Communication and Multimedia Design. Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communication and Multimedia Design. Studiegids 2014-2015. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1"

Transcriptie

1 Communication and Multimedia Design Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

2 2 <<

3 Inhoudsopgave Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? 8 Internationalisering 9 Studentendecaan 10 Vertrouwenspersoon 11 Ombudsman 11 Bureau Onderwijs 12 Community Practice: jaar 1 tot en met 4 14 Jaar Multimedia Technology Photography Professionalism Understanding Behaviour Visual Design Multimedia Technology User Centered Design Visual Design Writing skills Audiovisual Design Case Case skills profiel Interaction Case skills profiel Story Case skills profiel Technology Research principles Case Marketing SLB POP+Portfolio 34 Jaar Interaction Design case Interaction Design principles Multimedia Design case Multimedia Design principles Communication Design Experience Design Motion Design Multimedia Scripting Professionalism 2 (stagevoorbereiding) Research Principles CMD Project History of Art & Design Society & Media 49 Jaar en 3.2 Work Placement (oriënterende stage) AV Commercial (keuze) Globalisation & New Media (keuze) Mobile Concepts (keuze) Research Principles CMD Solutions Minor: Data Visualisation Minor: Digital Media and Inquiry Minor: Intervention Design Minor: Cross Media Promotion 60 Jaar 4 62 Inleiding Minor: The Narrative Minor: Cross Media Promotion en 4.4: Graduation Project (afstuderen) 66 << 3

4 Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 <<

5 De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) is onderdeel van de Faculty of Arts Maastricht van de Zuyd Hogeschool. Deze academie wordt gevormd door de opleidingen Communication and Multimedia Design en Design/Visual Communication. Missie We stellen aankomende professionals in staat om zich te ontwikkelen tot ontwerpers van betekenisvolle (visuele) communicatieproducten en/of diensten. Visie De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) wil een ambitieus en uitdagend onderwijsinstituut zijn waar duurzame waarde wordt gecreëerd voor mens en maatschappij. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken hiervoor samen op het gebied van onderzoek, media design en technologie. Opleidingen - - De Bachelor of Design/Visual Communication, HBO-sector Kunsten. Deze richt zich op het visueel vormgeven van communicatiemiddelen. Het accent ligt op het creërend vermogen en de authenticiteit van de student. De design student reflecteert kritisch vanuit een persoonlijk engagement met mens en maatschappij. (verankering in de kunstensector) - - De Bachelor Communication and Multimedia Design, HBO-Creatieve Technologie. Deze richt zich op het ontwerpen van communicatieoplossingen voor de op diensten, belevenissen en creativiteit gerichte kennis/ economie. Men maakt daarbij gebruik van digitale media. Het ontwerpproces is iteratief en CMD ers ontwerpen mensgericht en empathisch en ze gaan uit van een integrale benadering van het probleem (verankering in de technieksector). << 5

6 Onderwijsconcept MAMDT Het programma-aanbod is gevarieerd. Studenten kunnen zich gedurende de opleiding profileren via keuzemodules. Het programma bestaat uit projectonderwijs waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van externe opdrachtgevers en realistische praktijkopdrachten. Valorisatie vindt plaats door middel van co-creatie en interactie met de beroepspraktijk, kennisinstellingen zoals lectoraten, opdrachtgevers en eindgebruikers. De volgende 4 leerlijnen zijn richtinggevend voor het onderwijsprogramma van de beide opleidingen: Menswetenschappen en kunst kunst, cultuur, maatschappij, mens en gedragswetenschappen, business, communicatie-, beeld en mediatheorie, ontwerptheorie, -strategie en -geschiedenis. Ontwerpen, vormgeven en technologie kennis en vaardigheden met betrekking tot digitale technologie en media, (audio)visuele vormgeving, interactie ontwerp, storytelling, mensgericht ontwerpen. Onderzoek kennis en vaardigheden m.b.t. ontwerponderzoek en/of artistiek onderzoek. Professionele kennis en vaardigheden samenwerken in teams, projectmatig werken, schriftelijke en mondelinge vaardigheden, studievaardigheden. Methodiek In het onderwijsprogramma wordt met verschillende onderwijsvormen gewerkt. Projecten, werkstukken, hoorcolleges, werkcolleges, practica, werken in kleine groepen en met individuele begeleiding zijn daar onderdelen van. Het aandeel van klassikaal onderwijs wordt in de loop van de studie steeds kleiner. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van aan de praktijk ontleende onderwerpen en/of projecten waaraan je individueel en in kleine groepen werkt. Het nauw samenwerken met medestudenten is bevorderlijk voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, die binnen de huidige communicatiewereld onmisbaar zijn. 6 <<

7 Studiepunten (ECTS) en studiebelasting Voor alle studiejaren geldt een systeem van studiepunten. Deze worden uitgedrukt in EC (European Credits) die zijn afgeleid van ECTS (het European Credit Transfer System). Voor collegejaar geldt dat de studie afgesloten wordt als je 240 EC hebt behaald, dat wil zeggen 60 EC per jaar. Een EC wordt behaald op basis van een studiebelasting van 28 uur en een daaraan gekoppelde toets: als een project bijvoorbeeld 140 studiebelastinguren omvat, krijg je bij slagen voor de toets 5 EC. De studiebelasting komt neer op een gemiddelde van 1680 klokuren per jaar, dat wil zeggen 42 weken van 40 klokuren. De studiebelasting is niet gelijk aan het aantal college-uren; het is de tijd die besteed dient te worden aan het volgen van onderwijs, aan het voorbereiden en afwerken van opdrachten en aan toetsvoorbereiding en de toets zelf. Voor een nauwkeurige beschrijving van de studielast per cursus en per cursusonderdeel wordt verwezen naar de uitwerking van de verschillende modules in deze studiegids. << 7

8 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? Managementteam Teamleider/directeur Managementlid Managementlid Trui ten Kampe Dave Krapels namens Communication and Multimedia Design Roy Hoet namens Design/Visual Communication Ondersteuning Managementassistent Managementassistent Kristine Kerkhofs namens Communication and Multimedia Design, tel , Verena Lukas namens Design/Visual Communication, tel , Senior onderwijsassistent Marcel Le Noble, tel , Medewerker Kwaliteitszorg Manon Thiemann, tel , Blokcoördinatoren Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dave Krapels, François Engelen, Judith Nusselder (3.1 en 3.2), Rob Delsing (3.3 en 3.4), Rob Delsing, SLB Sylvia Pisters, Lou Wanten, Roger Weldam, Coördinatoren/voorzitters MAMDT-CMD Stagecoördinator Judith Nusselder, Stagebureau CMD Afstudeercoördinator Jos de Serière, Coördinator Internationalisering Theo Derksen, Voorzitters: - Curriculumcommissie Rob Delsing, - Opleidingscommissie ad interim Dave Krapels, - Examencomissie Jos Gelissen, 8 <<

9 Internationalisering Door intensivering en internationalisering van haar opleidingen beoogt de MAMDT een afstemming op maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen te bereiken. Vanuit haar geografische situering voorziet de MAMDT in een internationale opleidingsbehoefte in het Euregiogebied. Vanuit deze situatie bouwt zij aan haar internationale betrekkingen waarbij uitwisseling van studenten, docenten en internationale stages een bijdrage leveren aan de bevordering en ontwikkeling van internationale oriëntatie en contacten. Coördinator internationalisering: Theo Derksen, << 9

10 Studentendecaan Kom je er met je studieloopbaanbegeleider niet uit, dan kan de studentendecaan je helpen bij problemen in je studie of daarbuiten. Decanen behartigen de individuele en algemene belangen van studenten. De studentendecanen zijn er voor alle studenten van Zuyd Hogeschool. De belangrijkste taak van een studentendecaan is het behartigen van de algemene en individuele belangen van de studenten. Decanen informeren, adviseren en ondersteunen bij zaken, waarmee je te maken kunt krijgen tijdens je studie en privé, zoals: studieaangelegenheden zoals studiekeuze, studieonderbreking, studieomstandigheden, motivatie, switchen of studiebeëindiging; studiefinanciering, prestatiebeurs en andere regelingen; andere financiële zaken zoals studiekosten, uitkeringen en toelages; wetten, regelingen en reglementen zoals het Studentenstatuut, Financiële Ondersteuning Studenten, de Onderwijs- en Examenregeling, het College van Beroep voor de Examens, de ombudsman en het Noodfonds; persoonlijke problemen; bemiddeling bij conflicten op school; klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen; ondersteuning bij klachtenprocedures. Ook als je niet weet tot wie je je moet wenden met een vraag of probleem, kun je bij de studentendecaan terecht. Je wordt dan eventueel doorverwezen naar de juiste instantie. Als je de studentendecaan raadpleegt, kun je ervan overtuigd zijn dat er vertrouwelijk met de informatie om wordt gegaan en alleen met jouw toestemming anderen geïnformeerd worden. Studentendecaan voor MAMDT is Gerard Bergers, 10 <<

11 Vertrouwenspersoon Binnen Zuyd zijn er twee vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten of intimidatie. Vertrouwenspersonen kunnen je helpen met het nemen van verdere stappen. Ook als je bijvoorbeeld wilt melden dat medestudenten het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn speciaal voor deze functie opgeleid. Je bepaalt zelf wat er moet of kan gebeuren. Naast de kwestie kun je mogelijke acties bespreken en kun je begeleiding krijgen bij het uitvoeren ervan. Bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Daarnaast let de vertrouwenspersoon erop dat je geen nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat je actie onderneemt. Wie zijn de vertrouwenspersonen? Vertrouwenspersoon Ida Kemp, docent Sociale Studies +31 (0) of +31 (0) Vertrouwenspersoon Silvy Wielens, docent Logopedie +31 (0) of +31 (0) Ombudsman Heb je klachten over de hogeschool, faculteit, opleiding of medewerkers? Dan kun je een beroep doen op de ombudsman. De ombudsman is een intermediair: onafhankelijk en onpartijdig. Bij Zuyd hebben we een ombudsvrouw, namelijk Petra Vanweersch, << 11

12 Bureau onderwijs Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de roostering van lessen en examens, verwerking van studieresultaten plus toetsorganisatie. Elke locatie heeft een Bureau Onderwijs. Studievoortgang Bureau Onderwijs zorgt voor de invoer van onderwijs- en examenprogramma s in Osiris. Ook verwerken zij behaalde resultaten in Osiris. Iedere student kan zijn resultaten inzien via Osiris Student Vragen over verwerkte studieresultaten kun je stellen bij Bureau Onderwijs van je locatie. Roostering Bureau Onderwijs maakt en publiceert les- en tentamenroosters en voert roosterwijzigingen door. Toetsing Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de organisatie van toetsen. Kijk bij locaties voor openingstijden en contact met Bureau Onderwijs op jouw locatie. Je moet jezelf inschrijvingen voor cursussen en toetsen. Doe je dit niet, sta je niet op de deelnemerslijst en kun je niet deelnemen. Bij toetsen moet je jezelf legitimeren, hou hier rekening mee. Tevens mag je geen horloge in welke vorm dan ook meenemen naar het tentamen. 12 <<

13 << 13

14 Jaar 1 t/m 4 14 <<

15 Community practice Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Keuze Aantal EC: Minimaal 1, maximaal 6 per studiejaar Onderwijsvorm: Projectonderwijs Toetsvorm: Praktijktoets en reflectieverslag Innovatieve bedrijven en instellingen worden doorgaans gekenmerkt door actieve, hechte communities. Maastricht Academy of Media Design and Technology wil zich profileren als een internationale, innovatieve learning community en wil studenten de kans bieden zich te onderscheiden en profileren. De keuzemodule Community Practice (jaar 1 t/m 4) is een programma bovenop het reguliere programma, waarmee studenten zich zinvol inzetten voor hun community en zichzelf profileren. Studenten kunnen flexibel intekenen op één of meerdere projecten, variërend van kleine, continue werkzaamheden zoals online redactie tot grotere projecten zoals organiseren van evenementen. Alle uren worden geadministreerd en per 28 uur (afgetekend door de docent) krijgt de student één EC bijgeschreven aan het einde van het schooljaar (na een beoordeling van het afgeronde werk en na beoordeling van een reflectierapportje.) Per studiejaar kan een deelnemer maximaal 6 EC behalen (168 uur). Deze EC zijn in geen geval vervanging voor het reguliere programma van 60 EC per studiejaar. De extra EC worden zichtbaar gemaakt op de cijferlijst en in de bijlage van het propedeutisch getuigschrift (jaar 1) of het bachelor diploma (jaar 2 t/m 4). Bij interesse kan men zich wenden tot de studieloopbaanbeg eleider(slb er). Na formele toestemming van de SLB er (die studeerbaarheid bewaakt) krijg je toegang tot het programma. Zie Voor meer info: mail << 15

16 Jaar 1 16 <<

17 Multimedia Technology 1 blok 1.1 Cursusleider: Will Muijrers Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Wanneer behoeft je klant een online platform? Wat maakt een website succesvol? En hoe werkt een website onder de motorkap? In deze module zetten we de eerste stappen richting het bedenken, creëren en ontwikkelen van een volwaardige website. Je alle stappen maken om je webdesign om te zetten naar een functionerende site. Je leert de basisfuncties van HTML en CSS en je gaat zelf aan de slag om deze technieken in de praktijk toe te passen. Van concept en ontwerp naar realisatie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 17

18 Photography blok 1.1 Cursusleider: Roy Wanders Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets / praktische oefening Vanaf de basis wordt ingegaan op het medium fotografie, waarbij de techniek van het goed leren omgaan met de (spiegelreflex)camera een pré is. Daarna komt het creatieve aspect om de hoek kijken. Letterlijk goed kijken is een eerste vereiste om een pakkend beeld te vervaardigen. Compositieleer, standpunt, uitsneden komen aan bod om beelden verder te verbeteren. Maar ook het inzetten van moderne (hulp) middelen worden niet geschuwd (I-phone, Facebook, Instagram) gaan hand in hand met het correct leren gebruiken van de spiegelreflexcamera. In het blok worden wekelijks de resultaten en opdrachten klassikaal besproken, om vervolgens het blok af te sluiten met een gezamenlijk thema en een daarbij behorende eindopdracht. De eindopdracht staat deels in het teken van de jaarlijkse excursie reis naar Berlijn, waarin ook aandacht wordt besteed aan fotografie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Digitale Spiegelreflex Fotografie (Frans Barten) 18 <<

19 Professionalism 1 blok 1.1 Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Als ontwerper ben je voortdurend betrokken bij projecten. Om van waarde te kunnen zijn in projecten, moet je meer in je mars hebben dan mooie ontwerpen maken. Zo wordt er van je verwacht dat je een project kunt managen, informatie kunt structureren en je ideeën overtuigend kunt presenteren aan betrokkenen. In deze module leer je een plan van aanpak te schrijven, een zinvolle mindmap te maken en te presenteren voor een groep. Rhetoric is the art of ruling the minds of men. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Projectmanagement (Roel Grit) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Plato By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin << 19

20 Understanding Behaviour blok 1.1 Cursusleider: François Engelen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoorcollege Toetsvorm: Kennistoets What makes them click Dr. Susan Weinschenk, Teacher & Consultant The paradox of choice, why more is less Barry Schwartz, Professor of Social Theory and Social Action Als CMD er ga je de komende studiejaren multimediale producten ontwerpen voor een bepaalde doelgroep. Het doel van deze producten kan zijn om een verandering aan te brengen in de kennis van je doelgroep op een bepaald vlak. Of je wilt misschien de houding van de doelgroep veranderen ten opzichte van mensen of producten. Bijvoorbeeld, je ontwerpt en maakt een animatie om de crisis van Griekenland te belichten met als doel om de ontstane eenzijdige belichting te weerleggen. Of je wilt met je product bepaald gedrag bewerkstelligen. Je wilt bijvoorbeeld een spel ontwerpen dat mensen in een verzorgingstehuis aanzet tot bewegen. Of je wordt gevraagd door bol.com om te zorgen voor een nog hogere conversie. Om dit te kunnen doen is het van belang om te weten wat gedrag is. Want jouw producten moeten iets gaan bewerkstellingen bij mensen. En als jij op hoogte bent wat mensen beweegt om bepaalde activiteiten (niet) te doen of als jij weet hoe je mensen kunt prikkelen, waardoor ze bepaalde keuzes zullen maken, dan zal dat je helpen bij het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Deze onderwijseenheid behandelt een aantal fundamentele psychologische theorieën, die de basis vormen voor de ontwerpkeuzes die je het komend leerjaar, maar ook de daarop volgende jaren, zult gaan maken. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard 20 <<

21 Visual Design 1 blok 1.1 Cursusleider: Tom Luyten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets, schriftelijke toets Beeld is overal. Beeld communiceert sneller en vaak duidelijker dan tekst. Het kan direct duidelijk maken wat met woorden niet te beschrijven is. Beeld overstijgt taal en cultuur. Maar hoe werkt beeld precies? Hoe lezen we beeld, welke begrippen hebben we nodig om erover te praten en meest belangrijk: hoe maak je goed beeld? Dat gaan we in deze module verkennen. Naast een theoretische basis (kunstbeschouwing) gaan we oefenen met het maken van composities, vergroot je je Photoshop-vaardigheden en ontdekken we bovenal hoe je dat alles kunt inzetten om visueel te communiceren. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Hardop Kijken (Visser, Ad de) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 21

22 Multimedia Technology 2 Blok 1.2 Cursusleider: Tom Luyten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets, schriftelijke toets Om jezelf een multimediaal ontwerper te kunnen noemen moet je de taal van de computer spreken. Dat wil zeggen dat je gaat leren wat een variabele is, hoe je een functie schrijft en ook het rijk van object georiënteerd programmeren zal na dit blok geen geheimen meer hebben. Omdat we ontwerpers zijn, doen we dit niet in een klassieke programmeeromgeving, maar gebruiken we Processing ( een taal en omgeving die toegespitst is op de de audiovisueel ontwerper van nu en straks. We werken onmiddelijk met beeld en leren hoe we de computer kunnen inzetten als tool in ons ontwerpproces. It s not a bug, it s an undocumented feature Verplichte literatuur Learnin Processing - Daniel Shiffman E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Author Unknown 22 <<

23 User Centered Design Blok 1.2 Cursusleider: Sylvia Pisters Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person s point of view and see things from that person s angle as well as from your own. Henry Ford User-Centered Design (UCD) is een ontwerpfilosofie die vorm, betekenis, functie, gebruiksgemak en gebruiksbeleving van nieuwe en innovatieve producten en/of diensten stimuleert en bevordert. Het gedrag, de omgeving, de wensen en behoeften van mensen vormen het uitgangspunt bij het ontwerpen van innovatieve producten en/of diensten voor het alledaagse wonen, werken, leven, leren, vermaken en zorgen. Aan de hand van praktische voorbeelden, discussies, workshops en door toepassing van het geleerde in een eindopdracht, wordt deze belangrijke ontwerpbenadering voor o.a. (innovatieve) interactieve media en interactieve installaties en andere producten nader ingeleid en inzichtelijk gemaakt. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Zo Kan Het Ook - door Raymond Klompsma en Stefan Wobben (Concept7) Ook 100% digitaal te bekijken. E-learning Verplichte analyse van een playlist van video s - verstrekt via Blackboard. Literatuur en methoden << 23

24 Visual Design 2 Blok 1.2 Cursusleider: Marco Jeurissen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets We leven in een tijd waarin communicatie meer en meer hybride van karakter is geworden. Mediakanalen worden meer en meer op elkaar afgestemd en met elkaar verweven om gezamenlijk een boodschap over te brengen. In deze module gaan we daarmee aan de slag. We ontwerpen een mix van print, online en mobiele media met als doel deze gezamenlijk de communicatie voor een evenement te laten dragen. Daarbij baseren we ons op overkoepelende bouwstenen als typografie, vormgeving en universele ontwerpprincipes en hoe je deze in kunt zetten om je doelgroep te bereiken en te overtuigen met aansprekende cross-mediale vormgeving. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Designing Interfaces (Tidwell) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses We are interpreters - not merely translators between sender and receiver. What we say and how we say it makes a difference. If we want to speak to people, we need to know their language. In order to design for understanding, we need to understand design. Erik Spiekermann, EdenSpiekermann 24 <<

25 Writing Skills Blok 1.2 Cursusleider: Judith Nusselder Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Kennistoets Ken je publiek niet alleen, maar weet hoe de wereld er uitziet door hun ogen. De kunst van het overtuigen is zeggen waarin je gelooft, in de woorden die je publiek graag wilt horen. Jon Favreau, speachwriter Obama Je zult als communicatieprofessional je boodschap ontwerpen door gebruik te maken van de bouwstenen tekst, beeld en geluid. In deze module ligt de nadruk op de bouwsteen tekst. Je oefent om de kernboodschap uit teksten te halen. Ook leer je overtuigende teksten te schrijven en krijg je formuleringsadviezen. Tenslotte leer je aan welke voorwaarden online copywriting moet voldoen, want niet alleen vindbaarheid maar ook structuur spelen daarin een grote rol. Als je als CMD er goede schrijfvaardigheden bezit zul je overtuigender zijn richting (potentiële) opdrachtgevers en teamleden! Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Commercieel en creatief schrijven, auteur: Ellis Buis Je klanten willen helemaal geen detective zijn! Zoek uit wat je klanten nodig hebben om een beslissing te nemen en geef ze precies de goede informatie op de goede plek. Michael Aagaard, online copywriter << 25

26 Audiovisual Design Blok 1.2 Cursusleider: Lou Wanten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Zie modulewijzer of vraag docent 26 <<

27 Case 1 Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Rob Delsing Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 Onderwijsvorm: Projectonderwijs Toetsvorm: Casustoets Wat is kunst? Wat is kunst? Een blik in haar ogen, dát is kunst! Noordkaap, Vlaamse pop band Art is, now, mainly a form of thinking. Programmeren is niet alleen een kunde, het kan ook kunst zijn. In Case 1 gaan we kunst maken. Generative Art, om precies te zijn. Kunst gebaseerd op algoritmes, wiskundige formules en regels. Analoog óf digitaal. De grens tussen kunst en design is in dit schemergebied niet meer eenvoudig te trekken. Je bent er designer en kunstenaar op hetzelfde moment. Dat is verwarrend en precies de bedoeling. In Case 1 word je uitgedaagd de gebaande paden te verlaten, te experimenten en te proberen tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Dat is lastig, want het eindresultaat krijgt pas gaandeweg vorm. Je comfort-zone kun je, kortom, thuislaten. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Daniel Schiffman (2008). Learning Processing. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. E-learning - - Programming Graphics I - Introduction to Generative Art by Joshua Davis bij Susan Sontag, fotografe << 27

28 Case skills Interaction Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, François Engelen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Story en Technology) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets The user is always right Steve Mulder, User Experience Expert Don t make me think Steve Krug, Usability Consultant Het doel van deze onderwijseenheid is om de student inzicht te geven in en te laten ervaren hoe je een webapplicatie kunt toetsen op haar gebruikersvriendelijkheid*. Daarbij is het essentieel dat de student zich gaat realiseren dat hij niet de gebruiker is. Er worden twee instrumenten gebruikt om een usability analyse uit te voeren. De eerste opdracht bestaat uit het uitvoeren van een heuristische analyse. Een heuristische evaluatie houdt in dat de student een interface beoordeelt aan de hand van een set usability richtlijnen (de zogenaamde heuristieken ). Het doel ervan is om de belangrijkste usability problemen te identificeren en op te lossen (bron: De tweede opdracht is het uitvoeren van een usability test op basis van een aantal testscenario s. De student stelt een testset op en voert deze uit door een website te testen aan de hand van een aantal testscenario s. Deze scenario s worden uitgevoerd door een aantal testpersonen. Op basis van de testresultaten formuleren zij een conclusie en doen zij een aantal aanbevelingen. *Usability (ISO DIS ) definitie: the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Verplichte literatuur - - Zo kan het ook, Raymond Klompsma en Stefan Wobben - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard 28 <<

29 Case skills Story Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Koen Geurts Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Interaction en Technology) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets In Skills Story ga je aan de slag met het maken van een tutorial en een sfeerreportage. We gaan verder, op periode 1.2, met schrijven van een script en de vertaling van een script naar een daadwerkelijke videoproductie. Hoe vertel ik het verhaal. Aan bod komen: shotkeuze, montage, scriptschrijven, de 5W+H, interviewtechniek, plaats van handeling, en montage. In deze periode ga je een tutorial maken en is de eindopdracht een sfeerreportage van een evenement, sportgebeurtenis of een prijsuitreiking. Aan jouw de keus. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Films maken van Roemer Lievaart ISBN: << 29

30 Case skills Technology Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Will Muijrers Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 (i.c.m. skills Story en Interaction) Onderwijsvorm: Werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand Martin Fowler In voorgaande blokken hebben we geleerd om een website te maken aan de hand van HTML en CSS. Iedere taal heeft zijn eigen doel. Zo wordt HTML gebruikt voor het creëren van structuur, en wordt CSS gebruikt voor het styleren van deze structuur. In dit blok gaan we ons verdiepen in javascript. Aan de hand van jquery leren we een nieuwe taal die het mogelijk maakt om interactieve elementen te realiseren. Zo gebruiken we jquery voor subtiele animaties, pop-ups, formulieren, video players en ga zo maar door. We leren op welke manier deze interactieve elementen de User experience van een site kan verbeteren en verdiepen we ons verder in de wereld van User Interface design. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses 30 <<

31 Research Principles 1 Blok 1.3 Cursusleider: Theo Ploeg, Jos de Serière Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Toetsvorm: Opdrachttoets (individueel) Google is not a synonym for research Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Het stimuleren van een onderzoekende houding bij de student staat centraal. De student wordt theoretisch en praktisch voorbereid op het verrichten van een praktijkonderzoek waarbij een ontwikkeling in het hedendaagse medialandschap centraal staat. Dan Brown, schrijver Research is creating new knowledge Zo leert de student onderzoek te plaatsen in het ontwerpproces en te begrijpen dat een onderzoekende houding essentieel is voor toekomstige ontwerpers. Het onderzoek vindt individueel en in groepsverband plaats. Alle stappen van toegepast onderzoek komen langs, er worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd en getest en het proces wordt vastgelegd en geëvalueerd in een populair-wetenschappelijk artikel. Neil Armstrong, astronaut Verplichte literatuur (zie boekenlijst) E-learning << 31

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2015-2016. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2015-2016. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1 Communication and Multimedia Design Studiegids 2015-2016 Maastricht Academy of Media Design and Technology

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2015-2016. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2015-2016. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1 Communication and Multimedia Design Studiegids 2015-2016 Maastricht Academy of Media Design and Technology

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

MAMDT Algemeen. Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

MAMDT Algemeen. Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1 MAMDT Algemeen Studiegids 2016-2017 Maastricht Academy of Media Design and Technology

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Usability. Ontwerp processen. Interaction Design Les 1. in relatie tot

Usability. Ontwerp processen. Interaction Design Les 1. in relatie tot Usability in relatie tot Ontwerp processen Interaction Design Les 1 Wie ben ik? Emiel Kampen Game-, Interaction Designer SketchyMonkey Afgestudeerd Interaction Designer (MA) Play-testing @ Guerrilla (2008)

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen Beroepsgerichte s Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP1 Toelichting: BPV/Workplacement Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP2 Toelichting: BPV/Workplacement EXAMENPLAN OPLEIDING

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting een nieuwe afstudeerrichting CrossLab ontwerpen van & voor & met digitale media in een labomgeving media technologie is er gewoon... media technologie is er gewoon... CrossLab waarbij de ontwerper de

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011 Werkcollege 7 Deliverables I. Gekozen Persona II. Scenario tekst III. Storyboard IV. Programma van Eisen V. Onderbouwing WERKCOLLEGE 7: Ideeën genereren voor het concept. Werkcollege 7: deel I 1. Kies

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the effectiveness, efficiency and satisfaction

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren

creativiteit bevorderen Dick van der Wateren creativiteit bevorderen Dick van der Wateren bio leraar aardrijkskunde geoloog Spitsbergen, Antarctica, Afrika, Europa leraar natuurkunde, nl&t, maker+klas digitaal lesmateriaal edublogger auteur onderwijsbladen,

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Stage. Presentatie. Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015. Marleen Jansen Datum: 08-02-2015

Stage. Presentatie. Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015. Marleen Jansen Datum: 08-02-2015 Stage Presentatie Alion in Delft 25 augustus 2014 29 januari 2015 Naam: Marleen Jansen Datum: 08-02-2015 Stagebedrijf: Alion in Delft Alion is een online campagnebureau. Ze maken (responsive) websites,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Monday, November 18, 13

Monday, November 18, 13 I INLEIDING & ANIMATIE 1 Inleiding 1.1 Relevantie van dit vak / waarom? 1.2 Aanpak en Inhoud / wat? 1.3 Afspraken en werkwijze / hoe? 2 Animatie 2.1 Animatie en beweging 2.2 Soorten animatie 2.3 Bewegings

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Usability & Interface Design

Usability & Interface Design Usability & Interface Design Marco Corrò Usability & Interface Design Interface Design = de vormgeving van de grafische gebruikersinterface van een website Usability = Extent to which a product can be

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie