2.3. Jeugdwerkinfrastructuur Feiten, vaststellingen en evoluties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3. Jeugdwerkinfrastructuur. 2.3.1. Feiten, vaststellingen en evoluties"

Transcriptie

1 2.3. Jeugdwerkinfrastructuur Feiten, vaststellingen en evoluties Jeugdwerkinfrastructuur is al jaren één van de topprioriteiten van het jeugdwerkbeleid van de VGC. Het was ook de prioriteit van het vorige jeugdwerkbeleidsplan. De voorbije jaren is er dan ook flink geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur, zowel financieel, materieel als inhoudelijk. De huisvesting van de verschillende jeugdinitiatieven is zowaar nog diverser en kleurijker dan het jeugdwerklandschap zelf. Volgens de ondersteuning die de VGC momenteel biedt, kan deze anno 2010 worden opgesplitst in twee groepen: een kleinere groep van infrastructuren die eigendom is van de VGC aan de ene kant en een grote groep infrastructuur eigendom van anderen (jeugdwerk zelf, parochie, gemeente, ) aan de andere kant. We bespreken ze hieronder beiden, met bijhorende ondersteuningsmogelijkheden en voorbeelden van recente investeringen. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog vormen van ondersteuning die voor beide gebruikersgroepen gelden Jeugdinfrastructuren waarvan de VGC eigenaar of erfpachthouder is Enkele jeugdinitiatieven ontplooien hun werking in VGC-infrastructuur: o KAJ (Schaarbeek) o WMKJ Chambéry (Etterbeek) o WMKJ Vereniging van Marokkaanse Jongeren (Sint-Jans-Molenbeek) o WMKJ Centrum West en Chiro Jijippeke (Sint-Jans-Molenbeek) o Jeugdhuis t Schabernak (Evere in gemeenschapscentrum Everna) o Jeugdhuis Alleman (Oudergem) o Jeugdcentrum Aximax (Sint-Joost-ten-Node en Brussel Noord-Oost) o Het Neerhof (Dilbeek) o en de jeugdateliers in diverse gemeenschapscentra Sommige hiervan zijn op zichzelf staande infrastructuren, anderen zijn geïntegreerd in een gemeenschapscentrum en nog andere maken enkel gebruik van de voor iedereen beschikbare ruimte van een gemeenschapscentrum. Al deze locaties worden volledig beheerd door de directie Gebouwen en Patrimonium van de VGC. Van kleine onderhoudswerken, brandveiligheid, over onderhoudscontracten tot energiefacturen, alles wordt rechtstreeks geregeld door deze directie, in overleg met de Jeugddienst. Ook de financiële middelen voorzien voor eigen patrimonium worden beheerd door deze directie. Mogelijke investeringen passen in een beleidslijn van de VGC die ook wordt vastgelegd met het investeringsplan. In de periode werden er kleine en grote verbeteringswerken uitgevoerd aan de Neerhofhoeve. Ook werden er werken uitgevoerd aan de panden van Jeugdhuis Alleman, Centrum West en Vereniging van Marokkaanse Jongeren. De globale toestand van deze gebouwen blijft echter van die aard dat grote investeringen cruciaal zijn. In het investeringsplan en het jeugdwerkbeleidsplan werd de mogelijkheid geopperd om de gebouwen in VGC-eigendom in erfpacht of concessie over te dragen aan de betrokken vzw s. Intussen is er met vzw D BROEJ alvast een sterke partner om een dergelijke erfpacht aan te gaan. Het gerenoveerde gebouw aan de J.W. Wilsonstraat, op de grens tussen Brussel Stad en Sint- Joost-ten-Node werd in 2007 plechtig geopend als Jeugdcentrum Aximax, een polyvalent jeugdcentrum waar ook jeugdgroepen terechtkunnen. Sinds 2010 beschikt Aximax ook over een avontuurlijk bewegingsparcours. Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

2 Het pand aan de Gallaitstraat 80 te Schaarbeek werd verbouwd en biedt intussen onderdak aan vzw Nadine, een kunstenlaboratorium met aandacht voor jongeren, en de plaatselijke KAJafdeling. Ook Scouts en Gidsen Brussel maakt voor de groepsoverstijgende JIN-activiteiten gebruik van het dit lokaal. In het jeugdwerkbeleidsplan werd bepaald dat er vóór 2008 een nieuwe overeenkomst moest komen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voor de infrastructuur van het Roodebeekcentrum. Tot dan was er een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de VGC. In 2008 werd er inderdaad een nieuwe overeenkomst afgesloten, dit keer rechtstreeks tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het Roodebeekcentrum. De overeenkomst is wel jaarlijks opzegbaar door beide partijen Jeugd(werk)infrastructuren niet in eigendom van de VGC De jeugdwerkinfrastructuur die niet in handen is van de VGC, kent een veelheid aan eigenaars. Soms is dat de gemeente, een onderwijsinstelling, een parochie of de jeugdvereniging zelf. Ook de soorten contracten zijn van allerlei aard: eigendom, erfpacht, huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en zelfs mondelinge afspraak. In het vorige jeugdwerkbeleidsplan waren er voor de particuliere jeugdwerkinfrastructuur twee grote bekommernissen: gebruikszekerheid én veiligheid en brandpreventie. Wat de gebruikszekerheid betreft, werd meermaals een oproep gedaan aan jeugdverenigingen om de schriftelijke contracten ter beschikking te stellen van de Jeugddienst. Zo werd nagegaan of er een overeenkomst is en wat deze precies inhoudt. Voor de meeste initiatieven mét lokaal beschikt de Jeugddienst over een inventaris met overeenkomsten. Ook op vlak van veiligheid en brandpreventie zijn er in de periode verregaande inspanningen geleverd. Een firma gespecialiseerd in elektriciteitscontroles bracht een bezoek aan bijna alle gebouwen en lokalen. De verzamelde opmerkingen werden overgemaakt aan de betrokken jeugdverenigingen. Een andere firma, gespecialiseerd in brandveiligheid en signalisatie, bracht in de meeste lokalen en gebouwen, waar dit niet op vraag van een andere instantie dan de VGC reeds gebeurd is, de signalisatie en de evacuatieplannen in orde en zorgde voor voldoende brandblussers. Enkele gebouwen en lokalen wachten nog op deze controle door verbouwingen of een andere reden. Ook de preventieadviseur van de VGC bracht een bezoek aan alle jeugdinfrastructuren met tips voor de jeugdverenigingen. Jeugdverenigingen kunnen op meerdere manieren financiële ondersteuning krijgen. Dit is afhankelijk van de behoeften en de noden. Ten eerste is er een budget waarmee de VGC zelf voor kleine ingrepen, herstellingen en opfrissingswerken aan jeugdinfrastructuur kan zorgen, met bijzondere aandacht voor veiligheid. De ingrepen kunnen door de jeugdvereniging zelf gebeuren, de VGC voorziet in het materiaal. Wanneer het om moeilijkere werken gaat, betaalt de VGC een aannemer om de werken uit te voeren. Ook alle kleine ingrepen op vlak van veiligheid worden met deze middelen betaald. De voorbeelden zijn dus nogal divers. Een greep uit het materiaal dat is aangekocht: verf, gyprocplaten, hout of elektriciteitsmateriaal. Kleine werken door aannemers houden in: herstellen van glas, een nieuw slot plaatsen of het plaatsen van nieuwe deuren. Op vlak van veiligheid: controleren brandblussers, signalisatie, elektriciteitscontrole of het plaatsen van een brandtrap. De tweede soort zijn investeringssubsidies. In dit geval is de situatie complexer. Deze middelen hangen samen met het investeringsplan, waardoor enige planning noodzakelijk is. Tegelijk dient bij deze dossiers ook altijd zorgvuldig nagegaan worden of er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit houdt ondermeer in dat er lange termijn gebruikzekerheid is over Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

3 de grond of het gebouw en dat de jeugdvereniging zelf over voldoende draagkracht beschikt voor het project. Maar ook of er gebruik kan worden gemaakt van cofinanciering in de eerste plaats met de betrokken gemeente, maar ook bijvoorbeeld het Impulsfonds voor Migrantenbeleid, de Vlaamse Gemeenschap of privé-financierders. Omwille van de beperktheid van middelen en ruimte streven we ook een optimaal gebruik van de infrastructuren na. Er wordt dus steeds nagedacht over gecombineerd gebruik. De voorbije jaren werden er ondermeer investeringssubsidies uitgekeerd aan: o Art Basics for Children voor verwarmingswerken; o Scouts en Gidsen Sint-Martinus, Scouts De Klauwaert Jette en Scouts en Gidsen Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Evere voor renovatiewerken; o Chiro Wacko voor de afwerking van het nieuwe lokaal; o gemeente Sint-Agatha-Berchem voor de renovatie van de jeugdsite Groendreefstraat (Chiro Koraal en Jeugdclub de Kuub); o vzw JES voor de renovatie en het toegankelijk maken van de binnenkoer; o Jeugdhuis t Mutske voor verbouwingen en akoestiekwerken Andere vormen van ondersteuning Naast de vorige vormen van vooral logistieke, materiële en financiële ondersteuning biedt de VGC ook inhoudelijke ondersteuning. Om in de meeste vormen van deze ondersteuning te voorzien, is er op de Jeugddienst een jeugdconsulent infrastructuur werkzaam. Alle processen op vlak van jeugdinfrastructuur worden door de Jeugddienst mee opgevolgd. Voor veel jeugdverenigingen is het moeilijk om wijs te geraken in alle bouwvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en vooral het institutionele kluwen in Brussel. De Jeugddienst biedt waar nodig ondersteuning. Ook wanneer er geen lokaal is, gaat de Jeugddienst actief mee op zoek. In 2008 werd er een cursus kleine blusmiddelen aangeboden in samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse aan het ganse jeugdwerk. De voorziene middelen waren hoog, maar de opkomst was laag. Er wordt nu naar een vernieuwde methodiek gezocht om deze vorming opnieuw aan te bieden aan het jeugdwerk. Verder bestaat er nog de mogelijkheid om materiaal aan te kopen voor jeugdverenigingen Adviezen, meningen en analyses Elke jeugdvereniging heeft recht op onderdak, een plaats om te spelen, om zichzelf te zijn. Dit is nodig om de continuïteit van de vereniging te garanderen. Constante onzekerheid over het gebruik van een lokaal of gebrek aan een lokaal voor zichzelf hypothekeert de werking. De voorbije jaren is er vanuit de Jeugddienst een inventaris opgebouwd met overeenkomsten van jeugdverenigingen en bestaat er enigszins zicht op mogelijke problemen in de toekomst. Omdat er zich ook altijd verrassingen kunnen voordoen, is het nodig om tijdelijke antwoorden te kunnen bieden in afwachting van een definitieve oplossing. Hier dient een beleid rond te worden ontwikkeld. Als er éénmaal een lokaal is, moet het ook goed beheerd en onderhouden worden. De Jeugddienst kan hiertoe een instrument ontwikkelen waarmee jeugdinfrastructuur permanent kan gemonitord worden. In dat instrument kunnen veel aspecten worden opgenomen: overeenkomsten, brandveiligheid, energieprestatiebesluiten, elektriciteit, defecten, In het verlengde ervan is een checklist handig waarmee een jeugdvereniging jaarlijks het lokaal kan controleren op mankementen. Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

4 Er worden door de Vlaamse Gemeenschap en partners, zoals o.a. Steunpunt Jeugd en Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten, reeds tal van inspanningen geleverd om hierrond een beleid en instrumenten te ontwikkelen. Voor de VGC is het dus maar een kwestie om mee op de kar te springen en deze zaken te onderwerpen aan een Brusseltoets. Om lokalen te onderhouden zijn er ook middelen nodig. Hoewel die beschikbaar zijn met het budget voor kleine werken, lijkt deze procedure voor veel jeugdverenigingen nogal lang en stroef. Een betere communicatie hierrond en een duidelijk kader zouden dit kunnen tegengaan. Andere vormen van ondersteuning, in de zin van snelle logistieke hulp, kunnen worden onderzocht. Samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld organisaties die tewerkstellingstrajecten aanbieden zijn een mogelijkheid. De jeugdraad vraagt in hun memorandum dat het investeringspeil wordt opgetrokken voor grote onderhoudswerken of voor de aankoop en realisatie van nieuwe infrastructuur. In de lijn van het huidige beleid, dient er ook hier rekening te worden gehouden met enkele voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde, waar ook op gewezen wordt door de jeugdraad, is de samenwerking met andere overheden, in de eerste plaats met de gemeenten. Hierdoor worden er meer mogelijkheden gegenereerd om jeugdinfrastructuur te realiseren. Veel gemeenten beschikken immers zelf ook over gronden of patrimonium. In een ideale wereld kan elke vereniging exclusief over een eigen gebouw beschikken, met een lokaal voor elke leeftijdsgroep dat ze naar believen kunnen inrichten. Dit stimuleert de creativiteit en zorgt voor een subjectief gevoel van veiligheid. In een grootstedelijke context is dat niet altijd mogelijk en door de beperkte oppervlakte en de beperkte financiële middelen zelfs niet altijd wenselijk vanuit beleidsoverwegingen. Daarom zal er moeten gezocht worden naar goede combinaties en zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt. De jeugdraad vraagt ook om voor bepaalde leeftijdsgroepen toch lokalen te vrijwaren. En een gedeeld lokaal hoeft volgens de jeugdraad niet te worden afgedwongen, maar positief gestimuleerd. Zowel bij kleine als grote werken, bouwen en verbouwen dient er met bepaalde zaken rekening te worden gehouden. Een veiligheidsbeleid blijft volgens de jeugdraad ook een prioriteit. Die veiligheid geldt op alle fronten: brandveiligheid, inbraakveiligheid, maar ook verkeersveiligheid. Ook duurzaamheid is belangrijk, zowel bij bouwen en verbouwen, als bij het beheer van een lokaal. Hier dient continu aandacht voor te zijn en ook dit kan positief worden gestimuleerd. Enkele jeugdinitiatieven zijn gehuisvest in VGC-gebouwen. De piste om deze in erfpacht te geven aan de betrokken jeugdverenigingen zal verder worden uitgewerkt. Hier zijn vooral voordelen aan verbonden voor zowel de vereniging als de VGC. Enkele van deze gebouwen zijn echter in slechte staat en er zijn structurele ingrepen nodig om dit op te lossen. Jeugdinitiatieven stockeren vaak materiaal dat slechts éénmaal per jaar, enkele keren of voor een bepaalde periode wordt gebruikt. Dit neemt vaak een aanzienlijk deel van de speelruimte in. Met gezamenlijke stockageruimte voor dit soort materiaal, waarin alle jeugdinitiatieven een plaats krijgen, is er al heel wat opgelost. Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

5 Doelstellingen STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Er wordt geïnvesteerd in degelijke en onderhouden jeugdwerkinfrastructuur, aangepast aan de lokale werking en ingebed in de buurt. OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1: De stand van zaken en de noden van de jeugdwerkinfrastructuur worden permanent gemonitord. Acties 23. Er wordt een instrument ontwikkeld om continu de infrastructuursituatie van jeugdwerkinitiatieven op te volgen. 24. Er wordt een checklist ontwikkeld waarmee jaarlijks elk jeugdlokaal in detail kan gecontroleerd worden. 25. De Jeugddienst volgt de noden en stand van zaken (reglementen, beleidsevoluties, ) met betrekking tot jeugdlokalen van andere bovenlokale overheden (Vlaamse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en koepelorganisaties op met als doel het VGC-beleid hierop af te stemmen en aan de andere kant de Brusseltoets te garanderen. OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2: Er is financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning voor het onderhoud en het realiseren van jeugdwerkinfrastructuur. Acties 26. Er worden verbeteringswerken gerealiseerd aan gebouwen die eigendom zijn van de VGC. 27. Gebouwen die eigendom zijn van de VGC en gebruikt worden door particuliere jeugdwerkorganisaties worden waar mogelijk overgedragen aan deze organisaties door middel van een erfpachtovereenkomst, concessie of andere langetermijnovereenkomst. 28. Er wordt voor het realiseren van jeugdinfrastructuur zoveel mogelijk samengewerkt met andere overheden. 29. Jaarlijks worden één of meerdere investeringsdossiers opgestart, begeleid en ondersteund voor een grondige verbetering van een jeugdwerkinfrastructuur. 30. Er wordt een kader opgesteld voor de ondersteuning van kleine onderhouds- en opfrissingswerken aan lokalen van jeugdverenigingen. 31. De mogelijkheid om een mobiele ploeg op te richten voor jeugdinfrastructuren of bestaande interventieteams in te zetten voor jeugdlokalen wordt onderzocht. 32. De mogelijkheid voor een financiële tussenkomst voor de tijdelijke huisvesting van jeugdwerkorganisaties wordt onderzocht. 33. De informatie omtrent ondersteuningsmogelijkheden voor jeugdinfrastructuur naar jeugdwerk wordt beter ontsloten en gepromoot. 34. De mogelijkheden inzake materiaalopslagruimte voor jeugdorganisaties worden onderzocht. OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3: Er is aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en hygiëne in alle jeugdwerkinfrastructuur. ur. Acties 35. Jeugdwerklokalen worden brandveiliger gemaakt met behulp van een aangepaste vorming en ondersteuning. 36. Er worden stappen genomen in het kader van preventie van inbraak en vandalisme. 37. Bij nieuwbouw of verbouwing van particuliere jeugdwerkinfrastructuur wordt pragmatisch rekening gehouden met duurzaamheid en toegankelijkheid. Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

6 38. Jeugdorganisaties worden gestimuleerd in het goed beheer van hun lokaal op vlak van duurzaamheid, veiligheid en hygiëne. Jeugdwerkprioriteit De Vlaamse Regering opteerde voor brandveiligheid als jeugdwerkprioriteit voor deze beleidsperiode. De voorbije jaren werden door de VGC in dit kader reeds verscheidene stappen gezet, bijvoorbeeld door het organiseren van specifieke vorming, de aankoop van brandblussers of de controle op vlak van brandveiligheid door een gespecialiseerde firma van de jeugdwerklokalen. Hierdoor is het quasi onmogelijk om in de nieuwe beleidsperiode voldoende middelen uit te geven aan deze prioriteit. In overeenstemming met artikel 2 van het desbetreffende uitvoeringsbesluit, werkt de VGC in de periode graag verder aan jeugdwerkinfrastructuur als prioriteit. Zoals blijkt uit de feiten, vaststellingen en evoluties en de adviezen, meningen en analyses, is de nood aan een dak boven het hoofd bijzonder belangrijk, en toch ook bijzonder complex in een grootstedelijke omgeving als Brussel. Uit: Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, pp

3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd. 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties. 3.4.1.1.

3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd. 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties. 3.4.1.1. 3.4. Ruimte, milieu- en natuurbeleving en mobiliteit voor jeugd 3.4.1. Feiten, vaststellingen en evoluties 3.4.1.1. Fysieke Ruimte Ruimte is een breed begrip. Kinderen en jongeren hebben voldoende en diverse

Nadere informatie

1. Heeft de minister inderdaad een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts- Woluwe? Kan hij deze bezorgen?

1. Heeft de minister inderdaad een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts- Woluwe? Kan hij deze bezorgen? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 336 van 9 februari 2012 van PAUL DELVA Buitenspeeldag - Brussel Op woensdag 28

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Collegelidbesluit nr. 20092010-0065 11-03-2010 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Het collegelid,

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid

ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid ADVIES Het lokale jeugdbeleidsplan, een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van een participatief categoriaal lokaal jeugdbeleid In dit advies formuleert de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen voor

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota 2012

Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota 2012 Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota Deel 1 - Algemene introductie Het decreet van 14 februari 2003 1 verleent subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op basis van het jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Hierover zijn al enkele gesprekken geweest met kabinet Gatz. Voorlopig zonder resultaat.

Hierover zijn al enkele gesprekken geweest met kabinet Gatz. Voorlopig zonder resultaat. NOTA Lokalen Datum: 24 januari 2017 Voor heel wat jeugdverenigingen is de zekerheid van een eigen jeugdlokaal een bestaansvoorwaarde. Zowel de huidige als de volgende generatie leiding of bestuursleden

Nadere informatie

Jeugdwerkbeleidsplan Verantwoordingsnota 2008

Jeugdwerkbeleidsplan Verantwoordingsnota 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 09/1 Jeugdwerkbeleidsplan 2006-2010 Verantwoordingsnota 2008 INLEIDING A. In deze verantwoordingsnota werd de indeling van het jeugdwerkbeleidsplan 2006-2010 en de structuur van de

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota 2014

Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota 2014 Jeugdbeleidsplan 2011-2015 Verantwoordingsnota 2014 Deel 1 - Algemene introductie In het jeugdbeleidsplan 2011-2015 werden 10 strategische doelstellingen en 25 operationele doelstellingen uitgewerkt in

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR ARTIKEL 1: Doel Via dit reglement wil het stadsbestuur lokale jeugdverenigingen financieel ondersteunen in de uitbouw en instandhouding van hun infrastructuur, met

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen

Gecoördineerde versie van het decreet van 14 februari 2003, zoals gewijzigd. Titel I. Algemene bepalingen Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

HET REGLEMENT JEUGDWERK INFRASTRUCTUUR SOORTEN SUBSIDIE BEDRAGEN

HET REGLEMENT JEUGDWERK INFRASTRUCTUUR SOORTEN SUBSIDIE BEDRAGEN HET REGLEMENT WERK INFRASTRUCTUUR HELPT OM JOUW WERKING UIT TE BOUWEN ZORGT VOOR EEN MINIMALE KWALITEIT WIL DUURZAME LOKALEN & POLYVALENT GEBRUIK SOORTEN SUBSIDIE ( 6.000 ) OVERMACHT

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG

Nadere informatie

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid Vlaams minister van Jeugd, Pascal Smet, koos brandveiligheid als prioriteit jeugdwerkbeleid voor de lokale jeugdbeleidsplanning 2011

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het DAC-decreet. De wijzigingen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 678 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 21 JUNI 2017 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 21 juni 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 06/ 18 19 januari 2006 Besluit houde nde de algeme ne organisatie van de speelpleinw e rking 2006 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen.

Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Subsidiereglement: renovatiewerken aan of nieuwbouw van jeugdlokalen. Artikel 1, doel 1 Binnen de perken van de op de begroting ingeschreven kredieten, wordt aan Mechelse jeugdverenigingen een subsidie

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 08/22 24 januari 2008 Besluit houdende de algemene organisatie van de speelpleinwerking 2008 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey

Convenant tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey Tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) van het Brussels

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegelidbesluit nr. 20152016-0028 18-09-2015 COLLEGELIDBESLUIT Collegelidbesluit houdende de subsidiëring van de Brusselse Brede Scholen 2015-2016 Het collegelid, Gelet

Nadere informatie

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd ADVIES Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd www.jeugdraadblg.be JIC t LOFT - JEUGDRAAD BLANKENBERGE VAN MONSSTRAAT 19, 8370 BLANKENBERGE E: INFO@JEUGDRAADBLG.BE W: WWW.JEUGDRAADBLG.BE OPMERKINGEN Met het document

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing

Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing ADVIES 1610 Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing Datum: 29 juni 2016 Voorzitter: Nozizwe Dube Aanwezigen Al Hilou Fatimah, Baetens Jo, Daniels Hanne, De Ceulaer Niels, De Waele Bieke, Dube Nozizwe,

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01219 Onderwerp: Subsidieovereenkomst tussen het Stadsbestuur Gent en Vzw Jeugdlokalen Chirojeugd Sint-Amandus

Nadere informatie

Organisatie gebouwbeheer. Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw

Organisatie gebouwbeheer. Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw Organisatie gebouwbeheer Guy Lenaerts Bouwadviseur KOR Turnhout vzw Organisatie gebouwenbeheer INHOUD 1. Inleiding 2. Visie: zorgsysteem als basis 3. Situering binnen gebouwbeheer 4. Afloopschema organisatie

Nadere informatie

DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN

DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN DE KAARTEN OP TAFEL: EEN DISCUSSIE OP GANG BRENGEN 1 2 INHOUDSTAFEL 1. Een open gesprek over de jeugddienst 1.1 Waarom het gesprek aangaan? 1.2 Mogelijkheden tot gesprek 2. De jeugdraad speelt mee! 2.1

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010

Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 Dienst Jeugd stad Vilvoorde JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010 Stad Vilvoorde Provincie Vlaams-Brabant Oktober 2007 1 INHOUDSTAFEL: 1 Inleiding... 3 2 Algemeen kader... 6 3 Hoofdstuk jeugdwerkbeleid... 9 3.1 Ondersteunen van het jeugdwerk...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen Reglement BuitenSpel Een avontuurlijke, goed ingerichte speelplaats maakt het leven op school alleen maar aantrekkelijker. Uit onderzoek blijkt dat, naast de klas, ook de speelplaats een bepalende factor

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de door de

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de door de Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de door de minister geformuleerde stellingen inzake het Nederlandstalige

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze datum

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 03/14 23 januari 2003 Besluit houdende organisatie van de speelpleinwerking 2003 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Hoofdstructuur bao. CLB GO! CLB Kempen te TURNHOUT Waterheidestraat TURNHOUT

Hoofdstructuur bao. CLB GO! CLB Kempen te TURNHOUT Waterheidestraat TURNHOUT Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middenschool Sint-Pieters te Oostkamp Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Woensdag 9 november 2011 BIP Minister Jean-Luc Vanraes Situatieschets Brussels onderwijs: Onderzoek prof. dr. Rudi

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.

De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus. Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode 2014-2019 worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid:

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE. Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE. Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016 WE BRING ALUMINIUM TO LIFE Resultaten marktbevraging bij bouwers en verbouwers Januari 2016 Opzet en methode Jaarlijks onderzoek naar evoluties op de bouw- en verbouwmarkt Onderzoek in opdracht van Reynaers

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Telefoon:

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00569 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor brandveiligheidswerken aan de jeugdwerklokalen in de Sint- Pietersaalststraat

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk Lyceum Cadix te ANTWERPEN

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk Lyceum Cadix te ANTWERPEN Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Vraag nr. 12 van Bart Caron van 02 maart 2012

Vraag nr. 12 van Bart Caron van 02 maart 2012 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 21 - nummer 5 april 2012 Vraag nr. 12 van Bart Caron van 02 maart 2012 Terugbetaling van onroerende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 462 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 25 NOVEMBER 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid 1132

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd

Opmaak verantwoordingsnota Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Nota aan het college van Burgemeester

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie