OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef"

Transcriptie

1 OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef

2 OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef

3 Colofon Eerste druk, februari 2012 Copyright 2012, Maarten G. Verhoef, Oriste Business Values Omslagontwerp: Ruud van Wijngaarden Grafische productie: Quality Dots B.V. Foto achterflap: Noud van den Boer Uitgeverij: Oriste Business Values Zonder schriftelijke toestemming van Oriste B.V. is het niet toegestaan om de titel of inhoud van dit boek voor commerciële doeleinden te gebruiken of presentaties/ trainingen te verzorgen met deze titel. Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver nog uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden in deze uitgave. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.

4 Inhoudsopgave Voorwoord: Gedeelde waarden als verbindende succesfactor 5 binnen samenwerkingsverbanden. Inleiding: Hier zijn de bouwstenen voor succesvol gezamenlijk 11 ondernemen. Hoofdstuk 1 Communicatie de eerste bouwsteen 17 Communiceer wat u zeggen wilt en maak het samen waar Hoofdstuk 2 Doelen de tweede bouwsteen 29 Waardeer uw eigen doelen en zoek het daarna samen uit Hoofdstuk 3 Bedrijfscode de derde bouwsteen 41 Formuleer een bedrijfscode en werk er dagelijks mee Hoofdstuk 4 Grijze haren de vierde bouwsteen 53 Kies senior ondernemers als klankbord voor inzicht en wijsheid. Hoofdstuk 5 Eigenaarschap de vijfde bouwsteen 65 Spreek eigenaarschap, uitbreiding en uittreding af Hoofdstuk 6 Taken de zesde bouwsteen 77 Beslis over uw onderlinge rollen, taken en mandaten Inhoudsopgave 3

5 Hoofdstuk 7 Meewerkenden de zevende bouwsteen 89 Starten en stoppen met familie en personeel Hoofdstuk 8 Risico s de achtste bouwsteen 101 Inventariseer de risico s en bepaal welke zaken verzekerd moeten zijn Hoofdstuk 9 Klagers de negende bouwsteen 113 Laat klagers tot hun recht komen en wees een vredestichter Hoofdstuk 10 Geld de tiende bouwsteen 122 Afspraken die gelden als het om de centen gaat Zakenpartnertest nader toegelicht 135 Over de auteur Over Winnaars

6 VOORWOORD

7 6 Over Winnaars

8 Wat maakt gezamenlijk ondernemen als zakenpartners tot een succes? Is dat mensen bij elkaar zetten op basis van competentieprofielen? Zit het succes in de juiste teamrolverdeling volgens Belbin of moet er méér zijn? Boeken die specifiek gaan over samen succesvol ondernemen zijn op één hand te tellen. En dat terwijl de wereld steeds meer aan elkaar lijkt te hangen van samenwerkingsverbanden en partnerships. Start-ups, overnames en bedrijfsfusies zijn aan de orde van de dag. Onderzoek wijst uit dat iedere ondernemer, groot of klein, partners in business heeft of zoekt. De kunst is om over en weer de juiste zakenpartner te kiezen voor een start-up, overname of fusie. Dit boek laat zien dat er een onderliggend en verbindend fundament is, waardoor één plus één drie wordt. Dit boek raakt het hart van het bedrijf dat u, als partners in business, samen in voor- en tegenspoed vorm gaat geven. Voorwoord 7

9 Beste adviseur Zakenpartner-zijn; het is net een huwelijk, maar dan puur zakelijk. Een veelgehoorde kreet van ondernemers die intensief met elkaar samenwerken. Menig zakenpartner brengt, zeker in de opstart van de samenwerking, meer tijd door met zijn zakenpartner dan met de levenspartner. Zakenpartners delen hun passie, kennis en kunde en vervolgens zetten zij dat samen om in daden. In een heldere structuur en met een compact plan. In een aantal gevallen is de zakenpartner tevens levenspartner. De zakelijke en persoonlijke belangen komen dan een stuk dichter bij elkaar te liggen. Het is zeker in die gevallen extra belangrijk om balans te vinden en te houden in het verdelen van tijd en aandacht voor de zaak en het thuisfront. De pakkende titel OVER WINNAARS komt voort uit de dialoog met mijn partner in zaken en tevens beste adviseur: mijn vrouw! Voor u als lezer is zij niet direct zichtbaar, maar voor mij en onze klanten en partners in business is zij onmisbaar vanwege het aanbrengen van de juiste accenten. Vanuit onze gedeelde waarden zijn wij, met een gezamenlijke optiek, aanvullende competenties, rollen en taken, een krachtig team dat goed kan samenwerken. De definitie Voordat u verder leest geef ik u mijn definitie van het begrip zakenpartner. Wij hebben het hier over zelfstandige ondernemers die langdurig of kortstondig samen gaan werken. Dat kunnen zowel mannen alsook vrouwen zijn, al is dit boek is geschreven in de hij-vorm. Dat samenwerken gebeurt meestal in een vastomlijnde bedrijfsvorm vanwege een start-up, overname of fusie en soms ook op projectbasis. U als zakenpartners draagt met elkaar de verantwoordelijkheid voor het bedrijf en de projecten waarin u samen actief bent. Ieder met zijn eigen rol en taak en ten opzichte van elkaar complementair op gebied van kennis en kunde. In combinatie met eenzelfde focus en strategie en op grond van 8 Over Winnaars

10 gedeelde waarden van waaruit u met elkaar aan de slag gaat. Samenwerken is in de meeste gevallen geen doel op zich. Het is vooral een manier om krachtig samen te ondernemen. U bepaalt zelf hoe lang de zakenrelatie mag duren. Het is daarom van belang dat u bij de aanvang van de samenwerking niet alleen samen nadenkt over een stabiele start en groei, maar ook over de manier waarop u de samenwerking goed afrondt. Een goede samenwerkingsovereenkomst bevat, naast alle ingrediënten voor gezamenlijk succes, ook een heldere exit-route. Hierin moet duidelijk naar voren komen wat de te nemen stappen zijn om goed afscheid van elkaar te nemen. Deze exit-route is gemaakt op grond van de waarden die gezamenlijk aan de voorkant van de samenwerking zijn geformuleerd. Het definiëren van die gedeelde waarden is dus cruciaal. Uw brein De vele ondernemers die door dit boek heen aan het woord komen, delen hun levenswijsheden. Grote kans dat u de verhalen herkent en dat u het in de toekomst beter wilt doen dan zij. Met de bouwstenen die u in dit boek krijgt aangereikt, heeft u in ieder geval voldoende stof om over na te denken. Om vervolgens in de dialoog met uw zakenpartner te bepalen wat de samenwerking u mag kosten en wat de samenwerking u moet opleveren. Het mag duidelijk zijn dat bij gebrek aan meerwaarde, er geen directe noodzaak is om samen te werken als zakenpartners. Wanneer de waarden geborgd zijn in een gezamenlijk plan, is het toepassen ervan de volgende stap. Met dit boek in de hand heeft u een goede navigatie om met elkaar te bouwen aan een krachtige samenwerking. U wordt met de inhoud van dit boek méér dan overwinnaar. Voorwoord 9

11 10 Over Winnaars

12 INLEIDING

13 12 Over Winnaars

14 Mensen die elkaars zakenpartner worden kennen elkaar vaak al in een andere hoedanigheid. Als goede vriend, oud-collega s, levenspartner of studiegenoot of anders is het een nog redelijk vers contact. Zodra zij elkaars zakenpartner worden, treden er verschuivingen op in de onderlinge relatie. De ervaring leert dat gedeeld bedrijfseigenaarschap menig ogenschijnlijk stabiele relatie op het spel zet. Geld, macht en ego spelen hierbij een belang-rijke rol. Zonder gedeelde waarden en goede afspraken is de kans groot dat gezamenlijke belangen vroeg of laat overgaan in individuele standpunten. In de praktijk blijkt dat zakenpartners die samen succesvol ondernemen, hun kracht vinden in het naleven van gedeelde waarden zoals wederzijds vertrouwen, respect, geloofwaardigheid en transparantie. Extra sterk wordt de verbinding als de zakenpartners hun gedeelde waarden met elkaar verwoorden in bijvoorbeeld een bedrijfscode en die naleven in hun dagelijkse handel en wandel. Dit boek biedt u de tien bouwstenen voor een heldere dialoog en goede afspraken, die samen zorgen voor een stevige samenwerking. De kans op succes neemt met sprongen toe als één plus één meer dan twee wordt. Inleiding 13

15 Waardige rekensom Bij zakenpartnerships gaat het erom dat de meerwaarde die door de samenwerking ontstaat, meer is dan de optelsom van ieders individuele kennis en kunde. Dat betekent dus dat één en één drie of méér is. U beschikt met elkaar over specifieke kennis, want u bent allemaal expert op uw eigen vakgebied. U biedt zeker met elkaar een toegevoegde waarde aan de markt. U wilt deze kennis benutten, want denken zonder doen is bouwen aan luchtkastelen en dat is op zich wel knap maar niet effectief. Dus niet alleen dromen maar ook de handen uit de mouwen en met elkaar aan het werk. Het is onverstandig om te gaan handelen zonder goed met elkaar na te denken en door te spreken over het gezamenlijke plan en nog belangrijker, de onderliggende waarden. Zij vormen immers de verbindende schakel voor succes als zakenpartners. Effectief samenwerken vraagt om een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Door deze zaken expliciet te maken gaat u samen ondernemen op basis van feiten. Uw kennis en kunde benut u optimaal als deze gebaseerd is op een bepaalde overtuiging. U gelooft in uw eigen capaciteiten en in die van de ander, toch? U heeft de overtuiging dat u zaken met elkaar beter voor elkaar krijgt. Denken en doen zonder overtuigende en gedeelde passie op grond van bepaalde waarden zal niemand enthousiasmeren. Klanten en investeerders gaan overstag als u een authentiek verhaal met een bijpassende dienst of product aanbiedt. Deze authenticiteit komt voort uit het hart. Als daarbij ook nog de hoofden en handen van alle partners met elkaar worden verbonden, dan heeft u met elkaar profijt in het kwadraat. 14 Over Winnaars

16 Bouwstenen toepassen Het woord bouwstenen zegt het al; er moet mee gewerkt worden, willen ze tot hun doel komen. Daarom bevat dit boek tien stenen om in een bepaalde volgorde mee te gaan bouwen. Het doel is om met elkaar een succesvol bouwwerk te maken. Liefst op rotsachtige bodem, zodat het fundament stabiel is en blijft. Bij elke vorm van bouwen is het essentieel dat er een goed doorgerekend plan aan ten grondslag ligt. Dit bedrijfsplan moet voor iedereen helder zijn. Ook de volgordelijkheid in het bedrijfsplan bepaalt mede het succes van het uiteindelijke resultaat. Daarom zit er in dit boek een logische opbouw met steeds terugkerende onderdelen als houvast. Zo hebben de bouwstenen stuk voor stuk een éénduidige naam en omschrijving, die per hoofdstuk worden uitgediept. Tientallen ondernemers onderbouwen met hun eigen verhaal door alle tien de hoofdstukken heen het nut en de noodzaak van iedere bouwsteen. Om uw eigen waarden en die van uw zakenpartner per bouwsteen te bepalen, worden aan het eind van elk hoofdstuk allerlei vragen gesteld en actiepunten geboden. Hierdoor gaat ook u samen krachtig ondernemen. Inleiding 15

17 16 Over Winnaars

18 COMMUNICATIE De eerste bouwsteen: Communiceer wat u zeggen wilt en maak het samen waar

19 18 Over Winnaars

20 Hèt verbindende element voor gezamenlijk succes Ieder mens heeft zo zijn eigen stijl van communiceren. Wanneer u op zoek gaat naar de juiste zakenpartner, dan kan het een aardige test zijn om uw potentiële zakenpartner uit te nodigen in een restaurant om daar met elkaar een hapje te eten. Zorg dat u als eerste aanwezig bent en observeer uw zakenpartner en zijn manier van arriveren, begroeten van bedienend personeel, het plaatsen van de order, het gesprek aan tafel, het afscheid nemen en ook het feitelijke vertrek. Al deze facetten geven een prima indruk van de handel en wandel van deze persoon. Luidruchtig of ingetogen. Hoffelijk of zelfgericht. Luisteraar of gespreksbepaler. Innemend of uitputtend. In al deze facetten staat communicatie van waarden centraal. Wilt u met deze persoon graag gezien worden, of duikt u liever weg achter een zo groot mogelijke menukaart? Communicatie - de eerste bouwsteen 19

21 Passend profiel Uw samenwerking binnen een start-up, overname of fusie staat of valt met goed gefundeerde communicatie. U kunt als zakenpartners exact hetzelfde ideaal aanhangen, maar zolang u er met elkaar niet over communiceert, levert het u geen meerwaarde op. Bij het zoeken naar de juiste zakenpartner heeft u, als het goed is, van uzelf reeds een profiel gemaakt. In dat profiel komt duidelijk naar voren welke waarden uzelf aanhangt en op welke manier deze waarden tot uiting komen in uw zelfstandig ondernemerschap. Om vervolgens vanuit uw profiel te bezien wat uw drive is om gezamenlijk te gaan ondernemen. Op deze manier krijgt u een beter beeld welke persoon met zijn profiel hier het beste bij zou passen. Vanuit uw eigen waarden gaat u met uw motieven op zoek naar die ander. Die zoektocht krijgt pas slagingskans als de gezochte persoon zelf ook gaat communiceren conform uw behoeften. Of dit daadwerkelijk het geval is moet geen aanname zijn, maar een op feiten aantoonbaar geheel. Juist daarom is het bij een nadere kennismaking van groot belang om met elkaar expliciet te maken wat de wederzijdse verwachtingen binnen een mogelijke samenwerking zijn. Het zijn juist die motiverende waarden die inhoud geven aan de verwachtingen en dus zet u dit soort zaken centraal binnen de samenwerking. Het is daarom ook zo belangrijk om bij aanvang van uw zoektocht eerst uw eigen waarden te definiëren en vervolgens bij de ander te toetsen wat zijn waarden en de definiëring daarvan zijn. Op deze manier wordt duidelijk wat ieders drijfveren zijn om met elkaar te ondernemen. Wanneer er sprake is van aantoonbaar gedeelde waarden, gaat u met elkaar bouwen aan vertrouwen en daarmee is de weg vrij om te gaan bouwen aan een gezamenlijk ondernemingsplan. 20 Over Winnaars

22 Bert (51), consultant: Met jou ga ik van z n leven niet samenwerken. Dat had ik zeker gezegd als ik de kennismaking met een aantal voormalige zakenpartners was gestart via een restaurantbezoek. Kloppend verhaal Het bedrijf en dus ook de samenwerking vormgeven begint met een goed omschreven plan. Het is uw uitdaging om met elkaar een heldere vertaalslag te maken van de gedeelde passie. In deze vertaalslag moet ook helder worden op welke wijze beschikbare kennis en kunde omgezet kunnen worden naar de aan te bieden producten en diensten. U als zakenpartners biedt de markt toegevoegde waarde. Hoe deze er uitziet en wat de klant kan verwachten moet centraal staan in al uw communicatieuitingen. Vertrouwen moet u verdienen. Daarom is het van groot belang dat u als zakenpartners moet laten zien dat de boodschap die u verspreidt in de hedendaagse praktijk feitelijk ook wordt voorgeleefd. Uw gezamenlijke ondernemingsplan, met de daarin opgenomen communicatiestrategie, bevat als het goed is dan ook meer dan alleen de inzet van middelen. Vergeet niet dat u en uw zakenpartner zèlf het belangrijkste communicatiemiddel zijn. Vertolkt uw zakenpartner in zijn verhaal en zijn manier van optreden hetgeen uzelf ook wilt zien, zeggen en horen? Of heeft uw zakenpartner een Communicatie - de eerste bouwsteen 21

23 compleet andere boodschap? Bij gebrek aan éénluidende communicatie tussen u als zakenpartners zal uw samenwerking getekend worden door een traject van voortdurende discussies over tegenstrijdige uitingen in woord en daad. Het voeren van een continue dialoog is perfect, zolang deze plaatsvindt op basis van gemeenschappelijk beleid en vanuit gedeelde waarden. Een steeds terugkerende discussie tussen zakenpartners die enkel negatieve energie oplevert heeft geen enkele samenwerking ooit meerwaarde opgeleverd. Kay (43), trainer en firmant: De ogen zijn de spiegel van de ziel. Kijk daar in en weet wat je ziet. Door dit veelvuldig te doen heb ik in 25 jaar tijd mijn professie als gedragstrainer enorm weten uit te bouwen. Door deze mensenkennis doe ik hier in elke onderhandeling mijn voordeel mee. Ogen blik De hoeveelheid middelen waarmee wij op dit moment kunnen communiceren lijkt onuitputtelijk. Afstanden zijn geen probleem meer, als wij het tenminste over fysieke aangelegenheden hebben. Gek genoeg blijkt de kwaliteit van onze communicatie niet synchroon te lopen met de voornamelijk technische ontwikkelingen op communicatiegebied. Onze houding en gedrag zijn zaken waar we ons lang niet altijd voldoende bewust van zijn. Uiteindelijk blijkt het elkaar één moment diep in de ogen kijken vaak veel meer duidelijkheid te geven dan een overstelpende hoeveelheid analoge en digitale interacties. Het gaat om diepgeworteld contact met elkaar maken, met hart en ziel, gevoel en 22 Over Winnaars

24 verstand en met beide benen op de grond. Om vervolgens daarna met elkaar een route te bepalen, die ervoor zorgt dat dankzij de samenwerking alle individuele en gezamenlijke doelen optimaal tot hun recht komen. Het bepalen van gezamenlijke waarden is hiervoor een prima uitgangspunt. Als het gaat om communicatie op grond van authenticiteit, dan is het essentieel dat wat er gezegd wordt ook daadwerkelijk gedaan wordt. Op een dusdanige manier waarop het is afgesproken en binnen de daarvoor gestelde limieten. Dat geeft wederzijds vertrouwen en voldoening. Binnenste buiten Succesvolle zakenpartners hebben hun onderlinge communicatie op orde. Ze werken samen op grond van feiten en niet op basis van aannames. Onderlinge afstemming van zaken en taken zorgt voor een waterdicht verhaal naar buiten toe. Klanten en leveranciers krijgen een unaniem verhaal. Wanneer de boodschap authentiek en identiek is, stijgt het klantvertrouwen met sprongen. Bedrijven waarbij de onderlinge communicatie niet optimaal en effectief is, doen het minder goed. Het verdient dus de aanbeveling om op gezette tijden en dus niet alleen op cruciale momenten met elkaar af te stemmen wat wijsheid is om te doen. Niet op grond van aannames gaan handelen maar checken of er draagvlak is voor de te kiezen weg. Bij een diffuus communicatiebeleid is de kans op ruis tussen zakenpartners groot. Ruis tussen zakenpartners vertaalt zich in inefficiëntie en verkeerde beslissingen, wat zich vertaalt in onnodige rompslomp. Vandaar dat het belangrijk is om met elkaar de juiste modus te vinden voor regelmatig fysiek en digitaal contact. Dat geeft uzelf en ook de buitenwereld waarmee u handelt, inzicht en overzicht. Zodat ook daar aan vertrouwen wordt gebouwd. Communicatie - de eerste bouwsteen 23

25 Koos (53), riskmanager: Zelfingenomenheid bleek achteraf de grootste kernwaarde van mijn voormalige zakenpartner. Ik was blind ingestapt en had vooraf niets onderzocht. Grote ellende was het gevolg. In mijn zoektocht naar nieuwe partners moet vooraf blijken wie of wat centraal staat. Anders stap ik niet meer in. Juiste begin Een goede samenwerking kenmerkt zich door ruimte te geven aan elkaar. Om te luisteren naar de vragen en adviezen die de ander u geeft, zodat in de daarop volgende interactie een optimale keuze wordt gemaakt. Bij het gezamenlijk bepalen van de bedrijfswaarden zijn luisteren en elkaar de ruimte geven bouwstenen die van grote waarde zijn voor de verdere opbouw van zowel de onderneming als van de zakenpartnerrelatie. Door te luisteren naar elkaar, de klanten en de leveranciers wordt handelen effectief en efficiënt. Het is goed om te weten dat de tijd van zenden van informatie voorbij is, want de klant bepaalt tegenwoordig zelf wat die weten wil. Juist omdat de klant zelf op zoek gaat, is het van essentieel belang dat u zichtbaar bent op de plekken waar u gezien wilt worden door de juiste mensen. Dit is een kunst apart waar de reclameindustrie handig op inspringt. Om interne en externe reclamemakers goed aan te kunnen sturen, is het belangrijk om gefundeerd te weten wat zowel uzelf alsook de markt wil. Voorafgaand aan het helder hebben van de marktwensen is het noodzakelijk om uw gezamenlijke wensen helder te hebben, met de onderliggende waarden als gezamenlijk uitgangspunt. Wanneer u dit doet zal uw complete bedrijfsbeleid consistent en transparant worden. Dat proeft een klant 24 Over Winnaars

26 en als het goed is, smaakt dit naar méér en gaat uw bedrijf succesvol worden. Daarmee wordt samenwerken echt krachtig en breekt er een tijd aan waarin u optimaal gaat genieten met elkaar. Gekozen boodschap Als het gaat om gerichte communicatie naar buiten toe, dan is inzet van Social Media niet meer weg te denken. Het is goed om te beseffen dat niet alleen de communicatiekanalen maar ook de vorm waarin de boodschap is verpakt aan continue verandering onderhevig is. Het gaat allemaal sneller, compacter, directer en veel meer vraag gestuurd. Denk hierbij aan forums waar discussies worden gevoerd met klanten en vakgenoten in binnen- en buitenland. Het zijn de Apps op smartphones die in toenemende mate zorgen voor de gewenste informatie bij de klant. Het is de klant die bepaalt wat hij weten wil en niet u! Uw bedrijf heeft met al dit soort ontwikkelingen te maken. Daarom is het goed om als uitgangspunt eerst met elkaar de onderliggende waarden met elkaar vast te stellen, op grond waarvan het bedrijfsprofiel en ook de partneromschrijvingen tot stand komen. De kans is groot dat ook het profiel van u als zakenpartner online staat en daarom is het goed om te weten welke lijn ten aanzien van het gezamenlijke bedrijf hierin terug te vinden is. Als het gaat om vertrouwen winnen en uitbouwen, dan is het essentieel dat overal een niet-conflicterende boodschap wordt gecommuniceerd door de zakenpartners. Interactie met elkaar en de omgeving lijkt het sleutelwoord. Daarom is het zinvol om met elkaar af te stemmen op welke wijze Social Media worden ingezet. Goede afspraken die aangeven wie wat meldt op welke manier en op welk moment zullen niet ontbreken binnen een krachtige samenwerking. Als dit goed is georganiseerd, geeft dit de klanten en ook u als zakenpartner onderling extra vertrouwen. Communicatie - de eerste bouwsteen 25

27 Zegt u het maar! Een aantal vragen waar u koers mee bepaalt voor uzelf en uw zakenpartnership: Wanneer staat bij u een gezamenlijk restaurantbezoek gepland? Welke waarden klinken door in uw eigen communicatie? Op welk punt is uw eigen verbale en non-communicatie voor verbetering vatbaar? Welke waarden staan voor u centraal in het communicatiebeleid van het bedrijf? Op welke manier vertaalt u de bedrijfswaarden in uw online vitrine? Wat ziet u liever niet terug in het online profiel van uw zakenpartner? Op welke manier komt u in uw communicatie tegemoet aan de verwachtingen van de klant? 26 Over Winnaars

28 Aan de slag: Een aantal actiepunten die uw waarden tot leven laten komen in uw bedrijfsomgeving: Bepaling van uw eigen waarden vertaalt zich in hetgeen waarnaar en vooral ook naar wie u op zoekt bent. Kijk uw zakenpartner eens recht in de ogen en verwoord dan hetgeen wat u ziet. Ga met uw potentiele zakenpartner uit eten en proef elkaar. Formuleer de overkoepelende boodschap op grond van gezamenlijke waarden die u wilt uitdragen. Onderzoek en stel vast welke media uw bedrijfsactiviteiten optimaal positioneren. Communicatie - de eerste bouwsteen 27

29

30 136 Over Winnaars

31 De Zakenpartnertest Succesvol samen ondernemen doet u op basis van gedeelde waarden. Ondernemers gebruiken de online Zakenpartnertest om gefundeerd succesvol te gaan samenwerken binnen een start-up, fusie of overname. De kracht van de Zakenpartnertest zit in het omzetten van aannames naar feiten van alle betrokkenen die met elkaar de test maken. U maakt de test met maximaal 12 deelnemers. De uitkomsten van de Zakenpartnertest vormen de basis voor een gedegen dialoog over individuele en gezamenlijke belangen als partners. Vanuit deze positie definiëert u met elkaar de gedeelde waarden die centraal staan in het gezamenlijk bedrijf. U wordt hierdoor meer dan overwinnaars. De Zakenpartnertest 137

32 Vijf thema s De Zakenpartnertest behandelt op praktische wijze vijf thema s, die samen de ruggengraat van uw ondernemingsplan vormen. Hierbij gaat het om de Ondernemer, de Onderneming, de Markt, de Organisatie van het bedrijf en de Financiën. Per thema waardeert u steeds tien stellingen met een waarde van 1 tot en met 10. Ook is er per thema een bijbehorende businesscase waarbij u vijf multiple-choice vragen beantwoordt. De test bevat een geavanceerde beheertool, waarmee u de voortgang van deelnemers kunt bewerkstelligen. Het invullen van de test doet u in een half uur. Totale inzage Zodra alle deelnemers de Zakenpartnertest hebben afgerond ontvangen alle deelnemers digitaal een gezamenlijke rapportage. Deze rapportage geeft u inzage in de waarden waaraan uzelf en de ander hechten binnen uw gezamenlijke bedrijfsvoering. Naast alle individuele antwoorden vindt u in de rapportage ook de gezamenlijke antwoorden terug. U krijgt per vraag op maat gesneden adviezen aangeboden en u krijgt punten voor verdere dialoog aangereikt. Het geheel is omkaderd door een compact stukje bijbehorende theorie en tot slot staan per thema een aantal valkuilen opgesomd. Totaal overzicht De Zakenpartnertest inzetten om samen waarden te bepalen. Dat doen ondernemers die meer waarde willen hebben dan enkel de som der delen. Denken en handelen doet u vanuit uw motivatie, die op haar beurt voortkomt uit de wensen van het hart. 138 Over Winnaars

33 Samengevat doet de Zakenpartnertest het volgende: Geeft inzage in elkaars denk- en werkwijze Zet wederzijdse aannames om in feiten Geeft richting aan de dialoog over waarden Stuurt verwachtingen aan alle kanten bij Maakt individuele kwaliteiten inzichtelijk Geeft op maat gesneden adviezen Biedt concrete oplossingen bij verschillen Toont per thema veel voorkomende valkuilen Formuleert de kaders van besproken thema s Zet aan tot continue dialoog en goede afspraken De Zakenpartnertest 139

34 140 Over Winnaars

35 OVER DE AUTEUR Maarten G. Verhoef

36 142 Over Winnaars

37 Over de auteur Een luisterend oor, het hart op de tong en de bereidheid om te strijden voor transparantie binnen diffuse omstandigheden in de maatschappij. Deze eigenschappen kenmerken zelfstandig ondernemer Maarten G. Verhoef (1969). Zijn gedrevenheid is gefundeerd op waarden als rechtvaardigheid en vertrouwen van waaruit hij verder bouwt aan zijn eigen authenticiteit. Deze waarden komen perfect tot zijn recht in zijn rol als spreker, schrijver, bedrijfsmediator, communicatieadviseur, gedragstrainer en journalist. Op humoristische wijze faciliteert hij gesprekken die gaan over halve waarheden en hele aannames. Door deze te toetsen op feiten zonder voorbij te gaan aan de gevoelskwestie van een ieder, ontstaat er wederzijds ruimte voor zaken die het hart raken en die in de opvolgende dialoog met elkaar vorm en inhoud krijgen. Dat is zijn kwaliteit. Juiste vertaalslag Zijn praktische vertaalslag van fictie naar feiten in combinatie met gevoel voor emoties in relaties geeft ondernemende mensen inzicht en voortgang. Zijn online Zakenpartnertest is hier een uitgesproken voorbeeld van. Een praktisch sturingsinstrument om samen te bouwen aan succesvol ondernemen op grond van gedeelde waarden. Deze waarden vormen het fundament waarop partners in business met elkaar gaan bouwen aan gedeeld succes. Ieder met eigen competenties, kwaliteiten en expertise die zij hebben opgebouwd in jaren vol ervaring. Met elkaar geloven zij in de meerwaarde die zij de wereld te bieden hebben. Hun onderscheidende vermogen is geborgd in gedeelde waarden. Over de auteur 143

38 Feiten spreken Dit boek is een logisch vervolg op alle ervaringen die auteur Maarten G. Verhoef de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan in het bedrijfsleven en binnen de Rijksoverheid. Sinds 1994 is hij zelfstandig ondernemer, zakenpartner en coördinerend project-initiator. Tien jaar lang organiseerde, coördineerde en communiceerde hij complexe materie op praktische wijze binnen de top van vier ministeries in Den Haag. Waarbij goedlopende samenwerking op grond van gedeelde informatie altijd de rode draad was. Zowel intern richting de ambtelijke top en haar medewerkers alsook extern naar de doelgroepen en intermediairs. Ook Hare Majesteit de Koningin ging met de door hem gebundelde informatie op werkbezoek. Verbindende factor in dit alles is aansluiting te vinden bij alle betrokken partijen, waardoor zaken goed georganiseerd en weloverwogen in beweging komen. Uw levensroute Voor een goed gesprek over zaken die u raken en de waarden die er voor u als ondernemer toe doen is de schrijver altijd te benaderen. Via Social Media en ook live! Hij hoort graag uw levensroute en deelt met genoegen zijn kennis en ervaringen met u als ondernemende zakenpartner. Oriste Business Values Over Winnaars

39 U wordt meer dan overwinnaar als uw samenwerking gefundeerd is op expliciet geformuleerde en gedeelde waarden. Dat geldt bij start-ups, overnames en fusies. Waarden staan centraal in dit boek en u komt zelf uitgebreid aan het woord. Bij elk hoofdstuk bepaalt u welke zaken er voor u toe doen en wat u met de ander verbindt. U krijgt inzage in wederzijdse belangen die samen het uitgangspunt vormen voor een waardevolle dialoog met uw partners in business. Hierdoor bouwt u op gestructureerde wijze aan gefundeerd succesvol gezamenlijk ondernemerschap. Zonder omhaal van woorden geeft de schrijver van dit boek u handvatten die leiden tot helder gedefinieerde individuele en gedeelde waarden. Deze waarden vormen de basis voor een eenduidige koers binnen gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Het boek is opgebouwd uit tien hoofdstukken boordevol adviezen in combinatie met kritische vragen en praktische tips. Meer dan dertig ondernemers komen aan het woord, waarmee zij nut en noodzaak van de inhoud van dit boek onderschrijven. Dit boek zorgt ervoor dat halve aannames omgezet worden in concrete feiten. Maarten G. Verhoef is sinds 1992 zelfstandig ondernemer. Zijn eigen ervaringen als zakenpartner hebben hem gebracht waar hij nu staat. Helder gedefinieerde waarden staan centraal in al zijn werkzaamheden als schrijver, spreker, gedragstrainer, bedrijfsmediator, journalist en communicatieadviseur. De afgelopen 20 jaar heeft hij als partner in zaken gewerkt in de media, het bedrijfsleven en ook heeft hij als ondernemend ISBN adviseur gewerkt voor Hare Majesteit de Koningin en een viertal ministeries. Al deze ervaringen samen leveren bouwstenen waarmee ook u meer dan overwinnaar wordt.

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie