TUDelft.nl Eindrapportage usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUDelft.nl Eindrapportage usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum"

Transcriptie

1 TUDelft.nl Eindrapportage usability test Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum Kerstavond (24 december)

2 Conclusie 3 Bevindingen 8 Aanbevelingen 26 Over de test 38 2

3 Conclusie De hoofdlijnen. 3

4 Conclusie Taxonomie en labeling niet optimaal Door de onoverzichtelijke hiërarchie van de website lopen gebruikers vrij snel vast. Waar de vijf hoofdingangen helder zijn en gebruikers goed op weg helpen, helpt het gebrek aan ordening en classificatie op de dieperliggende niveaus de gebruikers onvoldoende verder. Moeite met niet-conventionele navigatie Debet hieraan is onder andere de werking van de linker subnavigatie. Het gedrag van het menu is niet conform conventie, hierdoor is de gebruiker verward. Via de links in de content weet men wel naar specifieke informatie te navigeren, maar het oriënteren vanaf het diepere niveau is lastig. Herkenbaar navigatiepad = verbeterde oriëntatie Uit de vergelijking met 3 varianten op de linker subnavigatie komt naar voren dat het contextuele menu en het conventionele kruimelpad (navigatievariant 2) het beste aansluit bij de verwachting van de gebruiker: men kan zich beter oriënteren en gebruikt het broodkruimelpad om terug te komen bij een eerder bekeken pagina. 4

5 Conclusie Variant 2 scoort goed live site (n=6) variant 1 (n=3) variant 2 (n=4) Variant 3 (n=3) naar dieper niveau navigeren matig voldoende voldoende voldoende enkele niveaus terug navigeren slecht matig voldoende matig oriëntatie slecht matig voldoende matig Toelichting score tabel Alle respondenten hebben de live site bekeken. Daarnaast hebben alle respondenten 1 of meerdere varianten bekeken, ter vergelijking met de live site. In de varianten was een specifiek klikpad uitgewerkt, waardoor de interactie mogelijkheden beperkt waren en de vergelijking met de live site niet evenredig is. NB: Klikpad geteste varianten: Home > Studeren > Bacheloropleidingen > Industrieel ontwerpen > Onderwijsprogramma > Propedeuse. De live site besloeg echter een langer pad naar het beoogde doel, wat het gebruikersgemak negatief beïnvloed heeft. 5

6 Conclusie Herkenbare vormgeving misleidend De gebruiker wordt gehinderd door het onverwacht en ongemerkt doorlinken naar andere TU Delft websites. Het zorgt voor verwarring omdat op het eerste gezicht in de vormgeving niets verandert en men er pas achterkomt als blijkt dat de navigatiemenu s volledig anders zijn. Kwaliteit leesbaarheid pagina s wisselend De scanbaarheid pagina s varieert. Waar de ene pagina goed uitgerust is met korte alinea s, heldere subkopjes en inhoudelijke tekstlinks, ontbreken deze essentiële elementen op andere pagina s. 6

7 Conclusie Studeren: zorg dat je al weet wat je wilt De student die weet wat hij wil kan zonder veel moeite interessant informatie vinden. De oriënterende student struikelt echter over studienamen en onduidelijkheid over voorlichtingsdagen. Samenwerken: niet voor iedereen? De informatie over samenwerken is erg afgebakend. De gebruiker moet binnen de voorgedefinieerde partijen vallen en al duidelijk weten wat hij wil, dan wordt hij geholpen door de gepresenteerde informatie. Overige potentiële samenwerkers (bijv. overheid) worden niet herkenbaar aangesproken. Promoveren: beperkte informatie De aankomende promovendus zoekt naar een specifiek onderwerp en probeert de aantrekkelijkheid van de TU Delft te achterhalen op basis van de specifieke informatie over onderzoeksgebieden en onderzoekers. Deze informatie is echter nog vaak globaal en profielen van onderzoekers zijn nog onvolledig. 7

8 Bevindingen Waar liepen respondenten tegenaan?

9 Legenda Positief aspect Deze producteigenschappen hebben een positief effect op de gebruikerservaring. Kleine hindernis Deze issues kunnen worden aangepakt als tijd en budget dat toelaten. Ze hebben een (overkomelijk) storend effect op het gebruik van het product. Serieus issue Deze issues moeten worden opgelost, maar staan het normale gebruik van het product niet in de weg. Ze zorgen voor verwarring of verstoren het leerproces. Het gevolg is over het algemeen geen permanent verlies van gegevens maar een verlaagde efficiëntie bij het gebruik van het product. Kritiek probleem Deze problemen moeten worden opgelost voordat het product wordt opgeleverd. Ze maken normaal gebruik erg moeilijk of zelfs onmogelijk.

10 Homepage Onduidelijke doelgroep homepage De homepage spreekt een zeer diverse doelgroep aan. Gevolg is dat mogelijk interessante informatie ondergesneeuwd raakt in overige info. De meeste respondenten gaan dan ook vanaf de homepage vrijwel direct via een van de hoofdingangen de site in. Een enkeling scant eerst nog snel de content op de homepage, maar herkent geen relevante ingang tussen de getoonde items. 10

11 Navigatie hoofdingangen Hoofdingangen duidelijk De meeste respondenten kiezen moeiteloos een hoofdingang; het selecteren van een item uit de dropdown die verschijnt kost meer moeite (zie ook pagina 12). Een enkeling (promovendus) merkt op dat de subingangen onder Onderzoek twee categorieën beslaan: onderzoeksonderwerpen en informatie over het onderzoek aan de TU Delft. Dit maakt deze verzameling subingangen minder overzichtelijk. Er is ook zoveel informatie, dus dat is soms wel verwarrend. [ ] Als ze dat allemaal bij elkaar stoppen dan is het heel lastig om het overzichtelijk te houden. Snelle drop-downs De dropdown menu s van de hoofdnavigatie reageren erg snel op de positie van de muis. Indien de muis onbedoeld over deze ingangen gaat, klappen de submenu s meteen uit, terwijl ze pas na een seconde weer inklappen. Dit wordt als storend ervaren door respondenten. 11

12 Navigatie live site Ingangen niet herkend als kruimelpad Respondenten zien de ingangen links als submenu, niet als hiërarchisch kruimelpad. Dit leidt tot een aantal verwarringen: Men ontdekt laat of helemaal niet hoe er een niveau terug kan worden genavigeerd. De backbutton wordt dan ook zonder aarzeling gebruikt om een stap terug te gaan. 12

13 Navigatie live site Verwarring bij het oriënteren Als men via een tekstlink in de content doorklikt, is men verrast als blijkt dat de ingangen links ook veranderen. Dit leidt tot verwarring en maakt het lastig om terug te komen bij een eerder bekeken pagina. De aanwezigheid van een submenu (zwarte links) lijkt inconsequent. Dit verwart respondenten vooral wanneer ze op het diepste niveau zijn beland en het submenu afwezig is: het is onduidelijk hoe verder te gaan vanaf dit niveau. 13

14 Navigatie variant 1 (1/2) Grijze breadcrumbs Respondenten hebben weinig moeite om met variant 1 de site dieper in te navigeren. Eenmaal op het (in de demo uitgewerkte) diepste niveau, gebruiken respondenten niet de grijze breadcrumbs die boven het submenu weergegeven worden, om bijvoorbeeld een andere bacheloropleiding te selecteren. Zij gebruiken hiervoor de browser s backbutton. Redenen hiervoor kunnen zijn: slechte leesbaarheid niet herkennen van de vorige niveaus (zie volgende pagina voor verdere uitleg) door de uitlijning lijkt het actieve item ( onderwijsprogramma ) van hetzelfde niveau als de breadcrumbs 14

15 Navigatie variant 1 (2/2) Grijze breadcrumbs Mede doordat respondenten veelal via het hoofdmenu een submenu-item kiezen en via de content de site dieper in navigeren, worden de breadcrumbs boven de subnavigatie niet als het door hen afgelegde pad herkent. 15

16 Navigatie variant 2 Breadcrumbs contentvlak Respondenten navigeren met het meeste gemak met de tweede variant. Voornaamste reden hiervoor is dat de subnavigatie alleen het menu van het actieve niveau weergeeft. De breadcrumb helpt respondenten te herleiden waar zij zich hiërarchisch in de site bevinden. 16

17 Navigatie variant 3 Uitvouwend menu Respondenten hebben moeite om met variant 3 te navigeren. Deze variant helpt hen niet met het snel kiezen van de juiste ingang. Het kost moeite om in de lange lijst te detecteren welke niveaus er zijn en waar je je bevindt. Respondenten hebben moeite om snel te zien waar zich bij hun zoekvraag relevante en beschikbare ingangen bevinden. De onoverzichtelijkheid wordt versterkt door de verschillende lettergroottes, font types en arceringen. 17

18 Navigatie overig Onverwacht een nieuw venster of andere TU site Bij het zoeken naar informatie klikt de respondent heen en weer tussen algemene informatie en specifieke informatie. Hiermee wordt het extra duidelijk hoe vaak er onverwacht gelinkt wordt tussen Engels en Nederlandse pagina s, naar faculteitsites, portals en externe sites. Dit zorgt voor frustratie: In de meeste gevallen komt de respondent er pas achter dat hij zich op een sub-site bevindt, als blijkt dat de (hoofd)navigatie anders is en oriënteren daarmee lastig wordt. Soms opent een pagina ongemerkt in nieuw browserscherm. Dit wordt ontdekt zodra men terug wil navigeren met de backbutton en dit onmogelijk blijkt. of juist met een klik teveel naar de gezochte info. Daarnaast gebeurt het dat een respondent op een pagina terecht komt die alleen in het Engels (of juist alleen in het Nederlands) beschikbaar is. Als dit wordt mede gedeeld via een tussenpagina, is een extra klik vereist is om de gezochte informatie in beeld te krijgen. 18

19 Navigatie taxonomie en structuur Elimineren De vijf hoofdingangen geven respondenten voldoende het gevoel dat in zij binnen één van de vijf ingangen een antwoord gaan vinden op hun vraag. Doeltreffend kiezen alle respondenten een hoofdingang. Binnen de dropdown- en submenu s hebben respondenten moeite om een ingang te vinden. Het aanbod is te groot. De items zijn niet op een logische manier geclusterd. De labels spreken onvoldoende tot de verbeelding Gevolg is dat respondenten eliminerend te werk gaan. Eén voor één worden de menuitems aangeklikt in de hoop waardevolle informatie te vinden. 19

20 Informatie Wisselende scanbaarheid pagina s Door aanwezigheid van tussenkopjes, korte alinea s en tekstlinks is de content op de veel pagina s voldoende scanbaar. Echter, de kwaliteit wisselt nogal tussen pagina s. Dit betreft onder andere: De lengte van alinea s: soms te lang Prettig te scannen De scanbaarheid van koppen: soms zijn er zowel blauwe als zwarte koppen, terwijl het onderscheid niet duidelijk is. Het aantal tekstlinks: sommige pagina s ontbreekt het in z n geheel De gelinkte tekst: Lees verder (dit zegt nog te weinig). Of bij meerdere alinea s dezelfde gelinkte tekst. Lastig te scannen

21 Informatie Opleidingsnamen spreken nog niet tot de verbeelding Pagina s waar alleen een lijst met opleidingsnamen getoond wordt, zijn lastig bij oriëntatie. Studiekiezers weten, bijvoorbeeld, nog niet concreet wat life science & technology is, dus zijn ook niet geneigd hier op te klikken. Selectie van informatie De rechterkolom wordt niet of pas laat ontdekt. Dit kan de volgende redenen hebben: men vindt voldoende informatie en links in het middengedeelte de relevantie van de informatie in de rechterkolom wordt niet of pas laat gezien. De testimonials worden zodoende snel over het hoofd gezien. 21

22 Studeren Basisinformatie goed bereikbaar Studenten kiezen vrijwel direct voor de ingang Studeren voor informatie over bachelor- of masteropleidingen. Respondenten zoeken naar informatie over toelatingseisen, carrièreperspectieven en buitenlandmogelijkheden. De meesten weten dit redelijk goed te vinden. Informatie over wonen en leven in Delft verwacht men niet meteen achter Studeren te vinden. Het kost moeite om deze informatie te vinden, men zoekt onder andere bij de ingangen achter Over TU Delft. Informatie over voorlichtingsdagen verstopt Indien een respondent nog niet een specifieke opleiding voor ogen heeft, maar wel graag naar een voorlichtingsdag wil, is het niet gemakkelijk om hier informatie over te vinden. Men zoekt in de ingangen onder Studeren en in de content; de ingangen in de linker navigatie worden niet snel opgemerkt. 22

23 Samenwerken (N=1) Overheid Eén respondent werkend bij een gemeentelijke instelling kan niet vinden wat TUD voor hem kan doen / op welke manier hij (zijn afdeling) kan samenwerken met de TUD. Terwijl hij uit ervaring wel weet dat dit mogelijk moet zijn. Hij geeft aan dat hij telefonisch contact zou opnemen voor meer informatie. 23

24 Samenwerken Met wie en hoe? Het label samenwerken spreekt goed tot de verbeelding, respondenten hebben daar de juiste verwachtingen bij. De ingangen die vervolgens geboden worden, maken onvoldoende inzichtelijk wat samenwerken inhoudt, het is te veel en te divers. Er wordt een ingang naar overheid gemist. Er is behoefte aan cases en voorbeelden. 24

25 Promoveren (N=1) Zoeken naar promotieplekken lastig De ingang naar informatie over promoveren aan de TU Delft is eenvoudig te vinden via de hoofdnavigatie. Het zoeken met de vacature zoekmachine is lastig voor de respondent die zoekt naar een promotieplek: gaat het om het level van de gezochte functie (PhD) of het level wat je al behaald hebt (master)? Achtergrondinformatie professoren onvoldoende De informatie over de professoren is wisselend van kwaliteit en volledigheid. Deze aspecten zijn belangrijk bij het bepalen of er contact gezocht gaat worden in verband met promotiemogelijkheden, met name de publicaties (onderwerpen en data) zijn van belang. 25

26 Aanbevelingen Hoe nu verder? 26

27 Hoofdnavigatie Minder overlap, meer overzicht De TU Delft site biedt zeer veel informatie voor een heterogene doelgroep. Dit gegeven maakt het indelen van de informatie complex. Zorg dat de ingangen in de hoofdmenu s elkaar niet overlappen maar elkaar aanvullen. Overweeg om categorieën aan te brengen binnen de hoofdmenu s. Dit maakt het scannen van de lijst eenvoudiger en het herkennen van relevante ingangen makkelijker. Evalueer in hoeverre de getoonde subingangen inderdaad één gezamenlijke hoofdingang delen en of de hoofdmenu s daadwerkelijk voorzien in de belangrijkste ingangen. Overweeg hierbij een cardsortingonderzoek waarbij ieder segment van de doelgroep evenredig vertegenwoordigd is. Schets gecategoriseerd hoofdmenu

28 Informatie indeling & labeling Niet te snel met productnamen strooien Gebruikers verzamelen informatie van globaal naar gedetailleerd niveau. Een website heeft de mogelijkheden om dit te faciliteren, door informatie van algemeen naar specifiek in te delen. Wees consistent in het organiseren van informatie van globaal naar gedetailleerd niveau. Pas de keuzemogelijkheden én labels aan op het niveau waar men zich bevindt. Indien productnamen te snel als navigatie ingezet worden, wordt de kans groot dat gebruikers afhaken omdat ze de relevantie (nog) niet herkennen. Zorg dat de linker navigatie en de content op elkaar aansluiten. De content kan zo helpen bij de interpretatie van het menu. Met één klik vanaf de homepage belandt de gebruiker direct op een pagina waarvan de linker navigatie al zodanig op detailniveau is dat gebruikers niet snel relevante ingangen zullen herkennen. 28

29 Informatiebehoefte Spreek ook de gebruiker zonder relevante voorkennis aan In tegenstelling tot de gerichte zoeker gaat de blanco gebruiker browsend door de site heen en is daarom extra afhankelijk van concreet gelabelde ingangen. Onderzoek in hoeverre er voor de blanco bezoeker nog hoofdingangen ontbreken. Waar Exchange en Free mover hem (nog) niet interesseren, zou een hoofdingang Voorlichtingsdagen hem wellicht wel verder kunnen helpen. Ook hierbij helpt een cardsortingonderzoek met alle segmenten van de doelgroep. Voorkom het gebruik van productnamen in de hoofd- en subnavigatie. 29

30 Navigatievarianten Vraag niet van de gebruiker om te leren navigeren De navigatie op een website is de basale ondersteuning voor de gebruiker om gezochte informatie te verzamelen. Hierbij zijn drie aspecten van belang: Waar ben ik? - Is het af te leiden waar je je bevindt in de site en kun je makkelijk terug naar een ander niveau? Waar kan ik naar toe? - Zijn de keuzemogelijkheden per niveau relevant en duidelijk weergegeven? Waar ben ik al geweest? - Is het duidelijk welke content al bekeken is? Advies: navigatievariant 2 Op het moment dat de gebruiker eerst moet leren hoe de navigatie werkt, wordt een website onaantrekkelijk. Wijk daarom niet teveel af van conventies. Op basis van de 6 respondenten in dit onderzoek adviseren wij om navigatievariant 2 door te voeren in de gehele website. Deze variant lijkt de gebruiker op een herkenbare manier te ondersteunen bij het oriënteren en navigeren. Zie ook volgende pagina. 30

31 Navigatievariant 2 Waar kom ik vandaan? Het herkenbare navigatiepad (breadcrumbs) zorgt voor voldoende oriëntatie. Waar kan ik naar toe? Het contextuele linker navigatie menu geeft de relevante keuzemogelijkheden weer. 31

32 Aanbevelingen variant 2 Waar ben ik al geweest? Informeer de gebruiker over de links in de content waar hij eerder op geklikt heeft of waarvan hij de content al bekeken heeft. Dit helpt de gebruiker bij het oriënteren en het verzamelen van informatie op een efficiënte wijze. Hoofdonderwerp én submenu Maak in de weergave van het submenu op een visuele manier duidelijk dat het gaat om een hoofdonderwerp ( hier ben je nu ) en enkele ingangen die hieronder vallen. Doe dit door het submenu enkele pixels te laten inspringen. Geef het submenu een klikbaar uiterlijk: zwarte letters op een witte achtergrond. Zie ook volgende pagina. 32

33 Submenu van geteste variant 2. Een inspringing van het submenu t.o.v. het geselecteerde bovenliggende item helpt de gebruiker bij het bepalen hoe de pagina zich ten opzichte van de website verhoudt. 33

34 Aanbevelingen Externe links Neem externe links niet op in de navigatie en de structuur van de website. Navigatie en menu moeten alleen de website zelf bedienen. Plaats externe links in of naast het contentvlak in logische groepen / blokken. Geef feedforward bij links die naar andere TU Delft of externe sites verwijzen. Voorzie de links die in een nieuwe pagina openen van een icoon Geef uitleg bij de link over de pagina waar deze naar verwijst. Vermeld waarom dit relevant of interessant zou kunnen zijn. Sla bij het verwijzen naar Engelstalige sites de tussenpagina over door bij de tekstlink zelf aan te geven dat deze naar een Engelse site verwijst. 34

35 Aanbevelingen Schrijven voor het web Waarborg de toepassing van de regels van het schrijven voor het web. Zorg dat alle pagina s uitgerust zijn met korte alinea s, opsommingen, inhoudelijke tekstlinks en beschrijvende subkopjes. Voorkom lange lijsten links. Categoriseer deze lijsten (bijvoorbeeld: categoriseer masteropleidingen a.d.h.v. faculteiten) of voeg een korte beschrijvende regel toe ter verduidelijking. 35

36 Aanbevelingen Ondersteun de oriënterende aankomende student Neem in het uitvouwende menu een ingang naar voorlichtingsdagen op. Categoriseer de studies naar onderwerp, bijvoorbeeld gebaseerd op de faculteit. Overweeg gerelateerde items te laten zien: anderen bekeken naast deze opleiding ook opleiding x, y en z. Maak het eventueel mogelijk om een geschikte bacheloropleiding te zoeken op basis van profielen. Sluit daarbij bacheloropleidingen die bijna aansluiten niet uit. Vertel vervolgens duidelijk op welke manier bachelorkiezers alsnog in aanmerking kunnen komen voor de desbetreffende studie. 36

37 Aanbevelingen Samenwerken: niet voor iedereen? Maak duidelijk dat TU Delft niet alleen met bedrijven en Universiteiten samenwerkt. Bied ook een ingang voor overige mogelijkheden. Promoveren: beperkte informatie Of een potentiële promovendus de TU Delft in overweging neemt hangt af van de aansluiting op een specifiek interessegebied. Uitgebreide informatie over de onderzoeksgebieden en publicaties van professoren en onderzoekers aan de TU Delft is hierbij een beginpunt om verder contact te zoeken. Zorg dat de profielen van professoren en onderzoekers gevuld zijn en onderhouden worden. Informeer de promovendus door onderzoeksgebieden en onderzoekers aan elkaar te relateren: bij informatie over een onderzoeksgebied, toon (rechts) enkele links naar onderzoekers; bij het profiel van een professor, toon links naar relevante onderzoeksgebieden. 37

38 Over de test Wat hebben we precies gedaan? 38

39 Over de test Doel Beoordelen in hoeverre gebruikers met de nieuwe site van de TU Delft uit de voeten kunnen. Drie varianten van het linker navigatie menu evalueren op gebruiksvriendelijkheid in vergelijking met de live site. Aanbevelingen aandragen om gevonden usability issues te verhelpen. Methode Individuele sessies (ca. 60 min.) waarbij proefpersonen de live site TUDelft.nl doorlopen aan de hand van scenario s en taken omtrent het kiezen van een bachelorof masteropleiding, oriënteren op samenwerken of het zoeken naar een promotieplek. Hierbij lichten proefpersonen hun handelingen hardop toe. Het gedrag, de muisbewegingen en de oogbewegingen van proefpersonen zijn geregistreerd en geobserveerd. Getest op 17-inch monitor met een resolutie van 1024 x 728 pixels. Usability test TUDelft.nl 39

40 Over de test Materiaal, datum & locatie Donderdag 3 en vrijdag 4 december 2009, in het valsplat usability lab, Amsterdam 6 respondenten 1. Man, 19, masterkiezer 2. Man, 19, masterkiezer 3. Man, 40, professional, werkzaam bij de Gemeente Amsterdam 4. Vrouw, 19, bachelorkiezer 5. Vrouw, 17, bachelorkiezer 6. Vrouw, 23, potentiële promovendus Usability test TUDelft.nl 40

41 That s it. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie? Neem gerust contact op met valsplat op of via Of mail ons: 41

TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum

TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum 15 december 2009 1 Issues Waar liepen respondenten tegenaan? Homepage Onduidelijke doelgroep homepage

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

WEBSITE USABILITY. white-paper

WEBSITE USABILITY. white-paper WEBSITE USABILITY white-paper Alle rechten voorbehouden Het is niet toegestaan deze white-paper aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan de inhoud van deze white-paper elders te

Nadere informatie

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn?

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Vormgeving in relatie tot verschillende doelgroepen Hoe kun je mensen groeperen? oefening [ met z n

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. digital4u.nl effectief op internet. Klant. Digitale Vaardigheden. Project. Website. April 2013. Datum

Functioneel Ontwerp. digital4u.nl effectief op internet. Klant. Digitale Vaardigheden. Project. Website. April 2013. Datum Functioneel Ontwerp Klant Project Datum Website April 2013 digital4u.nl effectief op internet 2 Inhoudsopgave 3 4 6 7 8 10 11 13 14 16 18 19 21 22 Introductie Functioneel Ontwerp Homepagina Header, Sidebar

Nadere informatie

Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0

Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0 Ontwerprapport Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Grafisch Ontwerp...5 1.1 De website...5 1.2 Header...6 1.3 Menu...6 1.4 Content...7 1.5 Grafieken...7 1.5

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Web. TU Delft. Huisstijlrichtlijnen

Web. TU Delft. Huisstijlrichtlijnen TU Delft Web TU Delft Huisstijlrichtlijnen Index 1 Broodtekst 2 Titels 3 Template homepage 4 Template vervolgpagina s 5 Hoofdmenu 6 Submenu 7 Headers 8 Tabblad 9 Tabblad varianten 10 Tabblad nieuws / agenda

Nadere informatie

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Versie: 3.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toelichting gebruikte tekens... 4 Intekenen door student... 5 Variant / Specialisatie... 7 Aanpassen

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Designbijlage. Ontwerp van de structuur en user interface van de website voor

Designbijlage. Ontwerp van de structuur en user interface van de website voor Ontwerp van de structuur en user interface van de website voor Een initiatief om studenten, bedrijfsleven en hoger onderwijs in Twente te verbinden Designbijlage Bachelor eindopdracht Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

XHTML. een website bouwen. Vergelijk met: een huis bouwen. Dadelijk de stenen metselen, of. Hoe begin je er aan? Wat is stap 1?

XHTML. een website bouwen. Vergelijk met: een huis bouwen. Dadelijk de stenen metselen, of. Hoe begin je er aan? Wat is stap 1? 1010110101110001010 een website bouwen Vergelijk met: een huis bouwen. Dadelijk de stenen metselen, of eerst? Hoe begin je er aan? Wat is stap 1? 1010110101110001010 een website bouwen Ik heb een concept.

Nadere informatie

Tips voor een gebruiksvriendelijke website

Tips voor een gebruiksvriendelijke website Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Tips voor een gebruiksvriendelijke website Stenenmolenstraat 162 2800 Mechelen +32 15 68 06 76 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag met... versie 1.0-2011

Snel aan de slag met... versie 1.0-2011 Snel aan de slag met... versie 1.0-2011 Pagina - 2 - Contents 1. Homepage... 3 1.1 Inloggen... 4 1.2 Nieuwsblok... 5 1.2 Menublok... 6 1.3 Poll... 6 1.5 Kalender... 7 1.6 Zoekbalk... 8 1.7 Navigatie m.b.v.

Nadere informatie

LL365. Lowlands 365! Ontwerpdocument! het ontwerp van de LL365 app

LL365. Lowlands 365! Ontwerpdocument! het ontwerp van de LL365 app Lowlands 365 Ontwerpdocument het ontwerp van de LL365 app Lowlands 365 door: Jan roedersz studentnummer: 500685974 klas: Oranje versie: 1.0 datum: 11 juni 2014 LL365 Inhoudsopgave Inleiding 3 De Sitemap

Nadere informatie

Huisstijl en beeldplan intranet / internet VUmc

Huisstijl en beeldplan intranet / internet VUmc 1 Huisstijl en beeldplan intranet / internet VUmc 2 Inhoudsopgave 1 De huisstijl van de VUmc web- en intranetsite 1.1 Beschrijving huisstijl 1.2 Bewaking huisstijl van de website en intranet 2 Fotomateriaal

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Redesign RTL XL Gemist

Redesign RTL XL Gemist In dit document zijn de funnels, designpatterns, mentale modellen en het ontwerp van de redesign van RTL XL Gemist te vinden. Redesign RTL XL Gemist DFI Models & Processes Miranda Endhoven Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Navigatie

Functioneel ontwerp. Navigatie Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie 2. Lijst van alle pagina s 3. Paginaontwerp 4. Formulierontwerp 5. Grafisch ontwerp Navigatie Navigatie wordt

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Het is duidelijk waar je bent en waar je naartoe kunt gaan als je een link aanklikt.

Het is duidelijk waar je bent en waar je naartoe kunt gaan als je een link aanklikt. 1. Webshop Bol.com 1. Herkenbaarheid De site is duidelijk, je ziet linksboven Bol.com staan en er staan ook de speciaal geselecteerde spullen en de aanbiedingen. Je kan alleen niet zien van wie de website

Nadere informatie

Testen van website. Gertjan Slappendel

Testen van website. Gertjan Slappendel Praktijkvoorbeeld Testen van website Gertjan Slappendel INTRO Presentatie Usability on a shoestring DTC 2010 Business gericht Succesvol testen met beperkte middelen Testing back 2 basics WAT IS TESTING

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

Beïnvloedings-analyse

Beïnvloedings-analyse Beïnvloedingsanalyse Hoe kunnen doelgroepen beïnvloed worden? Er zijn een aantal verschillende principes waarmee de KRO de doelgroep kan beïnvloeden. Deze principes zijn in verschillende onderdelen op

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

Quickstart my_editors & MMBase

Quickstart my_editors & MMBase Quickstart my_editors & MMBase André van Toly andre@toly.nl 1 september 2004 versie 0.9 1 september 2004, versie 0.9 1. Inleiding MMBase is een object georiënteerd content management systeem (CMS). Dat

Nadere informatie

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave A SIMsubsites algemeen A-1 A.1 Over SIMsite A-1 A.2 Technische specificaties A-1 B B-1 B.1 Aanmaken van subsites B-1 B.2 Autoriseren van subsites B-4 Algemeen A SIMsubsites

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR AFNAME VAN DE SON-R 2½ - 7 OP DE COMPUTER Een toepassing voor kinderen met een lichamelijke handicap

HANDLEIDING VOOR AFNAME VAN DE SON-R 2½ - 7 OP DE COMPUTER Een toepassing voor kinderen met een lichamelijke handicap HANDLEIDING VOOR AFNAME VAN DE SON-R 2½ - 7 OP DE COMPUTER Een toepassing voor kinderen met een lichamelijke handicap Marijke Dijkstra Rijksuniversiteit Groningen, maart 2006 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Test-Report 2. Groep. Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger

Test-Report 2. Groep. Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Test-Report 2 Groep A Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Auteur Erik de Beurs Getest project Portfolio Channah Bosse 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Nieuws sites hebben een krantachtige vormgeving; de informatie staat voorop.

Nieuws sites hebben een krantachtige vormgeving; de informatie staat voorop. Be e ldsche rmvormge ving & We bde sign Doelstelling & Doelgroepverkenning Kijk naar verschillende websites om je doelgroep te verkennen. Ze hebben allemaal een andere doelstelling en roepen een bepaalde

Nadere informatie

Informatiearchitectuur P14-15 Ontwerpspecificaties Rabb-it avonden mobiele applicatie

Informatiearchitectuur P14-15 Ontwerpspecificaties Rabb-it avonden mobiele applicatie Informatiearchitectuur P14-15 Ontwerpspecificaties Rabb-it avonden mobiele applicatie in opdracht van het Down The Rabbit Hole Festival Bart Oude Elferink Studentnummer 500708575 Docent: Koop Reynders

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen.

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen. Evaluatie: Usability test Inleiding We hebben verschillende testpersonen gebruikt om in het platform FRIS community onduidelijkheden weg te nemen. Het testen hebben we gedaan door middel van een prototype.

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum: naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het

Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum: naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum:21-10-2015 naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het testen, ik heb fouten gezien in mijn portfolio die ik zelf

Nadere informatie

DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING

DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING UX SCAN DE EERSTE STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE GEBRUIKERSERVARING Onze user experience designers controleren met behulp van de User Experience Scan of uw online software niet alleen functioneel, maar ook

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

Down The Rabbit Hole. Samantha van Heusden Informatie Architectuur Peter Boogaards Blok 4 7 juni 2017

Down The Rabbit Hole. Samantha van Heusden Informatie Architectuur Peter Boogaards Blok 4 7 juni 2017 Down The Rabbit Hole Samantha van Heusden 500757594 Informatie Architectuur Peter Boogaards Blok 4 7 juni 2017 Inhoudsgave Inleiding 2 De sitemap inleiding 3 De sitemap 4 De uitgewerkte pagina s 5 1.0

Nadere informatie

Een pagina toevoegen en/of bewerken.

Een pagina toevoegen en/of bewerken. Een pagina toevoegen en/of bewerken. Na het inloggen in het CMS zie u het volgende: 2 3. Een klik op dit menu geeft een overzicht van alle pagina s waar de website op dat moment uit bestaat: 2. Een klik

Nadere informatie

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina!

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina! Algemeen Ingelogd als moderator/ pagina beheerder kan je teksten op een pagina plaatsen, bewerken of verwijderen. Ga naar de pagina waar je toegang tot hebt. Onder het logo en boven de foto (header) krijg

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Maarten Kolthof. NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof

Ontwerpdocument. Maarten Kolthof. NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof Ontwerpdocument Maarten Kolthof NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof Inhoud Algemeen ontwerp 3 Icoon en kleurgebruik Animatie technieken ios 7 kenmerken

Nadere informatie

Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module

Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module Handleiding WIS TM Live-editing Live editing is een WIS TM module Live-edit 1. Inleiding De nieuwe versie van WIS tm beschikt over een aantal nieuwe functionaliteiten, waarvan vooral liveediting als nieuwe

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

CBS StatLine voor Open Data. Handleiding

CBS StatLine voor Open Data. Handleiding CBS StatLine voor Open Data Handleiding CBS StatLine voor Open Data 2 Inhoud Inleiding 4 Wat is CBS StatLine 5 Ingangen van CBS StatLine naar tabellen 6 Etalage 6 Zoeken op thema 7 Zoeken op trefwoord

Nadere informatie

Pieter Geneugelijk 4H3

Pieter Geneugelijk 4H3 Pieter Geneugelijk 4H3 Opdracht 1 www.ad.nl : Geeft het AD mij voldoende juiste en actuele informatie? Ja het AD beschikt over actuele informatie en de juistheid ervan. Cijfer: 8 Tip: Iets minder drukke

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve E-bike. Websites links:

Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve E-bike. Websites links: Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve Ebike Websites links: http://www.fatboy.com/nl/ http://www.dsignmeubels.nl/ http://allemachtigprachtig.nl/ http://www.gilianoriginals.nl/

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

Les 3. Menu instellen

Les 3. Menu instellen Les 3 Menu instellen In de vorige les hebben we reeds menu-linken voorzien voor al onze schilders en schilderijen. We merken op dat het menu zonder aanpassingen een beetje druk begint te worden. We kunnen

Nadere informatie

Models & Process. Eindopdracht. Rosa Schuurmans V1-08 500692789 5 november Koop Reynders

Models & Process. Eindopdracht. Rosa Schuurmans V1-08 500692789 5 november Koop Reynders Models & Process Eindopdracht Rosa Schuurmans V1-08 500692789 5 november Koop Reynders Wireflow Een flow van het meest gebruikelijke scenario. Het zoeken van een product, een witte BMW, hem vinden, en

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen

Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011. 1. Introductie. 2. Inloggen Workshop Centrale ELO naar Blackboard 9.1 31 maart 2011 1. Introductie Momenteel gebruikt de Open Universiteit binnen Studienet versie 7.2 van Blackboard. Het project Upgrade Blackboard is onlangs gestart,

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Studieobjecten bewerken Marnix academie. Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015

Studieobjecten bewerken Marnix academie. Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015 Studieobjecten bewerken 2015 2016 Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015 Vragen / opmerkingen mail mailto:h.zuidervaart@hsmarnix.nl Marnix academie Inhoudsopgave Inhoud Over de studieobjecten... 1 Studieobjecten

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

Visual design. Naam: Rob Dekker. Studentnummer: Vak: MMIO

Visual design. Naam: Rob Dekker. Studentnummer: Vak: MMIO Visual design Naam: Rob Dekker Studentnummer: 11020067 Vak: MMIO Datum: 02-03-2016 Wireframes desktop Maak visual designs van een homepage en product pagina van een sportmerk. Werk deze uit voor gebruik

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien.

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien. Dweeb Uitdiep monitort online groepswerk Wanneer ik mijn studenten een schrijfopdracht geef in groepsverband, wil ik tijdig feedback kunnen geven. Ik zou graag meer inzicht in het groepsproces krijgen

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1 Digitale vormgeving 2014 2015 Wordpress deel 1 2 Inhoud Site in WordPress... 3 Maak een eigen site in WordPress.com.... 3 Wordpressaccount aanmaken... 4 Opdracht 1... 4 Thema kiezen... 6 Opdracht 2...

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

Document. Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2

Document. Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2 Document Verbetering IA Marktplaats m.b.t. Design Inge Pelt Laura Bosch Linda van Ophem V1CC2 onderzoek Wat is design voor mij en voor het team? Mindmaps van ons individueel: Inge 2 Linda Overeenkomsten

Nadere informatie

Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2

Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2 Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2 Bas de Keulenaar (11045973) Grafisch Ontwerper Annejet Robijn (11269111) Interactie Ontwerper Angélique Siu (11211725) Facilitator Lisanne van Vliet

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

HTML Editor: tabellen en hyperlinks

HTML Editor: tabellen en hyperlinks LES 19 HTML Editor: tabellen en hyperlinks In deze les leert u nog iets meer over HTML en de HTML Editor van OpenOffice.org. U leert hoe u absolute en relatieve hyperlinks maakt. We staan even stil bij

Nadere informatie

BETERE EMAILPRESTATIES DOOR BETERE USABILITY BEVINDINGEN UIT ONDERZOEK. Ronald Verschueren, Netmarketing. 1 oktober 2013

BETERE EMAILPRESTATIES DOOR BETERE USABILITY BEVINDINGEN UIT ONDERZOEK. Ronald Verschueren, Netmarketing. 1 oktober 2013 BETERE EMAILPRESTATIES DOOR BETERE USABILITY BEVINDINGEN UIT ONDERZOEK Ronald Verschueren, Netmarketing. 1 oktober 2013 ONDERWERPEN 11:30-12:15 UX en usability voor email: kern en succesfactoren Gedrag

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding. Beheeromgeving

Handleiding. Beheeromgeving Handleiding Beheeromgeving Kant en Klare Site Veluwelaan 80 8443 AH Heerenveen www.kantenklaresite.nl - info@kantenklaresite.nl - fax: 084-8368243 KvK 01134248 Inhoud Inloggen op de beheeromgeving...3

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Algemene regels. Stappenplan webdesign

Algemene regels. Stappenplan webdesign Algemene regels Stappenplan webdesign Kleurengebruik Denk bij het maken van een website aan je kleurencombinaties. Gebruik niet meer dan 4 kleuren; Achtergrond; Heading/ Subheading; Platte tekst; Links.

Nadere informatie

Handleiding voor vrijwilligers

Handleiding voor vrijwilligers Handleiding voor vrijwilligers Behorende bij vrijwilligersagenda.nl versie 1.0 Harald Tijink September 2014 Tijink IT Consultancy www.tijink.com 1. Introductie Vrijwilligersorganisaties organiseren vele

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

www.customercentricindex.com Het bezoekersonderzoek dat u helpt te achterhalen wat de echte ervaring van bezoekers op uw website, app of intranet is. Bezoekers vertellen u op welke gebieden u excelleert

Nadere informatie

design ook items uitsnijden

design ook items uitsnijden (fig1) Hulplijnen zetten Om het ontwerp netjes uit te snijden is het handig om eerst hulplijnen te zetten. (fig1) Nu is het zaak om eerst voor je zelf te bepalen wat is layout en wat is design. Al het

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie