Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Vacant (Anne Bajema a.i.) Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: Gironummer POSTBUS 634, 2600 AP Delft t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op donderdag 27 maart 2008 in de Landbouw Aanvang uur De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 3 JAARGANG 17 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2008 Inhoud: Pag Van de Voorzitter 4 Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering 5 Nieuw Telefoonnummer Tempus Delgas 5 Financieel jaaroverzicht 2007 en begroting Balans per 1 jan 2007 en per 31 december Toelichting op de financiële overzichten 8 Verklaring van de Kascommissie 9 Jaarverslag van de secretaris over CV-contracten Een telefoonnummer voor de Gemeente Delft: Onze Website 18 Rotterdam Airport (vervolg) kv Perikelen 20 Voor U Gesurft: Het Energielabel 24 Het Tanthof 29 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 4 VAN UW VOORZITTER Op donderdag 27 maart 2008 houden we weer onze Algemene Vergadering in De Landbouw om uur. Uw bestuur nodigt u van harte uit deze vergadering bij te wonen. De agenda en de te behandelen stukken vindt u in dit Info-Bulletin. Verderop vindt u ook de contracten voor de service aan CV-installaties van Feenstra en Tempus Delgas met de voor 2008 geldende prijzen. Het project Reparatie aanwijzing Rotterdam Airport is, na geruime tijd stilte, weer op gang gekomen; zie het desbetreffende stukje. Van het actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv kregen we een nieuwsbrief toegestuurd.; deze brief treft u in dit Info- Bulletin aan. Van het actiecomité kregen we het verzoek om bij te dragen aan de reeds gemaakte kosten. De leden van het comité hebben op persoonlijke titel reeds hoge kosten gemaakt. Uw bestuur heeft besloten de kosten, gemaakt voor de website, bij te dragen; onze bijdrage, 270,= vindt u onder de uitgaven van 2007 in de financiële stukken. Zoals u wellicht bekend is heeft de BHTD in de loop der jaren een kapitaal opgebouwd. Dit kapitaal vinden we noodzakelijk om acties, waar een gedeelte van onze leden belang bij hebben, te kunnen voeren of ondersteunen. Ook dit jaar zal de BHTD bijdragen in de kosten die het actiecomité maakt. In de begroting zijn daarvoor geen posten voorzien omdat onze bijdragen niet te begroten zijn. De statuten van onze vereniging bieden echter de mogelijkheid om de acties tegen een bovengrondse aanleg van de 380 kv verbinding te ondersteunen. In de Delftse Post van begin februari heeft op de voorpagina een artikel gestaan waarin gesteld werd dat de 380 kv verbinding bovengronds aangelegd zal worden. De beslissing daarover is echter nog niet genomen; dit werd ook nog eens door minister van der Hoeven bevestigd in de TV-uitzending Landroof op 14 februari j.l. We hopen u de 27 e maart in De Landbouw te mogen begroeten, namens uw bestuur, Bert Vixseboxse

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 5 De Algemene Vergadering Op donderdag 27 maart vindt weer de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in de Landbouw. Aanvang uur. Dit is dé gelegenheid voor U om met het bestuur kennis te maken en/of mee te praten c.q. beslissen over de plannen welke de BHTD heeft voor haar leden. Agenda: 1. Opening 1. Mededelingen van het bestuur 2. Vaststelling van de agenda 3. Notulen van de Algemene Vergadering 18 april Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering 10 mei Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over Financieel verslag over Verslag van de kascommissie over Verkiezingen a. Stembureau b. Bestuur c. Kascommissie 9. Begroting over Werkterrein/activiteiten BHTD Rondvraag 12. Sluiting Nieuw Telefoonnummer Tempus Delgas Sinds 14 december is de servicedienst van Tempus Delgas verhuisd naar Schiedam. Het daarbij behorende telefoonnummer is: De overige diensten blijven vanuit Delft uitgevoerd worden. Tempus Delgas maakt onderdeel uit van de ENECO installatiebedrijven. Meer informatie over het doen en laten van Delgas vindt U op: Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 6 Inkomsten Van uw Penningmeester / ledenadministrateur FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2007 EN BEGROTING 2008 Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 547,50 650,00 390,00 550,00 Terugstorting Contr/Inschr -70,00 0,00-95,00 0,00 Rente 681,80 750,00 571,41 750,00 Contributie ,00 0,00 0,00 0,00 Overige inkomsten 94,00 0,00 31,59 0,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Infobulletin 5.068, , , ,00 Onkosten S&P 1.033, ,00 994, ,00 Porto 3.021, , , ,00 Copiën 0,00 0,00 5,85 0,00 Adm Acceptgiro's 126,35 0,00 0,00 0,00 Kamer v Koophandel 21,73 25,00 32,62 25,00 Onkosten Bestuur 2.053, , , ,00 Onkosten ALV 336,70 250,00 243,25 250,00 Kosten Postbank 237,71 250,00 272,74 250,00 Statuten notaris 0,00 660,00 687,25 0,00 Overige uitgaven 94,00 200,00 392,00 300,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 244,49 Afname Kapitaal 405, , ,00 Feenstra Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Inkomsten 5.954, , , ,00 Uitgaven 5.954, , , ,00

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 7 BALANS BHTD per 1 januari 2007 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 155,68 Saldo Girorekening 1.452,98 Saldo Kapitaalrekening ,97 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,00 Diverse apparatuur 0,00 Vermogen ,63 Totaal ,63 Totaal ,63 BALANS BHTD per 31 december 2007 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 195,98 Saldo Girorekening 1.220,91 Saldo Kapitaalrekening 0,00 Saldo Rentemeerrekening ,38 Startkapitaal ,63 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,15 Diverse apparatuur 0,00 Toename kapitaal 244,49 Totaal ,27 Totaal ,27 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 8 Toelichting op de balans en de rekening van verlies en winst 2007 en de begroting 2008 Balans In 2007 is de Kapitaalrekening opgeheven; de Rentemeerrekening is geopend en het saldo is, in verband met een boeteclausule, in twee termijnen overgeboekt. Het rentepercentage van de nieuwe rekening is meer dan één procent hoger. Debiteuren: verrekening met Feenstra over 2007 behoeft niet plaats te vinden, omdat de facturen correct waren. Crediteuren: in 2007 ontvangen inschrijfgeld, contributie en Feenstra-betalingen over het verenigingsjaar 2008; verder geen crediteurenposten. Verschil tussen Inkomsten Feenstra en Uitgaven Feenstra: betalingen van de bewoners aan de BHTD zijn per adres inclusief BTW, terwijl de factuurbedragen van Feenstra per adres exclusief BTW zijn; over het totaalbedrag van deze factuur wordt BTW geheven; hierdoor onstaat dit verschil. Inkomsten Inkomsten uit betaling van contributie en inschrijfgeld is lager dan begroot. Rente: deze is lager dan begroot vanwege het lage rentepercentage op de kapitaalrekening. Overige inkomsten: deze bestaan uit te veel, danwel dubbel betaalde contributie Uitgaven Infobulletin: deze post is lager dan begroot omdat het 4 e Infobulletin niet is verschenen. Onkosten secretaris en penningmeester: deze post is lager dan begroot vanwege de nog kleine aanwezige voorraad papier en omslagen bij de firma Picom. Deze kosten zijn reeds in 2005 genomen. Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: o Tegemoetkoming gemaakte onkosten; o Kosten jaarlijkse bestuursdiner; o Vergoeding gebruik privé-apparatuur. Kostenpost is lager uitgevallen dan begroot, omdat representatie duidelijk lager was en er minder bestuursleden waren. Overige uitgaven: er is een niet geplande tegemoetkoming betaald aan het actiecomité 380 kv. Verder bestaat deze post voornamelijk uit terugstorting van de overige inkomsten. Begroting Rente: deze zal hoger zijn dan in 2007 vanwege de opening van de Rentemeerrekening.

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 9 Onkosten Secretaris en Penningmeester: rekening is gehouden met het feit dat een nieuwe voorraad papier en omslagen door de firma Picom wordt aangelegd. 22 januari 2008 Anne Bajema, penningmeester BHTD Verklaring van de Kascommissie Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 10 Jaarverslag van de secretaris over 2007 Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD was dit jaar ongewijzigd en bestond in het jaar 2007 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester en ledenadministratie Leon Dias vice-voorzitter en contracten Bram Hoevenaar Redactie Info-Bulletin. Jurrien de Knecht Webmaster Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van ons bestuurslid Leon Dias. Nadat Leon zich, gedwongen door zijn door ziekte zwakke lichamelijke conditie, op de Algemene Vergadering van april 2007 officieel had teruggetrokken als bestuurslid van de BHTD hebben wij een aantal maanden later helaas definitief afscheid moeten nemen van Leon. Wij zullen Leon missen na zoveel jaren met elkaar niet enkel als bestuursleden maar bijna als vrienden te hebben kunnen samenwerken. Vergaderingen; Zeven (7) keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Naast de gebruikelijke jaarlijks te houden Algemene Vergadering, gehouden op 18 april 2007, is er ook nog een Extra Algemene Vergadering gehouden en wel op 10 mei Op deze Extra Algemene Vergadering is een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging besproken en in stemming gebracht. Communicatie; Dit jaar zijn er wederom zoals te doen gebruikelijk 3 Info-Bulletins verschenen, Deze bulletins blijven voor ons een belangrijk communicatiemiddel met de leden. Dit Info-Bulletin werd ook dit jaar naar volle tevredenheid gedrukt bij Drukkerij PICOM en Scouting Delft verzorgde ook dit jaar weer naar volle tevredenheid de bezorging van deze Info- Bulletins. Een goede moderne communicatiebron om de leden snel en op actueel wijze te informeren, is de website van de BHTD, die regelmatig wordt bijgehouden en aangepast door Jurrien de Knecht. Naast onze website weten onze leden de BHTD nu ook dikwijls per te bereiken om ons te wijzen op zaken in de wijk/straat waar zij zich zorgen over maken of aan ergeren.

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 11 Ten slotte is er dit jaar, zoals te doen gebruikelijk, een aantal mailings verstuurt naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, ten einde ons ledental te (blijven) vergroten. Bijeenkomsten; Voorts volgen wij evenals in voorgaande jaren, de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof ; onze voorzitter neemt deel aan dit platform. Met onze contractors DELGAS en FEENSTRA vindt 1 x per jaar een evaluatiegesprek plaats; bij problemen wordt er echter direct contact opgenomen. Projecten Na een bericht over mogelijk betonrot in de Kalfjeslaan hebben we de bewoners aangeboden een coördinerende rol te spelen bij het vinden van een instantie die onderzoek naar betonrot kan doen. Voorts hebben we vorig jaar bewoners aangeboden te coördineren bij het vinden van een aannemer voor het voegwerk van schoorstenen in de buurt rondom de Latijns Amerikalaan. Verder zijn we natuurlijk geconfronteerd met het bestaan van plannen om een nieuwe 380 KV hoogspanningsverbinding bovengronds ten zuiden van Tanthof aan te leggen. Namens de BHTD hebben we bij het inspraakpunt aangedrongen op het ondergronds aanleggen van deze verbinding; ook protesteerden we tegen het feit dat de inwoners van Delft niet voor een hoorzitting werden uitgenodigd. Ledental: Ons ledental blijft al jaren stabiel op ruim leden en dat is natuurlijk een aantal waar wij trots op zijn, maar wij blijven streven naar meer leden. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom, Secretaris Contracten CV CONTRACTEN VOOR HET JAAR 2008 De BHTD heeft in samenwerking met Tempus-Delgas en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet-leden zullen bij contact met de beide firma s eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 12 Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen. Wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. TEMPUS-DELGAS De procedures met betrekking tot TEMPUS-DELGAS zijn als volgt: TEMPUS-DELGAS rekent tijdens het bezoek van de monteur rechtstreeks en contant met u af. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. TEMPUS-DELGAS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met TEMPUS-DELGAS om verdere details te bepalen. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS-DELGAS ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie). De BHTD zorgt er dan voor dat TEMPUS-DELGAS contact opneemt om verdere details te bepalen. Soorten contracten: TEMPUS-DELGAS is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS-DELGAS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2008 en zijn inclusief BTW. TEMPUS-DELGAS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de materiaalkosten niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 13 en reparaties aan de CV-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van de CV-ketel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt: a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS-DELGAS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de CV-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B-contract te wijzigen in een All-in contract. Tarief All-In contract 98,95 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. De materiaalkosten dienen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Tarief B-contract 72,80 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 49,64 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden voorrijkosten, arbeidsloon en de materiaalkosten in rekening gebracht. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS-DELGAS wordt meegedeeld. De CV-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materiaalkosten en het abonnementsgeld van het B- contract dienen te worden afgerekend. Bij reparaties aan de CV-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 14 De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte CV-installaties inclusief gecombineerde warmwatervoorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 40,00 per half uur inclusief BTW voor de warmteterugwin-unit en 40,00 inclusief BTW per half uur voor de mechanische ventilatie. Na uur en op zaterdag is het tarief 60,00 inclusief BTW per half uur. Op zon- en feestdagen is het tarief 80,00 inclusief BTW per half uur. Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. De voorrijkosten bedragen 40,00 tijdens kantooruren en 50,00 buiten kantooruren. Deze worden niet doorberekend aan abonnees. Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 19,71. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de CV-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CVinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS- DELGAS heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. TEMPUS-DELGAS levert bij vervanging van de CV-ketel: 10% korting op de installatiematerialen; een vaste prijs voor het installeren (arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 5 jaar fabrieksgarantie op de CV-ketel en onderdelen, indien u een B-contract afsluit. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 15 FEENSTRA De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. U krijgt een acceptgirokaart van de BHTD, die uw deelname, na ontvangst van uw betaling, doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) en neem na bijschrijving op de verenigingsgiro contact op met de contactpersoon van de BHTD. Soorten contracten: FEENSTRA is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2008 en zijn inclusief BTW. FEENSTRA biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 16 Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Tarieven: Onderhoudscontract FO 55,00 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 86,45 inclusief mechanische afzuiging FOA 76,00 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels dit contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 105,30 inclusief warmte-terugwin-unit FSW 168,55 inclusief mechanische ventilatie FSA 133,75 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract FS 55,00 + 4,20 per maand inclusief warmte-terugwin-unit FSW 86,45 + 6,85 per maand inclusief mechanische ventilatie FSA 76,00 + 4,80 per maand Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CVinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 17 aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. FEENSTRA levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de installatiematerialen; 10% korting op het installeren (arbeidsloon); 2 jaar garantie op de geleverde componenten. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. Anne Bajema Één telefoonnummer voor de Gemeente Delft Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente Delft bereikbaar onder één, nieuw telefoonnummer: Het invoeren van het vijfcijferige nummer past in het streven van de gemeente om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren. Met krijgt de Delftenaar snel, goed en makkelijk antwoord op al zijn vragen. Het nummer bestaat uit vijf cijfers, zonder kengetal, en er zijn geen extra telefoonkosten aan het nummer verbonden. De gemeente Delft werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening levert een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en actualiteit in de informatievoorziening aan de inwoners van Delft. Steeds meer vragen kunnen direct worden afgehandeld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder toeneemt vervangt de vier meest gebruikte telefoonnummers van de gemeente Delft: het algemene nummer , het nummer van de Publieksbalie , het nummer van het Infopunt Stadsbeheer en het nummer van Werk, Inkomen en Zorg Inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maken vanaf 1 januari ook gebruik van het nieuwe nummer Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 18 Onze website Op de website van onze vereniging kunt u dag en nacht terecht voor alle informatie die de BHTD in de loop der jaren voor u verzameld heeft. Zo vindt u hier terug: Over de BHTD. Wat kan de BHTD voor u betekenen? Samen met de doelstellingen van de BHTD treft u hier de statuten en het huishoudelijk reglement aan. Nieuws Korte nieuws items houden u op de hoogte wat de BHTD gepland heeft. Ledenservice In het meest uitgebreide deel van de website vindt u hier informatie terug over de verschillende kortingsregelingen die de BHTD voor haar leden heeft bedongen, zoals de CV-contracten en FBTO. Daarnaast is informatie beschikbaar over gronden uitgegeven in erfpacht. Voor meer informatie over het onderhoud aan uw woning staat de NVOBcontrolelijst online. Met deze lijst heeft u een gemakkelijk overzicht welk onderhoud periodiek nodig is voor de woning, zowel binnen als buiten. Als laatste item is er een overzicht beschikbaar van de deelplannummers, waarin kan worden nagezocht in welk jaar de woningen in Tanthof zijn opgeleverd. Projecten De BHTD kan u assisteren in het aanvragen van een offerte voor een groep bewoners, voor het gezamenlijk laten uitvoeren van werkzaamheden. Zie de website voor meer informatie en een voorbeeldproject. Archief Wilt u nog eens iets na lezen in het Info Bulletin? Het digitale BHTD archief maakt dit mogelijk. Alle Info Bulletins vanaf 2003 zijn digitaal in PDF-vorm beschikbaar. Ook is er een index beschikbaar voor de meer dan tachtig onderwerpen die in de loop der tijd zijn verschenen. Contact Hier vindt u het nieuwe adres voor al uw BHTD gerelateerde vragen. Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Met deze invulling van de website hopen wij onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u nog onderwerpen missen of onvolkomenheden

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 19 hebben geconstateerd, aarzel niet en laat het ons weten. Met uw bijdrage maken we een betere en meer complete website. Jurrien de Knecht Rotterdam Airport, vervolg Er is weer enige vooruitgang geboekt m.b.t. het aanpassen van de Aanwijzing voor Rotterdam Airport. Na een bestuurlijk overleg in april 2007 heeft minister Eurlings aan de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland gevraagd een nadere verkenning uit te voeren met als doel het draagvlak te onderzoeken voor oplossingen die de voornaamste bezwaren in de omgeving zouden kunnen wegnemen. Het voornaamste bezwaar is de geluidshinder in de randen van de nacht. Dit rapport is in september 2007 verschenen. In het rapport worden aanbevelingen voor maatregelen, om de geluidshinder te verminderen genoemd, zowel op korte als op lange termijn. Een paar voorbeelden van maatregelen zijn: terugdringen van onnodige en vertraagde vluchten na uur; en op lange termijn: onderhoud aan toestellen op Rotterdam Airport, zodat er geen toestellen, die om uur moeten vertrekken vóór die tijd moeten landen. De aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de Aanwijzing en het kan zijn dat ook de MER aangepast wordt. Nadat de aanwijzing en de MER 6 weken ter inzage heeft gelegen wordt het commentaar verwerkt en kan de commissie 21, waarin namens Delft de wethouder Lian Merks en uw voorzitter zitting hebben, aan de slag om aanbevelingen voor de minister op te stellen. We verwachten dat de ter inzage te leggen stukken in mei van dit jaar gepubliceerd kunnen worden. Bert Vixseboxse Even opfrissen: wat betekent MER? Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in besluitvorming. Een m.e.r. wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Een m.e.r. is verplicht bij de bouw van onder andere olieraffinaderijen, kerncentrales, chemische installaties en de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen, vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en (stuw)dammen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag kv Perikelen 380kV NIEUWS Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV Waarom deze nieuwsbrief? Deze nieuwsbrief is bedoeld voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de eventuele aanleg van de Randstad 380kV verbinding van Wateringen naar Beverwijk, dwars door ons mooi Midden- Delfland. De procedures die de Rijksoverheid voert teneinde de aanleg gerealiseerd te krijgen zijn complex; wij houden u middels deze brief van de belangrijkste zaken op de hoogte. In eerste instantie wordt deze brief naar ongeveer 130 sympathisanten van de actiegroep verstuurd, u kunt zorgen voor een inktvlekverspreiding door deze nieuwsbrief naar uw buren of andere geïnteresseerden te mailen. Wat is de stand van zaken? Op 5 november heeft de Tweede Kamer het uiteindelijke tracé gekozen voor de verbinding. Dat wordt variant A1.1 (zie kaartje). Het is de goedkoopste verbinding en zal dwars door Midden-Delfland snijden. Een motie van de SP (uitgangspunt moet zijn: ondergronds tenzij... i.p.v. bovengronds tenzij...) heeft het helaas niet gehaald. Het Kamerlid Hessels (CDA) deed de suggestie in de vergadering dat ondergrondse aanleg een lastenverzwaring van 120,-- voor ieder Nederlands gezin zou opleveren. Hij verzuimde erbij te vertellen dat dit niet per jaar is, maar 120,-- verdeeld over een periode van 50 jaar. Dat ontging de rest van de Kamerleden. Ook de minister deed nog een duit in het zakje: een convertorstation voor ondergrondse aanleg is wel 10 (???) voetbalvelden groot en daar is in Nederland geen ruimte voor. Het is zorgelijk te moeten constateren dat

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 21 politieke besluitvorming op deze wijze plaats vindt. De actiegroep heeft de meningsvorming in de Tweede Kamer niet kunnen beïnvloeden. Zijdelingse contacten met Diederick Samsom (PvdA) hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Zijn pleidooi voor ondergrondse (gelijkstroom) aanleg van de Noordring verzandde helaas in 2e termijn. Ook de PvdA heeft uiteindelijk gekozen voor de route langs Delft. Nationaal belang In vele vergaderingen herklinkt telkenmale de mantra dat de (bovengrondse) aanleg van Randstad 380kV een zaak is van nationaal belang. Wij vinden het behouden van een van de laatste open gebieden in de zuidwestelijke Randstad òòk een zaak van nationaal belang. In het recent verleden heeft de overheid nog 250,-- mln. geïnvesteerd in het gebied ter verhoging en bescherming van de landschappelijke kwaliteit. Verbazingwekkend is de wijze waarop ministers die zich regelmatig tegen de verrommeling van Nederland keren (Verburg LNV-CDA en Cramer VROM-PvdA) zich buiten de discussie houden en het vuile werk door Van der Hoeven (CDA) laten opknappen. Een dubbele rij masten? Tennet, de provider, had aanvankelijk te kennen gegeven een mast te hebben ontwikkeld waarbij slechts in een zone, onder de verbinding, van 75 meter breed een max. electromagnetische straling zou voorkomen van 0,4 microtesla. Inmiddels is gebleken dat deze mast technisch niet realiseerbaar is. Er is een nieuw type mast ontwikkeld, waarbij wel de zone van 75-80m realiseerbaar is doch alleen als er een dubbele rij masten wordt geplaatst! Aan de binnenzijde wordt de 380kV verbinding gehangen en aan de buitenzijde de 150kV verbinding die momenteel langs de Kruithuisweg loopt. Een dubbele rij masten (55-70m hoog) heeft ongetwijfeld meer consequenties voor vogels en is meer horizonvervuilend. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 22 En de plaatselijke overheden, doen die nog wat? Wij zijn blij met de standpunten die de plaatselijke overheden hebben ingenomen. Nadat de actiegroep diverse malen bij provinciale- en gemeentelijke overheden heeft ingesproken, hebben de Provincie Zuid- Holland en de omringende Gemeenten zich onomwonden uitgesproken tegen bovengrondse aanleg. Dat helpt maar het is niet genoeg. Immers deze lagere overheden hebben geen enkele zeggenschap over de aanleg van Randstad 380kV. Er zal vanuit deze besturen pro-actief moeten worden gelobbied richting Den Haag!! Er komt een moment waarop politieke overreding niet meer helpt en alleen de juridische weg overblijft. Welke van de belanghebbende overheden, maar ook belanghebbende particulieren, tekent straks eventueel beroep aantegen bovengrondse aanleg? Samenwerking hierin is geboden. Hoe zit het eigenlijk met de planning? Mevrouw Van der Hoeven ligt helemaal op schema; bij wijze van doekje voor het bloeden zal zij medio 1e kwartaal 2008 de Tweede Kamer op de hoogte brengen van haar argumenten hoe de route A1.1. uiteindelijke uitgevoerd zal worden (m.a.w. waar wordt er eventueel ondergronds aangelegd). Dit doet zij mede aan de hand van de uitslag van de Milieu Effekt Rapportage (MER) die dan waarschijnlijk ook in concept klaar zal zijn. Dit is voor de Kamer de laatste kans om te interveniëren. Maar wij verwachten daar niet veel van. De Kamer heeft de minister kennelijk in een eerdere fase de vrije hand gegeven. De planning voor de Zuidring (Wateringen Zoetermeer) ziet er als volgt uit: Datum Actie november 2007 goedkeuring planologische kernbeslissing door Tweede Kamer januari 2008 goedkeuring planologische kernbeslissing door Eerste Kamer eind januari 2008 publicatie planologische kernbeslissing in Staatscourant medio 2008 inzage uitvoeringsbesluiten, ontwerp Rijksinpassingsplan en milieueffectrapportage eind 2008 vaststelling definitieve tracé medio 2009 start bouwwerkzaamheden eind 2010 verbinding gereed

12 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 23 Fijnstof Speelt de combinatie van fijnstof en hoogspanningsverbindingen eigenlijk nog een rol? Om de onrust weg te nemen omtrent fijnstof heeft EZ het RIVM opdracht gegeven om een literatuuronderzoek te doen naar de resultaten van eventueel gedaan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Immers er zijn aanwijzingen dat het, over honderden meters verwaaide geïoniseerde fijnstof de gezondheid van mens en dier bedreigt. Een actuele zaak nu minister Eurlings heeft aangegeven dat er gedurende de zittingsperiode van dit kabinet de voltooiing van de A4 zal worden opgepakt. De conclusie die EZ heeft getrokken uit het RIVM rapport (Hoogspanningsleidingen en fijnstof) is eigenlijk: er is nog geen onderzoek gedaan dat aantoont dat er een gevaar is voor de gezondheid, mogelijk kan de ontbrekende kennis op het gebied van de epidemiologie op korte termijn worden ingevuld door het lopende onderzoek van Preece en Toledano. Ergo er is geen gevaar voor de gezondheid. Prof. dr. Lucas Reijnders hebben wij gevraagd om commentaar: bij twijfel niet inhalen, overheid hanteer het voorzorgprincipe Hoe nu verder? Het is nu zaak om wederom Tweede Kamerleden te gaan bewerken, want er is nog één beïnvloedingsmoment. Het wachten is op de (concept)mer en het Rijksinpassingsplan, pas dan weten wij exact wat de plannen van het kabinet voor Midden- Delfland zullen zijn. In de tussentijd proberen wij de zaak in de publiciteit te houden; er zijn door de VPRO opnamen en interviews gemaakt voor het programma Landroof, Om de conclusies van de MER eventueel te weerleggen zullen wij gezamenlijk op moeten trekken met de plaatselijke overheden want een om een onafhankelijk onderzoek te weerleggen is expertise en geld nodig. De betrokken gemeenten zouden hun belanghebbende burgers moeten informeren over de mogelijkheden voor een planschadevergoeding en hen daarin bijstaan; het zou al te vreemd zijn als ieder een eigen advocaat zou moeten inschakelen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 24 Voor U gesurft Uw redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer gezocht naar interessante artikelen op het Internet en daarbij o.a. het volgende gevonden. Het energielabel voor woningen Bron: Vereniging Eigen Huis Vanaf 1 januari 2008 bent u in principe verplicht om bij verkoop van uw woning een energielabel te overleggen. Echter, verkoper en koper kunnen samen van het label afzien zonder gevolgen. Het energielabel (of energiecertificaat) geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is. Het energielabel is ingevoerd via een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het energielabel moet gebouweigenaren bewust maken van de energie die het gebouw verbruikt. De overheid hoopt dat dit ertoe leidt dat gebouweigenaren, waaronder eigenwoningbezitters, energiebesparende maatregelen nemen. Energieprestatiecertificaat energielabel NAfgegeven conform de Regelig energieprestatie gebouwen Zeer energie zuinig Bestaande Bouw woning Energieklasse B De ervaring leert dat huizen in de buurt van hoogspanningsleidingen ca. 10% in waarde dalen. Wij houden u op de hoogte. Zeer energie onzuinig

13 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 25 Vereniging Eigen Huis blijft vooralsnog energielabel ontraden Naar aanleiding van de brandbrief van 20 december 2007 van Vereniging Eigen Huis aan Minister Vogelaar heeft de vereniging op 21 december een constructief gesprek gevoerd met de minister. Het resultaat is dat het Ministerie van VROM maatregelen gaat nemen om aan onze kritiekpunten op het energielabel tegemoet te komen. Zo komt er een verplicht centraal examen voor alle betrokken labeladviseurs. Deze verplichting geldt ook voor medewerkers van reeds gecertificeerde bedrijven. Verder worden de steekproeven op de kwaliteit van de labels aanzienlijk vervroegd. Hiermee wordt nu in januari reeds gestart. Voorts krijgen consumenten inzicht in de opnamegegevens van de woning, zodat een afgegeven label beter controleerbaar wordt. Tenslotte wordt de klachtenprocedure verbeterd. Deze zal toegankelijker worden gemaakt met duidelijkheid over kosten en de termijn van afhandeling. Consumenten die het slachtoffer zijn van gemaakte fouten van adviseurs krijgen recht op een gratis juist label. De vereniging is tevreden met de maatregelen die door de minister worden genomen. Maar omdat het effect van deze maatregelen voorlopig op zich laat wachten, handhaaft de vereniging het advies aan haar leden om vooralsnog af te zien van een energielabel. Momenteel is de kwaliteit van het label nog niet voldoende gewaarborgd. Vereniging Eigen Huis houdt de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten. Bron: Vereniging Eigen Huis, Amersfoort, 27 december 2007 Rekenmodules Energiebesparingsverkenner Wilt u weten wat het energieverbruik is van uw huidige woning en hoe u energie (en dus ook geld) kunt besparen? De energiebesparingsverkenner laat zien welke maatregelen u kunt nemen en hoeveel energiebesparing dat oplevert. De energiebesparingsverkenner bestaat uit twee onderdelen: 1. Energiemaatregelverkenner Hiermee kunt u bekijken welke individuele besparingsmaatregelen u kunt nemen. Van elke maatregel afzonderlijk is te zien wat het effect is op het energieverbruik, hoeveel geld u moet investeren en wat de maandelijkse lasten zijn. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag Energielabelverkenner Hiermee krijgt u een indicatie van de energieprestatie van uw woning en welk label uw woning waarschijnlijk heeft. U vult de kenmerken van uw woning in en daar komt een letter (A tot en met G) uit. A is het meest energiezuinig en G is het minst energiezuinig. Let op: deze berekening is slechts indicatief. Voor een geldig label dient u een gecertificeerd adviseur in te schakelen. U kunt het rekenmoduul vinden op: Energielastenverlager Dit is een initiatief van Vereniging Eigen Huis, Woonbond en MilieuCentraal. Op deze website kunt u zien hoe veranderingen in uw woongedrag en eenvoudige maatregelen energiekosten kunnen besparen. Uiteindelijk kunt u ook verregaande maatregelen begroten via het stappenmenu. U krijgt reëel advies en een kostenbegroting. Dit programma is te vinden op het onderstaande adres: Energieprijzen vergelijken Hiermee kunt u alle combinatieproducten van stroom en gas van alle energie-aanbieders uitgebreid vergelijken. U kunt vergelijken op prijs, contractvoorwaarden en energiebronnen. De meest actuele tarieven en productkenmerken zijn in het overzicht opgenomen. Het programma is weer te vinden op: en/ Toepassing van de energielabelverkenner op een willekeurig huis in Tanthof: Type woning: rijtjes woning Bouwperiode Variant: tussenwoning Gasverbruik ca 1250 m3 p.j. (dit heeft geen invloed op de label-keuze) Algemeen De rijwoningen gebouwd in de periode vertegenwoordigen met woningen, ruim 7% van de Nederlandse woningvoorraad. De woningen uit deze bouwperiode werden redelijk goed geïsoleerd, waarbij de vloer vaak zelfs beter geïsoleerd werd dan wettelijk vereist. In de woonvertrekken moest verplicht dubbel glas toegepast worden. Voor het

14 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 27 verwarmen van de woning werd gebruik gemaakt van centrale verwarming met een VR-ketel. Huidige energetische kwaliteit van deze woningen Veel van deze woningen zijn in de loop der jaren energetisch verbeterd. De nadruk ligt hierbij op het (bij)plaatsen van dubbel glas. Met onderstaande kenmerken komen we dan uiteindelijk op het gezochte energielabel: Kenmerken gevelisolatie dakisolatie vloerisolatie raamisolatie installatie PV-cellen (4 m2) Huidige Situatie van uw woning Goed Matig (er zijn dakkapellen aangebracht) Goed Dubbel Glas HR-combi Nee Bij de gegevens van deze woning behoort het energielabel B Let op: elke verbetering t.o.v. de huidige situatie resulteert in het hoogst haalbare energielabel. Dit label wordt dan ook automatisch geselecteerd. U kunt geen enkel ander label kiezen. Op de website kunt u zien welke verbeteringen mogelijk zijn en wat dit kost. ENKELE VRAGEN OVER HET ENERGIELABEL Is een energielabel verplicht? Antw.: Ja, vanaf 1 januari 2008 worden eigenwoningbezitters bij verkoop in principe geacht een geldig energielabel van hun woning te verstrekken aan de koper. Dit is wettelijk verplicht. Echter, verkoper en koper kunnen samen van het label afzien zonder gevolgen. Bovendien ontraadt Vereniging Eigen Huis woningbezitters om op dit moment een energielabel aan te schaffen, omdat de huidige systematiek een onvoldoende betrouwbaar energielabel oplevert. Kan ik mijn huis verkopen zonder energielabel? Antw.: Indien u met de koper afspreekt dat er geen label wordt verstrekt, heeft het ontbreken van het label geen consequenties. De overheid heeft namelijk geen sanctie gesteld op het niet-nakomen van de verplichting van verkoper om een label te verstrekken. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 28 Mits koper en verkoper dit hebben afgesproken kan een huis dus verkocht worden zonder dat er een energiecertificaat is of wordt verstrekt. Ook notarissen hebben laten weten de overdracht in dit geval niet tegen te zullen houden. Zorg ervoor dat de afspraak om geen label te verstrekken in de koopovereenkomst wordt vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende zin toe te voegen: "Koper verklaart geen energielabel van verkoper te verlangen." Hoe gaat een energielabelkeuring in zijn werk? Antw.: Voor het vaststellen van een energielabel zal de adviseur eerst een energie-opname van de woning maken. Tijdens deze opname worden de volgende gegevens geïnventariseerd: woningtype, binnenoppervlak, het aantal woonlagen en of er sprake is van een onverwarmde zolder. Daarnaast wordt er gekeken of en hoe de daken, gevels en vloeren zijn geïsoleerd. Van deze onderdelen moeten ook de hoeveelheden bepaald worden. Installatietechnisch wordt bekeken hoe de woning wordt verwarmd en geventileerd en of er sprake is van voldoende kierdichting om tocht buiten te houden. Als laatste is de oriëntatie van de woning op de zon belangrijk. Dit geldt alleen voor de ramen. Met al deze gegevens wordt via een computerprogramma berekend wat het energielabel van de woning is. Wat kost een energielabel? Antw.: De verwachting was dat een energiecertificaat rond de 150,- zou gaan kosten. Maar Vereniging Eigen Huis constateert dat de marktprijzen veelal hoger uitkomen. De prijzen variëren; dit is mede afhankelijk van het soort woning. Van een eenvoudig rijtjeshuis met bouwtekeningen zal de prijs van het energielabel lager uitkomen dan dat van een grote, oude villa zonder tekeningen. Het is ook mogelijk dat het energielabel door partijen gratis wordt aangeboden in het geval woningbezitters met de keuring tegelijkertijd een ander product kopen, bijvoorbeeld een verwarmingsketel. De kosten van een energielabel kunnen verschillen per adviseur. Bovendien zijn het woningtype en de grootte van de woning van invloed op de prijs. Voor appartementen kan bijvoorbeeld worden volstaan met een energielabel voor het gehele gebouw, mits dat gebouw een gemeenschappelijk verwarmingssysteem heeft. Ook kan het energielabel voor een appartement worden afgegeven op basis van een energielabel dat voor een ander representatief appartement is afgegeven. Per appartement kan het energielabel dan relatief goedkoop zijn. Als er eenmaal een eerste keuring voor een gebouw is gedaan, zullen de vervolglabels goedkoper uitvallen. Eigenaren van eengezinswoningen kunnen bijvoorbeeld samen met hun buren die in hetzelfde type huis wonen proberen een korting te bedingen bij de adviseur die het energiecertificaat opstelt.

15 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 29 DE WIJK TANTHOF Tanthof - Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 30 West en oost Tanthof-West en -Oost zijn bewust ruimtelijk gescheiden gehouden door de oude verbindingsweg naar Abtswoude. De twee wijken zijn alleen direct met elkaar verbonden voor fietsers en voetgangers. Bij de inrichting van de wijk is de loop van oude beekjes gevolgd en zijn andere landschapselementen bewaard. Qua stedenbouw en architectuur verschillen de buurten en woningen onderling zeer. In Tanthof-Oost bestaat meer dan de helft van de woningen uit eengezinswoningen; ruim eenderde van de bevolking leeft er in traditionele gezinsvorm. Tanthof-West is een jonge, kinderrijke wijk. Er zijn drie basisscholen en drie peuterspeelzalen. Voorzieningen Op de grens van Tanthof-Oost en Tanthof-West ligt een kinderboerderij met waterspeeltuin. Er ligt een tennispark aan de Straat van Malakka; een sportzaal aan de Fretstraat en een sportpark in Tanthof-Zuid. Gemeente Delft Stadsdeel Inwoners ca Tanthof-Oost heeft een eigen winkelcentrum aan de Dasstraat en Tanthof- West heeft de Bikolaan met winkeltjes. De afstand tot de binnenstad bedraagt ongeveer drie km en is gemakkelijk met de fiets te bereiken. Ook de TU-wijk is in circa tien minuten op de fiets te bereiken. NS-station Delft- Zuid ligt vlakbij Tanthof-Oost. Het zand dat benodigd was voor de bouw van deze wijk werd gegraven in het gebied waar nu het Delftse Hout ligt, een recreatiegebied met plassen. Per 1 januari 2004 woonden er 9163 mensen verdeeld over 3795 huishoudens in Tanthof West. Er woonden er 6729 mensen verdeeld over 3160 huishoudens in Tanthof Oost. Zuidelijke rand van Tanthof-Oost Tanthof is een wijk in het zuiden van Delft. De wijk is opgesplitst in twee delen, Tanthof West en Tanthof Oost. De wijk, voornamelijk laagbouw, is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Ten zuiden van de wijk ligt het recreatiegebied Abtswoudse Bos. Onlangs heeft de gemeente de bouw van een nieuw wijkcentrum (naast Bibliotheek tanthof, de Border en kinderopvang 't Spant) voltooid. Activiteiten van buurthuis de boerderij worden daar gehouden en ook zal de VAK daar activiteiten organiseren. Wijkcentrum de Hofstede

16 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 31 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 32 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD tel 010 Tempus speciaal tarief voor leden BHTD Delgas Nieuwenhuis verf FBTOverzekeringen tel tel % korting op aankopen * kortingen op diverse verzekeringspremies Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 17 aflevering 2 verschijnt omstreeks juni 2008 Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. Het adres van de BHTD is:

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 2 Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.1 pag 2 Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 24 afl.1 pag 2 Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.1 pag 2 Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.1 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg20 afl.1 pag 2 Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.1 pag 2 Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris : Jan

Nadere informatie

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 23 afl.1 pag 2 Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel)

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intake Met dit intakeformulier geeft u ons inzage in een aantal gegevens van uw woning. Dit zal de opnameduur in

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1 www.popelbewonersvereniging.nl Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 24 maart 2011 2. POPEL Jaarverslag 2011 3. Hennink Service-abonnement C.V.-installatie 4. SIMA Service

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf Korenmolen 43 2406 KB Alphen aan den Rijn Telefoon : 0172-478607 Mobiel : 0646-388097 Email : info@ray.nl Website : www.ray.nl Bank : ABN-AMRO 40.57.61.295 K.v.K. : RIJNLAND 28103071 B.T.W. : NL 1833.29.478.B01

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Kadiks Installatie B.V. Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Tel. 079-5932524 e-mail: info@kadiksbv.nl CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Een CV-ketel is een slim apparaat dat er voor zorgt

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 03 1. Waarom deze brochure? Gaat u een huis verkopen of verhuren? Dan

Nadere informatie

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen versie: 27 oktober 2014 VRAGEN OVER HET WAAROM VAN DIT PROJECT Waarom vervangt Ymere alle open verbrandingstoestellen in haar huurwoningen door een cv-installatie?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 4 OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL

Nadere informatie

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS 7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS Geldig tot: juni 2014 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Edith Vasbinder KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De secretaris maakt onderdeel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Componistenlaan 120 2807HE, GOUDA. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl

Componistenlaan 120 2807HE, GOUDA. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl Componistenlaan 120 2807HE, GOUDA Vraagprijs 196.500 k.k. Soort woning : eengezinswoning Type woning : tussenwoning Bouwjaar : 1994 Aantal kamers : 4 Woonoppervlakte : 120 m² Inhoud : 315 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden Opdrachtgever: BEPROMA Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 1 Inleiding In opdracht van BEPROMA heeft BEPROMA een uitgevoerd in en aan het

Nadere informatie

Mr. Troelstrastraat 30

Mr. Troelstrastraat 30 Mr. Troelstrastraat 30 3131HS, VLAARDINGEN Vraagprijs 134.000 k.k. Soort woning : bovenwoning Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1935 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 75 m² Inhoud : 210 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal onderhoud voltalimburg.nl/onderhoud Wist u dat......wij duizenden onderdelen op voorraad hebben en dus snel kunnen handelen en en onderhoud. Daarnaast

Nadere informatie

Parkstraat 32 - Grou

Parkstraat 32 - Grou Parkstraat 32 - Grou Sfeervolle karakteristieke woning met dakterras tegenover het park in het centrum van Grou. De goed onderhouden woning is voorzien van isolerende beglazing en wordt cv verwarmd(nieuwe

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Toekomststraat 13, Bilzen-België

Toekomststraat 13, Bilzen-België Toekomststraat 13, Bilzen-België Akersteenweg 25 6226 HR Maastricht Postbus 4109 6202 PA Maastricht Vrijstaande verbouwde woning met grote schuur gelegen op een groot perceel (ca.. Woning is een oude boerenwoning

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2006 - Balans - Resultatenrekening - Begroting 2007 - Liquiditeitsoverzicht StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs) Postbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email:

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan:

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Eenmalige Reiniging: Het op verzoek van Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het Ventilatiesysteem.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen

Nadere informatie

Varnasingel 978 3067EZ, ROTTERDAM. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl

Varnasingel 978 3067EZ, ROTTERDAM. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl Varnasingel 978 3067EZ, ROTTERDAM Vraagprijs 106.500 k.k. Soort woning : portiekflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1981 Aantal kamers : 2 Woonoppervlakte : 70 m² Inhoud : 180 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 2 Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou

Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou Op een prachtige locatie gelegen twee-onder-éénkapwoning met garage. Vanuit de woning is er zowel uitzicht over het Pikmeer als over het Prinses Margrietkanaal! De woning

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

TE KOOP ATHENESINGEL 182 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!

TE KOOP ATHENESINGEL 182 DEN HAAG. Woningbrochure DIVA MAKELAARS.NL. Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! TE KOOP Woningbrochure 070-4483160 DIVA MAKELAARS.NL Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd! INFORMATIE OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE IN HET WATERINGSE VELD GELEGEN RUIME EN GOED ONDERHOUDEN EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Couperusstraat 34 GRONINGEN

Couperusstraat 34 GRONINGEN Couperusstraat 34 GRONINGEN Vraagprijs 135.000,00 kosten koper Ruim modern appartement met twee slaapkamers en balkon op zonzijde. Het appartement is gevestigd op de begane grond. De woning ligt op tien

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Haal de zon in huis. www.eneco.nl/zonneboiler. Zonneboiler 1 RTL.ALG.ZON.PRT.09/08

Haal de zon in huis. www.eneco.nl/zonneboiler. Zonneboiler 1 RTL.ALG.ZON.PRT.09/08 Haal de zon in huis www.eneco.nl/zonneboiler RTL.ALG.ZON.PRT.09/08 Zonneboiler 1 Haal de zon in huis met de Eneco Zonneboiler Met de zonneboiler van Eneco haalt u een bron van besparing in huis. U verwarmt

Nadere informatie

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag Amici Sub Aquatici Financiëel jaarverslag Inhoud Balans en verlies- en winstrekening 2012...3 Balans 2012...3 Winst- en verliesrekening 2012...4 Toelichting op de jaarcijfers:...5 Vooruitblik 2013 en 2014...6

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie