Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Alphen-Chaam Alphen en Riel, Chaam Goirle Riel Baarle-Nassau Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en Oisterwijk Moergestel Drimmelen, Terheijden Oosterhout Geertruidenberg Raamsdonk Tilburg Berkel-Enschot, Udenhout Gilze en Rijen Waterschap de Dongestroom ieve, lieve jongen laat je gedachten en verlangens de mijne kruisen, schrijft Helga Deen op 8 juli 1943 in een brief aan haar vriend Kees. Het zijn haar laatste woorden vanuit kamp Westerbork, vlak voordat zij in Sobibor vermoord wordt. H elga Deen hield een dagboek bij in kamp Vught, een aangrijpende en ontroerende getuigenis van het dagelijks leven in een concentratiekamp. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen liefde en afkeer, tussen wanhoop en optimisme. Plotseling beroofd van alles wat haar vertrouwd was schrijft ze op indrukwekkende wijze hoe ze zo waardig en bezield mogelijk probeert te leven. Meer dan zestig jaar later zijn Helga s dagboek en brieven teruggevonden in een schooltas, door de zoon van de vriend van wie ze zo hartstochtelijk hield. Er dringen zich vergelijkingen op met Anne Frank en Etty Hillesum, maar toch is hier een heel eigen stem hoorbaar: intens, lyrisch, wanhopig, geërgerd, bang soms, maar tot het laatst vitaal. uitgeverij balans uitgeverij balans isbn Dit is om nooit meer te vergeten L dagboek en brieven van helga deen 1943 Dit is om nooit meer te vergeten dagboek en brieven van helga deen 1943 uitgeverij balans

2 Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 4 Nieuwe archieven 5 Nieuw ontsloten archieven en collecties 6 Behoud van archieven 7 Dienstverlening, educatie en publiciteit 8 Openbaarheid van archieven 9 Website 10 Vakgenoten 11 Aanwinsten- en verliezenlijst

3 Nieuwe organisatie Vanaf 2005 is onderzocht onder welke voorwaarden het Regionaal Archief Tilburg verzelfstandigd zou kunnen worden, vanaf 1 januari 2007 was de verzelfstandiging een feit. De personeelsleden gingen qua dienstverband over naar de Stichting Mommerskwartier. De nieuwe gemeentearchivaris en de archiefconsulent bleven in dienst van de gemeente Tilburg. Voor het personeel was het wennen aan de nieuwe werkgever, maar ook de gemeentearchivaris en consulent moesten hun weg zien te vinden in de gemeentelijke organisatie. Twee nieuwe afdelingshoofden traden aan, één voor de afdeling beheer en één voor de afdeling dienstverlening. De laatste aanstelling sluit aan bij de missie als excellent dienstverlener. Het was ook wennen aan elkaar, vragen als `wie doet wat? en `waar liggen ieders verantwoordelijkheden? moesten beantwoord worden. Daarvoor was veel communicatie nodig. Tijd voor reflectie was er niet altijd. Desondanks werd er wel tijd genomen om met hulp van een extern bureau te komen tot een toekomstvisie. Deze discussie wordt in 2008 voortgezet om te komen tot een strategieplan. Andere archiefdiensten wilden graag weten of zo n verzelfstandiging werkbaar is en of een dergelijk concept ook toepasbaar zou zijn op de eigen dienst. Ook het Ministerie van O.C. en W. in samenwerking met het IPO en VNG startte aan het einde van het jaar een onderzoek onder welke voorwaarden aanbesteding van archiefbeheer kan plaatsvinden. Isabelle Heyvaert, Hoofd afdeling Dienstverlening Jean-Paul Korst, Hoofd afdeling Beheer fotos: Jan Stads Yvonne Welings, Gemeentearchivaris 2

4 Consultancy Ingevolge de verzelfstandiging van het archief kon pas eind 2006 worden vastgesteld in hoeverre dit aanpassingen van de bestaande Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer tot gevolg zou hebben. Daarnaast waren er gemeenten die hun regelingen nog moesten aanpassen aan de Wet Dualisering. Met toestemming van de Provinciale Archiefinspectie is de vaststelling voor alle gemeenten uitgesteld om eventuele gevolgen naar aanleiding van de verzelfstandiging mee te nemen. In de loop van 2007 zijn voornoemde regelingen door vrijwel alle gemeenten opnieuw vastgesteld 1. De consultrapporten van de gemeenten Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout zijn afgerond en ingestuurd. De checklists voor de gemeente Tilburg zijn in het najaar ter hand genomen en ingezet. Tevens zijn de checklists voor de Politie Regio Midden en West Brabant op de politieorganisatie aangepast en hebben er voorlichtingsronden plaatsgevonden. In 2008 worden deze checklists nader uitgewerkt en verwerkt tot consultrapportages. Ook in 2007 vonden twee regionale DIV-bijeenkomsten plaats. Dit jaar hebben vooral digitalisering en de omgevingsvergunning de aandacht gekregen. Digitalisering betreffende de workflow en werkprocessen en het beheer hiervan, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de machtigingsprocedure voor de substitutie van archiefbescheiden. In oktober is vooral de nadruk gelegd op de omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2009 worden ingevoerd. Ter voorbereiding op overdracht worden door diverse DVO-partners hun archieven bewerkt. Dit betekent dat er regelmatig afstemming en controle plaatsvindt van deze conceptinventarissen. Tevens levert deze bewerking door middel van selectie op termijn vernietigbare bestanden op. Deze zijn naast de reguliere jaarlijkse v-lijsten bekeken en beoordeeld ten behoeve van de machtiging door de gemeentearchivaris. 1 De gemeenten Drimmelen en Oosterhout moeten zowel de Archiefverordening als Besluit Informatiebeheer nog vaststellen, de gemeente Hilvarenbeek alleen het Besluit Informatiebeheer. 3

5 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat Het was een bijzonder jaar voor de archiefbewaarplaatsen. De klimaatinstallatie voor de archiefbewaarplaats aan de Kazernehof werd vervangen. De nieuwe extra bewaarplaats aan de Goirkestraat werd gebouwd en dit proces verliep zeer voorspoedig. Over de bouw werd veelvuldig overleg gevoerd met de Provinciale Archiefinspecteur ten einde de goedkeuring voor de ingebruikname te verkrijgen; deze goedkeuring werd eind 2007 verkregen. Begin 2008 is de archiefbewaarplaats met een capaciteit van ± 5 kilometer daadwerkelijk in gebruik genomen. Ter voorbereiding op de ingebruikname vond een uitgebreide inventarisatie plaats van de in 2008 over te brengen overheidsarchieven. foto: Fas Keuzenkamp Vogelvluchtperspectief van de nieuwbouw aan de Goirkestraat. Bovenaan ziet u het dak en de zijkant van het EntreeGebouw. De zwarte doos vooraan is het nieuwe archiefdepot. Dat staat geheel op palen boven het huidige gebouw van de DamastWeverij. Er komt een luchtbrugverbinding met het gebouw waar nu nog het Factorium is, hier weergegeven door de wand aan de zijkant van de afbeelding. Daar zal later het Regionaal Archief Tilburg een nieuwe locatie krijgen. fotos: Jan Stads Het nieuwe archiefdepot tijdens de verhuizing. 4

6 Nieuwe archieven Ondanks het ruimtegebrek in de archiefbewaarplaats konden er drie overheidsarchieven in beheer worden overgenomen. Het archief van het gemeentebestuur s Gravenmoer en de bouwvergunningen van Goirle èn het archief van Hilvarenbeek Tevens werden door zowel de gemeente Dongen als Gilze en Rijen de fotocollecties in beheer overgedragen. Ook van vele particuliere eigenaren werden archieven en collecties in beheer overgenomen: Kerkarchieven: Protestantse gemeente Chaam en de Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg Bedrijfsarchieven: de 19e eeuwse Goirlese Weverij Van Enschot, het Tilburgse garagebedrijf Knegtel, Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. Persoonlijke archieven: A.J.M. Vorselaars, W.M.A. Couwenberg, G.C.H. Vermeulen, H.P.L.J. Naninck Archieven van vrouwenverenigingen: Boerinnenbond Sint Lucia en de Bond voor Plattelandsvrouwen in Hilvarenbeek Dag- en weekbladen: De Klok, Deusone, De Nieuwe Schakel Het aantal foto s dat door particulieren werd aangeboden was groot. Ook door aankoop werden foto s verworven zoals van fotodrukkerij JosPé met als specialiteit ansichten. Meer dan in andere jaren werd de audiovisuele collectie uitgebreid met films, o.a. uit het kasteel in Loon op Zand, de VVV in Oisterwijk, een bevrijdingsfilm uit Tilburg en van de Amercentrale in Geertruidenberg. links: Amercentrale (nr ) rechts: Garagebedrijf Knegtel (nr ) 5

7 Nieuw ontsloten archieven en collecties Het omvangrijke inventarisatieproject van de archieven Alphen en Riel is in het voorjaar 2007 afgerond. Er is een begin gemaakt met de ontsluiting van de archieven van het dorps- en gemeentebestuur van Terheijden en het dorpsbestuur Raamsdonk. De aanvulling op N.V. Verenigde Koninklijke Lederfabriek te Oisterwijk is door een extern bureau verder beschreven. Interieur Lederfabriek Oisterwijk (nr ) De inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Tilburg, ook wel secretariearchief genoemd, over de periode is na 7 jaar voltooid en digitaal beschikbaar voor onderzoek. In 1990 vond de overdracht naar het destijds gemeentearchief Tilburg plaats van het eerste gedeelte van het archief. Het tweede deel werd vijf jaar later overgedragen en in 2000 volgde het restant ten behoeve van de bewerking. In mei van dat jaar is gestart met het toegankelijk maken van het archief. De omvang bedroeg bij aanvang van de inventarisatie in totaal 490 meter. Na afronding van het project is er 150 meter archief overgebleven ter raadpleging. Het vervaardigen van regesten op delen van de schepenbankarchieven Geertruidenberg, Loon op Zand en Oisterwijk vond ook in 2007 plaats. Tevens is er een begin gemaakt met het plaatsen van de notariële archieven van Alphen en Riel en Oosterhout in de genealogische database. De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters werd vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Nieuwe gedigitaliseerde foto s werden beschreven ook in samenwerking met heemkundekringen de Vyer Hertganghen en De Heerlijkheid Oosterhout. Voorts werd onderzoek gedaan naar een ander softwarepakket om archieven te beheren, ook met het doel om met een EAD-standaard te kunnen gaan werken. 6

8 Behoud van archieven De gemeente Hilvarenbeek besloot tot restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een operatie die in 2008 wordt afgerond. Externe restauratieateliers voerden herstelwerkzaamheden uit aan delen uit de volgende archieven: het dorpsbestuur Alphen, gemeentebestuur Alphen en Riel, armbestuur Gilze en Rijen en de schepenbanken van Alphen en Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Hooge en Lage Zwaluwe, Oosterhout en Raamsdonk. fotos: Jan Stads Foto Inktvraat Voor de archieven van Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout werden dit jaar geen restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Een nulmeting werd vervaardigd inzake de materiële toestand van alle archieven en collecties van Loon op Zand. Vele meters archieven werden zuurvrij verpakt, met name het secretariearchief Tilburg , Nederlands Hervormde gemeente s Gravenmoer en het bedrijfsarchief Van Besouw. Jacquardkaartenslagmachine van de firma Van Besouw. (nr ) 7

9 Dienstverlening, educatie en publiciteit Het aantal fysieke bezoekers steeg met 400 tot 5.507, dat terwijl de landelijke trend een daling laat zien. Er kwamen berichten binnen met allerlei vragen en bestellingen uit binnen- en buitenland. Dat is een toename van ruim 40% ten opzichte van Om de fysieke dienstverlening afgestemd te blijven houden op de wensen van de gebruikers, heeft het archief weer deelgenomen aan de Kwaliteitsmonitor van Erfgoed Nederland. Dit landelijke gebruikersonderzoek vindt vanaf 2007 tweejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er in samenwerking met RHC Eindhoven zoekwijzers en informatiemateriaal ontwikkeld over demografie, industrie en techniek. Het aantal bezoekers daalde op de zaterdagen, desondanks is de zaterdagopenstelling in 2007 gecontinueerd. Om zaterdagbezoek te stimuleren heeft het archief een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd om bezoekers te laten kennis maken met de mogelijkheden die het archief kan bieden aan cultuurhistorisch geïnteresseerden. Daarnaast is er contact gelegd met relevante organisaties en verenigingen om het archief facilitair beschikbaar te stellen aan derden voor eigen activiteiten. Voorbeelden zijn het Genealogisch Café met de genealogische Vereniging afdeling s Hertogenbosch Tilburg en de ontvangsten van verschillende heemkundekringen. Onder de naam Gluur ns binnen bij het Regionaal Archief Tilburg! werden activiteiten rondom het thema wonen georganiseerd tijdens de Landelijke Archievendag op 13 oktober. Boekpresentaties werden gehouden rondom de publicaties van Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen, Eerste Tilburgsche Automobielen Garage M.J. de Groot & Zoon en Molens, maalderijen en meelfabrieken in Tilburg. Omslag van het boek Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen Voor de diverse onderwijsgroepen werden programma s aangeboden waarbij het kennis maken met het archief en het doen van onderzoek centraal staan. Nieuw was het programma voor studenten van ROC Midden-Brabant die in het kader van cultuureducatie een bezoek brachten aan het archief. Het ontwikkelde programma bestaat uit twee delen: de introductie Speuren naar Sporen en de verdiepingsopdracht Roots (stamboomonderzoek). Daarnaast is bij de jongerenwebsite een educatief programma Agent 0013 in de klas ontwikkeld om leerlingen en docenten kennis te laten maken met deze website speciaal voor jongeren. Ook werden cursussen op het gebied van genealogie en paleografie verzorgd. 8

10 Naast de promotie van de reguliere activiteiten en nieuwsfeiten, verscheen De Lancier, in 2007 twee keer. Een lezersonderzoek leverde interessante en bruikbare gegevens op. Bovendien ontvingen geïnteresseerden regelmatig een digitale nieuwsbrief om hen van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden. Openbaarheid van archieven In het verslagjaar werd de procedure voor het verkrijgen van toestemming voor het raadplegen van niet-openbare documenten op de website geplaatst. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt met name voor de geschiedschrijving en documentaires over de Tweede Wereldoorlog in Oosterhout en Tilburg. Er werd ook vaak gevraagd naar de niet-openbare documenten uit het nieuwe bouwarchief Tilburg. 9

11 Website Ruim bezoekers raadpleegden in 2007 de website. Dat waren er meer dan in 2006! Op de website konden, dankzij de subsidie van de Provincie Noord-Brabant, de gescande bevolkingsregisters van Tilburg worden getoond. Ook de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk maakten het financieel mogelijk dat de registers van de Burgerlijke Stand digitaal geraadpleegd kunnen worden. De gemeenten Alphen- Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Oosterhout en Oisterwijk droegen bij aan de digitalisering van hun fotocollecties en die van de Heemkundekring De Vyer Hertganghen. Daarnaast is er één (overkoepelende) zoekmethode ontwikkeld, waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld om alle collecties te raadplegen: genealogische gegevens, foto s en informatie uit archieven worden gezamenlijk als één zoekresultaat gepresenteerd. Deze zoekmethode wordt in 2008 geïmplementeerd. Nieuw is ook de dynamische termenlijst die uitleg geeft bij specifieke archieftermen, om de toegankelijkheid van de website voor de minder ervaren onderzoeker te verbeteren. Een geboorteakte uit Hilvarenbeek uit 1893 Eind 2007 heeft in samenwerking met RHC Eindhoven en BHIC Den Bosch een gebruikersonderzoek (Usability test) plaatsgevonden, dat is uitgevoerd door een extern onderzoeksinstituut. Twaalf gebruikers hebben de websites van de drie archiefdiensten getest. De resultaten geven inzicht hoe gebruikers in de praktijk met de website omgaan en worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. 10

12 Vakgenoten De nieuwe Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, kortweg BRAIN werd in juni 2007 opgericht, een vereniging waarin het Regionaal Archief wil participeren. De Laurentiusviering, genoemd naar Laurentius de beschermheilige van het Noord- Brabantse archiefwezen, werd dit jaar in Tilburg gevierd. De gemeentearchivaris werd in het verslagjaar secretaris van de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN). Zowel op het gebied van consultancy als dienstverlening vonden vakinhoudelijke uitwisselingen plaats. In februari gaf de gemeentearchivaris op verzoek een workshop met de titel Eenduidigheid: gelijke monniken tijdens een studiemiddag van de Archiefschool over openbaarheid. Zowel de gemeentearchivaris als de archiefconsulent volgden in het verslagjaar de cursus Archiefinspectie goes digital. 11

13 Aanwinstenlijst Algemeen Diverse schenkingen inzake de collectie bidprentjes. Geschonken door diverse particuliere eigenaren aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de collectie briefhoofden Tilburg en Oisterwijk. Aanvulling op de collectie briefhoofden Chaam, Rijen, Oosterhout. Geschonken door het Stadsarchief Breda. Alphen-Chaam Aanvulling fotocollectie Alphen en Chaam. 419 stuks. Aangekocht. Hervormde gemeente Chaam c.a , 1,625 meter. In beheer overgenomen van de gemeente Alphen-Chaam Baarle-Nassau Aanvulling fotocollectie Baarle-Nassau, 114 stuks. Aangekocht. Dongen Aanvulling fotocollectie Dongen, 2,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Dongen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Aanvulling op de fotocollectie s Gravenmoer, 16 stuks. Aangekocht. Drimmelen De Klok, Weekblad voor Made en omstreken, Geschonken door de heer A. Hilverde aan de gemeente Drimmelen. Aanvulling op de fotocollectie Drimmelen, 12 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Terheijden, 26 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Hooge en Lage Zwaluwe, 177 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Geertruidenberg Aanvulling op de fotocollectie Geertruidenberg, 177 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Raamsdonk, 30 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Gilze en Rijen Aanvulling op de collectie foto s Gilze en Rijen, 2 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Gilze en Rijen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Goirle Aanvulling Collectie W.M.A. Couwenberg te Goirle. 5 mappen met krantenknipsels inzake de Katholieke Goirlese Arbeidersbeweging. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. 12

14 1066 Bouwvergunningen Goirle, , 24,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Goirle Aanvulling op de collectie foto s van Goirle. 4 albums met foto s. 1 ordner met foto s voornamelijk van de Goirlese gemeenteraad. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. Digitale foto schaatsster Ireen Wüst. Van de afdeling voorlichting gemeente Goirle verkregen t.b.v. website. Aanvulling op de foto s van uitgever Jospé, 18 stuks. Aangekocht. Foto s van de familie Van Gool, 19e eeuw, 4 stuks. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mevr. Van Gool Bedrijfsarchief Van Enschot, (1888), 0,125 meter. Geschonken door de Stichting Heemkundekring De Vyer Heertganghen aan de gemeente Goirle. Hilvarenbeek 5 jaargangen van Deusone Opgenomen in collectie dag- en weekbladen Diessen. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Bouwvergunningen gemeente Hilvarenbeek , 47 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Aanvulling op de fotocollectie Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker, 178 stuks Aanvulling op de fotocollectie Diessen, 31 stuks Aangekocht. Vereniging plattelandsvrouwen Hilvarenbeek, , 0,009 meter. Geschonken door mw. T. Kiezebrink aan de gemeente Hilvarenbeek. R.K. Boerinnenbond Sint Lucia te Hilvarenbeek, later Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling Hilvarenbeek, , 0,375 meter. Geschonken door mw. S. Vermeer-Damen aan de gemeente Hilvarenbeek. Loon op Zand Raadscommissie Herbenoeming burgemeester van de gemeente Loon op Zand, , 1 omslag. Niet openbaar. In beheer overgedragen door de gemeente Loon op Zand. Aanvulling op de fotocollectie Loon op Zand en Kaatsheuvel, 200 stuks. Aangekocht en schenking verkregen van de gemeentearchivaris van Waalwijk. Oisterwijk Film en Dvd Oisterwijk, Overgedragen het Streekarchivaris Land van Heusden en Altena. 13

15 Vier foto s inzake de transportleiding in Oisterwijk, Geschonken door het Stadsarchief s-hertogenbosch aan de gemeente Oisterwijk. Twee crayontekeningen 1870 en drie foto s ongeveer 1890 inzake de familie Kuijpers-Eerden. Geschonken door mw. E.M.J. van der Eerden aan de gemeente Oisterwijk. Aanvulling op de fotocollectie Oisterwijk, 118 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Moergestel, 41 stuks. Aangekocht. Oosterhout Foto s inzake het kunstwerk De Stadspoort in Oosterhout, 10 stuks. Kopieën van de autobiografie van Paulus van Vugt ( ), opgenomen de documentatiecollectie Oosterhout. Aanvulling briefhoofden Oosterhout, 0,125 meter. Vereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken te Oosterhout, , 0,25 meter. Geschonken door mw. C. Gorisse aan de gemeente Oosterhout. Aanvulling op de fotocollectie Oosterhout, Dorst, Den Hout. 577 stuks Aangekocht. Tilburg Processen-verbaal van overtredingen, opgemaakt door de keurmeesters, , 1 deel. Overgedragen door de Slachtplaats Tilburg aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op N.V. Textielfabriek Verschuuren-Piron te Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door F. Kense aan de gemeentearchivaris. Jaarverslagen van de Vereeniging van de H. Elisabeth t Goirke en toespraken, 2 omslagen. Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. 14 foto s van de Harmonie St. Antonius uit de Hoefstraat, 1948, Geschonken door Is. Jonkers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op Rooms-Katholieke parochie H. Dionysius t Goirke te Tilburg,0,25 meter. Geschonken door de heerm. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de Collectie A.J.M. Vorselaars, , 2 meter. Geschonken door A.J.M. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 399 Diverse aanvullingen documentatiecollectie Tilburg, 0,125 meter. Circulaires van de Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek G.A, , 1 omslag. Geschonken door mw. M. van Gent aan de gemeentearchivaris. Twee lustrumbundels van de Tilburgse Katholieke Studentenvereniging St. Leonardus. Geschonken door de gemeente Waalwijk aan de gemeentearchivaris. Presentatiemap Tilburg, plaats voor toekomst. 14

16 In beheer overgedragen door de Stadswinkel aan de gemeentearchivaris. PIT, orgaan van het St. Odulphuslyceum Tilburg, augustus januari SOL, schoolblad van het Theresialyceum, oktober januari Geschonken door mw. J.B. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. 406 Diverse schenkingen en beheersoverdrachten fotocollectie Tilburg 4 foto s Helmich-Eras Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake restauratieprojecten van beschermde monumenten in Tilburg, , 0,125 meter. Diverse foto s en dia s, onder ander sculptuur Groeseind, kermis en de kermisschool. 78 foto s van het ex- en interieur van de inmiddels gesloopte kerk H. Willibrordus aan de Enschotsestraat. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s onder anders Broekhovense molen en de meelfabriek Schraven-Eijsbouts. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mw. J.B.. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. Foto s platenzaak Tommy in Tilburg. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door Tommy aan de gemeentearchivaris. 4 foto s van de Gasthuisstraat. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 9 foto s familie Van Belkom - Van Noort. Geschonken door C. van Belkom aan de gemeentearchivaris. 17 foto s familie Verhoof-Van Loon. Geschonken door de heer Verhoof aan de gemeentearchivaris. 1 foto van Maria Arnolda Populiers ( ). Geschonken door de heer M. Populiers aan de gemeentearchivaris. 5 foto s van de Gruijter, Lumen et Veritas, Harmonie Capelle Sint Jan, kermis, Schotse militairen. Geschonken door de heer J. van Son aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s en fotoalba van de Diamant-Groep Tilburg en voorgangers, zestiger jaren- 1999, 0,30 meter. Geschonken door de Diamant-Groep aan de gemeentearchivaris. Fotoalbum ingelegd met parelmoer van onbekende familie waarschijnlijk uit Tilburg, c. c Met twee losliggende foto s. Geschonken door mevrouw J. Geurts aan de gemeentearchivaris. 2 luchtfoto s van Tilburg. Geschonken door het Stadsarchief Breda aan de gemeentearchivaris. twee fotoalba van een Japanse delegatie aan Tilburg, In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris etsen van Barend en Karel van Spaendonck, burgemeester Jan van de Mortel en Felix Hoex. Aankoop. 15

17 419 Collectie film- en videobanden en DVD s, 2 stuks. Andere Tijden. Van D-day tot Dam. Uitzending VPRO 3 mei 2007, waarin een stukje bevrijding Tilburg voorkomt. Geschonken door Nederlandse Programma Stichting aan de gemeentearchivaris. Hoe de jeugd wordt onderwezen in parochie Loven door J. van Kuijk en F. Ockhuizen, ongedateerd. Geschonken door G. de Beer aan de gemeentearchivaris Memoires G.C.H. Vermeulen, 1997, 1 omslag. Geschonken door H.G.M. Vermeulen aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op familiearchief Van Spaendonck, diverse omslagen. In beheer overgedragen door de Stichting Joannes Antonius van Spaendonck. Toekenning van het wapen aan de gemeente Berkel-Enschot door de Hooge Raad van Adel, 1818, 1 stuk. In beheer overgedragen door Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Aanvullingen op de het Weekblad De Nieuwe Schakel in Berkel-Enschot, , 3 meter. Geschonken door M. Panis aan de gemeentearchivaris. Documentatie parochie Groeseind, 1976, 1 omslag. Geschonken door M. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op het Archief Algemeen Afdelings-Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en Omstreken. 1 omslag. Geschonken door J. Hagemeijer aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de foto- en prentcollectie Berkel-Enschot. Aquarel vervaardigd door Jan de Wolf van de Zandstraat in Heukelom, april Drie aquarellen vervaardigd door Jan de Wolf van Kerkzicht, Enschotse Baan en Berkel, Foto van de oorlogsslachtoffers de familie Löb bovenste rij v.l.n.r. Hans, pater Ignatius, pater Nivardus en broeder Lunis; onderste rij v.l.n.r. mère Maria Theresia, mère Veronica en mère Hedvigus. In beheer overgedragen door De Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Twee fotoalba van de Muzepet, stichting voor culturele activiteiten in Udenhout, , 0,5 meter. Geschonken door mw. Lammertink aan de gemeentearchivaris Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg, 7,75 meter. In bruikleen gegeven door het kerkbestuur aan gemeentearchivaris. Aanvulling van het archief van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, , 7,75 meter. Fotocollectie N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij Geschonken door N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij aan de gemeentearchivaris. 16

18 Archief en foto s Garage Knegtel, , 0,125 meter. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. Leerlingenkaarten school De Zuidwester, , 0,5 meter. Geschonken door Basisschool De Zuidwester aan de gemeentearchivaris. Katholieke Avondschool Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door mw. J.M.M. Rosenberg aan de gemeentearchivaris. Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, , 0,75 meter. Geschonken door de Vereniging aan de gemeentearchivaris. Documentatie en foto s Monumenten Inventarisatie Project, 1,2 meter, foto s, 243 dia s. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Familiepapieren Liebregts- Van Wereld, , 0,125 meter. Geschonken door F.A.C. de Wouw aan de gemeentearchivaris Nederlands RK Huisvestingscomité, afd Kinderuitzendingen te Tilburg, , 0, 09 meter. Geschonken door mw. C. Schneider aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake het Pauluslyceum, ,5 meter. Geschonken door A. Raaijmakers aan de gemeentearchivaris. Archief Wilhelmus J.P. van Poppel te Tilburg, ,125 meter Betr. in hoofdzaak zijn functies bij de brandweer te Tilburg. Geschonken door mw. T. van Poppel aan de gemeentearchivaris. Persoonlijk archief H.P.L.J. Naninck ( ). Geschonken door dhr. B. Naninck aan de gemeentearchivaris. Waterschap De Brabantse Delta Aanvulling Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal, , 23 bladen. In beheer overgedragen door het Waterschap De Brabantse Delta. 17

19 Verliezen Drimmelen Rijkspolitie district Breda, post Made, , 0,5 meter. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan de Minister van Justitie Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant, N.V , 0,25 m. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan het Regionaal Archief West-Brabant. Goirle 32 stalenboeken uit de Textielfabriek Van Besouw N.V., 1 meter. Overgedragen aan het Audax Textielmuseum Tilburg. Tilburg Documentatie inzake het werk van fotografe Rees Diepen, 0,70 meter. Vervreemd aan Brabant-Collectie te Tilburg. Specifieke informatie over de relatie Rees Diepen en de stad Tilburg is niet overgedragen en opgenomen in de Collectie kunst en kunstenaars. Waterschap De Brabantse Delta Polder Zuidewijn, 3 meter. Overgedragen door de dijkgraaf van Waterschap De Brabantse Delta aan de gemeentearchivaris van Waalwijk door bemiddeling van de gemeentearchivaris. 18

20 Het jaarverslag Regionaal Archief Tilburg 2007 is een uitgave van het Regionaal Archief Tilburg. Bijdragen: Luud de Brouwer, Jean-Paul Korst, Bea Nieuwenhuis, Yvonne Welings Vormgeving Team Media, gemeente Tilburg Regionaal Archief Tilburg Bezoekadres: Kazernehof EV Tilburg Postadres: Postbus JG Tilburg Tel Fax adres: Internetadres:

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 5 Nieuwe archieven 6 Nieuw ontsloten archieven en collecties 7 Behoud van archieven 8 Dienstverlening, educatie

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Rijkswaterstaat voert tussen vrijdag 9 september en maandag 19 september werkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder. In verband met de werkzaamheden

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Jaarverslag Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant

Jaarverslag Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Jaarverslag 2003-2004 Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Datum Juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Personeel en organisatie 4 1.3 Samenwerking archiefinspecties van Zeeland,

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur Agenda 10:00-11:00 Algemene deel. Huidige stand van zaken regio Afstemmen bronhouders ICT Bijhouding.. Pauze.. 11:15-12:15 Opsplitsing. Facility Minicompetitie

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Een instelling van Stichting Mommerskwartier JAARVERSLAG 2010 2 REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Regionaal Archief Tilburg: klaar voor de start Het

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Ontwerp Dekkingsplan en Specialismenspreidingsplan - maart 2011 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 61 van 77

Ontwerp Dekkingsplan en Specialismenspreidingsplan - maart 2011 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 61 van 77 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 61 van 77 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 62 van 77 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 63 van 77 Brandweer Midden- en West-Brabant Pagina 64 van

Nadere informatie

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Werkzaamheden... 3 Beheer en behoud. Collectievorming... 3 Dienstverlening... 4

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Archieven en documentaire collecties

Archieven en documentaire collecties Archieven en documentaire collecties Sturing en structuur Aansturing op inhoud Op de dagelijks inhoud wordt met name gestuurd binnen de cluster archieven en in de werkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers.

Nadere informatie

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE Vraagprijs 235.000,-- kosten koper Omschrijving: Algemeen: Inhoud 380 m3 (circa); Woonoppervlakte 100 m2 (circa); Perceeloppervlakte 583 m2; Tuin:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie: (versie 5 januari 2015)

Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie:  (versie 5 januari 2015) Lijst van archieven in depot 6 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 5 januari 2015) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 228 KUNSTCENTRUM NOORD-BRABANT 535

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant 14:00 14:15 Opening algemene stand van zaken SVB-BGT, Ingrid Hugen 14:15 15:00 De rol van RWS, Rob van der Schoot rol van RWS binnen de BGT (m.n.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Overzicht van de archieven en collecties. van de Stichting Historie Grofkeramiek,

Overzicht van de archieven en collecties. van de Stichting Historie Grofkeramiek, T00373 Overzicht van de archieven en collecties van de Stichting Historie Grofkeramiek, [1942-2000] E.F.W. Hinders en R.A.J. Vermeulen Augustus, 2013 INHOUDSOPGAVE 1 ARCHIEVEN: 1.1 Technische berekeningen

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen

Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG REGIONAAL ARCHIEF TILBURG 2013 Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen Inleiding 2013 was voor Regionaal Archief Tilburg een turbulent jaar. Onder leiding van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VR MWB 1 Aalburg Gemeenteraad vergadert 21 juni. De raad gaat er vanuit

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11.

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11. Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk HELMOND 11.000 TILBURG 40003566 Stichting Wijkorganisatie De Ring; TILBURG 1.650

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Definitief ontwerp. 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

Definitief ontwerp. 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk Definitief ontwerp 2 Concepten Snelfietsroute Tilburg - Introductie In dit document worden twee conceptontwerpen voor wayfinding voor de snelfietsroutes gepresenteerd. Het concept Plus volgt de CROW richtlijnen.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 05/07/2016 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder), aanwezig Kuijpers J.B.M. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Het Cultuurfonds Brabant kent toe

Het Cultuurfonds Brabant kent toe Persbericht Het Cultuurfonds Brabant kent 212.068 toe s-hertogenbosch, 24 juli 2012. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de junivergadering over het tweede kwartaal van 2012

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie

Sterk in de toekomst. van het verleden

Sterk in de toekomst. van het verleden Sterk in de toekomst Inleiding Inleiding Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de regio. Deze informatie

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

De Dongense Opstartlening

De Dongense Opstartlening De Dongense Opstartlening Verlaag je woonlasten met de Opstartlening! Beschikbaar voor starters uit Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en vanaf 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF EN ROZENBURG

WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF EN ROZENBURG WERKPLAN VAN HET STREEKACHIEF VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG VOOR DE JAREN 2014-2018 1 Werkplan van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg voor de jaren 2014-2018 2 3 Op grond van artikel 14 van de

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie