Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Alphen-Chaam Alphen en Riel, Chaam Goirle Riel Baarle-Nassau Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en Oisterwijk Moergestel Drimmelen, Terheijden Oosterhout Geertruidenberg Raamsdonk Tilburg Berkel-Enschot, Udenhout Gilze en Rijen Waterschap de Dongestroom ieve, lieve jongen laat je gedachten en verlangens de mijne kruisen, schrijft Helga Deen op 8 juli 1943 in een brief aan haar vriend Kees. Het zijn haar laatste woorden vanuit kamp Westerbork, vlak voordat zij in Sobibor vermoord wordt. H elga Deen hield een dagboek bij in kamp Vught, een aangrijpende en ontroerende getuigenis van het dagelijks leven in een concentratiekamp. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen liefde en afkeer, tussen wanhoop en optimisme. Plotseling beroofd van alles wat haar vertrouwd was schrijft ze op indrukwekkende wijze hoe ze zo waardig en bezield mogelijk probeert te leven. Meer dan zestig jaar later zijn Helga s dagboek en brieven teruggevonden in een schooltas, door de zoon van de vriend van wie ze zo hartstochtelijk hield. Er dringen zich vergelijkingen op met Anne Frank en Etty Hillesum, maar toch is hier een heel eigen stem hoorbaar: intens, lyrisch, wanhopig, geërgerd, bang soms, maar tot het laatst vitaal. uitgeverij balans uitgeverij balans isbn Dit is om nooit meer te vergeten L dagboek en brieven van helga deen 1943 Dit is om nooit meer te vergeten dagboek en brieven van helga deen 1943 uitgeverij balans

2 Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 4 Nieuwe archieven 5 Nieuw ontsloten archieven en collecties 6 Behoud van archieven 7 Dienstverlening, educatie en publiciteit 8 Openbaarheid van archieven 9 Website 10 Vakgenoten 11 Aanwinsten- en verliezenlijst

3 Nieuwe organisatie Vanaf 2005 is onderzocht onder welke voorwaarden het Regionaal Archief Tilburg verzelfstandigd zou kunnen worden, vanaf 1 januari 2007 was de verzelfstandiging een feit. De personeelsleden gingen qua dienstverband over naar de Stichting Mommerskwartier. De nieuwe gemeentearchivaris en de archiefconsulent bleven in dienst van de gemeente Tilburg. Voor het personeel was het wennen aan de nieuwe werkgever, maar ook de gemeentearchivaris en consulent moesten hun weg zien te vinden in de gemeentelijke organisatie. Twee nieuwe afdelingshoofden traden aan, één voor de afdeling beheer en één voor de afdeling dienstverlening. De laatste aanstelling sluit aan bij de missie als excellent dienstverlener. Het was ook wennen aan elkaar, vragen als `wie doet wat? en `waar liggen ieders verantwoordelijkheden? moesten beantwoord worden. Daarvoor was veel communicatie nodig. Tijd voor reflectie was er niet altijd. Desondanks werd er wel tijd genomen om met hulp van een extern bureau te komen tot een toekomstvisie. Deze discussie wordt in 2008 voortgezet om te komen tot een strategieplan. Andere archiefdiensten wilden graag weten of zo n verzelfstandiging werkbaar is en of een dergelijk concept ook toepasbaar zou zijn op de eigen dienst. Ook het Ministerie van O.C. en W. in samenwerking met het IPO en VNG startte aan het einde van het jaar een onderzoek onder welke voorwaarden aanbesteding van archiefbeheer kan plaatsvinden. Isabelle Heyvaert, Hoofd afdeling Dienstverlening Jean-Paul Korst, Hoofd afdeling Beheer fotos: Jan Stads Yvonne Welings, Gemeentearchivaris 2

4 Consultancy Ingevolge de verzelfstandiging van het archief kon pas eind 2006 worden vastgesteld in hoeverre dit aanpassingen van de bestaande Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer tot gevolg zou hebben. Daarnaast waren er gemeenten die hun regelingen nog moesten aanpassen aan de Wet Dualisering. Met toestemming van de Provinciale Archiefinspectie is de vaststelling voor alle gemeenten uitgesteld om eventuele gevolgen naar aanleiding van de verzelfstandiging mee te nemen. In de loop van 2007 zijn voornoemde regelingen door vrijwel alle gemeenten opnieuw vastgesteld 1. De consultrapporten van de gemeenten Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout zijn afgerond en ingestuurd. De checklists voor de gemeente Tilburg zijn in het najaar ter hand genomen en ingezet. Tevens zijn de checklists voor de Politie Regio Midden en West Brabant op de politieorganisatie aangepast en hebben er voorlichtingsronden plaatsgevonden. In 2008 worden deze checklists nader uitgewerkt en verwerkt tot consultrapportages. Ook in 2007 vonden twee regionale DIV-bijeenkomsten plaats. Dit jaar hebben vooral digitalisering en de omgevingsvergunning de aandacht gekregen. Digitalisering betreffende de workflow en werkprocessen en het beheer hiervan, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de machtigingsprocedure voor de substitutie van archiefbescheiden. In oktober is vooral de nadruk gelegd op de omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2009 worden ingevoerd. Ter voorbereiding op overdracht worden door diverse DVO-partners hun archieven bewerkt. Dit betekent dat er regelmatig afstemming en controle plaatsvindt van deze conceptinventarissen. Tevens levert deze bewerking door middel van selectie op termijn vernietigbare bestanden op. Deze zijn naast de reguliere jaarlijkse v-lijsten bekeken en beoordeeld ten behoeve van de machtiging door de gemeentearchivaris. 1 De gemeenten Drimmelen en Oosterhout moeten zowel de Archiefverordening als Besluit Informatiebeheer nog vaststellen, de gemeente Hilvarenbeek alleen het Besluit Informatiebeheer. 3

5 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat Het was een bijzonder jaar voor de archiefbewaarplaatsen. De klimaatinstallatie voor de archiefbewaarplaats aan de Kazernehof werd vervangen. De nieuwe extra bewaarplaats aan de Goirkestraat werd gebouwd en dit proces verliep zeer voorspoedig. Over de bouw werd veelvuldig overleg gevoerd met de Provinciale Archiefinspecteur ten einde de goedkeuring voor de ingebruikname te verkrijgen; deze goedkeuring werd eind 2007 verkregen. Begin 2008 is de archiefbewaarplaats met een capaciteit van ± 5 kilometer daadwerkelijk in gebruik genomen. Ter voorbereiding op de ingebruikname vond een uitgebreide inventarisatie plaats van de in 2008 over te brengen overheidsarchieven. foto: Fas Keuzenkamp Vogelvluchtperspectief van de nieuwbouw aan de Goirkestraat. Bovenaan ziet u het dak en de zijkant van het EntreeGebouw. De zwarte doos vooraan is het nieuwe archiefdepot. Dat staat geheel op palen boven het huidige gebouw van de DamastWeverij. Er komt een luchtbrugverbinding met het gebouw waar nu nog het Factorium is, hier weergegeven door de wand aan de zijkant van de afbeelding. Daar zal later het Regionaal Archief Tilburg een nieuwe locatie krijgen. fotos: Jan Stads Het nieuwe archiefdepot tijdens de verhuizing. 4

6 Nieuwe archieven Ondanks het ruimtegebrek in de archiefbewaarplaats konden er drie overheidsarchieven in beheer worden overgenomen. Het archief van het gemeentebestuur s Gravenmoer en de bouwvergunningen van Goirle èn het archief van Hilvarenbeek Tevens werden door zowel de gemeente Dongen als Gilze en Rijen de fotocollecties in beheer overgedragen. Ook van vele particuliere eigenaren werden archieven en collecties in beheer overgenomen: Kerkarchieven: Protestantse gemeente Chaam en de Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg Bedrijfsarchieven: de 19e eeuwse Goirlese Weverij Van Enschot, het Tilburgse garagebedrijf Knegtel, Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. Persoonlijke archieven: A.J.M. Vorselaars, W.M.A. Couwenberg, G.C.H. Vermeulen, H.P.L.J. Naninck Archieven van vrouwenverenigingen: Boerinnenbond Sint Lucia en de Bond voor Plattelandsvrouwen in Hilvarenbeek Dag- en weekbladen: De Klok, Deusone, De Nieuwe Schakel Het aantal foto s dat door particulieren werd aangeboden was groot. Ook door aankoop werden foto s verworven zoals van fotodrukkerij JosPé met als specialiteit ansichten. Meer dan in andere jaren werd de audiovisuele collectie uitgebreid met films, o.a. uit het kasteel in Loon op Zand, de VVV in Oisterwijk, een bevrijdingsfilm uit Tilburg en van de Amercentrale in Geertruidenberg. links: Amercentrale (nr ) rechts: Garagebedrijf Knegtel (nr ) 5

7 Nieuw ontsloten archieven en collecties Het omvangrijke inventarisatieproject van de archieven Alphen en Riel is in het voorjaar 2007 afgerond. Er is een begin gemaakt met de ontsluiting van de archieven van het dorps- en gemeentebestuur van Terheijden en het dorpsbestuur Raamsdonk. De aanvulling op N.V. Verenigde Koninklijke Lederfabriek te Oisterwijk is door een extern bureau verder beschreven. Interieur Lederfabriek Oisterwijk (nr ) De inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Tilburg, ook wel secretariearchief genoemd, over de periode is na 7 jaar voltooid en digitaal beschikbaar voor onderzoek. In 1990 vond de overdracht naar het destijds gemeentearchief Tilburg plaats van het eerste gedeelte van het archief. Het tweede deel werd vijf jaar later overgedragen en in 2000 volgde het restant ten behoeve van de bewerking. In mei van dat jaar is gestart met het toegankelijk maken van het archief. De omvang bedroeg bij aanvang van de inventarisatie in totaal 490 meter. Na afronding van het project is er 150 meter archief overgebleven ter raadpleging. Het vervaardigen van regesten op delen van de schepenbankarchieven Geertruidenberg, Loon op Zand en Oisterwijk vond ook in 2007 plaats. Tevens is er een begin gemaakt met het plaatsen van de notariële archieven van Alphen en Riel en Oosterhout in de genealogische database. De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters werd vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Nieuwe gedigitaliseerde foto s werden beschreven ook in samenwerking met heemkundekringen de Vyer Hertganghen en De Heerlijkheid Oosterhout. Voorts werd onderzoek gedaan naar een ander softwarepakket om archieven te beheren, ook met het doel om met een EAD-standaard te kunnen gaan werken. 6

8 Behoud van archieven De gemeente Hilvarenbeek besloot tot restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een operatie die in 2008 wordt afgerond. Externe restauratieateliers voerden herstelwerkzaamheden uit aan delen uit de volgende archieven: het dorpsbestuur Alphen, gemeentebestuur Alphen en Riel, armbestuur Gilze en Rijen en de schepenbanken van Alphen en Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Hooge en Lage Zwaluwe, Oosterhout en Raamsdonk. fotos: Jan Stads Foto Inktvraat Voor de archieven van Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout werden dit jaar geen restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Een nulmeting werd vervaardigd inzake de materiële toestand van alle archieven en collecties van Loon op Zand. Vele meters archieven werden zuurvrij verpakt, met name het secretariearchief Tilburg , Nederlands Hervormde gemeente s Gravenmoer en het bedrijfsarchief Van Besouw. Jacquardkaartenslagmachine van de firma Van Besouw. (nr ) 7

9 Dienstverlening, educatie en publiciteit Het aantal fysieke bezoekers steeg met 400 tot 5.507, dat terwijl de landelijke trend een daling laat zien. Er kwamen berichten binnen met allerlei vragen en bestellingen uit binnen- en buitenland. Dat is een toename van ruim 40% ten opzichte van Om de fysieke dienstverlening afgestemd te blijven houden op de wensen van de gebruikers, heeft het archief weer deelgenomen aan de Kwaliteitsmonitor van Erfgoed Nederland. Dit landelijke gebruikersonderzoek vindt vanaf 2007 tweejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er in samenwerking met RHC Eindhoven zoekwijzers en informatiemateriaal ontwikkeld over demografie, industrie en techniek. Het aantal bezoekers daalde op de zaterdagen, desondanks is de zaterdagopenstelling in 2007 gecontinueerd. Om zaterdagbezoek te stimuleren heeft het archief een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd om bezoekers te laten kennis maken met de mogelijkheden die het archief kan bieden aan cultuurhistorisch geïnteresseerden. Daarnaast is er contact gelegd met relevante organisaties en verenigingen om het archief facilitair beschikbaar te stellen aan derden voor eigen activiteiten. Voorbeelden zijn het Genealogisch Café met de genealogische Vereniging afdeling s Hertogenbosch Tilburg en de ontvangsten van verschillende heemkundekringen. Onder de naam Gluur ns binnen bij het Regionaal Archief Tilburg! werden activiteiten rondom het thema wonen georganiseerd tijdens de Landelijke Archievendag op 13 oktober. Boekpresentaties werden gehouden rondom de publicaties van Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen, Eerste Tilburgsche Automobielen Garage M.J. de Groot & Zoon en Molens, maalderijen en meelfabrieken in Tilburg. Omslag van het boek Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen Voor de diverse onderwijsgroepen werden programma s aangeboden waarbij het kennis maken met het archief en het doen van onderzoek centraal staan. Nieuw was het programma voor studenten van ROC Midden-Brabant die in het kader van cultuureducatie een bezoek brachten aan het archief. Het ontwikkelde programma bestaat uit twee delen: de introductie Speuren naar Sporen en de verdiepingsopdracht Roots (stamboomonderzoek). Daarnaast is bij de jongerenwebsite een educatief programma Agent 0013 in de klas ontwikkeld om leerlingen en docenten kennis te laten maken met deze website speciaal voor jongeren. Ook werden cursussen op het gebied van genealogie en paleografie verzorgd. 8

10 Naast de promotie van de reguliere activiteiten en nieuwsfeiten, verscheen De Lancier, in 2007 twee keer. Een lezersonderzoek leverde interessante en bruikbare gegevens op. Bovendien ontvingen geïnteresseerden regelmatig een digitale nieuwsbrief om hen van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden. Openbaarheid van archieven In het verslagjaar werd de procedure voor het verkrijgen van toestemming voor het raadplegen van niet-openbare documenten op de website geplaatst. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt met name voor de geschiedschrijving en documentaires over de Tweede Wereldoorlog in Oosterhout en Tilburg. Er werd ook vaak gevraagd naar de niet-openbare documenten uit het nieuwe bouwarchief Tilburg. 9

11 Website Ruim bezoekers raadpleegden in 2007 de website. Dat waren er meer dan in 2006! Op de website konden, dankzij de subsidie van de Provincie Noord-Brabant, de gescande bevolkingsregisters van Tilburg worden getoond. Ook de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk maakten het financieel mogelijk dat de registers van de Burgerlijke Stand digitaal geraadpleegd kunnen worden. De gemeenten Alphen- Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Oosterhout en Oisterwijk droegen bij aan de digitalisering van hun fotocollecties en die van de Heemkundekring De Vyer Hertganghen. Daarnaast is er één (overkoepelende) zoekmethode ontwikkeld, waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld om alle collecties te raadplegen: genealogische gegevens, foto s en informatie uit archieven worden gezamenlijk als één zoekresultaat gepresenteerd. Deze zoekmethode wordt in 2008 geïmplementeerd. Nieuw is ook de dynamische termenlijst die uitleg geeft bij specifieke archieftermen, om de toegankelijkheid van de website voor de minder ervaren onderzoeker te verbeteren. Een geboorteakte uit Hilvarenbeek uit 1893 Eind 2007 heeft in samenwerking met RHC Eindhoven en BHIC Den Bosch een gebruikersonderzoek (Usability test) plaatsgevonden, dat is uitgevoerd door een extern onderzoeksinstituut. Twaalf gebruikers hebben de websites van de drie archiefdiensten getest. De resultaten geven inzicht hoe gebruikers in de praktijk met de website omgaan en worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. 10

12 Vakgenoten De nieuwe Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, kortweg BRAIN werd in juni 2007 opgericht, een vereniging waarin het Regionaal Archief wil participeren. De Laurentiusviering, genoemd naar Laurentius de beschermheilige van het Noord- Brabantse archiefwezen, werd dit jaar in Tilburg gevierd. De gemeentearchivaris werd in het verslagjaar secretaris van de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN). Zowel op het gebied van consultancy als dienstverlening vonden vakinhoudelijke uitwisselingen plaats. In februari gaf de gemeentearchivaris op verzoek een workshop met de titel Eenduidigheid: gelijke monniken tijdens een studiemiddag van de Archiefschool over openbaarheid. Zowel de gemeentearchivaris als de archiefconsulent volgden in het verslagjaar de cursus Archiefinspectie goes digital. 11

13 Aanwinstenlijst Algemeen Diverse schenkingen inzake de collectie bidprentjes. Geschonken door diverse particuliere eigenaren aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de collectie briefhoofden Tilburg en Oisterwijk. Aanvulling op de collectie briefhoofden Chaam, Rijen, Oosterhout. Geschonken door het Stadsarchief Breda. Alphen-Chaam Aanvulling fotocollectie Alphen en Chaam. 419 stuks. Aangekocht. Hervormde gemeente Chaam c.a , 1,625 meter. In beheer overgenomen van de gemeente Alphen-Chaam Baarle-Nassau Aanvulling fotocollectie Baarle-Nassau, 114 stuks. Aangekocht. Dongen Aanvulling fotocollectie Dongen, 2,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Dongen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Aanvulling op de fotocollectie s Gravenmoer, 16 stuks. Aangekocht. Drimmelen De Klok, Weekblad voor Made en omstreken, Geschonken door de heer A. Hilverde aan de gemeente Drimmelen. Aanvulling op de fotocollectie Drimmelen, 12 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Terheijden, 26 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Hooge en Lage Zwaluwe, 177 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Geertruidenberg Aanvulling op de fotocollectie Geertruidenberg, 177 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Raamsdonk, 30 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Gilze en Rijen Aanvulling op de collectie foto s Gilze en Rijen, 2 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Gilze en Rijen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Goirle Aanvulling Collectie W.M.A. Couwenberg te Goirle. 5 mappen met krantenknipsels inzake de Katholieke Goirlese Arbeidersbeweging. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. 12

14 1066 Bouwvergunningen Goirle, , 24,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Goirle Aanvulling op de collectie foto s van Goirle. 4 albums met foto s. 1 ordner met foto s voornamelijk van de Goirlese gemeenteraad. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. Digitale foto schaatsster Ireen Wüst. Van de afdeling voorlichting gemeente Goirle verkregen t.b.v. website. Aanvulling op de foto s van uitgever Jospé, 18 stuks. Aangekocht. Foto s van de familie Van Gool, 19e eeuw, 4 stuks. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mevr. Van Gool Bedrijfsarchief Van Enschot, (1888), 0,125 meter. Geschonken door de Stichting Heemkundekring De Vyer Heertganghen aan de gemeente Goirle. Hilvarenbeek 5 jaargangen van Deusone Opgenomen in collectie dag- en weekbladen Diessen. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Bouwvergunningen gemeente Hilvarenbeek , 47 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Aanvulling op de fotocollectie Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker, 178 stuks Aanvulling op de fotocollectie Diessen, 31 stuks Aangekocht. Vereniging plattelandsvrouwen Hilvarenbeek, , 0,009 meter. Geschonken door mw. T. Kiezebrink aan de gemeente Hilvarenbeek. R.K. Boerinnenbond Sint Lucia te Hilvarenbeek, later Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling Hilvarenbeek, , 0,375 meter. Geschonken door mw. S. Vermeer-Damen aan de gemeente Hilvarenbeek. Loon op Zand Raadscommissie Herbenoeming burgemeester van de gemeente Loon op Zand, , 1 omslag. Niet openbaar. In beheer overgedragen door de gemeente Loon op Zand. Aanvulling op de fotocollectie Loon op Zand en Kaatsheuvel, 200 stuks. Aangekocht en schenking verkregen van de gemeentearchivaris van Waalwijk. Oisterwijk Film en Dvd Oisterwijk, Overgedragen het Streekarchivaris Land van Heusden en Altena. 13

15 Vier foto s inzake de transportleiding in Oisterwijk, Geschonken door het Stadsarchief s-hertogenbosch aan de gemeente Oisterwijk. Twee crayontekeningen 1870 en drie foto s ongeveer 1890 inzake de familie Kuijpers-Eerden. Geschonken door mw. E.M.J. van der Eerden aan de gemeente Oisterwijk. Aanvulling op de fotocollectie Oisterwijk, 118 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Moergestel, 41 stuks. Aangekocht. Oosterhout Foto s inzake het kunstwerk De Stadspoort in Oosterhout, 10 stuks. Kopieën van de autobiografie van Paulus van Vugt ( ), opgenomen de documentatiecollectie Oosterhout. Aanvulling briefhoofden Oosterhout, 0,125 meter. Vereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken te Oosterhout, , 0,25 meter. Geschonken door mw. C. Gorisse aan de gemeente Oosterhout. Aanvulling op de fotocollectie Oosterhout, Dorst, Den Hout. 577 stuks Aangekocht. Tilburg Processen-verbaal van overtredingen, opgemaakt door de keurmeesters, , 1 deel. Overgedragen door de Slachtplaats Tilburg aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op N.V. Textielfabriek Verschuuren-Piron te Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door F. Kense aan de gemeentearchivaris. Jaarverslagen van de Vereeniging van de H. Elisabeth t Goirke en toespraken, 2 omslagen. Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. 14 foto s van de Harmonie St. Antonius uit de Hoefstraat, 1948, Geschonken door Is. Jonkers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op Rooms-Katholieke parochie H. Dionysius t Goirke te Tilburg,0,25 meter. Geschonken door de heerm. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de Collectie A.J.M. Vorselaars, , 2 meter. Geschonken door A.J.M. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 399 Diverse aanvullingen documentatiecollectie Tilburg, 0,125 meter. Circulaires van de Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek G.A, , 1 omslag. Geschonken door mw. M. van Gent aan de gemeentearchivaris. Twee lustrumbundels van de Tilburgse Katholieke Studentenvereniging St. Leonardus. Geschonken door de gemeente Waalwijk aan de gemeentearchivaris. Presentatiemap Tilburg, plaats voor toekomst. 14

16 In beheer overgedragen door de Stadswinkel aan de gemeentearchivaris. PIT, orgaan van het St. Odulphuslyceum Tilburg, augustus januari SOL, schoolblad van het Theresialyceum, oktober januari Geschonken door mw. J.B. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. 406 Diverse schenkingen en beheersoverdrachten fotocollectie Tilburg 4 foto s Helmich-Eras Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake restauratieprojecten van beschermde monumenten in Tilburg, , 0,125 meter. Diverse foto s en dia s, onder ander sculptuur Groeseind, kermis en de kermisschool. 78 foto s van het ex- en interieur van de inmiddels gesloopte kerk H. Willibrordus aan de Enschotsestraat. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s onder anders Broekhovense molen en de meelfabriek Schraven-Eijsbouts. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mw. J.B.. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. Foto s platenzaak Tommy in Tilburg. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door Tommy aan de gemeentearchivaris. 4 foto s van de Gasthuisstraat. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 9 foto s familie Van Belkom - Van Noort. Geschonken door C. van Belkom aan de gemeentearchivaris. 17 foto s familie Verhoof-Van Loon. Geschonken door de heer Verhoof aan de gemeentearchivaris. 1 foto van Maria Arnolda Populiers ( ). Geschonken door de heer M. Populiers aan de gemeentearchivaris. 5 foto s van de Gruijter, Lumen et Veritas, Harmonie Capelle Sint Jan, kermis, Schotse militairen. Geschonken door de heer J. van Son aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s en fotoalba van de Diamant-Groep Tilburg en voorgangers, zestiger jaren- 1999, 0,30 meter. Geschonken door de Diamant-Groep aan de gemeentearchivaris. Fotoalbum ingelegd met parelmoer van onbekende familie waarschijnlijk uit Tilburg, c. c Met twee losliggende foto s. Geschonken door mevrouw J. Geurts aan de gemeentearchivaris. 2 luchtfoto s van Tilburg. Geschonken door het Stadsarchief Breda aan de gemeentearchivaris. twee fotoalba van een Japanse delegatie aan Tilburg, In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris etsen van Barend en Karel van Spaendonck, burgemeester Jan van de Mortel en Felix Hoex. Aankoop. 15

17 419 Collectie film- en videobanden en DVD s, 2 stuks. Andere Tijden. Van D-day tot Dam. Uitzending VPRO 3 mei 2007, waarin een stukje bevrijding Tilburg voorkomt. Geschonken door Nederlandse Programma Stichting aan de gemeentearchivaris. Hoe de jeugd wordt onderwezen in parochie Loven door J. van Kuijk en F. Ockhuizen, ongedateerd. Geschonken door G. de Beer aan de gemeentearchivaris Memoires G.C.H. Vermeulen, 1997, 1 omslag. Geschonken door H.G.M. Vermeulen aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op familiearchief Van Spaendonck, diverse omslagen. In beheer overgedragen door de Stichting Joannes Antonius van Spaendonck. Toekenning van het wapen aan de gemeente Berkel-Enschot door de Hooge Raad van Adel, 1818, 1 stuk. In beheer overgedragen door Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Aanvullingen op de het Weekblad De Nieuwe Schakel in Berkel-Enschot, , 3 meter. Geschonken door M. Panis aan de gemeentearchivaris. Documentatie parochie Groeseind, 1976, 1 omslag. Geschonken door M. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op het Archief Algemeen Afdelings-Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en Omstreken. 1 omslag. Geschonken door J. Hagemeijer aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de foto- en prentcollectie Berkel-Enschot. Aquarel vervaardigd door Jan de Wolf van de Zandstraat in Heukelom, april Drie aquarellen vervaardigd door Jan de Wolf van Kerkzicht, Enschotse Baan en Berkel, Foto van de oorlogsslachtoffers de familie Löb bovenste rij v.l.n.r. Hans, pater Ignatius, pater Nivardus en broeder Lunis; onderste rij v.l.n.r. mère Maria Theresia, mère Veronica en mère Hedvigus. In beheer overgedragen door De Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Twee fotoalba van de Muzepet, stichting voor culturele activiteiten in Udenhout, , 0,5 meter. Geschonken door mw. Lammertink aan de gemeentearchivaris Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg, 7,75 meter. In bruikleen gegeven door het kerkbestuur aan gemeentearchivaris. Aanvulling van het archief van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, , 7,75 meter. Fotocollectie N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij Geschonken door N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij aan de gemeentearchivaris. 16

18 Archief en foto s Garage Knegtel, , 0,125 meter. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. Leerlingenkaarten school De Zuidwester, , 0,5 meter. Geschonken door Basisschool De Zuidwester aan de gemeentearchivaris. Katholieke Avondschool Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door mw. J.M.M. Rosenberg aan de gemeentearchivaris. Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, , 0,75 meter. Geschonken door de Vereniging aan de gemeentearchivaris. Documentatie en foto s Monumenten Inventarisatie Project, 1,2 meter, foto s, 243 dia s. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Familiepapieren Liebregts- Van Wereld, , 0,125 meter. Geschonken door F.A.C. de Wouw aan de gemeentearchivaris Nederlands RK Huisvestingscomité, afd Kinderuitzendingen te Tilburg, , 0, 09 meter. Geschonken door mw. C. Schneider aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake het Pauluslyceum, ,5 meter. Geschonken door A. Raaijmakers aan de gemeentearchivaris. Archief Wilhelmus J.P. van Poppel te Tilburg, ,125 meter Betr. in hoofdzaak zijn functies bij de brandweer te Tilburg. Geschonken door mw. T. van Poppel aan de gemeentearchivaris. Persoonlijk archief H.P.L.J. Naninck ( ). Geschonken door dhr. B. Naninck aan de gemeentearchivaris. Waterschap De Brabantse Delta Aanvulling Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal, , 23 bladen. In beheer overgedragen door het Waterschap De Brabantse Delta. 17

19 Verliezen Drimmelen Rijkspolitie district Breda, post Made, , 0,5 meter. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan de Minister van Justitie Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant, N.V , 0,25 m. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan het Regionaal Archief West-Brabant. Goirle 32 stalenboeken uit de Textielfabriek Van Besouw N.V., 1 meter. Overgedragen aan het Audax Textielmuseum Tilburg. Tilburg Documentatie inzake het werk van fotografe Rees Diepen, 0,70 meter. Vervreemd aan Brabant-Collectie te Tilburg. Specifieke informatie over de relatie Rees Diepen en de stad Tilburg is niet overgedragen en opgenomen in de Collectie kunst en kunstenaars. Waterschap De Brabantse Delta Polder Zuidewijn, 3 meter. Overgedragen door de dijkgraaf van Waterschap De Brabantse Delta aan de gemeentearchivaris van Waalwijk door bemiddeling van de gemeentearchivaris. 18

20 Het jaarverslag Regionaal Archief Tilburg 2007 is een uitgave van het Regionaal Archief Tilburg. Bijdragen: Luud de Brouwer, Jean-Paul Korst, Bea Nieuwenhuis, Yvonne Welings Vormgeving Team Media, gemeente Tilburg Regionaal Archief Tilburg Bezoekadres: Kazernehof EV Tilburg Postadres: Postbus JG Tilburg Tel Fax adres: Internetadres:

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010

BREDA'S MUSEUM. Jaarverslag 2010 BREDA'S MUSEUM Jaarverslag 2010 Inleiding Het jaar 2010 heeft voor Breda s Museum in het teken gestaan van pogingen om het museum verder in ontwikkeling te brengen. Met tentoonstellingen en aanvullende

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Het feest der herkenning;

Het feest der herkenning; Het feest der herkenning; meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2013-2016 I Voortbouwen op de schouders van reuzen Het Utrechts Archief beheert de grootste collectie gedrukte bronnen, archief- en beeldmateriaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Mantelzorg in perspectief. Noord-Brabantse gemeenten en lokaal beleid

Mantelzorg in perspectief. Noord-Brabantse gemeenten en lokaal beleid Mantelzorg in perspectief Noord-Brabantse gemeenten en lokaal beleid Mantelzorg in perspectief Noord-Brabantse gemeenten en lokaal beleid mevrouw drs. A. Rademakers drs. S. van Erp PON Instituut voor

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift De Koerier van [2012] nr. 55 Brabants Heem 1 Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift Brabants Heem van vrijwilligers, voor vrijwilligers Beste

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Hoe verder na 23 dingen? Een inventarisatie van toepassingen, varianten en aanvullingen

Hoe verder na 23 dingen? Een inventarisatie van toepassingen, varianten en aanvullingen Hoe verder na 23 dingen? Een inventarisatie van toepassingen, varianten en aanvullingen Hoe verder na 23 dingen? Een inventarisatie van toepassingen, varianten en aanvullingen Colofon Uitgave Brabantse

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 inhoud Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam telefoon (020) 520 6130 fax (020) 623 8499 e-mail info@cultuurfonds.nl

Nadere informatie