Jaargang 10 November CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken"

Transcriptie

1 CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten dankzij de functiemix

2 Colofon In dit nummer CVOpen is het huisorgaan van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Het verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan alle medewerkers van CVO en aan relaties. Uitgever Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) Goudsesingel 14a, 3011 KA Rotterdam Postbus 22421, 3003 DK Rotterdam Tel. (010 ) Fax (010 ) Internet Redactie Albert Bosma, Marcel van Brandwijk, Ramona Montfrooij, Ron van Rossum, Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw Redactieadres Verenigingsbureau CVO t.a.v. redactie CVOpen Postbus DK Rotterdam 1 Reis naar Marokko vergroot begrip voor leerlingen en ouders 2 Bezuinigen door pijnlijke keuzes 4 Littooij: Nog maar eens de menselijke maat 6 Diny Roodvoets blikt terug 8 Nieuwe leraren beter begeleiden 10 Werken aan een professionele school 12 De week van mediathecaris Ans van der Meer 14 Digitaal leermateriaal in elo s 15 Staatssecretaris op Farelcollege 16 De stelling: Strenger worden voor leerlingen 17 Betere positie docent dankzij functiemix 18 Nieuws van de scholen 22 De andere kant van de klas: Mariëtte Ruggenberg Eindredactie Communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw, Gouda Ontwerp haai, Rotterdam 23 Personalia 24 De hobby van Maarten Verpoort Beeld Rick Keus, Daniëlle van der Schans, ANP Photo/Robert Vos, Kees Trappenburg, e.a. Coverfoto Martijn van de Griendt Druk Koninklijke De Swart, Den Haag 4 6 Aan dit nummer werkten mee: Karin van Breugel (tekst van breugel), Jeanita van Eijsden-de Munck (Calvijn Groene Hart), Ramona Montfrooij (CSG Calvijn), Marijke Nijboer, De Nieuwe Lijn tekst & communicatie, Kees den Ouden (bureau CVO), Nicolette van Velden (Melanchthon), Anja de Zeeuw (Communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw) 15 22

3 Actueel Reis naar Marokko vergroot begrip voor leerlingen en ouders CVO'ers bezoeken scholen in het noorden Een groep van ruim veertig CVO-collega s maakte onlangs een studiereis door Marokko. Doel was om kennis te nemen van diverse facetten van de Marokkaanse samenleving en Het Marokkaanse onderwijs ontwikkelt zich positief. op die wijze een beter begrip te krijgen voor de situatie van de Marokkaanse leerlingen in Nederland. De groep bestond uit directieleden en docenten van diverse CVO-scholen. Ook waren medewerkers aanwezig van de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW. De groep maakte een rondreis door het noordelijk deel van Marokko. Daarbij werden bezoeken gebracht aan diverse scholen en aan educatieve activiteiten van een voetbalclub en een Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Veilig land Opvallend zijn de sterke contrasten in de Marokkaanse samenleving. De ontwikkeling in steden als Fez en Rabat steekt schril af tegen de armoede op het platteland in het Rifgebergte (de streek waar de meeste Marokkanen in Nederland vandaan komen). De Berberbevolking in het Rifgebied krijgt bovendien onderwijs in de voor hen geheel vreemde Arabische taal. Vergeleken met het Westen ligt de nadruk in de Marokkaanse cultuur meer op de groep/de familie en minder op het individu. Aan hiërarchische verhoudingen wordt meer waarde gehecht. Het is ondanks de armoede wel een veilig land, ervoer het reisgezelschap: zelfs een verloren portemonnee kwam terug uit de taxi. Respect voor de leraar Het Marokkaanse onderwijs kampt met forse geldproblemen. De klassen zijn groot en slecht toegerust. Zelfs in het berggebied, waar s winters sneeuw ligt, worden de scholen niet uitgerust met kachels. Desondanks lijkt het onderwijs zich wel positief te ontwikkelen: leermiddelen en boeken worden sinds kort gratis beschikbaar gesteld. De lesboeken zijn aangepast aan de Marokkaanse cultuur (geen plaatjes meer uit de Franse tijd). Qua didactische methoden oogt het Marokkaanse onderwijs nog vrij traditioneel, maar ook op dit terrein wordt aan vernieuwing gewerkt, zo verzekerden deskundigen ons. De Marokkaanse leerlingen toonden zich leergierig en waren ook zeer open naar de bezoekers uit het verre Nederland. Orde in de klas en respect voor de leerkracht leken min of meer vanzelf te spreken. Ervaringen delen Tijdens de reis wisselden de groepsleden al onderling informatie uit. Een belangrijk punt van discussie was de wenselijkheid om in de Nederlandse didactische modellen meer recht te doen aan kenmerken van de Marokkaanse cultuur als gezamenlijkheid en respect. Daarnaast is ook gesproken over verdere mogelijkheden van uitwisseling tussen scholen en/of steden. Alle reizigers zullen binnenkort hun ervaringen delen met hun directe collega s. Enkele hartenkreten na afloop: - Ik heb nu meer begrip de complexe situatie van ouders en leerlingen uit met name het Rifgebergte. - Binnen onze scholen moeten we meer samenwerken aan kansrijke oplossingen voor de omgang met (Marokkaanse) leerlingen. - Ik ben bang dat uitzichtloosheid voor velen zal blijven bestaan. - Uiteindelijk gaat het om eigenwaarde. Onze leerlingen ontberen dat te zeer, waardoor communicatie verkeerd verloopt. (KdO) 1 CVOpen November 2009

4 Geen ontslagen, wel snijden in extra taken De bezuinigingen op onderwijs vallen in 2010 nog mee, maar daarna zijn er voor het kabinet geen heilige huisjes meer. Om het betalen van loonstijgingen zeker te stellen, moeten alle CVO-scholen hun begroting aanpassen. We zullen pijnlijke keuzes moeten maken, waarschuwt bestuursvoorzitter Wim Littooij. Bezuinigen door pijnlijke keuzes De vooruitziende blik van de overheid bleek niet ver genoeg te reiken. Voor en schatte zij de inflatie op 3,5 procent en dus werd in de onderwijscao s voor beide jaren een inflatiecorrectie van 3,5 procent vastgesteld. Maar toen kwam de kredietcrisis en viel de inflatie een stuk lager uit. De bekostiging wordt echter niet meer opgehoogd. En aan die looncorrecties van tweemaal 3,5 procent zitten we vast, zegt Wim Littooij, bestuursvoorzitter van CVO. «Kan de functiemix structureel gehandhaafd blijven?» Hij ziet weinig manoeuvreerruimte. CVO is niet rijk. We hebben te weinig reserve om deze klap op te vangen. Op bijna alle scholen vormen de personele kosten zo n 75 tot 85 procent van de totale uitgaven. De 3,5 procent extra personeelskosten die daarbij komen, kun je echt niet helemaal uit die overige pakweg 20 procent persen. Dus moeten we ook bezuinigen op personele uitgaven. Wim benadrukt dat er geen ontslagen zullen vallen. Wel zullen we eventueel een aantal tijdelijke benoemingen niet verlengen. En we nemen minder gemakkelijk nieuw personeel aan. Surveillance Hij heeft verschillende docenten horen opperen af te zien van de 3,5 procent. Hartverwarmend. Maar dat is nauwelijks te realiseren. Zo n voorstel moet je dan voorleggen aan collega s, en tweederde moet het ermee eens zijn. Bovendien hebben velen het geld nodig, voor hun huis of de studie van hun kinderen. Op dit moment werken de CVO-scholen aan hun begrotingen voor het kalenderjaar Deze moeten reëel zijn binnen het meerjarenperspectief; én rekening houden met de niet-bekostigde 3,5 procent extra personeelskosten. Binnen die marges mogen de scholen zelf aangeven waar wordt ingegrepen. Aan de core business, het lesgeven, kan niet worden getornd. Dus moeten we kijken naar aanvullende taken. Ook al zijn die hoogst noodzakelijk, het zal hier en daar toch ietsje minder moeten. Wim verwacht dat zal worden gesneden in zaken als het organiseren van excursies, leerlingbegeleiding, surveillance of huiswerkbegeleiding na schooltijd. We zullen ook minder snel een klas splitsen. Dat zijn ontzettend pijnlijke maatregelen, want dit soort activiteiten is juist in deze regio zó noodzakelijk. Op bezuinigingen zit men nergens te wachten, maar in Rotterdam komen ze wel heel ongelegen. Wij moeten hier juist nadrukkelijk laten zien dat er een gunstig werkklimaat heerst, dat Rotterdam een goede stad is om te wonen en te werken. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, en dan is onderwijs cruciaal. Hier zijn topdocenten nodig. Die hébben we, en we moeten voorkomen dat zij vertrekken. Wim Littooij: De bekostiging van de hogere salarissen wordt niet gegarandeerd op lange termijn. 2 CVOpen November 2009

5 Marnix Gymnasium: Minder snel een groep splitsen Conrector Vincent Haringa, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Marnix Gymnasium, kijkt kritisch naar de totale bedrijfsvoering op zijn school. Alle facetten worden onder de loep genomen op zoek naar een mogelijke besparing. Sinds vorig jaar heeft de school de groepsgrootte moeten aanpassen. Vincent: We vinden dat niet leuk; we zouden groepen liefst juist kleiner maken. Zo n 20 tot 22 leerlingen: dat werkt het allerfijnste. Helaas is dat met de huidige financiering onbetaalbaar. Een aantal jaar geleden konden we prima rondkomen met groepen van 28 leerlingen en splitsten we een groep die groter was dan 28. Nu denken we pas over splitsen bij 30 of 31 leerlingen. Dat is jammer, want het komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. De docenten tonen begrip voor de maatregel, zegt hij. Maar ze merken wel dat ze minder tijd hebben voor individuele leerlingen en dat de werkdruk is toegenomen. Vincent ziet nog een lichtpuntje: Aangezien onze school de komende jaren groeit, is het mogelijk om ook de talentvolle docenten met een tijdelijk contract voor de school te behouden. CSG Calvijn: Efficiënter werken Naast de tegenvallende inkomsten voor personele lasten speelt er nog meer, zegt Johan Hendriks, directeur bedrijfsvoering bij CSG Calvijn. Neem de ICT-infrastructuur: sommige scholen hebben al veel smartboards, maar op andere scholen moet op dat punt nog veel worden geïnvesteerd. Dat wordt moeilijk. En ook de gemeentelijke subsidie voor schoolmaatschappelijk werk is stapsgewijs fors teruggebracht. Toch wil Calvijn drastische maatregelen vermijden, want die leiden volgens Johan te vaak tot werkdrukverhoging. Alleen maar snijden vind ik getuigen van weinig innovatief vermogen. In plaats daarvan willen wij onze werkroosters slimmer organiseren. We zullen met elkaar de efficiency moeten verhogen. Dat betekent niet dat je harder moet werken, maar wel dat je het slimmer aanpakt. In plaats van de klassen te vergroten, gaan we bijvoorbeeld zorgen dat de leerlingen meer met ICT doen, zodat een continue aandacht van de docent niet nodig is. We denken ook aan de inzet van onderwijsassistenten of externe partijen vanuit bijvoorbeeld de zorg, die graag een steentje willen bijdragen met het oog op hun personeelstekort. We zullen moeten innoveren. Gelukkig hebben we betrokken docenten, die daar heel goed aan kunnen bijdragen. Normvervaging bestrijden CVO-scholen zijn druk met de invoering van de zogenoemde functiemix, die voortvloeit uit het Actieplan Leerkracht (zie het artikel op pagina 17). Omdat na 2010 alle bezuinigingen bespreekbaar zijn, vraag ik me af of de functiemix structureel gehandhaafd kan blijven. Als mensen nu in een hogere schaal komen, moeten we hen tot in lengte van jaren zo blijven betalen. Terwijl de bekostiging op lange termijn niet wordt gegarandeerd. Ik vind echt dat de minister een uitspraak moet doen over zijn plannen op dit punt. Doet hij dat niet, dan moet de VO-raad erop aandringen dat er helderheid komt. Als de minister zegt: We weten het niet zeker, dan weten wij genoeg. Vanwege de grotere problematiek is voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht extra geld uitgetrokken; een zaak waarvoor Wim en collegabestuurders zich in het Onderwijsplatform G4 jarenlang hard hebben gemaakt. Hij zou het een grote vergissing vinden als ook hier het mes in gaat. Als we er nu niet in slagen om het onderwijs een extra push te geven, gaan we in een neerwaartse spiraal. Dat geldt voor de kenniseconomie, maar ook voor de normvervaging die je vooral in de G4 ziet. De school is een belangrijke plek waar je deze kunt bestrijden. (MN) «Geven we het onderwijs geen extra push, dan komen we in een neerwaartse spiraal.» Even kwetsbaar, vreest hij, is de bijzondere status die de grote steden hebben gekregen binnen het Actieplan Leerkracht. 3 CVOpen November 2009

6 Littooij Nog maar eens de menselijke maat Wim P. Littooij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving. Al eerder signaleerde ik op deze plaats dat er in politiek Den Haag veel ongefundeerde uitspraken worden gedaan over de menselijke maat in het onderwijs. Op zich kan niemand ertegen zijn dat er aandacht is voor goede schaalgrootte in het onderwijs. Kwalijk is echter dat in de politieke discussie grote scholen en grote schoolbesturen bijna synoniem worden geacht aan het ontbreken van veiligheid en aandacht voor de individuele leerling. In deze column wil ik bespreken dat het niveau van deze politiek-maatschappelijke discussie naar een bedenkelijk peil is afgezakt: veronderstellingen en onderbuikgevoelens worden gepresenteerd als vaststaande feiten. Minister Plasterk is zozeer geloof gaan hechten aan deze zelfgecreëerde werkelijkheid, dat hij onwelgevallige wetenschappelijke rapporten over dit onderwerp negeert. Beweringen bewijzen Het begrip de menselijke maat is in 2008 geïntroduceerd door de commissie- Dijsselbloem. In haar rapport wordt gesproken over conglomeraten van scholen, waar de menselijke maat te weinig terug te vinden zou zijn. De bewindslieden van Onderwijs zijn op verzoek van de Kamer in november 2008 gekomen met een beleidsbrief getiteld De menselijke maat in het onderwijs. De menselijke maat heeft volgens de beleidsstukken betrekking op gehoord, gezien en gekend worden. Wanneer dat ontbreekt zijn leerlingen en personeelsleden niet meer veilig en kunnen ze ook minder invloed op het onderwijs uitoefenen, luidt de redenering. Ook de keuzevrijheid van ouders zou in het geding zijn. Enkele onderbouwingen in de beleidsbrief lijken in de wandelgangen misschien wel logisch en correct, maar zijn volgens mij vooral gebaseerd op drijfzand. Een paar citaten: - Schaalvergroting kan negatief uitpakken op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, studenten en docenten. Door de grotere anonimiteit is het moeilijker om agressief en crimineel gedrag snel en van dichtbij te corrigeren. - In grotere instellingen geven vertegenwoordigers van studenten, ouders en personeel aan dat de afstand tot de besturen van de onderwijsinstellingen groeit en dat hun eigen invloed op het reilen en zeilen van de organisatie afneemt. - Leerlingen, ouders en personeelsleden voelen zich onvoldoende betrokken. - Een mogelijk gebrek aan keuzevrijheid voor leerlingen en ouders is een belangrijk nadeel van schaalvergroting. Het zijn allemaal forse beweringen die waar kunnen zijn en niet waar. We kunnen er eenvoudig tegengestelde veronderstellingen tegenover zetten, zoals: - door schaalvergroting is het mogelijk om leerlingen meer keuzes aan te bieden; - door schaalvergroting ontstaan meer homogene klassen wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt; - In grote scholen is meer deskundigheid aanwezig om de juiste zorg te verlenen. Het zijn net zulke beweringen die ook waar of niet waar kunnen zijn. Voor de meeste beweringen zal gelden dat er veel meer factoren een rol spelen dan alleen de schoolgrootte. Bovenal geldt dat onderzocht moet worden wat er waar is en wat niet. De overheid mag geen beleid voeren op intuïtie en onderbuikgevoelens. SCP-rapport Onlangs ontdekte ik dat er in september 2008 op verzoek van de minister een onderzoeksrapport is uitgebracht met als titel De menselijke maat en de omvang van scholen en besturen in het voortgezet onderwijs. Het rapport is opgesteld door twee onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het officiële onderzoeksbureau van de rijksoverheid. In dit rapport zijn precies de antwoorden te vinden op de onbewezen beweringen van de commissie-dijsselbloem en de minister. Het SCP ging op verzoek van de minister na of de schaal van de school 4 CVOpen November 2009

7 woorden dan de besturen met één school onder zich, de zogeheten éénpitters. Ook zijn grote schoolbesturen actiever in de innovatie van het onderwijs, de bevordering van verschillen tussen scholen en ze zijn beter in staat kleine vestigingen open te houden (de menselijke maat dus!) Advies Raad van State Deze wetenschappelijke onderbouwingen passen kennelijk niet in de gedachtewereld van de minister. Contra-informatie wordt nu doelbewust genegeerd ook als dat onderdeel is van een wetenschappelijk onderzoek dat op zijn verzoek is gedaan. Onlangs is door het kabinet de Wet Fusietoets ingediend. Volgens deze wet moeten fusies voortaan worden aangemeld bij het ministerie, dat ze vervolgens toetst. Gezien de zorg van de minister voor betrokkenheid van personeel, ouders en leerlingen had ik hier een steviger rol voor de medezeggenschapsraad verwacht. Dat lijkt mij effectiever dan het oude socialistische denken van overheidssturing. Veel kwalijker is het plan van de minister en het kabinet om te zijner tijd ook defusie te bevorderen en daarmee schaalverkleining mogelijk te maken. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de Raad van State, heeft al negatief over het wetsontwerp geadviseerd. De belangrijkste reden: er is geen enkel bewijs dat kleine scholen beter presteren dan grote. Een bevestiging van het SCP-rapport. Ook dit advies van de Raad van State is door de minister genegeerd en veilig met het onderzoek van het SCP in de bureaulade opgeborgen. Situatie van CVO CVO heeft gekozen voor de huidige structuur, schaalgrootte en organisatievorm als antwoord op tal van ontwikkelingen in beleid en samenleving. Juist omdat de overheid niet in staat was om het hele onderwijs te reguleren, kwam er meer ruimte voor scholen. Deze autonomie bracht meer mogelijkheden, maar ook meer financiële risico s. Bovendien werden er steeds nieuwe eisen aan de scholen gesteld. Dit alles is steeds moeilijker te realiseren door en de schaal van het schoolbestuur van invloed zijn op aspecten die van belang worden geacht voor de menselijke maat in het voortgezet onderwijs. In vrijwel alle gevallen kon een dergelijk verband NIET worden aangetoond, sterker, in veel gevallen wordt het beeld dat alleen kleine scholen goed presteren zelfs ontkracht. De laatste zin van het rapport luidt dan ook De huidige beeldvorming in politiek en samenleving is aanzienlijk ongunstiger dan de werkelijkheid. Het rapport behandelt verschillende aspecten van de menselijke maat. - Allereerst de schoolbeleving van leerlingen, anders gezegd: hoe prettig vinden ze hun school? Dan blijkt er geen verschil te zijn of leerlingen op een grote of een kleine school zitten. - Ook op het veelgenoemde aspect veiligheid is er geen verschil tussen grote en kleine scholen: er wordt evenveel gepest en leerlingen voelen zich niet meer of minder veilig. - Op spijbelgebied is er wel een verschil: hoe groter de school hoe vaker wordt gespijbeld. Maar met voortijdig schoolverlaten is het juist andersom: hoe kleiner de vestiging, hoe meer risico op voortijdige uitval. - Het oordeel van ouders over de school van hun kinderen op onderdelen als vandalisme, leerlingbegeleiding en leerprestaties blijkt niet samen te hangen met de grootte van school of vestiging. De omvang van de school is trouwens nauwelijks van belang voor ouders bij het bepalen van hun schoolkeuze. Op een kleine school zijn ouders ook niet actiever dan op een grote school. - Ook de mening van leerkrachten over onderdelen van het onderwijs toont weinig verschil, of ze nu werken op een grote of een kleine school. De mening over de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school toont geen verschillen. Hetzelfde geldt bij hun mening over de direct leidinggevende. Wel vinden leraren op kleine scholen dat ze meer serieus worden genomen door de schoolleiding. In het onderzoek is ook nog gekeken naar de rol van grote schoolbesturen (dat wil zeggen: besturen met diverse scholen onder zich). Dan blijkt dat grotere besturen bereid zijn zich voor meer zaken extern te veranteen directeur van een kleine school met op de achtergrond een bestuur van vrijwilligers. CVO had en heeft daarbij een eigen besturingsfilosofie, die luidt: Grote organisatie, kleine onderwijsomgeving. In de praktijk komt dit neer op: 7 scholen/scholengroepen, maar 47 vestigingen. Juist door de schaalgrootte van CVO kan voor kleine vestigingen gekozen worden. De CVO-scholen doen dingen samen waar dat handig is, maar zijn waar mogelijk verder zelfstandig. Het aantal zelfstandige scholen is wel verminderd, het aantal vestigingen nauwelijks. De leerling zit op de eigen vestiging en weet doorgaans niet dat deze onder een groot schoolbestuur valt. Er zijn tal van kleine vestigingen die alleen gehandhaafd konden worden doordat ze deel gingen uitmaken van een groter geheel. Binnen die vestigingen is de leerling bekend en gekend. Dat geldt overigens ook voor de wat grotere vestigingen. Daar is de organisatie weer opgesplitst in kleinere eenheden: teams die geheel verantwoordelijk zijn voor hun groep leerlingen. Den Haag kan niet doorgaan met steeds zwaardere eisen aan schoolbesturen te stellen en tegelijkertijd pogen de schaalvergroting terug te draaien. Het schaalvergrotingsbeleid van de overheid uit de periode werd louter bepaald door financiële drijfveren: groot is efficiënter en dus goedkoper. Het omgekeerde geldt dus ook: kleine scholen/besturen vragen een hogere lumpsum-vergoeding. De minister moet kiezen: - Of schaalverkleining bevorderen en de lumpsumvergoeding ophogen; - Of schaalverkleining bevorderen zonder extra financiële impuls en daarmee kwaliteitsverlies accepteren; - Of de huidige situatie van schaalgrootte en autonomievergroting accepteren en volledig benutten in kwaliteitsontwikkeling en financiële efficiency. CVO heeft positieve ervaringen met de laatste van deze drie opties en gaat gewoon door met zijn eigen krachtige ontwikkeling. 5 CVOpen November 2009

8 Algemeen rector CSG Calvijn vertrekt na acht jaar Per 1 januari 2010 neemt Diny Roodvoets, bijna acht jaar algemeen rector bij CSG Calvijn, afscheid. Zij vertrekt naar Amsterdam, waar ze bij haar partner gaat wonen. Ze zoekt daar een nieuwe managementbaan in het voortgezet onderwijs. Diny Roodvoets blikt terug Leerlingen merkten weinig Er moest een hele duidelijke lijn uitgezet worden om ervoor te zorgen dat iedereen wist op welke wijze we naar een nieuwe, gefuseerde school toe zouden groeien. Ik wist ook dat iedereen elkaar zou moeten leren kennen en vertrouwen, aldus Diny. Samen met de directieleden van de beide scholen heeft ze geprobeerd die lijn duidelijk uit te zetten en stap voor stap op een positieve wijze naar de fusie toe te groeien. Volgens haar is dat ook gelukt. Ik denk verder dat leerlingen en ouders weinig gemerkt hebben van het hele fusietraject en dat hoort ook zo! Voor hen was en is het belangrijk dat er een goede leer- en leefomgeving op de verschillende vestigingen van de school is en dat de contacten met thuis goed zijn. Met een fijne ploeg mensen heb ik mijn steentje bijgedragen. Diny Roodvoets werd op 15 april 2002 algemeen rector van de Gemeenschap van Scholen, bestaande uit CSG Johannes Calvijn en CSG Maarten Luther. Hoewel haar verwachtingen hooggespannen waren Diny had zin in haar nieuwe baan wist ze dat het niet gemakkelijk zou zijn om van verschillende scholen één geheel te maken waarin iedereen, leerlingen en medewerkers, tot hun recht zouden kunnen komen. Diny: De directie en medewerkers van Johannes Calvijn en Maarten Luther moesten nog aan het idee wennen dat zij op weg gingen om één school te worden. Krijn de Lege, rector van Johannes Calvijn, en Theo Doornink, rector van Maarten Luther, gingen met fpu en namen beiden afscheid rondom de zomervakantie van Op dat moment kwam ook de zorgvestiging De Meerpaal door middel van fusie met Johannes Calvijn bij de club. Het werd dus een hele klus. Kringen De eerste opdracht die Diny van het bestuur van CVO kreeg was de fusie te realiseren. Diny: Er moest een sterke christelijke school komen op Rotterdam-Zuid en in Barendrecht. Een school met een eigen gezicht, een duidelijke identiteit, goede leerlingbegeleiding en een zo volledig mogelijk kwalitatief goed onderwijsaanbod. In het eerste jaar van de Gemeenschap van Scholen zo heette het voorstadium van de fusieschool waren de directies en medewerkers van beide scholen nog twee afzonderlijke groepen, die ook apart vergaderden over alle lopende zaken. Ondertussen werd aan de fusie gewerkt. Werkgroepen werkten de visie, missie en onderwijskundige doelstellingen van de nieuwe school uit en brachten alle personele en materiële gevolgen in kaart. Uitgangspunt was het goede van beide scholen te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Er waren gemeenschappelijke bijeenkomsten met de volledige directies van de beide scholen om op één lijn te komen. Er werden nieuwsbrieven in de beide scholen verspreid om ook alle medewerkers over de voortgang te informeren en we werkten aan een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 6 CVOpen November 2009

9 De nieuwe naam werd CSG Calvijn en het nieuwe logo paste bij de filosofie van de nieuwe school. Het is opgebouwd vanuit de kring die bij Calvijn centraal staat, aldus Diny. De school is opgebouwd uit onderwijskringen, leerlingkringen en ouderkringen. Deze kringen vormen samen kwaliteitskringen. Vanuit deze kwaliteitskringen wordt inhoud gegeven aan de identiteit, het onderwijsaanbod, de leerlingbegeleiding, oudercontacten, en dergelijke. De kringen worden een bol door de inhoud. Diny licht toe: Het is geen gesloten vorm, de bol is open, heeft uitstraling. Binnen in de bol is de dynamiek, de beweging zichtbaar. De kracht, warmte, openheid en de energie die de bol uitstraalt, is zichtbaar voor anderen, wordt door de omgeving de samenleving gezien en maakt deel uit van die samenleving. Het logo geeft naar mijn mening precies aan hoe Calvijn school wil zijn! Sociaal gezicht Op 1 augustus 2003, een jaar na de start van het proces en een jaar vóór de echte fusie, werkten de beide scholen al alsof ze één school vormden, met de nieuwe naam, gezamenlijke directievergaderingen en centrale personeelsbijeenkomsten. Een van de doelstellingen was ook om ervoor te zorgen dat de vestigingen duidelijk herkenbaar waren binnen de grote scholengemeenschap die we zouden worden. Dat is gelukt. De vestigingen kregen een eigen vestigingsnaam en een eigen gezicht binnen het grote geheel, zegt Diny. Per 1 augustus 2004 was de fusie een feit en werd tegelijkertijd het 75-jarig bestaan gevierd van Johannes Calvijn. Bij dit jubileum werd duidelijk het sociale gezicht van Calvijn neergezet. We wilden intern en extern duidelijk maken dat wij een school zijn die midden in de maatschappij staat en daarin een actieve rol wil spelen. we leveren de leerlingen af aan het vervolgonderwijs en we proberen dat zo goed mogelijk te doen! Ik ben onder de indruk van de wijze waarop binnen onze school alle mensen die bij de school betrokken zijn, proberen het beste uit de leerlingen te halen en hen stimuleren hun talenten te ontwikkelen, ook al komen ze uit een achterstandssituatie. Er wordt heel hard gewerkt en ik ben dankbaar dat ik bijna acht jaar met een fijne ploeg mensen mijn steentje heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Calvijn is een goede school en dat zal het blijven, daar ben ik van overtuigd! Het knokken voor de leerlingen, de gedrevenheid van de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, de betrokkenheid van ouders bij de school, de directies van de vestigingen die voor hun medewerkers en leerlingen gáán, dat zal voor mij altijd het beeld blijven van Calvijn. Ik ben erg blij met de openheid in de contacten met de mensen die ik in en buiten de school in de afgelopen jaren goed heb leren kennen en in het vertrouwen dat ik kreeg. De contacten met de collega-rectoren van de andere CVO-scholen en Wim Littooij als bestuurder van CVO waren voor mij belangrijk. Ik heb die als steunend en warm ervaren, verklaart Diny. «Het is gelukt de vestigingen een eigen gezicht te geven binnen het grote geheel.» We willen samenwerken met andere scholen en organisaties in Rotterdam en Barendrecht en hebben ons best gedaan om die samenwerking in de afgelopen jaren te realiseren. Dit jaar, nu we weer een jubileum vieren, komt dat opnieuw tot uiting. Warme contacten Diny kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren. Ze vond het geweldig om te mogen werken met mensen binnen en buiten de school die allemaal hetzelfde doel hebben. Het doel is een zo goed mogelijke omgeving binnen en buiten de school creëren voor leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd en hen helpen in de toekomst een volwaardige plaats in de maatschappij te verwerven. Als school voor voortgezet onderwijs zijn wij geen eindstation: Ontwikkelingen gaan door De samenwerking met andere scholen en organisaties op Zuid en in Barendrecht hebben tot ontwikkelingen geleid waar Diny erg blij mee is. Er komt versneld nieuwbouw voor Calvijn Groene Hart en de samenwerking met het Dalton Lyceum in Barendrecht heeft geleid tot de oprichting van een Lokaal Onderwijscentrum (LOC) voor het vmbo. De samenwerking tussen de scholen en organisaties op Zuid heeft geleid tot de oprichting van de Stichting een Pot met Goud op Zuid, tot de ontwikkeling van de Norm voor de Jeugd op Zuid en een ontwikkeltraject voor een Sportonderwijscentrum op Zuid (zie ook pagina 18). Diny besluit: Ik vertrek bij Calvijn in het volste vertrouwen dat de ontwikkelingen die in gang zijn gezet doorgaan en ten goede komen aan onze leerlingen. Want uiteindelijk doen we het daar allemaal voor. (RM) 7 CVOpen November 2009

10 Ook meer eerstegraadsdocenten opgeleid Scholen in en om Rotterdam gaan startende docenten en studenten beter begeleiden. Daarvoor leiden ze senior docenten uit hun eigen team op tot coaches of Begeleiders op School (BOS sen). Betere begeleiding is de tophit, nummer één onder alle maatregelen die het lerarentekort moeten voorkomen. Dat zeggen Liesbeth Bloeme en Luc Sluijsmans, programmamanagers in de risicoregio s Rijnmond en Rotterdam. Nieuwe leraren beter begeleiden Liesbeth Bloeme en Luc Sluijsmans werken nauw samen voor het grote doel: méér en betere leraren in Rotterdam en omgeving, ook op CVO-scholen. De CVO-scholen doen volop aan hun programma s mee. Daar is ook wel reden toe, want op CVO-scholen gaat één op de zes leraren de komende jaren met pensioen of fpu en de gewone instroom in het leraarsberoep is te laag om dit op te vangen. Het lerarentekort is een landelijk probleem. De overheid heeft subsidies gegeven aan elf zogeheten risicoregio s om het probleem aan te pakken tot december Tot deze risicoregio s horen de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Voor de regio-indeling zijn de grenzen van de voormalige gewestelijke arbeidsbureaus aangehouden. Dat verklaart waarom CVO-scholen in twee verschillende regio s zijn ingedeeld: de Rotterdamse scholen in de risicoregio Rotterdam officieel: Regionaal Platform onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam met 2,3 miljoen euro subsidie en de andere scholen buiten Rotterdam in de risicoregio Rijnmond Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond met ruim 3 miljoen euro subsidie. De regio Rijnmond strekt zich uit van Lansingerland tot Gorinchem, en omvat ook de Zuid-Hollandse eilanden. CVO-scholen met vestigingen zowel in als buiten Rotterdam bijvoorbeeld Calvijn en Comenius doen in beide regio s mee. Veel gedeelde maatregelen Beide risicoregio s hebben een plan met maatregelen die in deelprojecten worden uitgevoerd (zie kader). De maatregelen zijn bedacht door de scholen, besturen en lerarenopleidingen in de regio s. Die gaven de prioriteiten aan, met name op terreinen waar nog niet veel activiteit is ontplooid. De prioriteiten versterken ook samenwerkingsverbanden die al succesvol zijn. Veel maatregelen komen bij beide regio s voor, maar er zijn ook unieke speerpunten. Gedeelde maatregelen zijn onder andere het begeleiden van startende docenten en studenten en het vissen in eigen vijver. In grote lijnen gaan de plannen over het opleiden van nieuwe docenten, het begeleiden van startende docenten, het professionaliseren van zittende docenten en ervoor zorgen dat de maatregelen een structureel karakter krijgen in het personeelsbeleid. Directe communicatie Liesbeth en Luc zijn ervaren projectmanagers. Liesbeth werkte eerder onder andere als hoofd Onderwijs van een Amsterdams stadsdeel en bij het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), de landelijke organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs. Ze is niet alleen programmamanager in de regio Rijnmond, maar ook in Haaglanden. Luc is adviseur bij adviesbureau Diephuis en Van Kasteren; hij werkte eerder bij de CED-Groep, de onderwijsbegeleidingsdienst in Rotterdam. Hij was betrokken bij het project Samenscholing.nu, dat tweedegraadsstudenten opleidt tot leraar op scholen in de regio Rotterdam. Liesbeth en Luc geven leiding aan deelprojectleiders, per maatregel één. Deze deelprojectleider communiceert met contactpersonen in de scholen. Dat kan de directeur Onderwijs zijn, de Begeleider op School of de P&O-medewerker. Ze zijn zich ervan bewust dat ze de directe communicatie moeten zoeken, want het is een lange weg van de besturen die in de platforms zitten naar de werkvloer. Daarom houdt de regio Rotterdam van Luc op 10 november bijvoorbeeld een conferentie Kwaliteit in beeld voor alle contactpersonen. En in de regio Rijnmond vindt op 18 november een interactieve bijeenkomst plaats over ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, bedoeld voor schoolleiders en P&O-medewerkers. Ook laten de websites van beide regio s zien wat de voordelen van een maatregel zijn voor een school en een docent. Luc zegt: Scholen hebben eigen organisaties met eigen perikelen. We stimuleren ze om proactief te worden door hen handvatten te geven. 8 CVOpen November 2009

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Drama/ Theater (0,4 fte)

Drama/ Theater (0,4 fte) Per 1 februari 2017 zoeken wij een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Drama/ Theater (0,4 fte) Voor deze functie ligt de focus op het functioneren binnen de havo/atheneum onderbouw (locatie

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte)

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor schooljaar 2017/2018 zoeken wij een kandidaat met (ruime) onderwijservaring voor het vak: Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor deze functie ligt de focus op het functioneren binnen de havo/atheneum

Nadere informatie

Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast)

Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast) Per 21 augustus a.s. zoeken wij: Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast) Taken: ondersteunt de docenten bij hun lesgevende taak en bij het toezicht op de leerlingen administratieve

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding (0,4 fte)

Lichamelijke opvoeding (0,4 fte) Voor schooljaar 2017/2018 zoeken wij een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Lichamelijke opvoeding (0,4 fte) Wegens een zwangerschaps- en ouderschapsverlofvervanging heeft de GSG Leo Vroman

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Afdelingsleider Atheneum (1,0 fte)

Afdelingsleider Atheneum (1,0 fte) Voor schooljaar 2016/2017 zoeken wij een: Afdelingsleider Atheneum (1,0 fte) Als afdelingsleider geeft u leiding aan uw afdeling en stuurt u de docenten van uw afdeling aan. De afdelingsleider heeft een

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker (0,4-0,6 fte op 4-6 dagdelen)

Pedagogisch medewerker (0,4-0,6 fte op 4-6 dagdelen) Per direct zoeken wij een: Pedagogisch medewerker (0,4-0,6 fte op 4-6 dagdelen) Door de groei van de school is er, ter ondersteuning van onze begeleider/coach van nieuw personeel, een vacature voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Wij zoeken per 1 september voor onze locatie aan de Willem de Zwijgersingel:

Wij zoeken per 1 september voor onze locatie aan de Willem de Zwijgersingel: De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman is een kleinschalige school met ca. 1500 leerlingen, voor mavo(-sport), havo en atheneum (A+). De school is gehuisvest in drie gebouwen. Wij zoeken per 1 september

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Oranje Nassau is een vindplaatsschool voor wetenschap en techniek.

Oranje Nassau is een vindplaatsschool voor wetenschap en techniek. Oranje Nassau is een vindplaatsschool voor wetenschap en techniek. Het schooljaar is nu bijna voorbij. Afgelopen jaar was voor de Oranje Nassau een bijzonder jaar, ze zijn namelijk vindplaatsschool geworden!

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een opleidingsschool

Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een opleidingsschool Nieuwsbrief 25.09.2009 nieuwsbrief 8: Entree uit de startblokken Haagse opleidingsschool aangevraagd VOOR SCHOOLLEIDERS Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld

Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld In dit nummer: Problemen na verzelfstandiging? VOS/ABB lost ze op! / 1 Instrument groeiregeling basisscholen bijgesteld / 1 BAPO-model nader gespecificeerd / 2 Beeld van leraarsvak moet scherper op het

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Continurooster ja of nee?

Continurooster ja of nee? Whitepaper tussenschoolse opvang Stichting Lunchen op School (LoS) November 2013 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie