the Dairy Life Wereldfietstocht kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "the Dairy Life Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland"

Transcriptie

1 Lely Ambassadors magazine the Dairy Life editie 2 jaargang 7 MEi 2010 Wereldfietstocht kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland De Lely Astronaut is het goedkoopst in gebruik Dynamisch voeren en melken Van kalf naar duurzame robotkoe innovators in agriculture

2 inhoud In deze editie 03 Inleiding 04 Wereldfietstocht 06 Dynamisch voeren en melken voor verhoogde winstgevendheid van melkveebedrijven 08 Uitstekend instrument voor tochtdetectie 10 T4C: een frisse blik op resultaten 11 Veiligheid rondom hygiëne en uierverzorging 11 Kinderoveralls 12 Gezocht! Gemotiveerde stagiairs 14 Haal het beste uit uw mobiele stalreiniger 16 De Lely Astronaut is het goedkoopst in gebruik 18 Dynamisch voeren en melken 20 Lely introduceert een complete range Lely Attis wikkelaars 21 Snelle groei 22 Van kalf naar duurzame robotkoe Colofon Redactieteam Lely Groep International Marketing & Communications Vormgeving Media Mixers, Utrecht Drukwerk Quadraat Grafimedia B.V. Contact Lely Ambassadors Club Weverskade PA Maassluis Nederland Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, T4C, Tigo, Viseo, Voyager and Welger zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep. Het exclusieve gebruiksrecht berust bij de ondernemingen van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in dit document worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commercieel aanbod. Bepaalde producten zijn wellicht niet leverbaar in individuele landen en de daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd of gepubliceerd via druk, fotokopie, microfilm of welk ander proces dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lely Holding S.à r.l. Hoewel de inhoud van dit document met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Lely geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade die zou kunnen ontstaan door vergissingen of omissies in dit document. 02 the Dairy Life

3 Inleiding Beste Lely-Ambassador, Investeren of kosten besparen: welke aanpak levert het beste resultaat op tijdens een recessie? Bij een terugblik op de minder bloeiende periode aan het begin van deze eeuw tonen economen aan dat investeren uiteindelijk meer waarde heeft gecreëerd dan terughoudendheid. Het meest succesvol waren niet de bedrijven die investeerden met pieken en dalen, in lijn met de economische cycli, maar juist de ondernemingen met een koersvast investeringsbeleid. Zij lieten hun investeringen gematigd stijgen in tijden van hoogconjunctuur en hielden hun investeringsniveau op peil tijdens een laagconjunctuur. Dat klinkt op zich gemakkelijk, maar in de waan van de dag is het soms lastig om zo n beleid door te voeren. We weten allemaal dat een grote investering over enkele jaren moet worden uitgespreid. Toch laat marktonderzoek zien dat de investeringsbereidheid onder veehouders aanzienlijk is afgenomen. Onder deze omstandigheden is optimalisatie van uw resultaten dan ook een prioriteit. Dankzij een melkrobot met de laagste operationele kosten nu ook aangetoond door onafhankelijk onderzoek en de unieke mogelijkheid van dynamisch melken of voeren kunt u uw resultaten aanzienlijk verbeteren; u heeft immers dé instrumenten in handen om het beste uit uw bedrijf te halen. In februari hebben wij drie nieuwe Lely Attis rondebalenwikkelaars gelanceerd. Daarmee wordt de range van Attis wikkelaars aanvankelijk één gedragen model uitgebreid met drie getrokken modellen. Met deze nieuwe reeks Attis wikkelaars onderstrepen wij nogmaals ons streven om een compleet programma hoogwaardige ruwvoederwinningsmachines aan te bieden. De investeringsbereidheid onder u en uw collega s mag dan misschien wat achterblijven, we zien gelukkig dat onze producten zich nog steeds in een grote belangstelling mogen verheugen. Wij streven er dan ook naar om dit jaar de e melkrobot te verkopen. Een indrukwekkend resultaat, dat wij zonder u niet hadden kunnen realiseren. Bij dit heuglijke feit zullen we dan ook graag samen met u stilstaan! Meer daarover in ons volgend magazine. Met vriendelijke groeten, Haal het beste uit uw bedrijf Alexander van der Lely CEO van de Lely Groep the Dairy Life 03

4 Coverartikel Feiten: De landbouw heeft last van de geografische omstandigheden (hellingen, hoogte), slechte grond en gebrek aan water. De landbouw verbruikt het meeste land en water; de sector is verantwoordelijk voor 60% van het waterverbruik. De Spaanse landbouw biedt werk aan 7% van de beroepsbevolking en levert 4% van het bruto nationaal product. Ook hier moeten veehouders het hoofd bieden aan de crisis en in de regio Avila bedragen de melkprijzen maximaal 280 per liter. Wereldfietstocht De melkveehouderij met al z n aspecten; in elk land weer anders... Spanje Carmelo Jimenez vertelt onze fietsers: Dankzij de robots, die 3 jaar geleden zijn geïnstalleerd, is de werkdruk aanmerkelijk verminderd en is de melkopbrengst per koe per dag met 3 tot 4 liter toegenomen. De jaarlijkse melkproductie van de familie Jimenez bedraagt 1,2 miljoen liter. Sinds de start in september 2009 van hun gesponsorde melkronde om de wereld hebben Martine en Arnaud ongeveer fietskilometers afgelegd door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw Zeeland. Deze fietstoer heeft naast 22 lekke banden nu al geresulteerd in een indrukwekkend aantal interessante en bijzondere bedrijfsbezoeken, verhalen van veehouders, fraaie plaatjes en veel belevenissen. Onderstaand enkele beknopte uitspraken van melkveehouders die door het tweetal werden bezocht. 04 the Dairy Life

5 Feiten: 83% van het totale aantal melkveebedrijven in Marokko bestaat uit kleine bedrijven. Samen bezitten zij meer dan 60% van de totale veestapel in het land. Marokko is in 2010 gestart met het Groen Marokko-plan, dat is gericht op de ontwikkeling van de landbouw en als doel heeft om het land onafhankelijk te maken op het gebied van voedsel en melk. Feiten: De Braziliaanse overheid organiseert bijeenkomsten om de technologie op het gebied van melkproductie te bevorderen. Tijdens die bijeenkomsten wordt het voeren van vee besproken Voor Braziliaanse veehouders is dat nieuws, aangezien ze hun koeien niet graag bedienen en liever zien dat de dieren zelf voor hun voer zorgen. Vanuit economisch oogpunt is de melkproductie in Brazilië nog steeds marginaal in vergelijking met de export van de belangrijkste landbouwproducten: soja, ethanol en suiker. In Brazilië komen twee vormen van landbouw naast elkaar voor: 20% industriële landbouw en 80% gezinslandbouw. Feiten: Landbouw is en blijft de belangrijkste pijler onder de export van Nieuw- Zeeland. Zuivelproducten maken circa 20% uit van de totale export van het land en vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 7,5 miljard dollar. Het land telt meer dan 4 miljoen melkkoeien, waarvan het grootste deel op het noordelijk eiland wordt gehouden. Marokko Land van contrasten, met die kwalificatie typeren Martine en Arnaud Marokko. In Larache bezoeken ze de twee jaar oude Mazaria farm met stuks melkvee, die wordt gerund door twee jonge veeartsen. Op dit melkveebedrijf met 60 medewerkers wordt jaarlijks 18 miljoen liter melk geproduceerd. Hoewel arbeid goedkoop is, wordt er geïnvesteerd in automatisering; alle koeien zijn uitgerust met responders die de melkgift, activiteit en bewegingen registreren. Het contrast is enorm als ze vervolgens een kijkje nemen bij een kleine veehouder met slechts negen melkkoeien. De technologie gaat niet verder dan melken met een emmer, en door gebrek aan informatie en slechte rantsoenen zijn de koeien hier mager. Brazilië De kudde van de familie Michetti bestaat uit 100 koeien; dat is het maximale aantal dat het gezin (vader, moeder en zoon) kan managen. Vader Nivaldo Michetti vertelt: Met mijn systeem is er voldoende land om de grootte van mijn kudde te verdubbelen, maar arbeid is de beperkende factor. Zelfs in dit land, waar 38% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, is arbeid een probleem voor veehouders. Nieuw-Zeeland In oktober 2008 zijn Janet en Wim Overgaauw de uitdaging aangegaan om hun bedrijf met 300 melkkoeien en vier Lely Astronaut A3 melkrobots op basis van een 100% beweidingsysteem te managen. Het bedrijf is zo opgezet dat het door één persoon kan worden gerund. Op de vraag of robotmelken wel verdedigbaar is in een land met de hoogste arbeidsefficiency ter wereld ( liter/werknemer) geeft Wim een eenduidig antwoord: Absoluut! De robots halen meer melk uit de koeien en dragen bij aan de gezondheid van de koeien. (Opmerking van de redactie: met Lely robots kan ruim liter/ fulltime-medewerker worden behaald) the Dairy Life 05

6 Een collega aan het woord Dynamisch voeren en melken voor verhoogde winstgevendheid van melkveebedrijven In 2002 emigreerden Timo Joosten en Mieke van den Berg naar Ampoigné in Mayenne, Frankrijk. In 2003 verwierven ze hun eerste melkveebedrijf met een melkquotum van liter en 100 hectare grasland. In 2006 breidden Timo and Mieke het bedrijf uit via de aankoop van een tweede boerderij met een quotum van liter. Om beide bedrijven met elkaar te integreren, besloten ze om een nieuwe stal te bouwen. En zo werd in 2007 in overeenstemming met de Nederlandse normen van ID Agro de Cow Lounge gebouwd. Deze stal is gebaseerd op de zogenaamde foliekoepelconstructie en in Frankrijk was dit de eerste stal die volgens dit principe werd gebouwd. Momenteel melken Timo en Mieke hun quotum van liter vol met 110 koeien. Bij de volgende uitbreiding mikken ze op 140 koeien met een totale productie van liter. In de zomer van 2009 ging Timo van start met dynamisch voeren; de resultaten waren erg overtuigend. Op Melkveebedrijf Timo Joosten en Mieke van den Berg Aantal koeien 110 EJR (Economisch Jaar Resultaat) kg melk koe/jaar (4,06% vet, 3,29% eiwit) Koeienras Prim'Holstein Melkquotum kg Aantal melkingen per dag 2,8 Aantal weigeringen per dag 2,1 Melkproductie per koe per dag 27,6 kg melk koe/dag Aantal hectaren 155 (incl. graan en maïs) jaarbasis bespaart hij ongeveer 60 per de koeien zijn niet waargenomen. koe. Citaat van Timo: Ik ben verrast Bovendien waren de koeien gezond, door de uitkomst; ik verwachtte wel een en gemotiveerd om de melkrobot besparing, maar dit resultaat overtreft regelmatig te bezoeken. mijn verwachtingen. Een van de beste innovaties van Geen opvallende effecten op Lely gewicht of conditie De conclusie luidt dat dynamisch Figuur 1 geeft een samenvatting voeren en melken de bedrijfsresultaten weer van de effecten van dynamisch verbeteren dankzij het terugdringen voeren op de hoeveelheid gevoerd van kosten en een verbetering van krachtvoer, melkopbrengst en gewicht de gezondheid. Dit is opnieuw een van de koeien. Gemiddeld nam het uitvinding die de traditionele praktijk krachtvoerniveau met 1,3 kg per koe per van de landbouw verandert. Om de dag af. De melkopbrengst nam in lijn winstgevendheid van zijn bedrijf te met de verwachting iets af. Significante waarborgen, moet de veehouder zich effecten op gewicht of conditie van niet primair concentreren op volume, 06 the Dairy Life

7 Ik verdien méér geld met minder melk. maar vooral op de voerbijdrage per liter melk. Commentaar van Timo: Ook ten aanzien van de lagere melkprijs is dit een van de beste uitvindingen van Lely, waarmee ik geld bespaar en de winst van mijn bedrijf vergroot! Ik verdien méér geld met minder melk. Het programma DLM (Dynamic Linear Model) berekent het optimale nettoresultaat tussen kosten en winst. Uitgangspunt: elke extra kilo krachtvoer moet ook extra melk opleveren, maar niet tegen elke prijs. Naast deze optimale gegevens berekent het programma tevens wat de juiste melktijden zijn om de capaciteit van de robot maximaal te benutten. In de nieuwste versie van T4C kan de unieke dagelijkse in-line-indicate van vet- en eiwitniveaus per koe worden gebruikt om de winstgevendheid van uw bedrijf verder te optimaliseren. Meer informatie over dynamisch melken en voeren vindt u in het artikel op pagina ,0 7,0 Gemiddelde dagelijkse melkgift (kg) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Melkopbrengst Krachtvoer Gewicht ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Gewicht (kg x 100) krachtvoer (kg) Figuur 1: Overzicht van Timo Joosten: het effect van dynamisch voeren op krachtvoerniveau, melkopbrengst en gewicht van de koeien. the Dairy Life 07

8 Technische tips Lely Qwes-H De Lely Qwes-H is een sensor voor koeherkenning en activiteitenmeting, die aan de halsband wordt bevestigd. Een geavanceerde versnellingssensor meet het niveau van de activiteit (duur en intensiteit van de bewegingen). Een bijkomende functionaliteit van het Lely Qwes HR-systeem is de meting van de herkauwactiviteit van de koe. De activiteiten van de koe worden gecontroleerd in blokken van 2 uur, waarmee een uiterst accurate bewaking van individueel koegedrag is gewaarborgd. Circa 95% van alle tochtcycli wordt op de juiste tijd gedetecteerd. Praktisch gebruik van de Lely Qwes-H In het T4C managementsysteem van Lely wordt activiteit weergegeven als in figuur 1. De blauwe lijn geeft de activiteit van de koe aan. De normale activiteit ligt binnen een bandbreedte van 0 tot 200, met een gemiddelde tussen 30 en 35. De waarde is dimensieloos. De oranje lijn laat de aannemelijkheid van tochtigheid zien en zodra deze lijn de drempelwaarde overschrijdt, wordt er een tochtattentie gegenereerd. Een uitstekend instrum 08 the Dairy Life

9 Figuur : : : :00 Activiteit Activiteit datum/tijd Aannemelijkheid van tochtigheid 200 Kalenderactie Dagproductie Activiteit Aannemelijkheid van tochtigheid Optimaal moment voor inseminatie (8 uur na de eerste attentie) Inseminatieperiode Figuur 2 Het rapport voor aannemelijkheid van tochtigheid dient minimaal tweemaal daags te worden bekeken. Inseminatietijd: binnen 12 uur na de eerste attentie 8 uur is optimaal. Om tochtigheid bij jongvee te detecteren kan er een extra infraroodherkenningsunit worden geïnstalleerd. Stelt u prijs op verdere tips en handigheidjes, of meer informatie over aannemelijkheid van tochtigheid binnen T4C? Bezoek dan de website van de Lely Ambassadors Club: Figuur 1 Activiteit van een koe met een normale tochtigheidscyclus. Blauwe lijn: activiteit; oranje lijn: tochtigheid aannemelijk (zwart veld: berekening van aanvang inseminatieperiode). figuur 2 Gedetailleerde gegevens van een tochtige koe (een andere koe dan die in figuur 1, dus licht afwijkende waarden). 1. Waarneming van de eerste activiteitensignalen. 2. Er wordt een attentie gegenereerd. 3. Aanbevolen moment van inseminatie; 8 uur na de eerste attentie. 4. Drempelwaarde voor aannemelijkheid van tochtigheid (voor attentie) in T4C managementprogramma; default 25%. 5. Inseminatieperiode; 6 tot 18 uur na de eerste activiteit. 6. Ovulatie; gemiddeld 30 uur na de eerste activiteit. ent voor tochtdetectie the Dairy Life 09

10 Time for Cows Een frisse blik op resultaten T4C Time for Cows Bij Lely streven we permanent naar verdere verbetering en uitbreiding van ons managementprogramma Time for Cows (T4C). Dankzij de melkrobot is het verzamelen van informatie tegenwoordig vrij gemakkelijk. De vertaling van gegevens in informatie voor managementbeslissingen vormt echter een veel grotere uitdaging. We hebben er dan ook voor gekozen om de cruciale parameters in de nieuwste versie van T4C als Key Performance Indicators op een dashboard te presenteren. Op die manier heeft u alle gegevens in één oogopslag in beeld; u ziet dan meteen welke koeien uw speciale aandacht nodig hebben. Bij aanklikken van de rode stip komen de melkingen per individuele groep in beeld (zie figuur 2). U ziet hier dat robot 103 te weinig melkingen verricht. Na aanklikken van melken - bezoekgedrag wordt een rapport op individueel koeniveau getoond. De koeien die de afwijking veroorzaken, zijn dus met enkele muisklikken te lokaliseren. Via het dashboard beschikt de veehouder over een instrument voor snel praktisch inzicht in de feitelijke prestaties van de kudde. Dankzij dat instrument kan er snel worden ingegrepen zodra er kritische aandachtspunten worden onderkend. Figuur 1: Key Performance Indicator melking/koe/dag Key Performance Indicator: aantal melkingen per koe Momenteel heeft Lely in totaal 20 Key Performance Indicators (KPI s) gedefinieerd. Het aantal melkingen per koe is een belangrijke KPI voor de bewaking van de bedrijfsprestaties. In figuur 1 ziet u de wijzer in het groene vlak staan; dat betekent een gemiddeld aantal melkingen van meer dan 2,5. We zien hier een gemiddeld aantal melkingen van 2,8 in de afgelopen 24 uur; ook het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen (2,7) wordt tussen haakjes weergegeven. De rode stip op het scherm geeft voor een van de groepen echter een kleiner aantal melkingen aan. 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Melken - bezoekgedrag Figuur 2: detail KPI Locatie Melking/Koe/Dag Groep Robot 102 Robot 101 Robot 103 Alarmmelding Waarde Gemiddeld 10 the Dairy Life

11 consumables Veiligheid rondom hygiëne en uierverzorging Astri-hygiëneproducten spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de productie van hoogwaardige melk. Bovendien staan uierverzorgingsproducten zoals Lely Astri-DIN en Lely Astri-UC garant voor maximale dagelijkse bescherming van de uiers van uw koeien. Langs deze weg benadrukken we nogmaals het veiligheidsbelang van de plaatsing van jerrycans bij de juiste aanzuigslangen, te meer daar menselijke fouten tot bijzonder ernstige gevolgen kunnen leiden. Het lijkt erop dat dergelijke fouten gemakkelijker worden gemaakt naarmate melkveehouders vertrouwd raken met de praktijk van het robotmelken, en ook het wisselen van jerrycans met chemische reinigingsmiddelen steeds routinematiger verloopt. In dit verband benadrukken wij dat Lely Astri-hygiëneproducten sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen zijn, aangezien wij streven naar een uitstekende melkkwaliteit. Helaas zijn deze middelen behoorlijk risicovol als ze in direct contact met de huid komen. Er wordt dan ook ten sterkste aangeraden om tijdens de installatie van de jerrycans handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Bovendien moeten de jerrycans één voor één worden geplaatst om onbedoelde verwisseling uit te sluiten. Binnen de melkveehouderij spant Lely zich in om de veiligste melkapparatuur te leveren. Daarom komen er in de meeste landen speciale 60 kg-verpakkingen voor Lely Astri uierverzorgingsproducten beschikbaar, compleet met speciale aanzuigslang om het risico van menselijk falen nóg verder te minimaliseren. Voor de kinderen Kinderoveralls Lely heeft aan haar ruime kledingassortiment een product toegevoegd voor de kleineren onder ons: een kinderoverall. Als lid van de Lely Ambassadors Club bent u de eerste die de overall voor de kids kunt bestellen. Bovendien kunnen wij deze overalls nu tegen aantrekkelijke prijzen aanbieden. De kinderoverall is verkrijgbaar in zes maten: 116, 128, 140, 152, 164 en 176. Neem voor bestellingen s.v.p. contact op met uw lokale Lely Center-organisatie. the Dairy Life 11

12 Stageplaatsen Een geweldige ervaring: als stagiair 100% betrokken worden Wilco Mans 12 the Dairy Life

13 Gezocht! Gemotiveerde stagiairs Lely is permanent op zoek naar gedreven, ambitieuze en internationaal georiënteerde studenten op HBO- of universitair (of gelijkwaardig) niveau, onder andere op het gebied van engineering, landbouw, marketing en kwaliteitsmanagement. Vooral communicatieve teamspelers die zich op alle niveaus willen inzetten, zijn meer dan welkom om de wereld van Lely persoonlijk te ervaren. kostbare tijd verloren gaan. Stuur minimaal 3 tot 4 maanden voor de geplande startdatum een met een duidelijke omschrijving van de gewenste stage/afstudeeropdracht naar en geef daarin aan waarom je bent gemotiveerd voor een stage- of afstudeerplaats bij Lely. Vergeet vooral niet om je CV mee te sturen. We horen graag van je! Duurt jouw stage- of afstudeerperiode minimaal 4 maanden? Laat dan geen Neem voor verdere informatie s.v.p. contact op met: Naam Wilco Mans Leeftijd 21 jaar Opleiding CAH Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, agrotechniek & management. Stageplaats/afdeling Stageplaats van zes maanden (februari tot en met september 2009) tijdens het derde studiejaar, bij de afdeling Technical Service Support van Lely Industries in Rotterdam. De stageopdracht Enthousiast doet Wilco zijn verhaal: Mijn stageopdracht was bijzonder veelzijdig en omvatte drie elementen. Ik ben begonnen met een onderzoek naar de invloed van de verschillende vacuüm- en pulsatie-instellingen binnen het Lely T4C-managementsysteem op de melksnelheid, en de neveneffecten op de koeien. Voor dat doel heb ik bij een aantal melkveebedrijven gegevens verzameld en die in de juiste vorm uitgewerkt. Een tikje geheimzinnig gaat Wilco verder: Daarna heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van een product voor voeren, dat nog strikt vertrouwelijk is. Daar kan of mag ik dus geen woord over loslaten! Aan het eind van zijn stageperiode was Wilco betrokken bij de productie en het testen van het nieuwste model van de Lely Discovery mobiele stalreiniger. Voor mij betekende dat een reis naar de VS om, naast wat andere karweien, de machines te installeren en een technische opleiding te verzorgen voor medewerkers van Lely Center-organisaties. Bovendien was ik betrokken bij een open dag voor een nieuwgebouwde stal met vier Lely Astronaut A3 melkrobots, gericht op promotie van de Discovery. Vooral ten aanzien van zijn bezigheden als stagiair rondom de Lely Discovery kreeg Wilco alle kans om zijn creativiteit uit te leven op deze opdracht en om zelfstandig te werken, compleet met ondersteuning en motivatie van zijn mentoren bij Lely. Uiteraard was mijn reis naar de VS een geweldige ervaring, aldus Wilco. Lely als bedrijf voor stagiairs Ik heb Lely ervaren als een progressieve onderneming met gemotiveerde medewerkers; een bedrijf met volop ruimte voor individuele ideeën en een omgeving waarin mensen prima tot hun recht komen. Dankzij de uitstekende ondersteuning en de opdrachten die perfect aansloten op mijn wensen heb ik als stagiair een geweldige tijd bij Lely beleefd, en ik kijk er met veel plezier op terug. Wilco besluit zijn relaas met de woorden: Een bedrijf waarvoor ik in de toekomst heel graag zou werken! the Dairy Life 13

14 Technische tips Haal het beste uit uw mobiele stalreiniger Lely Discovery De Lely Discovery is een automatische mestschuif. De via robottechniek aangestuurde stalverzorger is een intelligente oplossing, die inspeelt op de behoefte van veehouders aan schone en droge vloeren. Op deze wijze worden loopcomfort en hygiëne van de koeien gewaarborgd. De Lely Discovery is een betrouwbare partner, die garant staat voor welzijn van boer en koeien. Routeprogrammering Het oplaadstation vormt het beginen eindpunt van elke route. Er kunnen maximaal 16 routes worden geprogrammeerd. Afhankelijk van de behoefte kan er meerdere keren per dag worden gereden. De standaardsnelheid waarmee de Lely Discovery een route aflegt, is 10,8 meter per minuut; dit kan eventueel worden bijgesteld. Bij het programmeren van een route kunnen diverse activiteiten worden geprogrammeerd. Daarbij valt te denken aan het volgen van de wand (muur, achterzijde ligbox etc.), het maken van een bocht of voortbewegen op ultrasoon. Ultrasoon voortbewegen betekent de mest in een rechte lijn wegschuiven op een bepaalde afstand maximaal 2 meter van bijvoorbeeld de ligboxen. Het is ook mogelijk om de Discovery mestschuif zonder referentiepunten (wand of muur) te laten rijden. De gyroscoop wordt op dat moment niet gebruikt en de lijn waarin de mestrobot zich beweegt, wordt dan minder stabiel. Het advies is dan ook om deze Rechtuit > 5 m zo min mogelijk te gebruiken. Alle activiteiten samen vormen een route. Het is mogelijk om op diverse plekken in de stal een route te laten beginnen. Dat maakt het erg prettig om de Discovery bij een eventuele blokkering vanaf dat specifieke startpunt weer terug naar het laadstation te laten rijden. Bij optimaal gebruik van de programmering en de stal-layout kan een looppad van meer dan 5 meter breed worden schoongehouden. De werkbreedte van de Discovery is 85 cm, waardoor ook loopgangen en oversteekplaatsen in de stal kunnen worden schoongehouden. Tijdpad In het tijdpad kan worden aangegeven welke route moet worden gereden, en op welk tijdstip. Dit kan per minuut worden ingesteld. De software berekent dan de capaciteit van de accu. De volgende vuistregel moet worden aangehouden: maximaal 40% rijtijd en 60% laadtijd. Het percentage rijtijd wordt aangegeven na het instellen van de tijden om de routes te rijden. 14 the Dairy Life

15 Daarmee kan de capaciteit van de Lely Discovery stalreiniger worden bepaald. De routes worden automatisch opgestart, maar het is ook mogelijk om een route handmatig te starten. Korte routes die tot fouten leiden Betrouwbaarheid Een betrouwbare route is een voorwaarde om de Lely Discovery mestschuif zonder problemen te laten rijden. De betrouwbaarheid van een route wordt verhoogd door botspunten in te bouwen. Een botspunt is een punt waar het apparaat tegen een obstakel aanrijdt, om zodoende de positie te kunnen bepalen. In het menu kunt u de betrouwbaarheid van de route analyseren onder het menu Routes submenu Routeanalyse. Daarnaast is het belangrijk om de Discovery regelmatig te laten rijden (minimaal elke 4 uur) om de vloer altijd schoon te houden. Mocht de roostervloer sterk vervuild zijn door grove voerresten, dan dienen deze met regelmaat handmatig te worden verwijderd. Ook regelmatig schoonmaken van de laadstrippen en de ultrasoonsensor bevordert het functioneren van de Discovery. Na installatie en programmering is de Lely Discovery een betrouwbare partner, die u veel werk in de stal uit handen neemt! 1 Het voertuig slipt, en bereikt de wand niet. Er is geen botspunt om deze fout te corrigeren. 3, 5, 7 Vanwege afwijkingen in de gyroscoop (drift) en/of doorslippen zijn de bochten minder dan 180 graden. 2, 4, 6 De fouten worden niet gecorrigeerd bij rechtdoor rijden. 8 Het voertuig botst tegen de ligbox, probeert verder te gaan en raakt uiteindelijk de weg kwijt. Afwisseling van korte en lange acties 1 Het voertuig volgt de ligboxen aan de rechterkant tot aan de wand (botspunt). 2 Het voertuig volgt de ligboxen aan de rechterkant tot aan het voerhek (botspunt). 3 Het voertuig volgt de wand aan de linkerkant (Ultrasoon L). 4 Het voertuig volgt de ligboxen aan de linkerkant (Ultrasoon L). 5 Het voertuig volgt de ligboxen aan de linkerkant met Ultrasoon L gevolgd door Rechtuit tot de wand (botspunt). 6 Het voertuig rijdt terug, gevolgd door Hoek L. 7 Het voertuig rijdt Rechtuit tot het voerhek (botspunt). 8 Het voertuig rijdt Rechtuit tot het begin van de ligboxen aan de rechterkant. 9 Wand volgen R. the Dairy Life 15

16 Exploitatiekosten Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond: de Lely Astronaut is het Bij de introductie van het geautomatiseerde melksysteem Lely Astronaut A3 in april 2009 claimde Lely de melkrobot met de laagste exploitatiekosten aan te bieden. Negen maanden later heeft een befaamd onafhankelijk instituut deze claim onderbouwd. De Lely Astronaut is onbetwistbaar de melkrobot met het laagste stroom- en waterverbruik! In december 2009 publiceerde het vermaarde Dansk Landbrugerådgivning haar 61e rapport Farm Test. Deze editie werd met spanning afgewacht, niet alleen door agrariërs, maar ook door fabrikanten van melkrobotsystemen. Onderwerp van dit onderzoeksrapport was het verbruik van stroom en water door AMS (Automatic Milking Systems). De vergelijking was gebaseerd op onderzoek dat op acht Deense melkveebedrijven is verricht. Op die bedrijven stonden AMS-installaties van alle grote merken: DeLaval (2), Lely (2), Merlin (2), SAC en TITAN. Bij beide robots van Lely ging het om Astronaut A3-modellen. Alle metingen werden verricht in nauwe samenwerking met de fabrikanten en ondanks het feit dat elk bedrijf een eigen werkwijze heeft, werd er een referentienorm vastgesteld. Stroomverbruik Op het vlak van stroomverbruik waren de robots van Lely veruit de meest economische machines. De twee Lely robots gaven het laagste en op een na laagste stroomverbruik te zien: 203,9 kwh resp. 225,3 kwh (zie figuur 1). Op de derde plaats stond een van de Delaval robots met 237,5 kwh. Het verschil in stroomverbruik tussen alle geteste robots liet een opeenvolgende reeks zien (250 kwh 16 the Dairy Life

17 kwh per koe per jaar DeLaval 1 2,66 DeLaval 2 2,37 Lely 1 2,80 Lely 2 2,99 Merlin 2 2,43 Merlin 1 2,15 Fabrikant en aantal melkingen per koe SAC 2,49 TITAN 2,32 Kubieke meters water per koe per jaar DeLaval 1 2,66 DeLaval 2 2,37 Lely 1 2,80 Lely 2 2,99 Merlin 2 2,43 Merlin 1 2,15 Fabrikant en aantal melkingen per koe SAC 2,49 TITAN 2,32 Figuur 1: Stroomverbruik per koe per jaar (Dansk Landbrugerådgivning: Farm Test#61-December 2009). Figuur 2: Waterverbruik per koe per jaar (Dansk Landbrugerådgivning: Farm Test#61-December 2009). Jaarlijkse kosten voor stroomverbruik Jaarlijkse kosten voor waterverbruik Totale jaarlijkse kosten per koe DeLaval Merlin SAC Lely TITAN 26,86 34,55 32,06 18,24 48,47 20,19 24,10 7,21 12,30 12,25 47,05 59,65 39,27 30,54 60,72 * Gehanteerde prijzen voor calculaties: Algemene watervoorziening: 0,62 per kubieke meter. Opslag en afvoer van water: 3,70 per kubieke meter. Stroom inclusief CO 2 -heffing: 0,10 per KWh. Tabel 1 goedkoopst in gebruik per jaar). De verschillen waren te wijten aan allerlei oorzaken, bijvoorbeeld lekkende warmwaterkranen, lekkage bij compressoren en omringende leidingen, verkalking in warmwatertanks etc. Waterverbruik Bij het waterverbruik bleek de SAC de meest efficiënte machine met 1,67 kubieke meter per koe per jaar (zie figuur 2). Op de tweede en derde plaats kwamen TITAN en Lely met respectievelijk 2,84 en 2,85 kubieke meter. Bij de DeLaval en Merlin robots lag het waterverbruik aanzienlijk hoger met respectievelijk 4,68 en 5,82 kubieke meter per koe per jaar. Al deze cijfers waren teruggerekend naar 2,5 melkingen per dag. Aangezien spoelwater wordt afgevoerd naar giertanks, veroorzaakt een hoog waterverbruik niet alleen kosten voor het verbruik zelf, maar ook voor opslag en afvoer. Overzicht van de totale kosten Tabel 1 laat de jaarlijkse kosten (euro) zien voor verbruik van elektriciteit en water per koe per jaar bij 2,5 melkingen (Dansk Landbrugerådgivning: Farm Test#61-Dec. 2009).* Conclusie Dit onderzoek onderbouwt de claim laagste exploitatiekosten van Lely en sluit tevens aan op de visie van Lely op duurzaam ondernemen. the Dairy Life 17

18 DLM in T4C Dynamisch voeren en melken Tijdens de eerste Noord-Amerikaanse conferentie over Precision Dairy Management mocht Lely s systeem van dynamisch voeren en melken zich in een grote belangstelling verheugen. Het systeem en de wiskundige modellen (Dynamic Linear Model) voor dynamisch voeren en melken zijn, in samenwerking met Lely, ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen (Livestock Research). DLM is als aparte betaalmodule beschikbaar in T4C; dynamisch voeren en melken kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden geactiveerd. Alle berekeningen worden in T4C uitgevoerd, zodat dynamisch voeren onafhankelijk van de voerleverancier kan worden toegepast. Dynamisch melken is als systeem uitsluitend via Lely beschikbaar. The First North American Conference on PRECISION DAIRY MANAGEMENT Dynamisch Melken De melkinstellingen van de melkrobot zijn gebaseerd op de totale productie van een koe en het aantal lactatiedagen. Net als bij dynamisch voeren zijn er echter grote verschillen tussen de optimale melkintervallen bij de koeien. Sommige koeien geven vrijwel gelijke hoeveelheden melk, of ze nu 2 of 4 maal daags worden gemolken (intervalongevoelig). Andere koeien geven bijna 25% minder melk als ze slechts tweemaal daags, in plaats van vier keer worden gemolken (zeer intervalgevoelig). Bij dynamisch melken wordt optimaal gebruik gemaakt van deze verschillen in intervalgevoeligheid, zodat koeien zo nodig vaker worden gemolken, en waar mogelijk minder vaak. Door de interval tussen twee melkingen te verhogen of te verlagen en de melkopbrengst bij de volgende melking te meten, wordt de optimale interval voor elke koe permanent bepaald binnen de vastgestelde grenzen van het minimale en maximale aantal melkingen per dag. Door tevens rekening te houden met melksnelheid, behandelingstijd per Melkopbrengst ( ) melking en melkopbrengst (kg melk en Dynamisch voeren vaste stof) wordt de capaciteit van de robot Bij de huidige voerpraktijk worden alle en daarmee het rendement per robot dieren in een kudde/groep gevoerd in verbeterd door het DLM-melken. overeenstemming met de gemiddelde DSinname en melkproductie van die kudde/ Onderzoek van Lely heeft aangetoond groep. Ten aanzien van voerefficiency dat de totale dagelijkse melkcapaciteit zijn er echter grote verschillen bij koeien en het rendement van de robot door onderling; sommige koeien in de kudde toepassing van dynamisch melken worden worden dus ondervoerd, en andere juist verbeterd (zie figuren 1a en b) en dat weer overvoerd. Bedrijfseconomisch de robotcapaciteit efficiënter wordt en gezien vanuit diergezondheid is dit benut (meer koeien/robot, onveranderde inefficiënt en niet juist. onbezette tijd). Via dynamisch melken kan de robotcapaciteit aanzienlijk worden verhoogd. Melkopbrengst kudde Tijd Figuur 1a en b: melkopbrengst in voor de totale kudde (a) en melkgift per koe (b) na activering van dynamisch melken, aangegeven door de rode verticale lijn. Melkopbrengst ( ) Gemiddelde melkgift/koe 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 Tijd 18 the Dairy Life

19 DLM in T4C Controlegroep DLM-groep Winst ( /dag) = melkopbrengst minus voerkosten 6,33 6,30 6,28 6,25 6,22 6,20 6,18 6, Krachtvoer (kg) Krachtvoer (kg/100 kg melk) Tijd Krachtvoer geen DLM Krachtvoer DLM Figuur 3a en b: verbruik van krachtvoer per 100 kg melk voor controle- en DLM groepen Krachtvoer geen DLM = voor eiwit gecorrigeerd krachtvoer, krachtvoer DLM = krachtvoer bij uitgebalanceerde productie. Figuur 2: verband tussen hoeveelheid krachtvoer en winst voor een specifieke koe x. Bij dynamisch voeren wordt optimaal gebruik gemaakt van de individuele verschillen in voerefficiency om te bepalen hoeveel krachtvoer elke koe werkelijk nodig heeft; dat resulteert in een betere gezondheid én meer winst. Het systeem voorspelt en legt vast hoe elk dier qua melkgift reageert op een bepaalde hoeveelheid krachtvoer. Door tevens rekening te houden met de melkopbrengst (kg melk plus vaste stof), kosten van krachtvoer en ruwvoer, en de DS-inname zoekt het systeem de economisch optimale hoeveelheid krachtvoer waarbij de winst optimaal is (zie figuur 2). Dit alles speelt zich af binnen de vastgestelde grenzen van de minimale en maximale hoeveelheden krachtvoer per dag. Resultaten van dynamisch voeren Onderzoek van Lely laat een potentiële besparing van 90 per koe per jaar zien. Dat heeft vooral te maken met de verminderde krachtvoerinname (zie figuur 3a en b) en met een betere benutting van het ruwvoer, zonder enige nadelige effecten op diergezondheid of vruchtbaarheid. De algehele gezondheid en vruchtbaarheid worden niet, of zelfs positief beïnvloed. Vanwege een iets lagere piekmelkopbrengst is de negatieve energiebalans minder nadrukkelijk; dat is zichtbaar via een meer stabiele gewichtscurve tijdens de gehele lactatie en minder schommelingen in de fysieke conditie. Dat leidt tot een betere vruchtbaarheid en algehele gezondheid. Het is echter cruciaal dat er een uitgebalanceerd basisrantsoen van goede kwaliteit wordt gevoerd, zodat de koeien een verminderde krachtvoerinname kunnen compenseren door meer te eten aan het voerhek. DLM en meting van vet en eiwit De toepassing van DLM wordt nu nog verder geoptimaliseerd door de individuele vet- en eiwitindicaties in het nieuwe Lely MQC-systeem (geïntegreerd in de arm van de Lely Astronaut A3 Next). Op die manier worden die gegevens van alle koeien vastgelegd en vindt optimalisatie plaats, niet alleen op basis van melkvolume maar ook van vet- en eiwitgehalten. Dit is nu een onderdeel van de nieuwste T4C-versie. Per saldo kan worden geconcludeerd dat dynamisch voeren en melken veehouders in staat stelt om hun koeien te voeren en te melken volgens individuele behoeften, efficiency en intervalgevoeligheid. Resultaat: verminderde voerkosten en een verhoogde melkgift per koe, in combinatie met positieve effecten op vruchtbaarheid en algehele gezondheid. the Dairy Life 19

20 Lely forage solutions Attis balenwikkelaars Lely introduceert een complete reeks Lely Attis wikkelaars Na de succesvolle introductie eind 2009 van de Lely Tigo opraapwagens en de Lely Welger Tornado perswikkelcombinatie is Lely het nieuwe jaar ingegaan met drie nieuwe Lely Attis rondebalenwikkelaars. Daarmee wordt de range van Attis wikkelaars aanvankelijk één gedragen model uitgebreid met drie getrokken wikkelaars. Met deze stap versterkt Lely haar positie op de markt voor ruwvoederwinningsmachines; tevens bezorgt deze uitbreiding Lely-dealers een positie als totaalleverancier voor het persen en wikkelen van balen. Het meest eenvoudige model in deze nieuwe serie is de Lely Attis PT 130. Dit model is voorzien van een laag geplaatste draaitafel plus laadarm. Dankzij de uitzonderlijke lage bouw van de PT 130 blijft het zwaartepunt laag en de gewikkelde baal maakt dan ook een zachte landing op de grond. Deze wikkelaar is ontwikkeld voor de kleinere 20 the Dairy Life

LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal

LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal LELY DAIRY EQUIPMENT Melken, voeren en oplossingen voor de stal Bouw een mooie toekomst voor úw bedrijf www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Nadere informatie

NIEUWE TIGO XR COMBIWAGENS

NIEUWE TIGO XR COMBIWAGENS Professional forage solutions magazine nr. 1 volume 4 lente 2012 PROFS In dit nummer Lely Hibiscus CD 715 en CD 815 Productlijn middenafvoerharken met dubbele rotoren compleet Lely Splendimo PC Een nieuwe

Nadere informatie

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst Rapport 18 Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst December 2006 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320-238238 Fax 0320-238050 E-mail bioveem.po.asg@wur.nl.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen NOVEMBER 2013 Franz-Josef Rothkötter: Schaalgrootte is geen doel Softwareoplossingen > 10 Klantverhalen wereldwijd IRIS verbreedt de FOCUS > 4 Succes door innovatie CONTENTS 3 4 5 Stork in-lijn dompelkoelsysteem

Nadere informatie

Manag IT. Hoe maak je het nieuwe goud te gelde? 4x BI in de praktijk. Van de makers van Management Team, in samenwerking met Sogeti

Manag IT. Hoe maak je het nieuwe goud te gelde? 4x BI in de praktijk. Van de makers van Management Team, in samenwerking met Sogeti ENECO: DE EERSTE PILOT MET TOON WAS GEEN SUCCES KOM NAAR HET BI-SYMPOSIUM OP 24 EN 25 NOVEMBER EURAMAX: WE WETEN NU WAT ER IN ONZE PRODUCTEN ZIT OKTOBER 2014 - NR. 03 - JRG. 02 Manag IT Van de makers van

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Bedrijfsreportage Jaarrond hetzelfde rantsoen voor de koeien van De Wildt Rundvee Compact voeren : Wat kunt u ermee? Varkens Het beste dichtbij: van big naar vleesvarken Pluimvee

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support

Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support Bouwen aan een betere balans Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support 1 Bouwen aan een betere balans Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Winter 2010/11. Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen. Vraag en aanbod Verkopers zijn meer dan alleen een goed gezelschap

Winter 2010/11. Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen. Vraag en aanbod Verkopers zijn meer dan alleen een goed gezelschap eureka Nummer 2 Winter 200/ www.eurekapub.nl HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen Vraag en aanbod Verkopers zijn

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 10, augstus 2010 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: 30 jaar Acto Ir. J.G. van Noort, algemeen directeur Acto: Doodtij: hét moment

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie