BEVRIJDEND VERMOGEN Talent-ontwikkeling in relatie tot loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling Iman van den Bosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVRIJDEND VERMOGEN Talent-ontwikkeling in relatie tot loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling Iman van den Bosch"

Transcriptie

1 BEVRIJDEND VERMOGEN Talent-ontwikkeling in relatie tot loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling Iman van den Bosch Voor vragen en de volledige scriptie: Wat is het toch, Lucilius, dat ons in de ene richting trekt terwijl wij ons inspannen om in de andere te gaan, en dat ons terugdringt naar de plaats waar we vandaan willen? Wat is het toch dat strijd voert tegen onszelf en ons niet toestaat eens en vooral te bepalen wat wij willen? Zo schreef Seneca, Romeins flosoof (5 v. Chr.-65 n. Chr), aan zijn vriend Lucilius. Seneca heeft het in zijn brief over zelfverwezenlijking, zelfontplooiing, en over hoe wij ons tot onszelf (hebben te) verhouden en tot de wereld om ons heen. Over waardoor wij onze krachten inhouden. Over hoe we dat beleven, ervaren en voelen. En vooral over hoe we daarin onze unieke ruimte kunnen vinden en over de obstakels die wij op ons levenspad tegenkomen en hoe we daarmee leren omgaan. Ook Plato, Socrates en Aristoteles voeren hierover discussies. De Bijbel, de Thora, de Koran, de Kabbala en Soemerische geschriften houden zich bezig met deze vraag. Deze vraag is zo oud als de weg naar Rome, ouder nog, maar nog immer actueel. Deze thema s raken het onderwerp van mijn eindscriptie. Ten eerste wil ik met deze scriptie onderzoeken wat de meest voorkomende of belangrijkste facto ren zijn die mensen ervan weerhouden hun kwaliteiten ten volle in te zetten in leven en werk. Ten tweede wil ik duidelijk krijgen wat de aard van die factoren is, hoe die aan te pakken en hoe tot een oplossing te brengen. Ten derde wil ik achterhalen of deze factoren een gemeenschappelijke oorzaak hebben of tenminste met elkaar samenhangen. Ten vierde hoop ik collega s instrumenten aan te reiken waarmee zij hun cliënten een inzicht kunnen geven in de factoren die hen ervan weerhouden hun kwaliteiten ten volle in te zetten in leven en werk. Talent-ontwikkeling plaats ik in een ruimer kader. Ik plaats bewust een verbindingsstreepje tussen talent en ontwikkeling, omdat talent-ontwikkeling niet alleen de kern is van de loopbaan, maar vaak ook de oorzaak is van het stagneren ervan. Ik spreek over kwaliteiten in de zin van gaven en talenten. Gaven zijn kwaliteiten waarmee we worden geboren, die hebben we gewoon, daar hoeven we niet voor te leren. De mate waarin we daarover beschikken en inzetten hangt af van onze persoonlijke ontwikkeling en groei. Talenten zijn kwaliteiten waarvoor we een aanleg hebben die door leren ontwikkelt. Samen vormen ze ons unieke vermogen en dat deel dat we daarvan kunnen en mogen inzetten in ons (werkzame) leven is ons werkkapitaal. Een loopbaantraject confronteert ons met vragen als: Waar sta ik voor, wat wil ik nu eigenlijk, waarom gaan de dingen niet zoals ik wil, wie ben ik nu eigenlijk, waar houd ik mijn krachten op in, waardoor komt dat? De antwoorden op deze vragen maken duidelijk waar we nu staan, het heden. Hoe en waardoor we daarin zijn beland, gaat over het verleden. Daarbij kijken we terug op onze loopbaan, op onze levensloop. Gedurende ons leven maken we van alles mee. Het begint met het gezin waarin we worden geboren, onze opvoeding, de omstandigheden waarin we opgroeien, scholing, opleiding, werk. Daarnaast kruisen allerlei meer of minder aangename feiten en gebeurtenissen ons levenspad, vormen ons en maken ons tot wie we (menen) te zijn. Karakter is het totaal van gewoonten in denken, voelen en doen waar we ons mee identifceren, die deel zijn geworden van ons zelfbeeld (Hans ten Dam, Catharsis en Integratie, blz.63) Al deze ervaringsfeiten vormen ons referentiekader van waaruit wij werken, denken en handelen. Dat betreft ook allerlei beslissingen die ons gebracht hebben tot waar we nu zijn. Daar zijn we vastgelopen en daar willen we weer uit komen. We moeten daarom weten hoe we zijn vastgelopen en vooral waardoor. En dat is interessant, vermits we dat echt willen. We moeten dan teruggaan in onze eigen geschiedenis. Zo ontdekken 1

2 we welke factoren een rol hebben gespeeld bij onze beslissingen over ons leven en werk. We ontdekken waardoor we zijn vastgelopen. In mijn bijna tienjarige ervaring als loopbaanadviseur heb ik regelmatig meegemaakt dat loopbaantrajecten stagneren als mensen met iets van zichzelf worden geconfronteerd. Is dat dan echt noodzakelijk om de volgende stap te zetten in onze loopbaan? Ja. Anders is de kans groot dat we weer vastlopen. Het patroon, de geschiedenis lijkt zich dan te herhalen. Voltaire vatte dit samen als: Het is niet de geschiedenis die zich herhaalt, maar de mens. Het gaat er juist om dit patroon te doorbreken. Het grondig onderzoeken en beantwoorden van de vraag: Hoe en waardoor ben ik vastgelopen in mijn baan? is een conditio sine qua non voor het krijgen van een duurzaam antwoord op de vraag: Wie ben ik en wat wil ik in die hoedanigheid zijn, voor wie en waarom?deze vraag is toekomstgericht. Dan moeten we weten wie we zijn en wat onze kwaliteiten zijn in de zin van gaven en talenten. En vooral wat ons ervan weerhoudt die ten volle in te zetten. Bevrijdend Vermogen, de titel van mijn afstudeerscriptie, is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Wij beschikken over het vermogen onze eigen vermogens die vastzitten te bevrijden en in te zetten op een wijze die dienstbaar is aan onszelf, onze omgeving en de samenleving. Verhalen Ik heb met acht mensen in totaal tien sessies gedaan. Zij hadden allen het gevoel meer in huis te hebben dan ze vol konden inzetten. Het waren zeven vrouwen en een man, in leeftijd variërend van 40 tot 65 jaar. Zij hebben allen een HBO of academische opleiding. Op twee na werken ze als zelfstandig ondernemer. Alle sessies op een na, voerden terug naar vorige levens. Een keer kwam een direct voorgaand leven dat al in een eerdere sessie was uitgewerkt. Twee keer kwam aan het eind van de sessie een voormenselijk leven op. Die zijn geparkeerd voor een volgende keer. De meest voorkomende brug is de S en de E, gevolgd door de verbale brug. Alle sessies hebben geleid tot verhelderende inzichten. Vier van de tien sessies leidden tot een catharsis. Hangovers, postulaten en pseudo-obsessoren zijn aan de orde gekomen, obsessoren niet. De uitgangsvraag was: Waarvan heb je last of ondervind je hinder in en bij je werkzaamheden en waarbij je het gevoel hebt dat het iets is in en van jezelf wat dat veroorzaakt? Deze vraagstelling leidde tot opmerkingen als: Ik heb het gevoel dat dan alle energie uit me wegloopt of Ik ga alles uitstellen of er komt iets op als Ik kan het toch niet, het lukt me toch niet. Uitspraken van deze aard blijken een goed aanknopingspunt voor regressie- en reïncarnatietherapie. Als regressietherapeut kunnen we bij een cliënt met een loopbaanprobleem uitzoeken wat de aard daarvan is, de bijbehorende lading opsporen en vandaaruit de sessie ingaan. De volgende levensverhalen kunnen we niet bedenken, alleen maar vertellen door ze te beleven en te ervaren. Dat kan alleen wanneer we in trance zijn, een bewustzijnstoestand waarin we ons denken op een lager pitje zetten, waardoor er meer ruimte komt voor wat we voelen en hoe we dat voelen. Dat vraagt drie dingen van ons: ten eerste dat we ons daarvoor open durven op te stellen, ten tweede dat we het vertrouwen in onszelf hebben dit aan te gaan en ten derde vertrouwen in wie ons begeleidt. Hieronder volgt een bloemlezing van de sessies. De terechtstelling C sluit zich af zodra zich problemen voordoen. Gooit de deur dicht, wil er niet meer bij zijn. Voelt zich onmondig en heeft moeite zich mondeling te uiten. Ingang is een stevige pijn in de nek. Versterking van dat gevoel brengt C in een arena in de Romeinse tijd. C ervaart zich daar als een grote en sterke man die wordt belaagd door een man in een strijdwagen. De man in de strijdwagen heeft een bal met pinnen aan een ketting waarmee hij hem belaagt. Hij staat als aan de grond genageld. Hij blijkt met zijn voeten te zijn ingegraven en is al een aantal keren geraakt. Als laatste krijgt hij een slag in de nek, waardoor die breekt en hij sterft. Hij staat nu naast zijn lichaam en ziet hoe zijn hoofd er af wordt gehakt en op een presenteerblaadje aan de leider wordt gepresenteerd. Zijn lichaam wordt verbrand en zijn hoofd wordt uiteindelijk in een gat gegooid. Op de vraag terug te gaan naar de situatie waarin hij zijn voeten nog kon bewegen, is hij bezig met worstelen. Hij heeft een groot en sterk lichaam wat hem bij het worstelen goed van pas komt. Hij blijkt echter niet goed te kunnen praten. Aanvankelijk lijkt het een geboorte-afwijking, maar bij nader inzien blijkt zijn tong te zijn afgesneden toen het dorp waar hij woont werd overvallen door Romeinen. Hij was toen vier jaar. Dank 2

3 zij kordaat ingrijpen van zijn moeder overleeft hij deze verwonding. Hij zag wel hoe zijn vader met een speer werd doodgestoken. Hij groeit op in het dorp tot een grote en sterke man met een spraakgebrek. Hij heeft het gevoel dat de kracht van het spreken als gevolg van het afsnijden van zijn tong in zijn handen is gaan zitten. Op een dag komen Romeinen onderhandelen over een vrijgeleide voor de bewoners van het dorp. De grote man vertrouwt de Romeinse onderhandelaar niet. Omdat hij niet kan spreken, en voelt dat ze worden belazerd, schiet hij uit blinde woede naar voren en met een enkele beweging breekt hij de nek van de Romein. Ze nemen hem gevangen en stellen hem terecht in de arena. Alvorens zijn lichaam te begraven, herstelt hij dit. Tijdens het herstellen van zijn lichaam blijkt in zijn keel nog een stukje ijzer te zitten, afkomstig van het mes waarmee de tong werd afgesneden. Door dit te verwijderen, beschikt hij weer over een krachtig spraakvermogen. Naar aanleiding van deze sessie voelt C dat ze vreedzaam wil opkomen voor mensen en zichzelf ziet als onderhandelaar. Tijdens de sessie voelt C kwaliteiten als strateeg en heler, kwaliteiten die nuttig zijn als onderhandelaar. De pijn in haar nek waar ze tot dan toe last van had, is sindsdien weggebleven. De gifbeker C heeft het gevoel dat bij alles wat hij aanpakt, zijn benen onder hem worden weggeslagen, waardoor hij niet kan neerzetten wat hij wil neerzetten. C heeft een zwevend gevoel. Op de instructie maak dit gevoel zo sterk mogelijk komt C uit in een theater in Rusland. C ervaart zich als ballerina en geniet daarvan met volle teugen. Ze viert triomfen met haar danspartner. Ze voelt zich krachtig, vrolijk en gedragen, zowel door haar danspartner als het publiek. Ze beleven grootse triomfen. Gaandeweg gaat ze zich onzekerder voelen. Aan het einde van een voorstelling krijgt ze een onheilspellend gevoel over iets dat achter haar staat. Als ze omkijkt, ziet ze een collega-ballerina, de vrouw van haar danspartner. Vanaf dat moment merkt ze dat haar prestaties verminderen. Ogenschijnlijk doordat ze ouder wordt. Haar benen worden zwaarder en willen niet echt meer. Na afoop van een voorstelling zakt ze in elkaar. Een dokter kan haar niet helpen. Ze is onherstelbaar ziek en keert terug naar haar geboortedorp, waar haar moeder haar verzorgt. Haar danspartner komt haar nog een paar keer opzoeken. Dat doet haar goed. Uiteindelijk overlijdt ze. Terugkijkend op dat leven ervaart ze dat als een leven waarin ze in haar kracht staat. Dat onheilspellende gevoel dat ze op enig moment ervaart, is de jaloezie van de echtgenote van haar danspartner. Die is jaloers op haar successen, en dat ze die ervaart met haar echtgenoot. Zij wil die positie innemen en vergiftigt haar. Met het herstellen van het lichaam na haar dood voelt ze nu weer haar benen als krachtig en stevig. C ervaart dat leven als ballerina als een krachtleven, waaraan door verraad als gevolg van jaloezie een eind is gekomen. Dat krachtleven werd letterlijk gedragen door benen. C heeft nu het gevoel dat zijn benen letterlijk steviger aanvoelen en heeft niet langer het gevoel dat die onder hem vandaan geslagen kunnen worden. Deze twee sessies hebben betrekking op dezelfde cliënt. Zij voelt als vrouw een onbalans tussen de mannelijke en de vrouwelijke krachten in haar. Ten tijde van de eerste sessie woog het mannelijke aspect het zwaarst. Deze sessie is daarom op de mannelijke talenten van de cliënt gericht. In de tweede sessie kwamen de vrouwelijke talenten aan de orde. Resultaat is dat zij nu weer helemaal in balans is met haar vrouwelijke en mannelijke krachten. De Explosie C is ondernemend en initiatiefvol. Heeft diverse (internationale) activiteiten opgezet. Alles lukt. Althans tot het moment dat de fut er uitgaat. C laat wat zo goed loopt vallen. Vervolgens pakt C weer succesvol een project op en ook dat loopt weer stuk. C heeft het gevoel dat op enig moment alle energie wegstroomt. C is nu in een burn-out beland. C heeft het gevoel geen energie meer te hebben. De sessie begint met vijf keer herhalen: Alles lukt. C komt in het direct voorgaand leven. C is een succesvolle zakenman/bankier op Wall Street. Het is de periode van de grote crisis. Hij weet als bankier die periode goed te overleven, in tegenstelling tot veel van zijn Wallstreet-vrienden die door hun geleden verliezen zelfmoord plegen. Dan ruikt C een schroeilucht. Hij blijkt getuige van de executie van een ter dood veroordeelde neger op de elektrische stoel. Op de vraag wanneer C voor het eerst deze schroeilucht ervaart, ziet C zichzelf als soldaat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Hij vecht aan de zijde van de confederates (de zuidelijken) en staat met zeven wapenbroeders bij een kanon. Ze drinken, roken en praten wat. Plotseling ontploft het kanon waar ze bijstaan. Hij spat, evenals zijn wapenbroeders, in duizend stukjes uiteen. Hij weet niet waar hij is en voelt zich verward, maar heeft wel het gevoel dat zijn zeven wapenbroeders daar ergens zijn. Op instructie gaat hij terug naar enkele momenten voor dat het kanon ontploft. Hij gaat plaatje voor plaatje door die situatie heen om te 3

4 zien en te voelen wat er gebeurt met zijn lichaam. Hij ziet en voelt vertraagd hoe het kanon ontploft en wat er met zijn lichaam gebeurt. Hij ziet en voelt hoe zijn lichaam eerst wordt ingedrukt en opgeblazen om dan uiteen te spatten en in stukken her en der verspreid te liggen. Hij herstelt zijn lichaam en begraaft het. Hij merkt dat hij op de plek waar hij nu is zijn voeten mist. Terugkijkend naar de plaats des onheils ziet hij zijn schoenen met daarin zijn voeten nog staan. Hij herstelt die alsnog en heeft nu zijn voeten terug om in dit leven weer stappen te zetten om te ondernemen door in beweging te komen en weer te gaan staan waarvoor hij staat. Cliënt in kwestie voelt na deze sessie de ondernemingslust terugkeren en heeft daartoe inmiddels de nodige stappen gezet. De Zwarte Dood Na een dag inspannen wil C zich ontspannen. Op de bank zitten met een glaasje en genieten, vrede voelen met zichzelf. Dat lukt niet meer. Die ontspanning gaat snel over in apathie. Een gevoel van verlamd zijn en indolentie maakt zich dan meester van C. Niks genieten, niks vredig gevoel. C voelt dan zelfs iets zwarts en zwaars op zich drukken. C wil weer vrede voelen met zichzelf. Op de instructie herhaal vijf keer: Ik wil weer vrede voelen met mezelf voelt C dat zijn benen vastzitten, druk op de borst, kan moeilijk ademen en heeft een pijnlijk vermoeide rug. Op de instructie: Ga terug naar het moment dat je voor het eerst dat beklemmende gevoel ervaart, ziet C zichzelf als non in een middeleeuwse stad. Ze leeft daar een in een klooster. Eigenlijk vindt ze mensen en de omgeving waarin ze leven maar vies. Ondanks dat houdt ze zich bezig met kruiden, het genezen en verzorgen van mensen en vraagstukken rondom hygiëne. In die stad breekt de pest uit, de Zwarte dood. Ze verpleegt en verzorgt de zieken, en brengt de doden naar een plek waar ze worden verbrand. Ze voelt zich verantwoordelijk voor het uitbreken van de pest. Zij weet dat het met hygiëne heeft te maken en op dat terrein is zij de deskundige daar. Ze voelt dat ze heeft gefaald. Ook zij raakt besmet en verdoezelt dit. Uiteindelijk houdt ze het niet langer vol en gaat dood. Nog voordat ze echt dood is, wordt ze al afgevoerd naar een plek waar de doden worden verzameld en verbrand. Ze voelt nog hoe de dode lichamen op haar worden gegooid. Dan gaat de fk erin. Ze wordt levend verbrand. Als ze is gestorven, kan ze moeilijk uit haar lichaam komen door al die verbrande en verkoolde lichamen. Uiteindelijk lukt het haar en herstelt ze het lichaam om het op een waardige wijze te begraven. Terugkijkend op dat leven krijgt ze een gevoel van arrogantie, Ze voelt zich boven die mensen staan met haar kennis van kruiden, medicijnen en hygiëne. Mensen vindt ze maar vies en ze leeft daarom teruggetrokken. Wanneer de pest uitbreekt, bedenkt ze zich geen moment, verzorgt de zieken en helpt de doden verbranden. Nu komt ze echt in aanraking met de viezigheid die haar uiteindelijk fataal wordt. Door deze ervaring krijgt ze een voldaan gevoel over dat leven. Ze heeft daarin haar draai gevonden door haar kennis en kunde in te zetten voor de gemeenschap en zich met hun en hun lot te verbinden. Ze beseft nu dat het arrogant is zich verantwoordelijk te voelen voor het uitbreken van de pest. Het daarmee samenhangende gevoel gefaald te hebben, is weg. Ze voelt zich blij met wat ze heeft gedaan en daardoor met zichzelf. Ze heeft weer vrede met zichzelf, ze voelt weer hoe ze verse lucht inademt en dat geeft haar een gevoel van veiligheid en bescherming. Wanneer C zich nu ontspant, maakt het gevoel van verlamd zijn en indolentie zich niet langer meer van haar meester. Ze zakt niet meer weg in apathie. Hongerdood C beschrijft zichzelf als ondernemend en creatief. Maar telkens wanneer C bezig is met een project loopt dit als het ware in het zicht van de haven aan de grond. Moeheid en gelatenheid lijken het over te nemen. C wil trainer/coach worden en volgt daartoe een opleiding. Maar ze twijfelt. Kan ik het wel, mag ik het wel, durf ik het wel? Dit gevoel blijft C bekruipen, hoewel iedereen C ziet zitten als trainer/coach. C herhaalt vijf keer: Ik ben een goede trainer-coach. Vrijwel meteen voelt C een enorme kracht in haar armen en benen opkomen. Op de vraag: ga terug naar de eerste keer dat je dit gevoel ervaart, ziet C zichzelf als driejarig meisje dat enorm tegenstribbelt wanneer haar vader haar in het kinderzitje op de fets wil zetten. Uiteindelijk lukt hem dit. Ze voelt zich erg boos en machteloos. Op de vraag ga eens naar een eerder moment/situatie waarin je deze kracht voelt, komt ze uit in de baarmoeder. Ze is klaar om geboren te worden. Ze wil naar buiten toe, ze wil eruit. Haar moeder houdt dat tegen, omdat vader nog niet thuis is en die moet erbij zijn als ze wordt geboren. Ook hier weer die enorme kracht in haar armen en benen, boosheid en gevoel van onmacht. Als ze is geboren, voelt ze dat ze wat moeder betreft niet welkom is. Ze is de laatst geborene in een goed katholiek gezin. Pastoor en vader wilden dat 4

5 er nog een kind kwam. Moeder had daar geen zin in, stelt zich onverschillig op tegenover haar en houdt haar kort. C voelt zich niet hoger dan de deurmat en voelt zich niet meer dan een voetveeg. Vader vindt het goed dat ze er is, maar ze moet zich wel gedragen volgens zijn voorschriften die hij in de vorm van een schaakbord aan haar voorhoudt. Ze gaat nog verder terug op dit gevoel. Ze bevindt zich dan in een kerker. C is in dat leven ridder/musketier en in die hoedanigheid het hoofd van het escorte dat de koning moet begeleiden. Onderweg worden ze door een overmacht overvallen. De koning en koningin worden ontvoerd, veel van de lijfwachten die de koning beschermen worden gedood. C wordt gevangen genomen en in een kerker geworpen, waar hij aan zijn lot wordt overgelaten. Hier voelt C die kracht in haar armen en benen voor het eerst, in combinatie met het gevoel van woede en machteloosheid. Langzamerhand kwijnt C weg. C wordt langzamerhand kouder en kouder en verstijft en voelt hoe levenskracht eruit gaat. C gaat dood. Terugkijkend op dat leven ziet C dat de overmacht te groot was om zich tegen te verdedigen. Met het herstellen van het lichaam komt de kracht bij C terug. Een kracht die niet langer meer vastzit, maar stroomt. C heeft inmiddels met succes en zonder problemen de opleiding tot coach afgerond. Ophanging C heeft last van het weglopen van energie en het gevoel van apathie. Tot niks komen tenzij er een duidelijke opdracht of instructie is. C gaat altijd opzij voor anderen en neemt geen eigen ruimte in, stelt geen grenzen. Op de vraag wat sterker voelt, komt apathie naar voren. Doorgaand op dat gevoel komt bij C pijn op boven in de nek, waar de nek overgaat in het hoofd. Op de instructie: ga naar de eerste keer dat je dit gevoel ervaart, komt C in een vorig leven. Ze staat op het punt opgehangen te worden. In dat leven in Duitsland is C een boerenmeisje, krachtig, vrolijk, levenslustig en ondernemend. C is getrouwd met een boer en heeft twee kinderen met hem. Op een zekere dag komt ze de kasteelheer tegen op zijn paard. Het is liefde op het eerste gezicht. Hoewel C getrouwd is, krijgt ze met de kasteelheer drie kinderen. Haar echtgenoot heeft hier geen weet van. De kasteelheer voert een bewind over zijn land waar de boeren geen brood van lusten. Staande op de bar in een herberg roept C de daar aanwezige boeren op met haar op te trekken naar het kasteel. Ze voelt zich sterk. Ze gaan onder haar leiding op weg met rieken, vorken en fakkels om het kasteel in brand te steken. Ter plaatse haakt iedereen af en staat zij alleen tegenover de kasteelheer. Hij laat haar gevangen nemen en ophangen. Als het erop aankomt, laten ze me in de steek en Mensen zijn niet te vertrouwen zijn haar conclusies. Ze heeft een goed en sterk gevoel van eigenwaarde, hoewel ze weet dat ze wordt opgehangen. Ze staat op het schavot en er wordt een zak over haar hoofd getrokken en dan zegt ze tegen zichzelf: Ze krijgen me niet klein. Op hetzelfde moment verschijnen haar ouders uit dit leven. Ze voelt direct dat het met de moeder te maken heeft, want die is jaloers op haar kwaliteiten: Vrolijk, levenslustig, levenskracht, genieten en zichzelf zijn. Op de vraag hoe het voor haar voelt helemaal zichzelf te zijn, komt ze in een voormenselijk leven. C is op een planeet waar iedereen zichzelf mag zijn, zijn eigen ruimte heeft en waar men elkaars ruimte respecteert. C is al eerder op aarde geweest, maar kon geen contact krijgen met de mensen hier. Zij heeft iets wat de mensen hier niet hebben. Zelf kan C ook slecht aarden. Ze heeft een manier van denken en doen die ze hier niet begrijpen, waardoor C het gevoel heeft buiten de groep te vallen. Op die andere planeet heeft ze de ruimte die ze hier niet heeft. Dan ziet ze zichzelf als tweejarige meisje in dit leven. Ze is onbevangen, vrolijk, levendig en helemaal zichzelf. Dan ziet ze zichzelf als vierjarige. Ze speelt in de tuin in een teil met water. Ze valt uit de teil, schrikt en gaat huilen. Haar moeder ziet dat, maar reageert niet. Ze staat op en loopt huilend naar vader toe om getroost te worden. Vader kan echter niet tegen huilende kinderen. Om haar tot stilte te manen pakt hij haar bij haar arm en schudt haar door elkaar opdat ze stil wordt. Ze valt weer. Ze besluit: Ik doe het wel alleen. Op de vraag wat het gevolg is van dat besluit antwoordt ze: het is net alsof ik een harnas om me heen optrek. Dit voelt ze duidelijk als vierjarige. Als zesjarige maakt ze een soortgelijke situatie mee zodat ze haar eerder gedane uitspraak: Ik doe het wel alleen bevestigt. Op 29-jarige leeftijd wordt deze uitspraak defnitief. Dat gebeurt wanneer haar moeder haar komt opzoeken net nadat ze een miskraam heeft gehad. Ze voelt geen enkele steun van haar moeder. Ze ervaart haar moeder als ijzig. Terug naar het schavot. Ze wordt opgehangen en voelt hoe het leven langzaam uit haar weggaat. Ze gaat door de dood heen en keert weer terug naar de planeet waar ze helemaal mag zijn die ze is. Alvorens daar heen te gaan, begraaft ze haar stoffelijk overschot. Terugkijkend op dat leven ziet zij zichzelf als een bijzonder krachtige vrouw waar men veel respect voor heeft, met name voor haar levenskracht. Haar uitspraken aan het eind van dat leven Als het erop aankomt la 5

6 ten ze me in de steek en Mensen zijn niet te vertrouwen gevolgd door Ze krijgen me niet klein zijn toen niet herroepen. In dit leven zijn ze ontwaakt door haar ervaring als vierjarige spelend in de teil met water. Moeder heeft haar levensenergie gebruikt om haar oudere broer en jongere zus te ondersteunen omdat zij niet hebben wat zij wel heeft, namelijk vrolijkheid, levenslust, levenskracht, genieten en helemaal zichzelf zijn. Veel uitwisseling met moeder. Krijgt eigen levenskracht terug, vrolijkheid, gevoel van eigenwaarde. Voelt zich weer krachtig en neemt het heft in eigen hand. Ze beseft nu dat ze wel degelijk haar eigen ruimte heeft en mag hebben. De terrorist C is een creatief en ondernemend. Heeft veel gedaan. Sterke passie voor muziek, vooral jazz. Heeft opgetreden en opnames gemaakt. Opeens loopt het niet meer. Begint een modezaak, maar stopt daar na twee jaar mee. Geeft niet die inspiratie die de (jazz)muziek wel geeft. C wil terug naar het inspirerende gevoel die de jazzmuziek geeft. C gaat terug naar de eerste keer dat ze het inspirerende gevoel ervaart van jazzmuziek. Ze komt in het muziektheater waar ze een auditie gaat doen. Dat geeft haar een prettig en gelukkig gevoel. Het is alsof ze, zoals ze dat zelf zegt, thuiskomt. Ze voelt zich helemaal ontspannen. Maar er is ook opwinding. Ze vindt het spannend op te gaan voor deze auditie. Ze komt door deze auditie en gaat naar zangles bij een professionele jazzzangeres. Ze mag geen fouten maken heeft ze thuis geleerd van haar moeder. Die was zorgzaam voor haar, maar vond dat ze zich moest voorbereiden op haar toekomst als huisvrouw. Ze laat meer haar creatieve kant zien, waar de ouders weinig mee op hebben en haar zeker niet in bevestigen en stimuleren. Heeft ze ooit erkenning gekregen voor wie ze is en wat ze kan? Ze antwoordt bevestigend. Dat geeft haar een prettig gevoel, omdat het iets bevestigt dat ze diep van binnen weet, haar creativiteit, intelligentie, zangkwaliteit en dat ze goed is in haar werk. Ze weet dat ze iemand is, dat ze mag zijn wie ze is en dat ze goed is zoals ze is. Dat geeft haar een gevoel van trots en opluchting. Wanneer ze die trots versterkt, krijgt ze gemengde gevoelens, alsof iets tegen haar zegt dat je niet trots mag zijn op jezelf. Als kind mag dat wel, maar als volwassene mag niet. Laat anderen maar vertellen wat je kunt en moet doen. Op de vraag wie dat zegt, verschijnt een terrorist. De terrorist zegt dat trots nergens op slaat, alleen bescheidenheid telt. Die terrorist blijkt haar stiefvader, met op de achtergrond moeder. Stiefvader zegt dat het niet goed is over jezelf te praten, laat staan trots zijn op jezelf. C confronteert vader ermee dat hij niet trots durft te zijn op zichzelf, dat het zijn probleem is en niet het hare. Er volgt een heftige emotionele uitwisseling, ook met moeder. Ze krijgt haar trots terug en op het moment dat ze dat voelt terugkomen, zegt ze: Ik voel me groeien, ik blijf maar groeien. Haar stiefvader heeft haar klein gehouden, ze voelde zich als een in elkaar gepropte plastic zak, die telkens wanneer die weer wilde uitzetten weer in elkaar werd gepropt. Nu voelt ze hoe ze haar eigen ruimte weer gaat innemen en zichzelf wordt. Ze zegt: Ik mag best trots zijn op mezelf en Ik voel me tevreden met mezelf. Ze ervaart het als een nieuwe kennismaking met zichzelf. In haar eigen ruimte voelt ze zich weer aanwezig. Vanuit dat gevoel kan ze zich weer verbinden met anderen. Ze voelt zich sterk, zelfbewust en blij, de mensen komen weer naar haar toe. Monddood C heeft het gevoel dat wanneer ze iets gaat ondernemen ze vast komt te zitten en niet makkelijk meer doet wat ze wil doen. Dat vastzitten geeft kramp en verstijving. Aan het begin van de sessie komt kramp en verstijving op in haar linker onderbeen. Op de instructie maak dat gevoel zo sterk mogelijk, verstijft het lichaam van C langzaam helemaal, zelfs zodanig dat C moeilijk ademhaalt. C ziet zich in een vorig leven als een jongen van een jaar of twaalf die wordt opgeleid tot priester. Hij is hoogbegaafd, hij weet veel, heeft een sterke zekere helderziendheid. Deze kwaliteiten blijven niet onopgemerkt. Een oudere priester ziet dit en vraagt aan de ouders van de jongen hem te mogen opleiden tot priester. De ouders stemmen daarmee in. De oudere priester die aan het hoofd staat van de priesterorde, wil de kwaliteiten van deze jongen inzetten voor zaken die niet kosjer zijn. De jongen voelt al snel dat het niet klopt en wil zich daartegen verzetten. Maar dat valt niet mee in een tempel met priesters om zich heen die loyaal zijn aan de hogepriester. Toch voert hij lijdelijk verzet wat hem een aantal keren op reprimandes komt te staan en andere terechtwijzingen. De jongen heeft goed in de gaten waar de priesters zijn kwaliteiten voor willen inzetten, zonder dat ze dat openlijk tegen hem hebben gezegd. Ze beschouwen hem nu als een gevaar. Naar huis sturen kunnen ze hem niet. Hij blijft lijdelijk verzet plegen, tot ze hem vastpakken en stijf insnoeren en hem in een soort kerker onder de tempel werpen. Hij kwijnt daar weg en voelt hoe zijn lichaam dat al ingesnoerd is, verstijft. Hij voelt zich koud en alleen. Het leven trekt uit hem weg, hij gaat dood. 6

7 Op de vraag wat dat leven van toen betekent voor het leven van nu, ervaart C dat hij zijn eigen weten niet alleen mag hebben maar ook mag gebruiken en inzetten en dat geldt ook voor zijn intuïtie. Als kind voelde hij veel en wist hij veel, maar telkens als hij daarmee kwam wees zijn mentaal ingestelde omgeving dat af. Hoofdpijn C heeft een eenmansbedrijf. Telkens wanneer C iets moet aanvatten om zijn bedrijf te promoten, begint het met uitstellen, dralen en hangerig voelen. Hij voelt een enorme weerstand. Ingaand op dat gevoel komt benauwdheid op en druk op de borst. Ademhalen gaat moeilijk. Daarop doorgaand ervaart C zich als 14-jarige jongen met griep op bed. Hij heeft hoge koorts en voelt zich erg beroerd. Daarna een stekende hoofdpijn rechts. Daarop komt C in een vorig leven als arme boer in de middeleeuwen in Engeland. Hij is met andere boeren op weg naar het kasteel van de landheer om hun nood te klagen over de slechte omstandigheden waaronder ze moeten werken, de mislukte oogst en de vele zieken die er zijn onder de boeren en hun familie. Aanvankelijk lijkt het dat ze de kasteelheer te spreken krijgen. In plaats daarvan stuurt hij soldaten. Een soldaat te paard komt op hem af, zwaaiend met een morgenster: een ijzeren bal met punten aan een ketting. Voordat hij er erg in heeft, treft dit hem vol rechts op zijn schedel. Hij stort ter aarde en gaat dood. Na zijn lichaam te hebben hersteld, begraaft hij het onder een boom. Na deze sessie ervaart C een heftige hoofdpijn die na een paar uur wegtrekt. Nadien was de hoofdpijn nog slechts licht aanwezig. Voelt zich nu meer opgeruimd om zaken aan te pakken. Verbrand C worstelt van tijd tot tijd met de vraag Mag ik er wel zijn? dat gepaard gaat met een gevoel van onzekerheid. C is gescheiden en hertrouwd. C heeft veel meegemaakt en veel laten gebeuren. Zodra het erop aankomt is het eerste wat bij C opkomt: Ik kan het toch niet, ik ben het niet waard. Aan het begin van de sessie komt bij C een benauwd gevoel boven aan de borst en overgang naar keel. Het is alsof er iets wordt afgesloten, er zit een brok en C kan niet slikken. Teruggaand naar de eerste keer ervaart C zich in brandende ruimte in een kasteel waarin hij als gevolg van de rook stikt. Er blijkt een heftige strijd te zijn ontbrand tussen hem en zijn oom die koning is. In dat leven is hij een jonge ridder en woont op het kasteel van zijn oom in Engeland. Hij is daar geboren en getogen en moet te zijner tijd zijn oom opvolgen als koning. In tegenstelling tot zijn oom die koning is, is hij graag gezien bij de bevolking. De koning is kil, hard en wreed en vindt dat zijn neef dat ook moet zijn, maar die heeft daar niets mee. De koning heeft een dochter die hij niet bepaald prettig bejegent. De jonge ridder wil daar iets tegen doen. In eerste instantie probeert hij zijn oom aan te spreken op diens verantwoordelijkheid, redelijkheid en billijkheid in relatie tot zowel zijn dochter als de bewoners. Maar wat hij ook onderneemt, telkens loopt hij tegen een muur van onbegrip aan. Alle inspanningen ten spijt, dit biedt geen soelaas. Er breekt onder zijn leiding een opstand uit, die door de koning bloedig wordt neergeslagen. Een deel van de burcht, waar hij is samen met de dochter van de koning, staat in brand. Zij komen om in de vlammen en de rook. Het laatste wat hij ervaart, is verdriet dat hij niets voor de inwoners heeft kunnen doen en evenmin iets voor de dochter van de koning die hij mee heeft genomen in de dood. C heeft in dit leven het gevoel telkens tegen een muur aan te lopen als het erop aan komt iets aan te pakken. Die muur staat voor kilheid, hardheid en boosheid. Het is de muur van de koning waarmee die C lijkt vast te houden en klein maakt. C maakt de koning duidelijk dat hij allang dood is en laat hem zijn muur afbreken. Als gevolg van het wegvallen van de muur ervaart C zijn eigen licht en levenslust. Daarmee komt zijn levenskracht terug en ervaart hij voor het eerst hoe groot zijn eigen ruimte is en wat het betekent om in zijn eigen ruimte te bewegen. C heeft een alles omvattend gevoel van compleetheid. C voelt zich weer thuis. Conclusies Met deze scriptie heb ik antwoord willen geven op: 1. Wat zijn de meest voorkomende of belangrijkste factoren die mensen ervan weerhouden hun kwaliteiten (ten volle) in te zetten in hun leven en werk? 2. Wat is de aard van die factoren, hoe moeten we die aanpakken om ze tot een oplossing te brengen? 3. Hebben deze factoren een gemeenschappelijke oorzaak of hangen ze anderszins met elkaar samen? 4. Biedt dit onderzoek collega s instrumenten waarmee zij hun cliënten inzicht kunnen geven in de factoren die hen weerhouden hun kwaliteiten ten volle in te zetten in leven en werk? 7

8 Ad 1. De belangrijkste oorzaken zijn uiterst pijnlijke en gewelddadige gebeurtenissen in een verdrongen of vergeten verleden. De gewelddadige gebeurtenissen van toen zijn het best te kwalifceren als overweldigende aanslagen op krachtige levens. De gevolgen daarvan zijn tot op heden niet verwerkt en hersteld. Soorten oorzaken: Direct gericht geweld Indirect gericht geweld Gewelddadig ongeluk Ongericht geweld (ziekte) Machteloos doodgaan Verstikking Vastzettende uitspraken In het huidige leven gaat het veelal over geestelijke terreur. Het effect daarvan doet nauwelijks onder voor de gevolgen van vorige levens die door geweld eindigden. Kleineren, kort houden Vernederen Afwijzen, ontkennen Pesten Ad 2. Aanleiding voor dit geweld liggen in: Macht versus kracht Jaloezie Energie tappen, parasiteren Openlijke vijandelijkheid Agent provocateur Ad 3. Het voorgaande omvat niet alle factoren die ertoe leiden dat mensen hun kwaliteiten niet ten volle inzetten. Daarvoor is dit onderzoek te beperkt. Wat de levensverhalen delen, is dat er sprake is van: Strijd tussen macht en kracht, waar bij degene die de macht heeft het wint van degene die in zijn kracht staat. Jaloezie die zich daarbij manifesteert in al zijn heftige verschijningsvormen, niet alleen als oorzaak maar ook als blijvende voedingsbodem. Flagrante inbreuk op de persoonlijke integriteit. Ad 4. Collega s kan ik op grond van dit onderzoek geen specifeke instrumenten aanreiken inzake loopbaanvraagstukken. Wel zijn er een aandachtspunten, zoals hierboven besproken. Wees verdacht op: Macht versus kracht situaties waarin de persoonlijke integriteit van de cliënt in het geding is. Situaties met jaloezie, ongeacht vorm en heftigheid. Laat de cliënt duidelijk maken wie er jaloers is, op wie, en waardoor. Confronteer de cliënt met wie jaloers is. Personifeer. Laat de cliënt kijken naar zijn eigen rol: hoe is hij daarin beland, waardoor is hij daarin beland, had hij anders kunnen beslissen? Met welk besluit heeft de cliënt toen zichzelf vastgezet (postulaat). Wees tijdens de sessie alert op uitspraken van de cliënt die duiden op het herstel van persoonlijke integriteit. Bijvoorbeeld Ik mag trots zijn of Ik voel weer dat ik mijn eigen ruimte mag hebben of Ik voel (weer) vrede. Laat de cliënt zijn gevoelens daarover zo sterk mogelijk beleven. Zo neemt de cliënt letterlijk weer zijn eigen ruimte in, vindt er catharsis (herstel) plaats van het gekwetste vermogen. De sessies in dit onderzoek gaan over wat afbreuk doet aan de gaven en kwaliteiten van cliënten. Deze punten hoeven niet per se aan de orde te komen in sessies rond talent-ontwikkeling. Ze kunnen aan de orde komen in sessies met een ander thema. Dan is het nuttig de cliënt te vragen of hij hiervan hinder ondervindt in zijn werkzame leven. In de sessies heb ik afwisselend gebruik gemaakt van de lading van het probleem of van de lading van het goede gevoel. Dit hangt af van hoe de problematiek zich manifesteert in het voorgesprek. Soms kan er zo veel lading op het probleem zitten dat de cliënt bij voorbaat dichtslaat, zodat er weinig kans op een vruchtbare sessie is. Dan is het zinvol de cliënt te vragen naar een werksituatie waarin hij zich in fow ervaart. Van 8

9 daaruit kunnen we dan naar de situatie gaan waarin dat gevoel van die fow wegvalt en komen we via een achterdeur bij de lading van het huidige probleem. Persoonlijke integriteit is ons hoogste goed: heelheid, compleetheid met onze eigen gaven en talenten. Sterker nog, de persoonlijke integriteit beschouw ik als een unieke ruimte die we nodig hebben om ons in te bewegen en te laten zien wie we zijn, inclusief onze kwaliteiten. Er is sprake van het stagneren van het inzetten van onze gaven en talenten, wanneer onze ruimte met voeten wordt getreden, vooral door vreemde voeten. Die voeten komen dan iets halen of vertrappen. Dan is ons vermogen geschaad en heeft het werkkapitaal van onze gaven en talenten minder waarde voor onszelf en de samenleving. In de sessie is het zaak dat de cliënt ontdekt hoe en waardoor zijn ruimte is betreden, wat er is weggehaald en door wie of wat en waarom. Daarna is het zaak dat de cliënt beseft wat zijn ruimte was en die weer inneemt. Het is zaak dat de cliënt zich bewust blijft van zijn ruimte en zich weet te weren tegen een eventuele inbreuk daarop. De sessies in dit onderzoek getuigen hiervan. Alle cliënten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, beschikten over het vermogen zich zelf te bevrijden van wat hun ervan weerhield hun gaven en talenten ten volle in te zetten. Regressie- en reïncarnatietherapie blijkt uiterst doeltreffend bij stagnatie in loopbaanontwikkeling. Er was steeds een fagrante inbreuk, fysiek of geestelijk, op de persoonlijke integriteit. Literatuur Over talenten en talent-ontwikkeling en wat daarmee samenhangt, zijn vele boeken geschreven. Een aantal daarvan heb ik gelezen. Onder meer Loopbaanankers, ontdek je werkelijke waarden, geschreven door Edgar Schein, emeritus hoogleraar aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. Een loopbaanoriëntatielijst, interviewtechnieken en een speciale test geven aan welke kwaliteiten iemand heeft en hoe die in te zetten. Teamrol Management is de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Prof. Meredith Belbin van de Industrial Training Research Unit te Cambridge. Hij onderzocht welke factoren bepalen of een managementteam al of niet succesvol is. Uit dit onderzoek heeft hij een achttal rollen gedestilleerd met bijbehorende karakterkenmerken en talenten. Een eenvoudige test maakt inzichtelijk welke talenten behoren bij de verschillende rollen in het managementteam. Kernkwaliteiten is het boek van Daniel Ofman. Zijn uitgangspunt is dat iedereen kernkwaliteiten heeft en dat tegenover elk van die kernkwaliteiten een valkuil staat. Onder elk van die valkuilen ligt een uitdaging om niet meer in die valkuil te lopen. Onder elke kernkwaliteit ligt een allergie. Dat geeft ook een kijk op gaven en talenten. Self-Narratives is het boek van H.J.M. Hermans van de Universiteit van Nijmegen. Op grond hiervan is de ZelfKennisMethode (ZKM) ontwikkeld. Aan de hand van het verhaal rond de problematiek waarmee de cliënt komt, maakt hij samen met zijn consultant op systematische wijze een inventarisatie van zaken die in zijn leven van belang zijn. Dit zijn zogenaamde waardegebieden die de cliënt koppelt aan zijn gevoelswaarden die met een computerprogramma worden geanalyseerd. Deze analyse leidt tot een inzicht in de grondmotieven die de basis vormen van hoe de cliënt zichzelf ziet, de ander(en), de situatie waarin hij zich bevindt en de wereld. Gelukkig zijn kun je leren van Martin Seligman is de weerslag van zijn veeljarige ervaring als psycholoog. Hij vindt dat de psychologie in de afgelopen vijftig jaar te veel was gericht op oud zeer en niet op situaties waaraan we plezierige herinneringen hebben en waarin we in fow waren. Zijn boek benadert de psychologische aspecten van loopbaanontwikkeling uit een positieve invalshoek. Deze aanpak geeft volgens hem veel meer inzicht in onze gaven en talenten. Met de vier eerstgenoemde instrumenten heb ik ervaring. Ze helpen inderdaad cliënten hun gaven en talenten te ontdekken. Alleen de ZKM-methode helpt bij het inzichtelijk maken van wat ons weerhoudt onze gaven en talenten in te zetten. Het gaat mij er juist om die geblokkeerde talenten vrij te krijgen. Regressie- en reïncarnatietherapie is daarvoor wat mij betreft de aangewezen weg. Waarvan akte. 9

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Cambriana online hulpprogramma

Cambriana online hulpprogramma Dit is deel 1 van het online hulpprogramma van Cambriana. Verwerking van een scheiding 'Breaking up is hard to do' Neil Sedaka Een scheiding is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt meemaken in

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel ZIEKTEBELEVING. (NON) HODGKIN Ziektebeleving Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel ZIEKTEBELEVING (NON) HODGKIN Inhoud... 3 Emoties... 4 Omgaan met de ziekte... 4 Praten over uw gevoelens... 5 Uw gedachten opschrijven... 5 Andere

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen

https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen 1 2 Odensehuis Hoeksche Waard: Odensehuizen landelijk platform: Dementie.nl: Dementie winkel: Doorleven: Fotofabriek: Handen in huis: Samen Dementievriendelijk: Stichting Alzheimer Nederland: http://odensehuishw.nl

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen,

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen, Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd Liturgie: Welkom Gezang 172: 1,3,4 Begroeting Psalm 139: 1,2 Gebed Projektlied: Nieuw leven Kindernevendienst Schriftlezing:

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten.

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Preek op Oudjaarsavond 2013 Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen??

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? 1 Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? Kinderen opvoeden, adviseren en ondersteunen is een hele taak dat veel ouders best lastig vinden. Als ouder wil je je kind beschermen en

Nadere informatie

Leefstijl voorlichting

Leefstijl voorlichting Leefstijl voorlichting Hoe beïnvloed jij je spanning? Jannie Ligthart Opbouw bijeenkomst Verschil situatie gebonden spanning door jezelf opgebouwde spanning. Hoe merk je op dat je spanning hebt. Gedachten

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go YOGA LIFESTYLE FEBRUARI 2017 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf Ga mee op reis in dit avontuur van zelfontwikkeling en persoonlijke groei!

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

De tocht door het land van rouw

De tocht door het land van rouw De tocht door het land van rouw Bron: Herbergen van Verlies, geschreven door Riet Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten Toegelicht door Sandra de Bruyne Integreren Opbouwen Funderen Ankeren Verduren Aanschouwen

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

en doe dit steeds maar weer opnieuw, elke keer als je opmerkt dat je aandacht afdwaalt van je ademhaling 1min

en doe dit steeds maar weer opnieuw, elke keer als je opmerkt dat je aandacht afdwaalt van je ademhaling 1min Zitmeditatie 45min Je begint nu enige tijd te zitten in milde en open aandacht 5 Je oefent in wakkerheid, in aanwezig zijn, zonder iets te moeten 4 Je oefent in niet-doen 4 Neem als het kan een vaste plek

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven 1 Voorwoord Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven Sessie 2 Het lichaam als ankerpunt; rusten in jezelf Sessie 3

Nadere informatie

jongeren vanaf 12 jaar

jongeren vanaf 12 jaar Na de schok... de draad weer oppakken Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar die betrokken zijn geweest bij een schokkende of ingrijpende gebeurtenis. Na de schok de draad weer oppakken Informatie voor

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk 1 Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk Wat is geluk? Geluk kan worden ervaren als lijden afwezig is. Wie niet lijdt, is gelukkig. Ik bedoel dan niet het geluk dat we

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening

Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening Draaglast en draagkracht Als door de confrontatie met ziekte de balans tussen draaglast en draagkracht wordt verstoord, moet gezocht

Nadere informatie

Transitie in de zorg, transitie in haar leven

Transitie in de zorg, transitie in haar leven Transitie in de zorg, transitie in haar leven Op stap met onze Wandelcoach Tineke Franssen Transitie in de zorg Leonie (37) zwoegt en tobt. Ze hàd het naar haar zin, als psycholoog en casemanager in de

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 1 Ω Steden Ω Les 1: De middeleeuwse steden Naam:

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 1 Ω Steden Ω Les 1: De middeleeuwse steden Naam: Werkblad Ω Steden Ω Les : De middeleeuwse steden De middeleeuwse steden Aan het eind van de middeleeuwen is de adel de baas. De adel is rijk en heeft alle grond. De kasteelheer woont met zijn vrouw, kinderen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker

Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Naam: Lucette Vermeijden Leeftijd: 28 jaar Mobiel nummer: E-mail: lucette@nazorgborstkanker.nl Blog:

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Huiselijk geweld. Casus 1:

Huiselijk geweld. Casus 1: Huiselijk geweld Casus 1: Jonge vrouw, 32 jaar, meldt zich bij de huisarts. Ze is getrouwd en de man van deze vrouw is ook uw cliënt. Ze hebben 3 kinderen van 6-3 en 1 jaar. Ze heeft duidelijke zichtbare

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over pesten op het werk. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden door een collega. Of door de baas. PESTEN OF PLAGEN? Pesten is wat anders dan plagen. Iedereen maakt wel

Nadere informatie

Slecht nieuws-gesprek

Slecht nieuws-gesprek INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. OPBOUW SLECHT NIEUWS-GESPREK... 4 2. TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN SLECHT NIEUWS GESPREK... 5 INLEIDING Het doel van een slecht nieuws-gesprek is de boodschap zo te brengen

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie