Programma Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu"

Transcriptie

1 Programma

2 Coaching Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekenen en Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen Ondersteuning/scholing taal en taal rekenen en reken Programma Met dit overzicht wil Spirit4you inzicht verschaffen in het programma aan activiteiten Scholing en docenten/decanen producten in schooljaar Dit programma bestaat uit 3 onderdelen en 3 thema s als ondersteunend c.q. voorwaardelijk voor het welslagen van het totaal, zie onderstaand schema. Schema programmalijnen Spirit4you Programmalijn 1 Loopbaanoriëntatie Programmalijn 2 Doorlopende leerlijnen Programmalijn 3 Ontwikkeling/stimulering Doorlopende zorglijnen doorlopende leerlijnen Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting jongeren onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Informeren Sluitende Activiteiten ouders aanpak beroepen, overstap en opleidingen, vmbo producten: - mboinformeren stageinformeren ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, Sluitende opleidingen, aanpak stageoverstap vmbo - mbo Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering doorlopende Afstemming doorlopende leerlijnen vo leerlijnen - mbo gemeenten in de regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in reg Informeren Monitoring ouders overstap vmbo vmbo - mbo - mbo Informeren Informeren ouders ouders overstap overstap vmbo Monitoring vmbo - - mbo overstap vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Scholing Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure Inclusief lessuggesties Coaching Bestemd voor het hele RMC-gebied Geen aparte versies: alles in 1 boekje Klankbordgroep met deelnemers vanuit alle geledingen Aandacht voor ouders Scholing Monitoring docenten/decanen vsv in de regio Haaglanden Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Coaching Monitoring risicojongeren ontwikkeling taal en rekenen Overdracht Ondersteuning/scholing van leerlinggegevens taal en vmbo rekenen - mbo Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen Opleidingen- Aansluiting en onderwijs beroepenvoorlichting - arbeidsmarkt jongeren Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting jongeren onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Ontwikkeling/stimulering Afstemming vo - mbo doorlopende gemeenten in leerlijnen de Ontwikkeling/stimulering regio Haaglanden doorlopende Afstemming doorlopende leerlijnen vo leerlijnen - mbo gemeenten in de regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden A. VOROC B. Scholing en conferenties C. Ouderbetrokkenheid De projecten worden in samenhang aangeboden. Deze samenhang werkt versterkend voor leerlingen, ouders, docenten/decanen en management van vmbo en mbo, bedrijfsleven, gemeentelijke diensten en overige betrokkenen. In het onderstaand schema wordt aangegeven welke subdoelstellingen/middelen bijdragen aan de hoofddoelstellingen van Spirit4you: een succesvolle doorstroom naar de juiste mbo-opleiding en het terugbrengen van voortijdig schoolverlaten in de regio Haaglanden. Programmalijn 1 - loopbaanoriëntatie Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechter-keuzemodel voor leerlingen: vanaf leerjaar 2 vmbo maken leerlingen zo breed mogelijk kennis met de beroepen en bedrijvenwereld en de opleidingsmogelijkheden in de regio Haaglanden, zowel in de klas als in de praktijk. Leerlingen krijgen stap voor stap zicht op hun eigen wensen en mogelijkheden t.a.v. hun toekomst en de opleiding die daar het beste bij past. Hun ouders worden intensief betrokken bij dit proces. TL-leerlingen krijgen in de bovenbouw extra aandacht. Via o.a. bekijkjetoekomstnu.nl, de MBO-gids, Spots on Jobs en overige lob-activiteiten komen vmbo-leerlingen bij het proefstuderen en de open dag op het mbo: de weg naar de juiste opleiding. Om dit goed te realiseren is er ook scholing nodig voor docenten, over de wijze waarop het aanbod op de beste manier wordt verzorgd, hoe arbeidsmarktrelevante gegevens verwerkt kunnen in het aanbod en op welke wijze ouders constructief betrokken kunnen worden bij de loopbaan van hun kind. Informeren ouders Informeren beroepen, Sluitende ouders opleidingen, aanpak beroepen, overstap stage opleidingen, vmbo - mbo stage Informeren ouders Informeren overstap Monitoring ouders vmbo overstap - mbo vmbo -- mbo Scholing docenten/decanen Scholing Monitoring docenten/decanen vsv in de regio Haaglanden Coaching Monitoring risicojongeren ontwikkeling taal en rekenen Overdracht van Overdracht leerlinggegevens Ondersteuning/scholing van leerlinggegevens vmbo - mbo taal vmbo en - rekenen mbo Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting Aansluiting en beroepenvoorlichting onderwijs jongeren - arbeidsmarkt jongeren 2. Bekijkjetoekomstnu Bestemd voor het Informeren RMC Informeren gebied ouders ouders Sluitende - beroepen, Haaglanden beroepen, aanpak opleidingen, Sluitende opleidingen, overstap aanpak stage vmbo stage overstap - mbo vmbo - mbo Gebruikersgroep met vertegenwoordigers uit vmbo, mbo, hbo, kenniscentra, SOB, gemeenten Informeren Informeren ouders ouders Monitoring overstap overstap vmbo overstap Monitoring vmbo - vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Rapportage statistieken 1x per kwartaal naar gemeenten en betrokkenen Scholing Scholing docenten/decanen Monitoring vsv Monitoring in de regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Twee maal in het schooljaar een rapportage naar aanleiding van evaluatiemomenten Nieuwsflits per doelgroep nieuwsbrief Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden met regelmaat taal en rekenen verzorgd taal en rekenen Versterking implementatie, workshops, havo, werkgevers, hbo Coaching Monitoring ontwikkeling taal en rekenen Onderzoek naar match interesse -stage Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - taal - mbo en rekenen taal en rekenen Doorontwikkelen op basis van usabilitytest en wensen uit het veld Ruimte voor Opleidingen- producten Opleidingen- en en beroepenvoorlichting Aansluiting activiteiten en onderwijs Aansluiting jongeren - arbeidsmarkt onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Aantallen: deelname van 75% van de vmbo-, mbo- en hbo- scholen en gemiddeld 250 bezoekers per dag Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering Afstemming doorlopende vo - mbo doorlopende leerlijnen gemeenten leerlijnen in Ontwikkeling/stimulering de regio Haaglanden Afstemming doorlopende vo Afstemming doorlopende - mbo leerlijnen gemeenten vo leerlijnen - mbo in gemeenten de regio Haaglanden in regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden Haaglanden 3. Spots on Jobs Januari 2013 Bestemd voor leerjaar 2, 3 en 4 van het vmbo in de regio Haaglanden Programma op de scholen, voorafgaand aan de beurs Voorbereidende lessen en reflectie na afloop Sluitende gekoppeld Sluitende aanpak aanpak aanpak overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Link naar mbo-gids Monitoring Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Informatiemiddag voor decanen en begeleiders in december 2012 Monitoring Monitoring vsv vsv in de in de regio vsv regio in Haaglanden regio Haaglanden Gezamenlijke organisatie met alle ROC s uit de regio Vertegenwoordigers vanuit scholen, gemeenten, Toetsmogelijkheden arbeidsmarkt taal taal en worden taal rekenenen expliciet rekenen uitgenodigd voor het open huismoment Speciaal moment voor ouders 17 januari in namiddag Monitoring Monitoring ontwikkeling tijdens ontwikkeling open taal taal en huis en taal rekenenen rekenen Apart programma klas 4 met workshops, gesprekken met mbo-studenten en contact met loopbaanadviseurs. Ondersteuning/scholing taal taal en en taal rekenenen rekenen Mogelijk Informeren ook Informeren een ouders moment ouders beroepen, voor beroepen, opleidingen, het maken opleidingen, Sluitende stage van stage aanpak een match overstap met vmbo een - Sluitende mbo (stage)bedrijf. Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Procesevaluatie, Informeren Informeren evaluatie ouders ouders overstap bij overstap deelnemende vmbo vmbo - Monitoring Aansluiting - mbobedrijven, Aansluiting overstap onderwijs scholen onderwijs - vmbo - - mbo arbeidsmarkt en leerlingen. - arbeidsmarkt Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Aantallen: minimaal bezoekers (leerlingen)/ 500 ouders/ 60 bedrijven Informeren Informeren ouders ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, stage stage stage Informeren Informeren ouders ouders ouders overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Scholing Coaching risicojongeren 4. Terug naar je oude school Presentatie van mbo-studenten op hun oude vmbo-school Coaching Vindt plaats in februari 2013 Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo taal en rekenen Bestemd voor leerjaar 3 en/of 4 van het vmbo Groepen Opleidingen- studenten Opleidingen- vanuit beroepenvoorlichting en diverse mbo-opleidingen jongeren Aansluiting jongeren Aantallen: minimaal 50 klassen krijgen een presentatie van een mbo-student Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Overdracht Overdracht van van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - vmbo - mbo Opleidingen- Opleidingen- en en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Scholing Ontwikkeling/stimulering docenten/decanen doorlopende doorlopende leerlijnen Afstemming vo - mbo gemeenten in regio Haaglanden Scholing Scholing docenten/decanen leerlijnen Afstemming vo - vo mbo - mbo gemeenten in de in de regio regio Haaglanden Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de regio Afstemming Haaglanden vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden 5. Aanbod TL-scholen In overleg met decanennetwerk TL Proefstuderen op het mbo wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd 5x per jaar een bijeenkomst met scholing over nieuwe opleidingen, ontwikkelingen binnen het mbo, -lijn op de scholen, delen van ervaringen expertise. Pilot: - certificaat voor de TL-leerling aan het eind van het 4e leerjaar, te ondertekenen door de leerling, de ouder en de school Aantal: 500 -certificaten Waar mogelijk wordt gewerkt aan de doorlopende leerlijn TL-niveau 4, met als mogelijkheid doorstroom naar het hbo, waarbij gebruik gemaakt wordt van bekijkjetoekomstnu.nl 2 3

3 Informeren Informeren Informeren ouders ouders overstap ouders overstap Informeren vmbo overstap vmbo - ouders vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo overstap Monitoring vmbo - vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Scholing Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in vsv de Monitoring regio Haaglanden in Haaglanden regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden 6. Lob-project met het Museon Programmalijn Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden taal 2 en Toetsmogelijkheden - taal rekenen doorlopende taal rekenen rekenentaal rekenen leerlijnen Ondersteuning van de pilot: verdieping van loopbaanoriëntatie voor leerjaar 2 vmbo Coaching Doel: Bevorderen van de doorstroom door doorlopende leerlijnen. Monitoring Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling taal Monitoring en taal rekenen en taal ontwikkeling rekenenen rekenentaal en rekenen Na Toetsmogelijkheden Spots on Jobs wordt taal en het rekenen lesprogramma verder opgepakt op school, ter voorbereiding op een bezoek Programmalijn 2 richt zich erop de aansluiting te verbeteren door in te zetten op activiteiten en producten in het kader aan Overdracht Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van van Overdracht leerlinggegevens vmbo van vmbo - leerlinggegevens vmbo - - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing taal Ondersteuning/scholing en taal rekenen en taal rekenenen rekenentaal en rekenen Monitoring het Museon ontwikkeling taal en rekenen van doorlopende leerlijnen en in het bijzonder op het gebied van taal en rekenen. Aanbod per vmbo-klas (maximaal 30 leerlingen) met voldoende begeleiding vanuit de school Opleidingen- Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en en Opleidingen- beroepenvoorlichting jongeren en beroepenvoorlichting jongeren jongeren jongerenaansluiting Aansluiting Aansluiting onderwijs onderwijs - onderwijs arbeidsmarkt - arbeidsmarkt Aansluiting - arbeidsmarkt In het Museon wordt in een dagdeel specifiek ingezoomd op diverse beroepsgroepen. Producten en Afstemming activiteiten: Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen doorlopende leerlijnen Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo vo Afstemming - gemeenten mbo gemeenten de vo regio in - de mbo regio Haaglanden in gemeenten Haaglanden regio Haaglanden in regio Haaglanden Aanbod Aansluiting voor onderwijs februari - arbeidsmarkt en maart 2013 epen, opleidingen, Aantal: stage20 klassen doen mee Sluitende aan het aanpak programma overstap vmbo - mbo 1. Taal- en Rekentoets Informeren (TOA) ouders beroepen, opleidingen, stage Informeren Informeren ouders ouders beroepen, Sluitende beroepen, opleidingen, aanpak opleidingen, overstap stagevmbo stage- mbo Sluitende Sluitend aan rstap vmbo - mbo Overstijgend te gebruiken Informeren digitale ouders overstap toets vmbo - mbo Informeren Informeren ouders ouders overstap Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Monitoring ov 7. Versterking onderwijs-arbeidsmarkt anen Monitoring vsv in Voor praktijkschool- en vmbo-leerlingen (basis, kader, TL) Gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven Informeren de regio Haaglanden op vo- ouders scholen beroepen, Informeren opleidingen, ouders Informeren stage beroepen, Informeren ouders opleidingen, ouders beroepen, beroepen, stage opleidingen, Sluitende opleidingen, stage aanpak stage overstap Sluitende vmbo - aanpak mbosluitende overstap Sluitende aanpak vmbo aanpak - mboverstap vmbo vmbo - Scholing - mbodocenten/decanen Scholing Scholing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Haaglanden Monitoring vs Ook te gebruiken door havo- leerlingen Bedrijfsbezoeken/stages voor Toetsmogelijkheden docenten voinformeren taal en rekenen ouders overstap Informeren vmbo - ouders mbo Informeren overstap Informeren ouders vmbo ouders - mboverstap vmbo vmbo Monitoring - - mbo overstap vmbo Monitoring - mbo overstap Monitoring Monitoring vmbo - Overdracht mboverstap vmbo vmbo - van - de mbo gegevens via doorstroomformulier VOROC Toetsmogelijk n Bedrijfsbezoeken voor vo-scholen Monitoring ontwikkeling Scholing taal docenten/decanen rekenen Scholing docenten/decanen Scholing Monitoring vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv Monitoring in de Monitoring regio vsv Haaglanden Schooloverstijgende in vsv in regio regio Haaglanden Haaglanden Coaching rapportages risicojongeren Coaching Monitoring on Aanmelding is het hele schooljaar mogelijk Ondersteuning scholen: scholingsaanbod 4 x per schooljaar gegevens vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Communicatie en coördinatie vanuit Spirit4you taal en rekenen Toetsmogelijkheden taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en taal rekenen en rekenen Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - taal - mbo en rekenen Ondersteunin Certificaat voor 4e klassers die het 2F-niveau behalen envoorlichting Aantal: jongeren30 acties Aansluiting onderwijs Coaching - arbeidsmarkt risicojongeren Coaching Monitoring ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling Monitoring Monitoring taal ontwikkeling Koppelen en ontwikkeling rekenentaal aan en taal het rekenen Opleidingen- en digitale rekenenlesmateriaal en beroepenvoorlichting jongeren Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting onderwijs jongeren - arbeidsmarkt jongeren Aansluiting on Koppeling met bekijkjetoekomstnu.nl ng doorlopende leerlijnen Afstemming vo - mbo Overdracht gemeenten van leerlinggegevens in de regio Overdracht Haaglanden vmbo van Overdracht - leerlinggegevens mbo Overdracht van leerlinggegevens van vmbo - mbo vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo Ondersteuning/scholing taal Aantallen: rekenentaal minimaal en taal rekenen Ontwikkeling/stimulering en rekenen 4000 toetsen op jaarbasis, doorlopende 500 leerlijnen certificaten Ontwikkeling/stimulering 2F (taal en rekenen) Afstemming doorlopende doorlopende vo - mbo leerlijnen gemeenten leerlijnenin de regio Haaglanden Afstemming v 8. Afstemming ontwikkeling op het basisonderwijs en havo-vwo Plannen worden verder ontwikkeld in de eerste helft van het schooljaar. Opleidingen- en beroepenvoorlichting Opleidingen- en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren Aansluiting jongeren jongeren Aansluiting onderwijs Aansluiting Aansluiting - arbeidsmarkt onderwijs - arbeidsmarkt Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de vo Afstemming regio - mbo Afstemming Haaglanden gemeenten vo - mbo vo in - de gemeenten mbo regio gemeenten Haaglanden in in regio de regio Haaglanden Haaglanden 9. Verbetering begeleiding leerlingen naar de juiste mbo-opleiding Handzame informatie voor mentoren/decanen vo (ook havo) over de tips en tops rond keuzeproces en aanmelding, inclusief arbeidsmarktrelevante informatie Met gebruikmaking van bekijkjetoekomstnu.nl Aanbod extra begeleiding voor leerlingen met keuzeproblemen Aanbod extra begeleiding voor leerlingen die een BBL-opleiding willen volgen, maar nog geen baan hebben In samenwerking met De Overstap, ROC Mondriaan, SBB, SOB Aantal: 80 x begeleidingsaanbod gerealiseerd 2. Ontwikkeling digitaal lesmateriaal Taal en Rekenen Lesmateriaal gekoppeld aan thema s als Ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer en ouders Bestemd voor leerlingen pro/vmbo en laagste niveaus mbo Aansluiting op het vorig jaar ontwikkelde Op Stage! Taal en rekenen Enquête onder ouders en leerlingen over gebruik digitaal lesmateriaal Communicatie naar ouders en leerlingen via bekijkjetoekomstnu.nl, spotsonjobs, ouderbrieven via de scholen. Aantallen: workshop gebruik materiaal door minimaal 25 scholen, gebruik lesmateriaal door minimaal 1000 leerlingen 4 5

4 rs beroepen, Informeren opleidingen, ouders Informeren beroepen, stage ouders opleidingen, beroepen, stage opleidingen, Sluitende stage aanpak overstap Sluitende vmbo aanpak - mbo Sluitende overstap aanpak vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Overdracht Overdracht Overdracht van van leerlinggegevens van Overdracht vmbo vmbo - vmbo van - Overdracht leerlinggegevens - mbo van leerlinggegevens vmbo - mboondersteuning/scholing vmbo - taal en taal rekenen Ondersteuning/scholing en taal rekenen en rekenen taal en rekenen rs overstap Informeren vmbo ouders - mbo Informeren overstap ouders vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring overstap vmbo Monitoring - mbo overstap Monitoring vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Programmalijn 3 - doorlopende zorglijnen en/decanen Scholing docenten/decanen Doel: ontwikkelen van de doorlopende Toetsmogelijkheden zorglijnen taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en rekenen Programmalijn 3 richt zich op de ontwikkeling/verbetering Monitoring Monitoring taal rond en rekenen ontwikkeling zorglijnen Monitoring taal vmbo-mbo. ontwikkeling en rekenentaal Het en ontwikkelen rekenen van trajecten voor bijzondere doelgroepen hoort eveneens bij deze programmalijn, waardoor mogelijkheden worden gecreëerd voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod van de opleiding niet Overdracht van leerlinggegevens vmbo Ondersteuning/scholing - mbo taal en rekenen past. ongeren leerlinggegevens Overdracht vmbo van leerlinggegevens - mbo vmbo - mbo beroepenvoorlichting Opleidingen- en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting en beroepenvoorlichting jongeren Aansluiting jongerenonderwijs - Aansluiting arbeidsmarkt onderwijs Aansluiting - arbeidsmarkt Informeren n ouders ouders ouders imulering doorlopende Producten beroepen, Informeren beroepen, opleidingen, ouders Ontwikkeling/stimulering leerlijnen en opleidingen, activiteiten: stage beroepen, stage stage opleidingen, doorlopende Afstemming stage Sluitende Sluitende aanpak aanpak aanpak overstap Sluitende vmbo overstap vmbo - aanpak - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo leerlijnenvo - mbo gemeenten Afstemming in vo de Afstemming - mbo regio gemeenten Haaglanden vo - mbo in de gemeenten regio Haaglanden in regio Haaglanden Informeren n ouders ouders ouders overstap Informeren vmbo overstap vmbo - ouders - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap vmbo overstap vmbo Monitoring - - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo 1. Warme overdracht Opleidingen- Opleidingen- en en beroepenvoorlichting en Opleidingen- jongeren jongeren en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting en beroepenvoorlichting jongeren Aansluiting Aansluiting Aansluiting onderwijs jongeren onderwijs onderwijs - - arbeidsmarkt - Aansluiting arbeidsmarkt onderwijs Aansluiting - arbeidsmarkt A. VOROC 1. VOROC Beschikbaar in 3 RMC- gebieden: Haaglanden, Leiden en Gouda Actuele website: Gebruikersgroep Haaglanden met vertegenwoordigers vanuit alle geledingen komt 2 maal per jaar bijeen Bovenregionale afstemming met vertegenwoordigers uit de deelnemende regio s Eén digitaal doorstroomformulier met Informeren informatie ouders over beroepen, alle doelgroepen opleidingen, stage Procedure 2013 wordt herzien op basis Informeren van ervaringen ouders overstap afgelopen vmbo - jaar; mbo wordt voorgelegd aan gebruikersgroep, schoolleiders en bestuurders vo en mbo in oktober/november 2012 VOROC informatiemiddagen in november 2012 Het beschikbaar stellen van uitgebreide rapportages uit VOROC, de C-levering en administraties Toetsmogelijkheden ROC met informatie taal en rekenen over doorstroom en uitval Ontwikkeling: VOROC wordt mogelijk gebruiksklaar gemaakt voor Noord-Holland, in overleg met gemeenten en ROC s Sluitende aanpak Ontwikkeling: Informeren Sluitende overstap mogelijk ouders aanpak vmbo wordt beroepen, overstap - mbo VOROC opleidingen, vmbo gebruikt - mbostage als monitoringssysteem Sluitende bij de aanpak overstap overstap mbo-mbo vmbo - mbo Monitoring Informeren overstap Monitoring vmbo ouders overstap - mbo vmbo vmbo - mbo Opleidingen- - mbo en beroepenvoorlichting Monitoring jongeren overstap vmbo - mbo Monitoring Scholing vsv Monitoring de docenten/decanen regio Haaglanden vsv in regio Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende Monitoring leerlijnen vsv in de regio Haaglanden Afstemming vo - mbo gemeenten in de reg Scholing g docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring Monitoring vsv vsv in de in de regio vsv regio Monitoring in Haaglanden regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Overleg middels face to face gesprekken tussen vertegenwoordigers vmbo en mbo in juni Gegevens vanuit VOROC worden gebruikt Toetsmogelijkheden bij organisatie taal taal Toetsmogelijkheden en van en taal rekenen deze en rekenen activiteit taal en rekenen risicojongeren Coaching Voor circa risicojongeren 200 leerlingen met iets mindere Monitoring problematiek Monitoring ontwikkeling ontwikkeling vindt Monitoring taal taal en overdracht en taal rekenen ontwikkeling en rekenen op schrift taal en plaats rekenen Terugkoppeling in het eerste schooljaar mbo vanuit de leerlingen die besproken zijn Overdracht t van van leerlinggegevens van Overdracht vmbo van vmbo - leerlinggegevens - vmbo - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing taal taal en en taal rekenenen rekenentaal en Informeren rekenen Met Informatiemarkt: informatie vanuit o.a. mbo-scholen, leerplicht, De Overstap ouders Informeren beroepen, ouders opleidingen, beroepen, stage opleidingen, stage Opleidingen- ingen- en beroepenvoorlichting en Opleidingen- Evaluatie onder en beroepenvoorlichting jongeren deelnemende jongeren jongeren vmbo- en mbo-medewerkers Aansluiting Aansluiting onderwijs onderwijs - Aansluiting - arbeidsmarkt - arbeidsmarkt Informeren ouders Informeren overstap ouders vmbo overstap - mbo vmbo - mbo formeren ren ouders ouders beroepen, Sluitende Aantal: beroepen, opleidingen, aanpak 250 opleidingen, leerlingen overstap stage Informeren vmbo stage worden - mbouders besproken beroepen, Sluitende opleidingen, Sluitende aanpak aanpak stage overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering keling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen doorlopende leerlijnen Afstemming Afstemming vo - vo mbo - mbo vo Afstemming gemeenten - mbo gemeenten de vo in de regio - mbo regio in gemeenten Haaglanden regio Haaglanden Scholing regio docenten/decanen Haaglanden formeren ren ouders ouders overstap Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo Informeren - mbo ouders overstap Monitoring vmbo Monitoring - mbo overstap overstap vmbo vmbo - - mbo B. Scholing en conferenties 2. Coaching vmbo-mbo 1. Informatiemiddag Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden taal en management rekenentaal en rekenen v(mb)o g holing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Scholing Haaglanden docenten/decanen Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Begeleiding van leerlingen in het vmbo bij de overstap naar het mbo door middel van Coaching coaching risicojongeren Informatie/scholingsmiddag Monitoring Coaching ontwikkeling Monitoring risicojongeren taal ontwikkeling en rekenen voor taal locatiedirecteuren en rekenen v(mb)o over ontwikkelingen Monitoring ontwikkeling in het mbo taal en en rekenen de gevolgen nnisdeling Toetsmogelijkheden Aantal: 50 leerlingen taal rekenen in een coaching traject daarvan voor het vo n ouders beroepen, Overdracht van Overdracht leerlinggegevens van leerlinggegevens vmbo - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Overdracht Ondersteuning/scholing van taal leerlinggegevens en rekenentaal en vmbo rekenen - mbo Informeren Leerlingen opleidingen, ouders krijgen beroepen, stage Informeren halverwege opleidingen, ouders het stage beroepen, 4e leerjaar Sluitende opleidingen, vmbo aanpak een stage overstap professionele, Sluitende vmbo aanpak - mbo apart overstap Sluitende voor vmbo dit - aanpak mbo project overstap geschoolde vmbo - mbo ng aching risicojongeren Monitoring ontwikkeling taal Coaching en rekenen risicojongeren coach, November 2012 n ouders overstap Informeren die vmbo de leerling ouders - mbo overstap begeleidt Informeren vmbo tot - mbo ouders ver in overstap het 1e Monitoring vmbo leerjaar - mbo overstap van het vmbo Monitoring mbo- mbo overstap vmbo Monitoring - mbo Opleidingenoverstap vmbo en Opleidingen- beroepenvoorlichting - mbo en beroepenvoorlichting jongeren jongeren Onderdeel Aansluiting Opleidingen- onderwijs van Aansluiting het - arbeidsmarkt programma: en Informeren onderwijs beroepenvoorlichting Informeren - ouders arbeidsmarkt aansluiting ouders beroepen, jongeren beroepen, havo opleidingen, 3 opleidingen, en -4 stage leerlingen stage Aansluiting mbo-4 opleidingen, onderwijs Sluitende Sluitende - arbeidsmarkt aanpak rol bekijkjetoekomstnu.nl aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo verdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - taal Overdracht mbo en rekenen van leerlinggegevens Ondersteuning/scholing vmbo - mbo taal en taal rekenen en rekenen Afstemmen met en bijdragen leveren aan regionale ontwikkelingen: coachtrajecten Ontwikkeling/stimulering voor jongeren Ontwikkeling/stimulering in de regio doorlopende Haag-leerlijnelanden op onderwijs het jongeren gebied - arbeidsmarkt jongeren Opleidingen- van zorg, en, beroepenvoorlichting studievaardigheden. Aansluiting Aansluiting onderwijs jongeren onderwijs Verdere - arbeidsmarkt - arbeidsmarkt uitwerking vindt Aansluiting plaats onderwijs in maanden - arbeidsmarkt september- doorlopende leerlijnen Aantal: Afstemming 70 Ontwikkeling/stimulering deelnemers docenten/decanen Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv in de regio Haaglanden vo Afstemming - mbo gemeenten Informeren vo - Informeren mbo in doorlopende gemeenten ouders regio ouders overstap Haaglanden in overstap leerlijnen vmbo regio vmbo - Haaglanden - mbo Afstemming vo Monitoring - mbo Monitoring gemeenten overstap overstap in vmbo de regio vmbo - Haaglanden - mbo pleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting ling Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden december Toetsmogelijkheden taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en rekenen ntwikkeling/stimulering keling/stimulering Afstemming doorlopende doorlopende vo - mbo leerlijnen gemeenten leerlijnen Ontwikkeling/stimulering in de regio Haaglanden doorlopende Afstemming Afstemming vo leerlijnen - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden Afstemming Haaglanden vo - mbo gemeenten in de regio Haaglanden 2. Netwerk Reken op Taal risicojongeren Monitoring ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling taal en rekenen Bestemd voor taal- en rekencoördinatoren van po, pro, v(mb)o en mbo 3. Samenwerking vmbo-mbo-vsv Ondersteuning m.b.t. Coaching implementeren van taal- en rekenbeleid t van leerlinggegevens Overdracht vmbo van leerlinggegevens - mbo Overdracht vmbo van - leerlinggegevens mbo Ondersteuning/scholing vmbo - mbo taal en rekenen Actieplan werkzaamheden vsv-casemanagers en activiteiten rond VOROC (wat doet de school, wat doet de gemeente) Informeren ouders Informatie beroepen, opleidingen, over Informeren laatste Informeren stage ouders ontwikkelingen ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, Sluitende stage stage aanpak overstap vmbo - Sluitende mbo Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo en- en beroepenvoorlichting Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - mbo Opleidingen- Actie aan en het jongeren beroepenvoorlichting begin Opleidingen- van het schooljaar en jongeren beroepenvoorlichting Aansluiting m.b.t. afwezigheid onderwijs jongeren - Aansluiting arbeidsmarkt studenten onderwijs mbo 1 e - arbeidsmarkt jaar Informeren ouders Netwerkfunctie; overstap vmbo Informeren - mbouitwisselen Informeren ouders ouders overstap van overstap good vmbo practices vmbo - Monitoring - mbo overstap vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo ling/stimulering Ontwikkeling/stimulering Actie doorlopende loopbaanadvies: leerlijnen Ontwikkeling/stimulering doorlopende inzet loopbaanadviseurs leerlijnen doorlopende Afstemming ROC vo leerlijnen - mbo Mondriaan gemeenten Afstemming op in vraag vo de - regio mbo van gemeenten Haaglanden Afstemming scholen de vo regio - mbo Haaglanden gemeenten in de regio Haaglanden Bespreking TOA- resultaten Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Aantal: 4x per jaar, 40 aanwezigen per keer Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden 4. Doorlopende zorglijnen Overdracht gegevens vanuit VOROC en implementatie van de informatie bij betrokkenen in het mbo Rapportages voor zorgcoördinatoren over o.a. LGF, contact leerplicht Rapportages op maat voor opleidingen, op vraag Monitoring vsv Monitoring in de regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende leerlijnen Ontwikkeling/stimulering leerlijnendoorlopende leerlijnen Afstemming doorlopende Afstemming Afstemming vo leerlijnen - mbo vo - mbo gemeenten vo - gemeenten mbo gemeenten Afstemming de regio de in regio Haaglanden vo Afstemming - regio mbo Haaglanden gemeenten Haaglanden vo - mbo in de gemeenten regio Haaglanden in regio Haaglanden 3. Scholing decanen en mentoren Coaching Scholingsmiddagen op 13 december 2012 en voorjaar 2013, bestemd voor alle v(mb)o-scholen Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo taal en rekenen Thema s: ontwikkelingen binnen het mbo, -programma s implementeren binnen de school, informatie over nieuwe Informeren Informeren ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, stage stage producten en Opleidingen- activiteiten, Opleidingen- en beroepenvoorlichting begeleiden en van leerlingen jongeren Aansluiting jongeren richting onderwijs de - arbeidsmarkt juiste mbo-opleiding Aantal: 2x, 80 deelnemers per keer Informeren Informeren ouders ouders overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de regio Afstemming Haaglanden vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden 4. Doorlopende leerlijnen Ondersteuningsaanbod voor alle sectoren vmbo, pro en alle opleidingen mbo Contact tussen collega s v(mb)o en mbo Coaching t.b.v. Coaching een risicojongeren soepele overstap van de leerling van de vmbo naar de mbo-opleiding Informatiedeling over stages, arbeidsmarktrelevantie, nieuwe opleidingen mbo, aansluiting tussen opleidingen vmbo Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - mbo en mbo Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Aantal: 2x per jaar een breed opgezette studiemiddag, 50 deelnemers per keer Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen C. Ouderbetrokkenheid 1. Bekijkjetoekomstnu.nl 2. Oudermoment tijdens Spots on Jobs Filmmateriaal voor ouders, informatie over stage in het vmbo 4. Filmmateriaal voor ouders over vergroten taal- en rekenvaardigheden 5. MBO-gids, zie programmalijn 1, met films over het mbo, over de intake en over rolmodellen in het mbo 6. Pilot: certificaat, zie programmalijn 1 punt 5 Toetsmogelijkheden taal en taal rekenen en reken Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekene en Ondersteuning/scholing taal en taal rekene en Aansluiting Aansluiting onderwijs - Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de 6 7

2009-2010 PROGRAMMALIJN

2009-2010 PROGRAMMALIJN Programma 2009-2010 PROGRAMMALIJN 1 Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechtermodel: leerlingen vanaf leerjaar 2 VMBO

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

PROGRAMMALIJN

PROGRAMMALIJN Programma 2010-2011 PROGRAMMALIJN 1 Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechtermodel: leerlingen vanaf leerjaar 2 vmbo

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Samenwerking 90% van alle vmbo-scholen in regio Haaglanden maakt gebruik van de website.

Samenwerking 90% van alle vmbo-scholen in regio Haaglanden maakt gebruik van de website. de website over mbo-opleidingen, beroepen en stages in de regio Haaglanden voor het vmbo, mbo en hbo Bezoekers Geen winstoogmerk Bekijkjetoekomstnu wordt per jaar gemiddeld door 135.000 personen bezocht

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016 VOROC Procedure bijzondere doelgroepen mbo december 2016 Inhoud Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo - Aanmelding vanuit het VSO - Aanmelding vanuit het FlexCollege - Aanmelding vanuit

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Decanaat. Decaan: Marbella Uhlenbeck lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO

Decanaat. Decaan: Marbella Uhlenbeck lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO Welkom!. Decanaat Decaan: Marbella Uhlenbeck m.uhlenbeck@montaigne lyceum.nl Decaan voor Kader en MAVO http://www.montaignelyceum.nl/schoolinfo/decanaat Communicatie in beeld Wat na het examen? 1. Werken

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2016

Preventieproject De Overstap 2016 Preventieproject De Overstap 2016 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652, 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren De Overstap

Nadere informatie

! Mijn goede idee over keuzedelen vo-mbo

! Mijn goede idee over keuzedelen vo-mbo ! Mijn goede idee over keuzedelen vo-mbo Goed overleg tussen VO-MBO voor het ontwikkelen van een keuzedeel. Als docent een dag meelopen op het MBO als inspiratie voor de invulling van een keuzedeel. Samenwerking

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Naar een gezamenlijke aanpak voor techniekpromotie en techniekopleidingen in 2015 en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Aanleidingen Regio Haaglanden actieagenda

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 De overstap van VMBO/PRO naar Entree of MBO wordt naast alle leerlingen uit reguliere overstappers ook

Nadere informatie

LOB - Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nummer: 1

LOB - Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nummer: 1 LOB - Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nummer: 1 Deze Nieuwsbrief met LOB-Nieuws verschijnt 2 tot 3 keer per schooljaar met allerlei informatie, bestemd voor leerlingen en ouders/verzorgers, over LOB-activiteiten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Spirit4you in 2015. rapportage. bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording 2015

Spirit4you in 2015. rapportage. bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording 2015 Spirit4you in rapportage bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording Rapportage Spirit4you In gaf Spirit4you aandacht aan projecten horend bij loopbaanoriëntatie, zorg voor (en begeleiding van) leerlingen

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT?

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Lesbrief Maxim Taylor Aanmelden voor het mbo AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Het vierde jaar van het vmbo is een belangrijk jaar. Je doet examen en je maakt de keuze voor een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden LOB Presentatie voor regio-bijeenkomsten Ruud van der Aa en Eva van der Boom, april 2009 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Linda Sontag, Zeger van Hoffen 5 en 7 juni 2012 Inhoud workshop Achtergrondinformatie Opbouw en inhoud van de scan Werkwijze voor deelname

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk?

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Frank Koster directie BVE juni 2013 f.n.g.koster@minocw.nl Entreeopleiding Inhoud 1. Actieplan MBO 2. Welke problemen spelen op niveau-1? 3. Wat wordt er

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs... 3 2. Verslagen per dag... 4 3. Aanwezige scholen en bedrijven... 5 4. Enquêtes leerlingen... 8 5. Enquêtes volwassenen...

Nadere informatie

Inleiding Pagina 2. 1. Projectorganisatie Pagina 2. 2. Proces Pagina 3. 3. Deelname VO-scholen Pagina 4. 4. Deelname Studenten Pagina 5

Inleiding Pagina 2. 1. Projectorganisatie Pagina 2. 2. Proces Pagina 3. 3. Deelname VO-scholen Pagina 4. 4. Deelname Studenten Pagina 5 RAPPORTAGE, Noëlle Renjaan, 2015 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 2 1. Projectorganisatie Pagina 2 2. Proces Pagina 3 3. Deelname VO-scholen Pagina 4 4. Deelname Studenten Pagina 5 5. Evaluatie VO Pagina

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden 2013-2014

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden 2013-2014 EINDRAPPORTAGE VOROC Regio 28 Haaglanden 2013-2014 www.voroc.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aantallen per mbo-school... 4 3. Uitstroom vo-mbo regio 28 Haaglanden... 4 3.1 Leerweg en niveau... 4

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar 2012-2013 VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen, Johan de Witt, locatie Zusterstraat, september 2012 1 Beste ouder en/of verzorger,

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Rekenbeleid Schooljaar 2015/2016 Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs? Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER Pilot LOB in Groen VMBO en MBO, Citaverde College Opstellen actieplan Werving en selectie van deelnemers en begeleiders Matches maken Ouders Deelnemers VMBO (krijgt begeleiding)

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM

Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM Programma Decanaat (theater) Mentoraat (instructielokaal) Decanaat klas 2 K/M Decaan: Marbella Uhlenbeck m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl Decaan voor Kader en

Nadere informatie

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Decanen Farel College Sjoerd Tolsma Roos Wubben E-mail: decanaat@farel.nl U vindt ons in de kamer achter het computerlokaal (013) Versie 1 sept 2015 RW 1 Jaarplanning decanaat

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden

Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden Beschrijving ten behoeve van de marktverkenning voorziening vroegtijdig aanmelden 1. Inleiding Onderdeel van het wetsvoorstel 1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo Rekenen in de zorg Rekenen is een zorg Wat is het probleem? Wat is de gedeelde zorg van vmbo en mbo? Intensiveringstraject rekenen vo Eerste tranche: 300 scholen

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Agenda Agenda 1. Actieplan mbo 2. Oude niveau-1-opleidingen 3. Wat is er vernieuwd? 4. Samenwerking (en rol gemeente)

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder!

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! De diensten AmbulantE Begeleiding in de regio Zeeland bundelen hun cursusaanbod 2 0 1 1 2 0 1 2 Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! Auris Dienstverlening Goes cluster 2 (0113) 32 32 64 www.aurisdienstverlening.nl

Nadere informatie

Evaluatie Spirit4you. Gemeente Den Haag

Evaluatie Spirit4you. Gemeente Den Haag Evaluatie Spirit4you Gemeente Den Haag Rapportage 26 april 2016 H.E. Stallen MSc MA T.M.Y. Lie MSc K. Pit Projectnummer: 107893 Correspondentienummer: DH-1904-4966 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland Overdracht met zorg 30 januari 2014 Gaat dit altijd zo? Visie op de overstap Doorlopende LOB lijn overstap onderdeel LOB Planmatig én flexibel Kwaliteiten

Nadere informatie

Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you

Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs 2016... 3 2. Verslagen per dag... 4 Aanwezige scholen en bedrijven... 5 3. Enquêtes leerlingen... 6 4. Enquêtes volwassenen... 7

Nadere informatie

Hulp van school is belangrijk, want het is moeilijk om een keuze te maken als je jong bent

Hulp van school is belangrijk, want het is moeilijk om een keuze te maken als je jong bent Hulp van school is belangrijk, want het is moeilijk om een keuze te maken als je jong bent Evaluatie aanbod Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Spirit4you HenK Onderwijsadvies- en Onderzoeksbureau Dr. D.

Nadere informatie

Ouderavond 2, 3 havo en vwo

Ouderavond 2, 3 havo en vwo Ouderavond 2, 3 havo en vwo Dinsdag 27 september 2016 Programma 19.30 20.00 uur Algemene informatie over 2, 3 havo en vwo M. van de Woestijne, coördinator klas 2-4 20.00 20.30 uur Studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Met een hartelijke groet,

Met een hartelijke groet, Voor nadere informatie en aanvragen voor diensten uit zowel het basispakket als extra te leveren producten kan contact worden opgenomen met het idoe MaSteam te bereiken van maandag t/m donderdag tijdens

Nadere informatie

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus Diagnostische toetsen Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen toetsen bij referentieniveaus Jan.vanWeerden@cito.nl Hoofd Research PO-VO Ruud.Alers@cito.nl Manager VO Overzicht presentatie Welke toetsen

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO

Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO Welkom bij DUO Studiefinanciering MBO Johannes Bos Servicekantoor Zwolle Studiefinanciering, wat is handig om te weten Studiefinanciering wat zijn de mogelijkheden? Studentenreisproduct Prestatiebeurs

Nadere informatie

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst.

Hieronder op pagina 2 de grote lijnen van de regionale VSV aanpak (de maatregelen) zoals afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst. Memo VSV bestuurlijke overeenkomst en uitwerking 2016-2017 Aan: schoolbestuurders, directies, intern ondersteuningsteam en decanen Van: directie SwV Datum: 26-10-16 Status: ter informatie Bijlagen: 3 onder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003 Uitgave 17 april 2009, nummer 003 NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV Ik ben verheugd te lezen in deze nieuwsbrief dat de THOPklassen (Traject Her Orienterings Programma s) overal zo n succes zijn. Het voorziet

Nadere informatie

Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn. Verantwoording schooljaar

Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn. Verantwoording schooljaar Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn Verantwoording schooljaar 2016-2017 September 2017 Activiteiten in 2016-2017 Op landelijk niveau Onderzoek implementatie vernieuwing Z&W Versterking betrokkenheid

Nadere informatie

Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage: projectplan

Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage: projectplan VSV- Voortgangsreportage West-Friesland Februari 2014 Maatregel Plus Omschrijving Te behalen doel Activiteit Planning Voortgang activiteit Verantwoordelijke organisatie Koploper in de school Zie bijlage:

Nadere informatie

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Onderzoeksmethode... 3 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU?... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november Aantal deelnemers *) : 5 deelnemers

Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november Aantal deelnemers *) : 5 deelnemers Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november 2016 Aantal deelnemers *) : VO: MBO: Gemeenten: Overig: 36 deelnemers 25 deelnemers 6 deelnemers 5 deelnemers *) Bovenstaand aantal

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Competentiegericht Leren in de praktijk

Competentiegericht Leren in de praktijk Competentiegericht Leren in de praktijk Hoe werken we in de praktijk? Wat hebben we als vier scholen gemeen? Wat doen we op onze eigen manier? Een overzicht 1 Competentiegericht Leren in de praktijk Wat

Nadere informatie

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie Rapportage Mei, 2016 s-hertogenbosch Inhoud Introductie... 2 Opzet van het onderzoek... 2 Resultaten... 2 Conclusies, interpretaties en aanbevelingen... 2

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College De cijfers bekend Wat nu? De weg van het Dendron College Even voorstellen Naam: Sinds 1999 Tot 1999: Vakken: Dorien Stals (STL) onderwijs accountantskantoor Nederlands SBC Directieadviseur docent-ontwikkelaar

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Programma van maatregelen 2008 2009. Convenant Voortijdig schooluitval 2008 2011. RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant

Programma van maatregelen 2008 2009. Convenant Voortijdig schooluitval 2008 2011. RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Programma van maatregelen 2008 2009 Convenant Voortijdig schooluitval 2008 2011 RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Overzicht programma van maatregelen 2008 en 2009 Convenant Voortijdig schooluitval 2008 2011

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie