OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef"

Transcriptie

1 OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef

2 OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef

3 Colofon Eerste druk, februari 2012 Copyright 2012, Maarten G. Verhoef, Oriste Business Values Omslagontwerp: Ruud van Wijngaarden Grafische productie: Quality Dots B.V. Foto achterflap: Noud van den Boer Uitgeverij: Oriste Business Values Zonder schriftelijke toestemming van Oriste B.V. is het niet toegestaan om de titel of inhoud van dit boek voor commerciële doeleinden te gebruiken of presentaties/ trainingen te verzorgen met deze titel. Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver nog uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden in deze uitgave. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.

4 Inhoudsopgave Voorwoord: Gedeelde waarden als verbindende succesfactor 5 binnen samenwerkingsverbanden. Inleiding: Hier zijn de bouwstenen voor succesvol gezamenlijk 11 ondernemen. Hoofdstuk 1 Communicatie de eerste bouwsteen 17 Communiceer wat u zeggen wilt en maak het samen waar Hoofdstuk 2 Doelen de tweede bouwsteen 29 Waardeer uw eigen doelen en zoek het daarna samen uit Hoofdstuk 3 Bedrijfscode de derde bouwsteen 41 Formuleer een bedrijfscode en werk er dagelijks mee Hoofdstuk 4 Grijze haren de vierde bouwsteen 53 Kies senior ondernemers als klankbord voor inzicht en wijsheid. Hoofdstuk 5 Eigenaarschap de vijfde bouwsteen 65 Spreek eigenaarschap, uitbreiding en uittreding af Hoofdstuk 6 Taken de zesde bouwsteen 77 Beslis over uw onderlinge rollen, taken en mandaten Inhoudsopgave 3

5 Hoofdstuk 7 Meewerkenden de zevende bouwsteen 89 Starten en stoppen met familie en personeel Hoofdstuk 8 Risico s de achtste bouwsteen 101 Inventariseer de risico s en bepaal welke zaken verzekerd moeten zijn Hoofdstuk 9 Klagers de negende bouwsteen 113 Laat klagers tot hun recht komen en wees een vredestichter Hoofdstuk 10 Geld de tiende bouwsteen 122 Afspraken die gelden als het om de centen gaat Zakenpartnertest nader toegelicht 135 Over de auteur Over Winnaars

6 VOORWOORD

7 6 Over Winnaars

8 Wat maakt gezamenlijk ondernemen als zakenpartners tot een succes? Is dat mensen bij elkaar zetten op basis van competentieprofielen? Zit het succes in de juiste teamrolverdeling volgens Belbin of moet er méér zijn? Boeken die specifiek gaan over samen succesvol ondernemen zijn op één hand te tellen. En dat terwijl de wereld steeds meer aan elkaar lijkt te hangen van samenwerkingsverbanden en partnerships. Start-ups, overnames en bedrijfsfusies zijn aan de orde van de dag. Onderzoek wijst uit dat iedere ondernemer, groot of klein, partners in business heeft of zoekt. De kunst is om over en weer de juiste zakenpartner te kiezen voor een start-up, overname of fusie. Dit boek laat zien dat er een onderliggend en verbindend fundament is, waardoor één plus één drie wordt. Dit boek raakt het hart van het bedrijf dat u, als partners in business, samen in voor- en tegenspoed vorm gaat geven. Voorwoord 7

9 Beste adviseur Zakenpartner-zijn; het is net een huwelijk, maar dan puur zakelijk. Een veelgehoorde kreet van ondernemers die intensief met elkaar samenwerken. Menig zakenpartner brengt, zeker in de opstart van de samenwerking, meer tijd door met zijn zakenpartner dan met de levenspartner. Zakenpartners delen hun passie, kennis en kunde en vervolgens zetten zij dat samen om in daden. In een heldere structuur en met een compact plan. In een aantal gevallen is de zakenpartner tevens levenspartner. De zakelijke en persoonlijke belangen komen dan een stuk dichter bij elkaar te liggen. Het is zeker in die gevallen extra belangrijk om balans te vinden en te houden in het verdelen van tijd en aandacht voor de zaak en het thuisfront. De pakkende titel OVER WINNAARS komt voort uit de dialoog met mijn partner in zaken en tevens beste adviseur: mijn vrouw! Voor u als lezer is zij niet direct zichtbaar, maar voor mij en onze klanten en partners in business is zij onmisbaar vanwege het aanbrengen van de juiste accenten. Vanuit onze gedeelde waarden zijn wij, met een gezamenlijke optiek, aanvullende competenties, rollen en taken, een krachtig team dat goed kan samenwerken. De definitie Voordat u verder leest geef ik u mijn definitie van het begrip zakenpartner. Wij hebben het hier over zelfstandige ondernemers die langdurig of kortstondig samen gaan werken. Dat kunnen zowel mannen alsook vrouwen zijn, al is dit boek is geschreven in de hij-vorm. Dat samenwerken gebeurt meestal in een vastomlijnde bedrijfsvorm vanwege een start-up, overname of fusie en soms ook op projectbasis. U als zakenpartners draagt met elkaar de verantwoordelijkheid voor het bedrijf en de projecten waarin u samen actief bent. Ieder met zijn eigen rol en taak en ten opzichte van elkaar complementair op gebied van kennis en kunde. In combinatie met eenzelfde focus en strategie en op grond van 8 Over Winnaars

10 gedeelde waarden van waaruit u met elkaar aan de slag gaat. Samenwerken is in de meeste gevallen geen doel op zich. Het is vooral een manier om krachtig samen te ondernemen. U bepaalt zelf hoe lang de zakenrelatie mag duren. Het is daarom van belang dat u bij de aanvang van de samenwerking niet alleen samen nadenkt over een stabiele start en groei, maar ook over de manier waarop u de samenwerking goed afrondt. Een goede samenwerkingsovereenkomst bevat, naast alle ingrediënten voor gezamenlijk succes, ook een heldere exit-route. Hierin moet duidelijk naar voren komen wat de te nemen stappen zijn om goed afscheid van elkaar te nemen. Deze exit-route is gemaakt op grond van de waarden die gezamenlijk aan de voorkant van de samenwerking zijn geformuleerd. Het definiëren van die gedeelde waarden is dus cruciaal. Uw brein De vele ondernemers die door dit boek heen aan het woord komen, delen hun levenswijsheden. Grote kans dat u de verhalen herkent en dat u het in de toekomst beter wilt doen dan zij. Met de bouwstenen die u in dit boek krijgt aangereikt, heeft u in ieder geval voldoende stof om over na te denken. Om vervolgens in de dialoog met uw zakenpartner te bepalen wat de samenwerking u mag kosten en wat de samenwerking u moet opleveren. Het mag duidelijk zijn dat bij gebrek aan meerwaarde, er geen directe noodzaak is om samen te werken als zakenpartners. Wanneer de waarden geborgd zijn in een gezamenlijk plan, is het toepassen ervan de volgende stap. Met dit boek in de hand heeft u een goede navigatie om met elkaar te bouwen aan een krachtige samenwerking. U wordt met de inhoud van dit boek méér dan overwinnaar. Voorwoord 9

11 10 Over Winnaars

12 INLEIDING

13 12 Over Winnaars

14 Mensen die elkaars zakenpartner worden kennen elkaar vaak al in een andere hoedanigheid. Als goede vriend, oud-collega s, levenspartner of studiegenoot of anders is het een nog redelijk vers contact. Zodra zij elkaars zakenpartner worden, treden er verschuivingen op in de onderlinge relatie. De ervaring leert dat gedeeld bedrijfseigenaarschap menig ogenschijnlijk stabiele relatie op het spel zet. Geld, macht en ego spelen hierbij een belang-rijke rol. Zonder gedeelde waarden en goede afspraken is de kans groot dat gezamenlijke belangen vroeg of laat overgaan in individuele standpunten. In de praktijk blijkt dat zakenpartners die samen succesvol ondernemen, hun kracht vinden in het naleven van gedeelde waarden zoals wederzijds vertrouwen, respect, geloofwaardigheid en transparantie. Extra sterk wordt de verbinding als de zakenpartners hun gedeelde waarden met elkaar verwoorden in bijvoorbeeld een bedrijfscode en die naleven in hun dagelijkse handel en wandel. Dit boek biedt u de tien bouwstenen voor een heldere dialoog en goede afspraken, die samen zorgen voor een stevige samenwerking. De kans op succes neemt met sprongen toe als één plus één meer dan twee wordt. Inleiding 13

15 Waardige rekensom Bij zakenpartnerships gaat het erom dat de meerwaarde die door de samenwerking ontstaat, meer is dan de optelsom van ieders individuele kennis en kunde. Dat betekent dus dat één en één drie of méér is. U beschikt met elkaar over specifieke kennis, want u bent allemaal expert op uw eigen vakgebied. U biedt zeker met elkaar een toegevoegde waarde aan de markt. U wilt deze kennis benutten, want denken zonder doen is bouwen aan luchtkastelen en dat is op zich wel knap maar niet effectief. Dus niet alleen dromen maar ook de handen uit de mouwen en met elkaar aan het werk. Het is onverstandig om te gaan handelen zonder goed met elkaar na te denken en door te spreken over het gezamenlijke plan en nog belangrijker, de onderliggende waarden. Zij vormen immers de verbindende schakel voor succes als zakenpartners. Effectief samenwerken vraagt om een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Door deze zaken expliciet te maken gaat u samen ondernemen op basis van feiten. Uw kennis en kunde benut u optimaal als deze gebaseerd is op een bepaalde overtuiging. U gelooft in uw eigen capaciteiten en in die van de ander, toch? U heeft de overtuiging dat u zaken met elkaar beter voor elkaar krijgt. Denken en doen zonder overtuigende en gedeelde passie op grond van bepaalde waarden zal niemand enthousiasmeren. Klanten en investeerders gaan overstag als u een authentiek verhaal met een bijpassende dienst of product aanbiedt. Deze authenticiteit komt voort uit het hart. Als daarbij ook nog de hoofden en handen van alle partners met elkaar worden verbonden, dan heeft u met elkaar profijt in het kwadraat. 14 Over Winnaars

16 Bouwstenen toepassen Het woord bouwstenen zegt het al; er moet mee gewerkt worden, willen ze tot hun doel komen. Daarom bevat dit boek tien stenen om in een bepaalde volgorde mee te gaan bouwen. Het doel is om met elkaar een succesvol bouwwerk te maken. Liefst op rotsachtige bodem, zodat het fundament stabiel is en blijft. Bij elke vorm van bouwen is het essentieel dat er een goed doorgerekend plan aan ten grondslag ligt. Dit bedrijfsplan moet voor iedereen helder zijn. Ook de volgordelijkheid in het bedrijfsplan bepaalt mede het succes van het uiteindelijke resultaat. Daarom zit er in dit boek een logische opbouw met steeds terugkerende onderdelen als houvast. Zo hebben de bouwstenen stuk voor stuk een éénduidige naam en omschrijving, die per hoofdstuk worden uitgediept. Tientallen ondernemers onderbouwen met hun eigen verhaal door alle tien de hoofdstukken heen het nut en de noodzaak van iedere bouwsteen. Om uw eigen waarden en die van uw zakenpartner per bouwsteen te bepalen, worden aan het eind van elk hoofdstuk allerlei vragen gesteld en actiepunten geboden. Hierdoor gaat ook u samen krachtig ondernemen. Inleiding 15

17 16 Over Winnaars

18 COMMUNICATIE De eerste bouwsteen: Communiceer wat u zeggen wilt en maak het samen waar

19 18 Over Winnaars

20 Hèt verbindende element voor gezamenlijk succes Ieder mens heeft zo zijn eigen stijl van communiceren. Wanneer u op zoek gaat naar de juiste zakenpartner, dan kan het een aardige test zijn om uw potentiële zakenpartner uit te nodigen in een restaurant om daar met elkaar een hapje te eten. Zorg dat u als eerste aanwezig bent en observeer uw zakenpartner en zijn manier van arriveren, begroeten van bedienend personeel, het plaatsen van de order, het gesprek aan tafel, het afscheid nemen en ook het feitelijke vertrek. Al deze facetten geven een prima indruk van de handel en wandel van deze persoon. Luidruchtig of ingetogen. Hoffelijk of zelfgericht. Luisteraar of gespreksbepaler. Innemend of uitputtend. In al deze facetten staat communicatie van waarden centraal. Wilt u met deze persoon graag gezien worden, of duikt u liever weg achter een zo groot mogelijke menukaart? Communicatie - de eerste bouwsteen 19

21 Passend profiel Uw samenwerking binnen een start-up, overname of fusie staat of valt met goed gefundeerde communicatie. U kunt als zakenpartners exact hetzelfde ideaal aanhangen, maar zolang u er met elkaar niet over communiceert, levert het u geen meerwaarde op. Bij het zoeken naar de juiste zakenpartner heeft u, als het goed is, van uzelf reeds een profiel gemaakt. In dat profiel komt duidelijk naar voren welke waarden uzelf aanhangt en op welke manier deze waarden tot uiting komen in uw zelfstandig ondernemerschap. Om vervolgens vanuit uw profiel te bezien wat uw drive is om gezamenlijk te gaan ondernemen. Op deze manier krijgt u een beter beeld welke persoon met zijn profiel hier het beste bij zou passen. Vanuit uw eigen waarden gaat u met uw motieven op zoek naar die ander. Die zoektocht krijgt pas slagingskans als de gezochte persoon zelf ook gaat communiceren conform uw behoeften. Of dit daadwerkelijk het geval is moet geen aanname zijn, maar een op feiten aantoonbaar geheel. Juist daarom is het bij een nadere kennismaking van groot belang om met elkaar expliciet te maken wat de wederzijdse verwachtingen binnen een mogelijke samenwerking zijn. Het zijn juist die motiverende waarden die inhoud geven aan de verwachtingen en dus zet u dit soort zaken centraal binnen de samenwerking. Het is daarom ook zo belangrijk om bij aanvang van uw zoektocht eerst uw eigen waarden te definiëren en vervolgens bij de ander te toetsen wat zijn waarden en de definiëring daarvan zijn. Op deze manier wordt duidelijk wat ieders drijfveren zijn om met elkaar te ondernemen. Wanneer er sprake is van aantoonbaar gedeelde waarden, gaat u met elkaar bouwen aan vertrouwen en daarmee is de weg vrij om te gaan bouwen aan een gezamenlijk ondernemingsplan. 20 Over Winnaars

22 Bert (51), consultant: Met jou ga ik van z n leven niet samenwerken. Dat had ik zeker gezegd als ik de kennismaking met een aantal voormalige zakenpartners was gestart via een restaurantbezoek. Kloppend verhaal Het bedrijf en dus ook de samenwerking vormgeven begint met een goed omschreven plan. Het is uw uitdaging om met elkaar een heldere vertaalslag te maken van de gedeelde passie. In deze vertaalslag moet ook helder worden op welke wijze beschikbare kennis en kunde omgezet kunnen worden naar de aan te bieden producten en diensten. U als zakenpartners biedt de markt toegevoegde waarde. Hoe deze er uitziet en wat de klant kan verwachten moet centraal staan in al uw communicatieuitingen. Vertrouwen moet u verdienen. Daarom is het van groot belang dat u als zakenpartners moet laten zien dat de boodschap die u verspreidt in de hedendaagse praktijk feitelijk ook wordt voorgeleefd. Uw gezamenlijke ondernemingsplan, met de daarin opgenomen communicatiestrategie, bevat als het goed is dan ook meer dan alleen de inzet van middelen. Vergeet niet dat u en uw zakenpartner zèlf het belangrijkste communicatiemiddel zijn. Vertolkt uw zakenpartner in zijn verhaal en zijn manier van optreden hetgeen uzelf ook wilt zien, zeggen en horen? Of heeft uw zakenpartner een Communicatie - de eerste bouwsteen 21

23 compleet andere boodschap? Bij gebrek aan éénluidende communicatie tussen u als zakenpartners zal uw samenwerking getekend worden door een traject van voortdurende discussies over tegenstrijdige uitingen in woord en daad. Het voeren van een continue dialoog is perfect, zolang deze plaatsvindt op basis van gemeenschappelijk beleid en vanuit gedeelde waarden. Een steeds terugkerende discussie tussen zakenpartners die enkel negatieve energie oplevert heeft geen enkele samenwerking ooit meerwaarde opgeleverd. Kay (43), trainer en firmant: De ogen zijn de spiegel van de ziel. Kijk daar in en weet wat je ziet. Door dit veelvuldig te doen heb ik in 25 jaar tijd mijn professie als gedragstrainer enorm weten uit te bouwen. Door deze mensenkennis doe ik hier in elke onderhandeling mijn voordeel mee. Ogen blik De hoeveelheid middelen waarmee wij op dit moment kunnen communiceren lijkt onuitputtelijk. Afstanden zijn geen probleem meer, als wij het tenminste over fysieke aangelegenheden hebben. Gek genoeg blijkt de kwaliteit van onze communicatie niet synchroon te lopen met de voornamelijk technische ontwikkelingen op communicatiegebied. Onze houding en gedrag zijn zaken waar we ons lang niet altijd voldoende bewust van zijn. Uiteindelijk blijkt het elkaar één moment diep in de ogen kijken vaak veel meer duidelijkheid te geven dan een overstelpende hoeveelheid analoge en digitale interacties. Het gaat om diepgeworteld contact met elkaar maken, met hart en ziel, gevoel en 22 Over Winnaars

24 verstand en met beide benen op de grond. Om vervolgens daarna met elkaar een route te bepalen, die ervoor zorgt dat dankzij de samenwerking alle individuele en gezamenlijke doelen optimaal tot hun recht komen. Het bepalen van gezamenlijke waarden is hiervoor een prima uitgangspunt. Als het gaat om communicatie op grond van authenticiteit, dan is het essentieel dat wat er gezegd wordt ook daadwerkelijk gedaan wordt. Op een dusdanige manier waarop het is afgesproken en binnen de daarvoor gestelde limieten. Dat geeft wederzijds vertrouwen en voldoening. Binnenste buiten Succesvolle zakenpartners hebben hun onderlinge communicatie op orde. Ze werken samen op grond van feiten en niet op basis van aannames. Onderlinge afstemming van zaken en taken zorgt voor een waterdicht verhaal naar buiten toe. Klanten en leveranciers krijgen een unaniem verhaal. Wanneer de boodschap authentiek en identiek is, stijgt het klantvertrouwen met sprongen. Bedrijven waarbij de onderlinge communicatie niet optimaal en effectief is, doen het minder goed. Het verdient dus de aanbeveling om op gezette tijden en dus niet alleen op cruciale momenten met elkaar af te stemmen wat wijsheid is om te doen. Niet op grond van aannames gaan handelen maar checken of er draagvlak is voor de te kiezen weg. Bij een diffuus communicatiebeleid is de kans op ruis tussen zakenpartners groot. Ruis tussen zakenpartners vertaalt zich in inefficiëntie en verkeerde beslissingen, wat zich vertaalt in onnodige rompslomp. Vandaar dat het belangrijk is om met elkaar de juiste modus te vinden voor regelmatig fysiek en digitaal contact. Dat geeft uzelf en ook de buitenwereld waarmee u handelt, inzicht en overzicht. Zodat ook daar aan vertrouwen wordt gebouwd. Communicatie - de eerste bouwsteen 23

25 Koos (53), riskmanager: Zelfingenomenheid bleek achteraf de grootste kernwaarde van mijn voormalige zakenpartner. Ik was blind ingestapt en had vooraf niets onderzocht. Grote ellende was het gevolg. In mijn zoektocht naar nieuwe partners moet vooraf blijken wie of wat centraal staat. Anders stap ik niet meer in. Juiste begin Een goede samenwerking kenmerkt zich door ruimte te geven aan elkaar. Om te luisteren naar de vragen en adviezen die de ander u geeft, zodat in de daarop volgende interactie een optimale keuze wordt gemaakt. Bij het gezamenlijk bepalen van de bedrijfswaarden zijn luisteren en elkaar de ruimte geven bouwstenen die van grote waarde zijn voor de verdere opbouw van zowel de onderneming als van de zakenpartnerrelatie. Door te luisteren naar elkaar, de klanten en de leveranciers wordt handelen effectief en efficiënt. Het is goed om te weten dat de tijd van zenden van informatie voorbij is, want de klant bepaalt tegenwoordig zelf wat die weten wil. Juist omdat de klant zelf op zoek gaat, is het van essentieel belang dat u zichtbaar bent op de plekken waar u gezien wilt worden door de juiste mensen. Dit is een kunst apart waar de reclameindustrie handig op inspringt. Om interne en externe reclamemakers goed aan te kunnen sturen, is het belangrijk om gefundeerd te weten wat zowel uzelf alsook de markt wil. Voorafgaand aan het helder hebben van de marktwensen is het noodzakelijk om uw gezamenlijke wensen helder te hebben, met de onderliggende waarden als gezamenlijk uitgangspunt. Wanneer u dit doet zal uw complete bedrijfsbeleid consistent en transparant worden. Dat proeft een klant 24 Over Winnaars

26 en als het goed is, smaakt dit naar méér en gaat uw bedrijf succesvol worden. Daarmee wordt samenwerken echt krachtig en breekt er een tijd aan waarin u optimaal gaat genieten met elkaar. Gekozen boodschap Als het gaat om gerichte communicatie naar buiten toe, dan is inzet van Social Media niet meer weg te denken. Het is goed om te beseffen dat niet alleen de communicatiekanalen maar ook de vorm waarin de boodschap is verpakt aan continue verandering onderhevig is. Het gaat allemaal sneller, compacter, directer en veel meer vraag gestuurd. Denk hierbij aan forums waar discussies worden gevoerd met klanten en vakgenoten in binnen- en buitenland. Het zijn de Apps op smartphones die in toenemende mate zorgen voor de gewenste informatie bij de klant. Het is de klant die bepaalt wat hij weten wil en niet u! Uw bedrijf heeft met al dit soort ontwikkelingen te maken. Daarom is het goed om als uitgangspunt eerst met elkaar de onderliggende waarden met elkaar vast te stellen, op grond waarvan het bedrijfsprofiel en ook de partneromschrijvingen tot stand komen. De kans is groot dat ook het profiel van u als zakenpartner online staat en daarom is het goed om te weten welke lijn ten aanzien van het gezamenlijke bedrijf hierin terug te vinden is. Als het gaat om vertrouwen winnen en uitbouwen, dan is het essentieel dat overal een niet-conflicterende boodschap wordt gecommuniceerd door de zakenpartners. Interactie met elkaar en de omgeving lijkt het sleutelwoord. Daarom is het zinvol om met elkaar af te stemmen op welke wijze Social Media worden ingezet. Goede afspraken die aangeven wie wat meldt op welke manier en op welk moment zullen niet ontbreken binnen een krachtige samenwerking. Als dit goed is georganiseerd, geeft dit de klanten en ook u als zakenpartner onderling extra vertrouwen. Communicatie - de eerste bouwsteen 25

27 Zegt u het maar! Een aantal vragen waar u koers mee bepaalt voor uzelf en uw zakenpartnership: Wanneer staat bij u een gezamenlijk restaurantbezoek gepland? Welke waarden klinken door in uw eigen communicatie? Op welk punt is uw eigen verbale en non-communicatie voor verbetering vatbaar? Welke waarden staan voor u centraal in het communicatiebeleid van het bedrijf? Op welke manier vertaalt u de bedrijfswaarden in uw online vitrine? Wat ziet u liever niet terug in het online profiel van uw zakenpartner? Op welke manier komt u in uw communicatie tegemoet aan de verwachtingen van de klant? 26 Over Winnaars

28 Aan de slag: Een aantal actiepunten die uw waarden tot leven laten komen in uw bedrijfsomgeving: Bepaling van uw eigen waarden vertaalt zich in hetgeen waarnaar en vooral ook naar wie u op zoekt bent. Kijk uw zakenpartner eens recht in de ogen en verwoord dan hetgeen wat u ziet. Ga met uw potentiele zakenpartner uit eten en proef elkaar. Formuleer de overkoepelende boodschap op grond van gezamenlijke waarden die u wilt uitdragen. Onderzoek en stel vast welke media uw bedrijfsactiviteiten optimaal positioneren. Communicatie - de eerste bouwsteen 27

29

30 136 Over Winnaars

31 De Zakenpartnertest Succesvol samen ondernemen doet u op basis van gedeelde waarden. Ondernemers gebruiken de online Zakenpartnertest om gefundeerd succesvol te gaan samenwerken binnen een start-up, fusie of overname. De kracht van de Zakenpartnertest zit in het omzetten van aannames naar feiten van alle betrokkenen die met elkaar de test maken. U maakt de test met maximaal 12 deelnemers. De uitkomsten van de Zakenpartnertest vormen de basis voor een gedegen dialoog over individuele en gezamenlijke belangen als partners. Vanuit deze positie definiëert u met elkaar de gedeelde waarden die centraal staan in het gezamenlijk bedrijf. U wordt hierdoor meer dan overwinnaars. De Zakenpartnertest 137

32 Vijf thema s De Zakenpartnertest behandelt op praktische wijze vijf thema s, die samen de ruggengraat van uw ondernemingsplan vormen. Hierbij gaat het om de Ondernemer, de Onderneming, de Markt, de Organisatie van het bedrijf en de Financiën. Per thema waardeert u steeds tien stellingen met een waarde van 1 tot en met 10. Ook is er per thema een bijbehorende businesscase waarbij u vijf multiple-choice vragen beantwoordt. De test bevat een geavanceerde beheertool, waarmee u de voortgang van deelnemers kunt bewerkstelligen. Het invullen van de test doet u in een half uur. Totale inzage Zodra alle deelnemers de Zakenpartnertest hebben afgerond ontvangen alle deelnemers digitaal een gezamenlijke rapportage. Deze rapportage geeft u inzage in de waarden waaraan uzelf en de ander hechten binnen uw gezamenlijke bedrijfsvoering. Naast alle individuele antwoorden vindt u in de rapportage ook de gezamenlijke antwoorden terug. U krijgt per vraag op maat gesneden adviezen aangeboden en u krijgt punten voor verdere dialoog aangereikt. Het geheel is omkaderd door een compact stukje bijbehorende theorie en tot slot staan per thema een aantal valkuilen opgesomd. Totaal overzicht De Zakenpartnertest inzetten om samen waarden te bepalen. Dat doen ondernemers die meer waarde willen hebben dan enkel de som der delen. Denken en handelen doet u vanuit uw motivatie, die op haar beurt voortkomt uit de wensen van het hart. 138 Over Winnaars

33 Samengevat doet de Zakenpartnertest het volgende: Geeft inzage in elkaars denk- en werkwijze Zet wederzijdse aannames om in feiten Geeft richting aan de dialoog over waarden Stuurt verwachtingen aan alle kanten bij Maakt individuele kwaliteiten inzichtelijk Geeft op maat gesneden adviezen Biedt concrete oplossingen bij verschillen Toont per thema veel voorkomende valkuilen Formuleert de kaders van besproken thema s Zet aan tot continue dialoog en goede afspraken De Zakenpartnertest 139

34 140 Over Winnaars

35 OVER DE AUTEUR Maarten G. Verhoef

36 142 Over Winnaars

37 Over de auteur Een luisterend oor, het hart op de tong en de bereidheid om te strijden voor transparantie binnen diffuse omstandigheden in de maatschappij. Deze eigenschappen kenmerken zelfstandig ondernemer Maarten G. Verhoef (1969). Zijn gedrevenheid is gefundeerd op waarden als rechtvaardigheid en vertrouwen van waaruit hij verder bouwt aan zijn eigen authenticiteit. Deze waarden komen perfect tot zijn recht in zijn rol als spreker, schrijver, bedrijfsmediator, communicatieadviseur, gedragstrainer en journalist. Op humoristische wijze faciliteert hij gesprekken die gaan over halve waarheden en hele aannames. Door deze te toetsen op feiten zonder voorbij te gaan aan de gevoelskwestie van een ieder, ontstaat er wederzijds ruimte voor zaken die het hart raken en die in de opvolgende dialoog met elkaar vorm en inhoud krijgen. Dat is zijn kwaliteit. Juiste vertaalslag Zijn praktische vertaalslag van fictie naar feiten in combinatie met gevoel voor emoties in relaties geeft ondernemende mensen inzicht en voortgang. Zijn online Zakenpartnertest is hier een uitgesproken voorbeeld van. Een praktisch sturingsinstrument om samen te bouwen aan succesvol ondernemen op grond van gedeelde waarden. Deze waarden vormen het fundament waarop partners in business met elkaar gaan bouwen aan gedeeld succes. Ieder met eigen competenties, kwaliteiten en expertise die zij hebben opgebouwd in jaren vol ervaring. Met elkaar geloven zij in de meerwaarde die zij de wereld te bieden hebben. Hun onderscheidende vermogen is geborgd in gedeelde waarden. Over de auteur 143

38 Feiten spreken Dit boek is een logisch vervolg op alle ervaringen die auteur Maarten G. Verhoef de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan in het bedrijfsleven en binnen de Rijksoverheid. Sinds 1994 is hij zelfstandig ondernemer, zakenpartner en coördinerend project-initiator. Tien jaar lang organiseerde, coördineerde en communiceerde hij complexe materie op praktische wijze binnen de top van vier ministeries in Den Haag. Waarbij goedlopende samenwerking op grond van gedeelde informatie altijd de rode draad was. Zowel intern richting de ambtelijke top en haar medewerkers alsook extern naar de doelgroepen en intermediairs. Ook Hare Majesteit de Koningin ging met de door hem gebundelde informatie op werkbezoek. Verbindende factor in dit alles is aansluiting te vinden bij alle betrokken partijen, waardoor zaken goed georganiseerd en weloverwogen in beweging komen. Uw levensroute Voor een goed gesprek over zaken die u raken en de waarden die er voor u als ondernemer toe doen is de schrijver altijd te benaderen. Via Social Media en ook live! Hij hoort graag uw levensroute en deelt met genoegen zijn kennis en ervaringen met u als ondernemende zakenpartner. Oriste Business Values Over Winnaars

39 U wordt meer dan overwinnaar als uw samenwerking gefundeerd is op expliciet geformuleerde en gedeelde waarden. Dat geldt bij start-ups, overnames en fusies. Waarden staan centraal in dit boek en u komt zelf uitgebreid aan het woord. Bij elk hoofdstuk bepaalt u welke zaken er voor u toe doen en wat u met de ander verbindt. U krijgt inzage in wederzijdse belangen die samen het uitgangspunt vormen voor een waardevolle dialoog met uw partners in business. Hierdoor bouwt u op gestructureerde wijze aan gefundeerd succesvol gezamenlijk ondernemerschap. Zonder omhaal van woorden geeft de schrijver van dit boek u handvatten die leiden tot helder gedefinieerde individuele en gedeelde waarden. Deze waarden vormen de basis voor een eenduidige koers binnen gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Het boek is opgebouwd uit tien hoofdstukken boordevol adviezen in combinatie met kritische vragen en praktische tips. Meer dan dertig ondernemers komen aan het woord, waarmee zij nut en noodzaak van de inhoud van dit boek onderschrijven. Dit boek zorgt ervoor dat halve aannames omgezet worden in concrete feiten. Maarten G. Verhoef is sinds 1992 zelfstandig ondernemer. Zijn eigen ervaringen als zakenpartner hebben hem gebracht waar hij nu staat. Helder gedefinieerde waarden staan centraal in al zijn werkzaamheden als schrijver, spreker, gedragstrainer, bedrijfsmediator, journalist en communicatieadviseur. De afgelopen 20 jaar heeft hij als partner in zaken gewerkt in de media, het bedrijfsleven en ook heeft hij als ondernemend ISBN adviseur gewerkt voor Hare Majesteit de Koningin en een viertal ministeries. Al deze ervaringen samen leveren bouwstenen waarmee ook u meer dan overwinnaar wordt.

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Meer ZZP opdrachten met LinkedIn

Meer ZZP opdrachten met LinkedIn Meer ZZP opdrachten met LinkedIn Krijg meer ZZP opdrachten en positioneer jezelf als een expert in jouw vakgebied met onze LinkedIn tips! Het is niet toegestaan de inhoud van dit document te verspreiden,

Nadere informatie

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn Vijf tips over hoe je op een simpele manier LinkedIn kunt inzetten voor de bekendheid

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Praktijk Werkboek. Retail Trainingen. werkboek met opdrachten en vragen

Praktijk Werkboek. Retail Trainingen. werkboek met opdrachten en vragen werkboek met opdrachten en vragen Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen 2 Dit vakinformatieboek is een uitgave van: Vereniging

Nadere informatie

Vind een nieuwe baan met LinkedIn

Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vergroot jouw kans op een (nieuwe) baan en positioneer jezelf als een expert in jouw vakgebied met onze LinkedIn tips! Het is niet toegestaan de inhoud van dit document

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1 Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 2 Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 3 Beginnen met leidinggeven

Nadere informatie

Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is uw fundament? Hoe stevig is uw fundament? Foto van de Vijverhoeve Uitnodiging Masterclass Succesvol Ondernemen Landgoed de Vijverhoeve 18 januari 2011 Bent u een leider, die een nieuwe stap gaat zetten in uw carrière?

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

De aard van het beestje

De aard van het beestje De aard van het beestje Van: Adres Plaats: Datum: Beest in beeld De grafische weergave hieronder laat zien hoe de verschillende beesten bij u passen. Hoe groter het beest, hoe meer dat bij u past. Beest

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

KICK op meer klanten

KICK op meer klanten KICK op meer klanten Word gevonden met de KICK-methode Daisy Goddijn ebookpoint COLOFON KICK op meer klanten oktober 2011- Daisy Goddijn, ebookpoint Versie 1.1 Daisy Goddijn ebookpoint www.ebookpoint.nl

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart Voorwoord In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. We staan daarmee aan het begin van een leerproces en deze kaarten leveren daar een bijdrage aan

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Het belang van een goede samenwerking

Het belang van een goede samenwerking Het belang van een goede samenwerking Voorbeeld stresstest samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Versie 1.0 24 februari 2016 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Het belang van een goede samenwerking... 2 De stresstest...

Nadere informatie

De 10 onmisbare ingrediënten

De 10 onmisbare ingrediënten De 10 onmisbare ingrediënten Ingrediënten om meer te verdienen met video door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl 06-15

Nadere informatie

Trek jouw ideale klant aan in een oogopslag

Trek jouw ideale klant aan in een oogopslag WERKBOEK Trek jouw ideale klant aan in een oogopslag Naar een sterker, zichtbaarder en aantrekkelijker merk in 3 maanden. Anne Quaars, De Beeldstrateeg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes Ed Knies Koning Arthur; visie en organisatieprincipes Welkom Dit boek is een moreel boek voor professionals. Met moreel bedoelen we dat er binnen organisaties

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen 95 Inhoud 10 aanraders 1. Visie voor beweging 04 2. De vertellende IB er 12 3. De afstemming 22 4. Het succes voorop 30 5. Charisma dat aanzet 40 6. Crea-inspiratie 48 7. De witte zwerm 58 8. Spreukcontact

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Online copywriting in 60 minuten

Online copywriting in 60 minuten Online copywriting in 60 minuten Dimitri Lambermont in samenwerking met Eerste druk april 2016 Uitgeverij Haystack Postbus 308 5300 AH Zaltbommel 0418-680180 www.haystack.nl needle@haystack.nl In samenwerking

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 Inhoud Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 1 Media, overheid en politiek 13 Persvoorlichting 15 Traditionele media 18 Online media 20 Controle over de media 22 Samenvatting 25 In de praktijk: Spindoctors

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: Wat kun je zelf doen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog Juni 2012 eerste

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Communicatieonderzoek jaagt vernieuwing aan Adwin Peeks 80 De wereld verandert snel en ingrijpend

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Elkaar beter begrijpen in werksituaties

Elkaar beter begrijpen in werksituaties Elkaar beter begrijpen in werksituaties 1 @ School voor praktische menskunde 2 Herman Beuker Elkaar beter begrijpen in werksituaties Een zelftraining School voor praktische menskunde 3 @ School voor praktische

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Eerste druk, 2014 2014 Emelie van Laar isbn: 9789048434497 nur: 775 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden.

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Belangrijke boodschap: Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen! Dit ebook hoor je te krijgen van www.emotivo.nl of een andere

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie