Asli Koçak Mirthe van Gulik Danique Beeks Bram Ooms Didier Jabroer ABCP3D Kenniskring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring"

Transcriptie

1 Asli Koçak Mirthe van Gulik Danique Beeks Bram Ooms Didier Jabroer ABCP3D Kenniskring 1

2 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van een eigenschap, kenmerk of functie van een organisme of zaak, de definitie van onderzoek. Onderzoeken gebeurt klein en grootschalig en is iets wat veel voorkomt in ieders dagelijks leven. Zo kun je denken aan iets kleins als een paar vragen stellen om een mening te weten te komen van een vriend of familielid, of aan een (inter)nationale enquête afleggen en daar vervolgens conclusies uit trekken. Onderzoek kan worden gedaan vanuit boeken en andere bestaande bronnen, maar kan ook gedaan worden door er zelf op uit te gaan. Kortom, onderzoek is het antwoord op al je onbeantwoorde vragen en er is ook geen onderzoek dat te vreemd is om te bedenken! Dit blok hebben we weer kenniskring, en het onderwerp is onderzoek. Het is de bedoeling dat er een onderzoeksverkenning gedaan moet worden. Het kenniskring onderzoek kent vijf onderdelen: Onderzoeksopzet Onderzoeksvergelijking binnen team Onderzoekstoepassing Conclusie onderzoek en methode 2

3 Inhoudsopgave Aanleiding...4 Relevantie...5 Doelstelling...6 Onderzoeksvragen...7 Hoofdvraag...7 Deelvragen...7 Het Onderzoeksplan...8 Verschillen in onderzoek...9 De 5 uitgewerkte onderzoeksmethodes Face to face onderzoek Online onderzoek Social Media onderzoek Eye-tracking onderzoek Experimenteel onderzoek Vergelijking tussen onderzoeken Het experiment uitvoeren Evaluatie Nawoord

4 Aanleiding Omdat er in dit blok het begrip onderzoek veel voor gaat komen, is het de bedoeling om bij kenniskring een onderzoeksverkenning te doen. We willen graag meer te weten komen over wat een onderzoek is, welke verschillende onderzoeken er zijn, wat een onderzoek precies inhoudt en welke middelen er nodig is om een kwalitatief onderzoek uit te voeren? Als team gaan we ieder op individuele basis een kwalitatieve onderzoeksmethode uitzoeken en daar een verslag van schrijven. Daarin moeten de beschrijving van methode, mogelijke toepassingsgebied, mogelijke tekortkomingen voorkomen. Nadat de verslagen zijn geschreven worden de onderzoeksmethodes met elkaar vergelijken en daaruit wordt en één onderzoeksmethode uitgekozen die we kunnen toepassen op het project. Daarna moet de toepassing op het project uitgeschreven worden. Tot slot trekken we een conclusie over de methode waarbij we letten op de mogelijkheden en beperkingen. 4

5 Relevantie Om te beginnen gaan wij ons verdiepen in vijf verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes. Dit doen we omdat wij inzicht willen krijgen in verschillende onderzoeksmethodes, zodat we dit later kunnen toepassen in het bedrijfsleven. Face tot Face onderzoek (een mondeling interview) wordt uitgewerkt door Danique Beeks. We hebben voor face to face onderzoek gekozen, omdat er bij deze methode interactie mogelijk is; Online onderzoek (online enquête en online discussie) wordt uitgewerkt door Bram Ooms. We hebben voor online onderzoek gekozen, omdat er mogelijkheid is voor veel respons. Social Media onderzoek wordt uitgewerkt door Didier Jabroer. We hebben voor Social media onderzoek gekozen, omdat deze methode populair en proactief is. Eye-tracking onderzoek wordt uitgewerkt door Mirthe van Gulik. We hebben voor Eyetracking onderzoek gekozen, omdat je mogelijke verschillen in kijkgedrag tussen consumenten die op zoek zijn naar informatie kunt achterhalen. Experimenteel onderzoek wordt uitgewerkt oor Asli Koçak. We hebben voor experimenteel onderzoek gekozen, omdat je door het uitvoeren van experimenten waarnemingen doet en daaruit een conclusie kunt trekken. Nadat we deze vijf onderzoeksmethodes hebben uitgewerkt, gaan we de methodes met elkaar vergelijken. In week 3 gaan we één onderzoeksmethode uitkiezen die we eventueel kunnen gebruiken voor ons project. Wij willen het onderzoeksplan zo goed mogelijk opstellen, zodat we de studiepunten voor kenniskring kunnen behalen. 5

6 Doelstelling De doelstelling van het toepassen van onze onderzoeksmethodes is het vergaren en verbreden van inzicht en kennis. Specifiek: Vergaren van kennis en vaardigheden. Meetbaar: Moet gebaseerd zijn op feiten. Acceptabel: Ja, door middel van ontwikkeling en vergaring. Realistisch: Ja, omdat we uiteindelijk één onderzoek specifiek moeten uitwerken. Tijdgebonden: Binnen zeven weken een onderzoeksplan opstellen. 6

7 Onderzoeksvragen Hoofdvraag Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de vijf gekozen onderzoeksmethodes? Deelvragen 1. Welke onderzoeksmethodes zijn er? 2. Wat zijn de voor en nadelen van de onderzoekmethodes? 3. Wat zijn de kosten voor een onderzoek? 4. Wat voor een inspanning gebruik je voor een onderzoek? 5. In welke situatie gebruik je welke onderzoek? 6. Wat is onderzoek? 7. Is het desk research of is het field research? 8. Is het een kwalitatief onderzoek of is het een kwantitatief onderzoek? 9. Wat is een onderzoeksplan? 10. Hoe zet je een onderzoeksplan in elkaar? Deelvragen zijn niet allemaal beantwoord, na mate we bezig waren met het onderzoek hebben we de deelvragen beantwoord en verwerkt. 7

8 Het Onderzoeksplan Voorstel waarin naast de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling ook vermeld staat voor welk type onderzoek is gekozen, wat het ontwerp is en hoe de gegevens worden verzameld. Het geeft een totaalbeeld van het uit te voeren onderzoek. 8

9 Verschillen in onderzoek Opbouw: Probleemanalyse: wat gaan we onderzoeken? Achtergrond & aanleiding Relevantie Doelstelling Probleemstelling Onderzoeksvraag Deelvragen Afbakening: wat gaan we niet onderzoeken? Methode: hoe pakken we het aan? Planning: hoe vertalen we dat in acties? Organisatie: Team & rollenverdeling Afspraken Risicoanalyse Desk research is het analyseren van reeds bestaande informatie uit verschillende bronnen. Online deskresearch maakt gebruik van internet als belangrijkste bron van informatie. Fieldresearch is het verzamelen en analyseren van nieuwe gegevens door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 9

10 Kwalitatief onderzoek: Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. open vragen als hoe/waarom vragen achterliggende motivaties weinig respondentenrapportage bevat voornamelijk Beschrijvingen, denk aan: (diepte) interviews of groepsdiscussie Kwantitatief onderzoek: Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Gesloten onderzoeksvragen Onderzoeksvraag ligt vast Doel: toetsend onderzoek Gestandaardiseerde dataverzameling Resultaat: cijfermatig Analyse: statistich 10

11 De 5 uitgewerkte onderzoeksmethodes Face to face onderzoek Face to face onderzoek uitgewerkt door Danique Beeks Wat is een Face-to-face onderzoek? Face-to-face onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij enquêteurs een vragenlijst afnemen bij respondenten. 1 De antwoorden die de respondenten geeft, worden direct geregistreerd door de enquêteur. De enquêteur en de respondent staan bij een face-to-face onderzoek persoonlijk tegenover elkaar. Vaak worden de antwoorden nog 'ouderwets'met pen en papier genoteerd, maar steeds vaker dat er gebruik wordt gemaakt van digitale vragenlijsten met een tablet. 2 Voorbeelden zijn willekeurig mensen op straat vragen stellen, huis aan huis enquêteren of een evenementenonderzoek. Methode Bij een Face-to-face onderzoek wordt een respondent rechtstreeks gevraagd in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek maakt de interviewer gebruik van een vragenlijst met een vaste structuur en volgorde. Dit is het grote verschil met een diepte-interview. Een diepte-interview is namelijk een open gesprek waarbij de interviewer gebruik maakt van een topiclijst met onderwerpen of vraagpunten. Bij een face-to-face onderzoek worden de vragen meestal afgelezen van papier, maar tegenwoordig zie je dat enquêteurs steeds meer gebruik maken van tablets, laptops etc. het voordeel hiervan is een versnelde dataverwerking en een kleinere foutgevoeligheid

12 Verschillende vormen van face-to-face onderzoek Er bestaan verschillende vormen van een face-to-face onderzoek namelijk, - Passantenonderzoek: interviewers vragen buiten aan willekeurige voorbijgangers of zij willen meewerken aan een onderzoek. Vervolgens neemt de interviewer de vragenlijst ter plekke af. Bij een passantenonderzoek kan bijvoorbeeld in een winkelcentrum de tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum gemeten worden. 4 - Huis-aan-huis onderzoek: bij een huis-aan-huis onderzoek gaan interviewers in een bepaalde wijk van huis naar huis om de bewoners te vragen of ze willen meewerken aan een onderzoek. De vragenlijst wordt ter plekke afgenomen en kan bijvoorbeeld gaan over een thema wat in de wijk speelt, maar ook over een product of dienst die een opdracht gever in een wijk wil gaan aanbieden. 5 - Evenementenonderzoek: bij een evenementenonderzoek wordt bijvoorbeeld de waardering, beleving en het imago van het evenement en van de organisatie onder de bezoekers gemeten. 6 Voordelen: De enquêteur kan helpen als de respondent iets niet begrijpt 7 De interviews kunnen overal worden uitgevoerd Er is geen limit aan het interview Registratie van non-verbale reacties 8 Diverse hulpmiddelen zijn eenvoudig te gebruiken. 9 Controlemogelijkheden 10 Ingewikkelde vragen en procedures mogelijk 11 Het levert meestal unieke gegevens op 12 respondentvriendelijk 13 Nadelen: Grote kans op sociaal wenselijke antwoorden 14 Relatief duur in vergelijking met andere methodes 15 Beïnvloeding van respondent door enquêteur is mogelijk 16 De respondent heeft weinig tijd om na te denken 17 Niet anoniem Dit is onderzoek Ben Baarda 11 Dit is onderzoek Ben Baarda Dit is onderzoek Ben Baarda Dit is onderzoek Ben Baarda 18 Dit is onderzoek Ben Baarda 12

13 Wat zijn de kosten voor dit onderzoek? De kosten voor een face-to-face onderzoek zijn relatief hoog vergeleken met andere onderzoeksmethodes. Je hebt een aantal enquêteurs nodig die voor een paar uur de straat op gaan om mensen te interviewen. Als ze de antwoorden hebben verzameld, moeten alle interview nog worden uitgewerkt. Er moeten dan nog conclusies getrokken worden. Wat voor een inspanning vraagt dit onderzoek? Je moet als interviewer de straat op om willekeurig mensen enquête vragen te stellen. Dit zijn meestal gesloten vragen. Nadat de enquêteurs alle respons hebben verzameld, moet het interview nog worden uitgewerkt. Er moeten antwoorden met elkaar vergeleken worden en er worden conclusies getrokken. In welke situatie gebruik je dit onderzoek? Een face-to-face onderzoek wordt gebruikt als je veel reacties wil van willekeurige mensen. Je krijgt zo een goed beeld per persoon, en je kunt oneindig doorvragen. Dit onderzoek neemt wel heel veel tijd in beslag, dus daar moet je wel rekening mee houden. Wat voor een inspanning vraagt dit onderzoek? Je moet als interviewer de straat op om willekeurig mensen enquête vragen te stellen. Dit zijn meestal gesloten vragen. Nadat de enquêteurs alle respons hebben verzameld, moet het interview nog worden uitgewerkt. Er moeten antwoorden met elkaar vergeleken worden en er worden conclusies getrokken. Dit vraagt veel inspanning. Maar als een interview is afgelegd met behulp van een tablet, laptop etc. dan hoef je de antwoorden niet eerst nog in de computer te verwerken. Ook bestaat er een programma, CAPI (Computer Assisted Personal Interviewer), dat de verwerking van de antwoorden sneller laat verlopen. De interviewer zit namelijk met een tablet of laptop op schoot, waar dan de vragen op het scherm verschijnen. De onderzoeksgegevens zijn hierdoor direct digitaal beschikbaar. 19 Wat is het aantal respondenten en gemiddelde respons van het onderzoek? Bij een face-to-face onderzoek is het aantal respondenten en het gemiddelde respons van het onderzoek hoog. De meeste mensen zijn bereid deel te nemen, als je ze aanspreekt. Wat is de validiteit (in het algemeen) van dit onderzoek? De validiteit van dit onderzoek is gemiddeld/redelijk. Als je een enquête/interview afneemt, heb je namelijk de kans op sociaal wenselijke antwoorden. Als dit gebeurd, meet je niet wat je wil meten. Hoe betrouwbaar is dit onderzoek? Dit onderzoek is gemiddeld/redelijk betrouwbaar, want er is een kans dat je sociaal wenselijke antwoorden krijgt, en dan is het onderzoek helemaal niet betrouwbaar meer. Hoeveel onderzoekers moeten het onderzoek afnemen? Er zijn een aantal onderzoekers nodig die het onderzoek afnemen. je kan het wel alleen doen, maar meestal werk je met een aantal mensen samen, ook weer om tijd te besparen. 19 Dit is onderzoek - Ben Baarda 13

14 Wat zijn de benodigdheden en wat is het medium voor het onderzoek? Je hebt voor een face-to-face onderzoek vrij weinig benodigdheden nodig. Je hebt namelijk alleen pen en papier nodig, of een laptop of tablet. Verder maakt het niet uit waar het onderzoek wordt uitgevoerd, als je maar ergens gaat staan waar voldoende mensen zijn of langs lopen. In welke situatie gebruik je dit onderzoek? Een face-to-face onderzoek wordt gebruikt als je veel reacties wil van willekeurige mensen. Je krijgt zo een goed beeld per persoon, en je kan oneindig doorvragen. Dit onderzoek neemt wel heel veel tijd in beslag, dus daar moet je wel rekening mee houden. Hier een paar voorbeelden wanneer je een face-to-face onderzoek kunt gebruiken: - Bijvoorbeeld als je in een winkelcentrum de tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum wilt weten Bijvoorbeeld een vragenlijst over een thema wat in de wijk speelt, maar ook bijvoorbeeld over een product of dienst die een opdracht gever in een wijk wil gaan aanbieden Bijvoorbeeld als je op een evenement de waardering, beleving en het imago van het evenement en van de organisatie onder de bezoekers wilt meten

15 Online onderzoek Online onderzoek uitgewerkt door Bram Ooms Wat zijn de voor en nadelen van de onderzoekmethodes? Voordelen Online onderzoek is vergeleken met telefonisch en schriftelijk onderzoek goedkoper. Online zijn respondenten in staat om eerlijker te beantwoorden op bepaalde vragen. Online onderzoek kan snel worden gestart en uitgevoerd. De resultaten zijn direct inzichtelijk. Tijdens online onderzoek kan audio- en beeldmateriaal worden gebruikt. In een online onderzoek kunnen alle soorten vraagtypen worden gebruikt. Gebruiksvriendelijker voor de respondent. Op basis van gegeven antwoorden kan een uitgebreide routing worden samengesteld. De respondent kan een vragenlijst op een zelfgekozen moment en in zijn/haar eigen tempo beantwoorden. Het is mogelijk om een respondent per één of meerdere herinnering(en) te sturen. Handig gebruik van een voor selectie op respondenten. Nadelen Online onderzoek is alleen via een computer met internetverbinding mogelijk. Respondenten kunnen tijdens het onderzoek niet intensief worden begeleid. In vergelijking met telefonisch en face-to-face onderzoek is er minder inzicht in nonresponsredenen. De online enquêtes zijn ongeschikt voor steekproeven. Online enquêtes creëren geen emotionele waarde bij een respondent. De enquêtes zijn mogelijk onbeveiligd. Respondenten zijn sneller geneigd om te liegen, wanneer er geen enquête afnemer is. 15

16 Wat zijn de kosten voor een onderzoek? De kosten voor een online onderzoek lopen gigantisch erg uiteen. Zo kan het in principe gratis zijn, maar kunnen de kosten ook tot in de honderden euro s oplopen. Afhankelijk van de soort vragen, de soort resultaten en de vormgeving van de enquête wordt dit samen met het aantal resultaten tot een prijs gebracht. Een goed voorbeeld van een website waar enquêtes gratis tot een X niveau/andere voorwaarden kunnen worden ingevuld zijn: Gratis tot 500 respondenten Gratis tot 100 respondenten Gratis tot 10 respondenten dagen gratis proberen Geheel gratis, maar wel met advertenties. Wat voor een inspanning gebruik je voor een onderzoek? Vrij weinig. In plaats van de vragen in te vullen in een word document, doe je dit in een programma. Daarna kun je zelf de link voor de enquête verspreiden, of een dienst huren om dit voor jou te doen. Verder hoef je niet per persoon de enquête af te nemen, noch alle resultaten turven, want dit wordt allemaal overzichtelijk voor de gebruiker gedaan. In welke situatie gebruik je welke dit onderzoek? Ik zou online onderzoek vooral gebruiken voor een doelgroep die zich veel op het internet bevind. Daarna is het gemakkelijk om gigantisch veel resultaten te behalen met enkel een klein beetje moeite, dus zou ik over het algemeen ook te allen tijde dit enkel doen voor een grootschalig onderzoek, waarmee ik 100+ resultaten bedoel. Dit omdat het wel even wat moeite kost om deze enquête in elkaar te zetten, daarna maakt het niet uit of er 100, 200, of 1000 resultaten binnenkomen, want daar hoeft de afnemer niets meer voor te doen. 16

17 Social Media onderzoek Social Media onderzoek uitgewerkt door Didier Jabroer Platformen waarop ik mij wil gaan richten met het onderzoek: Facebook Twitter Hyves YouTube Waarom de keuze voor deze platformen? De keuze om mij te gaan richten tot deze platformen is te danken aan de interactiviteit, grootte en bekendheid van de platformen. Zo zijn alle 4 de platformen erg bekend en vrij groot. De interactiviteit met de gebruikers is dan ook erg hoog. Wat is Social Media? Met social media wordt bedoeld: websites / online communities waarbij de gebruikers (leden) de content (inhoud) plaatsen. Dit wordt dus niet gedaan door de redactie, zoals vele andere websites! De inhoud die geplaatst kan worden door de gebruikers kan bestaan uit: Berichten Nieuwsupdates Gadgets Foto s En vele andere items Bij social media gaat het voornamelijk om de interactie. Hiermee wordt bedoeld de interactiviteit die de gebruiker heeft met het platform. Mede door de interactie, vindt er een socialisatie plaats binnen de digitale omgeving waarin men zich bevindt. Hieronder een aantal voorbeelden van (bekende) social media mogelijkheden: Blogs Wordpress, Typepad, Blogger Micro- Blogs Twitter, Jaiku, Plurk, Pownce Vrienden netwerken Hyves, Facebook, LinkedIn, MySpace Nieuws websites NuJIJ, ekudos, Digg, Mixx Wiki s Wikipedia, Digg, Wikia Video / Audio YouTube, Vimeo, Last FM, CrowdStorm Foto s Flickr, Picasa 17

18 Wat zijn de overeenkomsten tussen de platformen? De grootste overeenkomst tussen de bovenstaande voorbeelden is dat er op al deze websites en communities iets gedeeld kan worden. Dit kan bestaan uit een foto, nieuwsupdate, berichtje, of vele andere items. De gebruiker van een platform is geheel in controle over de privacy van haar en/of zijn pagina. Zo kan deze persoon zelf bepalen wat men wel of dan wel niet kan zien van de gebruiker. Voorbeelden van deze gedeelde mogelijkheden zijn: Twitter Tweets (korte statusberichten) Hyves Krabbel (kort bericht aan vriend ) Flickr Photoload (delen van foto s) De onderzoeksmethode, social media Wat kan men bereiken met een onderzoek via de social media platformen? De gebruiker, heeft de mogelijkheid om via social media vragenlijsten uit te zetten. Hierbij kunt u denken aan een vorm van een enquête, of gewoon een simpele vragenlijst. Hyves is hier een goed voorbeeld van. Op Hyves is het mogelijk om korte enquêtes op te richten en deze gericht te sturen naar de te gekozen doelgroep. Het grote voordeel aan een social mediaonderzoek, is dat de specifieke doelgroepen redelijk makkelijk en snel te bereiken zijn. Bij veel social media websites zijn er specifieke groepen en/of categorieën aangemaakt. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de doelgroep jonge moeders dan kunt u door middel van een platform waaronder Hyves, makkelijk en snel zoeken onder de criteria; jong en moeder. Op deze manier kan er snel de te bereiken doelgroep worden bereikt met het gewenste effect. Het grootste voordeel dat social media marktonderzoekers te bieden heeft, is dat het imago en de reputatie van een product of bedrijf aan de hand van het scannen van informatie op social media erg goed en nauwkeurig gemeten kan worden. Het grote verschil tussen deze manier van marktonderzoeken en de traditionele manier zoals via een online vragenlijst of groepsdiscussie is dat een marktonderzoeker die social media gebruikt, zijn doelgroep niet zelf benaderd en vragen stelt, maar spontane gesprekken en of berichten / reviews op het internet scant en vervolgens verwerkt tot een rapportage waarin een beeld wordt gegeven van hoe de doelgroep van het onderzoek tegen een organisatie, dienst of product aankijkt. Op deze manier kunnen zowel bekenden, evenals onbekenden bereikt worden. Eén van de grootste voordelen van een marktonderzoek via social media is dat de informatie vrij toegankelijk is. Dit komt door het internet. Het internet is open en te gebruiken voor iedereen. Hierdoor heeft het internet een enorm open karakter gekregen. Uiteindelijk is het voor een met social media vertrouwde marktonderzoeker eenvoudiger om via het internet te zoeken naar tweets, blogs en reviews over een organisatie, product of dienst, dan om een online vragenlijst onder de juiste doelgroep uit te zetten. 18

19 Toepassing van de onderzoeksmethode op de campagne Om antwoord te geven op de vraag hoe wij onze doelgroep het beste kunnen benaderen via deze onderzoeksmethode, heb ik gekeken naar de gemiddelde leeftijd per platform. Naast leeftijd, ben ik ook gaan zoeken op Online Bahavioral Advertising. Na deze observatie heb ik gekozen voor 4 platformen waaronder: Facebook Twitter Hyves YouTube Facebook en de campagne Om onze campagne van visuele en informatieve informatie te voorzien, denk ik dat het handig is gebruik te maken van een social media account. Dit account wil ik dan voornamelijk gaan inzetten om de doelgroep te benaderen. Door middel van informatie, video s en eventuele grafische elementen wil ik duidelijk maken wat Online Behavioral Advertising inhoudt en wat men hier aan kan doen. Uiteraard wil ik hier een doorverwijzing maken naar: Twitter en de campagne Als eerste stap met betrekking tot Twitter moet er een Twitter account aangemaakt worden. Met dit Twitter account, wil ik korte statusupdates verzenden richting de doelgroep. Het gevoel dat ik wil achterlaten bij de doelgroep is angst. Hier heb ik specifiek voor gekomen om de doelgroep door te verwijzen naar: Uiteindelijk wil ik gaan proberen om via Twitter, een trending topic te creëren. Dit kan men bereiken door middel van een hashtag. Een voorbeeld van een hashtag op twitter kan zijn: #oba. Als men dan klikt, of zoekt op #oba, dan krijgt men alle statusberichten te zien rondom Online Behavioral Advertising. Hyves en de campagne Net als bij Facebook, wil ik ook op Hyves een account gaan aanmaken. Ook op Hyves wil ik dan de potentiële doelgroep gaan benaderen met berichten die zijn geïnspireerd op angst. De benadering kan bestaan uit foto s, video s, krabbels etc. 19

20 YouTube en de campagne YouTube, is tot op heden één van de grootste en bekendste social platformen. Zo krijgt een site zoals YouTube, miljoenen bezoekers per dag. Hier wil ik met de campagne slim op gaan inspelen. Een account dat een link legt met zowel Facebook, Twitter en Hyves is dan ook essentieel. YouTube wil ik gaan gebruiker voor video s die wij willen gaan inzetten ter verduidelijking van Online Behavioral Advertising. Dit kunnen allerlei video s zijn. Wel wil ik blijven in de angst sfeer. De aantasting van privacy moet door middel van video s inspelen op het angstgevoel van de social media gebruiker. Kosten en inspanning van deze onderzoeksmethode Aan deze vorm van onderzoeken zijn vrijwel geen tot bizar lage kosten verbonden. De kosten die hier aan verbonden kunnen zijn, bestaan uit eventuele audio en/of video apparatuur. Echter is het niveau van inspanning wel erg hoog. Dit omdat social media dagelijks actief is en niet rust. Mede door het hoge activiteitsniveau van social media moeten de account voordurend actief zijn. Dit verreist een hoog niveau van inspanning. 20

21 Eye-tracking onderzoek Eye-tracking onderzoek uitgewerkt door Mirthe van Gulik Wat is eye tracking? Eye tracking is een analyse van het kijkgedrag van een doelgroep dat door middel van high-tech apparatuur en software wordt bepaald. 23 Wat is nu eigenlijk een eye tracking onderzoek? Een eye tracking onderzoek laat nauwkeurig zien hoe bezoekers een website waarnemen. Problemen worden duidelijk zichtbaar. En zichtbaar duidelijk. Je ziet of iemand de juiste link kan vinden en of hij een formulier begrijpt. Zo niet, dan vertelt het kijkgedrag je waar hij de link eigenlijk had verwacht en welk veld hij lastig vond. Een eye tracking onderzoek gebruiken we ook om te bepalen hoe een ontwerp presteert. Bijvoorbeeld hoe snel bezoekers de bestel knop zien en hoe lang ze er vervolgens naar kijken voor ze er op klikken. Dat bepaald de effectiviteit en efficiëntie van een ontwerp. De cijfers kun je gebruiken om het beste ontwerp te kiezen en als basis voor verbetering. 24 Hoe werkt een eye tracking test.? Altijd genoeg goede proefpersonen. Er word gekeken naar het profiel van de bezoekers. Het bedrijf wat het onderzoek aflegt zal voor de juiste proefpersonen zorgen. Om problemen in een ontwerp op te sporen heb je vaak aan 6 tot 12 mensen genoeg. Om het succes van een ontwerp te meten heb je meer mensen nodig. Minimaal 30, soms wel 60, om het beste ontwerp te kunnen kiezen. Eye spy. Er word gewerkt met de nieuwste eye tracking apparatuur. Alles wat een proefpersoon bekijkt wordt met de nauwkeurigheid van enkele pixels en tot op de microseconde vastgelegd. Er worden geen helmen of brillen met camera's gebruikt. Dat zou de test beïnvloeden. De eye tracker zit in de monitor. De proefpersoon ziet er niks van en kan zich vrij bewegen. Af is klaar voor de test. Voor betrouwbare eye tracking resultaten moeten proefpersonen ongestoord met de website kunnen werken. De site moet dus zo goed als af zijn. Links die niet werken of teksten die niet af zijn verstoren het natuurlijke kijkgedrag en vervuilen de data. Realistische opdrachten. Samen met de opdrachtgever stellen we opdrachten op, gebaseerd op de situatie en behoeften van de bezoekers. Hier gaan proefpersonen mee aan de slag. Zelfstandig, dus zonder dat onze onderzoeker erbij zit

22 Aan de slag. Om problemen in een ontwerp op te sporen word er vaak een sessie van één tot anderhalfuur georganiseerd. Sessies waarin de effectiviteit en efficiëntie van een ontwerp meten duren veel korter. Vaak 15 minuten tot een half uur. Proefpersonen denken niet hardop, zoals bij een usability test. Elke opdracht wordt na afloop met de proefpersoon geëvalueerd. Hierbij laten we het proefpersoon zijn eigen kijkgedrag terugzien. Dat helpt de proefpersoon zijn handelingen en gedachten toe te lichten. De sessies zijn live te volgen in een mee kijk ruimte. Daar zie je wat de proefpersoon doet en precies waar hij naar kijkt. Duidelijke taal. De bevindingen en aanbevelingen worden op papier gezet. Waar nodig worden bevindingen ondersteund met heatmaps (welke delen van een pagina krijgen de meeste aandacht?) en gazeplots (in welke volgorde wordt een pagina bekeken?). De aanbevelingen laten duidelijk zien hoe je problemen kunt oplossen en de prestaties kunt verbeteren. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van ervaringen uit eerder onderzoeken en de literatuur. Er word een aanbevelingen visueel gemaakt. Daardoor zie je meteen wat er beoeld word. 25 Voordelen van een eye tracking onderzoek. Optimalisatie gebaseerd op analyse van feitelijk kijkgedrag in relatie tot gebruikersacties. Inzicht in wat de gebruiker daadwerkelijk waarneemt. Inzicht in kijkvolgorde en de werkelijk belangrijke aandachtsgebieden binnen uw site. 26 Nadelen van een eye traking onderzoek. Eye-tracking geeft inzicht in diverse aspecten waar andere usability testen geen inzicht in geven, maar ook eye-tracking kent zijn nadelen. Zo geeft eye-tracking op zichzelf geen inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van de gebruiker. 27 Doelstelling van een eye tracking onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is het achterhalen van mogelijke verschillen in kijkgedrag tussen consumenten die op zoek zijn naar informatie en consumenten die een transactie willen afsluiten via zoekmachines. 28 De kosten van een eye tracking onderzoek. Kosten De kosten van deze Eye Tracking meting bedragen: 5.500,= (excl. BTW) september.pdf 22

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A Onderzoeksplan Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Kenniskring OABC K3 A Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Aanleiding Pag. 4 Relevantie van het onderzoek - maatschappelijke relevantie - persoonlijke

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN YoungWorks, 25 juli, 2012 Rutger van den Berg E: rutgervdberg@youngworks.nl T: 020 4199840 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Young traffic

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Workshop. Dataverzameling. Van onderzoeksvraag naar data

Workshop. Dataverzameling. Van onderzoeksvraag naar data Workshop Dataverzameling Van onderzoeksvraag naar data Even voorstellen: Suzanne van de Groep 23 jaar Promovendus (PhD-kandidaat) Universiteit Leiden Hoe komt het dat sommige mensen aardiger zijn dan anderen?

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels Onderzoeks verslag social media Martijn Wiendels Introductie Het project genaamd 2Story is tot stand gekomen naar aanleiding van de negatief berichtgeving over vluchtelingen in de media. Met een digitaal

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

One Step checkout vs. Multi step checkout

One Step checkout vs. Multi step checkout One Step checkout vs. Multi step checkout Dank voor uw bezoek aan onze stand of het bijwonen van onze presentatie tijdens de Webwinkel Vakdagen 2013 (of het lezen van onze weblog en nieuwsbrief). Tijdens

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase De persoonlijke benadering van Miss Etam Klantcase KLANTCASE De persoonlijke benadering van Miss Etam 'Mooi jezelf zijn' is het motto van Miss Etam en dat straalt de modeketen ook uit op de social media

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief 20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief Wat is exact het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in termen van onderzoek (wat doe je) in termen van resultaat (wat kan je er mee) in

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Zo werkt conversie optimalisatie!

Zo werkt conversie optimalisatie! Zo werkt conversie optimalisatie! Haal jij al optimaal resultaat uit je bezoekers? Veel ondernemers laten kansen liggen. Dat is niet vreemd maar wel jammer. Als je met dit werkblad en de checklist aan

Nadere informatie