VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement"

Transcriptie

1 VEILIGE ZORG BEGINT BIJ Q-ACADEMY! Trainingen veiligheids- en risicomanagement

2 Veilige zorg Met de trainingen van Q-Academy Veilige zorg voor cliënten en patiënten wordt steeds belangrijker. Bewustwording en beheersing van risico s in processen komen steeds prominenter op de agenda van zorgorganisaties. Ook vragen externe partijen, zoals Inspectie en certificerende instellingen, om risicoanalyses waarmee u aantoont dat u staat voor de veiligheid van cliënten en patienten. Q-Academy heeft een aantal trainingen ontwikkeld over veiligheids- en risicomanagement. In deze opleidingsfolder vindt u ons complete aanbod. Dit aanbod bestaat uit trainingen waarin elk een specifieke methode voor risico-analyse centraal staat, een inleiding op risico- en veiligheidsmanagement en een training veiligheidsdenken stimuleren. Kortom: U vindt altijd een training die bij u past! Alle trainingen kenmerken zich door: Veel mogelijkheid tot oefenen onder begeleiding van trainers Werken met procesbeschrijvingen en casussen uit uw eigen organisatie Leren met én van elkaar Gerichte feedback van trainers Deskundige trainers met veel praktijkervaring De trainingen zijn bedoeld voor kwaliteits- en veiligheidsadviseurs/ -managers en iedereen die een rol heeft bij het begeleiden en/of uitvoeren van risico-inventarisaties en analyses (bijvoorbeeld leden van een incidentencommissie). Op de laatste bladzijde leest u alle praktische informatie. Wij wensen u veel inspiratie bij het kiezen van een training!

3 Training Inleiding Veiligheidsmanagement Door patiënt- en cliëntveiligheid goed in te passen in uw organisatie, levert u een belangrijke bijdrage aan kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie. Wilt u weten hoe u veiligheidsmanagement kunt implementeren en welke uitdagingen hierbij komen kijken? Bent u benieuwd hoe veiligheidsmanagement te integreren is in uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem? In deze training leert u de basisprincipes van veiligheidsmanagement, welke methodieken er zijn en hoe u veiligheidsmanagement succesvol inricht binnen uw organisatie. U krijgt gelegenheid met vakgenoten te discussiëren en een (eigen) praktijkcasus in te brengen. Wat is veiligheidsmanagement? Welke factoren liggen ten grondslag aan succesvol veiligheidsmanagement? Wat is de samenhang tussen kwaliteit, veiligheid en risicomanagement? Hoe geeft u vorm aan veiligheid in uw beleid? Welke methodieken zijn er voor risicoanalyses (retrospectief en prospectief)? Hoe haalt u het meeste rendement uit deze methodieken? Hoe leiden de resultaten van deze methodieken tot continu verbeteren van veilige zorg? Praktische tips en handreikingen

4 PROSPECTIEVE RISICO- INVENTARISATIE Prospectieve risicoinventarisaties helpen u bij het (vooraf) identificeren, analyseren en beoordelen van risico s in de kritische processen in uw organisatie. Een internationale methode hiervoor is HFMEA. Dit staat voor Healthcare Failure Mode and Effect Analysis. In Nederland ook wel bekend onder de naam SAFER (Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico s). Training HFMEA Met HFMEA inventariseert u voor alle stappen in een proces de risico s en oorzaken en benoemt u de faalwijzen. U krijgt een breed scala aan oorzaken waarvoor u verbetermaatregelen kunt treffen om zo verbetering in cliënt- en patiëntveiligheid te realiseren en fouten te voorkomen. In deze training leert u door te oefenen hoe u per stap (systematisch en uitvoerig) van een kritisch proces tot verschillende oorzaken en verbetermaatregelen komt. U leert op een praktische wijze de HFMEA toe te passen in uw organisatie. Theorie HFMEA Doel en toegevoegde waarde Stappen Resultaten Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen HFMEA in de praktijk: oefenen met een proces Hoe bepaalt u de meest risicovolle stappen in een proces? Hoe inventariseert u per processtap de faalwijzen? Hoe bepaalt u per faalwijze de oorzaken? Hoe bepaalt u het effect van en de kans op risico s? Hoe prioriteert u risico s en formuleert u de belangrijkste verbetermaatregelen?

5 Training HFMEA Light Met de traditionele HFMEA-methode gaat u voor alle stappen van een proces na wat de risico s zijn. Dit blijkt in de praktijk tijdsintensief. Daarom heeft Q-Consult de HFMEA Light-methode ontwikkeld. Met de HFMEA Light benoemt u alleen de risico s, oorzaken en faalwijzen voor de meest kritische stappen in een proces. Zo krijgt u inzicht in de belangrijkste oorzaken van fouten en kunt u een overzichtelijk aantal verbetermaatregelen treffen. Hierdoor realiseert u daadwerkelijk kwaliteitsverbeteringen in korte tijd. In deze training maakt u kennis met de HFMEA Light. U ontwikkelt vaardigheden om te prioriteren op de belangrijkste processtappen, faalwijzen en oorzaken. U leert door met een proces uit uw organisatie te oefenen. Hierdoor bent u na de training in staat de HFMEA Light toe te passen in uw eigen praktijk. Theorie HFMEA Light Doel en toegevoegde waarde Overeenkomsten en verschillen tussen de traditionele methode en de Light-versie Stappen Resultaten Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen PROSPECTIEVE RISICO- INVENTARISATIE Prospectieve risicoinventarisaties helpen u bij het (vooraf) identificeren, analyseren en beoordelen van risico s in de kritische processen in uw organisatie. Een internationale methode hiervoor is HFMEA. Dit staat voor Healthcare Failure Mode and Effect Analysis. In Nederland ook wel bekend onder de naam SAFER (Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico s). HFMEA Light in de praktijk: oefenen met een proces Hoe bepaalt u de meest risicovolle stappen in een proces? Hoe inventariseert u per processtap de faalwijzen? Hoe bepaalt u per faalwijze de oorzaken? Hoe bepaalt u voor welke oorzaken u verbetermaatregelen moet treffen? Hoe bepaalt u het effect van en de kans op risico s? Hoe prioriteert u risico s en formuleert u de belangrijkste verbetermaatregelen?

6 RETROSPECTIEVE RISICO- ANALYSE Retrospectieve risicoanalyses helpen u bij het (achteraf) analyseren van oorzaken van fouten en incidenten in uw organisatie. U leert van voorgevallen incidenten en kunt veilige zorg in de toekomst beter waarborgen. Training PRISMA PRISMA staat voor Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis. De PRISMA-methode is bij uitstek geschikt om trends en patronen te constateren in oorzaken van meerdere incidenten. Ook helpt de methode u verbetermaatregelen te treffen om in het vervolg incidenten te voorkomen. Met PRISMA bepaalt u de basisoorzaken van een incident. U classificeert alle basisoorzaken volgens het Eindhoven Classificatie Model. Na een aantal incidenten heeft u door PRISMA inzicht in verschillende oorzaken van incidenten in uw instelling. Voor de belangrijkste en meest voorkomende oorzaken kunt u verbetermaatregelen treffen met de Classificatie Actie Matrix. In deze training maakt u op praktische wijze kennis met de PRISMAmethode en leert u deze, door te oefenen met voorbeelden uit uw eigen organisatie, toe te passen in uw eigen praktijk. Theorie PRISMA Doel en toegevoegde waarde Stappen Resultaten Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen PRISMA in de praktijk: oefenen met een incident Hoe komt u tot basisoorzaken van het incident? Hoe maakt u een oorzakenboom? Hoe classificeert u de basisoorzaken in technische, organisatorische en menselijke factoren volgens het Eindhoven Classificatie Model? Hoe formuleert u verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken?

7 Training SIRE SIRE staat voor Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. Deze methode is geschikt bij calamiteiten of incidenten die vaak voorkomen en ernstige gevolgen hebben voor de gehele zorginstelling. Het doel van SIRE is dat de organisatie leert wat er gedaan kan worden om herhaling van het betreffende incident te voorkomen. SIRE is een methode om het ontstaan en verloop van incidenten inzichtelijk te maken en dus de basisoorzaken van het incident. Hierdoor wordt het mogelijk om gefundeerde maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze oorzaken zich herhalen en/of in de toekomst wederom leiden tot schade. RETROSPECTIEVE RISICO- ANALYSE Retrospectieve risicoanalyses helpen u bij het (achteraf) analyseren van oorzaken van fouten en incidenten in uw organisatie. U leert van voorgevallen incidenten en kunt veilige zorg in de toekomst beter waarborgen. In deze training maakt u kennis met de SIRE-methode en leert u deze door praktische oefeningen toe te passen in uw organisatie. Theorie SIRE Doel en toegevoegde waarde Stappen Resultaten Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen SIRE in de praktijk: oefenen met een incident Hoe verzamelt u de juiste informatie? Hoe bakent u uw onderzoek af? Welke oorzaken en beïnvloedende factoren hebben het incident mogelijk gemaakt? Hoe formuleert u zinvolle en werkbare aanbevelingen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen? Met wie communiceert u wanneer over het SIRE-onderzoek?

8 PRO- EN RETROSPECTIEVE RISICOANALYSE Prospectieve risico-inventarisaties helpen u bij het vooraf identificeren, analyseren en beoordelen van risico s in de kritische processen in uw organisatie. Met een retrospectieve risicoanalyse analyseert u achteraf de oorzaken van incidenten. U leert van voorgevallen incidenten en kunt veilige zorg in de toekomst beter waarborgen. Training Bow Tie Bow Tie-methode is geschikt om risico s zowel vooraf als achteraf (op basis van een voorgevallen incident) te analyseren. Met deze methode kunt u oorzaken van een incident achterhalen en de gevolgen en barrières bepalen. Bow Tie onderscheidt zich van andere methodieken doordat er een thema centraal staat in plaats van een proces. Met Bow Tie krijgt u prospectief inzicht in de mogelijke risico s en de gevolgen van het incident voor de cliënt/patiënt. Retrospectief brengt u oorzaken en barrières van een specifiek incident in kaart. In deze training leert u hoe u Bow Tie toepast aan de hand van een voorbeeldincident uit uw eigen praktijk. Theorie Bow Tie Doel en toegevoegde waarde Stappen Resultaten Opvolgen en monitoren van de getroffen verbetermaatregelen Bow Tie in de praktijk: oefenen met een incident Hoe inventariseert u de belangrijkste risicofactoren en welke beheersmaatregelen kunt u hiervoor bedenken? Hoe bepaalt u de gevolgen van een incident? Hoe stelt u (herstel)maatregelen op om de consequenties van een kritische gebeurtenis te beperken en/of te beheersen?

9 Training Veiligheidsdenken stimuleren Goed beschouwd dragen alle medewerkers van een organisatie bij aan veilige zorg. Toch blijkt het vaak moeilijk iedereen van hoog tot laag betrokken te krijgen bij veiligheidsmanagement. In deze training leert u hoe u continu verbeteren en veiligheidsdenken een standaard onderdeel van het dagelijks werk maakt van medewerkers binnen uw organisatie. Dit doen we onder andere aan de hand van uw eigen praktijkcase. Wat verstaan we onder veiligheidsdenken? Welke middelen zijn er om de veiligheidscultuur in uw organisatie in kaart te brengen? Hoe creëert u veiligheidscultuur in uw organisatie? Wat zijn succesfactoren voor een effectieve veiligheidscultuur? Hoe krijgt u veiligheidsbewustzijn daar waar het hoort: bij iedereen? Welke middelen kunt u gebruiken om medewerkers op een aansprekende manier te betrekken? Welke middelen zijn er om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te verbeteren? Praktische tips en handreikingen

10 Training Inleiding Risicomanagement Om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren, is het benoemen en beheersen van risico s essentieel. Dit geldt zowel voor risico s binnen uw zorgproces als voor risico s op organisatieniveau, zoals medewerkersveiligheid en informatieveiligheid. Wilt u weten hoe u risicomanagement kunt implementeren en welke uitdagingen erbij komen kijken? Bent u benieuwd hoe u risicomanagement kunt integreren in uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem? In deze training leert u de basisprincipes van risicomanagement, welke modellen er zijn (bijvoorbeeld ISO norm) en hoe u risicomanagement succesvol inricht binnen uw organisatie. U krijgt de gelegenheid met vakgenoten te discussiëren over dit onderwerp en een praktijkcasus in te brengen. Wat is integraal risicomanagement? Wat is het doel en het gewenste effect van risicomanagement? Welke factoren liggen ter grondslag aan succesvol integraal risicomanagement? Hoe integreert u risicomanagement in uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem? Hoe kiest u een model dat bij u past en hoe kunt u deze in uw organisatie toepassen? We bespreken de twee bekendste modellen, de ISO norm en het COSO model Hoe borgt en evalueert u? Hoe bevordert u het risicodenken in uw organisatie en hoe communiceert u hierover? Praktische tips en handreikingen

11 Coaching en Advies Q-Consult beschikt over een team van deskundige specialisten in veiligheidsen risicomanagement. Wij helpen u graag met de uitdagingen waar u in uw organisatie voor staat. Waarmee kunnen wij u helpen? Een greep uit de mogelijkheden: Ondersteunen bij de opzet van een effectieve en praktische inrichting van veiligheids- en/of risicomanagement in uw organisatie Beoordelen of uw veiligheidsbeleid voldoet aan gestelde externe normen Adviseren over het optimaliseren van veiligheidsmanagement en/of risicomanagement Adviseren over welke methode het beste in uw organisatie past om risico s te analyseren Adviseren over de prioritering van het selecteren van kritische processen in uw organisatie om prospectief te analyseren Coachen van uw medewerkers bij het uitvoeren van risico-analyses door bijvoorbeeld begeleiding on the job en het organiseren van terugkombijeenkomsten Uitvoeren van pro- en retrospectieve risico-analyses Ondersteunen bij het verhogen van veiligheidsbewustzijn en/of vergroten van risicodenken en het aanreiken van praktische hulpmiddelen hiervoor

12 Geïnspireerd en geïnteresseerd? Praktische informatie Data Alle trainingen duren een halve dag. Kijk voor actuele data op Kosten 225,- p.p. per training (Q-Academy is vrijgesteld van BTW). Locatie De trainingen vinden centraal in Nederland plaats. Inschrijven U kunt zich inschrijven via Of stuur een naar Vermeld hierbij uw naam, functie, organisatie en de training waaraan u deel wilt nemen. Incompany Al onze trainingen verzorgen wij ook op maat bij u op locatie, volledig afgestemd op de specifieke behoeftes van uw organisatie of afdeling. Meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Luluk van de Water Astro (adviseur/trainer) via Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Tekst Luluk van de Water Astro 2012, Q-Academy Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

handreiking analyseren van agressie IncIdenten

handreiking analyseren van agressie IncIdenten handreiking analyseren van agressie IncIdenten Agressie 1 colofon deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN Twee zijdes van dezelfde medaille ~ Door: mr. Frédérique Bakker & Jan Gerben Verzijl RC De functie van bestuurder of toezichthouder is in deze tijden niet eenvoudig.

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean

Lean in de zorg. You cannot be Lean, you can only become Lean Lean op de OK Lean in de zorg Lean is een filosofie om bedrijfsprocessen blijvend te verbeteren. De methode werd in de jaren vijftig bij de Japanse autofabrikant Toyota ontwikkeld. Lean richt zich op hetzelfde

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie