Programma Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu"

Transcriptie

1 Programma

2 Coaching Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekenen en Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen Ondersteuning/scholing taal en taal rekenen en reken Programma Met dit overzicht wil Spirit4you inzicht verschaffen in het programma aan activiteiten Scholing en docenten/decanen producten in schooljaar Dit programma bestaat uit 3 onderdelen en 3 thema s als ondersteunend c.q. voorwaardelijk voor het welslagen van het totaal, zie onderstaand schema. Schema programmalijnen Spirit4you Programmalijn 1 Loopbaanoriëntatie Programmalijn 2 Doorlopende leerlijnen Programmalijn 3 Ontwikkeling/stimulering Doorlopende zorglijnen doorlopende leerlijnen Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting jongeren onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Informeren Sluitende Activiteiten ouders aanpak beroepen, overstap en opleidingen, vmbo producten: - mboinformeren stageinformeren ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, Sluitende opleidingen, aanpak stageoverstap vmbo - mbo Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering doorlopende Afstemming doorlopende leerlijnen vo leerlijnen - mbo gemeenten in de regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in reg Informeren Monitoring ouders overstap vmbo vmbo - mbo - mbo Informeren Informeren ouders ouders overstap overstap vmbo Monitoring vmbo - - mbo overstap vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Scholing Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure Inclusief lessuggesties Coaching Bestemd voor het hele RMC-gebied Geen aparte versies: alles in 1 boekje Klankbordgroep met deelnemers vanuit alle geledingen Aandacht voor ouders Scholing Monitoring docenten/decanen vsv in de regio Haaglanden Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Coaching Monitoring risicojongeren ontwikkeling taal en rekenen Overdracht Ondersteuning/scholing van leerlinggegevens taal en vmbo rekenen - mbo Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen Opleidingen- Aansluiting en onderwijs beroepenvoorlichting - arbeidsmarkt jongeren Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting jongeren onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Ontwikkeling/stimulering Afstemming vo - mbo doorlopende gemeenten in leerlijnen de Ontwikkeling/stimulering regio Haaglanden doorlopende Afstemming doorlopende leerlijnen vo leerlijnen - mbo gemeenten in de regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden A. VOROC B. Scholing en conferenties C. Ouderbetrokkenheid De projecten worden in samenhang aangeboden. Deze samenhang werkt versterkend voor leerlingen, ouders, docenten/decanen en management van vmbo en mbo, bedrijfsleven, gemeentelijke diensten en overige betrokkenen. In het onderstaand schema wordt aangegeven welke subdoelstellingen/middelen bijdragen aan de hoofddoelstellingen van Spirit4you: een succesvolle doorstroom naar de juiste mbo-opleiding en het terugbrengen van voortijdig schoolverlaten in de regio Haaglanden. Programmalijn 1 - loopbaanoriëntatie Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechter-keuzemodel voor leerlingen: vanaf leerjaar 2 vmbo maken leerlingen zo breed mogelijk kennis met de beroepen en bedrijvenwereld en de opleidingsmogelijkheden in de regio Haaglanden, zowel in de klas als in de praktijk. Leerlingen krijgen stap voor stap zicht op hun eigen wensen en mogelijkheden t.a.v. hun toekomst en de opleiding die daar het beste bij past. Hun ouders worden intensief betrokken bij dit proces. TL-leerlingen krijgen in de bovenbouw extra aandacht. Via o.a. bekijkjetoekomstnu.nl, de MBO-gids, Spots on Jobs en overige lob-activiteiten komen vmbo-leerlingen bij het proefstuderen en de open dag op het mbo: de weg naar de juiste opleiding. Om dit goed te realiseren is er ook scholing nodig voor docenten, over de wijze waarop het aanbod op de beste manier wordt verzorgd, hoe arbeidsmarktrelevante gegevens verwerkt kunnen in het aanbod en op welke wijze ouders constructief betrokken kunnen worden bij de loopbaan van hun kind. Informeren ouders Informeren beroepen, Sluitende ouders opleidingen, aanpak beroepen, overstap stage opleidingen, vmbo - mbo stage Informeren ouders Informeren overstap Monitoring ouders vmbo overstap - mbo vmbo -- mbo Scholing docenten/decanen Scholing Monitoring docenten/decanen vsv in de regio Haaglanden Coaching Monitoring risicojongeren ontwikkeling taal en rekenen Overdracht van Overdracht leerlinggegevens Ondersteuning/scholing van leerlinggegevens vmbo - mbo taal vmbo en - rekenen mbo Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting Aansluiting en beroepenvoorlichting onderwijs jongeren - arbeidsmarkt jongeren 2. Bekijkjetoekomstnu Bestemd voor het Informeren RMC Informeren gebied ouders ouders Sluitende - beroepen, Haaglanden beroepen, aanpak opleidingen, Sluitende opleidingen, overstap aanpak stage vmbo stage overstap - mbo vmbo - mbo Gebruikersgroep met vertegenwoordigers uit vmbo, mbo, hbo, kenniscentra, SOB, gemeenten Informeren Informeren ouders ouders Monitoring overstap overstap vmbo overstap Monitoring vmbo - vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Rapportage statistieken 1x per kwartaal naar gemeenten en betrokkenen Scholing Scholing docenten/decanen Monitoring vsv Monitoring in de regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Twee maal in het schooljaar een rapportage naar aanleiding van evaluatiemomenten Nieuwsflits per doelgroep nieuwsbrief Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden met regelmaat taal en rekenen verzorgd taal en rekenen Versterking implementatie, workshops, havo, werkgevers, hbo Coaching Monitoring ontwikkeling taal en rekenen Onderzoek naar match interesse -stage Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - taal - mbo en rekenen taal en rekenen Doorontwikkelen op basis van usabilitytest en wensen uit het veld Ruimte voor Opleidingen- producten Opleidingen- en en beroepenvoorlichting Aansluiting activiteiten en onderwijs Aansluiting jongeren - arbeidsmarkt onderwijs jongeren- arbeidsmarkt Aantallen: deelname van 75% van de vmbo-, mbo- en hbo- scholen en gemiddeld 250 bezoekers per dag Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering Afstemming doorlopende vo - mbo doorlopende leerlijnen gemeenten leerlijnen in Ontwikkeling/stimulering de regio Haaglanden Afstemming doorlopende vo Afstemming doorlopende - mbo leerlijnen gemeenten vo leerlijnen - mbo in gemeenten de regio Haaglanden in regio Afstemming Haaglanden Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden Haaglanden 3. Spots on Jobs Januari 2013 Bestemd voor leerjaar 2, 3 en 4 van het vmbo in de regio Haaglanden Programma op de scholen, voorafgaand aan de beurs Voorbereidende lessen en reflectie na afloop Sluitende gekoppeld Sluitende aanpak aanpak aanpak overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Link naar mbo-gids Monitoring Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Informatiemiddag voor decanen en begeleiders in december 2012 Monitoring Monitoring vsv vsv in de in de regio vsv regio in Haaglanden regio Haaglanden Gezamenlijke organisatie met alle ROC s uit de regio Vertegenwoordigers vanuit scholen, gemeenten, Toetsmogelijkheden arbeidsmarkt taal taal en worden taal rekenenen expliciet rekenen uitgenodigd voor het open huismoment Speciaal moment voor ouders 17 januari in namiddag Monitoring Monitoring ontwikkeling tijdens ontwikkeling open taal taal en huis en taal rekenenen rekenen Apart programma klas 4 met workshops, gesprekken met mbo-studenten en contact met loopbaanadviseurs. Ondersteuning/scholing taal taal en en taal rekenenen rekenen Mogelijk Informeren ook Informeren een ouders moment ouders beroepen, voor beroepen, opleidingen, het maken opleidingen, Sluitende stage van stage aanpak een match overstap met vmbo een - Sluitende mbo (stage)bedrijf. Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Procesevaluatie, Informeren Informeren evaluatie ouders ouders overstap bij overstap deelnemende vmbo vmbo - Monitoring Aansluiting - mbobedrijven, Aansluiting overstap onderwijs scholen onderwijs - vmbo - - mbo arbeidsmarkt en leerlingen. - arbeidsmarkt Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Aantallen: minimaal bezoekers (leerlingen)/ 500 ouders/ 60 bedrijven Informeren Informeren ouders ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, stage stage stage Informeren Informeren ouders ouders ouders overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Scholing Coaching risicojongeren 4. Terug naar je oude school Presentatie van mbo-studenten op hun oude vmbo-school Coaching Vindt plaats in februari 2013 Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo taal en rekenen Bestemd voor leerjaar 3 en/of 4 van het vmbo Groepen Opleidingen- studenten Opleidingen- vanuit beroepenvoorlichting en diverse mbo-opleidingen jongeren Aansluiting jongeren Aantallen: minimaal 50 klassen krijgen een presentatie van een mbo-student Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Overdracht Overdracht van van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - vmbo - mbo Opleidingen- Opleidingen- en en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Scholing Ontwikkeling/stimulering docenten/decanen doorlopende doorlopende leerlijnen Afstemming vo - mbo gemeenten in regio Haaglanden Scholing Scholing docenten/decanen leerlijnen Afstemming vo - vo mbo - mbo gemeenten in de in de regio regio Haaglanden Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de regio Afstemming Haaglanden vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden 5. Aanbod TL-scholen In overleg met decanennetwerk TL Proefstuderen op het mbo wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd 5x per jaar een bijeenkomst met scholing over nieuwe opleidingen, ontwikkelingen binnen het mbo, -lijn op de scholen, delen van ervaringen expertise. Pilot: - certificaat voor de TL-leerling aan het eind van het 4e leerjaar, te ondertekenen door de leerling, de ouder en de school Aantal: 500 -certificaten Waar mogelijk wordt gewerkt aan de doorlopende leerlijn TL-niveau 4, met als mogelijkheid doorstroom naar het hbo, waarbij gebruik gemaakt wordt van bekijkjetoekomstnu.nl 2 3

3 Informeren Informeren Informeren ouders ouders overstap ouders overstap Informeren vmbo overstap vmbo - ouders vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo overstap Monitoring vmbo - vmbo - overstap - mbo vmbo - mbo Scholing Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in vsv de Monitoring regio Haaglanden in Haaglanden regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden 6. Lob-project met het Museon Programmalijn Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden taal 2 en Toetsmogelijkheden - taal rekenen doorlopende taal rekenen rekenentaal rekenen leerlijnen Ondersteuning van de pilot: verdieping van loopbaanoriëntatie voor leerjaar 2 vmbo Coaching Doel: Bevorderen van de doorstroom door doorlopende leerlijnen. Monitoring Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling taal Monitoring en taal rekenen en taal ontwikkeling rekenenen rekenentaal en rekenen Na Toetsmogelijkheden Spots on Jobs wordt taal en het rekenen lesprogramma verder opgepakt op school, ter voorbereiding op een bezoek Programmalijn 2 richt zich erop de aansluiting te verbeteren door in te zetten op activiteiten en producten in het kader aan Overdracht Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van van Overdracht leerlinggegevens vmbo van vmbo - leerlinggegevens vmbo - - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing taal Ondersteuning/scholing en taal rekenen en taal rekenenen rekenentaal en rekenen Monitoring het Museon ontwikkeling taal en rekenen van doorlopende leerlijnen en in het bijzonder op het gebied van taal en rekenen. Aanbod per vmbo-klas (maximaal 30 leerlingen) met voldoende begeleiding vanuit de school Opleidingen- Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en en Opleidingen- beroepenvoorlichting jongeren en beroepenvoorlichting jongeren jongeren jongerenaansluiting Aansluiting Aansluiting onderwijs onderwijs - onderwijs arbeidsmarkt - arbeidsmarkt Aansluiting - arbeidsmarkt In het Museon wordt in een dagdeel specifiek ingezoomd op diverse beroepsgroepen. Producten en Afstemming activiteiten: Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen doorlopende leerlijnen Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo vo Afstemming - gemeenten mbo gemeenten de vo regio in - de mbo regio Haaglanden in gemeenten Haaglanden regio Haaglanden in regio Haaglanden Aanbod Aansluiting voor onderwijs februari - arbeidsmarkt en maart 2013 epen, opleidingen, Aantal: stage20 klassen doen mee Sluitende aan het aanpak programma overstap vmbo - mbo 1. Taal- en Rekentoets Informeren (TOA) ouders beroepen, opleidingen, stage Informeren Informeren ouders ouders beroepen, Sluitende beroepen, opleidingen, aanpak opleidingen, overstap stagevmbo stage- mbo Sluitende Sluitend aan rstap vmbo - mbo Overstijgend te gebruiken Informeren digitale ouders overstap toets vmbo - mbo Informeren Informeren ouders ouders overstap Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo - mbo Monitoring ov 7. Versterking onderwijs-arbeidsmarkt anen Monitoring vsv in Voor praktijkschool- en vmbo-leerlingen (basis, kader, TL) Gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven Informeren de regio Haaglanden op vo- ouders scholen beroepen, Informeren opleidingen, ouders Informeren stage beroepen, Informeren ouders opleidingen, ouders beroepen, beroepen, stage opleidingen, Sluitende opleidingen, stage aanpak stage overstap Sluitende vmbo - aanpak mbosluitende overstap Sluitende aanpak vmbo aanpak - mboverstap vmbo vmbo - Scholing - mbodocenten/decanen Scholing Scholing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Haaglanden Monitoring vs Ook te gebruiken door havo- leerlingen Bedrijfsbezoeken/stages voor Toetsmogelijkheden docenten voinformeren taal en rekenen ouders overstap Informeren vmbo - ouders mbo Informeren overstap Informeren ouders vmbo ouders - mboverstap vmbo vmbo Monitoring - - mbo overstap vmbo Monitoring - mbo overstap Monitoring Monitoring vmbo - Overdracht mboverstap vmbo vmbo - van - de mbo gegevens via doorstroomformulier VOROC Toetsmogelijk n Bedrijfsbezoeken voor vo-scholen Monitoring ontwikkeling Scholing taal docenten/decanen rekenen Scholing docenten/decanen Scholing Monitoring vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv Monitoring in de Monitoring regio vsv Haaglanden Schooloverstijgende in vsv in regio regio Haaglanden Haaglanden Coaching rapportages risicojongeren Coaching Monitoring on Aanmelding is het hele schooljaar mogelijk Ondersteuning scholen: scholingsaanbod 4 x per schooljaar gegevens vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Communicatie en coördinatie vanuit Spirit4you taal en rekenen Toetsmogelijkheden taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en taal rekenen en rekenen Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - taal - mbo en rekenen Ondersteunin Certificaat voor 4e klassers die het 2F-niveau behalen envoorlichting Aantal: jongeren30 acties Aansluiting onderwijs Coaching - arbeidsmarkt risicojongeren Coaching Monitoring ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling Monitoring Monitoring taal ontwikkeling Koppelen en ontwikkeling rekenentaal aan en taal het rekenen Opleidingen- en digitale rekenenlesmateriaal en beroepenvoorlichting jongeren Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting onderwijs jongeren - arbeidsmarkt jongeren Aansluiting on Koppeling met bekijkjetoekomstnu.nl ng doorlopende leerlijnen Afstemming vo - mbo Overdracht gemeenten van leerlinggegevens in de regio Overdracht Haaglanden vmbo van Overdracht - leerlinggegevens mbo Overdracht van leerlinggegevens van vmbo - mbo vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo Ondersteuning/scholing taal Aantallen: rekenentaal minimaal en taal rekenen Ontwikkeling/stimulering en rekenen 4000 toetsen op jaarbasis, doorlopende 500 leerlijnen certificaten Ontwikkeling/stimulering 2F (taal en rekenen) Afstemming doorlopende doorlopende vo - mbo leerlijnen gemeenten leerlijnenin de regio Haaglanden Afstemming v 8. Afstemming ontwikkeling op het basisonderwijs en havo-vwo Plannen worden verder ontwikkeld in de eerste helft van het schooljaar. Opleidingen- en beroepenvoorlichting Opleidingen- en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren Aansluiting jongeren jongeren Aansluiting onderwijs Aansluiting Aansluiting - arbeidsmarkt onderwijs - arbeidsmarkt Ontwikkeling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de vo Afstemming regio - mbo Afstemming Haaglanden gemeenten vo - mbo vo in - de gemeenten mbo regio gemeenten Haaglanden in in regio de regio Haaglanden Haaglanden 9. Verbetering begeleiding leerlingen naar de juiste mbo-opleiding Handzame informatie voor mentoren/decanen vo (ook havo) over de tips en tops rond keuzeproces en aanmelding, inclusief arbeidsmarktrelevante informatie Met gebruikmaking van bekijkjetoekomstnu.nl Aanbod extra begeleiding voor leerlingen met keuzeproblemen Aanbod extra begeleiding voor leerlingen die een BBL-opleiding willen volgen, maar nog geen baan hebben In samenwerking met De Overstap, ROC Mondriaan, SBB, SOB Aantal: 80 x begeleidingsaanbod gerealiseerd 2. Ontwikkeling digitaal lesmateriaal Taal en Rekenen Lesmateriaal gekoppeld aan thema s als Ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer en ouders Bestemd voor leerlingen pro/vmbo en laagste niveaus mbo Aansluiting op het vorig jaar ontwikkelde Op Stage! Taal en rekenen Enquête onder ouders en leerlingen over gebruik digitaal lesmateriaal Communicatie naar ouders en leerlingen via bekijkjetoekomstnu.nl, spotsonjobs, ouderbrieven via de scholen. Aantallen: workshop gebruik materiaal door minimaal 25 scholen, gebruik lesmateriaal door minimaal 1000 leerlingen 4 5

4 rs beroepen, Informeren opleidingen, ouders Informeren beroepen, stage ouders opleidingen, beroepen, stage opleidingen, Sluitende stage aanpak overstap Sluitende vmbo aanpak - mbo Sluitende overstap aanpak vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Overdracht Overdracht Overdracht van van leerlinggegevens van Overdracht vmbo vmbo - vmbo van - Overdracht leerlinggegevens - mbo van leerlinggegevens vmbo - mboondersteuning/scholing vmbo - taal en taal rekenen Ondersteuning/scholing en taal rekenen en rekenen taal en rekenen rs overstap Informeren vmbo ouders - mbo Informeren overstap ouders vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring overstap vmbo Monitoring - mbo overstap Monitoring vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Programmalijn 3 - doorlopende zorglijnen en/decanen Scholing docenten/decanen Doel: ontwikkelen van de doorlopende Toetsmogelijkheden zorglijnen taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en rekenen Programmalijn 3 richt zich op de ontwikkeling/verbetering Monitoring Monitoring taal rond en rekenen ontwikkeling zorglijnen Monitoring taal vmbo-mbo. ontwikkeling en rekenentaal Het en ontwikkelen rekenen van trajecten voor bijzondere doelgroepen hoort eveneens bij deze programmalijn, waardoor mogelijkheden worden gecreëerd voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod van de opleiding niet Overdracht van leerlinggegevens vmbo Ondersteuning/scholing - mbo taal en rekenen past. ongeren leerlinggegevens Overdracht vmbo van leerlinggegevens - mbo vmbo - mbo beroepenvoorlichting Opleidingen- en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting en beroepenvoorlichting jongeren Aansluiting jongerenonderwijs - Aansluiting arbeidsmarkt onderwijs Aansluiting - arbeidsmarkt Informeren n ouders ouders ouders imulering doorlopende Producten beroepen, Informeren beroepen, opleidingen, ouders Ontwikkeling/stimulering leerlijnen en opleidingen, activiteiten: stage beroepen, stage stage opleidingen, doorlopende Afstemming stage Sluitende Sluitende aanpak aanpak aanpak overstap Sluitende vmbo overstap vmbo - aanpak - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo leerlijnenvo - mbo gemeenten Afstemming in vo de Afstemming - mbo regio gemeenten Haaglanden vo - mbo in de gemeenten regio Haaglanden in regio Haaglanden Informeren n ouders ouders ouders overstap Informeren vmbo overstap vmbo - ouders - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap vmbo overstap vmbo Monitoring - - vmbo overstap - mbo vmbo - mbo 1. Warme overdracht Opleidingen- Opleidingen- en en beroepenvoorlichting en Opleidingen- jongeren jongeren en Opleidingen- jongeren beroepenvoorlichting en beroepenvoorlichting jongeren Aansluiting Aansluiting Aansluiting onderwijs jongeren onderwijs onderwijs - - arbeidsmarkt - Aansluiting arbeidsmarkt onderwijs Aansluiting - arbeidsmarkt A. VOROC 1. VOROC Beschikbaar in 3 RMC- gebieden: Haaglanden, Leiden en Gouda Actuele website: Gebruikersgroep Haaglanden met vertegenwoordigers vanuit alle geledingen komt 2 maal per jaar bijeen Bovenregionale afstemming met vertegenwoordigers uit de deelnemende regio s Eén digitaal doorstroomformulier met Informeren informatie ouders over beroepen, alle doelgroepen opleidingen, stage Procedure 2013 wordt herzien op basis Informeren van ervaringen ouders overstap afgelopen vmbo - jaar; mbo wordt voorgelegd aan gebruikersgroep, schoolleiders en bestuurders vo en mbo in oktober/november 2012 VOROC informatiemiddagen in november 2012 Het beschikbaar stellen van uitgebreide rapportages uit VOROC, de C-levering en administraties Toetsmogelijkheden ROC met informatie taal en rekenen over doorstroom en uitval Ontwikkeling: VOROC wordt mogelijk gebruiksklaar gemaakt voor Noord-Holland, in overleg met gemeenten en ROC s Sluitende aanpak Ontwikkeling: Informeren Sluitende overstap mogelijk ouders aanpak vmbo wordt beroepen, overstap - mbo VOROC opleidingen, vmbo gebruikt - mbostage als monitoringssysteem Sluitende bij de aanpak overstap overstap mbo-mbo vmbo - mbo Monitoring Informeren overstap Monitoring vmbo ouders overstap - mbo vmbo vmbo - mbo Opleidingen- - mbo en beroepenvoorlichting Monitoring jongeren overstap vmbo - mbo Monitoring Scholing vsv Monitoring de docenten/decanen regio Haaglanden vsv in regio Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende Monitoring leerlijnen vsv in de regio Haaglanden Afstemming vo - mbo gemeenten in de reg Scholing g docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring Monitoring vsv vsv in de in de regio vsv regio Monitoring in Haaglanden regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Overleg middels face to face gesprekken tussen vertegenwoordigers vmbo en mbo in juni Gegevens vanuit VOROC worden gebruikt Toetsmogelijkheden bij organisatie taal taal Toetsmogelijkheden en van en taal rekenen deze en rekenen activiteit taal en rekenen risicojongeren Coaching Voor circa risicojongeren 200 leerlingen met iets mindere Monitoring problematiek Monitoring ontwikkeling ontwikkeling vindt Monitoring taal taal en overdracht en taal rekenen ontwikkeling en rekenen op schrift taal en plaats rekenen Terugkoppeling in het eerste schooljaar mbo vanuit de leerlingen die besproken zijn Overdracht t van van leerlinggegevens van Overdracht vmbo van vmbo - leerlinggegevens - vmbo - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Ondersteuning/scholing taal taal en en taal rekenenen rekenentaal en Informeren rekenen Met Informatiemarkt: informatie vanuit o.a. mbo-scholen, leerplicht, De Overstap ouders Informeren beroepen, ouders opleidingen, beroepen, stage opleidingen, stage Opleidingen- ingen- en beroepenvoorlichting en Opleidingen- Evaluatie onder en beroepenvoorlichting jongeren deelnemende jongeren jongeren vmbo- en mbo-medewerkers Aansluiting Aansluiting onderwijs onderwijs - Aansluiting - arbeidsmarkt - arbeidsmarkt Informeren ouders Informeren overstap ouders vmbo overstap - mbo vmbo - mbo formeren ren ouders ouders beroepen, Sluitende Aantal: beroepen, opleidingen, aanpak 250 opleidingen, leerlingen overstap stage Informeren vmbo stage worden - mbouders besproken beroepen, Sluitende opleidingen, Sluitende aanpak aanpak stage overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering keling/stimulering Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen doorlopende leerlijnen Afstemming Afstemming vo - vo mbo - mbo vo Afstemming gemeenten - mbo gemeenten de vo in de regio - mbo regio in gemeenten Haaglanden regio Haaglanden Scholing regio docenten/decanen Haaglanden formeren ren ouders ouders overstap Monitoring overstap vmbo overstap vmbo - - vmbo Informeren - mbo ouders overstap Monitoring vmbo Monitoring - mbo overstap overstap vmbo vmbo - - mbo B. Scholing en conferenties 2. Coaching vmbo-mbo 1. Informatiemiddag Toetsmogelijkheden Toetsmogelijkheden taal en management rekenentaal en rekenen v(mb)o g holing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Scholing Haaglanden docenten/decanen Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden Haaglanden Begeleiding van leerlingen in het vmbo bij de overstap naar het mbo door middel van Coaching coaching risicojongeren Informatie/scholingsmiddag Monitoring Coaching ontwikkeling Monitoring risicojongeren taal ontwikkeling en rekenen voor taal locatiedirecteuren en rekenen v(mb)o over ontwikkelingen Monitoring ontwikkeling in het mbo taal en en rekenen de gevolgen nnisdeling Toetsmogelijkheden Aantal: 50 leerlingen taal rekenen in een coaching traject daarvan voor het vo n ouders beroepen, Overdracht van Overdracht leerlinggegevens van leerlinggegevens vmbo - mbo vmbo - mbo Ondersteuning/scholing Overdracht Ondersteuning/scholing van taal leerlinggegevens en rekenentaal en vmbo rekenen - mbo Informeren Leerlingen opleidingen, ouders krijgen beroepen, stage Informeren halverwege opleidingen, ouders het stage beroepen, 4e leerjaar Sluitende opleidingen, vmbo aanpak een stage overstap professionele, Sluitende vmbo aanpak - mbo apart overstap Sluitende voor vmbo dit - aanpak mbo project overstap geschoolde vmbo - mbo ng aching risicojongeren Monitoring ontwikkeling taal Coaching en rekenen risicojongeren coach, November 2012 n ouders overstap Informeren die vmbo de leerling ouders - mbo overstap begeleidt Informeren vmbo tot - mbo ouders ver in overstap het 1e Monitoring vmbo leerjaar - mbo overstap van het vmbo Monitoring mbo- mbo overstap vmbo Monitoring - mbo Opleidingenoverstap vmbo en Opleidingen- beroepenvoorlichting - mbo en beroepenvoorlichting jongeren jongeren Onderdeel Aansluiting Opleidingen- onderwijs van Aansluiting het - arbeidsmarkt programma: en Informeren onderwijs beroepenvoorlichting Informeren - ouders arbeidsmarkt aansluiting ouders beroepen, jongeren beroepen, havo opleidingen, 3 opleidingen, en -4 stage leerlingen stage Aansluiting mbo-4 opleidingen, onderwijs Sluitende Sluitende - arbeidsmarkt aanpak rol bekijkjetoekomstnu.nl aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo verdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - taal Overdracht mbo en rekenen van leerlinggegevens Ondersteuning/scholing vmbo - mbo taal en taal rekenen en rekenen Afstemmen met en bijdragen leveren aan regionale ontwikkelingen: coachtrajecten Ontwikkeling/stimulering voor jongeren Ontwikkeling/stimulering in de regio doorlopende Haag-leerlijnelanden op onderwijs het jongeren gebied - arbeidsmarkt jongeren Opleidingen- van zorg, en, beroepenvoorlichting studievaardigheden. Aansluiting Aansluiting onderwijs jongeren onderwijs Verdere - arbeidsmarkt - arbeidsmarkt uitwerking vindt Aansluiting plaats onderwijs in maanden - arbeidsmarkt september- doorlopende leerlijnen Aantal: Afstemming 70 Ontwikkeling/stimulering deelnemers docenten/decanen Scholing docenten/decanen Scholing docenten/decanen Monitoring vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv in de regio Monitoring Haaglanden vsv in de regio Haaglanden vo Afstemming - mbo gemeenten Informeren vo - Informeren mbo in doorlopende gemeenten ouders regio ouders overstap Haaglanden in overstap leerlijnen vmbo regio vmbo - Haaglanden - mbo Afstemming vo Monitoring - mbo Monitoring gemeenten overstap overstap in vmbo de regio vmbo - Haaglanden - mbo pleidingen- en beroepenvoorlichting en Aansluiting ling Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden december Toetsmogelijkheden taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal Toetsmogelijkheden en rekenen taal en rekenen ntwikkeling/stimulering keling/stimulering Afstemming doorlopende doorlopende vo - mbo leerlijnen gemeenten leerlijnen Ontwikkeling/stimulering in de regio Haaglanden doorlopende Afstemming Afstemming vo leerlijnen - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de in regio de regio Haaglanden Afstemming Haaglanden vo - mbo gemeenten in de regio Haaglanden 2. Netwerk Reken op Taal risicojongeren Monitoring ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling Monitoring taal en rekenen ontwikkeling taal en rekenen Bestemd voor taal- en rekencoördinatoren van po, pro, v(mb)o en mbo 3. Samenwerking vmbo-mbo-vsv Ondersteuning m.b.t. Coaching implementeren van taal- en rekenbeleid t van leerlinggegevens Overdracht vmbo van leerlinggegevens - mbo Overdracht vmbo van - leerlinggegevens mbo Ondersteuning/scholing vmbo - mbo taal en rekenen Actieplan werkzaamheden vsv-casemanagers en activiteiten rond VOROC (wat doet de school, wat doet de gemeente) Informeren ouders Informatie beroepen, opleidingen, over Informeren laatste Informeren stage ouders ontwikkelingen ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, Sluitende stage stage aanpak overstap vmbo - Sluitende mbo Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - - mbo en- en beroepenvoorlichting Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - mbo Opleidingen- Actie aan en het jongeren beroepenvoorlichting begin Opleidingen- van het schooljaar en jongeren beroepenvoorlichting Aansluiting m.b.t. afwezigheid onderwijs jongeren - Aansluiting arbeidsmarkt studenten onderwijs mbo 1 e - arbeidsmarkt jaar Informeren ouders Netwerkfunctie; overstap vmbo Informeren - mbouitwisselen Informeren ouders ouders overstap van overstap good vmbo practices vmbo - Monitoring - mbo overstap vmbo - mbo Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo ling/stimulering Ontwikkeling/stimulering Actie doorlopende loopbaanadvies: leerlijnen Ontwikkeling/stimulering doorlopende inzet loopbaanadviseurs leerlijnen doorlopende Afstemming ROC vo leerlijnen - mbo Mondriaan gemeenten Afstemming op in vraag vo de - regio mbo van gemeenten Haaglanden Afstemming scholen de vo regio - mbo Haaglanden gemeenten in de regio Haaglanden Bespreking TOA- resultaten Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Aantal: 4x per jaar, 40 aanwezigen per keer Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden 4. Doorlopende zorglijnen Overdracht gegevens vanuit VOROC en implementatie van de informatie bij betrokkenen in het mbo Rapportages voor zorgcoördinatoren over o.a. LGF, contact leerplicht Rapportages op maat voor opleidingen, op vraag Monitoring vsv Monitoring in de regio vsv Haaglanden in regio Haaglanden Ontwikkeling/stimulering doorlopende leerlijnen Ontwikkeling/stimulering leerlijnendoorlopende leerlijnen Afstemming doorlopende Afstemming Afstemming vo leerlijnen - mbo vo - mbo gemeenten vo - gemeenten mbo gemeenten Afstemming de regio de in regio Haaglanden vo Afstemming - regio mbo Haaglanden gemeenten Haaglanden vo - mbo in de gemeenten regio Haaglanden in regio Haaglanden 3. Scholing decanen en mentoren Coaching Scholingsmiddagen op 13 december 2012 en voorjaar 2013, bestemd voor alle v(mb)o-scholen Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo Ondersteuning/scholing vmbo - - mbo taal en rekenen Thema s: ontwikkelingen binnen het mbo, -programma s implementeren binnen de school, informatie over nieuwe Informeren Informeren ouders ouders beroepen, beroepen, opleidingen, opleidingen, stage stage producten en Opleidingen- activiteiten, Opleidingen- en beroepenvoorlichting begeleiden en van leerlingen jongeren Aansluiting jongeren richting onderwijs de - arbeidsmarkt juiste mbo-opleiding Aantal: 2x, 80 deelnemers per keer Informeren Informeren ouders ouders overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Sluitende Sluitende aanpak aanpak overstap overstap vmbo vmbo - Monitoring Monitoring overstap overstap vmbo vmbo - - mbo Ontwikkeling/stimulering doorlopende Ontwikkeling/stimulering leerlijnen doorlopende doorlopende Afstemming leerlijnen leerlijnen vo - mbo gemeenten Afstemming de regio Afstemming Haaglanden vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de regio in de regio Haaglanden Haaglanden Scholing Monitoring Monitoring vsv in vsv de in regio de regio Haaglanden 4. Doorlopende leerlijnen Ondersteuningsaanbod voor alle sectoren vmbo, pro en alle opleidingen mbo Contact tussen collega s v(mb)o en mbo Coaching t.b.v. Coaching een risicojongeren soepele overstap van de leerling van de vmbo naar de mbo-opleiding Informatiedeling over stages, arbeidsmarktrelevantie, nieuwe opleidingen mbo, aansluiting tussen opleidingen vmbo Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van vmbo vmbo - - mbo en mbo Opleidingen- Opleidingen- en beroepenvoorlichting en jongeren jongeren Aantal: 2x per jaar een breed opgezette studiemiddag, 50 deelnemers per keer Ontwikkeling/stimulering doorlopende doorlopende leerlijnen leerlijnen C. Ouderbetrokkenheid 1. Bekijkjetoekomstnu.nl 2. Oudermoment tijdens Spots on Jobs Filmmateriaal voor ouders, informatie over stage in het vmbo 4. Filmmateriaal voor ouders over vergroten taal- en rekenvaardigheden 5. MBO-gids, zie programmalijn 1, met films over het mbo, over de intake en over rolmodellen in het mbo 6. Pilot: certificaat, zie programmalijn 1 punt 5 Toetsmogelijkheden taal en taal rekenen en reken Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekene en Ondersteuning/scholing taal en taal rekene en Aansluiting Aansluiting onderwijs - Afstemming Afstemming vo - mbo vo - gemeenten mbo gemeenten in de 6 7

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Gwen

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Rotterdam,

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

LOB De investering waard

LOB De investering waard LOB De investering waard Opbrengsten van drie jaar project Stimulering LOB project Stimulering LOB LOB is een krachtige manier om leerlingen meer zicht op zichzelf te laten krijgen en van daaruit een meer

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Werkdocument Instroomloket 16+

Werkdocument Instroomloket 16+ 0 Werkdocument Instroomloket 16+ Zuid Holland Noord Gemma van Delft Helene Rehorst Versie 1.4 d.d. 23 12 13 Eerdere versies besproken in Begeleidingscommissie dd 25 3 2013 en 11 6 2013, Spiegelbijeenkomst

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Notitie. Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart 13.00 uur. Kopie aan: Betreft: Inventarisatie en advies doorstroom

Notitie. Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart 13.00 uur. Kopie aan: Betreft: Inventarisatie en advies doorstroom Notitie Jeugd Team Beleid Van: F.T. de Bruin-Dragt E-mail: ft.debruin-dragt@rotterdam.nl Fax: (010) 498 42 68 Telefoon: 06 22 04 26 44 Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart 13.00

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie