ACTIVITEITENRAPPORT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENRAPPORT 2010"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de AD Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ Fax : +32 (0)2/ , Het rapport is ook verkrijgbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op Coördinatie : Tom PEEL Vertaling : Norah GRANDJEAN (F), Iuliana FERCAU (F), Jan SLECHTEN (N) en Wim VAN DER STRAETEN (N) Verantwoordelijk Uitgever : Freddy ROOSEMONT, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel 2

3 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken WOORD VOORAF 11 HOOFDSTUK I : INLEIDING 15 HOOFDSTUK II : CORPORATE MANAGEMENT I. Planning, selectie en aanwerving 20 I.1. Inleiding 20 I.2. Planning op lange termijn 20 I.3. Selecties 21 I.4. Aanwervingen 22 II. Beheer van de administratieve loopbaan 28 II.1. Het absenteïsme verminderen en de ambtenaren na een lange ziekte opnieuw integreren 28 II.2. U-time 28 III. Organisatie- en Personeelsontwikkeling 28 III.1. Interne personeelsontwikkeling 28 III.1.1. De basisopleidingen 29 III.1.2. De permanente opleidingen 29 III.2. Opleidingen voor de partners van de Dienst Vreemdelingenzaken 30 III.3. Ontwikkelcirkels 31 III.4. Organisatieontwikkeling 32 III.4.1. Kennisbeheer 32 III.4.2. Operationeel plan 32 IV. Boekhouding en begroting en Aankoopdienst 33 IV.1. Algemeen 33 IV.2. Projecten IV.2.1. Het Belgisch voorzitterschap van de EU 33 IV.2.2. Oprichting beheerscomité WTC II 33 IV.2.3. FEDCOM 34 IV.3. Verwezenlijkt budget V. Het archief en het register 35 VI. Tevredenheidsenquête Dienst Vreemdelingenzaken 36 VI.1. Oprichting van een SPOC-communicatienetwerk 37 VI.2. On line plaatsen van een functioneel organogram van de Dienst Vreemdelingenzaken 37 VI.3. Doorgeven van de personeelsbewegingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken 37 VI.4. We are HR 38 3

4 HOOFDSTUK III : 2010, PROJECT STATISTIEKEN I. Inleiding : Project «Statistieken» 40 II. Pijler «Productie : rationalisatie van het verzamelen van statistische gegevens/de productie van statistische gegevens (input en output)» 40 III. Pijler «Toezicht op de behandelingstermijnen» 41 IV. Pijler «Productiviteit» 41 V. Pijler «Beheer van de activiteitspieken» 41 HOOFDSTUK IV : AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN I. Haec decies repetita placebit 44 II. Conjuncturele achterstand, historische schuld en aantal openstaande dossiers 48 III. De aanvragen om medische motieven 50 IV. In 2010 geregulariseerde personen : Top 10 der nationaliteiten 55 V. In de campagne toegepaste criteria 55 VI. Statistische gegevens 56 VI.1. Productiviteitsvergelijking 56 VI beslissingssaldo, geregulariseerde personen en aanvragen in onderzoek 56 VI.3. Input 2010 (nieuw binnengekomen aanvragen) 57 VI.4. Output HOOFDSTUK V : TOEGANG TOT EN VERBLIJF IN HET RIJK I. Het kort verblijf in België 66 I.1. De visumdienst van het kort verblijf 66 I.2. De dienst Vision 70 I.3. De dienst Kort Verblijf / Opvolging 74 II. Het lang verblijf in België 75 II.1. Lang verblijf / Niet-EU 75 II.2. Lang verblijf / Studenten 76 II.2.1. Inleiding 76 II.2.2. Studentenvisa 77 II Aanvragen die in 2010 behandeld werden door het bureau 4

5 Lang Verblijf Studenten 77 II Aanvragen die door Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken behandeld werden 78 II.2.3. Verblijf van de studenten 79 II Nieuwe verblijven 80 II Opvolging en einde van het verblijf 81 II Verdeling per nationaliteit 82 II.2.4. Logistieke taken 82 II.2.5. Analyse van twee gevoelige landen : Kameroen en Marokko 83 II Kameroen 83 II Marokko 84 II.2.6. Conclusie 85 II.3. Lang Verblijf / EU 86 II.3.1. Inleiding 86 II.3.2. Zware Logistieke Druk 86 II.3.3. Beslissingen 86 II.3.4. Verwachtingen 87 II.4. Lang Verblijf / Fraudecel 87 II.4.1. Inleiding 87 II.4.2. Cijfergegevens 88 II Fraude bij huwelijken 88 II Valse EU-burgers 88 II Beëindiging van het verblijf op basis van een intrekking van het Statuut van erkend vluchteling 89 II Fraude vastegesteld na regularisatie 89 III. De dienst Gezinshereniging 90 III.1. Bevoegdheden van de dienst Gezinshereniging 90 III.2. Evolutie van de beveiligde DNA-procedure in het kader van de aanvragen voor een visum gezinshereniging 90 III.3. Activiteiten van de dienst Visa Gezinshereniging 91 III.4. Betrokkenheid van de dienst Visa Gezinshereniging bij de strijd tegen de schijnhuwelijken 92 IV. Naturalisaties 93 V.1. Inleiding 93 V.2. Ontwikkelingen in V.3. Workflow V. Minderjarigen / Slachtoffers van mensenhandel (MINTEH) 94 V.1. Bevoegdheden van de dienst MINTEH 94 V.2. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 95 V.2.1. Cijfergegevens en tendensen 95 V Aanvraag documenten NBMV 95 V Vraag om vernieuwing van NBMV-documenten 95 V Signalement van de NBMV s 96 V.2.2. Aandachtspunten 97 V De voogden 97 V De Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken 97 V De aanvragen voor een inschrijving in het vreemdelingenregister, in afwezigheid van een paspoort 98 V De zoektocht naar de familie 98 5

6 V De vrijwillige terugkeer 99 V De verdwijningen 99 V.3. Slachtoffers mensenhandel 99 V.3.1. Cijfergegevens en tendensen 99 V Nieuwe vragen om toepassing, op basis van de artikelen 61/2 tot en met 61/5 van de wet van 15/12/1980 en de artikelen 110 bis en 110 ter van het koninklijk besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 99 V Onderzoek van de verschillende verblijfstitels die worden afgegeven 100 V.3.2. Aandachtspunten 101 V Samenwerking met de opvangcentra voor slachtoffers mensenhandel 101 V De nieuwe wet van 15 september 2006 rond het verblijfsstatuut voor slachtoffers mensenhandel 101 VI. Multifunctionele cel 102 VII. Helpdesk 103 VII.1. Algemene helpdesk 103 VII.2. SMEDEM-helpdesk 104 HOOFDSTUK VI : DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE IMMIGRATIE, DE MENSENHANDEL EN DE MENSENSMOKKEL I. Controle op de toegang tot het grondgebied en controle op het illegaal verblijf 106 I.1. Controle aan de Schengenbuitengrenzen 106 I.1.1. Grensposten, nieuwe maatregelen en richtlijnen 106 I.1.2. Controle van de grensposten 107 I Schengenevaluatie 107 I Commissie Buitengrenzen 107 I Inspectie grensposten 107 I Grenscontrole met het Verenigd Koninkrijk 108 I Overeenkomst MOU 108 I Preventieve maatregelen 108 I.1.3. Individuele controle toegang 111 I Algemene binnenkomstvoorwaarden 111 I Algemeen overzicht van de aan de grens genomen beslissingen en behandelde situaties 111 I Detailoverzicht bij algemeen overzicht 111 I.2. Controle op het Belgisch grondgebied 119 I.2.1. Samenwerking Dienst Vreemdelingenzaken met politiediensten en Sociale Inspectie 119 I Bureau C illegalen - en de Permanentiedienst van de Dienst Vreemdelingenzaken 119 I De Gerechtelijke Sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken 121 I.2.2. Controles op adres 124 I.2.3. Garanten 124 I.2.4. Schengenseiningen (SIS) 124 I.2.5. Gevangenen 126 6

7 I.3. Vasthoudingen in de gesloten centra en de identificatie 128 I.3.1. De gesloten centra : statistische gegevens voor het jaar I.3.2. De vasthouding van de families : statistische gegevens voor het jaar I.3.3. Bijzonderheden, nieuwe initiatieven en specifieke dossiers 132 I.3.4. Identificatie van vreemdelingen 137 I Cel identificatie voor vreemdelingen in de gesloten centra 137 I Samenwerking met de strafinstellingen 141 II. De verwijderingen 144 II.1. Wijze van verwijderingen 144 II.2. Data, evoluties en knelpunten 145 II.2.1. Cijfers en evoluties 145 II.2.2. Aandachtspunten 148 II.3. Beveiligde vluchten 148 II.4. Samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 149 II.5. Internationale samenwerking inzake verwijdering 150 II.5.1. Het Europees agentschap Frontex 150 II.5.2. De communautaire overnameovereenkomsten 152 II.5.3. Benelux 152 II.5.4. Belgisch niveau 152 III. DE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 153 III.1. De samenwerking met de gemeenten 153 III.1.1. Project van de pilootgemeenten 153 III Inleiding 153 III Evaluatie van het project 153 III.1.2. Het Project Europa omzendbrief 30 december III Inleiding 156 III Procedure en resultaten 156 III.1.3. Beveiliging van de gemeentebesturen 158 III.1.4. De controle van de gemeenten 159 III.1.5. Tevredenheidsonderzoek bij de gemeenten 163 III Tevredenheidsonderzoek na een controleopdracht 163 III Tevredenheidsonderzoek HAPPY PARTNERS 164 III.2. De samenwerking met de politiediensten 164 III.2.1. Informatieaanvragen 164 III.3. Samenwerking met Veiligheids- en Inlichtingendiensten 166 III.4. Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) 166 III.5. De samenwerking met de parketten 167 III.6. De samenwerking binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 167 III.7. De samenwerking met belanghebbenden in de strijd tegen het gebruik van valse en vervalste verblijfsdocumenten 168 III.8. De aangiften van verlies/diefstal (bijlagen 12) 169 III.9. Mensenhandel en mensensmokkel 170 III.10. Misbruik van administratieve procedures 172 III Schijnhuwelijken 172 III Algemeen 172 III Nationaal draaiboek schijnhuwelijken 174 III Voorgenomen huwelijken 175 III Afgesloten huwelijken 177 III Omzendbrief 13/09/2005 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van burgerlijke stand, in samenwerking met de DVZ, ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is 180 7

8 III Verklaring van Wettelijke Samenwoning 180 III Bijzondere administratieve onderzoeken in III.11. Openbaarheid van bestuur 184 IV. Het Europees Terugkeerfond en het Buitengrenzenfond 185 HOOFDSTUK VII : DE ASIELBEVOEGDHEID VAN DE DVZ I. Belangrijkste aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ door de wetswijziging van 15 september I.1. Inleiding 190 I.2. Vasthoudingen 190 I.3. Het injunctierecht tegenover de C.G.V.S. 191 I.4. Intrekking van de status van vluchteling of subsidiaire bescherming 191 I.5. Besluit 191 II. Overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel 191 II.1. Cel Registratie en Administratie 191 II.1.1. Bevoegdheden 191 II.1.2. Cijfergegevens voor het jaar II.2. Cel Interviews en Beslissingen 193 II.2.1. Bevoegdheden 193 II.2.2. Cijfergegevens voor het jaar II.3. Cel Dublin 194 II.3.1. Bevoegdheden 194 II.3.2. Cijfergegevens voor het jaar II.4. Cel Gesloten centra 195 II.4.1. Bevoegdheden 195 II.4.2. Cijfergegevens voor het jaar II.5. Cel Printrak 196 II.5.1. Bevoegdheden 196 II.5.2. Cijfergegevens voor het jaar II.6. Cel Veiligheid 197 HOOFDSTUK VIII : VREEMDELINGENRECHT : GESCHILLEN I. Geschillen 200 I.1. Inleiding 200 I.2. Taken 200 I.3. Statistieken van het Bureau Geschillen betreffende het jaar HOOFDSTUK IX : INTERNATIONALE RELATIES I. Bureau Internationale Betrekkingen 204 I.1. Bevoegdheden en kader 204 I.2. Werkingsgebieden 205 I.2.1. Grenzen 205 8

9 I.2.2. Visa 207 I.2.3. Toelating - Legale migratie 208 I.2.4. Verwijdering 211 I Overname 212 I.2.5. Asiel 212 I Legislatief : Tweede fase van het gemeenschappelijk asielsysteem 213 I Praktische samenwerking 217 I Solidariteit 218 I.2.6. Groep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie 218 I.2.7. Niet-begeleide minderjarigen 219 II. Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk 220 III. Samenwerking tussen immigratiediensten op bilateraal niveau 222 IV. Werkgroep CIREFI/FRAN Tactical 223 V. IGC, GDISC en ICMPD 224 V.1. IGC 224 V.2. GDISC 225 V.3. ICMPD 225 VI. International Air Transport Association (IATA) 225 VII. Zendingen en deelnames aan internationale conferenties 226 VII.1. Bezoeken vanuit het buitenland 226 VII.2. Zendingen 227 VII.3. Seminaries en conferenties 229 VIII. EU-projecten 230 IX. Preventieprojecten 231 HOOFDSTUK X : DE DVZ IN DE MEDIA I. De persdienst en de externe communicatie 234 II. De interne communicatie 235 III. Persevenementen in HOOFDSTUK XI : HET DOCUMENTATIEBEHEER VAN DE DVZ I. Bibliotheek 240 II. Websites van de DVZ 240 9

10 HOOFDSTUK XII : BIJLAGEN I. Huidig organogram Dienst Vreemdelingenzaken 242 II. Juridische bronnen 243 III. Omzendbrieven die in het jaar 2010 werden gepubliceerd 243 IV. Afkortingen en letterwoorden 244 V. Adressen

11 WOORD VOORAF 11

12 Geachte lezer, Momenteel hebt u het Activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor het jaar 2010 in handen. Het betreft een gedegen werkstuk van de diverse domeinen waarin de DVZ actief is. Inzake het personeelsmanagement is in het jaar 2010 het project Loopbaanbegeleiding ingevoerd. Het doel van dit project is een nog grotere betrokkenheid van het DVZpersoneel te verzekeren. Uit de meest recente en grootschalige tevredenheidsenquête is vastgesteld dat het tevredenheidsniveau van het personeel op het gebied van de loopbaan en de informatie over de mogelijkheden om te evolueren nog kon verbeterd worden. Door middel van de oprichting van een netwerk van medewerkers die vrijwilliger zijn en te dien einde werden opgeleid, is het project erop gericht de medewerkers te begeleiden wanneer ze nadenken over een eventuele heroriëntatie van hun loopbaan (zowel verticaal als horizontaal). Voorts speelde in 2010 het regularisatiedebat terug een grote rol in het vreemdelingenbeleid. Het is hierbij de DVZ die beslist over de aanvragen voor regularisatie van verblijf om meerdere humanitaire redenen waaronder de medische. Voorts beslist de DVZ binnen het kader van deze regularisatiedossiers over de afgifte en verlenging van attesten van immatriculatie, de verlenging van inschrijvingen in het vreemdelingenregister in hun conversie van beperkte tot onbeperkte geldigheid en de afgifte of verlenging van bevelen om het grondgebied te verlaten. In de uitvoering van deze bevoegdheden trof de DVZ in 2010 niet minder dan beslissingen. In de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnpartnerschappen zijn in 2010 belangrijke inspanningen geleverd om deze op het grondgebied optimaal te organiseren. Deze maatregelen werpen hun vruchten af. In 2010 zijn mogelijke schijnhuwelijken op administratief niveau door de DVZ onderzocht. Een positieve noot hierbij is zonder meer de duidelijke daling in het aantal voorgenomen huwelijken op het Belgische grondgebied. Er is evenwel een verschuiving waar te nemen doordat de koppels bij voorkeur in het buitenland gaan trouwen om deze controle op het Belgische grondgebied te ontduiken. In de gesloten centra worden vreemdelingen vastgehouden met het oog op hun eventuele verwijdering van het grondgebied. De DVZ doet er alles aan om de vasthouding op een humane en respectvolle manier te laten verlopen. Zo is in 2010 voor analfabete bewoners juridische informatie ter beschikking gesteld op geluidsdragers. Het project is gerealiseerd met de steun van het Europees Terugkeerfonds. Het gaat om 16 talen, waaronder het Arabisch, het Chinees en het Russisch. Het sociaal team van elk centrum gebruikt dit extra hulpmiddel om juridische informatie in de taal van de bewoner nog beter te verduidelijken. Voorts is in het jaar 2010 voortgebouwd aan een nieuw gesloten centrum, Caricole genaamd. Het gebouw vervangt het huidige Transitcentrum 127 en het INAD-centrum. De nieuwe infrastructuur bestaat uit de meest moderne apparatuur en de vreemdelingen beschikken er onder meer over een aangenaam binnenplein. 12

13 Met het oog op de verbetering van de samenwerking met verschillende buitenlandse overheden zijn er ook in 2010 meerdere buitenlandse zendingen door de DVZ uitgevoerd. Het doel van deze zendingen is meervoudig: de verwijdering van illegale vreemdelingen vergemakkelijken, de terugname van onregelmatige vreemdelingen verhogen, instaan voor het preventiebeleid in de herkomstlanden en de algemene problematiek van de migratie bespreken. Er hebben een 15-tal zendingen plaatsgevonden, onder meer naar de Democratische Republiek Congo en Georgië. In het eerste land werd onder meer een grootscheeps onderzoek verricht in dossiers van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Met de Georgische overheid is gepraat over de praktische organisatie van integratieprojecten voor Georgiërs die besluiten zich terug in het thuisland te vestigen. Tot slot wens ik nog eens terug te komen op het succesvolle Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie tijdens de tweede helft van het jaar Op het vlak van migratie vormden asiel en legale migratie er de hoofdthema s. Met betrekking tot asiel werd enerzijds vooruitgang geboekt in de onderhandelingen van de verschillende wetgevende initiatieven die op tafel liggen. Anderzijds werd ook veel aandacht besteed aan de versterking van de praktische samenwerking tussen de lidstaten via de verdere uitbouw van het Europees ondersteuningsbureau en aan de verbetering van de interne solidariteit tussen de lidstaten. Ik verwijs naar het Grieks actieplan inzake asiel en immigratie. Betreffende legale migratie zijn de voorstellen voor richtlijnen betreffende een enkelvoudige vergunning, de seizoenarbeiders en de personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst, in het kader van de Raad besproken. Wat de nieuwe voorstellen voor richtlijnen betreffende personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst en seizoenarbeiders betreft, heeft het voorzitterschap de eerste lezing van deze teksten afgesloten en op basis van de commentaren van de andere lidstaten een nieuwe ontwerptekst opgesteld. Het Belgisch Voorzitterschap heeft hierdoor de vastgelegde doelstelling verwezenlijkt. De Raad en het Europees Parlement hebben verder onderhandeld over het voorstel voor een richtlijn betreffende een enkelvoudige vergunning die een bepaald aantal rechten invoert voor de buitenlandse werknemers en die het migratiesysteem flexibeler maakt. De doelstelling, namelijk de goedkeuring van de richtlijn, kon uiteindelijk niet worden verwezenlijkt Voor de Raad en het Europees Parlement bleek het onmogelijk te zijn om een compromis te vinden. De Commissie zal nu een beslissing nemen in verband met het gevolg dat aan deze tekst zal worden gegeven. Met dit Activiteitenrapport van de DVZ wordt u uitgenodigd om het dynamisme waarmee mijn diensten werken te ervaren. Tot slot nog een welgemeend woord van dank aan de medewerkers van de DVZ. Hun inzet, loyaliteit en enthousiasme maken het onmogelijke in dit delicaat en maatschappelijk beladen domein vaak mogelijk. Ik wens u alvast veel leesplezier, Freddy ROOSEMONT Directeur- generaal 13

14 Wie zijn wij? De DVZ maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Momenteel stelt de dienst ongeveer een 1850-tal personeelsleden tewerk bij de centrale diensten in Brussel en bij de gesloten centra. Meer informatie over de structuur en de bevoegdheden van de DVZ kan teruggevonden worden op onze website Het huidige organogram van de DVZ staat afgebeeld in het twaalfde en laatste hoofdstuk Bijlagen. Wat doen wij? De DVZ staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen in België worden enerzijds geregeld in de nationale wetgeving. Zo staan de basisregels om naar België te komen voor een kort verblijf of een lang verblijf beschreven in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het uitvoerend koninklijk besluit van 8 oktober Anderzijds moet er meer en meer rekening gehouden worden met een brede waaier van internationale reglementeringen. Dit omvat zowel de traditionele verdragen zoals de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen als de bindende verordeningen en richtlijnen van de Europese Raad. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende immigratie en verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de DVZ instructies uitvaardigen om de betrokken vreemdeling een visum of een verblijfsvergunning te verschaffen. In het tegenovergestelde geval worden er, indien dat nodig is, verwijderingsmaatregelen genomen die soms op gedwongen wijze moeten worden uitgevoerd. Op het terrein wordt er nauw samengewerkt met andere instanties zoals ambassades en consulaten, gemeentebesturen, de federale politiediensten, de Sociale Inspectie, parketten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Child Focus. De DVZ is hoofdzakelijk een tweedelijnsadministratie. Dit betekent dat de DVZ, behalve bij asielzoekers, niet rechtstreeks maar via de bovenvermelde partners kennis krijgt van een dossier van een vreemdeling. De instructies van de DVZ moeten de vreemdeling ook bereiken via deze partners. 14

15 HOOFDSTUK I INLEIDING 15

16 Enkele jaren geleden gingen de managementprojecten van start. Al deze moderniseringsprojecten en evaluatiesystemen leverden na de verschillende fases van implementatie reeds mooie resultaten op. Het doel van deze moderniseringen is de werking en organisatie van de De DVZ beter af te stemmen op de noden van de burger en tot een beter personeelsbeheer te komen. In het tweede hoofdstuk Corporate management worden naast de resultaten van deze managementprojecten ook het personeelsbeleid, het financieel beleid en het logistiek beleid belicht. Een goed management veronderstelt immers niet enkel het voorbereiden van de toekomst, maar ook - in de mate van het mogelijke - het organiseren ervan. In het kader van het operationeel plan is de DVZ in het jaar 2010 begonnen met vier projecten die betrekking hebben op de statistieken : 1) De verzameling van strategische inlichtingen; 2) De uitvoering van een analyse van de behandelingstermijnen; 3) De verzekering van het beheer van de DVZ met moderne managementtechnieken; 4) Het voeren van een budgettair beleid. Deze projecten moeten het mogelijk maken om het verzamelen van statistische gegevens te rationaliseren, de behandelingstermijnen op te volgen, de productiviteit op te volgen en de activiteitspieken te beheren. In het derde hoofdstuk worden deze projecten van naderbij bekeken. Inzake de humanitaire regularisaties van verblijf werd het jaar 2010 gekenmerkt door de resultaten van de lang verwachte politieke consensus omtrent deze kwestie. Zoals elke politieke overeenstemming heeft het akkoord van juli 2009 het voordeel te bestaan : enerzijds vroeg de administratie om richtlijnen en anderzijds beantwoordt het akkoord de verwachtingen van een deel van publieke opinie en maatschappij. In het vierde hoofstuk wordt nader op deze problematiek ingegaan, wordt een administratieve en bijgevolg objectieve kijk verleend en worden tal van relevante statistieken gegeven. Een van de voornaamste taken van de DVZ is het in goede banen leiden van de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen in België. Het gaat om een immense taak. De Directie Toegang en Verblijf binnen de DVZ bestaat dan ook uit een aanzienlijk aantal bureaus. Om die reden werd ervoor geopteerd om deze mastodontpijler grondig onder de loep te nemen, teneinde de lezer een overzichtelijk beeld van zijn werking te kunnen bieden. Het overzicht van de betrokken bureaus is terug te vinden in het vijfde hoofdstuk. In het managementplan van de DVZ vormen de bestrijding van de mensenhandel, de humane maar stringente verwijdering van illegale vreemdelingen en de goede werking van de gesloten centra een aandachtspunt. In het zesde hoofdstuk komen deze doelstellingen aan bod. Dit hoofdstuk geeft in chronologische volgorde de relevante werkzaamheden weer. Het gevoerde beleid zal leiden tot het uitvoeren van de in het managementplan geciteerde missies. De in dit hoofdstuk aangehaalde cijfers, statistieken en diagrammen ondersteunen de lezer waar nodig en illustreren eveneens de geboekte resultaten. Wat het asielbeleid betreft, bracht de wetswijziging van 15 september 2006 belangrijke aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ met zich mee. Vooral het wegvallen van de ontvankelijksprocedure springt in het oog. Maar ook met betrekking tot het vasthouden van de asielzoeker, het ministeriële injunctierecht en de intrekking van de eerder toegekende status werden nieuwe wetsbepalingen ingevoerd. In hoofdstuk zeven wordt hier verder op ingegaan. Komt eveneens aan bod in dit hoofdstuk : het overzicht van de verschillende cellen van de Asieldirectie. De bevoegdheden van alle cellen worden uit de doeken gedaan en voorts voorzien van relevante cijfergegevens. 16

17 Met betrekking tot het vreemdelingenrecht worden de belangen van de overheid door de DVZ en meer bepaald het bureau Geschillen waargenomen. Zo is het Bureau Geschillen verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de gerechtelijke procedures. Daarnaast verstrekt dit Bureau juridische adviezen, met het oog op een bevestiging, door de juridische instanties, van de administratieve beslissingen die bij die instanties worden aangevochten. Eveneens wordt de opvolging bij de Raad van State en de burgerlijke gerechtshoven en rechtbanken verzekerd en worden de verzoeken tot invrijheidstelling behandeld. Voor de eventuele beroepen in cassatie is het Bureau bevoegd, evenals wanneer bepaalde wetsbepalingen het voorwerp uitmaken van een beroep of een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk hof. Het achtste hoofdstuk belicht op exhaustieve wijze de juridische activiteiten. De DVZ beheert de internationale relaties inzake vreemdelingenbeleid. Om de opdrachten gerelateerd aan de vreemdelingenmaterie tot een goed einde te brengen dient meer en meer een beroep te worden gedaan op supranationale samenwerking. Binnen de DVZ zijn er dan ook meerdere bureaus die de vertegenwoordiging van de DVZ verzekeren in multilaterale internationale vergaderingen. Deze vinden onder meer plaats in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa, de Benelux, enzovoort. De relaties met de EU nemen ongetwijfeld het grootste deel van de tijd in beslag, gezien de aanzienlijke evolutie van de reglementering en de activiteiten van de DVZ op communautair niveau. In het negende hoofdstuk worden de internationale relaties nader toegelicht. In het tiende hoofdstuk wordt de werking van de Persdienst uit de doeken gedaan. De Persdienst heeft als taak op snelle en coherente wijze een antwoord te geven op de gestelde kritiek. Deze dienst valt dan ook rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Directeur-generaal. De twee woordvoerders behandelen in de beide landstalen alle prangende vragen. De woordvoerders verzekeren een adequate communicatie met de geschreven en de gesproken pers. Hiervoor staan ze in nauw contact met de interne uitvoeringsbureaus die rechtstreeks betrokken zijn bij het door de pers behandelde onderwerp en met de voornaamste externe partners, zoals de Federale Politie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil... In het elfde hoofdstuk wordt dan weer het documentatiebeheer van de DVZ onder de loep genomen. De Dienst Algemene Documentatie stelt algemene dossiers met betrekking tot de vreemdelingenreglementering samen, bewaart ze en stelt ze elektronisch ter beschikking aan de personeelsleden. In het twaalfde en tevens laatste hoofdstuk werden de bijlagen opgenomen. Het bevat naast het actueel organogram van de DVZ en de nuttige adressen, ook de juridische bronnen en de omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 17

18 18

19 HOOFDSTUK II CORPORATE MANAGEMENT 19

20 I. Planning, selectie en aanwerving I.1. Inleiding De balans van de activiteiten op het gebied van de human resources legde al verschillende jaren de nadruk op de initiatieven die genomen worden om de stabiliteit van het personeel te bevorderen. Op het einde van de jaren 90 heeft de DVZ een sterke uitbreiding gekend. Een logisch gevolg daarvan was het feit dat het aantal personeelsleden op indrukwekkende wijze gestegen is. Omdat deze ontwikkeling zo snel plaatsvond werd het personeelsbestand hoofdzakelijk door middel van contractuele aanwervingen aangevuld. Een jong en contractueel personeelsbestand leidt onvermijdelijk tot een belangrijke turnover. De afgelopen jaren werd hier veel aandacht aan besteed, zodat dit fenomeen kan worden tegengegaan. In deze zin werden verschillende acties, die in onze vorige verslagen gepreciseerd werden, ondernomen. Op basis van de evolutie van de cijfers mag men tot de conclusie komen dat 2010 het jaar was waarin een stabiele toestand bereikt werd. De turnover die in 2010 werd geregistreerd was beperkt tot 0.05, terwijl de turnover enkele jaren geleden (2008) nog 0.11 was. I.2. Planning op lange termijn De stabiliteit van het personeelsbestand maakt het nu mogelijk om op langere termijn en evolutief, met betrekking tot de organisatie van de dienst en zijn werking, te plannen. Indien een dergelijke planning vroeger werd onderzocht vereiste de belangrijke turnover een voortdurende aanpassing van de organisatie van de diensten. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die het mogelijk hebben gemaakt om deze stabiele toestand te bereiken verder toegepast worden, om deze toestand te behouden. Het gaat hoofdzakelijk om : - Omzettingen : alle kansen worden aangegrepen om de contractuele ambtenaren die na een statutaire selectie geselecteerd werden in staat te stellen om hun stage bij de DVZ te beginnen en er benoemd te worden. In 2010 hebben verschillende ambtenaren deze stageperiode, na de verschillende bijkomende proeven die georganiseerd werden, met succes afgesloten. Binnenkort zullen de specifieke examens inzake asiel en immigratie worden afgesloten. Naast de externe statutaire aanwervingen kunnen de interne ambtenaren die na deze selectie geselecteerd werden en zich in het kader van hun functie bij de DVZ ontplooid hebben uitkijken naar een loopbaan bij de DVZ. - Bevorderingen : ondanks de budgettaire moeilijkheden waarmee de DVZ wordt geconfronteerd wil de directie de verdiensten van de gemotiveerde en verdienstelijke ambtenaren die aan de voorwaarden voor een bevordering zouden voldoen niet uit het oog verliezen. Elk jaar worden een tiental plaatsen (alle klassen samen), die het voorwerp kunnen uitmaken van een vacature, op basis van het functioneel organogram, voorgesteld en geleidelijk verwezenlijkt. 20

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2011

ACTIVITEITENRAPPORT 2011 ACTIVITEITENRAPPORT 2011 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2009

ACTIVITEITENRAPPORT 2009 ACTIVITEITENRAPPORT 2009 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2012

ACTIVITEITENRAPPORT 2012 ACTIVITEITENRAPPORT 2012 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. INLEIDING De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende

Nadere informatie

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007 Vreemdelingenzaken Activiteitenrapport I 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken Woord Vooraf 11 Hoofdstuk I Inleiding 17 Hoofdstuk II Corporate management 21 I. Evolutie van

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN

FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN NEDERLANDSTALIGE ADMINISTRATIEF ASSISTENT (M/V) Juli 2015 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 1/5 Opleidingsniveau Je dient in het bezit zijn van een diploma hoger secundair,

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

STATISTISCH JAARVERSLAG 2014

STATISTISCH JAARVERSLAG 2014 STATISTISCH JAARVERSLAG 2014 Dienst Vreemdelingenzaken Dit statistisch jaarverslag is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie.

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie. De Warande, 14 maart 2012 Dames en heren, U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en migratiebeleid nu eindelijk uit de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie!

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? Werd u geconfronteerd met een mogelijke

Nadere informatie

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie!

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? 2 Is het strafbaar? Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie?

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op het CGVS

Duurzame mobiliteit op het CGVS Duurzame mobiliteit op het CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Steven VERMEULEN Belgische asielinstanties Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Registratie van de asielaanvraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/044 BERAADSLAGING NR. 08/014 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT 25 september 2007 SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met als doel de gegevens in het Rijksregister sneller aan te passen aan de gewijzigde informatie deze bijwerking gebeurt door de gemeente die het dossier

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22

Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22 Woord Vooraf 5 Hoofdstuk I 7 Inleiding Hoofdstuk II 11 Het management op kruissnelheid I. Personeel 12 I.1. Centrale diensten te Brussel 12 I.2. De Gesloten Centra 14 II. De Ontwikkelcirkels 18 II.1. Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen Dit programma wordt gefinancierd door het Fonds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2014/2015 Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) 8083/04 LIMITE VISA 62 COMIX 240 NOTA van: aan: nr. vorig

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie