Zwerfafval in de urban omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwerfafval in de urban omgeving"

Transcriptie

1 Zwerfafval in de urban omgeving Online en in real life bewustwording en gedragsverandering 1 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

2 Aanleiding Marokko Media en stadsdeel Osdorp hebben elkaar gevonden bij het bestrijden van zwerfafval met een gezamenlijke analyse over het gedrag van de jongeren. De urban jongeren (jongeren uit de grootstedelijke gebieden 1 ) hebben over het algemeen weinig aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Dit veroorzaakt veel overlast in de wijken. Het lijkt normaler om iets op straat te gooien dan er een vuilnisbak voor te zoeken... De jongeren lijken zich niet bewust van dit gedrag, laat staan dat er een spontane gedragsverandering op dit punt te verwachten is. Rond het kantoor van Marokko Media (in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart) en in stadsdeel Osdorp zien we het zwerfvuil overal liggen en verbazen wij ons over dit gedrag. We willen iets nieuws proberen! Tot nu toe zijn er nog geen kant en klare oplossingen voor het bovengenoemde probleem. Wij zoeken binnen de onderstaande interventies naar mogelijkheden die nieuw en innovatief zijn en gelijktijdig de Urbanjongeren aanspreken. Marokko Media weet veel van de urban jongeren online te bereiken: Vijftigduizend unieke bezoekers per dag / 1 miljoen per maand (bron: Google Analytics) In top 100 grootste sites in Nederland op plaats 70 (bron: Alexa.com) 75% van de Marokkaans Nederlandse jongeren tot 35 jaar bezoekt Marokko.nl wel eens (bron: media bereik onderzoek Motivaction) Aangezien er Nederlands Marokkaanse jongeren zijn en ons een miljoen per maand is, bereiken we een veelvoud aan Urbanjongeren, met een mix aan culturele achtergronden Ook heeft Marokko Media ervaring met het betrekken van deze jongeren bij diverse communicatietrajecten en kennen de tone of voice waarmee we deze jongeren aan moeten spreken. Hierdoor kunnen we dit thema doeltreffend onder de aandacht brengen. De aandacht rond klimaatverandering en vervuiling van de aarde wordt ook besproken op de communitys die Marokko Media uitgeven, echter wordt er, in de diverse online discussies, weinig stilgestaan bij wat je er zelf aan kan veranderen. Juist bij zwerfafval kan goed en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt wat je kan doen en wat je gedrag oplevert! We hebben onze ideeën voorgelegd aan stadsdeel Osdorp, een onderdeel van de stad van Amsterdam: Stadsdeel Osdorp: In het kader van stedelijke vernieuwing heeft stadsdeel Osdorp en de coöperaties onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat 52% van de bewoners van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt (onderdeel van stadsdeel Osdorp) vindt het niet schoon op straat. De grootste ergernis is het zwerfafval. (bron: bewonersonderzoek Atrive, maart 2008). Er worden, vanuit de wijkaanpak, al interventies ingezet die dit probleem aanpakken: meer lessen op scholen over zwerfafval, het cleanteam dat Osdorp sneller en vaker schoonmaakt en uitbreiding van adopteer een afvalbak. Een groep die op deze manier niet direct bereikt wordt, zijn jongeren. Met de 1 Met Urban jongeren bedoelen we de jongeren die wonen in de stedelijke gebieden van Nederland waarvoor verscheidenheid en vermenging van culturele achtergronden vanzelfsprekend is. Dit sluit aan bij onze analyse dat er in de grote steden een substantiële Urban jongeren cultuur aan het ontstaan is die voorbij de huidige (politieke) tegenstelling tussen de zogenaamde allochtonen en autochtonen gaat. 2 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

3 hieronder beschreven deze pilot zetten we in op deze groep. We starten in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt en breiden bij succes uit naar andere buurten in Osdorp. Het stadsdeel Osdorp heeft enthousiast gereageerd op deze ideeën en willen deze acties graag verbinden aan hun huidige inzet rond de aanpak van zwerfafval. 3 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

4 Doelen & Doelgroep Marokko Media wil, met Stadsdeel Osdorp, de urban jongeren en jonge opvoeders bewustmaken van de mate waarin ze zwerfafval produceren en deze doelgroep (en hun eventuele kinderen) tot gedragsverandering te bewegen. Hoe? Dit doen we door deze jongeren te betrekken bij twee uiteenlopende interventies. De eerste interventie richt zich met name op bewustwording van deze jongeren middels een game die zich online en in real life afspeelt. Bij de tweede interventie staat het verzamelen en verspreiden van opvoedingstips opvoed werkvormen rond het schoonhouden van de openbare ruimte centraal. Verder stimuleren we via deze interventies burgers om zelf aan de slag te gaan met het bestrijden van zwerfafval. Daarbij bieden de activiteiten werkgelegenheid en stageplekken aan bewoners uit het participerende stadsdeel aan. 4 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

5 Interventie 1. voor urbanjongeren: de online en real life game Online willen we de game starten met behulp van een underground opzet waarbij we leden uit de participerende Stadsdeel Osdorp oproepen deel te nemen aan een spel. Dit spel bestaat uit de volgende elementen: - Aankondigingvideo met bekende Marokkaans Nederlander (BMN) wordt via de diverse online community s verspreid; - De community wordt geleidelijk vervuild met zwerfafval dat het zicht van de internetter uiteindelijk ontneemt; - Er volgt een instructievideo over de game; - De game start: o Zoeken naar zwerfafval op de community van Marokko.nl. In meerdere rubrieken worden in topics, middels foto s, verschillende type zwerfafval (propje, blikje cola) geplaatst; o Verzamelen van deze zwerfafval berichten uit de Community; o In deze berichten staan aanwijzingen voor het vinden van zwerfafval in het stadsdeel waar we mee samenwerken o Bij 1 van deze fysieke plekken, waar zwerfafval te vinden is, plaatsen we bij een afvalbak / container een afvalzak en een vuil opraper o Als je de zak vol hebt met zwerfafval kun je het nummer bellen dat op de zak staat o Degene die het eerste een volle zak heeft, deze fotografeert en opstuurt en het betreffende nummer belt / mailt wint een prijs! - Het spel kan meerderenmalen herhaald worden rond acties van het participerende stadsdeel (bijvoorbeeld bij projecten als: adopteer een bak, specifieke wijk acties, e.d.) - Het spel wordt afgesloten met een reflectie bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst zal de betrokken BMN er op cabareteske wijze op het zwerfafval probleem berichten. Het toegangskaartje tot deze bijeenkomst is een volle vuilniszak met zwerfafval! Het participerende stadsdeel krijgt een webpagina waar de start van het spel, het verloop, de prijswinnaars en specifieke interventies en acties van het betreffende stadsdeel op geplaatst worden. Resultaten: - 50% van de Urbanjongeren in totaal en 75% van de Marokkaans Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren uit de participerende stadsdeel is op de hoogte van de interventie; - Duizenden urbanjongeren doen mee aan de game (online); - honderden urbanjongeren proberen de game te winnen (in real life). 5 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

6 De kans dat ik gezien word 1. Urbanjongeren & zwerfafval Hoe lager de betrokkenheid bij een context en hoe hoger de pakkans, hoe meer zwerfafval er wordt veroorzaakt. laag snoeproute Meer zwerfafval mijn hangplek sportclub een hangplek hoog laag in de stad school Betrokkenheid bij context Minder zwerfafval thuis hoog 12 (bron: beautiful lives 2008, onderzoek in opdracht van Senter Novem) Onze hypothese: 1. Door ze binnen hun eigen digitale hangplek (de online community s) te confronteren met zwerfafval breng je het thema zwerfafval in het middelpunt van hun aandacht (bewustwording); 2. En ze vervolgens deel te laten nemen aan een online en real life game, biedt je de urbanjongeren de mogelijke tot verandering van gedrag aan. 6 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

7 Interventie 2. Jonge moeders ondersteunen bij opvoeding rond zwerfval Op Marokko.nl en Hababam.nl is er een groeiende groep jonge opvoeders (met name moeders) te vinden die allerlei opvoedingsvragen met elkaar uitwisselen. Wij willen hierbij aansluiten het thema zwerfafval op de community betrekken. Er is vanuit Marokko Media en het participerende stadsdeel behoefte om iets te doen aan het zwerfafval. De activiteiten in dit kader willen we koppelen aan participatie van bewoners uit de betrokken buurten. Verder willen we bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid in deze buurten. Jonge moeders krijgen vrijwilligers of participatiebanen om de buurt schoon te houden. Hierbij wordt samengewerkt met initiatieven en instanties in de buurt zoals: initiatieven van het stadsdeel, scholen, coöperaties en welzijnswerk. Te realiseren in een gecombineerd opvoedingsvaardigheden en handhavingtraject. De tips over hoe je met dit onderwerp omgaat worden verzameld en in een online omgeving geplaatst. Online wordt er een platform ingericht die ingaat op de opvoedingstips rond het omgaan met zwerfafval. Hier worden ook jonge moeders opgeroepen om deel te nemen aan het project (ofwel door in het zwerfafval opvoedteam te komen ofwel door op de opvoedtips die we verzamelen te reageren, deze aan te vullen en met nieuwe tips te komen). Het participerende stadsdeel krijgt zijn eigen online pagina om het eigen project met de opvoeders te promoten en alle activiteiten rond zwerfafval zichtbaar te maken voor de doelgroep van jongeren en urbanopvoeders. Werving: Gebeurt zowel online als offline: - Online door oproepen te plaatsen - Offline door geschikte organisaties, initiatieven in het betreffende stadsdeel te vinden die jonge opvoeders kunnen werven Inwerken: De jonge opvoeders krijgen van het participerende stadsdeel de benodigde informatie over: - De activiteiten die het stadsdeel onderneemt op dit gebied; - Wet en regelgeving rond zwerfafval; - De jonge opvoeders gezamenlijk brengen op hun beurt in kaart hoe ze het beste kunnen opereren rond dit thema. Takenpakket: Dit is afhankelijk van de mogelijkheden en faciliteiten binnen het participerende stadsdeel. De opvoeders gaan aan de slag aan de hand van de volgende werkvelden: 1. verzamelen en verspreiden van informatie(regie: Marokko Media) : de opvoeders maken een inventarisatie van vragen, oplossingen en opvoedtips. Deze kennis wordt op verschillende manieren verspreid. Een van de routes loopt via internet. De tips staan op een site en hierover wordt gediscussieerd en er kan informatie worden opgezocht. De opvoeders organiseren daarnaast bijeenkomsten in de buurt ( in samenwerking met scholen, corporaties, ondernemers, et cetera) over schoon en heel in de openbare ruimte. Het Ouder Kind Centrum (OKC) kan hierbij een centrale rol spelen; 2. projectleider zwerfafval(regie: participerende stadsdeel): de opvoeders leren hoe ze aan kinderen van de basisschoolleeftijd informatie kunnen geven over zwerfafval. Verder ondersteunen ze de projectleider bij zijn projecten op scholen en in de buurt. Op termijn 7 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

8 behoort het deels overnemen van lessen tot de mogelijkheden, waardoor meer kinderen bereikt worden (ontwikkelen van werkvormen); 3. coöperaties(regie: coöperaties): de coöperaties is vaak het eerste aanspreekpunt van bewoners. Ook vragen over de openbare ruimte en met name afval komen hier terecht. De opvoeders geven informatie aan bewoners over afval tijdens bijvoorbeeld woonspreekuren van de complexbeheerders. Ze ondersteunen de coöperaties in zijn rol om bewoners te informeren en activeren de openbare ruimte, maar ook de portieken en binnentuinen, schoon te krijgen en houden; 4. leerwerktrajecten bij beheer openbare ruimte (regie: participerende stadsdeel): het stadsdeel heeft veel kennis in huis over afval en beheer van de openbare ruimte. Jonge opvoeders kunnen op verschillende niveaus werkervaring opdoen. De opgedane kennis wordt met de andere opvoeders in deze pilot gedeeld. Informatie verzamelen: Alle tips en tricks en werkvormen worden verzameld en online beschikbaar gesteld met twee doelen: 1. De informatie wordt gedeeld tussen het participerende stadsdeel 2. De informatie wordt gekoppeld aan de internet communitys Resultaten: - 50% van de urbanjongeren in totaal en 75% van de Marokkaans Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren uit de participerende stadsdeel is op de hoogte van de interventie - Duizenden urbanjongeren lezen de opvoedtips en honderden reageren hierop; jonge opvoeders participeren fysiek in het project binnen het opvoedteam van het participerende stadsdeel; - Opbouwen van een database van opvoedtips rond zwerfafval; - Er worden nieuwe werkvormen gecreëerd waarmee naar jonge opvoeders en hun kinderen kan worden gecommuniceerd over het schoonhouden van de openbare ruimte in het algemeen en ten aanzien van zwerfafval in het bijzonder. Binnen beide interventies versterken de online en offline omgeving elkaar! 8 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

9 Project planning Interventie 1 Voorbereiding Juli - september 2009 Uitvoering September maart 2010 Evaluatie april - juni 2010 Interventie 2 Voorbereiding Juli - november 2009 Uitvoering November 2009 november 2010 Evaluatie December 2010 februari 2011 Communicatieacties Vooral Marokko Media (als derden partij aangeduid in dit verband) zal de kennisverspreiding op zich nemen. Hierbij wordt uitdrukkelijk samengewerkt met het stadsdeel Osdorp. Van interventie 1 zal een verslag worden gemaakt waarin de ervaringen, opzet, gebruikte methodieken en materialen worden beschreven. Dit wordt deels via Senter Novem en deels via kanalen van de participerende organisaties verspreid. Van interventie 2 zijn de opvoedtips en werkvormen online beschikbaar gedurende het project en nog minimaal 1 jaar daarna. Het gaat hier in de eerste plaats om het verslag van de uitkomsten van de interventies en een pp presentatie die binnen relevante settings (zoals congressen en op uitnodiging bij gemeenten) kan worden gepresenteerd. Marokko Media zal een aantal momenten tijdens de looptijd van de twee interventies inlassen om de pers uit te nodigen op de hoogte te geraken van de voortgang en uitkomsten van de interventies (middels persberichten en aandacht via de eigen kanalen zoals - Tijdens de online & real life game wordt de pers uitgenodigd mee te kijken met de gang van zaken; - En tijdens het inventariseren van opvoedtips rond zwerfafval. 9 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

10 Beschrijving van activiteiten Interventie 1: online & real life zwerfafval game Ontwikkeling Maken van concept voor campagne per stad (opzet, invulling en stappenplan) Uitwerken van aankondiging en uitleg game (middels aankondigvideo en instructievideo, voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep T:?? en M: Najib!!) en bouwen van een landingspagina Uitwerken van de stappen binnen de campagne / game genomen moeten worden. Dit zijn: - uitwerken van aanwijzigen - aanwijzigen op de site plaatsen voor vinden van de locatie - eerst anoniem videootjes dumpen met aankondiging - daarna afval (beetje zodat je er overheen kan kijken) op de Community dumpen - daarna aankondiging video topperen - meer vervuiling (gaat opvallen en als mensen erop klikken komen ze bij de instructie video) - nog meer vervuiling -> naar instructievideo Bespreking met feedbackteam van campagne- game opzet gedurende de ontwikkeling hiervan. Campagne opzet en planning - Specifiek op de jongeren uit deze steden (per stad targetten) - Planning van inzetten van de campagne in stappen (van anoniem naar prominent op het forum) Begeleiding en evaluatie van de campagne - Monitoren van campagne algemeen - Monitoren van campagne gericht op het deelnemende stadsdeel - Evaluatie kwantitatief na campagne(wat zijn de views, kliks) voor het stadsdeel - Evaluatie kwalitatief via starten van discussies over de campagne (reacties inventariseren) per stadsdeel Ontwikkeling game online - Technisch inpassen van game in Community s - Vormgeving game online (uitingen rond game, webdesign landingspagina van game voor het stadsdeel) Begeleiding game online - Vragen en aanmeldingen verwerken en afhandelen Ontwikkeling game in real life - Afstemmen van locatie, verantwoordelijkheden in real-life met stadsdeel - Ontwikkeling van het materiaal en aanpassingen met het stadsdeel (bijv logo s van stadsdeel e.d.) Begeleiding game in real life - Aanspreekpunt vanuit Marokko Media naar het stadsdeel tijdens de real-life game - Plaatsen van de fysieke spelelementen - Begeleiden van spelers en afhandelen van prijswinnaars Faciliteiten game in real life 10 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

11 - Afvalbakken plaatsen door het stadsdeel die aanwijzingen geven / de game ondersteunen (bijv de campagne slogan plaatsen op deze afvalbakken) - Reclame real-life: bijv. vuilnisbakken bij de hangplekken / voetbalveldjes met reclame voor de game (afstemmen met stadsdeel) - Middelen die nodig zijn om het spel te spelen (vuilniszakken met logo game, grijper, kluisje met code waar spullen in opgeborgen zitten (de code vind je online en / of per sms) Reflectie moment (2 de campagnemoment) - Online: filmpje over het eerster campagne moment plus uitnodiging voor event - Fysiek: een event met de BN er (toegangsbewijs is een volle vuilniszak) Interventie 2: jonge opvoeders en zwerfafval Campagne ontwikkelen Pagina voor opvoedtips ontwikkelen Inwerken van jonge opvoeders, hierbij kan o.a. gewerkt worden aan: - Achtergrond informatie over beheer en veiligheid van de openbare ruimte en gebouwen - Kennen van de zwerfafval activiteiten van het stadsdeel - Presentatie vaardigheden en vaardigheden om werkvormen op te zetten en te begeleiden - Brainstorm vaardigheden opbouwen mbt beschrijven van opvoedtips - Didactische vaardigheden rond de omgang met de openbare ruimte door kinderen Werkvormen ontwikkelen: - De basis voor deze werkvormen wordt gegeven in de activiteiten die het stadsdeel zelf al heeft ontwikkeld in het kader van activiteiten rond de bestrijding van zwerfafval Mogelijke taakvelden van jonge opvoeders binnen interventie (allen in het teken van verzamelen van opvoedtips en creëren van werkvormen): - Beheer van de openbare ruimte verzorgen (o.a. door het aanspreken van kinderen) - Begeleiden van activiteiten (werkvormen) naar burgers toe binnen het stadsdeel op gebied van zwerfafval - Voorlichting geven over omgang met openbare ruimte aan burgers (jong en oud) - Beheer van gebouwen van het stadsdeel en coöperaties gekoppeld aan de openbare ruimte - Opvoedtips verzamelen en beschrijven De projectmedewerker van Marokko Media doet onder andere: - Coördinatie van inwerken, coachen en begeleiding van de jonge opvoeders - Afstemming met het stadsdeel rond activiteiten - Verzamelen en redactie van opvoedtips en werkvormen - Verzamelen van activiteiten die gelden voor het participerende stadsdeel Het participerende stadsdeel doet onder andere: - Meedenken bij invulling takenpakket van het team van jonge opvoeders - Begeleiding van jonge opvoeders bij activiteiten in het stadsdeel waar jonge opvoeders bij worden ingezet - Begeleiden bij en meedenken / invullen van werkvormen voor de jonge opvoeders 11 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

12 Project evaluatie Gedurende de uitvoering van de beide interventies vinden er feedback momenten plaats met de beoogde doelgroep. Van deze feedbackmomenten wordt verslag gedaan. Deze feedbackmomenten (in interventie 1 wordt dit gerealiseerd door een feedbackteam in te richten en voor interventie 2 wordt dit gerealiseerd door met de jonge opvoeders die participeren over de invulling na te denken) dienen als bouwsteen voor de project evaluatie. Verder zal de projectevaluatie systematisch beschrijven wat de projectstappen per interventie zijn geweest en wat daarvan de acties en resultaten zijn. Nul-meting: In de eerste feedbackteam met de urbanjongeren en de jonge opvoeders over de interventies wordt hun gevraagd naar hun eigen beleving rond zwerfafval (bewustzijn en eigen handelen rond zwerfafval). Uit deze gesprekken worden vragen geformuleerd die op de online communitys aan de bezoekers worden voorgelegd (middels polls en discussies). Effectmeting: Na de uitvoering van de interventies bespreken we met de urbanjongeren / jonge opvoeders hoe ze de interventies hebben ervaren. Hieruit destilleren we wederom vragen die we in polls aan de rest van de communityleden voorleggen. Naast de raadpleging bij de jongeren vindt er regelmatig overleg plaats tussen de uitvoerders en beleid en strategisch niveau binnen het stadsdeel. De inzichten uit deze overleggen wordt ook meegenomen in de projectevaluatie. 12 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

13 Exploitatie bij overdracht naar andere gemeenten? Wij realiseren ons, als Marokko Media, dat met deze aanvraag een substantieel bedrag is gemoeid. Volgens onze inschatting is dit budget nodig om deze innovatieve interventies goed neer te kunnen zetten. Zelf investeren we ook een aanzienlijk bedrag in deze interventies, om zo een optimale zichtbaarheid bij de doelgroepen die we willen bereiken, te bewerkstelligen: Marokko Media sponsort een deel van de campagnes op de community s. Deze vorm van sponsoring willen we ook blijven inzetten als de interventies - gekoppeld aan onze community s door andere gemeenten worden ingezet. Verder dragen we bij aan een optimale resultaat - en effect meting doordat we de uren voor evaluatie op ons nemen. Hierdoor hebben we een ruim budget gecreëerd om de resultaten uit de interventies uitgebreid te kunnen evalueren. Inschatting van de kosten bij gebruik door andere gemeenten: Wij schatten in dat 75% project uren van interventie 1. voor Marokko Media, die nu in de projectbegroting staan, als ontwikkeluren kunnen worden aangemerkt. We creëren in deze proeftuin setting de paden voor de invulling van de online game (vorm / inhoud / uitingen/ planningen / benodigde begeleiding ). Ook denken we dat bij interventie 2. we in dit proeftuin project dusdanig veel opvoedtips verzamelen werkvormen ontwikkelen, dat we daar ook zo n 75% aan ontwikkeluren nu in de projecturen zitten (wellicht dient hier de participerende gemeente wel wat meer uren te investeren, dan in de proeftuin setting, om de koppeling tussen de eigen gemeentelijke activiteiten en de interventie 2. te maken). Marokko media hoeft dus maar voor 25% betrokken te zijn als er een gemeente is die deze interventies ook binnen hun gemeente willen uitvoeren. Verder hebben we de campagnes, bij afronding van deze proeftuin interventies, ontwikkeld en staan de landingspagina s online (alleen kleine aanpassing zijn hier wellicht nodig). We schatten dat er rond de tot euro (ex btw) nodig is om de beide interventies, wanneer ze ontwikkeld zijn, nogmaals in te zetten via Marokko Media. Los van Marokko Media Daarnaast krijgen de gemeentes al de informatie over de interventies aangereikt waardoor ze het ook los van Marokko Media (bijvoorbeeld met de activiteiten kunnen uitvoeren. Stadsdeel Osdorp & Marokko Media, 13 maart Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

14 Bijlage: MAROKKO MEDIA We zijn wij? Uitgever van een aantal community websites, waaronder; - Marokko.nl (voor Marokkaanse jongeren) o o.a. Nieuws.marokko.nl - Yasmina.nl (voor Marokkaanse vrouwen) - Kickbox.nl (voor Urban jongeren sport) - Hababam.nl (voor Turkse jongeren) Bezoekers, de interactie (op Marokko.nl) unieke bezoekers per dag / uniek per maand (bron: Google Analytics) - In top 100 grootste sites in Nederland op plaats 70 (bron: Alexa.com) nieuwe discussies en nieuwe reacties per dag (bron: Marokko.nl) - 75% van de Marokkaans Nederlandse jongeren tot 35 jaar bezoekt Marokko.nl wel eens (bron: media bereik onderzoek Motivaction) - Aangezien er Nederlands Marokkaanse jongeren zijn en ons een miljoen per maand is, bereiken we een veelvoud aan Urbanjongeren [1], met een mix aan culturele achtergronden Doelstelling van de organisatie De doelstelling van Marokko Media is om urbanjongeren van vooral, Marokkaanse Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren, op het internet en in real-life te informeren, amuseren en tot nadenken aan te zetten. Marokko Media wil over vijf jaar een uitgever zijn van diverse grote jongeren communitys waar de urbanjongeren voor al hun levensgebieden, interessante discussies, doortimmerde meningen, relevante informatie, diensten en producten aangeboden krijgen. Wat doen wij? Advies geven: o Met behulp van consumer insights via de communitys Maatschappelijke projecten: o Rond allerlei thema s die jongeren bezighouden o Samenwerkingpartners zijn: diverse landelijke kennispartijen o Doelgroepen betrekken binnen deze projecten (van, voor & door de jongeren) Commerciële diensten: o Bannerposities exploiteren o Marktonderzoek: NMP panel (partner onderzoeksbureau Motivaction) o Webshop: Islambazar.nl o Urbanjobs/ vacature.marokko.nl Wij bieden de jongeren? o o o o o Veilige ontmoetingsplek (een plek waar ze gelijkgestemden vinden) Aansprekende discussies (waarin ze hun eigen leven herkennen) Ervaringsverhalen (waarmee ze het met hun eigen leven kunnen vergelijken) Lotgenoten contact (om van elkaar te leren) Relevante informatie, diensten en producten (toegesneden op hun eigen behoeften) [1] Met Urbanjongeren bedoelen we de jongeren die wonen in de stedelijke gebieden van Nederland waarvoor verscheidenheid en vermenging van culturele achtergronden vanzelfsprekend is. Dit sluit aan bij onze analyse dat er in de grote steden een substantiële Urbanjongeren cultuur aan het ontstaan is die voorbij de huidige (politieke) tegenstelling tussen de zogenaamde allochtonen en autochtonen gaat. 14 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Zuilen. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen

Zuilen. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen Zuilen Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen We willen u als bewoner van Zuilen graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in Buurthuis Zuilen op 30 september.

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Tips voor inzet Supporter van Schoon

Tips voor inzet Supporter van Schoon Tips voor inzet Supporter van Schoon Voor bedrijven en gemeenten Versie februari 2017 NederlandSchoon 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Tips voor bedrijven... 3 1. Creëer een match met jouw strategie of doelstellingen...

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Op weg naar een dementievriendelijke samenleving Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Voorbeelden 4. Tips 5. Acties 6. Hoe gaan we verder?

Nadere informatie

Zwerfafval bij Amersfoortse VO-scholen. StadsLAB033

Zwerfafval bij Amersfoortse VO-scholen. StadsLAB033 Zwerfafval bij Amersfoortse VO-scholen StadsLAB033 Kadernotitie zwerfafval Er zijn in opdracht van de gemeente Amersfoort zes scholen in het voortgezet onderwijs bezocht om te inventariseren waar hun behoefte

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Aanleiding De pilot Zorgpact is een samenwerking tussen welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en de gemeente. Binnen dit

Nadere informatie

Zwerfafval. Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a.

Zwerfafval. Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a. Zwerfafval Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a. Inleiding Met deze projectwaaier kunt u eenvoudig projecten uitzoeken voor leerlingen in het kader van het thema zwerfafval, bijvoorbeeld als invulling

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Met vier workshops op weg naar succes!

Met vier workshops op weg naar succes! 1 Met vier workshops op weg naar succes! Aan dit voor u liggende werkboek wordt bij iedere workshop een aantal documenten toegevoegd. Deze documenten zijn instrumenten waarmee u de methode Meer Vrijwilligers

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 Aanleiding, motivatie en achtergrond Plastic Soup is de naam voor de grote hoeveelheden plastic

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland.

Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Samengesteld door het Kernteam Scholen in samenwerking met Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. De lessuggesties

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Social Media. Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR. Utrecht Michel Penterman 6 december 2012

Social Media. Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR. Utrecht Michel Penterman 6 december 2012 Social Media Hoe Sociale Media kunnen bijdragen aan Werving, Interne samenwerking, Awareness en PR Utrecht Michel Penterman 6 december 2012 1 Agenda 1.Social Media Scan 2.Trends 3.Mogelijkheden 4.Tips

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes.

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. OptimusAd OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. Wij zijn uw partner als het gaat om online adverteren en zorgen ervoor dat uw boodschap op de juiste

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

LOVEGAMES Management Summary Social Media Campagne In opdracht van RICM/CGL/@Jeugdimpuls Maart 2013

LOVEGAMES Management Summary Social Media Campagne In opdracht van RICM/CGL/@Jeugdimpuls Maart 2013 LOVEGAMES Management Summary Social Media Campagne In opdracht van RICM/CGL/@Jeugdimpuls Maart 2013 Inleiding In november 2012 heeft het RIVM/CGL - in het kader van de Jeugdimpuls - aan Rutgers WPF en

Nadere informatie

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Op weg naar een dementievriendelijke wijk Iedereen kan een steentje bijdragen Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in ondernemers in onderscheidend vermogen tactisch gezien over tac tik Geboren en getogen dutch designers Richard Sanders en Marcel Stallinga leerden het vak in het pre-digitale tijdperk. Na jarenlang afzonderlijk

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Spieren voor Spieren. Maart 2016

Spieren voor Spieren. Maart 2016 Spieren voor Spieren Maart 2016 Agenda - Stichting Spieren voor Spieren - Wat is een spierziekte - Filmpje Bram - Visie Spieren voor Spieren - Waarom - Hoe - Wat - Bestedingen - Sportieve acties in het

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Natuurgebied schoonmaken Klus bestemd voor organisaties die beheerder zijn van een natuurgebied Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Wat voor

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak. Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak

Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak. Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak Handreiking voor het doorlichten en structureren van de zwerfafvalaanpak Checklist / stappenplan zwerfafvalaanpak Helpt gemeenten bij het structureren/ optimaliseren

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Wat is borging? Definitie Borging of verankering is: Structurele inbedding van lokale initiatieven Interventie of aanpak

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Uitgangspunten Crossretail

Uitgangspunten Crossretail Uitgangspunten Crossretail Crossretail is geen kant en klare succesoplossing. U bent mede verantwoordelijk voor het slagen hiervan. Vandaag proberen wij u handvatten aan te reiken om dit te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland

Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland datum 28 augustus 2013 aan Jack Meering Omgevingsdienst Rivierenland / Gemeente Geldermalsen van Brenda Boerema Ingenieursbureau

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie