Waar jouw toekomst vorm krijgt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar jouw toekomst vorm krijgt"

Transcriptie

1 Waar jouw toekomst vorm krijgt.op zoek naar een opleiding die ECHT bij jou past!

2 Voorwoord Deze gids is gemaakt ter verduidelijking van de inhoud en organisatie van het Oriëntatie- en Keuzetraject van School 23. De gids is bedoeld voor medewerkers, collega s, verwijzers en andere partners die betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in, het O&K traject. Het O&K traject is zodanig ingericht dat het de deelnemende studenten, jongeren, een passende, degelijk onderbouwde school-/beroepskeuze laat maken. Op de volgende pagina s worden aan de hand van verschillende hoofdstukken alle aspecten van het O&K traject toegelicht. Omdat het O&K traject deels maatwerk is, worden hier alleen de grote lijnen weergegeven. Geïnteresseerden zijn welkom om te komen kijken, een les te bezoeken of een informatief gesprek aan te gaan met een teamlid van O&K. Februari 2014 Met vriendelijke groet, 2 Team O&K. Meer informatie is op te vragen via: Van Vorststraat CX Eindhoven

3 Inhoudsopgave Algemene informatie pag. 4 O&K team en locatie Doelgroep O&K Doel deelname O&K Aanmelding voor O&K pag. 5 Communicatie Werkmap en portfolio pag.6 pag.6 Programma & werkwijze pag. 7 Trechtermodel Traject in weekoverzicht Stage Portfolio & competenties pag. 11 Verzuim pag Bijlage 1:Administratieve route Bijlage 2: O&K overeenkomst Bijlage 3: O&K competenties n.b. In deze informatiegids wordt voor de deelnemende jongeren de term student gehanteerd en wordt, ter verbetering van de leesbaarheid, alleen hij en zijn gebruikt waar hij/zij of zijn/haar bedoeld wordt.

4 O&K Algemene Informatie O&K team en locatie Team Het O&K team bestaat uit: Teamleider Roland van Bekhoven Vaste teamleden/begeleiders: Linda van de Wiel Imke Prinsen Mirjam van der Woude Ilse van Dommelen Freelance- collega s (wisselende samenstelling) Locatie Het O&K team werkt vanuit School 23, onderdeel van het Summa-College (voorheen Summa College), gevestigd aan de van Vorststraat 50, 5622 CX in Eindhoven. School 23 is ervoor om studenten extra hulp te bieden op weg naar een diploma, werk of vervolgopleiding. Binnen alle opleidingen en begeleidingstrajecten van School 23 wordt gewerkt aan competenties die een student nodig heeft om succesvol te kunnen zijn in een opleiding of baan. In alle opleidingen van school 23 staat de loopbaanbegeleiding en dus de student centraal. Vandaar dat het O&K traject bij uitstek binnen school 23 past! 4 Doelgroep O&K Het O&K traject is in principe bedoeld voor studenten die staan ingeschreven bij een opleiding, maar deze opleiding niet hebben kunnen of willen afronden vanwege een verkeerde studiekeuze. Meestal betreft dit een mbo-opleiding, maar steeds vaker komen de studenten/leerlingen ook vanuit het Voortgezet Onderwijs naar O&K. De leeftijd varieert van 15 tot 23 jaar. Niveaus zijn divers, van niveau 2 tot 4. Studenten met loopbaanvragen op niveau 1 worden meestal eerder bij AKA of Stap Op geplaatst, in incidentele gevallen kunnen ook zij bij O&K terecht. Belangrijke vereiste voor deelname aan O&K is motivatie om een nieuwe studiekeuze te maken. Doel deelname O&K Het doel van deelname aan O&K is het maken van een nieuwe, goed onderbouwde, loopbaankeuze (dit kan zowel studie als werk zijn). Subdoelen zijn: - inzicht krijgen in de opleidings- en arbeidsmogelijkheden die de markt biedt, - inzicht krijgen in eigen (on)mogelijkheden en deze leren benoemen, - werken aan competenties gericht op studiekeuze en als algemene basis voor de start van de vervolgopleiding, - daar waar mogelijk, de weg leren te vinden naar werk en/of hulpverlening.

5 Aanmelding voor O&K Intern Studenten worden via de studentenadviseur of decaan, behorende bij de opleiding waar zij staan ingeschreven, aangemeld voor het O&K traject rechtstreeks bij School 23 ( ). De melding wordt met de student besproken door de aanmeldende school en de student blijft ingeschreven staan op deze school. Studenten worden gedetacheerd naar School 23 maar niet ingeschreven bij School 23. De meldende school blijft verantwoordelijk voor de student gedurende de periode dat deze het O&K traject volgt. Extern Studenten die van een school anders dan Summa-College komen en het O&K traject willen volgen, melden zich bij de administratie van school 23 ( Vervolgens bekijkt de leiding van school 23 of plaatsing mogelijk is en hoe de bekostiging plaats gaat vinden. Administratieve route (zie bijlage 2 voor schema) Melding (interne ROC studenten) Studenten worden, nadat met hen is gesproken door de studentenbegeleider behorend bij de school waar zij staan ingeschreven, aangemeld voor het O&K traject door middel van een aanmeldformulier dat verzonden wordt naar School School 23 beoordeelt de aanmeldingen en indien akkoord worden deze verdeeld binnen het O&K team en ingevoerd in de docentenmodule. Intake Binnen 1 week na binnenkomst wordt de student uitgenodigd voor een intakegesprek. Binnen 2 weken nadat de student is aangemeld door de school naar School 23 is duidelijk of de student al dan niet geplaatst wordt in het O&K traject. Bij plaatsing ondertekent de student de O&K overeenkomst (zie bijlagen) Start traject Binnen 2 werkdagen nadat de intake heeft plaatsgevonden worden de student en de aanmeldende school geïnformeerd over de startdatum van het O&K traject en de groep waarin de student wordt ingedeeld. Indien het groepstraject niet direct van start gaat, start wel het O&K-voorprogramma binnen School 23 dat de student voorbereidt op zijn start in het traject.

6 Communicatie Intakerapportage N.a.v. het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt niet direct naar de aanmeldende school gecommuniceerd maar kan op verzoek verstrekt worden. Oudergesprek Tijdens de tussenweek van het traject wordt een oudergesprek ingepland om de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Tussenrapportage Na 6 weken in het O&K traject, in de tussenweek die in het traject zit, volgt een tussenrapportage. Dit is een korte en bondige samenvatting van de vorderingen van de student in het O&K traject die naar alle studentenbegeleiders wordt gestuurd die betrokken zijn bij deze student. Studentenbegeleiders hebben altijd de mogelijkheid om meer specifieke informatie op te vragen bij de groepsbegeleider, de betreffende O&K-Studentenadviseur. Eventuele informatie verkregen tijdens het oudergesprek wordt vermeld in deze tussenrapportage. Verzuimmelding Indien een student vaker dan 3 x afwezig is of te laat komt, wordt hiervan per melding gemaakt aan de aanmelder van deze student. Afronding & eindrapportage Binnen 2 weken na afronding traject volgt de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt verzonden naar de studentenbegeleider/contactpersoon van de school waar de student staat ingeschreven; naar de student zelf en, indien de student een vervolgstudie heeft gekozen op het Summa College, ook naar de studentenbegeleider van de nieuwe school waar hij gaat starten. 6 Werkmap & portfolio O&K heeft een eigen werkmap ontwikkeld op basis van een uitgebreid scala aan opdrachten en informatie voor de student die hem/haar in staat stellen het O&K doel te bereiken. Dit op basis van jarenlange ervaring, verzamelen van nieuw materiaal en doorontwikkeling van bestaand materiaal met behulp van input van studenten O&K. Deze werkmap wordt tijdens de eerste groepsles van O&K uitgedeeld aan studenten Deze werkmap bestaat uit zes hoofdstukken: 1. Kennismaking, 2. Oriëntatie, 3. Zelfbeeld, 4.Planning, 5. Stage en 6.Portfolio. Per hoofdstuk bevinden zich diverse opdrachten in de werkmap. Deze wordt door studenten aangevuld met uitgewerkte (huiswerk-)opdrachten van hen zelf. Per opdracht is in de werkmap beschreven aan welke competenties de student werkt en welk doel met deze opdracht nagestreefd wordt. De map is bedoeld als individueel naslagwerk voor de student. Zij krijgen de multomap en inhoud van School 23 en mogen deze na het traject houden. Het portfolio wordt gevuld met resultaten uit het traject. Na afronding van O&K nemen studenten het portfolio met bewijsstukken mee naar de intake van de opleiding(en) waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

7 Programma en werkwijze Sommigen hebben weinig moeite met het kiezen van een opleiding, maar veel anderen des te meer. De één vindt van alle opleidingen wel iets leuk en kan daarom niet kiezen. De ander heeft geen enkel idee wat hij wil. En weer een ander is er eigenlijk nog niet aan toe om een keuze te maken. Het gevolg daarvan kan zijn dat een studiekeuze wordt gemaakt zonder precies te weten wat die opleiding inhoudt of zonder precies te weten wat er van een student wordt verwacht. Trechtermodel Het Oriëntatie- & Keuzetraject ofwel O&K van het Summa-College biedt begeleiding in het maken van een (nieuwe) studiekeuze. Dit doen we aan de hand van het trechtermodel. Een trechter begint bovenaan breed en wordt steeds smaller. Dat is precies wat we bij O&K doen. We beginnen breed: alles is nog mogelijk. We starten met oriëntatie van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Dit combineren we met een stukje zelfbeeld en reflectie. Vanuit hier werken we verder de diepte in om uiteindelijk te komen tot een gefundeerde studiekeuze. ORIËNTATIE 7 portfolio keuze Uitwerken keuze Oriëntatie - De linkerkant van het trechtermodel In het oriëntatiedeel komen o.a. de volgende zaken aan bod: à Praktijklessen binnen school 23: bijvoorbeeld kook- of techniekles, ICT les, crea-les, facilitaire les of les kantoorpraktijk à Workshops: bijvoorbeeld Op Noord, Studiemotivatie, Leerstijlen, Kwaliteitenspel; à Gastlessen: bijvoorbeeld door FNV Jong, Helicon, PSV jongerenteam etc.; à Excursies: naar onderwijsbeurs, open dagen, bedrijfsbezoek, scholen bezoeken e.d.; à Praktijkopdrachten: beroepeninterviews, arbeidsoriëntatie werkboek, presentatie arbeidsgebied, maken van testen; portfolio opbouwen, opleidingsinformatie verzamelen. à Stage: CV maken, rollenspel, dagdelen oriënterende stage, werkboek, meeloopdagen.

8 IK- De rechterkant van het trechtermodel In het zelfbeeldonderdeel komen, aan de hand van de WWW-vragen (wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik?), de volgende zaken aan bod: à Kwaliteitenonderzoek; teamrollen Belbin; 360 graden feedback à Zelfbeeld d.m.v. diverse opdrachten (hoe zie ik mezelf en hoe zien anderen mij?); à Opdrachten m.b.t. referentiekader; à Persoonlijk stappenplan; planning; studiemotivatie à Leerstijlen. WWW-vragen WAT WIL IK? Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij in je toekomst bereiken, leren, kunnen of hebben? Wat wil je in ieder geval niet? Wil je straks achter een bureau werken of liever buiten? Wil je in pak of met een T-shirt naar je werk? Samenwerken of liever alleen? Al dit soort vraagt gaan we samen beantwoorden! WAT KAN IK? Waar ben jij goed in? Dat is vaak een moeilijke vraag. Veel mensen vinden het moeilijk hierop te antwoorden. Door te kijken naar je eerdere diploma s weet je welk niveau je nu hebt. Op welk niveau wil je straks gaan studeren? En op welk niveau wil je eindigen? Is dat ook haalbaar voor jou? Hoe leer jij eigenlijk? Wat vinden anderen goed aan jou? In welke vakken blink jij uit? En aan welke vakken kun je maar beter niet beginnen? Als je dat allemaal weet, is het maken van een studiekeuze alweer wat minder lastig. 8 WIE BEN IK? Wie ben jij? Als mensen dat aan jou vragen zul je meestal je naam zeggen. Maar je bent veel meer dan alleen een naam! Je bent een uniek persoon, zoals jij loopt er geen ander rond! De meeste mensen zien van jou vooral je buitenkant. Als ze jou wat beter kennen weten ze ook wat jij leuk vind of wat je spannend vindt. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd op school, bij de sportclub, je zwemdiploma en al het andere wat jij hebt geleerd maken jou tot wie je bent. Jouw karaktereigenschappen, bijvoorbeeld of je een rustig of druk persoon bent horen daar ook bij. Door een keertje stil te staan bij deze onderwerpen leer je jezelf steeds beter kennen! Rooster en studiebelasting Studenten volgen bij O&K groepslessen, deze zijn verdeeld over 4 dagen. Naast de groepslessen is er oriëntatietijd die wordt besteed in een computerlokaal waar zelfstandig wordt gewerkt aan de verschillende opdrachten. Daarnaast vormt de individuele begeleiding door de O&K- Studentenadviseur een belangrijk onderdeel van het weekprogramma en lopen de studenten stage en / of besteden tijd aan praktijk- en huiswerkopdrachten. Daardoor is de student 5 dagen per week bezig met het O&K traject. De roosters kunnen per groep verschillend zijn.

9 O&K- traject in weekoverzicht Week Inhoud O&K programma Overige 0 Intakes & portfolio start 1 Introductie en kennismaking We nemen uitgebreid de tijd om kennis met elkaar te maken. Dat doen we om een goede sfeer in de groep te krijgen zodat we prettig kunnen samenwerken, naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen helpen. Het is belangrijk dat je jezelf kunt zijn in de groep. Hiervoor gaan we ook een leuke workshop doen! 2 Introductie en kennismaking 3 Oriëntatie Je leert hoe je informatie kunt vinden over opleidingen en beroepen, we gaan breed oriënteren en kennis maken met verschillende beroepen en opleidingen. Jij gaat beroepeninterviews afnemen en scholen bezoeken. We gaan samen een beroepskeuzetest doen om te kijken welke richting bij jou past. Daarnaast maken we elke week een beroepen top 5. Ook doen we workshops en/ of excursies. 4 Oriëntatie 5 Oriëntatie 6 Tussenweek met oudergesprekken Deze week nemen we de tijd om terug te kijken naar wat je allemaal hebt geleerd en vooruit te kijken naar wat je nog moet doen om jouw doel in O&K te bereiken. Dat doen we onder andere door met jou en jouw ouder(s)/ verzorger(s) samen te overleggen en een plan te maken voor de komende weken aan de hand van jouw portfolio en werkmap. 7 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) In de komende twee weken gaan we kijken naar de vragen: Wat wil ik, wat kan ik en wie ben ik? Daarnaast gaan we aan de slag met solliciteren, aandachtspunten voor als je stage loopt of werkt, zoeken naar een stageplaats, enzovoorts. 8 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) 9 Stagevoorbereiding & Ik (zelfbeeld) 10 Stage Deze weken gebruik je om in de praktijk te gaan kijken. Misschien ga je meelopen bij een school of je gaat dagdelen stagelopen bij beroepen die jou aanspreken. Je komt 1 x per week terug in de groep om je ervaringen te bespreken 11 Stage 12 Afronding Naast kennismaken is ook afscheid nemen belangrijk. Na 12 weken doen we dat dan ook op een leuke manier. Daarnaast gaan we jou inschrijven als we dat nog niet gedaan hebben en voer je een eindgesprek met jouw O&K studentenadviseur. We gaan ook aan de slag met competenties; wat ga je leren in O&K en waar begin je? Tijdens deze gesprekken helpt jouw O&K studentenadviseur jou verder op weg. Samen bekijk je hoe het gaat in de groep en wat jij zelf nog nodig hebt. Je hebt ongeveer eens per 2 weken een gesprek, soms ook vaker. Jouw stage-ervaring en voortgang van je studiekeuze bespreek je met je O&K studentenadviseur. Afronding portfolio en invullen wat je geleerd hebt op de competentiemeting. 9

10 Stage in het O&K traject In week 10 en 11 van het O&K-traject gaan de studenten stage lopen. Deze stages zijn in schooljaar voor het eerst expliciet in het traject opgenomen. Doel Het doel van de stage binnen het oriëntatie- en keuzetraject ligt vooral op het oriënterende vlak en is voor een deel gericht op een algemene beroepsvoorbereiding. Stagedoelstellingen zijn: - arbeidsoriëntatie - beroepenoriëntatie - bepalen van geschiktheid voor beroep. Belang van de oriënterende stage De student krijgt de mogelijkheid om in de praktijk mee te kijken naar het beroep en de werkzaamheden die hem aanspreken om eventueel als vervolgopleiding te kiezen. De student ü ziet hoe en wat mensen in een beroep allemaal doen; ü leert veel nieuwe woorden (vaktaal); ü ziet hoe mensen op het werk met elkaar omgaan; ü krijgt een beter beeld of het beroep en de werkzaamheden bij hem/haar passen. Het verduidelijkt het beeld van de beroeps-/opleidingskeuze. Voorbereiding van de stage Vanaf week 10 van O&K gaan studenten 2 tot 4 dagdelen op stage, afhankelijk van wat er mogelijk is bij het stage-adres. Sommige studenten willen misschien 2 verschillende stages en anderen gaan meelopen bij een school. Naast de stages blijven de groepslessen en individuele begeleiding binnen O&K gewoon doorlopen. 10 Een paar weken voordat de student op stage gaat, zal de O&K-studentenbegeleider beginnen met de voorbereiding op de stage. Studenten krijgen les over stage, over wat stage precies is en wat zij allemaal kunnen verwachten op de stage, over afspraken maken en nakomen en over solliciteren. We maken een brief en CV die worden toegevoegd aan het portfolio. Beroepeninterview Voordat een student op stage mag, moet hij eerst een aantal andere dingen gedaan hebben in het O&K-traject. Wanneer een beroeps- of opleidingsrichting is gevonden die aanspreekt, wordt d.m.v. een beroepeninterview meer informatie verzameld over dit beroep. Tijdens O&K, neemt een student gemiddeld 3 interviews af. Ook vraagt de student tijdens het interview vast of er een mogelijkheid is om bij de geïnterviewde een keer mee te kijken in de praktijk (stage te lopen). Dat interview levert de student vervolgens uitgewerkt in bij zijn O&K studentenbegeleider. Als deze O&K studentenbegeleider het interview en de verzamelde informatie voldoende vindt, en de student nog steeds enthousiast is over deze richting, mag hij op stage. Stagebedrijven De student mag zelf beslissen waar hij stage gaat lopen. In eerste instantie gaan studenten zelf op zoek naar een geschikte stageplaats. Als die is gevonden, gaat de student samen met de O&K studentenbegeleider contact opnemen met dat bedrijf en afspreken hoe de stage ingevuld gaat worden. Als de student nog geen idee heeft van een geschikt bedrijf gaat hij samen met de O&K studentenbegeleider op zoek. Tijdens de groepslessen wordt tijd besteed aan het zoeken naar een stage.

11 Portfolio en Competenties in het O&K Traject Vanaf schooljaar wordt er binnen het O&K traject gewerkt met competenties en een portfolio. Concreet betekent dit dat studenten te maken krijgen met een werkmap EN een portfolio. Verantwoording werkwijze Deze werkwijze sluit aan bij de MBO kwalificatiedossiers. Door deze werkwijze te hanteren sluit O&K beter aan op de reeds gevolgde en op de nog te volgen opleidingen van de studenten. Daarnaast geeft werken met een portfolio en met een competentiemeting een beter beeld van behaalde resultaten in een O&K traject en kan de student door middel van het portfolio aantonen dat hij zich heeft ingezet voor zijn studiekeuze. Portfolio Indien de student geplaatst wordt na de intake krijgt hij de opdracht om thuis een portfolio te gaan vormgeven. Dat kan als onderdeel van het O&K voorprogramma zijn of als huiswerkopdracht in de eerste week van het traject. Studenten stellen zelf de basis van dit portfolio samen en bouwen dit tijdens O&K verder uit. Doel is, een overzicht te verkrijgen van vaardigheden, kennis en eigenschappen en leren om dit alles aan te tonen. Daarnaast is een doel van het portfolio het verzamelen van tastbare bewijzen van deelname aan het O&K traject en daarmee een eindresultaat/product in handen krijgen na 12 weken O&K. Concreet is het porfolio een snelhechter of zelf meegebrachte map met daarin de verschillende documenten. In het portfolio kunnen o.a. de volgende zaken zitten: bewijzen van behaalde opleidingen; cursussen; e.d., paspoortkopie, competentielijst 0-meting en eindmeting O&K, opdrachtenlijst O&K, CV en eventueel sollicitatiebrief, bewijzen van O&K producten ( gemaakte verslagen; testuitslagen DOS o.i.d.), eindrapportage O&K, doorstroomdossier. 11 Competenties 0-meting In de eerste week van O&K vult de student een 0-meting in op de lijst van voor O&K vastgestelde competenties. Deze lijst is samengesteld aan de hand van de lijst van SHL competenties die gehanteerd worden in de Kwalificatiedossiers MBO. Door middel van diverse opdrachten wordt tijdens het O&K-traject aan deze competenties gewerkt. In de bijlagen een overzicht van de betreffende competenties. Eindmetingen+ evaluatie In week 12 van het traject wordt de competentie-eindmeting ingevuld. Deze eindmeting wordt opgenomen in het portfolio van de student. Daarmee kan hij inzichtelijk maken op welke competenties hij verbetering heeft geboekt en waar nog leerpunten liggen. Deze competentie-eindmeting wordt zowel door de student als door de O&K- studentenadviseur ingevuld Naast een competentiemeting vullen de student tevens een digitaal evaluatieformulier in, wat dient als interne kwaliteitsmeting en gebruikt wordt als input voor het O&K programma.

12 Verzuimprocedure O&K Procedure bij te laat: Van studenten die te laat komen wordt het aantal minuten te laat en de reden daarvan, geregistreerd door de O&K studentenadviseur in de docentenmodule (Synflex). Bij 2 x te laat volgt er een waarschuwing. Bij 3 x te laat wordt de school van herkomst op de hoogte gesteld en wordt gesproken met de student. Bij 4x of meer te laat worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd Tussenweek: gemiste minuten worden in de tussenweek bij elkaar opgeteld en dan ingehaald. Voor de 2 e periode na de tussenweek geldt dat gemiste minuten worden ingehaald in de laatste trajectweek. Procedure bij verzuim (n.b. Verzuim betekent alle afwezigheid, zowel met als zonder toestemming en is vastgelegd conform het verzuimprotocol van Summa College i.s.m. leerplicht en gemeenten.) Bij alle verzuim geldt: bij meer dan 2 dagen verzuim wordt de studentenadviseur van de meldende school per op de hoogte gesteld! Ziek Studenten die ziek zijn moeten zich dagelijks afmelden bij de administratie. Zij noteren deze melding in de docentenmodule. Bij studenten jonger dan 18 geldt dat ouders de ziekmelding moeten doen. Bij ouder dan 18 mogen studenten zich zelf ziek melden. De O&K studentenadviseur neemt dezelfde dag contact op met de student en bespreekt de ziekmelding en de verwachte ziekteduur. Ziekte geldt als verzuimdag! Als je tijdens de les ziek wordt, dien jij je af te melden bij de administratie alvorens naar huis te gaan. 12 Bijzonder verlof Bij ziekenhuisbezoek of andere reden dat studenten een dag(deel) niet aanwezig kunnen zijn bij O&K moeten zij dit van te voren bespreken met hun O&K studentenadviseur en om toestemming vragen. Indien deze toestemming verleent, wordt dat genoteerd in de docentenmodule Dit verlof geldt wel als verzuimdag! Afwezig Bij afwezigheid wordt direct na de les contact opgenomen met de student. De afwezigheid wordt genoteerd in de docentenmodule. Gemiste opdrachten worden apart gelegd voor de leerling door de O&K studentenadviseur. Bij 3 x afwezigheid worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Bij overmatig te laat / afwezig wordt een gesprek met de student en de coördinator van O&K gepland. Het O&K traject voor betreffende student komt dan in gevaar, alsook zijn/haar schoolinschrijving. Inhaaldagen In de tussenweek en in de eindweek van O&K worden 1 of 2 dagen ingepland dat studenten die eerder (een gedeelte van) lesdagen gemist hebben op school aanwezig MOETEN zijn om de gemiste opdrachten alsnog in te halen. Procedure bij huiswerk niet af: Beroepeninterview niet af betekent; niet op stage Overig huiswerk niet af: inhalen op inhaaldagen.

13 Bijlagen

14 Bijlage 1: Administratie Route O&K Wat Wanneer Wie Waarmee/hoe Aandachtspunten Administratief Direct na Loba via Aanmelding via Invoer gesprek zorgcoördinator huidige aan systemen: (begeleidend opleiding Sandra Herps en ollege.nl informatief) t.a.v. de administratie, Sandra Herps. 1 Aanmelden student voor O&K traject 2 Registratie in Eduarte bij Summa student. 3 Verdelen aanmeldingen + Invoeren Synflex / Dig. Klassenboek Direct na aanmelding Binnen 1 week na binnenkomst 4. Uitnodigen intake Binnen 2 werkdagen 5 Intake Binnen 2 weken na P2. 6 a. Geplaatst (/niet geplaatst) Synflex (I- naar O-fase) b. Melding naar Jacqueline ivm rooster 7. Bevestiging start a. Student / ouders Binnen 2 werkdagen Week voorafgaand aan de groepsstart Binnen 1 week na intake. Door eigen administratie school van inschrijving gedaan. Roland (tl.) Sandra Herps (adm.) O&K-groepsbegeleider O&Kgroepsbegeleider Sandra Herps (adm.) Roland (tl.) a. O&Kgroepsbegeleider Eduarte -Verdelen onder O&Kteam -Gegevens invoeren en/of overnemen van groepsoverzicht. Telefonisch (evt. met schriftelijke bevestiging) m.b.v. intakeformat, O&K folder en intakeopdracht (portfolio) Startoverzicht groep. Gegevens vanuit intake. Plaatsing: overeenkomst O&K. Mail naar Jacqueline (roostermaker) + cc Nan Bennis (adm.) a. Telefonisch (evt. met schriftelijke bevestiging) -Externe O&Kaanmeldingen bij School 23, altijd via teamleider O&K i.v.m. inschrijving en/of bekostiging -Aanmeldingen die nog bij StudentenService binnenkomen worden direct doorgestuurd naar School 23 -Max. 14 ll. per groep -Sandra ontvangt groepsoverzicht van Roland (tl.) Intakeverslag in Synflex of afwijzing / niet starten. Interne post door Wendy/Mieke Campussuportcentrum betreffende cluster. Intakefase; I-omgeving Synflex / Dig. Klassenboek Externe lln. overeenkomst bekostiging en/of Rutte route: Aleid Stronks. O&Kfase; O-omgeving Synflex / Dig. Klassenboek In/uit systemen School 23: Sandra Herps 14 b. Afleverende school 8 Tussenrapportage +oudergesprek 9. -Melding; einde traject 1 0 -Eindrapportage - Afmelding naar Jacqueline ivm Rooster Uitstroomoverzicht Na 6 weken tussenweek Laatste trajectweek Binnen 1 week na afronding traject Laatste groepsweek. Binnen 1 week na afronding traject b. O&Kgroepsbegeleider O&K- groepsbegeleider O&K- groepsbegeleider O&K- groepsbegeleider Roland (tl.) b. Mail naar zorgcoördinator school. m.b.v. format tussenrapportage uit Synflex Bericht naar school. zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school. m.b.v. format eindrapportage uit Synflex Mail naar Jacqueline (roostermaker) cc naar Sandra Herps/Aleid Stronks Digitaal zenden naar zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school. Eindrapportage: 1. Studentendossier 2. Digitaal naar; zorgcoördinator /contactpersoon/ aanmelder school (tbv exitgesprek daar). 3. Naar toekomstige school via student/deelnemer O&K- groepsbegeleider Uitstroomoverzicht. digitaal naar: 1. Sandra Herps 2. Aleid Stronks 3. Tl O&K (Roland) Uitstroomfase.

15 Bijlage 2: Overeenkomst van deelname aan het Oriëntatie- & Keuzetraject. Naam student:... Geboortedatum:.. O&K studentenadviseur:.. Bovengenoemde student wil deelnemen aan het O&K- traject. Door het zetten van een handtekening gaat de student akkoord met onderstaande afspraken. Bij studenten jonger dan 18 jaar wordt dit document tevens door een ouder /verzorger van de student ondertekend. Jij gaat deelnemen aan het O&K- traject op school 23 en blijft ingeschreven op de school die jou heeft aangemeld voor dit traject (school van inschrijving). Jij zal gemaakte afspraken met de O&K studentenadviseur nakomen. Jij zult je bij te laat komen, ziekte en/of afwezigheid houden aan de verzuimregels die gelden voor O&K. Jij houdt je aan schoolregels van school 23. Jij geeft de O&K studentenadviseur toestemming om informatie over jou uit te wisselen met of op te vragen bij personen of instanties. Hiervan wordt jij, indien mogelijk, vooraf op de hoogte gesteld. Verzuim wordt doorgegeven aan de school waar jij staat ingeschreven en/of aan leerplicht. Bij hoog verzuim, onvoldoende inzet of bij het niet nakomen van afspraken wordt jij gewaarschuwd en je ouders/verzorgers worden ingelicht. Wanneer er geen verbetering optreedt, wordt het O&K traject door school 23 beëindigd. Gemaakte (extra) kosten kunnen dan mogelijk door de school van inschrijving op jou worden verhaald. Jij hebt als doel van deelname aan het O&K- traject: het vinden van een passende opleiding en je bent bereid je hier volledig voor in te zetten. 15 Persoonlijke afspraken Hieronder worden specifieke persoonlijke afspraken genoteerd (indien van toepassing): Ondertekening Naam:... O&K Studentenadviseur Ouder/verzorger handtekening

16 Bijlage 3: Competentielijst O&K Een competentie is het op de juiste manier kunnen toepassen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. * Deze lijst is samengesteld aan de hand van de lijst van SHL competenties die gehanteerd worden in de Kwalificatiedossiers MBO Competenties waaraan gewerkt wordt tijdens het O&K traject: A Beslissen en activiteiten initiëren A1. beslissingen nemen A3. verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en activiteiten A4. zelfvertrouwen tonen A5. op eigen initiatief handelen D. Aandacht en begrip tonen D1. interesse tonen D2. luisteren D3. verdraagzaamheid en welwillendheid tonen D8. zichzelf kennen en laten zien E Samenwerken en overleggen E1. anderen raadplegen en betrekken E2. afstemmen E4. openhartig en oprecht communiceren E5. aanpassen aan de groep G Relaties bouwen en netwerken G3. relatienetwerk onderhouden en benutten G4. goede relatie behouden bij moeilijkheden (indien van toepassing) 16 I Presenteren I1. duidelijk uitleggen en toelichten I2. kernachtig communiceren N Onderzoeken N1. informatie achterhalen N2. openstaan voor nieuwe informatie N3. vanuit meerdere invalshoeken bekijken P Leren P1. vakkennis en vaardigheden bijhouden P2. leren van feedback en fouten P3. zichzelf verder willen ontwikkelen Q Plannen en organiseren Q1. doelen en prioriteiten stellen Q2. activiteiten plannen Q3. tijd indelen Q4. mensen en middelen organiseren Q5. voortgang bewaken

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie