Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden"

Transcriptie

1 Jaargang 14, nr april 2013 Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I Voeselschanalen: transparantie noig Thea Ingreients: reststoffen verwaaren

2 DutchRVABenelux-EisaVerInustrie:EisaVeringsielenInustrie 27/3/13 16:08 Page 1 Volg e evolutie De technologie o ons heen is voorturen in ontwikkeling o het ons geakkelijker te aken. Het principe blijft ongewijzig, aar e technologie evolueert. De nieuwe RV-ultiheaweger bevint zich in een klasse apart; ze verlegt technische grenzen o uw berijf een voorsprong te geven. SNELLER De RV-ultiheaweger biet ongeëvenaar hoge prouctiesnelheen en snelle prouctwisselingen. STERKER Uituntene weegprestaties, ook in oeilijke ostanigheen. Waterichte constructie, voor optiale berijfstijen en een iniu aan onerbrekingen. SLIMMER De laatste touchscreen-technologie voor extra gebruiksvrienelijkhei. GROENER Drie berijfsoi waaree het energieverbruik tot 20% kan woren verlaag. Voor Neerlan gelieve te contacteren: Ishia Europe B.V. De Dieze 5, NL-5684 PR BEST T: +31 (0) F: +31 (0) E-ail:

3 01_Cover.in :48 Jaargang 14, nr april 2013 Inhou nr april 2013 Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I Voeselschanalen: transparantie noig Thea Ingreients: reststoffen verwaaren Bij e voorpagina: De Aerikaanse glasfabrikant O-I investeert 21 iljoen euro in e glasfabriek in Leera. Er woren jaarlijks eer an een iljar bierflessen geprouceer. Vanaf pagina 15. Vakbeurs Bakkersvak Klaar voor troonswisseling 14 Glasfabrikant O-I Brouwers willen 15onerscheiene fles Hygiëne-inspecties Groen oet altij 37groen zijn Mixe 4Kort nieuws uit e sector Voeselschanalen Wageningen pleit voor transparantie 18eer Vakbeurs Epack Sneller, efficiënter en 8hygiënischer Streekbox Geen ketenvervuiling 10 NVVL 21 Scriptie jaarprijs Ingreients Capina Lactose Vrij Verwaaring reststroen Spelen et ongevoel seltteperatuur 26en Foo Defense Kijk als kwaawillene 46 Service Cartoon, agena en colofon Prouctnieuws 35 Antioxianten uit planten eisa voeingsieleninustrie april _Inhou.in :59

4 Kort nieuws Extract groene thee verlaagt acrylaie Extracten uit groene thee en groene koffie kunnen ogelijk het acrylaiegehalte in banketproucten verlagen. Dat is gebleken uit testen van Poolse onerzoekers et eeg voor onuts. > Capagne verwerkte groenten Het GroentenFruit Bureau is een nieuwe capagne gestart o e consuptie van groenten te stiuleren. In spots op e raio wort verwerkte groente oner e aanacht gebracht. De capagne gaat in op e belangrijke voeingsstoffen in groente, of ze nu vers zijn of uit blik, glas of iepvries koen. > Nieuwe anager DE Douwe Egberts Neerlan heeft Luc van Gorp aangestel als nieuwe general anager voor retail en arketing. Van Gorp (47) kwa 15 jaar geleen in ienst bij e organisatie, at toen nog onereel uitaakte van Sara Lee. > De Jong Colstores failliet De Jong Colstores en zusterberijf H.M. e Jong Services uit Bunnik zijn begin april failliet verklaar. Het berijf ha vestigingen in Bunnik, Bleiswijk, Rierkerk en Nieuwegein et in totaal 52 werkneers. > Frieslan wil Voeings Applicatie Centru Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool onerzoeken e ogelijkhei voor e vestiging van een Voeings Applicatie Centru (VAC) in Frieslan. Het VAC oet e kloof tussen school en berijfsleven verineren. > Expositie 150 jaar Royal Sile Voeingsielenconcern Royal Sile viert it jaar zijn 150-jarig bestaan. Ter gelegenhei aarvan is tot en et 16 juni een expositie te bekijken in het useu Wille van Haren in Heerenveen. Daar wort een beel gegeven van e geschieenis van het Friese failieberijf. > Foocase ontwikkelt voor Supplair Foocase Airline Solutions gaat innovatieve aaltijconcepten nu exclusief ontwikkelen voor luchtvaart-, bus- en treincateraar Supplair. Daartoe hebben beie berijven een werelwij eerjarencontract geteken. > Leergang kwaliteitsanageent Ein septeber start e leergang Quality an Business Iproveent in foo, speciaal voor kwaliteitsanagers in e foo. De opleiing is een saenwerking tussen HAS Hogeschool en N&S Acaey. Mixe Royalisten lanceren Majesteit Pilsner AMERSFOORT Ter gelegenhei van e kroning van e nieuwe koning wort Majesteit Pilsner gelanceer. Het wort gebrouwen in saenwerking et brouwerij De Leckere in De Meern. De eigenaren en beenkers van het biertje noeen zich royalisten 2.0. Het biertje is volgens hen een heler volout pilsener, en een oorrinkbier et een frisbittere hopsaak at op abachtelijke, traitionele wijze wort geaakt, et uurzaa verbouwe ingreiënten. Hoewel het op e arkt kot voor e koene troonswisseling, is het geen gelegenheisbiertje, elen ze. Het is e beoeling at het blijven op e arkt wort gezet. Behalve een website heeft Majesteit Pilsner ook een eigen Facebookpagina en een Twitter-account. Op vrijag 12 april is e eerste fles officieel geopen. FrieslanCapina-locaties gaan over op winenergie AMERSFOORT FrieslanCapina gaat voor e energiebehoefte van e prouctielocaties in Maasa en Einhoven overschakelen op winenergie. Daartoe heeft het zuivelconcern het winolenpark Van Gogh in Etten-Leur geaopteer. Het park is opgericht oor rie leen-elkveehouers en een groep investeerers en bestaat uit vijf turbines et een totale capaciteit van 11,5 egawatt. De olens wekken aaree voloene energie op voor e energiebehoefte van e twee prouctielocaties. Met e aoptie wil FrieslanCapina haar oelstellingen uit het energiebelei realiseren. Het concern wil groeien, aar wel op een kliaatneutrale anier. Daarnaast wil het zuivelconcern e broeikasgaseissies et 30 procent verineren ten opzichte van FrieslanCapina haalt al 40 procent van e energiebehoeften in Neerlan uit groene stroo ie geprouceer wort oor e eigen leen-elkveehouers. AH vervangt bugeterk Euro Shopper ZAANDAM Albert Heijn vervangt zijn bugetlijn Euro Shopper oor het nieuwe erk AH Basic. Volgens AH is e kwaliteit van e nieuwe lijn consistenter en is er een betere prijs-kwaliteitverhouing. Ook aakt e nieuwe verpakking (et e erknaa in hoofletters) e klant in één oogopslag uielijk at het prouct goe en goekoop is. Er is gekozen voor e naa AH Basic oat Albert Heijn één van e sterkste fooretailerken van e werel is, zegt Alfre Levi, irecteur arketing & forat en erchanising, tegen Distrifoo. Het zou aaro gek zijn wanneer we onze eigen naa niet koppelen aan eze nieuwe lijn. Euro Shopper wer in 1995 bij AH geïntrouceer en kreeg in 2009 een nieuw ontwerp. Er was veel kritiek op Euro Shopper vanwege e Engelse oschrijvingen op e verpakking. Naat beken was geworen at AH stopt et Euro Shopper is er echter op Facebook een consuentenactie gestart et als slogan Ik ben een Euroshopper, o het erk te behouen. De Euro Shopper proucten gaan in e loop van het jaar geleielijk over op AH Basic. I 4 eisa voeingsieleninustrie april _ixe.in :14

5 Colun NVWA laat 50 iljoen kilo vlees terughalen DEN HAAG De NVWA heeft naar schatting 50 iljoen kilo runvlees teruggeroepen oat het paarenvlees kan bevatten. De recall betreft al het runvlees van e rui 130 Neerlanse afneers van Wiljo Iport en Export en Willy Selten (saen Selten). Het gaat o vlees at tussen 1 januari 2011 en 15 februari 2013 oor Selten is verkocht. Een groot eel is weer oorverkocht of opgegeten, aar een eel kan ook nog in vriezers liggen oat het bijvoorbeel is verwerkt in iepvriesaaltijen, alus een NVWA-woorvoerer. Tot eze rigoureuze stap is besloten oat e herkost van e oor Wiljo Iport en Export/Vlees- Finus oest in veel lanen e runvleeslasagne terughalen. groothanel Willy Selten gelevere partijen ook na onerzoek van e ainistratie van Selten onuielijk is. Daaro kan e voeselveilighei niet woren gegaraneer en oet het vlees woren aangeerkt als niet geschikt voor huane consuptie of iervoeer, eent e NVWA. De Neerlanse afneers van het vlees hebben het waarschijnlijk verwerkt en oorverkocht. Zij zijn an ook op hun beurt verplicht e eigen afneers te inforeren, elt e NVWA. Ook is het vlees eels aan zo n 370 buitenlanse berijven uit iverse Europese listaten verkocht, waaroner Duitslan, Frankrijk en Spanje. Er zijn geen concrete aanwijzingen at er een gevaar voor e volksgezonhei is. Snel eer info verstrekken DEN HAAG Belangenorganisaties van consuenten en van retailers hebben e NVWA, na e aankoniging at een grote hoeveelhei vlees teruggehaal oet woren, verzocht snel eer inforatie te geven over e recall van runvleesproucten. Superarkten willen weten welke proucten ze uit e schappen oeten halen en consuenten welke proucten ze kunnen eten. Brancheorganisatie voor superarkten CBL stelt at superarkten en fooserviceberijven in e startblokken staan o ee te werken aan een snelle oplossing van e affaire, aar at ze hiervoor inforatie noig hebben. Het CBL heeft e NVWA Ikea haale al eerer gehaktballetjes uit het schap oat er aaro ringen verzocht o e naen van e ogelijk paarenvlees in zat. leveranciers ie aangeschreven woren oor e NVWA en ie ogelijk proucten hebben ontvangen van Selten uit Oss. Het CBL zegt niet te begrijpen at leveranciers twee weken e tij krijgen o uit te zoeken waar het vlees terecht is gekoen. Wetgeving schrijft een perioe van axiaal vier uur voor. Ook e Consuentenbon stelt at sneller uielijk oet zijn o welke proucten het gaat, welke winkels ie verkopen, of er al proucten uit e schappen zijn gehaal en wat consuenten kunnen oen et e betreffene proucten als ze ie al in huis hebben. En het volstaat niet o te zeggen at er geen aanwijzingen zijn at er een gevaar is voor e volksgezonhei, zegt Bart Cobée, irecteur van e Consuentenbon. Dit is een ongeloofwaarige booschap als er ton voesel wort teruggehaal. De NVWA oet uielijk aangeven waaro zij tot ie conclusie is gekoen, zoat er geen onrust ontstaat bij consuenten, alus Cobée. Foowatch eent at e overhei, retailers en fabrikanten oniellijk alle beschikbare inforatie openbaar oeten aken. Consuenten hebben het recht o te weten wat ze eten, ook als er geen irecte reiging voor e volksgezonhei is, zegt Hile Anna e Vries, capagneeewerker van Foowatch. Niet alleen proucenten, aar ook superarkten en anere retailers oeten per irect alle inforatie openbaar aken otrent e ogelijkhei van verwerkt paarenvlees in hun (huis)erken. Het is hoogst onwaarschijnlijk at ze hier niet van op e hoogte waren. Op het oent van schrijven staat e Neerlanse voeingsieleninustrie aan e vooravon van een ovangrijke serie recalls. De NVWA laat ton runvlees terugroepen oat aar ogelijk paarenvlees in verwerkt is. Waaro heeft e NVWA aan e noore getrokken? Oat bij runvleesverwerker Voeselvuilighei Selten in Oss paarenvlees is aangetroffen en e herkost van grote hoeveelheen oor het berijf gelever vlees onuielijk is. Volgens e NVWA kan e voeselveilighei niet woren gegaraneer, al zijn er geen concrete aanwijzingen at e volksgezonhei in het geing is. Leest u ie zin gerust twee keer. Wat zijn e gevolgen van e terugroepactie? De afneers, rui 130 in Neerlan en circa 370 in het buitenlan, oeten proucten terughalen en hun afneers inforeren, ie op hun beurt recalls oeten uitvoeren. Alle berijven, an wel hun verzekeringsaatschappijen, krijgen te aken et hoge irecte en inirecte recallkosten. De Neerlanse vleesinustrie leit in het buitenlan forse iagoschae. Ook in Neerlan krijgt het vertrouwen van e consuent een knauw. Door e ovang van e recall krijgen ensen e inruk at consuptie van het vlees wel schaelijk oet zijn. Dat aar geen concrete aanwijzingen voor zijn, bewijst in e onnavolgbare reenering van soige consuenten juist at at wél zo is. Tot slot woren consuenten lang in onzekerhei gehouen over e veilighei van e proucten in hun koelkast oorat e voeselautoriteiten berijven twee weken e tij hebben gegeven o proucten terug te halen, veel langer an e wet voorschrijft. Dat er fraue is gepleeg, sprake is van voeselvuilighei, is uielijk. Het is wenselijk at er har wort opgetreen tegen ensen ie bewust e kluit belazer hebben. De gegevens op een etiket oeten correct zijn, aar je oet alleen aan e noore trekken als je aaree een rap kunt voorkoen. De volksgezonhei is niet in het geing. In een runvleesprouct, bijvoorbeel lasagne, is aar een klein eel vlees. Van at vlees is ogelijk een zeer klein eel paarenvlees en aarvan zou een klein eel eventueel verontreinig kunnen zijn et iergeneesielen. Van ij ha ie terughaalactie niet gehoeven. Ik zou zeggen: eet sakelijk. Norbert van er Werff, reactiecoörinator eisa voeingsieleninustrie april _ixe.in :15

6 Reacties op evi.nl Even terugrekenen: 500 onsters genoen en bij 2 aarvan 1.4 % paaren DNA aangetroffen vergelijk iverse publicaties. 50 ln kg / 500 = 100,000. Daarvan 1.4 % = 2800 kg paar. Bij 700 kg per paar ongeveer, spreken we over... 4 paaren in ie hele partij? Daar heeft er 1 fenylbutazon geha? En at kleine beetje eicijn rechtvaarigt eze enore recall? Want... veel is verwerkt in lasagna, gehaktbroojes, bapao, enz. Sorry, aar e kans, at ik oor een eteoriet getroffen wort OF wil e NVWA zo uielijk laten zien, hoe belangrijk ze zijn, us geen bezuiniging op hun ienst aar een forse uitbreiing? Harry reageert op het bericht NVWA roept 50 iljoen kilo vlees terug. Ik ben het heleaal eens et e operking van Marcel Schuttelaar over e NVWA. Een treurig steen voorbeel is het optreen bij e EHEC besetting waarbij tientallen tonnen Neerlanse kokoers uit e hanel weren gehaal terwijl e NVWA nota bene zelf in een eerer eigen onerzoek kiegroenten als potentiële bron van besetting ha aangewezen. Over het hoof gezien en niet aan Duitslan en e EFSA geel! De crisis waarin e instelling verkeert blijkt ook uit e onzichtbaar- en onhoorbaarhei bij voesel en waren incienten. Als er al voorlichting over e achtergronen, risico s en aatregelen van e NVWA en e berijven wort gegeven gebeurt it veelal weinig overtuigen en zelfs oneskunig. Dit biet ook weinig vertrouwen in e effectiviteit van e hanhaving. De inspecteur generaal ie onlangs is vertrokken is geurene zijn aanstelling voor het publiek volleig onzichtbaar geweest. Ook bij ernstige incienten leek hij zich te verschuilen in zijn kantoor, waarschijnlijk ruk et het reorganiseren van e vorige interne reorganisatie. Misschien ook oat hij als belastingeskunige op het werkgebie van e NVWA inhouelijk onkunig was. De nieuwe IG heeft gelukkig een wetenschappelijk achtergron ie he in staat oet stellen o te oorelen over e inhou en betekenis van het gecopliceere werk van zijn eewerkers. Hopelijk is hij iner publieksschuw als zijn voorganger en urft hij bij ernstige voeselincienten et autoriteit en overtuigingskracht in e eia over oorzaken en aatregelen te spreken zoat het vertrouwen in binnen- en buitenlan herstel kan woren. Maar nog belangrijker is at hij e NVWA weer op het goee spoor zet zoner nog eer reorganisaties. Paul Mathot reageert op het bericht Bezuiniging op NVWA verslechtert controles. Royeren, zulke gasten oeten NOOIT eer ogen hanelen in voeingsielen. Deze bezorgen e gehele voeingssector een slecht iago. Winsten ie ze geaakt hebben verhalen op e partij en terugsluizen naar e proucenten. Marco is uielijk bij het bericht Ook verboen schapenvlees van Draap Traing. Mixe D.E Master Bleners 1753 ogelijk verkocht AMSTERDAM D.E Master Bleners 1753 onerhanelt over een ogelijke overnae. De van oorsprong Duitse investeerersgroep Joh. A. Benckiser (JAB) heeft een officieel bo uitgebracht op e aanelen van D.E Master Bleners van in totaal zo n 7,5 iljar euro. De Raa van Bestuur van D.E Master Bleners beveelt het overnaebo aan. Het hoofkantoor, het werelwije R&D-centru en alle prouctiefaciliteiten in Neerlan blijven operationeel. JAB heeft al een inerheisbelang van 15,05 procent. De investeringsgroep heeft iverse preiu erken in e categorie fast oving consuer goos, oner eer Peet s Coffee an Tea en koffieretailer Caribou Coffee. Duitse Borggreve wil Bolletje overneen ALMELO Bolletje wort waarschijnlijk overgenoen oor het Duitse Borggreve uit Neuenhaus. De overnae zou bijna ron zijn, berichtte het berijf op 8 april. Ein vorig jaar ketste e overnae van Bolletje et Continental Bakeries op het laatste oent af, oat e twee berijven saen te achtig zouen woren, waaroor e beschuitprijs ohoog zou kunnen gaan, stele e NMa toen. Volgens Bolletje is er nu geen toesteing van e eeingingsautoriteit noig, oat het Duitse berijf in Neerlan slechts een beperkte ozet heeft. Borggreve is eveneens proucent van beschuit en koekjes. Het berijf ligt aan e anere kant van e grens op rui 20 kiloeter afstan van Bolletje in Alelo. De naa Bolletje blijft na e overnae gewoon bestaan. Wel zullen ogelijk proucten van het Duitse berijf oner Bolletje-naa op e Neerlanse arkt koen, zoals er ook proucten van Bolletje op e Duitse arkt gebracht woren. Met e overnae enken beie berijven internationaler aan e weg te kunnen tieren. Ze hebben saen 800 eewerkers en halen een jaarozet van zo n 200 iljoen euro. Het is onbeken hoeveel gel er is geoei et e overnae. Chinees berijf knoeit et Neerlans elkpoeer PEKING In China heeft iport- en istributieberijf Xile Li geknoei et elkpoeer van het Neerlanse Hero Nutraefense. Chinese superarkten oesten aaro e opnieuw verpakte proucten et een onjuiste THT-atu uit e hanel halen. Volgens Chinees staatspersbureau Xinhua heeft het Chinese Xile Li, een geautoriseer ealer van e Zwitserse Hero Group, een partij elkpoeer waarvan e THT-atu was verlopen, opgekocht op e Europese arkt en illegaal (zoner iportcertificaten) China in gesokkel. Daarna is het geeng et legale proucten van Hero Nutraefense, opnieuw verpakt en et valse THTata en batchnuers op e Chinese arkt gebracht. Ook zou het elkpoeer verkocht zijn als 100 procent afkostig van Neerlanse elk. Daarnaast zou poeer voor ouere kineren verkocht zijn als uurer zuigelingenelkpoeer. D D i g g h z s r V t p V R g z l s n 2 i D z o a h N N S b P r E B t e D z E p s 6 eisa voeingsieleninustrie april _ixe.in :15

7 Zwart vinkje is onbegrijpelijk DOETINCHEM - Het Vinkje in zwart is onbegrijpelijk voor consuenten. Dat stelt 57 procent van e steers op e EVMI-poll. De Stichting Ik Kies Bewust stele enige tij geleen at het Vinkje, voorheen het Ik Kies Bewust-logo, ook in zwart-wit ag woren gebruikt. Dat ag op zogeheten bugetverpakkingen et slechts twee kleurgangen. Oat e verpakking, vaak o financiële of technische reenen, weinig kleuren heeft, past het eerkleurige Vinkje aar naelijk niet op. Daarnaast ag het zwart-witte Vinkje op etiketten van verse groenten en fruit staan. Het Vinkje et e groene ran staat op gezonere proucten uit e Schijf van Vijf, het Vinkje et e blauwe cirkel uit e betere keuze in overige proucten aan. Bij proucten et het zwart-witte Vinkje is e tekst in het logo onerscheien: Gezonere Keuze binnen eze prouctgroep staat op Schijf van Vijf-proucten, Bewuste Keuze binnen eze prouctgroep op e betere keuze in overige proucten. Van e steers eent 24 procent at geïnteresseere consuenten het zwarte vinkje et bijpassen tekstje best kunnen begrijpen. 19 Procent stelt at een zwart logo niet ieaal is, aar at het op een verpakking waarop geen kleur wort gebruikt, nu eenaal niet aners kan. Verkoopip gerookte zal slechts tijelijk RIJSWIJK De salonellabesetting van gerookte zal in het najaar van 2012 zorge voor een forse, aar slechts tijelijke verkoopaling. De totale thuisconsuptie van gerookte zal is vorig jaar naelijk zelfs nog hoger uitgevallen an in Dat blijkt uit e onerzoek van GfK in opracht van het Neerlans Visbureau. De forse aling in e verkoop van gerookte zal na e besetting bij Foppen uure ongeveer vijf weken. Daarna steeg het aantal verkopen weer, o uiteinelijk us hoger uit te koen an in het jaar ervoor. Neerlanse consuenten aten vorig jaar zo n rie procent iner vis an in In 2012 wer oor e Neerlaner geiel 3,42 kilo vis per jaar gegeten, tegenover 3,55 kilo in Separatorvlees kan voeingsboe bacteriën voren PARMA Separatorvlees at is gewonnen oner hoge ruk kan een voeingsboe voren voor bacteriën. Dat blijkt uit een avies van e Europese voeselautoriteit EFSA. Er zijn twee ethoes o bij pluivee en varkens e vleesresten echanisch van e karkassen te halen. Bij e ethoe zóner hoge ruk wort het vlees van het karkas geschraapt, bij e ethoe et hoge ruk gaat het vlees oor een soort zeef. Bij e hogerukethoe wort e structuur van e spieren aangetast en koen voeingsstoffen vrij, ie een voeingsboe voren voor bacteriegroei. Goee hygiëne is aaro extra belangrijk. Oner hoge ruk verkregen separatorvlees oet oniellijk woren ingevroren en ag alleen woren gebruikt in verhitte proucten. De oner hoge ruk verkregen vleespasta wort oner eer gebruikt in hotogs. Separatorvlees oet als zoanig woren gelabel en ag niet woren eegetel bij het vleesgehalte van het prouct. EFSA heeft vastgestel at calciu at tijens e processing vrijkot uit het bot, gebruikt kan woren als paraeter o separatorvlees te onerscheien van niet-echanisch verkregen vlees. Fabrikanten en inspecteurs kunnen op ie anier vaststellen of in een prouct separatorvlees zit of niet. Kort nieuws DHA uit vis gezoner Het is gezoner o het eervouig onverzaige vetzuur DHA binnen te krijgen oor consuptie van vis, an uit een voeingssuppleent. Dat suggereren Aerikaanse en Duitse onerzoekers in twee onerzoeken in het wetenschappelijke tijschrift PNAS. E-healthprograa helpt bij zoutreuctie Een E-healthprograa kan nierpatiënten helpen o ervoor te zorgen at ze niet te veel zout inneen. Universitair Meisch Centru Groningen en het Leis Universitair Meisch Centru voeren saen et e Nierpatiënten Vereniging Neerlan een project uit waarbij patiënten stapsgewijs hun voeingsgewoonten aanpassen. Paarekooper neet Van er Wint over Verpakkingsfabrikant Paarekooper Group neet e Van er Wint Group over van e Clonalkin Group. De cobinatie Paarekooper en Van er Wint realiseert et 380 fte s een jaarozet van circa 250 iljoen euro et verpakkingen voor iverse arkten, zoals retail, fooservice, inustrie, horti- en agricultuur. Staay Foo Group neet Vernooij over Groenten- en fruitberijf Staay Foo Group uit Barenrecht neet e activiteiten van Fruitberijf J.C. Vernooij uit Vleuten over. Het berijf gaat verer oner e naa Frupaks-Vernooij. Chris Barrow cso Heineken Heineken heeft Chris Barrow benoe tot chief strategy officer (cso). Barrow is anaging irector van Heineken Brazil. Vanaf augustus gaat hij zich in e nieuw gecreëere functie bezighouen et e uitbouw van e breere berijfsstrategie van het concern. Coca-Cola schrapt banen in VS Coca-Cola gaat in e Verenige Staten oor het hele berijf heen 750 banen schrappen, waarvan een kwart op het hoofkantoor in Atlanta. Het frisrankconcern zegt at saneren noozakelijk is o e berijfsvoering te stroolijnen. Prouctie oerwouvrije kaas De Liburgse kaasfabrikant Aurora heeft e opracht van Milieuefensie en Jongeren Milieu Actief (JMA) gekregen o rui oerwouvrije kazen te gaan prouceren. Het gaat hier o kazen voor Kleine Hoefprint, geaakt van elk van koeien ie geen Zui-Aerikaanse soja hebben gegeten. Recall Kit Kat-repen Nestlé heeft ein aart in acht lanen Kit Kat Chunky Bars en Kit Kat paaseieren teruggeroepen oat er plastic eeltjes in konen zitten. Het plastic was in e Bulgaarse prouctielocatie afgebroken van e al. In Neerlan was er geen recall. (Foto SignEleents) eisa voeingsieleninustrie april _ixe.in :15

8 Verpakkingsbeurs Epack Sneller, efficiënter en hygiënischer Tekst en foto s: Norbert van er Werff Op e verpakkingsbeurs Epack, op 27 en 28 aart in e Brabanthallen in Den Bosch, weren behoorlijk wat nieuwe proucten gepresenteer. EVMI na een kijkje. Veel robots waren er te zien op e Epack. Fanuc presenteere e M710, een vijf-assige pick n place robot. Door e vijf gewrichten is e robot zeer flexibel, legt Annelies Vaner Hulst van Fanuc Robotics Benelux uit. Op e beurs presenteere het berijf een vijfassige robot, aar er zijn ook robots et zes assen beschikbaar. Daaroor heeft e robotar veel eer ogelijkheen o proucten te pakken en te plaatsen. Niet alleen van een rechte positie naar een rechte positie, aar ook van of naar een schuine positie. De besturing van e M710 is sneller an van eerere oellen en is ook energiezuiniger, stelt Vaner Hulst. De robot kan in één secone 720 graen o zijn as raaien, vult Arne Geijsen van Fanuc aan. Een aner vooreel is at e robot copact is en us ook in kleine ruites kan woren ingezet. De robot op e Epack oet e hanling van flessen, aar e M710 kan woren uitgerust et uiteenlopene grijpers voor verschillene voe- ingsielen. Het is ook ogelijk proucten op te pakken oor een vacuü te creëren, bijvoorbeel bij kwetsbare proucten. MuniScan Muni Technology presenteere e Muni- Scan, een cobinatie van een laserprinter ie coes op bijvoorbeel bierflesjes print en een caerasystee at e coes controleert. Zo n laser haen we al in ons leveringsprograa, zegt sales engineer Danny Koekebakker van Muni Technology (foto oner), at het systee ontwikkele in saenwerking et Eagle Vision. Maar e cobinatie et caera-inspectie is nieuw. Doorat e twee functies in één achine zijn verenig, krijgen voeingsielenfabrikanten bij eventuele probleen niet te aken et verschillene leveranciers ie naar elkaar wijzen. De software vergelijkt het et e caera geaakte beel van e geprinte houbaarheisatu, barcoe of QR-coe et het goegekeure voorbeel. Bij afwijkingen woren e proucten uitgeworpen. De laserprinter verwerkt bij Heineken flesjes per uur. Koekebakker: De grens is niet zo zeer e laser, aar e prouctiesnelhei bij e fabrikant. Muni Technology presenteere op e beurs ook een controleweger van OCS et twee weegcellen ie naast wegingen ook röntgeninspectie uitvoert. Door e cobinatie kunnen voeingsielenfabrikanten veel ruite besparen. De achine is ontwikkel oor het Duitse Wipotech, legt Patrick Sit van Muni Technology uit. Wipotech aakt wegers van uitzonerlijk hoge kwaliteit. Het berijf aakt bijna alles in eigen huis. Alles wort uitgebalanceer en e aansluiting van e weegcel naar e otor is zelfs et gouraa. Er is een weger ie 700 wegingen per inuut kan uitvoeren, officieel geijkt. Nieuw is e cobinatie van e weger et X-ray. Het systee werkt niet et ioes aar et een röntgencaeraetectiesystee waaroor, volgens Sit, vervuiling beter te zien is. Het gaat aarbij o steen, allerlei s k v a G P g a w k V r b l t b s k r b t p z D D v v g D M s 8 eisa voeingsieleninustrie april _epack.in :14

9 soorten etaal, glas en iverse soorten kunststof. Met het apparaat zijn veel iner vierkante eters noig an bij twee afzonerlijke achines, oat hier slechts één aanvoerban noig is. Grootkaerbanachine Proinent op e Multivac-stan ston e grootkaerbanachine B610 voor het vacueren van grote proucten, tot wel 27 centieter hoog. De grote kaer stelt extra eisen aan e robuusthei van e achine. Doorat e ruite in e achine volleig vacuü wort gezogen, is e ruk vanaf e buitenkant enor. Multivac heeft e banachine aaro extra stevig geaakt. Volgens acountanager Gerar Brockhoff (foto rechts) is er in e voeingsieleninustrie behoefte aan zulke grote kaers. Op e stan lagen op e ban kaaswielen, aar in e praktijk wort e achine gebruikt voor bijvoorbeel reststukken kaas, ie overblijven na het snijen van blokken. Die gevacueere blokken gaan vervolgens naar berijven ie e reststukken raspen, legt Brockhoff uit. Ook in e vleesinustrie wort e banachine gebruikt voor oner eer lange lenes, e achtervoet van een run of een varken of coplete haen. In e visinustrie woren hele zalen gevacueer. De grootkaerbanachine werkt als volgt: De proucten woren hanatig in zakken van verschillen foraat geaan, naar gelang e grootte van het prouct. Ze woren vervolgens op e ban geleg en naar e kaer getransporteer. De kaer wort gevacueer, zoat ook e zak wort leeggezogen. De zak wort aarop geseal. Multivac toone op e Epack bovenien e saen et Snapsil ontwikkele verpakkingen voor sausjes, waarbij het folie niet wort losgetrokken, aar ogebogen, zoat e verpakking breekt en het sausje of e ressing uit e plastic verpakking bakje kan woren geschonken. In e vitrine van Multivac waren ook iverse skinpacks te zien, et vlees of vis op een tray waarbij e verpakking gevacueer is. Het folie volgt hieroor e vor van het prouct, zoat het prouct beter zichtbaar is an bijvoorbeel bij e in Neerlan zo populaire MAP-verpakking. Skinpacks zijn populair in Zui-Europa, aar volgens Brockhoff zijn ze hier ook aan een opars bezig. Het begint te koen, vooral in het hogere segent vleesproucten. Freshline Plus ciliner Een MAP-verpakking zorgt ervoor at proucten langer houbaar zijn. Maar an ag er geen kruisbesetting plaatsvinen via e gasciliner. De nieuwe Freshline Plus ciliner van Air Proucts heeft aaro aan e buitenkant e speciale BioCote antiicrobiële coating ie e groei van icro-organisen tegengaat. De ciliner is bovenien voorzien van een speciaal filter at alles groter an 0,2 icron eruit zeeft. Instanties als BRC stellen stees strengere eisen. Met e Freshline Plus lopen we aarop vooruit, zegt Erik Branes van Air Proucts (foto rechtsoner). Het berijf levert e Freshline gassen en gasengsels voor e prouctie en verpakking van kant-en-klaaraaltijen, rauw en gekookt vlees, vleeswaren, zuivel en bakproucten. Air Proucts presenteere bovenien e nieuwe Freshline MP tunnelvriezer, een nieuwe vriestunnel waarbij wort gekoel et stikstof. De tunnelvriezer biet ogelijkheen voor koelen, aar ook voor het iniviueel invriezen van proucten. De tunnelvriezer kan per uur 3000 kilo prouct invriezen en kan 20 uur volcontinu raaien. In e tunnel is een afzuigsystee aangebracht, at besetting van proucten oor conensatie voorkot, e afzuigkap is voorzien van een schoonaakring. Door het easy opening syste en een speciaal systee voor e reiniging van e ban kan e vriestunnel eenvouig woren schoongeaakt. eisa voeingsieleninustrie april _epack.in :14

10 Consuent ontevreen over kwaliteit in superarkt Bij Streekbox geen ruite voor ketenvervuiling Tekst: Norbert van er Werff Foto s: Norbert van er Werff, Streekbox Consuenten zijn ontevreen over e kwaliteit van proucten in e superarkt. Ze willen weten waar hun eten vanaan kot en ergeren zich aan het gebrek aan transparantie, betogen Bastiaan Meijer van Streekbox en Leen Menken van e gelijknaige logistiek ienstverlener. Hun oplossing is e Streekbox, een oos et groente, fruit, vleeswaren, zuivel en anere abachtelijke proucten van hoge kwaliteit uit e eigen regio ie aan huis wort afgelever. Bastiaan Meijer van Streekbox (links) en Leen Menken van e gelijknaige logistiek ienstverlener. De foosector heeft zich al langer vervree van e consuent, eent Leen Menken, oprichter van Leen Menken Fooservice Logistics. Door twee incienten is at e afgelopen aanen versterkt, vint hij. Eerst was er e et Salonella verontreinige zal van Foppen uit Harerwijk. De zal kwa uit Noorwegen, ging via Neerlan naar Griekenlan en kwa weer terug o vervolgens voor een eel te woren geëxporteer. Daarna was er e affaire et paarenvlees at in allerlei proucten wer aangetroffen, terwijl at niet op het etiket ston. In beie gevallen ontstonen er fouten in e keten. De grootwinkelberijven hebben inferieure proucten weten te stanaariseren. De kritiek richt zich verer op het heen-en-weer gesleep et proucten en op het gebrek aan transparantie, vult algeeen irecteur Bastiaan Meijer van Streekbox aan. Anere voorbeelen zijn kipfilet ie in Afrika wort verwerkt en garnalen ie naar Marokko gaan o te woren gepel. Superarkten kunnen niet goe vertellen waar hun prouct vanaan kot. Tachtig procent van e paprika s wort gelever oor slechts twee berijven, uit Barenrecht. Ze kopen al ie paprika s als anoniee proucten op e veiling. Beien enen at retailers aar nu nog ee wegkoen, aar straks niet eer. Superarkten wachten af tot ze bij het kantelpunt zijn aangekoen en niet aners eer kunnen an investeren in kwaliteit, zoat ze e herkost van het prouct ook kunnen garaneren, zegt Meijer. Menken: Er is nu nog geen kritische assa, aar veel ensen gaan naar e superarkt et een groot ongenoegen. S E s u h n v p v Social eia De kritiek van e consuent richt zich voornaelijk tegen e grote superarktketens, stellen ze. De onvree wort oner anere gevoe oor fils als Super Size Me en Foo Inc. Maar ook oor e aanacht van tv-prograa s als e Keuringsienst van Waare en Raar voor isstanen in e voeingsielenbranche. Door e huiige hoogwaarige counicatieielen, zoals e social eia, is e consuent aan het woor. Op e website van tv-prograa Raar wer in een bericht over achtsisbruik binnen e grootwinkelberijven Streekbox genoe als alternatief waarbij er weinig ruite voor vervuiling van e keten is. Binnen een ag haen consuenten vijf pagina s volgeschreven et reacties 10 eisa voeingsieleninustrie april _streekbox.in :20

11 Schaalvergroting Een anere reen voor e onvree is e schaalvergroting. Sins e jaren zeventig is er uit winstbejag een extree hoeveelhei voeing, zoals vlees en agf, geprouceer ten behoeve van e export, zegt Menken. Je ziet nu at het elastiek terugschiet. Telers en vleesproucenten leveren liever aan Streekbox an aan Vion of The Greenery. Ze zijn an wat iner zeker van afnae, aar kunnen wel passie in hun prouct leggen. Ook Meijer stelt vast at boeren en tuiners ontevreen zijn et e huiige situatie. Bij e verkiezing van e beste paprika van het jaar bleek at e winnaar ook bij Albert Heijn ligt. Dezelfe paprika, van ezelfe teler, aar an et een totaal anere saak. De teler haastte zich te zeggen at hij e kans niet kreeg een goe prouct te leveren, oat hij e paprika s al twee weken voor ze rijp zijn, oet leveren... Bij Streekbox gaat alles razensnel. De organisatie oet op aanag e bestellingen bij e proucenten en ie woren an op insag geoogst. Op woensag koen ze binnen bij Leen Menken en een ag later woren ze bezorg bij e consuent thuis. Kwaliteitstesten Streekbox werkt saen et enkele honeren boeren, kleine coöperaties en abachtelijke proucenten. De eelneene boeren hebben kleine percelen, van zo n 50 tot 100 hectare. O hoeveel boeren het precies gaat is lastig te zeggen, oat het afhankelijk is van het seizoen. Een aspergeteler levert iers aar een klein eel van het jaar. Meijer: Het gaat o topproucten: kaas en anere zuivel, prei, uien, knoflook, pepers, snijbiet. De boeren oeten voloene iversiteit en voloene volue kunnen leveren. Alles oet van hoge kwaliteit zijn. We voeren zelf kwaliteitstesten uit. Alle proucten woren visueel en op saak getest, oner eer oor culinair recensent Janneke Vreugenhil. Eigen behoefte Streekbox heeft iniels enkele uizenen klanten in e regio s Astera-Alkaar- Haarle, Utrecht-Aersfoort-Alere, Gorin- >>> Drie pakketten Streekbox biet op abonneentsbasis e keuze uit rie pakketten: e vegetarische veggiebox, e basisbox en e luxere plusbox. De veggiebox bevat iniaal 12 proucten en kost 27,50 euro, e basisbox en e plusbox bestaan uit 15 proucten voor respectievelijk 32,50 euro of 42,50 euro. De prijzen zijn echter afhankelijk van het soort abonneent. Twee volwassenen kunnen van een box twee ware aaltijen en een lunch bereien. Streekbox levert aar ook e recepten voor. eisa voeingsieleninustrie april _streekbox.in :20

12 che-dorrecht en Den Haag-Rottera. De klanten woren geworven via e website streekbox.nl. Bovenien is er veel on-totonreclae want e klanten zijn zeer actief op social eia. Meijer beacht het concept Streekbox in Het iee ontston uit eigen behoefte. Een achtergron in foo ha hij niet. Ik ben onerneer in arketingcounicatie en internetplatfors. Het eerste half jaar heb ik erover geaan o te kijken naar het verarkten van het prouct en naar e kwaliteitseisen. Het oeten eerlijke en heerlijke proucten zijn, uurzaa en lokaal geprouceer en e herkost oet gegaraneer zijn. Ik wile aan huis leveren en er geen retailer bij betrekken, want superarkten zijn niet bij achte o het verhaal achter e proucten te vertellen. Na ie eerste fase ging ik op zoek naar logistieke partners ie ij konen helpen. Dat heeft rie tot vier aanen geuur. Soige berijven waren te klein en leveren veel te lokaal, bij anere gaat pas vanaf proucten e koelcel open. Via relaties kwa ik bij Leen Menken terecht. In februari 2012 zijn we in contact gekoen en een paar weken later, op 7 aart, zijn we online gegaan. Eigenaar Leen Menken bleek Meijers visie te elen. Bij Menken was e affiniteit et abachtelijkhei en kwaliteit et e paplepel ingegoten. Wij haen thuis een elkfabriek. We leveren heel ooie proucten aan elkboeren. Zij konen aan klanten uitleggen wat er ooi was aan het prouct, ze roegen e passie voor het prouct uit. Ein jaren zestig kwaen e superarkten op. Aanvankelijk waren ie ketens nog niet zo groot, aar later wel. Alle elk kreeg een gestanaariseer vetgehalte, er was geen verschil eer tussen topkwaliteit en atige kwaliteit. Als zuivelberijf weren we geangel, het ging alleen nog aar o prijs-prijs-prijs. De consuent is ook gefocust geraakt op e prijs. Toen is e saakbeleving in hanen van e grote coöperaties en ketens gekoen, vult Meijer aan. Zij bepalen e vor en e saak van e proucten ie wij kopen. De consuent heeft geen keuzeogelijkhei. Het zuivelberijf van e failie Menken kwa uiteinelijk in hanen van Capina, at al weer een aantal jaren geleen is gefuseer et Frieslan Foos tot zuivelreus FrieslanCapina. Menken startte in 1987 een istributieberijf voor levensielen, aanvankelijk et nae vleeswaren, salaes en zuivel. Door consoliatie in e retail besloot hij zich te richten op fooservice en restaurantketens. Het berijf is uitgegroei tot logistiek ienstverlener. Leen Menken werkt ook saen et anere webshops. We leveren ook aan concurrenten van Streekbox, aar aar profiteert Streekbox juist van, want het leveringsgebie wort groter. Voorbeel inhou Basisbox -Soepkip -Donker Moutkorn -GIJS biologische oestuinja bessen-frabozen (370 gra) -Yoghurt naturel (1 liter) -Bosje kervel -GIJS appelsap (0,74 liter) -Bosje selerij -Traition Baquette Francaise -Krop sla -Eieren (6 stuks) -Prei -Jonagol appels (700 gra) -Alexia vastkokene aarappelen (1 kg) -Winterpeen (300 gra) -Gele uien (400 gra) 12 eisa voeingsieleninustrie april _streekbox.in :20

13 Slie oplossing Menken legt uit at het systee wort uitgerol et een slie logistieke oplossing. We hebben al lanelijk vrachtwagens et een koel-, vries- en roogcopartient rijen. O efficiënt te werken hebben we bij Astera en Utrecht een hub. Daar woren rolcontainers overgelaen in kleine koelbusjes voor e levering aan huis. We hebben ook zulke hubs in voorbereiing bij Einhoven en Arnhe. De regio s Rottera en Den Haag beleveren we rechtstreeks vanuit ons istributiecentru in Zoetereer. Meijer: De proucten ie we inkopen, laten we weer hier in Zoetereer koen. De wagens neen ie proucten op e terugweg ee. In het begin is e logistiek lastig, aar zora je eer volue krijgt, wort het geakkelijker. Ein it jaar willen we lanelijke ekking hebben. Voor ein 2014 willen we in ieere straat in Neerlan geiel twee afleveraressen hebben. Meijer eent at het kleinschalige karakter blijft. De organisatie zal isschien wat groter woren, aar wij gaan geen tachtig iljoen paprika s van één teler kopen. We werken liever et tachtig telers. Wij kopen in bij eerere kleinschalige coöperaties. We willen prouctifferentiatie. Er koen Streekboxen voor verschillene regio s. Tachtig procent van e proucten kot uit e eigen regio en twintig procent is cross-over. Saner Hoogerbrugge: De oos oet eruitzien als een caeautje. Voorbeeloos Leen Menken krijgt van Streekbox een lijst van e proucten ie in e Streekboxen oeten zitten. Bij Menken wort een voorbeeloos opgeaakt en wort ter controle een foto naar Streekbox gestuur. De presentatie is iers van groot belang, legt Saner Hoogerbrugge uit, bij Menken verantwoorelijk voor het klantcontact Streekbox. Presentatie is het halve werk, e oos oet eruitzien als een caeautje. eisa voeingsieleninustrie april _streekbox.in :20

14 Beurs Bakkersvak Inspelen op e troonswisseling Tekst en foto s: Clara Bloehof, Hilco Wagenaar De tweee eitie van eze bakkerijbeurs Bakkersvak, op 10 en 11 aart in het Autotron in Rosalen trok een recoraantal bezoekers: bijna Zij konen oner eer proucten zien ie inspelen op e troonswisseling. De troonswisseling op 30 april biet een veelvou aan kansen voor e bakker. Op Bakkerssorbeert. Daaroor ontstaat een copleet zakje, ie alle zuurstof in een verpakking abvak toonen verschillene partijen hun prouctieeën. Zo presenteere CSM Benelux het ring, vet-oxiatie en e groei van icro-orga- zuurstofvrije verpakking en woren verkleu- zogenoee Koningsbroo: een Walkornbroo in e vor van een kroon (foto boven). geboen oor e fira Dijkstra Vereenige uit nisen sterk gere. Fresh Care wort aan- Op e stan van Chocolaterie Cerisette uit Oisterwijk weren chocolaetabletten et een Lelysta. kroningsverpakking gepresenteer. Quiche of cake? Kruien- en sauzenspecialist Verstegen is een nieuwe speler in e bakkerijbranche. De Rotterase fira introuceere op e beurs rie quiche/cake-varianten: Quiche Cake Goulash, Quiche Cake Kip Kerrie en Quiche Cake Meiterrane. Het is geen echte quiche, het is geen cake, aar het is wél lekker, glilacht Jeroen van er Graaf, creatief innovatieanager bij Verstegen. De quiche/cake is als een gewone cake te aken in een blik, aar kan ook als ause in e vor van een lolly ( popcake ) of als essert woren gepresenteer. Lekker et spicy chocolae, tipt Van er Graaf. Zuurstofabsorbers Fresh Care Een eenvouige en natuurlijke anier o verpakte voeingsielen op saak te houen en e houbaarhei ervan te verlengen. Dat is Fresh Care: een innovatieve, hightech zuurstofabsorber in e vor van een klein 14 eisa voeingsieleninustrie april _bakkersvak.in :19

15 O-I investeert 21 iljoen in Leerase glasfabriek Brouwers willen onerscheiene fles Tekst: Norbert van er Werff Foto s: O-I en Norbert van er Werff In e glasfabriek van O-I in Leera heersen e grote getallen. In e plant woren jaarlijks eer an een iljar bierflessen geprouceer. In e ovens waar het glas wort gesolten, is het zo n 1600 graen Celsius. O-I gaf onlangs een presentatie ter gelegenhei van e aanpassingen in e fabriek, waaree een investering van 21 iljoen euro was geoei. De controlekaer. De net gevore roogloeiene flessen woren et rie stuks tegelijk oor e achine op e transportban gezet, waarna ze afkoelen. Het roogloeiene verwijnt al snel, aar toch uurt het anerhalf uur tot een uur en rie kwartier voorat ze kou zijn. Als e flessen eenaal zijn afgekoel, krijgen ze in het Col En een coating en woren ze uitvoerig gecontroleer op onregelatigheen. Jaarlijks koen aar liefst een iljar bierflessen uit e fabriek. Ook O-I zelf, wat staat voor Owens Illinois, is van e grote getallen. Het Aerikaanse berijf prouceert in 79 fabrieken werelwij elk rui verschillene verpakkingsoplossingen en zet aaree 7,4 iljar ollar (5,73 iljar euro) o. O-I aakt uitsluiten glazen verpakkingen. We zijn in tegenstelling tot onze grootste concurrenten voor 100 procent toegewij aan glas, legt Erik Bouts, presient voor Europa van O-I, uit. Zo kunnen we vol zelfvertrouwen e voorelen van it zuivere, natuurlijke en uurzae ateriaal prooten. In Europa staan 36 fabrieken in 11 lanen, waaree een ozet van rui 2,3 iljar euro wort behaal. De Benelux is voor O-I belangrijk want van e Europese lanen wort alleen in e wijnlanen Frankrijk en Italië eer ogezet. In Neerlan staan rie fabrieken: in Leera, Maastricht en Schiea. In Maastricht en Schiea woren flessen en potten geprouceer voor e ran- >>> eisa voeingsieleninustrie april _glaso-i.in :59

16 ken- en voeingsieleninustrie, in Leera woren vrijwel uitsluiten groene en aberkleurige bierflessen geaakt. Procescontrole O-I heeft voor 21 iljoen euro in e prouctiefaciliteit in Leera geïnvesteer. De investering ovat een nieuwe oven, nieuwe prouctieachines en nieuwe apparatuur voor prouctie- en kwaliteitscontrole. De therische isolatie wer verbeter en er kwa nieuwe procescontrole o het verbraningsproces beter te controleren en e efficiëntie te verhogen. De aatregelen oeten e CO 2 -uitstoot et 15 procent verineren. We kunnen nu goekoper, veiliger en flexibeler prouceren, vat plantanager Jules Herfst het saen. In totaal investeert e onerneing in iljoen euro in e fabrieken in Europa. Het gaat o prouctielocaties in Frankrijk, Duitslan, Italië en Tsjechië. Ook in e vestiging in Maastricht zal woren geïnvesteer. Onerscheien O-I wil et e investeringen beter kunnen inspelen op e wensen van e klanten. In Leera wort geprouceer voor grote brouwerijen als Heineken, Bavaria en Grolsch, aar ook voor regionale en lokale brouwerijen. Bierbrouwers willen stees vaker een bijzonere ecoratie in e fles, o hun erkbeel tot uiting te brengen en hun arktpositie te verstevigen, vertelt sales- en istributieirecteur voor e Benelux Gerar Pille. De onerneing heeft prouctontwikkelaars in ienst ie kunnen helpen bij het esign van nieuwe verpakkingen. Dunnere flessen Daarnaast hebben e brouwers wensen op het gebie van uurzaahei. Zo krijgt O-I verzoeken o e flessen lichter te aken, et iner ateriaal, aar ezelfe eigenschappen. Een zo un ogelijke fles scheelt niet alleen in gronstof en us gronstofkosten, aar ook in e kosten van transport. De flessen oeten echter wel veilig zijn. Of e flesjes voloen aan e specificaties wort intern getest, oor e klanten zelf, of oor eren zoals TNO, zegt Pille. Hoe ik het glas oet zijn, hangt af van wat een levensielenproucent oet et het prouct en hoe consuenten eree ogaan. Het gaat niet o light weight aar the right weight, vult Steffi Lenz aan, als new prouct evelopent anager werkzaa bij e locaties in Leera en Düsselorf. Als flesjes of potjes elkaar raken, oeten ze steviger zijn. Ook het prouct zelf is van belang. Als er ruk in e fles staat, zoals bij frisrank of ousserene wijn, oet e fles steviger zijn. Ze eent at het vaststellen van e juiste ikte een kwestie is van ervaring en van testen. Een eel van e investeringen in e glasfabriek was beste voor extra procescontrole en een upgrae van e inspectie van e flessen. Pille: De nieuwe inspectietechnologie stelt ons in staat o eer coplexe glascontainers te inspecteren; flessen et voren en ecoraties ie veelal opvallen en waaraan veel brouwers e voorkeur geven, zoat ze hun erk optiaal kunnen positioneren. Hot en De fabriek bestaat uit een war geeelte en een kou geeelte, het Hot En en het Col En. In het Hot En zitten e ovens en woren e flessen gevor. In it eel is ook e controlekaer et een tiental beelscheren 16 eisa voeingsieleninustrie april _glaso-i.in :00

17 waar e verschillene onerelen van e prouctie in e gaten kunnen woren gehouen en woren aangestuur. Op vieoscheren zijn e rie ovens te zien, waarin een teperatuur van 1600 graen Celsius heerst. De laag vloeibaar glas in e ovens is anerhalve eter hoog. Door een kleine opening stroot het glas naar e feeers van e achines. Het aken van e flessen gebeurt in twee stappen. Eerst wort e juiste hoeveelhei glas in een prefor gegoten en vervolgens wort het glas in e al tot e juiste vor uitgeblazen. In e vor heeft e fles nog een teperatuur van 1100 graen Celsius. Eenaal afgekoel gaan e flessen naar het koue geeelte van e fabriek. Daar woren alle flessen aan e buitenkant besproei et een bescherene laag. Door e coating woren ze glaer, waaroor ze bij brouwerijen iner snel ovallen, legt plantanager Herfst uit. In het Col En onergaan ze een uitgebreie reeks controles. Zo zijn er optische systeen ie het glas controleren op onregelatigheen en ook wort e spanning van het glas geeten. Bovenien woren er steekproeven genoen o flessen nog uitgebreier oor te lichten. Vervolgens woren e flessen etershoog gestapel. Een robot plaatst een laag van circa 20 bij 20 flessen op een tussenlegplaat ie oor een anere robot op e vorige laag is geleg. De stapels woren geseal. De laatste stap is het transport naar e klant, e brouwerijen waar e flessen woren afgevul. Het gaat niet o light weight aar the right weight, eent new prouct evelopent anager Steffi Lenz. Sales- en istributieirecteur Gerar Pille: Bierbrouwers willen stees vaker een bijzonere ecoratie in e fles. Plantanager Jules Herfst: We kunnen nu goekoper, veiliger en flexibeler prouceren. eisa voeingsieleninustrie april _glaso-i.in :01

18 Wageningen reageert op voeselschanalen Geen ketenverkorting aar transparantie Tekst: To van er Meer Foto s: Koos Groenewol, To van er Meer Paarenvlees in runvlees, varkensvlees in halal proucten, aflatoxine in elk, fraue et bio-eieren: zijn onze voeingsielen onbetrouwbaarer en gevaarlijker geworen of gaat het o oor e eia zwaar opgeblazen incienten? Wetenschappers van Wageningen UR over feiten en isverstanen ron e voeselschanalen. De Wageningenexperts (v.l.n.r.): Hans van Trijp (hoogleraar Marktkune en consuentengerag), Tiny van Boekel (hoogleraar Voeselkwaliteit), Tinka Murk, (hoogleraar Milieutoxicologie), Willy Baltussen (LEI-onerzoeker) en Robert van Gorco (irecteur Rikilt). Bij e recente voeselschanalen wort e beschuligene vinger nogal eens geheven richting e controlerene instanties in Europa. De experts vinen at niet terecht. Het is onzin o bij voeselincienten naar e overhei te wijzen, stelt Robert van Gorco, irecteur Rikilt. De taak van e overhei is hanhaving. De priaire verantwoorelijkhei voor een prouct ligt bij e proucent en leverancier. Ik erk at stees vaker een beel wort geschapen alsof controleurs zitten te slapen of heulen et e vijan (het fooberijf), zegt Tinka Murk, hoogleraar Milieutoxicologie. Hieroor weten ensen stees iner of ze een berijf of instituut kunnen vertrouwen. Bezuinigingen bij overheisinstellingen aken at e ovang van het controleapparaat sterk afneet. Marcel Schuttelaar (Schuttelaar & Partners) zei in aart in het Financieele Dagbla at e controles in Neerlan zijn achteruitgegaan. Tot 2000 waren we e beste van Europa. Nu neen we op zijn best een ienpositie in. Blijkbaar is e Neerlanse politiek geschrokken van e alarerene geluien. Het kabinet is nu berei af te zien van e bezuiniging van 4,2 iljoen euro op e NVWA, zo bleek tijens het voeselfraueebat, op 14 aart in e Tweee Kaer. Minister Schippers gaat kijken waar op e begroting ze gel kan vinen o e bezuinigingen terug te raaien. Ook gaf het kabinet bij het ebat aan fraue in e voeselketen strenger te gaan bestraffen. Dat was nog voorat e NVWA op 10 april aankonige at er vijftig iljoen kilo runvlees van vleesgroothanel Selten oest woren teruggeroepen We oeten e NVWA niet verwijten at e controles slecht zijn. De instantie oet wat zij kan, zegt hoogleraar Voeselkwaliteit Tiny van Boekel. Wel vint hij e bezuinigingen bij e NVWA te ver oorgevoer. Dat is een politieke keuze. Maar ik vrees at e balans te ver is oorgeslagen. Murk: Het zou helpen als e NVWA zegt: Dit kunnen wij nog wel oen en it niet. Er zijn bijvoorbeel ook aneren ie cheische en biologische analyses kunnen aken. Maak als NVWA heler wat je nog wel kan en wat niet, an kan het inisterie aar zo noig op inspringen. Controle werkt De Wageningse experts geloven niet at tegenwoorig eer geroel wort. Van Gorco: We horen er alleen eer over, oat het berijfsleven eer en beter controleert. Overal waar gel te verienen is, kot fraue voor. In zijn ogen wort oor e overhei (en wellicht ook oor het berijfsleven) aar zeer beperkt gecontroleer op fraue. Toch is e voeing e laatste jaren niet onveiliger geworen. Ieer is alerter geworen. Er zijn eer signalen en er wort beter en gerichter gecontroleer, us gaat het beter. Wel woren prioriteiten gestel, us wort er noogewongen (eer) risicogebaseer gecontroleer. Oat éér gecontroleer wort waar éér risico is, is het overzicht lastiger in beel te brengen. Hoe goe controles ook zullen woren, incienten zullen altij blijven bestaan eent Van Boekel. De controles werken in principe ook goe. Fraue is van alle tijen. Het is wel in te aen aar nooit geheel te voorkoen. Willy Baltussen, onerzoeker van het LEI en k z r f g o 2 n u i D c B t g b u o k G e o k H g g g v s s g g a b c K S V k p k s t h t g w g 18 eisa voeingsieleninustrie april _voeselschanaal.in :00

19 keteneskunige, vint econoische fraue, zoals het verkopen van paarenvlees als runvlees niet goe te praten, aar vint fraue ie consequenties heeft voor e volksgezonhei veel ernstiger. Hij wijst hierbij oner eer naar e filet aericain et 10 tot 20 procent varkensvlees en risico op salonellabesetting, zoals bleek tijens een tvuitzening van e Keuringsienst van Waare in aart De overhei legt e verantwoorelijkhei voor controles stees eer bij het berijfsleven. Baltussen verwacht veel van e interne controles in e keten. Dat ketenpartijen zelf gaan voor een iniu kwaliteitsstanaar, oor afspraken te aken. Meer labellen of eer controle oor e overhei bant het problee van voeselfraue volgens he niet uit. Wel wort volgens he nog te weinig over ketens heen gekeken. Retailketens kijken vooral opzij, naar elkaar, en leggen e ruk bij e leveranciers. Hij noet VanDrie Group als positief voorbeel. Die hebben een eigen kwaliteitssystee, aar ie hebben ook e leveranciers en afneers binnen e keten in eigen han. Hoogleraar Marktkune en consuentengerag Hans van Trijp vint at berijven het eigenlijk nooit goe kunnen oen. Dat zaken goe geregel zijn, wort als vanzelfspreken gezien. En als hiertegen gezonig wort, is e verontwaariging groot. We hebben us veel te verliezen en weinig te winnen. De schanalen oeten echter in het juiste perspectief woren gezien. Het zijn uitzoneringen, in 99,9 procent van e gevallen gaat het gewoon goe. Ook oeten we volgens he af van het iee at risico s heleaal zijn uit te bannen. Risico s zijn nu eenaal inherent aan coplexe ketens. Kortere ketens? Staatssecretaris Dijksa van EZ stele in e Volkskrant voor at e internationaler en aaroor ingewikkeler geworen ketens korter oeten woren. De Wageningse experts zijn aar geen voorstaner van. Zij kregen bijval van e FNLI ie op Foolog stele at kortere ketens geen oel op zich oeten zijn. Dat is van bovenaf ook niet af te wingen in een vrije arkt. Schakels hebben ook bestaansrecht oat ze waare toevoegen, bijvoorbeel het wassen of snijen voor verere verwerking, of het toevoegen van kruien. Overboige schakels verwijnen vanzelf oorat ketens efficiënter woren, vint e fabrikantenorganisatie. Het korter aken van e keten an sich lijkt e geen oplossing, alus Van Gorco. Volgens he heeft e lengte van e keten er Worst van zuiver paarenvlees. naelijk niets ee te aken. Volgens Baltussen benutten berijven zo veel ogelijk van hun proucten voor huane consuptie. Dit is naelijk goe voor e winst en rukt e consuentenprijs. Dat e voeselketen ingewikkel is en over vele schijven gaat, is volgens he gekoen oorat op prijs wort geconcurreer. Proucten zijn onerling sterk vergelijkbaar us als het vlees in Roeenië een cent goekoper is, halen we het in Roeenië. Het is eerer regel an uitzonering at er tussen proucent en consuent sos wel vier verwerkers en ook nog ienstverleners (in koeling, transport en opslag) zitten, ie ook nog in verschillene EU-listaten opereren. Transparantie De experts zien eer in transparantie in e keten an ketenverkorting. Met transparantie neet het aantal voeselschanalen niet af, aar we voorkoen er wel ee at hypes ontstaan, stelt Van Trijp. Het is een klein problee, us oet je het niet zo opblazen >>> Fraue is van alle tijen Voeselfraue kwa ook vroeger al geregel voor. De voorloper van e NVWA, e Keuringsienst van Waren, is in 1893 opgericht vanwege fraue et voesel. Het ging toen oner eer o aangelenge elk. Rikilt startte in 1903 o boterfraue te bestrijen. eisa voeingsieleninustrie april _voeselschanaal.in :01

20 tentieel gevaarlijke stof is, is er geen toxicologisch risico. In het Neerlans betekenen hazar en risk allebei risico. Maar het zijn twee totaal verschillene zaken. Bij hazar gaat het o het potentieel gevaar van een stof. Risk hangt saen et e ate van blootstelling aan e stof en het effect ervan. De aanwezighei van een stof zegt heleaal niets over het gevaar voor e volksgezonhei. De ate van blootstelling juist wel, stelt ze. Murk gaf aan at e toxicologische waare altij een avieswaare is. Het is aan e politiek o hier iets ee te oen. Bij aflatoxine ligt e toxicologische grenswaare (waarboven een gevaar voor e volksgezonhei optreet) op 0,5 µg per kilo. De EU koos ervoor e nor tien keer strenger te zetten, op 0,05 µg. Zit je an nog een factor twee boven eze EU-nor an is at us nog heleaal niet erg. Wel oet je streng controleren, want het is een zeer gevaarlijke stof. Ze geeft aan at er sos tv-ploegen bij haar langskoen, ie enken een onerwerp te hebben over zeer gevaarlijke stoffen. Als ik an zeg at uit e blootstelling blijkt at het heleaal niet zo gevaarlijk is, pakken ze e boel teleurgestel weer in, oat het ineens geen onerwerp eer is. Geen steingakerij Volgens haar woren consuenten onnoig bang geaakt. Het gevaar bestaat at ensen echte risico s niet eer kunnen onerscheien van schijnbare risico s. Met e huiige schanalen lijkt het of het slechter gaat et e huiige voeing oat het zo vaak in het nieuws kot. Hieroor blijven ensen bang. Murk pleit voor geegen journalistiek. Geen steingakerij, waarbij ieereen aar wat roept. De plastic soep in zee is slecht, aar het levert geen gevaar op voor e volksgezonhei. Hoeveel verer oet je het an nog onerzoeken? In plaats aarvan kunnen we beter focussen op onerzoek at echt belangrijk is, aar at niet zo in is. Denk bijvoorbeel aan e stoffen ie e waterzuivering overleven, zoals resten van zonnebrancrèes en eicijnen in rinkwater. Ik weet van e hazar, at honeren stof- De keten oet transparanter, vinen wetenschappers en onerzoekers van Wageningen UR. at het niet eer te anagen is. Transparantie is ook noig o vertrouwen van consuenten in hun voesel te herstellen. In e ogen van Van Boekel is e consuent vervree geraakt van zijn voesel. Ik vin at een groot problee. Fabrikanten leggen in e beelvoring van proucten veel te veel e naruk op het abachtelijke en te weinig op nieuwe technologieën. Hou als fabrikant op et ie abachtelijke flauwekul. Dus geen oaatjes in potten laten roeren, aar laten zien at we technologisch goe bezig zijn. Wees eerlijk over hoe je het oet en wees aar trots op. We oeten ook niet vervallen in extreen, als óf grootschalig, óf kleinschalig, vint Van Trijp. Het gaat o het bree spectru. Hij wijst op e verschillen in leeftij. De ouere generaties hebben vertrouwen in berijven, protocollen en regelgeving. De internetgeneraties neen niet eer voetstoots aan wat berijven zeggen. Niet hoe ze het georganiseer hebben is leien, aar wat ze laten zien. Staat op het etiket wat erin zit en is het veilig voor e volksgezonhei? Onnoige angst Volgens Murk zorgt verwarring over e teren hazar en risk bij consuenten onnoig voor angst als het gaat o voeselschanalen. Bij e aflatoxine in elk heeft e controle goe gewerkt. Hoewel het een po- fen oorgaan, aar hoe zit het et e risk? Wat zijn e echt beroere stoffen? Laten we át onerzoeken o eze stoffen vervolgens bij e bron weg te halen. Van Boekel stelt at op it oent alle eleenten aanwezig zijn voor het realiseren van gezone, uurzae en veilige voeing. Dat was honer jaar geleen nog niet zo. Hij pleit voor een aatschappelijk ebat over voesel. Zoner e huiige schanalen te willen bagatelliseren, zie ik voor e toekost een nog veel groter problee, naelijk e koene schaarste op voeselgebie, oor een groeiene werelbevolking en schaarser worene hulpbronnen. Híer oeten we e ensen bewust voor aken. 20 eisa voeingsieleninustrie april _voeselschanaal.in :01

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Jaargang 15, Nr. 7 november 2014. Pieken met pepernoten. Transparantie begint bij het pand. WRR: Van landbouwnaar voedselbeleid

Jaargang 15, Nr. 7 november 2014. Pieken met pepernoten. Transparantie begint bij het pand. WRR: Van landbouwnaar voedselbeleid Jaargang 15, Nr. 7 november 2014 Pieken met pepernoten WRR: Van landbouwnaar voedselbeleid Transparantie begint bij het pand www.renault.nl WAT ALS UW BEDRIJFSWAGEN GELD VOOR U BESPAART? SLECHTS 5,9L/100KM

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Mora vervangt PLC s. www.evmi.nl. Flexibilisering arbeidsmarkt zet door. Huismerken volwaardig alternatief. Eisma Voedingsmiddelenindustrie

Mora vervangt PLC s. www.evmi.nl. Flexibilisering arbeidsmarkt zet door. Huismerken volwaardig alternatief. Eisma Voedingsmiddelenindustrie www.evmi.nl nr. 5 - juni 2010 Eisma Voedingsmiddelenindustrie Flexibilisering arbeidsmarkt zet door Mora vervangt PLC s Huismerken volwaardig alternatief www.nutri-akt.nl Projectleider Engineering Interessante

Nadere informatie

VERLEIDEN VOOR MOEDERDAG The Pink Temptation. OMZETINSPIRATIE OP BAKKERSVAK Beurs trekt recordaantal bezoekers

VERLEIDEN VOOR MOEDERDAG The Pink Temptation. OMZETINSPIRATIE OP BAKKERSVAK Beurs trekt recordaantal bezoekers PRAKTISCH MAGAZINE VOOR BROOD EN BANKET JAARGANG 17 APRIL 2014 NR. 4 VERLEIDEN VOOR MOEDERDAG The Pink Temptation OMZETINSPIRATIE OP BAKKERSVAK Beurs trekt recordaantal bezoekers MACHINE WORDT BAKKER Minder

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Kop Kop Kop kader lead plat Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Veiligheid in Indonesië en Vietnam is het personeelsblad van FrieslandCampina

Nadere informatie

In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V.

In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V. De (financiële) rapportage over het jaar 2005 heeíi betrekking op de business units Retaii, Wholesale en Trading. Vanaf i januari 2006 is de business unit Wholesale en de dienstverlening aan professionele

Nadere informatie

magazine 2moso Exclusieve Apple-accessoires Expert aan het woord Jan van Setten EXPERT PAGINA 8 De Kim Zorghotel aan Zee

magazine 2moso Exclusieve Apple-accessoires Expert aan het woord Jan van Setten EXPERT PAGINA 8 De Kim Zorghotel aan Zee magazine 21e Jaargang No.2 December 2013 2moso Exclusieve Apple-accessoires Interview pagina 4 Expert aan het woord Jan van Setten EXPERT PAGINA 8 De Kim Zorghotel aan Zee INTERVIEW pagina 10 Uitgelicht

Nadere informatie

Langverwachte kweekvleesburger gepresenteerd. EU wil mogelijkheden class action verruimen. Veel misverstanden over de aardappel

Langverwachte kweekvleesburger gepresenteerd. EU wil mogelijkheden class action verruimen. Veel misverstanden over de aardappel Jaargang 14, nr. 6 20 september 2013 Langverwachte kweekvleesburger gepresenteerd EU wil mogelijkheden class action verruimen Veel misverstanden over de aardappel www.nutri-akt.nl Maintenance Manager Die

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

Groeiseizoen weer achter de rug Investeren in nieuwe concepten. Landbouw bijlage Dinsdag 18 september 2012

Groeiseizoen weer achter de rug Investeren in nieuwe concepten. Landbouw bijlage Dinsdag 18 september 2012 Groeiseizoen weer achter de rug Investeren in nieuwe concepten Landbouw bijlage Dinsdag 18 september 2012 Jos Knoef uit Geesteren Jan Hermanussen uit Beers Dat is waar Jan en Jos voor staan. Niet voor

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina Spark nr.1 2 Spark Spark 3 Ter herinnering aan Kapil Garg 32

Nadere informatie

Realities. Radicale keuzes, dedication en service maken ons een leading partner van Apple. Rien Slagter CEO Five 4 U. Inventory based finance

Realities. Radicale keuzes, dedication en service maken ons een leading partner van Apple. Rien Slagter CEO Five 4 U. Inventory based finance Deutsche Bank Realities De financiële aspecten van zakendoen Inventory based finance Extra liquiditeit door verkoop van de grondstoffenvoorraad De winnende formule De crisis te snel af Van Spakenburg naar

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie

klantvriendelijk so what?

klantvriendelijk so what? . L. A. N. T MarketResponse Jaargang 1 nummer 1 september 2013 klantvriendelijk so what? Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2013: PLUS oprechte betrokkenheid sleutel tot klantvriendelijkheid HOE

Nadere informatie

Ik wil best meer betalen voor goede service. NIEUWE XL-WINKEL Niemand de deur uit zonder oplossing. GLAS IN BEELD We maken grote stappen

Ik wil best meer betalen voor goede service. NIEUWE XL-WINKEL Niemand de deur uit zonder oplossing. GLAS IN BEELD We maken grote stappen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN KPN MAART 2012 NIEUWE XL-WINKEL Niemand de deur uit zonder oplossing GLAS IN BEELD We maken grote stappen De voordelen van HD VOICE Carlos Faes (43) eigenaar Philips Fruittuin

Nadere informatie

Dichterbij. 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 AMSTEL EN VECHT. Nieuw evenement Weesp Gastvrij»18. Circulair denken heeft de toekomst»10

Dichterbij. 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 AMSTEL EN VECHT. Nieuw evenement Weesp Gastvrij»18. Circulair denken heeft de toekomst»10 Dichterbij AMSTEL EN VECHT MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK AMSTEL EN VECHT ZOMER 2015 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 3023 ONDERNEMERS TIPS ONDERNEMEN Circulair denken heeft de toekomst»10 Minder verspillen

Nadere informatie

leasen De voors en tegens van

leasen De voors en tegens van 5 ok tober 2010 De voors en tegens van leasen 10 vier inkopers over werken buiten het ziekenhuis 14 managementinformatie: meten is weten 18 van 18 naar 33 recalls. hoe komt die stijging? een uitgave van

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Jaargang 22 - mei 2013. Inhoud

Jaargang 22 - mei 2013. Inhoud Jaargang 22 - mei 2013 Inhoud Communicatieactiviteiten 2012 succesvol SMK brengt stakeholders samen Digitaal optimaal : Acht nieuwe SMK-websites! SMK personeelswisselingen 2 3 4 5 MILIEUKEUR Eerste datacenter

Nadere informatie

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de 1 Lars van rossum Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de verdwenen details vullen we aan met herinneringen,

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie