Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG"

Transcriptie

1 Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2014

2 C OLOFON Titel : Jaarverslag 2013 Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg Datum : Maart 2014 Auteur : Dr. ir. Marike Hettinga Telefoon : (088) Website : Versie : 1.4 Status : Definitief Dit is een uitgave van Windesheim Zwolle, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle, Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG MISSIE EN VISIE LECTORAAT ONDERZOEKSLIJNEN TERUGBLIK A LGEMEEN... 4 P ERSONELE ZAKEN... 4 N ETWERK & PARTNERS... 4 O NDERZOEKSADVIESRAAD... 4 B IJDRAGE AAN HET ONDERWIJS... 5 B IJDRAGE AAN ONDERNEMEN PROJECTPORTFOLIO Promotieonderzoek:verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken... 6 A LGEMENE PROJECTBESCHRIJVING... 6 A CTIVITEITEN O UTPUT Project ict- zorg: van buzz naar business... 7 Algemene projectbeschrijving... 7 Algemene (deel)projectbeschrijving: Ontwikkeling van ehealth Innovatiematrix (ehix)... 8 Activiteiten Output Algemene (deel)projectbeschrijving: Webbased leefstijlbegeleiding nierfalenpatiënten... 9 Activiteiten Output Algemene (deel)projectbeschrijving: Shared decision Making Activiteiten

4 Output Project clinical datawarehouse Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project zorg- op- afstand skillslab Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project succesvol ondernemen met ehealth Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project 20 Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project de slimme vloer Algemene projectbeschrijving Activiteiten Overige output

5 1 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Het lectoraat ICT innovaties in de Zorg is gestart op 1 augustus Inmiddels zit het lectoraat in de tweede termijn. Lector dr.ir. Marike Hettinga geeft leiding aan het lectoraat en de kenniskring bestaande uit docentonderzoekers. Dr. Ir. Ruud Jansen is als associate lector verbonden aan dit lectoraat. 1.1 Missie en visie lectoraat De missie van het lectoraat is: Het lectoraat verbetert de zorg door het vergroten van toepasbare kennis van structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. De visie is : Het lectoraat is een kennisknooppunt waarin zorg- en ICT-experts innovatieve instrumenten, diensten en methoden ontwikkelen en beschikbaar maken voor de zorg. 1.2 Onderzoekslijnen Voortbouwend op de kennis en expertise van de eerste termijn is het hoofdthema van het lectoraat de structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. Het gebeurt nog te vaak dat einde project ook einde innovatie betekent. Vanuit dit hoofdthema staan binnen het lectoraat vier onderzoekslijnen centraal: Onderzoekslijn 1 : Sensortechnologie Onderzoekslijn 2 : Datamanagement Onderzoekslijn 3 : Evidence based ehealth Onderzoekslijn 4 : De inhoud van telezorg Als aanpalend thema wordt Serious Gaming meegenomen dat getrokken wordt door hogeschoolhoofddocent dr. Alma Schaafstal. 1.3 Terugblik 2013 Algemeen In 2013 lag de focus van het lectoraat met name op het goed uitvoeren van de twee Raak-projecten en de overige projecten. Daarnaast heeft het lectoraat in 2013 een vervolgplan geschreven voor de tweede termijn van het lectoraat. Personele zaken De projectportefeuille van het lectoraat was in 2013 ruim gevuld waardoor ook extra kenniskringleden aangetrokken zijn. Netwerk & partners Met name dankzij de RaakProjecten is het netwerk van het lectoraat explosief gegroeid. Zie hiervoor de eindrapportages van Clinical Data Warehouse en SomeHealth in de bijlages. Onderzoeksadviesraad De onderzoeksadviesraad is tweemaal bijeengekomen in 2013 en heeft in deze bijeenkomsten onder meer een constructieve bijdrage geleverd aan het vervolgplan van het lectoraat. De onderzoeksadviesraad bestaat uit de volgende personen: Prof. Arie Hasman, professor emeritus, AMC-UvA drs. Alexander van Rossem, manager Beleid &Strategie, Isala drs. Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker, Actiz 4

6 dr. ir. Henk Eertink, principal advisor, Novay dr. Lisette van Gemert-Pijnen, universitair hoofddocent, Universiteit Twente ir. Pim Ketelaar, senior health innovator, Vital Innovators dr. Marcel Heldoorn, senior beleidsmedewerker ehealth, NPCF Bijdrage aan het onderwijs Ook in 2013 zijn vanuit alle projecten zijn onderwijsbijdrages geleverd door studenten te betrekken in het onderzoek, in de ontwikkeling van websites en webtools, of in de communicatie. Daarnaast zijn bijdrages geleverd aan bijvoorbeeld het opzetten van de leerlijn onderzoeksvaardigheden. En op 7 november werd het Zorg op Afstand Skillslab feestelijk in gebruik genomen. Dit lab speelt een belangrijke rol in de ehealth-module voor Verpleegkunde. Bijdrage aan ondernemen Het lectoraat heeft meerdere gefinancierde activiteiten ondernomen in Deze staan apart vermeld onder Overige Output. 5

7 2 Projectportfolio 2.1 PROMOTIEONDERZOEK:VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Algemene projectbeschrijving De dreigende tekorten die ontstaan in de zorg door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag moeten naar verwachting opgelost worden met behulp van ICT. Maar wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast? Door het inzetten van webcams, de vorm van telezorg waar dit onderzoek over gaat, zijn patiënt en verpleegkundige niet in elkaars aanwezigheid tijdens de zorgverlening. Over de mogelijkheden die ICT biedt worden publieke verhalen verteld; verhalen met verwachtingen, welke leidend zijn in het maken van beleid. Deze studie wil een relatie leggen tussen de publieke verhalen en een specifieke telezorgpraktijk: zorg via het beeldscherm in de praktijk van de verpleegkundige, palliatieve zorg. Hiertoe worden twee hoofdvragen beantwoord: Op welke manier verandert telezorg de palliatieve zorg? Hoe verhouden verpleegkundige praktijken van telezorg en publieke verhalen over telezorg zich tot elkaar? METHODESECTIE Praktijkverhalen: Observaties van de verpleegkundige praktijk in de palliatieve thuiszorg voor en na het in gebruik nemen van een webcam en observaties van zorg via de webcam. Interviews met patiënten en verpleegkundigen. Verhaalpraktijken: Het beschrijven en analyseren van het publieke verhaal door documentenanalyse en interviews met beleidsmakers. BASISGEGEVENS PROJECT PROMOTIEONDERZOEK: VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Looptijd Geplande promotie in 2016 Financiering Samenwerkingspartners Geen externe financiering - Promotor: Prof. dr. D.L. Willems (AMC/UvA) - Promotor: Prof. dr. A.J. Pols (AMC/UvA) Naam Betrokken lectoraatsleden Drs. Annemarie van Hout Dr. ir. Marike Hettinga Fte Promovenda Co-promotor Windesheim Activiteiten 2013 Analyse veldwerk en schrijven aan het eerste artikel. Output 2013 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Presentatie Telecare: what's new? Work in progress, Lancaster University, Socioloqy s department summer conference, Annemarie van Hout - 2 jul 2013 PhD workshop Thinking through Human-Machine Reconfigurations, Ruhr-Universität Bochum WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Hout, A. van, A.J. Pols en D.L. Willems (under review), Shining Trinkets and unkempt gardens. About the materiality of care. Eerste indiening april 2013, tweede gecorrigeerde indiening november

8 2.2 PROJECT ICT- ZORG: VAN BUZZ NAAR BUSINESS Algemene projectbeschrijving Betrokkenen Windesheim Dr. ir. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg Dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg Dit door provincie Overijssel gesubsidieerde onderzoeksprogramma focust op de structurele inbedding van ICTzorgtoepassingen in zorgprocessen en omvat drie deelprojecten. - Deelproject 1: Ontwikkeling van de ehealth Innovatiematrix (ehix) - Deelproject 2: Webbased Leefstijlbegeleiding Nierfalenpatiënten - Deelproject 3: Shared Decision Making (RaakPro) Deze focus is uiteengezet in de lectorale rede (Hettinga, 2009) 1. Hierbij gaat het niet alleen om het onderzoeken van succes- en faalfactoren en het bijdragen aan theorievorming hieromtrent, maar ook om het ontwikkelen van een methodiek die leidt tot valorisatie van ICT-zorginnovaties. Deze methodiek is gebaseerd op het ontwerpen van business modellen waardoor ook op dit vlak het lectoraat een bijdrage levert aan wetenschappelijke kennisvergaring. Het onderzoekskader (zie figuur 1) wordt daarbij gevormd door een op empirie gefundeerde fasering van innovatietrajecten in de ICT-zorg (Hettinga, 2004) 2 en een wetenschappelijk ontwikkelde methode voor het ontwikkelen van business modellen (Bouwman e.a., 2008) 3. Dit kader vormt het startpunt van waaruit het lectoraat een wetenschappelijke bijdrage levert, maar zeker ook een praktijkgerichte bijdrage. Figuur 1 Onderzoekskader van Buzz naar Business (Hettinga, 2009) 1 Hettinga, M. (2009). Telezorg: van Buzz naar Business? Lectorale rede. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. 2 Hettinga, M. (Ed.) (2004). Blijvende telemedicine, blijvende zorg. Waarom krijgen telemedicine-innovaties geen structurele plaats inde zorg? Enschede: Telematica Instituut. 3 Bouwman, H., Faber, E., Haaker, T., Kijl, B., & De Reuver, M. (2008). Conceptualizing the STOF model. In H. Bouwman, H. d. Vos & T. Haaker (Eds.), Mobile Service Innovation and Business Models. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 7

9 BASISGEGEVENS DEELPROJECT ONTWIKKELING VAN EHEALTH INNOVATIEMATRIX (EHIX) Looptijd Gedurende de gehele looptijd van het lectoraat Gefinancierd met lectoraatsmiddelen en bij inhoudelijke overlap vanuit Financiering SomeHealth - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) Samenwerkingspartners - SomeHealth projectpartners Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Ruud Janssen Projectmatig Betrokken studenten Per periode of semester Drs. Sikke Visser Robbert Menko Verbetering gebruikersvriendelijkheid ehix Hans-Jurgen Bakkenes Jormen Janssen Leo van Essen Perry Pleister Projectmatig Projectmatig Acceptatietests ehix webtool Jurian Bliek Rick Mark Louw Post Lars Westerman Stefan Wierink Dennis van Beek Sevan Gelici Brandon Hop Jeroen Potze Ruud Schiphorst Laurent Willemsen Simon Idzikowski Wouter Mostard Ben van de Pol Klaas Sipma Nathan van Stralen Menno van den Berg Brian van Buren Emiel Hofstede Jelle Holtland Jesse Lantinga Rick van den Berg Michel Brons Kevin Horst Colin Kobes Remco Veldman Frans Wennekes Robin Arkes Thomas Kalteren Sven van Dijk Rick Dröge Dirk Loosman Soort project Status project Integratie ehix en SomeHealth-webtool Rick Dröge Stefan Wierink R&D project Afgerond in 2013 Algemene (deel)projectbeschrijving: Ontwikkeling van ehealth Innovatiematrix (ehix) Dit deelproject vormde het zogenoemde kaderproject van het onderzoeksprogramma. Het voerde de hierboven omschreven wetenschappelijke en praktijkgerichte activiteiten uit. Dit gebeurde op een iteratieve manier door toepassing en evaluatie van de tussenresultaten (oa de aanpak ehix) in de andere deelprojecten. 8

10 Inmiddels is dit deelproject afgerond voor wat betreft het gesubsidieerde deel van de provincie. Het borgen en up to date houden van de ehix is echter een vaste taak van het lectoraat geworden en is daarom structureel ingebed in het algemene takenpakket en waar mogelijk in taken van andere projecten. Activiteiten 2013 In 2013 is een tweede versie van de ehix opgeleverd die zowel inhoudelijk als qua vormgeving sterk verbeterd is. Daarnaast is er een animatiefilmpje als introductie toegevoegd. Er is, mede op advies van de Adviescommissie, een plan opgezet om de ehix te valideren. Dit zal in 2014 zoveel mogelijk in overlap met andere lectoraatsprojecten worden uitgevoerd. In januari 2014 wordt deze validatie tijdens een studiedag met het gehele lectoraat opgestart. Output 2013 PROJECTDELIVERABLES Geheel vernieuwde tweede versie van website: Webtool inclusief scan voor het bepalen van status van project met betrekking tot innovatietraject en levensvatbaar business model ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Timber Haaker, Workshop business modeling for Health & Wellbeing, EIT Summer Camp, 23 aug 2013 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Robbert A. Menko, Sikke Visser, Timber Haaker, Ruud Janssen, Marike Hettinga, Applying the STOF business model framework in ehealth Innovations, in etelemed 2013: Nice, France. Algemene (deel)projectbeschrijving: Webbased leefstijlbegeleiding nierfalenpatiënten De nierfalenpoli van de Isala klinieken biedt nierfalenpatiënten leefstijlbegeleiding. Het doel van dit project was om in kleinschalige gebruikersexperimenten en een grootschalige pilot te onderzoeken wat de meerwaarde is van het toevoegen van webbased leefstijlbegeleiding aan de reguliere begeleiding. Activiteiten 2013 Dit project is in december 2012 afgerond, maar heeft in 2013 nog wel geleid tot een wetenschappelijke publicatie, een vakpublicatie en een presentatie. Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN J.T. Slegten, J.M. Nauta, P.J.M. van der Boog, M.Hettinga, Webbased leefstijlbegeleiding voor patiënten met nierfalen, een veeleisende taak, Presentatie Nederlandse Nefrologiedagen (NND) 2013, maart, Veldhoven VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Slegten, Jacqueline, Jan M. Nauta, Paul J.M. van der Boog, and Marike Hettinga. "Webbased Leefstijlbegeleiding Voor Patiënten Met Nierfalen: Een Veeleisende Taak." Dialyse & Nefrologie Magazine 31, no. 1 (2013):

11 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Jan M. Nauta, Paul J. M. Van der Boog, Jacqueline T. Slegten, Ruud Janssen, Marike Hettinga, Webbased Lifestyle Management for Chronic Kidney Disease Patients in a Clinical Setting, The Fifth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine, Nice, France, February 24 - March 1, 2013 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN J.M. Nauta, Webbased leefstijlbegeleiding voor patiënten met nierfalen, een veeleisende taak, Gastcollege Hogeschool Windesheim, opleiding verpleegkunde, 17 mei 2013, Zwolle BASISGEGEVENS DEELPROJECT SHARED DECISION MAKING Looptijd Financiering vanuit RaakPro en vanuit het overkoepelende programma Financiering ICT-zorg: van Buzz naar Business: Provincie Overijssel, Programma ICTdiensteninnovatie - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) - Hogeschool Rotterdam - TNO - Vrije Universiteit - UMC St. Radboud Samenwerkingspartners - V&VN - Casemanagersnetwerk - Alzheimer Nederland - Vilans - Zorgpalet Hoogeveen - Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Ruud Janssen Projectmatig Projectmatig Betrokken studenten - Per periode of semester Soort project Status project RAAK-Pro Afgerond Algemene (deel)projectbeschrijving: Shared decision Making Dit RaakPro-project met penvoerder Dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg, valt deels onder het overkoepelende programma ICT-zorg: van Buzz naar Business en haalt hier ook een deel co-financiering vandaan. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg is met name betrokken bij deelstudie 3 van dit RaakPro-project waarin een digitale keuzehulp ontwikkeld wordt voor het ondersteunen van het gezamenlijke beslisproces van een persoon met dementie, de mantelzorger en de casemanager. Het lectoraat voert hiervoor mede het gebruikersonderzoek uit dat dit ontwikkelproces informeert. Activiteiten 2013 In 2013 lag de focus op Cognitive Walkthroughs van het eerste prototype en usability test van nieuwe verbeterde versies van het prototype. 10

12 Output 2013 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Developing ehealth technology for people with dementia: towards a supportive decision tool facilitating shared decision making in dementia. Oral presentation etelemed 2013, Nice, France. Span M., Smits C., Hettinga M., Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J. Towards an IT application to support Shared Decision-Making in dementia care networks, poster presentation ISDM 2013 Lima, Peru. Span M, Hettinga M, Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J.& Smits C. (2011) Involvement of people with dementia in the development and implementation of supportive IT applications: a systematic review of the literature, poster presentation ISDM 2013 Lima, Peru. Span M., Kroes H., Smits C., DEbeslisgids, een digitaal hulpmiddel dat Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie ondersteun, workshop Congres Moderne Dementiezorg, 25 november 2013, Nieuwegein WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Span M., Hettinga M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J. & Smits C. Involving People with Dementia in the Development of Supportive IT Applications: a Systematic Review. Ageing Research Reviews 12 (2013), pp DOI information: /j.arr Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven L.M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Developing ehealth technology for people with dementia: towards a supportive decision tool facilitating shared decision making in dementia. etelemed 2013: The Fifth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine IARIA, Pp ISBN: Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven L.M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Towards an Internet Technology Application That Supports Shared Decision-Making for Dementia: Identifying User Requirements. submitted December 2013 Span M., Smits C., Leadership Manifestations in Care for Older Adults: A Qualitative Study in a Care Innovation Program, NERP 2013; 4:

13 2.3 PROJECT CLINICAL DATAWAREHOUSE Algemene projectbeschrijving Isala beschikt over een onderzoeksdatabase (Research Manager) waarin gegevens worden verzameld voor diverse wetenschappelijke onderzoeken. Isala wil deze gegevens verder standaardiseren en opnemen in een separaat Data Ware House (DWH) en mappen naar landelijke registraties. Drie onderzoeksvragen zijn relevant voor dit onderzoek dat in september 2011 van start ging. BASISGEGEVENS PROJECT CLINICAL DATAWAREHOUSE Looptijd (inclusief 5 maanden verlenging) Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft een subsidie verworven in het kader van het RAAK/publiek programma van de Stichting Innovatie Alliantie. De totale Financiering subsidie bedraagt , waarvan Windesheim zal ontvangen. De looptijd van het project is 2 jaar. Samenwerkingspartners - Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. William Goossen Frank Boterenbrood Dr. Irene Krediet 0,1 fte 0,4 fte 0,2 fte Betrokken studenten 30 Per periode of semester Soort project Status project R&D project Afgerond in 2013 Activiteiten 2013 De eindrapportage zoals gestuurd naar Stichting Innovatie Alliantie is bijgevoegd in de bijlage. We verwijzen hiernaar voor een overzicht van alle activiteiten. Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN Goossen WTF. (2013). How nurses can use HL7? What can Nurses do for HL7? No Standards no Glory. Webinar for Booz Allen, 18th April, Goossen WTF. (2013). How nurses can use HL7? What can Nurses do for HL7? IMIA NI Webinar Nursing Informatics Series, 1st May, Goossen WTF. (2013). Detailed Clinical Models. IMIA NI Webinar Nursing Informatics Series, 6th November, Presentatie visie Windesheim Clinical Data Ware House, themabijeenkomst 'Hergebruik van Data', Isala Zwolle, William Goossen 16 okt 2013 Presentatie tijdens het NEN Symposium Wat is nieuw rond informatiebeveiliging en -uitwisseling?, Delfit, Normalisatie instituut, William Goossen 15 okt 2013 Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical DataWareHouse, presentatie HL7 congres, William Goossen 10 dec 2013 Eindcongres CDWH, Hogeschool Windesheim, William Goossen, Frank Boterenbrood 11 dec

14 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Niels Jansen; Tino Bekkering; Alexander Ruber; Erik Gooskens; William Goossen, Naar een op modellen gebaseerd elektronisch verpleegkundig dossier (EVD): hoe het OLVG een eigen EVD ontwikkelde op basis van gegevens componenten (DCM). Nieuwsbrief V&VN verpleegkundige en Zorginformatica januari 2013, 4-9. Krediet, I, Goossen, W., Hübner, U., ICT EN VERPLEGING: 10 JAAR LATER. Nieuwsbrief V&VN verpleegkundige en Zorginformatica januari 2013, N. Jansen; T. Bekkering; A. Ruber; E. Gooskens; W.T.F. Goossen, Verpleegkundigen in de lead bij het elektronisch verpleegkundig dossier. Onze Lieve Wetenschap Verpleegkunde, jaargang. 1, nr. 2, dec 2013, pp. 21. Inge Strijker, William Goossen, Kleine klinische dataconcepten, Informatie, november 2013, pp William Goossen, Joep Dille, Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House, 2013, ISBN: WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Boterenbrood F., Krediet I., Goossen W.: Building a High Quality Multi-Stakeholder Medical Data Provisioning Architecture in a Big Data Health Care Environment, 2013, Journal of Hospital Administration, Vol 3, No 5 (2014) Blobel B, Goossen W, Brochhausen M. Clinical modeling--a critical analysis. Int J Med Inform Jan;83(1): doi: /j.ijmedinf Epub 2013 Oct 3. William Goossen, Exchanging Nursing Oncology Care Data With use of a Clinical Data Ware House, etelemed2013. Krediet, I., & Goossen, W. Designing Detailed Clinical models for Nursing Oncology Data, in Medinfo 2013: Kopenhagen. 13

15 2.4 PROJECT ZORG- OP- AFSTAND SKILLSLAB Algemene projectbeschrijving In het project Zorgcentrale Skillslab Zwolle wordt een skillslab gerealiseerd waarin: onderzoek gedaan kan worden naar benodigde competenties van zorgcentralisten van de toekomst onderwijs gegeven kan worden aan verpleegkundigen in opleiding nascholingsmodules aangeboden kunnen worden mkb ers en zorginstellingen kunnen experimenteren met innovaties Het project kent twee doelen. Het eerste doel is het realiseren van een Zorgcentrale Skillslab op Windesheim waarin zowel onderzoek, onderwijs als ondernemen plaats kan vinden. Het tweede doel is het verrichten van vooronderzoek tbv het indienen van een RaakPubliek-aanvraag voorjaar BASISGEGEVENS PROJECT ZORG-OP-AFSTAND SKILLSLAB Looptijd Financiering ,- SIGI Samenwerkingspartners Focus Cura Naam Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Jan Nauta Drs. Annemarie van Hout Dr. Hilco Prins Betrokken studenten Industrieel Product Ontwerp Per periode of semester Jarno van der Neut David de Dreu Fte Projectmatig 0,2 fte 0,2 fte Projectmatig Zij hebben een herinrichting van de ruimte T2.43a gerealiseerd en een gebruikersvriendelijke handleiding voor de camerabediening in T2.41 geschreven. Soort project Status project R&D project Afgerond in 2013 Activiteiten 2013 In 2013 is het Zorg op Afstand Skillslab ingericht. In ruimte E2.45 zijn camera s geplaatst en ook is deze ruimte ingericht als woonomgeving. In het eerste semester van het jaar speelde het Skillslab een belangrijke rol in de nieuwe ehelath-module van Verpleegkunde. Omdat de ruimten in het T-gebouw die deel uitmaken van het Skillslab ook door de opleiding IPO worden gebruikt is een team gevormd, bestaande uit leden van het lectoraat, de vanuit IPO betrokken docent en de ICTO-coördinator Techniek en de ICTO-coördinator Gezondheid en Welzijn. Dit team heeft verder gewerkt aan het Skillslab. In dat kader is o.a. gekeken naar de noodzakelijk gebleken optimalisatie van de WiFi-verbinding tussen het T-gebouw en het E-gebouw. Op 7 november werd het Skillslab feestelijk in gebruik genomen. Dit trok de nodige aandacht. Het Skillslab faciliteerde bovendien het promotieonderzoek van Marijke Span bij haar onderzoek, gericht op Shared Decision Making in zorgnetwerken van ouderen met dementie. 14

16 Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN Opening Skillslab, Hogeschool Windesheim, Marike Hettinga, Hilco Prins, Annemarie van Hout, Jan Nauta 7 nov 2013 Bezoek ipad-expertisegroep WIJZ: Weer aan zet met de tablet, Hogeschool Windesheim, Jan Nauta, Annemarie van Hout, Marike Hettinga 29 okt 2013 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES ehealth begint in het verpleegkundig onderwijs, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta en Marike Hettinga, Onderwijs en gezondheidszorg, Jaargang 37, Nr. 7, december 2013, pp Studenten leren zorg verlenen op afstand, Nienke Berends, 'Gezonde scepsis over e-health is niet verkeerd', Nienke Berends, Nursing, juli/augustus 2013, pp , Leren werken met ehealth, V&VN Magazine, september 2013, p. 2. Artikel De Stentor: ehealth voor studenten verpleegkunde, 12 juni 2013 Studenten verpleegkunde oefenen met e-health, Marloes Oelen, 18 juni 2013, (interview met Marike Hettinga) Focus Cura Zorginnovatie en Windesheim samen voor nieuwe generatie verpleegkundigen, Nationale Zorggids, 10 juni 2013, Voorbereiden nieuwe generatie verpleegkundigen, Weblog Zwolle, 10 juni 2013, Werken met telezorg gaat doorbreken, win, jaargang 22, nr. 5, 7 november 2013, p. 8 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Gastcollege De Verpleegkundige transmurale overdracht, Hogeschool Windesheim, Irene Krediet - 26 mrt 2013 Themalunch Verpleegkunde, presentatie Het zorg op afstand Skillslab, Hogeschool Windesheim, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta, Marike Hettinga 23 mei 2013 Gastcollege Telezorg: Zorg op afstand van dichtbij bekeken (honour class - collegereeks virtualiteit), Universiteit Leiden, Annemarie van Hout 9 apr 2013 Rondleiding Skillslab aan Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta 14 nov 2013 ONDERWIJSGERELATEERDE PUBLICATIES Zorg op Afstand Skillslab feestelijke geopend, Jan Nauta, Annemarie van Hout, In T nieuws, digitaal personeelsblad medewerkers Techniek, Windesheim. 15

17 2.5 PROJECT SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Algemene projectbeschrijving In het project Succesvol ondernemen met ehealth wordt gewerkt aan effectieve, hanteerbare en geaccepteerde benaderingen voor het realiseren van evidence voor vernieuwende ehealth oplossingen. In het project wordt een indeling van evidence aangehouden naar effectiviteit, kostenefficiëntie en arbeidsproductiviteit. Ook worden verschillende innovatieroutes onderzocht met hun eigen aanpak voor het realiseren van evidence, het vinden van financiering en het realiseren van een levensvatbaar business model. Zie voor meer informatie BASISGEGEVENS PROJECT SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Looptijd Financiering ,- RAAK-Publiek Samenwerkingspartners - Naam Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Ruud Janssen Drs. Sikke Visser Dr. Hilco Prins Robbert Menko Dr. Irene Krediet Drs. Willem de Haan Betrokken studenten - Per periode of semester Soort project R&D project Status project Afgerond december 2013 Fte Projectmatig 0,4 fte 0,2 fte 0,4 fte 0,2 fte 0,2 fte 0,5 fte Activiteiten 2013 De eindrapportage zoals gestuurd naar Stichting Innovatie Alliantie is bijgevoegd in de bijlage. We verwijzen hiernaar voor een overzicht van alle activiteiten. Output 2013 PROJECTDELIVERABLES Rapport: Inventarisatie ehealth evidence: routes, maten, criteria & methoden (deliverable D1) laat een inventarisatie zien van geaccepteerde en gehanteerde uitkomstmaten, criteria en onderzoeksmethoden en slaat een brug tussen de innovatieroutes enerzijds en de gedetailleerde informatie over maten, criteria en methoden voor het verzamelen van evidence anderzijds. Rapport: Rapportage Tele-Epilepsie beschrijft de resultaten van een complexe casestudie teleepilepsieproject van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Pontes Medical en de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe Rapport: Rapportage casestudies (Deliverable 2): alle praktijkervaringen van ehealth ondernemers: welke routes volgen zij, welke stakeholders proberen zij te overtuigen, en met welke bewijslast doen ze dat? Rapport: Best practices: leren van bewezen succes : een analyse van vijf succesvolle cases: van MobiHealth, ZWIP van Protopics, Telelogopedie van TinyEYE, het Digitale Zorgplatform 16

18 van De Telegraaf, en de app Moet ik naar de dokter? van MINDD. Deze analyse heeft plaatsgevonden om de innovatieroutes te toetsen en, waar nodig, aan te vullen. VAKGERELATEERDE ACTIVITEITEN Ruud Janssen, Presentatie over SomeHealth algemeen en over de routekaarten, etelemed 2013 conferentie, Nice, 25 februari 2013 Lianne Bodenstaff, Presentatie verzorgd tijdens het Fast Forward programma, Pontes Medical, Utrecht, 28 februari 2013 Ruud Janssen, Presentatie verzorgd tijdens een bijeenkomst van het project, Pontes Medical, Utrecht, 8 maart 2013 Ruud Janssen, Sikke Visser, Innovatieroutekaartworkshop (ism Pontes Medical en Deloitte), Health Valley event, Hengelo, 13 maart 2013 Ruud Janssen, Presentatie over innovatieroutekaarten, voor Zinnergy, Zinnige Verhalen III, Enschede, 26 maart 2013 Innovatieroutekaartworkshop (ism Pontes Medical en Deloitte), Valorisatiedag van het UMC Utrecht Divisie Hersenen, 11 april 2013 Ruud Janssen (i.s.m. Pontes Medical), Innovatieroute workshop, Syntens Masterclass Groeibedrijven in de Zorg, 21 mei 2013 Ruud Janssen, drie tafelpresentaties over de zorginnovatie routekaart, Zorg voor Innoveren netwerkbijeenkomst Bewijs het maar!, 25 juni 2013 Timber Haaker, Workshop business modeling for Health & Wellbeing, EIT Summer Camp, 23 augustus 2013 Ruud Janssen, Innovatieroute workshop, EIT Summer Camp on Health and Wellbeing, 25 augustus 2013 Ruud Janssen, Expert meeting, Expert meeting ehealth: de échte doorbraak, Vilans, Utrecht, 4 oktober 2013 Hilco Prins, Keynote presentatie, Mednet congres De digitale dokter, Spant!, Bussum, 10 oktober 2013 Ruud Janssen, Expert meeting, Kennistafel ehealth & portalen voor chronisch zieken, ZonMw, Den Haag, 15 oktober 2013 Ruud Janssen, Workshop tijdens symposium, Netwerk Bruikbaar onderzoek voor beleid en praktijk, ZonMw, Den Haag, 8 november 2013 Marike Hettinga, Ruud Janssen, Hilco Prins, Irene Krediet, Sikke Visser, Elles Lohuis, symposium met vijf workshops, Slotsymposium Succesvol ondernemen met ehealth, 28 november 2013 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Vanwege het grote aantal vakgerelateerde publicaties in 2013 is deze paragraaf onderverdeeld in categorieën. Websites projectwebsite ontwikkeld door studenten informatica en communicatie: een pagina onder de vlag van de Windesheim-website: interactieve website als product opgeleverd: Boeken Succesvol innoveren met ehealth: Innovatieroutes in de Zorg (ISBN: ) 17

19 Persberichten Voor het slotsymposium is een persbericht verstuurd Nieuwsbrieven Nieuwsbrief 1 januari 2013, De eerste SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met highlights van het eerste projectjaar en een oproep aan geinteresseerden om lid te worden van het project, door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Nieuwsbrief 2-17 juni 2013, De tweede SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met aandacht voor de innovatie routekaart en een interview met Matthijs van der Bijl (VGZ), door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Nieuwsbrief 3 24 september 2013, De derde SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met aandacht voor het slotsymposium, het actieplan ehealth van ZonMw, en de tele-epilepsie casus, door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Interviews Maart 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Goede route afleggen met innovatie ICT oplossingen, bijlage van het Financiële Dagblad Kees Vermeer Marike Hettinga Mei 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Driegesprek in Driebergen, over samenwerking en zorginnovaties WinWin (kennismagazine van Windesheim voor ondernemers, managers en bestuurders) Bart de Haan Marike Hettinga 21 mei 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Groeibedrijven in de zorgmarkt: succesvol vermarkten in cure en care video, zie TIEN producties i.o.v. Syntens Ruud Janssen 25 juni 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Routekaart: praktische strategieën voor inbedding van zorginnovaties website en nieuwsbrief van Zorg voor Innoveren, zie 817/routekaart-praktische-strategie-nvoor-inbedding-van-zorginnovaties (naam onbekend) i.o.v. Zorg voor Innoveren Ruud Janssen 18

20 3 en 12 juli 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Routes naar nieuwe zorg Skipr Magazine Joost Bijlsma Marike Hettinga, Ruud Janssen 21 januari 2014 Titel Medium Auteur Geïnterviewde X-vragen aan Zorgvisie, voor de rubriek X-vragen aan Over het SomeHealth-boek Mark van Dorresteijn Ruud Janssen WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Janssen, R., M. Hettinga, H. Prins, S. Visser, R. Menko, I. Krediet, T. Haaker and L. Bodenstaff (2013). Developing ehealth evidence guidelines for Small and Medium-sized Enterprises, Towards feasible yet convincing evidence. etelemed Nice, France. Janssen, Ruud, Marike Hettinga, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet, Timber Haaker, and Lianne Bodenstaff. "Innovation Routes and Evidence Guidelines for Ehealth Small and Medium-Sized Businesses." International Journal on Advances in Life Sciences 5, no. 3&4 (2013). Janssen, Ruud, Marike Hettinga, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet, Timber Haaker, and Lianne Bodenstaff. An Ehealth Innovation Map for Ehealth Small and Medium-Sized Businesses. In etelemed: The Sixth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. Barcelona, Spain, [accepted] 19

Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House

Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House Windesheim zet kennis in werking Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House ONDERZOEK Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 2013 William Goossen Joep Dille

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Het EPD: een kwestie van vragen

Het EPD: een kwestie van vragen Magazine Het EPD: een kwestie van vragen Internationale normen voor medische robots in ontwikkeling Spelen met de zorg van morgen Impressie van studiereis Dutch ehealth Exchange HIMMS Magazine over innovatie

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660 ADVIESRAPPORT VILANS Cursus: Communicatie in Context Studenten: Roy Boerhof s4375653 Maarten van Bun s4380649 Mark Dunnewind s4349660 Rick Haukes s4379527 Opdracht: Het ontwikkelen van een reviewinstrument

Nadere informatie

Interview met EU-commissaris Neelie Kroes:

Interview met EU-commissaris Neelie Kroes: Magazine pag. 8 Interview met EU-commissaris Neelie Kroes: Horizon 2020 voor duurzame gezondheids- en welzijnszorg Beursspecial Zorg & ICT 20 Investeren in ehealth loont, juist nu 36 38 Technologie belangrijkste

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation

Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Hogeschool Rotterdam Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Kees Joosten (directeur), Ria van Oosterhout (programmamanager),

Nadere informatie

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng innovation for life TNO-rapport TNO 2014 R10281 Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Een explorerende studie Auteurs Dr. T.H. van de Belt L.M. Verhoef, Msc L.J.L.P.G. Engelen Dr. L. Schoonhoven Dr. R.B. Kool 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Energieke restauratie

Energieke restauratie Energieke restauratie Lower Energy in Historical Buildings RAAK MKB aanvraag Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte ir. J.A. van den Berg, lector ing. B. Boschma, projectleider

Nadere informatie