Ruim één concreet project per dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruim één concreet project per dag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 WILDE GANZEN JAARVERSLAG Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund met kennis, expertise en een financiële bijdrage vanuit de Nederlandse samenleving. Daarmee hebben we bijgedragen aan structurele verbeteringen in het leven van meer dan 1 miljoen mensen. Daarnaast hebben we met onze nationale partnerorganisaties in Brazilië, India, Kenia en Zuid-Afrika nog eens bijgedragen aan 198 projecten. Hierbij is het merendeel van de benodigde fondsen in die landen zelf geworven. Daarmee zijn we uitgekomen op een totaal van 492 projecten! Dit zijn allemaal tastbare projecten. Een basisschool in Nepal. Een moeder- en kindkliniek in Chingazi, Malawi. Een irrigatieproject in Kang Teneng in Cambodja dat zorgt voor betere voedselvoorziening voor families. Schoon drinkwater voor mensen in de Mae Hong Song provincie in Thailand of zonnepanelen in Burkina Faso die er voor zorgen dat kinderen s avonds hun huiswerk kunnen maken en zo kansen krijgen voor een betere toekomst was ook een jaar waarin we nog meer zijn gaan inspelen op de snel veranderende wereld waarin we werken: een ontwikkeling die we de komende jaren verder uitwerken. En tenslotte, ook een jaar waarin we ons als organisatie nog sterker hebben neergezet. We zijn er trots op dat we 395 projecten hebben ondersteund in 63 landen. Dat is ruim één concreet, kleinschalig project per dag. Een groei van meer dan 20 procent ten opzichte van 2012! Het aantal projecten waarbij - dankzij onze hulp bij lokale fondsenwerving - het grootste deel van de benodigde middelen uit Brazilië, India, Kenia of Zuid-Afrika zelf kwam, groeide nóg iets sneller: met 198 projecten en een groei van 26 procent gaan we ook hier geleidelijk richting één project per dag. Het mooie aan al deze projecten is dat ze stuk voor stuk zijn voortgekomen uit eigen initiatief. Van mensen ter plaatse, samen met bevlogen Nederlanders of met gemotiveerde medewerkers van onze nationale partnerorganisaties. Kleine projecten die een groot verschil maken. Wij hebben, dankzij de steun van gulle gevers die projecten net dat ene zetje kunnen en mogen geven. Van elke euro die Particuliere Initiatieven hebben geworven in Nederland maakten wij 1,55. Eigenlijk hebben we die projecten vleugels gegeven. Onze Visie Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. Onze Missie Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. We geven financiële steun, kennis en expertise bij projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun gemeenschap én bevlogen Nederlanders. De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare resultaten. Ook versterken we de kracht van mensen die in armoede leven om

3 WILDE GANZEN JAARVERSLAG In 2013 hebben we zo n 18,2 miljoen euro besteed aan onze doelstellingen. Dat is ruim 4,3 miljoen euro meer dan in 2012: een groei van 31 procent. Daarbij zijn onze beheer- en administratiekosten met 3,3 procent laag gebleven, percentueel gezien zelfs lager dan in Dat zijn geweldige resultaten! Een belangrijke stap die we in 2013 hebben gezet, is het herdefiniëren van onze missie, visie en pay- off. Deze sluiten nu beter aan op de continue veranderingen binnen de wereld van Internationale Samenwerking. De rol van Wilde Ganzen Onze missie is armoedebestrijding. De armoede neemt af, maar lang niet iedereen profiteert hiervan. Wereldwijd leven er nog steeds 900 miljoen mensen onder de armoedegrens van 1 euro per dag. Jaarlijks sterven vrouwen in het kraambed. We blijven daarom strijden tegen armoede. Met concrete projecten. Dat doen we samen met een deel van het maatschappelijk middenveld: het Particulier Initiatief. Bevlogen Nederlanders die initiatief nemen - samen met grassroots-organisaties in de projectlanden, oftewel de Project Eigenaren. Zij kennen de lokale situatie, bedenken de projecten, voeren ze uit en betalen steeds vaker een eigen bijdrage. Met name in de middeninkomenslanden kunnen grassroots-organisaties zelf ook middelen werven. Dat ondersteunen we samen met vier nationale partnerorganisaties, onder andere met trainingen. Ook helpen we hen op te komen voor hun rechten en zo samen hun belangen te bepleiten bij de lokale overheden. in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én structurele verbetering van hun situatie en voor een kansrijke toekomst. Pay-off Klein project Groot verschil. Dat is precies waar Wilde Ganzen voor staat: steun aan kleinschalige concrete projecten om daarmee écht een verschil te maken in het leven van mensen. Ons prachtige en nodige werk kunnen we doen dankzij de steun van onze donateurs, vermogensfondsen, institutionele donoren en de Nationale Postcode Loterij. We blijven ons inzetten om met kleine projecten een groot verschil te maken. Klaas van Mill Directeur Wilde Ganzen

4 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN NAVIGATIE: HOOFDSTUKKEN NAAR INHOUDSOPGAVE PRINT ZOEK VORIGE PAGINA TERUG VOLGENDE PAGINA INHOUD Ruim één concreet project per dag 5 Het jaar 2013 Een veranderende wereld Wilde Ganzen werkwijze 9 Projecten Een bijdrage aan het verminderen van armoede 18 Particuliere initiatieven Een actieve en persoonlijke samenwerking 20 Programma s Modellen voor de toekomst 25 Fondsenwerving Het vertrouwen dat onze donateurs en gevers ons schenken 28 Communicatie Mensen betrekken om samen te bouwen aan onze missie 32 Organisatie Een stevige basis 34 Vooruitblik en risicoanalyse 2014 en verder 38 Bijlage 1: Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht 41 Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht en directie 42 Bijlage 3: Resultaat spaar- en beleggingsvormen 43 Bijlage 4: Meerjarenbegroting 44 Bijlage 5: Relevante kengetallen jaarverslag JAARREKENING 2013

5 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN HET JAAR 2013 Een veranderende wereld Armoede is de wereld nog lang niet uit. Toch is er grote vooruitgang geboekt. Zo is twee jaar vóór de deadline van de Millenniumdoelen in 2015 al een aantal van die doelen bereikt. Wereldwijd is bijvoorbeeld het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan 1,25 dollar per dag gehalveerd. En ruim 90 procent van alle kinderen gaat inmiddels naar school. Veel ontwikkelingslanden werden of worden opkomende economieën; de meerderheid van de wereldbevolking leeft in steden; 75 procent van de armen leeft in middeninkomenslanden; het bedrijfsleven heeft Azië, Zuid-Amerika en Afrika ontdekt en de verwachting is dat deze continenten in 2030 goed zijn voor bijna 60 procent van de wereldeconomie. Het gezicht van de armoede is veranderd: armoede is meer dan in het verleden een verdelingsvraagstuk geworden. Het rapport Ongelijke Werelden van de Adviesraad Internationale Vraagstukken verwoordde dat in september 2012 als volgt: De meerderheid van de armen woont in middeninkomenslanden. In deze context hebben overheden ter plekke en de middenklasse de plicht en in principe ook de mogelijkheden om zelf de armoede in eigen land aan te pakken. Versterking van de capaciteit tot herverdeling staat dus centraal. Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft dit in juli 2013 in een brief aan de Kamer als volgt omschreven: [ ] toenemende inkomensongelijkheid [heeft] een remmende werking op armoedebestrijding, duurzame groei en stabiliteit. De nieuwe agenda zal aandacht moeten besteden aan ongelijkheid binnen én tussen landen [ ]. De context is sneller dan ooit aan het veranderen. Ook Internationale Samenwerking gaat de komende jaren sterk veranderen. Een andere aanpak is nodig: meer geïntegreerd; meer vanuit de benadering van lokale ongelijkheid; meer vanuit een groeiende middenklasse in middeninkomenslanden en meer vanuit de kracht van mensen zelf die in armoede leven. Zo n benadering legt de verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding dáár neer waar deze uiteindelijk thuishoort: bij de overheid, de middenklasse en het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden zelf.

6 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Wilde Ganzen in 2013 In 2013 hebben wij onze visie en missie aangescherpt. We blijven de organisatie van het eigen initiatief. Initiatief van mensen die in armoede leven en die hun eigen situatie willen verbeteren. Initiatief van particulieren in Nederland die hen willen helpen hun kleinschalige projecten op te zetten om armoede concreet te bestrijden en die daarvoor een deel van het benodigde geld inzamelen. We zijn er trots op dat we deze projecten mogen ondersteunen. Op basis hiervan hebben we ons logo gemoderniseerd met een pay-off die aangeeft waar Wilde Ganzen voor staat: Klein project Groot verschil. Daarnaast zijn we goed op weg met innovatieve, toekomstgerichte programma s die de focus leggen op het mobiliseren van mensen en middelen in middeninkomenslanden zelf. Samenvatting van de belangrijkste resultaten 395 CONCRETE PROJECTEN ruim één per dag Het aantal projecten dat we samen met Nederlandse Particuliere Initiatieven ondersteunen, is ten opzichte van 2012 met 22 procent gestegen. Stuk voor stuk zijn het tastbare, concrete projecten waaraan we hebben bijgedragen met geld, kennis en expertise. Met het ondersteunen van deze projecten hebben we bijgedragen aan structurele verbeteringen in het leven van meer dan 1 miljoen mensen TOENAME AANTAL PROJECTEN 22% PROGRAMMA S ACTION FOR CHILDREN EN CHANGE THE GAME 197 projecten lokaal ondersteund Action for Children en Change the Game zijn programma s die grassroots-organisaties in lage- en middeninkomenslanden ondersteunen om in eigen land mensen en middelen te mobiliseren voor hun projecten. Hierbij krijgen zij steun van een nationale partnerorganisatie van Wilde Ganzen. Inmiddels zijn er op deze manier alleen al in de afgelopen drie jaar ruim 350 projecten uitgevoerd. In 2013 waren dat er 197, een groei van 26 procent ten opzichte van Ook wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van de mogelijkheden die lokale overheden bieden. Action for Children loopt tot eind Change the Game is eind 2013 gestart en gaat de geleerde lessen van Action for Children onder tienduizenden lokale organisaties wereldwijd verspreiden. 2013

7 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN REFRAMING THE MESSAGE beter communiceren in woord en beeld In 2013 is Reframing the Message gestart. Het belangrijkste doel van dit programma is Particuliere Initiatieven te helpen om de brede context van Internationale Samenwerking en de vooruitgang op het vlak van de Millenniumdoelen en armoedebestrijding beter te communiceren in woord en beeld. Een belangrijk onderdeel is ook om grassroots-organisaties zelf aan het woord te laten. Het programma heeft in Nederland de discussie over betrouwbare communicatie losgemaakt. MEER INVESTERINGEN ruim 4,3 miljoen euro meer besteed Dit jaar hebben we ruim 4,3 miljoen euro meer besteed aan onze doelstellingen dan in Deels vanuit hogere inkomsten, deels vanuit onze reserves. Er is bewust voor gekozen om een deel van de reserves af te bouwen. We vinden het namelijk van groot belang om het geld dat ons is toevertrouwd goed en snel te investeren in projecten. Als gevolg van deze keuze hebben we ongeveer 2,2 miljoen euro ingeteerd op ons vermogen. Dit is in lijn met onze planning. EIGEN ORGANISATIE AANGEPAST EN VERBETERD efficient werken als team Het herzien van de missie en visie hebben we met de hele organisatie gedaan. Daardoor werken we meer dan ooit als team aan het behalen van die missie en visie. We hebben een reorganisatie doorgevoerd om onze service naar het Particulier Initiatief te verbeteren en om intern de verantwoordelijkheden duidelijker te maken. Daarbij houden wij de efficiency van de organisatie scherp in de gaten. We werken tenslotte met het geld van donateurs en organisaties die ons ondersteunen - en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. SAMENWERKEN EN VERBINDEN wat we doen, doen we niet alleen Meer dan ooit tevoren werken we samen met anderen. Allereerst met lokale grassroots-organisaties - de Project Eigenaren - en bevlogen Nederlanders - het Particulier Initiatief. Maar ook met zeer sterke partners in de projectlanden die voor lokale aansluiting zorgen. Op thematisch gebied werken we samen met diverse specialisten. Een goed voorbeeld is het Better Care Network Netherlands: een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden die het zonder de goede zorg van ouders moeten doen. Ook verbinden we ons aan een groter geheel doordat we in onze projectdoelstellingen aansluiten bij de internationaal vastgestelde Millennium Development Goals. En we werken samen in het platform My World, ter versterking van het Particulier Initiatief in Nederland. DOELSTELLINGEN BEHAALD samenvatting kengetallen De belangrijkste doelstellingen van Wilde Ganzen voor het jaar 2013 zijn gehaald. We hebben zelfs 31 procent meer besteed aan onze doelstellingen dan in het jaar daarvoor. Hierdoor zijn de bestedingen aan onze doelstellingen als percentage van onze totale lasten uitgekomen op 88,3 %. Dat is meer dan begroot voor 2013 (87,9%) en tevens hoger dan in 2012, toen was het namelijk 87,5%. Dit is een mooi resultaat, want het draait bij Wilde Ganzen uiteindelijk allemaal om armoedebestrijding. Daarnaast is het percentage beheeren administratiekosten in 2013 uitgekomen op 3,3 %. In het jaar 2012 was dit nog 4,3 %. Ten opzichte van de begroting (3,0 %) is er echter sprake van een lichte stijging. Het kengetal voor de fondsenwerving, het percentage kosten fondsenwerving ten opzichte van de totale inkomsten fondsenwerving, lag in 2013 op 12,1 %. Dit was voor 2013 begroot op 13,0 %. Ten opzichte van 2012 is er wel sprake van een lichte groei omdat we hebben geïnvesteerd in het opnieuw positioneren van Wilde Ganzen als organisatie die met kleine projecten een groot verschil maakt.

8 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Wilde Ganzen werkwijze Samenwerking met PI en PE --Initiatief voor de projecten die Wilde Ganzen ondersteunt komt vanuit de projectlanden en eigenaarschap ligt bij de lokale bevolking (zogenoemde Project Eigenaren). --Gezamenlijk opgezet door de lokale bevolking en bevlogen Nederlanders (zogenoemde Particuliere Initiatieven). --Naast lokaal eigenaarschap zijn duurzaamheid en capaciteit van de PE belangrijke onderwerpen waar Wilde Ganzen projecten op beoordeeld. Wat biedt Wilde Ganzen PI en PE waar we mee samenwerken? --Kennis en ervaring. --Financiële steun van 55%. Wilde Ganzen maakt van elke euro die een PI werft 1,55. --Trainingen en bijeenkomsten voor PI. --Versterken van de mogelijkheden voor PE om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Projecten --Kleinschalig Projectgrootte tussen en , gemiddeld projectbudget ligt rond de Concreet Zichtbare en blijvende resultaten Éénmalige, materiele investeringen (minimaal 60% van het projectbudget) Capaciteitsversterking van de PE (maximaal 40% van het projectbudget) --Doelgroep Wilde Ganzen ondersteunt projecten voor allerlei verschillende doelgroepen. Voor de volgende doelgroepen hebben we specifieke aandacht: Kinderen Mensen met een beperking Vrouwen, meisjes en gender --Thema s De projecten die Wilde Ganzen ondersteunt vallen in de onderstaande sectoren: Onderwijs Zorg en welzijn Gezondheid Water en sanitatie

9 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN PROJECTEN Een bijdrage aan het verminderen van armoede Aantal projectaanvragen sterk gegroeid In 2013 heeft Wilde Ganzen 518 projectaanvragen ontvangen. Projectaanvragen worden bij ons ingediend door grassroots-organisaties (de Project Eigenaren) in de projectlanden, in samenwerking met betrokken en bevlogen Nederlandse Particuliere Initiatieven. Als Wilde Ganzen een aanvraag goedkeurt, werft het Par- ticulier Initiatief in Nederland fondsen met gebruik van onze naam en ons logo. Over de opbrengsten keren we een premie uit van 55 procent. Ten opzichte van 2012 is het aantal aanvragen met 19 procent gestegen. Een deel van de groei komt voort uit de 114 aanvragen van Particuliere Initiatieven waarmee we voor het eerst samenwerken Afgewezen Project Eigenaar en grassroots-organsiatie : wat bedoelen we daarmee? Wilde Ganzen steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten die gezamenlijk zijn opgezet door bevlogen Nederlanders en lokale grassroots-organisaties in lage- en middeninkomenslanden. De term grassroots betekent dat de organisatie een initiatief is vanuit de lokale gemeenschap. Bij Wilde Ganzen noemen we deze projectpartners ook wel Project Eigenaren omdat zij de projecten bedenken én uitvoeren Goedgekeurd

10 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Aantal goedgekeurde projecten fors toegenomen Van de 518 ingediende projectaanvragen zijn er 395 goedgekeurd. Dit betekent een stijging van maar liefst 22 procent ten opzichte van Er is in samenwerking met Particuliere Initiatieven euro toegekend aan 395 projecten en er zijn meer dan 1 miljoen mensen bereikt! Van het totaalbedrag kwam euro rechtstreeks van Wilde Ganzen. De gemiddelde Wilde Ganzen-bijdrage aan een project is euro. De Particuliere Initiatieven hebben zelf gemiddeld euro per project bijgedragen. De totale projectbegroting komt daarmee in 2013 uit op euro gemiddeld. Duurzame projecten Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten die mensen ter plekke opzetten in samenwerking met betrokken Nederlanders. We richten ons hierbij vooral op materiële, eenmalige investeringen. Daarnaast mag tot 40 procent van het projectbudget worden besteed aan capaciteitsopbouw, bijvoorbeeld het trainen van medewerkers, deelname aan workshops of het inhuren van externe expertise. Dit bevordert de duurzaamheid van projecten. Projecten worden inhoudelijk beoordeeld door de medewerkers Projecten. Naast een beoordeling op de basisvoorwaarden wordt elke aanvraag getoetst op Chingazi, Malawi Kosten totaal: Bijdrage Wilde Ganzen: Bobok, Nepal Kosten totaal: Bijdrage Wilde Ganzen: Project en doelstelling Het verbeteren van de gezondheidszorg door het realiseren van een nieuwe moeder- en kindkliniek Malawi heeft een van de hoogste sterftecijfers ter wereld en dit project draagt bij aan het verlagen hiervan. Concreet resultaat 1 moeder- en kindkliniek gebouwd Aanschaf medische- en overig benodigde apparatuur. Het grote verschil Jaarlijks 420 veilige bevallingen Project en doelstelling Project en doelstelling Het verbeteren van toegang tot onderwijs voor de nieuwe generatie en daarmee het verbeteren van hun kansen op een goede toekomst. Deze kinderen behoren tot de de Magar, een economisch achtergestelde etnische groep en hun ouders zijn veelal arme boeren zonder opleiding. Concreet resultaat 1 school met 4 klaslokalen gebouwd en ingericht Het grote verschil Jaarlijks 117 kinderen (4 tot 13 jaar) toegang tot goed onderwijs

11 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN thematische kwaliteitscriteria. Wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de positie van meisjes en vrouwen? Of de positie van mensen met een beperking? Wordt er bij de bouw van een school gedacht aan aparte toiletten voor meisjes? Is de overheid bij de bouw van een school betrokken? Toegang tot onderwijs voor álle kinderen valt immers onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Daarnaast kijkt Wilde Ganzen erg kritisch naar de bouw van privéscholen: deze mogen geen kinderen uitsluiten. Wilde Ganzen staat voor kleinschalige opvang van kinderen. Wij onderschrijven daarom de Stockholm Declaration on Children and Residential Care en zijn lid van het Better Care Network. Voor een betere inbedding van de projecten op het vlak gender en mensen met een beperking zijn we lid van respectievelijk Wo=Men en de Dutch Coalition on Disability and Development. Voor de beoordeling van een projectaanvraag voert de medewerker Projecten ook gesprekken met het Particulier Initiatief en de Project Eigenaar. Zij geven een toelichting op het plan en Wilde Ganzen brengt haar expertise en ervaring in. Onze klanten ervaren deze manier van samenwerken als een absolute meerwaarde. Een project profiteert zo niet alleen van financiële steun, maar ook van relevante adviezen gebaseerd op jarenlange ervaring. Een project profiteert zo niet alleen van financiële steun, maar ook van relevante adviezen gebaseerd op jarenlange ervaring. UITGELICHT:TANZANIA Nakake, Tanzania Middelbare school Wilde Ganzen is er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan dit duurzame project! Tanzaniaanse school kookt voortaan op duurzame energie De middelbare school Nakake staat in het noordwesten van Tanzania. Een gebied dat in de jaren negentig veel Rwandese vluchtelingen heeft opgevangen, met ernstige ontbossing als gevolg. De school was tot voor kort voor energie ook afhankelijk van brandhout. Maar om de omgeving te sparen en niet langer dagelijks uren hout te hoeven sprokkelen, is er samen met de lokale partner Himaya voor een duurzaam alternatief gekozen: de biogasvergister. Alle 400 leerlingen en 20 docenten van Nakake krijgen dagelijks een warme maaltijd. Daarnaast overnacht een deel van de scholieren op school. Zij moeten natuurlijk ook ontbijten. Door over te stappen van brandhout naar een biogasvergister, kiest Nakake voor een duurzaam en goedkoper alternatief. Een alternatief dat de omgeving spaart. Het apparaat kan 50 m3 gas produceren. Daarmee voorziet de school grotendeels in de benodigde energie voor het koken. Om dit mogelijk te maken heeft Nakake tien stuks vee aangeschaft. De mest die zij produceren, wordt omgezet in energie. Bovendien blijft er hoogwaardige compost over, waarmee de schooltuin wordt bemest. De leerlingen verbouwen daar zelf allerlei groenten. Himaya heeft de biogasvergister geïnstalleerd en schoolmedewerkers getraind in het onderhoud ervan. Dit is een prachtig voorbeeld van een project waarvan wij ook het idee en de kennis kunnen delen met andere projecten die bij ons binnenkomen.

12 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN aantal goedgekeurde projecten: Goedgekeurde projecten per land 2013 Wilde Ganzen heeft dit jaar in 63 landen projecten ondersteund. Bijna 60 procent van alle projecten wordt in Afrika gerealiseerd. Daar vinden we 30 procent van de projecten in Oost-Afrika (Kenia, Tanzania en Oeganda). Dit komt doordat veel Particuliere Initiatieven daar ooit hebben gewerkt, op vakantie zijn geweest, of er via via in contact zijn gekomen met lokale initiatieven. Azië telt ruim 20 procent van de projecten. Daar zijn de projecten vooral in Zuid-Azië (India en Nepal) en Cambodja. Samen zijn deze landen goed voor 62 procent van alle Aziatische projecten. In Latijns-Amerika (ruim 7 procent van het totaal aantal projecten) is Brazilië het land met de meeste projecten (met 25 procent van de Latijns-Amerikaanse projecten).

13 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN San Lorenzo el Cubo, Guatemala Kosten totaal: Bijdrage Wilde Ganzen: Project en doelstelling Het verbeteren van onderwijs voor kinderen uit kansarme milieus. De alfabetiseringsgraad in Guatemala behoort tot de laagste van alle landen in Midden- en Zuid-Amerika. Concreet resultaat - 1 school met drie klaslokalen gebouwd en ingericht, inclusief lesmateriaal - Fundering gelegd voor nog vijf lokalen ter uitbreiding - Water en elektriciteit aangelegd en onderwijzers getraind Het grote verschil Jaarlijks 75 kinderen (tussen 5 en 15 jaar) naar school. Over twee jaar jaarlijks 200 kinderen toegang tot goed onderwijs Bijdrage aan de Millenniumdoelen In 2000 hebben 189 lidstaten van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring ondertekend. Daarmee hebben zij afgesproken om voor 2015 wereldwijd een grote vooruitgang te boeken op het gebied van extreme armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Hiervoor zijn acht concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd: de Millenniumdoelen (Millennium Development Goals of MDGs). Wilde Ganzen bekijkt bij elke projectaanvraag aan welk Millenniumdoel het project bijdraagt. Sommige projecten leveren een bijdrage aan meerdere doelen. In 2013 was de verdeling als volgt: Hiv-aids, malaria en andere ziektes bestrijden 41 projecten Gezondheidszorg voor moeders verbeteren 12 projecten Kindersterfte verminderen 7 projecten Werken aan een Mondiaal Samenwerkingsverband voor ontwikkeling 7 projecten Duurzaam milieu waarborgen 30 projecten Gender gelijkheid en empowerment van vrouwen bereiken 30 projecten MDG s Buiten de MDG doelstellingen vallend 23 projecten Basisonderwijs voor iedereen bereiken 110 projecten Extreme armoede en honger bestrijden 162 projecten Op onze site geven wij een samenvatting van projecten die afgesloten zijn en welke bijdrage elk daarvan aan de realisatie van één of meerdere Millenniumdoelen heeft geleverd.

14 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Goedgekeurde projecten per sector De 395 goedgekeurde projecten zijn als volgt verdeeld over de verschillende sectoren die Wilde Ganzen hanteert: Sector: Werkgelegenheid en inkomen Aantal projecten: 13 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: personen zijn in staat gesteld om eigen inkomsten te genereren Sector: Zorg en welzijn Aantal projecten: 85 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: voor mensen die extra zorg nodig hebben (zoals hulpbehoevende kinderen, mensen met een beperking en bejaarden) zijn voorzieningen gecreëerd Sector: Gezondheid Aantal projecten: 59 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: mensen hebben toegang tot nieuwe of verbeterde medische faciliteiten Sector: Water en sanitatie Aantal projecten: 28 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: personen hebben toegang tot schoon drinkwater of verbeterde sanitaire voorzieningen 20 Sector: Voedselzekerheid Aantal projecten: 20 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: zijn in staat gesteld om voedsel te produceren voor eigen gebruik of voor verkoop 395 projecten 19 Sector: Overig Aantal projecten: 19 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: verbeterde leefomstandigheden voor personen 171 Sector: Onderwijs Aantal projecten: 171 Totaal projectbedrag: Wilde Ganzen premie: Verwacht bereik: kinderen, jongeren en volwassenen kunnen jaarlijks naar school in nieuwe of verbeterde faciliteiten

15 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Het merendeel van de projecten die wij ondersteunen valt in de categorieën Onderwijs, Gezondheid en Zorg en Welzijn. Veel mensen die in armoede leven, hebben veelal geen toegang tot deze basisvoorzieningen. Wilde Ganzen ondersteunt projecten die hierin investeren, bijvoorbeeld door scholen te bouwen en lesmateriaal aan te schaffen. Hierbij gaat het niet alleen om basisonderwijs maar ook om vakopleidingen. Door de projecten die wij in 2013 binnen de sector Onderwijs hebben ondersteund, kunnen jaarlijks naar verwachting meer dan kinderen, jongeren en volwassenen naar school in nieuwe of verbeterde faciliteiten. Op gebied van Gezondheid ondersteunen we onder meer het bouwen van klinieken en de aanschaf van medische apparatuur. Door de investeringen van Wilde Ganzen en de Particuliere Initiatieven in 2013 is voor mensen de toegang tot gezondheidszorg verbeterd. Daarnaast kregen zo n mensen toegang tot schoon drinkwater of verbeterde sanitaire voorzieningen. Een klein project als de bouw van een waterput, maakt een groot verschil in de levens van deze mensen. In de categorie Zorg en Welzijn zien we met name projecten waarin voorzieningen worden gecreëerd voor ruim mensen die extra zorg nodig hebben. Zoals aangepaste woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Dit zijn relatief grote investeringen met een beperkter bereik qua aantal mensen. Het verschil dat dit soort projecten maakt in de levens van de betrokkenen is echter enorm. Bij de projectaanvraag schatten het Particulier Initiatief en de Project Eigenaar in hoeveel mensen zullen profiteren van het project. In de eindrapportage wordt het werkelijk bereikte aantal vermeld. Wilde Ganzen hecht veel waarde aan een zo n realistisch mogelijke inschatting, dit helpt ons een afweging te maken tussen de verschillende projecten. Wilde Ganzen staat immers voor Klein project Groot verschil. The Hunger Project en Wilde Ganzen samen armoede bestrijden = 3. Daarom werken we samen met een aantal partners aan het bestrijden van armoede. Eén daarvan is sinds 2010 The Hunger Project (THP). In 2013 hebben we vijf concrete, kleinschalige projecten van THP ondersteund voor de bouw van onder meer toiletten, klinieken en waterputten. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een groter programma in Benin waar THP honger bestrijdt door middel van een integrale aanpak waarbij aan alle millenniumdoelen wordt gewerkt. Deze aanpak is gebaseerd op drie kernelementen: mobiliseren van mensen om zelf in actie te komen, empowerment van vrouwen en samenwerken met lokale overheden. Gecombineerd zorgen deze kernelementen ervoor dat mensen hun eigen kracht ontdekken en gebruiken. Met dit programma hebben we meer dan mensen bereikt in de verschillende deelprogramma s: Voedselzekerheid met name training en workshops mensen Onderwijs-met name lezen/schrijven en verpleegkundig onderwijs mensen Gezondheidszorg en ondervoedingsprogramma s mensen

16 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Uitgelicht: Kenia In Kenia hebben wij het grootste aantal projecten In 2013 hebben we 36 projecten gesteund, waarvan 14 in de sector Onderwijs, 9 in Zorg en Welzijn en 6 in de sector Gezondheid. De overige projecten hadden betrekking op water en sanitatie, voedselzekerheid en werkgelegenheid. Het hoge aantal projecten komt met name doordat in Kenia veel Particuliere Initiatieven actief zijn. Wilde Ganzen zet zich sinds 2011 in voor lokale fondsenwerving. Kenia heeft één van de snelst groeiende economieën van Afrika. Dit betekent dat er steeds meer mogelijkheden zijn om in eigen land fondsen te werven voor armoedebestrijding. Om dit te stimuleren, implementeren we er sinds 2011 ons fondsenwervende model. Dit gebeurt in het kader van het Action for Children-programma en sinds kort ook het programma Change the Game. In beide werken we samen met de Keniaanse organisatie Kenya Community Development Foundation (KCDF). Wilde Ganzen heeft in 2013 een programma ontwikkeld om lokale organisaties te versterken. In 2013 hebben we in samenwerking met KCDF een Capacity Development Program opgezet voor grassroots-organisaties waarmee we via de Particuliere Initiatieven samenwerken. Het programma richt zich op het versterken van hun organisatorische en financiële capaciteiten om zo hun projecten duurzaam te maken. Hierbij is ook het Nederlands Particuliere Initiatief betrokken. Zo n honderd Nederlandse Particuliere Initiatieven die actief zijn in Kenia, hebben in april onze speciale Keniadag bezocht. Tijdens de inspirerende middag zijn onderwerpen als samenwerken met de overheid en lokale fondsenwerving aan bod gekomen. Vertegenwoordigers van de Keniaanse ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gesproken en Tom Were van KCDF heeft het Capacity Development Program toegelicht. 22 Particuliere Initiatieven hebben zich nog diezelfde middag voor het programma aangemeld. 12 grassroots-organisaties zijn gestart met het programma. Afgelopen jaar hebben 12 organisaties deelgenomen aan workshops en een assessment, uitgevoerd door KCDF. In 2014 volgen zij nog vier workshops. De toekomst We geloven dat, gezien de economische ontwikkelingen in Kenia, versterking van het Keniaanse maatschappelijk middenveld en lokale fondsenwerving de weg van de toekomst is. Kenia is dan ook een van de landen waar ons nieuwe programma Change the Game van start is gegaan. Het doel is het versterken van de capaciteit van lokale organisaties om fondsen te werven en hun rechten bij de (lokale) overheid te claimen.

17 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Fraude en projecten die niet geheel volgens plan verlopen Ook bij de projecten die Wilde Ganzen ondersteunt gaat er wel eens wat mis.. De financiële verantwoordelijkheid voor projecten ligt in eerste instantie bij de Project Eigenaar die het project bij ons indient. Om fraude of niet-transparante financiële zaken te voorkomen, doen we onder andere het volgende: - Het geld wordt, indien het grote bedragen betreft, in delen overgemaakt. - Het Particulier Initiatief en Wilde Ganzen controleren de begroting. Het Particulier Initiatief controleert de projectuitvoering en begeleidt de Project Eigenaar. Vaak ook door bezoeken. - Wilde Ganzen maakt vaak gebruik van consultants en/of lokale organisaties om het project te controleren of te ondersteunen. - De Project Eigenaar moet (tussentijds) projectresultaten laten zien middels foto s en film. - Het project wordt afgerond met financiële en beschrijvende rapportages die Wilde Ganzen controleert. Alle (vermoedelijke) gevallen van fraude worden opgenomen in een frauderegister dat met de Raad van Toezicht wordt besproken. Daarnaast komt het voor dat de uitvoering van een project niet volgens plan verloopt. Een voorbeeld daarvan is een project waarbij het bestuur slecht functioneerde en de projectuitvoering is gestaakt. Een externe consultant heeft de situatie onderzocht en aan ons gerapporteerd. Op basis hiervan zijn we in gesprek gegaan met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Tenslotte gebeurt het wel eens dat een Particulier Initiatief niet het volledige bedrag kan inbrengen door bijvoorbeeld een tegenvallende fondsenwervende actie. We bespreken dan met elkaar, en met de Project Eigenaar, of het projectplan aan te passen is. Lukt dit niet, dan kan worden besloten dat het project op een later tijdstip opnieuw wordt ingediend. Dankzij deze aanpak komt fraude erg weinig voor. Het Particulier Initiatief en de Project Eigenaar zijn verplicht fraude te melden. Wanneer hiervan sprake is, stopt Wilde Ganzen direct eventuele uitstaande betalingen en start een onderzoek. In 2013 zijn er 3 fraudegevallen gemeld of door Wilde Ganzen ontdekt. - Eén geval betreft financiële fraude op een school waar Wilde Ganzen heeft bijgedragen aan de bouw van stafwoningen. Hoewel deze woningen wel gerealiseerd zijn, is sprake geweest van ernstig financieel mismanagement. Wilde Ganzen ondersteunt in deze zaak het Particulier Initiatief bij het nemen van maatregelen en maakt geen geld meer over naar de projectpartner. - In een andere zaak is de lokale partnerorganisatie opgelicht door een lokale leverancier van kookpotten. Wij ondersteunen de acties van deze organisatie om juridische stappen te nemen tegen deze partij. - Een derde geval betreft vermoedens van fraude rond de aanschaf van apparatuur. Wilde Ganzen onderzoekt nog of er daadwerkelijk sprake is van fraude. VERSTERKING LOKALE ORGANISATIES kleine organisaties, groot verschil In een aantal landen zijn in 2013 nationale bijeenkomsten gehouden om de capaciteiten van lokale organisaties te versterken. In Kenia hebben 12 organisaties daaraan deelgenomen, in Cambodja 17, in Brazilië 16 en in India 75. Lokale Wilde Ganzen-partners hebben met behulp van lokale en internationale consultants diverse workshops gegeven, over onder meer het maken van strategische plannen, organisatiemanagement, monitoring en evaluatie en lokale fondsenwerving. Dankzij de opgedane kennis en vaardigheden kunnen de deelnemers hun projecten effectiever en efficiënter managen.

18 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN PARTICULIERE INITIATIEVEN Een actieve en persoonlijke samenwerking Samenwerken met Particuliere Initiatieven Dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van Nederlandse Particuliere Initiatieven kan Wilde Ganzen haar werk doen. Talloze stichtingen, verenigingen, kerken, scholen en serviceclubs zetten zich in voor projecten in lage- en middeninkomenslanden. Van elke euro die zij werven voor door ons goedgekeurde projecten maken wij 1,55. Ondanks de vele initiatieven in Nederland, daalde het aantal projectaanvragen tot midden 2012 bij zowel Wilde Ganzen als andere ondersteuners van Particuliere Initiatieven. Wilde Ganzen is daarom op nieuwe manieren gaan werven, met meer focus op klantgericht handelen en actief relatiebeheer. We zijn Particuliere Initiatieven actief en persoonlijk gaan benaderen, onder andere door uiteenlopende evenementen bij te wonen. Daarnaast hebben we speciaal voor de initiatiefnemers een Servicedesk opgericht. Ook dragen we bij aan de professionalisering van het Particulier Initiatief in Nederland. Bijvoorbeeld door trainingen en bijeenkomsten te organiseren en deel te nemen aan het platform MyWorld. Deze aanpak is succesvol. De daling van het aantal aanvragen is bij Wilde Ganzen omgezet in een stijging van maar liefst 19 procent ten opzichte van Inspirerende regionale bijeenkomsten Dit jaar hebben we drie bijeenkomsten voor Particuliere Initiatieven georganiseerd: in Groningen, Roermond en Rotterdam. De bijeenkomsten waren informatief, inspirerend en motiverend en er werden goede handvatten gegeven om aan de slag te gaan, aldus veel bezoekers. De werkwijze van Wilde Ganzen is toegelicht, er is een workshop fondsenwerving gegeven en de 70 Particuliere Initiatieven (waarvan 1/3 nieuwe contacten waren) kregen volop de kans om met elkaar en Wilde Ganzen kennis en ervaring uit te wisselen. Capaciteitsversterking via workshops en trainingen In 2013 zijn we met Impulsis gaan samenwerken om onze trainingen en workshops voor het Particulier

19 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN Initiatief op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd elkaars relaties uit te nodigen. Impulsis heeft een aantal themadagen georganiseerd, zoals een dag rondom kinderopvang. Wilde Ganzen heeft in aanvulling hierop voor 135 deelnemers trainingen georganiseerd, gericht op communicatie en beeldvorming. Samenwerkingsverband MyWorld Wilde Ganzen participeert sinds 2012 in MyWorld, een samenwerkingsverband van onder meer Cordaid, Impulsis en Wilde Ganzen, aangevoerd door NCDO. MyWorld biedt Particuliere Initiatieven een platform om kennis te delen en een plek waar zij terechtkunnen voor training, ondersteuning en begeleiding. In 2013 is het eerste MyWorld live event gehouden. Speeddaten, interactieve workshops over onder andere landbouw en lokale fondsenwerving en de documentaire De Bijsluiter van het Goed Doen werd vertoond: het is slechts een greep uit de vele inspirerende activiteiten waarop zo n 400 bezoekers afkwamen. Migrantenorganisaties Ook in 2013 is er extra geïnvesteerd in migrantenorganisaties die zich inzetten voor projecten in het land van herkomst. In 2013 hebben we ruim 60 aanvragen gekregen. Migrantenorganisaties die voor het eerst met ons samenwerkten, kregen een verdubbeling van de geworven gelden. Dit jaar hebben we 4 migrantenbijeenkomsten gehouden, hierbij stond het leren fondsenwerven centraal. In totaal hebben 11 organisaties daaraan deelgenomen. Twee ervaren voorzitters van migrantenorganisaties hebben zich ingezet als Wilde Ganzen-ambassadeurs om onze organisatie meer bekendheid te geven onder migranten. Daarnaast hebben we met twee koepelorganisaties samengewerkt: SEVA Network Foundation en het Netwerk Internationale Samenwerking Marokko (NISM). Particuliere Initiatieven praten mee via klankbordgroep Er zijn twee bijeenkomsten geweest met onze klankbordgroep Particuliere Initiatieven, maar we hebben ook tussentijds een beroep op deze groep gedaan. Dankzij de waardevolle input en feedback hebben we onze producten en diensten nu nog beter afgestemd op de behoeften van Particuliere Initiatieven. Multi PI-partners Met Particuliere Initiatieven die meerdere projecten per jaar indienen, hebben we afspraken gemaakt om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ook zorgen we samen voor zoveel mogelijk publiciteit. Het gaat om de initiatieven Vraag en aanbod, Global Exploration, Tools to Work, Gered Gereedschap, Net- 4Kids en Young Africa. Daarnaast zijn met Fight for Sight, World Servants, KidsRights en The Hunger Project speciale afspraken gemaakt omdat de samenwerking een bijzondere meerwaarde biedt voor Wilde Ganzen, bijvoorbeeld toegang tot een bepaalde groep gevers. Onderzoek naar duurzaamheid projecten Wilde Ganzen draagt bij aan de onderzoekskosten van PhD-onderzoeker Sara Kinsbergen die aan de Radboud Universiteit Nijmegen een promotieonderzoek doet naar de aard en rol van Particuliere Initiatieven en de duurzaamheid van hun projecten. Het CIDIN, waar Kinsbergen werkzaam is, doet in 2013 en 2014 in meerdere landen onderzoek naar de duurzaamheid van de door Wilde Ganzen gefinancierde projecten. In de loop van 2014 worden de uitkomsten verwacht.

20 WILDE GANZEN JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE HET JAAR 2013 PROJECTEN PARTICULIERE INITIATIEVEN PROGRAMMA S FONDSENWERVING COMMUNICATIE ORGANISATIE VOORUITBLIK EN RISICOANALYSE BIJLAGEN PROGRAMMA S Modellen voor de toekomst Wilde Ganzen heeft 4 programma s die voortkomen uit projecten en tegemoetkomen aan de behoeften van Particuliere Initiatieven en/of grassroots-organisaties. De programma s sluiten aan bij actuele onderwerpen. Bovendien zetten ze Wilde Ganzen neer als een organisatie die vooroploopt wat betreft duurzaamheid en die de verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding neerlegt waar die thuishoort: bij mensen die zelf in armoede leven, maar ook bij overheden, het bedrijfsleven en de middenklasse in ontwikkelingslanden. 1. Action for Children: het Wilde Ganzen-model geëxporteerd Verdubbeling van lokaal geworven fondsen Action for Children is één van de drie programma s van de Together4Change-alliantie die van 2011 tot 2015 financiering ontvangt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De andere partners in Together4Change zijn ICS, SOS Kinderdorpen en Wereldkinderen. Action for Children exporteert het Wilde Ganzenmodel naar Brazilië, India, Kenia en Zuid-Afrika. Daar werven nationale partnerorganisaties fondsen bij bedrijven en onder de middenklasse. Dat geld wordt gebruikt om de bijdrage te verdubbelen die grassrootsorganisaties op lokaal niveau hebben opgehaald. Zo zijn er dit jaar 198 projecten gesteund. Onze partnerorganisaties helpen de grassroots-organisaties niet alleen met een financiële bijdrage, maar ook met advies en trainingen. Wij bieden onze partners steun in de vorm van geld, advies, training en uitwisseling. Jaarlijks komen we met alle betrokken organisaties bijeen om ervaringen en nieuwe fondswervingsmodellen te delen. In november hebben alle partnerorganisaties deelgenomen aan een workshop in Kenia. Tijdens de bijeenkomst zijn bijvoorbeeld fondswervingservaringen en -strategieën van grassroots-organisaties gedeeld. Deze lokale organisaties waren getraind en begeleid volgens het Action for Children-model. Daarnaast bezoeken de organisaties elkaar ook onderling.

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Klein project, groot verschil?

Klein project, groot verschil? Klein project, groot verschil? Een studie naar de duurzaamheid van ontwikkelingsprojecten medegefinancierd door Wilde Ganzen. Radboud Universiteit Centre for International Development Issues Nijmegen Sara

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel

Lokale fondsenwerving 29 november 2014. Robert Wiggers Eva van Amstel Lokale fondsenwerving 29 november 2014 Robert Wiggers Eva van Amstel Programma Action for Children & Change the Game Ervaringen? Lokale fondsenwerving Actie bedenken Bespreken Partindag 29 november 2014

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Investeren in Leren. Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking. Door: MDF svikaworks Bureau Wyser

Investeren in Leren. Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking. Door: MDF svikaworks Bureau Wyser Investeren in Leren Inzicht in de leerbehoefte van Kleine Goede Doelen in internationale samenwerking Door: MDF svikaworks Bureau Wyser In samenwerking met: Partin Cross Wise Works MyWorld/OneWorld 1 Inhoud

Nadere informatie

Tanzania 2011. Handeni

Tanzania 2011. Handeni Tanzania 2011 Oppervlakte: 945.087 km2 (22,5x Nederland) Hoofdstad: Dodoma Aantal inwoners: 40,4 miljoen (2007) Officiële taal: Swahili en Engels Valuta: Tanzaniaanse shilling BBP per capita: US$ 316 (2005)

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding

Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014. 1. Inleiding Beleidsplan Stichting Pimp My Village Foundation 2014 1. Inleiding In dit beleidsplan legt de Stichting Pimp My Village haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 neer. Het door de Stichting in deze periode

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling 2008-318 Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 2 april 2008 - provinciale staten op 23 april 2008 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM Een betere toekomst voor Cambodja door het onderwijs voor meer kinderen toegankelijk te maken en door financiële ondersteuning te verlenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti Van Lodenstein College Contactgegevens Woord en Daad Postbus 560 4200 AN Gorinchem Nederland Tel.: 0183 611 800 Corjan Rink 0183-611 800 E-mail: c.rink@woordendaad.nl Internet:

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru. De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.nl Groeit het PI? Hoe groeit het PI? Organisatie Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL SAMEN WERKEN AAN HET BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE HEIFER.NL LAAT BOEREN ZELF HUN ARMOEDE OVERWINNEN Sinds de oprichting in 1999 hebben wij met behulp van onze donateurs al meer dan 40.000 gezinnen

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM

BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM Een betere toekomst voor Cambodja door het onderwijs voor meer kinderen toegankelijk te maken en door financiële ondersteuning te verlenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Wandelen voor Water Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018

Wandelen voor Water Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018 Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018 is de landelije sponsorloop waarbij basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe de toegang tot schoon drinwater verschilt in Nederland en Afria. Tijdens lopen

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL

- Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL - Voorstellen. - Op verzoek van Chris de Groot (RC-Leerdam), samen in Waterplatform R-NL 1 Focusgebieden van Rotary: - Vrede en conflictbeheersing - Preventie en behandeling van ziekten - Gezondheid van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

Stichting RWF jaarverslag 2015

Stichting RWF jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...5 Focuslanden...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks bestuur...6 Vrijwilligers...7 Raad

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Kiwanis Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Wat is Kiwanis? Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs die zich

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

India 2011. Vijayadka

India 2011. Vijayadka India 2011 Oppervlakte: 3.287.263 km2 (80x Nederland) Hoofdstad: New Delhi Aantal inwoners: 1,1 miljard (2007) Officiële taal: Hindi, Engels en 14 andere officiële talen Valuta: Rupee (Rs) BBP per capita:

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming Turnhout, de././.. Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming De aanvrager verklaart dat er binnen de 2 maanden na het afsluiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie