Kom op tegen kanker Roken in het gezin Maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom op tegen kanker Roken in het gezin Maart"

Transcriptie

1 Kom op tegen kanker Roken in het gezin Maart Dit is een ingekorte versie van de resultaten van het onderzoek. De uitgebreidere versie, met nog meer resultaten, kan op aanvraag verkregen worden bij

2 1 Studie-opzet

3 Doelstellingen Kom op tegen Kanker ondersteunde in het verleden regelmatig een aantal actiecampagnes tegen het roken met onderzoeksgegevens. In 2008 richtte het project zich op de blootstelling aan tabaksrook binnen het gezin, en meer specifiek de impact ervan op kinderen. Om na te kunnen gaan in welke mate het gedrag en de attitudes van ouders t.o.v. deze problematiek al dan niet ëvolueerden doorheen de tijd werd in 2014 een nieuwe meting uitgevoerd, waarin specifieke aandacht werd gegeven aan de vermeende impact van het rookverbod in de horeca. In 2016 en 2017 voerde KotK een opgemerkte televisiecampagne om binnen roken te ontraden. Deze (creatief bekroonde) campagne werd ondersteund door een uitgewerkt communicatieplan (o.a. een brochure) via zogenaamde intermediaire kanalen (dokters, apothekers, Kind & Gezin, ). Om de impact van deze inspanningen te kunnen meten en de evolutie van het binnen roken te volgen, werd een nieuwe vervolgmeting gedaan met een licht aangepaste vragenlijst. 3

4 Methodologie Universum Doelgroep: Nederlandstalige ouders van gezinnen met kinderen jonger dan 15 jaar waarin minstens één ouder rookt (dit hoefde niet noodzakelijk de ondervraagde ouder te zijn). Methode van dataverzameling CATI, via Telescoop + ad-hoc Veldwerkperiode Van 15 januari tot 29 januari 2018 Gemiddelde duurtijd 9 47 minuten 4

5 2 Resultaten

6 2.1 Wie rookt binnen het gezin?

7 Aantal rokende ouders Aantal rokende ouders blijft stabiel t.o.v Maar percentage tabaksrokers daalt. Eén op zes rokers verving tabak door de e-sigaret. Binnen lager opgeleiden zien we een sterkere daling van het aantal rokers (blijft wel hoger dan gemiddelde in de totale populatie) Zijn er bij u in het gezin personen die roken*? PROFIEL 2014 alle rokers tabaksrokers Nee Exclusief dampers \ e-sigaretten Lager opgeleiden Inactieven Arbeiders Huisman/-vrouw Lage sociale klasse Lage middenklasse (Tabel geef significante verschillen weer tussen doelgroepen en totale populatie) Tabak * Vanaf 2018 zijn rokers tabaksgebruikers en/of gebruikers van dampers/e-sigaretten (n=2314) % OP BASIS: ALLEN 2018 (n=1027) 2018 (n=1027) 82% tabak 31% dampers/e-sigaretten Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 7

8 Aantal rokende ouders Verschil tussen lager en hoger onderwijsniveau daalt. Zijn er bij u in het gezin personen die roken? % per segment EVOLUTIE ALLEN 26,5 27,8 +5% ONDERWIJSNIVEAU Lager + Lager secundair 54,5 43,1-21% Hoger secundair 32,5 38,5 +18% Hoger 16,1 14,7-9% SOCIALE GROEP Lage sociale klasse 50,2 52,8 +5% Lagere middenklasse 38,9 40,5 +4% Hogere middenklasse 28,3 31,1 +10% Hogere klasse 14,6 13,2-10% % OP BASIS: ALLEN 8

9 Roken in het gezin tabak vs dampers. In 8 op 10 van de rokersgezinnen wordt tabak gerookt, in 3 op 10 gedampt. Tabak 82% Enkel tabak 68% Beide 14% Enkel dampers 17% Dampers 31% Meer bij opleiding technisch of beroeps secundair % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN 9

10 Wie rookt er in het gezin? In iets meer dan 1 op vier van de gezinnen is er minstens één rokende ouder. In 7% van de gevallen roken beide ouders (n=2314) 2018 (n=1027) 1 ouder Beide ouders Ouder(s): 27% (25% in 2014) 1 of meerdere kinderen 2 2 Iemand anders die bij het gezin woont 0,4 1 % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR 10

11 Profiel rokende ouders Bij jarigen, lager opgeleiden, lage sociale klasse, arbeiders en inactieven komt het significant vaker voor dat beide ouders roken. Bij 1 op 5 van de gezinnen rookt één ouder, als de ouder lager opgeleid is, behoort tot de lage sociale klasse of lagere middenklasse, een arbeider is, huisman/-vrouw of inactief, gebeurt dit significant meer. 1 OF BEIDE OUDERS TOTAAL Lager opgeleiden Lage sociale klasse Lagere middenklasse Arbeiders Inactieven Huisman/-vrouw % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR 11

12 Geprobeerd te stoppen met roken Meer respondenten geven aan zelf al geprobeerd te hebben om te stoppen met roken. Deze stijging is nog groter in de lage middenklasse. Wanneer de partner rookt, geven lager opgeleiden vaker aan dat hun partner al heeft geprobeerd te stoppen met roken. Heeft uzelf al geprobeerd te stoppen met roken? weet niet nee ja (n = 398) % OP BASIS: OUDER ZELF ROOKT alle rokers (n = 365) 2018 tabaksrokers (n = 306) JA alle rokers 2018 tabaksrokers TOTAAL lage middenklas se dampers/esigaretten NEE Gezinsgro otte 2 kids NA 92 NA Heeft partner al geprobeerd te stoppen met roken? (n=385) 2018 (n=337) % OP BASIS: PARTNER ROOKT JA TOTAAL Lager opgeleiden Inactieven Huisman/-vrouw Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 12

13 2.2 Roken in aanwezigheid van het kind

14 Hoe roken in aanwezigheid van het kind 2 op 5 ouders rookt ook in aanwezigheid van een kind uit het gezin. Bij inactieven en huismannen/-vrouwen is dit hoger. In de hoge sociale klasse is dit gemiddeld lager en zien we ook een daling t.o.v Gebeurt het dat een ouder rookt in de aanwezigheid van een kind uit het gezin? weet niet nee ja JA alle rokers 2018 tabaksrokers Inactieven Huisman/- vrouw Lager opgeleiden (n = 588) 2018 alle rokers (n = 548) 2018 tabaksrokers (n = 455) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 14

15 Roken in aanwezigheid van het kind Er is geen evolutie in de frequentie van roken in aanwezigheid van kinderen. Enkel bij de lage sociale klasse zien we een stijging van het aantal personen dat maandelijks rookt in aanwezigheid van kinderen (n = 272) 2018 alle rokers (n = 233) 2018 tabaksrokers (n = 174) dagelijks meerdere keren per week een keer per week meerdere keren per maand een keer per maand minder vaak % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR EN OUDER ROOKT IN AANWEZIGHEID VAN HET KIND Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 15

16 Extrapolatie-oefening : Aantal kinderen die dagelijks in de rook worden gezet door hun ouders : Evolutie Berekeningswijze op basis van aantal kinderen Methode : Stap 1 : Aantal kinderen in Vlaanderen onder 15 jaar (bron NIS) Stap 2 : Vermenigvuldigen met % ouders van kinderen onder 15 jaar die hun kinderen dagelijks in de rook zetten. Berekening : Stap 1: Vlaamse kinderen onder 15 jaar Stap 2: Ouders die kinderen dagelijks in de rook zetten Resultaat Evolutie: Vlaamse kinderen Uitgerookte kinderen Alternatieve berekeningswijze (Rekening houdend met verschillend aantal kinderen bij rokende ouders en niet rokende ouders) ,73% (198/1688) 6,01% (139/2314) 4,87% (50/1027) uitgerookte kinderen uitgerookte kinderen + 6% -46% 284/4334 kinderen dagelijks in rook * = kinderen uitgerookte kinderen + 2,4% -17% 88/2072 kinderen dagelijks in rook * = kinderen 16

17 Extrapolatie-oefening : Aantal kinderen die dagelijks in de tabaksrook worden gezet door hun ouders Berekeningswijze op basis van aantal kinderen Methode : Stap 1 : Aantal kinderen in Vlaanderen onder 15 jaar (bron NIS) Stap 2 : Vermenigvuldigen met % ouders van kinderen onder 15 jaar die hun kinderen dagelijks in de tabaksrook zetten. Berekening : Stap 1: Vlaamse kinderen onder 15 jaar Stap 2: Ouders die kinderen dagelijks in de tabaksrook zetten Resultaat Alternatieve berekeningswijze (Rekening houdend met verschillend aantal kinderen bij rokende ouders en niet rokende ouders) ,89% (40/1027) uitgerookte kinderen 71/2072 kinderen dagelijks in tabaksrook * = kinderen 17

18 Roken in aanwezigheid van het kind In aanwezigheid van een kind, wordt er minder op publieke plaatsen gerookt waar veel kinderen komen*, minder bij vrienden, kennissen of familie thuis en minder binnen op publieke plaatsen. Lager opgeleiden roken nog vaker in de wagen en dit stijgt nog t.o.v Waar gebeurt dit? 2014 (n = 272) 2018 alle rokers (n = 233) 2018 tabaksrokers (n = 200) Buiten, in open lucht op privédomein Op publieke plaatsen buiten (straat, park, ) *In speeltuinen, pretparken Binnen in eigen woning Bij vrienden, kennissen of familie thuis In de wagen In publieke plaatsen binnen *Item werd geherformuleerd % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR EN OUDER ROOKT IN AANWEZIGHEID VAN HET KIND 18

19 Roken in aanwezigheid van het kind (subgroepen) Gemiddelde van de totale groep tussen haakjes 2014 BUITEN IN OPEN LUCHT 2018 alle rokers 2018 tabaksrokers Dampers/e-sigaretten NA 100 (90) NA PUBLIEKE PLAATSEN WAAR KINDEREN KOMEN Lager opgeleiden 70 (50) 58 (37) 56 (35) Bedienden 47 (50) 48 (37) 48 (35) Lage sociale klasse 52 (50) 61 (37) 56 (35) IN EIGEN WONING (31) 48 (30) 48 (28) Inactieven 58 (31) 48 (30) 46 (28) IN DE WAGEN Lager opgeleiden 27 (14) 30 (13) 31 (13) PUBLIEKE PLAATSEN BINNEN (8) 15 (4) 19 (3) Lager opgeleiden 13 (8) 15 (4) 15 (3) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR EN OUDER ROOKT IN AANWEZIGHEID VAN HET KIND Inactieven 7 (8) 10 (4) 9 (3) Lage sociale klasse 7 (8) 12 (4) 14 (3) 19

20 Roken in aanwezigheid van het kind Gasten mogen minder in huis roken als er een kind aanwezig is. In 2008 was dit nog mogelijk bij 1 op 3. Mogen er gasten in huis roken in aanwezigheid van een kind uit het gezin? JA Weet niet Nee Inactieven Ja Bediende Hoger opgeleiden (n=588) 2018 (n=548) Actieven 9 5 % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 20

21 Roken in aanwezigheid van het kind Bijna iedereen houdt rekening met kinderen om hen niet bloot te stellen aan rook, meestal door buiten te gaan roken (wanneer de kinderen thuis zijn, maar ook wanneer ze niet thuis zijn) en/of niet in het bijzijn van de kinderen te roken. Op welke manier wordt er binnen uw gezin rekening gehouden met de kinderen om blootstelling aan rook te vermijden? door buiten te gaan roken als de kinderen thuis zijn Tot zelfs 92% bij lager opgeleiden door ook buiten te gaan roken als de kinderen niet thuis zijn door niet in het bijzijn van de kinderen te roken door in een andere kamer te gaan roken door te dampen (e- sigaret) in plaats van te roken door onder de dampkap te gaan roken door een afzuiginstallatie te voorzien op een andere manier niet Vermijden blootstelling: 99% (97% in 2014) 2014 (n = 588) 2018 alle rokers (n = 548) 2018 tabaksrokers (n = 455) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR EN OUDER ROOKT IN AANWEZIGHEID VAN HET KIND 21

22 2.3 Problemen in het gezin rond roken

23 OP en partner roken Partner rookt, OP niet OP rookt, partner niet Allen Problemen in het gezin rond roken Roken in het bijzijn van kinderen wordt nog altijd gezien als een probleem. Wanneer de partner rookt en de ondervraagde persoon niet, is dit zelfs nog hoger i.v.m Wordt roken in het bijzijn van kinderen door u persoonlijk als een probleem ervaren? NEE JA 2014 (n=588) 2018 (n=548) Nee, helemaal niet Nee, eerder niet Ja, eerder wel 2014 (n=190) Ja, heel erg 2018 (n=211) (n=203) (n=183) (n=195) (n=154) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN 23

24 OP en partner roken Partner rookt, OP niet OP rookt, partner niet Allen Problemen in het gezin rond roken Ook roken in het bijzijn van kinderen wordt door de partner als een probleem ervaren. Wanneer de partner zelf rook, zien we een stijging van het aantal respondenten dat aangeeft dat dit door de partner niet als een probleem wordt ervaren. Wordt roken in het bijzijn van kinderen door uw partner als een probleem ervaren? 2014 (n=588) 2018 (n=548) 2014 (n=190) NEE JA Nee, helemaal niet Nee, eerder niet Ja, eerder wel Ja, heel erg 2018 (n=211) (n=203) (n=183) (n=195) (n=154) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN 24

25 Beide ouders roken 1 ouder rookt Allen Problemen in het gezin rond roken De helft van de kinderen ervaart roken ook als een probleem, dit aantal stijgt. Wordt roken in het bijzijn van kinderen door uw kinderen als een probleem ervaren? NEE JA 2014 (n=588) Nee, helemaal niet Nee, eerder niet 2018 (n=548) Ja, eerder wel Ja, heel erg 2014 (n=393) (n=394) (n=195) (n=154) % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN 25

26 Problemen in het gezin rond roken In 1 op de 5 gezinnen leidt roken tot discussies of ruzies. Er zijn minder respondenten die aangeven dat dit regelmatig tot discussie leidt t.o.v Leidt roken in uw gezin tot discussies of ruzies? 2014 (n=588) (n=548) Vaker discussie wanneer 1 ouder rookt (33%) en wanneer partner rookt en ondervraagde ouder niet (46%) nee ja, soms ja, regelmatig ja, vaak % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 26

27 Problemen in het gezin rond roken 1 op 3 ervaart discussies of moeilijkheden als er iemand in het gezin probeert de roker te ontraden om te roken. Ervaart u moeilijkheden of discussies wanneer er iemand in het gezin de roker probeert te ontraden om te roken? 2014 (n=588) (n=548) Vaker discussie wanneer partner rookt en ondervraagde ouder niet (41%) nee ja, soms ja, regelmatig ja, vaak % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN Significant hoger dan vorige meting Significant lager dan vorige meting 27

28 2.4 Houding van de ouders t.o.v. de problematiek

29 Houding van de ouders t.o.v. de problematiek Helemaal akkoord / eerder akkoord Helemaal niet akkoord / eerder niet akkoord De gezondheid van de kinderen zou voor mij of mijn partner een reden zijn om te proberen te stoppen met roken 89 7 Ik zou het erg vinden moesten mijn kinderen later zelf gaan roken 88 8 Ouders hebben een voorbeeldfunctie, ook wat roken betreft 88 6 Ook van passief roken of meeroken kan je ziek worden Er wordt in ons gezin gepraat over de nadelige gevolgen van roken Ook van passief roken of meeroken kan je doodgaan Rokers moeten eindelijk met rust gelaten worden, iedereen moet zelf beslissen of hij rookt of niet Een ouder die rookt in het bijzijn van kinderen is onverantwoordelijk Kinderen van ouders die roken zullen later sneller de stap zetten om ook zelf te gaan roken Campagnes over roken zijn overbodig Roken is niet zo ongezond als er tegenwoordig beweerd wordt Kinderen mogen blootgesteld worden aan tabaksrook van ouders

30 2.5 Campagne

31 Herinnering campagne 3 op 5 ouders herinnert minstens 1 spot te hebben gezien, 2 op 5 herinnert zich beide spots. Minstens 1 spot gezien Playmobil: 49% 11% excl. 60% Beide: 38% 11% excl. Geen van deze: 40% % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN (n=548) Aapje: 49% 31

32 Herinnering campagne: profiel Minstens 1 spot 60% Beide spots 38% Geen 40% (67%) Lager opgeleiden (49%) Huisman/-vrouw (56%) Aangesproken op gedrag door arts (67%) Arbeiders (45%) Dampers/e-sigaretten (47%) Aangesproken op gedrag door arts (53%) 32

33 Effect van de campagne De helft van de bereikte ouders zegt zijn gedrag te hebben aangepast door deze campagne. Bij de partners zien we zelfs nog een iets grotere gedragswijziging. 1 op 4 van de bereikte ouders heeft deze campagne dan ook aangewend om de (andere) rokende ouder te vragen niet meer binnen te roken. KINDEREN AANWEZIG rookt niet meer binnen rookt minder binnen KINDEREN WEG rookt niet meer binnen rookt minder binnen gestopt met roken gedrag niet aangepast Effect campagne op OP alle rokers (n = 225) 2018 tabaksrokers (n = 189) KINDEREN AANWEZIG rookt niet meer binnen rookt minder binnen KINDEREN WEG rookt niet meer binnen rookt minder binnen gestopt met roken gedrag niet aangepast Gevraagd niet meer binnen te roken naar aanleiding van deze campagne? Effect campagne op partner ja 24% alle rokers (n = 225) 2018 tabaksrokers (n = 152) % OP BASIS: OUDER ZELF ROOKT EN HERINNERING CAMPAGNE % OP BASIS: PARTNER ROOKT EN HERINNERING CAMPAGNE 33

34 Impact op de call to action ook buiten te gaan roken als de kinderen niet thuis zijn Call to action is beter doorgedrongen indien de campagne gezien werd. Op welke manier wordt er binnen uw gezin rekening gehouden met de kinderen om blootstelling aan rook te vermijden? door ook buiten te gaan roken als de kinderen niet thuis zijn 81 % Bij diegenen die de campagne gezien hebben : 85% Beide spots gezien : 88% Campagne niet gezien : 74% % OP BASIS: GEZINNEN MET KINDEREN -15 JAAR WAARIN ÉÉN OF BEIDE OUDERS ROKEN 34

35 3 Conclusies

36 Roken in het gezin: voorzichtige stappen voorwaarts op gedrag en attitude campagne werkt Aantal gezinnen met rokende ouders / aantal rokende ouders / aantal en frequentie roken in aanwezigheid van kinderen daalt / rokende ouders minder in kinderrijke gezinnen Daling tabaksrokers, maar compensatie door dampers Vooral gunstige evolutie bij lagere sociale klasse en lager opgeleiden De attitude tegenover de problematiek van roken in het gezin evolueert gunstig, doch niet revolutionair. Men probeert vaker te stoppen. Buiten roken ook als de kinderen niet thuis zijn = al vrij goed ingeburgerd 8 op 10 van de gezinnen met rokende ouders doen dit Bereik en impact van de campagne zijn positief Roken in de wagen is vooral voor lager opgeleiden nog een plaats waar vaak gerookt wordt in het bijzijn van kinderen. Aanknopingspunt volgende campagne? 36

37 Thank you Jan Drijvers Machteld Andries Jana De Smedt Kantar TNS Broekstraat 49, Rue du Marais, 1000 Brussels, Belgium +32 (0)

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391

Roken in het gezin. Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker. Roken in het gezin TNS 140391 Contents 1 Studie-opzet 3 2 Wie rookt binnen het gezin? 7 3 Roken in aanwezigheid van het kind 4 11 5 Opvoedingsstijl van rokende ouders 28 6 Houding van de ouders t.o.v. de problematiek 7 Key Facts 48

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

CAMPAGNE BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

CAMPAGNE BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ CAMPAGNE BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ Gezondheidsconferentie 16 december 2016 Roken in het gezin Voorbereidend onderzoek ROKEN IN HET GEZIN Kwantitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek TNS Dimarso in 2014

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Contacten met de tandarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Contacten met de tandarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.3.1. Inleiding Het gebruik van tandheelkundige zorgen is in België niet groot, spijtig genoeg veeleer omdat men weinig belang hecht aan het gebit dan omwille van een goede tandhygiëne. Contacten met

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Rookenquête Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium. Volledig rapport

Rookenquête Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium. Volledig rapport Rookenquête 2018 Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium Volledig rapport Context & methodologie Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.3.1. Inleiding Het gebruik van tandheelkundige zorgen is in België niet groot, spijtig genoeg veeleer omdat men weinig belang hecht aan het gebit dan omwille van een goede tandhygiëne. Contacten met

Nadere informatie

Rookenquête 2018 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium

Rookenquête 2018 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium Rookenquête 2018 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium Context & methodologie Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie de strijd

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Rookenquête Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium. Rapport 1

Rookenquête Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium. Rapport 1 Rookenquête 2018 Een onderzoek voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door GfK Belgium Rapport 1 Context & methodologie Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie

Peiling Kerntechnologie Augustus 2013 TNS Augustus 2013 J032 Contents 1 Het onderzoek 3 2 Introductie/Context 6 3 Kernenergie: een kritische maar 9 genuanceerde blik 4 Onbekend maakt onbemind 18 TNS Augustus 2013 J032 2 1 Het

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

Rookenquête 2019 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door Ipsos Belgium

Rookenquête 2019 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door Ipsos Belgium Rookenquête 2019 Een rapport voor Stichting tegen Kanker, uitgevoerd door Ipsos Belgium Context & methodologie Stichting tegen Kanker Steekproef Methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Stand van zaken jongeren en de e-sigaret en andere alternatieve rookwaren

Stand van zaken jongeren en de e-sigaret en andere alternatieve rookwaren Stand van zaken jongeren en de e-sigaret en andere alternatieve rookwaren Onderzoek in opdracht van VWS December 2017 244108113 Inhoud 1 Inleiding 01 2 Belangrijkste resultaten en samenvatting 07 3 In

Nadere informatie

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET Brussel, juli 2014 Volgens de nieuwe rookenquête van kent de elektronische sigaret geen doorbraak in België in 2014. Slechts 0,5% van de bevolking

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN 2017

KERNCIJFERS ROKEN 2017 OKTOBER 2018 KERNCIJFERS ROKEN 2017 DE LAATSTE CIJFERS OVER ROKEN, STOPPEN MET ROKEN, MEEROKEN EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN ROKEN IN NEDERLAND 23,1% van de volwassenen (18 jaar en ouder)

Nadere informatie

Roken FACT. Een op de tien jongeren rookt wekelijks SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Rookt regelmatig. Ooit gerookt

Roken FACT. Een op de tien jongeren rookt wekelijks SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Rookt regelmatig. Ooit gerookt Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is verplicht bij kopers die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn, de leeftijd

Nadere informatie

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

Passief roken. Edith Hesse

Passief roken. Edith Hesse Passief roken Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Oationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : his@wiv-isp.be Wetenschap

Nadere informatie

Afdeling: Longziekten. Onderwerp: Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien

Afdeling: Longziekten. Onderwerp: Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Afdeling: Longziekten Onderwerp: Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien 1 www.ikazia.nl Roken houd kinderen er buiten 800813 / juni 2014 Meeroken is gevaarlijk Als je zelf niet rookt, maar de rook van

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Nucleair Forum Peiling Kernenergie September

Nucleair Forum Peiling Kernenergie September Nucleair Forum Peiling Kernenergie September 209 90079 Inhoudstafel Onderzoeksopzet 3 2 Algemene houding tegenover kernenergie: Onze KPI s 7 3 Aspecten van (kern)energie 8 4 Combineerbaarheid 36 5 Kernenergie

Nadere informatie

Rookvrij opgroeien (T37)

Rookvrij opgroeien (T37) Rookvrij opgroeien (T37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek 7-3-2019 Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Inhoud 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

OPINIEPEILING. Het eten van foie de feestdagen. January

OPINIEPEILING. Het eten van foie de feestdagen. January OPINIEPEILING Het eten van foie gras @jdens de feestdagen January 2013 12-093655- 01 Inhoud ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN EN ALGEMEEN KADER 1. Context en onderzoeksdoelstellingen 2. Methodologie 3. Steekproefprofiel

Nadere informatie

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cohorte 0-jarigen Een gezonde start? Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cécile Guérin - Mathieu Roelants Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Studiedag SWVG Leuven, 2 december

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten

Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten Beter voor elkaar 2 Meeroken is gevaarlijk Als je zelf niet rookt, maar de rook van een sigaret of sigaar inademt, rook je mee. In tabaksrook zitten

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) Bijlagen 1. RESULTATEN ENQUÊTE DEDICATED RESEARCH OMTRENT ROOKVRIJE CAFÉS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. INFORMATIEFICHE PASSIEF ROKEN Passief roken = passief ziek worden Eindelijk is het zover: vanaf 1

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Generatie Rookvrij. Samen op weg naar een rookvrije samenleving

Generatie Rookvrij. Samen op weg naar een rookvrije samenleving Generatie Rookvrij Samen op weg naar een rookvrije samenleving Missiefilmpje Generatie Rookvrij (Nl) 2 Missiefilmpje Generatie Rookvrij (Fr) 3 Visie: een rookvrije generatie vanaf 2019 We streven naar

Nadere informatie

Monitor Kopen tabak door jongeren

Monitor Kopen tabak door jongeren Monitor Kopen tabak door jongeren A. Kruize Metingen 16 en 18 Monitor Kopen tabak door jongeren Metingen 16 en 18 December 18 Colofon Breuer&Intraval December 18 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Meeste mensen blij met rookverbod

Meeste mensen blij met rookverbod Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans & J. de Jong. Meeste mensen blij met rookverbod. NIVEL, juni 2008). Meeste mensen blij met

Nadere informatie

Monitor kopen tabak door jongeren

Monitor kopen tabak door jongeren METING 16 Monitor kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 14 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2016

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2016 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector Studie-opzet: vertrouwensindex Objectief Publicatie van het vertrouwen van de landbouwers en de evolutie over de jaren heen Methode Telefonische interviews

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Roken. 1. Rook jij? Toelichting Ja Ik vind dat ze n beetje doorslaan. Binnen niet roken prima! Maar op terrassen moet gewoon kunnen.

Roken. 1. Rook jij? Toelichting Ja Ik vind dat ze n beetje doorslaan. Binnen niet roken prima! Maar op terrassen moet gewoon kunnen. Roken Op 1 juli 2008 is het rookverbod ingevoerd in de horeca en door de jaren heen wordt het op steeds meer plaatsen verboden om te roken. 6 5 1. Rook jij? 5 (n=215) 4 38% 8% 3% Ja Af en toe Nee, maar

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Marktpenetratie DVB-t

Marktpenetratie DVB-t Marktpenetratie DVB-t OPGEMAAKT VOOR: VRT studiedienst, Jo Martens 1 1 01 Onderzoeksmethodologie 2 Onderzoeksmethodologie STEEKPROEF BESCHRIJVING STEEKPROEF GROOTTE QUOTA GEM. DUURTIJD INTERVIEW DATACOLLECTIE

Nadere informatie

Jouw krediet gewikt en gewogen februari

Jouw krediet gewikt en gewogen februari Jouw krediet gewikt en gewogen februari 2018 170505 Overzicht 1 Waarvoor lenen we? 4 2 Hoe staan we tegenover lenen? 13 3 Via welke kanalen lenen we? 19 4 Wat doen we bij problemen? 23 2 Methodologie van

Nadere informatie

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Analyse indicatoren Gezond leven Analyse van de gezondheidsenquête in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Door Sabine

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

10 augustus Onderzoek: Rookverbod in Nederland?

10 augustus Onderzoek: Rookverbod in Nederland? 10 augustus 2017 Onderzoek: Rookverbod in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

1. Waarom werken rond roken in de publieke ruimte? 2. Generatie Rookvrij: wat is dat? 3. Hoe bijdragen aan Generatie Rookvrij in de publieke ruimte

1. Waarom werken rond roken in de publieke ruimte? 2. Generatie Rookvrij: wat is dat? 3. Hoe bijdragen aan Generatie Rookvrij in de publieke ruimte 25/09/2018 1. Waarom werken rond roken in de publieke ruimte? 2. Generatie Rookvrij: wat is dat? 3. Hoe bijdragen aan Generatie Rookvrij in de publieke ruimte 25/09/2018 1 50% van de rokers zal overleiden

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

EOS GALLUP EUROPE. Consumer survey Flash EB 117. Januari Ref. : Y007\Rapport\Studierapport I0973

EOS GALLUP EUROPE. Consumer survey Flash EB 117. Januari Ref. : Y007\Rapport\Studierapport I0973 WARNING This study was produced by an organisation or an external contractor of the European Commission. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and should not be relied

Nadere informatie

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Subjectieve gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Subjectieve gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.1.1. Inleiding Om de evolutie op het vlak van de gezondheid in de bevolking te kunnen evalueren en bovendien een beter beeld te hebben van de manier waarop de bevolking zelf deze ontwikkelingen beoordeelt,

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

cannabisbeleid? Marc Willemsen Trimbos Institute, Maastricht University

cannabisbeleid? Marc Willemsen Trimbos Institute, Maastricht University Titel Tegenstrijdigheid Titel van van deze deze tabak- presentatie presentatie en cannabisbeleid? Subtitel Subtitel van van de de presentatie presentatie Marc Willemsen Trimbos Institute, Maastricht University

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

De fiscale moraal van de Belgen Een opinie-onderzoek o.l.v. Prof. Dr. Michel Maus Juni 2019

De fiscale moraal van de Belgen Een opinie-onderzoek o.l.v. Prof. Dr. Michel Maus Juni 2019 De fiscale moraal van de Belgen Een opinie-onderzoek o.l.v. Prof. Dr. Michel Maus Juni 2019 Contents 1 Rechtvaardigheid van het belastingsysteem 5 2 Tarieven 10 3 Belastingsontwijking / -ontduiking 18

Nadere informatie

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. Juni 2011. Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. Juni 2011. Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor Juni 2011 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Nederlandstalig onderwijs Brussel

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Rapportage TiP Valkenburg Generiek April. 26 april Inhoudsopgave. Rookvrije generatie 2 Toponderzoek 7

Rapportage TiP Valkenburg Generiek April. 26 april Inhoudsopgave. Rookvrije generatie 2 Toponderzoek 7 Rapportage TiP Valkenburg Generiek April 26 april 2018 Inhoudsopgave Rookvrije generatie 2 Toponderzoek 7 1 Let op! Laag aantal respondenten! Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e. Uit het strategisch plan:

Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e. Uit het strategisch plan: Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e Uit het strategisch plan: Niet roken, niet drinken! t 2016\ Doc 29. Weigeringsgrond 1O.1.d en 1O.2.e NIX is de afspraak! NIET ROKEN- 1 i,jo. NIET ROKEN - NIET DRINKEN

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren VAD-leerlingenbevraging Doel: aanvullend bij educatieve pakketten een zicht geven op middelengebruik bij leerlingen Survey, o.b.v. vragenlijst Gebaseerd op

Nadere informatie

Dagelijkse kost op peuterleeftijd: Kencijfers over voedingspatroon uit de JOnG!-studie

Dagelijkse kost op peuterleeftijd: Kencijfers over voedingspatroon uit de JOnG!-studie Dagelijkse kost op peuterleeftijd: Kencijfers over voedingspatroon uit de JOnG!-studie Karel Hoppenbrouwers Cécile Guérin Studiedag Kind & Gezin Brussel, 25 oktober 2012 INHOUD VAN DE PRESENTATIE Onderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013

Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013 Gedrag & ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 10/09/2013 VREG - Technisch rapport nr. I261 (ATec1416_I261_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële naam

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Het is nooit te laat om te stoppen met roken

Het is nooit te laat om te stoppen met roken Het is nooit te laat om te stoppen met roken Roken is levensgevaarlijk Actief en passief roken zijn volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 4 miljoen

Nadere informatie

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Wat is op u van toepassing voor wat betreft het roken

Nadere informatie