Docenteninfo en uitwerking internetopdrachten Werken met de branchecode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docenteninfo en uitwerking internetopdrachten Werken met de branchecode"

Transcriptie

1 Kant- en-klare opdrachten bij de Code van uw branche De internetopdrachten Werken met de branchecode zijn opdrachten die u direct in uw lespraktijk kunt gebruiken. De opdrachten gaan over de onderwerpen arbeidsomstandigheden, milieu en energie en ondernemerschap. Dit zijn onderwerpen uit de Code voor diverse beroepen die veelal ook (expliciet of impliciet) in de kwalificatiedossiers zijn opgenomen. Daarnaast komen diverse competenties aan de orde: zelfstandig werken, gesprekken voeren, samenwerken en presenteren. In dit document vindt u informatie voor u als docent bij de internetopdrachten Werken met de branchecode van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Tevens bevat dit document de uitwerkingen van de opdrachten. Rol en taken van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (bron: Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) staat voor de belangen van de ondernemers en werknemers die hun brood verdienen met vakkundig handwerk. De ambachtelijke bedrijvigheid vormt een van de grootste sectoren binnen de Nederlandse economie en is onmisbaar in onze samenleving. Nu én straks. In de bouwnijverheid, de uiterlijke verzorging, de gezondheidstechniek en op nog veel meer terreinen blijven vakmensen nodig. Zij leveren het maatwerk waar steeds meer klanten om vragen. Het HBA zet zich in om dat mogelijk te blijven maken door: versterking van bedrijfsvoering en ondernemerschap, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van branchecodes; versterking van arbeidsmarkt en scholing, bijvoorbeeld door samenwerking met het CWI en kenniscentra; ondersteuning bij brancheontwikkeling, bijvoorbeeld met promotiecampagnes voor ambachtelijk vakwerk. Bij het HBA zijn 36 ambachtelijke branches aangesloten die circa bedrijven vertegenwoordigen waarin medewerkers werkzaam zijn. Een deel van de ambachtelijke sector is niet bij het HBA aangesloten maar op een andere wijze georganiseerd. Contacten over en weer kunnen ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke belangen nog beter worden bediend. Het belang van de ambachtseconomie staat voorop, niet de wijze van organisatie. Doelgroep De opdrachten zijn geschikt voor derde- en vierdejaarsleerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er is aardig wat zelfstandigheid vereist. Daarnaast zijn de competenties gesprekken voeren, samenwerken en presenteren vereist. Doel van de internetopdrachten Het doel van de internetopdrachten is het leren werken met de Code bij mbo-leerlingen te bevorderen. De opdrachten zijn ontwikkeld volgens de volgende uitgangspunten: Het gaat om bewustwording, de opdrachten zijn gericht op de praktijk van het beroep waarvoor de leerlingen worden opgeleid. De leerlingen moeten de opdrachten in hun eigen beroepscontext kunnen uitvoeren. Het werken met de Code moet zo echt mogelijk zijn. De opdrachten zijn voor enkele belangrijke onderwerpen uit de Code ontwikkeld: arbeidsomstandigheden, milieu en energie en ondernemerschap. Soorten opdrachten en opbouw De volgende opdrachten zijn beschikbaar: A. Voor drie disciplines een case (individueel): voor de pianotechniek, voor de goudsmid en voor het optiekbedrijf. B. Drie praktijkopdrachten (individueel of in duo s te maken), geschikt voor alle disciplines. C. Drie praktijkopdrachten (groepsopdrachten), geschikt voor alle disciplines. 1

2 De opdrachten hebben een opbouw in moeilijkheidsgraad. De case is specifiek, beschrijft gerichte situaties waarover vragen worden gesteld. De praktijkopdrachten zijn een stuk minder gestructureerd, de situatie bij een bedrijfsbezoek is open. De opdrachten zijn gevarieerd voor de leerling: bij de individuele opdrachten is zelfstandig kunnen werken noodzakelijk. Bij de praktijkopdrachten gaat het (daarnaast) om samenwerken. De variatie is ook bedoeld voor u als docent: u kunt kiezen welke opdracht(en) het beste aansluit(en) bij uw programma en manier van lesgeven. De inhoud van de opdrachten is gekoppeld aan de inhoud van de kwalificatiedossiers. Bij elke opdracht zijn bijbehorende kerntaken, werkprocessen c.q. bijbehorende competenties genoemd. Tijdsbesteding Voor de opdrachten staat grofweg de volgende tijdsbesteding: A: case: circa 4 uur B: praktijkopdracht: circa 8 uur C: praktijkopdracht: circa 12 uur. 2

3 A Cases (individuele opdrachten) A1 Uitwerking case Pianotechniek Deze case bevat de onderwerpen Veilig en gezond werken en Werkruimte. Deze onderwerpen staan in hoofdstuk 1 Activiteiten en hoofdstuk 4 Inrichting van de Code van de pianotechniek (digitale versie, Editie: 1, Online: 29/04/08). Soorten normen: wettelijk verplicht voorschrift, praktijknorm, adviesnorm. 1, 3, 4: drie positieve punten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Haar in een staart: positief Voorkom bij het werken met machines: - loshangend lang haar - loshangende kledingstukken - loshangende veters Praktijknorm, 1923 Gehoorbescherming: positief Breng de geluidsbelasting terug door (in voorkeursvolgorde): - de geluidsbronnen te verminderen - aanschaf van geluidsarme apparatuur of door het aanbrengen van geluidsisolatie - geluidsbelastende werkzaamheden uit te voeren in een afgesloten werkplek of door zo kort mogelijk met de geluidsproducerende apparatuur te werken - gehoorbescherming te gebruiken Praktijknorm, 1483 Gebruik otoplastieken (inwendige, op maat gemaakte gehoorbescherming) of een gelijkwaardige voorziening bij het stemmen (vooral bij luide instrumenten en/of akoestiek) of andere activiteiten die belastend zijn voor het gehoor. Praktijknorm, 4840 Hydrocelen niet zomaar weggooien: positief Wikkel hydrocelen van voor 1984, in verband met het bevatten van asbest, dubbel en luchtdicht in plastic en biedt deze als gevaarlijk afval aan bij de gemeente. Praktijknorm, , 3, 4: drie verbeterpunten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Stasteun: verbeteren Maak regelmatig gebruik van een stasteun. Advies, 4407 Werkplek: verbeteren Afmetingen van een werkplek voldoen aan NEN 1824: - breedte minimaal 1,8 m - hoogte minimaal 2,4 m - oppervlak minimaal 10 m² Praktijknorm, 169 Stem de werkplek (werkhoogte) zoveel mogelijk af op de individuele personen. Praktijknorm, 557 De werkplek is direct verlicht om schaduw te voorkomen. Praktijknorm, 3201 De werkplek heeft een verlichtingsniveau van 800 lux. Praktijknorm, 3200 De werkplek is zodanig ingericht, dat de ogen steeds zien wat de handen doen, waarbij de rechte houding gehandhaafd blijft. Praktijknorm, 3867 Werkhouding: verbeteren Werk in een actieve houding (met rechte rug). Praktijknorm, 419 3

4 Wissel statische belasting (bijvoorbeeld staan) en dynamische belasting (bijvoorbeeld lopen) af. Praktijknorm, 425 Beperk plaatsgebonden staand werk tot maximaal 1 uur aaneengesloten. Advies, 560 Gebruik bij zittend werk een goede werkstoel en neem daarbij een goede werkhouding aan. Praktijknorm, 4902 Voorkom een gedraaide en gebogen werkhouding. Praktijknorm, 420 Koppeling aan het kwalificatiedossier Pianotechniek (2008/2009) De onderwerpen uit de Code van de pianotechniek komen aan de orde in het kwalificatiedossier, hoewel de Code zelf niet genoemd wordt. De onderwerpen veilig en gezond werken komen voor in de volgende kerntaken/competenties: kerntaak 3.10 Beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo voeren competentie T instructies en procedures opvolgen bij werkproces 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.6, 3.8 4

5 A2 Uitwerking case goudsmid Deze case bevat de onderwerpen Opdrachtformulier, Klantgegevens, Klantenwerving en binding, Bedrijfsplanning, Oogspoelvoorzieing en Werken met gas. Deze onderwerpen staan in hoofdstuk 1 Activiteiten, 2 Oprichting/verandering bedrijf, hoofdstuk 4 Inrichting en hoofdstuk 5 Arbeidsomstandigheden van de Code van de goud- en zilversmid (digitale versie, Editie: 2, Online: 06/06/07). Soorten normen: wettelijk verplicht voorschrift, praktijknorm, adviesnorm. 1, 3, 4: drie positieve punten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Nadenken over bedrijfspositionering: positief Werk volgens een actueel ondernemingsplan waarin uw assortimentsprofiel is vastgelegd. Adviesnorm, 4541 Stel uzelf (bijvoorbeeld via de brancheorganisatie of vakbladen) op de hoogte van markt- en brancheontwikkelingen. Adviesnorm, 540 Wees op de hoogte van relevante ontwikkelingen in uw verzorgingsgebied. Onder andere: a. startende en stoppende concurrerende detailhandelszaken b. acties bij collega's Neem zonodig maatregelen. Adviesnorm, 3261 Raam open: positief Tijdens het gebruik van gasflessen is er voldoende ventilatie. Praktijknorm, 1053 Oogdouche: positief Er is een oogspoelvoorziening aanwezig bij het werken met chemische stoffen, die is aangesloten op de waterleiding. Praktijknorm, 222 Spoel de oogdouche regelmatig (eenmaal per drie maanden) zorgvuldig door om het risico van uitgroei van micro-organismen te voorkomen. Praktijknorm, 1568 Controleer na installatie of de oogdouche minimaal 11,4 liter per minuut opbrengt (= maatbeker van 1 liter gevuld binnen 5 seconden). Adviesnorm, 545 De sproeikoppen van de oogdouche hebben beschermdoppen. Adviesnorm, 546 2, 3, 4: drie verbeterpunten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Opdrachtformulier: verbeteren Leg elke opdracht schriftelijk vast op een opdrachtformulier. Praktijknorm, 1448 Leg de volgende aspecten op het opdrachtformulier vast: a. persoonlijke gegevens afnemer b. soort artikel c. metaalsoort d. gehalte/kleur e. steensoort/gewicht en hoeveelheid f. afgesproken werkzaamheden g. geconstateerde gebreken h. wijzigingen in de opdrachtspecificaties i. levertijd (wanneer opgeleverd) j. door wie is de opdracht in behandeling genomen k. naam uitvoerder van de opdracht l. naam uitvoerder eindcontrole m. afgesproken prijs en betaalafspraken Praktijknorm,

6 Leg afspraken over betaling, bijvoorbeeld een aanbetaling of restbetaling, duidelijk en schriftelijk vast (o.a. tijdstip en betalingswijze). Praktijknorm, 4445 Maak het opdrachtformulier (ten minste) in duplo en voorzie het van een uniek nummer. Praktijknorm, 1449 Voorzie elke opdrachtformulier van uw leveringsvoorwaarden. Praktijknorm, 1450 Zet een te repareren werkstuk samen met een opdrachtformulier in een opdrachtzakje klaar ter verwerking. Praktijknorm, 1451 Website, advertenties: verbeteren Maak uw bedrijf zichtbaar bijvoorbeeld door a. een website b. advertenties Praktijknorm, 4512 Wekelijks back-up maken: verbeteren Maak wekelijks een kopie van computerbestanden, zoals klanten- en bedrijfsadministratie en bewaar deze op een brandveilige plaats. Adviesnorm, 2648 Koppeling aan het kwalificatiedossier Goud- en zilversmeden (2008/2009) De onderwerpen uit de Code van de goud- en zilversmid komen aan de orde in het kwalificatiedossier, hoewel de Code zelf niet genoemd wordt. De onderwerpen veilig en gezond werken komen voor in de volgende kerntaken/competenties: kerntaak 5.9 Beleid voeren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo competentie T instructies en procedures opvolgen bij werkproces 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9,

7 A3 Uitwerking case optiekbedrijf Deze case bevat de onderwerpen Financiën en administratie, Personeelsbeleid, Evacuatie, Werken met arbeidsmiddelen, Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen en Verpakkingen. Deze onderwerpen staan in hoofdstuk 2 Ondernemen, hoofdstuk 5 Arbeidsomstandigheden en hoofdstuk 6 Milieu en energie van de Code van het optiekbedrijf (papieren versie, bedrijfsversie, juli 2008). Soorten normen: wettelijk verplicht voorschrift, praktijknorm, adviesnorm. 1, 3, 4: drie positieve punten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Bedrijfsuitje: positief Zondagswerk is toegestaan onder voorwaarde dat een werknemer 13 zondagen per jaar geen arbeid verricht. Wettelijk verplicht voorschrift, 2834 Wekelijks onafgebroken rusttijd: - 36 uur in een periode van één week, of - voor werknemers boven de 18 jaar 72 uur in een tijdsruimte van 14 dagen Wettelijk verplicht voorschrift, 2836 Gaat het ten koste van de wekelijks onafgebroken rusttijd? Dit is afhankelijk van het dienstverband van de medewerkers. Overleg met boekhouder: positief Overleg regelmatig met uw boekhouder/accountant over uw financiële positie en meet uw positie aan de hand van kengetallen (zoals liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit). Praktijknorm, 948 Papieren tasjes: positief Indien u tasjes verstrekt zijn deze bij voorkeur van papier. Adviesnorm, , 3, 4: drie verbeterpunten, bijbehorende norm, soort norm en nummer Spullen in de weg: verbeteren Nooduitgangen zijn: - altijd te openen - eenvoudig van binnenuit naar buiten toe te openen - aangegeven met veiligheidssignalering - voorzien van noodverlichting, indien ze slecht zichtbaar zijn - vrij van obstakels (zoals kasten, garderobe, apparatuur) - geen schuif- of draaideuren Wettelijk verplicht voorschrift, 2276 Snoeren en kabels: verbeteren Snoeren en kabels leveren geen struikelgevaar op. Praktijknorm, 589 Eigen beschermingsmiddel gebruiken: verbeteren Een persoonlijk beschermingsmiddel sluit altijd goed aan en is persoonsgebonden. Wettelijk verplicht voorschrift, 391 Koppeling aan het kwalificatiedossier Optiek (2008/2009) De onderwerpen uit de Code van het optiekbedrijf komen aan de orde in het kwalificatiedossier, hoewel de Code zelf niet genoemd wordt. De onderwerpen hygiëne, arbo en milieu komen voor in de volgende kerntaken/competenties: competentie T instructies en procedures opvolgen bij werkproces 1.2, 3.7 Het onderwerp ondernemerschap komt aan de orde in kerntaak 5: Geeft als vakman invulling aan zijn ondernemerschap. 7

8 Uitwerking B Drie praktijkopdrachten (individueel of in duo s) Algemeen De opdrachten kunnen in het leerbedrijf of op school worden uitgevoerd. Er is voor elk van de volgende drie onderwerpen één zelfde opdracht: 1. Arbeidsomstandigheden 2. Milieu en energie 3. Ondernemen. Vaak worden deze onderwerpen in een hoofdstuk met dezelfde naam behandeld. Niet alle Codes gebruiken deze hoofdstuknamen. Een aantal Codes kent bijvoorbeeld de indeling Primaire processen, Ondersteunende processen, Besturende processen. Kies in dit geval een relevant onderdeel uit een van deze hoofdstukken. Arbeidsomstandigheden, milieu en energie zullen vooral aan de orde komen bij primaire en ondersteunende processen; ondernemen vooral bij besturende processen. Uitvoering in leerbedrijf of op school Overleg voordat de leerling start met opdracht of de opdracht in het leerbedrijf kan worden uitgevoerd. Het invullen van de checklist kost niet alleen de leerling tijd, maar ook het leerbedrijf. Daarnaast kunnen de uitkomsten confronterend zijn. Het is belangrijk dat het leerbedrijf een positieve houding ten opzichte van kwaliteitszorg heeft en energie wil steken in de verbetering daarvan. Als er niet voldoende leerbedrijven beschikbaar zijn, kunt u de opdracht op school uitvoeren. Zorg dan dat de context zo praktijkgericht mogelijk is. Voorkennis ophalen, toelichting doelen Activeer de voorkennis van de leerlingen, bijv. in een klassengesprek over de Code van uw branche. Vraag leerlingen naar hun ervaringen met de Code (en/of de onderwerpen die erin behandeld worden) in hun leerbedrijf. Bespreek de doelen van de opdrachten: wat houden ze in, wat is het nut ervan (zorgen voor kwaliteit op het gebied van arbeidsomstandigheden en de verbetering daarvan). Het eerste doel is: Je kunt de bedrijfsvoering beoordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden door een checklist in te vullen. Of de leerling dit zelfstandig kan, is afhankelijk van zijn kennis van het leerbedrijf (door de BPV) en van zijn voorkennis (observeren van de bedrijfsvoering). De leerling kan de beoordeling samen met de gesprekspartner van het leerbedrijf uitvoeren, als het niet lukt de beoordeling zelfstandig uit te voeren. Als de leerling het leerbedrijf kent, doordat hij er BPV uitvoert, loopt kan hij dit mogelijk zelfstandig. Anders in overleg met de gesprekspartner bij het leerbedrijf. Eventueel kunt u de opdracht voor het eerste onderwerp onder begeleiding laten uitvoeren en de opdracht voor het tweede en derde onderwerp zelfstandig laten uitvoeren. Als het SMART formuleren van verbeterpunten nog niet bekend is, kunt u dit onderwerp behandelen en de leerlingen laten oefenen in het formuleren hiervan. Geef bijvoorbeeld twee voorbeelden. Eerst een vaag verbeterpunt: Ik wil meer tijd aan mijn studie besteden. Laat de leerlingen bedenken hoe ze verbeterpunt scherper kunnen formuleren. Bijvoorbeeld: De komende drie maanden besteed ik elke werkdag twee uur aan zelfstudie. Het bepalen van prioriteiten is een lastig onderdeel. Besteed hier aandacht aan. Enkele vuistregels: - Zet punten die het snelst voor problemen kunnen zorgen of die het snelst iets opleveren bovenaan. - Zet punten die gemakkelijk te realiseren zijn bovenaan. Dat geeft snel resultaat en motivatie voor de moeilijkere punten. Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende voorbereid het leerbedrijf bezoeken, adviseren wij u de voorbereiding (onderdeel 1 en 2) te beoordelen voordat de leerling mag starten met onderdeel 3. U kunt dit doen door een kort gesprek te houden: wie ga je bezoeken, wat weet je al van het bedrijf (via website en/of stagelopen), wat weet je al van de arbeidsomstandigheden (welke onderwerpen vallen hieronder, wat is je opgevallen enz.). Resultaten, beoordelingscriteria en evaluatie Bespreek de resultaten en de beoordelingscriteria. 8

9 Richtlijn voor de evaluatie is een half A4-tje. Het gaat erom dat de leerling aantoonbaar nadenkt over hoe de opdracht is verlopen en hoe hij een volgende keer wil aanpakken. Dit met als doel meer inzicht in de Code en zinvol gebruik ervan. Koppeling aan het kwalificatiedossier De onderwerpen uit de Code komen in de meeste branches aan de orde in het kwalificatiedossier, hoewel de Code zelf niet altijd genoemd wordt. De onderwerpen veilig en gezond werken komen mogelijk voor in de volgende kerntaken/competenties: een kerntaak als Beleid voeren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo competentie T instructies en procedures opvolgen, vaak bij diverse werkprocessen Het onderwerp ondernemerschap komt vaak aan de orde in een aparte kerntaak. 9

10 Uitwerking C Drie praktijkopdrachten (groepsopdrachten) Algemeen De opdrachten kunnen in het leerbedrijf of op school worden uitgevoerd. Er is voor elk van de volgende drie onderwerpen één zelfde opdracht: 1. Arbeidsomstandigheden 2. Milieu en energie 3. Ondernemen. Vaak worden deze onderwerpen in een hoofdstuk met dezelfde naam behandeld. Niet alle Codes gebruiken deze hoofdstuknamen. Een aantal Codes kent bijvoorbeeld de indeling Primaire processen, Ondersteunende processen, Besturende processen. Kies in dit geval een relevant onderdeel uit een van deze hoofdstukken. Arbeidsomstandigheden, milieu en energie zullen vooral aan de orde komen bij primaire en ondersteunende processen; ondernemen vooral bij besturende processen. Uitvoering in leerbedrijf of op school Overleg voordat de leerling start met opdracht of de opdracht in het leerbedrijf kan worden uitgevoerd. Het invullen van de checklist kost niet alleen de leerling tijd, maar ook het leerbedrijf. Daarnaast kunnen de uitkomsten confronterend zijn. Het is belangrijk dat het leerbedrijf een positieve houding ten opzichte van kwaliteitszorg heeft en energie wil steken in de verbetering daarvan. Als er niet voldoende leerbedrijven beschikbaar zijn, kunt u de opdracht op school uitvoeren. Zorg dan dat de context zo praktijkgericht mogelijk is. Voorkennis ophalen, toelichting doelen Activeer de voorkennis van de leerlingen, bijv. in een klassengesprek over de Code van uw branche. Vraag leerlingen naar hun ervaringen met de Code (en/of de onderwerpen die erin behandeld worden) in hun leerbedrijf. Bespreek de doelen van de opdrachten: wat houden ze in, wat is het nut ervan (zorgen voor kwaliteit op het gebied van arbeidsomstandigheden en de verbetering daarvan). Het eerste doel is: Je kunt de bedrijfsvoering beoordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden door een checklist in te vullen. Of de leerling dit zelfstandig kan, is afhankelijk van zijn kennis van het leerbedrijf (door de BPV) en van zijn voorkennis (observeren van de bedrijfsvoering). De leerling kan de beoordeling samen met de gesprekspartner van het leerbedrijf uitvoeren, als het niet lukt de beoordeling zelfstandig uit te voeren. Als de leerling het leerbedrijf kent, doordat hij er BPV uitvoert, kan hij dit mogelijk zelfstandig. Anders in overleg met de gesprekspartner bij het leerbedrijf. Eventueel kunt u de opdracht voor het eerste onderwerp onder begeleiding laten uitvoeren en de opdracht voor het tweede en derde onderwerp zelfstandig laten uitvoeren. Als de leerlingen opdracht(en) B al gedaan hebben, kunt u de nadruk bij opdracht(en) C leggen op samenwerken en presenteren. Daarnaast kunt u verbeterpunten die uit de evaluatie van opdracht(en) B zijn gekomen meenemen. Het is de bedoeling dat de leerlingen samenwerken alsof ze collega s zijn in een bedrijf. De leerlingen verdelen de taken, ieder krijgt een gelijk aandeel in de opdracht. Ze werken volgens de principes van coöperatief leren: gelijke deelname van alle groepsleden, directe interactie, individuele verantwoordelijkheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen hebben elkaar nodig. Als het SMART formuleren van verbeterpunten nog niet bekend is, kunt u dit onderwerp behandelen en de leerlingen laten oefenen in het formuleren hiervan. Geef bijvoorbeeld twee voorbeelden. Eerst een vaag verbeterpunt: Ik wil meer tijd aan mijn studie besteden. Laat de leerlingen bedenken hoe ze verbeterpunt scherper kunnen formuleren. Bijvoorbeeld: De komende drie maanden besteed ik elke werkdag twee uur aan zelfstudie. Het bepalen van prioriteiten is een lastig onderdeel. Besteed hier aandacht aan. Enkele vuistregels: - Zet punten die het snelst voor problemen kunnen zorgen of die het snelst iets opleveren bovenaan. - Zet punten die gemakkelijk te realiseren zijn bovenaan. Dat geeft snel resultaat en motivatie voor de moeilijkere punten. 10

11 Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende voorbereid het leerbedrijf bezoeken, adviseren wij u de voorbereiding (onderdeel 1 en 2) te beoordelen voordat de leerling mag starten met onderdeel 3. U kunt dit doen door een kort gesprek te houden: wie ga je bezoeken, wat weet je al van het bedrijf (via website en/of stagelopen), wat weet je al van de arbeidsomstandigheden (welke onderwerpen vallen hieronder, wat is je opgevallen enz.). Groepen samenstellen Stel bij voorkeur heterogene groepen samen, zodat de kwaliteiten van de leerlingen elkaar aanvullen en ze van elkaar leren. Laat leerlingen bijvoorbeeld een test doen om te ontdekken welke groepsrol hun voorkeur heeft of wat hun leerstijl is. Op basis van de uitkomsten kunnen ze zelf groepen samenstellen. Op zijn gratis testen te vinden. Bijvoorbeeld: Groepsroltest (theorie Belbin): Welke teamrol past het beste bij jou? Leerstijlentest (theorie Kolb): Op welke wijze ben je gewend te leren? Resultaten, beoordelingscriteria en evaluatie Bespreek de resultaten en de beoordelingscriteria. Hoe beoordeelt u de presentatie? Richtlijn voor de duur van de presentatie is 15 minuten. De presentatie moet gestructureerd verlopen, het verhaal moet aantrekkelijk zijn voor het publiek. U kunt de volgende aandachtspunten gebruiken (bron: Beoordeling van de wijze van presenteren: - tekstvastheid - overtuigingskracht van de spreker - enthousiasme van de spreker - luistergemak voor het publiek - aanspreektoon publiek - spreektijd - beantwoording van vragen - toevoegende waarde van gebruikte hulpmiddelen - planning van gebruikte hulpmiddelen - gebruik van deze hulpmiddelen. Inhoudelijke beoordeling: - taalgebruik en formulering - aansluiting bij voorkennis van het publiek - diepgang inhoud - aantrekkelijkheid inhoud - concreetheid van de inhoud - opbouw van de presentatie (inleiding kern slot) - opbouw van de kern - gebruik van gegevens en argumenten - volgorde van gegevens en argumenten Richtlijn voor de evaluatie is een half A4-tje. Het gaat erom dat de leerling aantoonbaar nadenkt over hoe de opdracht is verlopen en hoe hij een volgende keer wil aanpakken. Dit met als doel meer inzicht in de Code en zinvol gebruik ervan. Koppeling aan het kwalificatiedossier De onderwerpen uit de Code komen in de meeste branches aan de orde in het kwalificatiedossier, hoewel de Code zelf niet altijd genoemd wordt. De onderwerpen veilig en gezond werken komen mogelijk voor in de volgende kerntaken/competenties: een kerntaak als Beleid voeren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo competentie T instructies en procedures opvolgen, vaak bij diverse werkprocessen Het onderwerp ondernemerschap komt vaak aan de orde in een aparte kerntaak. 11

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Presenteren. Oriëntatie

Presenteren. Oriëntatie Oriëntatie Dit ga je doen Je gaat een stand (marktkraam) inrichten om te laten zien wat je gedaan hebt tijdens dit project en wat je eindresultaat is. Je probeert jullie stand zo te maken dat het aantrekkelijk

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Januari 2010 Historie van de Code Vanaf 1997 brengt het HBA Codes als praktijkgidsen voor een beter bedrijf uit. Het HBA realiseerde zich dat er één document per branche

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Leerdoelen Medewerker productpresentatie

Leerdoelen Medewerker productpresentatie Leerdoelen Medewerker productpresentatie Tijdens elke BPV periode werk je aan 5 leerdoelen. Minstens 3 leerdoelen kies je uit een lijst met bestaande doelen die uit Tijdens elke BPV periode werk je aan

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht (Junior) accountmanager niveau 4 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie (Junior) accountmanager

Nadere informatie

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding 1 Praktijkwerkboek AKA Handleiding voor de praktijkopleider De AKA-leerling De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, kortweg AKA, is een opleiding voor een specifieke groep jongeren. Het gaat

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas GASTLES ONDERNEMERSCHAP Handreiking voor ondernemers Ondernemerschap in de klas Ondernemerschap in de klas WAAROM ALS GASTDOCENT VOOR DE KLAS Er zijn allerlei redenen te noemen waarom praktijkmensen als

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Hoofdbedrijfschap Ambachten Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? De toenemende vergrijzing in Nederland is een vaststaand gegeven. Door demografische ontwikkelingen

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat?

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? GP goes OGW Met OGW willen we de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk stimuleren. Dat vraagt van de docent én school

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Instructie geven Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming

ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming ENETOSH competentiestandaard voor docenten en trainers voor veiligheid en gezondheidsbescherming Competentiegebied veiligheid en gezondheid op het werk Level: 6 Credit: Vaardigheden Kennis 1 Vraagt naar

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 7: : Thema 7 1 Introductieles De leerling inventariseert en benoemt wat er gedaan moet worden bij het techniek kd 7 beroep

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Examenopdracht. Baliegesprek. Crebonummer Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Examenopdracht A Baliegesprek Crebonummer 92670 Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: maart 2013 ISBN: 9789462240308 A: Baliegesprek

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Opdracht PMV2 Nederlands

Opdracht PMV2 Nederlands Versie: AB- 2005-2007 Opdracht PMV2 Nederlands Gegevens kandidaat: Naam: Klas:.. Datum:.. Aanwijzing voor de kandidaat. 1. De opdrachten dienen uitgewerkt te worden met eigen tekst. Plagiaat leidt tot

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

STAPPENPLAN COMPETENTIEPROFIELEN MAKEN

STAPPENPLAN COMPETENTIEPROFIELEN MAKEN Inhoudsopgave 1 Zelf maken of COLO... 1 2 Opbouw van het competentieprofiel... 1 3 Opbouw van de competentiematrix... 2 4 Competenties... 2 6 Competentiecriteriastatus... 3 7 Competentiestatus... 4 8 Werkprocessen...

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

ACTIVERENDE WERKVORMEN. Pedagogische dag COLOMAplus Johan Fouquaert

ACTIVERENDE WERKVORMEN. Pedagogische dag COLOMAplus Johan Fouquaert ACTIVERENDE WERKVORMEN Pedagogische dag COLOMAplus 2013-03-01 LEERPLANREALISATIE Het handboek. is de bijbel voor vele leraars ik krijg mijn handboek niet uit Nochtans. Activerend onderwijs Wat? Ll verwerkt

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding

Inleiding. Inleiding Inleiding Inleiding Voor jou als professional is het van belang dat je vakkundig kunt presenteren. Dat begint wellicht met jezelf introduceren op een bijeenkomst of het geven van een workshop. Later kan

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opdracht PMV2 Nederlands

Opdracht PMV2 Nederlands Opdrachten: PMV 2 Nederlands Toetscode Nederlands 1, 2, 3, 4 Versie: AB- 2004-2006 Opdracht PMV2 Nederlands Gegevens kandidaat: Naam: Klas:.. Datum:.. Aanwijzing voor de kandidaat. 1. De opdrachten dienen

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie