Jaarverslag sharing the past, creating the future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 sharing the past, creating the future

2 2 - Jaarverslag 2011 van de directeur

3 3 - Jaarverslag 2011 Beste relatie, Vorig jaar berichtte ik u op deze plek over de op handen zijnde verhuizing van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Het jaar 2011 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van deze verhuizing van het Obiplein naar de Vijzelstraat. De collectie moest daarop worden ingericht en de verhuizing moest logistiek worden voorbereid en uitgevoerd. De verbouwing van het nieuwe pand was noodzakelijk, architectenbureau Rocha Tombal heeft een prachtig ontwerp gemaakt. De nieuwe locatie is een groot succes. Aletta is veel zichtbaarder geworden en aantrekkelijker voor onze bezoekers. Het bezoekersaantal is vanaf het begin anderhalf keer zo groot als op het Obiplein. Door de invoering van Het Nieuwe Werken en door een vergaande bezuiniging in de opslagruimte voor de collectie, is het totale ruimtebeslag ongeveer met de helft gereduceerd. Daarnaast zijn besprekingen begonnen met E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, om tot een vergaande vorm van samenwerking te komen. Aangezien beide instellingen met ingang van 2012 met een korting van 25% op hun budget geconfronteerd worden, moet er zo drastisch bezuinigd worden dat samenwerking de beste oplossing is. Door eerdere kortingen was het niet meer mogelijk nog verder te snijden op aanschaf, conservering en beheer van de collecties. De gewone werkzaamheden liepen onder al deze voorbereidingen en de fysieke verhuizing gewoon door. Er is een aantal projecten begonnen, waarbij opviel dat het moeilijker werd financiering te werven. De oral history afdeling heeft weer enkele opdrachten verworven en daarnaast is een aantal interviews uitgevoerd met behulp van het Aletta Jacobs Fonds. Het instituut zet zwaar in op de sociale media, met blogs, twitter en facebook. De website wordt voortdurend verbeterd. De werkzaamheden op dit gebied stonden in 2011 in het teken van het thema Seksualiteit. Activiteiten als het uitschrijven van een erotische blogwedstrijd en de organisatie van een talkshow over seksualiteit zijn zeer succesvol verlopen en hebben Aletta veel naamsbekendheid gebracht. Tot slot wil ik benoemen dat ondanks de bezuinigingen en de grote inspanningen ten aanzien van verhuizing en verbouwing, het budget nauwelijks is overschreden. Aletta gaat in 2012 weer een jaar vol verandering tegemoet. Met hartelijke groet, Saskia Wieringa Directeur Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis

4 4 - Jaarverslag 2011 voorwoord Raad van toezicht

5 5 - Jaarverslag was een bijzonder jaar voor Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Het is het laatste jaar waarin Aletta nog gehuisvest was in het karakteristieke gebouw van de voormalige Gerardus Majella-kerk aan het Obiplein. Het is ook het laatste jaar dat Aletta als een eigenstandige, niet-gefuseerde stichting heeft bestaan. Na een intensieve zoektocht werd aan het einde van 2010 een nieuwe locatie voor bibliotheek, archief en kantoor gevonden in het centrum van Amsterdam. Een unieke mogelijkheid want op een drukke locatie midden in de stad kan het instituut haar missie beter en actiever uitdragen naar een breed en divers publiek. De voorbereidingen voor de verhuizing en de verhuizing zelf vergden een grote inspanning van alle medewerkers, terwijl het reguliere werk gewoon door moest gaan. Naast de verhuizing was een tweede bijzonder kenmerk van het jaar 2011 de voorbereiding tot samenwerking met E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit uit Den Haag. In het begin van het jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor een verregaande samenwerking. Deze gesprekken hebben in eerste instantie geleid tot een business plan dat op 1 juni aangeboden kon worden aan de minister van OCW onder wier verantwoordelijkheid het directoraat Emancipatie valt. Het plan is door de minister met instemming begroet, zodat in de tweede helft van het jaar de uitvoering van het plan ter hand kon worden genomen, onder leiding van een stuurgroep bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht van Aletta en twee leden van het bestuur van E-Quality, met een externe projectleider. Tegen het einde van het jaar is door deze Stuurgroep gekozen voor samengaan in de vorm van een fusie tussen Aletta en E-Quality. Naar het zich laat aanzien zal deze fusie halverwege 2012 geëffectueerd worden. er is nog zoveel te doen op de wereld. Aletta Jacobs. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Ondanks deze ontwikkelingen, die veel vroegen van de organisatie, is het gewone werk doorgegaan en zijn vele interessante projecten uitgevoerd. Naast de doorlopende aandacht voor digitalisering van de collectie, is er in 2011 veel aandacht besteed aan oral history. Er is wederom een aantal interviews opgenomen op film waarin vrouwen terugblikken op hun leven. Daarnaast deed de bijzondere mogelijkheid zich voor om een van mijn voorgangsters te bevragen. De 96-jarige mevrouw Hogeweg-De Haart was in de jaren vijftig van de vorige eeuw presidente van het bestuur van het International Archief voor de Vrouwenbeweging, een rechtsvoorganger van het huidige Aletta. Zij is geïnterviewd over de geschiedenis van het instituut en heeft lacunes in onze kennis opgevuld. Ook in het nieuwe kennisinstituut dat zal ontstaan uit de fusie tussen Aletta en E-Quality zullen de bibliotheek en het archief van Aletta een belangrijke plaats krijgen en zal actief gewerkt blijven worden aan het beheren en uitbreiden van de collecties en het verspreiden en toepassen van kennis daarover. Al is dit dan het laatste jaarverslag van Aletta in haar huidige vorm, daarmee is het nog geen afscheid maar eerder een eerste stap naar een nieuwe fase. Prof. dr. Tineke Willemsen, Voorzitter Raad van Toezicht

6 6 - Jaarverslag 2011

7 7 - Jaarverslag 2011 Verhuizing Veel werkzaamheden van Aletta stonden in 2011 in het teken van de verhuizing van het instituut. De sfeervolle Gerardus Majellakerk in Amsterdam Oost zou na 18 jaar worden verlaten voor een goede centrale locatie in het hart van de stad. Begin 2011 werd de nieuwe locatie aan de Vijzelstraat gevonden. Rocha Tombal Architecten werd gekozen voor de herinrichting van de drie verdiepingen. Zij kregen de opdracht om binnen enkele maanden zowel een erfgoed- als publieksfunctie te creëren en daarnaast de kantoorruimte in te richten die moest passen binnen het concept Het Nieuwe Werken, wat is gericht op flexibel werken. Terwijl het nieuwe pand in de zomermaanden werd verbouwd, gingen aan het Obiplein de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing van start (lees hierover meer in het hoofdstuk Collecties, producten en diensten). Op 1 september sloot de bibliotheek in de Majellakerk voor publiek en werd een afscheidsborrel gehouden. Na deze bijeenkomst is er door alle medewerkers hard gewerkt aan het succesvol verlopen van de verhuizing. Het hele verhuistraject en de inrichting van het nieuwe gebouw is gecoördineerd en begeleid door Hanno Huisjes van Plan-H Projectmanagement, ondersteund door Bas de Melker van De Melker Logistiek. Op 4 oktober kon de nieuwe bibliotheek in de Vijzelstraat worden opengesteld voor publiek, aan het einde van de maand volgde de officiële feestelijke opening (lees hierover meer in het hoofdstuk Publieksactiviteiten). De centrale en zichtbare locatie leverde in het vierde kwartaal anderhalf keer zoveel bezoekers op als in hetzelfde kwartaal in Ook is er een start gemaakt met actievere merchandising in de bibliotheek: via de verkoop van onder andere kaarten, boekenleggers en notebooks probeert Aletta meer inkomsten te generen. In 2012 wordt gekeken op welke manier dit kan worden uitgebreid. De nieuwe locatie werd gevonden in de Vijzelstraat. Echt een lot uit de loterij, volgens adjunct-directeur Marjet Douze. Een plek die precies past bij de nieuwe doelstelling van het instituut: beter zichtbaar zijn voor een groter publiek. Aletta, vernoemd naar Nederlands eerste feministe, Aletta Jacobs, wil niet alleen wetenschappers interesseren voor vrouwengeschiedenis, maar juist ook nieuwe groepen bereiken. Stéphanie Albicher in Het Parool, Emancipatie in de Vijzelstraat (20 september 2011).

8 8 - Jaarverslag 2011 collecties, producten en diensten

9 9 - Jaarverslag 2011 Bibliotheek In 2011 werden bijna publicaties aan de bibliotheek toegevoegd. Daarnaast zijn er tot september veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor de verhuizing naar de Vijzelstraat: de collectie is waar mogelijk ontdubbeld, algemene publicaties uit de bibliografische afdeling zijn verwijderd en kwetsbaar materiaal (voornamelijk oude brochures) en tijdschriften zijn in dozen verpakt. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie zijn de publicaties op formaat geplaatst (vier formaten) om de depotruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Na de verhuizing is gestart met het aangeven van het formaat in de catalogus. Het aantal tijdschriftabonnementen is in 2011 afgenomen, van 370 naar 340 abonnementen. Dit is ten eerste te verklaren uit de opzegging van veel (buitenlandse) tijdschriften, onder andere in het kader van de bezuiniging van 2010 (toen het bibliotheekbudget werd gehalveerd). Deze bezuiniging werkt pas later door in de tijdschriftenadministratie. Daarnaast zijn veel digitale tijdschriften overgegaan in korte berichten, blogs of alleen een website. Archief In 2011 is bijna 63 meter archief geïnventariseerd, iets meer dan was gepland. Daarnaast is 340 meter archiefmateriaal dat nog in ordners, verhuis- en andere dozen stond globaal geschoond en omgepakt in zuurvrije archiefdozen. De groei van de collectie bleef daarentegen wat achter. Een belangrijke oorzaak is dat er vanwege de verhuizing al vroeg in het jaar een acquisitiestop was ingesteld, maar er wordt ook minder papieren archief gevormd en dat heeft uiteindelijk zijn weerslag op de fysieke omvang. De archieven die zijn opgenomen in de collectie zijn zeer divers van aard: van het archief van Stichting Josine de Bruyn Kops en het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen, tot de archieven van de International Federation for Research in Women s History en de International Contraception, Abortion and Sterilisation Campaign. Ook werden tien egodocumenten toegevoegd aan de collectie. Beeldarchief Aletta s beeldarchivaris was het hele jaar ziek, haar taken werden voor zover mogelijk overgenomen door de archivaris. De in het werkplan van 2011 geplande nadruk op audiovisueel materiaal, heeft vanwege de ziekte niet plaatsgevonden. De werkzaamheden die wel werden uitgevoerd in het beeldarchief waren vrijwel geheel gericht op het verhuisklaar maken van de collectie en het plaatsen in het nieuwe depot.

10 10 - Jaarverslag 2011 Een groot deel van de collectie moest nog goed worden verpakt: vanuit hangmappen, lades, ordners en allerlei soorten dozen in zuurvrije dozen. De registratie en digitalisering van de objecten in de collectie is wel voortgezet. Dit heeft geleid tot de registratie van 609 objecten uit de collectie, objecten zijn digitaal gefotografeerd. Alleen het volledig maken van alle beschrijvingen van de objecten is niet geheel gerealiseerd. Die beschrijvingen zullen in 2012 nog moeten worden gemaakt. Alle gefotografeerde objecten zijn in 2011 ook online toegankelijk gemaakt. Digitaal erfgoed In 2011 stond de presentatie op de website van de gedigitaliseerde microfilms van 13 archieven gepland. Deze presentatie is echter uitgesteld naar 2012, wanneer de viewer -een applicatie om gedigitaliseerde werken gebruiksvriendelijk te tonen- beschikbaar is. Ook het gedigitaliseerde tijdschrift LOVER en de collecties Dolle Mina en Rooie Vrouwen (project De Born) wachten op oplevering van deze viewer. Bovendien kunnen deze tijdschriften nog niet worden getoond op de website omdat het copyright nog moet worden geregeld. Verder vonden er gesprekken plaats met Pictoright over het tonen van beeldmateriaal in de beeldbank. Deze gesprekken hebben nog niet tot een overeenstemming geleid en zullen in 2012 worden voortgezet. Veel digitaliseringsactiviteiten zijn uitgevoerd in de vorm van projecten (zie hoofdstuk Projecten). Oral History Sinds 2006 heeft Aletta flink aan de weg getimmerd met de eigen productie van oral history interviews op video en geluid. Nieuwe oral history projecten zijn gestart en daarnaast zijn twee afzonderlijke oral history interviews afgenomen (zie hoofdstuk Projecten). Op basis van de ervaringen is een handboek opgesteld. Verder is in 2011 een inventarisatie en korte beschrijving gemaakt van alle oudere oral history collecties in de archieven van Aletta. Ook is er een database ontwikkeld voor de beschrijvingen en het mogelijk maken van harvesten van de oral history collectie. Onderzoeksstagiair Iris Poesse schreef een artikel over haar onderzoek op basis van oral history interviews met vrouwen uit de zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwenbeweging. De onderzoeksstagiaires Lonneke Geerlings en Jasmijn van Mil baseerden hun onderzoek op de interviews met de Dolle Mina s. Aletta is in partner in het project Verteld Verleden. In dit project worden

11 11 - Jaarverslag 2011 standaarden voor het online beschikbaar stellen van oral history interviews ontwikkeld en een overkoepelende portal voor de ontsluiting. Databases In 2011 werden de volgende databases onderhouden en geactualiseerd: Catalogus bibliotheek Catalogus beeldmateriaal Catalogus archieven Vrouwenorganisaties in Nederland Websites on Women Documentatiemappen met biografische informatie Database Haar Geschiedenis Deskundigenbestand Vrouwenstudies en Genderonderzoek Mapping the World Women s Information Centers (zowel Engelse als Spaanse versie) Database Vrouw en Recht (de aanwezige collectie over Recht is geïntegreerd in de Aletta catalogus, maar ook apart doorzoekbaar) De invoer voor de Database Gender en Etniciteit wordt automatisch gegenereerd uit alle Aletta-databanken: circa 10% van alle nieuwe records. Acquisitiebeleidsplan Margreet Windhorst van Raamwerk Advies en Tekst schreef in opdracht van Aletta het Acquisitiebeleidsplan Aletta kiest. Het werkterrein van Aletta verandert ingrijpend. De instituties van de vrouwenbeweging verdwijnen of veranderen in netwerkstructuren. Publicaties en bronnenmateriaal, zoals archieven, documentatie en foto s, zijn in toenemende mate digital born. Beide ontwikkelingslijnen noopten tot herbezinning op het acquisitiebeleid. Margreet Windhorst schreef het plan in nauw overleg met de collectiebeheerders, de archivaris, bibliothecaris en beeldarchivaris. Het plan is vervolgens voorgelegd aan een groep wetenschappers. In 2012 zal het plan, op basis van de reacties van de wetenschappers, worden aangepast en definitief worden vastgesteld. Dienstverlening aan de balie Ruim klanten stelden in 2011 hun vraag aan de informatiebalie van Aletta. Het aantal fysieke bezoekers is over het gehele jaar genomen gestegen in vergelijking met vorig jaar, ondanks de maand sluiting (september) vanwege de verhuizing. Begin

12 12 - Jaarverslag 2011 oktober ging de bibliotheek op de nieuwe locatie weer open voor het publiek. De openingstijden werden op de nieuwe locatie aangepast, vanaf 4 oktober is de bibliotheek geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Verder is zowel het aantal vragen per telefoon als per gedaald. De daling in de vragen per is deels te verklaren door aanloopproblemen in het overzetten van de informatiearchitectuur waardoor de bestelfunctie via de website enige tijd niet goed functioneerde. In het laatste kwartaal nam het aantal fysieke bezoekers aanzienlijk toe, ruim anderhalf maal zoveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook het aantal uitleningen en nieuw ingeschreven leners steeg navenant in het vierde kwartaal. Klantbereik Fysieke bezoekers bibliotheek en archief Telefonische informatievragen Informatievragen per post of fax Informatievragen per Deelnemers rondleidingen Deelnemers publieksbijeenkomsten Anja Meulenbelt in debat met jonge generatie vrouwen tijdens lancering FRAGEN-database

13 13 - Jaarverslag 2011 Websites Aletta ontwikkelde in 2011 de website daarnaast onderhoudt en beheert Aletta elf andere websites: Homepage In het voorjaar van 2011 is een usabilitytest voor de website uitgevoerd door het bedrijf Vals Plat. Uit het onderzoek bleek onder andere dat de (potentiële) klanten vooral op zoek zijn naar full text content in de rubriek Vitrine, maar deze slecht vinden. Daarnaast bleek dat de presentatie van de zoekresultaten verbeterd kon worden met als doel het geheel nog overzichtelijker te maken. De aanpassingen worden in 2011 en 2012 gefaseerd uitgevoerd. In de eerste grafiek is te zien dat het aantal bezoekers van in 2011 (blauwe lijn) gemiddeld hoger lag dan het aantal bezoekers in 2010 (oranje lijn). Uit de tweede grafiek blijkt dat de website in 2011 (blauwe lijn) ruim tweeënhalf keer vaker werd bekeken dan in 2010 (oranje lijn). (Bron: Google Analytics) Webspecials In 2011 zijn negen webspecials gepubliceerd op Vijf waren gerelateerd aan het jaarthema Seksualiteit. Daarnaast zijn er webspecials gemaakt over de Homepage

14 14 - Jaarverslag 2011 vrouwenstaking van 1981, over 100 jaar internationale vrouwendag, over diversiteit en over Joke Kool-Smit. De laatste naar aanleiding van de herdenking van Kool-Smits dertigste sterfdag. Content op websites elders Naast de eigen webspecials levert Aletta ook content voor andere websites. In maart 2011 kwamen de ruim 100 biografieën in de Biografieëndatabase van Aletta beschikbaar in het Biografieënportaal van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ( De gehele collectie van Aletta op het gebied van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen is opgenomen in de website Aletta werkte mee aan een film van het tv-programma Klokhuis over Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht (uitgezonden op 2 december 2011). Daarnaast leverde Aletta diverse foto s aan de website van de geschiedeniscanon voor het venster Aletta Jacobs. De collecties affiches, onderdeel van de website www. geheugenvannederland.nl, zijn sinds 2011 ook toegankelijk via de site van de Europese digitale bibliotheek turn your wounds into wisdom. Citaat Oprah Winfrey. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Web 2.0 De inzet van sociale media is in 2011 onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden van zowel de informatiespecialisten als de afdeling communicatie. Daarnaast is binnen Aletta een groep medewerkers ontstaan die regelmatig blogs levert, de kwaliteit van de blogs is over het algemeen hoog te noemen. Nieuw ontwikkeld is de wekelijkse In het nieuws-scan waarin Aletta nieuwsberichten uit landelijke media bij elkaar plaatst in een overzicht. In 2011 zijn er bijna 175 blogs gepost en zijn er circa bezoekers aan de site geweest. Veel blogs worden doorgeplaatst op het Facebook-account van Aletta. Dit levert regelmatig veel discussie op met en tussen vrienden. Eind 2011 had Aletta bijna vrienden op Facebook. Aletta is actief op twitter onder twee Het eerste account is verantwoordelijk voor het volgen van nieuws en verspreiden van activiteiten en evenementen onder een groeiende groep volgelingen. Eind december 2011 bijna volgers en ruim tweets becommentarieert het nieuws en de actualiteit vanuit de persoon Aletta Jacobs. Aan het eind van 2011 had dit account ruim 400 volgers en 550 tweets geplaatst.

15 15 - Jaarverslag 2011 Tweets over Aletta avancampen Annemarie van Campen That -would- be cool. The next Time Lord has to be Lady 4 januari inekel ineke ludikhuize Voor wie in 020 is of er binnenkort komt: ga op de 5 juli Stills uit de Denk Anders spot gemaakt door Aletta als antwoord op het gebrek aan vrouwen in de Denk Anders spot van (televisieprogramma) De Wereld Draait Door. alettajacobs Aletta Hoe is het moogelijk dat in 2011 de hooge heeren als #DSK toch nog geheel vrij uit kunnen gaan tegen dergelijke beschuldiging 23 augustus Eenjurk J. van Koningsbrugge Aletta komt met vrouwelijke Denk Anders spot (niet allen bewegend beeld) 17 oktober t_amore T Amore Iedereen die vanavond naar de extra AlettaNieuws #AllemaalLesbisch gaat, veel plezier & een mooie avond! 9 november TWEETS

16 16 - Jaarverslag 2011 wetenschap

17 17 - Jaarverslag 2011 Aletta is kennisproducent en kennismakelaar. In 2009 is een meerjarenbeleidsplan opgesteld om deze taak binnen het instituut ook op wetenschappelijk niveau te waarborgen. Interne training maakt een substantieel deel uit van deze plannen. Reeds in 2010 is gestart met de organisatie van zogenaamde Kitchen Table Seminars op regelmatige basis. Wetenschappers vertellen in een informele setting over de motivatie en drijfveren voor hun onderzoek. In 2011 zijn zes Kitchen Table Seminars gehouden met de volgende wetenschappers: Renée Römkens, Karin Jironet, Livonne Rommers, Philomena Essed, Pamela Pattynama en Marieke van den Brink. Scholarly In 2011 verstuurde Aletta drie keer een nieuwsbrief gericht aan wetenschappelijke relaties. In deze Scholarly wordt relevant nieuws voor wetenschappers uit archief en bibliotheek opgenomen, alsook berichten over projecten en call for papers. Uitreiking Johanna Naberprijs Vrijdagmiddag 15 april 2011 reikten Aletta en de Vereniging voor Gendergeschiedenis de jaarlijkse prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van vrouwengeschiedenis. Winnaar was de Vlaamse Anaïs van Ertvelde met haar scriptie over de moderne nationale Vrouwendagviering: t Is nog niet in de sacoche. Doel van de scriptieprijs is het onderzoek naar vrouwengeschiedenis bevorderen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van een Vlaamse of Nederlandse universiteit die een afstudeerscriptie schrijft op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis. Wetenschappelijke opening De academische opening van Aletta s nieuwe locatie vond plaats op 17 november en werd zeer goed bezocht. In de aanwezigheid van een gemêleerd, jong publiek gaf Rosi Braidotti een inspirerende presentatie van haar werk. Commentaar werd geleverd door Iris van der Tuin (Universiteit Utrecht) en Lisa Barraitser (University of London Birkbeck). Rosi Braidotti. gender equality starts close to home, in negotiations at the kitchen table. Citaat Kavita Ramdas. In aanloop naar de 100ste vrouwendagviering op 8 maart 2011 stuurde Aletta via haar sociale media elke dag een quote van een bijzondere vrouw de wereld in. Egypte Eind 2011 is in nauwe samenwerking met kenniscentrum E-Quality en de partners Span Consult en de Universiteit van Utrecht, geparticipeerd in een call van de NUFFIC. Zij vroegen om een strategie voor de opzet van een genderstudies instituut met e-library voor de Universiteit van Caïro in Egypte. Dit consortium heeft de opdracht gekregen.

18 18 - Jaarverslag 2011 Nieuwe locatie Aletta tijdens Open Huis vanaf de Vijzelstraat. Europees Parlement Aletta is lead partner van een consortium (waarin ook OQ Consulting uit Utrecht en Karat Coalition uit Polen participeren) dat heeft meegedongen en is toegelaten tot de lijst van preferred partners van de commissie Women s Rights and Gender Equality van het Europees Parlement. Dit betekent dat het consortium kan meedingen naar onderzoeksopdrachten, uitgeschreven door het Europees Parlement, tot het uitvoeren van onderzoeken naar de positie van vrouwen en onderzoeken op het gebied van gendergelijkheid in derdewereldlanden. al jaren kwamen er bij instituut voor vrouwengeschiedenis Aletta berichten binnen dat het grafmonument van zijn beroemde naamgeefster er beroerd bij ligt. Juist gisteren, op de 82ste sterfdag van Aletta Jacobs, is de inzamelingsactie voor de restauratie van haar grafmonument afgerond. Er is 3000 euro opgehaald, genoeg voor een flinke opknapbeurt. Maaike van Houten in De Volkskrant, Gerechtigheid voor een graf (11 augustus 2011). Afscheidsborrel Obiplein. Colourful Sunday Lunch.

19 19 - Jaarverslag ALETTA s VAN NU Aletta is in 2010 gestart met de campagne Aletta van Nu om vrouwen te laten zien dat zij hun dromen en ambities kunnen waarmaken. Op de homepage worden diverse krachtige en bijzondere vrouwen in de schijnwerpers gezet via een interview over hun ambities, dromen en rolmodellen. Met deze campagne richt Aletta zich op jonge vrouwen die iets uitzonderlijks hebben gedaan en daardoor een rolmodel kunnen zijn voor hun leeftijdsgenoten. Elsa Rosa Anja Simin Angèl Fatima

20 20 - Jaarverslag 2011 internationale samenwerking

21 21 - Jaarverslag 2011 Aletta is van mening dat internationale samenwerking met andere bibliotheken of netwerken heel belangrijk is in het kader van uitwisselingen van kennis en activiteiten, maar ook om het werk op elkaar af te stemmen. Daarom participeert Aletta actief in onderstaande initiatieven. Wine Women s Information Netwerk Europe Aletta is sinds vele jaren actief binnen het bestuur van WINE, het network van vrouwenbibliotheken in Europa. In 2011 heeft WINE het initiatief genomen om in samenwerking met de IFLA Women s Interest Group (IFLA/WIL) een pre conference te organiseren in Tampere Finland, voorafgaand aan de jaarlijkse IFLA conferentie in Helsinki. In samenwerking met IFLA/WIL is een call for papers uitgeschreven. MINNA, de vrouwenbibliotheek in Tampere, neemt de organisatie ter plekke voor haar rekening. Expert meeting EIGE in Vilnius. AtGender The European Association for Gender Research, Education and Documentation Binnen het bestuur van deze professionele organisatie in het internationale veld van genderstudies, vertegenwoordigt Aletta de belangen van vrouwen- en genderbibliotheken in Europa. Daarnaast werkt het aan samenwerking met en uitwisseling van kennis tussen afdelingen en deskundigen op het gebied van Vrouwenstudies in Europa. EIGE European Institute for Gender Equality Aletta heeft het initiatief genomen om in samenwerking met EIGE de bronnen van vrouwenbibliotheken en documentatiecentra in Europa centraal aan te bieden via een portal bij EIGE. In 2011 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in Vilnius tussen vertegenwoordigers van Europese vrouwen- en/of genderbibliotheken en EIGE om de haalbaarheid van dit plan te bespreken. In 2012 zullen nadere afspraken voor de toegang tot en het delen van resources in Europa worden uitgewerkt.

22 22 - Jaarverslag 2011 projecten

23 23 - Jaarverslag 2011 Back in a bite Aletta heeft in samenwerking met onder andere het Inspraak Orgaan Chinezen (IOC) en stichting Bayanihan (Centrum voor Filipijnse vrouwen) het culturele en culinaire erfgoed van migrantenvrouwen vastgelegd via het project Back in a Bite. Het project had een tweeledige doelstelling: enerzijds het vastleggen van levensverhalen en familierecepten van eerste generatie migrantenvrouwen, anderzijds dit ook te delen met een breed publiek. Het project heeft in 2010 en 2011 veel vrije publiciteit gegenereerd. In maart 2011 is dit project feestelijk afgesloten in restaurant The Colour Kitchen te Amsterdam. Deze locatie paste goed bij de doelstelling van het project: het leidt jongeren in achterstandssituaties op en bovendien staat een keer per maand het familierecept van een leerling-kok centraal. Colourful Sunday Lunch. Clarin Clarin is een Nederlands en Vlaams samenwerkingsproject voor verbetering van de infrastructuur voor onderzoekers. Het heeft tot doel instrumenten te ontwikkelen voor de Nederlandse taal als webservices (op gebied van tekst en spraak) in een Workflowsysteem. Het project ontwikkelt faciliteiten voor onderzoekers om eenvoudiger nieuwe onderzoeksvragen te kunnen stellen aan gedigitaliseerde informatie. Een deel van de oral history collectie van Aletta is toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt. Maar Aletta heeft een hoger doel: ze wil in kaart brengen wat de voordelen zijn als dat toegankelijk en doorzoekbaar maken op een CLARIN-compatibele wijze gebeurt. Het wachten is op hulpmiddelen die verder ontwikkeld worden voor het doorzoeken van grote databestanden. Aletta zal deze gaan testen. Daphne III In 2011 zijn in zes landen die participeren in het onderzoek Daphne III, Preventing Violence and Discrimination against Migrant Adolescent Girls and Young Women in Europe, interviews uitgevoerd onder relevante actoren, zoals vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en docenten. De resultaten van dit project, onder andere de onderzoeksresultaten en een fototentoonstelling, zijn in september gepresenteerd in San Sebastian, Spanje. In oktober heeft Aletta een presentatie gegeven over de deelresultaten van het onderzoek in Denemarken en op de conferentie Uitsluitend Emancipatie in Amsterdam. Het einde van 2011 stond in het teken van de inhoudelijke en financiële afsluiting van het project. Aletta was verantwoordelijk voor de best practices brochure.

24 24 - Jaarverslag 2011 Digitalisering microfilms In 2010 is met het geld van Metamorfoze begonnen met de digitalisering van alle microfilms die in het verleden, ook met geld van Metamorfoze, zijn gemaakt. Dit behelst 14 verschillende literaire en cultuurhistorische collecties met de belangrijkste boeken, tijdschriften en archieven van Aletta. Het project werd in 2011 afgerond. Directeur Saskia Wieringa van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, schuift ook even aan voor een reis door de tijd. Zo waren er historisch gezien in Europa drie modellen voor vrouwenrelaties. De passing women: vrouwen die zich voordeden als mannen. De romantische vriendinnen, die als aseksueel werden gezien. En de lollepotten, vrouwen die seksuele relaties met elkaar aangingen en daardoor tot de lagere sociale kringen werden gerekend. Haroon Ali in De Volkskrant over de documentaire film Allemaal Lesbisch, Kijkje in de wereld van lesbiennes is als los zand (3 augustus 2011). Digitalisering Rooie Vrouwen In opdracht van Stichting De Born digitaliseert Aletta de publicaties van Rooie Vrouwen van de PvdA. In 2011 zijn deze publicaties gedigitaliseerd. De bestanden worden in 2012 gecontroleerd en gelinkt aan items in de catalogus en vervolgens online beschikbaar gesteld. Ook het copyright wordt nog geregeld. Digitalisering tijdschriften In samenwerking met een medewerker van Metamorfoze is een voorstel ingediend voor het digitaliseren van een selectie uit Aletta s collectie oude tijdschriften (voor 1945). Deze selectie is voorgelegd aan een aantal deskundigen. In december 2011 werd bekend dat de aanvraag is gehonoreerd; in 2012 wordt gestart met de uitvoering. FRAGEN database feministische teksten Fragen (FRAmes on GENder) is onderdeel van het Europese project QUING (Quality in Gender + Equality Politics. FP96 Integrated Project FRAGEN wordt gecoördineerd door Aletta. Het project richt zich op het selecteren, digitaliseren en opslaan van de meest relevante feministische teksten in Europa. Het gaat om teksten die van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het feministische gedachtegoed tijdens de tweede feministische golf en/of de tweede helft van de 20 ste eeuw. Het doel is vergelijkend onderzoek mogelijk te maken naar de geschiedenis van feministische ideeën in de verschillende landen van Europa. Het project is in januari 2009 van start gegaan, in 2011 is de FRAGEN website gelanceerd op de 2nd European Conference on Politics and Gender (ECPG) in Boedapest. Het project is inhoudelijk en financieel eind 2011 afgesloten. Allemaal Lesbisch Aletta heeft geparticipeerd in de totstandkoming van de documentairefilm Allemaal Lesbisch, geproduceerd door Bounce Media/Mildred Roethof. De film is een document over jonge, moedige lesbische vrouwen die inzage geven in hun verlangen en worstelingen. Het doel is lesbische meisjes en vrouwen zichtbaar te maken en daarmee

Jaarverslag 2012 Aletta E-Quality. 67 meter. 125 meter. 169 items. Internationale activiteiten. Collecties

Jaarverslag 2012 Aletta E-Quality. 67 meter. 125 meter. 169 items. Internationale activiteiten. Collecties Nieuw archief 67 meter Geïnventariseerd archief 125 meter 1.546 Nieuwe tijdschriften 279 jaargangen Nieuw beeldmateriaal 169 items bijzondere aanwinsten: Informatiespecialisten en archiefmedewerkers hebben

Nadere informatie

Jaarverslag. sharing the past, creating the future

Jaarverslag. sharing the past, creating the future Jaarverslag 2010 sharing the past, creating the future 2 - Jaarverslag 2010 van de directeur 3 - Jaarverslag 2010 Beste relatie, Vorig jaar vertelde ik u op deze plek over veranderingen die Aletta, instituut

Nadere informatie

Beleidsplan. Aletta Jacobs Fonds 2014-2015. Auteur: Antia Wiersma

Beleidsplan. Aletta Jacobs Fonds 2014-2015. Auteur: Antia Wiersma Beleidsplan Aletta Jacobs Fonds 2014-2015 1 Auteur: Antia Wiersma 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2014-2015 van het Aletta Jacobs Fonds. Dit fonds is gericht op particuliere donoren van Atria,

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

sharing the past, creating the future Jaarverslag 2009

sharing the past, creating the future Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 2 - Jaarverslag 2009 brief van de directeur 3 - Jaarverslag 2009 Beste geïnteresseerde, 2009 was zonder twijfel een enerverend jaar. In dit jaarverslag nemen we u in sneltreinvaart mee

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

6 september 2007. festival!

6 september 2007. festival! 6 september 2007 Terugblik en vooruitblik WOMEN Inc. talkshow! Afgelopen maandag 3 september ging de eerste WOMEN Inc. talkshow van start. Met hun vraag van de week 'Wat moet er absoluut in de emancipatienota'

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

Stars for Europe Once Upon a Star

Stars for Europe Once Upon a Star Stars for Europe Once Upon a Star 2014 The Netherlands Once Upon a Star in Nederland Het thema is gefocust op drie sprookjes: Sneeuwwitje Roodkapje Doornroosje Persactiviteiten 2014 Onderzoek naar najaar-

Nadere informatie

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Jaarverslag. sharing the past, creating the future

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Jaarverslag. sharing the past, creating the future Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging Jaarverslag 2008 sharing the past, creating the future van de directeur 3 - Jaarverslag 2008 Beste lezer, Welkom in het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Jaaroverzicht VoorleesExpress landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers

Jaaroverzicht VoorleesExpress landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers Jaaroverzicht VoorleesExpress 2016 landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers Aansluiting landelijke expertise en ontwikkelingen Bereik en resultaten In 2016 bereikten we samen 4.283

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand NUMMER 130, 3 FEBRUARI 2017 IN DIT NUMMER Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum - lees verder Kijkje in de keuken lees verder Platforms lees verder Workshop Museum Voor 1 Dag lees verder Groninger

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

belang van je personal branding

belang van je personal branding Het efficiënt combineren van social media in het belang van je personal branding 2 Het merk JIJ! getting social Personal branding is een van de nieuwe mogelijkheden van social media en internet. Personal

Nadere informatie

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book.

Een prachtig voorbeeld van hoe goed het e-bookambassadeursschap kan werken in de Leeuwarder Courant over Ambassadeur van het e-book. Flitsende start voor e-bookcampagne Beste collega, De e-bookcampagne is op vrijdag 15 januari feestelijk afgetrapt in Haarlem door auteur Marc Lammers die de eerste tweet verstuurde in de Twitterestafette.

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Op naar de sterren en daar voorbij

Op naar de sterren en daar voorbij The mind of the universe Op naar de sterren en daar voorbij De toekomst van de aarde, productie van medicijnen en het leven met robots: het is slechts een kleine greep uit de themakalender van The mind

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief.

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief. Inhoudsopgave Kwaliteitszorg IVA / ETIN Rapport Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed Taskforce Archieven en Musea DEN-beleidsplan 2006-2008 Jaarlijkse DEN Conferentie op 9 en 10 november 2005

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Gegevens, getallen en achtergrond

Gegevens, getallen en achtergrond Gegevens, getallen en achtergrond Organisatie: Vereniging Wikimedia Nederland Bezoekadres: Postadres: Woordvoerders: Mariaplaats 3, 3511 LH, Utrecht Postbus 167, 3500 AD, Utrecht Sandra Rientjes Directeur

Nadere informatie

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland.

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland. Dit is de tweede nieuwsbrief van het LeGoP project. Wij zoeken naar innovatieve leerwegen voor jongeren uit Italië, Spanje en Nederland om te vechten tegen homofobie, en om de integratie van leerlingen

Nadere informatie

Nr. 6, februari 2010

Nr. 6, februari 2010 Nr. 6, februari 2010 Update van de AAT-Ned In de vorige nieuwsbrief werd het aangekondigd en nu is het zover: de Nederlandstalige AAT is geactualiseerd! Er zijn ruim 2300 nieuwe termen vertaald en toegevoegd

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie