Usabilityrapport. Nederlands Politiemuseum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Usabilityrapport. Nederlands Politiemuseum"

Transcriptie

1 Usabilityrapport Nederlands Politiemuseum Door MetrixLab Diewerke Ponsen & Ike Breed Opdrachtgever Nederlands Politiemuseum Datum 9 december 2009 Versie 1.0

2 Management samenvatting In opdracht van het Nederlands Politiemuseum heeft MetrixLab een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar website. In dit rapport worden de resultaten besproken en voorzien van concrete aanbevelingen. Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd met vier medewerkers van de politie en vier potentiële bezoekers van het museum. De acht respondenten hebben in het usabilitylab van MetrixLab de website van het Nederlands Politiemuseum bekeken en enkele opdrachten uitgevoerd om zo de usabilityproblemen in kaart te brengen. Hoofdbevindingen De indruk die de respondenten van de website hebben is dat deze qua vormgeving goed bij de politie past, maar dat de homepage wel kaal is. Op de homepage zou men graag informatie zien over wat er te zien en doen valt in het museum, liefst aantrekkelijk geschreven en voorzien van beeldmateriaal. Als later blijkt dat het museum momenteel gesloten is, vindt men het raar dat dit niet op de homepage staat. Ook is er behoefte aan informatie op de website over de geschiedenis van de politie (nu is er alleen een pdf-bestand te vinden). Als het Politiemuseum graag kinderen wil aanspreken zou er ook voor deze doelgroep meer te doen moeten zijn op de website, bij voorkeur in een speciaal kinderhoekje op de website, waar bijvoorbeeld kleurplaten te vinden zijn en informatie over de politie en werken bij de politie, speciaal geschreven voor kinderen en voorzien van beeldmateriaal dat voor deze groep interessant is. De collectie die men kan doorzoeken vindt men interessant, maar men zou liever zien dat een deel van de collectie rechtstreeks op de website al is te bekijken. Ook de zoekfuncties waarmee de website doorzocht wordt zijn op enkele punten voor verbetering vatbaar. Het doorzoeken van de collectie is momenteel een van de belangrijkste functies van de site, op de homepage zou ook hier meer aandacht aan kunnen worden besteed. De sitemap op de website wordt erg gewaardeerd, als men deze eenmaal ontdekt heeft gebruikt men liever deze om te navigeren dan het gewone navigatiemenu. De indeling van het hoofdmenu is over het algemeen duidelijk al mist men een homeknop en vindt men het verwarrend dat bij de zoekfunctie een andere hoofdnavigatie is geplaatst die ook nog eens niet klikbaar is. Wij raden aan dit aan te passen. Daarnaast adviseren wij een paar kleine wijzigingen in het hoofdmenu, bijvoorbeeld een apart onderdeel Collectie. Ook voor het aanvragen van informatie en stukken uit de collectie doen wij enkele aanbevelingen. Aanbevelingen Wij raden aan de homepage aantrekkelijker vorm te geven en te voorzien van relevante informatie. Op de homepage moet informatie worden gegeven over het museum en ook dat deze momenteel gesloten is, maar dat het wel mogelijk is de collectie te doorzoeken. Ook andere delen van de website zouden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door de informatie te voorzien van afbeeldingen (bijvoorbeeld het onderdeel over de politiegeschiedenis) of juist te voorzien van toelichtingen (de afbeeldingen die kinderen mogen gebruiken voor hun werkstukken). Om de Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

3 doelgroep kinderen aan te spreken raden wij aan een apart onderdeel voor hen in te richten, met informatie die voor hen interessant is. De sitemap in de vorm van een mega dropdown menu wordt meer gewaardeerd dan de gewone navigatie, wij raden aan deze sitemap te gebruiken in plaats van de gewone navigatie. Voor de zoekfunctie raden wij aan dat het duidelijker moet worden gemaakt wat het verschil is tussen deskundig zoeken en uitgebreid zoeken en enkele zoekfuncties kunnen iets meer gestroomlijnd worden. Alle aanbevelingen zijn na te lezen in dit rapport en worden opgesomd in hoofdstuk 6. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van het onderzoek Respondenten Werkwijze Indeling rapport Algemeen Verwachtingen Eerste indruk Sluiting museum Politiegeschiedenis Doelgroep en uitstraling Navigatie Hoofdnavigatie Landingspagina s Titel in de browser Sitemap Zoekfunctie Zoeken in collectie Eenvoudig zoeken Uitgebreid zoeken Deskundig zoeken Archieffunctie en informatiefunctie Collectie Aanvraag indienen Tarieven Conclusie Opsomming aanbevelingen Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

5 1 Inleiding 1.1 Doel van het onderzoek Voor dit onderzoek is de gebruiksvriendelijkheid van de website van het Nederlandse Politiemuseum getest. Het Nederlands Politiemuseum is gelegen in Apeldoorn, waar het voorheen ook een bezoekerslocatie had. Op dit moment is er geen bezoekerslocatie van het Politiemuseum, maar organiseert het museum in samenwerking met andere organisaties wel tentoonstellingen waar een deel van haar collectie te bezichtigen is. Op de website kan worden gezocht in de collectie van het Nederlands Politiemuseum, kan informatie worden gevonden over de verschillende objecten uit de collectie, kunnen tarieven worden gevonden en aanvragen worden gedaan voor het verkrijgen van informatie of het huren van bijvoorbeeld uniforms. Ook zijn er gratis afbeeldingen te downloaden. 1.2 Respondenten Aan dit onderzoek hebben 8 respondenten deelgenomen, vier mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 29 tot en met 61 jaar. De helft van de respondenten werkt voor een politieorganisatie, deze respondenten hebben respectievelijk de functie van servicemedewerker, gegevensmanager, brigadier en horecamanager. Een deel van de respondenten heeft zelf kinderen; zij bezoeken musea variërend van het Legermuseum tot Corpus Experience en Naturalis. 1.3 Werkwijze Alle respondenten hebben, voorafgaand aan het onderzoek enkele algemene vragen beantwoord over hun internetervaring en hun ervaring met de website van het Nederlandse Politiemuseum en andere musea. De respondenten hebben aan de hand van concrete opdrachten gebruik gemaakt van de website van het Nederlandse Politiemuseum. Na het uitvoeren van de taken volgt een aantal afsluitende vragen over wat respondenten in het algemeen van de website vinden en wat volgens hen de grootste verbeterpunten zijn. Alle tests hebben plaatsgevonden in het usability testlab van MetrixLab. Het testlab bestaat uit twee gescheiden ruimtes. Hierdoor is het mogelijk de respondenten ongestoord te laten werken, terwijl in de andere ruimte de test door meerdere personen (waaronder medewerkers van Nederlands Politiemuseum) kan worden gevolgd. 1.4 Indeling rapport Wij behandelen in dit rapport de verschillende aspecten van de website van het Nederlandse Politiemuseum. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen enkele algemene aspecten, de navigatie, de zoekfunctie en de archief- en informatiefunctie. Bij de geconstateerde usability problemen geven wij zo concreet mogelijke aanbevelingen over hoe verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Alle aanbevelingen worden voorafgegaan door een pijl en zijn genummerd. Deze bullet geeft aan dat er een aanbeveling volgt (x.y). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

6 Alle aanbevelingen zijn door ons geprioriteerd door middel van één, twee of drie stippen. Deze stippen hebben de volgende betekenis: 1 gele stip: Usabilityprobleem dat zorgt voor kleine irritaties 2 oranje stippen: Usabilityprobleem dat grote vertraging en/of irritaties oplevert. 3 rode stippen: Groot usabilityprobleem, dat zorgt voor het niet kunnen voltooien van belangrijke taken. Wij hebben geprioriteerd vanuit gebruikersperspectief. Uiteraard zullen ook (design)technische, financiële, organisatorische of politieke argumenten invloed hebben op de prioriteit die wordt gegeven aan het oplossen van een probleem. Alle aanbevelingen worden nogmaals opgesomd in hoofdstuk 6. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

7 2 Algemeen 2.1 Verwachtingen Voorafgaand aan het bezoek van de website is de respondenten gevraagd wat zij verwachten op een museumwebsite in het algemeen en de website van het Nederlandse Politiemuseum in het bijzonder. Zij verwachten hier sowieso praktische informatie te vinden als adres, openingstijden en toegangsprijs. Daarnaast verwachten zij informatie over de collectie; wat valt er te zien en waar gaat het museum precies over? Ook verwachten zij informatie over de geschiedenis van de Nederlandse politie. Respondenten vinden het lastig te bedenken wat zij nog meer graag op een museumwebsite zouden zien, maar een apart gedeelte voor kinderen wordt op prijs gesteld. Daarnaast geeft een respondent aan het erg handig te vinden wanneer de (vaste) tijden van rondleidingen op de website vermeld zijn en er online reserveringen kunnen worden gedaan en tickets kunnen worden gekocht. De meeste respondenten kennen het Politiemuseum niet. Slechts een enkele respondent is ooit in het Politiemuseum geweest, omdat dit een onderdeel vormde van zijn opleiding toen hij bij de Nederlandse Politie ging werken. 2.2 Eerste indruk De eerste indruk die respondenten hebben van de homepage is wisselend. Sommigen vinden hem saai, anderen vinden hem mooi bij de politie passen; de hoofdindruk is toch dat deze wat kaal is. De homepage bevat weinig informatie. Naast de afbeeldingen onderaan en bovenaan, de zoekfunctie en het menu onderdelen die op de meeste pagina s op deze manier zichtbeer zijn is alleen het logo van het museum geplaatst. Op dit logo na is het contentveld leeg. Afbeelding 2.1: Homepage website Nederlands Politiemuseum Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

8 Men verwacht informatie op de homepage over de collectie; een wervend stukje dat vertelt wat er allemaal te zien en te doen is in het museum. Wij raden aan op de homepage informatie op te nemen over het museum, wat het doel is van het museum en wat er te zien is (2.1). Omdat het om de politie gaat hoeft de website volgens de respondenten ook weer niet al te frivool, maar iets aanlokkelijker dan deze nu is kan geen kwaad. Wij raden aan de informatie op de homepage aantrekkelijk te formuleren en weer te geven zodat bezoekers weten waarom zij naar het Politiemuseum zouden moeten gaan (2.2). 2.3 Sluiting museum Als respondenten wat langer naar de website kijken blijkt dat het museum dicht is. Zij vinden het raar dat dit niet op de homepage vermeld wordt en dat naar deze informatie gezocht moet worden. Zij willen deze informatie op de homepage zien, bijvoorbeeld op grappige wijze. Ik verwacht dat ze de tijdelijke sluiting van het museum op leuke wijze aankondigen, bijvoorbeeld met rijdende politieautootjes met zwaailichten. Het is altijd een goed idee om op de homepage van een website te vermelden welke diensten op de website worden aangeboden. Bij een museum wordt automatisch gedacht aan een bezoekerslocatie en verwacht men praktische informatie om hier te komen. In de huidige situatie is het bezoeken van het Politiemuseum niet mogelijk; het is dan ook aan te raden hier direct op de homepage melding van te maken. Wij raden aan op de homepage aan te geven dat het museum gesloten is en informatie op te nemen over een eventuele nieuwe locatie en verwachtte opening (2.3). Onder het menu onderdeel Praktische informatie vinden gebruikers de informatie die zij verwachten; contactgegevens en openingstijden. Eén respondent merkt op dat hij de tarieven zou willen weten, ook nu het museum dicht is. Een deel van de collectie is momenteel te zien op een expositie onder de naam Signalement Bromsnor. Dit is echter alleen onder het kopje Nieuws terug te vinden in het nieuwsarchief. Wij raden aan de informatie over exposities op de homepage op te nemen, zeker zolang het museum nog gesloten is (2.4). Wij raden aan een pagina Nieuws te maken waar het meest recente nieuws staat. Ouder nieuws kan dan geplaatst worden in het nieuwsarchief (2.5). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

9 Het nieuws(archief) staat nu verstopt in de hoofdnavigatie. Door deze meer naar links te plaatsen, zodat het één van de eerste items in de navigatie wordt, kan beter de indruk worden gewekt dat de informatie recent en relevant is. Wij raden aan het item Nieuws vooraan in de navigatie te plaatsen (2.6). Omdat op dit moment de website vooral gebruikt kan worden voor het doorzoeken van de collectie, zouden wij ook hieraan op de homepage aandacht besteden. Op deze manier wordt de aandacht gewezen op de service die wel beschikbaar is op de website. Wij raden aan op de homepage aan te geven dat het op dit moment wel mogelijk is de collectie te doorzoeken en hierbij een link naar Zoeken in collectie aan te bieden (2.7). 2.4 Politiegeschiedenis Eén van de onderdelen die gebruikers verwachten op de website is informatie over de geschiedenis van de politie. Deze is te vinden onder het kopje Politiegeschiedenis. Afbeelding 2.2: Pagina Politiegeschiedenis Deze informatie wordt aangeboden in een pdf-bestand waarin geen afbeeldingen worden weergegeven. Dit zorgt er voor dat er een drempel ligt voor gebruikers om de geschiedenis te gaan lezen, bovendien vinden zij de teksten te lang om van het scherm te lezen. Dit is leuk voor iemand die een werkstuk wil maken over de politie en dit bestand wil downloaden en uitprinten. Als je even snel de hoofdlijnen van de geschiedenis van de politie wilt zien, dan heb je hier niets aan. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

10 De informatie kan beter in verkorte en puntsgewijze opmaak 1 rechtstreeks op de website geplaatst worden. Eventueel kan de pdf wel op de site blijven, zodat deze kan worden gedownload door een gebruiker die dieper op de informatie wil ingaan, zoals in het genoemde voorbeeld waarin een scholier informatie zoekt voor een werkstuk op school. Wij raden aan de geschiedenis van de politie (ook) op de website zelf te plaatsen (2.8). Wij raden aan de tekst over de geschiedenis van de politie kort te houden, te voorzien van tussenkopjes en aan te vullen met beeldmateriaal (2.9). 2.5 Doelgroep en uitstraling Het Nederlandse Politiemuseum zou met de website ook graag kinderen aanspreken, maar de website is op dit moment niet erg aantrekkelijk voor kinderen. Jeugdige sitebezoekers kunnen weliswaar afbeeldingen vinden voor hun werkstuk, maar deze afbeeldingen bevatten geen toelichting. Zoals eerder aangegeven is er behoefte aan een apart deel op de website voor kinderen, waar de informatie specifiek voor deze doelgroep is geschreven en ook voorzien van beeldmateriaal specifiek voor deze doelgroep. Wij raden aan een deel van de website speciaal in te richten voor kinderen, met speciaal op kinderen toegespitste informatie (kleurplaten, omschrijving werk van de politie, later bij de politie gaan werken, informatie over kinderboeken over politie-/speurwerk, etc.) (2.10). Wij raden aan de afbeeldingen onder gratis plaatjes van toelichtingen te voorzien (2.11). Naast kinderen wil het Nederlandse Politiemuseum ook graag potentiële medewerkers aanspreken. Voor deze doelgroep vinden de respondenten de website vaker interessant. Men heeft de indruk dat de website bedoeld is voor een breed publiek, maar toch vooral interessant is voor mensen met een specifieke informatiebehoefte. Wij denken dat als de website wordt aangepast met behulp van de aanbevelingen in dit rapport de website echter wel degelijk een brede doelgroep kan aanspreken; als de respondenten wat dieper in de collectie duiken, vinden zij deze vaak wel interessant. Niet iedereen vindt de website een professionele uitstraling hebben. Wij denken dat dit te maken heeft met het ontbreken van inhoud op de homepage en sommige mededelingen op de website. Mededelingen die niet bijdragen aan de professionele uitstraling van de site zijn bijvoorbeeld Tijdelijk minder dienstverlening en een mededeling over de vormgeving van de nieuwsbrief. Wij raden aan dergelijke mededelingen aan te passen of te verwijderen. 1 Het is een bekend fenomeen dat gebruikers op een website geen lange stukken tekst lezen, maar liever scannen. Door hier rekening mee te houden en gebruik te maken van bullets voor puntsgewijze opsommingen en de tekst onder te verdelen in behapbare stukjes met duidelijke kopjes, kan er voor worden gezorgd dat gebruikers makkelijk díe informatie kunnen filteren die voor hen relevant is. Meer informatie hierover kan bijvoorbeeld gevonden worden op de website van usability expert Jakob Nielsen: Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

11 3 Navigatie In dit hoofdstuk gaan wij in op de navigatie van de website. Wij bespreken de hoofdnavigatie en onderliggende navigatie, de landingspagina s, de sitemap en de titels van de pagina s. Een zoekfunctie kan ook worden gerekend tot een navigatieonderdeel van een website. Omdat de zoekfunctie met name voor het doorzoeken van de collectie een belangrijke rol speelt op deze website, wijden we hier een apart hoofdstuk aan (zie Hoofdstuk 4). 3.1 Hoofdnavigatie De navigatie van de website berust voor het grootste gedeelte op een horizontaal menu bovenaan de pagina, met onder elk item een uitklapmenu met onderliggende submenu s. Afbeelding 3.1: Hoofdnavigatie website Politiemuseum Omdat dit op de homepage de enige mogelijkheid is afgezien van het gebruik van de zoekfunctie om naar een andere pagina op de website te navigeren, vangt de navigatie direct de aandacht. Gebruikers kunnen over het algemeen goed overweg met de werking van de navigatie, maar de indeling van de menu s is niet volledig intuïtief, waardoor soms moet worden gezocht naar informatie. Een voorbeeld is de informatie m.b.t. dienstverlening; tarieven zijn te vinden onder praktische informatie, terwijl de informatie over bijvoorbeeld de werkwijze en het aanvraagformulier kan worden gevonden onder dienstverlening. Onder het menu-item dienstverlening is wel een subitem tarieven te vinden, maar op de pagina tarieven wordt niet direct doorgelinkt naar het aanvraagformulier. Wanneer een gebruiker op basis van de prijslijst besluit een informatieverzoek te doen, moet hij dus weer opnieuw op zoek naar de mogelijkheid om dit informatieverzoek ook daadwerkelijk in te dienen. In het algemeen valt te zeggen dat op de website te weinig wordt doorgelinkt naar relevante pagina s. Wij raden aan consequent gebruik te maken van hyperlinks op relevante plaatsen op de website, zoals bijvoorbeeld van de tarievenpagina naar het aanvraagformulier voor informatieverzoeken (3.1). Buiten dat is de term dienstverlening een beetje vaag; deze term spreekt niet direct tot de verbeelding van gebruikers. Het aanvragen van objecten voor bruikleen of huur wordt bovendien bij de objecten zelf verwacht. Wij raden aan Dienstverlening te hernoemen naar Informatieverzoeken en hier alleen de content rond informatieverzoeken te laten staan (3.2). De optie Zoeken in de collectie staat onder Politiegeschiedenis. Dit is voor de respondenten geen logische plek. Zij verwachten dat deze in de website een eigen plek zal hebben, waarbij het ook mogelijk is de objecten direct aan te vragen. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

12 Wij raden aan een apart menu onderdeel Collectie op te nemen, waarin ook het onderdeel Bruikleen en verhuur (het oude Bruikleen vs. Verhuur ) is opgenomen. (3.3). Wanneer gebruik gemaakt wordt van de zoekfunctie, komen gebruikers in een apart gedeelte van de website terecht, waar de hoofdnavigatie op een andere manier is ingedeeld. Doordat de opmaak van de navigatie exact overeenkomt met de hoofdnavigatie op andere pagina s en dus alleen de naamgeving van de items anders is zorgt dit voor verwarring. Daarnaast is de functie van dit menu niet duidelijk omdat de items niet klikbaar zijn. Afbeelding 3.2: Hoofdnavigatie website Politiemuseum binnen Zoeken in collectie Wij raden aan het hoofdmenu door de hele website constant en klikbaar te houden (3.4). Er is geen homefunctie aanwezig binnen de hoofdnavigatie. Sommige gebruikers missen deze. Wij raden aan een Home -knop op te nemen in de hoofdnavigatie (3.5). Gebruikers kunnen niet zien in welk gedeelte van de website zij zich bevinden, want het actieve tabblad is niet gemarkeerd. Wij raden aan het actieve tabblad te markeren, bijvoorbeeld door deze opvallender en/of groter weer te geven dan de niet-actieve tabbladen (3.6). 3.2 Landingspagina s Op de landingspagina s van de verschillende menu-items wordt een overzicht aangeboden van de onderliggende links. Aangezien deze links ook zichtbaar zijn in het dropdown menu, bieden deze landingspagina s geen meerwaarde. De links mogen hier wel staan, maar gebruikers verwachten hier ook inhoudelijke informatie over de items. Wanneer per link een korte omschrijving wordt weergegeven van wat er in het betreffende gedeelte van de website kan worden gevonden, bieden de landingspagina s van de hoofdnavigatie-items ook daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het menu. Afbeelding 3.3: Landingspagina van het tabblad Organisatie Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

13 Wij raden aan op de landingspagina s van de menu-items inhoudelijke informatie te bieden bij de onderliggende links (3.7). 3.3 Titel in de browser Als een gebruiker zich in het onderdeel Zoeken in collectie bevindt, wordt in de browser de titel Internet Server getoond. Het is beter hier de titel van de pagina te plaatsen. Afbeelding 3.4: Titel in browser Wij raden aan bij het onderdeel Zoeken in collectie de titel van een pagina ook als titel in de browser op te nemen (3.8). 3.4 Sitemap Uiterst rechts in het hoofdmenu is de optie sitemap opgenomen. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een sitemap in de vorm van een mega dropdown menu. Het gebruik van mega drop down menu s zien we op steeds meer websites terug en wordt over het algemeen erg gewaardeerd 2. Ook op deze website wordt het mega drop down menu gewaardeerd; wanneer gebruikers deze ontdekken, heeft dit hun voorkeur ten opzichte van de standaard navigatie. Het gewone menu heeft dan ook geen voordelen boven het mega dropdown menu en werkt in de praktijk zelfs makkelijk omdat ook de submenu s direct in beeld verschijnen. Afbeelding 3.5: Sitemap / mega drop down menu Wij raden aan sitemap uit de navigatie te verwijderen en het mega drop down menu dat hier onder valt bij alle navigatie-items te tonen in plaats van de gewone menu s (3.9). Op dit moment schuift het gewone menu nog voor het mega dropdown menu als een menu item wordt aangeklikt. Als het menu wordt vervangen door het mega dropdown menu zal dit probleem zich niet meer voordoen. 2 Zie bijvoorbeeld Jakob Nielsen over het gebruik van mega dropdown menu s Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

14 4 Zoekfunctie Op de website van het Politiemuseum staan twee zoekfuncties; één op de homepage die de hele website kan doorzoeken, inclusief de collectie, en één die alleen de collectie doorzoekt (onder Politiegeschiedenis ). De zoekfunctie op de homepage wordt veel gebruikt, de zoekfunctie die alleen de collectie doorzoekt wordt minder goed gevonden omdat deze nu onder Politiegeschiedenis staat. In het vorige hoofdstuk hebben wij al aanbevelingen gedaan om deze zoekfunctie beter vindbaar te maken. De gewone zoekfunctie werkt over het algemeen goed. De functie Zoeken in collectie wordt in de rest van dit hoofdstuk besproken. 4.1 Zoeken in collectie Niet iedereen merkt op dat de Zoeken in collectie functie niet de hele website doorzoekt. Het staat wel in de titel en ook nog in de achtergrond, maar kennelijk valt dit niet voldoende op. Afbeelding 4.1: Zoeken in de collectie Wij raden aan de titel Zoeken in de collectie groter te plaatsen (4.1). Er zijn drie mogelijke manieren om te zoeken; Eenvoudig zoeken, Uitgebreid zoeken en Deskundig zoeken. De meeste gebruikers kiezen in eerste instantie voor Eenvoudig zoeken. Het verschil tussen Uitgebreid zoeken en Deskundig zoeken is de gebruikers niet duidelijk. Wij raden aan Deskundig zoeken een andere naam te geven, zodat duidelijk is wat het verschil met Uitgebreid zoeken is en/of dit in een inleidende tekst duidelijk te maken ( Deskundig zoeken kunt u gebruiken als ) (4.2). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

15 4.2 Eenvoudig zoeken Binnen de Eenvoudig zoeken functie staan de 3 bovenste categorieën standaard aangevinkt. Dit is handig en gebruikers kunnen makkelijk zien dat zij een categorie kunnen uitschakelen. Alleen de optie Commentaar staat niet aangevinkt. Als de resultaten getoond worden, hebben gebruikers echter niet in de gaten dat deze ook in categorieën getoond worden. Soms hebben zij dit wel in de gaten en klikken zij op de bovenste link ( Voorwerpen en beeldmateriaal ), van daaruit kunnen zij niet makkelijk terug naar de andere resultaten. Afbeelding 4.2: Resultaten van Eenvoudig zoeken Indien een gebruiker in meerdere categorieën zoekt, raden wij aan ook de resultaten uit meerdere categorieën te tonen zonder gebruik te maken van een tussenscherm (4.3). Bij het tonen van de zoekresultaten moet worden aangegeven in welke categorie iets valt en moet het mogelijk zijn te sorteren op een bepaalde categorie (4.4). Een voorbeeld van een website die dat op deze manier doet is Bol.com. Hier worden alle resultaten getoond, de categorie waar iets in valt staat er bij en links bestaat de mogelijkheid de zoekopdracht alsnog te verfijnen. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

16 Afbeelding 4.3: Zoekresultaten Bol.com Als gezocht wordt in alle categorieën (in dit geval police academy ) geeft de website Bol.com ook de resultaten uit alle categorieën. De beste treffer staat bovenaan, in dit geval geselecteerd op titel. In de linkerkolom is het mogelijk om alleen resultaten uit een bepaalde categorie te selecteren, in dit geval Engelse boeken of Dvd. Gebruikers willen ook makkelijk hun zoekopdracht kunnen veranderen of aanpassen. Veel websites waaronder Bol.com kiezen er daarom voor het zoekveld met zoekterm bovenaan de resultatenpagina te herhalen. Wij raden aan bovenaan de resultatenpagina het zoekvenster inclusief zoekterm te herhalen (4.5). Op de resultatenpagina worden meerdere opties aangeboden, maar het is niet altijd duidelijk wat deze opties doen. Zo wordt de optie aangeboden om ook de resultaten uit een andere categorie te bekijken, wij hebben al aangeraden dit op iets andere wijze te doen door standaard alle resultaten te tonen en het mogelijk maken deze te verfijnen. De link overzicht is daarmee overbodig geworden. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

17 Afbeelding 4.4: Resultatenpagina Wij raden aan de mogelijkheid om alleen bepaalde categorieën te bekijken bovenaan de linkernavigatie te plaatsen onder de titel Verfijn op categorieën. overzicht kan verwijderd worden (4.6). Door op een object of bijbehorende tekst te klikken kan er meer informatie over dit object gelezen worden. Ook is het mogelijk de objecten te selecteren met een checkbox. Wat men vervolgens met de selectie kan doen is niet duidelijk. Ook wat precies de functie is van de knop Selectie omkeren is ons niet duidelijk. Deze functie werkt ook niet, er verschijnt een form error. Omdat beide functionaliteiten wellicht een duidelijke functie hebben, willen wij niet zomaar aanraden deze te verwijderen. Wel zou duidelijker gemaakt moeten worden waarvoor deze functies dienen. 4.3 Uitgebreid zoeken Gebruikers kunnen ook uitgebreid zoeken. Dit is een handige functie als het eenvoudig zoeken teveel resultaten oplevert. Sommige gebruikers schrikken een beetje van de mogelijkheden die worden aangeboden, zij denken dat zij elke rij moeten invullen om een resultaat te vinden. Wij raden aan bovenaan de zoekfunctie een uitleg op te nemen: Vul één of meerdere zoekvelden in (4.7). Checkboxen zouden verder nog kunnen verduidelijken dat niet alle velden verplicht zijn. Wij raden aan met checkboxen te werken die automatisch aanvinken als een gebruiker er iets invult (4.8). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

18 Afbeelding 4.5: Uitgebreid zoeken Sorteervolgorde: Ongesorteerd vinden gebruikers vreemd. De resultaten zijn toch altijd op een bepaalde manier gesorteerd? Indien deze mogelijkheid echt nergens op sorteert kan deze beter weggelaten worden. Als deze op alfabet sorteert, zou beter kunnen worden aangegeven dat deze op alfabet sorteert. Wij raden aan de optie Ongesorteerd binnen Sorteervolgorde te verwijderen of te wijzigen/hernoemen naar een andere sorteervolgorde, bijvoorbeeld alfabet (4.9). Bij sommige velden is niet meteen duidelijk wat er mee bedoeld wordt, bijvoorbeeld Hoofdmotief alg. en Hoofdmotief spec.. Een mouse over geeft aan dat er geklikt kan worden voor uitleg over de term. Als er geklikt wordt verschijnt er echter een foutmelding. Afbeelding 4.6: Foutmelding Wij raden aan de velden te voorzien van een duidelijke titel die voor zichzelf spreekt en eventueel een helpfunctie aan te bieden (4.10). De lijstfunctie die wordt aangeboden wordt handig gevonden, maar veel respondenten merken deze niet op. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

19 Wij raden aan de button Lijst tegen het veld aan te plaatsen zodat deze meer opvalt (4.11). Onderaan staat de optie Zoeken binnen resultaten. Wij vermoeden dat dit bedoeld is om een al gemaakte zoekactie te verfijnen, dit is echter niet helemaal duidelijk. Dit zou duidelijker zijn als hier een aparte zoekfunctie voor was waarbij de oude zoekactie ook nog vermeld staat. Als het Politiemuseum het mogelijk wil maken een al bestaande zoekopdracht te verfijnen, raden wij aan bij het tonen van zoekresultaten direct een link te plaatsen zoekopdracht verfijnen en bij de bijbehorende zoekfunctie de oude zoekopdracht nog te tonen. Binnen Uitgebreid zoeken kan de optie Zoeken binnen resultaten dan verwijderd worden (4.12). 4.4 Deskundig zoeken Zoals aangegeven weet niet iedereen wat er met deskundig zoeken bedoeld wordt en wat het verschil is met Uitgebreid zoeken. Hoewel het te overwegen valt deze twee te integreren als dit verschil niet duidelijker gemaakt kan worden, kunnen gebruikers vrij goed met deze zoekfunctie overweg. Meerdere respondenten geven aan deze zoekfunctie de voorkeur boven Uitgebreid zoeken. Afbeelding 4.7: Deskundig zoeken Niet alle gebruikers zien direct dat zij bij Waarde iets in moeten vullen. Ook weten de gebruikers niet wat Truncatie en Boolean betekent. Wij raden aan het veld Waarde meer te laten opvallen, door bijvoorbeeld Waarde vooraan in de regel te plaatsen en de optie Zoek in te veranderen in radiobuttons of checkboxen in plaats van een dropdown menu (4.13). Wij raden aan Truncatie en Boolean te hernoemen, verwijderen of er anders minstens een helpfunctie bij aan te bieden (4.14). Niet iedereen ziet dat Veld ook gewijzigd kan worden. Veel respondenten laten dit veld standaard op Titelwoord(en) staan. Dit veroorzaakt niet per se problemen; waarschijnlijk is dit ook het veld waarop het meest gezocht wordt. Als er echter een regel wordt toegevoegd met behulp van de + - button zou deze beter niet op Titelwoorden kunnen staan. Ook in het geval dat de waarde wel is Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

20 gewijzigd, bijvoorbeeld in Jaar vanaf, is het niet altijd vanzelfsprekend dat een gebruiker nogmaals een zoekregel wil invullen met dezelfde waarde. Wij raden aan dat een zoekvenster na het toevoegen van een regel op Kies staat en een foutmelding geeft als er niet gekozen wordt (4.15). In de zoekfunctie is ook een veld Vergel. (vergelijking) opgenomen. Bij de meeste velden staat deze standaard op =. Alleen bij Jaar vanaf, Jaar tot, Materiaal en Techniek worden er opties geboden. Bij materiaal en techniek zijn de opties = en gen.. Het is ons niet duidelijk wat er met gen. bedoeld wordt. Het lijkt er op of het precies dezelfde resultaten geeft als wanneer voor = is gekozen. Wij vragen ons af of de optie gen. noodzakelijk is. Bij de optie Jaar vanaf en Jaar tot is de vergelijking zelfs dubbelop omdat bij vergelijking nog voor een symbool moet worden gekozen terwijl in het veld ook al vanaf of tot staat. Als de optie Jaar (exact) nog wordt toegevoegd, kunnen gebruikers op elk mogelijk jaartal zoeken. Afbeelding 4.8: Vergelijking binnen Deskundig zoeken Wij raden aan te overwegen het dropdown menu Vergel. te verwijderen en het veld Jaar (exact) toe te voegen (4.16). Niet iedereen ziet de mogelijkheid om een rij toe te voegen, met behulp van het rode plusje. Het wekt niet genoeg de indruk klikbaar te zijn. Wij raden aan het plusje bij deskundig zoeken weer te geven als een button (4.17). Wij raden aan de kolom Lijst te verwijderen in de gevallen er geen lijst getoond wordt (4.18). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

21 5 Archieffunctie en informatiefunctie In dit hoofdstuk wordt de collectie besproken en de mogelijkheden om archiefstukken en informatie aan te vragen. 5.1 Collectie De collectie kan doorzocht worden. Meerdere respondenten geven aan dit erg leuk te vinden. Dit neemt echter niet weg dat zij ook zouden willen dat een deel van de collectie gewoon op de website getoond wordt zonder dat hiernaar gezocht hoeft te worden. Dit sluit aan bij de behoefte aan meer informatie over het museum inhoudelijk. Wij raden aan enkele (mooie) stukken uit de collectie op de website te tonen zonder dat hiernaar gezocht hoeft te worden (5.1). Gebruikers kunnen bij objecten commentaar toevoegen als zij dit zouden willen. Niet iedereen zou dit doen, maar sommige gebruikers zouden hier wel gebruik van maken. De meningen verschillen er over of zij een bevestiging willen van hun reactie en of dat zij willen weten of er na hun reactie nog reacties zijn geplaatst. Wij raden aan gebruikers zelf te laten kiezen of zij op de hoogte worden gebracht van het plaatsen van hun reactie en eventuele reacties na hen (5.2). 5.2 Aanvraag indienen Bezoekers kunnen een aanvraag indienen voor informatie of voor het huren van een object uit de collectie. Dit werkt op zich goed, al is in het hoofdstuk navigatie al aangegeven dat er meer gebruik moet worden gemaakt van kruisverwijzingen. Ook zouden gebruikers het graag bij de objecten zelf al kunnen zien als zij deze kunnen huren. Wij raden aan ook direct bij objecten die gehuurd kunnen worden dit te vermelden en een link te plaatsen naar de uitleeninformatie (5.3). Het invullen van het aanvraagformulier verloopt verder zonder problemen. 5.3 Tarieven Het overzicht met tarieven levert voor sommige respondenten problemen op, omdat zij informatie uit meerdere delen van de pagina bij elkaar op moeten tellen. Zo ziet niet iedereen dat bij het doen van een reproductieverzoek ook kosten moeten worden betaald uit de categorie informatieverzoek. Hoewel dit wel vermeld wordt, hebben gebruikers de neiging dit niet te lezen. Wij raden aan per regel te vermelden wat iets gaat kosten. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen staan 0,50 per kopie + verzendkosten en arbeidsloon. (5.4). Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

22 6 Conclusie Dit rapport beschrijft de resultaten van het usability onderzoek naar de website van het Nederlandse Politiemuseum. Dit museum is momenteel gesloten, maar de collectie kan online bekeken worden en er kunnen informatieverzoeken ingediend worden. Ook kunnen afbeeldingen gedownload worden. Gebruikers vinden de website in eerste instantie leeg ogen, omdat op de homepage weinig informatie staat. Ook is het niet direct duidelijk dat het museum momenteel gesloten is voor bezoekers. Een van de hoofdconclusies is dan ook dat de homepage meer informatie moet bieden over het museum en de collectie en dat het museum momenteel gesloten is. Ook raden wij aan een apart deel voor kinderen in te richten aangezien het Politiemuseum ook kinderen wil aanspreken. De mogelijkheden om de collectie te doorzoeken wordt gewaardeerd, veel respondenten vinden de collectie interessant, maar de collectie zou beter zichtbaar moeten zijn op de website en de zoekfuncties kunnen op enkele terreinen verbeterd worden. In dit rapport zijn concrete aanbevelingen gedaan om bovengenoemde en andere usability issues op te lossen. De aanbevelingen zijn hieronder nogmaals opgesomd. 6.1 Opsomming aanbevelingen Hoofdstuk 2, Algemeen 2.1 Wij raden aan op de homepage informatie op te nemen over het museum, wat het doel is van het museum en wat er te zien is. 2.2 Wij raden aan de informatie op de homepage aantrekkelijk te formuleren en weer te geven zodat bezoekers weten waarom zij naar het Politiemuseum zouden moeten gaan. 2.3 Wij raden aan op de homepage aan te geven dat het museum gesloten is en informatie op te nemen over een eventuele nieuwe locatie en verwachtte opening. 2.4 Wij raden aan de informatie over exposities op de homepage op te nemen, zeker zolang het museum nog gesloten is. 2.5 Wij raden aan een pagina Nieuws te maken waar het meest recente nieuws staat. Ouder nieuws kan dan geplaatst worden in het nieuwsarchief. 2.6 Wij raden aan het item Nieuws vooraan in de navigatie te plaatsen. 2.7 Wij raden aan op de homepage aan te geven dat het op dit moment wel mogelijk is de collectie te doorzoeken en hierbij een link naar Zoeken in collectie aan te bieden. 2.8 Wij raden aan de geschiedenis van de politie (ook) op de website zelf te plaatsen. 2.9 Wij raden aan de tekst over de geschiedenis van de politie kort te houden, te voorzien van tussenkopjes en aan te vullen met beeldmateriaal. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

23 2.10 Wij raden aan een deel van de website speciaal in te richten voor kinderen, met speciaal op kinderen toegespitste informatie (kleurplaten, omschrijving werk van de politie, later bij de politie gaan werken, informatie over kinderboeken over politie-/speurwerk, etc.) Wij raden aan de afbeeldingen onder gratis plaatjes van toelichtingen te voorzien. Hoofdstuk 3, Navigatie 3.1 Wij raden aan consequent gebruik te maken van hyperlinks op relevante plaatsen op de website, zoals bijvoorbeeld van de tarievenpagina naar het aanvraagformulier voor informatieverzoeken. 3.2 Wij raden aan Dienstverlening te hernoemen naar Informatieverzoeken en hier alleen de content rond informatieverzoeken te laten staan. 3.3 Wij raden aan een apart menu onderdeel Collectie op te nemen, waarin ook het onderdeel Bruikleen en verhuur (het oude Bruikleen vs. Verhuur ) is opgenomen. 3.4 Wij raden aan het hoofdmenu door de hele website constant en klikbaar te houden. 3.5 Wij raden aan een Home -knop op te nemen in de hoofdnavigatie. 3.6 Wij raden aan het actieve tabblad te markeren, bijvoorbeeld door deze opvallender en/of groter weer te geven dan de niet-actieve tabbladen. 3.7 Wij raden aan op de landingspagina s van de menu-items inhoudelijke informatie te bieden bij de onderliggende links. 3.8 Wij raden aan bij het onderdeel Zoeken in collectie de titel van een pagina ook als titel in de browser op te nemen. 3.9 Wij raden aan sitemap uit de navigatie te verwijderen en het mega drop down menu dat hier onder valt bij alle navigatie-items te tonen in plaats van de gewone menu s. Hoofdstuk 4, Zoekfunctie 4.1 Wij raden aan de titel Zoeken in de collectie groter te plaatsen. 4.2 Wij raden aan Deskundig zoeken een andere naam te geven, zodat duidelijk is wat het verschil met Uitgebreid zoeken is en/of dit in een inleidende tekst duidelijk te maken ( Deskundig zoeken kunt u gebruiken als ). 4.3 Indien een gebruiker in meerdere categorieën zoekt, raden wij aan ook de resultaten uit meerdere categorieën te tonen zonder gebruik te maken van een tussenscherm. 4.4 Bij het tonen van de zoekresultaten moet worden aangegeven in welke categorie iets valt en moet het mogelijk zijn te sorteren op een bepaalde categorie. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

24 4.5 Wij raden aan bovenaan de resultatenpagina het zoekvenster inclusief zoekterm te herhalen. 4.6 Wij raden aan de mogelijkheid om alleen bepaalde categorieën te bekijken bovenaan de linkernavigatie te plaatsen onder de titel Verfijn op categorieën. overzicht kan verwijderd worden. 4.7 Wij raden aan bovenaan de zoekfunctie een uitleg op te nemen: Vul één of meerdere zoekvelden in. 4.8 Wij raden aan met checkboxen te werken die automatisch aanvinken als een gebruiker er iets invult. 4.9 Wij raden aan de optie Ongesorteerd binnen Sorteervolgorde te verwijderen of te wijzigen/hernoemen naar een andere sorteervolgorde, bijvoorbeeld alfabet Wij raden aan de velden te voorzien van een duidelijke titel die voor zichzelf spreekt en eventueel een helpfunctie aan te bieden Wij raden aan de button Lijst tegen het veld aan te plaatsen zodat deze meer opvalt Als het Politiemuseum het mogelijk wil maken een al bestaande zoekopdracht te verfijnen, raden wij aan bij het tonen van zoekresultaten direct een link te plaatsen zoekopdracht verfijnen en bij de bijbehorende zoekfunctie de oude zoekopdracht nog te tonen. Binnen Uitgebreid zoeken kan de optie Zoeken binnen resultaten dan verwijderd worden Wij raden aan het veld Waarde meer te laten opvallen, door bijvoorbeeld Waarde vooraan in de regel te plaatsen en de optie Zoek in te veranderen in radiobuttons of checkboxen in plaats van een dropdown menu Wij raden aan Truncatie en Boolean te hernoemen, verwijderen of er anders minstens een helpfunctie bij aan te bieden Wij raden aan dat een zoekvenster na het toevoegen van een regel op Kies staat en een foutmelding geeft als er niet gekozen wordt Wij raden aan te overwegen het dropdown menu Vergel. te verwijderen en het veld Jaar (exact) toe te voegen Wij raden aan het plusje bij deskundig zoeken weer te geven als een button Wij raden aan de kolom Lijst te verwijderen in de gevallen er geen lijst getoond wordt. Hoofdstuk 5, Archieffunctie en informatiefunctie 5.1 Wij raden aan enkele (mooie) stukken uit de collectie op de website te tonen zonder dat hiernaar gezocht hoeft te worden. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

25 5.2 Wij raden aan gebruikers zelf te laten kiezen of zij op de hoogte worden gebracht van het plaatsen van hun reactie en eventuele reacties na hen. 5.3 Wij raden aan ook direct bij objecten die gehuurd kunnen worden dit te vermelden en een link te plaatsen naar de uitleeninformatie. 5.4 Wij raden aan per regel te vermelden wat iets gaat kosten. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen staan 0,50 per kopie + verzendkosten en arbeidsloon.. Rapport Usability Test Nederlands Politiemuseum - december

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Marnixstraat 261-2, 1015WH Amsterdam - 020-71 73 978 - tiengeheimen@mrwebsite.nl

Marnixstraat 261-2, 1015WH Amsterdam - 020-71 73 978 - tiengeheimen@mrwebsite.nl Dé 10 geheimen van een succesvolle website Lees dit document goed door en ontdek hoe ook uw website méér omzet kan opleveren. Iedere bezoeker van uw website is een potentiële klant. Realiseer uzelf dat

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE Stap-voor-stap instructies over het gebruik van WordPress en hoe je hier gemakkelijk je website mee kunt beheren. Een publicatie van

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

De werking van zoekmachines

De werking van zoekmachines De werking van zoekmachines Waarom uw website niet altijd bovenaan zal staan - Jop Brocker - Voorwoord Dit ebook is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de werking van zoekmachines. Na

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Wereld voor Toerisme en Recreatie EDUFOCUS. Home Contact Blog. Samen. Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie.

Inkijkexemplaar. Online Wereld voor Toerisme en Recreatie EDUFOCUS. Home Contact Blog. Samen. Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie. EDUFOCUS Home Contact Blog Online Wereld voor Toerisme en Recreatie Ontdek Ontdek de mogelijkheden voor Toerisme en Recreatie. Samen Werk samen en deel je ervaringen. Doe Ontdek aan de hand van opdrachten

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 YouTube is eigendom van YouTube LLC Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring, partnerschap

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie