Asli Koçak Mirthe van Gulik Danique Beeks Bram Ooms Didier Jabroer ABCP3D Kenniskring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring"

Transcriptie

1 Asli Koçak Mirthe van Gulik Danique Beeks Bram Ooms Didier Jabroer ABCP3D Kenniskring 1

2 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van een eigenschap, kenmerk of functie van een organisme of zaak, de definitie van onderzoek. Onderzoeken gebeurt klein en grootschalig en is iets wat veel voorkomt in ieders dagelijks leven. Zo kun je denken aan iets kleins als een paar vragen stellen om een mening te weten te komen van een vriend of familielid, of aan een (inter)nationale enquête afleggen en daar vervolgens conclusies uit trekken. Onderzoek kan worden gedaan vanuit boeken en andere bestaande bronnen, maar kan ook gedaan worden door er zelf op uit te gaan. Kortom, onderzoek is het antwoord op al je onbeantwoorde vragen en er is ook geen onderzoek dat te vreemd is om te bedenken! Dit blok hebben we weer kenniskring, en het onderwerp is onderzoek. Het is de bedoeling dat er een onderzoeksverkenning gedaan moet worden. Het kenniskring onderzoek kent vijf onderdelen: Onderzoeksopzet Onderzoeksvergelijking binnen team Onderzoekstoepassing Conclusie onderzoek en methode 2

3 Inhoudsopgave Aanleiding...4 Relevantie...5 Doelstelling...6 Onderzoeksvragen...7 Hoofdvraag...7 Deelvragen...7 Het Onderzoeksplan...8 Verschillen in onderzoek...9 De 5 uitgewerkte onderzoeksmethodes Face to face onderzoek Online onderzoek Social Media onderzoek Eye-tracking onderzoek Experimenteel onderzoek Vergelijking tussen onderzoeken Het experiment uitvoeren Evaluatie Nawoord

4 Aanleiding Omdat er in dit blok het begrip onderzoek veel voor gaat komen, is het de bedoeling om bij kenniskring een onderzoeksverkenning te doen. We willen graag meer te weten komen over wat een onderzoek is, welke verschillende onderzoeken er zijn, wat een onderzoek precies inhoudt en welke middelen er nodig is om een kwalitatief onderzoek uit te voeren? Als team gaan we ieder op individuele basis een kwalitatieve onderzoeksmethode uitzoeken en daar een verslag van schrijven. Daarin moeten de beschrijving van methode, mogelijke toepassingsgebied, mogelijke tekortkomingen voorkomen. Nadat de verslagen zijn geschreven worden de onderzoeksmethodes met elkaar vergelijken en daaruit wordt en één onderzoeksmethode uitgekozen die we kunnen toepassen op het project. Daarna moet de toepassing op het project uitgeschreven worden. Tot slot trekken we een conclusie over de methode waarbij we letten op de mogelijkheden en beperkingen. 4

5 Relevantie Om te beginnen gaan wij ons verdiepen in vijf verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes. Dit doen we omdat wij inzicht willen krijgen in verschillende onderzoeksmethodes, zodat we dit later kunnen toepassen in het bedrijfsleven. Face tot Face onderzoek (een mondeling interview) wordt uitgewerkt door Danique Beeks. We hebben voor face to face onderzoek gekozen, omdat er bij deze methode interactie mogelijk is; Online onderzoek (online enquête en online discussie) wordt uitgewerkt door Bram Ooms. We hebben voor online onderzoek gekozen, omdat er mogelijkheid is voor veel respons. Social Media onderzoek wordt uitgewerkt door Didier Jabroer. We hebben voor Social media onderzoek gekozen, omdat deze methode populair en proactief is. Eye-tracking onderzoek wordt uitgewerkt door Mirthe van Gulik. We hebben voor Eyetracking onderzoek gekozen, omdat je mogelijke verschillen in kijkgedrag tussen consumenten die op zoek zijn naar informatie kunt achterhalen. Experimenteel onderzoek wordt uitgewerkt oor Asli Koçak. We hebben voor experimenteel onderzoek gekozen, omdat je door het uitvoeren van experimenten waarnemingen doet en daaruit een conclusie kunt trekken. Nadat we deze vijf onderzoeksmethodes hebben uitgewerkt, gaan we de methodes met elkaar vergelijken. In week 3 gaan we één onderzoeksmethode uitkiezen die we eventueel kunnen gebruiken voor ons project. Wij willen het onderzoeksplan zo goed mogelijk opstellen, zodat we de studiepunten voor kenniskring kunnen behalen. 5

6 Doelstelling De doelstelling van het toepassen van onze onderzoeksmethodes is het vergaren en verbreden van inzicht en kennis. Specifiek: Vergaren van kennis en vaardigheden. Meetbaar: Moet gebaseerd zijn op feiten. Acceptabel: Ja, door middel van ontwikkeling en vergaring. Realistisch: Ja, omdat we uiteindelijk één onderzoek specifiek moeten uitwerken. Tijdgebonden: Binnen zeven weken een onderzoeksplan opstellen. 6

7 Onderzoeksvragen Hoofdvraag Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de vijf gekozen onderzoeksmethodes? Deelvragen 1. Welke onderzoeksmethodes zijn er? 2. Wat zijn de voor en nadelen van de onderzoekmethodes? 3. Wat zijn de kosten voor een onderzoek? 4. Wat voor een inspanning gebruik je voor een onderzoek? 5. In welke situatie gebruik je welke onderzoek? 6. Wat is onderzoek? 7. Is het desk research of is het field research? 8. Is het een kwalitatief onderzoek of is het een kwantitatief onderzoek? 9. Wat is een onderzoeksplan? 10. Hoe zet je een onderzoeksplan in elkaar? Deelvragen zijn niet allemaal beantwoord, na mate we bezig waren met het onderzoek hebben we de deelvragen beantwoord en verwerkt. 7

8 Het Onderzoeksplan Voorstel waarin naast de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling ook vermeld staat voor welk type onderzoek is gekozen, wat het ontwerp is en hoe de gegevens worden verzameld. Het geeft een totaalbeeld van het uit te voeren onderzoek. 8

9 Verschillen in onderzoek Opbouw: Probleemanalyse: wat gaan we onderzoeken? Achtergrond & aanleiding Relevantie Doelstelling Probleemstelling Onderzoeksvraag Deelvragen Afbakening: wat gaan we niet onderzoeken? Methode: hoe pakken we het aan? Planning: hoe vertalen we dat in acties? Organisatie: Team & rollenverdeling Afspraken Risicoanalyse Desk research is het analyseren van reeds bestaande informatie uit verschillende bronnen. Online deskresearch maakt gebruik van internet als belangrijkste bron van informatie. Fieldresearch is het verzamelen en analyseren van nieuwe gegevens door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 9

10 Kwalitatief onderzoek: Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. open vragen als hoe/waarom vragen achterliggende motivaties weinig respondentenrapportage bevat voornamelijk Beschrijvingen, denk aan: (diepte) interviews of groepsdiscussie Kwantitatief onderzoek: Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Gesloten onderzoeksvragen Onderzoeksvraag ligt vast Doel: toetsend onderzoek Gestandaardiseerde dataverzameling Resultaat: cijfermatig Analyse: statistich 10

11 De 5 uitgewerkte onderzoeksmethodes Face to face onderzoek Face to face onderzoek uitgewerkt door Danique Beeks Wat is een Face-to-face onderzoek? Face-to-face onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij enquêteurs een vragenlijst afnemen bij respondenten. 1 De antwoorden die de respondenten geeft, worden direct geregistreerd door de enquêteur. De enquêteur en de respondent staan bij een face-to-face onderzoek persoonlijk tegenover elkaar. Vaak worden de antwoorden nog 'ouderwets'met pen en papier genoteerd, maar steeds vaker dat er gebruik wordt gemaakt van digitale vragenlijsten met een tablet. 2 Voorbeelden zijn willekeurig mensen op straat vragen stellen, huis aan huis enquêteren of een evenementenonderzoek. Methode Bij een Face-to-face onderzoek wordt een respondent rechtstreeks gevraagd in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek maakt de interviewer gebruik van een vragenlijst met een vaste structuur en volgorde. Dit is het grote verschil met een diepte-interview. Een diepte-interview is namelijk een open gesprek waarbij de interviewer gebruik maakt van een topiclijst met onderwerpen of vraagpunten. Bij een face-to-face onderzoek worden de vragen meestal afgelezen van papier, maar tegenwoordig zie je dat enquêteurs steeds meer gebruik maken van tablets, laptops etc. het voordeel hiervan is een versnelde dataverwerking en een kleinere foutgevoeligheid

12 Verschillende vormen van face-to-face onderzoek Er bestaan verschillende vormen van een face-to-face onderzoek namelijk, - Passantenonderzoek: interviewers vragen buiten aan willekeurige voorbijgangers of zij willen meewerken aan een onderzoek. Vervolgens neemt de interviewer de vragenlijst ter plekke af. Bij een passantenonderzoek kan bijvoorbeeld in een winkelcentrum de tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum gemeten worden. 4 - Huis-aan-huis onderzoek: bij een huis-aan-huis onderzoek gaan interviewers in een bepaalde wijk van huis naar huis om de bewoners te vragen of ze willen meewerken aan een onderzoek. De vragenlijst wordt ter plekke afgenomen en kan bijvoorbeeld gaan over een thema wat in de wijk speelt, maar ook over een product of dienst die een opdracht gever in een wijk wil gaan aanbieden. 5 - Evenementenonderzoek: bij een evenementenonderzoek wordt bijvoorbeeld de waardering, beleving en het imago van het evenement en van de organisatie onder de bezoekers gemeten. 6 Voordelen: De enquêteur kan helpen als de respondent iets niet begrijpt 7 De interviews kunnen overal worden uitgevoerd Er is geen limit aan het interview Registratie van non-verbale reacties 8 Diverse hulpmiddelen zijn eenvoudig te gebruiken. 9 Controlemogelijkheden 10 Ingewikkelde vragen en procedures mogelijk 11 Het levert meestal unieke gegevens op 12 respondentvriendelijk 13 Nadelen: Grote kans op sociaal wenselijke antwoorden 14 Relatief duur in vergelijking met andere methodes 15 Beïnvloeding van respondent door enquêteur is mogelijk 16 De respondent heeft weinig tijd om na te denken 17 Niet anoniem Dit is onderzoek Ben Baarda 11 Dit is onderzoek Ben Baarda Dit is onderzoek Ben Baarda Dit is onderzoek Ben Baarda 18 Dit is onderzoek Ben Baarda 12

13 Wat zijn de kosten voor dit onderzoek? De kosten voor een face-to-face onderzoek zijn relatief hoog vergeleken met andere onderzoeksmethodes. Je hebt een aantal enquêteurs nodig die voor een paar uur de straat op gaan om mensen te interviewen. Als ze de antwoorden hebben verzameld, moeten alle interview nog worden uitgewerkt. Er moeten dan nog conclusies getrokken worden. Wat voor een inspanning vraagt dit onderzoek? Je moet als interviewer de straat op om willekeurig mensen enquête vragen te stellen. Dit zijn meestal gesloten vragen. Nadat de enquêteurs alle respons hebben verzameld, moet het interview nog worden uitgewerkt. Er moeten antwoorden met elkaar vergeleken worden en er worden conclusies getrokken. In welke situatie gebruik je dit onderzoek? Een face-to-face onderzoek wordt gebruikt als je veel reacties wil van willekeurige mensen. Je krijgt zo een goed beeld per persoon, en je kunt oneindig doorvragen. Dit onderzoek neemt wel heel veel tijd in beslag, dus daar moet je wel rekening mee houden. Wat voor een inspanning vraagt dit onderzoek? Je moet als interviewer de straat op om willekeurig mensen enquête vragen te stellen. Dit zijn meestal gesloten vragen. Nadat de enquêteurs alle respons hebben verzameld, moet het interview nog worden uitgewerkt. Er moeten antwoorden met elkaar vergeleken worden en er worden conclusies getrokken. Dit vraagt veel inspanning. Maar als een interview is afgelegd met behulp van een tablet, laptop etc. dan hoef je de antwoorden niet eerst nog in de computer te verwerken. Ook bestaat er een programma, CAPI (Computer Assisted Personal Interviewer), dat de verwerking van de antwoorden sneller laat verlopen. De interviewer zit namelijk met een tablet of laptop op schoot, waar dan de vragen op het scherm verschijnen. De onderzoeksgegevens zijn hierdoor direct digitaal beschikbaar. 19 Wat is het aantal respondenten en gemiddelde respons van het onderzoek? Bij een face-to-face onderzoek is het aantal respondenten en het gemiddelde respons van het onderzoek hoog. De meeste mensen zijn bereid deel te nemen, als je ze aanspreekt. Wat is de validiteit (in het algemeen) van dit onderzoek? De validiteit van dit onderzoek is gemiddeld/redelijk. Als je een enquête/interview afneemt, heb je namelijk de kans op sociaal wenselijke antwoorden. Als dit gebeurd, meet je niet wat je wil meten. Hoe betrouwbaar is dit onderzoek? Dit onderzoek is gemiddeld/redelijk betrouwbaar, want er is een kans dat je sociaal wenselijke antwoorden krijgt, en dan is het onderzoek helemaal niet betrouwbaar meer. Hoeveel onderzoekers moeten het onderzoek afnemen? Er zijn een aantal onderzoekers nodig die het onderzoek afnemen. je kan het wel alleen doen, maar meestal werk je met een aantal mensen samen, ook weer om tijd te besparen. 19 Dit is onderzoek - Ben Baarda 13

14 Wat zijn de benodigdheden en wat is het medium voor het onderzoek? Je hebt voor een face-to-face onderzoek vrij weinig benodigdheden nodig. Je hebt namelijk alleen pen en papier nodig, of een laptop of tablet. Verder maakt het niet uit waar het onderzoek wordt uitgevoerd, als je maar ergens gaat staan waar voldoende mensen zijn of langs lopen. In welke situatie gebruik je dit onderzoek? Een face-to-face onderzoek wordt gebruikt als je veel reacties wil van willekeurige mensen. Je krijgt zo een goed beeld per persoon, en je kan oneindig doorvragen. Dit onderzoek neemt wel heel veel tijd in beslag, dus daar moet je wel rekening mee houden. Hier een paar voorbeelden wanneer je een face-to-face onderzoek kunt gebruiken: - Bijvoorbeeld als je in een winkelcentrum de tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum wilt weten Bijvoorbeeld een vragenlijst over een thema wat in de wijk speelt, maar ook bijvoorbeeld over een product of dienst die een opdracht gever in een wijk wil gaan aanbieden Bijvoorbeeld als je op een evenement de waardering, beleving en het imago van het evenement en van de organisatie onder de bezoekers wilt meten

15 Online onderzoek Online onderzoek uitgewerkt door Bram Ooms Wat zijn de voor en nadelen van de onderzoekmethodes? Voordelen Online onderzoek is vergeleken met telefonisch en schriftelijk onderzoek goedkoper. Online zijn respondenten in staat om eerlijker te beantwoorden op bepaalde vragen. Online onderzoek kan snel worden gestart en uitgevoerd. De resultaten zijn direct inzichtelijk. Tijdens online onderzoek kan audio- en beeldmateriaal worden gebruikt. In een online onderzoek kunnen alle soorten vraagtypen worden gebruikt. Gebruiksvriendelijker voor de respondent. Op basis van gegeven antwoorden kan een uitgebreide routing worden samengesteld. De respondent kan een vragenlijst op een zelfgekozen moment en in zijn/haar eigen tempo beantwoorden. Het is mogelijk om een respondent per één of meerdere herinnering(en) te sturen. Handig gebruik van een voor selectie op respondenten. Nadelen Online onderzoek is alleen via een computer met internetverbinding mogelijk. Respondenten kunnen tijdens het onderzoek niet intensief worden begeleid. In vergelijking met telefonisch en face-to-face onderzoek is er minder inzicht in nonresponsredenen. De online enquêtes zijn ongeschikt voor steekproeven. Online enquêtes creëren geen emotionele waarde bij een respondent. De enquêtes zijn mogelijk onbeveiligd. Respondenten zijn sneller geneigd om te liegen, wanneer er geen enquête afnemer is. 15

16 Wat zijn de kosten voor een onderzoek? De kosten voor een online onderzoek lopen gigantisch erg uiteen. Zo kan het in principe gratis zijn, maar kunnen de kosten ook tot in de honderden euro s oplopen. Afhankelijk van de soort vragen, de soort resultaten en de vormgeving van de enquête wordt dit samen met het aantal resultaten tot een prijs gebracht. Een goed voorbeeld van een website waar enquêtes gratis tot een X niveau/andere voorwaarden kunnen worden ingevuld zijn: Gratis tot 500 respondenten. 2. Gratis tot 100 respondenten. 3. Gratis tot 10 respondenten dagen gratis proberen Geheel gratis, maar wel met advertenties. Wat voor een inspanning gebruik je voor een onderzoek? Vrij weinig. In plaats van de vragen in te vullen in een word document, doe je dit in een programma. Daarna kun je zelf de link voor de enquête verspreiden, of een dienst huren om dit voor jou te doen. Verder hoef je niet per persoon de enquête af te nemen, noch alle resultaten turven, want dit wordt allemaal overzichtelijk voor de gebruiker gedaan. In welke situatie gebruik je welke dit onderzoek? Ik zou online onderzoek vooral gebruiken voor een doelgroep die zich veel op het internet bevind. Daarna is het gemakkelijk om gigantisch veel resultaten te behalen met enkel een klein beetje moeite, dus zou ik over het algemeen ook te allen tijde dit enkel doen voor een grootschalig onderzoek, waarmee ik 100+ resultaten bedoel. Dit omdat het wel even wat moeite kost om deze enquête in elkaar te zetten, daarna maakt het niet uit of er 100, 200, of 1000 resultaten binnenkomen, want daar hoeft de afnemer niets meer voor te doen. 16

17 Social Media onderzoek Social Media onderzoek uitgewerkt door Didier Jabroer Platformen waarop ik mij wil gaan richten met het onderzoek: Facebook Twitter Hyves YouTube Waarom de keuze voor deze platformen? De keuze om mij te gaan richten tot deze platformen is te danken aan de interactiviteit, grootte en bekendheid van de platformen. Zo zijn alle 4 de platformen erg bekend en vrij groot. De interactiviteit met de gebruikers is dan ook erg hoog. Wat is Social Media? Met social media wordt bedoeld: websites / online communities waarbij de gebruikers (leden) de content (inhoud) plaatsen. Dit wordt dus niet gedaan door de redactie, zoals vele andere websites! De inhoud die geplaatst kan worden door de gebruikers kan bestaan uit: Berichten Nieuwsupdates Gadgets Foto s En vele andere items Bij social media gaat het voornamelijk om de interactie. Hiermee wordt bedoeld de interactiviteit die de gebruiker heeft met het platform. Mede door de interactie, vindt er een socialisatie plaats binnen de digitale omgeving waarin men zich bevindt. Hieronder een aantal voorbeelden van (bekende) social media mogelijkheden: Blogs Wordpress, Typepad, Blogger Micro- Blogs Twitter, Jaiku, Plurk, Pownce Vrienden netwerken Hyves, Facebook, LinkedIn, MySpace Nieuws websites NuJIJ, ekudos, Digg, Mixx Wiki s Wikipedia, Digg, Wikia Video / Audio YouTube, Vimeo, Last FM, CrowdStorm Foto s Flickr, Picasa 17

18 Wat zijn de overeenkomsten tussen de platformen? De grootste overeenkomst tussen de bovenstaande voorbeelden is dat er op al deze websites en communities iets gedeeld kan worden. Dit kan bestaan uit een foto, nieuwsupdate, berichtje, of vele andere items. De gebruiker van een platform is geheel in controle over de privacy van haar en/of zijn pagina. Zo kan deze persoon zelf bepalen wat men wel of dan wel niet kan zien van de gebruiker. Voorbeelden van deze gedeelde mogelijkheden zijn: Twitter Tweets (korte statusberichten) Hyves Krabbel (kort bericht aan vriend ) Flickr Photoload (delen van foto s) De onderzoeksmethode, social media Wat kan men bereiken met een onderzoek via de social media platformen? De gebruiker, heeft de mogelijkheid om via social media vragenlijsten uit te zetten. Hierbij kunt u denken aan een vorm van een enquête, of gewoon een simpele vragenlijst. Hyves is hier een goed voorbeeld van. Op Hyves is het mogelijk om korte enquêtes op te richten en deze gericht te sturen naar de te gekozen doelgroep. Het grote voordeel aan een social mediaonderzoek, is dat de specifieke doelgroepen redelijk makkelijk en snel te bereiken zijn. Bij veel social media websites zijn er specifieke groepen en/of categorieën aangemaakt. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de doelgroep jonge moeders dan kunt u door middel van een platform waaronder Hyves, makkelijk en snel zoeken onder de criteria; jong en moeder. Op deze manier kan er snel de te bereiken doelgroep worden bereikt met het gewenste effect. Het grootste voordeel dat social media marktonderzoekers te bieden heeft, is dat het imago en de reputatie van een product of bedrijf aan de hand van het scannen van informatie op social media erg goed en nauwkeurig gemeten kan worden. Het grote verschil tussen deze manier van marktonderzoeken en de traditionele manier zoals via een online vragenlijst of groepsdiscussie is dat een marktonderzoeker die social media gebruikt, zijn doelgroep niet zelf benaderd en vragen stelt, maar spontane gesprekken en of berichten / reviews op het internet scant en vervolgens verwerkt tot een rapportage waarin een beeld wordt gegeven van hoe de doelgroep van het onderzoek tegen een organisatie, dienst of product aankijkt. Op deze manier kunnen zowel bekenden, evenals onbekenden bereikt worden. Eén van de grootste voordelen van een marktonderzoek via social media is dat de informatie vrij toegankelijk is. Dit komt door het internet. Het internet is open en te gebruiken voor iedereen. Hierdoor heeft het internet een enorm open karakter gekregen. Uiteindelijk is het voor een met social media vertrouwde marktonderzoeker eenvoudiger om via het internet te zoeken naar tweets, blogs en reviews over een organisatie, product of dienst, dan om een online vragenlijst onder de juiste doelgroep uit te zetten. 18

19 Toepassing van de onderzoeksmethode op de campagne Om antwoord te geven op de vraag hoe wij onze doelgroep het beste kunnen benaderen via deze onderzoeksmethode, heb ik gekeken naar de gemiddelde leeftijd per platform. Naast leeftijd, ben ik ook gaan zoeken op Online Bahavioral Advertising. Na deze observatie heb ik gekozen voor 4 platformen waaronder: Facebook Twitter Hyves YouTube Facebook en de campagne Om onze campagne van visuele en informatieve informatie te voorzien, denk ik dat het handig is gebruik te maken van een social media account. Dit account wil ik dan voornamelijk gaan inzetten om de doelgroep te benaderen. Door middel van informatie, video s en eventuele grafische elementen wil ik duidelijk maken wat Online Behavioral Advertising inhoudt en wat men hier aan kan doen. Uiteraard wil ik hier een doorverwijzing maken naar: Twitter en de campagne Als eerste stap met betrekking tot Twitter moet er een Twitter account aangemaakt worden. Met dit Twitter account, wil ik korte statusupdates verzenden richting de doelgroep. Het gevoel dat ik wil achterlaten bij de doelgroep is angst. Hier heb ik specifiek voor gekomen om de doelgroep door te verwijzen naar: Uiteindelijk wil ik gaan proberen om via Twitter, een trending topic te creëren. Dit kan men bereiken door middel van een hashtag. Een voorbeeld van een hashtag op twitter kan zijn: #oba. Als men dan klikt, of zoekt op #oba, dan krijgt men alle statusberichten te zien rondom Online Behavioral Advertising. Hyves en de campagne Net als bij Facebook, wil ik ook op Hyves een account gaan aanmaken. Ook op Hyves wil ik dan de potentiële doelgroep gaan benaderen met berichten die zijn geïnspireerd op angst. De benadering kan bestaan uit foto s, video s, krabbels etc. 19

20 YouTube en de campagne YouTube, is tot op heden één van de grootste en bekendste social platformen. Zo krijgt een site zoals YouTube, miljoenen bezoekers per dag. Hier wil ik met de campagne slim op gaan inspelen. Een account dat een link legt met zowel Facebook, Twitter en Hyves is dan ook essentieel. YouTube wil ik gaan gebruiker voor video s die wij willen gaan inzetten ter verduidelijking van Online Behavioral Advertising. Dit kunnen allerlei video s zijn. Wel wil ik blijven in de angst sfeer. De aantasting van privacy moet door middel van video s inspelen op het angstgevoel van de social media gebruiker. Kosten en inspanning van deze onderzoeksmethode Aan deze vorm van onderzoeken zijn vrijwel geen tot bizar lage kosten verbonden. De kosten die hier aan verbonden kunnen zijn, bestaan uit eventuele audio en/of video apparatuur. Echter is het niveau van inspanning wel erg hoog. Dit omdat social media dagelijks actief is en niet rust. Mede door het hoge activiteitsniveau van social media moeten de account voordurend actief zijn. Dit verreist een hoog niveau van inspanning. 20

21 Eye-tracking onderzoek Eye-tracking onderzoek uitgewerkt door Mirthe van Gulik Wat is eye tracking? Eye tracking is een analyse van het kijkgedrag van een doelgroep dat door middel van high-tech apparatuur en software wordt bepaald. 23 Wat is nu eigenlijk een eye tracking onderzoek? Een eye tracking onderzoek laat nauwkeurig zien hoe bezoekers een website waarnemen. Problemen worden duidelijk zichtbaar. En zichtbaar duidelijk. Je ziet of iemand de juiste link kan vinden en of hij een formulier begrijpt. Zo niet, dan vertelt het kijkgedrag je waar hij de link eigenlijk had verwacht en welk veld hij lastig vond. Een eye tracking onderzoek gebruiken we ook om te bepalen hoe een ontwerp presteert. Bijvoorbeeld hoe snel bezoekers de bestel knop zien en hoe lang ze er vervolgens naar kijken voor ze er op klikken. Dat bepaald de effectiviteit en efficiëntie van een ontwerp. De cijfers kun je gebruiken om het beste ontwerp te kiezen en als basis voor verbetering. 24 Hoe werkt een eye tracking test.? Altijd genoeg goede proefpersonen. Er word gekeken naar het profiel van de bezoekers. Het bedrijf wat het onderzoek aflegt zal voor de juiste proefpersonen zorgen. Om problemen in een ontwerp op te sporen heb je vaak aan 6 tot 12 mensen genoeg. Om het succes van een ontwerp te meten heb je meer mensen nodig. Minimaal 30, soms wel 60, om het beste ontwerp te kunnen kiezen. Eye spy. Er word gewerkt met de nieuwste eye tracking apparatuur. Alles wat een proefpersoon bekijkt wordt met de nauwkeurigheid van enkele pixels en tot op de microseconde vastgelegd. Er worden geen helmen of brillen met camera's gebruikt. Dat zou de test beïnvloeden. De eye tracker zit in de monitor. De proefpersoon ziet er niks van en kan zich vrij bewegen. Af is klaar voor de test. Voor betrouwbare eye tracking resultaten moeten proefpersonen ongestoord met de website kunnen werken. De site moet dus zo goed als af zijn. Links die niet werken of teksten die niet af zijn verstoren het natuurlijke kijkgedrag en vervuilen de data. Realistische opdrachten. Samen met de opdrachtgever stellen we opdrachten op, gebaseerd op de situatie en behoeften van de bezoekers. Hier gaan proefpersonen mee aan de slag. Zelfstandig, dus zonder dat onze onderzoeker erbij zit

22 Aan de slag. Om problemen in een ontwerp op te sporen word er vaak een sessie van één tot anderhalfuur georganiseerd. Sessies waarin de effectiviteit en efficiëntie van een ontwerp meten duren veel korter. Vaak 15 minuten tot een half uur. Proefpersonen denken niet hardop, zoals bij een usability test. Elke opdracht wordt na afloop met de proefpersoon geëvalueerd. Hierbij laten we het proefpersoon zijn eigen kijkgedrag terugzien. Dat helpt de proefpersoon zijn handelingen en gedachten toe te lichten. De sessies zijn live te volgen in een mee kijk ruimte. Daar zie je wat de proefpersoon doet en precies waar hij naar kijkt. Duidelijke taal. De bevindingen en aanbevelingen worden op papier gezet. Waar nodig worden bevindingen ondersteund met heatmaps (welke delen van een pagina krijgen de meeste aandacht?) en gazeplots (in welke volgorde wordt een pagina bekeken?). De aanbevelingen laten duidelijk zien hoe je problemen kunt oplossen en de prestaties kunt verbeteren. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van ervaringen uit eerder onderzoeken en de literatuur. Er word een aanbevelingen visueel gemaakt. Daardoor zie je meteen wat er beoeld word. 25 Voordelen van een eye tracking onderzoek. Optimalisatie gebaseerd op analyse van feitelijk kijkgedrag in relatie tot gebruikersacties. Inzicht in wat de gebruiker daadwerkelijk waarneemt. Inzicht in kijkvolgorde en de werkelijk belangrijke aandachtsgebieden binnen uw site. 26 Nadelen van een eye traking onderzoek. Eye-tracking geeft inzicht in diverse aspecten waar andere usability testen geen inzicht in geven, maar ook eye-tracking kent zijn nadelen. Zo geeft eye-tracking op zichzelf geen inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van de gebruiker. 27 Doelstelling van een eye tracking onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is het achterhalen van mogelijke verschillen in kijkgedrag tussen consumenten die op zoek zijn naar informatie en consumenten die een transactie willen afsluiten via zoekmachines. 28 De kosten van een eye tracking onderzoek. Kosten De kosten van deze Eye Tracking meting bedragen: 5.500,= (excl. BTW) september.pdf 22

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5 Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5 Mischa Coster, Grey Matters 17 februari 2010 @mcoster Wat heb ik nou aan Twitter? Geen idee wat ik op een weblog moet schrijven Kost veel te veel tijd! Wat

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN In opdracht van HU en Rabobank Utrecht, Oktober 2012 Het team David Hutten info@davidhutten.nl y INHOUDSOPGAVE 06 41 40 42 90 Debriefing Pag. 4 Vincent Wielders

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP AUTHENTICITEIT IS TE KOOP Een onderzoek naar de mogelijke rol van modebloggers in de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers afstudeerscriptie Maaike Driessen Bedrijfscommunicatie Hogeschool

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Opzet van gebruiksonderzoek. Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere

Onderzoeksopzet. Opzet van gebruiksonderzoek. Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Onderzoeksopzet Opzet van gebruiksonderzoek Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Auteur Ing. G.C.M. van Os; docent/onderzoeker lectoraat Industrial Design Redactie Ing. K. Overbeek; onderzoeker

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie