Producten- en Diensten Catalogus Generieke ICT Diensten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten- en Diensten Catalogus Generieke ICT Diensten 2013"

Transcriptie

1 Producten- en Diensten Catalogus Generieke ICT Diensten 2013 Versie 1.01 Datum 12 februari 2013 Status Definitief DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Pagina 1 van 54

2 Versiebeheer Versie Datum Aangepast door Status Toelichting L. Mulder Definitief Infra-diensten gecorrigeerd voor operationeel aanspreekpunt met betrekking tot incidenten L. Mulder Definitief Vastgesteld door het TVO. adres van de van SSC-ICT gecorrigeerd. L. Mulder Concept Versie ter besluitvorming voor het TVO van 10 januari M. Gareman Concept Redactieslag L. Mulder Concept Opmerkingen werkgroep TVO verwerkt L. Mulder Concept Toevoegingen gedaan, herstructuring doorgevoerd en opmaak aangepast. Y.vd Heijden Concept Toevoegingen gedaan. L. Mulder Concept Input verwerkt van Y. van der Heijden (SSC- ICT) tav rijksportaal, C. van de Poel (Logius) tav DWR-Infra, S. Kuiper (TBGI) tav telecom en R. Houtsma (Logius) tav Rijkspas en aanpassingen gedaan in inleiding en DWR- Client. L. Mulder Concept Nieuwe versie op basis van 2012 met opmerkingen van werkgroep TVO, L. Mulder (TBGI) en M. Gareman (TBGI) Wijzigingenblad Wijzigingen Algemeen Pagina 2 van 54

3 Inhoud Versiebeheer... 2 Wijzigingenblad... 2 Inhoud Inleiding Regie & aanbod TBGI SSC-ICT Den Haag Logius SBO-ICM Relatie met overige servicedocumenten Documentevaluatie Leeswijzer Generieke rijksapplicaties DWR-rijksportaal CIS Alert Zoek & Vind Rijksadresgids DWR-Samenwerkfunctionaliteit Documentgenerator Rijks ICT-dashboard Werkplek DWR-Client Arbowerkplekdienstverlening Telecom Algemene beschrijving Globaal overzicht van de beschikbare diensten in de cluster vast, mobiel en end user devices Toegang Rijkspas Rijksdirectory Single Sign On DWR infra-diensten VPN s op de Haagse ring...29 Pagina 3 van 54

4 6.2 Haagse mail relay Rijks-DNS Rijksconnect Rijksinternet Dienstverleningsniveaus en kwaliteitscriteria Dienstverleningsniveaus Meetmethode beschikbaarheid Recovery bij calamiteiten Key performance indicatoren Rapportages Periodieke klantrapportage...39 Bijlage A: Afkortingen Bijlage B: Documentstructuur servicedocumentatie Bijlage C1a: Factsheet DWR-rijksportaal Bijlage C1b: Factsheet aansluiten op het rijksportaal Bijlage C2: Factsheet CIS Bijlage C3: Factsheet alert Bijlage C4: Factsheet zoek & vind Bijlage C5: Factsheet rijksadresgids Bijlage C6: Factsheet DWR-samenwerkfunctionaliteit Bijlage C7: Rijksbrede documentgenerator Bijlage C8: Rijks ICT dashboard Bijlage D: Overzicht prestatie-indicatoren & rapportage-items Pagina 4 van 54

5 1 Inleiding Dit is de producten- en diensten catalogus (PDC) voor de generieke ICT diensten. Dit document is bedoeld voor de regieorganisatie bij de deelnemende departementen die gebruik maken van deze diensten en bevat informatie over alle generieke ICTproducten en diensten. De diensten worden door verschillende aanbieders binnen het Rijk geleverd. De verschillende partijen worden hieronder nader toegelicht. De PDC is onderdeel van de totale set aan servicedocumentatie. In bijlage B wordt toegelicht welke documenten onderdeel uitmaken van deze set, welke rollen de verschillende documenten hebben en hoe deze documenten zich tot elkaar verhouden. In deze inleiding wordt ook toelichting gegeven op het compliancy kader dat is vastgesteld in Regie & aanbod Verschillende dienstverleners leveren de generieke dienstverlening: TBGI is de regieorganisatie voor generieke ICT diensten en de aanbieders Logius (samen met Ivent) en SSC-ICT zijn verantwoordelijk voor het leveren van deze dienstverlening. SBO-ICM is een samenwerkingspartner voor TBGI voor telecomdienstverlening. Hieronder worden de verschillende organisaties geïntroduceerd en wordt beschreven waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Vanuit het project Compacte Rijksdienst 7 zal dit in 2012 nog tot wijzigingen leiden TBGI Op 14 september 2010 is in de ICCIO ingestemd met de inrichting van rijksbrede tactische sturing op generieke ICT. Met dit besluit is TBGI (Tactisch Beraad Generieke ICT) ingesteld als regieorganisatie voor de generieke ICT. TBGI bewaakt de levering van producten en diensten door de hieronder beschreven dienstverleners, initieert en stuurt de doorontwikkeling van de generieke ICT-diensten en bewaakt kaders en richtlijnen. TBGI treedt hierbij op als gedelegeerd opdrachtgever. Daarnaast organiseert TBGI de bundeling van de vraag naar de generieke ICT-diensten SSC-ICT Den Haag SSC-ICT Den Haag is de Haagse dienstverlener voor de ICT werkplekdiensten bij verschillende ministeries. SSC-ICT Den Haag ondersteunt nu de medewerkers van de ministeries van IenM, VWS, SZW en BZK bij hun werkzaamheden. SSC-ICT Den Haag voorziet deze ministeries van de juiste ICT middelen en verricht de daarbij horende ondersteunende werkzaamheden. SSC-ICT Den Haag draagt hiermee bij aan een krachtige, kleine en dienstverlenende Rijksoverheid. De diensten rijksportaal, DWR Client en SWF vallen onder verantwoordelijkheid van SSC-ICT. Dit betekent dat levering van deze generieke diensten van SSC-ICT tot aan het koppelvlak met de Haagse ring door SSC-ICT wordt uitgevoerd en beheerd. De Infra-Diensten Haagse mail relay en de rijksdirectory vallen ook onder de technische verantwoordelijkheid van SSC-ICT Logius Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT infrastructuur zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, infrastructuur, standaardisatie en informatiebeveiliging. Pagina 5 van 54

6 De rijksinfra diensten zoals: rijksinternet, rijksdns, rijksip plan en aansluitingen door middel van VPN s op de Haagse ring vallen onder de regie van Logius. Ook de rijkspas valt onder verantwoordelijkheid van Logius Ivent Onder de regie van Logius is Ivent onderaannemer voor een deel van de ICT infrastructuur van de overheid. In het kader van deze PDC verzorgt Ivent dienstverlening voor de VPN s op de Haagse ring. Op operationeel niveau verloopt het contact hierover niet via Logius maar via Ivent. Ivent is onderdeel van het ministerie van Defensie en levert aan Defensie werkplekdienstverlening en applicaties. Voor de overheid is zij met name actief op het gebied van de ICT infrastructuur SBO-ICM SBO-ICM is de centrale contractmanagementorganisatie van het Rijk op het gebied van ICT. SBO-ICM zorgt ervoor dat de door het Rijk gesloten ict contracten doelmatig, rechtmatig en efficiënt worden uitgenut en levert daarmee een bijdrage aan de verdere professionalisering van rijksinkoopprocessen. TBGI werkt samen met SBO bij de telecomdienstverlening. Het tactisch contract- en leveranciersmanagement voor deze contracten wordt door SBO-ICM uitgevoerd. Op 1 januari 2013 maakt SBO-ICM deel uit van de Haagse inkoopsamenwerking (HIS) en is de nieuwe naam HIS/SBO. 1.2 Relatie met overige servicedocumenten De PDC is slecht één document in de set van servicedocumenten. In het figuur hieronder is de totale set weergegeven. In bijlage B staat een uitgebreide toelichting opgenomen op alle documenten. Alle documenten hebben hun eigen doel en functie. Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk overlap bestaat tussen de verschillende documenten. In de PDC zijn op een aantal punten wel verwijzingen opgenomen naar de andere documenten zodat het zoeken wordt vergemakkelijkt. 1.3 Documentevaluatie Dit document wordt in de loop van het jaar besproken en in het 4 e kwartaal vastgesteld door het TVO voor het volgende jaar. Gedurende het jaar worden, indien nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, addenda opgeleverd om de PDC up to date te houden. Zodoende wordt bijgedragen aan de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van deze PDC voor de generieke ICT-diensten. Pagina 6 van 54

7 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de generieke rijksapplicaties. In hoofdstuk 3 wordt de werkplek beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de dienstverlening ten aanzien van Telecom beschreven en in hoofdstuk 5 worden de toegangsdiensten nader toegelicht. In hoofdstuk 6 worden alle DWR infradiensten gepresenteerd. Hoofdstuk 7 beschrijft het dienstverleningsniveau en de kwaliteit en in hoofdstuk 8 komen de rapportages aan de orde. Pagina 7 van 54

8 2 Generieke rijksapplicaties In dit hoofdstuk worden de applicaties en onderdelen daarvan beschreven die als generiek zijn bestempeld. 2.1 DWR-rijksportaal Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Dienstbeschrijving Het rijksportaal is het (rijksbrede) raamwerk voor intranettoepassing voor alle (kern)departementen en geeft toegang tot (rijksbrede en departementspecifieke) informatie bronnen en toepassingen. Dit raamwerk biedt een eenduidige indeling, vormgeving en huisstijl. Rijksbrede informatie is departementoverstijgend en bestemd voor alle medewerkers van het Rijk. Departementale informatie is primair gericht op de medewerkers van het eigen departement. De gebruiker ziet wat voor hem/haar van belang is, maar kan ook de informatie bij andere departementen raadplegen. Eindgebruikers SSC-ICT Aan te sluiten departementen en/of uitvoeringsorganisaties kunnen bij relatiemanagement SSC-ICT (ICT- een verzoek tot aansluiting indienen. Het aansluiten en migreren zal dan op een projectmatige wijze plaatsvinden. Een migratie start met een scan/analyse. De analyse wordt uitgevoerd door een externe partij, die binnen een raamovereenkomst is gecontracteerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de te migreren partij. De migratie vind plaats in vier of vijf fases; er wordt per fase geoffreerd waarbij de organisatie de keuze heeft de activiteiten zelf uit te voeren dan wel door de externe partij uit te laten voeren. Per fase zal er een (mini) offerte worden uitgebracht. Op hoofdlijnen zijn de volgende fases te onderscheiden: Inventarisatie Mapping Bouw conversietool en migratietest Proefmigratie en daadwerkelijke migratie Nazorg In de factsheet in bijlage C1b wordt een nadere uitwerking beschreven van het migratieproces. ja: zie hoofdstuk 4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen. Pagina 8 van 54

9 2.2 CIS Voor wie Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor eindgebruikers Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale en en key users Contactgegevens Telefoon: Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via nvt Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving nvt Meer informatie nvt Relatie met DAP Specifieke afspraken? Ja zie: paragraaf 4.1 Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit: exploitatie opgenomen in de notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Kosten voor aansluiting worden door departement zelf bekostigd. Prijzen op basis van offerte. Extra informatie in factsheet Zie bijlage C1 Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving Het CIS (Content Integratie Systeem) is het content management systeem voor het beheer van rijksportaal. Voor contentbeheerders van het rijksportaal is het CIS beschikbaar om nieuws en andere content te kunnen plaatsen en verwijderen. Voor kleine contentwijzigingen kan de contentbeheerder gebruikmaken van de webclient, voor grotere wijzigingen wordt het CIS door middel van de javaclient beschikbaar gesteld. (Eind)redacteuren SSC-ICT Integraal onderdeel van rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten als rijksportaal. Ja: zie hoofdstuk 4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen, aannemen van verzoeken voor standaardwijzigingen Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor 1 NB: Het telefoonnummer van de van SSC-ICT in deze PDC is het nummer dat ter beschikking wordt gesteld aan alle departementen. Departementen die ook werkplekdienstverlening afnemen, hebben vaak een ander nummer. Alle nummers zijn correct en geven toegang tot de van SSC-ICT. Pagina 9 van 54

10 redacteuren Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale s en key users Contactgegevens Telefoon: Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Verzoek om autorisatie voor het CIS 2 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Nieuwe nieuwsstroom toevoegen 3 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Nieuwe doelgroep toevoegen 3 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Nieuwe autorisatiegroep toevoegen 3 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Nieuwsvolgorde aanpassen 3 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Departementtabel/doelgroep n.a.v. LDIF aanpassen 3 werkdagen 0 Helpdesk SSC- ICT Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Rijksoverheidsorganisaties die zijn aangesloten op rijksportaal kunnen voor de opleiding van redacteuren die gebruik maken van het contentmanagement systeem (CIS) contact opnemen met ROI. ROI organiseert in samenwerking met de Academie voor Overheidscommunicatie in company-trainingen voor groepen nieuwe gebruikers van het rijksportaal en CIS en heeft ook in het reguliere aanbod verschillende trainingen voor individuele gebruikers. Er zijn trainingen zowel voor redacteuren die incidenteel gebruik maken van het CIS als verdiepingssessies voor zogenaamde super users (eindredacteuren) die uitgebreide kennis van het CIS nodig hebben. Meer informatie Aanmelden kan via de website van ROI. De kosten voor de trainingen zijn voor de basistraining en de verdiepingssessie respectievelijk 800 en 450. Deze dienen door departementen zelf te worden betaald aan ROI. Voordat redacteuren zich aanmelden voor de trainingen dienen zij eerst contact op te nemen met de redactie rijksportaal binnen hun eigen departement. (Eind)Redacteuren Meer informatie en mogelijkheid om aan te melden is te vinden op: ng-cis-rijksportaal Contactpersoon bij ROI: John Bierlee Pagina 10 van 54

11 2.3 Alert Relatie met DAP Specifieke afspraken? Ja, zie: paragraaf 4.1 Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Zie rijksportaal Aansluitkosten Zie rijksportaal Extra informatie in factsheet Zie bijlage C2 Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving Alert is een digitale nieuwsvoorziening en integraal onderdeel van rijksportaal. Gebruikers van het rijksportaal kunnen in alert persoonlijke profielen samenstellen op basis van zoekcriteria en een set vaste bronnen. De bronnen bevatten nieuwscontent van diverse internetsites (op basis van RSS-feeds) en van een aantal (landelijke) dagbladen. Op basis van de ingestelde profielen krijgt de gebruiker dagelijks om 8.30 uur, via een persoonlijke nieuwspagina en door middel van een attenderingsmail, een overzicht van de gevonden artikelen. Daarbij biedt alert de mogelijkheid om per departement in eigen beheer voorgedefinieerde onderwerpen (groepsprofielen) aan te bieden, die ook medewerkers van andere departementen kunnen selecteren en meegenomen worden op de persoonlijke nieuwspagina en in de dagelijkse attenderingsmail. Eindgebruikers SCC-ICT Integraal onderdeel van rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten als rijksportaal. Ja: Zie paragraaf van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor eindgebruikers Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale s en key users Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via nvt Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Pagina 11 van 54

12 2.4 Zoek & Vind Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Zie rijksportaal Aansluitkosten Zie rijksportaal Extra informatie in factsheet Zie bijlage C# Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving Zoek & Vind is de zoekfunctionaliteit die integraal onderdeel uitmaakt van rijksportaal. Met behulp van zoek & vind kan de gebruiker eenvoudig en uitgebreid zoeken in rijksportaal en de rijksadresgids. Met behulp van uitgebreid zoeken heeft de gebruiker de mogelijkheid om zoekcriteria te verfijnen en gevonden resultaten te filteren op verschillende onderdelen. Daarnaast kan met zoek & vind gezocht worden op een aantal externe bronnen, waaronder SWF, Overheid.nl, Staten-Generaal Digitaal en Wet- en regelgeving. Eindgebruikers SCC-ICT Integraal onderdeel van rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten als rijksportaal. Ja: Zie paragraaf van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor eindgebruikers Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale s en key users Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit: exploitatie opgenomen in de Pagina 12 van 54

13 2.5 Rijksadresgids notitie kostenverdeling generieke ICT onderdeel rijksportaal Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Zie bijlage C4 Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving De RAG (rijksadresgids) is het rijksbrede adresboek en kenniskaartsysteem waarin de medewerkers van de Rijksoverheid te vinden zijn. De RAG is integraal onderdeel van rijksportaal en bevat de persoons-, organisatie- en bereikbaarheidsgegevens van ongeveer rijksambtenaren. Op de homepage van rijksportaal kan direct worden gezocht op achternaam, voornaam en eventueel organisatie. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreid te zoeken op meerdere velden en door de verschillende organisaties heen te bladeren. Gebruikers van rijksportaal kunnen op hun eigen profielpagina de basisgegevens aanvullen met extra informatie over zichzelf, hun taken en kennisgebieden. Ook kan de gebruiker een pasfoto uploaden en links toevoegen naar een eigen website, blog en sociale netwerken, zoals Twitter, Linkedin en Facebook. Eindgebruikers SCC-ICT Integraal onderdeel van rijksportaal en daarom op dezelfde wijze aansluiten als rijksportaal. Ja: Zie paragraaf van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor eindgebruikers Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale s en key users Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Pagina 13 van 54

14 Exploitatiekosten Zie rijksportaal Aansluitkosten Zie rijksportaal Extra informatie in factsheet Zie bijlage C5 2.6 DWR-Samenwerkfunctionaliteit Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving In de SWF (samenwerkfunctionaliteit) kunnen gebruikers samenwerkruimtes opzetten, waarin informatie kan worden gedeeld, documenten kunnen worden opgeslagen en versiebeheer kan worden toegepast. Een samenwerkruimte kan openbaar zijn en toegankelijk voor elke rijksmedewerker, maar een beheerder kan er ook voor kiezen om een samenwerkruimte alleen toegankelijk te laten zijn voor geautoriseerde gebruikers. Binnen een samenwerkruimte zijn verschillende onderdelen ondergebracht om te kunnen samenwerken en kennis uit te wisselen. De SWF is niet geschikt om gerubriceerde data te delen en kan niet gebruikt worden om met externen samen te werken. De SWF bevat ook een zoekfunctie die de hele samenwerkruimte (inclusief documenten op inhoud) kan doorzoeken. Eindgebruikers SCC-ICT Ja: Zie hoofdstuk 5 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen, aannemen van verzoeken voor standaardwijzigingen Binnen verzorgingsgebied voor de werkplek: voor eindgebruikers Buiten verzorgingsgebied voor de werkplek: voor departementale s en key users Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving Doorlooptijd Kosten Aanvragen via wijziging Aanvragen 2 werkdagen 0 samenwerkruimte help/pages/welkomhelp.aspx 2 Aanvraag 2 werkdagen 0 Via de ondersteuning Opleidingen (indien van toepassing) 2 Per klantorganisatie kunnen voorwaarden gesteld worden aan de aanvraag van een samenwerkruimte. Pagina 14 van 54

15 Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Ja, zie paragraaf 4.2 afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit: exploitatie opgenomen in notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Zie bijlage C6 2.7 Documentgenerator De ICCIO heeft in 2012 documentgeneratie vastgesteld als generieke ICT. De documentgenerator wordt op dit moment nog ontwikkeld. Daarom is het in dit stadium nog niet mogelijk een volledige dienstbeschrijving op te leveren. Deze zal als onderdeel van het project in de loop van 2013 worden opgeleverd en als addendum worden toegevoegd aan de PDC. Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Contactgegevens Openingstijden Dienstbeschrijving De documentgenerator (Docgen) is bedoeld om met behulp van generieke sjablonen de rijkshuisstijl uniform te gebruiken en te vertalen naar Word sjablonen Eindgebruikers SSC-ICT Ntb Ntb. B Ntb Ntb Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Pagina 15 van 54

16 Exploitatiekosten Per 2014 in notitie kostenverdeling generieke ICT. In 2013 worden exploitatielasten separaat opgehaald bij de departementen Aansluitkosten Ntb Extra informatie in factsheet Zie Bijlage C8 2.8 Rijks ICT-dashboard Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Contactgegevens Openingstijden Dienstbeschrijving Het doel van deze website is om een totaalinzicht te geven van de voortgang van de projecten uit de rapportage grote en risicovolle ICT projecten. Om een dergelijke rapportage is gevraagd door de Tweede Kamer. Die wil een vinger aan de pols kunnen houden of de ICT projecten van de Rijksoverheid en de publieksrechtelijke zbo's niet teveel geld kosten of qua tijd uit de planning lopen. Grote ICT projecten zijn projecten die meerjarig meer dan 20 miljoen euro kosten, risicovolle ICT projecten zijn ook projecten van minder dan 20 miljoen euro die een hoog risicoprofiel kennen. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een dashboard met daarop grafieken en achterliggende documentatie. In het backend van het systeem houden de departementen zelf hun gegevens actueel. Burgers SSC-ICT B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen, aannemen van verzoeken voor standaardwijzigingen, creëren van nieuwe sjablonen. Departementale beheerders Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Aanvragen beheerdersaccount Vijf 0 Helpdesk SSC-ICT werkdagen Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Pagina 16 van 54

17 afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Pagina 17 van 54

18 3 Werkplek De DWR-client is vastgesteld als generieke ICT voorziening. Op dit moment is het zo dat de besturing als generieke ICT voorziening nog niet als zodanig is geëffectueerd. Hierdoor stuurt TBGI op dit moment feitelijk slechts op de doorontwikkeling van het ontwerp. Op het moment dat de gehele besturing van de client overgebracht wordt naar de generieke sturingslijnen zal TBGI de levering van de DWR-client door de rijksbrede shared service centra monitoren en bijsturen. Tot die tijd bewaken departementen zelf de levering van de werkplekdienstverlening. Het in de ICCIO vastgestelde toetsingskader DWR stelt dat werkplekken aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om een werkplek compliant te kunnen noemen. Een van de eisen gaat over de basisfunctionaliteit van de werkplek. In dit hoofdstuk wordt de basisfunctionaliteit van de werkplek beschreven, waaraan alle ICT werkplekken moeten voldoen. TBGI voert ook de toetsing uit aan dit kader. 3.1 DWR-Client Functionele beschrijving Dienstbeschrijving De DWR-client biedt het geheel aan programmatuur dat in samenhang op de pc, netwerkcomponenten en servers is geïnstalleerd. De programmatuur vormt samen met de hardware (dat kan een fat client, thin client, laptop, etc zijn) de werkplek. De DWR client bevat de volgende functionaliteiten: Standaardkantoorautomatisering waarmee een gebruiker kan tekstverwerken, rekenbladen beheren, presentaties maken, eenvoudig datasets beheren, maken van diagrammen (bijvoorbeeld Officevoorzieningen); Ontvangen, verwerken en versturen van e- mailberichten; Lezen en eenvoudig bewerken (draaien, annoteren) van PDF-bestanden; Genereren van (doorzoekbare) PDF-bestanden m.b.v. een printerdriver (conform PDF/A-1); Eenvoudig tekenen, grafisch ontwerpen en afbeeldingen weergeven; Webbrowser: toegang tot intranet (rijksportaal), internet en webapplicaties inclusief up-to-date plug-ins en toegang tot routeplanners, bronnen, woordenboeken, reisplanner, etc.; Startmenu met koppelingen naar toepassingen primair proces en bedrijfsvoeringondersteuning (DMS, F-Direkt, P-Direkt, etc.); Geluids- en videofragmenten afspelen inclusief streaminguitzendingen (mogelijkheden afhankelijk van geleverde randapparatuur); Het comprimeren en decomprimeren van bestanden; Berichten uitwisselen met collega s die ingelogd zijn. (Optioneel met audio en video op de werkplek.); Berichten uitwisselen met collega s die ingelogd Pagina 18 van 54

19 Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat zijn. Optioneel met audio en video op de werkplek; Weergeven (en optioneel opstellen) van projectplanningen; Het afdrukken van bestanden en webpagina s; Arbo-software voor RSI-preventie (optioneel); Opslaan, delen en herstellen van bestanden persoonlijke, afdelings- en organisatiebrede (netwerk)schijven. Departementale regieorganisatie, aanbod organisaties Divers (minimaal) B Eerstelijns voor het aannemen en dispatchen van incidenten en het beantwoorden van vragen Eindgebruikers Per departement verschillend Voor wie Contactgegevens Openingstijden (Minimaal) van 7:30 tot 17:30 (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Niet opgenomen in de notitie kostenverdeling generieke ICT, maar wordt per departement separaat door haar aanbieder in rekening gebracht/verrekend Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Arbowerkplekdienstverlening Functionele beschrijving Dienstbeschrijving Een arbo werkplek dient de volgende functionaliteiten te bevatten. Visuele ondersteuning door middel van grotere beeldschermen, touchscreens, vergrotingscamera s, beeldschermcontrastvergroters, schermen met dashboardtechnologie; Tekstherkenning door middel van het met een Pagina 19 van 54

20 Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat mobiele telefoon tekst kunnen herkennen; Spraakondersteuning door middel van microfoons, spraakherkenningapplicaties; Gehoorondersteuning door middel van headsets, speakers, telefonie (andere modellen en speciale accessoires); Aanwijsondersteuning door middel van afwijkend toetsenbord, muis, joystick, etc; Departementale regieorganisatie, aanbod organisaties Divers /link Minimaal (B) Eerstelijns voor het aannemen en dispatchen van incidenten en het beantwoorden van vragen. Eindgebruikers Per departement verschillend Voor wie Contactgegevens Openingstijden (Minimaal) van 7:30 tot 17:30 (5*10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Niet opgenomen in kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Pagina 20 van 54

21 4 Telecom De telecomdiensten die met het programma OT2010 zijn verworven, zijn aangemerkt als generieke diensten. Elke aanbesteding van het programma OT2010 heeft een overheidscontract opgeleverd. Hoewel alle met OT2010 verworven diensten aangemerkt zijn als generiek, kan een organisatie van de rijksdienst de contracten alleen benutten als zij daadwerkelijk deelnemer zijn aan de aanbesteding. Aan de aanbestedingen cluster vast, cluster mobiel en end user devices hebben alle departementen met hun uitvoeringsorganisaties deelgenomen behalve het ministerie van Defensie. Aan de aanbestedingen inbound, SMS-gateway en VOIP-centrales hebben slechts een aantal departementen deelgenomen en kunnen dus niet rijksbreed worden afgenomen. Om deze reden heeft dit hoofdstuk alleen betrekking op vaste telefonie, mobiele telefonie en end user devices. 4.1 Algemene beschrijving Voor de diensten, die met elk cluster van OT2010 zijn verworven, is een specifieke en uitgebreide PDC opgesteld. Deze PDC s worden onderhouden door SBO-ICM. De PDC s bevatten een overzicht van alle beschikbare diensten en een beschrijving van hun kenmerken en eigenschappen. De tarieven van de diensten zijn niet opgenomen in de PDC s maar kunnen worden geraadpleegd op extranetten van de aanbieders van de diensten. Voor het cluster end user devices is bovendien een webshop beschikbaar waar de toestellen en accessoires kunnen worden bekeken en besteld. De PDC s zijn te raadplegen op: Het adres van de webshop van Vodafone voor mobiele telefonie is: Het adres van de webshop van Tele2 zakelijk voor vaste telefonie is: FE5A3883B760DC.t2nlw1?type=public_home Zowel de site van SBO als de extranetten van de leveranciers kunnen uitsluitend worden geraadpleegd indien u in het bezit bent van inloggegevens. Voor meer informatie hierover of het aanvragen van toegangsrechten kunt u contact opnemen met 4.2 Globaal overzicht van de beschikbare diensten in de cluster vast, mobiel en end user devices Hieronder volgt een beknopt overzicht van de diensten die deel uitmaken van de clusters vast, mobiel en end user devices. Gesproken wordt over basisdiensten, additionele diensten en speciale diensten. Basisdiensten zijn diensten die een basale functionaliteit bieden. In de PDC wordt onder basisdienst zowel de dienst zelf verstaan (bijvoorbeeld een vaste of mobiele aansluiting) als functionele kenmerken van die diensten. Hoewel de functionele kenmerken dus ook als basisdiensten zijn aangemerkt, zijn de kosten daarvan doorgaans inbegrepen in de tarieven van de aansluitingen. Additionele diensten zijn diensten die bovenop de basisdiensten extra functionele mogelijkheden bieden. Bepaalde additionele diensten kunnen uitsluitend in combinatie met basisdiensten afgenomen worden. Voor de additionele diensten gelden vaste prijzen, die zijn vastgelegd in de tarieflijst. Pagina 21 van 54

22 Speciale diensten zijn diensten die in combinatie met basisdiensten en in voorkomende gevallen met additionele diensten worden gecontracteerd. Deze speciale diensten bestaan uit het verrichten van werkzaamheden en het leveren van apparatuur. Speciale diensten kunnen ondermeer worden geleverd ten behoeve van migratie of beheer. Deze diensten worden alleen in globale zin beschreven en pas nader gespecificeerd en geprijsd bij een offerteaanvraag door een van de deelnemers aan het overheidscontract. Cluster vaste telefonie Basisdiensten Analoge aansluitingen ISDN1 en 2-aansluitingen ISDN 30-aansluitingen IP-aansluitingen Speciale diensten Extra hoge beschikbaarheid Migratie-, implementatie- en adviesdiensten Aanvullende rapportages Speciale hoogcapacitaire aansluiting Blokkeren onderhoudswindow Meezenden CLI met van bundel afwijkende nummers Aanleg glasinfrastructuur Cluster mobiel Basisdiensten Additionele diensten Speciale diensten De basisdiensten omvatten de afhandeling van mobiele spraaken datacommunicatie over een mobiel netwerk in het binnenen buitenland. De basisdiensten bestaan in hoofdlijnen uit: - Mobiele spraakabonnementen - Mobiele data-abonnementen t.b.v mensmachinecommunicatie (H2) - Mobiele data-abonnementen t.b.v machine-machine communicatie (M2M). Vast-mobiel koppeling Klant Onnet Groep (KOG) Forced on PBX Mobiele bedrijfstelefoniedienst Nationale roaming Preferente netwerktoegang Duo-SIM Circuitgeschakeld datakanaal ehandtekening SIM Installatie geconfigureerde SIM-kaarten Blackberry functionaliteit APN koppeling Redundante verbinding dual routed Redundante verbinding dual homed Datamodem Additionele connectiviteitsdiensten Additionele rapportage Campusdekking voorzieningen Implementatie- en adviesdiensten Aanleg glasinfrastructuur Aanvullende rapportages Tijdelijke mobiele communicatievoorzieningen Blackberry overige dienstverlening Cluster end user devices Basisdiensten De levering van toestellen voor de beveiligingsniveaus: Pagina 22 van 54

23 Additionele diensten en 3. Installeren software Overzetten inhoud SIMS en/of telefoongeheugens Telefoonnummers internationaliseren Pagina 23 van 54

24 5 Toegang Op het gebied van toegang zijn er een aantal generieke ICT voorzieningen. Dat zijn de rijkspas, de rijksdirectory en single sign on. 5.1 Rijkspas De rijkspas wordt op dit moment nog slechts ingezet als middel voor fysieke toegang tot gebouwen. In de toekomst is ook logische toegang voorzien, zodat medewerkers hun rijkspas kunnen gebruiken voor het inloggen op hun werkplek. Let op: departementen hebben op dit moment nog zelf een bewerkovereenkomst, een DAP en een DFA afgesloten met de beheersorganisatie rijkspas. Onderstaande beschrijving geeft slechts inzicht in de geleverde dienstverlening. Functionele beschrijving Dienstbeschrijving De functionaliteit van de rijkspas is te onderscheiden in verschillende plateaus: Fysieke toegang i. per organisatie; ii. tot meerdere organisaties (interdepartementale toegang) Logische toegang i. per organisatie ii. tot meerdere organisaties Bij logische toegang valt te denken aan smartcard logon van pc s, follow me printing of bijvoorbeeld biometrie. De deelnemende partijen kunnen rijkspassen aanvragen en blokkeren, groepstoegang vragen, etc. Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Individuele gebruikers van de rijkspas kunnen vooral interdepartementale toegang vragen : 1. Individueel op aanvraag 2. Binnen zonder kloppen 3. De rijkspas als bezoekerspas ICT aanbodorganisatie Logius Departementen die de rijkspas willen implementeren kunnen contact opnemen met de servicedesk. De beheerorganisatie rijkspas zal deelnemende partijen ondersteunen bij het implementeren van de rijkspas: o Gebruik van de centrale onderdelen rijkspas t.b.v. test / aansluiten o Ondersteuning tijdens de implementatiefase: Advies t.a.v. infrastructuur, techniek en processen Uitvoeren van veldtesten Normenkaders rijkspas Pagina 24 van 54

25 Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk D 7) Ondersteuning Wat Stellen van vragen, melden van storingen en klachten en het indienen van verzoeken voor wijziging Voor wie Departementale s, beveiligingsorganisatie Contactgegevens Servicedesk beheerorganisatie rijkspas: Telefoon: Openingstijden Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur (5*8,5) en daarbuiten voor incidenten met prio top. Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Verstrekken informatie 5 werkdagen 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Analyse berichtenverkeer 2 werkdagen 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Opsporen niet geleverde pas 5 werkdagen 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Onderhoud deelnemersgegevens 1 werkdag 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Wijzigen CMDB gegevens 1 werkdag 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Maken PUK brief 1 werkdag 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Opleveren incidentenrapportage 5 werkdagen 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Aanvragen doopkaarten 5 weken 0 Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Standaardwijzigingen met betrekking tot passen Aanvragen pasproducent Doorlooptijd Aanvragen via Reguliere aanvragen rijkspas Reguliere aanvragen Pinmailers Levertijden spoed Indien de afroep op werkdag 1 vóór 14:00 uur is ontvangen, dienen de passen uiterlijk op werkdag 3, einde kantoortijd, voor transport te zijn aangeboden. De verkeershub moet binnen 72 uur van pasproducent een retourbericht hebben ontvangen Indien de afroep op werkdag 1 vóór 14:00 uur is ontvangen, dienen de pinmailers uiterlijk op werkdag 3, einde kantoortijd, voor transport te zijn aangeboden Na ontvangst van een spoedaanvraag door pasproducent voor 12:30 uur dienen de Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Servicedesk beheerorganisatie Pagina 25 van 54

26 aanvragen Rijkspas / Pinmailers Bulkbestellingen (> passen) Locatiecode aanvragen Locatiecode wijzigen passen op dezelfde werkdag einde kantoortijd voor transport te zijn aangeboden. De verkeershub ontvangt binnen 12 uur van pasproducent een retourbericht. Voor Pinmailers geldt dat deze de volgende ochtend voor transport worden aangeboden, aangezien er gescheiden transport van kaart en Pinmailers dient plaats te vinden (dat betekent dat deze met het reguliere posttraject einde werkdag 2 worden verzonden) Bulkbestellingen worden 2,5 week van te voren aan de beheerorganisatie rijkspas kenbaar gemaakt Met de pasproducent worden vervolgens afspraken gemaakt omtrent de levering Locatiecodes zijn binnen 5 weken operationeel Wijzigingen worden via de beheerorganisatie rijkspas kenbaar gemaakt en verwerkt binnen twee weken rijkspas Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Servicedesk beheerorganisatie rijkspas Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Nee afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit in de kostenverdeling generieke kostenverdeling met uitzondering van pasprijzen en pastransansacties (zie onder). Deze worden per departement verrekend Aansluitkosten Offerte Kosten 3 per pas of levering Aanvraag Kosten Persoonsgebonden kaart (P&E) met contactloze en 27,22 per pas contactchip Bezoekerskaart met contactloze chip 25,04 per pas Spoedbestelling 4,31 per pas Brief met pincode pas 0,63 per pas Verpakken en verzenden van passen 0,308 per pas Abonnement postbus voor bezorging 207,06 per jaar Abonnement brengrit voor aangetekende post bezorging 1.825,46 per jaar Kosten voor gewicht tot 1 kg (1 tot 180 pasjes) 7,24 per levering Kosten voor gewicht groter dan 1 kg ( pasjes) Extra informatie in factsheet Zie bijlage 3 Deze kosten zijn voor Indexering van de kosten vindt plaats in december. Pagina 26 van 54

27 5.2 Rijksdirectory Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Dienstbeschrijving Voorziening voor: Rijksbrede registratie van dienstverbanden van medewerkers- en organisatiegegevens. Aanlevering van gegevens aan zoekbron voor de rijksadresgids. Brongegevens voor applicaties ten behoeve van authenticatie (verificatie inlognaam en wachtwoord). De gegevens worden dagelijks aangereikt vanuit directories van departementen 4. De rijksdirectory genereert voor elke nieuwe registratie een gebruikersnaam en wachtwoord. ICT-beheerorganisaties SCC-ICT Departementen leveren eenmaal daags een LDIF bestand aan op basis van FTP. Ja: Zie paragraaf van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Beantwoorden van vragen, aannemen van incidentmeldingen, aannemen van verzoeken voor standaardwijzigingen. Departementale s en key users binnen de departementen. Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via NVT Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Ja, zie paragraaf Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit in de notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Zie bijlage 5.3 Single Sign On Onderstaande dienstbeschrijving voor Single Sign On is op dit moment nog niet beschikbaar omdat de dienstverlening nog belegd is in de projectorganisatie en het 4 Dit gaat middels het Identity Management proces. Pagina 27 van 54

28 beheer nog niet is ingeregeld. In de loop van 2013 wordt deze dienstbeschrijving als addendum toegevoegd aan de PDC Dienstbeschrijving Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden Nee/ja: zie van toepassing? Aanvraagformulier /link Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Ondersteuning Wat Voor wie Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee/ja zie: Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Per stuk/gebruik of solidariteit Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Zie bijlage Pagina 28 van 54

29 6 DWR infra-diensten 6.1 VPN s op de Haagse ring Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarde n van toepassing? Aanvraagformulier Dienstbeschrijving De VPN s zijn voorzieningen om beveiligde en besloten netwerken in te richten op de Haagse ring. In figuur 2 staan de relaties tussen de VPN s en de diverse componenten en diensten. De volgende VPN s zijn aan te vragen en hebben de functie zoals hieronder is toegelicht: DWR-VPN is opgesteld om het gebruik van compliant client en DWR-client (van SSC-ICT) mogelijk te maken. DWR-OTA-VPN is opgesteld om de diensten van SSC-ICT, compliant client en DWR-client te kunnen ontwikkelen, testen en accepteren. Rijksweb-VPN is specifiek bedoeld voor het rijksportaal, rijkspas, P-Direkt en SWF. Internet-VPN is bedoeld voor het aanbieden van internetvarianten "inkomend internet" en "vuil internet". Deze internetvarianten zijn logisch gescheiden van veilig internetverkeer vanwege hogere eisen op het gebied van informatiebeveiliging. OSB-VPN wordt gebruikt voor het diginetwerk dat een besloten netwerk is om overheidsorganisaties met elkaar te verbinden ICT-beheerorganisaties Logius (in samenwerking met Ivent) Aanvraag via Logius ja: zie paragraaf 3.6 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) default.aspx Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk C 7) Ondersteuning incidenten Wat Aannemen van incidentmeldingen Voor wie Departementele servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Servicedesk Defensie Openingstijden 7*24 Ondersteuning standaardwijzigingen Wat Aannemen van wijzigingsverzoeken Voor wie Departementele servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Servicecentrum Telefoon: Pagina 29 van 54

30 Logius Openingstijden Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Nieuw VPN bestaande locatie Nieuw VPN nieuwe locatie Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Doorlooptijd Kosten Aanvragen via 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Offertetraject Ntb Servicecentrum Logius Beëindiging VPN 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Koppeling op VPN 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius bestaande locatie Koppeling op VPN nieuwe locatie Beëindiging koppeling op VPN Wijziging opname IPnummerplan Wijziging type abonnement Wijziging contactgegevens Offertetraject Ntb Servicecentrum Logius 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius 20 werkdagen 0 Servicecentrum Logius IP-routeringen 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Nee afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van gebruik: is opgenomen in de notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Extra informatie in factsheet 6.2 Haagse mail relay Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk 7) Dienstbeschrijving De Haagse mail relay (HMR) verzorgt het interne mailverkeer tussen de aangesloten organisaties zodat dit mailverkeer niet via het onveilige internet verloopt. Rijksorganisaties aangesloten op de Haagse ring. SSC-ICT Inmiddels zijn alle rijksorganisaties aangesloten. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, kan een vraag worden ingediend Ja, zie: zie paragraaf 3.4 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) B Pagina 30 van 54

31 Ondersteuning Wat Voor wie Contactgegevens Openingstijden Standaardwijzigingen Aanmelden en oplossen van incidenten Departementale servicedesk of departementale ICT aanbod organisatie Telefoon: Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5*10) Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Toevoegen / verwijderen van een Niet 0 Helpdesk SSC- maildomeinnaam Overstappen op TLS Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? Nee gedefineerd Niet gedefinieerd ICT 0 Helpdesk SSC- Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit in de notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten NVT Extra informatie in factsheet ICT 6.3 Rijks-DNS Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Serviceniveau s Dienstbeschrijving Rijks-DNS staat voor het rijks Domain Name System en functioneert als het telefoonboek voor internet. Het bevat de vertaling van URL s naar IP-nummers voor de Rijksoverheid. Standaard DNS-diensten: Het publiceren van DNS-informatie (advertising) Het uitvoeren van DNS-verzoeken (resolving) Opslag van de resultaten van recent uitgevoerde DNSverzoeken om dezelfde verzoeken sneller te kunnen afhandelen (caching) Internetdomeinregistratie omvat dienstverlening voor het registreren van domeinnamen op internetdomeinregistratie stelt het gebruiksrecht van een domeinnaam zeker Het DNS handboek bevat richtlijnen en procedures voor het gebruik van de rijks-dns componenten ICT-aanbieders Logius Zie standaardwijzigingen Ja, zie ja: zie paragraaf 3.1 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) n/rijksdns/forms/allitems.aspx Pagina 31 van 54

32 Type (zie hoofdstuk A 7) Ondersteuning incidenten Wat Aannemen van incidentmeldingen Voor wie Departementale servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Telefoon: Openingstijden Piketdienstverlening buiten openingstijden via telefoon: met pincode Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Ondersteuning standaardwijzigingen Wat Aannemen van wijzigingsverzoeken Voor wie Departementele servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Servicecentrum Telefoon: Logius Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Muteren domeinnaam 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Muteren toegangsrechten 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Muteren records 3 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Koppelen afnemers Domain Registration / DNS 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Hosting: Extern of Intern Conditional forwarding 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Unconditional forwarding 5 werkdagen 0 Servicecentrum Logius Koppelen afnemers aangepast In overleg Offertebasis Servicecentrum Logius Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Nee afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit in de notitie kostenverdeling generieke ICT Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Pagina 32 van 54

33 6.4 Rijksconnect Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Dienstbeschrijving Voorziening voor het beveiligd koppelen van externe en interne organisaties. Meerdere interne organisaties kunnen gebruik maken van dezelfde beveiligde koppeling. Consolidatie van externe koppelingen via rijks-connect leidt tot een verhoging van het beveiligingsniveau en het niveau van vertrouwen (er is geen angst meer voor onveilige onbekende achterdeuren). ICT-aanbieders Logius Zie standaardwijzigingen Ja, zie: zie paragraaf 3.2 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) n/rijksconnect/forms/allitems.aspx Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk A 7) Ondersteuning incidenten Wat Aannemen van incidentmeldingen Voor wie Departementale servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Telefoon: Piketdienstverlening buiten openingstijden via telefoon: met pincode Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Ondersteuning standaardwijzigingen Wat Aannemen van wijzigingsverzoeken Voor wie Departementele servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Servicecentrum Telefoon: Logius Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via VPN-aansluiting 3 weken Servicecentrum Logius Huurlijnaansluiting 3 weken Servicecentrum Logius Redundante huurlijn 3 weken Servicecentrum Logius Forwarding reverse proxy 5 werkdagen 305 Servicecentrum Logius VPN koppelingen 5 werkdagen 305 Servicecentrum Logius Dienstspecifieke eisen In overleg Offertebasis Servicecentrum Logius Pagina 33 van 54

34 6.5 Rijksinternet Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke afspraken? nee Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit Aansluitkosten Zie standaardwijzigingen Extra informatie in factsheet Functionele beschrijving Aanbieder Aansluiten Hoe aansluiten Aansluitvoorwaarden van toepassing? Aanvraagformulier Dienstbeschrijving Voorziening voor veilig en betrouwbaar internet voor de gehele Rijksoverheid. Er zijn verschillende soorten rijksinternet Schoon uitgaand internet wordt gebruikt om uitgaand internet op een veilige 5 manier te ontsluiten. Uitgaand internet wordt in feite gezien als internet op de werkplek Schoon inkomend internet maakt het mogelijk systemen op een veilige manier te ontsluiten vanuit internet Vuil internet biedt een rechtstreekse verbinding naar het internet, zonder beveiliging, over een apart VPN op de Haagse ring gecreëerd ICT-aanbieders Logius Zie standaardwijzigingen Ja, zie: zie paragraaf 3.3 van Aansluitvoorwaarden DWR 2011 (versie 0.9) n/rijksinternet/forms/allitems.aspx Serviceniveau s Type (zie hoofdstuk A 7) Ondersteuning incidenten Wat Aannemen van incidentmeldingen Voor wie Departementale servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Telefoon: Piketdienstverlening buiten openingstijden via telefoon: met pincode Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Ondersteuning standaardwijzigingen Wat Aannemen van wijzigingsverzoeken 5 Veilig betekent in deze context een reductie van de risico s ten aanzien van de integriteit en exclusiviteit van de informatie. Pagina 34 van 54

35 Voor wie Departementele servicedesk of departementale ICT aanbodorganisatie Contactgegevens Servicecentrum Logius Telefoon: Openingstijden Op werkdagen van 07:30 tot 17:30 uur (5 * 10) Standaardwijzigingen Beschrijving wijziging Doorlooptijd Kosten Aanvragen via Aansluiting schoon uitgaand internet 4 weken 0 Servicecentrum Logius Aansluiting vuil internet 8 weken 0 Servicecentrum Logius Aansluiting schoon inkomend internet Ntb 0 Servicecentrum Logius Opleidingen (indien van toepassing) Beschrijving Meer informatie Relatie met DAP Specifieke Nee afspraken? Relatie met notitie kostenverdeling generieke ICT Exploitatiekosten Op basis van solidariteit in de kostenverdeling Aansluitkosten Extra informatie in factsheet Pagina 35 van 54

36 7 Dienstverleningsniveaus en kwaliteitscriteria Dit hoofdstuk beschrijft de dienstverleningsniveaus van de generieke ICT en KPIs (key performance indicatoren) 7.1 Dienstverleningsniveaus Elke dienst die wordt aangeboden, is gekoppeld aan een dienstverleningsniveau. In de onderstaande tabel zijn voor de verschillende producten de afspraken voor het dienstverleningsniveau aangegeven. Tabel 1: Beschrijving dienstverleningsniveaus Omschrijving Dienstverleningsniveau A B C D Openings- 5 *10 5 * 10 7*24 7 * 24 tijden Op werkdagen van Op werkdagen van Buiten kantooruren 07:30 tot 17:30 uur 07:30 tot 17:30 uur (ma t/m vrijdag 8:30 17:00) alleen voor Buiten openingstijd van Er is geen incidenten met hoge tot 7.30 uur: ondersteuning bij prioriteit d.m.v. Piket 6.dienstverlening incidenten buiten de standby regeling. buiten openingstijden openingstijden alleen voor incidenten met prioriteit Top. Productie- 7*24 7*24 7*24 7 * 24, muv window Uitgezonderd Uitgezonderd onderhoudswindow: onderhoudsuren is de onderhoudsuren is de dienst beschikbaar. dienst beschikbaar. Onderhouds Gepland Gepland onderhoud Gepland buiten 2 x per maand, ieder window onderhoudswindow; na 21:00 uur met kantoortijd (7.00- eerste en tweede uitzondering van uur op weekend van de minor releases die om werkdagen) maand. Van vrijdag 18:00 uur starten. 21:00 t/m maandag 07:00 Maandelijks 98% 98% MTBF 7 van ,2% gedurende beschikbaar Gedurende Gedurende dagen. MTTR binnen productiewindow heids- productiewindow openingstijden 4 uur op werkdagen percentage van uur en 8 uur daar buiten Oplostijd Incidenten Prio Oplostijden Oplostijden Oplostijden Top 4 werkuren Binnen 4 uur Binnen 4 uur Hoog 8 werkuren Binnen 1 werkdag 8 Binnen 1 werkdag Middel 24 werkuren Binnen 3 werkdagen Binnen 3 werkdagen Laag 40 werkuren Binnen 10 werkdagen Binnen 10 werkdagen De prioriteitstelling van een incident wordt door de medewerker toegekend op basis van onderstaande criteria: 6 Bij afname van piketdienstverlening geldt: SSC-ICT stelt een calamiteitennummer en een pincode ter beschikking aan één of meerdere procuratiehouders (geautoriseerden), waarmee een calamiteitenmanager bereikbaar is. 7 Voor een toelichting zie paragraaf Escalatie via operationeel contact rechtstreeks tussen Ivent en de departementen Pagina 36 van 54

37 Tabel 2: Beschrijving urgentie / impact Urgentie Impact Kan niet werken Gehinderd Geen hinder Organisatie Top Top Laag Groep Top Hoog Laag Gebruiker Hoog Midden Laag In onderstaande tabel wordt een andere verklaring gegeven voor impact: hoeveel medewerkers ondervinden hinder van de storing. Tabel 3: Beschrijving impact Impact Aantal medewerkers Organisatie >20 Groep >5-20 Gebruiker 1-5 In onderstaande tabel wordt een nadere verklaring voor urgentie gegeven: de mate van uitstel van de dienstverlening voor medewerkers of dat het bedrijfsproces kan dulden. Tabel 4: Beschrijving urgentie Urgentie Kan niet werken Gehinderd Geen hinder Omschrijving De gehele geautomatiseerde omgeving is niet beschikbaar voor de organisatie. De organisatie heeft niet de beschikking over de geautomatiseerde omgeving die voor hem of haar een primair bedrijfsproces ondersteunt. Bijvoorbeeld één of alle generieke ICT diensten zijn niet beschikbaar Een deel van generieke ICT-diensten functioneert niet. Een functionaliteit binnen het rijksportaal werkt niet. Bijvoorbeeld CIS redacteuren kunnen geen content plaatsen. Gebruiker kan verder werken, maar ervaart de verstoring als hinderlijk. Bijvoorbeeld gebruiker kan op de dichtstbijzijnde printer niet afdrukken maar wel op een andere printer op het netwerk Meetmethode beschikbaarheid De beschikbaarheidsformule meet de beschikbaarheid van het netwerk, servers en storage met de volgende formule voor de maandelijkse beschikbaarheid als volgt: Beschikbaarheid = (Tsw-Tnbsw) / (Tsw*100%) = tijd binnen service window niet-beschikbare tijd binnen service window tijd binnen service window * 100% Tsw = tijd binnen service window Tnbsw = niet-beschikbare tijd binnen service window 7.2 Recovery bij calamiteiten Ten behoeve van recovery na een calamiteit worden back-ups gemaakt. Back-ups worden alleen gemaakt om de continuïteit te borgen na een calamiteit. Restores worden uitgevoerd met als doel recovery en kunnen aangevraagd worden door gebruikers. Tabel 5: Restoregaranties Item Waarde Toelichting Recovery test Jaarlijks 1 tot 2 tests Een recoverytest van het rijksportaal en de SWF vindt minimaal 1 keer en maximaal 2 keer per Pagina 37 van 54

38 RPO RTO Maximaal dataverlies van 72 uur Maximale duur van dataherstel (restore) is 48 uur jaar plaats Maximaal dataverlies van een werkdag. Met inbegrip van het weekend is dit in het minst gunstige geval 72 uur Na het indienen van de aanvraag voor het restoren van data duurt het maximaal twee werkdagen dat de restore is uitgevoerd. De RTO geldt vanaf het moment dat de locatie, waarop de restore uitgevoerd wordt, beschikbaar is Door de gehanteerde methode voor back-up en restore is niet te aan te geven voor welke klantorganisatie systemen, data en content als eerste beschikbaar zijn. 7.3 Key performance indicatoren In onderstaande tabel staan de key performance indicatoren (KPI) gepresenteerd. Een uitgebreide beschrijving van normen en wijze van meten en rapporteren is beschikbaar in bijlage D. Tabel 6: KPI KPI Rapportage-item 1 Beschikbaarheid Beschikbaarheid over de afgelopen periode van de verschillende producten 2 Performance Responstijd over de afgelopen rapportageperiode opgegeven per product 3 Tijdigheid incidentafhandeling Incident dat niet binnen de norm is opgelost 4 Tijdigheid standaard change proces Standaard changes die niet binnen de norm zijn uitgevoerd 5 Prijs-prestatieverhouding Afwijkingen van marktconforme prijs (in verhouding met de geleverde kwaliteit) 6 Klanttevredenheid Rapportcijfers uit de klanttevredenheidsmeting Pagina 38 van 54

39 8 Rapportages 8.1 Periodieke klantrapportage Maandelijks wordt door TBGI een rapportage ter beschikking gesteld aan de departementen. Deze is op de 15e werkdag van de maand beschikbaar en is vindbaar op de SWF. De rapportage bevat de volgende items: Beschikbaarheid; Performance; Gebruik; % Incidenten dat binnen de norm is opgelost en opgesplitst naar departement en prioriteit; % Standaard changes dat binnen de norm is uitgevoerd. Naast de rapportages die aan de departementen worden verstuurd wordt door SSC- ICT meer informatie geleverd dan die standaard aan de departementen ter beschikking wordt gesteld. Deze informatie is voor departementen vindbaar op de SWF. N.B. In 2011 is gestart met een eenvoudige rapportagevorm. Samen met SSC wordt gewerkt aan het verbeteren van de rapportages door ze via een portaal ter beschikking te stellen en toe te werken naar het aanvullend opleveren van alle rapportage-items in bijlage C. De planning hiervoor is nog nader te bepalen. Pagina 39 van 54

40 Bijlage A: Afkortingen Tabel 24: Afkortingen / begrippen Afkorting / begrip APN ASV BZK CIS CLI CMDB CRD DAP Docgen DMS DNS DWR FTP Feestdag / Officiële feestdag Verklaring / definitie Acces Point Name Aansluitvoorwaarden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Content Integratie Systeem Command Line Interface Configuration Management Database Compacte Rijksdienst Dossier Afspraken en Procedures Documentgenerator Document Management Systeem Domain Name System Digitale Werkomgeving Rijksdienst File Transfer Protocol Dit zijn algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet. Dit zijn de volgende dagen (wijzigingen voorbehouden): Nieuwjaarsdag (1 januari) 2 e Paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag 2 e Pinksterdag 1 e Kerstdag (25 december) 2 e Kerstdag (26 december) HIS Haagse Inkoop Samenwerking ICT Informatie, Communicatie en Technologie IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu IP Internet Protocol ISDN Integrated Services Digital Network KOG Klant Onnet Group KPI s Key Performance Indicator LDAP Lightweight Directory Access Protocol LDIF LDAP Data Interchange Format M2M Machine to Machine MTBF Mean Time Between Failure. Het aantal dagen tussen twee verstoringen aan één en dezelfde aansluiting MTTR Mean Time To Repair. De periode dat via de aansluiting geen gebruik mogelijk is geweest van de Haagse ring Onderhoudswindow plegen van onderhoud Dit is de periode buiten het service window die gereserveerd is voor het OT2010 Overheidstelecommunicatie 2010 OTA Ontwikkel Test Acceptatie OSB Overheidsservicebus Oplostijd De tijd die nodig is om een gebruikersfunctionaliteit na een onderbreking (bijvoorbeeld n.a.v. een incident) weer aan te bieden aan departementen (dit betreft idealiter een permanente oplossing, maar kan ook een work-around zijn) PBX Private Branch Exchange Pagina 40 van 54

41 PI Performance Indicator PDC Producten- en dienstencatalogus PDF Portable Document Format Productie window Dit is de periode buiten het service window, waarin met uitzondering van onderhoudsuren de dienst wel beschikbaar is RAG Rijksadresgids ROI Rijksopleidingsinstituut RPO Recovery Point Objective RSS Really Simple Syndication RTO Recovery Time Objective Service window Dit is de periode (op werkdagen van 7:30 17:30 uur) waarin ondersteuning wordt verleend bij meldingen over SSC-ICT diensten SBO-ICM Strategische Beheerorganisatie Interdepartementaal Contractmanagement SIM Subscriber Identity Module SSC-ICT Shared Service Center ICT SSOn Single Sign On SWF Samenwerkfunctionaliteit SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TBGI Tactisch Beraad Generieke ICT TLS Transport Layer Security TVO Tactisch Vraag Overleg URL Uniform Resource Locator VPN Virtual Private Network VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport Weekend Het weekend is als volgt gedefinieerd: van vrijdag 17:30 tot maandag 07:30 uur Werkuur Het aantal uren binnen het afgesproken service window waarin de dienst wordt geleverd. Binnen dit service window worden meldingen meteen door SCC-ICT in behandeling genomen. XML Extensible Markup Language Pagina 41 van 54

42 Bijlage B: Documentstructuur servicedocumentatie In deze bijlage wordt beschreven uit welke documenten de totale set aan servicedocumentatie bestaat. Beschreven wordt wat de inhoud van de afzonderlijke documenten is, hoe de documenten met elkaar samenhangen en waar de documenten gepositioneerd zijn ten opzichte van het negenvlaksmodel. NB: De servicedocumentatie is in ontwikkeling en processen om documenten te actualiseren worden ontworpen. In 2012 worden deze werkzaamheden afgerond. Het kan dus mogelijk zijn dat de documenten die voorzien zien in de structuur nog niet gereed of vastgesteld zijn. De documenten hebben de volgende functies en kenmerken: Tabel 25: Documenten, functies en kenmerken Document Functie / kenmerk Contract Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin rechten, plichten en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd. Nog onderzocht moet worden hoe de overeenkomst eruit moet gaan zien, wat de looptijd is en wie gemachtigd is voor de ondertekening (als dat nodig is). Producten- en dienstencatalogus (PDC) Dossier afspraken & procedures (DAP) Een overzicht van alle generieke producten en diensten die kunnen worden afgenomen. Hierbij wordt ook aangegeven op welke wijze de producten en diensten kunnen worden afgenomen en welke kwaliteitscriteria (in de vorm van KPI s) gelden voor de producten en diensten. De PDC wordt vastgesteld door het TVO en wordt jaarlijks vernieuwd. Een overzicht van operationele afspraken en processen, die het leveren van de dienstverlening ondersteunen. In een addendum worden contactgegevens per departement vastgelegd. Het DAP wordt afgestemd tussen vraag, regie en aanbod en wordt aangepast indien noodzakelijk Aansluitvoorwaarden (ASV) Notitie kostenverdeling generieke ICT De (technische) productvoorwaarden die gelden om de in de PDC beschreven dienstverlening volledig af te kunnen nemen. De aansluitvoorwaarden worden vastgesteld in het TVO en worden aangepast indien noodzakelijk. In dit document staan alle financiële afspraken die betrekking hebben op de generieke diensten. De notitie kostenverdeling generieke ICT is gebaseerd op de begroting en verdeelt de kosten over de verschillende departementen op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. Besluitvorming over de notitie kostenverdeling generieke ICT vindt jaarlijks plaats, waarbij de ICCIO adviseert en de ICBR vaststelt. Pagina 42 van 54

43 Figuur 3: Structuur servicemanagementdocumentatie In onderstaand figuur wordt schematisch de positie van de verschillende documenten weergegeven in het negenvlaksmodel. Het schema geeft enerzijds aan of het document zich op strategisch, tactisch of operationeel niveau bevindt en anderzijds of het een document is tussen vraag en regie, regie en aanbod of tussen alle partijen. Figuur 4: Positionering documenten in het negenvlaksmodel De volgende uitgangspunten gelden hierbij: Er is maar één notitie kostenverdeling generieke ICT waarin alle tarieven voor alle generieke diensten zijn opgenomen ongeacht door welke aanbieder deze worden geleverd. Aan de vraagzijde is één PDC beschikbaar met alle generieke diensten. TBGI verzorgt de bundeling van het aanbod van de verschillende aanbieders. Per aanbieder wordt één PDC aan TBGI aangeboden. TBGI zorgt voor integratie en afstemming. Eén set aan aansluitvoorwaarden wordt gecreëerd geldend voor alle generieke ICT. Er kunnen verschillende DAPs per departement zijn als dienstverlening wordt geleverd door verschillende aanbieders waartussen geen onderlinge afhankelijkheid bestaat. De opzet van de DAP is voor alle departementen gelijk; op onderdelen kunnen nadere operationele afspraken worden ingevuld (bijvoorbeeld procuratiehouders). De uitgangspunten voor het contract moeten nog worden vastgesteld. Pagina 43 van 54

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015 Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015 Verzorgingsgebied TBGI Versie 1.0 Datum 4 december 2014 Status Definitief, vastgesteld in TVO 11 december 2014 DG Organisatie en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.02 Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.01 Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Diginetwerk

Dienstbeschrijving Diginetwerk Dienstbeschrijving Diginetwerk Versie 1.2 Datum 4 oktober 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Diginetwerk Versienummer 1.2 Organisatie Logius Service Management servicecentrum@logius.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk Regie en sourcing op generieke diensten Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk 20 DBC januari 2011 2011 Track 3 Regie op sourcing Doel Liesbeth Edelbroek:

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas

1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas 1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas Versie 7.0 Datum September Status Definitief RIJKSPAS definitief 01. Overzicht normenkaders v 7.0 September Colofon Programmanaam Rijkspas Versienummer 7.0 Datum

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Contentbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Contentbeheerder Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een web-gebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met een

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

BIR comply or explainprocedure

BIR comply or explainprocedure BIR comply or explainprocedure Datum: 7 januari 2014 Versie: 1.0 Inleiding In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een comply or explain

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum>

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum> IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door HET PROCES AANLEIDING We weten niet exact hoeveel medewerkers OCW heeft. Voorzieningen zijn niet altijd gekoppeld

Nadere informatie

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ).

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ). Handleiding voor medewerkers FSW Secure Access Portal Faculteit der Sociale Wetenschappen Handleiding versie: 18 maart 2008 FSW Secure Access Portal De FSW Secure Access Portal (kortweg Portal) biedt een

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte Berichtenbox MijnOverheid Peter ter Telgte Introductie MijnOverheid Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens PERSOONLIJKE GEGEVENS LOPENDE ZAKEN

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Mobiel Internet Dienstbeschrijving

Mobiel Internet Dienstbeschrijving Mobiel Internet Dienstbeschrijving o ktober 2013 INHOUD MOBIEL INTERNET 3 ABONNEMENTEN 3 BASISAANBOD 3 OPTIONELE MODULES VOOR MOBIEL INTERNET 5 TARIEVEN 5 INFORMATIEBEVEILIGING 5 MOBIEL INTERNET De tijd

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 05 Rapportages Inhoud 1 Inleiding 3 2 Rapportages 4 2.1 Gebruiksrapportage 4 2.2 Afnamegegevens 5 2.3 SLA rapportage 6 2.4 Service- en incidentrapportage

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Handleiding voor. Gebruikersbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Gebruikersbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Gebruikersbeheerder Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een webgebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie

Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014. Handleiding Billingportal Telefonie Versie: 1.0 Datum: 01-10-2014 Handleiding Billingportal Telefonie Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 3 GESPREKSDETAILS... 5 3.1 TOTALEN... 5 3.2 DETAILS... 6 4 FACTURATIE... 7 5 MOBIEL (INDIEN

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

ZorgMail App. Gebruikershandleiding. 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden.

ZorgMail App. Gebruikershandleiding. 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. ZorgMail App Gebruikershandleiding 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Starten met de ZorgMail App... 4 2.1 Opstarten van de ZorgMail App... 4 2.2 Aanmelden...

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Algemeen Inhoudsopgave 1 In- en Uitloggen in Amyyon Care... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Wachtwoord wijzigen... 4 1.3 Uitloggen... 5 2 Bediening en gebruik... 6 2.1 Knoppen en functietoetsen...

Nadere informatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Programma DWR Contactpersonen Jan Arnoud ten Cate Stephan Wildeboer infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Datum 3 februari 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer)

Gebruikersinstructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer) Gebruikersinstructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer) Versie 1.0 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen, Project Informatievoorziening Forensische Zorg (IvFZ)

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie