ACTIVITEITENRAPPORT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENRAPPORT 2010"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de AD Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ Fax : +32 (0)2/ , Het rapport is ook verkrijgbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op Coördinatie : Tom PEEL Vertaling : Norah GRANDJEAN (F), Iuliana FERCAU (F), Jan SLECHTEN (N) en Wim VAN DER STRAETEN (N) Verantwoordelijk Uitgever : Freddy ROOSEMONT, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel 2

3 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken WOORD VOORAF 11 HOOFDSTUK I : INLEIDING 15 HOOFDSTUK II : CORPORATE MANAGEMENT I. Planning, selectie en aanwerving 20 I.1. Inleiding 20 I.2. Planning op lange termijn 20 I.3. Selecties 21 I.4. Aanwervingen 22 II. Beheer van de administratieve loopbaan 28 II.1. Het absenteïsme verminderen en de ambtenaren na een lange ziekte opnieuw integreren 28 II.2. U-time 28 III. Organisatie- en Personeelsontwikkeling 28 III.1. Interne personeelsontwikkeling 28 III.1.1. De basisopleidingen 29 III.1.2. De permanente opleidingen 29 III.2. Opleidingen voor de partners van de Dienst Vreemdelingenzaken 30 III.3. Ontwikkelcirkels 31 III.4. Organisatieontwikkeling 32 III.4.1. Kennisbeheer 32 III.4.2. Operationeel plan 32 IV. Boekhouding en begroting en Aankoopdienst 33 IV.1. Algemeen 33 IV.2. Projecten IV.2.1. Het Belgisch voorzitterschap van de EU 33 IV.2.2. Oprichting beheerscomité WTC II 33 IV.2.3. FEDCOM 34 IV.3. Verwezenlijkt budget V. Het archief en het register 35 VI. Tevredenheidsenquête Dienst Vreemdelingenzaken 36 VI.1. Oprichting van een SPOC-communicatienetwerk 37 VI.2. On line plaatsen van een functioneel organogram van de Dienst Vreemdelingenzaken 37 VI.3. Doorgeven van de personeelsbewegingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken 37 VI.4. We are HR 38 3

4 HOOFDSTUK III : 2010, PROJECT STATISTIEKEN I. Inleiding : Project «Statistieken» 40 II. Pijler «Productie : rationalisatie van het verzamelen van statistische gegevens/de productie van statistische gegevens (input en output)» 40 III. Pijler «Toezicht op de behandelingstermijnen» 41 IV. Pijler «Productiviteit» 41 V. Pijler «Beheer van de activiteitspieken» 41 HOOFDSTUK IV : AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN I. Haec decies repetita placebit 44 II. Conjuncturele achterstand, historische schuld en aantal openstaande dossiers 48 III. De aanvragen om medische motieven 50 IV. In 2010 geregulariseerde personen : Top 10 der nationaliteiten 55 V. In de campagne toegepaste criteria 55 VI. Statistische gegevens 56 VI.1. Productiviteitsvergelijking 56 VI beslissingssaldo, geregulariseerde personen en aanvragen in onderzoek 56 VI.3. Input 2010 (nieuw binnengekomen aanvragen) 57 VI.4. Output HOOFDSTUK V : TOEGANG TOT EN VERBLIJF IN HET RIJK I. Het kort verblijf in België 66 I.1. De visumdienst van het kort verblijf 66 I.2. De dienst Vision 70 I.3. De dienst Kort Verblijf / Opvolging 74 II. Het lang verblijf in België 75 II.1. Lang verblijf / Niet-EU 75 II.2. Lang verblijf / Studenten 76 II.2.1. Inleiding 76 II.2.2. Studentenvisa 77 II Aanvragen die in 2010 behandeld werden door het bureau 4

5 Lang Verblijf Studenten 77 II Aanvragen die door Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken behandeld werden 78 II.2.3. Verblijf van de studenten 79 II Nieuwe verblijven 80 II Opvolging en einde van het verblijf 81 II Verdeling per nationaliteit 82 II.2.4. Logistieke taken 82 II.2.5. Analyse van twee gevoelige landen : Kameroen en Marokko 83 II Kameroen 83 II Marokko 84 II.2.6. Conclusie 85 II.3. Lang Verblijf / EU 86 II.3.1. Inleiding 86 II.3.2. Zware Logistieke Druk 86 II.3.3. Beslissingen 86 II.3.4. Verwachtingen 87 II.4. Lang Verblijf / Fraudecel 87 II.4.1. Inleiding 87 II.4.2. Cijfergegevens 88 II Fraude bij huwelijken 88 II Valse EU-burgers 88 II Beëindiging van het verblijf op basis van een intrekking van het Statuut van erkend vluchteling 89 II Fraude vastegesteld na regularisatie 89 III. De dienst Gezinshereniging 90 III.1. Bevoegdheden van de dienst Gezinshereniging 90 III.2. Evolutie van de beveiligde DNA-procedure in het kader van de aanvragen voor een visum gezinshereniging 90 III.3. Activiteiten van de dienst Visa Gezinshereniging 91 III.4. Betrokkenheid van de dienst Visa Gezinshereniging bij de strijd tegen de schijnhuwelijken 92 IV. Naturalisaties 93 V.1. Inleiding 93 V.2. Ontwikkelingen in V.3. Workflow V. Minderjarigen / Slachtoffers van mensenhandel (MINTEH) 94 V.1. Bevoegdheden van de dienst MINTEH 94 V.2. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 95 V.2.1. Cijfergegevens en tendensen 95 V Aanvraag documenten NBMV 95 V Vraag om vernieuwing van NBMV-documenten 95 V Signalement van de NBMV s 96 V.2.2. Aandachtspunten 97 V De voogden 97 V De Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken 97 V De aanvragen voor een inschrijving in het vreemdelingenregister, in afwezigheid van een paspoort 98 V De zoektocht naar de familie 98 5

6 V De vrijwillige terugkeer 99 V De verdwijningen 99 V.3. Slachtoffers mensenhandel 99 V.3.1. Cijfergegevens en tendensen 99 V Nieuwe vragen om toepassing, op basis van de artikelen 61/2 tot en met 61/5 van de wet van 15/12/1980 en de artikelen 110 bis en 110 ter van het koninklijk besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 99 V Onderzoek van de verschillende verblijfstitels die worden afgegeven 100 V.3.2. Aandachtspunten 101 V Samenwerking met de opvangcentra voor slachtoffers mensenhandel 101 V De nieuwe wet van 15 september 2006 rond het verblijfsstatuut voor slachtoffers mensenhandel 101 VI. Multifunctionele cel 102 VII. Helpdesk 103 VII.1. Algemene helpdesk 103 VII.2. SMEDEM-helpdesk 104 HOOFDSTUK VI : DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE IMMIGRATIE, DE MENSENHANDEL EN DE MENSENSMOKKEL I. Controle op de toegang tot het grondgebied en controle op het illegaal verblijf 106 I.1. Controle aan de Schengenbuitengrenzen 106 I.1.1. Grensposten, nieuwe maatregelen en richtlijnen 106 I.1.2. Controle van de grensposten 107 I Schengenevaluatie 107 I Commissie Buitengrenzen 107 I Inspectie grensposten 107 I Grenscontrole met het Verenigd Koninkrijk 108 I Overeenkomst MOU 108 I Preventieve maatregelen 108 I.1.3. Individuele controle toegang 111 I Algemene binnenkomstvoorwaarden 111 I Algemeen overzicht van de aan de grens genomen beslissingen en behandelde situaties 111 I Detailoverzicht bij algemeen overzicht 111 I.2. Controle op het Belgisch grondgebied 119 I.2.1. Samenwerking Dienst Vreemdelingenzaken met politiediensten en Sociale Inspectie 119 I Bureau C illegalen - en de Permanentiedienst van de Dienst Vreemdelingenzaken 119 I De Gerechtelijke Sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken 121 I.2.2. Controles op adres 124 I.2.3. Garanten 124 I.2.4. Schengenseiningen (SIS) 124 I.2.5. Gevangenen 126 6

7 I.3. Vasthoudingen in de gesloten centra en de identificatie 128 I.3.1. De gesloten centra : statistische gegevens voor het jaar I.3.2. De vasthouding van de families : statistische gegevens voor het jaar I.3.3. Bijzonderheden, nieuwe initiatieven en specifieke dossiers 132 I.3.4. Identificatie van vreemdelingen 137 I Cel identificatie voor vreemdelingen in de gesloten centra 137 I Samenwerking met de strafinstellingen 141 II. De verwijderingen 144 II.1. Wijze van verwijderingen 144 II.2. Data, evoluties en knelpunten 145 II.2.1. Cijfers en evoluties 145 II.2.2. Aandachtspunten 148 II.3. Beveiligde vluchten 148 II.4. Samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 149 II.5. Internationale samenwerking inzake verwijdering 150 II.5.1. Het Europees agentschap Frontex 150 II.5.2. De communautaire overnameovereenkomsten 152 II.5.3. Benelux 152 II.5.4. Belgisch niveau 152 III. DE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 153 III.1. De samenwerking met de gemeenten 153 III.1.1. Project van de pilootgemeenten 153 III Inleiding 153 III Evaluatie van het project 153 III.1.2. Het Project Europa omzendbrief 30 december III Inleiding 156 III Procedure en resultaten 156 III.1.3. Beveiliging van de gemeentebesturen 158 III.1.4. De controle van de gemeenten 159 III.1.5. Tevredenheidsonderzoek bij de gemeenten 163 III Tevredenheidsonderzoek na een controleopdracht 163 III Tevredenheidsonderzoek HAPPY PARTNERS 164 III.2. De samenwerking met de politiediensten 164 III.2.1. Informatieaanvragen 164 III.3. Samenwerking met Veiligheids- en Inlichtingendiensten 166 III.4. Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) 166 III.5. De samenwerking met de parketten 167 III.6. De samenwerking binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 167 III.7. De samenwerking met belanghebbenden in de strijd tegen het gebruik van valse en vervalste verblijfsdocumenten 168 III.8. De aangiften van verlies/diefstal (bijlagen 12) 169 III.9. Mensenhandel en mensensmokkel 170 III.10. Misbruik van administratieve procedures 172 III Schijnhuwelijken 172 III Algemeen 172 III Nationaal draaiboek schijnhuwelijken 174 III Voorgenomen huwelijken 175 III Afgesloten huwelijken 177 III Omzendbrief 13/09/2005 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van burgerlijke stand, in samenwerking met de DVZ, ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is 180 7

8 III Verklaring van Wettelijke Samenwoning 180 III Bijzondere administratieve onderzoeken in III.11. Openbaarheid van bestuur 184 IV. Het Europees Terugkeerfond en het Buitengrenzenfond 185 HOOFDSTUK VII : DE ASIELBEVOEGDHEID VAN DE DVZ I. Belangrijkste aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ door de wetswijziging van 15 september I.1. Inleiding 190 I.2. Vasthoudingen 190 I.3. Het injunctierecht tegenover de C.G.V.S. 191 I.4. Intrekking van de status van vluchteling of subsidiaire bescherming 191 I.5. Besluit 191 II. Overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel 191 II.1. Cel Registratie en Administratie 191 II.1.1. Bevoegdheden 191 II.1.2. Cijfergegevens voor het jaar II.2. Cel Interviews en Beslissingen 193 II.2.1. Bevoegdheden 193 II.2.2. Cijfergegevens voor het jaar II.3. Cel Dublin 194 II.3.1. Bevoegdheden 194 II.3.2. Cijfergegevens voor het jaar II.4. Cel Gesloten centra 195 II.4.1. Bevoegdheden 195 II.4.2. Cijfergegevens voor het jaar II.5. Cel Printrak 196 II.5.1. Bevoegdheden 196 II.5.2. Cijfergegevens voor het jaar II.6. Cel Veiligheid 197 HOOFDSTUK VIII : VREEMDELINGENRECHT : GESCHILLEN I. Geschillen 200 I.1. Inleiding 200 I.2. Taken 200 I.3. Statistieken van het Bureau Geschillen betreffende het jaar HOOFDSTUK IX : INTERNATIONALE RELATIES I. Bureau Internationale Betrekkingen 204 I.1. Bevoegdheden en kader 204 I.2. Werkingsgebieden 205 I.2.1. Grenzen 205 8

9 I.2.2. Visa 207 I.2.3. Toelating - Legale migratie 208 I.2.4. Verwijdering 211 I Overname 212 I.2.5. Asiel 212 I Legislatief : Tweede fase van het gemeenschappelijk asielsysteem 213 I Praktische samenwerking 217 I Solidariteit 218 I.2.6. Groep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie 218 I.2.7. Niet-begeleide minderjarigen 219 II. Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk 220 III. Samenwerking tussen immigratiediensten op bilateraal niveau 222 IV. Werkgroep CIREFI/FRAN Tactical 223 V. IGC, GDISC en ICMPD 224 V.1. IGC 224 V.2. GDISC 225 V.3. ICMPD 225 VI. International Air Transport Association (IATA) 225 VII. Zendingen en deelnames aan internationale conferenties 226 VII.1. Bezoeken vanuit het buitenland 226 VII.2. Zendingen 227 VII.3. Seminaries en conferenties 229 VIII. EU-projecten 230 IX. Preventieprojecten 231 HOOFDSTUK X : DE DVZ IN DE MEDIA I. De persdienst en de externe communicatie 234 II. De interne communicatie 235 III. Persevenementen in HOOFDSTUK XI : HET DOCUMENTATIEBEHEER VAN DE DVZ I. Bibliotheek 240 II. Websites van de DVZ 240 9

10 HOOFDSTUK XII : BIJLAGEN I. Huidig organogram Dienst Vreemdelingenzaken 242 II. Juridische bronnen 243 III. Omzendbrieven die in het jaar 2010 werden gepubliceerd 243 IV. Afkortingen en letterwoorden 244 V. Adressen

11 WOORD VOORAF 11

12 Geachte lezer, Momenteel hebt u het Activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor het jaar 2010 in handen. Het betreft een gedegen werkstuk van de diverse domeinen waarin de DVZ actief is. Inzake het personeelsmanagement is in het jaar 2010 het project Loopbaanbegeleiding ingevoerd. Het doel van dit project is een nog grotere betrokkenheid van het DVZpersoneel te verzekeren. Uit de meest recente en grootschalige tevredenheidsenquête is vastgesteld dat het tevredenheidsniveau van het personeel op het gebied van de loopbaan en de informatie over de mogelijkheden om te evolueren nog kon verbeterd worden. Door middel van de oprichting van een netwerk van medewerkers die vrijwilliger zijn en te dien einde werden opgeleid, is het project erop gericht de medewerkers te begeleiden wanneer ze nadenken over een eventuele heroriëntatie van hun loopbaan (zowel verticaal als horizontaal). Voorts speelde in 2010 het regularisatiedebat terug een grote rol in het vreemdelingenbeleid. Het is hierbij de DVZ die beslist over de aanvragen voor regularisatie van verblijf om meerdere humanitaire redenen waaronder de medische. Voorts beslist de DVZ binnen het kader van deze regularisatiedossiers over de afgifte en verlenging van attesten van immatriculatie, de verlenging van inschrijvingen in het vreemdelingenregister in hun conversie van beperkte tot onbeperkte geldigheid en de afgifte of verlenging van bevelen om het grondgebied te verlaten. In de uitvoering van deze bevoegdheden trof de DVZ in 2010 niet minder dan beslissingen. In de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnpartnerschappen zijn in 2010 belangrijke inspanningen geleverd om deze op het grondgebied optimaal te organiseren. Deze maatregelen werpen hun vruchten af. In 2010 zijn mogelijke schijnhuwelijken op administratief niveau door de DVZ onderzocht. Een positieve noot hierbij is zonder meer de duidelijke daling in het aantal voorgenomen huwelijken op het Belgische grondgebied. Er is evenwel een verschuiving waar te nemen doordat de koppels bij voorkeur in het buitenland gaan trouwen om deze controle op het Belgische grondgebied te ontduiken. In de gesloten centra worden vreemdelingen vastgehouden met het oog op hun eventuele verwijdering van het grondgebied. De DVZ doet er alles aan om de vasthouding op een humane en respectvolle manier te laten verlopen. Zo is in 2010 voor analfabete bewoners juridische informatie ter beschikking gesteld op geluidsdragers. Het project is gerealiseerd met de steun van het Europees Terugkeerfonds. Het gaat om 16 talen, waaronder het Arabisch, het Chinees en het Russisch. Het sociaal team van elk centrum gebruikt dit extra hulpmiddel om juridische informatie in de taal van de bewoner nog beter te verduidelijken. Voorts is in het jaar 2010 voortgebouwd aan een nieuw gesloten centrum, Caricole genaamd. Het gebouw vervangt het huidige Transitcentrum 127 en het INAD-centrum. De nieuwe infrastructuur bestaat uit de meest moderne apparatuur en de vreemdelingen beschikken er onder meer over een aangenaam binnenplein. 12

13 Met het oog op de verbetering van de samenwerking met verschillende buitenlandse overheden zijn er ook in 2010 meerdere buitenlandse zendingen door de DVZ uitgevoerd. Het doel van deze zendingen is meervoudig: de verwijdering van illegale vreemdelingen vergemakkelijken, de terugname van onregelmatige vreemdelingen verhogen, instaan voor het preventiebeleid in de herkomstlanden en de algemene problematiek van de migratie bespreken. Er hebben een 15-tal zendingen plaatsgevonden, onder meer naar de Democratische Republiek Congo en Georgië. In het eerste land werd onder meer een grootscheeps onderzoek verricht in dossiers van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Met de Georgische overheid is gepraat over de praktische organisatie van integratieprojecten voor Georgiërs die besluiten zich terug in het thuisland te vestigen. Tot slot wens ik nog eens terug te komen op het succesvolle Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie tijdens de tweede helft van het jaar Op het vlak van migratie vormden asiel en legale migratie er de hoofdthema s. Met betrekking tot asiel werd enerzijds vooruitgang geboekt in de onderhandelingen van de verschillende wetgevende initiatieven die op tafel liggen. Anderzijds werd ook veel aandacht besteed aan de versterking van de praktische samenwerking tussen de lidstaten via de verdere uitbouw van het Europees ondersteuningsbureau en aan de verbetering van de interne solidariteit tussen de lidstaten. Ik verwijs naar het Grieks actieplan inzake asiel en immigratie. Betreffende legale migratie zijn de voorstellen voor richtlijnen betreffende een enkelvoudige vergunning, de seizoenarbeiders en de personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst, in het kader van de Raad besproken. Wat de nieuwe voorstellen voor richtlijnen betreffende personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst en seizoenarbeiders betreft, heeft het voorzitterschap de eerste lezing van deze teksten afgesloten en op basis van de commentaren van de andere lidstaten een nieuwe ontwerptekst opgesteld. Het Belgisch Voorzitterschap heeft hierdoor de vastgelegde doelstelling verwezenlijkt. De Raad en het Europees Parlement hebben verder onderhandeld over het voorstel voor een richtlijn betreffende een enkelvoudige vergunning die een bepaald aantal rechten invoert voor de buitenlandse werknemers en die het migratiesysteem flexibeler maakt. De doelstelling, namelijk de goedkeuring van de richtlijn, kon uiteindelijk niet worden verwezenlijkt Voor de Raad en het Europees Parlement bleek het onmogelijk te zijn om een compromis te vinden. De Commissie zal nu een beslissing nemen in verband met het gevolg dat aan deze tekst zal worden gegeven. Met dit Activiteitenrapport van de DVZ wordt u uitgenodigd om het dynamisme waarmee mijn diensten werken te ervaren. Tot slot nog een welgemeend woord van dank aan de medewerkers van de DVZ. Hun inzet, loyaliteit en enthousiasme maken het onmogelijke in dit delicaat en maatschappelijk beladen domein vaak mogelijk. Ik wens u alvast veel leesplezier, Freddy ROOSEMONT Directeur- generaal 13

14 Wie zijn wij? De DVZ maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Momenteel stelt de dienst ongeveer een 1850-tal personeelsleden tewerk bij de centrale diensten in Brussel en bij de gesloten centra. Meer informatie over de structuur en de bevoegdheden van de DVZ kan teruggevonden worden op onze website Het huidige organogram van de DVZ staat afgebeeld in het twaalfde en laatste hoofdstuk Bijlagen. Wat doen wij? De DVZ staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen in België worden enerzijds geregeld in de nationale wetgeving. Zo staan de basisregels om naar België te komen voor een kort verblijf of een lang verblijf beschreven in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het uitvoerend koninklijk besluit van 8 oktober Anderzijds moet er meer en meer rekening gehouden worden met een brede waaier van internationale reglementeringen. Dit omvat zowel de traditionele verdragen zoals de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen als de bindende verordeningen en richtlijnen van de Europese Raad. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende immigratie en verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de DVZ instructies uitvaardigen om de betrokken vreemdeling een visum of een verblijfsvergunning te verschaffen. In het tegenovergestelde geval worden er, indien dat nodig is, verwijderingsmaatregelen genomen die soms op gedwongen wijze moeten worden uitgevoerd. Op het terrein wordt er nauw samengewerkt met andere instanties zoals ambassades en consulaten, gemeentebesturen, de federale politiediensten, de Sociale Inspectie, parketten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Child Focus. De DVZ is hoofdzakelijk een tweedelijnsadministratie. Dit betekent dat de DVZ, behalve bij asielzoekers, niet rechtstreeks maar via de bovenvermelde partners kennis krijgt van een dossier van een vreemdeling. De instructies van de DVZ moeten de vreemdeling ook bereiken via deze partners. 14

15 HOOFDSTUK I INLEIDING 15

16 Enkele jaren geleden gingen de managementprojecten van start. Al deze moderniseringsprojecten en evaluatiesystemen leverden na de verschillende fases van implementatie reeds mooie resultaten op. Het doel van deze moderniseringen is de werking en organisatie van de De DVZ beter af te stemmen op de noden van de burger en tot een beter personeelsbeheer te komen. In het tweede hoofdstuk Corporate management worden naast de resultaten van deze managementprojecten ook het personeelsbeleid, het financieel beleid en het logistiek beleid belicht. Een goed management veronderstelt immers niet enkel het voorbereiden van de toekomst, maar ook - in de mate van het mogelijke - het organiseren ervan. In het kader van het operationeel plan is de DVZ in het jaar 2010 begonnen met vier projecten die betrekking hebben op de statistieken : 1) De verzameling van strategische inlichtingen; 2) De uitvoering van een analyse van de behandelingstermijnen; 3) De verzekering van het beheer van de DVZ met moderne managementtechnieken; 4) Het voeren van een budgettair beleid. Deze projecten moeten het mogelijk maken om het verzamelen van statistische gegevens te rationaliseren, de behandelingstermijnen op te volgen, de productiviteit op te volgen en de activiteitspieken te beheren. In het derde hoofdstuk worden deze projecten van naderbij bekeken. Inzake de humanitaire regularisaties van verblijf werd het jaar 2010 gekenmerkt door de resultaten van de lang verwachte politieke consensus omtrent deze kwestie. Zoals elke politieke overeenstemming heeft het akkoord van juli 2009 het voordeel te bestaan : enerzijds vroeg de administratie om richtlijnen en anderzijds beantwoordt het akkoord de verwachtingen van een deel van publieke opinie en maatschappij. In het vierde hoofstuk wordt nader op deze problematiek ingegaan, wordt een administratieve en bijgevolg objectieve kijk verleend en worden tal van relevante statistieken gegeven. Een van de voornaamste taken van de DVZ is het in goede banen leiden van de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen in België. Het gaat om een immense taak. De Directie Toegang en Verblijf binnen de DVZ bestaat dan ook uit een aanzienlijk aantal bureaus. Om die reden werd ervoor geopteerd om deze mastodontpijler grondig onder de loep te nemen, teneinde de lezer een overzichtelijk beeld van zijn werking te kunnen bieden. Het overzicht van de betrokken bureaus is terug te vinden in het vijfde hoofdstuk. In het managementplan van de DVZ vormen de bestrijding van de mensenhandel, de humane maar stringente verwijdering van illegale vreemdelingen en de goede werking van de gesloten centra een aandachtspunt. In het zesde hoofdstuk komen deze doelstellingen aan bod. Dit hoofdstuk geeft in chronologische volgorde de relevante werkzaamheden weer. Het gevoerde beleid zal leiden tot het uitvoeren van de in het managementplan geciteerde missies. De in dit hoofdstuk aangehaalde cijfers, statistieken en diagrammen ondersteunen de lezer waar nodig en illustreren eveneens de geboekte resultaten. Wat het asielbeleid betreft, bracht de wetswijziging van 15 september 2006 belangrijke aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ met zich mee. Vooral het wegvallen van de ontvankelijksprocedure springt in het oog. Maar ook met betrekking tot het vasthouden van de asielzoeker, het ministeriële injunctierecht en de intrekking van de eerder toegekende status werden nieuwe wetsbepalingen ingevoerd. In hoofdstuk zeven wordt hier verder op ingegaan. Komt eveneens aan bod in dit hoofdstuk : het overzicht van de verschillende cellen van de Asieldirectie. De bevoegdheden van alle cellen worden uit de doeken gedaan en voorts voorzien van relevante cijfergegevens. 16

17 Met betrekking tot het vreemdelingenrecht worden de belangen van de overheid door de DVZ en meer bepaald het bureau Geschillen waargenomen. Zo is het Bureau Geschillen verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de gerechtelijke procedures. Daarnaast verstrekt dit Bureau juridische adviezen, met het oog op een bevestiging, door de juridische instanties, van de administratieve beslissingen die bij die instanties worden aangevochten. Eveneens wordt de opvolging bij de Raad van State en de burgerlijke gerechtshoven en rechtbanken verzekerd en worden de verzoeken tot invrijheidstelling behandeld. Voor de eventuele beroepen in cassatie is het Bureau bevoegd, evenals wanneer bepaalde wetsbepalingen het voorwerp uitmaken van een beroep of een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk hof. Het achtste hoofdstuk belicht op exhaustieve wijze de juridische activiteiten. De DVZ beheert de internationale relaties inzake vreemdelingenbeleid. Om de opdrachten gerelateerd aan de vreemdelingenmaterie tot een goed einde te brengen dient meer en meer een beroep te worden gedaan op supranationale samenwerking. Binnen de DVZ zijn er dan ook meerdere bureaus die de vertegenwoordiging van de DVZ verzekeren in multilaterale internationale vergaderingen. Deze vinden onder meer plaats in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa, de Benelux, enzovoort. De relaties met de EU nemen ongetwijfeld het grootste deel van de tijd in beslag, gezien de aanzienlijke evolutie van de reglementering en de activiteiten van de DVZ op communautair niveau. In het negende hoofdstuk worden de internationale relaties nader toegelicht. In het tiende hoofdstuk wordt de werking van de Persdienst uit de doeken gedaan. De Persdienst heeft als taak op snelle en coherente wijze een antwoord te geven op de gestelde kritiek. Deze dienst valt dan ook rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Directeur-generaal. De twee woordvoerders behandelen in de beide landstalen alle prangende vragen. De woordvoerders verzekeren een adequate communicatie met de geschreven en de gesproken pers. Hiervoor staan ze in nauw contact met de interne uitvoeringsbureaus die rechtstreeks betrokken zijn bij het door de pers behandelde onderwerp en met de voornaamste externe partners, zoals de Federale Politie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil... In het elfde hoofdstuk wordt dan weer het documentatiebeheer van de DVZ onder de loep genomen. De Dienst Algemene Documentatie stelt algemene dossiers met betrekking tot de vreemdelingenreglementering samen, bewaart ze en stelt ze elektronisch ter beschikking aan de personeelsleden. In het twaalfde en tevens laatste hoofdstuk werden de bijlagen opgenomen. Het bevat naast het actueel organogram van de DVZ en de nuttige adressen, ook de juridische bronnen en de omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 17

18 18

19 HOOFDSTUK II CORPORATE MANAGEMENT 19

20 I. Planning, selectie en aanwerving I.1. Inleiding De balans van de activiteiten op het gebied van de human resources legde al verschillende jaren de nadruk op de initiatieven die genomen worden om de stabiliteit van het personeel te bevorderen. Op het einde van de jaren 90 heeft de DVZ een sterke uitbreiding gekend. Een logisch gevolg daarvan was het feit dat het aantal personeelsleden op indrukwekkende wijze gestegen is. Omdat deze ontwikkeling zo snel plaatsvond werd het personeelsbestand hoofdzakelijk door middel van contractuele aanwervingen aangevuld. Een jong en contractueel personeelsbestand leidt onvermijdelijk tot een belangrijke turnover. De afgelopen jaren werd hier veel aandacht aan besteed, zodat dit fenomeen kan worden tegengegaan. In deze zin werden verschillende acties, die in onze vorige verslagen gepreciseerd werden, ondernomen. Op basis van de evolutie van de cijfers mag men tot de conclusie komen dat 2010 het jaar was waarin een stabiele toestand bereikt werd. De turnover die in 2010 werd geregistreerd was beperkt tot 0.05, terwijl de turnover enkele jaren geleden (2008) nog 0.11 was. I.2. Planning op lange termijn De stabiliteit van het personeelsbestand maakt het nu mogelijk om op langere termijn en evolutief, met betrekking tot de organisatie van de dienst en zijn werking, te plannen. Indien een dergelijke planning vroeger werd onderzocht vereiste de belangrijke turnover een voortdurende aanpassing van de organisatie van de diensten. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die het mogelijk hebben gemaakt om deze stabiele toestand te bereiken verder toegepast worden, om deze toestand te behouden. Het gaat hoofdzakelijk om : - Omzettingen : alle kansen worden aangegrepen om de contractuele ambtenaren die na een statutaire selectie geselecteerd werden in staat te stellen om hun stage bij de DVZ te beginnen en er benoemd te worden. In 2010 hebben verschillende ambtenaren deze stageperiode, na de verschillende bijkomende proeven die georganiseerd werden, met succes afgesloten. Binnenkort zullen de specifieke examens inzake asiel en immigratie worden afgesloten. Naast de externe statutaire aanwervingen kunnen de interne ambtenaren die na deze selectie geselecteerd werden en zich in het kader van hun functie bij de DVZ ontplooid hebben uitkijken naar een loopbaan bij de DVZ. - Bevorderingen : ondanks de budgettaire moeilijkheden waarmee de DVZ wordt geconfronteerd wil de directie de verdiensten van de gemotiveerde en verdienstelijke ambtenaren die aan de voorwaarden voor een bevordering zouden voldoen niet uit het oog verliezen. Elk jaar worden een tiental plaatsen (alle klassen samen), die het voorwerp kunnen uitmaken van een vacature, op basis van het functioneel organogram, voorgesteld en geleidelijk verwezenlijkt. 20

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

W W W. D I V E R S I T E I T. B E

W W W. D I V E R S I T E I T. B E MIGRATI E Jaarverslag 2013 FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIE- STROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE VREEMDELINGEN EN DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL MIGRATI E Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL

ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL Verantw. uitg: april 2009 Realisatie: Guido Schuermans & Catherine De Bruecker Hertogsstraat 43 1000 Brussel info@federaalombudsman.be

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

ronde van de HvW 2013

ronde van de HvW 2013 2013 J A A R V E R S L A G 2013 OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ronde van de HvW 2013 01 voorwoord......5 2 02 reclamekaravaan......9 P&O ontwikkelcirkels... SELOR aantal aanwervingen 2013...

Nadere informatie

Raad Vreemdelingenbetwistingen

Raad Vreemdelingenbetwistingen jaarverslag 2 7 jaarverslag 2 7 Inhoudstafel Voorwoord van de eerste zitter 7 Synopsis 8 Deel 1 Voorstelling van de 1 Hoofdstuk 1 De als administratief rechtscollege 1 1 Ontstaansgeschiedenis 11 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie