Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg"

Transcriptie

1 Samen Informatiemagazine Mercatus jaargang 4 februari 2013 wonen01 De Nederlandse taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend Samen met de gemeente, staan we op de barricade De plussen van Mercatus De kracht van Kraggenburg

2 Samen wonen01 Voorwoord Door de plannen van de regering komt de betaalbaarheid van het wonen in het geding. De sociale huursector wordt daardoor in omvang sterk beperkt. Daarover wil ik mijn zorgen uitspreken. Ik doe dat in deze uitgave van Samen Wonen in een open brief aan u, aan de bewoners van Mercatus. Ook wethouder Ruifrok van de gemeente Noordoostpolder uit zijn mening over de plannen van de regering. Geen zonnige berichten. We moeten bezuinigen. We moeten versoberen. En dan hebben we het met onze partners, zoals dorpsbelangen, over wat er moet gebeuren in de NOP. De heer Overmars, voorzitter van dorpsbelang Kraggenburg spreekt niet voor niets over plannen. Omdat plannen er zijn om uitgevoerd te worden, zegt hij. En hij heeft gelijk. Maar de huidige kabinetsplannen kunnen nog wel eens een grote spaak in het wiel steken. Terwijl de dorpen de parels van de Noordoostpolder zijn! Een andere parel is het Vrouwencentrum dat naast ons pand in Emmeloord talloze activiteiten organiseert. Zorg voor elkaar, sociale samenhang, dat is waar het in ons werk om draait. Door Ton Beurmanjer We willen een signaal geven aan de politiek. Daar hebben we ook onze huurders voor nodig. De sociale woningbouw draait om betaalbaar wonen voor mensen met lagere inkomens. Wij willen dat dit voor nu en voor de toekomst in stand wordt gehouden, zonder dat er aan kwaliteit van wonen wordt ingeleverd. Daarom roepen wij u op om de petitie Huuralarm van de Woonbond te tekenen. Op deze manier hopen wij het tij te kunnen keren. Ook u kunt een signaal geven dat dit beleid onacceptabel is. Het ondertekenen van de petitie kan direct online via de website Iedereen wordt getroffen door dit nieuwe beleid. De enige manier om de huren laag te houden en het investeren in woningbezit mogelijk te houden, is het verkopen van woningen. Daarom laten we in deze uitgave ook onze makelaars aan het woord; Mercatus heeft specifieke voordelen voor starters op de woningmarkt. Ondertussen zijn we heel hard bezig om onze weg te vinden in deze nieuwe ontwikkelingen en we doen wat binnen onze vermogens ligt om de oorspronkelijke betekenis van sociale huisvesting te behouden: zorgen voor aantrekkelijke en betaalbare woningen. Samen Wonen is het informatiemagazine van Mercatus. Dit magazine is bedoeld om u als huurder van Mercatus te informeren over de ontwikkelingen binnen onze woningcorporatie. Heeft u opmerkingen of tips voor dit magazine, dan kunt u die mailen naar Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Mercatus. Uitgave: Mercatus, Nijverheidstraat 10, Emmeloord, Telefoon (0527) , Website: Redactie: Mercatus Bladproductie: 2 I MERCATUS

3 In dit nummer: Rectificatie In de vorige uitgave van Samen Wonen stond in het artikel over energiemaatregelen dat Mercatus de huur mag pas mag verhogen bij mutatie (als iemand verhuist). Dat is echter niet het geval. Wij hebben tot nu toe de keuze gemaakt huren niet te verhogen wanneer er energieverbeterende maatregelen worden getroffen. Dat is een keuze, geen wettelijke bepaling. Met het oog op het nieuwe regeerakkoord is het niet zeker of wij deze manier van werken in de toekomst zullen handhaven. Mochten er veranderingen in komen, dan laten wij u dat uiteraard tijdig weten. 04 Samenwerken aan leefbaarheid 06 Samenwerken aan service 07 Eropuit in de regio 08 Samenwerken aan wonen 10 Samenwerken aan openheid 12 De kracht van het dorp 14 De plussen van Mercatus 16 Woningaanbod MERCATUS I 3

4 Samenwerken aan leefbaarheid Groepsfoto van een aantal dames uit de Taalgroep Omdat taal verbindt Het beheersen van de Nederlandse taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vrouwen die naar Nederland zijn gekomen en thuis vaak nog in hun eigen taal spreken, hebben in de regel minder sociale contacten. Het Vrouwencentrum NOP biedt hulp. Ook Nederlandse vrouwen zijn hier meer dan welkom. Op vrijdagochtend zijn alle vrouwen welkom om een kopje koffie te komen drinken. Maar op woensdag is dit de plek om de Nederlandse taal (meer) eigen te maken. En, het sociale aspect is minstens zo belangrijk! Het is woensdagochtend, half tien, langzaam druppelt het Vrouwencentrum NOP vol. Warme ontmoetingen, een begroeting met ofwel drie Hollandse kussen op de wang, of een meer zuidelijke omhelzing. Gelukkig nieuwjaar!, klinkt het. De nieuwjaarsrolletjes liggen op een etagère. Die rolletjes zullen, op z n Hollands, pas tijdens de pauze gegeten worden. Het inschenken van de koffie is niet zo n mooi ritueel als het inschenken van de thee in Marokko (daar krijg je hoge thee, van ver boven het kopje ingeschonken), maar de sfeer is alles behalve Hollands. Warm, veel gelach en aandacht voor elkaar. 4 I MERCATUS

5 Cursiste Louiza Ouchen en docente Berendy Fokke > Nederland telt volgens stichting Lezen & Schrijven maar liefst analfabeten van 16 jaar en ouder. Daarnaast kent Nederland ongeveer anderhalf miljoen laaggeletterden, dat zijn mensen die zoveel moeite hebben met lezen en schrijven dat zij zich onvoldoende kunnen redden in onze samenleving. Tweederde heeft een Nederlandse achtergrond, een derde is geboren in het buitenland. Welkom Bem-vindo Marhaban Hoş geldiniz Witamy Soo dhawoow Bienvenida Taalles Hier wordt aan drie groepjes vrouwen lesgegeven. Een kleurrijk geheel: Marokkaanse, Braziliaanse, Poolse, Portugese, Somalische en Turkse vrouwen zitten bij elkaar. De één in een groep voor gevorderden, de ander in een groepje voor beginners. En daar komt ook Fatima binnen. Jij bent nieuw!, roept Berendy Fokke enthousiast (zij is één van de vrijwilligers die hier lesgeeft aan de beginnersgroep). Waar kom je vandaan? Ik woon in Urk. Berendy lacht: Op Urk! Je woont op Urk. Direct al een mooi begin van de taalles: als je op een eiland woont, zelfs op een voormalig eiland, dan woon je niet in, maar op. Fatima komt uit Marokko. Haar kinderen die hier in Nederland zijn opgegroeid, spreken Nederlands, maar thuis spreken zij en haar man in hun moedertaal. Is moeilijk taal leren daarom, zegt Fatima. Lief en leed Berendy legt een korte tekst neer voor de dames, met daarbij een tekening waarop staat wat ze voorlezen. Het voorlezen gaat prima, de vraag is of ze ook begrijpen wat er staat. Corrie, één van de vrijwilligers, is behulpzaam en doet het af en toe voor: De moeder staat in de keuken, en Corrie gaat staan: Kijk, ik sta nu. Elke gelezen alinea vraagt om een intermezzo, want zodra Fatima heeft voorgelezen dat de kinderen in de keuken aan tafel zitten, vertelt ze over haar eigen kinderen. Drie nog in Marokko, twee kinderen hier bij haar. Is moeilijk. Hoofd zit vol van problemen. En dan ontvouwt zich een gesprek over haar familie, over cultuurverschillen, en over het leren van de taal; hoe belangrijk dat is. Plantenstekjes praten niet terug Louiza (foto rechtsboven) komt ook uit Marokko en doet vrijwilligerswerk in Emmeloord. Ze schenkt koffie en gaat bij ouderen op bezoek om een praatje te maken. Ze heeft een jaar in de plantenteelt gewerkt. Prima werk zegt ze: Maar stekjes praten niet terug. Ze zat dus op een plek waar je de taal je niet snel eigen maakt. Dat gaat een stuk beter nu ze onder de mensen komt. Het is voor je gezondheid niet goed als je geen sociale contacten hebt, zegt Louiza. Taal is nodig. Taal verbindt. In Nederland kennen we het gezegde: onbekend maakt onbemind, zegt Berendy. Als ik niks van jou weet, dan denk ik bijvoorbeeld: waarom moet ze nou persé die hoofddoek om? Als ik jouw cultuur leer kennen, omdat we met elkaar kunnen praten, dan kan ik daarvan leren. Precies dat is wat dit centrum zo mooi maakt: het is een kleurrijke mengelmoes van culturen. En alle vrouwen, zowel docenten als cursisten, hebben hetzelfde doel voor ogen: samen zijn, ervaringen met elkaar delen, van elkaar leren, en dat door de Nederlandse taal eigen te maken. En wat blijkt; de verschillen zijn niet eens zo groot. Een andere cultuur misschien, maar elke vrouw is een vrouw, elk mens is een mens en we moeten er samen gewoon het beste van maken. Hier doen ze dat. MERCATUS I 5

6 Samenwerken aan Service Wanneer krijgt u een woning toegewezen? Sytske Wiersma We krijgen vaak vragen over wanneer iemand recht heeft op een woning en hoe Mercatus bepaalt wie de woning krijgt. Graag lichten we dat toe, omdat we merken dat er nog wel eens misverstanden bestaan over die toewijzing. De veronderstelling dat mensen uit een dorp bijvoorbeeld voorrang hebben op een woning uit dat specifieke dorp, is onjuist. Iedereen die staat ingeschreven voor een woning, bouwt wachttijd op. De woningzoekende die het langst staat ingeschreven en reageert, heeft recht op die woning. Even kort op een rijtje: Als woningzoekende schrijft u zich in als woningzoekende (dat kan via onze website inschrijven.) U bouwt wachttijd op. Als u een woning vindt waar u graag wilt wonen, dan reageert u op die woning. Degene die, binnen de groep mensen die heeft gereageerd, het langst staat ingeschreven (en voldoet aan de voorwaarden), heeft recht op die woning. De voorwaarden vindt u op onze website onder spelregels. Bijvoorbeeld: Reageren er zeven mensen op de woning en zijn daarvan zes langer ingeschreven, dan bent u nummer zeven. Dat zegt niets over de volgende reactie die u stuurt. Als daar honderd mensen op reageren waarvan er 90 langer zijn ingeschreven dan u, dan bent u nummer 91. Per reactie staat u dus op een andere plek. Huurt u al bij Mercatus en bent u op zoek naar een nieuwe huurwoning? Schrijf u dan opnieuw in, dan bouwt u weer wachttijd op. U kunt gewoon ingeschreven staan, zonder dat u op woningen reageert. Mercatus verhuurt naar inkomen en huurprijs Wij bieden goedkopere woningen aan de mensen met de laagste inkomens. Van ons woningbezit is 90% bestemd voor sociale huisvesting, voor mensen met een inkomen tot Mercatus heeft woningen voor: jongeren (t/m 18 jaar) alle leeftijden senioren (45 jaar en ouder), 55-plussers hebben echter voorrang op deze woningen NB: alleen senioren met een indicatie komen in aanmerking voor een aanleunwoning. Gemiddelde wachttijd De wachttijd voor een eengezinswoning in Emmeloord is ongeveer anderhalf jaar. In de dorpen is die wachttijd iets korter. We kunnen vooraf nooit zeggen hoe lang het duurt voor u een woning krijgt toegewezen. Dat heeft te maken met de wachttijd, de doelgroep en het aantal mensen dat reageert op de woning. Meer informatie? Ga naar onze website: ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven 'Reageer alleen op een woning als u die woning echt graag wilt' 6 I MERCATUS

7 Eropuit! Helleborus- en Lifestyle Dagen in de Noordoostpolder Op vrijdag 15 en op zaterdag 16 maart kunnen plantenliefhebbers Zuiderzeerally Op zaterdag 16 maart 2013 vindt de Zuiderzeerally plaats in Emmeloord. Een waar spektakel met ronkende motoren en snelheidsduivels. Op vrijdagavond starten de deelnemers vanaf het startpodium aan de Paardenmarkt in Emmeloord. De deelnemers rijden de dijkproeven rond Kuinre en Kampen. De industrieproeven zijn op de Munt en Nagelerweg in Emmeloord. Kijk voor meer informatie op hun hart ophalen in De Stekkentuin te Espel. Veel bollen, maar vooral Helleborussen staan rond deze tijd in bloei. Maar liefst 350 verschillende kleuren zijn te bewonderen. Op het erf kunt u rond wandelen tussen de vele bloeiende zaailingen. In de garage is een schilderijenexpositie van o.a. ook Helleborussen op doek. Gratis entree met koffie! Open van 10:00-17:00 uur. Uniek stoomgemaal Voor het eerst sinds lange tijd werd in december het Woudagemaal in Lemmer weer in gebruik gesteld. Rijen vol bezoekers die dit van dichtbij wilden zien! Nu is de rust wedergekeerd, maar een bezoek is altijd de moeite waard. Dit is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen. Tips voor deze rubriek? Laat het ons even weten via Kennedymars Voor de vierde maal in Noordoostpolder wordt de Kennedymars georganiseerd. Het is een wandeltocht van 80 km waarbij de wandelaars door alle dorpen van Noordoostpolder komen. De naam Kennedymars gaat al een eind terug. In 1963 stelde de toenmalige president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, dat iedere gezonde ambtenaar in 20 uur 50 mijlen (80 kilomter) moest kunnen lopen. Over deze tocht werd een artikel geschreven in Nederland en zo is de Kennedymars ontstaan zoals wij hem kennen. Maandag 29 april is het wandeltijd! Meer informatie vindt u op MERCATUS I 7

8 Samenwerken aan openheid Een open brief, aan u Emmeloord, 5 februari 2013 Kortgeleden schreef ik een open brief aan de minster voor Wonen en Rijksdienst, de heer Blok. Ik heb hem duidelijk willen maken dat het nieuwe beleid dat de regering wil doorvoeren niet strookt met de plannen die wij hebben voor de Noordoostpolder. En met wij bedoel ik de gemeente, welzijnsinstellingen, dorpsbelangen en andere partijen met wie we samenwerken om dit gebied leefbaar te houden. Wethouder Ruifrok van de gemeente Noordoostpolder schreef eveneens een brief. In deze uitgave van Samen Wonen vertelt hij wat hij vindt van het regeerakkoord waarover zoveel te doen is. Graag wil ik u met mijn schrijven uitleggen hoe wij als organisatie moeten omgaan met de nieuwe ontwikkelingen. Want dat het gevolgen heeft, zoveel is duidelijk. De vraag is hoe wij dat benaderen. De grootste verandering is dat wij anders moeten gaan denken. In het regeerakkoord Bruggen slaan van de VVD en PvdA staat dat corporaties in Nederland onder directe aansturing van gemeenten komen. De taak van de woningcorporaties wordt teruggebracht tot: bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het maatschappelijk vastgoed. Ik vind dat wonen, welzijn en zorg een drie-eenheid is die de mate van leefbaarheid bepalen en dat we de handen ineen moeten slaan om ervoor te zorgen dat mensen prettig kunnen leven. Door het regeerakkoord moeten we afstappen van de manier waarop wij gewend zijn te werken, maar die samenwerking blijft wat mij betreft bestaan. We moeten het echter anders inrichten, want de woningcorporatie heeft straks de financiële middelen niet meer om bijvoorbeeld nieuwbouw te plegen. Dat we het Balkan-project in Emmeloord hebben moeten stopzetten, is bijvoorbeeld een direct gevolg van het regeerakkoord en ik vind dat echt heel erg zonde. (In Emmeloord zouden wij, in samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), 150 appartementen bouwen voor senioren. Er is vraag naar zulke woningen, dat blijkt ook uit het woonbehoefteen wensenonderzoek dat vorig jaar is gehouden.) Ik hoop dat we in de toekomst een manier vinden om zulke projecten weer opnieuw op te starten, maar we zullen eerst moeten kijken hoe wij omgaan met een nieuwe situatie. Uw vraag is ongetwijfeld: wat gaan wij daar als huurder van merken? Mercatus moet versoberen. We zullen kritischer kijken naar de planning van het onderhoud: wanneer voeren we iets uit? Wanneer kan het wachten? Daarop kunnen we besparen. Eveneens op onze interne kosten: daar kijken we kritisch naar en ook daar zullen we versoberen. In het regeerakkoord is tevens besloten dat de huren omhoog gaan: voor inkomens tot euro met 1,5 % (plus inflatie), tussen en met 2,5 % (plus inflatie) en boven de met 6,5 % (plus inflatie). De huurtoeslag blijft intact. Het is nog de vraag welke keuzes wij zullen maken. De vraag is of wij nog financiële ruimte overhouden om de lasten voor u zo laag mogelijk te houden, zoals wij nu nog kunnen doen als we de woningen energiezuiniger maken en de huur daarvoor niet verhogen. Wat het regeerakkoord betreft: corporaties zullen het beleid uiteindelijk moeten volgen en daarin hun eigen weg moeten vinden. Ik wil u graag laten weten dat ik mij zorgen maak over deze plannen en dat ik boos ben dat er zo lichtzinnig over volkshuisvesting wordt gedacht. Samen met de gemeente, staan we op de barricade. Of we het tij kunnen keren? Ik weet het niet. Wij houden u op de hoogte. 8 I MERCATUS

9 Meer lezen over het regeerakkoord? Ga naar de link op onze site: Ton Beurmanjer Ik ben boos dat er zo lichtzinnig over volkshuisvesting wordt gedacht MERCATUS I 9

10 Samenwerken aan wonen Wethouder Ruifrok over regeerakkoord Wouter Ruifrok 10 I MERCATUS

11 Niet alleen Mercatus staat voor een nieuwe uitdaging: alle partijen die in de Noordoostpolder werken aan een leefbare omgeving trekken aan de bel na de bekendmaking van het regeerakkoord eind vorig jaar. Wouter Ruifrok, wethouder dorpen bij de gemeente Noordoostpolder, schreef net als Ton Beurmanjer een open brief aan de minister. U hebt minister Blok uitgenodigd voor een gesprek? Ja, dat klopt. Ik wil hem graag laten zien hoe we hier in de Noordoostpolder al jaren goed samenwerken. We hebben een visie op hoe de polder leefbaar blijft en ik voorzie dat het nieuwe regeringsbeleid ertoe kan leiden dat de leefbaarheid verminderd. Welk punt uit het regeerakkoord zit u met name dwars? In het regeerakkoord staat dat corporaties een uitvoerende taak krijgen. Ze kunnen zich bezighouden met bouwen, verhuren en beheren. Daarmee wordt gedaan alsof het beheren van woningen een puur technische en economische aangelegenheid is. Terwijl sociale huisvesting over veel meer gaat dan alleen beheer. Het gaat over het welbevinden van mensen en dat betekent dus meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben. Hoe is die samenwerking tot nu toe gegaan? Wij trekken samen op in grote verbeterprojecten. De gemeente stelt een woonvisie vast: daarin staat wat er in de Noordoostpolder nodig is om een goede leefomgeving te creëren, maar vooral ook om die te behouden. We krijgen in de nabije toekomst te maken met vergrijzing en krimp, dat betekent dus bijvoorbeeld dat er meer seniorenwoningen moeten komen en dat er genoeg voorzieningen voor ouderen moeten zijn. Samen met Mercatus en welzijnspartijen zorgen we ervoor dat zulke projecten van de grond komen. Mercatus zorgt dat die bewoning er daadwerkelijk komt, ofwel door renovatie of door nieuwbouw. En dat zou in de toekomst niet meer kunnen? Mede door de verhuurdersheffing die corporaties opgelegd wordt èn door het feit dat corporaties tot die beheertaak worden gedwongen, hebben ze simpelweg de financiële middelen niet meer om te investeren. Dat geldt ook voor Mercatus. In het regeerakkoord staat dat de leefbaarheidstaak bij de gemeente komt te liggen, maar ik vraag mij af hoe de gemeente dat moet bekostigen. Dat is ook mijn vraag geweest aan de minister: ik hoor graag van hem persoonlijk hoe hij dat voor ogen heeft, want vooralsnog zie ik daar zelf geen passende oplossing voor. Wat is het gevolg voor de Noordoostpolder? De Noordoostpolder is het enige gebied in Nederland waar alle gebouwen in de jaren 50 zijn gebouwd. Wij staan dus voor een grootschalige en ingrijpende herstructurering. Daar zijn we al een tijd mee bezig, maar we zullen projecten moeten stopzetten omdat het financieel niet meer haalbaar is. Omdat we hier te maken hebben met kleine dorpen, verandert er relatief veel als mensen wegtrekken. Als een dorpskern onaantrekkelijk wordt doordat er niet meer geïnvesteerd kan worden, dan is het onverbiddelijke vooruitzicht: leegstand. Projectontwikkelaars richten zich met nieuwbouw vooral op de randen van de dorpen, zo wordt een dorp een kies die van binnenuit rot. Op den duur levert dat een onhoudbare situatie op. Heeft u een andere oplossing voor ogen? Kijk, dat vanuit de overheid marktwerking wordt gestimuleerd, dat vind ik alleen maar mooi. Het is goed om weer eens met een frisse blik naar bestaande situaties te kijken. Maar geld weghalen voordat er een plan op tafel ligt waarin staat hoe we het dan anders moeten organiseren, dat zorgt enkel voor een valse start. En ik weet niet of we die valse start straks nog kunnen inhalen. Het vraagt om een nieuwe kijk op hoe wij zaken doen. Ik geloof niet dat onze samenwerking er onder zal lijden; we moeten het echter anders invullen en dat kost tijd. Wat er in onze woonvisie staat verandert echter niet, dus we zullen hoe dan ook samen met een oplossing moeten komen om de Noordoostpolder leefbaar te houden. MERCATUS I 11

12 De kracht van het dorp Tien dorpen in de gemeente Noordoostpolder. Allemaal zou je ze kunnen zien als onderdeel van een parelketting. Elk dorp heeft een eigen identiteit en elk dorp wil die maar wat graag behouden. In de komende uitgaven van Samen Wonen laat elk dorp zien wat haar kracht is. In deze eerste serie is de voorzitter van dorpsbelang Kraggenburg aan het woord: de heer Overmars. Kraggenburg; parel van de gemeente Als jongen ben ik in dit dorp opgegroeid. Later zijn we verhuisd naar Emmeloord, maar ik ben blij dat we uiteindelijk zijn teruggekeerd. Niet dat ik per definitie terug wilde naar mijn roots, maar we zochten de rust, de ruimte. Dat hebben we hier gevonden. Tegelijkertijd zitten we midden in het sociale netwerk dat Kraggenburg heet. Hier gebeurt van alles. In de zomer krijgt de jachthaven veel aanloop. Ook het Voorsterbos is nabij en het dorp heeft gelukkig genoeg voorzieningen. Dat willen we natuurlijk behouden, dat is onze kracht. Omdat recreatie één van de bijzondere punten van dit dorp is, willen we daar de komende jaren onder meer in investeren. Dit is nu eenmaal een aantrekkelijk gebied voor bezoekers, dus daar liggen onze kansen. Rijke geschiedenis De barakken van kamp De Voorst bij Kraggenburg huisvestten in de beginjaren van de polderwerken (na 1942) veel polderpioniers. Zij brachten de drooggevallen gronden van het IJsselmeer in cultuur voor landbouw. Verderop is er Oud Kraggenburg. Het is een lichtwachterswoning met een kleine vluchthaven. Ze liggen aan het einde van twee vroegere strekdammen. Deze dammen zorgden ervoor dat de vaarroute naar Zwolle niet verzandde. Ze werden in de periode van aangelegd met drijvende zoden van waterplanten: zogenoemde kraggen. In 1877 werd de houten lichtwachters woning vervangen door de huidige stenen woning die op een terp van ongeveer 4 meter boven NAP ligt. De lichtwachterswoning is gerestaureerd en nu het oudste monument van Kraggenburg. Jachthaven Een mooie, lange haven waarachter direct een bos ligt; dat zie je maar zelden. Bezoekers die naar Kraggenburg varen, weten juist dat te waarderen: je wandelt zo van het schip af het bos in. Kraggenburg heeft een vaarverbinding via de Zwolse vaart met het Zwarte meer en ligt vlakbij Vollenhove, Blokzijl, Wieden/ Weerribben op het Oude Land. Kraggenburg is omringd door mooie gebieden. Voorsterbos Naast het dorp ligt het Voorsterbos van Natuurmonumenten. In de zomer biedt het veel mogelijkheden voor (outdoor) activiteiten. Het is een prachtplek om te wandelen, te kamperen of met het paard op pad te gaan. Recreatie In het Dorpsplan van Kraggenburg staat recreatieve ontwikkeling als één van de vier speerpunten. Voorzitter Overmars: Wij hebben het met opzet een plan genoemd en geen visie. Kijk, een plan is er namelijk om uit te voeren, een visie ligt daaraan ten grondslag. Het gaat 12 I MERCATUS

13 ons erom dat we het dorp leefbaar houden. Daar moeten we aan werken. Als we de recreatiemogelijkheden uitbouwen, dan heeft dat op alles een positieve uitwerking. We zorgen voor werkgelegenheid, en tegelijkertijd blijven we mensen trekken naar ons dorp en we zorgen dat jong en oud hier kan blijven wonen. Het is een prachtplek om te wandelen, te kamperen of met het paard op pad te gaan Reuring in het dorp En zorg voor elkaar Kraggenburg telt veel voorzieningen: twee campings, jachthaven, hotel-caférestaurant, groepsaccommodaties, mogelijkheden voor outdooractiviteiten, Netl en een partycentrum. Het geeft reuring in het dorp. Kraggenburg telt bovendien veel verenigingen. Maar liefst acht sportverenigingen en zo n twintig clubs die gericht zijn op ontspanning en cultuur (toneel). Het is een dorp waar mensen op zichzelf kunnen wonen, maar waar mensen ook voor elkaar zorgen als dat nodig is. De heer Overmars Kraggenburg telt bijna 1500 inwoners. Voor een klein dorp als Kraggenburg zijn de basisvoorzieningen goed op pijl. Er zijn twee scholen, een peuterspeelzaal, er is kinderopvang, er zijn twee kerken, een dorpshuis, sportzaal, buurtsuper, snackbar, café, hotel-caférestaurant en goede busverbindingen. MERCATUS I 13

14 De plussen van Mercatus Starterskoopwoning met de plussen van Mercatus De huidige woningmarkt biedt kansen voor starters. Mensen die een woning willen kopen, kunnen gebruik maken van de plussen van Mercatus. Makelaar David Groen: Onze woningen zijn aanzienlijk goedkoper dan woningen die particulier verkocht worden. Bovendien hebben we allerlei regelingen die het voor starters nog aantrekkelijker maakt om een woning van Mercatus te kopen. Ongeveer een kwart van de woningen van Mercatus zijn aangewezen als koopwoning. Corporaties doen dat om te investeren in hun bezit (denk aan energiemaatregelen en onderhoud); de verkoop van (een klein deel) van de woningen is een belangrijk middel om dat te kunnen doen. David: Het mes snijdt dus aan twee kanten: wij kunnen starters helpen aan een woning en daarmee zorgen we direct dat onze organisatie financieel gezond blijft. Elma van der Velden, ook makelaar bij Mercatus, vertelt dat deze Mercatus Plussen voor koopwoningen een echte aanrader is voor starters: We hebben drie soorten woningen in dit pakket. Een comfortpluswoning is een woning voor kopers die geen zin of tijd hebben om veel aan de woning te doen. De woning voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van isolatie, energie en netheid. Een comfortwoning vraagt nog om kleine aanpassingen, denk aan het schilderen van een muur of het moderniseren van de keuken naar eigen smaak. En de kluswoning is echt voor mensen die graag hun eigen stijl aan de woning willen geven, daar moet nog wel wat aan gebeuren! Het zijn woningen die nog enige onderhoud nodig hebben, maar daardoor kunnen we ze relatief goedkoop aanbieden. Woningen in een bepaalde prijsklasse en wij informeren de kopers daar graag persoonlijk over. 14 I MERCATUS

15 Huurdersbelang Laat uw stem horen! Uitnodiging bijeenkomst op donderdag 18 april Stichting Huurdersbelang Mercatus Namens voorzitter De Leeuw, van Stichting Huurdersbelang Mercatus: Meer informatie? De makelaars informeren je graag over deze voordelen. Het actuele aanbod van koopwoningen is te vinden op Neem gerust contact op met de makelaars van Mercatus via telefoonnummer (0527) We hebben drie soorten woningen in dit pakket Ongetwijfeld heeft u vragen over het huurbeleid van Mercatus. Het regeerakkoord ligt op tafel. Het is duidelijk dat alle corporaties in Nederland een flinke bijdrage moeten leveren aan de opgelegde verhuurdersheffing en ook de nasleep van Vestia heeft gevolgen voor corporaties, omdat zij een deel moeten meebetalen aan de schulden. Het enige wat nog onduidelijk is, is in welke mate dit huurders zal raken. Dat het ons raakt, zoveel is duidelijk. Daarom gaan we graag in gesprek met Mercatus. Ik zou het mooi vinden als u daar bij bent. Stichting Huurdersbelang nodigt u uit voor de bijeenkomst op donderdag 18 april 2013, vanaf 20:00 uur bij Mercatus in Emmeloord. Stichting Huurdersbelang is er voor huurders van Mercatus. Zes keer per jaar gaat het bestuur van de stichting met de beleidsmakers van Mercatus om tafel om het beleid te bespreken. Sluit het aan op de wensen van de huurders? Waarom wordt het op deze manier gedaan? Het is van belang dat huurders hun stem laten horen. Helemaal in tijden als deze: waarbij vanuit de politiek plannen worden gemaakt die huurders direct raken. Stichting Huurdersbelang organiseert deze bijeenkomst voor huurders, zodat u zelf vragen kunt stellen over deze ontwikkelingen. Bijeenkomst voor alle huurders van Mercatus < Mercatus makelaars Elma van der Velden & David Groen Laat uw stem horen Stel vragen Wees kritisch Datum: donderdag 18 april 2012 Tijd: 20:00 uur Plaats: Mercatus Adres: Nijverheidstraat 10, Emmeloord Onderwerp: huurbeleid Mercatus MERCATUS I 15

16 Starterskoopwoningen met de plussen plussen van mercatus Mercatus biedt een deel van haar huurwoningen aan voor de verkoop. Mensen die op zoek zijn naar een eigen koopwoning krijgen daarmee een unieke kans, want Mercatus biedt je zeer interessante koopplussen waarmee de woningen extra aantrekkelijk worden, de financiering eerder haalbaar wordt en je uiteindelijke maandlasten comfortabel betaalbaar blijven. Lees alles over de koopplussen van Mercatus op Dongestraat 32, Emmeloord v.o.n. Nu in de verkoop, comfortabele tussenwoning die direct betrokken kan worden door de nieuwe eigenaar. De woning met bouwjaar 1975 heeft een ruime tuingerichte woonkamer, half open keuken, drie slaapkamers en een vaste trap naar de zolderverdieping. Adresstraat 25: v.o.n. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus a semper mi. Vestibulum porta sem lorem, nec faucibus lorem. Curabitur non vulputate libero. Integer at quam arcu. Aliquam erat volutpat. Noordakker 18, Bant v.o.n. Nunc a arcu sed ante interdum scelerisque vitae at sapien. Deze tussenwoning is in 1951 gebouwd aan de rand van het gezellige groendorp Bant. Gelegen op loopafstand van de buurtsupermarkt en de basisschool. Aan de voorzijde vrij uitzicht op een brede groenstrook. De woning is gelegen op een perceel van 190 m 2 eigen grond. Rietstraat 30, Emmeloord v.o.n. Prima starterswoning in het centrum van Emmeloord! Deze gemoderniseerde tussenwoning is gelegen in een rustige straat op loopafstand van alle centrumvoorzieningen. De woning heeft drie slaapkamers en een aangebouwde keuken met bijkeuken. Pallasstraat 57, Emmeloord v.o.n. In 2005 gerenoveerde tussenwoning met vloer-, gevel-, dakisolatie en HR++ glas. De woning heeft een tuingerichte woonkamer, badkamer met ligbad en een vrij gelegen achtertuin op het zuidwesten. Een volledig overzicht koopwoningen van Mercatus vindt u op 16 I MERCATUS Wil je meer informatie over onze koopwoningen en of de koopplussen van Mercatus? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van onze medewerkers. Zij informeren je graag over de mogelijkheden en helpen je graag bij de keuze van een woning. Je kunt ons tijdens kantooruren bereiken op Telefoonnummer (0527)

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus.

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus. Samen wonen04 Informatiemagazine Mercatus jaargang 5 november 2014 Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? Huurderswerkgroepen, dat werkt! www.mercatus.nl Samen

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach één van de vijf koopvoordelen van Mercatus De Mercatus Starterslening Dit is een zeer aantrekkelijke regeling waarbij Mercatus een gedeelte van de lening voor haar rekening neemt. Zie het als een tweede

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis 21/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes Esther is blij met haar woning Win een Tuinbon! Bespaartips van budgetcoach Marieke Eindelijk geen tocht meer

Nadere informatie