(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #02 > september 2006 > een uitgave van Mama Cash (she has news) > In deze editie (she grants) > wetgeving tegen geweld / 1 > vrouwennetwerk in de Cariben / 6 > jonge meiden krijgen kansen in Bulgarije > 7 (she gives updates) > zomerse drukte / 2 (she connects) > financiële cursussen / 8 (she gives back) > onderzoek naar diaspora filantropie / 3 (s/he invests) > ook mannen moeten investeren / 5 (her board) > vier nieuwe bestuursleden / 5 (her income) > hoe komt Mama aan haar Cash? / 8 Fund for women Een recente foto van Mama Cash medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers (foto Ting Chan, 2006) (she grants) > Wetgeving tegen geweld > Arabische vrouwenorganisaties bijeen In een toen nog vreedzaam Libanon organiseerde KAFA (Enough) Violence & Exploitation op 22 en 23 juni in Beiroet een regionale vergadering over Legalising the Protection against family violence. Het doel was te praten over de noodzaak van een wet tegen huiselijk geweld, die tot nu toe in geen enkel Arabisch land bestaat. 20 activisten uit 11 Arabische landen en diverse afgevaardigden van NGO s waren aanwezig. Gisela Dütting en Fatima Bouchibate reisden namens Mama Cash (die deze vergadering financierde) af naar Beiroet. Gisela lid van het grantmaking-comité van Mama Cash doet verslag. Het was heel bijzonder om uit de eerste hand de ervaringen te horen van vrouwengroepen die zelf dagelijks met het onderwerp geweld tegen vrouwen bezig zijn en om alle verschillen tussen landen te inventariseren, vertelt Gisela. In veel Arabische landen ontbreekt een juridische basis om een klacht in te dienen over huiselijk geweld. Soms bestaat er wel een wettelijk aanknopingspunt, maar blijft dat een papieren tijger, of werkt het niet in de praktijk. Zo vertelde een activiste dat in Syrië mishandelde vrouwen niet naar het ziekenhuis gaan, want dan rapporteert het ziekenhuis het geweld en is een scheiding het gevolg. Voor de meeste vrouwen betekent dat armoede en met schande overladen terugkeren naar hun eigen familie. Toch is er de laatste jaren dankzij actieve vrouwengroepen al veel verbeterd, zoals in Marokko. Heftige discussies De vergadering was heel succesvol omdat vrouwengroepen leerden van elkaars strategieën en acties. De meeste groepen zijn vooral bezig met de lokale context waarin zij dagelijks werken, nu kunnen zij met nieuwe ideeën aan de slag. Voor mij was het heel nuttig om de diverse perspectieven te leren kennen en ze te vergelijken met Europese discussies. De deelnemers debatteerden bijvoorbeeld heftig over welke term men het beste kon gebruiken. Geweld tegen vrouwen vond men te algemeen en er zijn vaak wel wetten tegen verkrachtingen op straat. Of huiselijk geweld daar valt eerwraak niet onder, en dat is in deze regio een belangrijk onderdeel van het probleem. Bij familie geweld valt het zo specifieke element van thuis en privé weg en bovendien verkrachting binnen het huwelijk, wat in de meeste landen sowieso moeilijk bespreekbaar is. Ook is er veel gedebatteerd over hoe je netwerken aan kunt wenden om je eigen organisatie of campagne te versterken en hoe je voorkomt dat slechts één persoon in een organisatie er mee bezig is. Mensenrechten Het viel mij op dat deze vrouwengroepen de internationale discussies heel goed volgen. Ze kennen CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) en benaderen geweld tegen vrouwen als mensenrechtenproblematiek. Dus deze regio is beslist niet zo geïsoleerd als vaak wordt gedacht. Bovendien vind ik het opmerkelijk, omdat mensen- en vrouwenrechten vaak politiek gevoelig liggen. Heel lang zijn reproductieve issues en geweld tegen vrouwen benaderd als bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en niet als vrouwenrechten, omdat dat strategischer en effectiever was. Het is interessant dat deze vrouwengroepen zo n duidelijke koppeling met mensenrechten maken. >> 1

2 KAFA is één van de organisaties in het Midden-Oosten die extra subsidie kreeg van Mama Cash, om zich tijdens de oorlog in te kunnen blijven zetten voor vrouwenrechten. Slotverklaring Gisela vervolgt: Op de tweede dag van de vergadering is er een grote persconferentie gehouden, met onder andere het Libanese hoofd van de politie. De gezamenlijke slotverklaring werd door vele journalisten opgetekend. De slotverklaring is een oproep aan regeringen van alle Arabische landen om CEDAW te ratificeren, om een wet tegen huiselijk geweld in te voeren en om aandacht aan het probleem te geven, ook financieel gezien. Gisela Dütting > Het specifieke van deze regio vond ik de nadruk op de familie, de manoeuvreerruimte van vrouwenorganisaties ten opzichte van de staat (een boek over huiselijk geweld in Tunesië is nog steeds verboden) en de enormiteit van het probleem. Afgesproken is dat alle vrouwengroepen doorgaan met aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen in hun eigen land. KAFA wordt het regionale coördinatiepunt voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke acties. Juist omdat de situatie erg verschillend is in de diverse landen, gaat de ene organisatie verder met druk uitoefenen op het parlement, de ander met politietrainingen en weer een ander met het creëren van jurisprudentie of bijvoorbeeld persaandacht genereren. Andere prioriteiten De oorlog in het Midden-Oosten heeft alle plannen wreed doorkruist. Momenteel houden veel vrouwenorganisaties zich dan ook bezig met noodopvang van vluchtelingen. Gisela: Voor zover we weten gaat iedereen op eigen wijze in eigen land aan de slag. De vrouwenorganisaties blijven zoveel mogelijk netwerken en lokale ontwikkelingen nastreven. KAFA zou dat gaan coördineren, maar het is natuurlijk de vraag of dat nog door kan gaan in Libanon. De communicatie verloopt moeizaam, omdat de elektriciteit voortdurend uitvalt en en of telefoneren daardoor onmogelijk wordt. We hopen allemaal dat er snel een einde komt aan dit afschuwelijke conflict, zodat de vrouwengroepen hun belangrijke en noodzakelijke actie- en lobbywerk kunnen voortzetten. << (she gives updates) > Zomerse drukte > Hanneke Kamphuis In veel organisaties is het rustig in de zomermaanden en worden juli en augustus gebruikt om achterstanden in te halen of van lange vakanties te genieten. Zo niet bij Mama Cash... Er staat dan ook veel op stapel dit najaar. We zijn al weer druk met de voorbereidingen van de Campagne 88 dagen, die op 10 december weer van start gaat. En dit najaar lanceren we Mama Cash in Groot Brittannië, zodat Engelse particulieren ook met belastingvoordeel kunnen doneren aan ons fonds. Daarnaast bracht deze zomer de oorlog in het Midden-Oosten. Een ontwikkeling waar Mama Cash zich ernstig zorgen om maakt, in het bijzonder om de kwetsbare situatie van vrouwen en meisjes. We stuurden een steunbetuiging naar bevriende vrouwengroepen in zowel Libanon, Palestina als Israël. En we financieren extra projecten in het Midden- Oosten om te waarborgen dat vrouwengroepen zich ook tijdens de oorlog kunnen blijven inzetten voor vrouwenrechten en veiligheid. Hanneke Kamphuis / directeur Mama Cash KAFA uit Beiroet heeft bijvoorbeeld al een subsidieaanvraag ingediend. Mama Cash financiert deze groep zodat zij noodzakelijke hulp en middelen kan verstrekken, maar ook zodat zij actief kan participeren en zo haar kracht en leiderschap kan tonen als vrouwenorganisatie. Mama Cash wil ook andere vrouwenorganisaties uit de betrokken landen financieel ondersteunen. Jouw bijdrage is daarbij van harte welkom. Via en (she has e-news) houden we je op de hoogte. Van goed en van slecht nieuws. << 2

3 (she gives back) > Migrantenvrouwen investeren in vrouwenrechten > Onderzoek naar filantropie vanuit de diaspora Filantropie bijdragen vanuit de maatschappij aan publieke doelen wordt in Nederland nog regelmatig beschouwd als iets dat is voorbehouden aan witte rijke mensen, in het algemeen mannen. Dat is jammer, want filantropie vanuit de diaspora bestaat al jaren, ook in Nederland. Zwarte, migranten- en vluchtelingen (zmv) vrouwenorganisaties zijn hierin belangrijke spelers: op verschillende manieren, en vaak in samenwerking met vrouwengroepen in het Zuiden, dragen zij bij aan positieve ontwikkelingen in de landen van herkomst. Om de veelheid aan initiatieven op het gebied van diaspora filantropie (DF) in kaart te brengen en te onderzoeken wat er in andere Europese landen gebeurt, heeft Mama Cash een verkennende studie geïnitieerd naar de DF-initiatieven van zmv-vrouwenorganisaties in vijf Europese landen. In oktober zal het rapport getiteld (she gives back) van de pers rollen. Projectleider Esther Vonk legt het belang van dit onderzoek uit. Volgens de Wereldbank hebben in miljoen migranten circa $ 230 miljard naar hun landen van herkomst gestuurd. Deze geldzendingen remittances genoemd vormen samen een van de grootste wereldwijde geldstromen en zijn onmisbaar voor veel economieën in het Zuiden. Genderanalyse ontbreekt De groeiende interesse in remittances, vanuit zowel financiële instellingen als de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, heeft geresulteerd in een stroom van onderzoek en publicaties over dit onderwerp. Echter, daarin ontbreekt aandacht voor sociale verandering door migranten én aandacht voor de rol die vrouwen spelen in het in gang zetten van deze verandering. Vooral in Europa is er nauwelijks sprake van een genderperspectief, of een koppeling van gender en etniciteit binnen dit onderwerp. Kortom, nieuwe kennisontwikkeling op dit vlak is nodig. Achter het gebrek aan aandacht voor de rol van vrouwen in diaspora filantropie gaat de aanname schuil dat migrantenvrouwen geen geld hebben, of dat ze niet in de positie zijn om te beslissen over het investeren van geld. Echter, migrantenvrouwen zijn overal ter wereld steeds vaker economisch zelfstandig. En zij zijn onafhankelijk van de hoogte van hun salaris op verschillende manieren actief betrokken bij giving back -activiteiten. Positieve veranderingen Mama Cash is ontstaan dankzij de financiële middelen van een feministische filantrope en zij heeft geïnvesteerd in de opzet en groei van een filantropisch netwerk van vrouwen in Nederland. Ook zijn zmvvrouwen altijd belangrijk geweest in de geschiedenis van Mama Cash, in het subsidieprogramma en als samenwerkingspartners. Mama Cash en het onderwerp vrouwen en diaspora passen dan ook goed bij elkaar. Onze interesse gaat uit naar die investeringen, die ten goede komen aan een gemeenschap of maatschappij als geheel, en die tot doel hebben positieve verandering te bewerkstelligen. Met uiteraard nadruk op de positie en empowerment van vrouwen. Nieuwe inzichten Vijf onderzoeksters zijn op verzoek van Mama Cash aan de slag gegaan in Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië, met als doel een aantal prangende vragen te beantwoorden. Op welke manieren zijn migrantenvrouwen betrokken bij giving back -activiteiten? Welke motivatie hebben ze en wat willen ze bereiken? Op welke manier leveren ze een bijdrage aan positieve sociale veranderingen? Wat is de impact op de positie van vrouwen, zowel voor de vrouwen die zich vanuit Europa inzetten, als voor vrouwen in de landen waar de projecten zich op richten? Welke strategieën worden gebruikt, wat zijn de struikelblokken en wat is er nodig om de gewenste resultaten en impact te bereiken? De onderzoeksters hebben cijfermateriaal verzameld over diaspora filantropie via contacten met relevante instellingen en organisaties en door literatuuronderzoek. Daarna namen ze elk gemiddeld 15 interviews af met vrouwen actief in migrantenen vrouwenorganisaties. Op basis daarvan konden de onderzoeksters voorbeelden van good practices beschrijven: >> 3

4 innovatieve en effectieve manieren van diaspora filantropie door migrantenvrouwen, die een structurele bijdragen leveren aan positieve sociale verandering voor vrouwen in het Zuiden en in Europa. Netwerk versterken Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is het netwerk rond diaspora filantropie te versterken door fondsen, ontwikkelingsorganisaties, organisaties van zmvvrouwen en organisaties in de landen van De belangrijkste onderzoeksresultaten > Samenwerking met partnerorganisaties in het land van herkomst is vaker dan in de reguliere ontwikkelingssamenwerking, gebaseerd op gelijkheid en wederkerigheid. De betrokken vrouwen definiëren hun werk dan ook niet eenzijdig als geven, zij krijgen er namelijk ook kennis, ervaring en contacten voor terug. > Vrouwen in de diaspora functioneren als een brug tussen organisaties en structuren in de twee landen. Zij kennen beide maat Esther Vonk > In Europa worden migrantenvrouwen vaker gezien als ontvangers dan als gevers, en is er weinig aandacht voor hun maatschappelijke bijdrage. herkomst met elkaar in contact te brengen. Mama Cash zal het (she gives back) project continueren en meer investeren in DF-initiatieven van migrantenvrouwen in Europa. We hopen dat het onderzoeksrapport fondsen en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties stimuleert om ook te investeren in vrouwenorganisaties die actief zijn in diaspora filantropie en vaker met hen samen te werken. In november organiseert Mama Cash een bijeenkomst, waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken met migrantenvrouwenorganisaties, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, fondsen en andere belangengroepen. Interesse? De exacte datum en details worden vermeld op schappijen en systemen van binnenuit en zijn hierdoor bij uitstek geschikt voor de rol van sociale entrepreneur. Zij weten op vernieuwende en effectieve manieren de juiste mensen en middelen te koppelen aan de bestaande behoeften. > DF-activiteiten van vrouwen zijn efficiënt: kleine investeringen leiden tot belangrijke veranderingen. Er gaat geen geld verloren aan dure consultants en de vrouwen werken nauw samen met lokale partners, waardoor ze uitgaan van de behoeften die er zijn. > Benodigd projectgeld wordt soms geworven bij ontwikkelingsorganisaties, overheden en fondsen. Maar individuele donaties, zowel van de betrokken vrouwen zelf als van anderen binnen de gemeenschap, spelen een belangrijke rol. Vrouwen investeren altijd hun eigen tijd, kennis en netwerken. De DF-activiteiten worden vrijwel altijd uitgevoerd op vrijwillige basis. > De focus van DF-activititeiten is slechts gedeeltelijk specificiek gericht op de rechten en empowerment van vrouwen. Vaak zijn vrouwen actief betrokken in de vrouwenbeweging in het land waar ze wonen, en starten ze van daar uit soortgelijke initiatieven in landen van herkomst. << Het engelstalige onderzoeksrapport (she gives back) is vanaf eind oktober digitaal beschikbaar op << Mama Cash-medewerker Janine van Doorn (links) deed samen met haar roeimaatje Marit Wolffenbuttel eind juli mee aan de Outgames in Montreal, Canada. Ze wonnen geen medaille, maar maakten wel promotie voor Mama Cash! 4

5 (s/he invests) > Ook mannen investeren in vrouwenrechten wie Michiel van der Voort (47) achtergrond Adjunct-directeur EXIN (internationaal exameninstituut voor ICT-ers), voorzitter GayLINC (Gay and Lesbian News Information Centre), oud-voorzitter COC Amsterdam. donateur Sinds 1993 Mijn belangstelling voor Mama Cash komt uit de tijd dat ik actief werd in de homo/lesbische beweging. Vooral de hele ontstaansgeschiedenis van Mama Cash heeft me gemotiveerd om te doneren. Ze is niet vanuit de overheid of via kansspelen geïnitieerd, maar vanuit vrouwen die met het kapitaal van één van hen iets nuttigs zijn gaan doen en niet hun eigen huis zijn gaan verbouwen. Wat ik ook altijd belangrijk heb gevonden, is dat Mama Cash niet werkt vanuit een soort zieligheid. Het gaat om de kracht om mogelijkheden te creëren op korte termijn, waardoor er ook geen subsidieafhankelijkheid ontstaat. Die oneindige subsidiestromen hebben niets met een betere wereld te maken. Ik heb overigens wiskunde gestudeerd, dat wordt vrijwel uitsluitend door mannen bedreven. Ook nu in mijn werk in de IT is de invloed van vrouwen beperkt. Misschien dat ik daarom een organisatie als Mama Cash zo leuk vind. Even heel wat anders dan mannen met koffers en dassen. Of het me verbaast dat maar 7,5% van de donateurs man is? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Mama Cash door mannen onterecht gezien wordt als een organisatie van vrouwen voor vrouwen. Om te denken ik ben geen vrouw dus doneer ik niet vind ik beperkt. Dan ben je zoals dat vroeger in de katholieke kerk heette met een aflaat bezig, alleen op eigenbelang gericht. Juist van dit soort vrouweninitiatieven wordt de hele maatschappij beter en gezonder. Ook bij het COC Amsterdam bestond een mannencircuit dat totaal niet geïnteresseerd was in de vrouwenbeweging. 8 maart was voor hen een vervelende dag want dat verstoorde hun activiteiten. Terwijl ik vind dat er juist een samenhang tussen emancipatoire bewegingen is. Er is vast nog een aardige groep mannen die dat ook begrijpt en inziet. Ik hoop voor Mama Cash dat zij deze groep mannen voor zich weet te winnen. Meer informatie over doneren aan Mama Cash vind je op > steun haar. Bel met de afdeling fondsenwerving: (020) of mail naar: << (her board) > Vier nieuwe bestuursleden Al vanaf haar oprichting heeft Mama Cash een internationaal werkveld, ze heeft allianties over de hele wereld en ze werft fondsen in het buitenland. Het was daarom een logische stap om de internationale identiteit van Mama Cash weerspiegeld te zien in het bestuur, dat vooralsnog alleen uit Nederlandse leden bestond. Inmiddels zijn vier buitenlandse bestuursleden aangesteld. << << Achteraan vlnr: Petra Taams, Hanneke Kamphuis (directeur Mama Cash), Marjo Meijer (nieuw), Carine van den Brink, Marjolein van der Tweel, Kai Pattipilohy en Lin Chew Choo (nieuw). Vooraan vlnr: Leila Jaffar, Wanda Nowicka (nieuw), Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (nieuw) en Jasvir Kaur (nieuw). (Niet op de foto: Naima Azough) 5

6 De deelnemers van de bijeenkomst in St. Lucia. (she grants) > Samen staan ze sterk > Bijeenkomst vrouwennetwerk CARIWONET in de Cariben Het prachtige eiland St. Lucia diende als decor voor de eerste officiële bijeenkomst van het nieuw opgerichte Caribbean Women s Network on Sexual and Reproductive Health (CARIWONET). Een broodnodig netwerk want in de Cariben is de groei van HIV/Aids zorgwekkend en huiselijk geweld een wijdverspreid fenomeen. Mama Cash subsidieerde de bijeenkomst die plaats vond van juli en was erbij om zich te verdiepen in de situatie van vrouwenrechten en vrouwengroepen in deze regio, die 4 landen Belize, Guyana, Suriname en Frans Guyana en tientallen eilanden omvat. Communicatietraining CARIWONET is een (nog) informeel netwerk van feministen uit het Caribisch gebied, ontstaan tijdens een regionale bijeenkomst over seksuele en reproductieve rechten in Puerto Rico in Coördinator Flavia Cherry vertelt: Tijdens de bijeenkomst vorig jaar werd duidelijk dat de leden van CARIWONET grote behoefte hadden aan het verbeteren van hun communicatievaardigheden. Die behoefte komt voort uit de enorme macht die religieuze instituties zoals de katholieke kerk in onzeregio hebben. Dit maakt het voor veel vrouwenrechtenactivisten moeilijk (she changes hun standpunt en missie publiekelijk te maken en steun te winnen. Daarom hebben we tijdens deze bijeenkomst een tweedaagse communicatietraining verzorgd voor de 18 aanwezige leden van CARIWONET. Er lag in de training veel nadruk op het oefenen van communicatievaardigheden in kleine groepjes. Vrouwenrechten in kaart De invoering en hervorming van abortuswetgeving is een groot probleem in de Cariben, mede door de macht van religieuze instituties. De verspreiding van HIV/Aids is zorgwekkend, aangezien het Caribisch gebied na Afrika ten zuiden van de Sahara de regio is met de hoogste relatieve verspreiding van deze ziekte. Daarnaast is ernstig huiselijk geweld een wijdverspreid fenomeen. Ook zijn de gevolgen van de veranderde economische situatie in de regio groot voor vrouwen. Zij hebben hun inkomsten uit de landbouw verloren en werken nu, vaak onder slechte arbeidsomstandigheden, in fabrieken of hotels, maar ook in de drugshandel en de (gedwongen) prostitutie. Flavia: Naast de communicatietraining had de bijeenkomst als doel de huidige situatie van vrouwenrechten in de regio in kaart te brengen en het discussiëren over succesvolle strategieën die we waar mogelijk gezamenlijk zullen uitzetten. Kennis delen Als strategie zijn vooral de regionale initiatieven zoals CARIWONET succesvol, omdat de kleine (ei)landen op die manier samen een sterk blok kunnen vormen. Daarnaast is het belangrijk de capaciteit van groepen te versterken, omdat dit nodig is voor het voortbestaan van de Caribische vrouwengroepen. Flavia: CARIWONET wil functioneren als een kanaal voor het delen van informatie en geleerde lessen tussen de leden. Sommige landen zijn veel verder gevorderd op het gebied van bijvoorbeeld abortuswetswijziging. Onze bedoeling is dat de vrouwengroepen die net starten, kunnen leren van hen die al veel meer hebben gedaan op het gebied van bijvoorbeeld lobbyen voor wetswijzigingen en publieke voorlichting. << 6

7 (she grants) > A Chance for New Life > Een sterke start voor kansarme meiden in Bulgarije > A Chance for New Life is de hoopgevende naam van het project dat Nadja Centrum Rousse in de Bulgaarse stad Rousse heeft gestart. Dit project richt zich op jonge meiden die opgroeien in een kansarme en vaak gewelddadige omgeving. Een combinatie van scholing, voorlichting en groepscounceling de pijlers van het project helpt deze meiden op weg naar een betere en geweldloze toekomst. Nadja Centrum is in 2003 opgericht als reactie op het toenemende geweld tegen vrouwen en het gebrek aan adequate hulp voor slachtoffers van geweld in Rousse, een stad van circa inwoners. Het multidisciplinaire team van het centrum helpt vrouwen en kinderen de gevolgen van geweld te boven te komen en hun positie in de maatschappij te versterken. Dit doet ze onder andere door middel van opvanghuizen, telefonische hulpdiensten en juridische consulten. Ook geeft het centrum voorlichting om de houding in de samenleving ten opzichte van huiselijk en seksueel geweld te veranderen. ningssessies in groepen, een sollicitatietraining en bezoeken aan relevante maatschappelijke organisaties in Rousse. > Eigen keuzes Dit project is een goed voorbeeld van een volgens Mama Cash effectieve manier om geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel te bestrijden. Namelijk door empowerment van de meiden om wie het gaat, zodat zij zelf goed doordachte keuzes kunnen maken. Het project combineert trainingen en voorlichting op het gebied van lichamelijke integriteit seksuele en reproductieve rechten, huiselijk en seksueel geweld met het versterken van de economische positie van meiden, door hen te motiveren hun school af te maken en door hen aan een vakdiploma te helpen. << Empowerment van jonge meiden, een volgens Mama Cash effectieve manier om geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel te bestrijden. Uitweg Binnen het nieuwe project van Nadja Centrum, A Chance for New Life, doorlopen 75 meiden tussen de 17 en 19 jaar van twee scholen in Rousse een jaar lang een programma van scholing, voorlichting en groepscounseling. Dit programma biedt een uitweg uit hun huidige situatie, die veelal wordt gekenmerkt door geweld, armoede, een slechte relatie met ouders of verzorgers, slechte schoolresultaten en schooluitval. Deze omstandigheden en een gebrek aan (she has e-news) kansen en mogelijkheden maken de meiden kwetsbaar en vormen risicofactoren in de Heb je al een abonnement op het nieuwe weerbaarheid van meiden tegen misbruik en e-zine van Mama Cash? In juni verscheen vrouwenhandel. Het project is mede opgezet om die kans te verkleinen. Het program- korte nieuwsitems en verwijzigingen naar de eerste editie van (she has e-news) met ma bestaat uit een opleiding tot administratief medewerker (afgesloten met een diplo- op de hoogte te blijven! onze website. Een gemakkelijke manier om ma), voorlichting over gezondheid en seksuele en reproductieve rechten, hulpverle- e-zines en kun je je aanmelden. Op vind je de the world) << 7

8 Colofon (Eind)redactie Ingrid Verver Ellen Ambags Janine van Doorn Grafisch ontwerp Esther Noyons Druk drukkerij SSP ISSN (her income) > Hoe komt Mama aan haar Cash? Hoe komt Mama Cash aan het geld waarmee zij jaarlijks in honderden vrouwenprojecten kan investeren? Die vraag krijgen we regelmatig van onze donoren. In onderstaande tabel staan de inkomsten uit 2005 vermeld. Mama Cash inkomsten 2005 % > Individuele donoren (incl. fondsen op naam/nalatenschappen) % > Particuliere fondsen % > Subsidies bedrijven % > Overheidssubsidie % > Subsidies derden (publieke fondsen/ngo s) % > Resultaat beleggingen / overige inkomsten % Totaal % We weten nu al dat het aandeel van particuliere fondsen, publieke fondsen/ngo s, het bedrijfsleven en de overheid in 2006 relatief groter wordt. Drie foundations investeren de komende jaren in Mama Cash: Levi Strauss, Liz Clayborn en de NIKE Foundation. Ook Stichting Doen heeft een nieuwe meerjarensubsidie toegekend. Zowel de overheid als het Sigrid Rausing Trust investeren opnieuw. Uit het bedrijfsleven heeft Mama Cash subsidies ontvangen van Nike Inc. en Sanoma. Onze fondsenwerving is succesvol én noodzakelijk. Want er is wereldwijd steeds minder geld beschikbaar voor vrouwenrechten en Mama Cash krijgt steeds meer subsidie-aanvragen binnen. Uiteraard hopen we dat ook het aandeel van particuliere donaties via giro 528 zal stijgen. Dat is mede aan jou! Op vind je het artikel Hoe komt Mama aan haar Cash, over de invloed van subsidiegevers op de uitgaven van Mama Cash. Dit artikel is verschenen in het septembernummer van LOVER, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, << Cursusinformatie Waar Mama Cash Eerste Helmersstraat 17 III Amsterdam Giro 528 Tijd alle cursussen van 18:00 21:00 u Kosten 75 per cursus, incl. lichte maaltijd. Leden van (she connects) krijgen 20% korting Aanmelden via Sandra Koning T of Meer informatie (she connects) > Cursus Financieel Beheer > Vrouwen, Geld en Idealen Bij veel vrouwen leeft de wens om hun financiële kennis te vergroten en op maatschappelijk gebied meer te doen met hun geld. Daarom organiseert het netwerk (she connects) wederom de cursus Financieel Beheer Vrouwen, Geld en Idealen. Dit najaar staan op het programma: > Beleggen voor beginners > donderdag 28 september Alles wat je altijd al wilde weten over aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, kosten en baten. Docent: Marijke Kuijpers > Duurzaam/Ethisch beleggen > donderdag 5 oktober Hoe kun je je idealen combineren met beleggen? Welke verschillende aanpakken bestaan er? Docent: Jacqueline van Voorthuizen > Steunen van goede doelen > maandag 13 november Hoe vind je organisaties die het beste bij je passen? Welke verschillen zijn er? Hoe pak je het aan? Docenten: Marjan Sax en Femke Lagaaij > Zin en onzin van microkrediet > maandag 20 november Wat is het geheim van het succes van microkrediet? Hoe werkt het in de praktijk? Docent: Marilou van Golstein Brouwers << 8

In beweging voor vrouwenrechten

In beweging voor vrouwenrechten In beweging voor vrouwenrechten Strategisch plan 2009-2013 VISIE ELKE VROUW EN ELK MEISJE heeft de kracht en de middelen om volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan het creëren van een vreedzame,

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2015 2019 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

The Rotary Foundation s Future Vision Plan

The Rotary Foundation s Future Vision Plan The Rotary Foundation s Future Vision Plan Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout Onderwerpen Achtergrond Welke Grants Pilot versus non-pilot

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Sponsoring voorbeeldmails

Sponsoring voorbeeldmails Sponsoring voorbeeldmails In dit document hebben we een aantal voorbeeldmails opgesteld, die je kunt sturen naar verschillende contacten voor sponsoring. Ter info: dance4life is een brandname en wordt

Nadere informatie

Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE

Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE Inhoud 1. Het belang van een contextanalyse 4 2. Ken de context in het belang van de duurzaamheid van het project 4 3. Het uitvoeren van een contextanalyse 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

'Vrouwen, Geld en Idealen'

'Vrouwen, Geld en Idealen' 'Vrouwen, Geld en Idealen' Financiële cursussen van Mama Cash Mama Cash wil vrouwen stimuleren om te streven naar economische zelfstandigheid en hen leren om bewust en zelfverzekerd om te gaan met hun

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 -

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Jaarverslag Mammarosa Amsterdam 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties

Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Seksuele gezondheid Uitdagingen voor migranten organisaties Bijeenkomst bevordering seksuele gezondheid Noord Nederland en de rol van de zelforganisaties Drachten 15-3-2010 Bram Tuk Pharos, kennis en adviescentrum

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst Stichting STRAKX Onderzoek en Innovatie Vroeg kinderlijke Chronische Traumatisering Volwassenen (VCT-V) STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen, behandelaren,

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2012 april 2013

Jaarverslag mei 2012 april 2013 Jaarverslag mei 2012 april 2013 1 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Focus 2. Organisatie 3. Fondsenwerving 4. Impactmeting 5. Onze besteding 6. Chance for a Life Change 7. Toekomst Namasté Foundation

Nadere informatie

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil?

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Voorproefje Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Kalender 2015 Vrouwelijke eigenschappen als ontvankelijkheid, luisteren, stilte,

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 (she has impact) (she has impact) Jaarverslag 2005/Mama Cash Inhoudsopgave Voorwoord 4 Visie, missie en uitgangspunten 8 Highlights 2005 13 Strategisch financieren 26 Samenvattingen per

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen INTERVICT International Victimology Institute Tilburg OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen Prof. Dr. Renée Römkens /Tilburg University r.romkens@tilburguniversity.edu

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Stichting MRC-Holland Foundation Jaarverslag 2013 MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Inhoud 1. Oprichting...3 2. Doelstellingen...3 Statutaire doelstellingen...3 3. De MRC-Holland Foundation in

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

BESTUURSVERSLAG OVER 2016 BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Graag blikken wij terug op een bijzonder 2016 voor Villa Pinedo, waarin het waarborgen van de continuïteit en groei centraal stonden. Kantoor en personeel Om de benodigde- en

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Visie Better Care Network Netherlands Een gezin voor ieder kind Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Urgentie & Doel BCNI Urgentie: Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs VOORBLAD De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: Bosatlas 52 e of 53 e druk en kladpapier Aantal vragen: 2 Aantal pagina s: 6 Bijlage(n): geen Beoordeling van het examen Open vragen: 100

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groningen Ukulele Society. Stichtingsplan

Groningen Ukulele Society. Stichtingsplan Groningen Ukulele Society Stichtingsplan 2015 1. Inleiding De ukelele is een instrument dat snel in belangstelling groeit over de hele wereld, vooral in Groot-Brittannië, Amerika, Frankrijk, Duitsland

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

De economische kracht van de ondernemende vrouw

De economische kracht van de ondernemende vrouw De economische kracht van de ondernemende vrouw drs. Monique Brummans drs. Nicolette Loonen dr. Ingrid Verheul drs. Josette Dijkhuizen dr. Caroline Essers dr. Ilse Matser dr. Chantal Remery Michiel de

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid 2 Freedom can not be achieved unless the women have been emancipated form all forms of oppression. Nelson Mandela Beste lezer, Met trots

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 1. INLEIDING De stichting Being Involved is opgericht in 2010. Het idee voor Being Involved is ontstaan vanuit het werken in fragiele staten. De gebruikelijke gang

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam.

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Obdam 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Programma 19:30 Opening en welkom 19:40 Betekenis van een lokaal fonds voor de omgeving, door Monique van Bijsterveld 19:55 De oprichting van een lokaal fonds,

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017 Beleidsplan Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam Versie 12 juni 2017 Pagina 1 van 6 Inleiding Direct na de oorlog in 1945 begon men te werken aan het stichten van een Protestants Christelijk

Nadere informatie