Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "----------000----------"

Transcriptie

1 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK Opening Om uur wordt iedereen welkom geheten en in het bijzonder onze gasten van de gemeente Horst aan de Maas (verder Horst genoemd). 2. Mededelingen AvB verteld dat AB door privéomstandigheden per direct gestopt is met de werkzaamheden voor de dorpsraad. 3. Notulen vorige vergadering Correctie op de notulen van juni > 150 vrachtwagens per uur moet zijn 150 vrachtwagens per dag. Laatste notulen van juli Agendapunt 5.2 -> 1 ste zin herschrijven naar Het plantsoen aan de Ringovenhof tegenover de begraafplaats ziet er geweldig uit. Agendapunt 5.2 -> 3 e zin aanpassen naar.. dat de dorpsraden bij de opdrachtformulering betrokken moeten worden mits ze dat zelf willen. Agendapunt 9 inkorten. Na aanpassing worden de notulen goedgekeurd. 4. Bespreking actielijst AB heeft zijn punt afgewikkeld. Dit geldt ook voor AvB. Op 1 punt na heeft AK alle punten afgewikkeld. Officiële brief naar het speeltuincomité betreffende toekenning gelden voor de kabelbaan moet zo snel mogelijk verstuurd worden. Geld is nl. al overgemaakt. Ook EM heeft zijn punten nagenoeg afgewikkeld. Er wordt nog even gesproken over het overschot aan opgehaalde advocaatgelden. EM zal dit verder afwikkelen. In totaal is er 50 meer opgehaald dan we uiteindelijk nodig hebben gehad. De punten van HD en kunnen ook van de lijst. Vraag aan de aanwezige leden van de gemeente Horst: Kunnen wij ons juridisch verzekeren? Je moet geen juridisch strijd aangaan, is het antwoord. Laat dit aan de gemeente over. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeente de belangen van het dorp behartigd. Met betrekking tot de TNV is dit niet gebeurd. Pas nadat de gemeente Meerlo-Wanssum een brief van de advocaat van de dorpsraad had ontvangen, ging de gemeente om. Op de actielijst staat ook het punt luchtfoto s. Ambtenaar geeft aan dat de gemeente Horst een programma hiervoor heeft. EM verteld wat het eigenlijke idee is. Van bovenaf een foto van eigen woning en directe omgeving. Foto zou met een vliegtuigje door een commercieel bedrijf gemaakt kunnen worden. Dit punt is nog niet concreet. Voorlopig wordt dit punt dan ook van de actielijst gehaald. Ambtenaar geeft wel aan dat de dorpsraad haar moet benaderen, mocht het plan concreet gaan worden. 5. Inkomende stukken

2 2 5.1 Essentie Zie punt Gemeente Horst ambtsketen Van de Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum heeft de gemeente Horst een voorzet gekregen voor een nieuw symbool (Mariabeeld of de Lourdesgrot) in de ambtsketen van de nieuwe gemeente Horst. Wij gaan hier in mee. Ambtenaar geeft aan dat de voorkeuren al doorgegeven zijn aan de betreffende afdeling. 5.3 Schutterij St. Jan Grubbenvorst Uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een receptie. Er zal een kaart Groeten uit Tienray verstuurd gaan worden. Actie: EM. 5.4 Bereikbaarheid mobiele telefonie Tijdens het dorpsradenoverleg Meerlo-Wanssum is gesproken over de bereikbaarheid van mobiele telefoons. Vooral Vodafone en KPN schijnen in sommige dorpen een slecht bereik te hebben. Beide providers hebben aangegeven dat ze eventuele problemen rechtstreeks van de inwoners zelf willen horen. Mochten er veel klachten binnen komen dan zal er wat aan gedaan gaan worden. 5.5 Synthese subsidies AK heeft navraag gedaan. Antwoord kon niet gegeven worden aangezien er niets concreets was. Ambtenaar geeft aan dat fondsverwerving door Synthese is stopgezet. Een werkneemster van Synthese is zelf een bedrijfje hierin gestart. We wachten met het nemen van verdere stappen totdat we definitieve projecten hebben. 5.6 Het Communicatiehuis openbaar vervoer Het Communicatiehuis wil volgende week een onderwerp in De Echo van Meerlo plaatsen over het openbaar vervoer. Mart verteld dat uit het leefbaarheidonderzoek is gebleken dat 30% tevreden is met het openbaar vervoer. 10 % schijnt ontevreden te zijn. Wij zullen dit aan het Communicatiehuis doorgeven. Actie: AK. Tevens aangeven dat ze de resultaten op kunnen vragen bij de gemeente Horst. Vanuit de leden komt de opmerking dat busreizigers vanuit Tienray aangeven dat het nu met Veolia beter gaat dan in het verleden met Hermes. Station Venray is bereikbaar. Alleen station Horst-Sevenum is moeilijker te bereiken. 6. Kennismaking contactpersonen dorpsraden gemeente Horst 1 e ambtenaar begint. Zij doet het relatiebeheer van de dorpsraden. Vanaf zijn er 16 dorpsraden binnen de gemeente Horst. Om het geheel een beetje in goede banen te leiden, heeft ze een voorstel. Tijdens de reguliere vergaderingen van de dorpsraad bekijken welke punten er zijn binnengekomen. Beoordelen welke doorgestuurd moeten worden naar de gemeente. Via het secretariaat van de dorpsraad naar haar sturen. Deze zet de punten uit in de organisatie. Dit zal ook andersom gebeuren. Zo heeft beide instanties 1 contactpersoon. Deze manier van werken is ingesteld om te voorkomen dat individuele leden zelfstandig contact opnemen met ambtenaren. Met als gevolg dat niet altijd alles overal bekend is. Ambtenaar meldt dat voor kleine dingen zoals kapotte tegels de inwoners de bel- en herstellijn moeten bellen. Dorpsraad Tienray heeft deze taak nooit op zich genomen. Inwoners worden meteen doorverwezen naar de bel- en herstellijn. Tevens geeft zij aan dat alles voor de gemeente Meerlo-Wanssum vanaf nu via haar loopt. Dit gegeven was al bekend bij het dagelijks bestuur van de dorpsraad. De 2 e ambtenaar doet de grote projecten zoals hier in Tienray het TNV-verhaal, Sportpark Zuid en het Parochiehuis met het dak. Ook het gegeven met betrekking tot arbeidsimmigranten behoort tot zijn takenpakket. De DOP s en DOV s vallen ook onder zijn verantwoordelijkheid. Ambtenaar vindt dat onze DOP er goed uit ziet. Ook de presentatie was goed. Er staan geen gekke dingen in het DOP. Is een goed verhaal, ziet er goed uit. Keurig. Hij geeft aan dat het altijd belangrijk is om terug te koppelen. Begin volgend jaar als het nieuwe college er zit (= na 1 febr. 2010) zal deze samen met de dorpsraad gaan praten over de punten die we willen oppakken uit het DOP. Punten moeten terugkomen in de begroting. Ambtenaar haalt het leefbaarheidonderzoek van de gemeente aan. Nu lijkt het dat het onderzoek en de enquête van de dorpsraad dubbelop is geweest. Maar het

3 3 leefbaarheidonderzoek komt om de zoveel jaar terug. De volgende keer in De ontwikkeling in een dorp is zo goed te volgen. De gemeente hanteert strakke regels maar dit is goed voor de helderheid en duidelijkheid. Mocht er behoefte aan zijn, kan de dorpsraad hen altijd bellen of mailen voor korte vragen. Ook als er behoefte is aan een ambtenaar of wethouder, zullen deze twee ambtenaren dit regelen. Andersom kan de gemeente via hen een punt op de agenda van de dorpsraad laten zetten. Dan komen zij bij de dorpsraad op bezoek. Dorpsraad Tienray werkt al een tijdje op deze manier. Zowel ambtenaar als AK geven aan dat deze methode goed werkt. Afgesproken wordt om concrete voorstellen richting de gemeente aan hen te melden. Ambtenaar bedankt de dorpsraad voor het feit dat ze bij de vergadering aanwezig mochten zijn. AvB bedankt hen voor hun komst. Hierna verlaten de ambtenaren de vergadering. 7. Bespreking dossiers 7.1 Inwonersoverleg Pannakooi Niets meer mee doen Beheer gelden Wethouder Holl heeft gevraagd of de dorpsraad vrijwilligersgelden voor het TNV wil gaan beheren. Wij willen dit niet gaan doen aangezien het een extra belasting is op de werkdruk die de dorpsraad al heeft. Daarnaast kan hij dat rechtstreeks via het COA regelen. AK zorgt voor de beantwoording van deze vraag. 7.2 Dossier Parochiehuis Geen mededelingen. 7.3 Werkgroep AED Groot probleem om de AED ergens geplaatst te krijgen. Werkgroeplid zou contact opnemen met de nieuwe uitbaters van t Pleintje. Het is niet bekend of dit al gebeurd is. EM zal navraag doen. Tijdens het dorpsradenoverleg Meerlo-Wanssum kwam naar voren dat het gehele project ondanks dat het nu loopt organisatorisch niet helemaal goed in elkaar zat. Via het secretariaat van het dorpsradenoverleg Meerlo-Wanssum is een uitnodiging binnen gekomen voor het bijwonen van een feestelijke middag als dank voor het werk. Ook de twee leden van de werkgroep hebben deze uitnodiging ontvangen. 7.4 Werkgroep Tiensteen EM gaat een afspraak maken met iemand van Wonen Horst. 7.5 Klankbordgroep +evenementen EM is de laatste vergaderingen niet meer geweest. Een team uit Tienray heeft met de Kennedymars gelopen. We zijn benieuwd of er nog een team meedoet in Griendtsveen met het bokkenollentoernooi. 8. Nieuwe inwoners Leemberg 9 -> AK zorgt ervoor dat zij een folder ontvangen. Past. Maessenstr. 5 -> brengt AvB. Past. Maessenstr. 16 A -> is nog niet bewoond. Zodra de nieuwe bewoners er in zitten, zal AvB een folder afgeven. Spoorstraat 14 en nieuwe uitbaters van t Pleintje zullen door EM bezocht worden. Groene Lantaarn even afwachten totdat we definitief weten of het weer in de verhuur komt. Op dit moment weten we nog niets. We kunnen altijd de eigenaar nog uitnodigen voor een gesprek. Er moet veel in geïnvesteerd en geëxploiteerd worden. Volgende vergadering is de deadline. Nog niets gehoord dan hem uitnodigen.

4 4 9. DOP 9.1 aanmeldingen werkgroepen Er zijn 15 aanmeldingen binnen gekomen. Een prachtig aantal. Het is belangrijk dat de werkgroepen zelfstandig werken. Vanuit de werkgroepen zal er elke vergadering 1 lid aanwezig moeten zijn om de stand van zaken te vertellen. Voorlopig zullen de werkgroepvergaderingen geleidt worden door een lid van de dorpsraad. HD krijgt werkgroep Parochiehuis (verenigingsleven en gemeenschapshuis), EM werkgroep Klein Lourdes en AvB werkgroep verkeer en verkeersveiligheid. AK zal een standaardmailtje opstellen om de werkgroepleden uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst. Het standaardmailtje wordt naar de werkgroepleiders gestuurd die deze met een eigen voorsteldatum doorsturen naar de werkgroepleden. 9.2 versturen DOP DOP versturen naar ambtenaren met een bedankje voor hun bezoek. In Tienders Krantje laten zetten dat inwoners het DOP in kunnen zien bij het secretariaat. Elk dorpsraadslid krijgt een exemplaar. Acties AK. De volgende personen en instellingen zullen ook een exemplaar ontvangen: Synthese, Essentie, tekstschrijver, WJ, TK, WS. Actie: AK. Het DOP zal ook naar de provincie gestuurd gaan worden. EM zoekt nog uit of dit naar een Statenlid moet gaan of naar de gouverneur. De flyer zal verstuurd worden naar de dorpsraden binnen de gemeente Meerlo-Wanssum, locatiemanager TNV, eigenaar van Groene Lantaarn. Daarnaast zal de contactpersoon van de gemeente Horst 13 exemplaren ontvangen met de vraag of zij deze wil verspreiden onder de dorpsraden van de nieuwe gemeente Horst. Tevens zal er een flyer neergelegd gaan worden bij het Bibliotheekpunt in Tienray. AK zal dit allemaal organiseren en regelen. 10. Rondvraag 10.1 Notulen openbaar versus site Notulen blijven openbaar. We willen graag open staan voor het dorp. Notulist zal rekening moeten houden met haar/zijn manier van schrijven. De enige afspraak die we maken is dat in de notulen ten behoeve van de site de namen eruit gehaald worden. In onze notulen blijven de namen wel staan Social sofa Een jeugdige werkgroep in Horst heeft onder regie van de gemeente een betonnen sofa bedacht en ontworpen. Het eerste exemplaar zou bij het gemeentehuis Horst geplaatst gaan worden. Het is niet bekend of dit al gebeurd is. Via het dorpsradenoverleg Horst is de vraag gesteld of de dorpsraden een bijdrage uit hun prioriteitsgelden hiervoor willen geven. Graag willen wij meer informatie voordat wij antwoord geven op deze vraag. AK zal aan de contactpersoon dorpsraden vragen of wij de presentatie die door de betreffende jeugd is gehouden, mogen ontvangen Diepeling AvB legt situatie uit. Brief ontvangen van een inwoner uit Meerlo betreffende de uitbreiding van winning en ontgrinding van de Diepeling. De inwoner heeft een zienswijze aan de Provincie kenbaar gemaakt en heeft aan de dorpsraden Meerlo en Tienray gevraagd dit ook te doen. Tienray is het met zijn argumenten (m.n. het zware verkeer door de dorpen) eens en heeft een briefje naar de Provincie gestuurd dat wij de zienswijze van deze meneer ondersteunen Indeling straten

5 5 De DOP-flyers zijn door een inwoner van Tienray rondgebracht. Hij heeft er een kleine vergoeding voor ontvangen. Ook in de toekomst is hij bereid om af en toe wat voor de dorpsraad rond te brengen. Aanpassing indeling straten is hierdoor voorlopig niet nodig Kantfabriek presentatie dorp EM is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Er waren voornamelijk heemkundeverenigingen aanwezig. Ook die van Meerlo-Wanssum. Tussen half december 2009 en half maart 2010 is het de bedoeling dat er een tentoonstelling wordt gehouden EM zal op de hoogte gehouden worden. Als dorpsraad doen we hier niets mee vragen dorpsradenoverleg Horst Een aantal vragen zijn als agendapunt opgenomen in deze vergadering. Zie punt 5.2 en De vraag met de namen van leden die komend jaar niet doorgaan, zal door AK beantwoordt worden. AB is definitief gestopt. AvB is nog niet zeker. De rest gaat door. AK AK EM EM EM Vraagt hoe het nu precies zit met het kastje op het pleintje voor t Pleintje. Enkele leden hebben informeel van een ambtenaar gehoord dat deze door de onderliggende bekabeling niet weg kan. Officieel hebben wij nog niets gehoord. AK zal dit navragen bij de contactpersoon dorpsraden. Wil graag vergaderdata 2010 inplannen. Na wat overleg blijven we vergaderen op de dinsdagavonden. AK zorgt voor een overzicht. Dorpsraad heeft aangeboden om het Kerkbestuur financieel te ondersteunen als het kerkbestuur concrete plannen heeft. De secretaris van het kerkbestuur heeft namens het kerkbestuur aangegeven dat ze rond de kerstdagen een wintermarkt willen gaan organiseren. Misschien kan er via de gemeente Meerlo-Wanssum geld vrijgemaakt worden als je dit initiatief ook gebruikt als afscheid van de gemeente. Dan moet deze festiviteit ook openstaan voor de andere dorpen. Wij zijn genegen om dit initiatief te ondersteunen maar dan moet het Kerkbestuur wel met concrete plannen komen. EM zal het antwoord en de vraag terugkoppelen naar secretaris van het Kerkbestuur. Hoe wordt de verzending van de DOP s en flyers opgepakt. AK geeft aan dat ze veel zelf zal bezorgen. Ze heeft privé nog wat enveloppen liggen en anders zijn deze goedkoop bij de Action te verkrijgen. Stelt vraag aan orde over een evt. vergoeding voor het werk wat de leden in het DOP hebben gestopt. Het is vrijwilligerswerk dus een vergoeding is niet noodzakelijk. Dit wordt anders als het echt om onkosten gaat. We praten er nog even over door. We kunnen wel een evaluatie houden met de vrijwilligers. We zullen er allemaal even over nadenken. Volgende vergadering als agendapunt opnemen. Actie: AK Hoe zit het nu met de rondweg? We hebben een vreemd antwoord gekregen waar we niets mee kunnen. Navragen bij contactpersoon dorpsraden. Actie: AK. Als alles goed gaat zal Sportpark TOP 27 verdwijnen. Wat gaat er met het terrein gebeuren? We willen graag door de gemeente vroegtijdig op de hoogte gehouden worden. Niet achteraf maar vooraf. AK zal navraag doen bij contactpersoon dorpsraden over de stand van zaken. Nieuwe site van de dorpsraad is prachtig. Was een actie van de webbeheerder zelf. Aan de webbeheerder laten weten dat hij dit beter vooraf kan overleggen. Actie: AK. Afscheid AB. AK zal zorgdragen voor een bloemetje met een dankwoord aan AB en een sterktewens aan zijn vrouw.

6 6 AvB AvB AvB Vraagt hoe het nu zit met het eindfeest. AK geeft aan dat ze dorpsraad Swolgen heeft beantwoord dat de voorkeur uitgaat naar het feest in Meerlo. Tot nu toe niets meer gehoord. AK zal aan dorpsraad Swolgen vragen wat de stand van zaken is. Wil een serieuze mail naar wethouder Emonts sturen. Wat ligt er voor de laatste 3 maanden nog in de financiële pot voor Tienray? Elke keer komen er weer andere potjes tevoorschijn. Deze vraag zal via de contactpersoon dorpsraden aan de wethouder voorgelegd gaan worden. Actie: AK. Deelt mee dat op 2 november a.s. de laatste raadsvergadering van de gemeente Meerlo- Wanssum plaatsvindt. Dit is de laatste vergadering waarin nog beslissingen genomen gaan worden. Een van de punten die tijdens deze vergadering aan de orde komt is Sportpark Zuid. 9. Sluiting De vergadering wordt om uur gesloten door AB. Volgende vergadering dinsdag 27 oktober 2009 om uur in Dienstencentrum Zonnehof. Notulen

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatjesproject

Nieuwsbrief Maatjesproject Nieuwsbrief Maatjesproject Maatjes in het kort Het Maatjesproject is een onderdeel van AanZet. Wij bieden sociale maatjes en praktische ondersteuning. Sociale maatjes met een psychische kwetsbaarheid brengen

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie