Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goirle Riel Baarle-Nassau. Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer. Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Alphen-Chaam Alphen en Riel, Chaam Goirle Riel Baarle-Nassau Hilvarenbeek Diessen Dongen 's Gravenmoer Loon op Zand Drimmelen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en Oisterwijk Moergestel Drimmelen, Terheijden Oosterhout Geertruidenberg Raamsdonk Tilburg Berkel-Enschot, Udenhout Gilze en Rijen Waterschap de Dongestroom ieve, lieve jongen laat je gedachten en verlangens de mijne kruisen, schrijft Helga Deen op 8 juli 1943 in een brief aan haar vriend Kees. Het zijn haar laatste woorden vanuit kamp Westerbork, vlak voordat zij in Sobibor vermoord wordt. H elga Deen hield een dagboek bij in kamp Vught, een aangrijpende en ontroerende getuigenis van het dagelijks leven in een concentratiekamp. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen liefde en afkeer, tussen wanhoop en optimisme. Plotseling beroofd van alles wat haar vertrouwd was schrijft ze op indrukwekkende wijze hoe ze zo waardig en bezield mogelijk probeert te leven. Meer dan zestig jaar later zijn Helga s dagboek en brieven teruggevonden in een schooltas, door de zoon van de vriend van wie ze zo hartstochtelijk hield. Er dringen zich vergelijkingen op met Anne Frank en Etty Hillesum, maar toch is hier een heel eigen stem hoorbaar: intens, lyrisch, wanhopig, geërgerd, bang soms, maar tot het laatst vitaal. uitgeverij balans uitgeverij balans isbn Dit is om nooit meer te vergeten L dagboek en brieven van helga deen 1943 Dit is om nooit meer te vergeten dagboek en brieven van helga deen 1943 uitgeverij balans

2 Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 4 Nieuwe archieven 5 Nieuw ontsloten archieven en collecties 6 Behoud van archieven 7 Dienstverlening, educatie en publiciteit 8 Openbaarheid van archieven 9 Website 10 Vakgenoten 11 Aanwinsten- en verliezenlijst

3 Nieuwe organisatie Vanaf 2005 is onderzocht onder welke voorwaarden het Regionaal Archief Tilburg verzelfstandigd zou kunnen worden, vanaf 1 januari 2007 was de verzelfstandiging een feit. De personeelsleden gingen qua dienstverband over naar de Stichting Mommerskwartier. De nieuwe gemeentearchivaris en de archiefconsulent bleven in dienst van de gemeente Tilburg. Voor het personeel was het wennen aan de nieuwe werkgever, maar ook de gemeentearchivaris en consulent moesten hun weg zien te vinden in de gemeentelijke organisatie. Twee nieuwe afdelingshoofden traden aan, één voor de afdeling beheer en één voor de afdeling dienstverlening. De laatste aanstelling sluit aan bij de missie als excellent dienstverlener. Het was ook wennen aan elkaar, vragen als `wie doet wat? en `waar liggen ieders verantwoordelijkheden? moesten beantwoord worden. Daarvoor was veel communicatie nodig. Tijd voor reflectie was er niet altijd. Desondanks werd er wel tijd genomen om met hulp van een extern bureau te komen tot een toekomstvisie. Deze discussie wordt in 2008 voortgezet om te komen tot een strategieplan. Andere archiefdiensten wilden graag weten of zo n verzelfstandiging werkbaar is en of een dergelijk concept ook toepasbaar zou zijn op de eigen dienst. Ook het Ministerie van O.C. en W. in samenwerking met het IPO en VNG startte aan het einde van het jaar een onderzoek onder welke voorwaarden aanbesteding van archiefbeheer kan plaatsvinden. Isabelle Heyvaert, Hoofd afdeling Dienstverlening Jean-Paul Korst, Hoofd afdeling Beheer fotos: Jan Stads Yvonne Welings, Gemeentearchivaris 2

4 Consultancy Ingevolge de verzelfstandiging van het archief kon pas eind 2006 worden vastgesteld in hoeverre dit aanpassingen van de bestaande Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer tot gevolg zou hebben. Daarnaast waren er gemeenten die hun regelingen nog moesten aanpassen aan de Wet Dualisering. Met toestemming van de Provinciale Archiefinspectie is de vaststelling voor alle gemeenten uitgesteld om eventuele gevolgen naar aanleiding van de verzelfstandiging mee te nemen. In de loop van 2007 zijn voornoemde regelingen door vrijwel alle gemeenten opnieuw vastgesteld 1. De consultrapporten van de gemeenten Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout zijn afgerond en ingestuurd. De checklists voor de gemeente Tilburg zijn in het najaar ter hand genomen en ingezet. Tevens zijn de checklists voor de Politie Regio Midden en West Brabant op de politieorganisatie aangepast en hebben er voorlichtingsronden plaatsgevonden. In 2008 worden deze checklists nader uitgewerkt en verwerkt tot consultrapportages. Ook in 2007 vonden twee regionale DIV-bijeenkomsten plaats. Dit jaar hebben vooral digitalisering en de omgevingsvergunning de aandacht gekregen. Digitalisering betreffende de workflow en werkprocessen en het beheer hiervan, alsmede de stand van zaken ten aanzien van de machtigingsprocedure voor de substitutie van archiefbescheiden. In oktober is vooral de nadruk gelegd op de omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2009 worden ingevoerd. Ter voorbereiding op overdracht worden door diverse DVO-partners hun archieven bewerkt. Dit betekent dat er regelmatig afstemming en controle plaatsvindt van deze conceptinventarissen. Tevens levert deze bewerking door middel van selectie op termijn vernietigbare bestanden op. Deze zijn naast de reguliere jaarlijkse v-lijsten bekeken en beoordeeld ten behoeve van de machtiging door de gemeentearchivaris. 1 De gemeenten Drimmelen en Oosterhout moeten zowel de Archiefverordening als Besluit Informatiebeheer nog vaststellen, de gemeente Hilvarenbeek alleen het Besluit Informatiebeheer. 3

5 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat Het was een bijzonder jaar voor de archiefbewaarplaatsen. De klimaatinstallatie voor de archiefbewaarplaats aan de Kazernehof werd vervangen. De nieuwe extra bewaarplaats aan de Goirkestraat werd gebouwd en dit proces verliep zeer voorspoedig. Over de bouw werd veelvuldig overleg gevoerd met de Provinciale Archiefinspecteur ten einde de goedkeuring voor de ingebruikname te verkrijgen; deze goedkeuring werd eind 2007 verkregen. Begin 2008 is de archiefbewaarplaats met een capaciteit van ± 5 kilometer daadwerkelijk in gebruik genomen. Ter voorbereiding op de ingebruikname vond een uitgebreide inventarisatie plaats van de in 2008 over te brengen overheidsarchieven. foto: Fas Keuzenkamp Vogelvluchtperspectief van de nieuwbouw aan de Goirkestraat. Bovenaan ziet u het dak en de zijkant van het EntreeGebouw. De zwarte doos vooraan is het nieuwe archiefdepot. Dat staat geheel op palen boven het huidige gebouw van de DamastWeverij. Er komt een luchtbrugverbinding met het gebouw waar nu nog het Factorium is, hier weergegeven door de wand aan de zijkant van de afbeelding. Daar zal later het Regionaal Archief Tilburg een nieuwe locatie krijgen. fotos: Jan Stads Het nieuwe archiefdepot tijdens de verhuizing. 4

6 Nieuwe archieven Ondanks het ruimtegebrek in de archiefbewaarplaats konden er drie overheidsarchieven in beheer worden overgenomen. Het archief van het gemeentebestuur s Gravenmoer en de bouwvergunningen van Goirle èn het archief van Hilvarenbeek Tevens werden door zowel de gemeente Dongen als Gilze en Rijen de fotocollecties in beheer overgedragen. Ook van vele particuliere eigenaren werden archieven en collecties in beheer overgenomen: Kerkarchieven: Protestantse gemeente Chaam en de Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg Bedrijfsarchieven: de 19e eeuwse Goirlese Weverij Van Enschot, het Tilburgse garagebedrijf Knegtel, Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. Persoonlijke archieven: A.J.M. Vorselaars, W.M.A. Couwenberg, G.C.H. Vermeulen, H.P.L.J. Naninck Archieven van vrouwenverenigingen: Boerinnenbond Sint Lucia en de Bond voor Plattelandsvrouwen in Hilvarenbeek Dag- en weekbladen: De Klok, Deusone, De Nieuwe Schakel Het aantal foto s dat door particulieren werd aangeboden was groot. Ook door aankoop werden foto s verworven zoals van fotodrukkerij JosPé met als specialiteit ansichten. Meer dan in andere jaren werd de audiovisuele collectie uitgebreid met films, o.a. uit het kasteel in Loon op Zand, de VVV in Oisterwijk, een bevrijdingsfilm uit Tilburg en van de Amercentrale in Geertruidenberg. links: Amercentrale (nr ) rechts: Garagebedrijf Knegtel (nr ) 5

7 Nieuw ontsloten archieven en collecties Het omvangrijke inventarisatieproject van de archieven Alphen en Riel is in het voorjaar 2007 afgerond. Er is een begin gemaakt met de ontsluiting van de archieven van het dorps- en gemeentebestuur van Terheijden en het dorpsbestuur Raamsdonk. De aanvulling op N.V. Verenigde Koninklijke Lederfabriek te Oisterwijk is door een extern bureau verder beschreven. Interieur Lederfabriek Oisterwijk (nr ) De inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Tilburg, ook wel secretariearchief genoemd, over de periode is na 7 jaar voltooid en digitaal beschikbaar voor onderzoek. In 1990 vond de overdracht naar het destijds gemeentearchief Tilburg plaats van het eerste gedeelte van het archief. Het tweede deel werd vijf jaar later overgedragen en in 2000 volgde het restant ten behoeve van de bewerking. In mei van dat jaar is gestart met het toegankelijk maken van het archief. De omvang bedroeg bij aanvang van de inventarisatie in totaal 490 meter. Na afronding van het project is er 150 meter archief overgebleven ter raadpleging. Het vervaardigen van regesten op delen van de schepenbankarchieven Geertruidenberg, Loon op Zand en Oisterwijk vond ook in 2007 plaats. Tevens is er een begin gemaakt met het plaatsen van de notariële archieven van Alphen en Riel en Oosterhout in de genealogische database. De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters werd vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Nieuwe gedigitaliseerde foto s werden beschreven ook in samenwerking met heemkundekringen de Vyer Hertganghen en De Heerlijkheid Oosterhout. Voorts werd onderzoek gedaan naar een ander softwarepakket om archieven te beheren, ook met het doel om met een EAD-standaard te kunnen gaan werken. 6

8 Behoud van archieven De gemeente Hilvarenbeek besloot tot restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een operatie die in 2008 wordt afgerond. Externe restauratieateliers voerden herstelwerkzaamheden uit aan delen uit de volgende archieven: het dorpsbestuur Alphen, gemeentebestuur Alphen en Riel, armbestuur Gilze en Rijen en de schepenbanken van Alphen en Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Hooge en Lage Zwaluwe, Oosterhout en Raamsdonk. fotos: Jan Stads Foto Inktvraat Voor de archieven van Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout werden dit jaar geen restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Een nulmeting werd vervaardigd inzake de materiële toestand van alle archieven en collecties van Loon op Zand. Vele meters archieven werden zuurvrij verpakt, met name het secretariearchief Tilburg , Nederlands Hervormde gemeente s Gravenmoer en het bedrijfsarchief Van Besouw. Jacquardkaartenslagmachine van de firma Van Besouw. (nr ) 7

9 Dienstverlening, educatie en publiciteit Het aantal fysieke bezoekers steeg met 400 tot 5.507, dat terwijl de landelijke trend een daling laat zien. Er kwamen berichten binnen met allerlei vragen en bestellingen uit binnen- en buitenland. Dat is een toename van ruim 40% ten opzichte van Om de fysieke dienstverlening afgestemd te blijven houden op de wensen van de gebruikers, heeft het archief weer deelgenomen aan de Kwaliteitsmonitor van Erfgoed Nederland. Dit landelijke gebruikersonderzoek vindt vanaf 2007 tweejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er in samenwerking met RHC Eindhoven zoekwijzers en informatiemateriaal ontwikkeld over demografie, industrie en techniek. Het aantal bezoekers daalde op de zaterdagen, desondanks is de zaterdagopenstelling in 2007 gecontinueerd. Om zaterdagbezoek te stimuleren heeft het archief een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd om bezoekers te laten kennis maken met de mogelijkheden die het archief kan bieden aan cultuurhistorisch geïnteresseerden. Daarnaast is er contact gelegd met relevante organisaties en verenigingen om het archief facilitair beschikbaar te stellen aan derden voor eigen activiteiten. Voorbeelden zijn het Genealogisch Café met de genealogische Vereniging afdeling s Hertogenbosch Tilburg en de ontvangsten van verschillende heemkundekringen. Onder de naam Gluur ns binnen bij het Regionaal Archief Tilburg! werden activiteiten rondom het thema wonen georganiseerd tijdens de Landelijke Archievendag op 13 oktober. Boekpresentaties werden gehouden rondom de publicaties van Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen, Eerste Tilburgsche Automobielen Garage M.J. de Groot & Zoon en Molens, maalderijen en meelfabrieken in Tilburg. Omslag van het boek Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen Voor de diverse onderwijsgroepen werden programma s aangeboden waarbij het kennis maken met het archief en het doen van onderzoek centraal staan. Nieuw was het programma voor studenten van ROC Midden-Brabant die in het kader van cultuureducatie een bezoek brachten aan het archief. Het ontwikkelde programma bestaat uit twee delen: de introductie Speuren naar Sporen en de verdiepingsopdracht Roots (stamboomonderzoek). Daarnaast is bij de jongerenwebsite een educatief programma Agent 0013 in de klas ontwikkeld om leerlingen en docenten kennis te laten maken met deze website speciaal voor jongeren. Ook werden cursussen op het gebied van genealogie en paleografie verzorgd. 8

10 Naast de promotie van de reguliere activiteiten en nieuwsfeiten, verscheen De Lancier, in 2007 twee keer. Een lezersonderzoek leverde interessante en bruikbare gegevens op. Bovendien ontvingen geïnteresseerden regelmatig een digitale nieuwsbrief om hen van alle actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden. Openbaarheid van archieven In het verslagjaar werd de procedure voor het verkrijgen van toestemming voor het raadplegen van niet-openbare documenten op de website geplaatst. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt met name voor de geschiedschrijving en documentaires over de Tweede Wereldoorlog in Oosterhout en Tilburg. Er werd ook vaak gevraagd naar de niet-openbare documenten uit het nieuwe bouwarchief Tilburg. 9

11 Website Ruim bezoekers raadpleegden in 2007 de website. Dat waren er meer dan in 2006! Op de website konden, dankzij de subsidie van de Provincie Noord-Brabant, de gescande bevolkingsregisters van Tilburg worden getoond. Ook de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk maakten het financieel mogelijk dat de registers van de Burgerlijke Stand digitaal geraadpleegd kunnen worden. De gemeenten Alphen- Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Oosterhout en Oisterwijk droegen bij aan de digitalisering van hun fotocollecties en die van de Heemkundekring De Vyer Hertganghen. Daarnaast is er één (overkoepelende) zoekmethode ontwikkeld, waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld om alle collecties te raadplegen: genealogische gegevens, foto s en informatie uit archieven worden gezamenlijk als één zoekresultaat gepresenteerd. Deze zoekmethode wordt in 2008 geïmplementeerd. Nieuw is ook de dynamische termenlijst die uitleg geeft bij specifieke archieftermen, om de toegankelijkheid van de website voor de minder ervaren onderzoeker te verbeteren. Een geboorteakte uit Hilvarenbeek uit 1893 Eind 2007 heeft in samenwerking met RHC Eindhoven en BHIC Den Bosch een gebruikersonderzoek (Usability test) plaatsgevonden, dat is uitgevoerd door een extern onderzoeksinstituut. Twaalf gebruikers hebben de websites van de drie archiefdiensten getest. De resultaten geven inzicht hoe gebruikers in de praktijk met de website omgaan en worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. 10

12 Vakgenoten De nieuwe Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, kortweg BRAIN werd in juni 2007 opgericht, een vereniging waarin het Regionaal Archief wil participeren. De Laurentiusviering, genoemd naar Laurentius de beschermheilige van het Noord- Brabantse archiefwezen, werd dit jaar in Tilburg gevierd. De gemeentearchivaris werd in het verslagjaar secretaris van de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN). Zowel op het gebied van consultancy als dienstverlening vonden vakinhoudelijke uitwisselingen plaats. In februari gaf de gemeentearchivaris op verzoek een workshop met de titel Eenduidigheid: gelijke monniken tijdens een studiemiddag van de Archiefschool over openbaarheid. Zowel de gemeentearchivaris als de archiefconsulent volgden in het verslagjaar de cursus Archiefinspectie goes digital. 11

13 Aanwinstenlijst Algemeen Diverse schenkingen inzake de collectie bidprentjes. Geschonken door diverse particuliere eigenaren aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de collectie briefhoofden Tilburg en Oisterwijk. Aanvulling op de collectie briefhoofden Chaam, Rijen, Oosterhout. Geschonken door het Stadsarchief Breda. Alphen-Chaam Aanvulling fotocollectie Alphen en Chaam. 419 stuks. Aangekocht. Hervormde gemeente Chaam c.a , 1,625 meter. In beheer overgenomen van de gemeente Alphen-Chaam Baarle-Nassau Aanvulling fotocollectie Baarle-Nassau, 114 stuks. Aangekocht. Dongen Aanvulling fotocollectie Dongen, 2,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Dongen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Aanvulling op de fotocollectie s Gravenmoer, 16 stuks. Aangekocht. Drimmelen De Klok, Weekblad voor Made en omstreken, Geschonken door de heer A. Hilverde aan de gemeente Drimmelen. Aanvulling op de fotocollectie Drimmelen, 12 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Terheijden, 26 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Hooge en Lage Zwaluwe, 177 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Geertruidenberg Aanvulling op de fotocollectie Geertruidenberg, 177 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Raamsdonk, 30 stuks. Aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Gilze en Rijen Aanvulling op de collectie foto s Gilze en Rijen, 2 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Gilze en Rijen, aangekocht en geschonken door Stadsarchief Breda. Goirle Aanvulling Collectie W.M.A. Couwenberg te Goirle. 5 mappen met krantenknipsels inzake de Katholieke Goirlese Arbeidersbeweging. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. 12

14 1066 Bouwvergunningen Goirle, , 24,5 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Goirle Aanvulling op de collectie foto s van Goirle. 4 albums met foto s. 1 ordner met foto s voornamelijk van de Goirlese gemeenteraad. Geschonken door W.M.A. Couwenberg aan de gemeente Goirle. Digitale foto schaatsster Ireen Wüst. Van de afdeling voorlichting gemeente Goirle verkregen t.b.v. website. Aanvulling op de foto s van uitgever Jospé, 18 stuks. Aangekocht. Foto s van de familie Van Gool, 19e eeuw, 4 stuks. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mevr. Van Gool Bedrijfsarchief Van Enschot, (1888), 0,125 meter. Geschonken door de Stichting Heemkundekring De Vyer Heertganghen aan de gemeente Goirle. Hilvarenbeek 5 jaargangen van Deusone Opgenomen in collectie dag- en weekbladen Diessen. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Bouwvergunningen gemeente Hilvarenbeek , 47 meter. In beheer overgedragen door de gemeente Hilvarenbeek. Aanvulling op de fotocollectie Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker, 178 stuks Aanvulling op de fotocollectie Diessen, 31 stuks Aangekocht. Vereniging plattelandsvrouwen Hilvarenbeek, , 0,009 meter. Geschonken door mw. T. Kiezebrink aan de gemeente Hilvarenbeek. R.K. Boerinnenbond Sint Lucia te Hilvarenbeek, later Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling Hilvarenbeek, , 0,375 meter. Geschonken door mw. S. Vermeer-Damen aan de gemeente Hilvarenbeek. Loon op Zand Raadscommissie Herbenoeming burgemeester van de gemeente Loon op Zand, , 1 omslag. Niet openbaar. In beheer overgedragen door de gemeente Loon op Zand. Aanvulling op de fotocollectie Loon op Zand en Kaatsheuvel, 200 stuks. Aangekocht en schenking verkregen van de gemeentearchivaris van Waalwijk. Oisterwijk Film en Dvd Oisterwijk, Overgedragen het Streekarchivaris Land van Heusden en Altena. 13

15 Vier foto s inzake de transportleiding in Oisterwijk, Geschonken door het Stadsarchief s-hertogenbosch aan de gemeente Oisterwijk. Twee crayontekeningen 1870 en drie foto s ongeveer 1890 inzake de familie Kuijpers-Eerden. Geschonken door mw. E.M.J. van der Eerden aan de gemeente Oisterwijk. Aanvulling op de fotocollectie Oisterwijk, 118 stuks. Aanvulling op de fotocollectie Moergestel, 41 stuks. Aangekocht. Oosterhout Foto s inzake het kunstwerk De Stadspoort in Oosterhout, 10 stuks. Kopieën van de autobiografie van Paulus van Vugt ( ), opgenomen de documentatiecollectie Oosterhout. Aanvulling briefhoofden Oosterhout, 0,125 meter. Vereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken te Oosterhout, , 0,25 meter. Geschonken door mw. C. Gorisse aan de gemeente Oosterhout. Aanvulling op de fotocollectie Oosterhout, Dorst, Den Hout. 577 stuks Aangekocht. Tilburg Processen-verbaal van overtredingen, opgemaakt door de keurmeesters, , 1 deel. Overgedragen door de Slachtplaats Tilburg aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op N.V. Textielfabriek Verschuuren-Piron te Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door F. Kense aan de gemeentearchivaris. Jaarverslagen van de Vereeniging van de H. Elisabeth t Goirke en toespraken, 2 omslagen. Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. 14 foto s van de Harmonie St. Antonius uit de Hoefstraat, 1948, Geschonken door Is. Jonkers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op Rooms-Katholieke parochie H. Dionysius t Goirke te Tilburg,0,25 meter. Geschonken door de heerm. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de Collectie A.J.M. Vorselaars, , 2 meter. Geschonken door A.J.M. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 399 Diverse aanvullingen documentatiecollectie Tilburg, 0,125 meter. Circulaires van de Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek G.A, , 1 omslag. Geschonken door mw. M. van Gent aan de gemeentearchivaris. Twee lustrumbundels van de Tilburgse Katholieke Studentenvereniging St. Leonardus. Geschonken door de gemeente Waalwijk aan de gemeentearchivaris. Presentatiemap Tilburg, plaats voor toekomst. 14

16 In beheer overgedragen door de Stadswinkel aan de gemeentearchivaris. PIT, orgaan van het St. Odulphuslyceum Tilburg, augustus januari SOL, schoolblad van het Theresialyceum, oktober januari Geschonken door mw. J.B. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. 406 Diverse schenkingen en beheersoverdrachten fotocollectie Tilburg 4 foto s Helmich-Eras Geschonken door mw. P. Helmich aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake restauratieprojecten van beschermde monumenten in Tilburg, , 0,125 meter. Diverse foto s en dia s, onder ander sculptuur Groeseind, kermis en de kermisschool. 78 foto s van het ex- en interieur van de inmiddels gesloopte kerk H. Willibrordus aan de Enschotsestraat. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s onder anders Broekhovense molen en de meelfabriek Schraven-Eijsbouts. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door mw. J.B.. Leijten-Schraven aan de gemeentearchivaris. Foto s platenzaak Tommy in Tilburg. Voor digitalisering ter beschikking gesteld door Tommy aan de gemeentearchivaris. 4 foto s van de Gasthuisstraat. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. 9 foto s familie Van Belkom - Van Noort. Geschonken door C. van Belkom aan de gemeentearchivaris. 17 foto s familie Verhoof-Van Loon. Geschonken door de heer Verhoof aan de gemeentearchivaris. 1 foto van Maria Arnolda Populiers ( ). Geschonken door de heer M. Populiers aan de gemeentearchivaris. 5 foto s van de Gruijter, Lumen et Veritas, Harmonie Capelle Sint Jan, kermis, Schotse militairen. Geschonken door de heer J. van Son aan de gemeentearchivaris. Diverse foto s en fotoalba van de Diamant-Groep Tilburg en voorgangers, zestiger jaren- 1999, 0,30 meter. Geschonken door de Diamant-Groep aan de gemeentearchivaris. Fotoalbum ingelegd met parelmoer van onbekende familie waarschijnlijk uit Tilburg, c. c Met twee losliggende foto s. Geschonken door mevrouw J. Geurts aan de gemeentearchivaris. 2 luchtfoto s van Tilburg. Geschonken door het Stadsarchief Breda aan de gemeentearchivaris. twee fotoalba van een Japanse delegatie aan Tilburg, In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris etsen van Barend en Karel van Spaendonck, burgemeester Jan van de Mortel en Felix Hoex. Aankoop. 15

17 419 Collectie film- en videobanden en DVD s, 2 stuks. Andere Tijden. Van D-day tot Dam. Uitzending VPRO 3 mei 2007, waarin een stukje bevrijding Tilburg voorkomt. Geschonken door Nederlandse Programma Stichting aan de gemeentearchivaris. Hoe de jeugd wordt onderwezen in parochie Loven door J. van Kuijk en F. Ockhuizen, ongedateerd. Geschonken door G. de Beer aan de gemeentearchivaris Memoires G.C.H. Vermeulen, 1997, 1 omslag. Geschonken door H.G.M. Vermeulen aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op familiearchief Van Spaendonck, diverse omslagen. In beheer overgedragen door de Stichting Joannes Antonius van Spaendonck. Toekenning van het wapen aan de gemeente Berkel-Enschot door de Hooge Raad van Adel, 1818, 1 stuk. In beheer overgedragen door Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Aanvullingen op de het Weekblad De Nieuwe Schakel in Berkel-Enschot, , 3 meter. Geschonken door M. Panis aan de gemeentearchivaris. Documentatie parochie Groeseind, 1976, 1 omslag. Geschonken door M. Populiers aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op het Archief Algemeen Afdelings-Ziekenfonds A.A.Z. voor Tilburg en Omstreken. 1 omslag. Geschonken door J. Hagemeijer aan de gemeentearchivaris. Aanvulling op de foto- en prentcollectie Berkel-Enschot. Aquarel vervaardigd door Jan de Wolf van de Zandstraat in Heukelom, april Drie aquarellen vervaardigd door Jan de Wolf van Kerkzicht, Enschotse Baan en Berkel, Foto van de oorlogsslachtoffers de familie Löb bovenste rij v.l.n.r. Hans, pater Ignatius, pater Nivardus en broeder Lunis; onderste rij v.l.n.r. mère Maria Theresia, mère Veronica en mère Hedvigus. In beheer overgedragen door De Servicedienst aan de gemeentearchivaris. Twee fotoalba van de Muzepet, stichting voor culturele activiteiten in Udenhout, , 0,5 meter. Geschonken door mw. Lammertink aan de gemeentearchivaris Parochie H. Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg, 7,75 meter. In bruikleen gegeven door het kerkbestuur aan gemeentearchivaris. Aanvulling van het archief van de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij, , 7,75 meter. Fotocollectie N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij Geschonken door N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij aan de gemeentearchivaris. 16

18 Archief en foto s Garage Knegtel, , 0,125 meter. Geschonken door A. Vorselaars aan de gemeentearchivaris. Leerlingenkaarten school De Zuidwester, , 0,5 meter. Geschonken door Basisschool De Zuidwester aan de gemeentearchivaris. Katholieke Avondschool Tilburg, , 0,125 meter. Geschonken door mw. J.M.M. Rosenberg aan de gemeentearchivaris. Winkeliersvereniging Korvel Vooruit, , 0,75 meter. Geschonken door de Vereniging aan de gemeentearchivaris. Documentatie en foto s Monumenten Inventarisatie Project, 1,2 meter, foto s, 243 dia s. In beheer overgedragen door de afdeling team ABC van de gemeente aan de gemeentearchivaris. Familiepapieren Liebregts- Van Wereld, , 0,125 meter. Geschonken door F.A.C. de Wouw aan de gemeentearchivaris Nederlands RK Huisvestingscomité, afd Kinderuitzendingen te Tilburg, , 0, 09 meter. Geschonken door mw. C. Schneider aan de gemeentearchivaris. Foto s en documentatie inzake het Pauluslyceum, ,5 meter. Geschonken door A. Raaijmakers aan de gemeentearchivaris. Archief Wilhelmus J.P. van Poppel te Tilburg, ,125 meter Betr. in hoofdzaak zijn functies bij de brandweer te Tilburg. Geschonken door mw. T. van Poppel aan de gemeentearchivaris. Persoonlijk archief H.P.L.J. Naninck ( ). Geschonken door dhr. B. Naninck aan de gemeentearchivaris. Waterschap De Brabantse Delta Aanvulling Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal, , 23 bladen. In beheer overgedragen door het Waterschap De Brabantse Delta. 17

19 Verliezen Drimmelen Rijkspolitie district Breda, post Made, , 0,5 meter. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan de Minister van Justitie Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant, N.V , 0,25 m. Overgedragen door het college van B. en W. Drimmelen aan het Regionaal Archief West-Brabant. Goirle 32 stalenboeken uit de Textielfabriek Van Besouw N.V., 1 meter. Overgedragen aan het Audax Textielmuseum Tilburg. Tilburg Documentatie inzake het werk van fotografe Rees Diepen, 0,70 meter. Vervreemd aan Brabant-Collectie te Tilburg. Specifieke informatie over de relatie Rees Diepen en de stad Tilburg is niet overgedragen en opgenomen in de Collectie kunst en kunstenaars. Waterschap De Brabantse Delta Polder Zuidewijn, 3 meter. Overgedragen door de dijkgraaf van Waterschap De Brabantse Delta aan de gemeentearchivaris van Waalwijk door bemiddeling van de gemeentearchivaris. 18

20 Het jaarverslag Regionaal Archief Tilburg 2007 is een uitgave van het Regionaal Archief Tilburg. Bijdragen: Luud de Brouwer, Jean-Paul Korst, Bea Nieuwenhuis, Yvonne Welings Vormgeving Team Media, gemeente Tilburg Regionaal Archief Tilburg Bezoekadres: Kazernehof EV Tilburg Postadres: Postbus JG Tilburg Tel Fax adres: Internetadres:

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven

Inhoudsopgave. Nieuwe organisatie. Consultancy. Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat. Nieuwe archieven Inhoudsopgave Nieuwe organisatie 2 Consultancy 3 Nieuwe archiefbewaarplaats aan de Goirkestraat 5 Nieuwe archieven 6 Nieuw ontsloten archieven en collecties 7 Behoud van archieven 8 Dienstverlening, educatie

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder

Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Verkeershinder A59 Zonzeel-Hooipolder Rijkswaterstaat voert tussen vrijdag 9 september en maandag 19 september werkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder. In verband met de werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier

REGIONAAL ARCHIEF TILBURG. Jaarverslag 2010. Een instelling van Stichting Mommerskwartier REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Een instelling van Stichting Mommerskwartier JAARVERSLAG 2010 2 REGIONAAL ARCHIEF TILBURG Jaarverslag 2010 Regionaal Archief Tilburg: klaar voor de start Het

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE Vraagprijs 235.000,-- kosten koper Omschrijving: Algemeen: Inhoud 380 m3 (circa); Woonoppervlakte 100 m2 (circa); Perceeloppervlakte 583 m2; Tuin:

Nadere informatie

Archieven en documentaire collecties

Archieven en documentaire collecties Archieven en documentaire collecties Sturing en structuur Aansturing op inhoud Op de dagelijks inhoud wordt met name gestuurd binnen de cluster archieven en in de werkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers.

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Overzicht van de archieven en collecties. van de Stichting Historie Grofkeramiek,

Overzicht van de archieven en collecties. van de Stichting Historie Grofkeramiek, T00373 Overzicht van de archieven en collecties van de Stichting Historie Grofkeramiek, [1942-2000] E.F.W. Hinders en R.A.J. Vermeulen Augustus, 2013 INHOUDSOPGAVE 1 ARCHIEVEN: 1.1 Technische berekeningen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen

Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG REGIONAAL ARCHIEF TILBURG 2013 Regionaal Archief Tilburg Van 20 jaar naar 3 dagen Inleiding 2013 was voor Regionaal Archief Tilburg een turbulent jaar. Onder leiding van de

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Sterk in de toekomst. van het verleden

Sterk in de toekomst. van het verleden Sterk in de toekomst Inleiding Inleiding Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de regio. Deze informatie

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Het Witte Kasteel is een Rijksmonument met een landgoedstatus en is onderdeel van een Historische Buitenplaats, in

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Haarlem, 9 februari 2013 Inleiding Goedemorgen, mijn naam is Klaartje

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11.

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11. Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk HELMOND 11.000 TILBURG 40003566 Stichting Wijkorganisatie De Ring; TILBURG 1.650

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011 Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Rees Diepen Tilburg, 1964 Fotograaf onbekend Haaren, 2007 R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 503 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK VOOR 1971 STICHTING WOONWAGENLIEFDEWERK VAN DE SINT VINCENTIUSVERENINGING 1953-1985

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledencongres 'Tranformatie Sociaal Domein'

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledencongres 'Tranformatie Sociaal Domein' Page 1 of 5 Hoen, Eline 't Van: namens 1 Postbus Griffie OZ Onderwerp: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - juni 2015 Van: VNG [mailto:noreply=vng.nl@mail16.atl111.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden: donderdag

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015

Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose Voortgezet Onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 Gemeente Tilburg Informatie- & Kenniscentrum Maart 2015 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs gemeente Tilburg 2015-2030 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen c00433 stencil Cultuurhistorische Inventarisatie Noord- Brabant Heesch boerderijen heesch c00434 stencil c00435 boek c00436 boek c00438 boek Waardevolle Monumenten Nistelrode Veldnamen als Historische

Nadere informatie

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Geachte mevrouw, geachte meneer, Geachte mevrouw, geachte meneer, Mijn naam is Sandra Bats. Voor mijn opleiding aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg ben ik bezig met een onderzoek naar de wijze waarop gemeentelijke overheden

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

De Dongense Opstartlening

De Dongense Opstartlening De Dongense Opstartlening Verlaag je woonlasten met de Opstartlening! Beschikbaar voor starters uit Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en vanaf 1

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland

Regionaal Archief Nijmegen. nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland Regionaal Archief Nijmegen nijmegen beuningen druten groesbeek heumen lingewaard west maas en waal wijchen en het waterschap rivierenland jaarverslag 2015 Via de studiezaal en de website van het Regionaal

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant BREDA 40004767 De Nieuwe Veste; BREDA 3.000 Inhaken&doorlussen 40004909 De Nieuwe Veste; BREDA 15.000 community-art project Gezonde Cultuur van Vitale Ouderen Totaal BREDA 18.000 EINDHOVEN 40004291 Stichting

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2013 De herinrichting van het gebouw, de modernisering van de studiezaal en de bouw van een nieuwe website (digitale studiezaal) vroegen dit jaar de aandacht. Inhoudelijk

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT Inventaris van het archief van de Katholieke Stichting ter verzorging van de Mater Amabilisscholen in de plaats Steenbergen, (1950) 1953 1971 (1978) door R.C.M. Jacobs Juli

Nadere informatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie

Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Bestuur en organisatie Jaarverslag Waterlands Archief 2014 Het in gebruik nemen en verder ontwikkelen van de nieuwe website (digitale studiezaal), het uitvoeren van de pilot E-depot en het maken van een nieuw beleidsplan stonden

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten PERSBERICHT Prins Bernhard Cultuurfonds steunt 57 Brabantse projecten s-hertogenbosch, 6 januari 2016. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie