zelfstandig. En zij zijn onafhankelijk van de hoogte van hun salaris op verschillende manieren actief betrokken bij giving back -activiteiten. Positieve veranderingen Mama Cash is ontstaan dankzij de financiële middelen van een feministische filantrope en zij heeft geïnvesteerd in de opzet en groei van een filantropisch netwerk van vrouwen in Nederland. Ook zijn zmvvrouwen altijd belangrijk geweest in de geschiedenis van Mama Cash, in het subsidieprogramma en als samenwerkingspartners. Mama Cash en het onderwerp vrouwen en diaspora passen dan ook goed bij elkaar. Onze interesse gaat uit naar die investeringen, die ten goede komen aan een gemeenschap of maatschappij als geheel, en die tot doel hebben positieve verandering te bewerkstelligen. Met uiteraard nadruk op de positie en empowerment van vrouwen. Nieuwe inzichten Vijf onderzoeksters zijn op verzoek van Mama Cash aan de slag gegaan in Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië, met als doel een aantal prangende vragen te beantwoorden. Op welke manieren zijn migrantenvrouwen betrokken bij giving back -activiteiten? Welke motivatie hebben ze en wat willen ze bereiken? Op welke manier leveren ze een bijdrage aan positieve sociale veranderingen? Wat is de impact op de positie van vrouwen, zowel voor de vrouwen die zich vanuit Europa inzetten, als voor vrouwen in de landen waar de projecten zich op richten? Welke strategieën worden gebruikt, wat zijn de struikelblokken en wat is er nodig om de gewenste resultaten en impact te bereiken? De onderzoeksters hebben cijfermateriaal verzameld over diaspora filantropie via contacten met relevante instellingen en organisaties en door literatuuronderzoek. Daarna namen ze elk gemiddeld 15 interviews af met vrouwen actief in migrantenen vrouwenorganisaties. Op basis daarvan konden de onderzoeksters voorbeelden van good practices beschrijven: >> 3

4 innovatieve en effectieve manieren van diaspora filantropie door migrantenvrouwen, die een structurele bijdragen leveren aan positieve sociale verandering voor vrouwen in het Zuiden en in Europa. Netwerk versterken Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is het netwerk rond diaspora filantropie te versterken door fondsen, ontwikkelingsorganisaties, organisaties van zmvvrouwen en organisaties in de landen van De belangrijkste onderzoeksresultaten > Samenwerking met partnerorganisaties in het land van herkomst is vaker dan in de reguliere ontwikkelingssamenwerking, gebaseerd op gelijkheid en wederkerigheid. De betrokken vrouwen definiëren hun werk dan ook niet eenzijdig als geven, zij krijgen er namelijk ook kennis, ervaring en contacten voor terug. > Vrouwen in de diaspora functioneren als een brug tussen organisaties en structuren in de twee landen. Zij kennen beide maat Esther Vonk > In Europa worden migrantenvrouwen vaker gezien als ontvangers dan als gevers, en is er weinig aandacht voor hun maatschappelijke bijdrage. herkomst met elkaar in contact te brengen. Mama Cash zal het (she gives back) project continueren en meer investeren in DF-initiatieven van migrantenvrouwen in Europa. We hopen dat het onderzoeksrapport fondsen en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties stimuleert om ook te investeren in vrouwenorganisaties die actief zijn in diaspora filantropie en vaker met hen samen te werken. In november organiseert Mama Cash een bijeenkomst, waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken met migrantenvrouwenorganisaties, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, fondsen en andere belangengroepen. Interesse? De exacte datum en details worden vermeld op schappijen en systemen van binnenuit en zijn hierdoor bij uitstek geschikt voor de rol van sociale entrepreneur. Zij weten op vernieuwende en effectieve manieren de juiste mensen en middelen te koppelen aan de bestaande behoeften. > DF-activiteiten van vrouwen zijn efficiënt: kleine investeringen leiden tot belangrijke veranderingen. Er gaat geen geld verloren aan dure consultants en de vrouwen werken nauw samen met lokale partners, waardoor ze uitgaan van de behoeften die er zijn. > Benodigd projectgeld wordt soms geworven bij ontwikkelingsorganisaties, overheden en fondsen. Maar individuele donaties, zowel van de betrokken vrouwen zelf als van anderen binnen de gemeenschap, spelen een belangrijke rol. Vrouwen investeren altijd hun eigen tijd, kennis en netwerken. De DF-activiteiten worden vrijwel altijd uitgevoerd op vrijwillige basis. > De focus van DF-activititeiten is slechts gedeeltelijk specificiek gericht op de rechten en empowerment van vrouwen. Vaak zijn vrouwen actief betrokken in de vrouwenbeweging in het land waar ze wonen, en starten ze van daar uit soortgelijke initiatieven in landen van herkomst. << Het engelstalige onderzoeksrapport (she gives back) is vanaf eind oktober digitaal beschikbaar op << Mama Cash-medewerker Janine van Doorn (links) deed samen met haar roeimaatje Marit Wolffenbuttel eind juli mee aan de Outgames in Montreal, Canada. Ze wonnen geen medaille, maar maakten wel promotie voor Mama Cash! 4

5 (s/he invests) > Ook mannen investeren in vrouwenrechten wie Michiel van der Voort (47) achtergrond Adjunct-directeur EXIN (internationaal exameninstituut voor ICT-ers), voorzitter GayLINC (Gay and Lesbian News Information Centre), oud-voorzitter COC Amsterdam. donateur Sinds 1993 Mijn belangstelling voor Mama Cash komt uit de tijd dat ik actief werd in de homo/lesbische beweging. Vooral de hele ontstaansgeschiedenis van Mama Cash heeft me gemotiveerd om te doneren. Ze is niet vanuit de overheid of via kansspelen geïnitieerd, maar vanuit vrouwen die met het kapitaal van één van hen iets nuttigs zijn gaan doen en niet hun eigen huis zijn gaan verbouwen. Wat ik ook altijd belangrijk heb gevonden, is dat Mama Cash niet werkt vanuit een soort zieligheid. Het gaat om de kracht om mogelijkheden te creëren op korte termijn, waardoor er ook geen subsidieafhankelijkheid ontstaat. Die oneindige subsidiestromen hebben niets met een betere wereld te maken. Ik heb overigens wiskunde gestudeerd, dat wordt vrijwel uitsluitend door mannen bedreven. Ook nu in mijn werk in de IT is de invloed van vrouwen beperkt. Misschien dat ik daarom een organisatie als Mama Cash zo leuk vind. Even heel wat anders dan mannen met koffers en dassen. Of het me verbaast dat maar 7,5% van de donateurs man is? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Mama Cash door mannen onterecht gezien wordt als een organisatie van vrouwen voor vrouwen. Om te denken ik ben geen vrouw dus doneer ik niet vind ik beperkt. Dan ben je zoals dat vroeger in de katholieke kerk heette met een aflaat bezig, alleen op eigenbelang gericht. Juist van dit soort vrouweninitiatieven wordt de hele maatschappij beter en gezonder. Ook bij het COC Amsterdam bestond een mannencircuit dat totaal niet geïnteresseerd was in de vrouwenbeweging. 8 maart was voor hen een vervelende dag want dat verstoorde hun activiteiten. Terwijl ik vind dat er juist een samenhang tussen emancipatoire bewegingen is. Er is vast nog een aardige groep mannen die dat ook begrijpt en inziet. Ik hoop voor Mama Cash dat zij deze groep mannen voor zich weet te winnen. Meer informatie over doneren aan Mama Cash vind je op > steun haar. Bel met de afdeling fondsenwerving: (020) of mail naar: << (her board) > Vier nieuwe bestuursleden Al vanaf haar oprichting heeft Mama Cash een internationaal werkveld, ze heeft allianties over de hele wereld en ze werft fondsen in het buitenland. Het was daarom een logische stap om de internationale identiteit van Mama Cash weerspiegeld te zien in het bestuur, dat vooralsnog alleen uit Nederlandse leden bestond. Inmiddels zijn vier buitenlandse bestuursleden aangesteld. << << Achteraan vlnr: Petra Taams, Hanneke Kamphuis (directeur Mama Cash), Marjo Meijer (nieuw), Carine van den Brink, Marjolein van der Tweel, Kai Pattipilohy en Lin Chew Choo (nieuw). Vooraan vlnr: Leila Jaffar, Wanda Nowicka (nieuw), Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (nieuw) en Jasvir Kaur (nieuw). (Niet op de foto: Naima Azough) 5

6 De deelnemers van de bijeenkomst in St. Lucia. (she grants) > Samen staan ze sterk > Bijeenkomst vrouwennetwerk CARIWONET in de Cariben Het prachtige eiland St. Lucia diende als decor voor de eerste officiële bijeenkomst van het nieuw opgerichte Caribbean Women s Network on Sexual and Reproductive Health (CARIWONET). Een broodnodig netwerk want in de Cariben is de groei van HIV/Aids zorgwekkend en huiselijk geweld een wijdverspreid fenomeen. Mama Cash subsidieerde de bijeenkomst die plaats vond van juli en was erbij om zich te verdiepen in de situatie van vrouwenrechten en vrouwengroepen in deze regio, die 4 landen Belize, Guyana, Suriname en Frans Guyana en tientallen eilanden omvat. Communicatietraining CARIWONET is een (nog) informeel netwerk van feministen uit het Caribisch gebied, ontstaan tijdens een regionale bijeenkomst over seksuele en reproductieve rechten in Puerto Rico in Coördinator Flavia Cherry vertelt: Tijdens de bijeenkomst vorig jaar werd duidelijk dat de leden van CARIWONET grote behoefte hadden aan het verbeteren van hun communicatievaardigheden. Die behoefte komt voort uit de enorme macht die religieuze instituties zoals de katholieke kerk in onzeregio hebben. Dit maakt het voor veel vrouwenrechtenactivisten moeilijk (she changes hun standpunt en missie publiekelijk te maken en steun te winnen. Daarom hebben we tijdens deze bijeenkomst een tweedaagse communicatietraining verzorgd voor de 18 aanwezige leden van CARIWONET. Er lag in de training veel nadruk op het oefenen van communicatievaardigheden in kleine groepjes. Vrouwenrechten in kaart De invoering en hervorming van abortuswetgeving is een groot probleem in de Cariben, mede door de macht van religieuze instituties. De verspreiding van HIV/Aids is zorgwekkend, aangezien het Caribisch gebied na Afrika ten zuiden van de Sahara de regio is met de hoogste relatieve verspreiding van deze ziekte. Daarnaast is ernstig huiselijk geweld een wijdverspreid fenomeen. Ook zijn de gevolgen van de veranderde economische situatie in de regio groot voor vrouwen. Zij hebben hun inkomsten uit de landbouw verloren en werken nu, vaak onder slechte arbeidsomstandigheden, in fabrieken of hotels, maar ook in de drugshandel en de (gedwongen) prostitutie. Flavia: Naast de communicatietraining had de bijeenkomst als doel de huidige situatie van vrouwenrechten in de regio in kaart te brengen en het discussiëren over succesvolle strategieën die we waar mogelijk gezamenlijk zullen uitzetten. Kennis delen Als strategie zijn vooral de regionale initiatieven zoals CARIWONET succesvol, omdat de kleine (ei)landen op die manier samen een sterk blok kunnen vormen. Daarnaast is het belangrijk de capaciteit van groepen te versterken, omdat dit nodig is voor het voortbestaan van de Caribische vrouwengroepen. Flavia: CARIWONET wil functioneren als een kanaal voor het delen van informatie en geleerde lessen tussen de leden. Sommige landen zijn veel verder gevorderd op het gebied van bijvoorbeeld abortuswetswijziging. Onze bedoeling is dat de vrouwengroepen die net starten, kunnen leren van hen die al veel meer hebben gedaan op het gebied van bijvoorbeeld lobbyen voor wetswijzigingen en publieke voorlichting. << 6

7 (she grants) > A Chance for New Life > Een sterke start voor kansarme meiden in Bulgarije > A Chance for New Life is de hoopgevende naam van het project dat Nadja Centrum Rousse in de Bulgaarse stad Rousse heeft gestart. Dit project richt zich op jonge meiden die opgroeien in een kansarme en vaak gewelddadige omgeving. Een combinatie van scholing, voorlichting en groepscounceling de pijlers van het project helpt deze meiden op weg naar een betere en geweldloze toekomst. Nadja Centrum is in 2003 opgericht als reactie op het toenemende geweld tegen vrouwen en het gebrek aan adequate hulp voor slachtoffers van geweld in Rousse, een stad van circa inwoners. Het multidisciplinaire team van het centrum helpt vrouwen en kinderen de gevolgen van geweld te boven te komen en hun positie in de maatschappij te versterken. Dit doet ze onder andere door middel van opvanghuizen, telefonische hulpdiensten en juridische consulten. Ook geeft het centrum voorlichting om de houding in de samenleving ten opzichte van huiselijk en seksueel geweld te veranderen. ningssessies in groepen, een sollicitatietraining en bezoeken aan relevante maatschappelijke organisaties in Rousse. > Eigen keuzes Dit project is een goed voorbeeld van een volgens Mama Cash effectieve manier om geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel te bestrijden. Namelijk door empowerment van de meiden om wie het gaat, zodat zij zelf goed doordachte keuzes kunnen maken. Het project combineert trainingen en voorlichting op het gebied van lichamelijke integriteit seksuele en reproductieve rechten, huiselijk en seksueel geweld met het versterken van de economische positie van meiden, door hen te motiveren hun school af te maken en door hen aan een vakdiploma te helpen. << Empowerment van jonge meiden, een volgens Mama Cash effectieve manier om geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel te bestrijden. Uitweg Binnen het nieuwe project van Nadja Centrum, A Chance for New Life, doorlopen 75 meiden tussen de 17 en 19 jaar van twee scholen in Rousse een jaar lang een programma van scholing, voorlichting en groepscounseling. Dit programma biedt een uitweg uit hun huidige situatie, die veelal wordt gekenmerkt door geweld, armoede, een slechte relatie met ouders of verzorgers, slechte schoolresultaten en schooluitval. Deze omstandigheden en een gebrek aan (she has e-news) kansen en mogelijkheden maken de meiden kwetsbaar en vormen risicofactoren in de Heb je al een abonnement op het nieuwe weerbaarheid van meiden tegen misbruik en e-zine van Mama Cash? In juni verscheen vrouwenhandel. Het project is mede opgezet om die kans te verkleinen. Het program- korte nieuwsitems en verwijzigingen naar de eerste editie van (she has e-news) met ma bestaat uit een opleiding tot administratief medewerker (afgesloten met een diplo- op de hoogte te blijven! onze website. Een gemakkelijke manier om ma), voorlichting over gezondheid en seksuele en reproductieve rechten, hulpverle- e-zines en kun je je aanmelden. Op vind je de the world) << 7

8 Colofon (Eind)redactie Ingrid Verver Ellen Ambags Janine van Doorn Grafisch ontwerp Esther Noyons Druk drukkerij SSP ISSN (her income) > Hoe komt Mama aan haar Cash? Hoe komt Mama Cash aan het geld waarmee zij jaarlijks in honderden vrouwenprojecten kan investeren? Die vraag krijgen we regelmatig van onze donoren. In onderstaande tabel staan de inkomsten uit 2005 vermeld. Mama Cash inkomsten 2005 % > Individuele donoren (incl. fondsen op naam/nalatenschappen) % > Particuliere fondsen % > Subsidies bedrijven % > Overheidssubsidie % > Subsidies derden (publieke fondsen/ngo s) % > Resultaat beleggingen / overige inkomsten % Totaal % We weten nu al dat het aandeel van particuliere fondsen, publieke fondsen/ngo s, het bedrijfsleven en de overheid in 2006 relatief groter wordt. Drie foundations investeren de komende jaren in Mama Cash: Levi Strauss, Liz Clayborn en de NIKE Foundation. Ook Stichting Doen heeft een nieuwe meerjarensubsidie toegekend. Zowel de overheid als het Sigrid Rausing Trust investeren opnieuw. Uit het bedrijfsleven heeft Mama Cash subsidies ontvangen van Nike Inc. en Sanoma. Onze fondsenwerving is succesvol én noodzakelijk. Want er is wereldwijd steeds minder geld beschikbaar voor vrouwenrechten en Mama Cash krijgt steeds meer subsidie-aanvragen binnen. Uiteraard hopen we dat ook het aandeel van particuliere donaties via giro 528 zal stijgen. Dat is mede aan jou! Op vind je het artikel Hoe komt Mama aan haar Cash, over de invloed van subsidiegevers op de uitgaven van Mama Cash. Dit artikel is verschenen in het septembernummer van LOVER, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, << Cursusinformatie Waar Mama Cash Eerste Helmersstraat 17 III Amsterdam Giro 528 Tijd alle cursussen van 18:00 21:00 u Kosten 75 per cursus, incl. lichte maaltijd. Leden van (she connects) krijgen 20% korting Aanmelden via Sandra Koning T of Meer informatie (she connects) > Cursus Financieel Beheer > Vrouwen, Geld en Idealen Bij veel vrouwen leeft de wens om hun financiële kennis te vergroten en op maatschappelijk gebied meer te doen met hun geld. Daarom organiseert het netwerk (she connects) wederom de cursus Financieel Beheer Vrouwen, Geld en Idealen. Dit najaar staan op het programma: > Beleggen voor beginners > donderdag 28 september Alles wat je altijd al wilde weten over aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, kosten en baten. Docent: Marijke Kuijpers > Duurzaam/Ethisch beleggen > donderdag 5 oktober Hoe kun je je idealen combineren met beleggen? Welke verschillende aanpakken bestaan er? Docent: Jacqueline van Voorthuizen > Steunen van goede doelen > maandag 13 november Hoe vind je organisaties die het beste bij je passen? Welke verschillen zijn er? Hoe pak je het aan? Docenten: Marjan Sax en Femke Lagaaij > Zin en onzin van microkrediet > maandag 20 november Wat is het geheim van het succes van microkrediet? Hoe werkt het in de praktijk? Docent: Marilou van Golstein Brouwers << 8

Rita Naloop, voorzitter Tiye International

Rita Naloop, voorzitter Tiye International Nooit de vuile was buiten hangen en dus niet praten over het geweld dat je wordt aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar mishandeld bent. Vrijwel iedereen is opgevoed met taboes die verhinderen dat vrouwen

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie