Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 26 februari 2010 Kenmerk:

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Aanbesteding gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Opbouw document AANBESTEDENDE DIENST Informatie over de aanbestedende dienst Informatie over de deelnemers OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Algemene achtergrond van de opdracht Omschrijving van de opdracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Perceel 2: Online webonderzoek Contractvorm en looptijd Buiten deze opdracht Omvang van de opdracht PROCEDURE, JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN Deelname Algemeen Taal Vertrouwelijkheid Toepasselijk recht en bevoegde rechter Eén aanbieding Tussentijdse beëindiging van de aanbestedingsprocedure Kostenvergoeding Geldigheid Aanbieden als combinatie Inzet van en beroep op bekwaamheid derden Beoordelen van de aanbiedingen Vragen en onduidelijkheden Planning Indieningvoorschriften Aanbiedingen indienen SELECTIECRITERIA Inleiding Uitsluitingscriteria Minimumeisen Eis met betrekking tot inschrijving beroeps- of handelsregister Eis met betrekking tot financiële draagkracht Eis met betrekking tot beroepsbekwaamheid GUNNINGSCRITERIA Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Inleiding Criteria en weging Vraagstelling, beoordeling en puntentoekenning... 32

3 6.2 Perceel 2: Online webonderzoek Inleiding Criteria en weging Vraagstelling, beoordeling en puntentoekenning BIJLAGE 1 Conceptraamovereenkomst, nadere overeenkomst en ARVODI BIJLAGE 2 Inschrijvingsformulier BIJLAGE 3 Verklaring combinatie (alleen indien van toepassing) BIJLAGE 4 Eigen verklaring uitsluitingcriteria BIJLAGE 5 Eigen verklaring financiële draagkracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek.. 65 BIJLAGE 5 Eigen verklaring financiële draagkracht: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 6A Referentieformulier A: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6B Referentieformulier B: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6C Referentieformulier C: Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 6A Referentieformulier A: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 6B Referentieformulier B: Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 7A Prijzen en tarieven Perceel 1: Face-to-face webonderzoek BIJLAGE 7B Prijzen en tarieven Perceel 2: Online webonderzoek BIJLAGE 8 Retour A Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 3

4 1 INLEIDING 1.1 Aanbesteding gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Dit document beschrijft het proces van de selectie en gunning voor de aanbesteding van een raamovereenkomst voor Gebruikersonderzoek naar websites en web-based applicaties door Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. DPC zal gebruik maken van de raamovereenkomst voor de uitvoering van gebruikersonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en optimalisatie van websites en webbased applicaties. Het staat de onderdelen van de rijksoverheid vrij om van de dienstverlening van DPC en daarmee indirect van deze raamovereenkomsten gebruik te maken. Het betreffende onderdeel van de rijksoverheid wordt hiermee eindgebruiker, DPC blijft in alle gevallen (formeel) opdrachtgever. Binnen het gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties onderscheiden we twee percelen, te weten: - Perceel 1: face-to-face webonderzoek; - Perceel 2: online webonderzoek. Perceel 1: face-to-face webonderzoek omvat vormen van gebruikersonderzoek waarbij (potentiële) gebruikers van een site of applicatie individueel of in focusgroepen worden geïnterviewd. Het gaat om onderzoek in een gecontroleerde (laboratorium)omgeving. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van user-feedback. Het kan gaan om een inventarisatie van de wensen en behoeften aan het begin van een ontwikkelproces, om een test van een conceptversie, of om een usabilitytest van een werkende site of applicatie. Vaak wordt hierbij gewerkt met voorgedefinieerde scenario s en taakopdrachten die de respondenten moeten uitvoeren op de site of applicatie. Perceel 2: online webonderzoek omvat vormen van onderzoek waarin feedback wordt verzameld van natuurlijke bezoekers van de site of applicatie. De verzamelde gegevens hebben in hoofdzaak betrekking op persoonskenmerken en de ervaringen van de bezoeker met de site of applicatie. De doelstelling van deze aanbesteding voor DPC is om per perceel een raamovereenkomst af te sluiten met drie marktpartijen. DPC wil middels deze aanbesteding het uitvoeren van deze onderzoeken voor een meerjarige periode onderbrengen bij een aantal vaste partners. Deze partners moeten de gewenste vormen van onderzoek kunnen uitvoeren. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten 2005 (Bao). Het Bao is te vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken. Voor deze aanbesteding wordt de openbare procedure gehanteerd. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 4

5 1.2 Opbouw document In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod. In hoofdstuk 2 wordt de aanbestedende dienst beschreven. In hoofdstuk 3 volgt een omschrijving van de aan te besteden opdracht en de gewenste samenwerking. De te volgen procedure komt in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5 worden de van toepassing zijn de selectiecriteria beschreven, in hoofdstuk 6 de gunningscriteria. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 5

6 2 AANBESTEDENDE DIENST De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder Dienst Publiek en Communicatie (hierna te noemen DPC) is de aanbestedende dienst. 2.1 Informatie over de aanbestedende dienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC) DPC is als baten-lastendienst onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken en heeft als missie de (rijks)overheid te helpen beter te communiceren met burgers en bedrijven. DPC levert de overheid hiertoe expertise en dienstverlening. Tevens beheert DPC gezamenlijke infrastructuur en collectief ingekochte diensten. Daarbij combineert DPC deskundigheid op verschillende communicatieterreinen, zoals publieksvoorlichting, media-inkoop/advies, communicatieonderzoek, middelenadvies, communicatieadvies, campagnemanagement en kennistransfer. Bij DPC zijn ongeveer 200 mensen werkzaam in vijf taakgebieden: Kennis & Advies Vraag en Antwoord; Campagnes; Media-inkoop; Bedrijfsvoering. Voor meer en actuele informatie over DPC zie: 2.2 Informatie over de deelnemers De raamovereenkomsten worden afgesloten door DPC. DPC voert opdrachten uit voor de (rijks)overheid. Het staat de onderdelen van de (rijks)overheid vrij om voor onderzoeksopdrachten van de dienstverlening van DPC en daarmee indirect van deze raamovereenkomsten gebruik te maken. Het betreffende onderdeel van de (rijks)overheid wordt hiermee eindgebruiker, het gebruik van de raamovereenkomst verloopt altijd via DPC. DPC is contractbeheerder. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 6

7 3 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 3.1 Algemene achtergrond van de opdracht Achtergrond DPC adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwikkelen, beheren en doorontwikkelen van intranet- en internetsites en in toenemende mate ook web-based applicaties. Daarbij is het verzamelen van informatie over (potentiële) gebruikers cruciaal. Het is van belang te weten wie die (potentiële) gebruikers zijn, hun wensen en behoeften te kennen en inzicht te hebben in de wijze waarop gebruikers met de site omgaan. Er bestaan verschillende manieren om deze informatie te verkrijgen. De belangrijkste zijn webanalyse en webonderzoek. Onder webanalyse verstaan we het verzamelen van informatie over het bereik, bezoek en gebruik van de website middels het slim inzetten en analyseren van serverdata (webstatistieken). Webanalyse is non-obtrusive: de gebruiker merkt niet dat er gegevens worden verzameld over zijn/haar surfgedrag. De toepassing van webanalyse maakt momenteel binnen de rijksoverheid een sterke ontwikkeling door. Onder webonderzoek verstaat DPC al het onderzoek naar de gebruikers- en het gebruik van websites en web-based applicaties waarbij aan gebruikers actief informatie gevraagd wordt. Dit kan gebeuren door middel van een enquête of reactiemogelijkheid op een website, maar het kan ook gaan om face-to-face onderzoek in een gecontroleerde (laboratorium-)setting, bijvoorbeeld een usabilitytest. Het gaat in webonderzoek om het ontwikkelen of optimaliseren van een website of de interface van een web-based applicatie. Onder websites worden zowel intranetsites als internetsites verstaan. Onder web-based applicaties verstaan we alle bedrijfstoepassingen die via een webbrowser worden aangeboden. Het kan daarbij gaan om toepassingen en voorzieningen op intranet en internet. Het gaat in webonderzoek nadrukkelijk om het testen van de interface van dergelijke applicaties. Het onderzoek is niet gericht op de (bedrijfs)processen die middels de applicatie worden gefaciliteerd. DPC biedt met raamovereenkomsten een rijksbrede infrastructuur aan voor veelvoorkomende onderzoeksvormen. DPC gebruikt die overeenkomsten om haar opdrachtgevers beter en sneller van dienst te kunnen zijn bij de invulling van onderzoeksbehoeften. De verwachting is dat hiermee kwaliteits-, kosten- en efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. Middels deze aanbesteding wil DPC raamovereenkomsten afsluiten met een aantal aanbieders van webonderzoek. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 7

8 Op dit moment heeft DPC raamovereenkomsten voor het uitvoeren van webonderzoek met vier bureaus. Deze overeenkomsten zijn in 2006 afgesloten en expireren per 30 april De huidige aanbesteding dient dan ook ter vervanging van de huidige overeenkomsten. De opzet van de raamovereenkomsten en de inhoud van de aan te besteden percelen wijken daarbij af van die van Vorm van de raamovereenkomsten: aantal contractpartijen en beoogde gebruikers DPC wil middels de aanbesteding de uitvoering van webonderzoek voor een meerjarige periode onderbrengen bij een aantal vaste partners. Deze partners moeten de gewenste vormen van onderzoek kunnen uitvoeren. De opdracht is verdeeld in twee onderdelen (percelen). Per perceel streeft ernaar DPC drie bureaus te contracteren. Partijen kunnen op een van beide percelen inschrijven, of op beide percelen. De aanbiedingen op beide percelen worden echter afzonderlijk beoordeeld. In dit aanbestedingsdocument wordt gespecificeerd op welke opdrachten de af te sluiten raamovereenkomsten betrekking hebben en welke opdrachten en vormen van onderzoek zijn uitgesloten van de overeenkomst. DPC verplicht zich alleen voor de in dit document gespecificeerde opdracht aan de te contracteren bureaus. Voor vormen van webonderzoek die niet in dit document zijn gespecificeerd of die expliciet zijn uitgesloten van de opdracht behoudt DPC het recht om die te beleggen bij andere marktpartijen dan de bureaus waarmee de raamovereenkomst wordt afgesloten. Gebruikers van de raamovereenkomst De rijksbrede infrastructuur die DPC opbouwt is toegankelijk voor alle opdrachtgevers binnen de rijksoverheid, maar er is geen sprake van een rijksbrede afnameverplichting. Opdrachtgevers binnen het rijk mogen gebruik maken van de raamovereenkomsten van DPC, maar hoeven dat niet. DPC zelf is wel gebonden aan de af te sluiten raamovereenkomsten voor alle opdrachten die DPC (al dan niet namens externe opdrachtgevers) uitvoert. Opdrachtgevers binnen de rijksoverheid kunnen bij het gebruik van de raamovereenkomst ook de begeleiding en advisering van DPC afnemen. Het staat deze eindgebruikers echter vrij dat al dan niet te doen. De gebruikersgroep bestaat uit opdrachtgevers binnen de rijksoverheid. Deze zullen doorgaans afkomstig zijn uit de communicatie- en interactieve media-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor online communicatie. De opdrachten binnen de huidige raamovereenkomst hebben meestal betrekking op externe (openbare) websites die zijn gericht op publieksdoelgroepen en/of specifieke professionele doelgroepen. (Potentiële) opdrachtgevers zijn de kerndepartementen, agentschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 8

9 Zoals aangegeven voorzien we dat de behoefte aan gebruikersonderzoek op intranetsites en web-based applicaties de komende jaren zal toenemen. De raamovereenkomst is ook van toepassing op dergelijke opdrachten. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is de lancering van de website waarin zestien departementale sites zullen worden samengevoegd. Deze site wordt ontwikkeld door de projectgroep Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS). Deze projectgroep wordt onderdeel van DPC. Enerzijds betekent deze ontwikkeling een vermindering van het aantal potentiële opdrachtgevers. Anderzijds zal de behoefte aan gebruikersonderzoek in de introductiefase (de komende jaren) naar verwachting bovengemiddeld zijn. Opdrachtverlening binnen de raamovereenkomst De verdeling van opdrachten onder de partijen in de raamovereenkomst zal plaatsvinden door middel van offerterondes. DPC bepaalt per binnenkomende opdracht of deze valt onder de raamovereenkomsten voor webonderzoek, en onder welk perceel. Vervolgens krijgen alle partijen in het perceel de mogelijkheid om offerte uit te brengen voor de opdracht. Het is dus niet zo dat het hebben van een raamovereenkomst automatisch leidt tot opdrachten. Opdrachten worden steeds verkregen door het doen van het inhoudelijk en prijstechnisch beste aanbod. Alle bureaus in het betreffende perceel ontvangen voor elke opdracht een briefing. Deze briefing bestaat uit: - Achtergrondinformatie (inclusief doelstellingen van de website of applicatie); - Doelstellingen van het onderzoek; - Onderzoeksopzet (onderzoeksmethode, steekproefgrootte, steekproefsamenstelling, testmateriaal); - Planning; - Contactpersoon van het betreffende ministerie of van DPC; - Criteria waarop de offerte zal worden beoordeeld. Op basis van deze briefing maken de bureaus binnen vijf werkdagen een offerte voor het betreffende onderzoek. Deze offerte bevat in ieder geval: - naam van het project, opdrachtgever en eindgebruiker, - Naam van de verantwoordelijke onderzoeker; - Doelstellingen van het onderzoek; - Onderzoeksvragen; - Doelgroep/steekproef; - Planning en duur van het project; - Kosten van het onderzoek; - Wijze van rapporteren over de werkzaamheden. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P4346 9

10 Uit de ontvangen offertes wordt door de opdrachtgever in overleg met DPC een keuze voor het uitvoerende bureau gemaakt. De formele opdrachtbevestiging wordt door DPC aan het bureau verzonden. Combinatieopdrachten Het is mogelijk dat een binnenkomende opdracht bestaat uit meerdere (deel)onderzoeken die betrekking hebben op beide percelen (een combinatieopdracht). In die gevallen mogen bureaus uit beide percelen offerte uitbrengen voor de gehele opdracht. Dat betekent dat een opdrachtgever die face-to-face onderzoek en online webonderzoek in één opdracht wil combineren offertes opvraagt bij alle zes gecontracteerde bureaus in de beide percelen. Meervoudige opdrachten Het is voor opdrachtgevers mogelijk om binnen de raamovereenkomst meervoudige opdrachten te verstrekken middels een enkelvoudige offerteronde. Voorwaarde is dat het gaat om qua inhoud en omvang vergelijkbare opdrachten, bijvoorbeeld herhaalde metingen of een serie usabilitytests in het kader van de ontwikkeling van een website. Op die manier kan een opdrachtgever een samenwerking aangaan met één bureau voor de uitvoering van meerdere onderzoeken. In dat geval zal in de offerteaanvraag worden aangegeven dat een voorstel wordt verwacht voor een initieel onderzoek en mogelijke vervolgopdrachten. Ook zal in de offerteaanvraag een indicatie worden gegeven van het te verwachten volume aan vervolgopdrachten. Eigendom van onderzoeksresultaten en brondata Alle ontvangen, aangeschafte en of ten behoeve van het onderzoek vervaardigde en bewerkte materiaal alsmede de rechten op de resultaten van het onderzoek berusten bij DPC en haar opdrachtgever. Publicatie of verspreiding van informatie over het onderzoek of van de onderzoeksdata of van de gerapporteerde resultaten kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van DPC. DPC zal daarbij altijd om toestemming vragen aan haar opdrachtgever. DPC stelt daarnaast als eis dat het onderzoeksmateriaal van elk onderzoek voor haar toegankelijk blijft na afloop van het onderzoek. Daarbij gaat het om de ruwe data (datasets, video-opnames, transcripten et cetera). Rol van DPC DPC is de eigenaar van de raamovereenkomst, en treedt in alle gevallen op als opdrachtgever. DPC zorgt altijd voor opdrachtverlening conform de raamovereenkomst. Per opdracht wordt bepaald of DPC het onderzoek begeleidt en een eerste contactpersoon levert of dat het ministerie dit zelf doet. In alle gevallen zal een onderzoeksadviseur van DPC betrokken zijn. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

11 DPC heeft als beheerder de taak om de kwaliteit van het binnen de raamovereenkomst uitgevoerde onderzoeken te bewaken. Om dit mogelijk te maken dient het onderzoeksbureau DPC desgevraagd van elk project het onderzoeksmateriaal te leveren (vragenlijsten, rapportages et cetera.). Ten minste één maal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de contactpersonen van partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd. 3.2 Omschrijving van de opdracht Perceel 1: Face-to-face webonderzoek Het perceel face-to-face webonderzoek behelst face-to-face gesprekken tussen een interviewer en één of meerdere respondent(en) waarbij inzicht wordt verkregen in de wijze waarop (potentiële) gebruikers van de site (of web-based applicatie) omgaan met de site, welke problemen zij daarbij eventueel ondervinden, en hoe zij de site waarderen. Het uitvoeren van opdrachten door de respondent maakt bij concepttesten en usabilitytesten veelal onderdeel uit van het gesprek. Binnen het perceel face-to-face webonderzoek onderscheidt DPC drie onderzoeksvormen: behoefte-onderzoek, concepttest en usabilitytest. Al deze onderzoeksvormen zijn erop gericht om de website of de applicatie optimaal te laten aansluiten bij de wensen, behoeften en werkwijze van de gebruiker. Het gebruikersperspectief, en de gebruikservaring staan centraal. Het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en de beoogde resultaten verschilt echter: Behoefte-onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan de ontwikkeling van de site of webbased applicatie. Dit type onderzoek kan antwoord geven op de volgende vragen: - Welke rol vervult de website/applicatie in het dagelijks leven/werk van de doelgroep of: welke rol zou deze kunnen vervullen? - Wat zijn de wensen, behoeften, voorkeuren van de doelgroep ten aanzien van de inhoud, vormgeving, functionaliteiten en beschikbaarheid van de site of applicatie? - Sluit de te ontwikkelen site aan bij de manier waarop de doelgroep doorgaans vergelijkbare informatie of diensten zoekt en gebruikt? Welke voorwaarden voor een succesvol product kunnen worden geformuleerd? - Zijn er voor de doelgroep (betere) alternatieven dan de te ontwikkelen site? De vraagstelling in concepttests en usabilitytests komen in grote lijnen overeen. Beide typen onderzoek kunnen antwoord geven op de volgende vragen: - Verwachtingen: wat zijn verwachtingen van doelgroep ten aanzien van inhoud, navigatie en informatiestructuur? Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

12 - Achterliggend concept: is het site concept duidelijk? Begrijpt de respondent de globale opzet, inhoud en bedoeling van de site? Is het afzenderschap helder? - Inhoud: sluiten de onderwerpen, de teksten en het taalgebruik aan bij de verwachtingen, wensen en behoeften van de doelgroep (volledigheid in relatie tot informatiebehoefte, actualiteit)? - Navigatie: is informatie makkelijk te vinden, staan links op logische plekken, weet de gebruiker waar hij is? Werkt de zoekmachine goed? - Vormgeving: sluiten de indeling en vormgeving aan bij de verwachtingen, voorkeuren en behoeften van de doelgroep? Een concepttest wordt uitgevoerd tijdens het ontwerp van de website of web-based applicatie (of tijdens de doorontwikkeling). Het te onderzoeken concept kan veel verschillende vormen hebben: paper-prototype, wireframe, clickable dummy, betaversie et cetera. Een usabilitytest kan worden uitgevoerd op het moment dat de site of web-based applicatie volledig ontwikkeld is, maar ook al eerder in het ontwikkelproces. Bij concepttests ligt de nadruk doorgaans meer op de hoofdlijnen van het ontwerp. Bij usabilitytests ligt de nadruk op gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van het onderzoek dienen aanwijzingen op te leveren voor de wijze waarop de site kan worden ontwikkeld of geoptimaliseerd. Taken voor het onderzoeksbureau DPC verwacht dat de bureaus in staat zijn de volgende taken uit te voeren: Intake: in staat zijn om als sparring partner te fungeren en kritische vragen te stellen zodat de uiteindelijke informatie- en onderzoeksbehoefte van de eindgebruiker in kaart gebracht wordt; Opstellen checklist: heldere vertaling van de onderzoeksvragen in (ook) voor eindgebruikers begrijpelijke gesprekspuntenlijst; Respondenten: Het selecteren van geschikte respondenten voor het onderzoek. Veel overheidssites zijn gericht op specifieke doelgroepen. Voorbeelden hiervan uit het nabije verleden zijn sites voor chronisch zieken, gemeenteambtenaren, horecaondernemers en kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen. Daarnaast kan u worden gevraagd om ondersteuning te bieden bij de selectie van respondenten die afkomstig zijn uit de organisatie van de opdrachtgever of uit bestanden waarover de opdrachtgever zelf beschikt; Veldwerk: Het houden van individuele interviews en groepsgesprekken met respondenten inclusief alle voorbereidingen zoals het inhuren van onderzoeksruimten en faciliteiten; Analyse: Het vertalen van onderzoeksresultaten naar aanbevelingen voor aanpassingen van de site en advies aan de opdrachtgever; Rapportage: Er wordt verwacht dat het bureau de resultaten op verschillende momenten en manieren kan rapporteren: Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

13 o Mondelinge debriefing direct na afloop van het veldwerk; o Highlightrapportage (Management summary, met korte beschrijving van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen, uiterlijk drie werkdagen na het veldwerk); o Volledige rapportage uiterlijk anderhalve week na afronding van het veldwerk. o Presentatie van de resultaten door een betrokken onderzoeker ten kantore van de opdrachtgever. o DVD compilatie met illustratieve audiovisuele fragmenten uit de sessies, en een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Welke rapportages gewenst zijn wordt per opdracht in overleg met de opdrachtgever bepaald; Organisatie: De logistieke organisatie van het onderzoek Perceel 2: Online webonderzoek Het perceel online webonderzoek heeft betrekking op onderzoek onder natuurlijke bezoekers en/of gebruikers van een website of web-based applicatie, waarbij in elk geval de volgende typen informatie kunnen worden verzameld afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever: 1) Demografisch bezoekersprofiel (geslacht, leeftijd, opleiding, geografische locatie et cetera); 2) Bezoekersprofiel op situatiespecifieke kenmerken (bijvoorbeeld doelgroepsegmenten); 3) Informatie over gebruiks- en bezoekdoelen; 4) Tevredenheid van de bezoeker/gebruiker met de site of applicatie (te meten op dimensies die in overleg met de opdrachtgever tot stand komen); 5) Context van het bezoek: bezoekfrequentie, andere gebruikte informatiebronnen. De opdracht bestaat uit het aanbieden en/of ontwikkelen van online methoden met als doel deze informatie te verzamelen, het uitvoeren van deze onderzoeken, het rapporteren over de resultaten en het geven van aanbevelingen en advies. Tot nu toe wordt voor dit doel frequent gebruik gemaakt van online enquêtes waarbij gebruikers voorafgaand en/of na afloop van het sitebezoek vragen beantwoorden. Omdat DPC verwacht dat de behoefte aan deze methode voorlopig zal blijven bestaan wordt van u gevraagd om in elk geval een oplossing aan te bieden in de vorm van een online enquête. Daarnaast acht DPC het een meerwaarde als u alternatieve methoden aan kunt bieden waarmee de genoemde vragen kunnen worden beantwoord. De enquêtemethode kent een aantal nadelen, met name de doorgaans lage respons. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

14 Webrichtlijnen De rijksoverheid is vanaf 1 september 2006 voor al haar sites verplicht te voldoen aan de Richtlijnen voor de toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidwebsites (zie De richtlijnen gelden ook voor onderzoek dat op de sites van de rijksoverheid plaatsvindt. Voor alle aangeboden onderzoeksmethoden geldt dat ze dienen te voldoen aan de webrichtlijnen, voor zover het onderzoeksinstrument integraal onderdeel wordt van de te onderzoeken website of intranetsite. N.B. Scripts die op de site worden geplaatst in het kader van onderzoek worden integraal onderdeel van de site, en moeten dus voldoen aan de webrichtlijnen (het gaat hier bijvoorbeeld om scripts die de uitnodiging voor het onderzoek laten verschijnen). Voor de programmatuur en de websites die worden gebruikt voor het afnemen van de vragenlijst geldt dat deze geen onderdeel zijn of worden van een overheidssite. Niettemin acht DPC het wenselijk dat die onderdelen van het onderzoeksinstrument ten minste voldoen aan de eis van platformonafhankelijkheid en toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Deze applicaties dienen te voldoen aan de normen voor het waarmerk Drempelvrij. Wij verwachten van u dat u aangeeft in hoeverre de door u aangeboden methoden voldoen aan de webrichtlijnen en het waarmerk Drempelvrij. Indien uw methode op dit moment nog niet geheel voldoet, dient u aan te geven hoe u de methode binnen uiterlijk drie maanden na de gunning bewezen denkt te kunt laten voldoen aan de gestelde eisen. Erkende onderzoeken ten behoeve van het waarmerk Drempelvrij en de Webrichtlijnen van de Overheid kunt u laten uitvoeren door: Stichting Bartiméus Accessibility: Qualityhouse: Relatie met webanalyse DPC vindt webanalyse een zeer belangrijk instrument voor optimalisatie van online media. Daarom acht DPC het van belang dat de bureaus die zij contracteert voor online webonderzoek kennis hebben van webanalysetechnieken en kunnen omgaan met de data uit webanalyse. Dat kan op verschillende manieren: Webanalysedata kunnen input leveren voor de vragen die in online webonderzoek worden gesteld. Zo kunnen webanalysedata wijzen op kritische punten in de website, wat aanleiding kan zijn om op die punten enkele vragen te stellen aan de gebruikers. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

15 Het webonderzoeksbureau moet in staat zijn de data uit webstatistiek en analysesoftware te lezen, interpreteren en te gebruiken bij het inrichten van het webonderzoek, en bij het duiden van de resultaten. DPC ziet een meerwaarde in methoden die een koppeling mogelijk maken van de data van respondenten uit het online webonderzoek en het daadwerkelijk bezoekgedrag van die respondenten. De data over bezoekgedrag mogen daarbij worden verzameld door eigen software, of kunnen worden betrokken uit webanalysesoftware van andere aanbieders. Taken voor het onderzoeksbureau DPC verwacht dat de bureaus in staat zijn de volgende taak uit te voeren: Intake: aanwezig zijn bij een intakegesprek, in staat zijn om als sparring partner te fungeren en kritische vragen te stellen zodat de uiteindelijke informatie- en onderzoeksbehoefte van de eindgebruiker in kaart gebracht wordt; Opstellen vragenlijst: heldere vertaling van de onderzoeksvragen in (ook) voor eindgebruikers begrijpelijke vragenlijst; Veldwerk: Het implementeren van het onderzoeksinstrument op de website of applicatie van de opdrachtgever, eventueel in samenwerking met de technische partner van de opdrachtgever. De implementatie dient bij voorkeur plaats te vinden met een zo gering mogelijke belasting van en kosten voor de opdrachtgever; Faciliteiten: Het verzorgen van alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van het onderzoek; Analyse: Het vertalen van onderzoeksresultaten naar aanbevelingen voor aanpassingen van de site en advies aan de opdrachtgever; Voortgangsbewaking: Het bureau dient de opdrachtgever tijdens het onderzoek regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek; Rapportage: Er wordt verwacht dat het bureau de resultaten op verschillende momenten en manieren kan rapporteren: o Tabellenrapport (rechte tellingen, kort na afronding van het veldwerk; o Highlightrapportage (Management summary, met korte beschrijving van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen, uiterlijk drie werkdagen na het veldwerk); o Volledige rapportage uiterlijk anderhalve week na afronding van het veldwerk; o Presentatie van de resultaten door een betrokken onderzoeker ten kantore van de opdrachtgever. Welke rapportages gewenst zijn wordt per opdracht in overleg met de opdrachtgever bepaald. Daarnaast verdient het de voorkeur als het bureau een online rapportagetool biedt, met name bij langlopende opdrachten. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

16 3.3 Contractvorm en looptijd In bijlage 1 vindt u de raamovereenkomst welke voor deze opdracht zal worden gebruikt en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten 2008 (ARVODI), welke van toepassing zullen zijn. Andere (algemene)voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor de opdrachten onder deze raamovereenkomst zal de nadere overeenkomst zoals ook opgenomen in deze bijlage worden gebruikt. De opgenomen documenten zijn bindend. Voorbehouden in de aanbieding op de toepasselijkheid zijn niet toegestaan en zullen tot uitsluiting leiden. Voor deze opdracht streeft DPC ernaar een raamovereenkomst af te sluiten met drie partijen per perceel, voor de periode van twee jaar, met de optie voor de aanbestedende dienst om tegen gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met twee keer een periode van één jaar. De aanbestedende dienst behoud zich het recht voor om niet alle raamovereenkomsten te verlengen en om bij ontbinding de raamovereenkomst met de overgebleven contracthoudende leveranciers voort te zetten. 3.4 Buiten deze opdracht Buiten de opdracht in perceel 1: Face-to-face webonderzoek vallen in elk geval: - Kwalitatief onderzoek naar niet-online middelen (televisie, radio, kernboodschap et cetera); - Kwalitatief onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van persona s; - Opdrachten die weliswaar deels betrekking hebben op ontwikkeling of optimalisatie van websites of web-based applicaties, maar daarnaast ook een niet web-gerelateerde component kennen. Een voorbeeld is een behoefte-onderzoek onder stakeholders waarbij de verkenning van de algemene wensen en verwachtingen van de stakeholders centraal staat en er daarnaast wordt gekeken naar de rol die online kanalen kunnen spelen in de communicatie met deze stakeholders. In dergelijke gevallen zal van geval tot geval bekeken worden of de opdracht dient te vallen onder de raamovereenkomst of niet. Het volgende uitgangspunt is daarbij leidend: het onderdeel van het onderzoek dat in termen van geraamde kosten het grootst is geeft de doorslag; - Enkelvoudig (niet in combinatie met face-to-face) online webonderzoek zoals beschreven onder perceel 2. Buiten de opdracht in perceel 2: Online webonderzoek vallen in elk geval: - Online onderzoek dat niet is gericht op ontwikkeling of optimalisatie van websites of webbased applicatie. De term webonderzoek wordt in deze aanbesteding gebruikt voor onderzoek naar websites en web-based toepassingen, en dus nadrukkelijk niet als overkoepelende term voor alle vormen van online onderzoek. DPC heeft bijvoorbeeld een Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

17 afzonderlijk raamovereenkomst voor opinie- en belevingsonderzoek middels online panels; - Al het online webonderzoek dat niet is gericht op daadwerkelijke -natuurlijke- bezoekers van de site of applicatie (laboratorium onderzoek of onderzoek waarbij respondenten worden uitgenodigd om de site te evalueren); - Al het online webonderzoek dat niet is gericht op het verzamelen van informatie over persoonskenmerken, bezoekdoel en waardering van bezoekers; - Enkelvoudig (niet in combinatie met online) face-to-face webonderzoek zoals beschreven onder perceel Omvang van de opdracht Perceel 1: face-to-face webonderzoek Op basis van historisch gebruik wordt de omvang voor de komende periode nu ingeschat op tien tot vijftien opdrachten op jaarbasis. De daadwerkelijke vraag is afhankelijk van de vraag bij de eindgebruikers. De gemiddelde totale omvang van de opdrachten op jaarbasis schatten we in op ,-. Met deze inschatting wordt getracht een zo evenwichtig mogelijke indicatie van de te verwachten omvang te geven. Aan deze inschatting en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Perceel 2: online webonderzoek Op basis van historisch gebruik wordt de omvang voor de komende periode nu ingeschat op tien tot vijftien opdrachten op jaarbasis. De daadwerkelijke vraag is afhankelijk van de vraag bij de eindgebruikers. De gemiddelde totale omvang van de opdrachten op jaarbasis schatten we in op ,-. Met deze inschatting wordt getracht een zo evenwichtig mogelijke indicatie van de te verwachten omvang te geven. Aan deze inschatting en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

18 4 PROCEDURE, JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ASPECTEN 4.1 Deelname Geïnteresseerden die menen te voldoen aan de gestelde eisen en deel willen nemen aan deze aanbestedingsprocedure, zijn daarvoor hierbij uitgenodigd. Door uw aanbieding stemt u in met de toepasselijkheid en inhoud van dit document. Bij de aanbieding dient Bijlage 2 volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend worden aangeleverd, naast de gevraagde informatie en verklaringen. 4.2 Algemeen Om voor gunning in aanmerking te komen dienen zowel de inschrijver als de aanbieding voldoen aan de gestelde eisen. De opdracht zal per perceel worden gegund aan de drie inschrijvers met de economisch meest voordelige aanbieding. De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende verklaringen en gegevens. In dat verband kunnen deze verklaringen en gegevens worden gecontroleerd. Verklaringen en gegevens die (al dan niet na controle) onjuistheden en/of onvolledigheden blijken te bevatten, kunnen worden aangemerkt als valse verklaringen, hetgeen tot uitsluiting leidt. De inschrijvers worden dan ook verzocht de verklaringen en gegevens zeer zorgvuldig en volledig in te vullen. Indien een aanbieding onduidelijkheden bevat, kan een aanvullende, schriftelijke toelichting worden gevraagd. Deze toelichting moet binnen twee werkdagen na het verzoek worden verstrekt en zal onderdeel uitmaken van de aanbieding. Indien het vanwege wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie niet mogelijk is om alle gevraagde verklaringen of gegevens te overleggen, moet de reden daarvoor en vervangende bewijsvoering worden ingediend. Alle contacten met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure moeten via het in paragraaf 4.13 vermelde adres verlopen. Telefonisch of ander contact met personen werkzaam bij de aanbestedende dienst of betrokkenen met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

19 4.3 Taal De gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en de opdracht vindt eveneens plaats in de Nederlandse taal. 4.4 Vertrouwelijkheid Alle binnen deze aanbestedingsprocedure ter beschikking gestelde gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en mogen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Ook de ontvangen informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. 4.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de hiertoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. 4.6 Eén aanbieding Een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap mag slechts eenmaal (hetzij individueel hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen) inschrijven op deze aanbesteding en slechts één aanbieding (per perceel) uitbrengen. 4.7 Tussentijdse beëindiging van de aanbestedingsprocedure De aanbestedende dienst is gerechtigd om de aanbestedingsprocedure op elk moment te beëindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt. De aanbestedende dienst heeft niet de intentie om de aanbesteding tussentijds te beëindigen. 4.8 Kostenvergoeding De door een inschrijver voor deelname aan deze procedure te maken kosten worden niet vergoed. 4.9 Geldigheid Een aanbieding wordt geacht geldig te zijn voor de totale looptijd van deze aanbestedingsprocedure, inclusief eventuele vertragingen. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

20 4.10 Aanbieden als combinatie In geval van inschrijving als combinatie (meerdere organisaties die gezamenlijk voor gunning in aanmerking willen komen, niet zijnde onderaannemers) dienen de combinanten Bijlage 2 en 3 doornemen, invullen en ondertekenen. Verder moet worden aangegeven wie als gevolmachtigde van de combinant optreedt en wie er als gevolmachtigde, tevens penvoerder, van de combinatie optreedt. Daarbij moeten de combinanten aangeven welke onderdelen van deze opdracht door wie zullen worden uitgevoerd. De documenten moeten als één aanbieding ingediend worden. In geval van een combinatie moeten alle combinanten individueel voldoen aan en de bewijsvoering aanleveren voor: - De eigen verklaring uitsluitingcriteria (Bijlage 4) en; - De eis met betrekking tot inschrijving beroeps- of handelsregister. In geval van een combinatie moeten de combinanten gezamenlijk voldoen aan en de bewijsvoering aanleveren voor: - De eis met betrekking tot financiële draagkracht en; - De eis met betrekking tot beroepsbekwaamheid. Inschrijvers die in combinatie inschrijven zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle met de aanbesteding samenhangende of uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen Inzet van en beroep op bekwaamheid derden Een inschrijver kan zich met betrekking tot de minimumeisen gesteld in paragraaf (eisen met betrekking tot beroepsbekwaamheid) en voor (delen van) de uitvoering beroepen op de ervaringen en inzet van andere natuurlijke personen of rechtspersonen (derden), ook wel genoemd onderaannemers. In dat geval: a. Toont de inschrijver bij aanbieden, ten genoegen van de aanbestedende dienst, aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de desbetreffende derden; b. Moet het met de desbetreffende eis corresponderende gedeelte van de opdracht daadwerkelijk volledig door de desbetreffende derden worden uitgevoerd; c. Mag zich ook voor deze derden geen uitsluitingsgrond als bedoeld in paragraaf 5.2 voor doen; d. Indien een beroep wordt gedaan op derden om aan de eisen met betrekking tot beroepsbekwaamheid te voldoen, mogen deze derden zich niet zelfstandig (individueel of in combinatie) aanmelden voor deze aanbesteding. Aanbestedingsdocument Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties, P

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 02/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Erasmus MC 332188652 'sgravendijkwal 230, 3015CE

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 12024663 Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie