HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden 5 De geldmiddelen 12 Werkcommissies 6 De vergaderingen 13 Slotbepalingen 7 Sportverenigingen

2 STICHTING SPORTRAAD SLIEDRECHT Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement van kracht. In geval van tegenspraak staan de statuten boven het huishoudelijk reglement en staan eerder genoemde artikelen boven later genoemde. 1.2 In alle gevallen, waarin niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur, Artikel 2 De Stichting 2.1 De stichting is opgericht op 24 november 2004 te Sliedrecht en draagt de naam Stichting Sportraad Sliedrecht Zij is gevestigd te Sliedrecht en opgericht voor onbepaalde tijd. 2.2 De Stichting is algemeen en stelt zich ten doel: - Op grondslag van de grootst mogelijke samenwerking van alle betrokkenen de sportbeoefening en de recreatiesport, alsmede de verbetering van de mogelijkheden daartoe te bevorderen binnen de gemeente Sliedrecht; - De Stichting heeft als taak: het behartigen van belangen van de verenigingen binnen de gemeente Sliedrecht; waar de amateursport bedreven wordt en welke geen binding hebben met het bedrijfsleven, in het algemeen en meer in het bijzonder het verstrekken van adviezen ter zake aan de gemeente Sliedrecht, in de ruimste zin van het woord. 2.3 De Stichting zal ambtelijk ondersteund worden in de vorm van het verrichten van administratieve werkzaamheden. Het gaat hierbij met name om de uitvoering van secretariële werkzaamheden van de stichting. 2.4 Het stichtingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3 Artikel 3 Het Bestuur 3.1 Het bestuur van de Stichting Sportraad Sliedrecht bestaat uit een Bestuur, bestaande uit een oneven aantal leden van tenminste 7 bestuursleden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vice-voorzitter. 3.2 De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van ten hoogste vier jaar. Door het bestuur wordt een rooster (zie bijlage) van aftreden opgesteld. 3.3 In tussentijds ontstane vacatures wordt door het Bestuur voorlopig voorzien. In de eerstvolgende vergadering van het Bestuur wordt in de ontstane vacature definitief voorzien. Artikel 4 Het adviesorgaan: 4.1 De sportverenigingen welke deel uitmaken van het adviesorgaan van de Stichting Sportraad Sliedrecht worden vertegenwoordigd door één lid. 4.2 De taken van het adviesorgaan zijn: - het fungeren als klankbordgroep van het bestuur en het adviseren van het bestuur binnen de doelstelling in de ruimste zin van het woord. Artikel 5 Geldmiddelen 5.1 De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: a. subsidies b. schenkingen c. donaties d. vruchten uit eigen vermogen e. geldleningen f. toevallige baten De geldmiddelen van de Stichting worden belegd op bank- en/of girorekening. Artikel 6 Vergaderingen: 6.1 De voorzitter leidt de vergaderingen. 6.2 Geen vergadering is geldig tenzij minstens de helft plus één der bestuursleden aanwezig zijn: -Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht is afgegeven. -Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te

4 houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders. 6.3 Indien een vergadering geen doorgang kan vinden wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven. 6.4 Vergaderstukken worden met de uitnodiging meegestuurd. Artikel 7 De voorzitter 7.1 De voorzitter is belast met o.m. het samenstellen van het vergaderschema en het opstellen van de agenda, het leiden van de vergaderingen en het onderhouden van contacten met derden. 7.2 De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de Stichting Sportraad Sliedrecht de woordvoerder van het Bestuur. Artikel 8 De secretaris 8.1 De secretaris houdt, samen met de voorzitter, de correspondentie van de Stichting bij. 8.2 De secretaris doet, bij afwezigheid van de ambtelijk vertegenwoordig(st)er de verslaggeving van de vergaderingen en bij de overige bijeenkomsten wanneer dit wenselijk is. Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering, na goedkeuring door hem/haar en de voorzitter ondertekend. 8.3 De secretaris voert de briefwisseling namens het bestuur en ondertekent alle uitgaande stukken samen met een ander bestuurslid. 8.4 De secretaris maakt over het afgelopen kalenderjaar samen met de ambtelijk secretaris een jaarverslag van de Stichting. Uiterlijk 1 april. Artikel 9 De Penningmeester 9.1 De penningmeester beheert de gelden van de Stichting Sportraad Sliedrecht en doet verslag van de financiële positie van de Stichting tijdens de vergaderingen. Maakt aan het einde van een kalenderjaar een financieël verslag. Uiterlijk 1 april.

5 Artikel 10 Overige bestuursleden 10.1 De taken van de bestuursleden worden in overleg vastgesteld Bestuursleden die vertegenwoordiger zijn van het bestuur in een werkcommissie doen hiervan verslag tijdens de vergaderingen. Artikel 11 De werkcommissies 11.1 De Stichting kan in overleg werkcommissies instellen die belast worden met de organisatie en uitvoering van bijzondere sportactiviteiten. Van elk van deze commissies maakt een Bestuurslid deel uit Het bestuur kan een verzoek doen tot ambtelijke ondersteuning van de Stichting ten behoeve van de werkcommissies. Artikel 12 Slotbepalingen 12.1 Het bestuur is belast met de uitlegging en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Sportraad Sliedrecht. d.d. 19 april 2005

6

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. STATUTEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie