Communication and Multimedia Design. Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communication and Multimedia Design. Studiegids 2014-2015. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1"

Transcriptie

1 Communication and Multimedia Design Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

2 2 <<

3 Inhoudsopgave Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? 8 Internationalisering 9 Studentendecaan 10 Vertrouwenspersoon 11 Ombudsman 11 Bureau Onderwijs 12 Community Practice: jaar 1 tot en met 4 14 Jaar Multimedia Technology Photography Professionalism Understanding Behaviour Visual Design Multimedia Technology User Centered Design Visual Design Writing skills Audiovisual Design Case Case skills profiel Interaction Case skills profiel Story Case skills profiel Technology Research principles Case Marketing SLB POP+Portfolio 34 Jaar Interaction Design case Interaction Design principles Multimedia Design case Multimedia Design principles Communication Design Experience Design Motion Design Multimedia Scripting Professionalism 2 (stagevoorbereiding) Research Principles CMD Project History of Art & Design Society & Media 49 Jaar en 3.2 Work Placement (oriënterende stage) AV Commercial (keuze) Globalisation & New Media (keuze) Mobile Concepts (keuze) Research Principles CMD Solutions Minor: Data Visualisation Minor: Digital Media and Inquiry Minor: Intervention Design Minor: Cross Media Promotion 60 Jaar 4 62 Inleiding Minor: The Narrative Minor: Cross Media Promotion en 4.4: Graduation Project (afstuderen) 66 << 3

4 Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 <<

5 De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) is onderdeel van de Faculty of Arts Maastricht van de Zuyd Hogeschool. Deze academie wordt gevormd door de opleidingen Communication and Multimedia Design en Design/Visual Communication. Missie We stellen aankomende professionals in staat om zich te ontwikkelen tot ontwerpers van betekenisvolle (visuele) communicatieproducten en/of diensten. Visie De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) wil een ambitieus en uitdagend onderwijsinstituut zijn waar duurzame waarde wordt gecreëerd voor mens en maatschappij. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken hiervoor samen op het gebied van onderzoek, media design en technologie. Opleidingen - - De Bachelor of Design/Visual Communication, HBO-sector Kunsten. Deze richt zich op het visueel vormgeven van communicatiemiddelen. Het accent ligt op het creërend vermogen en de authenticiteit van de student. De design student reflecteert kritisch vanuit een persoonlijk engagement met mens en maatschappij. (verankering in de kunstensector) - - De Bachelor Communication and Multimedia Design, HBO-Creatieve Technologie. Deze richt zich op het ontwerpen van communicatieoplossingen voor de op diensten, belevenissen en creativiteit gerichte kennis/ economie. Men maakt daarbij gebruik van digitale media. Het ontwerpproces is iteratief en CMD ers ontwerpen mensgericht en empathisch en ze gaan uit van een integrale benadering van het probleem (verankering in de technieksector). << 5

6 Onderwijsconcept MAMDT Het programma-aanbod is gevarieerd. Studenten kunnen zich gedurende de opleiding profileren via keuzemodules. Het programma bestaat uit projectonderwijs waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van externe opdrachtgevers en realistische praktijkopdrachten. Valorisatie vindt plaats door middel van co-creatie en interactie met de beroepspraktijk, kennisinstellingen zoals lectoraten, opdrachtgevers en eindgebruikers. De volgende 4 leerlijnen zijn richtinggevend voor het onderwijsprogramma van de beide opleidingen: Menswetenschappen en kunst kunst, cultuur, maatschappij, mens en gedragswetenschappen, business, communicatie-, beeld en mediatheorie, ontwerptheorie, -strategie en -geschiedenis. Ontwerpen, vormgeven en technologie kennis en vaardigheden met betrekking tot digitale technologie en media, (audio)visuele vormgeving, interactie ontwerp, storytelling, mensgericht ontwerpen. Onderzoek kennis en vaardigheden m.b.t. ontwerponderzoek en/of artistiek onderzoek. Professionele kennis en vaardigheden samenwerken in teams, projectmatig werken, schriftelijke en mondelinge vaardigheden, studievaardigheden. Methodiek In het onderwijsprogramma wordt met verschillende onderwijsvormen gewerkt. Projecten, werkstukken, hoorcolleges, werkcolleges, practica, werken in kleine groepen en met individuele begeleiding zijn daar onderdelen van. Het aandeel van klassikaal onderwijs wordt in de loop van de studie steeds kleiner. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van aan de praktijk ontleende onderwerpen en/of projecten waaraan je individueel en in kleine groepen werkt. Het nauw samenwerken met medestudenten is bevorderlijk voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, die binnen de huidige communicatiewereld onmisbaar zijn. 6 <<

7 Studiepunten (ECTS) en studiebelasting Voor alle studiejaren geldt een systeem van studiepunten. Deze worden uitgedrukt in EC (European Credits) die zijn afgeleid van ECTS (het European Credit Transfer System). Voor collegejaar geldt dat de studie afgesloten wordt als je 240 EC hebt behaald, dat wil zeggen 60 EC per jaar. Een EC wordt behaald op basis van een studiebelasting van 28 uur en een daaraan gekoppelde toets: als een project bijvoorbeeld 140 studiebelastinguren omvat, krijg je bij slagen voor de toets 5 EC. De studiebelasting komt neer op een gemiddelde van 1680 klokuren per jaar, dat wil zeggen 42 weken van 40 klokuren. De studiebelasting is niet gelijk aan het aantal college-uren; het is de tijd die besteed dient te worden aan het volgen van onderwijs, aan het voorbereiden en afwerken van opdrachten en aan toetsvoorbereiding en de toets zelf. Voor een nauwkeurige beschrijving van de studielast per cursus en per cursusonderdeel wordt verwezen naar de uitwerking van de verschillende modules in deze studiegids. << 7

8 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? Managementteam Teamleider/directeur Managementlid Managementlid Trui ten Kampe Dave Krapels namens Communication and Multimedia Design Roy Hoet namens Design/Visual Communication Ondersteuning Managementassistent Managementassistent Kristine Kerkhofs namens Communication and Multimedia Design, tel , Verena Lukas namens Design/Visual Communication, tel , Senior onderwijsassistent Marcel Le Noble, tel , Medewerker Kwaliteitszorg Manon Thiemann, tel , Blokcoördinatoren Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dave Krapels, François Engelen, Judith Nusselder (3.1 en 3.2), Rob Delsing (3.3 en 3.4), Rob Delsing, SLB Sylvia Pisters, Lou Wanten, Roger Weldam, Coördinatoren/voorzitters MAMDT-CMD Stagecoördinator Judith Nusselder, Stagebureau CMD Afstudeercoördinator Jos de Serière, Coördinator Internationalisering Theo Derksen, Voorzitters: - Curriculumcommissie Rob Delsing, - Opleidingscommissie ad interim Dave Krapels, - Examencomissie Jos Gelissen, 8 <<

9 Internationalisering Door intensivering en internationalisering van haar opleidingen beoogt de MAMDT een afstemming op maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen te bereiken. Vanuit haar geografische situering voorziet de MAMDT in een internationale opleidingsbehoefte in het Euregiogebied. Vanuit deze situatie bouwt zij aan haar internationale betrekkingen waarbij uitwisseling van studenten, docenten en internationale stages een bijdrage leveren aan de bevordering en ontwikkeling van internationale oriëntatie en contacten. Coördinator internationalisering: Theo Derksen, << 9

10 Studentendecaan Kom je er met je studieloopbaanbegeleider niet uit, dan kan de studentendecaan je helpen bij problemen in je studie of daarbuiten. Decanen behartigen de individuele en algemene belangen van studenten. De studentendecanen zijn er voor alle studenten van Zuyd Hogeschool. De belangrijkste taak van een studentendecaan is het behartigen van de algemene en individuele belangen van de studenten. Decanen informeren, adviseren en ondersteunen bij zaken, waarmee je te maken kunt krijgen tijdens je studie en privé, zoals: studieaangelegenheden zoals studiekeuze, studieonderbreking, studieomstandigheden, motivatie, switchen of studiebeëindiging; studiefinanciering, prestatiebeurs en andere regelingen; andere financiële zaken zoals studiekosten, uitkeringen en toelages; wetten, regelingen en reglementen zoals het Studentenstatuut, Financiële Ondersteuning Studenten, de Onderwijs- en Examenregeling, het College van Beroep voor de Examens, de ombudsman en het Noodfonds; persoonlijke problemen; bemiddeling bij conflicten op school; klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen; ondersteuning bij klachtenprocedures. Ook als je niet weet tot wie je je moet wenden met een vraag of probleem, kun je bij de studentendecaan terecht. Je wordt dan eventueel doorverwezen naar de juiste instantie. Als je de studentendecaan raadpleegt, kun je ervan overtuigd zijn dat er vertrouwelijk met de informatie om wordt gegaan en alleen met jouw toestemming anderen geïnformeerd worden. Studentendecaan voor MAMDT is Gerard Bergers, 10 <<

11 Vertrouwenspersoon Binnen Zuyd zijn er twee vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten of intimidatie. Vertrouwenspersonen kunnen je helpen met het nemen van verdere stappen. Ook als je bijvoorbeeld wilt melden dat medestudenten het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn speciaal voor deze functie opgeleid. Je bepaalt zelf wat er moet of kan gebeuren. Naast de kwestie kun je mogelijke acties bespreken en kun je begeleiding krijgen bij het uitvoeren ervan. Bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Daarnaast let de vertrouwenspersoon erop dat je geen nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat je actie onderneemt. Wie zijn de vertrouwenspersonen? Vertrouwenspersoon Ida Kemp, docent Sociale Studies +31 (0) of +31 (0) Vertrouwenspersoon Silvy Wielens, docent Logopedie +31 (0) of +31 (0) Ombudsman Heb je klachten over de hogeschool, faculteit, opleiding of medewerkers? Dan kun je een beroep doen op de ombudsman. De ombudsman is een intermediair: onafhankelijk en onpartijdig. Bij Zuyd hebben we een ombudsvrouw, namelijk Petra Vanweersch, << 11

12 Bureau onderwijs Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de roostering van lessen en examens, verwerking van studieresultaten plus toetsorganisatie. Elke locatie heeft een Bureau Onderwijs. Studievoortgang Bureau Onderwijs zorgt voor de invoer van onderwijs- en examenprogramma s in Osiris. Ook verwerken zij behaalde resultaten in Osiris. Iedere student kan zijn resultaten inzien via Osiris Student Vragen over verwerkte studieresultaten kun je stellen bij Bureau Onderwijs van je locatie. Roostering Bureau Onderwijs maakt en publiceert les- en tentamenroosters en voert roosterwijzigingen door. Toetsing Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de organisatie van toetsen. Kijk bij locaties voor openingstijden en contact met Bureau Onderwijs op jouw locatie. Je moet jezelf inschrijvingen voor cursussen en toetsen. Doe je dit niet, sta je niet op de deelnemerslijst en kun je niet deelnemen. Bij toetsen moet je jezelf legitimeren, hou hier rekening mee. Tevens mag je geen horloge in welke vorm dan ook meenemen naar het tentamen. 12 <<

13 << 13

14 Jaar 1 t/m 4 14 <<

15 Community practice Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Keuze Aantal EC: Minimaal 1, maximaal 6 per studiejaar Onderwijsvorm: Projectonderwijs Toetsvorm: Praktijktoets en reflectieverslag Innovatieve bedrijven en instellingen worden doorgaans gekenmerkt door actieve, hechte communities. Maastricht Academy of Media Design and Technology wil zich profileren als een internationale, innovatieve learning community en wil studenten de kans bieden zich te onderscheiden en profileren. De keuzemodule Community Practice (jaar 1 t/m 4) is een programma bovenop het reguliere programma, waarmee studenten zich zinvol inzetten voor hun community en zichzelf profileren. Studenten kunnen flexibel intekenen op één of meerdere projecten, variërend van kleine, continue werkzaamheden zoals online redactie tot grotere projecten zoals organiseren van evenementen. Alle uren worden geadministreerd en per 28 uur (afgetekend door de docent) krijgt de student één EC bijgeschreven aan het einde van het schooljaar (na een beoordeling van het afgeronde werk en na beoordeling van een reflectierapportje.) Per studiejaar kan een deelnemer maximaal 6 EC behalen (168 uur). Deze EC zijn in geen geval vervanging voor het reguliere programma van 60 EC per studiejaar. De extra EC worden zichtbaar gemaakt op de cijferlijst en in de bijlage van het propedeutisch getuigschrift (jaar 1) of het bachelor diploma (jaar 2 t/m 4). Bij interesse kan men zich wenden tot de studieloopbaanbeg eleider(slb er). Na formele toestemming van de SLB er (die studeerbaarheid bewaakt) krijg je toegang tot het programma. Zie Voor meer info: mail << 15

16 Jaar 1 16 <<

17 Multimedia Technology 1 blok 1.1 Cursusleider: Will Muijrers Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Wanneer behoeft je klant een online platform? Wat maakt een website succesvol? En hoe werkt een website onder de motorkap? In deze module zetten we de eerste stappen richting het bedenken, creëren en ontwikkelen van een volwaardige website. Je alle stappen maken om je webdesign om te zetten naar een functionerende site. Je leert de basisfuncties van HTML en CSS en je gaat zelf aan de slag om deze technieken in de praktijk toe te passen. Van concept en ontwerp naar realisatie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 17

18 Photography blok 1.1 Cursusleider: Roy Wanders Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets / praktische oefening Vanaf de basis wordt ingegaan op het medium fotografie, waarbij de techniek van het goed leren omgaan met de (spiegelreflex)camera een pré is. Daarna komt het creatieve aspect om de hoek kijken. Letterlijk goed kijken is een eerste vereiste om een pakkend beeld te vervaardigen. Compositieleer, standpunt, uitsneden komen aan bod om beelden verder te verbeteren. Maar ook het inzetten van moderne (hulp) middelen worden niet geschuwd (I-phone, Facebook, Instagram) gaan hand in hand met het correct leren gebruiken van de spiegelreflexcamera. In het blok worden wekelijks de resultaten en opdrachten klassikaal besproken, om vervolgens het blok af te sluiten met een gezamenlijk thema en een daarbij behorende eindopdracht. De eindopdracht staat deels in het teken van de jaarlijkse excursie reis naar Berlijn, waarin ook aandacht wordt besteed aan fotografie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Digitale Spiegelreflex Fotografie (Frans Barten) 18 <<

19 Professionalism 1 blok 1.1 Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Als ontwerper ben je voortdurend betrokken bij projecten. Om van waarde te kunnen zijn in projecten, moet je meer in je mars hebben dan mooie ontwerpen maken. Zo wordt er van je verwacht dat je een project kunt managen, informatie kunt structureren en je ideeën overtuigend kunt presenteren aan betrokkenen. In deze module leer je een plan van aanpak te schrijven, een zinvolle mindmap te maken en te presenteren voor een groep. Rhetoric is the art of ruling the minds of men. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Projectmanagement (Roel Grit) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Plato By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin << 19

20 Understanding Behaviour blok 1.1 Cursusleider: François Engelen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoorcollege Toetsvorm: Kennistoets What makes them click Dr. Susan Weinschenk, Teacher & Consultant The paradox of choice, why more is less Barry Schwartz, Professor of Social Theory and Social Action Als CMD er ga je de komende studiejaren multimediale producten ontwerpen voor een bepaalde doelgroep. Het doel van deze producten kan zijn om een verandering aan te brengen in de kennis van je doelgroep op een bepaald vlak. Of je wilt misschien de houding van de doelgroep veranderen ten opzichte van mensen of producten. Bijvoorbeeld, je ontwerpt en maakt een animatie om de crisis van Griekenland te belichten met als doel om de ontstane eenzijdige belichting te weerleggen. Of je wilt met je product bepaald gedrag bewerkstelligen. Je wilt bijvoorbeeld een spel ontwerpen dat mensen in een verzorgingstehuis aanzet tot bewegen. Of je wordt gevraagd door bol.com om te zorgen voor een nog hogere conversie. Om dit te kunnen doen is het van belang om te weten wat gedrag is. Want jouw producten moeten iets gaan bewerkstellingen bij mensen. En als jij op hoogte bent wat mensen beweegt om bepaalde activiteiten (niet) te doen of als jij weet hoe je mensen kunt prikkelen, waardoor ze bepaalde keuzes zullen maken, dan zal dat je helpen bij het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Deze onderwijseenheid behandelt een aantal fundamentele psychologische theorieën, die de basis vormen voor de ontwerpkeuzes die je het komend leerjaar, maar ook de daarop volgende jaren, zult gaan maken. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard 20 <<

21 Visual Design 1 blok 1.1 Cursusleider: Tom Luyten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets, schriftelijke toets Beeld is overal. Beeld communiceert sneller en vaak duidelijker dan tekst. Het kan direct duidelijk maken wat met woorden niet te beschrijven is. Beeld overstijgt taal en cultuur. Maar hoe werkt beeld precies? Hoe lezen we beeld, welke begrippen hebben we nodig om erover te praten en meest belangrijk: hoe maak je goed beeld? Dat gaan we in deze module verkennen. Naast een theoretische basis (kunstbeschouwing) gaan we oefenen met het maken van composities, vergroot je je Photoshop-vaardigheden en ontdekken we bovenal hoe je dat alles kunt inzetten om visueel te communiceren. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Hardop Kijken (Visser, Ad de) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 21

22 Multimedia Technology 2 Blok 1.2 Cursusleider: Tom Luyten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets, schriftelijke toets Om jezelf een multimediaal ontwerper te kunnen noemen moet je de taal van de computer spreken. Dat wil zeggen dat je gaat leren wat een variabele is, hoe je een functie schrijft en ook het rijk van object georiënteerd programmeren zal na dit blok geen geheimen meer hebben. Omdat we ontwerpers zijn, doen we dit niet in een klassieke programmeeromgeving, maar gebruiken we Processing (http://www.processing.org): een taal en omgeving die toegespitst is op de de audiovisueel ontwerper van nu en straks. We werken onmiddelijk met beeld en leren hoe we de computer kunnen inzetten als tool in ons ontwerpproces. It s not a bug, it s an undocumented feature Verplichte literatuur Learnin Processing - Daniel Shiffman E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Author Unknown 22 <<

23 User Centered Design Blok 1.2 Cursusleider: Sylvia Pisters Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person s point of view and see things from that person s angle as well as from your own. Henry Ford User-Centered Design (UCD) is een ontwerpfilosofie die vorm, betekenis, functie, gebruiksgemak en gebruiksbeleving van nieuwe en innovatieve producten en/of diensten stimuleert en bevordert. Het gedrag, de omgeving, de wensen en behoeften van mensen vormen het uitgangspunt bij het ontwerpen van innovatieve producten en/of diensten voor het alledaagse wonen, werken, leven, leren, vermaken en zorgen. Aan de hand van praktische voorbeelden, discussies, workshops en door toepassing van het geleerde in een eindopdracht, wordt deze belangrijke ontwerpbenadering voor o.a. (innovatieve) interactieve media en interactieve installaties en andere producten nader ingeleid en inzichtelijk gemaakt. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Zo Kan Het Ook - door Raymond Klompsma en Stefan Wobben (Concept7) Ook 100% digitaal te bekijken. E-learning Verplichte analyse van een playlist van video s - verstrekt via Blackboard. Literatuur en methoden << 23

24 Visual Design 2 Blok 1.2 Cursusleider: Marco Jeurissen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets We leven in een tijd waarin communicatie meer en meer hybride van karakter is geworden. Mediakanalen worden meer en meer op elkaar afgestemd en met elkaar verweven om gezamenlijk een boodschap over te brengen. In deze module gaan we daarmee aan de slag. We ontwerpen een mix van print, online en mobiele media met als doel deze gezamenlijk de communicatie voor een evenement te laten dragen. Daarbij baseren we ons op overkoepelende bouwstenen als typografie, vormgeving en universele ontwerpprincipes en hoe je deze in kunt zetten om je doelgroep te bereiken en te overtuigen met aansprekende cross-mediale vormgeving. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Designing Interfaces (Tidwell) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses We are interpreters - not merely translators between sender and receiver. What we say and how we say it makes a difference. If we want to speak to people, we need to know their language. In order to design for understanding, we need to understand design. Erik Spiekermann, EdenSpiekermann 24 <<

25 Writing Skills Blok 1.2 Cursusleider: Judith Nusselder Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Kennistoets Ken je publiek niet alleen, maar weet hoe de wereld er uitziet door hun ogen. De kunst van het overtuigen is zeggen waarin je gelooft, in de woorden die je publiek graag wilt horen. Jon Favreau, speachwriter Obama Je zult als communicatieprofessional je boodschap ontwerpen door gebruik te maken van de bouwstenen tekst, beeld en geluid. In deze module ligt de nadruk op de bouwsteen tekst. Je oefent om de kernboodschap uit teksten te halen. Ook leer je overtuigende teksten te schrijven en krijg je formuleringsadviezen. Tenslotte leer je aan welke voorwaarden online copywriting moet voldoen, want niet alleen vindbaarheid maar ook structuur spelen daarin een grote rol. Als je als CMD er goede schrijfvaardigheden bezit zul je overtuigender zijn richting (potentiële) opdrachtgevers en teamleden! Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Commercieel en creatief schrijven, auteur: Ellis Buis Je klanten willen helemaal geen detective zijn! Zoek uit wat je klanten nodig hebben om een beslissing te nemen en geef ze precies de goede informatie op de goede plek. Michael Aagaard, online copywriter << 25

26 Audiovisual Design Blok 1.2 Cursusleider: Lou Wanten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Zie modulewijzer of vraag docent 26 <<

27 Case 1 Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Rob Delsing Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 Onderwijsvorm: Projectonderwijs Toetsvorm: Casustoets Wat is kunst? Wat is kunst? Een blik in haar ogen, dát is kunst! Noordkaap, Vlaamse pop band Art is, now, mainly a form of thinking. Programmeren is niet alleen een kunde, het kan ook kunst zijn. In Case 1 gaan we kunst maken. Generative Art, om precies te zijn. Kunst gebaseerd op algoritmes, wiskundige formules en regels. Analoog óf digitaal. De grens tussen kunst en design is in dit schemergebied niet meer eenvoudig te trekken. Je bent er designer en kunstenaar op hetzelfde moment. Dat is verwarrend en precies de bedoeling. In Case 1 word je uitgedaagd de gebaande paden te verlaten, te experimenten en te proberen tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Dat is lastig, want het eindresultaat krijgt pas gaandeweg vorm. Je comfort-zone kun je, kortom, thuislaten. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Daniel Schiffman (2008). Learning Processing. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. E-learning - - Programming Graphics I - Introduction to Generative Art by Joshua Davis bij Susan Sontag, fotografe << 27

28 Case skills Interaction Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, François Engelen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Story en Technology) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets The user is always right Steve Mulder, User Experience Expert Don t make me think Steve Krug, Usability Consultant Het doel van deze onderwijseenheid is om de student inzicht te geven in en te laten ervaren hoe je een webapplicatie kunt toetsen op haar gebruikersvriendelijkheid*. Daarbij is het essentieel dat de student zich gaat realiseren dat hij niet de gebruiker is. Er worden twee instrumenten gebruikt om een usability analyse uit te voeren. De eerste opdracht bestaat uit het uitvoeren van een heuristische analyse. Een heuristische evaluatie houdt in dat de student een interface beoordeelt aan de hand van een set usability richtlijnen (de zogenaamde heuristieken ). Het doel ervan is om de belangrijkste usability problemen te identificeren en op te lossen (bron: De tweede opdracht is het uitvoeren van een usability test op basis van een aantal testscenario s. De student stelt een testset op en voert deze uit door een website te testen aan de hand van een aantal testscenario s. Deze scenario s worden uitgevoerd door een aantal testpersonen. Op basis van de testresultaten formuleren zij een conclusie en doen zij een aantal aanbevelingen. *Usability (ISO DIS ) definitie: the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Verplichte literatuur - - Zo kan het ook, Raymond Klompsma en Stefan Wobben - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard 28 <<

29 Case skills Story Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Koen Geurts Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Interaction en Technology) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets In Skills Story ga je aan de slag met het maken van een tutorial en een sfeerreportage. We gaan verder, op periode 1.2, met schrijven van een script en de vertaling van een script naar een daadwerkelijke videoproductie. Hoe vertel ik het verhaal. Aan bod komen: shotkeuze, montage, scriptschrijven, de 5W+H, interviewtechniek, plaats van handeling, en montage. In deze periode ga je een tutorial maken en is de eindopdracht een sfeerreportage van een evenement, sportgebeurtenis of een prijsuitreiking. Aan jouw de keus. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Films maken van Roemer Lievaart ISBN: << 29

30 Case skills Technology Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Will Muijrers Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Story en Interaction) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand Martin Fowler In voorgaande blokken hebben we geleerd om een website te maken aan de hand van HTML en CSS. Iedere taal heeft zijn eigen doel. Zo wordt HTML gebruikt voor het creëren van structuur, en wordt CSS gebruikt voor het styleren van deze structuur. In dit blok gaan we ons verdiepen in javascript. Aan de hand van jquery leren we een nieuwe taal die het mogelijk maakt om interactieve elementen te realiseren. Zo gebruiken we jquery voor subtiele animaties, pop-ups, formulieren, video players en ga zo maar door. We leren op welke manier deze interactieve elementen de User experience van een site kan verbeteren en verdiepen we ons verder in de wereld van User Interface design. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses 30 <<

31 Research Principles 1 Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Jos de Serière Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets (individueel) Google is not a synonym for research Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Het stimuleren van een onderzoekende houding bij de student staat centraal. De student wordt theoretisch en praktisch voorbereid op het verrichten van een praktijkonderzoek waarbij een ontwikkeling in het hedendaagse medialandschap centraal staat. Dan Brown, schrijver Research is creating new knowledge Zo leert de student onderzoek te plaatsen in het ontwerpproces en te begrijpen dat een onderzoekende houding essentieel is voor toekomstige ontwerpers. Het onderzoek vindt individueel en in groepsverband plaats. Alle stappen van toegepast onderzoek komen langs, er worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd en getest en het proces wordt vastgelegd en geëvalueerd in een populair-wetenschappelijk artikel. Neil Armstrong, astronaut Verplichte literatuur (zie boekenlijst) E-learning << 31

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Inhoudsopgave Amsterdam Topstad... 3 Wuzzon... 5 Mirabeau... 7 ID&T... 9 DAG Media BV...11 Beautiful Minds...12 Teamalert...15 W-Games...17 Blammo Media...19 2 Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM

AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM AFSTUDEERDERS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN AMSTERDAM EEN SELECTIE VAN AFGESTUDEERDE CMD ERS UIT STUDIEJAAR 20132014 Colofon Afgestudeerden CMD Amsterdam 20132014 is een uitgave van: Communication

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina

GR ON I VE R SI T Y I N GE N SINCE -1798- H AN ZE VRIJE RUIMTE JAAR 3 APPLI E D SCI E N CE S. Voorpagina UN H AN ZE I VE R SI T Y GR ON SINCE I N GE N -1798- APPLI E D SCI E N CE S Voorpagina VRIJE RUIMTE JAAR 3 2012-2013 1 VOORWOORD Beste student, Voor studenten van het Instituut voor Communicatie & Media

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie