Waar jouw toekomst vorm krijgt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar jouw toekomst vorm krijgt"

Transcriptie

1 Waar jouw toekomst vorm krijgt.op zoek naar een opleiding die ECHT bij jou past!

2 Voorwoord Deze gids is gemaakt ter verduidelijking van de inhoud en organisatie van het Oriëntatie- en Keuzetraject van School 23. De gids is bedoeld voor medewerkers, collega s, verwijzers en andere partners die betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in, het O&K traject. Het O&K traject is zodanig ingericht dat het de deelnemende studenten, jongeren, een passende, degelijk onderbouwde school-/beroepskeuze laat maken. Op de volgende pagina s worden aan de hand van verschillende hoofdstukken alle aspecten van het O&K traject toegelicht. Omdat het O&K traject deels maatwerk is, worden hier alleen de grote lijnen weergegeven. Geïnteresseerden zijn welkom om te komen kijken, een les te bezoeken of een informatief gesprek aan te gaan met een teamlid van O&K. Februari 2014 Met vriendelijke groet, 2 Team O&K. Meer informatie is op te vragen via: Van Vorststraat CX Eindhoven

3 Inhoudsopgave Algemene informatie pag. 4 O&K team en locatie Doelgroep O&K Doel deelname O&K Aanmelding voor O&K pag. 5 Communicatie Werkmap en portfolio pag.6 pag.6 Programma & werkwijze pag. 7 Trechtermodel Traject in weekoverzicht Stage Portfolio & competenties pag. 11 Verzuim pag Bijlage 1:Administratieve route Bijlage 2: O&K overeenkomst Bijlage 3: O&K competenties n.b. In deze informatiegids wordt voor de deelnemende jongeren de term student gehanteerd en wordt, ter verbetering van de leesbaarheid, alleen hij en zijn gebruikt waar hij/zij of zijn/haar bedoeld wordt.

4 O&K Algemene Informatie O&K team en locatie Team Het O&K team bestaat uit: Teamleider Roland van Bekhoven Vaste teamleden/begeleiders: Linda van de Wiel Imke Prinsen Mirjam van der Woude Ilse van Dommelen Freelance- collega s (wisselende samenstelling) Locatie Het O&K team werkt vanuit School 23, onderdeel van het Summa-College (voorheen Summa College), gevestigd aan de van Vorststraat 50, 5622 CX in Eindhoven. School 23 is ervoor om studenten extra hulp te bieden op weg naar een diploma, werk of vervolgopleiding. Binnen alle opleidingen en begeleidingstrajecten van School 23 wordt gewerkt aan competenties die een student nodig heeft om succesvol te kunnen zijn in een opleiding of baan. In alle opleidingen van school 23 staat de loopbaanbegeleiding en dus de student centraal. Vandaar dat het O&K traject bij uitstek binnen school 23 past! 4 Doelgroep O&K Het O&K traject is in principe bedoeld voor studenten die staan ingeschreven bij een opleiding, maar deze opleiding niet hebben kunnen of willen afronden vanwege een verkeerde studiekeuze. Meestal betreft dit een mbo-opleiding, maar steeds vaker komen de studenten/leerlingen ook vanuit het Voortgezet Onderwijs naar O&K. De leeftijd varieert van 15 tot 23 jaar. Niveaus zijn divers, van niveau 2 tot 4. Studenten met loopbaanvragen op niveau 1 worden meestal eerder bij AKA of Stap Op geplaatst, in incidentele gevallen kunnen ook zij bij O&K terecht. Belangrijke vereiste voor deelname aan O&K is motivatie om een nieuwe studiekeuze te maken. Doel deelname O&K Het doel van deelname aan O&K is het maken van een nieuwe, goed onderbouwde, loopbaankeuze (dit kan zowel studie als werk zijn). Subdoelen zijn: - inzicht krijgen in de opleidings- en arbeidsmogelijkheden die de markt biedt, - inzicht krijgen in eigen (on)mogelijkheden en deze leren benoemen, - werken aan competenties gericht op studiekeuze en als algemene basis voor de start van de vervolgopleiding, - daar waar mogelijk, de weg leren te vinden naar werk en/of hulpverlening.

5 Aanmelding voor O&K Intern Studenten worden via de studentenadviseur of decaan, behorende bij de opleiding waar zij staan ingeschreven, aangemeld voor het O&K traject rechtstreeks bij School 23 ( ). De melding wordt met de student besproken door de aanmeldende school en de student blijft ingeschreven staan op deze school. Studenten worden gedetacheerd naar School 23 maar niet ingeschreven bij School 23. De meldende school blijft verantwoordelijk voor de student gedurende de periode dat deze het O&K traject volgt. Extern Studenten die van een school anders dan Summa-College komen en het O&K traject willen volgen, melden zich bij de administratie van school 23 ( Vervolgens bekijkt de leiding van school 23 of plaatsing mogelijk is en hoe de bekostiging plaats gaat vinden. Administratieve route (zie bijlage 2 voor schema) Melding (interne ROC studenten) Studenten worden, nadat met hen is gesproken door de studentenbegeleider behorend bij de school waar zij staan ingeschreven, aangemeld voor het O&K traject door middel van een aanmeldformulier dat verzonden wordt naar School School 23 beoordeelt de aanmeldingen en indien akkoord worden deze verdeeld binnen het O&K team en ingevoerd in de docentenmodule. Intake Binnen 1 week na binnenkomst wordt de student uitgenodigd voor een intakegesprek. Binnen 2 weken nadat de student is aangemeld door de school naar School 23 is duidelijk of de student al dan niet geplaatst wordt in het O&K traject. Bij plaatsing ondertekent de student de O&K overeenkomst (zie bijlagen) Start traject Binnen 2 werkdagen nadat de intake heeft plaatsgevonden worden de student en de aanmeldende school geïnformeerd over de startdatum van het O&K traject en de groep waarin de student wordt ingedeeld. Indien het groepstraject niet direct van start gaat, start wel het O&K-voorprogramma binnen School 23 dat de student voorbereidt op zijn start in het traject.

6 Communicatie Intakerapportage N.a.v. het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt niet direct naar de aanmeldende school gecommuniceerd maar kan op verzoek verstrekt worden. Oudergesprek Tijdens de tussenweek van het traject wordt een oudergesprek ingepland om de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Tussenrapportage Na 6 weken in het O&K traject, in de tussenweek die in het traject zit, volgt een tussenrapportage. Dit is een korte en bondige samenvatting van de vorderingen van de student in het O&K traject die naar alle studentenbegeleiders wordt gestuurd die betrokken zijn bij deze student. Studentenbegeleiders hebben altijd de mogelijkheid om meer specifieke informatie op te vragen bij de groepsbegeleider, de betreffende O&K-Studentenadviseur. Eventuele informatie verkregen tijdens het oudergesprek wordt vermeld in deze tussenrapportage. Verzuimmelding Indien een student vaker dan 3 x afwezig is of te laat komt, wordt hiervan per melding gemaakt aan de aanmelder van deze student. Afronding & eindrapportage Binnen 2 weken na afronding traject volgt de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt verzonden naar de studentenbegeleider/contactpersoon van de school waar de student staat ingeschreven; naar de student zelf en, indien de student een vervolgstudie heeft gekozen op het Summa College, ook naar de studentenbegeleider van de nieuwe school waar hij gaat starten. 6 Werkmap & portfolio O&K heeft een eigen werkmap ontwikkeld op basis van een uitgebreid scala aan opdrachten en informatie voor de student die hem/haar in staat stellen het O&K doel te bereiken. Dit op basis van jarenlange ervaring, verzamelen van nieuw materiaal en doorontwikkeling van bestaand materiaal met behulp van input van studenten O&K. Deze werkmap wordt tijdens de eerste groepsles van O&K uitgedeeld aan studenten Deze werkmap bestaat uit zes hoofdstukken: 1. Kennismaking, 2. Oriëntatie, 3. Zelfbeeld, 4.Planning, 5. Stage en 6.Portfolio. Per hoofdstuk bevinden zich diverse opdrachten in de werkmap. Deze wordt door studenten aangevuld met uitgewerkte (huiswerk-)opdrachten van hen zelf. Per opdracht is in de werkmap beschreven aan welke competenties de student werkt en welk doel met deze opdracht nagestreefd wordt. De map is bedoeld als individueel naslagwerk voor de student. Zij krijgen de multomap en inhoud van School 23 en mogen deze na het traject houden. Het portfolio wordt gevuld met resultaten uit het traject. Na afronding van O&K nemen studenten het portfolio met bewijsstukken mee naar de intake van de opleiding(en) waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

7 Programma en werkwijze Sommigen hebben weinig moeite met het kiezen van een opleiding, maar veel anderen des te meer. De één vindt van alle opleidingen wel iets leuk en kan daarom niet kiezen. De ander heeft geen enkel idee wat hij wil. En weer een ander is er eigenlijk nog niet aan toe om een keuze te maken. Het gevolg daarvan kan zijn dat een studiekeuze wordt gemaakt zonder precies te weten wat die opleiding inhoudt of zonder precies te weten wat er van een student wordt verwacht. Trechtermodel Het Oriëntatie- & Keuzetraject ofwel O&K van het Summa-College biedt begeleiding in het maken van een (nieuwe) studiekeuze. Dit doen we aan de hand van het trechtermodel. Een trechter begint bovenaan breed en wordt steeds smaller. Dat is precies wat we bij O&K doen. We beginnen breed: alles is nog mogelijk. We starten met oriëntatie van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Dit combineren we met een stukje zelfbeeld en reflectie. Vanuit hier werken we verder de diepte in om uiteindelijk te komen tot een gefundeerde studiekeuze. ORIËNTATIE 7 portfolio keuze Uitwerken keuze Oriëntatie - De linkerkant van het trechtermodel In het oriëntatiedeel komen o.a. de volgende zaken aan bod: à Praktijklessen binnen school 23: bijvoorbeeld kook- of techniekles, ICT les, crea-les, facilitaire les of les kantoorpraktijk à Workshops: bijvoorbeeld Op Noord, Studiemotivatie, Leerstijlen, Kwaliteitenspel; à Gastlessen: bijvoorbeeld door FNV Jong, Helicon, PSV jongerenteam etc.; à Excursies: naar onderwijsbeurs, open dagen, bedrijfsbezoek, scholen bezoeken e.d.; à Praktijkopdrachten: beroepeninterviews, arbeidsoriëntatie werkboek, presentatie arbeidsgebied, maken van testen; portfolio opbouwen, opleidingsinformatie verzamelen. à Stage: CV maken, rollenspel, dagdelen oriënterende stage, werkboek, meeloopdagen.

8 IK- De rechterkant van het trechtermodel In het zelfbeeldonderdeel komen, aan de hand van de WWW-vragen (wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik?), de volgende zaken aan bod: à Kwaliteitenonderzoek; teamrollen Belbin; 360 graden feedback à Zelfbeeld d.m.v. diverse opdrachten (hoe zie ik mezelf en hoe zien anderen mij?); à Opdrachten m.b.t. referentiekader; à Persoonlijk stappenplan; planning; studiemotivatie à Leerstijlen. WWW-vragen WAT WIL IK? Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij in je toekomst bereiken, leren, kunnen of hebben? Wat wil je in ieder geval niet? Wil je straks achter een bureau werken of liever buiten? Wil je in pak of met een T-shirt naar je werk? Samenwerken of liever alleen? Al dit soort vraagt gaan we samen beantwoorden! WAT KAN IK? Waar ben jij goed in? Dat is vaak een moeilijke vraag. Veel mensen vinden het moeilijk hierop te antwoorden. Door te kijken naar je eerdere diploma s weet je welk niveau je nu hebt. Op welk niveau wil je straks gaan studeren? En op welk niveau wil je eindigen? Is dat ook haalbaar voor jou? Hoe leer jij eigenlijk? Wat vinden anderen goed aan jou? In welke vakken blink jij uit? En aan welke vakken kun je maar beter niet beginnen? Als je dat allemaal weet, is het maken van een studiekeuze alweer wat minder lastig. 8 WIE BEN IK? Wie ben jij? Als mensen dat aan jou vragen zul je meestal je naam zeggen. Maar je bent veel meer dan alleen een naam! Je bent een uniek persoon, zoals jij loopt er geen ander rond! De meeste mensen zien van jou vooral je buitenkant. Als ze jou wat beter kennen weten ze ook wat jij leuk vind of wat je spannend vindt. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd op school, bij de sportclub, je zwemdiploma en al het andere wat jij hebt geleerd maken jou tot wie je bent. Jouw karaktereigenschappen, bijvoorbeeld of je een rustig of druk persoon bent horen daar ook bij. Door een keertje stil te staan bij deze onderwerpen leer je jezelf steeds beter kennen! Rooster en studiebelasting Studenten volgen bij O&K groepslessen, deze zijn verdeeld over 4 dagen. Naast de groepslessen is er oriëntatietijd die wordt besteed in een computerlokaal waar zelfstandig wordt gewerkt aan de verschillende opdrachten. Daarnaast vormt de individuele begeleiding door de O&K- Studentenadviseur een belangrijk onderdeel van het weekprogramma en lopen de studenten stage en / of besteden tijd aan praktijk- en huiswerkopdrachten. Daardoor is de student 5 dagen per week bezig met het O&K traject. De roosters kunnen per groep verschillend zijn.

9 O&K- traject in weekoverzicht Week Inhoud O&K programma Overige 0 Intakes & portfolio start 1 Introductie en kennismaking We nemen uitgebreid de tijd om kennis met elkaar te maken. Dat doen we om een goede sfeer in de groep te krijgen zodat we prettig kunnen samenwerken, naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen helpen. Het is belangrijk dat je jezelf kunt zijn in de groep. Hiervoor gaan we ook een leuke workshop doen! 2 Introductie en kennismaking 3 Oriëntatie Je leert hoe je informatie kunt vinden over opleidingen en beroepen, we gaan breed oriënteren en kennis maken met verschillende beroepen en opleidingen. Jij gaat beroepeninterviews afnemen en scholen bezoeken. We gaan samen een beroepskeuzetest doen om te kijken welke richting bij jou past. Daarnaast maken we elke week een beroepen top 5. Ook doen we workshops en/ of excursies. 4 Oriëntatie 5 Oriëntatie 6 Tussenweek met oudergesprekken Deze week nemen we de tijd om terug te kijken naar wat je allemaal hebt geleerd en vooruit te kijken naar wat je nog moet doen om jouw doel in O&K te bereiken. Dat doen we onder andere door met jou en jouw ouder(s)/ verzorger(s) samen te overleggen en een plan te maken voor de komende weken aan de hand van jouw portfolio en werkmap. 7 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) In de komende twee weken gaan we kijken naar de vragen: Wat wil ik, wat kan ik en wie ben ik? Daarnaast gaan we aan de slag met solliciteren, aandachtspunten voor als je stage loopt of werkt, zoeken naar een stageplaats, enzovoorts. 8 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) 9 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) 10 Stage Deze weken gebruik je om in de praktijk te gaan kijken. Misschien ga je meelopen bij een school of je gaat dagdelen stagelopen bij beroepen die jou aanspreken. Je komt 1 x per week terug in de groep om je ervaringen te bespreken 11 Stage 12 Afronding Naast kennismaken is ook afscheid nemen belangrijk. Na 12 weken doen we dat dan ook op een leuke manier. Daarnaast gaan we jou inschrijven als we dat nog niet gedaan hebben en voer je een eindgesprek met jouw O&K studentenadviseur. We gaan ook aan de slag met competenties; wat ga je leren in O&K en waar begin je? Tijdens deze gesprekken helpt jouw O&K studentenadviseur jou verder op weg. Samen bekijk je hoe het gaat in de groep en wat jij zelf nog nodig hebt. Je hebt ongeveer eens per 2 weken een gesprek, soms ook vaker. Jouw stage-ervaring en voortgang van je studiekeuze bespreek je met je O&K studentenadviseur. Afronding portfolio en invullen wat je geleerd hebt op de competentiemeting. 9

10 Stage in het O&K traject In week 10 en 11 van het O&K-traject gaan de studenten stage lopen. Deze stages zijn in schooljaar voor het eerst expliciet in het traject opgenomen. Doel Het doel van de stage binnen het oriëntatie- en keuzetraject ligt vooral op het oriënterende vlak en is voor een deel gericht op een algemene beroepsvoorbereiding. Stagedoelstellingen zijn: - arbeidsoriëntatie - beroepenoriëntatie - bepalen van geschiktheid voor beroep. Belang van de oriënterende stage De student krijgt de mogelijkheid om in de praktijk mee te kijken naar het beroep en de werkzaamheden die hem aanspreken om eventueel als vervolgopleiding te kiezen. De student ü ziet hoe en wat mensen in een beroep allemaal doen; ü leert veel nieuwe woorden (vaktaal); ü ziet hoe mensen op het werk met elkaar omgaan; ü krijgt een beter beeld of het beroep en de werkzaamheden bij hem/haar passen. Het verduidelijkt het beeld van de beroeps-/opleidingskeuze. Voorbereiding van de stage Vanaf week 10 van O&K gaan studenten 2 tot 4 dagdelen op stage, afhankelijk van wat er mogelijk is bij het stage-adres. Sommige studenten willen misschien 2 verschillende stages en anderen gaan meelopen bij een school. Naast de stages blijven de groepslessen en individuele begeleiding binnen O&K gewoon doorlopen. 10 Een paar weken voordat de student op stage gaat, zal de O&K-studentenbegeleider beginnen met de voorbereiding op de stage. Studenten krijgen les over stage, over wat stage precies is en wat zij allemaal kunnen verwachten op de stage, over afspraken maken en nakomen en over solliciteren. We maken een brief en CV die worden toegevoegd aan het portfolio. Beroepeninterview Voordat een student op stage mag, moet hij eerst een aantal andere dingen gedaan hebben in het O&K-traject. Wanneer een beroeps- of opleidingsrichting is gevonden die aanspreekt, wordt d.m.v. een beroepeninterview meer informatie verzameld over dit beroep. Tijdens O&K, neemt een student gemiddeld 3 interviews af. Ook vraagt de student tijdens het interview vast of er een mogelijkheid is om bij de geïnterviewde een keer mee te kijken in de praktijk (stage te lopen). Dat interview levert de student vervolgens uitgewerkt in bij zijn O&K studentenbegeleider. Als deze O&K studentenbegeleider het interview en de verzamelde informatie voldoende vindt, en de student nog steeds enthousiast is over deze richting, mag hij op stage. Stagebedrijven De student mag zelf beslissen waar hij stage gaat lopen. In eerste instantie gaan studenten zelf op zoek naar een geschikte stageplaats. Als die is gevonden, gaat de student samen met de O&K studentenbegeleider contact opnemen met dat bedrijf en afspreken hoe de stage ingevuld gaat worden. Als de student nog geen idee heeft van een geschikt bedrijf gaat hij samen met de O&K studentenbegeleider op zoek. Tijdens de groepslessen wordt tijd besteed aan het zoeken naar een stage.

11 Portfolio en Competenties in het O&K Traject Vanaf schooljaar wordt er binnen het O&K traject gewerkt met competenties en een portfolio. Concreet betekent dit dat studenten te maken krijgen met een werkmap EN een portfolio. Verantwoording werkwijze Deze werkwijze sluit aan bij de MBO kwalificatiedossiers. Door deze werkwijze te hanteren sluit O&K beter aan op de reeds gevolgde en op de nog te volgen opleidingen van de studenten. Daarnaast geeft werken met een portfolio en met een competentiemeting een beter beeld van behaalde resultaten in een O&K traject en kan de student door middel van het portfolio aantonen dat hij zich heeft ingezet voor zijn studiekeuze. Portfolio Indien de student geplaatst wordt na de intake krijgt hij de opdracht om thuis een portfolio te gaan vormgeven. Dat kan als onderdeel van het O&K voorprogramma zijn of als huiswerkopdracht in de eerste week van het traject. Studenten stellen zelf de basis van dit portfolio samen en bouwen dit tijdens O&K verder uit. Doel is, een overzicht te verkrijgen van vaardigheden, kennis en eigenschappen en leren om dit alles aan te tonen. Daarnaast is een doel van het portfolio het verzamelen van tastbare bewijzen van deelname aan het O&K traject en daarmee een eindresultaat/product in handen krijgen na 12 weken O&K. Concreet is het porfolio een snelhechter of zelf meegebrachte map met daarin de verschillende documenten. In het portfolio kunnen o.a. de volgende zaken zitten: bewijzen van behaalde opleidingen; cursussen; e.d., paspoortkopie, competentielijst 0-meting en eindmeting O&K, opdrachtenlijst O&K, CV en eventueel sollicitatiebrief, bewijzen van O&K producten ( gemaakte verslagen; testuitslagen DOS o.i.d.), eindrapportage O&K, doorstroomdossier. 11 Competenties 0-meting In de eerste week van O&K vult de student een 0-meting in op de lijst van voor O&K vastgestelde competenties. Deze lijst is samengesteld aan de hand van de lijst van SHL competenties die gehanteerd worden in de Kwalificatiedossiers MBO. Door middel van diverse opdrachten wordt tijdens het O&K-traject aan deze competenties gewerkt. In de bijlagen een overzicht van de betreffende competenties. Eindmetingen+ evaluatie In week 12 van het traject wordt de competentie-eindmeting ingevuld. Deze eindmeting wordt opgenomen in het portfolio van de student. Daarmee kan hij inzichtelijk maken op welke competenties hij verbetering heeft geboekt en waar nog leerpunten liggen. Deze competentie-eindmeting wordt zowel door de student als door de O&K- studentenadviseur ingevuld Naast een competentiemeting vullen de student tevens een digitaal evaluatieformulier in, wat dient als interne kwaliteitsmeting en gebruikt wordt als input voor het O&K programma.

12 Verzuimprocedure O&K Procedure bij te laat: Van studenten die te laat komen wordt het aantal minuten te laat en de reden daarvan, geregistreerd door de O&K studentenadviseur in de docentenmodule (Synflex). Bij 2 x te laat volgt er een waarschuwing. Bij 3 x te laat wordt de school van herkomst op de hoogte gesteld en wordt gesproken met de student. Bij 4x of meer te laat worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd Tussenweek: gemiste minuten worden in de tussenweek bij elkaar opgeteld en dan ingehaald. Voor de 2 e periode na de tussenweek geldt dat gemiste minuten worden ingehaald in de laatste trajectweek. Procedure bij verzuim (n.b. Verzuim betekent alle afwezigheid, zowel met als zonder toestemming en is vastgelegd conform het verzuimprotocol van Summa College i.s.m. leerplicht en gemeenten.) Bij alle verzuim geldt: bij meer dan 2 dagen verzuim wordt de studentenadviseur van de meldende school per op de hoogte gesteld! Ziek Studenten die ziek zijn moeten zich dagelijks afmelden bij de administratie. Zij noteren deze melding in de docentenmodule. Bij studenten jonger dan 18 geldt dat ouders de ziekmelding moeten doen. Bij ouder dan 18 mogen studenten zich zelf ziek melden. De O&K studentenadviseur neemt dezelfde dag contact op met de student en bespreekt de ziekmelding en de verwachte ziekteduur. Ziekte geldt als verzuimdag! Als je tijdens de les ziek wordt, dien jij je af te melden bij de administratie alvorens naar huis te gaan. 12 Bijzonder verlof Bij ziekenhuisbezoek of andere reden dat studenten een dag(deel) niet aanwezig kunnen zijn bij O&K moeten zij dit van te voren bespreken met hun O&K studentenadviseur en om toestemming vragen. Indien deze toestemming verleent, wordt dat genoteerd in de docentenmodule Dit verlof geldt wel als verzuimdag! Afwezig Bij afwezigheid wordt direct na de les contact opgenomen met de student. De afwezigheid wordt genoteerd in de docentenmodule. Gemiste opdrachten worden apart gelegd voor de leerling door de O&K studentenadviseur. Bij 3 x afwezigheid worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Bij overmatig te laat / afwezig wordt een gesprek met de student en de coördinator van O&K gepland. Het O&K traject voor betreffende student komt dan in gevaar, alsook zijn/haar schoolinschrijving. Inhaaldagen In de tussenweek en in de eindweek van O&K worden 1 of 2 dagen ingepland dat studenten die eerder (een gedeelte van) lesdagen gemist hebben op school aanwezig MOETEN zijn om de gemiste opdrachten alsnog in te halen. Procedure bij huiswerk niet af: Beroepeninterview niet af betekent; niet op stage Overig huiswerk niet af: inhalen op inhaaldagen.

13 Bijlagen

14 Bijlage 1: Administratie Route O&K Wat Wanneer Wie Waarmee/hoe Aandachtspunten Administratief Direct na Loba via Aanmelding via Invoer gesprek zorgcoördinator huidige aan systemen: (begeleidend opleiding Sandra Herps en ollege.nl informatief) t.a.v. de administratie, Sandra Herps. 1 Aanmelden student voor O&K traject 2 Registratie in Eduarte bij Summa student. 3 Verdelen aanmeldingen + Invoeren Synflex / Dig. Klassenboek Direct na aanmelding Binnen 1 week na binnenkomst 4. Uitnodigen intake Binnen 2 werkdagen 5 Intake Binnen 2 weken na P2. 6 a. Geplaatst (/niet geplaatst) Synflex (I- naar O-fase) b. Melding naar Jacqueline ivm rooster 7. Bevestiging start a. Student / ouders Binnen 2 werkdagen Week voorafgaand aan de groepsstart Binnen 1 week na intake. Door eigen administratie school van inschrijving gedaan. Roland (tl.) Sandra Herps (adm.) O&K-groepsbegeleider O&Kgroepsbegeleider Sandra Herps (adm.) Roland (tl.) a. O&Kgroepsbegeleider Eduarte -Verdelen onder O&Kteam -Gegevens invoeren en/of overnemen van groepsoverzicht. Telefonisch (evt. met schriftelijke bevestiging) m.b.v. intakeformat, O&K folder en intakeopdracht (portfolio) Startoverzicht groep. Gegevens vanuit intake. Plaatsing: overeenkomst O&K. Mail naar Jacqueline (roostermaker) + cc Nan Bennis (adm.) a. Telefonisch (evt. met schriftelijke bevestiging) -Externe O&Kaanmeldingen bij School 23, altijd via teamleider O&K i.v.m. inschrijving en/of bekostiging -Aanmeldingen die nog bij StudentenService binnenkomen worden direct doorgestuurd naar School 23 -Max. 14 ll. per groep -Sandra ontvangt groepsoverzicht van Roland (tl.) Intakeverslag in Synflex of afwijzing / niet starten. Interne post door Wendy/Mieke Campussuportcentrum betreffende cluster. Intakefase; I-omgeving Synflex / Dig. Klassenboek Externe lln. overeenkomst bekostiging en/of Rutte route: Aleid Stronks. O&Kfase; O-omgeving Synflex / Dig. Klassenboek In/uit systemen School 23: Sandra Herps 14 b. Afleverende school 8 Tussenrapportage +oudergesprek 9. -Melding; einde traject 1 0 -Eindrapportage - Afmelding naar Jacqueline ivm Rooster Uitstroomoverzicht Na 6 weken tussenweek Laatste trajectweek Binnen 1 week na afronding traject Laatste groepsweek. Binnen 1 week na afronding traject b. O&Kgroepsbegeleider O&K- groepsbegeleider O&K- groepsbegeleider O&K- groepsbegeleider Roland (tl.) b. Mail naar zorgcoördinator school. m.b.v. format tussenrapportage uit Synflex Bericht naar school. zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school. m.b.v. format eindrapportage uit Synflex Mail naar Jacqueline (roostermaker) cc naar Sandra Herps/Aleid Stronks Digitaal zenden naar zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school. Eindrapportage: 1. Studentendossier 2. Digitaal naar; zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school (tbv exitgesprek daar). 3. Naar toekomstige school via student/deelnemer O&K- groepsbegeleider Uitstroomoverzicht. digitaal naar: 1. Sandra Herps 2. Aleid Stronks 3. Tl O&K (Roland) Uitstroomfase.

15 Bijlage 2: Overeenkomst van deelname aan het Oriëntatie- & Keuzetraject. Naam student:... Geboortedatum:.. O&K studentenadviseur:.. Bovengenoemde student wil deelnemen aan het O&K- traject. Door het zetten van een handtekening gaat de student akkoord met onderstaande afspraken. Bij studenten jonger dan 18 jaar wordt dit document tevens door een ouder /verzorger van de student ondertekend. Jij gaat deelnemen aan het O&K- traject op school 23 en blijft ingeschreven op de school die jou heeft aangemeld voor dit traject (school van inschrijving). Jij zal gemaakte afspraken met de O&K studentenadviseur nakomen. Jij zult je bij te laat komen, ziekte en/of afwezigheid houden aan de verzuimregels die gelden voor O&K. Jij houdt je aan schoolregels van school 23. Jij geeft de O&K studentenadviseur toestemming om informatie over jou uit te wisselen met of op te vragen bij personen of instanties. Hiervan wordt jij, indien mogelijk, vooraf op de hoogte gesteld. Verzuim wordt doorgegeven aan de school waar jij staat ingeschreven en/of aan leerplicht. Bij hoog verzuim, onvoldoende inzet of bij het niet nakomen van afspraken wordt jij gewaarschuwd en je ouders/verzorgers worden ingelicht. Wanneer er geen verbetering optreedt, wordt het O&K traject door school 23 beëindigd. Gemaakte (extra) kosten kunnen dan mogelijk door de school van inschrijving op jou worden verhaald. Jij hebt als doel van deelname aan het O&K- traject: het vinden van een passende opleiding en je bent bereid je hier volledig voor in te zetten. 15 Persoonlijke afspraken Hieronder worden specifieke persoonlijke afspraken genoteerd (indien van toepassing): Ondertekening Naam:... O&K Studentenadviseur Ouder/verzorger handtekening

16 Bijlage 3: Competentielijst O&K Een competentie is het op de juiste manier kunnen toepassen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. * Deze lijst is samengesteld aan de hand van de lijst van SHL competenties die gehanteerd worden in de Kwalificatiedossiers MBO Competenties waaraan gewerkt wordt tijdens het O&K traject: A Beslissen en activiteiten initiëren A1. beslissingen nemen A3. verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en activiteiten A4. zelfvertrouwen tonen A5. op eigen initiatief handelen D. Aandacht en begrip tonen D1. interesse tonen D2. luisteren D3. verdraagzaamheid en welwillendheid tonen D8. zichzelf kennen en laten zien E Samenwerken en overleggen E1. anderen raadplegen en betrekken E2. afstemmen E4. openhartig en oprecht communiceren E5. aanpassen aan de groep G Relaties bouwen en netwerken G3. relatienetwerk onderhouden en benutten G4. goede relatie behouden bij moeilijkheden (indien van toepassing) 16 I Presenteren I1. duidelijk uitleggen en toelichten I2. kernachtig communiceren N Onderzoeken N1. informatie achterhalen N2. openstaan voor nieuwe informatie N3. vanuit meerdere invalshoeken bekijken P Leren P1. vakkennis en vaardigheden bijhouden P2. leren van feedback en fouten P3. zichzelf verder willen ontwikkelen Q Plannen en organiseren Q1. doelen en prioriteiten stellen Q2. activiteiten plannen Q3. tijd indelen Q4. mensen en middelen organiseren Q5. voortgang bewaken

Waar jouw toekomst vorm krijgt

Waar jouw toekomst vorm krijgt Waar jouw toekomst vorm krijgt.op zoek naar een opleiding die ECHT bij jou past! Voorwoord Deze gids is gemaakt ter verduidelijking van de inhoud en organisatie van het Oriëntatie- en Keuzetraject van

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

DOEL Studenten tijdens de opleiding extra ondersteunen om uiteindelijk te kunnen diplomeren.

DOEL Studenten tijdens de opleiding extra ondersteunen om uiteindelijk te kunnen diplomeren. ONDERSTEUNINGSRUIMTE DOEL Studenten tijdens de opleiding extra ondersteunen om uiteindelijk te kunnen diplomeren. SCHOOLSOORT MBO alle niveau s AANPAK Individuele aanpak en groepsaanpak CONTACTSCHOOL Summa

Nadere informatie

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN Ben je uitgeleerd op het (speciaal) voortgezet onderwijs of loop je vast op het MBO? Wil je graag een volgende stap zetten

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

THOPKLAS Cluster Educatie Studiewijzer

THOPKLAS Cluster Educatie Studiewijzer THOPKLAS Cluster Educatie Studiewijzer Schooljaar 2016-2017 1 / 13 Welkom! Welkom in de THOPklas. De THOPklas staat voor Traject HerOrienterings Programma. Tijdens dit traject word je klaargestoomd om

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer een leerling niet aanwezig is in de les, wordt dit geregistreerd.

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen. Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat?

Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen. Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat? Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat? Kiezen voor een vervolgopleiding aan het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) kan

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen??

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Decaan F. Kerkhof september 2015 Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? Havo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: - www.studiekeuze123.nl - www.startstuderen.nl

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Tel: 0591-612989 Email: info@opdc-zodrenthe.nl www.opdc-zodrenthe.nl Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Quickscan hoofdstuk 6 (mbo)

Quickscan hoofdstuk 6 (mbo) Quickscan hoofdstuk 6 (mbo) Organisatie + +/? Onderscheid Beleid/afspraken Is er binnen de opleiding overeenstemming over het doel van het samenwerken met ouders? Is er binnen de opleiding overeenstemming

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3.

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3. Projectbundel 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31 oriëntatiefase beroepsfase afstudeerfase Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3 auteur: Marij Verheugen eindredactie: versie:

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen.

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Verzuimprotocol Mulock Houwer & De Sprong April 2012 Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Als een leerling te laat

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

Digitaal Doorstroomdossier

Digitaal Doorstroomdossier Digitaal Doorstroomdossier Ewout Hooijer MBO Utrecht 95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 BOL) Instroom: september 2014 Ewout Hooijer 18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2014-32 jaar) Minkema College

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

In welke groep je zit krijg je nog te horen via een brief. Daarnaast heb je jezelf kunnen inschrijven voor een gastles van het MBO.

In welke groep je zit krijg je nog te horen via een brief. Daarnaast heb je jezelf kunnen inschrijven voor een gastles van het MBO. Leerjaar 3 Voor je ligt het werkboek dat speciaal gemaakt is voor onze LifeTech ToekomstDag. Je gaat je deze dag oriënteren op jouw toekomst. Dit doe je door deze dag deel te nemen aan verschillende activiteiten

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Informatiegids FC-XL 2012-2013

Informatiegids FC-XL 2012-2013 Informatiegids FC-XL 2012-2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Trajecten FC-XL 3. Plaatsing bij FC-XL 4. Werkwijze FC-XL Search 5. Programma 6. Begeleiding 7. Beoordeling 8. Overstappen naar de beroepsopleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Op weg naar een eigen onderneming

Op weg naar een eigen onderneming 1 Het pré-starterstraject (voorbereidingsperiode) Op weg naar een eigen onderneming Bezoekadres Ondernemersplein Lelystad Ondernemersplein Almere Stadhuisplein 2 Lelystad Stadhuisplein 1 Almere Postadres

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S 3 L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S i n h o u d 2 Loopbaanleren Wat zijn competenties? Waarom competenties? De competenties De werkwijze Wat is de winst? 4 Zelfstandig werken competentie

Nadere informatie

Digitaal Doorstroomdossier

Digitaal Doorstroomdossier Digitaal Doorstroomdossier VO-MBO dossier Ewout Hooijer MBO Utrecht 95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 BOL) Instroom: september 2016 Ewout Hooijer 18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2016-33 jaar)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT?

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Lesbrief Maxim Taylor Aanmelden voor het mbo AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Het vierde jaar van het vmbo is een belangrijk jaar. Je doet examen en je maakt de keuze voor een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5 Studenthandleiding Contents Inleiding... 3 Tijdspad TechSkills Monitor... 4 Voorbereiding... 5 Doelstelling... 5 Activiteiten... 5 Resultaat... 5 Verkenning bedrijf en verkenning functies... 6 Doelstelling...

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Informatie LOB ouders leerjaar 4

Informatie LOB ouders leerjaar 4 Bossche vakschool Informatie LOB ouders leerjaar 4 Geslaagd? En dan? Beste ouders, Uw zoon/dochter is begonnen aan het laatste jaar van de VMBO opleiding op de Bossche vakschool. Als het allemaal goed

Nadere informatie