Bestsellers. Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken. Arno Korsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestsellers. Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken. Arno Korsten 02 01 2014"

Transcriptie

1 Bestsellers Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken Arno Korsten Het gangbare en het ongebruikelijk Zoals een acteur graag volle zalen trekt, wil een schrijver veel afzet van zijn of haar boek. Veel afzet verwijst naar een succesvol boek, een hit of zelfs een bestseller. Nederlandse bestsellers komen in de wetenschap van politiek, bestuur en bedrijf voor, maar zijn er niet heel veel. We tellen geen actuele (gefundeerde) boeken met enorme verkoopcijfers, want daar gaat het bij een bestseller om. Met uitzondering misschien van een paar boeken zoals Niet spreken met de bestuurder (Van Westerloo), een boek over veranderen in organisaties (De Caluwé e.a.) of een boek over procesmanagement (De Bruijn e.a.); tenminste als we de leerboeken niet meetellen. Proefschriften zijn niet zelden al helemaal dor hout. Logisch eigenlijk, een boek dat in het keurslijf geperst wordt van literatuurverkenning, probleemstelling, conceptualisatie en operationalisatie, dataverzameling, rapportage, tja een dergelijk boek kan er moeilijk aanspraak op maken om knallend de verkoopcijfers aan gruzelementen te schieten. Om met de voormalige Nijmeegse hoogleraar en literatuurcriticus Kees Fens te spreken: Een proefschrift is een boek dat maar geen boek wil worden (Intermediair, 5 febr. 2009: 38). Maar wat zijn bestsellers in het bereik van de wetenschap? En kenden we in 1950 of 1960 al bestsellers? Is wat een bestseller was in 1960 hetzelfde als een bestseller in 2010? Zeker niet. Het woord bestseller werd in 1960 nog helemaal niet gebruikt. En er was nog geen top-10 van goed verkopende non-fictieboeken. Het spraakmakende bestuur Mijn eigen proefschrift uit 1979 Het spraakmakende bestuur vind ik achteraf gezien toch niet van het type als Fens jaren later dertig jaar na mijn promotie - wilde doen voorkomen. Ik had me al via voorstudies volop verantwoord over dataverzameling en wat dies meer zij. Daarom was het boek niet in het genoemde keurslijf geduwd. Werd het boek een goed verkocht boek? Ik heb er naar toenmalige maatstaven veel aan gedaan om het boek in de markt te zetten. De Nijmeegse universiteit organiseerde aan de vooravond van de promotie een persconferentie in het Haagse Nieuwspoort waarin ik mijn bevindingen kon toelichten, wat tot gevolg had dat ik alle dagbladen van Nederland haalde. Het Nijmeegse universiteitsblad verhaalde destijds, in 1979, een pagina lang over een voorbeeldige promotie. En uitgeverij Vuga gaf niet alleen het proefschrift maar ook de commerciële editie daarvan uit. Het boek kon mooi meelopen in een roemruchte serie Bestuurlijke verkenningen, waarop nogal wat overheidsorganisaties en dienaren in die jaren 1

2 geabonneerd waren. Over verkoopcijfers (en daar gaat het bij bestsellers primair om) had ik niet te klagen maar de inkomsten vielen weg tegen de levering van 350 proefschriften om niet voor hoogleraren, collega s in het vakgebied, kennissen, relaties en universiteitsbibliotheken. Ik deed ook nog iets ongebruikelijks. Ik liet het boek vergezellen door een klein populair geschreven, samenvattend boekje Effecten van inspraak waarin ook cartoons waren opgenomen; een samenvattend maar zelfstandig leesbaar boekje om weg te geven waarover mijn promotor Roel in t Veld ostentatief stelde hiervoor ben ik niet verantwoordelijk. Ook voor hem was een boekje met zowel tekst als cartoons, waarvan Vuga opnieuw uitgever was, ongebruikelijk. Dat gratis voor mij geproduceerd boekje werd binnen veertien dagen na mijn promotie al behandeld in een opleiding journalistiek en dan echt niet vanuit de overtuiging dat het niet deugde. Het proefschrift zelf uit 1979 bleef geen eendagsvlieg. Het boek werd ruim dertig jaar later nog besproken in het boek Meerwaarde van de bestuurskunde (Aardema e.a., 2010). Volgens mijn promotor was het boek zoveel jaar na verschijning nog steeds actueel (YouTube, rede ter gelegenheid van mijn afscheid). Wat waren nu de omzetcijfers enkele maanden na de promotie: proefschriftoplage exemplaren; commerciële editie- pakweg 900 ex. bij de lezers/abonnees van de serie; populaire versie: 250 ex. (niet in boekhandel); AO-boekje/special, gerelateerd aan dissertatie: duizenden exemplaren. Dat waren mooie cijfers in Ik wil het voor die tijd wel een bestseller noemen. Maar goed, een claim op goed schrijven is daarmee nog niet voor jaren gelegd, laat staan dat uitgevers vanwege de verkoopcijfers plotseling hectares bomen moeten planten omdat het papier voor drukwerk vanwege de knallende verkoopcijfers van die ene meneer opraakt. Ik moet zeggen dat het werken aan een proefschrift, dat gepaard ging met een handelseditie en brochure-achtige boekje me veel genoegen verschafte. Zeker ook omdat ik toen ook een AO-special (AO stond voor Actueel Onderwerp) mocht uitbrengen onder de titel Inspraak. Dat telde niet meer dan 25 blz. en zat in een serie miniboekjes voor scholieren van middelbare scholen met titels voor afzonderlijke uitgaven als Kernenergie, De moderne melkveehouderij, Ons planetenstelsel, Vorstelijk tafelzilver, Slavernij, Perzië door de jaren heen, Emoties, Kusten van West-Europa en wat al niet. Veel hoger kan een mens met een proefschrift eigenlijk niet reiken, dacht ik toen, af en toe. Een boekje met een hoge oplage (vele duizenden) waarmee je reikt tot in de middelbare scholen van heel Nederland. AO startte al voor de Tweede Wereldoorlog. De AO-reeks wordt een fenomeen dat als instrument voor volksontwikkeling zelfs door minister-president Willem Drees wordt geroemd. AO laat in de pré-televisieperiode hele groepen kennis maken met onder meer de nieuwste stand van de techniek, van natuurverschijnselen en van situaties en gebeurtenissen elders in de wereld. Het telt dan nog zestien pagina s en een abonneebestand met tienduizenden gezinnen en scholen en lezers in alle lagen van de bevolking. Intussen zijn om en nabij 3000 boekjes/specials verschenen. Decennia later Maar hoe gaat het pakweg vijfendertig jaar later toe in het wetenschapsbedrijf? Wordt het schrijven van een boek of bestseller nog begeerd? Proefschriften zijn over het algemeen nog steeds geen literaire non-fictie hoewel auteurs als Mark van Twist en Michel van Eeten met 2

3 hun proefschriften goede pogingen deden om te boeien. Van Eeten volstond daarmee niet en kwam dan ook met de debuutroman Tegennatuur, die direct de tiplijst van de AKO Literatuurprijs haalde. Het is een roman die zijn spanning grotendeels ontleent aan de complexe relaties tussen de pas gepromoveerde Grad Vaessen en Leslie Breitbart, een professor die de bewondering heeft van genoemde Grad. In de roman komt naar voren dat aan de universiteiten aan de Amerikaanse westkust onvoorstelbaar hard gewerkt moet worden. De concurrentie is hevig. Er speelt emotionele chantage en nog veel meer. Een boek met veel spanning, vol humor en spot. Een recensent schreef: Een goed boek als Tegennatuur laat lezers nadenken over onderwerpen waar ze vroeger blind voor waren. Dat levert een aantal jaloersmakende scènes op. En het is mooi als de auteur laat merken dat er sprake is van verbazing over wat hij al onderzoekend en schrijvend aantreft. Tussenbevinding: Zie hier iets van verlangen bij mij tot het lezen van spannende verhalen in het eigen vakgebied, verhalen die iets bloot leggen en zeggingskracht hebben. Fascinerende boeken wil ik lezen, die ook goed verkopen. Kortom, wat is er tegen goed geschreven bestsellers in je eigen vakgebied die dat vakgebied ook nog verder brengen? Mag ik op steun rekenen? Een boek Een bestseller schrijven is voor wetenschappers in onze dagen niet erg van belang. Je kunt eerder tegen een wetenschapper zeggen: schrijf überhaupt eens een boek. De meesten doen dat namelijk niet. Voor sommigen is het schrijven van een boek, beter is misschien te zeggen het typen van een boek, zelfs een crime. Deze wetenschappers bezitten slechts de lange adem voor het schrijven van kort werk, van een artikel of column. In schaatstermen: het zijn schaatsers op de korte baan, niet op de lange baan, laat staan de marathon! Ze missen doorgaans bepaalde kwaliteiten, volharding, creativiteit en verbeeldingskracht om een onderwerp voor een boek ze spreken over een studie - te kiezen, en dit uitgebreid te belichten en uit te diepen. Wellicht kunnen ze het wel, maar is de prikkel uit de universitaire wereld juist erg gericht op artikelen, want die tellen op het outputoverzicht, en laten ze daarom de optie tot het schrijven van een boek links liggen. Of zijn er persoonlijke omstandigheden die het schrijven verhinderen. Enfin, het gaat soms maar raar toe aan die universiteiten, zo lezen we ook in de roman Mea van Willemijn Dicke (gepromoveerd op een narratieve studie over watermanagement ) en de roman Tegennatuur van Michel van Eeten. Beide boeken bevatten veel maar ze portretteren ook het universitaire bedrijf en dat valt niet allemaal gunstig uit voor dat bedrijf. Willemijn Dicke geeft een zedenschets van het moderne academisch leven vol scherpe observaties. Het boek is bijna een soap vol hilarische worstellingen van een cynische carrièrevrouw in de overgang. Het boek is wel getypeerd als een mix van Onder professoren van W.F. Hermans en Zadelpijn van Liza van Sambeek. Er is geen gelijkenis met de serie Het Bureau van Han Voskuil. Voor anderen dan de artikelenschrijvers die hoog op een Hirsch-citatieindex willen komen, is een boek schrijven iets dat bij het werk hoort. Wie een prikkelende vraag heeft, waarop nog nooit een (goed) antwoord is gegeven, kan beginnen met nadenken over het ontwerp en doel van een boek: over het waarom van juist deze vraag, over hoe daarop een antwoord te geven, over het waarom om dat juist nu te gaan doen. Deze wetenschapper gaat over tot 3

4 materiaal verzamelen voor dat antwoord maar heeft vermoedelijk ook een indruk van de doelgroep, van de boodschap, van de uitgever. Wie evenwel ouder wordt, heeft mogelijk tabak van zuiver wetenschappelijk werk of al of niet gerecyclede - artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, waarvan onbekend is of die gelezen worden en gevreesd wordt dat ze niet opvallen. Dan komt de drang of het verlangen opzetten om juist een aantrekkelijk verhaal te schrijven dat een breder publiek raakt, een boek misschien ook dat zo mogelijk uitmunt in didactische kwaliteit, verrassingen en in verbeeldingskracht. Een boek als De prooi over de ondergang van ABN Amro met opmerkelijke anekdotes en inkijkjes wordt gewaardeerd. In elk geval was dat een boek voor een breder publiek. Zo mogelijk ambieer je misschien wel een bestseller of voorzichtiger een boek dat honderd dagen in de top-100 van managementboek.nl staat. Homeopathiedreiging Maar wat is een bestseller voor een soort boek? Moet je zoiets wel willen nastreven? Het kan wel gaan om een heroïsch betoog maar voor je het weet, laat je in het boek de fantasie op hol slaan en ben je bezig met charlatanerie of bestuurlijke homeopathie en verloochen je je herkomst als wetenschapper. Dan is evidence-based science (informatie is van betekenis als het gefundeerde kennis is) wel heel ver weg. Dan wordt de auteur een nar of toverdokter, die wel gelezen wordt maar waarvan gezegd wordt: interessant maar we gaan het zo toch niet doen. Dat maakt nieuwsgierig naar wat voor soort non-fictieboeken op het gebied van bestuur en organisatie of kort management, eigenlijk goed verkopen. Voorbeelden gaf ik al. Vooral de opkomst en neergang van een bank of de Amsterdamse Noord-Zuidlijn (het boek van Soetenhorst) weten te boeien. Maar moet een bestseller dan altijd gaan over de rommel, de rotzooi of institutioneel schroot? Nee, zo betoogde ik indirect aan de hand van mijn eigen dissertatie. Wie met een boek een hit scoort, heeft iets te pakken en heeft iets heel goed gedaan. Dat is een vertrekpunt. Ik ga er hier vanuit dat een bestseller in principe een inhoudelijk aantrekkelijk soort boek kan zijn. Een auteur van een bestseller beschikt namelijk zo neem ik aan - over enkele jaloersmakende kwaliteiten. Deze auteur heeft niet alleen een vlotte pen, om het ouderwets te zeggen, maar beschikt ook over het vermogen om vanuit fascinatie en verwondering andere dan gebruikelijke vragen te stellen en beschikt over de kwaliteit om zich te laten voeden door de intelligente bevraging van en waarneming in en van de werkelijkheid. Een bestseller schrijven vanuit een ivoren toren, sluit ik hierbij uit. Praktijk, praktijk, praktijk. En dan zoeken naar een hook, naar een frase of passage waar je meer aan kunt ophangen dan alleen aan een anekdote. Anders kun je niet komen met redeneringen die meer zijn dan Binsenwahrheiten. De lezer wil over dilemma s horen, stemmingspeilingen terugzien, succes, falen of trauma s beschreven zien maar ook hoop houden dat het beter kan worden. Anders bereik je in mijn ogen niet de hitlijsten. Voorbeeld Of ik een bestseller ken? Ja. Ik noemde De Prooi al. Een boek over de neergang van ABN Amro. Een boek dat gevolgd is door boeken over onder andere de ING en SNS Reaal. Neem het boek van Spelbos In het hol van de leeuw over de ING: een boek waarin bedrijfspolitiek, complotten en persoonlijke belangen de boventoon voeren. De volgende samenvatting van dit boek is van het internet geplukt. 4

5 Citaat: In 2000 barst er een enorme strijd los binnen ING over de te varen koers. Het management komt lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ego s doen zich gelden en er wordt informatie naar de pers gelekt om anderen in diskrediet te brengen. Het ene na het andere schandaal haalt de voorpagina s. De bestuurders raken van de realiteit losgezongen. Zodanig zelfs dat er serieuze plannen voor een overname van ABN Amro worden gemaakt - één week voor ING zelf 32 miljard euro staatssteun moest aanvragen en aan de rand van de afgrond belandde. Inmiddels heeft ING haar koers moeten verleggen en is het aan Ralph Hamers, als nieuwe bestuursvoorzitter, om na jaren van kaalslag de bank opnieuw op te bouwen. Dezelfde Hamers die in 2006 op een zijspoor belandde, geslachtofferd in de richtingenstrijd binnen het concern. Einde citaat. Vasco van der Boon e.a. (2013) schreven De val van SNS Reaal. Daarover het volgende. Citaat: De val van SNS Reaal is het verhaal van wat ooit een brave, provinciale spaarbank en vakbondsverzekeraar was, die mee wil doen met de grote jongens van het snelle geld. Na de komst van topman Sjoerd van Keulen werpt de bankverzekeraar zijn laatste schuchterheid af. Met een beursgang haalt SNS Reaal honderden miljoenen euro s op voor een overnamefestijn. SNS koopt bijvoorbeeld het halve Bouwfonds. Dat blijkt een wespennest van dubieuze vastgoeddeals en fraude. In 2008 springt de overheid voor het eerst bij, zonder succes. Vijf jaar later zet zij het ultieme middel in: nationalisatie.weer worden de Nederlanders gedwongen hun portemonnee te trekken om een van de grootste banken te redden. Verslikte SNS Reaal zich in slecht vastgoed of in te veel overnames in te korte tijd? Had de Nederlandsche Bank de regie wel in handen? Waarom heeft het ministerie van Financiën de SNS-top zo lang in een onmogelijke oplossing laten geloven? Deze en andere pregnante vragen worden beantwoord in dit onthutsende boek. Vijf journalisten van Het Financieele Dagblad spreken met meer dan vijftig sleutelfiguren en kregen toegang tot geheime documenten, notulen, verkeer, afgeluisterde telefoongesprekken en delen van strafdossiers. Het resultaat is een onthullend relaas van een van de grootste drama s in de Nederlandse financiële sector sinds de crisis. Einde citaat. De Prooi is een vele malen herdrukt boek, hoewel dat tegenwoordig met printing on demand niets meer zegt. Een uitgever kan zelfs per aangevraagd boek bijdrukken. In mijn interessegebied (onder andere openbaar bestuur: organiseren, politiek bestuur en management) ligt vooral het geweldige boek van Gerard van Westerloo Niet spreken met de bestuurder. Geweldig, niet zozeer omdat het een goed verkocht boek is maar ook goed geschreven, omdat het verrassende vraagstellingen kent en omdat de auteur bleef zoeken naar antwoorden ook nadat hij het goede antwoord door bepaalde zoekprocessen nog niet te pakken had. Een boek dat geschikt is om jonge studenten vertrouwd te maken met de binnenkant van het openbaar bestuur. Het ene hoofdstuk is nog meeslepender dan het andere. Een boek om zeker twee keer te lezen. En dat zeg ik niet makkelijk. 5

6 Dit boek uit het begin van deze eeuw is gebaseerd op onderzoeksjournalistiek. De auteur begaf zich menigmaal tussen de mensen (Kamerleden, raadsleden, tramchauffeurs, etc.) om te zien hoe dingen gingen of hoe ze in elkaar steken. Participerende observatie was zijn handelsmerk. Hij begaf zich tussen de personen die hij onderzocht, zoals de antropologe Margaret Mead zich tussen de Trobianders bewoog (daarover ontstond later nog discussie maar dat is een ander verhaal). In feite is zijn boek een bundel met (min of meer samenhangende) artikelen die eerder verschenen in onder meer het weekblad Vrij Nederland en een katern van de Zaterdageditie van een dagblad. In het boek zijn heel veel mensuren gaan zitten. Elk van die artikelen is een juweeltje. Zo onderzocht Van Westerloo de eventuele toegevoegde waarde van de Eerste Kamer door een aantal leden van de Eerste Kamer te vragen in mijn herinnering - wat er zou gebeuren als ze een jaar alles goed zouden vinden wat aan kadernota s en wetsontwerpen de Tweede Kamer al was gepasseerd. Het opzienbare antwoord van zijn zoektocht: er zou nauwelijks wat veranderen. De Eerste Kamer heeft geen terugzendrecht en geen recht op amendement. En hij onderzocht de positie van Amsterdamse tramchauffeurs en hun leidinggevenden met een tussenpose van een aantal jaren om te zien hoe hun werk veranderde, in relatie tot stabiliteit en verandering in de samenleving. Wat voor spanningen waren er waar te nemen in hun werk? Wat maakte het werk zo moeilijk, waardoor velen nauwelijks de leeftijd van 60 jaar op de wagen bereikten? En hij onderzocht wie in het lokaal bestuur van een stad eigenlijk zoal deelnam aan het lokaal bestuur. Ook bakkers of vooral ambtenaren uit het provinciehuis en leraren? Deze en andere beschouwingen leidden tot verrassende en soms bizarre antwoorden. Zo waren tal van leden van de Eerste Kamer niet in staat om de toegevoegde waarde van de chambre de reflection aan te geven. En toen de tramchauffeurs klaagden over de grove en intimiderende wijze waarop ze meer en meer bejegend werden door medemensen uit de wijde wereld en hoe die zich verder gedroegen, kregen ze een antropoloog op de tram. De leidinggevenden namen wel een besluit maar erkenden hun opvattingen niet. Menigmaal moet je grinniken, als je de verhalen leest. Doel Ik weet nu al iets over een bestseller. De betere bestseller, let wel, verrast niet alleen door verkoopcijfers (een inherent kenmerk anders is het geen bestseller), maar door vraagstelling, bevinding en leesbaarheid. Ik ga hier verder op zoek naar wat een bestseller is om zo te ontdekken welke tips hieraan te ontlenen zijn voor het schrijven van een boek met bestsellerspotentie en om te achterhalen wat sterk en zwak is aan dit soort boeken. Een conclusie heb ik tussendoor al getrokken. De betere bestseller bestaat. Zouden er ook bestsellers zijn die minder goed zijn? Mijn doel is om van daaruit schrijvers uit de hoek van bestuur en organisatie een spiegel voor te houden en op te roepen tot aantrekkelijke publicaties, die vakgebieden op het vlak van bestuur en organisatie zoals de bestuurskunde - ook vooruit brengen. Blijken zal dat ik niet vanzelfsprekend veel op heb met bestsellers. Als het boekjes zijn met veel onbewezen en onbeargumenteerde sweeping statements wil ik ze het liefst links laten liggen. Maar dan nog kunnen ze de functie hebben dat ze me op een ander been zetten. En dat kan de goede cabaretier ook. Bestsellers in soorten en maten 6

7 Er bestaan natuurlijk typen bestsellers, dat zal direct duidelijk zijn: de betere en minder goede bestseller. Maar laat ik voorzichtiger beginnen. Als ik mijn boekenkast langs ga, zie ik direct de literaire non-fictie van iemand als Remco Campert die de spot drijft met een politicus, Mallebrootje en het jonge ding uit de achterban. Geen echt boek maar een bundeling van stukjes die in de Volkskrant verschenen. Dat boekje kan eigenlijk niet meetellen, maar het is wel amusant. Echtere bestsellers zijn die boeken die een schets geven van een organisatie in opkomst of in verval (zoals de boeken over steeds een bank: ABN Amro, ING, SNS Reaal). En zo zijn er meer typen afhankelijk van het inhoudelijke thema dat centraal staat. Men kan ook de klassiekers nemen; klassieke boeken en daarvan dan de boeken die geweldig verkochten. Dat voert ons naar wat spottend wel eens de basisbibliotheek voor managers is genoemd. Wie zich daarin verdiept (Butler-Bowdon, 2004), komt een boek tegen als De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey (1989). Wil men naar de best verkochte boeken uit diverse jaren, te beginnen in 1998? Kan ook. Wat men dan tegenkomt is opnieuw Covey maar ook: Alles over assessment centers, Van Minden (een boekje voor wie voor het eerst een test moet doen); Bezieling en kwaliteit in organisaties Ofman (hoe creërende mensen hun energie kunnen bundelen); Let s make things beter - Metze (over de ontrafeling van de machtsstrijd bij Philips); Praktisch projectmanagement - Gevers (leerboek voor projectmanagers); Het kernkwadrantenspel - Ofman; Excellent onderhandelen - Fisher; Kennismanagement - Weggeman; Managementteams - Belbin. Deze boeken zijn qua fundering van uiteenlopende kwaliteit. Wie naar een potentieel meer degelijke internationale lijst van de top-100 aan managementboeken wil, krijgt een lijst van Witteveen en Visser (1997) met daarin titels van boeken van onder andere Hamel, Porter, Ansoff, Mintzberg, Argyris, Morgan, Quinn, Schein, Hofstede, Deal & Kennedy, March, Ansoff, Pralahad, Senge, Schön, Kets de Vries, Williamson, Kaplan & Norton. Een klassiek boek is evenwel niet altijd een bestseller geweest. Niet alle boeken van deze auteurs zijn ook in het Nederlands vertaald. Dat geldt overigens wel voor boeken van Morgan (metaforen van organisaties), Mintzberg (structuren), Senge (leren), Kets de Vries (paranoïde organisaties, leiderschap). Maar ik stel voor me niet te verliezen in indelingen. Op het vraagstuk van kwaliteit kom ik nog terug want een auteur kan wel vlot schrijven over dit en dat, maar is het ook waar? Wat mij dreef Ik zet eerst maar eens enkele licht autobiografische inzichten uiteen. Ik heb in mijn leven veel boeken en artikelen geschreven die gericht waren op een speciaal publiek, zoals studenten, ambtenaren en bestuurders. En ik heb bundels gemaakt met medeauteurs, zoals een hoofdaannemer met onderaannemers werkt. Het boek Lokaal bestuur in Nederland is een voorbeeld van zo een bundel die meer dan drie drukken beleefde. Daar zijn pakweg 5000 exemplaren van verkocht. En voor mij was Bestuurskunde: hoofdfiguren en 7

8 kernthema s ook een voltreffer. Het leerboek beleefde een paar drukken en stond eveneens op literatuurlijsten van bijna alle opleidingen in de bestuurskunde. Boeken waarmee je in de bestuurskunde je naam kon vestigen want ze voorzagen in een behoefte. Had ik succes met andere boeken dan handboeken? Zelf schreef ik in 2004 met een coauteur een goed gelezen boekje over de val van burgemeesters: over het waar, waarom, wanneer en hoe de val te voorkomen. En in 2010 een boek over regeren met programma s: een studie over hoe je als kabinet zaken beleidsmatig op de rails kunt krijgen die qua thematiek dwars door de departementen lopen en niet op voorhand behoren tot één verantwoordelijke minister of staatssecretaris en waarvoor ook geen nieuwe ministersfiguur of departement in het leven wordt geroepen. Hoe doe je dat? Kan dat succesvol of niet? Onder welke voorwaarden wel? Wat zijn de valkuilen? Het gangbare beeld was dat pogingen tot samenwerking van departementen tot mislukken gedoemd zijn omdat departementen teveel op zichzelf zijn. De werkelijkheid bleek anders. Ook die boeken voorzagen in een behoefte. Het boek over de struikelpartijen van burgemeesters vond zijn weg, onder meer naar burgemeesters die het voor intervisie konden gebruiken. En het boek over regeren met programma s werd direct al bediscussieerd op een meeting met tal van secretarissen-generaal en anderen. De thematiek kwam namelijk voort uit een bezinning van enkele Kamerleden, waaronder Pierre Heijnen (PvdA), op de vraag: wat te doen als een onderwerp in een regeerakkoord komt, dat niet bij een bestaand departement te beleggen is, zoals energietransitie, en we denken ook niet onmiddellijk aan een programmaminister? SETA Het boek waarmee ik het meest bereikte in termen van discussie en bezinning was het boekje Samen en Toch Apart uit 2002, dat handelt over het SETA-concept. Het is geen werk van alleen mijzelf maar van een werkgroepje. Het druk zetten om er een boekje van te maken en het ook echt afmaken kwam vooral van mijzelf. Er verschenen van dat boekje twee oplages van in totaal meer dan 4000 exemplaren. Ik heb het een keer of in even zo vele gemeenten of clusters van gemeenten toegelicht. Het SETA-concept is een shared services -concept. SETA betekent dat bijvoorbeeld drie gemeenten tot een ambtelijke fusie overgaan zonder een bestuurlijke fusie. De gemeentebesturen blijven bestaan maar ze bestellen wat ze willen bij de ambtelijke pool. En de pool levert confectie, tenzij de besturen elk een eigen maatpak willen. De ambtenaren kunnen bij wijze van spreken drie keer een verschillend schuldsaneringsbeleid uitleveren maar ook drie keer eenzelfde. Over dat concept heb ik in de periode ongeveer inleidingen in het land gehouden, van Anna Paulowna tot Sluis, van Grave en Menaldumadeel, van Amerongen tot Warmond, van Onderbanken tot Wychen en Warnsveld. Waarom het concept zo aantrekkelijk was? Omdat er na 1990 grote druk ontstond om werk slimmer te organiseren. Je kon het concept bovendien veranderen zonder alles op zijn kop te zetten. En je kon proberen een gemeentelijke herindeling ermee af te wenden. Het was bovendien een concept dat betrokkenen naar hun hand konden zetten. Ze konden SETA als groeimodel hanteren. Betrokkenen konden zogezegd gaan spelen met het concept. 8

9 De vraag die me desondanks wel bezighield, is hoeveel lezers ik met mijn boeken bereikte. Daarover ben ik niet teleurgesteld. Ik maakte doorgaans eerst een conceptplan waarin de volgende vragen werden beantwoord: waarover gaat het boek, voor wie is het boek bestemd, wat worden de hoofdstukken, wanneer kan het verschijnen, zullen er docenten zijn die het boek voorschrijven en/of koppelen we aan verschijning een symposium? Er waren altijd uitgevers van gereputeerde uitgeverijen bereid mijn werk uit te geven. Ook ben ik niet teleurgesteld in de recensies of reactie van lezers. Op momenten dat ik een omroeporganisatie in Hilversum of elders binnen liep, kon het gebeuren dat ineens een sportjournalist zoals Sander Kleikers me aansprak en zei: Leuk om u even te ontmoeten. Ik heb politicologie gestudeerd en toen een boek van u moeten bestuderen. Ik heb het nog. Of Joost Eerdmans die me voor BNR een standpunt liet verdedigen en uitriep toen hij mij aan de lijn kreeg: Wat leuk, ik heb uw boeken moeten bestuderen en heb ze nog steeds in de boekenkast staan. U hebt in uw leven niet stilgezeten. Nee, teleurstelling dreef me niet naar het thema bestellers. Eerder was een vraag voor mij hoe bereik ik lezers op een onderhoudende manier, zo dat een boek met boodschappen lekker hapt. En hoe verdiep ik een analyse zo leesbaar dat lezers ook begrijpen wat er aan dilemma s, belangen of emoties speelt rond kwesties. Die overwegingen gaat verder dan strooi wat anekdotes uit het volle leven door je teksten. Literaire non-fictie Om te onderhouden en te verdiepen en drama naderbij te brengen, heb ik gevarieerd met de vorm. Zo schreef ik De kus en de oorvijg. Dat is literaire non-fictie, waarin de lezer hoofdstuk na hoofdstuk de vraag kan proberen te beantwoorden: kan deze (fictieve) burgemeester overleven? Aan dat boekje heb ik met veel enthousiasme gewerkt; hard gewerkt door te schaven en te schaven. Aan het schrijven hiervan heb ik misschien wel de meeste lol beleefd. Omdat het volle leven (van een burgemeester in actie) erin naar voren kwam en omdat je kunt proberen lezers zo dieper te raken dan met een meer abstracte beschouwing. Het was een boekje bestemd voor zelfreflectie en intervisie. Dat boekje was een bijproduct van het onderzoek naar de val van burgemeesters. In de rapportage over de val- cases moest ik actoren en factoren benoemen en de dynamiek van de aanloop naar de val, maar hoe gaat het dan in het echt als je het proces van wisselwerking tussen actores in de tijd probeert te vatten? Dat is een thema dat in het onderzoek op het vlak van de bestuurskunde en bedrijfskunde niet goed uit de verf komt. Wel in De Prooi overigens. Een burgemeester die valt, heeft doorgaans te maken met een voorafgaande reeks gebeurtenissen, die de aanloop zijn naar de val. De kus en de oorvijg maakt duidelijk hoe een emmertje aan bezwaren tegen het handelen of non-handelen van burgemeesters zich kan vullen, waarna het op een bepaald moment over is. Het emmertjes-effect. Dat boekje hield me nog jaren later bezig omdat het literaire non-fictie was? Wat kun je daarmee? 9

10 Deze beschouwing gaat dus over het bewust en gericht schrijven van een bestseller, een zeer goed verkopend boek. Ik wil direct al een stelling poneren. Neem je als auteur niet voor om een bestseller te schrijven want zo iets is geen automatisme. Een bestseller schrijven is vooral iets dat je overkomt. Pas later weet je of het lukte en misschien dan pas waarom. Maar er zijn rond een boek altijd wel veel keuzen. Of er een boek in mijn werk was dat achteraf gezien een bestseller was? Ik noemde Samen en Toch Apart al. Ik vond het ook leuk om in 2012 een pocket te schrijven Tien geboden voor burgemeesters. Waarom? Omdat er een boodschap in zit, omdat het werkje vlot geschreven en goed leesbaar is, omdat het gaat over het nog niet vaak behandelde thema van de ongeschreven regels van een professie - in dit geval burgemeesters -, en omdat het niet dik is. De uitgever meldde er is zoveel vraag naar dat we het niet alleen als marketinginstrument naast het boek Onder burgemeesters uitbrengen maar als apart boekje met een eigen isbn-nummer en er een prijskaartje aanhangen. Ik neem nu afstand van eigen werk en kom met een ander voorbeeld om zo te zoeken naar wat een bestseller tot een bestseller maakt. Want dat is de hoofdvraag. Kantoorpolitiek: een voorbeeld van een bestseller Hoe word ik een rat? is een intrigerende titel van een daadwerkelijk bestaand nonfictieboek van een Nederlandse schrijver (Joep Schrijvers), dat zeer goed verkocht. De titel van het eerste hoofdstuk luidt: welkom in het riool. Direct al een sterk begin. Het boek was hot. Velen wilden het blijkbaar aanschaffen. Maar goed verkopen moet je operationeel maken. Wat houdt dat in? Dat betekent in Nederland, een klein land met een klein taalgebied, dat er in een periode van zeg eens 20 maanden minstens exemplaren van over de toonbank gaan. Laat ik dat als criterium nemen voor een bestseller anno Ik beperk me hier tot tophits in de non-fictieliteratuur. Een boek dat gratis verstrekt wordt bij een pak zeep of bij de inschrijving voor een loterij, of dat uitgereikt wordt bij het 50-jarig bestaan van een vereniging van headhunters of gratis wordt verstrekt bij de aanschaf van een nieuwe keuken telt niet mee. Ook biografieën worden buiten beschouwing gelaten en verzamelingen korte columns. Hoewel de columns van Remco Campert over Drs. Mallebrootje en het jonge ding uit de achterban, gepubliceerd in De Volkskrant, hilarisch waren. Ook het boekje dat de hoogleraar politicologie Hans Daalder voor zijn kleinkinderen schreef Het boek van Opa Politiek Het Nederlandse bestel voor kinderen verklaard telt niet mee. Aanzuigende werking Een goede titel kiezen is belangrijk en een basisvoorwaarde voor een goed verkopend boek maar lang niet genoeg. Het gaat bij een bestseller op non-fictiegebied natuurlijk niet alleen om de titel. De titel van een bestseller triggert weliswaar maar de uitdagende inhoud moet daarmee sporen. Zo ook bij het genoemde boek. Het succesvolle boek van Joep Schrijvers over rattigheid in organisaties heeft een aanzuigende werking gehad op kijkers in boekhandels die het boek in handen namen of lezers van een recensie in een krant. 10

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Uw klant als ambassadeur.

Uw klant als ambassadeur. Uw klant als ambassadeur. 1 Inhoud Waarom dit E-book? 3 Inleiding 4 Wat wij anders doen 6 Het programma 9 Van klant tot ambassadeur 13 Leeswijzer 15 Module 1. De verkenning 17 Over regels en voorschriften

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

De psychologie van het OVERTUIGEN

De psychologie van het OVERTUIGEN Special Sneak Peek! De psychologie van het OVERTUIGEN Miniboekje met: Artikelen over Robert Cialdini Columns van onder anderen: - Ben Tiggelaar - Roos Vonk - Jeroen Busscher Aan dit mini-boekje werkten

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken www.denkproducties.nl/dirtytricks HET BLAD SALES EXPERT WAS ERBIJ Over Paul Verweij:

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Eerste Hulp bij Klantcontact Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Van Limpt, W. en Van Geldorp, P. Eerste Hulp bij Klantcontact Joure: Sayblue / e: info@sayblue.com

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Framing in de politiek

Framing in de politiek Framing in de politiek Over politiek als taalstrijd Prof.dr. Arno F.A. Korsten 24 maart 2013 1 Inhoudsopgave 1 Politiek is talig 2 Man, Mening en Microfoon is niet genoeg 3 Framing als communicatiestrategie

Nadere informatie