Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG"

Transcriptie

1 Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2014

2 C OLOFON Titel : Jaarverslag 2013 Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg Datum : Maart 2014 Auteur : Dr. ir. Marike Hettinga Telefoon : (088) Website : Versie : 1.4 Status : Definitief Dit is een uitgave van Windesheim Zwolle, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle, Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG MISSIE EN VISIE LECTORAAT ONDERZOEKSLIJNEN TERUGBLIK A LGEMEEN... 4 P ERSONELE ZAKEN... 4 N ETWERK & PARTNERS... 4 O NDERZOEKSADVIESRAAD... 4 B IJDRAGE AAN HET ONDERWIJS... 5 B IJDRAGE AAN ONDERNEMEN PROJECTPORTFOLIO Promotieonderzoek:verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken... 6 A LGEMENE PROJECTBESCHRIJVING... 6 A CTIVITEITEN O UTPUT Project ict- zorg: van buzz naar business... 7 Algemene projectbeschrijving... 7 Algemene (deel)projectbeschrijving: Ontwikkeling van ehealth Innovatiematrix (ehix)... 8 Activiteiten Output Algemene (deel)projectbeschrijving: Webbased leefstijlbegeleiding nierfalenpatiënten... 9 Activiteiten Output Algemene (deel)projectbeschrijving: Shared decision Making Activiteiten

4 Output Project clinical datawarehouse Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project zorg- op- afstand skillslab Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project succesvol ondernemen met ehealth Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project 20 Algemene projectbeschrijving Activiteiten Output Project de slimme vloer Algemene projectbeschrijving Activiteiten Overige output

5 1 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Het lectoraat ICT innovaties in de Zorg is gestart op 1 augustus Inmiddels zit het lectoraat in de tweede termijn. Lector dr.ir. Marike Hettinga geeft leiding aan het lectoraat en de kenniskring bestaande uit docentonderzoekers. Dr. Ir. Ruud Jansen is als associate lector verbonden aan dit lectoraat. 1.1 Missie en visie lectoraat De missie van het lectoraat is: Het lectoraat verbetert de zorg door het vergroten van toepasbare kennis van structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. De visie is : Het lectoraat is een kennisknooppunt waarin zorg- en ICT-experts innovatieve instrumenten, diensten en methoden ontwikkelen en beschikbaar maken voor de zorg. 1.2 Onderzoekslijnen Voortbouwend op de kennis en expertise van de eerste termijn is het hoofdthema van het lectoraat de structurele inbedding van ICT-innovaties in de Zorg. Het gebeurt nog te vaak dat einde project ook einde innovatie betekent. Vanuit dit hoofdthema staan binnen het lectoraat vier onderzoekslijnen centraal: Onderzoekslijn 1 : Sensortechnologie Onderzoekslijn 2 : Datamanagement Onderzoekslijn 3 : Evidence based ehealth Onderzoekslijn 4 : De inhoud van telezorg Als aanpalend thema wordt Serious Gaming meegenomen dat getrokken wordt door hogeschoolhoofddocent dr. Alma Schaafstal. 1.3 Terugblik 2013 Algemeen In 2013 lag de focus van het lectoraat met name op het goed uitvoeren van de twee Raak-projecten en de overige projecten. Daarnaast heeft het lectoraat in 2013 een vervolgplan geschreven voor de tweede termijn van het lectoraat. Personele zaken De projectportefeuille van het lectoraat was in 2013 ruim gevuld waardoor ook extra kenniskringleden aangetrokken zijn. Netwerk & partners Met name dankzij de RaakProjecten is het netwerk van het lectoraat explosief gegroeid. Zie hiervoor de eindrapportages van Clinical Data Warehouse en SomeHealth in de bijlages. Onderzoeksadviesraad De onderzoeksadviesraad is tweemaal bijeengekomen in 2013 en heeft in deze bijeenkomsten onder meer een constructieve bijdrage geleverd aan het vervolgplan van het lectoraat. De onderzoeksadviesraad bestaat uit de volgende personen: Prof. Arie Hasman, professor emeritus, AMC-UvA drs. Alexander van Rossem, manager Beleid &Strategie, Isala drs. Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker, Actiz 4

6 dr. ir. Henk Eertink, principal advisor, Novay dr. Lisette van Gemert-Pijnen, universitair hoofddocent, Universiteit Twente ir. Pim Ketelaar, senior health innovator, Vital Innovators dr. Marcel Heldoorn, senior beleidsmedewerker ehealth, NPCF Bijdrage aan het onderwijs Ook in 2013 zijn vanuit alle projecten zijn onderwijsbijdrages geleverd door studenten te betrekken in het onderzoek, in de ontwikkeling van websites en webtools, of in de communicatie. Daarnaast zijn bijdrages geleverd aan bijvoorbeeld het opzetten van de leerlijn onderzoeksvaardigheden. En op 7 november werd het Zorg op Afstand Skillslab feestelijk in gebruik genomen. Dit lab speelt een belangrijke rol in de ehealth-module voor Verpleegkunde. Bijdrage aan ondernemen Het lectoraat heeft meerdere gefinancierde activiteiten ondernomen in Deze staan apart vermeld onder Overige Output. 5

7 2 Projectportfolio 2.1 PROMOTIEONDERZOEK:VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Algemene projectbeschrijving De dreigende tekorten die ontstaan in de zorg door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag moeten naar verwachting opgelost worden met behulp van ICT. Maar wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast? Door het inzetten van webcams, de vorm van telezorg waar dit onderzoek over gaat, zijn patiënt en verpleegkundige niet in elkaars aanwezigheid tijdens de zorgverlening. Over de mogelijkheden die ICT biedt worden publieke verhalen verteld; verhalen met verwachtingen, welke leidend zijn in het maken van beleid. Deze studie wil een relatie leggen tussen de publieke verhalen en een specifieke telezorgpraktijk: zorg via het beeldscherm in de praktijk van de verpleegkundige, palliatieve zorg. Hiertoe worden twee hoofdvragen beantwoord: Op welke manier verandert telezorg de palliatieve zorg? Hoe verhouden verpleegkundige praktijken van telezorg en publieke verhalen over telezorg zich tot elkaar? METHODESECTIE Praktijkverhalen: Observaties van de verpleegkundige praktijk in de palliatieve thuiszorg voor en na het in gebruik nemen van een webcam en observaties van zorg via de webcam. Interviews met patiënten en verpleegkundigen. Verhaalpraktijken: Het beschrijven en analyseren van het publieke verhaal door documentenanalyse en interviews met beleidsmakers. BASISGEGEVENS PROJECT PROMOTIEONDERZOEK: VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE TELEZORG: PRAKTIJKVERHALEN EN VERHAALPRAKTIJKEN Looptijd Geplande promotie in 2016 Financiering Samenwerkingspartners Geen externe financiering - Promotor: Prof. dr. D.L. Willems (AMC/UvA) - Promotor: Prof. dr. A.J. Pols (AMC/UvA) Naam Betrokken lectoraatsleden Drs. Annemarie van Hout Dr. ir. Marike Hettinga Fte Promovenda Co-promotor Windesheim Activiteiten 2013 Analyse veldwerk en schrijven aan het eerste artikel. Output 2013 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Presentatie Telecare: what's new? Work in progress, Lancaster University, Socioloqy s department summer conference, Annemarie van Hout - 2 jul 2013 PhD workshop Thinking through Human-Machine Reconfigurations, Ruhr-Universität Bochum WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Hout, A. van, A.J. Pols en D.L. Willems (under review), Shining Trinkets and unkempt gardens. About the materiality of care. Eerste indiening april 2013, tweede gecorrigeerde indiening november

8 2.2 PROJECT ICT- ZORG: VAN BUZZ NAAR BUSINESS Algemene projectbeschrijving Betrokkenen Windesheim Dr. ir. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg Dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg Dit door provincie Overijssel gesubsidieerde onderzoeksprogramma focust op de structurele inbedding van ICTzorgtoepassingen in zorgprocessen en omvat drie deelprojecten. - Deelproject 1: Ontwikkeling van de ehealth Innovatiematrix (ehix) - Deelproject 2: Webbased Leefstijlbegeleiding Nierfalenpatiënten - Deelproject 3: Shared Decision Making (RaakPro) Deze focus is uiteengezet in de lectorale rede (Hettinga, 2009) 1. Hierbij gaat het niet alleen om het onderzoeken van succes- en faalfactoren en het bijdragen aan theorievorming hieromtrent, maar ook om het ontwikkelen van een methodiek die leidt tot valorisatie van ICT-zorginnovaties. Deze methodiek is gebaseerd op het ontwerpen van business modellen waardoor ook op dit vlak het lectoraat een bijdrage levert aan wetenschappelijke kennisvergaring. Het onderzoekskader (zie figuur 1) wordt daarbij gevormd door een op empirie gefundeerde fasering van innovatietrajecten in de ICT-zorg (Hettinga, 2004) 2 en een wetenschappelijk ontwikkelde methode voor het ontwikkelen van business modellen (Bouwman e.a., 2008) 3. Dit kader vormt het startpunt van waaruit het lectoraat een wetenschappelijke bijdrage levert, maar zeker ook een praktijkgerichte bijdrage. Figuur 1 Onderzoekskader van Buzz naar Business (Hettinga, 2009) 1 Hettinga, M. (2009). Telezorg: van Buzz naar Business? Lectorale rede. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. 2 Hettinga, M. (Ed.) (2004). Blijvende telemedicine, blijvende zorg. Waarom krijgen telemedicine-innovaties geen structurele plaats inde zorg? Enschede: Telematica Instituut. 3 Bouwman, H., Faber, E., Haaker, T., Kijl, B., & De Reuver, M. (2008). Conceptualizing the STOF model. In H. Bouwman, H. d. Vos & T. Haaker (Eds.), Mobile Service Innovation and Business Models. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 7

9 BASISGEGEVENS DEELPROJECT ONTWIKKELING VAN EHEALTH INNOVATIEMATRIX (EHIX) Looptijd Gedurende de gehele looptijd van het lectoraat Gefinancierd met lectoraatsmiddelen en bij inhoudelijke overlap vanuit Financiering SomeHealth - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) Samenwerkingspartners - SomeHealth projectpartners Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Ruud Janssen Projectmatig Betrokken studenten Per periode of semester Drs. Sikke Visser Robbert Menko Verbetering gebruikersvriendelijkheid ehix Hans-Jurgen Bakkenes Jormen Janssen Leo van Essen Perry Pleister Projectmatig Projectmatig Acceptatietests ehix webtool Jurian Bliek Rick Mark Louw Post Lars Westerman Stefan Wierink Dennis van Beek Sevan Gelici Brandon Hop Jeroen Potze Ruud Schiphorst Laurent Willemsen Simon Idzikowski Wouter Mostard Ben van de Pol Klaas Sipma Nathan van Stralen Menno van den Berg Brian van Buren Emiel Hofstede Jelle Holtland Jesse Lantinga Rick van den Berg Michel Brons Kevin Horst Colin Kobes Remco Veldman Frans Wennekes Robin Arkes Thomas Kalteren Sven van Dijk Rick Dröge Dirk Loosman Soort project Status project Integratie ehix en SomeHealth-webtool Rick Dröge Stefan Wierink R&D project Afgerond in 2013 Algemene (deel)projectbeschrijving: Ontwikkeling van ehealth Innovatiematrix (ehix) Dit deelproject vormde het zogenoemde kaderproject van het onderzoeksprogramma. Het voerde de hierboven omschreven wetenschappelijke en praktijkgerichte activiteiten uit. Dit gebeurde op een iteratieve manier door toepassing en evaluatie van de tussenresultaten (oa de aanpak ehix) in de andere deelprojecten. 8

10 Inmiddels is dit deelproject afgerond voor wat betreft het gesubsidieerde deel van de provincie. Het borgen en up to date houden van de ehix is echter een vaste taak van het lectoraat geworden en is daarom structureel ingebed in het algemene takenpakket en waar mogelijk in taken van andere projecten. Activiteiten 2013 In 2013 is een tweede versie van de ehix opgeleverd die zowel inhoudelijk als qua vormgeving sterk verbeterd is. Daarnaast is er een animatiefilmpje als introductie toegevoegd. Er is, mede op advies van de Adviescommissie, een plan opgezet om de ehix te valideren. Dit zal in 2014 zoveel mogelijk in overlap met andere lectoraatsprojecten worden uitgevoerd. In januari 2014 wordt deze validatie tijdens een studiedag met het gehele lectoraat opgestart. Output 2013 PROJECTDELIVERABLES Geheel vernieuwde tweede versie van website: Webtool inclusief scan voor het bepalen van status van project met betrekking tot innovatietraject en levensvatbaar business model ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Timber Haaker, Workshop business modeling for Health & Wellbeing, EIT Summer Camp, 23 aug 2013 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Robbert A. Menko, Sikke Visser, Timber Haaker, Ruud Janssen, Marike Hettinga, Applying the STOF business model framework in ehealth Innovations, in etelemed 2013: Nice, France. Algemene (deel)projectbeschrijving: Webbased leefstijlbegeleiding nierfalenpatiënten De nierfalenpoli van de Isala klinieken biedt nierfalenpatiënten leefstijlbegeleiding. Het doel van dit project was om in kleinschalige gebruikersexperimenten en een grootschalige pilot te onderzoeken wat de meerwaarde is van het toevoegen van webbased leefstijlbegeleiding aan de reguliere begeleiding. Activiteiten 2013 Dit project is in december 2012 afgerond, maar heeft in 2013 nog wel geleid tot een wetenschappelijke publicatie, een vakpublicatie en een presentatie. Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN J.T. Slegten, J.M. Nauta, P.J.M. van der Boog, M.Hettinga, Webbased leefstijlbegeleiding voor patiënten met nierfalen, een veeleisende taak, Presentatie Nederlandse Nefrologiedagen (NND) 2013, maart, Veldhoven VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Slegten, Jacqueline, Jan M. Nauta, Paul J.M. van der Boog, and Marike Hettinga. "Webbased Leefstijlbegeleiding Voor Patiënten Met Nierfalen: Een Veeleisende Taak." Dialyse & Nefrologie Magazine 31, no. 1 (2013):

11 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Jan M. Nauta, Paul J. M. Van der Boog, Jacqueline T. Slegten, Ruud Janssen, Marike Hettinga, Webbased Lifestyle Management for Chronic Kidney Disease Patients in a Clinical Setting, The Fifth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine, Nice, France, February 24 - March 1, 2013 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN J.M. Nauta, Webbased leefstijlbegeleiding voor patiënten met nierfalen, een veeleisende taak, Gastcollege Hogeschool Windesheim, opleiding verpleegkunde, 17 mei 2013, Zwolle BASISGEGEVENS DEELPROJECT SHARED DECISION MAKING Looptijd Financiering vanuit RaakPro en vanuit het overkoepelende programma Financiering ICT-zorg: van Buzz naar Business: Provincie Overijssel, Programma ICTdiensteninnovatie - Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim) - Hogeschool Rotterdam - TNO - Vrije Universiteit - UMC St. Radboud Samenwerkingspartners - V&VN - Casemanagersnetwerk - Alzheimer Nederland - Vilans - Zorgpalet Hoogeveen - Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Ruud Janssen Projectmatig Projectmatig Betrokken studenten - Per periode of semester Soort project Status project RAAK-Pro Afgerond Algemene (deel)projectbeschrijving: Shared decision Making Dit RaakPro-project met penvoerder Dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg, valt deels onder het overkoepelende programma ICT-zorg: van Buzz naar Business en haalt hier ook een deel co-financiering vandaan. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg is met name betrokken bij deelstudie 3 van dit RaakPro-project waarin een digitale keuzehulp ontwikkeld wordt voor het ondersteunen van het gezamenlijke beslisproces van een persoon met dementie, de mantelzorger en de casemanager. Het lectoraat voert hiervoor mede het gebruikersonderzoek uit dat dit ontwikkelproces informeert. Activiteiten 2013 In 2013 lag de focus op Cognitive Walkthroughs van het eerste prototype en usability test van nieuwe verbeterde versies van het prototype. 10

12 Output 2013 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Developing ehealth technology for people with dementia: towards a supportive decision tool facilitating shared decision making in dementia. Oral presentation etelemed 2013, Nice, France. Span M., Smits C., Hettinga M., Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J. Towards an IT application to support Shared Decision-Making in dementia care networks, poster presentation ISDM 2013 Lima, Peru. Span M, Hettinga M, Jukema J., Vernooij-Dassen M., Eefsting J.& Smits C. (2011) Involvement of people with dementia in the development and implementation of supportive IT applications: a systematic review of the literature, poster presentation ISDM 2013 Lima, Peru. Span M., Kroes H., Smits C., DEbeslisgids, een digitaal hulpmiddel dat Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie ondersteun, workshop Congres Moderne Dementiezorg, 25 november 2013, Nieuwegein WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Span M., Hettinga M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J. & Smits C. Involving People with Dementia in the Development of Supportive IT Applications: a Systematic Review. Ageing Research Reviews 12 (2013), pp DOI information: /j.arr Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven L.M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Developing ehealth technology for people with dementia: towards a supportive decision tool facilitating shared decision making in dementia. etelemed 2013: The Fifth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine IARIA, Pp ISBN: Span M., Smits C, Cremers A., Jukema J., Groen-van de Ven L.M., Vernooij-Dassen M., Eefsting J., Hettinga M. Towards an Internet Technology Application That Supports Shared Decision-Making for Dementia: Identifying User Requirements. submitted December 2013 Span M., Smits C., Leadership Manifestations in Care for Older Adults: A Qualitative Study in a Care Innovation Program, NERP 2013; 4:

13 2.3 PROJECT CLINICAL DATAWAREHOUSE Algemene projectbeschrijving Isala beschikt over een onderzoeksdatabase (Research Manager) waarin gegevens worden verzameld voor diverse wetenschappelijke onderzoeken. Isala wil deze gegevens verder standaardiseren en opnemen in een separaat Data Ware House (DWH) en mappen naar landelijke registraties. Drie onderzoeksvragen zijn relevant voor dit onderzoek dat in september 2011 van start ging. BASISGEGEVENS PROJECT CLINICAL DATAWAREHOUSE Looptijd (inclusief 5 maanden verlenging) Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft een subsidie verworven in het kader van het RAAK/publiek programma van de Stichting Innovatie Alliantie. De totale Financiering subsidie bedraagt , waarvan Windesheim zal ontvangen. De looptijd van het project is 2 jaar. Samenwerkingspartners - Naam Fte Betrokken lectoraatsleden Dr. William Goossen Frank Boterenbrood Dr. Irene Krediet 0,1 fte 0,4 fte 0,2 fte Betrokken studenten 30 Per periode of semester Soort project Status project R&D project Afgerond in 2013 Activiteiten 2013 De eindrapportage zoals gestuurd naar Stichting Innovatie Alliantie is bijgevoegd in de bijlage. We verwijzen hiernaar voor een overzicht van alle activiteiten. Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN Goossen WTF. (2013). How nurses can use HL7? What can Nurses do for HL7? No Standards no Glory. Webinar for Booz Allen, 18th April, Goossen WTF. (2013). How nurses can use HL7? What can Nurses do for HL7? IMIA NI Webinar Nursing Informatics Series, 1st May, Goossen WTF. (2013). Detailed Clinical Models. IMIA NI Webinar Nursing Informatics Series, 6th November, Presentatie visie Windesheim Clinical Data Ware House, themabijeenkomst 'Hergebruik van Data', Isala Zwolle, William Goossen 16 okt 2013 Presentatie tijdens het NEN Symposium Wat is nieuw rond informatiebeveiliging en -uitwisseling?, Delfit, Normalisatie instituut, William Goossen 15 okt 2013 Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical DataWareHouse, presentatie HL7 congres, William Goossen 10 dec 2013 Eindcongres CDWH, Hogeschool Windesheim, William Goossen, Frank Boterenbrood 11 dec

14 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Niels Jansen; Tino Bekkering; Alexander Ruber; Erik Gooskens; William Goossen, Naar een op modellen gebaseerd elektronisch verpleegkundig dossier (EVD): hoe het OLVG een eigen EVD ontwikkelde op basis van gegevens componenten (DCM). Nieuwsbrief V&VN verpleegkundige en Zorginformatica januari 2013, 4-9. Krediet, I, Goossen, W., Hübner, U., ICT EN VERPLEGING: 10 JAAR LATER. Nieuwsbrief V&VN verpleegkundige en Zorginformatica januari 2013, N. Jansen; T. Bekkering; A. Ruber; E. Gooskens; W.T.F. Goossen, Verpleegkundigen in de lead bij het elektronisch verpleegkundig dossier. Onze Lieve Wetenschap Verpleegkunde, jaargang. 1, nr. 2, dec 2013, pp. 21. Inge Strijker, William Goossen, Kleine klinische dataconcepten, Informatie, november 2013, pp William Goossen, Joep Dille, Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House, 2013, ISBN: WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Boterenbrood F., Krediet I., Goossen W.: Building a High Quality Multi-Stakeholder Medical Data Provisioning Architecture in a Big Data Health Care Environment, 2013, Journal of Hospital Administration, Vol 3, No 5 (2014) Blobel B, Goossen W, Brochhausen M. Clinical modeling--a critical analysis. Int J Med Inform Jan;83(1): doi: /j.ijmedinf Epub 2013 Oct 3. William Goossen, Exchanging Nursing Oncology Care Data With use of a Clinical Data Ware House, etelemed2013. Krediet, I., & Goossen, W. Designing Detailed Clinical models for Nursing Oncology Data, in Medinfo 2013: Kopenhagen. 13

15 2.4 PROJECT ZORG- OP- AFSTAND SKILLSLAB Algemene projectbeschrijving In het project Zorgcentrale Skillslab Zwolle wordt een skillslab gerealiseerd waarin: onderzoek gedaan kan worden naar benodigde competenties van zorgcentralisten van de toekomst onderwijs gegeven kan worden aan verpleegkundigen in opleiding nascholingsmodules aangeboden kunnen worden mkb ers en zorginstellingen kunnen experimenteren met innovaties Het project kent twee doelen. Het eerste doel is het realiseren van een Zorgcentrale Skillslab op Windesheim waarin zowel onderzoek, onderwijs als ondernemen plaats kan vinden. Het tweede doel is het verrichten van vooronderzoek tbv het indienen van een RaakPubliek-aanvraag voorjaar BASISGEGEVENS PROJECT ZORG-OP-AFSTAND SKILLSLAB Looptijd Financiering ,- SIGI Samenwerkingspartners Focus Cura Naam Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Jan Nauta Drs. Annemarie van Hout Dr. Hilco Prins Betrokken studenten Industrieel Product Ontwerp Per periode of semester Jarno van der Neut David de Dreu Fte Projectmatig 0,2 fte 0,2 fte Projectmatig Zij hebben een herinrichting van de ruimte T2.43a gerealiseerd en een gebruikersvriendelijke handleiding voor de camerabediening in T2.41 geschreven. Soort project Status project R&D project Afgerond in 2013 Activiteiten 2013 In 2013 is het Zorg op Afstand Skillslab ingericht. In ruimte E2.45 zijn camera s geplaatst en ook is deze ruimte ingericht als woonomgeving. In het eerste semester van het jaar speelde het Skillslab een belangrijke rol in de nieuwe ehelath-module van Verpleegkunde. Omdat de ruimten in het T-gebouw die deel uitmaken van het Skillslab ook door de opleiding IPO worden gebruikt is een team gevormd, bestaande uit leden van het lectoraat, de vanuit IPO betrokken docent en de ICTO-coördinator Techniek en de ICTO-coördinator Gezondheid en Welzijn. Dit team heeft verder gewerkt aan het Skillslab. In dat kader is o.a. gekeken naar de noodzakelijk gebleken optimalisatie van de WiFi-verbinding tussen het T-gebouw en het E-gebouw. Op 7 november werd het Skillslab feestelijk in gebruik genomen. Dit trok de nodige aandacht. Het Skillslab faciliteerde bovendien het promotieonderzoek van Marijke Span bij haar onderzoek, gericht op Shared Decision Making in zorgnetwerken van ouderen met dementie. 14

16 Output 2013 VAKGERELATEERDE ACTIVTEITEN Opening Skillslab, Hogeschool Windesheim, Marike Hettinga, Hilco Prins, Annemarie van Hout, Jan Nauta 7 nov 2013 Bezoek ipad-expertisegroep WIJZ: Weer aan zet met de tablet, Hogeschool Windesheim, Jan Nauta, Annemarie van Hout, Marike Hettinga 29 okt 2013 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES ehealth begint in het verpleegkundig onderwijs, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta en Marike Hettinga, Onderwijs en gezondheidszorg, Jaargang 37, Nr. 7, december 2013, pp Studenten leren zorg verlenen op afstand, Nienke Berends, 'Gezonde scepsis over e-health is niet verkeerd', Nienke Berends, Nursing, juli/augustus 2013, pp , Leren werken met ehealth, V&VN Magazine, september 2013, p. 2. Artikel De Stentor: ehealth voor studenten verpleegkunde, 12 juni 2013 Studenten verpleegkunde oefenen met e-health, Marloes Oelen, 18 juni 2013, (interview met Marike Hettinga) Focus Cura Zorginnovatie en Windesheim samen voor nieuwe generatie verpleegkundigen, Nationale Zorggids, 10 juni 2013, Voorbereiden nieuwe generatie verpleegkundigen, Weblog Zwolle, 10 juni 2013, Werken met telezorg gaat doorbreken, win, jaargang 22, nr. 5, 7 november 2013, p. 8 ONDERWIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN Gastcollege De Verpleegkundige transmurale overdracht, Hogeschool Windesheim, Irene Krediet - 26 mrt 2013 Themalunch Verpleegkunde, presentatie Het zorg op afstand Skillslab, Hogeschool Windesheim, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta, Marike Hettinga 23 mei 2013 Gastcollege Telezorg: Zorg op afstand van dichtbij bekeken (honour class - collegereeks virtualiteit), Universiteit Leiden, Annemarie van Hout 9 apr 2013 Rondleiding Skillslab aan Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Annemarie van Hout, Hilco Prins, Jan Nauta 14 nov 2013 ONDERWIJSGERELATEERDE PUBLICATIES Zorg op Afstand Skillslab feestelijke geopend, Jan Nauta, Annemarie van Hout, In T nieuws, digitaal personeelsblad medewerkers Techniek, Windesheim. 15

17 2.5 PROJECT SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Algemene projectbeschrijving In het project Succesvol ondernemen met ehealth wordt gewerkt aan effectieve, hanteerbare en geaccepteerde benaderingen voor het realiseren van evidence voor vernieuwende ehealth oplossingen. In het project wordt een indeling van evidence aangehouden naar effectiviteit, kostenefficiëntie en arbeidsproductiviteit. Ook worden verschillende innovatieroutes onderzocht met hun eigen aanpak voor het realiseren van evidence, het vinden van financiering en het realiseren van een levensvatbaar business model. Zie voor meer informatie BASISGEGEVENS PROJECT SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Looptijd Financiering ,- RAAK-Publiek Samenwerkingspartners - Naam Betrokken lectoraatsleden Dr. ir. Marike Hettinga Dr. ir. Ruud Janssen Drs. Sikke Visser Dr. Hilco Prins Robbert Menko Dr. Irene Krediet Drs. Willem de Haan Betrokken studenten - Per periode of semester Soort project R&D project Status project Afgerond december 2013 Fte Projectmatig 0,4 fte 0,2 fte 0,4 fte 0,2 fte 0,2 fte 0,5 fte Activiteiten 2013 De eindrapportage zoals gestuurd naar Stichting Innovatie Alliantie is bijgevoegd in de bijlage. We verwijzen hiernaar voor een overzicht van alle activiteiten. Output 2013 PROJECTDELIVERABLES Rapport: Inventarisatie ehealth evidence: routes, maten, criteria & methoden (deliverable D1) laat een inventarisatie zien van geaccepteerde en gehanteerde uitkomstmaten, criteria en onderzoeksmethoden en slaat een brug tussen de innovatieroutes enerzijds en de gedetailleerde informatie over maten, criteria en methoden voor het verzamelen van evidence anderzijds. Rapport: Rapportage Tele-Epilepsie beschrijft de resultaten van een complexe casestudie teleepilepsieproject van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Pontes Medical en de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe Rapport: Rapportage casestudies (Deliverable 2): alle praktijkervaringen van ehealth ondernemers: welke routes volgen zij, welke stakeholders proberen zij te overtuigen, en met welke bewijslast doen ze dat? Rapport: Best practices: leren van bewezen succes : een analyse van vijf succesvolle cases: van MobiHealth, ZWIP van Protopics, Telelogopedie van TinyEYE, het Digitale Zorgplatform 16

18 van De Telegraaf, en de app Moet ik naar de dokter? van MINDD. Deze analyse heeft plaatsgevonden om de innovatieroutes te toetsen en, waar nodig, aan te vullen. VAKGERELATEERDE ACTIVITEITEN Ruud Janssen, Presentatie over SomeHealth algemeen en over de routekaarten, etelemed 2013 conferentie, Nice, 25 februari 2013 Lianne Bodenstaff, Presentatie verzorgd tijdens het Fast Forward programma, Pontes Medical, Utrecht, 28 februari 2013 Ruud Janssen, Presentatie verzorgd tijdens een bijeenkomst van het project, Pontes Medical, Utrecht, 8 maart 2013 Ruud Janssen, Sikke Visser, Innovatieroutekaartworkshop (ism Pontes Medical en Deloitte), Health Valley event, Hengelo, 13 maart 2013 Ruud Janssen, Presentatie over innovatieroutekaarten, voor Zinnergy, Zinnige Verhalen III, Enschede, 26 maart 2013 Innovatieroutekaartworkshop (ism Pontes Medical en Deloitte), Valorisatiedag van het UMC Utrecht Divisie Hersenen, 11 april 2013 Ruud Janssen (i.s.m. Pontes Medical), Innovatieroute workshop, Syntens Masterclass Groeibedrijven in de Zorg, 21 mei 2013 Ruud Janssen, drie tafelpresentaties over de zorginnovatie routekaart, Zorg voor Innoveren netwerkbijeenkomst Bewijs het maar!, 25 juni 2013 Timber Haaker, Workshop business modeling for Health & Wellbeing, EIT Summer Camp, 23 augustus 2013 Ruud Janssen, Innovatieroute workshop, EIT Summer Camp on Health and Wellbeing, 25 augustus 2013 Ruud Janssen, Expert meeting, Expert meeting ehealth: de échte doorbraak, Vilans, Utrecht, 4 oktober 2013 Hilco Prins, Keynote presentatie, Mednet congres De digitale dokter, Spant!, Bussum, 10 oktober 2013 Ruud Janssen, Expert meeting, Kennistafel ehealth & portalen voor chronisch zieken, ZonMw, Den Haag, 15 oktober 2013 Ruud Janssen, Workshop tijdens symposium, Netwerk Bruikbaar onderzoek voor beleid en praktijk, ZonMw, Den Haag, 8 november 2013 Marike Hettinga, Ruud Janssen, Hilco Prins, Irene Krediet, Sikke Visser, Elles Lohuis, symposium met vijf workshops, Slotsymposium Succesvol ondernemen met ehealth, 28 november 2013 VAKGERELATEERDE PUBLICATIES Vanwege het grote aantal vakgerelateerde publicaties in 2013 is deze paragraaf onderverdeeld in categorieën. Websites projectwebsite ontwikkeld door studenten informatica en communicatie: een pagina onder de vlag van de Windesheim-website: interactieve website als product opgeleverd: Boeken Succesvol innoveren met ehealth: Innovatieroutes in de Zorg (ISBN: ) 17

19 Persberichten Voor het slotsymposium is een persbericht verstuurd Nieuwsbrieven Nieuwsbrief 1 januari 2013, De eerste SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met highlights van het eerste projectjaar en een oproep aan geinteresseerden om lid te worden van het project, door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Nieuwsbrief 2-17 juni 2013, De tweede SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met aandacht voor de innovatie routekaart en een interview met Matthijs van der Bijl (VGZ), door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Nieuwsbrief 3 24 september 2013, De derde SomeHealth nieuwsbrief is uitgebracht, met aandacht voor het slotsymposium, het actieplan ehealth van ZonMw, en de tele-epilepsie casus, door alle projectdeelnemers en overige geïnteresseerden Interviews Maart 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Goede route afleggen met innovatie ICT oplossingen, bijlage van het Financiële Dagblad Kees Vermeer Marike Hettinga Mei 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Driegesprek in Driebergen, over samenwerking en zorginnovaties WinWin (kennismagazine van Windesheim voor ondernemers, managers en bestuurders) Bart de Haan Marike Hettinga 21 mei 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Groeibedrijven in de zorgmarkt: succesvol vermarkten in cure en care video, zie TIEN producties i.o.v. Syntens Ruud Janssen 25 juni 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Routekaart: praktische strategieën voor inbedding van zorginnovaties website en nieuwsbrief van Zorg voor Innoveren, zie 817/routekaart-praktische-strategie-nvoor-inbedding-van-zorginnovaties (naam onbekend) i.o.v. Zorg voor Innoveren Ruud Janssen 18

20 3 en 12 juli 2013 Titel Medium Auteur Geïnterviewde Routes naar nieuwe zorg Skipr Magazine Joost Bijlsma Marike Hettinga, Ruud Janssen 21 januari 2014 Titel Medium Auteur Geïnterviewde X-vragen aan Zorgvisie, voor de rubriek X-vragen aan Over het SomeHealth-boek Mark van Dorresteijn Ruud Janssen WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES Janssen, R., M. Hettinga, H. Prins, S. Visser, R. Menko, I. Krediet, T. Haaker and L. Bodenstaff (2013). Developing ehealth evidence guidelines for Small and Medium-sized Enterprises, Towards feasible yet convincing evidence. etelemed Nice, France. Janssen, Ruud, Marike Hettinga, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet, Timber Haaker, and Lianne Bodenstaff. "Innovation Routes and Evidence Guidelines for Ehealth Small and Medium-Sized Businesses." International Journal on Advances in Life Sciences 5, no. 3&4 (2013). Janssen, Ruud, Marike Hettinga, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet, Timber Haaker, and Lianne Bodenstaff. An Ehealth Innovation Map for Ehealth Small and Medium-Sized Businesses. In etelemed: The Sixth International Conference on ehealth, Telemedicine, and Social Medicine. Barcelona, Spain, [accepted] 19

Overzicht Producten Project Hightech@home

Overzicht Producten Project Hightech@home Overzicht Producten Project Hightech@home E.G.E. Gyaltsen-Lohuis J.M. Nauta 18/02/2015 1 Overzicht producten van het Hightech@home-project: Open Hightech Domoticaportaal Het portaal is de interface naar

Nadere informatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie 10 oktober 2012, KIVI-NIRIA Jaarcongres Zorg en Techniek Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235 Henk Schwietert, henk.schwietert@evalan.com,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen

Jaarverslag 2012. Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen Jaarverslag 2012 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 15-2-2013 Dr. ir. Marike Hettinga; Dr. William Goossen Synopsis Dit document doet verslag van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten in 2012

Nadere informatie

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Leren in Zorg en ICT Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 5 november 2012 Conferentie Durf te leren! Zorg, welzijn en onderwijs digitaal verbonden Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235

Nadere informatie

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2014 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2015 Synopsis Dit document doet verslag van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten in 2014 van het lectoraat

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie

Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie Familieparticipatie en mantelzorg: Shared decision making in zorgnetwerken rond mensen met dementie Leontine Groen van de Ven en Carolien Smits Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Moderne Dementiezorg,

Nadere informatie

ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins

ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins ehealth in de Wijk Aftrap, 20 mei 2016, Zwolle Marike Hettinga Sander Holterman Ruud Janssen Loes Bulle Wouter Keuning Hilco Prins Margreet van der Cingel Agenda 10:30-12:30 Welkom en kennismaking Toelichting

Nadere informatie

Innovatieroutes in de Zorg. Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet

Innovatieroutes in de Zorg. Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet Innovatieroutes in de Zorg Ruud Janssen, Marike Hettinga, Lianne Bodenstaff, Sikke Visser, Robbert Menko, Hilco Prins, Irene Krediet beroeps geleverde ziet toe kot in De belangrijkste partijen een rijtje

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Beeldbellen in de GGZ

Beeldbellen in de GGZ Beeldbellen in de GGZ Wat kan beeldbellen voor je patiënt en voor jou betekenen? Wat verandert er als jullie gaan beeldbellen, en wat betekent dat voor de zorg die je biedt? Samen met ervaren beeldbellers

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle'

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik symposium kenniscentrum Technologie 'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik presentatie dr. Marijn Molema, lectoraat Area Development, Windesheim: Clusterpolitiek in

Nadere informatie

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g agenda 1. terugblik op het projectvoorstel 2. fase 1 in detail: activiteiten en afspraken 3. samenstelling stuurgroep en project mgt team 1. terugblik op het projectvoorstel het voorstel in vogelvlucht

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie Workshop gezamenlijke besluitvorming bij dementie Leontine Groen van de Ven, Lectoraat Innoveren met Ouderen Workshop voor de bijeenkomst van de vakgroep casemanagers dementie, Utrecht, 14 maart 2017 nd

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter 1 Het Erasmus MC 2012 1.200.000.000 omzet 9500 fte, 11.000 medewerkers 162 opnames/dag

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs Doel van deze bijeenkomst Belang van ICT in het onderwijs en van het integreren van ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs duidelijk

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

Inventarisatie ehealth evidence: routes, maten, criteria & methoden

Inventarisatie ehealth evidence: routes, maten, criteria & methoden Inventarisatie ehealth evidence: routes, maten, criteria & methoden Succesvol ondernemen met ehealth, Deliverable 1 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 19-10-2012 Timber Haaker, Lianne Bodenstaff, Hilco

Nadere informatie

Inventarisatie ehealth innovatieroutes en evidence

Inventarisatie ehealth innovatieroutes en evidence Inventarisatie ehealth innovatieroutes en evidence Succesvol ondernemen met ehealth Deliverable 1, versie 2.0 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 18-4-2013 Timber Haaker, Lianne Bodenstaff, Robbert Menko,

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013 0 Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde CRA dag 25 april 2013 Het EPD, hoe deal ik ermee? Moderators: Sharon Anderson Hans Martens Presentators: Robbert

Nadere informatie

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 In de praktijk horen we niet alleen dat de kwaliteit van het voorschrijven

Nadere informatie

Implementatie PersoonsGebondenDossier

Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PGD Havenziekenhuis & Sint Franciscus Gasthuis Platform: Curavista ehealth Bianka Mennema, longarts Havenziekenhuis Disclosure belangen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners.

Nr. 1 / Maart 2012. Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. Nr. 1 / Maart 2012 Van harte welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het project RAAK Ontwerpen voor zorgverleners. In deze nieuwsbrief: Interview met Panton Netwerkbijeenkomsten 2012 Ideeën op te zetten

Nadere informatie

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Thijs van Houwelingen Promovendus Lectoraat Vraaggestuurde Zorg Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Docent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 About InnovationQuarter 1 Shareholders Invest & Innovate in West Holland ehealth Wat is het? Gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren

Nadere informatie

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Flitspresentatie afasieconferentie De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Onderzoeksproject Steffy Stans, Promovenda Lectoraat Autonomie en Participatie voor Chronisch zieken, Docent opleiding Ergotherapie

Nadere informatie

Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model

Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model Grip op complexiteit? Prof. dr. Mirella Minkman Innovation and governance of long term integrated care/ Director Research & Innovation, Vilans Voettekst

Nadere informatie

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

PROM-toolbox. Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs? https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/paginas/prom-toolbox.aspx PROM-toolbox Tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg Wat weten we uit de literatuur over de toepassing van PROMs?

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de Zorg

Het Nieuwe Werken in de Zorg HP Care & Cure seminar Het Nieuwe Werken in de Zorg Harry Verbunt, Healthcare Lead HP NL Harry.verbunt@hp.com Agenda 12.45 uur Introductie Harry Verbunt 13.15 uur Mobiele ontsluiting van informatie Terrence

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Maastricht UMC+ Projectleider + email Pieter Kubben (p.kubben@mumc.nl) Titel activiteit Fundamentals of Clinical Data Science (ebook) Programmathema Digitale

Nadere informatie

Dankwoord Acknowledgements Curriculum Vitae Publications

Dankwoord Acknowledgements Curriculum Vitae Publications Acknowledgements Curriculum Vitae Publications DANKWOORD Aan alles komt dan toch een einde, ook aan een promotietraject. Promoveren was geen expliciete wens of ambitie van mij. Wel de ambitie om mezelf

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen Support innovatieprijs 2012: 55plustoolbox.nl Ingestuurd door: Onderwerp: Kenniscentrum Design en Technologie Lectoraat Industrial Design Lector ir. Karin van Beurden Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Welkom bij Gezondheidswetenschappen

Welkom bij Gezondheidswetenschappen Welkom bij Gezondheidswetenschappen IN DEZE PRESENTATIE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. INTRODUCTIE AFGESTUDEERDE STUDENT STUDENT OUDERGESPREKKEN/ INFORMATIEMARKT OPLEIDINGSMANAGER MASTER BACHELOR CASE 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009 Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Kerngegevens Stakeholders Gezamenlijk in 2007: Bedrijfsopbrengsten: 7,1 miljard Winst: 11,4 miljoen

Nadere informatie

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het PAS? Voorbij het PAS? Geen referentiepersoon Prijs Verlies

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Senior-idays Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Een initiatief van drs. Wendela Sanders (bedrijfseconome: marktonderzoeker in de zorg) en drs. Margriet Hijweege (ondernemer

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Health Innovations & Technology. dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom

Health Innovations & Technology. dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom dr.ir. Joost van Hoof Eur Ing 4 november 2014, Bergen op Zoom We must be realistic. Alzheimer s is a disease of the mind, not of the home. The environment is not a treatment, and it offers no cure. But

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence

Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence Dr. John Verhoef (Lector) Lectoraat Eigen Regie Hogeschool Leiden, Cluster Zorg verhoef.j@hsleiden.nl Waar hebben we het over? Evidence Based Practice

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? Lector Ate Dijkstra Derek Kuipers Boudewijn Dijkstra Marcha Hartman Job van t Veer Sarah Walburg Anneke Stam Ingrid Bakker Hetty

Nadere informatie

Bezoek Zorgnetwerk Limburg aan de High Tech Campus op initiatief van Lensen. 1 April 10, 2015 Philips Innovation Services

Bezoek Zorgnetwerk Limburg aan de High Tech Campus op initiatief van Lensen. 1 April 10, 2015 Philips Innovation Services Bezoek Zorgnetwerk Limburg aan de High Tech Campus op initiatief van Lensen 1 April 10, 2015 Philips Innovation Services Wat is innovatie? Innovatie is vernieuwing van iets concreets Dat kan zijn: Van

Nadere informatie

ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe?

ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? ICT in het Zorgonderwijs: WaaromWatWieWaarWanneerHoe? Masterclass tijdens Tweedaagse bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport, 23 november 2016 Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg, m.hettinga@windesheim.nl

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid

E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid E-health applicaties en patiëntbetrokkenheid Dominique Hamerlijnck, patiëntvertegenwoordiger Longfonds d.hamerlijnck@atini.nl Lieke van der Scheer, filosoof Universiteit Twente Lieke.vanderScheer@utwente.nl

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie

Kennisuitwisseling Technologie en Dementie Kennisuitwisseling Technologie en Dementie 23 januari 2016 12.00-14.00 uur Programma 12.00-12.25 uur Lunch en informatie stands 12.25-12.30 uur Welkom Erik van Rossum 12.30-12.45 uur Toelichting Kennisflitsen

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health Presentatie Algemene Ledenvergadering 18 december 2014 Per initiatief volgt een update van activiteiten, betrokken projectpartners, bereikte resultaten en vervolgaanpak in het nieuwe jaar. Peter Portheine

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleiders + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Beoogde deliverables Academisch Medisch Centrum Mark J Schuuring M.D. Ph.D. m.j.schuuring@amc.uva.nl

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Opschalen ehealth Toepassingen Jan A. Hazelzet, MD PhD CMIO Erasmus MC, Rotterdam j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Science and Value Driven Healthcare Kwaliteit: Effectief Veilig Patiënt gericht Efficiënt Tijdig

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Het onderbouwen van good practices. Symposium parallelsessie 2

Het onderbouwen van good practices. Symposium parallelsessie 2 Het onderbouwen van good practices Symposium parallelsessie 2 Good practices De langdurige zorg kent nog weinig kwaliteitsstandaarden en richtlijnen Er zijn veel good practices - verbeteren kwaliteit van

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderzoek Is Evidence Based Practice informatie beschikbaar voor iedereen? Jef Adriaenssens RN, MsN, PhD

Wetenschappelijk Onderzoek Is Evidence Based Practice informatie beschikbaar voor iedereen? Jef Adriaenssens RN, MsN, PhD Wetenschappelijk Onderzoek Is Evidence Based Practice informatie beschikbaar voor iedereen? Jef Adriaenssens RN, MsN, PhD Evidence Based Practice 2 "the integration of the best research evidence with clinical

Nadere informatie

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van?

ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? ehealth en zelfmanagement Hoe worden we daar beter van? Bart Brandenburg 21 maart 2013 Wat is ehealth? en hoe worden we daar beter van? Er zijn 51 definities van ehealth Supporting Health by technology

Nadere informatie