Zwerfafval in de urban omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwerfafval in de urban omgeving"

Transcriptie

1 Zwerfafval in de urban omgeving Online en in real life bewustwording en gedragsverandering 1 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

2 Aanleiding Marokko Media en stadsdeel Osdorp hebben elkaar gevonden bij het bestrijden van zwerfafval met een gezamenlijke analyse over het gedrag van de jongeren. De urban jongeren (jongeren uit de grootstedelijke gebieden 1 ) hebben over het algemeen weinig aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Dit veroorzaakt veel overlast in de wijken. Het lijkt normaler om iets op straat te gooien dan er een vuilnisbak voor te zoeken... De jongeren lijken zich niet bewust van dit gedrag, laat staan dat er een spontane gedragsverandering op dit punt te verwachten is. Rond het kantoor van Marokko Media (in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart) en in stadsdeel Osdorp zien we het zwerfvuil overal liggen en verbazen wij ons over dit gedrag. We willen iets nieuws proberen! Tot nu toe zijn er nog geen kant en klare oplossingen voor het bovengenoemde probleem. Wij zoeken binnen de onderstaande interventies naar mogelijkheden die nieuw en innovatief zijn en gelijktijdig de Urbanjongeren aanspreken. Marokko Media weet veel van de urban jongeren online te bereiken: Vijftigduizend unieke bezoekers per dag / 1 miljoen per maand (bron: Google Analytics) In top 100 grootste sites in Nederland op plaats 70 (bron: Alexa.com) 75% van de Marokkaans Nederlandse jongeren tot 35 jaar bezoekt Marokko.nl wel eens (bron: media bereik onderzoek Motivaction) Aangezien er Nederlands Marokkaanse jongeren zijn en ons een miljoen per maand is, bereiken we een veelvoud aan Urbanjongeren, met een mix aan culturele achtergronden Ook heeft Marokko Media ervaring met het betrekken van deze jongeren bij diverse communicatietrajecten en kennen de tone of voice waarmee we deze jongeren aan moeten spreken. Hierdoor kunnen we dit thema doeltreffend onder de aandacht brengen. De aandacht rond klimaatverandering en vervuiling van de aarde wordt ook besproken op de communitys die Marokko Media uitgeven, echter wordt er, in de diverse online discussies, weinig stilgestaan bij wat je er zelf aan kan veranderen. Juist bij zwerfafval kan goed en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt wat je kan doen en wat je gedrag oplevert! We hebben onze ideeën voorgelegd aan stadsdeel Osdorp, een onderdeel van de stad van Amsterdam: Stadsdeel Osdorp: In het kader van stedelijke vernieuwing heeft stadsdeel Osdorp en de coöperaties onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat 52% van de bewoners van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt (onderdeel van stadsdeel Osdorp) vindt het niet schoon op straat. De grootste ergernis is het zwerfafval. (bron: bewonersonderzoek Atrive, maart 2008). Er worden, vanuit de wijkaanpak, al interventies ingezet die dit probleem aanpakken: meer lessen op scholen over zwerfafval, het cleanteam dat Osdorp sneller en vaker schoonmaakt en uitbreiding van adopteer een afvalbak. Een groep die op deze manier niet direct bereikt wordt, zijn jongeren. Met de 1 Met Urban jongeren bedoelen we de jongeren die wonen in de stedelijke gebieden van Nederland waarvoor verscheidenheid en vermenging van culturele achtergronden vanzelfsprekend is. Dit sluit aan bij onze analyse dat er in de grote steden een substantiële Urban jongeren cultuur aan het ontstaan is die voorbij de huidige (politieke) tegenstelling tussen de zogenaamde allochtonen en autochtonen gaat. 2 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

3 hieronder beschreven deze pilot zetten we in op deze groep. We starten in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt en breiden bij succes uit naar andere buurten in Osdorp. Het stadsdeel Osdorp heeft enthousiast gereageerd op deze ideeën en willen deze acties graag verbinden aan hun huidige inzet rond de aanpak van zwerfafval. 3 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

4 Doelen & Doelgroep Marokko Media wil, met Stadsdeel Osdorp, de urban jongeren en jonge opvoeders bewustmaken van de mate waarin ze zwerfafval produceren en deze doelgroep (en hun eventuele kinderen) tot gedragsverandering te bewegen. Hoe? Dit doen we door deze jongeren te betrekken bij twee uiteenlopende interventies. De eerste interventie richt zich met name op bewustwording van deze jongeren middels een game die zich online en in real life afspeelt. Bij de tweede interventie staat het verzamelen en verspreiden van opvoedingstips opvoed werkvormen rond het schoonhouden van de openbare ruimte centraal. Verder stimuleren we via deze interventies burgers om zelf aan de slag te gaan met het bestrijden van zwerfafval. Daarbij bieden de activiteiten werkgelegenheid en stageplekken aan bewoners uit het participerende stadsdeel aan. 4 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

5 Interventie 1. voor urbanjongeren: de online en real life game Online willen we de game starten met behulp van een underground opzet waarbij we leden uit de participerende Stadsdeel Osdorp oproepen deel te nemen aan een spel. Dit spel bestaat uit de volgende elementen: - Aankondigingvideo met bekende Marokkaans Nederlander (BMN) wordt via de diverse online community s verspreid; - De community wordt geleidelijk vervuild met zwerfafval dat het zicht van de internetter uiteindelijk ontneemt; - Er volgt een instructievideo over de game; - De game start: o Zoeken naar zwerfafval op de community van Marokko.nl. In meerdere rubrieken worden in topics, middels foto s, verschillende type zwerfafval (propje, blikje cola) geplaatst; o Verzamelen van deze zwerfafval berichten uit de Community; o In deze berichten staan aanwijzingen voor het vinden van zwerfafval in het stadsdeel waar we mee samenwerken o Bij 1 van deze fysieke plekken, waar zwerfafval te vinden is, plaatsen we bij een afvalbak / container een afvalzak en een vuil opraper o Als je de zak vol hebt met zwerfafval kun je het nummer bellen dat op de zak staat o Degene die het eerste een volle zak heeft, deze fotografeert en opstuurt en het betreffende nummer belt / mailt wint een prijs! - Het spel kan meerderenmalen herhaald worden rond acties van het participerende stadsdeel (bijvoorbeeld bij projecten als: adopteer een bak, specifieke wijk acties, e.d.) - Het spel wordt afgesloten met een reflectie bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst zal de betrokken BMN er op cabareteske wijze op het zwerfafval probleem berichten. Het toegangskaartje tot deze bijeenkomst is een volle vuilniszak met zwerfafval! Het participerende stadsdeel krijgt een webpagina waar de start van het spel, het verloop, de prijswinnaars en specifieke interventies en acties van het betreffende stadsdeel op geplaatst worden. Resultaten: - 50% van de Urbanjongeren in totaal en 75% van de Marokkaans Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren uit de participerende stadsdeel is op de hoogte van de interventie; - Duizenden urbanjongeren doen mee aan de game (online); - honderden urbanjongeren proberen de game te winnen (in real life). 5 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

6 De kans dat ik gezien word 1. Urbanjongeren & zwerfafval Hoe lager de betrokkenheid bij een context en hoe hoger de pakkans, hoe meer zwerfafval er wordt veroorzaakt. laag snoeproute Meer zwerfafval mijn hangplek sportclub een hangplek hoog laag in de stad school Betrokkenheid bij context Minder zwerfafval thuis hoog 12 (bron: beautiful lives 2008, onderzoek in opdracht van Senter Novem) Onze hypothese: 1. Door ze binnen hun eigen digitale hangplek (de online community s) te confronteren met zwerfafval breng je het thema zwerfafval in het middelpunt van hun aandacht (bewustwording); 2. En ze vervolgens deel te laten nemen aan een online en real life game, biedt je de urbanjongeren de mogelijke tot verandering van gedrag aan. 6 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

7 Interventie 2. Jonge moeders ondersteunen bij opvoeding rond zwerfval Op Marokko.nl en Hababam.nl is er een groeiende groep jonge opvoeders (met name moeders) te vinden die allerlei opvoedingsvragen met elkaar uitwisselen. Wij willen hierbij aansluiten het thema zwerfafval op de community betrekken. Er is vanuit Marokko Media en het participerende stadsdeel behoefte om iets te doen aan het zwerfafval. De activiteiten in dit kader willen we koppelen aan participatie van bewoners uit de betrokken buurten. Verder willen we bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid in deze buurten. Jonge moeders krijgen vrijwilligers of participatiebanen om de buurt schoon te houden. Hierbij wordt samengewerkt met initiatieven en instanties in de buurt zoals: initiatieven van het stadsdeel, scholen, coöperaties en welzijnswerk. Te realiseren in een gecombineerd opvoedingsvaardigheden en handhavingtraject. De tips over hoe je met dit onderwerp omgaat worden verzameld en in een online omgeving geplaatst. Online wordt er een platform ingericht die ingaat op de opvoedingstips rond het omgaan met zwerfafval. Hier worden ook jonge moeders opgeroepen om deel te nemen aan het project (ofwel door in het zwerfafval opvoedteam te komen ofwel door op de opvoedtips die we verzamelen te reageren, deze aan te vullen en met nieuwe tips te komen). Het participerende stadsdeel krijgt zijn eigen online pagina om het eigen project met de opvoeders te promoten en alle activiteiten rond zwerfafval zichtbaar te maken voor de doelgroep van jongeren en urbanopvoeders. Werving: Gebeurt zowel online als offline: - Online door oproepen te plaatsen - Offline door geschikte organisaties, initiatieven in het betreffende stadsdeel te vinden die jonge opvoeders kunnen werven Inwerken: De jonge opvoeders krijgen van het participerende stadsdeel de benodigde informatie over: - De activiteiten die het stadsdeel onderneemt op dit gebied; - Wet en regelgeving rond zwerfafval; - De jonge opvoeders gezamenlijk brengen op hun beurt in kaart hoe ze het beste kunnen opereren rond dit thema. Takenpakket: Dit is afhankelijk van de mogelijkheden en faciliteiten binnen het participerende stadsdeel. De opvoeders gaan aan de slag aan de hand van de volgende werkvelden: 1. verzamelen en verspreiden van informatie(regie: Marokko Media) : de opvoeders maken een inventarisatie van vragen, oplossingen en opvoedtips. Deze kennis wordt op verschillende manieren verspreid. Een van de routes loopt via internet. De tips staan op een site en hierover wordt gediscussieerd en er kan informatie worden opgezocht. De opvoeders organiseren daarnaast bijeenkomsten in de buurt ( in samenwerking met scholen, corporaties, ondernemers, et cetera) over schoon en heel in de openbare ruimte. Het Ouder Kind Centrum (OKC) kan hierbij een centrale rol spelen; 2. projectleider zwerfafval(regie: participerende stadsdeel): de opvoeders leren hoe ze aan kinderen van de basisschoolleeftijd informatie kunnen geven over zwerfafval. Verder ondersteunen ze de projectleider bij zijn projecten op scholen en in de buurt. Op termijn 7 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

8 behoort het deels overnemen van lessen tot de mogelijkheden, waardoor meer kinderen bereikt worden (ontwikkelen van werkvormen); 3. coöperaties(regie: coöperaties): de coöperaties is vaak het eerste aanspreekpunt van bewoners. Ook vragen over de openbare ruimte en met name afval komen hier terecht. De opvoeders geven informatie aan bewoners over afval tijdens bijvoorbeeld woonspreekuren van de complexbeheerders. Ze ondersteunen de coöperaties in zijn rol om bewoners te informeren en activeren de openbare ruimte, maar ook de portieken en binnentuinen, schoon te krijgen en houden; 4. leerwerktrajecten bij beheer openbare ruimte (regie: participerende stadsdeel): het stadsdeel heeft veel kennis in huis over afval en beheer van de openbare ruimte. Jonge opvoeders kunnen op verschillende niveaus werkervaring opdoen. De opgedane kennis wordt met de andere opvoeders in deze pilot gedeeld. Informatie verzamelen: Alle tips en tricks en werkvormen worden verzameld en online beschikbaar gesteld met twee doelen: 1. De informatie wordt gedeeld tussen het participerende stadsdeel 2. De informatie wordt gekoppeld aan de internet communitys Resultaten: - 50% van de urbanjongeren in totaal en 75% van de Marokkaans Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren uit de participerende stadsdeel is op de hoogte van de interventie - Duizenden urbanjongeren lezen de opvoedtips en honderden reageren hierop; jonge opvoeders participeren fysiek in het project binnen het opvoedteam van het participerende stadsdeel; - Opbouwen van een database van opvoedtips rond zwerfafval; - Er worden nieuwe werkvormen gecreëerd waarmee naar jonge opvoeders en hun kinderen kan worden gecommuniceerd over het schoonhouden van de openbare ruimte in het algemeen en ten aanzien van zwerfafval in het bijzonder. Binnen beide interventies versterken de online en offline omgeving elkaar! 8 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

9 Project planning Interventie 1 Voorbereiding Juli - september 2009 Uitvoering September maart 2010 Evaluatie april - juni 2010 Interventie 2 Voorbereiding Juli - november 2009 Uitvoering November 2009 november 2010 Evaluatie December 2010 februari 2011 Communicatieacties Vooral Marokko Media (als derden partij aangeduid in dit verband) zal de kennisverspreiding op zich nemen. Hierbij wordt uitdrukkelijk samengewerkt met het stadsdeel Osdorp. Van interventie 1 zal een verslag worden gemaakt waarin de ervaringen, opzet, gebruikte methodieken en materialen worden beschreven. Dit wordt deels via Senter Novem en deels via kanalen van de participerende organisaties verspreid. Van interventie 2 zijn de opvoedtips en werkvormen online beschikbaar gedurende het project en nog minimaal 1 jaar daarna. Het gaat hier in de eerste plaats om het verslag van de uitkomsten van de interventies en een pp presentatie die binnen relevante settings (zoals congressen en op uitnodiging bij gemeenten) kan worden gepresenteerd. Marokko Media zal een aantal momenten tijdens de looptijd van de twee interventies inlassen om de pers uit te nodigen op de hoogte te geraken van de voortgang en uitkomsten van de interventies (middels persberichten en aandacht via de eigen kanalen zoals - Tijdens de online & real life game wordt de pers uitgenodigd mee te kijken met de gang van zaken; - En tijdens het inventariseren van opvoedtips rond zwerfafval. 9 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

10 Beschrijving van activiteiten Interventie 1: online & real life zwerfafval game Ontwikkeling Maken van concept voor campagne per stad (opzet, invulling en stappenplan) Uitwerken van aankondiging en uitleg game (middels aankondigvideo en instructievideo, voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep T:?? en M: Najib!!) en bouwen van een landingspagina Uitwerken van de stappen binnen de campagne / game genomen moeten worden. Dit zijn: - uitwerken van aanwijzigen - aanwijzigen op de site plaatsen voor vinden van de locatie - eerst anoniem videootjes dumpen met aankondiging - daarna afval (beetje zodat je er overheen kan kijken) op de Community dumpen - daarna aankondiging video topperen - meer vervuiling (gaat opvallen en als mensen erop klikken komen ze bij de instructie video) - nog meer vervuiling -> naar instructievideo Bespreking met feedbackteam van campagne- game opzet gedurende de ontwikkeling hiervan. Campagne opzet en planning - Specifiek op de jongeren uit deze steden (per stad targetten) - Planning van inzetten van de campagne in stappen (van anoniem naar prominent op het forum) Begeleiding en evaluatie van de campagne - Monitoren van campagne algemeen - Monitoren van campagne gericht op het deelnemende stadsdeel - Evaluatie kwantitatief na campagne(wat zijn de views, kliks) voor het stadsdeel - Evaluatie kwalitatief via starten van discussies over de campagne (reacties inventariseren) per stadsdeel Ontwikkeling game online - Technisch inpassen van game in Community s - Vormgeving game online (uitingen rond game, webdesign landingspagina van game voor het stadsdeel) Begeleiding game online - Vragen en aanmeldingen verwerken en afhandelen Ontwikkeling game in real life - Afstemmen van locatie, verantwoordelijkheden in real-life met stadsdeel - Ontwikkeling van het materiaal en aanpassingen met het stadsdeel (bijv logo s van stadsdeel e.d.) Begeleiding game in real life - Aanspreekpunt vanuit Marokko Media naar het stadsdeel tijdens de real-life game - Plaatsen van de fysieke spelelementen - Begeleiden van spelers en afhandelen van prijswinnaars Faciliteiten game in real life 10 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

11 - Afvalbakken plaatsen door het stadsdeel die aanwijzingen geven / de game ondersteunen (bijv de campagne slogan plaatsen op deze afvalbakken) - Reclame real-life: bijv. vuilnisbakken bij de hangplekken / voetbalveldjes met reclame voor de game (afstemmen met stadsdeel) - Middelen die nodig zijn om het spel te spelen (vuilniszakken met logo game, grijper, kluisje met code waar spullen in opgeborgen zitten (de code vind je online en / of per sms) Reflectie moment (2 de campagnemoment) - Online: filmpje over het eerster campagne moment plus uitnodiging voor event - Fysiek: een event met de BN er (toegangsbewijs is een volle vuilniszak) Interventie 2: jonge opvoeders en zwerfafval Campagne ontwikkelen Pagina voor opvoedtips ontwikkelen Inwerken van jonge opvoeders, hierbij kan o.a. gewerkt worden aan: - Achtergrond informatie over beheer en veiligheid van de openbare ruimte en gebouwen - Kennen van de zwerfafval activiteiten van het stadsdeel - Presentatie vaardigheden en vaardigheden om werkvormen op te zetten en te begeleiden - Brainstorm vaardigheden opbouwen mbt beschrijven van opvoedtips - Didactische vaardigheden rond de omgang met de openbare ruimte door kinderen Werkvormen ontwikkelen: - De basis voor deze werkvormen wordt gegeven in de activiteiten die het stadsdeel zelf al heeft ontwikkeld in het kader van activiteiten rond de bestrijding van zwerfafval Mogelijke taakvelden van jonge opvoeders binnen interventie (allen in het teken van verzamelen van opvoedtips en creëren van werkvormen): - Beheer van de openbare ruimte verzorgen (o.a. door het aanspreken van kinderen) - Begeleiden van activiteiten (werkvormen) naar burgers toe binnen het stadsdeel op gebied van zwerfafval - Voorlichting geven over omgang met openbare ruimte aan burgers (jong en oud) - Beheer van gebouwen van het stadsdeel en coöperaties gekoppeld aan de openbare ruimte - Opvoedtips verzamelen en beschrijven De projectmedewerker van Marokko Media doet onder andere: - Coördinatie van inwerken, coachen en begeleiding van de jonge opvoeders - Afstemming met het stadsdeel rond activiteiten - Verzamelen en redactie van opvoedtips en werkvormen - Verzamelen van activiteiten die gelden voor het participerende stadsdeel Het participerende stadsdeel doet onder andere: - Meedenken bij invulling takenpakket van het team van jonge opvoeders - Begeleiding van jonge opvoeders bij activiteiten in het stadsdeel waar jonge opvoeders bij worden ingezet - Begeleiden bij en meedenken / invullen van werkvormen voor de jonge opvoeders 11 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

12 Project evaluatie Gedurende de uitvoering van de beide interventies vinden er feedback momenten plaats met de beoogde doelgroep. Van deze feedbackmomenten wordt verslag gedaan. Deze feedbackmomenten (in interventie 1 wordt dit gerealiseerd door een feedbackteam in te richten en voor interventie 2 wordt dit gerealiseerd door met de jonge opvoeders die participeren over de invulling na te denken) dienen als bouwsteen voor de project evaluatie. Verder zal de projectevaluatie systematisch beschrijven wat de projectstappen per interventie zijn geweest en wat daarvan de acties en resultaten zijn. Nul-meting: In de eerste feedbackteam met de urbanjongeren en de jonge opvoeders over de interventies wordt hun gevraagd naar hun eigen beleving rond zwerfafval (bewustzijn en eigen handelen rond zwerfafval). Uit deze gesprekken worden vragen geformuleerd die op de online communitys aan de bezoekers worden voorgelegd (middels polls en discussies). Effectmeting: Na de uitvoering van de interventies bespreken we met de urbanjongeren / jonge opvoeders hoe ze de interventies hebben ervaren. Hieruit destilleren we wederom vragen die we in polls aan de rest van de communityleden voorleggen. Naast de raadpleging bij de jongeren vindt er regelmatig overleg plaats tussen de uitvoerders en beleid en strategisch niveau binnen het stadsdeel. De inzichten uit deze overleggen wordt ook meegenomen in de projectevaluatie. 12 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

13 Exploitatie bij overdracht naar andere gemeenten? Wij realiseren ons, als Marokko Media, dat met deze aanvraag een substantieel bedrag is gemoeid. Volgens onze inschatting is dit budget nodig om deze innovatieve interventies goed neer te kunnen zetten. Zelf investeren we ook een aanzienlijk bedrag in deze interventies, om zo een optimale zichtbaarheid bij de doelgroepen die we willen bereiken, te bewerkstelligen: Marokko Media sponsort een deel van de campagnes op de community s. Deze vorm van sponsoring willen we ook blijven inzetten als de interventies - gekoppeld aan onze community s door andere gemeenten worden ingezet. Verder dragen we bij aan een optimale resultaat - en effect meting doordat we de uren voor evaluatie op ons nemen. Hierdoor hebben we een ruim budget gecreëerd om de resultaten uit de interventies uitgebreid te kunnen evalueren. Inschatting van de kosten bij gebruik door andere gemeenten: Wij schatten in dat 75% project uren van interventie 1. voor Marokko Media, die nu in de projectbegroting staan, als ontwikkeluren kunnen worden aangemerkt. We creëren in deze proeftuin setting de paden voor de invulling van de online game (vorm / inhoud / uitingen/ planningen / benodigde begeleiding ). Ook denken we dat bij interventie 2. we in dit proeftuin project dusdanig veel opvoedtips verzamelen werkvormen ontwikkelen, dat we daar ook zo n 75% aan ontwikkeluren nu in de projecturen zitten (wellicht dient hier de participerende gemeente wel wat meer uren te investeren, dan in de proeftuin setting, om de koppeling tussen de eigen gemeentelijke activiteiten en de interventie 2. te maken). Marokko media hoeft dus maar voor 25% betrokken te zijn als er een gemeente is die deze interventies ook binnen hun gemeente willen uitvoeren. Verder hebben we de campagnes, bij afronding van deze proeftuin interventies, ontwikkeld en staan de landingspagina s online (alleen kleine aanpassing zijn hier wellicht nodig). We schatten dat er rond de tot euro (ex btw) nodig is om de beide interventies, wanneer ze ontwikkeld zijn, nogmaals in te zetten via Marokko Media. Los van Marokko Media Daarnaast krijgen de gemeentes al de informatie over de interventies aangereikt waardoor ze het ook los van Marokko Media (bijvoorbeeld met de activiteiten kunnen uitvoeren. Stadsdeel Osdorp & Marokko Media, 13 maart Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

14 Bijlage: MAROKKO MEDIA We zijn wij? Uitgever van een aantal community websites, waaronder; - Marokko.nl (voor Marokkaanse jongeren) o o.a. Nieuws.marokko.nl - Yasmina.nl (voor Marokkaanse vrouwen) - Kickbox.nl (voor Urban jongeren sport) - Hababam.nl (voor Turkse jongeren) Bezoekers, de interactie (op Marokko.nl) unieke bezoekers per dag / uniek per maand (bron: Google Analytics) - In top 100 grootste sites in Nederland op plaats 70 (bron: Alexa.com) nieuwe discussies en nieuwe reacties per dag (bron: Marokko.nl) - 75% van de Marokkaans Nederlandse jongeren tot 35 jaar bezoekt Marokko.nl wel eens (bron: media bereik onderzoek Motivaction) - Aangezien er Nederlands Marokkaanse jongeren zijn en ons een miljoen per maand is, bereiken we een veelvoud aan Urbanjongeren [1], met een mix aan culturele achtergronden Doelstelling van de organisatie De doelstelling van Marokko Media is om urbanjongeren van vooral, Marokkaanse Nederlandse en Turks Nederlandse jongeren, op het internet en in real-life te informeren, amuseren en tot nadenken aan te zetten. Marokko Media wil over vijf jaar een uitgever zijn van diverse grote jongeren communitys waar de urbanjongeren voor al hun levensgebieden, interessante discussies, doortimmerde meningen, relevante informatie, diensten en producten aangeboden krijgen. Wat doen wij? Advies geven: o Met behulp van consumer insights via de communitys Maatschappelijke projecten: o Rond allerlei thema s die jongeren bezighouden o Samenwerkingpartners zijn: diverse landelijke kennispartijen o Doelgroepen betrekken binnen deze projecten (van, voor & door de jongeren) Commerciële diensten: o Bannerposities exploiteren o Marktonderzoek: NMP panel (partner onderzoeksbureau Motivaction) o Webshop: Islambazar.nl o Urbanjobs/ vacature.marokko.nl Wij bieden de jongeren? o o o o o Veilige ontmoetingsplek (een plek waar ze gelijkgestemden vinden) Aansprekende discussies (waarin ze hun eigen leven herkennen) Ervaringsverhalen (waarmee ze het met hun eigen leven kunnen vergelijken) Lotgenoten contact (om van elkaar te leren) Relevante informatie, diensten en producten (toegesneden op hun eigen behoeften) [1] Met Urbanjongeren bedoelen we de jongeren die wonen in de stedelijke gebieden van Nederland waarvoor verscheidenheid en vermenging van culturele achtergronden vanzelfsprekend is. Dit sluit aan bij onze analyse dat er in de grote steden een substantiële Urbanjongeren cultuur aan het ontstaan is die voorbij de huidige (politieke) tegenstelling tussen de zogenaamde allochtonen en autochtonen gaat. 14 Proeftuinproject - Stadsdeel Osdorp & Marokko Media - zwerfafval in een Urban Omgeving

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen COLOFON Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen Mariët Kaptein Proces- en projectadviseur en projectleider Proeftuin Gemeente Vlissingen Marc de Jong Senior

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie